FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FBuShare Yhtiösi, osakkeesi"

Transkriptio

1 FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt

2 Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta Selitykset Tulkinta Kutsu ja hakemus Kutsu Osakkeiden lukumäärä tai arvo Hakemus ja hyväksyntä Henkilökohtainen luonne Olemassa olevat osallistujat Ohjelman osakkeet ja haamuosakkeet Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Hankittujen osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden rahoitus Neuvoja osallistujille Osakkeenomistajan oikeutukset - Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Tapahtumakulut Listalleotto Myynnin seuraukset Myyntiin liittyvät rajoitukset Rajoitusaika ja muut ehdot Rajoitusajan toimeenpano Muut myyntiä koskevat rajoitukset Palkinto-osakkeet Asianosaisen osakkeet Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan käyttäminen Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan määrittäminen Rahaston käyttäminen osallistujien asuessa Yhdysvalloissa Varojen lisääminen rahastoon Työsuhteen päättyminen Hankitut osakkeet, hankitut haamuosakkeet, lisäosakkeet ja haamulisäosakkeet Palkinto-osakkeet ja haamupalkinto-osakkeet Konsernin yhtiö Taseen takaisinmaksu Haamuosakkeet Yhtiötoiminta Rakennemuutokset Hallinnolliset muutokset Yritysfuusiot jne Ohjelman hallinta Yhtiön valta Oikeudelliset ja hallinnolliset rajoitukset ja alaohjelmat Muutoksia koskevat rajoitukset Yhtiön harkintavalta Virheiden korjaus...17 i

3 12. Syrjäyttävät rajoitukset Yleistä % ja 3 % -rajat Nimelliselle osakkeenomistajalle myöntäminen Kauppaa koskevat rajoitukset Ei korvauksia tai vahinkoja Ei vaikutusta työsuhteen ehtoihin Ei oikeutta korvaukseen Pidätys Ilmoitukset Ilmoituksen voimassaolo Ilmoituksen vastaanotto Sekalaista Ristiriidat Päättäminen Keskeyttäminen Kulut Asianajaja Yhteydet muihin ohjelmiin Luopumisilmoitus Purkaminen Soveltuva lainsäädäntö...21 Uudelleen myyntiä koskevat rajoitukset Yhdysvalloissa...22 Esitepoikkeus ja uudelleen myynnin rajoitukset Kanadassa...22 ii

4 Fletcher Building Limited Yhtiön rekisterinumero Uudessa-Seelannissa ja ARBN Työntekijöiden FBuShare-osakeohjelman säännöt Ohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin yhtiöiden työntekijöille mahdollisuus hankkia yhtiöosakkeita. Tarkoituksena on, että työntekijät hankkivat tietyn määrän yhtiöosakkeita, jotka tietyn aikajakson jälkeen antavat työntekijöille mahdollisuuden saada yhtiöltä lisää osakkeita maksutta edellyttäen, että työskentelevät edelleen konsernille. Yhtiö voi myös kutsua tietyllä oikeudenkäyttöalueella olevia työntekijöitä hankkimaan osakkeiden sijaan hankittuja haamuosakkeita, jos se on esimerkiksi tarpeen oikeudellisista tai verotussyistä. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työntekijät saavat ohjelman edut käteisenä Fletcher Building -yhtiön osakkeiden sijaan. Työntekijä voi osallistua ohjelmaan täysin vapaaehtoisesti eikä kenenkään työntekijän toimi, työsuhde tai sitoumus, jatkuva toimi, työsuhde tai sitoumus konsernin kanssa edellytä osakkeiden hankkimista. 1. Selitykset ja tulkinta 1.1 Selitykset Näissä ohjelman säännöissä: Lisäosake tarkoittaa: osinko-osaketta, ja osallistujan säännön 3.4 mukaisesti hankkimaa osaketta. Lisäosake ei ole sitä enää, kun: se myydään, hävitetään tai siirretään muuten osallistujan toimesta ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai palkinto-osakkeet myönnetään tai annetaan osallistujalle kyseiseen lisäosakkeeseen nähden. Hakemus tarkoittaa työntekijän hakemusta osallistua ohjelmaan kutsun vastaanottamisen jälkeen kutsun ehtojen mukaisesti yhdessä kutsun kanssa tai siihen viitaten. ASIC on lyhennys sanoista Australian Securities and Investments Commission (Australian arvopaperi- ja pörssikomitea). ASX tarkoittaa ASX Limited (ARBN ) -yhtiötä, tai asiayhteyden mukaan Australian Securities Exchange (Australian arvopaperipörssi) -rahoitusmarkkinoita, joissa ASX Limited toimii. 1

5 ASX-listalleottosäännöt tarkoittavat ASX:n virallisia sääntöjä. Palkintoehdot tarkoittavat seuraavia ehtoja, jotka osallistujan on täytettävä saadakseen palkintoosakkeita säännön 5 mukaisesti tai kohdan 9 haamupalkinto-osakkeiden (jos soveltuu) mukaisesti: osallistujan on omistettava hankitut osakkeet tai hankitut haamuosakkeet (jos soveltuu) koko asiaankuuluvan pätevöitymisjakson ajan osallistujan on oltava yhtiön työntekijä keskeytyksettä asiaankuuluvan pätevöitymisjakson viimeiseen päivään (se mukaan lukien) saakka, ja osallistujan on täytettävä kaikki muut yhtiön aika ajoin määrittämät ja osallistujalle ilmoitetut ehdot. Palkinto-osake tarkoittaa osaketta, johon osallistujalla on oikeus täyttäessään 5 palkintoehdot. Lautakunta tarkoittaa yhtiön lautakuntaa tai sen määrittämää komiteaa, ja kun asiayhteys sen sallii, kaikkea yhtiön lautakunnan vaadittua tai sallittua toimenpidettä näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti, mikä tahansa lautakunnan valtuuttama yksittäinen päätös. Yhtiö tarkoittaa yhtiötä Fletcher Building Limited (NZX-tunnus: FBU; ASX-tunnus: FBU), Yhtiön rekisterinumero Uudessa-Seelannissa: ja ARBN ja osoite Fletcher House, 810 Great South Road, Penrose, Auckland, New Zealand, Valvonta tarkoittaa: lautakunnan koostumuksen valvomista yli puolet yhtiön äänestysoikeuksien käyttämistä, tai yli puolen yhtiön pääoman osakkeiden omistamista tai kontrolloimista. Osinko-ohjelma tarkoittaa yhtiön järjestelmää, jossa yhtiön ilmoituksesta ohjelman mukaisista osakkeista maksetut osingot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin. Osinkojako tarkoittaa osallistujan hankkimaa osaketta osinko-ohjelman mukaan koskien: hankittuja osakkeita, ja mahdollisia ohjelman mukaisia lisäosakkeita. Työntekijä tarkoittaa konserniin kuuluvan yhtiön vakinaista täysi- tai osa-aikaista työntekijää, lukuun ottamatta yhtiön johtajia ja jotka yhtiö määrittää oman harkinnansa mukaan hyväksyttäviksi osallistumaan ohjelmaan edellyttäen, että työntekijä ei voi enää osallistua ohjelmaan työsuhteen päättyessä (ellei yhtiö oman harkinnansa mukaan pidä olosuhteita erityisinä). Hyväksyttävä poistuja tarkoittaa osallistujaa, joka lopettaa työsuhteen konserniin kuuluvan yhtiön kanssa (säännön 8.3 mukaisesti) olosuhteissa, jotka yhtiö hyväksyy ohjelman mukaisiksi. Niihin voivat kuulua, yhtiön harkintaa rajoittamatta, seuraavat: kuolema sairaus, vammautuminen tai työkyvyttömyys irtisanominen 2

6 (e) (f) eläkkeelle jääminen (yhtiön oman harkinnan mukaan määrittämä eläkkeelle jääminen) osallistujan työskenteleminen yhtiölle, joka lakkaa kuulumasta konserniin, tai työsuhteen liittyessä sellaiseen liiketoimintaan tai sen osaan, joka siirretään yhtiön konsernin ulkopuolella olevalle henkilölle. Konserni tarkoittaa yhtiötä ja kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Konsernin yhtiö tarkoittaa: yhtiötä kaikkia yhtiön kokonaan omistamia tytäryhtiöitä kaikkia muita yhtiön tytäryhtiöitä, jotka yhtiö on määrittänyt konserniin kuuluvaksi yhtiöksi näitä ohjelmasääntöjä varten, ja kaikkia muita yhtiöitä tai kokonaisuuksia, jotka yhtiö on määrittänyt kuulumaan yhtiön konserniin näitä ohjelmasääntöjä varten. Kutsu tarkoittaa säännön 2.1 mukaista kutsua osallistua ohjelmaan. Listalleottosäännöt tarkoittavat ASX-listalleottosääntöjä ja/tai NZSX-listalleottosääntöjä soveltuvuuden mukaan ja niihin aika ajoin tehtyjä muutoksia. Nimellinen osakkeenomistaja tarkoittaa henkilöä (jos olemassa), jonka yhtiö nimeää aika ajoin omistamaan hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita osallistujien pelkkänä valtuutettuna. Nimellisarvo tarkoittaa haamuosaketta koskien osaketta vastaavaa arvoa, joka määritetään kutsussa kuvatulla tavalla. NZSX tarkoitaa NZX Limited -yhtiön tärkeimpiä osakemarkkinoita tai toisia vaihtoehtoisia tai korvaavia osakemarkkinoita tai muuta järjestelmää Uudessa-Seelannissa, jossa tai jota kautta osakkeita voidaan vapaasti kaupata ja jota pidetään yleisesti tärkeimpänä vastaavana markkinana tai järjestelmänä osakkeiden kauppaamiseksi Uudessa-Seelannissa. NZSX-listalleottosäännöt tarkoittavat NZSX:n listalleottosääntöjä. NZX tarkoittaa NZX Limited. Osallistuja tarkoittaa työntekijää, jonka hankittuihin osakkeisiin ja ohjelmaan osallistumiseen liittyvän hakemuksen yhtiö on hyväksynyt. Haamulisäosake tarkoittaa: haamuosinko-osaketta, ja osallistujalle myönnettyä haamuosaketta säännön 9(iii) mukaisesti. Haamulisäosake lakkaa olemasta voimassa, kun: osallistuja ilmoittaa kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle haamulisäosakkeen arvon vapauttamisesta ja kyseisen haamulisäosakkeen nimellisarvoa vastaava käteissumma maksetaan säännön 9 mukaisesti ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai 3

7 kun haamupalkinto-osakkeet myönnetään osallistujalle kyseistä haamulisäosaketta koskien. Haamupalkinto-osake tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä palkintoa palkinto-osakkeen sijaan. Haamupalkinto-osinko tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä korkoa osinko-osakkeen sijaan. Hankittu haamuosake tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä korkoa hankitun osakkeen sijaan, se ei kuitenkaan koske haamupalkinto-osaketta tai haamulisäosaketta. Hankittu haamuosake lakkaa olemasta voimassa, kun: osallistuja ilmoittaa kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle hankitun haamuosakkeen arvon vapauttamisesta ja kyseisen hankitun haamuosakkeen nimellisarvoa vastaava käteissumma maksetaan säännön 9 mukaisesti ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai kun haamupalkinto-osakkeet myönnetään osallistujalle kyseistä hankittua haamuosaketta koskien. Ohjelma tarkoittaa Fletcher Building -yhtiön työntekijöille tarkoitettua osakeohjelmaa, joka määritetään näissä ohjelmasäännöissä. Haamuosake tarkoittaa hankittua haamuosaketta, haamulisäosaketta ja haamupalkinto-osaketta. Ohjelman ylläpitäjä tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, jonka vastuulla on ohjelman hallinta. Ohjelmasäännöt tarkoittavat näitä ohjelman sääntöjä ja niihin aika ajoin tehtyjä muutoksia. Ohjelmajakso tarkoittaa yhtiön määrittämää aikajaksoa, jonka aikana: työntekijät voivat lähettää hakemuksen ohjelmaan osallistumiseksi, ja osallistujat voivat tehdä ilmoituksia. Ohjelmavuosi tarkoittaa 12 kuukauden aikajaksoa, joka alkaa jokaisen vuoden 1. huhtikuuta, tai muuna yhtiön ilmoittamana päivämääränä. Hankittu osake tarkoittaa osallistujan hankkimaa osaketta ohjelmassa, se ei koske kuitenkaan palkintoosaketta tai lisäosaketta. Hankittu osake ei ole sitä enää, kun: se myydään, hävitetään tai siirretään muuten osallistujan toimesta ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai palkinto-osakkeet myönnetään tai annetaan osallistujalle kyseiseen hankittuun osakkeeseen nähden. Pätevöitymisaika tarkoittaa: osakkeen kannalta aikajaksoa, joka alkaa sen ohjelmavuoden alussa, jonka aikana osake hankittiin ohjelmassa ja joka päättyy vastaavana päivämääränä, joka on määritetty osakkeelle säännön 5 mukaisesti, ja haamuosakkeen kannalta samaa aikajaksoa, aivan kuin osallistuja olisi omistanut osakkeita haamuosakkeiden sijaan. Suhde tarkoittaa: 4

8 osallistujalle annettua tai myönnettyä palkinto-osakkeiden määrää jokaista hankittua osaketta ja lisäosaketta kohti osallistujalle myönnettäviä haamupalkinto-osakkeita jokaista hankittua haamuosaketta ja haamulisäosaketta kohti kyseinen suhde ei saa olla suurempi kuin 1:1. Kirjauspäivämäärä tarkoittaa yhtiön määrittämää aikaa, joka toimii viitepäivämääränä yhtiön myöntämille osakkeiden/arvopaperien omistustaseille, jotta ne henkilöt voitaisiin tunnistaa, joilla on oikeus saada osinkoja tai muita yhtiön etuja. Osake tarkoittaa täysin maksettua tavallista yhtiön osaketta, se kattaa hankitun osakkeen, lisäosakkeen ja palinto-osakkeen. Tytäryhtiö tarkoittaa yhtiön tytäryhtiötä yhtiölain 1993 osioiden 5-8 mukaisesti, sana yhtiö voidaan tulkita niissä kaikkiin yhtiöosiin missä tahansa, ja se kattaa minkä tahansa yhtiön tai yhtiöosan tai henkilöyhdistyksen, joka luokitellaan tytäryhtiöksi missä tahansa yhtiötä koskevassa rahoitusraporttistandardissa. Muutosilmoitus tarkoittaa ohjelmajakson aikana osallistujan antamaa kirjallista ilmoitusta, jonka tarkoituksena on: peruuttaa ohjelmaan osallistuminen keskeyttää ohjelmaan sijoitus, tai muuttaa ohjelman sijoitustasoa. 1.2 Tulkinta Näissä ohjelmasäännöissä seuraavat ovat voimassa, ellei päinvastaista mainita: (e) (f) (g) (h) otsikot on asetettu ainoastaan käyttömukavuutta varten, ne eivät vaikuta näiden ohjelmasääntöjen tulkintaan, ellei asiayhteys muuta vaadi kaikki näiden ohjelmasääntöjen viitteet säädöksiin tai listalleottosääntöihin sisältävät viitteen kyseessä olevaan säädökseen tai listalleottosääntöihin, aika ajoin tehdyt muutokset, yhdenmukaistamiset, päivitykset tai uudet versiot, ja kaikki sen alla julkaistut määräykset tai välineet mukaan lukien yksikkö koskee monikkoa ja päinvastoin sukupuoliin viittaavat sanat koskevat kaikkia sukupuolia kun jokin sana tai lause on määritetty, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys jos määritetyn ehdon merkitys on annettu sen lainkäyttöalueen lainsäädännössä, jossa yhtiö on rekisteröity, kyseinen merkitys koskee näitä ohjelmasääntöjä viite lautakunnan tai yhtiön harjoitettavissa olevaan valtaan, oikeuteen tai tahdonvaltaisuuteen on viite lautakunnan tai yhtiön valtuutetun valtaan, oikeuteen tai tahdonvaltaisuuteen viite hankittuihin hankittaviin osakkeisiin, lisäosakkeisiin ja/tai palkinto-osakkeisiin on viite niihin osakkeisiin, jotka osallistuja, yhtiö tai muu henkilö osallistujan puolesta hankkii tai merkitsee, tai joilla ne myönnetään näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti 5

9 (j) (k) (l) (m) (n) (o) viite osallistujalle myönnettäviin hankittuihin haamuosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin on myös viite kyseisen osakkeen tai edun myöntämiseen osallistujalle, yhtiölle tai muulle henkilölle osallistujan puolesta viite sääntöön tai liitteeseen on viite tämän ohjelman sääntöön tai liitteeseen viite sopimukseen tai asiakirjaan koskee aika ajoin muutettua sopimusta tai asiakirjaa viite lainsäädäntöön tai lainsäädännön säädökseen sisältää sen muutoksen tai päivityksen, sen korvaavan säädöksen ja sen alla olevan määräyksen tai lakisääteisen välineen viite kirjoitukseen sisältää faksin lähettämisen ja kaikki nähtävissä olevat sanojen tuotantotavat todellisessa muodossa, sähköposti mukaan lukien viite menettelyyn sisältää pois jättämisen, lausunnon tai aikeen, kirjallisen tai ei-kirjallisen, ja kaikki "mukaan lukien" jälkeiset asiat eivät rajoita mitään muuta, joka voi sitä seurata. 2. Kutsu ja hakemus 2.1 Kutsu Yhtiö voi aika ajoin oman harkinnansa mukaan kutsua työntekijöitä osallistumaan ohjelmaan. Kutsut toimitetaan kirjallisessa muodossa fyysisinä asiakirjoina tai sähköisenä viestinä verkossa tai sähköpostitse. Kutsua voivat koskea ehdot ja yhtiön päättämät mahdolliset rajoitukset, mutta kyseisten ehtojen ja rajoituksien on oltava listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien vaatimuksien mukaiset. Yhtiö voi muuttaa kutsua tai poistaa sen milloin tahansa ennen kutsussa mainittua hakemusten viimeistä vaastaanottopäivämäärää. Rajoittamatta yhtiön harkintaa kutsun tulee sisältää, tai sen mukana tulee toimittaa asiakirjat tai siinä tulee viitata asiakirjoihin, jotka sisältävät seuraavat tiedot: (iii) (iv) (v) (vi) (vii) osallistujan hankittavissa tai osallistujalle myönnettävissä (jos soveltuu) olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) ohjelman mukaiset vuosittaiset maksimi- ja miniarvot osallistujan ohjelmavuoden aikana tehtyjä sijoituksia käyttäen osallistujien hankittavissa olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hinnan (jos olemassa) määritystapa ja maksun suoritustapa ohjelmavuosi ja pätevöitymisaika voimassa olevat palkintoehdot suhde jos soveltuu, haamuosakkeen ja sitä koskevan käteismaksun nimellisarvon määritystapa nämä ohjelmasäännöt (viii) ohjelmajakson tiedot ja työntekijän ja/tai osallistujan suoritettavissa olevat toimenpiteet ohjelmajakson aikana, mukaan lukien muutosilmoituksen antaminen 6

10 (ix) (x) (xi) mahdollinen voimassa olevan osinko-ohjelman kuvaus kaikki muut kutsua, hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, palkinto-osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, haamulisäosakkeita tai haamupalkinto-osakkeita koskevat ehdot, ja kaikki muut tiedot tai asiakirjat, jotka yhtiön on annettava työntekijälle listalleottosääntöjen tai muiden voimassa olevien lakien mukaisesti. (e) Kutsu tulee julkaista kuvaavien ja muiden sellaisten ohjelmaa koskevien materiaalien kanssa, joita yhtiö pitää asianmukaisia, tai jotka lainsäädäntö vaatii ja niissä on eriteltävä hakemuksen laatimisohjeet työntekijöille. 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo Yhtiö voi määrittää oman harkinnansa mukaan niiden hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) määrän tai arvon, jotka kuka tahansa työntekijä ja työntekijäryhmät voivat hankkia tai jotka voidaan myöntää heille (jos soveltuu) tiettynä aikajaksona. Niiden osakkeiden tai haamuosakkeiden määrää tai arvoa, jotka kuka tahansa työntekijä voi hankkia tai jotka voidaan myöntää hänelle (jos soveltuu), koskevat sen lainkäyttöalueen lait, jossa työntekijän ohjelmaan osallistumista hallitaan. Yhtiö voi laskea työntekijän osallistumista ohjelmaan ilman erillistä ilmoitusta työntekijälle varmistaakseen sen hyväksyttävyyden sen lainsäädäntöalueen lakien mukaisesti, jossa työntekijän ohjelmaan osallistumista hallitaan. 2.3 Hakemus ja hyväksyntä Työntekijä voi hakea ohjelmaan osallistumista vain täyttämällä lomakkeet ja toimimalla tavalla, jotka on määritetty kutsussa ennen vastaavan ohjelmajakson päättymistä. Yhtiö voi sallia hakemuksien ja muutosilmoituksien tekemisen täyttämällä fyysisen lomakkeen tai sähköisessä muodossa olevan, internettiin tai sähköpostiin pohjautuvan, asiakirjan. Yhtiö voi hyväksyä tai hylätä oman harkinnansa mukaan hakemukset antamatta siihen tarkkaa syytä. Jos yhtiön vastaanottaessa kokonaan täytetyn hakemuksen säännön 2.3 mukaisesti työntekijän työsuhde tai sopimus konsernin kanssa ei ole lakannut eikä yhtiö ole hylännyt hakemusta säännön 2.3 mukaisesti, työntekijä: (iii) (iv) tarjoutuu osallistumaan ja hankkimaan osakkeita tai haamuosakkeita (jos soveltuu) kutsun mukaisesti sopii, että kutsun, hakemuksen, näiden ohjelmasääntöjen ja yhtiön perustuskirjan ehdot sekä mahdollisen vastaavan nimellisen osakkeenomistajan sopimuksen ehdot ovat sitovia sallii henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen, käytön, käsittelyn, paljastamisen, tallentamisen, välittämisen ja siirtämisen konsernin toimesta mihin tahansa ohjelman hallintaan liittyvään syyhyn, ja tulee osallistujaksi säännön 2.3 mukaisesti. Poiketen siitä, mitä näiden sääntöjen muissa säädöksissä mainitaan, osallistujalla ei ole oikeutta hankkia osakkeita ohjelmassa, ennen kuin kyseiset osakkeet hankitaan ja sijoitetaan, tai myönnetään ja jaetaan, osallistujan puolesta näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti. 7

11 (e) Jos yhtiö päättää olla hyväksymättä hakemusta, yhtiö ilmoittaa siitä työntekijälle viestillä, jossa kerrotaan työntekijän hakemuksen hylkäämisestä, ja kyseisen työntekijän kutsu ja vastaava hakemus mitätöityy. 2.4 Henkilökohtainen luonne Työntekijä voi osallistua ohjelmaan ainoastaan omalla nimellään. Työntekijä ei saa siirtää kenellekkään muulle henkilölle oikeutta hakea hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita tai haamulisäosakkeita tai oikeutta vastaanottaa palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita. 2.5 Olemassa olevat osallistujat Kun osallistuja on säännön 16.3 mukaisesti hyväksytty ohjelmaan, kyseinen osallistuja jatkaa ohjelmaan osallistumistaan sitä seuraavina ohjelmavuosina pohjautuen osallistujan alussa tekemiin valintoihin, ellei osallistuja anna ohjelmajakson aikana muutosilmoitusta, jolloin muutetut ehdot tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavana ohjelmavuotena edellyttäen, että ne ovat ohjelman ehtojen, mukaan lukien minimi- ja maksimisijoitussummien, mukaiset. Jos yhtiö on antanut ennen ohjelmajaksoa ilmoituksen muutoksesta yhteen tai useampaan ohjelman ehtoon (näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti), ja osallistujan osallistuminen ohjelmaan on ristiriidassa uuden ohjelman ehtoihin eikä osallistuja päätä muuttaa osallistumistaan ohjelmaan ennen yhtiön antaman ilmoituksen jälkeisen ohjelmajakson päättymistä, yhtiö voi yksipuolisesti muuttaa osallistujan osallistumista ohjelmaan yhtiön mielestä sopvimmalla tavalla ja ilmoittaa muutetusta osallistumisesta osallistujalle. 3. Ohjelman osakkeet ja haamuosakkeet 3.1 Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Osallistujan hankittavissa olevat osakkeet voivat olla: olemassa olevia osakkeita, jotka yhtiö on aikaisemmin kirjannut joko ASX:n tai NZSX:n kautta tai muutoin, tai uusia osakkeita, jotka yhtiön on myönnettävä yhtiön aika ajoin määrittämällä tavalla. 3.2 Hankittujen osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden rahoitus Yhtiö voi määrittää osallistujien hankittavissa olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hinnan määritystavan. Osallistujien tulee säännön 3.5 mukaisesti rahoittaa ja maksaa kokonaan hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hankkimisesta aiheutuvat kulut. Osallistujien on rahoitettava ja maksettava hankitut osakkeet tai hankitut haamuosakkeet (jos soveltuu) pyytämällä vastaavaa konsernin yhtiötä vähentämään ne nettopalkasta, ellei kutsussa määritetä jotakin muuta maksutapaa. 3.3 Neuvoja osallistujille Yhtiö perustaa tai tilaa perustettavaksi järjestelmän, jonka avulla osallistuja saa aika ajoin lisätietoa hankkimiensa hankittujen osakkeiden ja lisäosakkeiden tai hänelle myönnettyjen (jos soveltuu) hankittujen haamuosakkeiden tai haamulisäosakkeiden määrästä sekä niiden palkinto-osakkeiden tai 8

12 haamupalkinto-osakkeiden ehdollisten oikeuksien maksimimäärästä, jotka on liitetty kyseessä oleviin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin tai hankittuihin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin (jos soveltuu). 3.4 Osakkeenomistajan oikeutukset - Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti osallistuja on oikeutettu saamaan hankkimansa hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, sekä seuraavat oikeutukset: (äänestysoikeudet) Harjoittaa äänestysoikeuksia, jotka koskevat heidän hankkimiaan osakkeitaan ja lisäosakkeitaan ja edustavat kyseisen osallistujan tiliä kirjauspäivämääränä joko yleisesti tai erityiseen päätökseen liittyen, ja kun hankitut osakkeet ja lisäosakkeet omistaa nimellinen osakkeenomistaja, äänestysoikeuksia harjoittaa nimellinen osakkeenomistaja annettujen ohjeiden mukaisesti. (osingot) Vastaanottaa yhtiön maksaman minkä tahansa osingon tai muun edun hankituista osakkeista ja lisäosakkeista, jotka ohjelman osallistuja omistaa kirjauspäivämääränä, joka määrittää kyseessä olevat osingot ja muut edut. Kun osallistuja osallistuu osinko-ohjelmaan, osallistuja, ellei yhtiö muuta määritä, hankkii osinko-osakkeita nettokäteisosingoilla, joihin osallistujalla on oikeus osinko-ohjelman mukaisesti. (pääoman uudelleen järjestäminen) Osallistua kaikkiin yhtiön yhtiön toimintoihin tai pääoman uudelleen järjestämiseen liittyen heidän hankkimiaan hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita kyseisenä ajankohtana, mukaan lukien seuraavat: (bonusosakkeet) Kaikki bonusosakkeet, jotka yhtiö myöntää niihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin nähden ja jotka osallistuja omistaa vastaavana kirjauspäivämääränä, annetaan osallistujalle. (oikeuksien myöntäminen) Jos yhtiö ilmoittaa oikeuksien myöntämisestä: (A) (B) (C) (D) Yhtiö ilmoittaa kaikille osallistujille, joilla on osakkuus hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin nähden ohjelman mukaisesti, oikeuksista hankkia osakkeita tai muita arvopapereita (oikeudet), jotka yhtiö myöntää tai tarjoaa osallistujan hankituista osakkeista ja lisäosakkeista. Jos oikeuksista on mahdollista luopua, yhtiö (tai nimellinen osakkeenomistaja yhtiön puolesta) tarjoaa myyntiin kaikki oikeudet kaikkien osallistujien puolesta ja, ellei yhtiö muuta määritä, käyttää myynnistä saadut tulot (kun yhtiölle aiheutuvat myyntikulut on vähennetty) toisten osakkeiden hankkimiseen ja kyseessä olevat osakkeet annetaan vastaavalle osallistujalle. Osallistuja ei saa harjoittaa mitään oikeuksia, joista voidaan luopua tai ei voida luopua, omistettuihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin liittyen näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi, jos oikeuksista ei voida luopua (mukaan lukien osakkeen hankintasuunnitelma), osallistuja ei saa harjoittaa kyseisiä oikeuksia eikä kaupata, myydä tai muutoin käydä kauppaa kyseisistä oikeuksista, ja kyseiset oikeukset raukeavat. (iii) (Lisäosakkeet) Tämän säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti hankitut osakkeet ovat lisäosakkeita, joita koskevat seuraavat kohdat: (A) (B) samat rajoitukset (jos olemassa) kuin säännössä 4, ja edellyttäen, että palkintoehdot täytetään, osallistujalla on oikeus saada palkintoosakkeita säännön 5 mukaisesti soveltuvan pätevöitymisajan päätyttyä koskien 9

13 vastaavia hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita, joita bonusosakkeet ja/tai oikeudet koskevat. Jos bonusosakkeet ja/tai oikeudet koskevat niitä hankittuja osakkeita tai lisäosakkeita, jotka on hankittu useamman kuin yhden ohjelmavuoden aikana, yhtiö päättää sopivan jaon jokaista ohjelmavuotta kohti määrittääkseen, milloin osallistujilla on oikeus saada palkintoosakkeita hankituista lisäosakkeista, jotka on hankittu tämän säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti. (myynti) Myydä, siirtää tai muutoin järjestää joitakin tai kaikki omistamansa hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, joita koskevat säännön 4.1 rajoitukset vastaavan oikeudenkäyttöalueen lakien mukaisesti, osallistujan hankittujen osakkeiden tai lisäosakkeiden hankintapäivämäärästä lähtien. 3.5 Tapahtumakulut Yhtiö on valtuutettu kattamaan kaikki välityksestä, toimeksiannosta, leimaverosta ja muista tapahtumista aiheutuvat kulut liittyen osallistujien tai heidän puolestaan hakittaviin osakkeisiin (hankitut osakkeet, lisäosakkeet tai palkinto-osakkeet) ohjelman mukaisesti, sitä ei kuitenkaan vaadita. Ja soveltuvien lakien mukaisesti yhtiö voi antaa rahoitusapua osallistujille hankittujen osakkeiden, lisäosakkeiden tai palkintoosakkeiden (jos soveltuu) hankintoihin liittyen. 3.6 Listalleotto Tämän ohjelman mukaisten uusien osakkeiden ongelmia koskien ja kun osakkeet kuuluvat samaan luokkaan kuin vasta myönnetyt osakkeet ovat ASX- tai NZSX-markkinoilla, yhtiö hakee ASX- tai NZXmarkkinoilla (yhtiön määrityksen mukaan) kyseisten osakkeiden ottamista viralliselle pörssilistalle listalleottosääntöjä noudattaen heti, kun se on käytännössä mahdollista. 3.7 Myynnin seuraukset Jos osallistuja myy tai muutoin jakaa joitakin tai kaikki hankkimansa hankitut osakkeet tai lisäosakkeet ennen kuin palkintoehdot on täytetty kyseessä oleviin osakkeisiin liittyen, osallistuja menettää oikeutensa vastaanottaa kaikki palkinto-osakkeet myytyihin tai muutoin jaettuihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin liittyen. Jos säännön 9 mukaisesti osallistuja muuttaa joidenkin tai kaikkien hankittujen haamuosakkeiden tai haamulisäosakkeiden arvon rahaksi ennen kuin palkintoehdot täyttyvät kyseisiin osakkeisiin nähden, osallistuja menettää oikeutensa vastaanottaa kaikki haamupalkintoosakkeet kyseisiin hankittuihin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden. 4. Myyntiin liittyvät rajoitukset 4.1 Rajoitusaika ja muut ehdot Säännön 11.3 mukaisesti: Yhtiö voi oman harkintansa mukaan määrittää rajoitusajan ja muut ehdot, jotka koskevat joitakin tai kaikkia hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita, haamulisäosakkeita, palkinto-osakkeita ja/tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu), ja määrittää kyseisen rajoitusajan ja muiden ehtojen ehdot ja edellytykset. Jos yhtiö määrittää rajoitusajan, osallistuja ei saa myydä tai muutoin kaupata, tai tarkoittaa kaupattavaksi, tai vaihtaa rahaksi hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita, haamulisäosakkeita, palkinto-osakkeita ja/tai haamupalkinto-osakkeita (tai oikeutta palkintoosakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin) (jos soveltuu), joita rajoitusaika koskee muutoin kuin käyttäen yhtiön määrittämää prosessia nostaa osakkeita ohjelmasta. 10

14 Jos yhtiö määrittää, ettei rajoitusaikaa ole, tai ei edellytä rajoitusaikaa, osallistuja voi kaupata niitä osakkeita tai haamuosakkeita tai oikeuksia, joita sääntö 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikka koskee, ja jos yhtiö edellyttää jonkin toisen ehdon säännön 4.1 mukaisesti, osallitujan on täytettävä se. 4.2 Rajoitusajan toimeenpano Yhtiö voi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka ovat sen mielestä sopivia rajoittamaan osallistujan hankkimien osakkeiden tai haamuosakkeiden myyntiä niin kauan, kuin rajoitusaika koskee kyseessä olevia osakkeita. 4.3 Muut myyntiä koskevat rajoitukset Näiden ohjelmasääntöjen liitteessä on kuvattu ohjelman osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset, jotka ovat voimassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 5. Palkinto-osakkeet Kun osallistuja täyttää palkintoehdot sääntöjen 3.7, 4.1 ja 4.1 mukaisesti osallistuja on oikeutettu saamaan palkinto-osakkeita kutsussa määritetyssä suhteessa säännön 2.1 mukaisesti tai yhtiön ilmoittamassa suhteessa säännön 5 mukaisesti seuraavasti: Jokaisesta hankitusta osakkeesta, joka: (A) (B) hankittiin pätevöitymisajan ensimmäisen vuoden aikana tehdyillä sijoituksilla, ja omistetaan edelleen päivämääränä, joka on sen ohjelmavuoden kolmas vuosipäivä, jona hankittu osake hankittiin ohjelmassa. Jokaisesta osinko-osakkeesta, joka: (A) (B) hankittiin osinkomaksuilla, joiden kirjauspäivämäärä oli pätevöitymisajan ensimmäisen vuoden aikana, ja omistetaan edelleen päivämääränä, joka on sen ohjelmavuoden kolmas vuosipäivä, jonka aikana kirjauspäivämäärä viittasi säännössä 5(A). (iii) Jokaisesta lisäosakkeesta (joka ei ole osinko-osake), joka: (A) (B) hankittiin säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti hankittuihin osakkeisiin tai osinko-osakkeisiin nähden, ja omistetaan edelleen päivämääränä, jolloin oikeus palkinto-osakkeeseen saatiin tämän säännön 5 kohdan tai mukaisesti kyseessä oleviin hankittuihin osakkeisiin tai osinko-osakkeisiin nähden, yhtiö voi määrittää vaihtoehtoisen jaon ja pätevöitymisajan lisäosakkeelle säännön 3.4(iii)) mukaisesti. Yhtiö jakaa tai myöntää palkinto-osakkeet osallistujalle niin pian kuin käytännössä mahdollista, sekä säännön 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikan mukaisesti joka tapauksessa viimeistään 30 päivää palkinto-osakkeiden oikeuden määrittämisestä tämän säännön 5 mukaisesti. 11

15 (e) Yhtiö voi ilmoittaa osallistujille kirjallisesti milloin tahansa ennen ohjelmajaksoa muutetusta suhteesta edellyttäen, että muutettu suhde koskee niitä hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita, jotka osallistuja on hankkinut tai on myönnetty hänelle (jos soveltuu) kyseisen ohjelmajakson päättymisen jälkeen. Ellei yhtiö muuta määritä ja listalleottosääntöjen mukaisesti osallistuja ei ole lainmukaisesti tai hyödyllisesti oikeutettu saamaan palkinto-osaketta ennen palkintoehtojen täyttämistä ja saa oikeuden äänestää, vastaanottaa osinkoja ja osallistua yhtiötoimintaan palkinto-osakkeisiin liittyen, kun palkintoehdot on täytetty ja palkinto-osakkeet on jaettu tai myönnetty (jos soveltuu) osallistujalle. Jos yhtiötoiminta muuttaa materiaalisesti yhtiön osakepääomaa tai pääomarakennetta (milloin tahansa) tai jokin käteisosinko tai jakautuminen vaikuttaa konsernin yhtiöön (muu kuin säännössä 3.4 kuvattu), yhtiö voi muuttaa palkinto-osakkeiden tai haamupalkinto-osakkeiden (jos soveltuu) ehtoja yhtiön mielestä oikeudenmukaisesti ja reilusti. Jos osallistujat asuvat Kaliforniassa, palkinto-osakkeiden tai haamupalkinto-osakkeiden ehdot eivät koske hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita, kunnes ja ellei yhtiön äänioikeuden omistavien osakkeenomistajien enemmistö ole ottanut käyttöön ohjelman hyväksynyttä päätöslauselmaa. 6. Asianosaisen osakkeet Kun palkinto-osake on jaettu tai myönnetty osallistujalle: kyseessä oleva palkinto-osake ja hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, joita palkinto-osake koskee (yhteisesti Asianosaisen osakkeet), eivät enää ole voimassa palkinto-osakkeita varten nimellinen osakkeenomistaja voi omistaa asianosaisen osakkeet, jos ja niin kauan kuin yhtiö sen sallii, kunnes osallistuja päättää nostaa, myydä tai siirtää kyseiset osakkeet ilmoittamalla siitä ohjelman ylläpitäjälle näiden ohjelmasääntöjen säännön 15 mukaisesti, ja kaikki näiden ohjelmasääntöjen ehdot koskevat edelleen asianosaisen osakkeita aivan kuin ne olisivat hankittuja osakkeita, vaikkakin asianosaisen osakkeet eivät oikeuta palkinto-osakkeisiin säännön 5 mukaisesti. 7. Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan käyttäminen 7.1 Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan määrittäminen Yhtiö voi milloin tahansa määrittää miten hankitut osakkeet, lisäosakkeet ja palkinto-osakkeet omistetaan ohjelmassa ennen palkinto-ehtojen täyttymistä. Rajoittamatta yhtiön omaa harkintaa, yhtiö voi: määrittää rahaston milloin tahansa ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää, jotta ohjelma sisältää hankitut osakkeet, lisäosakkeet ja palkinto-osakkeet, ja määrittää henkilön tai henkilöitä rahaston valtuutetuksi ja vaihtaa valtuutetun ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää, tai määrittää henkilön tai henkilöitä nimelliseksi osakkeenomistajaksi ja vaihtaa nimellisen osakkeenomistajan ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää. 12

16 Rahaston perustamiskirjan tai nimellisen osakkeenomistajan nimeämistä koskevan sopimuksen ja näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti valtuutettu tai nimellinen osakkeenomistaja (jos soveltuu) voi siirtää valtuutettuna tai nimellisenä osakkeenomistajana (jos soveltuu) omistamansa osakkeet osallistujalle silloin, kun osallistuja on oikeutettu saamaan hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita. 7.2 Rahaston käyttäminen osallistujien asuessa Yhdysvalloissa Tämän säännön 7 mukaisesti osakkeita ei saa missään tapauksessa pitää rahastossa, kun osallistuja asuu Yhdysvalloissa, se on sallittua ainoastaan päivänä, jolloin osakkeet jaetaan osallistujalle. Yhdysvalloissa asuvien osallistujien hankkimia osakkeita ei säännön 3.2 mukaisesti pidetä rahastossa, vaan rahaston ulkopuolisella nimellisen osakkeenomistajan tilillä, joka sallii säännön 3.4 mukaiset oikeudet. Mikään tämän säännön 7.2 kohta ei koske Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvia osallistujia, ja yhtiö pidättää oikeuden täyttää tämän ohjelman velvollisuudet milloin tahansa käyttämättä rahastoa. 7.3 Varojen lisääminen rahastoon Jos yhtiö määrittää rahaston säännön 7.1 mukaisesti, yhtiö voi lisätä varoja valtuutetulla, jotta valtuutettu voi joko hankkia osakkeita tai tilata uusia osakkeita yhtiöltä täyttääkseen yhtiön velvollisuuden toimittaa hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita. 8. Työsuhteen päättyminen 8.1 Hankitut osakkeet, hankitut haamuosakkeet, lisäosakkeet ja haamulisäosakkeet Kun osallistujan työsuhde päättyy: (e) osallistuja menettää välittömästi oikeutensa osallistua ohjelmaan osallistuja lopettaa ohjelmaan osallistumisen välittömästi eikä osallistuja voi enää hankkia hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita tai haamulisäosakkeita säännön 4.1 mukaiset rajoitusajat eivät ole enää voimassa osallistujan tulee suorittaa kaikki yhtiön edellyttämät toimenpiteet, jotta kaikki ohjelman mukaiset osakkeet siirretään osallistujalle. Ellei näin tehdä, yhtiö voi määrätä osakkeiden myynnin ja niistä saatujen varojen siirtämisen osallistujalle, ja kun osallistuja omistaa haamuosakkeita, osallistujan tulee suorittaa yhtiön edellyttämät toimenpiteet, jotta kyseessä olevien haamuosakkeiden nimellisarvo maksettaisiin osallistujalle. 8.2 Palkinto-osakkeet ja haamupalkinto-osakkeet Osallistuja (muu kuin hyväksyttävä poistuja), jonka työsuhde loppuu ennen kuin hänellä on oikeus saada palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu) säännön 5 tai 9 mukaisesti (vastaavasti), menettää kaikki ehdolliset oikeutensa saada palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu). Osallistuja, joka on hyväksyttävä poistuja, voi olla yksinomaan yhtiön harkinnanalaisena oikeutettu saamaan kaikki palkinto-osakkeet tai haamupalkinto-osakkeet (jos soveltuu) tai vain osan niistä: kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, tai 13

17 kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy aikana, jolloin yhtiön arvopaperien kauppapolitiikka tai vastaavat lait kieltävät heitä kauppaamaan osakkeita, ensimmäisenä päivänä kielletyn ajan päätyttyä. Rajoittamatta yhtiön harkintaa: palkinto-osakkeiden määrä, jonka hyväksyttävä poistuja on oikeutettu saamaan säännön 8.2 mukaisesti, määritetään yleisesti seuraaviin kohtiin pohjautuen: (A) (B) (C) osallistujan omistamat tai osallistujan puolesta omistetut hankitut osakkeet ja lisäosakkeet silloin, kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, siinä kutsussa määritetty palkinto-osakkeiden suhde, joka koskee kyseessä olevia hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita tai yhtiön tekemät muutokset, jotka on ilmoitettu osallistujalle, ja sen pätevöitymisajan suhteellisuus, jona aikana hankitut osakkeet ja lisäosakkeet on omistettu, ja haamupalkinto-osakkeiden arvo, jonka hyväksyttävä poistuja on oikeutettu saamaan säännön 8.2 mukaisesti, määritetään yleisesti seuraaviin kohtiin pohjautuen: (A) (B) (C) osallistujan omistamat tai osallistujan puolesta omistetut hankitut haamuosakkeet ja haamulisäosakkeet silloin, kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, siinä kutsussa määritetty haamupalkinto-osakkeiden suhde, joka koskee kyseessä olevia hankittuja haamuosakkeita ja haamulisäosakkeita tai yhtiön tekemät muutokset, jotka on ilmoitettu osallistujalle, ja sen pätevöitymisajan suhteellisuus, jona aikana hankitut haamuosakkeet ja haamulisäosakkeet on omistettu. 8.3 Konsernin yhtiö Osallistujan ja jonkin konsernin yhtiön työsuhdetta (johtaja tai työntekijä) ei pidetä tämän säännön 8 mukaisesti päättyvänä, ennen kuin osallistujalla ei ole enää yhtään työsuhdetta minkään konsernin yhtiön kanssa. 8.4 Taseen takaisinmaksu Jos osallistuja ei ole enää työntekijä ja osallistuja on maksanut tai hänen puolestaan on maksettu yhtiölle tai ohjelman ylläpitäjälle säännön 3.2 mukaisesti summa, jota jota ei ole käytetty hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden hankkimiseen, kyseinen summa maksetaan takaisin osallistujalle. 9. Haamuosakkeet Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kutsua yhden tai useamman työntekijän tietyllä lainkäyttöalueella hankkimaan hankittuja haamuosakkeita hankittujen osakkeiden sijaan, ja myöntää haamupalkinto-osakkeita palkinto-osakkeiden sijaan. Hankitut haamuosakkeet ovat yleensä vain niiden työntekijöiden saatavilla, jotka ovat lainkäyttöalueilla, joissa paikallisen lainsäädännön ja/tai pörssin valvontamääräyksien vuoksi osallistujien on vaikeaa, hallinnollisesti hankalaa tai mahdotonta hankkia yhtiön osakkeita. Osallistujalle myönnettyjen hankittujen haamuosakkeiden määrä vastaa niiden hankittujen osakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi hankkinut, jos hän olisi hakenut hankittuja osakkeita kutsun mukaan. 14

18 (iii) Osallistujalle myönnettyjen haamuosinko-osakkeiden määrä hankittuhin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden vastaa niiden osinko-osakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi saanut, jos hänellä olisi sama määrä hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita. Osallistujalle myönnettyjen haamulisäosakkeiden määrä (muut kuin haamuosinko-osakkeet) hankittuhin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden vastaa niiden lisäosakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi saanut säännön 3.4 mukaisesti, jos hänellä olisi sama määrä hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita. Ellei yhtiö muuta määritä kutsussa, säännön 2.1 mukaisesti hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden ehdot ovat samat kuin hankituissa osakkeissa ja lisäosakkeissa (jos soveltuu), ainoana poikkeuksena on, että palkinto-osakkeiden sijaan hankittujen haamuosakkeen omistaja saa haamupalkinto-osakkeen kutsussa määritetyssä suhteessa. Sääntöjen 3.7, 4.1 ja 4.1 mukaisesti palkintoehdot täyttäessään osallistujalla on oikeus saada: sama määrä, samalla tavalla ja samaan aikaan haamupalkinto-osakkeita kuin osallistujalle olisi ollut oikeus saada palkinto-osakkeita, jos osallistuja olisi omistanut hankittuja osakkeita ja hankittuja lisäosakkeita hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden sijaan, ja haamupalkinto-osakkeita koskevien vastaavien haamupalkinto-osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden nimellisarvoa (joka määritetään kutsussa mainitulla tavalla) vastaava käteismaksu. Haamuosakkeiden omistaja voi vaihtaa haamuosakkeiden arvon rahaksi milloin tahansa ennen palkintoehtojen täyttymistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle säännön 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikan mukaisesti. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen osallistujalla on oikeus saada niiden haamuosakkeiden nimellisarvoa vastaava käteismaksu, joita ilmoitus koskee. Hankitun haamuosakkeen, haamulisäosakkeen tai haamupalkinto-osakkeen omistajalla ei ole oikeutta osakkeisiin eikä niiden omistaminen anna äänestysoikeutta. 10. Yhtiötoiminta 10.1 Rakennemuutokset Jos yhtiö muuttaa pääomaansa jollakin tavalla, listalleottosääntöjen ja sääntöjen 3.4 ja 5 mukaisesti muutokset vaikuttavat ohjelmassa hankittuihin osakkeisiin samalla tavalla kuin muihinkin osakkeisiin Hallinnolliset muutokset Jos jokin henkilö saa yhtiön hallintaansa, yhtiö voi oman harkintansa mukaan määrittää joihinkin tai kaikkiin hankittuihin osakkeisiin, hankittuihin haamuosakkeisiin, lisäosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin ja/tai palkinto-osakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin (jos soveltuu) nähden, että: säännön 4 mukaiset rajoitukset poistuvat voimasta, ja mahdolliset palkintoehdot, joita ei ole täytetty vaadittuna aikana, on täytetty kokonaan tai osittain, ja jos yhtiö niin päättää, yhtiö ilmoittaa siitä osallistujille. Tämän säännön 10.2 mukaisesti henkilön todetaan ottaneen yhtiö hallintaan, jos he ja muut heidän kanssaan toimivat ovat saaneet sen hallintaansa. 15

19 10.3 Yritysfuusiot jne. Jos yhtiölain osan 13 mukaisesti yhtiö yhdistyy (muu kuin lyhytaikainen yhdistyminen), tai jos yhtiölain 1993 osan 15 mukaisesti tuomioistuin pakottaa sovintoon tai järjestelyyn (jolloin vaikutus on sama kuin säännön 10.2 above mukaisessa hallinnan vaihtumisessa), tai jos yhtiö hyväksyy vapaaehtoisesti purkamisen, tai jos yhtiö saa purkamismääräyksen, tai jos yhtiö poistuu NZX- ja ASX-merkkinoiden pörssilistalta, yhtiö voi harkintansa mukaan määrittää joihinkin tai kaikkiin hankittuihin osakkeisiin, hankittuihin haamuosakkeisiin, lisäosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin, palkinto-osakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin (jos soveltuu) nähden, että: säännön 4 mukaiset rajoitukset poistuvat voimasta, ja mahdolliset palkintoehdot, joita ei ole täytetty vaadittuna aikana, on täytetty kokonaan tai osittain, ja jos yhtiö niin päättää, yhtiö ilmoittaa siitä osallistujille. 11. Ohjelman hallinta 11.1 Yhtiön valta Yhtiö hallitsee ohjelmaa ja voi: (e) valtuuttaa henkilön määritetylle aikajaksolle ja sen määrittämillä ehdoilla harjoittamaan sen valtaa tai harkintavaltaa ohjelman mukaisesti päättää asiamukaiset ohjelman hallintatoimenpiteet, mukaan lukien hakemismuoto ja -tapa sekä muut ohjelman edellyttämät muodot ja ilmoitukset päättää lopullisesti kaikki ohjelmaa ja näitä ohjelmasääntöjä koskevat asia- ja tulkintakysymykset sekä kaikki ohjelmaa koskevat ristiriidat, mukaan lukien ohjelman tulkinnan tai mahdolliset rajoitukset ja muut ehdot, jotka koskevat ohjelmassa hankittuja osakkeita tai haamuosakkeita, yhtiön päätös on tällöin lopullinen ja sitova listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien mukaisesti muuttaa, tehdä lisäyksiä, korvata tai luopua jostakin tai kaikista ohjelman ja näiden ohjelmasääntöjen (mukaan lukien tämä sääntö) ehdoista, tai jostakin ohjelman aikana hankittuun tai myönnettyyn osakkeeseen tai haamuosakkeeseen liittyvästä rajoituksesta tai muusta ehdosta, ja antaa jonkin ohjelman määräyksen rikkeen raueta Oikeudelliset ja hallinnolliset rajoitukset ja alaohjelmat Kaikista muista säännöistä huolimatta työntekijä ei voi hankkia hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita eikä hänelle voida myöntää palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita ohjelmassa, mikäli se on yhtiön kannalta näiden ohjelmasääntöjen, yhtiön perustuskirjan, listalleottosääntöjen tai jonkin työntekijän lainkäyttöalueen lain vastaista, tai jos se yhtiön harkinnan mukaan johtaisi kohtuuttomiin kuluihin tai yhtiön sääntelyvaatimuksiin. Yhtiö voi lopettaa osallistujan osallistumisen ohjelmaan ilmoittamalla siitä missä tahansa säännön 11.2 kuvaamassa tilanteessa, yhtiön parhaimmiksi näkemillä ehdoilla. Yhtiö voi ottaa käyttöön ohjelmasääntöjä koskien tiettyä lainkäyttöaluetta (Alaohjelmat), jossa osakkeita tai haamuosakkeita tarjotaan ohjelman kautta tai ohjelmaan voidaan lisätä ehtoja tai niitä voidaan muuttaa arvopapereita, pörssin hallintaa tai verotuslakeja tai määräyksiä tao muita sellaisia tekijöitä noudattaen, jotka koskevat työntekijää tai jotakin konsernin yhtiötä osakkeisiin tai ohjelman ehtoihin liittyen. 16

20 Jos yhtiön mielestä työntekijöiden ohjelmaan osallistuminen on laitonta tai hallinnollisesti kiellettyä tai epäkäytännöllistä, yhtiö voi (ei kuitenkaan välttämättä) oman harkintansa mukaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisen ohjelman, jotta kyseisen lainkäyttöalueen työntekijät voivat osallistua ohjelmaan Muutoksia koskevat rajoitukset Näiden ohjelmasääntöjen, listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien mukaisesti rajoituksiin tai muihin seuraavia aiheita koskeviin ehtoihin ei saa tehdä muutoksia ilman osallistujan lupaa: hankitut osakkeet, lisäosakkeet tai palkinto-osakkeet, jos osallistujan oikeudet kyseessä oleviin osakkeisiin pienenee, tai hankitut haamuosakkeet, haamulisäosakkeet tai haamupalkinto-osakkeet, jos osallistujan oikeudet kyseessä oleviin haamuosakkeisiin pienenee. Edellyttäen, että tämä sääntö 11.3 ei rajoita yhtiön valtaa muuttaa palkintoehtoja, pätevöitymisaikaa, ohjelmassa hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) maksimi- ja minimiarvoja vuotta kohti, kun muutoksesta ilmoitetaan ennen ohjelmajaksoa ja se koskee vain osallistujan hankkimia hankittuja osakkeita tai hankittuja haamuosakkeita minä tahansa ohjelmajakson jälkeen alkavana ohjelmavuotena Yhtiön harkintavalta Yhtiön harkintavalta on ehdoton ja estämätön: se voi toimia ja olla toimimatta näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti tai ohjelmaan tai ohjelman aikana hankittuihin osakkeisiin ja haamuosakkeisiin liittyen se voi käyttää valtaa tai harkintavaltaa ohjelmaan tai ohjelman aikana hankittuihin osakkeisiin tai haamuosakkeisiin liittyen, ja se voi muuttaa osallistujan osallistumista ohjelmaan (mukaan lukien osallistumisen lopettaminen) osallistujan pyynnöstä tai muuttaa näiden ohjelmasääntöjen sovellusta osallistujaan nähden Virheiden korjaus Jos jokin virhe tai erehdys on tehty koskien osakkeiden määrää tai arvoa, johon liittyy: (A) (B) kutsu, tai todistus tai ilmoitus osakkeista, tai haamuosakkeiden määrää tai arvoa, johon liittyy: (A) (B) kutsu, tai todistus tai ilmoitus haamuosakkeista, kyseinen kutsu, todistus tai ilmoitus mitätöidään ja peruutetaan eikä virheellä tai erehdyksellä ole vaikutuksia ja yhtiö voi oman harkinnansa mukaan korjata kyseisen virheen tai erehdyksen kysymättä siihen lupaa vastaavalta työntekijältä tai osallistujalta ilmoittamalla siitä työntekijälle tai osallistujalle ja tarvittaessa laatia uuden kutsun, todituksen tai ilmoituksen. 17

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Liiteri 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ 1.1 Coreorient Oy (Y-tunnus: 2388488-1) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (Y-tunnus: 2635723-5) (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) palvelun välityksellä jäljempänä tarkoitettuja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki

LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki LUKIOKOULUTUS JA SEN JÄRJESTÄMINEN Johtaja Jorma Kauppinen Helsinki/Utsjoki 10.9.2012 Lukiolaki 1998/629 Lukiokoulutuksen järjestäminen (3 luku) Koulutuksen järjestäjät 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Pöytäkirja Sivu 1/5 Aihe Hallituksen kokous 09/2015 Aika tiistai 27.10.2015 klo 16:15 18:20 Paikka Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Läsnä Harry Nordqvist puheenjohtaja Jaana Friman

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4,4 TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 7. SYYSKUUTA 2015 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot