Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio. metyyliprednisoloniasetaatti"

Transkriptio

1 kansallinen IIx /2014 FAKO Karri Penttilä hyv / TAK Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio metyyliprednisoloniasetaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanalaiset oireet kuin sinulla. - Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Depo-Medrol on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol-valmistetta 3. Miten Depo-Medrol-valmistetta käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Depo-Medrol-valmisteen säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Depo-Medrol on ja mihin sitä käytetään Depo-Medrol sisältää metyyliprednisoloniasetaattia. Metyyliprednisoloni kuuluu glukokortikoidien ryhmään. Se lievittää tulehdusoireita ja poistaa allergisia oireita. Depo-Medrol-valmistetta käytetään monien eri sairauksien aiheuttamien tulehdusoireiden hoitoon usein samanaikaisesti muun hoidon lisänä, muun muassa seuraavien sairauksien tai tilojen hoidossa: reumataudit umpierityshäiriöt ihosairaudet verisairaudet allergiset sairaudet maha-suolikanavan sairaudet hengitysteiden ja keuhkojen sairaudet hermoston sairaudet turvotustilat silmäsairaudet nivelten ja pehmytkudosten tulehdustilat. Metyyliprednisolonia, jota Depo-Medrol sisältää, voidaan käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Depo-Medrol-valmistetta Älä käytä Depo-Medrol-valmistetta - jos olet allerginen metyyliprednisolonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) 1

2 - jos sinulla on jokin sieni-infektio - jos olet juuri saanut tai saamassa rokotteen, joka sisältää eläviä tai heikennettyjä eläviä taudinaiheuttajia. Varoitukset ja varotoimet Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo-Medrol-valmistetta, jos sinulla on - lääkeaineallergia - tuberkuloosi - herpes simplex -viruksen aiheuttama sarveiskalvotulehdus - Cushingin oireyhtymä (aivolisäkeperäinen lisämunuaiskuoren liikatoiminta) - vesirokko tai tuhkarokko - diabetes - osteoporoosi (luukato) - munuaisten vajaatoiminta - jokin maksasairaus. Tällöin lääkäri saattaa joutua pienentämään annostustasi. - haimatulehdus - epäilty tai todettu feokromosytooma (lisämunuaisytimen kasvain) - kilpirauhasen vajaatoiminta - psyykkisiä häiriöitä (vakava mielialahäiriö tai psykoosi) - epilepsia - myasthenia gravis (lihasheikkoutta aiheuttava sairaus) - glaukooma (silmänpainetauti) tai silmäinfektio - sydämen vajaatoiminta tai korkea verenpaine - maha- tai pohjukaissuolihaava, tulehduksellinen suolistosairaus (haavainen paksusuolitulehdus) tai umpipussitulehdus (divertikkelitulehdus). Kortikosteroidit saattavat estää tulehdusoireiden havaitsemista ja heikentää vastustuskykyä. Pitkäaikainen päivittäinen glukokortikoidihoito voi jarruttaa lapsen kasvua. Siksi sitä saa käyttää vain vaikeimpien sairauksien hoidossa. Jos tarvitset Depo-Medrol-hoidon aikana rokotuksen, kerro hoidostasi lääkärille ennen rokottamista. Muut lääkevalmisteet ja Depo-Medrol Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Depo-Medrol voi vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon ja muut lääkkeet voivat puolestaan vaikuttaa Depo-Medrol-valmisteen tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat: - epilepsialääkkeet (fenobarbitaali, fenytoiini, karbamatsepiini) - tuberkuloosilääkkeet (rifampisiini, isoniatsidi) - antibiootit (troleandomysiini, klaritromysiini, erytromysiini) - sienilääkkeet (ketokonatsoli, itrakonatsoli) - tulehduskipulääke, asetyylisalisyylihappo - veren hyytymistä ehkäisevät lääkkeet - lihasrelaksantit (pankuroni, vekuroni) - diabeteslääkkeet - pahoinvointilääkkeet (aprepitantti, fosaprepitantti) - HIV-viruslääkkeet (indinaviiri, ritonaviiri) - aromataasientsyymin estäjät (aminoglutemidi) - kalsiuminestäjät (diltiatseemi) - ehkäisyvalmisteet (etinyyliestradioli/noretisteroni) - immunivastetta vähentävät lääkkeet (siklosporiini, syklofosfamidi, takrolimuusi) - diureetit (nesteenpoistolääkkeet). Greippimehun samanaikainen nauttiminen voi nostaa metyyliprednisolonin pitoisuutta veressä. 2

3 Jos käytät edellä mainittuja lääkkeitä, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Depo- Medrol-valmistetta. Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Valmisteen käytöstä saatavaa hyötyä on punnittava tarkasti mahdollisia äitiin tai sikiöön kohdistuvia haittavaikutuksia vasten ennen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Lääkäri päättää valmisteen käytöstä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma. Depo-Medrol -valmisteen käyttö ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita. Jos sinulla ilmenee pyörrytystä, huimausta, väsymystä tai näköhäiriöitä, älä aja tai käytä koneita. 3. Miten Depo-Medrol-valmistetta käytetään Lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa Depo-Medrol-valmistetta injektiona niveleen, ihon sisään, lihakseen tai peräruiskeena peräsuoleen. Lääkäri määrää sinulle sopivan annoksen hoidettavan sairauden mukaan, esim. - Niveleen annettava annos on nivelen koosta riippuen 4 80 mg (0,1 2 ml) 1, 5 tai useamman viikon välein - Jänne- ja limapussivammojen hoitoon annos on 4 30 mg (0,1 0,75 ml) - Ihon sisäisesti annettuna leesioihin annos on mg (0,5 1,5 ml) - Lihakseen annettava annos on mg (1 3 ml) tarvittaessa 1-4 viikon välein - Peräruiskeena mg (1 3 ml) 3-7 kertaa viikossa. Käyttö lapsille Vakavissa tiloissa lapsille annettava annostus määräytyy tilan vaikeusasteen mukaan. Jos saat enemmän Depo-Medrol-valmistetta kuin sinun pitäisi On erittäin epätodennäköistä, että lääkäri tai hoitohenkilökunta antaa sinulle liian suuren annoksen Depo-Medrol-valmistetta. Depo-Medrol-valmisteen äkillinen yliannostus ei kuitenkaan yleensä aiheuta oireita. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutukset (esiintymistiheydet eivät ole tiedossa) elimistön puolustuskyvyn heikkenemisestä aiheutuvat infektiot ja muut infektiot valkosolujen lisääntyminen verenkierrossa lääkeyliherkkyysreaktiot (mukaan lukien vakavat yliherkkyysreaktiot) Cushingin tautia muistuttava tila (mm. painonnousu ja kasvojen pyöristyminen) 3

4 aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta, steroidien käytön lopettamisen yhteydessä esiintyvä vieroitusoireyhtymä (mm. ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, päänsärky, kuume, nivelkipu, hilseily, lihaskipu, painonlasku ja/tai verenpaineen lasku) rasvakasvainten tai rasvakudoksen runsas esiintyminen epätavallisissa paikoissa, natriumin ja nesteen kertyminen elimistöön, kaliumin puutteesta johtuva veren liiallinen emäksisyys, veren rasvahäiriö, sokerien sietokyvyn heikkeneminen, insuliinin tai suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden tarpeen lisääntyminen diabeetikoilla, ruokahalun lisääntyminen (voi johtaa painon nousuun) mielialan häiriöt (mielialan vaihtelut, psyykkinen riippuvuus, itsemurha-ajatukset, masentuneisuus ja euforinen mieliala), ahdistuneisuus, sekavuustila, unettomuus, persoonallisuuden muutos, epänormaali käytös, psykoottiset häiriöt (mukaan lukien maanisuus, harhaluulot, aistiharhat ja skitsofrenia) kallonsisäisen paineen kohoaminen, kouristukset, muistinmenetys, häiriöt kognitiivisissa toiminnoissa esim. havaitsemisessa, oppimisessa ja muistissa, heitehuimaus, päänsärky, silmän nesteinen suoni- ja verkkokalvosairaus (korioretinopatia), sokeutuminen, kaihi, kohonnut silmänpaine, silmien ulospullistuminen kiertohuimaus sydämen vajaatoiminta sille alttiilla potilailla verenpaineen liiallinen aleneminen, korkea verenpaine hikka mahan ja ruoansulatuselimistön oireet (mm. mahahaava, haimatulehdus, ruokatorvitulehdus, vatsakipu, ripuli, ruoansulatushäiriö, pahoinvointi), mahalaukun tai pohjukaissuolen haava, joka voi puhjeta ja vuotaa verta iho-oireet, mm. kohtauksittain esiintyvä paikallinen ihoturvotus (angioedeema), liikakarvoitus, pienet verenpurkaumat, mustelmaherkkyys, ihon punoitus, liikahikoilu, kutina, ihottuma, nokkosihottuma, ihon arpijuovat, ihon pigmenttihäiriöt, akne lihasheikkous, lihaskipu tai lihassairaus, lihasten surkastuminen, luukato (osteoporoosi), luukuolio, patologiset murtumat, hermosairaudesta johtuva nivelsairaus, nivelkipu, kasvun hidastuminen lapsilla lisämunuaisytimen kasvaimeen liittyvä kriisi epäsäännöllinen kuukautiskierto turvotus, haavan paranemisen hidastuminen, ihoreaktiot antopaikassa, väsymys, huonovointisuus muutokset veriarvoissa, veren matala kaliumpitoisuus, heikentynyt hiilihydraattien sietokyky, kohonnut silmänpaine, kalsiumin määrän lisääntyminen virtsassa, ihotestireaktioiden heikkeneminen selkärangan kompressiomurtuma, jännerepeämä. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL Fimea 5. Depo-Medrol-valmisteen säilyttäminen Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25 C. 4

5 Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa tai etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai Exp.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Depo-Medrol sisältää - Vaikuttava aine on metyyliprednisoloniasetaatti. Yksi millilitra injektionestettä sisältää 40 mg metyyliprednisoloniasetaattia. - Muut aineet ovat: Makrogoli 3350, natriumkloridi, myristyyli-γ-pikoliinikloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Valkoinen, maitomainen suspensio. Lasinen injektiopullo: 1 ml ja 2 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole kaupan. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija Pfizer Oy Tietokuja Helsinki Valmistaja Pfizer Manufactuirng Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgia Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

6 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille: Käyttöohje Depo-Medrol 40 mg/ml injektioneste, suspensio Varotoimet Tämä valmiste on tarkoitettu vain kerta-antoon. Kun tarvittava annos on annettu, on mahdollisesti jäljelle jäänyt injektioneste hävitettävä. Yhteensopimattomuudet Mahdollisten fysikaalisten yhteensopimattomuuksien vuoksi steriiliä Depo-Medrol-injektionestettä (metyyliprednisoloniasetaatti) ei saa laimentaa eikä sekoittaa muihin liuoksiin. Säilytys Säilytä alle 25C. Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet Valmiste ei ole tarkoitettu annettavaksi laskimonsisäisenä injektiona eikä infuusiona. Tarkista injektioneste hiukkas- ja värimuutosten varalta silmämääräisesti ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Älä käytä valmistetta kestoajan päätyttyä. Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte paikallisten vaatimusten mukaisesti

7 Bipacksedel: Information till patienten Depo-Medrol 40 mg/ml injektionsvätska, suspension metylprednisolonacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. - Detta läkemedel har ordinerats enbart till dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande : 1. Vad Depo-Medrol är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol 3. Hur du använder Depo-Medrol 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Depo-Medrol ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Depo-Medrol är och vad det används för Depo-Medrol innehåller metylprednisolonacetat. Metylprednisolon ingår i gruppen glukokortikoider. Den lindrar infektioner och minskar på allergiska symtom. Depo-Medrol används för att minska inflammationssymtom vid många olika sjukdomar, ofta kombinerat med annan vård. Preparatet används bl.a. vid följande sjukdomar eller hälsotillstånd: reumatiska sjukdomar endokrina sjukdomar hudsjukdomar, blodsjukdomar allergiska sjukdomar sjukdomar i mag-tarmkanalen sjukdomar i luftvägarna och lungorna sjukdomar i nervsystemet ödem ögonsjukdomar led- och vävnadsinflammationer. Metylprednisolon, som Depo-Medrol innehåller, kan även användas vid behandlingen av andra sjukdomar än de som nämnts i denna bipacksedel. Vid behov fråga råd av din läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal och följ alltid de instruktioner du fått av dem. 2. Vad du behöver veta innan du använder Depo-Medrol Använd inte Depo-Medrol - om du är allergisk mot metylprednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) - om du lider av en svampinfektion 7

8 - om du nyss har vaccinerats eller skall vaccineras med vaccin som innehåller levande eller försvagade patogener. Varningar och försiktighet Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Depo-Medrol ifall du har - läkemedelsallergier - tuberkulos - hornhinneinflammation orsakad av herpes simplex-virus - Cushings syndrom (överproduktion av kortisol i binjurebarken) - vattkoppor eller mässling - diabetes - osteoporos (benskörhet) - njursvikt - någon leversjukdom. Läkaren kan vid behov minska på doseringen. - bukspottskörtelinflammation - misstänkt eller diagnostiserad feokromocytom (tumör i binjuremärgen) - sköldkörtelunderfunktion - psykiska problem (allvarligt förstämningssyndrom eller psykos) - epilepsi - myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar svaghet i musklerna) - glaukom (förhöjt ögontryck) eller ögoninflammation - hjärtsvikt eller högt blodtryck - magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen, inflammatorisk tarmsjukdom (blödande tjocktarmsinflammation) eller inflammation i divertikeln (divertikulit). Kortikosteroider kan hindra att symtom av infektioner märks och försämra motståndskraften. Långvarig daglig användning av glukokortikoider kan hämma barnets tillväxt. Därför får glukokortikoider användas bara vid behandlingen av de allvarligaste sjukdomarna. Berätta för läkaren om din behandling med Depot-Medrol om du bör vaccineras under den tiden du vårdas. Andra läkemedel och Depo-Medrol Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Depo-Medrol kan ha en inverkan på andra läkemedel och andra läkemedel kan ha en inverkan på Depo-Medrol. Sådana läkemedel är: - epilepsiläkemedel (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) - tuberkulosläkemedel (rifampicin, isoniazid) - antibiotika (troleandomycin, klaritromycin, erytromycin) - svampmediciner (ketokonazol, itrakonazol) - antiinflammatoriska mediciner, acetylsalicylsyra - läkemedel som hämmar blodets koagulation - muskelrelaxanter (pankuron, vekuron) - diabetesläkemedel - läkemedel mot illamående (aprepitant, fosaprepitant) - läkemedel mot HIV-virus (indinavir, ritonavir) - hämmare av enzymet aromatas (aminoglutetimid) - kalciumantagonister (diltiazem) - orala preventivmedel (etinylestradiol/noretisteron) - läkemedel som försvagar immunförsvaret (ciklosporin, cyklofosfamid, takrolimus) - diuretika (vätskeutdrivande läkemedel). Samtidig intagning av grapejuice kan höja halten av metylprednisolon i blodet. 8

9 Diskutera med din läkare före användningen av Depo-Medrol om du använder ovan nämnda läkemedel. Graviditet, amning och fertilitet Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel. Nyttan av preparatet bör noga övervägas mot preparatets eventuella biverkningar för mamman eller fostret före användning av preparatet under graviditet eller amning. Läkaren bestämmer om användningen av preparatet under graviditet och amning. Körförmåga och användning av maskiner Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Depo-Medrol påverkar vanligtvis inte förmågan att köra eller förmågan att använda maskiner. Ifall du känner svindel, yrsel, trötthet eller har synrubbningar bör du inte köra eller använda maskiner. 3. Hur du använder Depo-Medrol Läkaren eller vårdpersonalen injicerar Depo-Medrol in i leden, i huden, i muskeln eller ger det som ett lavemang i ändtarmen. Din läkare bestämmer den rätta dosen för dig utgående från din sjukdom, t.ex. - in i leden ges, beroende på ledens storlek, 480 mg (0,12 ml) med 1, 5 eller flera veckors mellanrum - för skador i senor och slemsäck ges 430 mg (0,10,75 ml) - intradermalt för lesion ges 2060 mg (0,51,5 ml) - i muskeln ges mg (13 ml) vid behov med 14 veckors mellanrum - rektalt ges mg (1 3 ml) 37 gånger i veckan Användning för barn Vid allvarliga fall bestäms dosering enligt barnets tillstånd. Om du har fått för stor mängd av Depo-Medrol Det är ytterst osannolikt att läkaren eller vårdpersonalen ger dig en för stor dos av Depo-Medrol. Plötslig överdosering av Depo-Medrol förorsakar dock vanligtvis inte symtom. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare får inte dem. Biverkningar utan känd frekvens infektioner som uppstår p.g.a. nedsatt immunförsvar och andra infektioner ökad mängd av vita blodkroppar i blodomloppet reaktioner p.g.a. läkemedelsöverkännslighet (även allvarliga) tillstånd liknande Cushings syndrom (bl.a. viktökning, månansikte) 9

10 hypopituitarism (adenohypofysinsufficiens), abstinenssyndrom vid avslutning av steroidanvändning (bl.a. nedsatt aptit, illamående, kräkningar, sömnighet, huvudvärk, feber, ledvärk, mjäll, muskelvärk, viktnedgång och/eller sänkt blodtryck) förekomsten av fettumörer eller fettvävnad på ovanliga ställen, ansamling av natrium och vätska i kroppen, kaliumbrist som leder till att blodet blir alltför alkaliskt, dyslipidemi, minskad tolerans för socker, ökat behov av insulin eller användning av orala diabetesläkemedel hos diabetiker, ökad aptit (kan leda till viktökning), affektiva störningar (omväxlande sinnestillstånd, psykisk addiktion, självmordstankar, depression och eufori), ångest, förvirringstillstånd, sömnlöshet, förändringar i personligheten, onormalt beteende, psykotiska störningar (inklusive mani, vanföreställningar, hallucinationer och schizofreni) förhöjt intrakraniellt tryck, kramper, minnesförluster, störningar i kognitiva funktioner, bl.a. i att iaktaga, lära sig och minnas, svindel, huvudvärk, ögonsjukdom där vätska ansamlas i åderhinnan och i näthinnan (korioretinopati), starr, blindhet, förhöjt ögontryck, utstående ögonglober, svindel hjärtsvikt hos patienter som har benägenhet för det för lågt blodtryck, förhöjt blodtryck hicka symtom i magen och i matspjälkningsorganen (bl.a. magsår, bukspottkörtelinflammation, infektion i matstrupen, ont i magen, diarrè, matsmältningsstörning, illamående), sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen som kan perforera och blöda hudsymtom, bl.a. lokala svullnader i huden (angioödem), ökad hårtillväxt, små åderbråck, benägenhet för blåmärken, hudrodnad, ökad svettning, klåda, utslag, urtikaria, ärrstrimmor på huden, pigmentförändringar, acne, muskelsvaghet, muskelvärk eller muskelsjukdom, muskelatrofi, benskörhet (osteoporos), benvävsdöd, patologiska benbrott, ledsjukdom p.g.a. nervsjukdom, ledvärk, hämmad tillväxt hos barn kris med tumör i binjuremärgen oregelbunden menstruation ödem, förlängd sårläkningstid, lokala hudreaktioner vid administrering av Depo-Medrol, trötthet, illamående förändringar i blodvärdena, låg kaliumhalt i blodet, försämrad tolerans av kolhydrater, förhöjt ögontryck, ökat halt av kalcium i urinet, försvagade reaktioner i hudtest kompressionsfrakturer i ryggraden, bristingar i senor. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB 55 FI Fimea 5. Hur Depo-Medrol ska förvaras Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. 10

11 Används före utgångsdatum som anges på yttre förpackningen eller etiketten efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är metylprednisolonacetat. En milliliter injektionsvätska innehåller 40 mg metylprednisolonacetat. - Övriga innehållsämnen är: Makrogol 3350, natriumklorid, myristyl-γ-pikolinklorid, vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Vit, mjölkaktig suspension. Injektionsflaska av glas: 1 ml och 2 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning Pfizer Oy Datagränden Helsingfors Tillverkare Pfizer Manufacturing Belgium N.V./S.A., Puurs, Belgien Denna bipacksedel ändrades senast

12 Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: Bruksanvisning Depo-Medrol 40 mg/ml injektionsvätska, suspension Försiktighetsåtgärder Detta preparat är avsett för engångsadministrering endast. Efter administrering av dosen skall möjligt överbliven injektionsvätska kasseras. Blandbarhet På grund av möjliga fysikaliska inkompatibiliteter skall steril Depo-Medrol injektionsvätska (metylprednisolonacetat) inte utspädas eller blandas med andra lösningar. Förvaring Förvaras vid högst 25C. Anvisningar för användning och hantering samt destruktion Detta preparat är inte avsett för administrering genom intravenös injicering eller infusion. Före användning kontrollera injektionsvätskan på ögonmått för möjliga partikel- eller färgförändringar. Skaka väl före användning. Använd ej läkemedlet efter utgångsdatumet. Kassera oanvänt läkemedel och avfall enligt gällande lokala anvisningar

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli PAKKAUSSELOSTE Gasterix 15 mg enterokapselit, kovat Gasterix 30 mg enterokapselit, kovat lansopratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit. rabepratsolinatrium PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Rabeprazol Krka 10 mg enterotabletit Rabeprazol Krka 20 mg enterotabletit rabepratsolinatrium Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. sulfasalatsiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Salazopyrin EN 500 mg enterotabletit sulfasalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. gemsitabiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Gemcitabin Fresenius Kabi 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten gemsitabiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pursennid Ex-Lax 12 mg päällystetty tabletti sennaglykosidit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Allonol 100 mg ja 300 mg tabletti Allopurinoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini PAKKAUSSELOSTE (Itsehoitovalmiste) Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit Loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tabletit telmisartaani/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos. flufenatsiinidekanoaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Siqualone Decanoat 25 mg/ml injektioneste, liuos flufenatsiinidekanoaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli

Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole. Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Pakkausseloste: Tietoa kayttajalle Anastrozole Bluefish 1 mg tabletti, kalvopaallysteinen Anastrotsoli Lue tama pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Iaakkeen kayttamisen, silla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova. Omepratsoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Omeprazol Actavis 10 mg tai 20 mg enterokapseli, kova Omepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol Zapp 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli

PAKKAUSSELOSTE. Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli PAKKAUSSELOSTE Propofol-Lipuro 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsio Propofoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Kestox 10 mg kalvopäällysteiset tabletit ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni PAKKAUSSELOSTE Burana 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo

PAKKAUSSELOSTE. Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo PAKKAUSSELOSTE Amoxin comp 500 mg kalvopäällysteinen tabletti Amoxin comp 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten Amoksisilliini/klavulaanihappo Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz emulsiovoide 5 % asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Itävalta. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni

PAKKAUSSELOSTE. Hydrocortison-ratiopharm 1 % emulsiovoide Hydrokortisoni PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI

PAKKAUSSELOSTE TRINEURIN TABLETTI PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Lisätiedot

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti

Clapharin Comp 875 mg / 125 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille

PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille PAKKAUSSELOSTE Prascend 1 mg tabletti hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Lisätiedot