FBuShare Yhtiösi, osakkeesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FBuShare Yhtiösi, osakkeesi"

Transkriptio

1 FBuShare Yhtiösi, osakkeesi Ohjelmasäännöt

2 Sisällysluettelo 1. Selitykset ja tulkinta Selitykset Tulkinta Kutsu ja hakemus Kutsu Osakkeiden lukumäärä tai arvo Hakemus ja hyväksyntä Henkilökohtainen luonne Olemassa olevat osallistujat Ohjelman osakkeet ja haamuosakkeet Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Hankittujen osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden rahoitus Neuvoja osallistujille Osakkeenomistajan oikeutukset - Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Tapahtumakulut Listalleotto Myynnin seuraukset Myyntiin liittyvät rajoitukset Rajoitusaika ja muut ehdot Rajoitusajan toimeenpano Muut myyntiä koskevat rajoitukset Palkinto-osakkeet Asianosaisen osakkeet Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan käyttäminen Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan määrittäminen Rahaston käyttäminen osallistujien asuessa Yhdysvalloissa Varojen lisääminen rahastoon Työsuhteen päättyminen Hankitut osakkeet, hankitut haamuosakkeet, lisäosakkeet ja haamulisäosakkeet Palkinto-osakkeet ja haamupalkinto-osakkeet Konsernin yhtiö Taseen takaisinmaksu Haamuosakkeet Yhtiötoiminta Rakennemuutokset Hallinnolliset muutokset Yritysfuusiot jne Ohjelman hallinta Yhtiön valta Oikeudelliset ja hallinnolliset rajoitukset ja alaohjelmat Muutoksia koskevat rajoitukset Yhtiön harkintavalta Virheiden korjaus...17 i

3 12. Syrjäyttävät rajoitukset Yleistä % ja 3 % -rajat Nimelliselle osakkeenomistajalle myöntäminen Kauppaa koskevat rajoitukset Ei korvauksia tai vahinkoja Ei vaikutusta työsuhteen ehtoihin Ei oikeutta korvaukseen Pidätys Ilmoitukset Ilmoituksen voimassaolo Ilmoituksen vastaanotto Sekalaista Ristiriidat Päättäminen Keskeyttäminen Kulut Asianajaja Yhteydet muihin ohjelmiin Luopumisilmoitus Purkaminen Soveltuva lainsäädäntö...21 Uudelleen myyntiä koskevat rajoitukset Yhdysvalloissa...22 Esitepoikkeus ja uudelleen myynnin rajoitukset Kanadassa...22 ii

4 Fletcher Building Limited Yhtiön rekisterinumero Uudessa-Seelannissa ja ARBN Työntekijöiden FBuShare-osakeohjelman säännöt Ohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin yhtiöiden työntekijöille mahdollisuus hankkia yhtiöosakkeita. Tarkoituksena on, että työntekijät hankkivat tietyn määrän yhtiöosakkeita, jotka tietyn aikajakson jälkeen antavat työntekijöille mahdollisuuden saada yhtiöltä lisää osakkeita maksutta edellyttäen, että työskentelevät edelleen konsernille. Yhtiö voi myös kutsua tietyllä oikeudenkäyttöalueella olevia työntekijöitä hankkimaan osakkeiden sijaan hankittuja haamuosakkeita, jos se on esimerkiksi tarpeen oikeudellisista tai verotussyistä. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työntekijät saavat ohjelman edut käteisenä Fletcher Building -yhtiön osakkeiden sijaan. Työntekijä voi osallistua ohjelmaan täysin vapaaehtoisesti eikä kenenkään työntekijän toimi, työsuhde tai sitoumus, jatkuva toimi, työsuhde tai sitoumus konsernin kanssa edellytä osakkeiden hankkimista. 1. Selitykset ja tulkinta 1.1 Selitykset Näissä ohjelman säännöissä: Lisäosake tarkoittaa: osinko-osaketta, ja osallistujan säännön 3.4 mukaisesti hankkimaa osaketta. Lisäosake ei ole sitä enää, kun: se myydään, hävitetään tai siirretään muuten osallistujan toimesta ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai palkinto-osakkeet myönnetään tai annetaan osallistujalle kyseiseen lisäosakkeeseen nähden. Hakemus tarkoittaa työntekijän hakemusta osallistua ohjelmaan kutsun vastaanottamisen jälkeen kutsun ehtojen mukaisesti yhdessä kutsun kanssa tai siihen viitaten. ASIC on lyhennys sanoista Australian Securities and Investments Commission (Australian arvopaperi- ja pörssikomitea). ASX tarkoittaa ASX Limited (ARBN ) -yhtiötä, tai asiayhteyden mukaan Australian Securities Exchange (Australian arvopaperipörssi) -rahoitusmarkkinoita, joissa ASX Limited toimii. 1

5 ASX-listalleottosäännöt tarkoittavat ASX:n virallisia sääntöjä. Palkintoehdot tarkoittavat seuraavia ehtoja, jotka osallistujan on täytettävä saadakseen palkintoosakkeita säännön 5 mukaisesti tai kohdan 9 haamupalkinto-osakkeiden (jos soveltuu) mukaisesti: osallistujan on omistettava hankitut osakkeet tai hankitut haamuosakkeet (jos soveltuu) koko asiaankuuluvan pätevöitymisjakson ajan osallistujan on oltava yhtiön työntekijä keskeytyksettä asiaankuuluvan pätevöitymisjakson viimeiseen päivään (se mukaan lukien) saakka, ja osallistujan on täytettävä kaikki muut yhtiön aika ajoin määrittämät ja osallistujalle ilmoitetut ehdot. Palkinto-osake tarkoittaa osaketta, johon osallistujalla on oikeus täyttäessään 5 palkintoehdot. Lautakunta tarkoittaa yhtiön lautakuntaa tai sen määrittämää komiteaa, ja kun asiayhteys sen sallii, kaikkea yhtiön lautakunnan vaadittua tai sallittua toimenpidettä näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti, mikä tahansa lautakunnan valtuuttama yksittäinen päätös. Yhtiö tarkoittaa yhtiötä Fletcher Building Limited (NZX-tunnus: FBU; ASX-tunnus: FBU), Yhtiön rekisterinumero Uudessa-Seelannissa: ja ARBN ja osoite Fletcher House, 810 Great South Road, Penrose, Auckland, New Zealand, Valvonta tarkoittaa: lautakunnan koostumuksen valvomista yli puolet yhtiön äänestysoikeuksien käyttämistä, tai yli puolen yhtiön pääoman osakkeiden omistamista tai kontrolloimista. Osinko-ohjelma tarkoittaa yhtiön järjestelmää, jossa yhtiön ilmoituksesta ohjelman mukaisista osakkeista maksetut osingot sijoitetaan uudelleen osakkeisiin. Osinkojako tarkoittaa osallistujan hankkimaa osaketta osinko-ohjelman mukaan koskien: hankittuja osakkeita, ja mahdollisia ohjelman mukaisia lisäosakkeita. Työntekijä tarkoittaa konserniin kuuluvan yhtiön vakinaista täysi- tai osa-aikaista työntekijää, lukuun ottamatta yhtiön johtajia ja jotka yhtiö määrittää oman harkinnansa mukaan hyväksyttäviksi osallistumaan ohjelmaan edellyttäen, että työntekijä ei voi enää osallistua ohjelmaan työsuhteen päättyessä (ellei yhtiö oman harkinnansa mukaan pidä olosuhteita erityisinä). Hyväksyttävä poistuja tarkoittaa osallistujaa, joka lopettaa työsuhteen konserniin kuuluvan yhtiön kanssa (säännön 8.3 mukaisesti) olosuhteissa, jotka yhtiö hyväksyy ohjelman mukaisiksi. Niihin voivat kuulua, yhtiön harkintaa rajoittamatta, seuraavat: kuolema sairaus, vammautuminen tai työkyvyttömyys irtisanominen 2

6 (e) (f) eläkkeelle jääminen (yhtiön oman harkinnan mukaan määrittämä eläkkeelle jääminen) osallistujan työskenteleminen yhtiölle, joka lakkaa kuulumasta konserniin, tai työsuhteen liittyessä sellaiseen liiketoimintaan tai sen osaan, joka siirretään yhtiön konsernin ulkopuolella olevalle henkilölle. Konserni tarkoittaa yhtiötä ja kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Konsernin yhtiö tarkoittaa: yhtiötä kaikkia yhtiön kokonaan omistamia tytäryhtiöitä kaikkia muita yhtiön tytäryhtiöitä, jotka yhtiö on määrittänyt konserniin kuuluvaksi yhtiöksi näitä ohjelmasääntöjä varten, ja kaikkia muita yhtiöitä tai kokonaisuuksia, jotka yhtiö on määrittänyt kuulumaan yhtiön konserniin näitä ohjelmasääntöjä varten. Kutsu tarkoittaa säännön 2.1 mukaista kutsua osallistua ohjelmaan. Listalleottosäännöt tarkoittavat ASX-listalleottosääntöjä ja/tai NZSX-listalleottosääntöjä soveltuvuuden mukaan ja niihin aika ajoin tehtyjä muutoksia. Nimellinen osakkeenomistaja tarkoittaa henkilöä (jos olemassa), jonka yhtiö nimeää aika ajoin omistamaan hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita osallistujien pelkkänä valtuutettuna. Nimellisarvo tarkoittaa haamuosaketta koskien osaketta vastaavaa arvoa, joka määritetään kutsussa kuvatulla tavalla. NZSX tarkoitaa NZX Limited -yhtiön tärkeimpiä osakemarkkinoita tai toisia vaihtoehtoisia tai korvaavia osakemarkkinoita tai muuta järjestelmää Uudessa-Seelannissa, jossa tai jota kautta osakkeita voidaan vapaasti kaupata ja jota pidetään yleisesti tärkeimpänä vastaavana markkinana tai järjestelmänä osakkeiden kauppaamiseksi Uudessa-Seelannissa. NZSX-listalleottosäännöt tarkoittavat NZSX:n listalleottosääntöjä. NZX tarkoittaa NZX Limited. Osallistuja tarkoittaa työntekijää, jonka hankittuihin osakkeisiin ja ohjelmaan osallistumiseen liittyvän hakemuksen yhtiö on hyväksynyt. Haamulisäosake tarkoittaa: haamuosinko-osaketta, ja osallistujalle myönnettyä haamuosaketta säännön 9(iii) mukaisesti. Haamulisäosake lakkaa olemasta voimassa, kun: osallistuja ilmoittaa kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle haamulisäosakkeen arvon vapauttamisesta ja kyseisen haamulisäosakkeen nimellisarvoa vastaava käteissumma maksetaan säännön 9 mukaisesti ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai 3

7 kun haamupalkinto-osakkeet myönnetään osallistujalle kyseistä haamulisäosaketta koskien. Haamupalkinto-osake tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä palkintoa palkinto-osakkeen sijaan. Haamupalkinto-osinko tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä korkoa osinko-osakkeen sijaan. Hankittu haamuosake tarkoittaa säännön 9 mukaisesti myönnettyä korkoa hankitun osakkeen sijaan, se ei kuitenkaan koske haamupalkinto-osaketta tai haamulisäosaketta. Hankittu haamuosake lakkaa olemasta voimassa, kun: osallistuja ilmoittaa kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle hankitun haamuosakkeen arvon vapauttamisesta ja kyseisen hankitun haamuosakkeen nimellisarvoa vastaava käteissumma maksetaan säännön 9 mukaisesti ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai kun haamupalkinto-osakkeet myönnetään osallistujalle kyseistä hankittua haamuosaketta koskien. Ohjelma tarkoittaa Fletcher Building -yhtiön työntekijöille tarkoitettua osakeohjelmaa, joka määritetään näissä ohjelmasäännöissä. Haamuosake tarkoittaa hankittua haamuosaketta, haamulisäosaketta ja haamupalkinto-osaketta. Ohjelman ylläpitäjä tarkoittaa henkilöä tai organisaatiota, jonka vastuulla on ohjelman hallinta. Ohjelmasäännöt tarkoittavat näitä ohjelman sääntöjä ja niihin aika ajoin tehtyjä muutoksia. Ohjelmajakso tarkoittaa yhtiön määrittämää aikajaksoa, jonka aikana: työntekijät voivat lähettää hakemuksen ohjelmaan osallistumiseksi, ja osallistujat voivat tehdä ilmoituksia. Ohjelmavuosi tarkoittaa 12 kuukauden aikajaksoa, joka alkaa jokaisen vuoden 1. huhtikuuta, tai muuna yhtiön ilmoittamana päivämääränä. Hankittu osake tarkoittaa osallistujan hankkimaa osaketta ohjelmassa, se ei koske kuitenkaan palkintoosaketta tai lisäosaketta. Hankittu osake ei ole sitä enää, kun: se myydään, hävitetään tai siirretään muuten osallistujan toimesta ennen kuin palkintoehdot täyttyvät, tai palkinto-osakkeet myönnetään tai annetaan osallistujalle kyseiseen hankittuun osakkeeseen nähden. Pätevöitymisaika tarkoittaa: osakkeen kannalta aikajaksoa, joka alkaa sen ohjelmavuoden alussa, jonka aikana osake hankittiin ohjelmassa ja joka päättyy vastaavana päivämääränä, joka on määritetty osakkeelle säännön 5 mukaisesti, ja haamuosakkeen kannalta samaa aikajaksoa, aivan kuin osallistuja olisi omistanut osakkeita haamuosakkeiden sijaan. Suhde tarkoittaa: 4

8 osallistujalle annettua tai myönnettyä palkinto-osakkeiden määrää jokaista hankittua osaketta ja lisäosaketta kohti osallistujalle myönnettäviä haamupalkinto-osakkeita jokaista hankittua haamuosaketta ja haamulisäosaketta kohti kyseinen suhde ei saa olla suurempi kuin 1:1. Kirjauspäivämäärä tarkoittaa yhtiön määrittämää aikaa, joka toimii viitepäivämääränä yhtiön myöntämille osakkeiden/arvopaperien omistustaseille, jotta ne henkilöt voitaisiin tunnistaa, joilla on oikeus saada osinkoja tai muita yhtiön etuja. Osake tarkoittaa täysin maksettua tavallista yhtiön osaketta, se kattaa hankitun osakkeen, lisäosakkeen ja palinto-osakkeen. Tytäryhtiö tarkoittaa yhtiön tytäryhtiötä yhtiölain 1993 osioiden 5-8 mukaisesti, sana yhtiö voidaan tulkita niissä kaikkiin yhtiöosiin missä tahansa, ja se kattaa minkä tahansa yhtiön tai yhtiöosan tai henkilöyhdistyksen, joka luokitellaan tytäryhtiöksi missä tahansa yhtiötä koskevassa rahoitusraporttistandardissa. Muutosilmoitus tarkoittaa ohjelmajakson aikana osallistujan antamaa kirjallista ilmoitusta, jonka tarkoituksena on: peruuttaa ohjelmaan osallistuminen keskeyttää ohjelmaan sijoitus, tai muuttaa ohjelman sijoitustasoa. 1.2 Tulkinta Näissä ohjelmasäännöissä seuraavat ovat voimassa, ellei päinvastaista mainita: (e) (f) (g) (h) otsikot on asetettu ainoastaan käyttömukavuutta varten, ne eivät vaikuta näiden ohjelmasääntöjen tulkintaan, ellei asiayhteys muuta vaadi kaikki näiden ohjelmasääntöjen viitteet säädöksiin tai listalleottosääntöihin sisältävät viitteen kyseessä olevaan säädökseen tai listalleottosääntöihin, aika ajoin tehdyt muutokset, yhdenmukaistamiset, päivitykset tai uudet versiot, ja kaikki sen alla julkaistut määräykset tai välineet mukaan lukien yksikkö koskee monikkoa ja päinvastoin sukupuoliin viittaavat sanat koskevat kaikkia sukupuolia kun jokin sana tai lause on määritetty, sen muilla kieliopillisilla muodoilla on vastaava merkitys jos määritetyn ehdon merkitys on annettu sen lainkäyttöalueen lainsäädännössä, jossa yhtiö on rekisteröity, kyseinen merkitys koskee näitä ohjelmasääntöjä viite lautakunnan tai yhtiön harjoitettavissa olevaan valtaan, oikeuteen tai tahdonvaltaisuuteen on viite lautakunnan tai yhtiön valtuutetun valtaan, oikeuteen tai tahdonvaltaisuuteen viite hankittuihin hankittaviin osakkeisiin, lisäosakkeisiin ja/tai palkinto-osakkeisiin on viite niihin osakkeisiin, jotka osallistuja, yhtiö tai muu henkilö osallistujan puolesta hankkii tai merkitsee, tai joilla ne myönnetään näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti 5

9 (j) (k) (l) (m) (n) (o) viite osallistujalle myönnettäviin hankittuihin haamuosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin on myös viite kyseisen osakkeen tai edun myöntämiseen osallistujalle, yhtiölle tai muulle henkilölle osallistujan puolesta viite sääntöön tai liitteeseen on viite tämän ohjelman sääntöön tai liitteeseen viite sopimukseen tai asiakirjaan koskee aika ajoin muutettua sopimusta tai asiakirjaa viite lainsäädäntöön tai lainsäädännön säädökseen sisältää sen muutoksen tai päivityksen, sen korvaavan säädöksen ja sen alla olevan määräyksen tai lakisääteisen välineen viite kirjoitukseen sisältää faksin lähettämisen ja kaikki nähtävissä olevat sanojen tuotantotavat todellisessa muodossa, sähköposti mukaan lukien viite menettelyyn sisältää pois jättämisen, lausunnon tai aikeen, kirjallisen tai ei-kirjallisen, ja kaikki "mukaan lukien" jälkeiset asiat eivät rajoita mitään muuta, joka voi sitä seurata. 2. Kutsu ja hakemus 2.1 Kutsu Yhtiö voi aika ajoin oman harkinnansa mukaan kutsua työntekijöitä osallistumaan ohjelmaan. Kutsut toimitetaan kirjallisessa muodossa fyysisinä asiakirjoina tai sähköisenä viestinä verkossa tai sähköpostitse. Kutsua voivat koskea ehdot ja yhtiön päättämät mahdolliset rajoitukset, mutta kyseisten ehtojen ja rajoituksien on oltava listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien vaatimuksien mukaiset. Yhtiö voi muuttaa kutsua tai poistaa sen milloin tahansa ennen kutsussa mainittua hakemusten viimeistä vaastaanottopäivämäärää. Rajoittamatta yhtiön harkintaa kutsun tulee sisältää, tai sen mukana tulee toimittaa asiakirjat tai siinä tulee viitata asiakirjoihin, jotka sisältävät seuraavat tiedot: (iii) (iv) (v) (vi) (vii) osallistujan hankittavissa tai osallistujalle myönnettävissä (jos soveltuu) olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) ohjelman mukaiset vuosittaiset maksimi- ja miniarvot osallistujan ohjelmavuoden aikana tehtyjä sijoituksia käyttäen osallistujien hankittavissa olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hinnan (jos olemassa) määritystapa ja maksun suoritustapa ohjelmavuosi ja pätevöitymisaika voimassa olevat palkintoehdot suhde jos soveltuu, haamuosakkeen ja sitä koskevan käteismaksun nimellisarvon määritystapa nämä ohjelmasäännöt (viii) ohjelmajakson tiedot ja työntekijän ja/tai osallistujan suoritettavissa olevat toimenpiteet ohjelmajakson aikana, mukaan lukien muutosilmoituksen antaminen 6

10 (ix) (x) (xi) mahdollinen voimassa olevan osinko-ohjelman kuvaus kaikki muut kutsua, hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, palkinto-osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, haamulisäosakkeita tai haamupalkinto-osakkeita koskevat ehdot, ja kaikki muut tiedot tai asiakirjat, jotka yhtiön on annettava työntekijälle listalleottosääntöjen tai muiden voimassa olevien lakien mukaisesti. (e) Kutsu tulee julkaista kuvaavien ja muiden sellaisten ohjelmaa koskevien materiaalien kanssa, joita yhtiö pitää asianmukaisia, tai jotka lainsäädäntö vaatii ja niissä on eriteltävä hakemuksen laatimisohjeet työntekijöille. 2.2 Osakkeiden lukumäärä tai arvo Yhtiö voi määrittää oman harkinnansa mukaan niiden hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) määrän tai arvon, jotka kuka tahansa työntekijä ja työntekijäryhmät voivat hankkia tai jotka voidaan myöntää heille (jos soveltuu) tiettynä aikajaksona. Niiden osakkeiden tai haamuosakkeiden määrää tai arvoa, jotka kuka tahansa työntekijä voi hankkia tai jotka voidaan myöntää hänelle (jos soveltuu), koskevat sen lainkäyttöalueen lait, jossa työntekijän ohjelmaan osallistumista hallitaan. Yhtiö voi laskea työntekijän osallistumista ohjelmaan ilman erillistä ilmoitusta työntekijälle varmistaakseen sen hyväksyttävyyden sen lainsäädäntöalueen lakien mukaisesti, jossa työntekijän ohjelmaan osallistumista hallitaan. 2.3 Hakemus ja hyväksyntä Työntekijä voi hakea ohjelmaan osallistumista vain täyttämällä lomakkeet ja toimimalla tavalla, jotka on määritetty kutsussa ennen vastaavan ohjelmajakson päättymistä. Yhtiö voi sallia hakemuksien ja muutosilmoituksien tekemisen täyttämällä fyysisen lomakkeen tai sähköisessä muodossa olevan, internettiin tai sähköpostiin pohjautuvan, asiakirjan. Yhtiö voi hyväksyä tai hylätä oman harkinnansa mukaan hakemukset antamatta siihen tarkkaa syytä. Jos yhtiön vastaanottaessa kokonaan täytetyn hakemuksen säännön 2.3 mukaisesti työntekijän työsuhde tai sopimus konsernin kanssa ei ole lakannut eikä yhtiö ole hylännyt hakemusta säännön 2.3 mukaisesti, työntekijä: (iii) (iv) tarjoutuu osallistumaan ja hankkimaan osakkeita tai haamuosakkeita (jos soveltuu) kutsun mukaisesti sopii, että kutsun, hakemuksen, näiden ohjelmasääntöjen ja yhtiön perustuskirjan ehdot sekä mahdollisen vastaavan nimellisen osakkeenomistajan sopimuksen ehdot ovat sitovia sallii henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen, käytön, käsittelyn, paljastamisen, tallentamisen, välittämisen ja siirtämisen konsernin toimesta mihin tahansa ohjelman hallintaan liittyvään syyhyn, ja tulee osallistujaksi säännön 2.3 mukaisesti. Poiketen siitä, mitä näiden sääntöjen muissa säädöksissä mainitaan, osallistujalla ei ole oikeutta hankkia osakkeita ohjelmassa, ennen kuin kyseiset osakkeet hankitaan ja sijoitetaan, tai myönnetään ja jaetaan, osallistujan puolesta näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti. 7

11 (e) Jos yhtiö päättää olla hyväksymättä hakemusta, yhtiö ilmoittaa siitä työntekijälle viestillä, jossa kerrotaan työntekijän hakemuksen hylkäämisestä, ja kyseisen työntekijän kutsu ja vastaava hakemus mitätöityy. 2.4 Henkilökohtainen luonne Työntekijä voi osallistua ohjelmaan ainoastaan omalla nimellään. Työntekijä ei saa siirtää kenellekkään muulle henkilölle oikeutta hakea hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita tai haamulisäosakkeita tai oikeutta vastaanottaa palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita. 2.5 Olemassa olevat osallistujat Kun osallistuja on säännön 16.3 mukaisesti hyväksytty ohjelmaan, kyseinen osallistuja jatkaa ohjelmaan osallistumistaan sitä seuraavina ohjelmavuosina pohjautuen osallistujan alussa tekemiin valintoihin, ellei osallistuja anna ohjelmajakson aikana muutosilmoitusta, jolloin muutetut ehdot tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavana ohjelmavuotena edellyttäen, että ne ovat ohjelman ehtojen, mukaan lukien minimi- ja maksimisijoitussummien, mukaiset. Jos yhtiö on antanut ennen ohjelmajaksoa ilmoituksen muutoksesta yhteen tai useampaan ohjelman ehtoon (näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti), ja osallistujan osallistuminen ohjelmaan on ristiriidassa uuden ohjelman ehtoihin eikä osallistuja päätä muuttaa osallistumistaan ohjelmaan ennen yhtiön antaman ilmoituksen jälkeisen ohjelmajakson päättymistä, yhtiö voi yksipuolisesti muuttaa osallistujan osallistumista ohjelmaan yhtiön mielestä sopvimmalla tavalla ja ilmoittaa muutetusta osallistumisesta osallistujalle. 3. Ohjelman osakkeet ja haamuosakkeet 3.1 Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Osallistujan hankittavissa olevat osakkeet voivat olla: olemassa olevia osakkeita, jotka yhtiö on aikaisemmin kirjannut joko ASX:n tai NZSX:n kautta tai muutoin, tai uusia osakkeita, jotka yhtiön on myönnettävä yhtiön aika ajoin määrittämällä tavalla. 3.2 Hankittujen osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden rahoitus Yhtiö voi määrittää osallistujien hankittavissa olevien hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hinnan määritystavan. Osallistujien tulee säännön 3.5 mukaisesti rahoittaa ja maksaa kokonaan hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) hankkimisesta aiheutuvat kulut. Osallistujien on rahoitettava ja maksettava hankitut osakkeet tai hankitut haamuosakkeet (jos soveltuu) pyytämällä vastaavaa konsernin yhtiötä vähentämään ne nettopalkasta, ellei kutsussa määritetä jotakin muuta maksutapaa. 3.3 Neuvoja osallistujille Yhtiö perustaa tai tilaa perustettavaksi järjestelmän, jonka avulla osallistuja saa aika ajoin lisätietoa hankkimiensa hankittujen osakkeiden ja lisäosakkeiden tai hänelle myönnettyjen (jos soveltuu) hankittujen haamuosakkeiden tai haamulisäosakkeiden määrästä sekä niiden palkinto-osakkeiden tai 8

12 haamupalkinto-osakkeiden ehdollisten oikeuksien maksimimäärästä, jotka on liitetty kyseessä oleviin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin tai hankittuihin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin (jos soveltuu). 3.4 Osakkeenomistajan oikeutukset - Hankitut osakkeet ja lisäosakkeet Näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti osallistuja on oikeutettu saamaan hankkimansa hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, sekä seuraavat oikeutukset: (äänestysoikeudet) Harjoittaa äänestysoikeuksia, jotka koskevat heidän hankkimiaan osakkeitaan ja lisäosakkeitaan ja edustavat kyseisen osallistujan tiliä kirjauspäivämääränä joko yleisesti tai erityiseen päätökseen liittyen, ja kun hankitut osakkeet ja lisäosakkeet omistaa nimellinen osakkeenomistaja, äänestysoikeuksia harjoittaa nimellinen osakkeenomistaja annettujen ohjeiden mukaisesti. (osingot) Vastaanottaa yhtiön maksaman minkä tahansa osingon tai muun edun hankituista osakkeista ja lisäosakkeista, jotka ohjelman osallistuja omistaa kirjauspäivämääränä, joka määrittää kyseessä olevat osingot ja muut edut. Kun osallistuja osallistuu osinko-ohjelmaan, osallistuja, ellei yhtiö muuta määritä, hankkii osinko-osakkeita nettokäteisosingoilla, joihin osallistujalla on oikeus osinko-ohjelman mukaisesti. (pääoman uudelleen järjestäminen) Osallistua kaikkiin yhtiön yhtiön toimintoihin tai pääoman uudelleen järjestämiseen liittyen heidän hankkimiaan hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita kyseisenä ajankohtana, mukaan lukien seuraavat: (bonusosakkeet) Kaikki bonusosakkeet, jotka yhtiö myöntää niihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin nähden ja jotka osallistuja omistaa vastaavana kirjauspäivämääränä, annetaan osallistujalle. (oikeuksien myöntäminen) Jos yhtiö ilmoittaa oikeuksien myöntämisestä: (A) (B) (C) (D) Yhtiö ilmoittaa kaikille osallistujille, joilla on osakkuus hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin nähden ohjelman mukaisesti, oikeuksista hankkia osakkeita tai muita arvopapereita (oikeudet), jotka yhtiö myöntää tai tarjoaa osallistujan hankituista osakkeista ja lisäosakkeista. Jos oikeuksista on mahdollista luopua, yhtiö (tai nimellinen osakkeenomistaja yhtiön puolesta) tarjoaa myyntiin kaikki oikeudet kaikkien osallistujien puolesta ja, ellei yhtiö muuta määritä, käyttää myynnistä saadut tulot (kun yhtiölle aiheutuvat myyntikulut on vähennetty) toisten osakkeiden hankkimiseen ja kyseessä olevat osakkeet annetaan vastaavalle osallistujalle. Osallistuja ei saa harjoittaa mitään oikeuksia, joista voidaan luopua tai ei voida luopua, omistettuihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin liittyen näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi, jos oikeuksista ei voida luopua (mukaan lukien osakkeen hankintasuunnitelma), osallistuja ei saa harjoittaa kyseisiä oikeuksia eikä kaupata, myydä tai muutoin käydä kauppaa kyseisistä oikeuksista, ja kyseiset oikeukset raukeavat. (iii) (Lisäosakkeet) Tämän säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti hankitut osakkeet ovat lisäosakkeita, joita koskevat seuraavat kohdat: (A) (B) samat rajoitukset (jos olemassa) kuin säännössä 4, ja edellyttäen, että palkintoehdot täytetään, osallistujalla on oikeus saada palkintoosakkeita säännön 5 mukaisesti soveltuvan pätevöitymisajan päätyttyä koskien 9

13 vastaavia hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita, joita bonusosakkeet ja/tai oikeudet koskevat. Jos bonusosakkeet ja/tai oikeudet koskevat niitä hankittuja osakkeita tai lisäosakkeita, jotka on hankittu useamman kuin yhden ohjelmavuoden aikana, yhtiö päättää sopivan jaon jokaista ohjelmavuotta kohti määrittääkseen, milloin osallistujilla on oikeus saada palkintoosakkeita hankituista lisäosakkeista, jotka on hankittu tämän säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti. (myynti) Myydä, siirtää tai muutoin järjestää joitakin tai kaikki omistamansa hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, joita koskevat säännön 4.1 rajoitukset vastaavan oikeudenkäyttöalueen lakien mukaisesti, osallistujan hankittujen osakkeiden tai lisäosakkeiden hankintapäivämäärästä lähtien. 3.5 Tapahtumakulut Yhtiö on valtuutettu kattamaan kaikki välityksestä, toimeksiannosta, leimaverosta ja muista tapahtumista aiheutuvat kulut liittyen osallistujien tai heidän puolestaan hakittaviin osakkeisiin (hankitut osakkeet, lisäosakkeet tai palkinto-osakkeet) ohjelman mukaisesti, sitä ei kuitenkaan vaadita. Ja soveltuvien lakien mukaisesti yhtiö voi antaa rahoitusapua osallistujille hankittujen osakkeiden, lisäosakkeiden tai palkintoosakkeiden (jos soveltuu) hankintoihin liittyen. 3.6 Listalleotto Tämän ohjelman mukaisten uusien osakkeiden ongelmia koskien ja kun osakkeet kuuluvat samaan luokkaan kuin vasta myönnetyt osakkeet ovat ASX- tai NZSX-markkinoilla, yhtiö hakee ASX- tai NZXmarkkinoilla (yhtiön määrityksen mukaan) kyseisten osakkeiden ottamista viralliselle pörssilistalle listalleottosääntöjä noudattaen heti, kun se on käytännössä mahdollista. 3.7 Myynnin seuraukset Jos osallistuja myy tai muutoin jakaa joitakin tai kaikki hankkimansa hankitut osakkeet tai lisäosakkeet ennen kuin palkintoehdot on täytetty kyseessä oleviin osakkeisiin liittyen, osallistuja menettää oikeutensa vastaanottaa kaikki palkinto-osakkeet myytyihin tai muutoin jaettuihin hankittuihin osakkeisiin ja lisäosakkeisiin liittyen. Jos säännön 9 mukaisesti osallistuja muuttaa joidenkin tai kaikkien hankittujen haamuosakkeiden tai haamulisäosakkeiden arvon rahaksi ennen kuin palkintoehdot täyttyvät kyseisiin osakkeisiin nähden, osallistuja menettää oikeutensa vastaanottaa kaikki haamupalkintoosakkeet kyseisiin hankittuihin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden. 4. Myyntiin liittyvät rajoitukset 4.1 Rajoitusaika ja muut ehdot Säännön 11.3 mukaisesti: Yhtiö voi oman harkintansa mukaan määrittää rajoitusajan ja muut ehdot, jotka koskevat joitakin tai kaikkia hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita, haamulisäosakkeita, palkinto-osakkeita ja/tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu), ja määrittää kyseisen rajoitusajan ja muiden ehtojen ehdot ja edellytykset. Jos yhtiö määrittää rajoitusajan, osallistuja ei saa myydä tai muutoin kaupata, tai tarkoittaa kaupattavaksi, tai vaihtaa rahaksi hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita, haamulisäosakkeita, palkinto-osakkeita ja/tai haamupalkinto-osakkeita (tai oikeutta palkintoosakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin) (jos soveltuu), joita rajoitusaika koskee muutoin kuin käyttäen yhtiön määrittämää prosessia nostaa osakkeita ohjelmasta. 10

14 Jos yhtiö määrittää, ettei rajoitusaikaa ole, tai ei edellytä rajoitusaikaa, osallistuja voi kaupata niitä osakkeita tai haamuosakkeita tai oikeuksia, joita sääntö 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikka koskee, ja jos yhtiö edellyttää jonkin toisen ehdon säännön 4.1 mukaisesti, osallitujan on täytettävä se. 4.2 Rajoitusajan toimeenpano Yhtiö voi ottaa käyttöön menettelyjä, jotka ovat sen mielestä sopivia rajoittamaan osallistujan hankkimien osakkeiden tai haamuosakkeiden myyntiä niin kauan, kuin rajoitusaika koskee kyseessä olevia osakkeita. 4.3 Muut myyntiä koskevat rajoitukset Näiden ohjelmasääntöjen liitteessä on kuvattu ohjelman osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset, jotka ovat voimassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 5. Palkinto-osakkeet Kun osallistuja täyttää palkintoehdot sääntöjen 3.7, 4.1 ja 4.1 mukaisesti osallistuja on oikeutettu saamaan palkinto-osakkeita kutsussa määritetyssä suhteessa säännön 2.1 mukaisesti tai yhtiön ilmoittamassa suhteessa säännön 5 mukaisesti seuraavasti: Jokaisesta hankitusta osakkeesta, joka: (A) (B) hankittiin pätevöitymisajan ensimmäisen vuoden aikana tehdyillä sijoituksilla, ja omistetaan edelleen päivämääränä, joka on sen ohjelmavuoden kolmas vuosipäivä, jona hankittu osake hankittiin ohjelmassa. Jokaisesta osinko-osakkeesta, joka: (A) (B) hankittiin osinkomaksuilla, joiden kirjauspäivämäärä oli pätevöitymisajan ensimmäisen vuoden aikana, ja omistetaan edelleen päivämääränä, joka on sen ohjelmavuoden kolmas vuosipäivä, jonka aikana kirjauspäivämäärä viittasi säännössä 5(A). (iii) Jokaisesta lisäosakkeesta (joka ei ole osinko-osake), joka: (A) (B) hankittiin säännön 3.4 kappaleiden ja mukaisesti hankittuihin osakkeisiin tai osinko-osakkeisiin nähden, ja omistetaan edelleen päivämääränä, jolloin oikeus palkinto-osakkeeseen saatiin tämän säännön 5 kohdan tai mukaisesti kyseessä oleviin hankittuihin osakkeisiin tai osinko-osakkeisiin nähden, yhtiö voi määrittää vaihtoehtoisen jaon ja pätevöitymisajan lisäosakkeelle säännön 3.4(iii)) mukaisesti. Yhtiö jakaa tai myöntää palkinto-osakkeet osallistujalle niin pian kuin käytännössä mahdollista, sekä säännön 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikan mukaisesti joka tapauksessa viimeistään 30 päivää palkinto-osakkeiden oikeuden määrittämisestä tämän säännön 5 mukaisesti. 11

15 (e) Yhtiö voi ilmoittaa osallistujille kirjallisesti milloin tahansa ennen ohjelmajaksoa muutetusta suhteesta edellyttäen, että muutettu suhde koskee niitä hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita, jotka osallistuja on hankkinut tai on myönnetty hänelle (jos soveltuu) kyseisen ohjelmajakson päättymisen jälkeen. Ellei yhtiö muuta määritä ja listalleottosääntöjen mukaisesti osallistuja ei ole lainmukaisesti tai hyödyllisesti oikeutettu saamaan palkinto-osaketta ennen palkintoehtojen täyttämistä ja saa oikeuden äänestää, vastaanottaa osinkoja ja osallistua yhtiötoimintaan palkinto-osakkeisiin liittyen, kun palkintoehdot on täytetty ja palkinto-osakkeet on jaettu tai myönnetty (jos soveltuu) osallistujalle. Jos yhtiötoiminta muuttaa materiaalisesti yhtiön osakepääomaa tai pääomarakennetta (milloin tahansa) tai jokin käteisosinko tai jakautuminen vaikuttaa konsernin yhtiöön (muu kuin säännössä 3.4 kuvattu), yhtiö voi muuttaa palkinto-osakkeiden tai haamupalkinto-osakkeiden (jos soveltuu) ehtoja yhtiön mielestä oikeudenmukaisesti ja reilusti. Jos osallistujat asuvat Kaliforniassa, palkinto-osakkeiden tai haamupalkinto-osakkeiden ehdot eivät koske hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita, kunnes ja ellei yhtiön äänioikeuden omistavien osakkeenomistajien enemmistö ole ottanut käyttöön ohjelman hyväksynyttä päätöslauselmaa. 6. Asianosaisen osakkeet Kun palkinto-osake on jaettu tai myönnetty osallistujalle: kyseessä oleva palkinto-osake ja hankitut osakkeet ja lisäosakkeet, joita palkinto-osake koskee (yhteisesti Asianosaisen osakkeet), eivät enää ole voimassa palkinto-osakkeita varten nimellinen osakkeenomistaja voi omistaa asianosaisen osakkeet, jos ja niin kauan kuin yhtiö sen sallii, kunnes osallistuja päättää nostaa, myydä tai siirtää kyseiset osakkeet ilmoittamalla siitä ohjelman ylläpitäjälle näiden ohjelmasääntöjen säännön 15 mukaisesti, ja kaikki näiden ohjelmasääntöjen ehdot koskevat edelleen asianosaisen osakkeita aivan kuin ne olisivat hankittuja osakkeita, vaikkakin asianosaisen osakkeet eivät oikeuta palkinto-osakkeisiin säännön 5 mukaisesti. 7. Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan käyttäminen 7.1 Rahaston tai nimellisen osakkeenomistajan määrittäminen Yhtiö voi milloin tahansa määrittää miten hankitut osakkeet, lisäosakkeet ja palkinto-osakkeet omistetaan ohjelmassa ennen palkinto-ehtojen täyttymistä. Rajoittamatta yhtiön omaa harkintaa, yhtiö voi: määrittää rahaston milloin tahansa ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää, jotta ohjelma sisältää hankitut osakkeet, lisäosakkeet ja palkinto-osakkeet, ja määrittää henkilön tai henkilöitä rahaston valtuutetuksi ja vaihtaa valtuutetun ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää, tai määrittää henkilön tai henkilöitä nimelliseksi osakkeenomistajaksi ja vaihtaa nimellisen osakkeenomistajan ilman osakkeenomistajien tai osallistujien hyväksyntää. 12

16 Rahaston perustamiskirjan tai nimellisen osakkeenomistajan nimeämistä koskevan sopimuksen ja näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti valtuutettu tai nimellinen osakkeenomistaja (jos soveltuu) voi siirtää valtuutettuna tai nimellisenä osakkeenomistajana (jos soveltuu) omistamansa osakkeet osallistujalle silloin, kun osallistuja on oikeutettu saamaan hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita. 7.2 Rahaston käyttäminen osallistujien asuessa Yhdysvalloissa Tämän säännön 7 mukaisesti osakkeita ei saa missään tapauksessa pitää rahastossa, kun osallistuja asuu Yhdysvalloissa, se on sallittua ainoastaan päivänä, jolloin osakkeet jaetaan osallistujalle. Yhdysvalloissa asuvien osallistujien hankkimia osakkeita ei säännön 3.2 mukaisesti pidetä rahastossa, vaan rahaston ulkopuolisella nimellisen osakkeenomistajan tilillä, joka sallii säännön 3.4 mukaiset oikeudet. Mikään tämän säännön 7.2 kohta ei koske Yhdysvaltojen ulkopuolella asuvia osallistujia, ja yhtiö pidättää oikeuden täyttää tämän ohjelman velvollisuudet milloin tahansa käyttämättä rahastoa. 7.3 Varojen lisääminen rahastoon Jos yhtiö määrittää rahaston säännön 7.1 mukaisesti, yhtiö voi lisätä varoja valtuutetulla, jotta valtuutettu voi joko hankkia osakkeita tai tilata uusia osakkeita yhtiöltä täyttääkseen yhtiön velvollisuuden toimittaa hankittuja osakkeita, lisäosakkeita ja/tai palkinto-osakkeita. 8. Työsuhteen päättyminen 8.1 Hankitut osakkeet, hankitut haamuosakkeet, lisäosakkeet ja haamulisäosakkeet Kun osallistujan työsuhde päättyy: (e) osallistuja menettää välittömästi oikeutensa osallistua ohjelmaan osallistuja lopettaa ohjelmaan osallistumisen välittömästi eikä osallistuja voi enää hankkia hankittuja osakkeita, hankittuja haamuosakkeita, lisäosakkeita tai haamulisäosakkeita säännön 4.1 mukaiset rajoitusajat eivät ole enää voimassa osallistujan tulee suorittaa kaikki yhtiön edellyttämät toimenpiteet, jotta kaikki ohjelman mukaiset osakkeet siirretään osallistujalle. Ellei näin tehdä, yhtiö voi määrätä osakkeiden myynnin ja niistä saatujen varojen siirtämisen osallistujalle, ja kun osallistuja omistaa haamuosakkeita, osallistujan tulee suorittaa yhtiön edellyttämät toimenpiteet, jotta kyseessä olevien haamuosakkeiden nimellisarvo maksettaisiin osallistujalle. 8.2 Palkinto-osakkeet ja haamupalkinto-osakkeet Osallistuja (muu kuin hyväksyttävä poistuja), jonka työsuhde loppuu ennen kuin hänellä on oikeus saada palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu) säännön 5 tai 9 mukaisesti (vastaavasti), menettää kaikki ehdolliset oikeutensa saada palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita (jos soveltuu). Osallistuja, joka on hyväksyttävä poistuja, voi olla yksinomaan yhtiön harkinnanalaisena oikeutettu saamaan kaikki palkinto-osakkeet tai haamupalkinto-osakkeet (jos soveltuu) tai vain osan niistä: kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, tai 13

17 kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy aikana, jolloin yhtiön arvopaperien kauppapolitiikka tai vastaavat lait kieltävät heitä kauppaamaan osakkeita, ensimmäisenä päivänä kielletyn ajan päätyttyä. Rajoittamatta yhtiön harkintaa: palkinto-osakkeiden määrä, jonka hyväksyttävä poistuja on oikeutettu saamaan säännön 8.2 mukaisesti, määritetään yleisesti seuraaviin kohtiin pohjautuen: (A) (B) (C) osallistujan omistamat tai osallistujan puolesta omistetut hankitut osakkeet ja lisäosakkeet silloin, kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, siinä kutsussa määritetty palkinto-osakkeiden suhde, joka koskee kyseessä olevia hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita tai yhtiön tekemät muutokset, jotka on ilmoitettu osallistujalle, ja sen pätevöitymisajan suhteellisuus, jona aikana hankitut osakkeet ja lisäosakkeet on omistettu, ja haamupalkinto-osakkeiden arvo, jonka hyväksyttävä poistuja on oikeutettu saamaan säännön 8.2 mukaisesti, määritetään yleisesti seuraaviin kohtiin pohjautuen: (A) (B) (C) osallistujan omistamat tai osallistujan puolesta omistetut hankitut haamuosakkeet ja haamulisäosakkeet silloin, kun hyväksyttävän poistujan työsuhde päättyy, siinä kutsussa määritetty haamupalkinto-osakkeiden suhde, joka koskee kyseessä olevia hankittuja haamuosakkeita ja haamulisäosakkeita tai yhtiön tekemät muutokset, jotka on ilmoitettu osallistujalle, ja sen pätevöitymisajan suhteellisuus, jona aikana hankitut haamuosakkeet ja haamulisäosakkeet on omistettu. 8.3 Konsernin yhtiö Osallistujan ja jonkin konsernin yhtiön työsuhdetta (johtaja tai työntekijä) ei pidetä tämän säännön 8 mukaisesti päättyvänä, ennen kuin osallistujalla ei ole enää yhtään työsuhdetta minkään konsernin yhtiön kanssa. 8.4 Taseen takaisinmaksu Jos osallistuja ei ole enää työntekijä ja osallistuja on maksanut tai hänen puolestaan on maksettu yhtiölle tai ohjelman ylläpitäjälle säännön 3.2 mukaisesti summa, jota jota ei ole käytetty hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden hankkimiseen, kyseinen summa maksetaan takaisin osallistujalle. 9. Haamuosakkeet Yhtiö voi oman harkintansa mukaan kutsua yhden tai useamman työntekijän tietyllä lainkäyttöalueella hankkimaan hankittuja haamuosakkeita hankittujen osakkeiden sijaan, ja myöntää haamupalkinto-osakkeita palkinto-osakkeiden sijaan. Hankitut haamuosakkeet ovat yleensä vain niiden työntekijöiden saatavilla, jotka ovat lainkäyttöalueilla, joissa paikallisen lainsäädännön ja/tai pörssin valvontamääräyksien vuoksi osallistujien on vaikeaa, hallinnollisesti hankalaa tai mahdotonta hankkia yhtiön osakkeita. Osallistujalle myönnettyjen hankittujen haamuosakkeiden määrä vastaa niiden hankittujen osakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi hankkinut, jos hän olisi hakenut hankittuja osakkeita kutsun mukaan. 14

18 (iii) Osallistujalle myönnettyjen haamuosinko-osakkeiden määrä hankittuhin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden vastaa niiden osinko-osakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi saanut, jos hänellä olisi sama määrä hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita. Osallistujalle myönnettyjen haamulisäosakkeiden määrä (muut kuin haamuosinko-osakkeet) hankittuhin haamuosakkeisiin ja haamulisäosakkeisiin nähden vastaa niiden lisäosakkeiden määrää, jonka osallistuja olisi saanut säännön 3.4 mukaisesti, jos hänellä olisi sama määrä hankittuja osakkeita ja lisäosakkeita. Ellei yhtiö muuta määritä kutsussa, säännön 2.1 mukaisesti hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden ehdot ovat samat kuin hankituissa osakkeissa ja lisäosakkeissa (jos soveltuu), ainoana poikkeuksena on, että palkinto-osakkeiden sijaan hankittujen haamuosakkeen omistaja saa haamupalkinto-osakkeen kutsussa määritetyssä suhteessa. Sääntöjen 3.7, 4.1 ja 4.1 mukaisesti palkintoehdot täyttäessään osallistujalla on oikeus saada: sama määrä, samalla tavalla ja samaan aikaan haamupalkinto-osakkeita kuin osallistujalle olisi ollut oikeus saada palkinto-osakkeita, jos osallistuja olisi omistanut hankittuja osakkeita ja hankittuja lisäosakkeita hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden sijaan, ja haamupalkinto-osakkeita koskevien vastaavien haamupalkinto-osakkeiden ja hankittujen haamuosakkeiden ja haamulisäosakkeiden nimellisarvoa (joka määritetään kutsussa mainitulla tavalla) vastaava käteismaksu. Haamuosakkeiden omistaja voi vaihtaa haamuosakkeiden arvon rahaksi milloin tahansa ennen palkintoehtojen täyttymistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti ohjelman ylläpitäjälle säännön 4.1 ja yhtiön arvopaperien kauppapolitiikan mukaisesti. Kirjallisen ilmoituksen jälkeen osallistujalla on oikeus saada niiden haamuosakkeiden nimellisarvoa vastaava käteismaksu, joita ilmoitus koskee. Hankitun haamuosakkeen, haamulisäosakkeen tai haamupalkinto-osakkeen omistajalla ei ole oikeutta osakkeisiin eikä niiden omistaminen anna äänestysoikeutta. 10. Yhtiötoiminta 10.1 Rakennemuutokset Jos yhtiö muuttaa pääomaansa jollakin tavalla, listalleottosääntöjen ja sääntöjen 3.4 ja 5 mukaisesti muutokset vaikuttavat ohjelmassa hankittuihin osakkeisiin samalla tavalla kuin muihinkin osakkeisiin Hallinnolliset muutokset Jos jokin henkilö saa yhtiön hallintaansa, yhtiö voi oman harkintansa mukaan määrittää joihinkin tai kaikkiin hankittuihin osakkeisiin, hankittuihin haamuosakkeisiin, lisäosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin ja/tai palkinto-osakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin (jos soveltuu) nähden, että: säännön 4 mukaiset rajoitukset poistuvat voimasta, ja mahdolliset palkintoehdot, joita ei ole täytetty vaadittuna aikana, on täytetty kokonaan tai osittain, ja jos yhtiö niin päättää, yhtiö ilmoittaa siitä osallistujille. Tämän säännön 10.2 mukaisesti henkilön todetaan ottaneen yhtiö hallintaan, jos he ja muut heidän kanssaan toimivat ovat saaneet sen hallintaansa. 15

19 10.3 Yritysfuusiot jne. Jos yhtiölain osan 13 mukaisesti yhtiö yhdistyy (muu kuin lyhytaikainen yhdistyminen), tai jos yhtiölain 1993 osan 15 mukaisesti tuomioistuin pakottaa sovintoon tai järjestelyyn (jolloin vaikutus on sama kuin säännön 10.2 above mukaisessa hallinnan vaihtumisessa), tai jos yhtiö hyväksyy vapaaehtoisesti purkamisen, tai jos yhtiö saa purkamismääräyksen, tai jos yhtiö poistuu NZX- ja ASX-merkkinoiden pörssilistalta, yhtiö voi harkintansa mukaan määrittää joihinkin tai kaikkiin hankittuihin osakkeisiin, hankittuihin haamuosakkeisiin, lisäosakkeisiin, haamulisäosakkeisiin, palkinto-osakkeisiin ja/tai haamupalkinto-osakkeisiin (jos soveltuu) nähden, että: säännön 4 mukaiset rajoitukset poistuvat voimasta, ja mahdolliset palkintoehdot, joita ei ole täytetty vaadittuna aikana, on täytetty kokonaan tai osittain, ja jos yhtiö niin päättää, yhtiö ilmoittaa siitä osallistujille. 11. Ohjelman hallinta 11.1 Yhtiön valta Yhtiö hallitsee ohjelmaa ja voi: (e) valtuuttaa henkilön määritetylle aikajaksolle ja sen määrittämillä ehdoilla harjoittamaan sen valtaa tai harkintavaltaa ohjelman mukaisesti päättää asiamukaiset ohjelman hallintatoimenpiteet, mukaan lukien hakemismuoto ja -tapa sekä muut ohjelman edellyttämät muodot ja ilmoitukset päättää lopullisesti kaikki ohjelmaa ja näitä ohjelmasääntöjä koskevat asia- ja tulkintakysymykset sekä kaikki ohjelmaa koskevat ristiriidat, mukaan lukien ohjelman tulkinnan tai mahdolliset rajoitukset ja muut ehdot, jotka koskevat ohjelmassa hankittuja osakkeita tai haamuosakkeita, yhtiön päätös on tällöin lopullinen ja sitova listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien mukaisesti muuttaa, tehdä lisäyksiä, korvata tai luopua jostakin tai kaikista ohjelman ja näiden ohjelmasääntöjen (mukaan lukien tämä sääntö) ehdoista, tai jostakin ohjelman aikana hankittuun tai myönnettyyn osakkeeseen tai haamuosakkeeseen liittyvästä rajoituksesta tai muusta ehdosta, ja antaa jonkin ohjelman määräyksen rikkeen raueta Oikeudelliset ja hallinnolliset rajoitukset ja alaohjelmat Kaikista muista säännöistä huolimatta työntekijä ei voi hankkia hankittuja osakkeita, lisäosakkeita, hankittuja haamuosakkeita tai haamulisäosakkeita eikä hänelle voida myöntää palkinto-osakkeita tai haamupalkinto-osakkeita ohjelmassa, mikäli se on yhtiön kannalta näiden ohjelmasääntöjen, yhtiön perustuskirjan, listalleottosääntöjen tai jonkin työntekijän lainkäyttöalueen lain vastaista, tai jos se yhtiön harkinnan mukaan johtaisi kohtuuttomiin kuluihin tai yhtiön sääntelyvaatimuksiin. Yhtiö voi lopettaa osallistujan osallistumisen ohjelmaan ilmoittamalla siitä missä tahansa säännön 11.2 kuvaamassa tilanteessa, yhtiön parhaimmiksi näkemillä ehdoilla. Yhtiö voi ottaa käyttöön ohjelmasääntöjä koskien tiettyä lainkäyttöaluetta (Alaohjelmat), jossa osakkeita tai haamuosakkeita tarjotaan ohjelman kautta tai ohjelmaan voidaan lisätä ehtoja tai niitä voidaan muuttaa arvopapereita, pörssin hallintaa tai verotuslakeja tai määräyksiä tao muita sellaisia tekijöitä noudattaen, jotka koskevat työntekijää tai jotakin konsernin yhtiötä osakkeisiin tai ohjelman ehtoihin liittyen. 16

20 Jos yhtiön mielestä työntekijöiden ohjelmaan osallistuminen on laitonta tai hallinnollisesti kiellettyä tai epäkäytännöllistä, yhtiö voi (ei kuitenkaan välttämättä) oman harkintansa mukaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisen ohjelman, jotta kyseisen lainkäyttöalueen työntekijät voivat osallistua ohjelmaan Muutoksia koskevat rajoitukset Näiden ohjelmasääntöjen, listalleottosääntöjen ja voimassa olevien lakien mukaisesti rajoituksiin tai muihin seuraavia aiheita koskeviin ehtoihin ei saa tehdä muutoksia ilman osallistujan lupaa: hankitut osakkeet, lisäosakkeet tai palkinto-osakkeet, jos osallistujan oikeudet kyseessä oleviin osakkeisiin pienenee, tai hankitut haamuosakkeet, haamulisäosakkeet tai haamupalkinto-osakkeet, jos osallistujan oikeudet kyseessä oleviin haamuosakkeisiin pienenee. Edellyttäen, että tämä sääntö 11.3 ei rajoita yhtiön valtaa muuttaa palkintoehtoja, pätevöitymisaikaa, ohjelmassa hankittujen osakkeiden tai hankittujen haamuosakkeiden (jos soveltuu) maksimi- ja minimiarvoja vuotta kohti, kun muutoksesta ilmoitetaan ennen ohjelmajaksoa ja se koskee vain osallistujan hankkimia hankittuja osakkeita tai hankittuja haamuosakkeita minä tahansa ohjelmajakson jälkeen alkavana ohjelmavuotena Yhtiön harkintavalta Yhtiön harkintavalta on ehdoton ja estämätön: se voi toimia ja olla toimimatta näiden ohjelmasääntöjen mukaisesti tai ohjelmaan tai ohjelman aikana hankittuihin osakkeisiin ja haamuosakkeisiin liittyen se voi käyttää valtaa tai harkintavaltaa ohjelmaan tai ohjelman aikana hankittuihin osakkeisiin tai haamuosakkeisiin liittyen, ja se voi muuttaa osallistujan osallistumista ohjelmaan (mukaan lukien osallistumisen lopettaminen) osallistujan pyynnöstä tai muuttaa näiden ohjelmasääntöjen sovellusta osallistujaan nähden Virheiden korjaus Jos jokin virhe tai erehdys on tehty koskien osakkeiden määrää tai arvoa, johon liittyy: (A) (B) kutsu, tai todistus tai ilmoitus osakkeista, tai haamuosakkeiden määrää tai arvoa, johon liittyy: (A) (B) kutsu, tai todistus tai ilmoitus haamuosakkeista, kyseinen kutsu, todistus tai ilmoitus mitätöidään ja peruutetaan eikä virheellä tai erehdyksellä ole vaikutuksia ja yhtiö voi oman harkinnansa mukaan korjata kyseisen virheen tai erehdyksen kysymättä siihen lupaa vastaavalta työntekijältä tai osallistujalta ilmoittamalla siitä työntekijälle tai osallistujalle ja tarvittaessa laatia uuden kutsun, todituksen tai ilmoituksen. 17

FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI

FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI 5th year year FBuShare s M E P L L O A Y B B E O O E L G S H A R E P L A A N N Kysymykset ja vastaukset maaliskuu 2015 Sisällysluettelo 1 FBuShare-ohjelman esittely...

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI

FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI FBuSHARE 2015 YHTIÖNI OSAKKEENI VALINTANI 5th year year FBuShare s M E P L L O A Y B B E O O E L G S H A R E P L A A N N Tieto-opas maaliskuu 2015 Tämä asiakirja on tärkeä ja vaatii huomiosi. Tämä tieto-opas

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä

Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Uudistettu sopimus lääkekustannusten suorakorvausmenettelystä Kela, Suomen Apteekkariliitto, Helsingin Yliopiston Apteekki ja Itä- Suomen yliopiston apteekki ovat 24.1.2013 allekirjoittaneet uudistetun

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Julkaistu: 2017-03-29 11:43:38 CEST Soprano Oyj Yhtiökokouskutsu SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta. 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SOPRANO OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Soprano Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2013 kello 14 alkaen yhtiön toimitiloissa Helsingissä

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KONECRANES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Jaa Stock exchange release 23.03.2017-12:30 Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään keskiviikkona 23.3.2017 klo 10.00 Hyvinkäällä.

Lisätiedot

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006

Rahoituksen uudet mahdollisuudet. Vesa Rasinaho Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Rahoituksen uudet mahdollisuudet Specialist Counsel Finlandia-talo 1.9.2006 Oman pääoman ehtoinen rahoitus 2 Uusi pääomajärjestelmä Osakepääomaa voidaan korottaa antamatta osakkeita ja osakkeita voidaan

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset Ehdot ja edellytykset 1. More Sony for You kampanjan ( kampanja ) järjestää Home Entertainment of Europe a division of Sony Europe Limited ( Sony ), osoite The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Johdanto YHTIÖKOKOUSKUTSU Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.8.2009 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, joka sijaitsee Konecranes Visitors Centerissä

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

OSTOTARJOUKSEN EHDOT OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu ostotarjouksessa jäljempänä esitetyin ehdoin ostamaan kaikki Pohjola Pankki Oyj:n ( Pohjola tai Yhtiö

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. elokuuta 2010 (OR. en) 11633/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0011 (NLE) HR 47 CORDROGUE 60 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kroatian tasavallan

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007

Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Elisan hallituksen vastauksen perustelut Novator Finland Oy:n ehdotukselle 27.11.2007 Yhteenveto Novatorin ehdotuksista Yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään Hallituksen uusien

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot