Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013"

Transkriptio

1 Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma

2 Miksi liikkumissuunnitelma tehtiin? Liikenne, liikkuminen, maankäyttö, ympäristöasiat ELYn toiminta- ja osaamisaluetta Tutkimuksellista mielenkiintoa asumisen, työpaikan ja liikkumisen vuorovaikutuksen kehittymisen seuraamiseen Liikennevastuualueella perintönä Uudenmaan tiepiirin ajalta (2009) päätös ottaa käyttöön / edistää erilaisten liikenteen kysynnän hallinnan keinojen käyttöönottoa Yhtenä lukuisista keinoista oli oman organisaation liikkumisen ohjauksen suunnittelu Sytyke toimeen tarttumiseen 2

3 3

4 Liikkumissuunnitelmaa työstettiin työryhmällä Edustettuina Uudenmaan ELY:n eri vastuualueet (elinkeino, liikenne- ja ympäristö), henkilöstö- ja taloushallinto, viestintä ja henkilökunta Ryhmätyöskentelyn ohjaajana ja työrukkasena konsultti Mobinet Oy toukokuusta marraskuuhun

5 Työskentely työpajoissa Työpaja työn aloitus Tilannekartta vallitsevista käytännöistä ja olosuhteista sekä alustavat ideat ja tavoitteet Henkilöstökysely elo-syyskuun vaihteessa 2011 Työpajat kyselyn tulokset, toimenpiteet Kyselyn tulokset, tarpeiden tunnistus ja toimenpiteiden ideointi Toimenpiteiden vaikutusten arviointi Toimenpiteiden toteuttamispolkujen tarkennus Esittelyjä vastuualueiden henkilökuntainfoissa, intranetissä, johtoryhmässä ja Uudenmaan ELY:n ilmastoseminaarissa 5

6 Lähtötilanne Uudenmaan ELYssä työntekijää yli 90% henkilökunnasta Pasilassa E-, L-, ja Y vastuualueiden toimipisteissä eri osoitteissa kaikkiaan 7 toimipistettä Vuonna 2013 Y- ja E-vastuualueet muuttavat Pasilan virastokeskukseen, jossa L-vastuualue jo toimii Uusien yhteisten tilojen suunnittelu meneillään 6

7 7

8 Henkilökuntakysely onnistui hyvin Vastausaktiivisuus 71 % 334 henkilön mielipiteet ja 1350 työmatkan tiedot Tulokset laajennettu iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan kuvaamaan koko Uudenmaan ELY-keskuksen henkilökuntaa Pyöräily hyvin mukana, vaikka tutkimusviikko oli sateinen tutkimus viikolla 35,

9 Liikkumisen suunnittelulla henkilökunnan selvä tuki Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikallani on ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustava ilmapiiri Työpaikkani säännöt, ohjeet ja käytännöt edistävät ympäristöystävällistä liikkumista Työnantajan tulisi tukea ympäristöystävällistä liikkumista kodin ja työpaikan välisillä matkoilla Työnantajan tulisi edistää ympäristöystävällistä liikkumista työajan makoilla Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä Samaa mieltä Eri mieltä N=334 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 9

10 Toimipisteen sijainti raideliikenteen solmukohdassa näkyy kulkutavoissa Työmatkojen kulkutapajakauma 9% 5% 1% 23% Auto, yksin Auto, kimppakyyti Joukkoliikenne 8% Pyörä Kävely 56% Etätyö N=1350 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 10

11 Tyytyväisyys nykyisiin työmatkaoloihin varsin hyvä Tyytyväisyys liikenneolosuhteisiin kodin ja työpaikan välillä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kävelyolosuhteet Pyöräilyolosuhteet Henkilöautoliikenteen olosuhteet Joukkoliikenteen linjat ja reitit Aikataulut ja täsmällisyys Lippujen hinnat Yleisarvosana joukkoliikenteelle Yleisarvosana työmatkan olosuhteille N=334 Erittäin tyytymätön En osaa sanoa Erittäin tyytyväinen Tyytymätön Tyytyväinen Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 11

12 Työmatkojen hiilijalanjälkeä mahdollista pienentää Työmatkojen päästöt kgco 2 /vuosi Päästövähennyspotentiaali kodin ja työpaikan välisillä matkoilla 29 % (päällekkäisyydet huomioitu) Päästövähennyspotentiaali kgco 2 /vuosi Kimppakyydit 3 % Etätyö 7 % Taloudellinen ajotapa 6 % Kuvassa keskeistä: 1. Suuri potentiaali 2. Laaja tmp-paletti 3. Viimekädessä yksilön valinta Joukkoliikenne 9 % Kävely ja pyöräily 4 % Jos ihmiset tekisivät useammin sellaisia ympäristöystävällisiä kulkutapavalintoja, jotka he kokevat itselleen mahdollisiksi omalla työmatkalla. Jäljelle jäävät CO 2 päästöt 71 % N=1350 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 12

13 Päästöt pitkistä automatkoista Työmatkojen CO 2 päästöt kulkutavoittain ja asuinpaikan mukaan (kg/vuosi) Työmatkan keskipituus 25 km Etätyö Kävely Pyörä Joukkoliikenne Auto, kimppakyyti Auto, yksin 0 Helsinki Muu PKS Muut alueet N=1350 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 13

14 Niistä jotka pääsevät työpaikalle ilman autoa oikein hyvin, vain 10 % tulee autolla. Silti heitä on paljon, suunnilleen yhtä paljon kuin auton pakkokäyttäjiä. Ne joilla ei ole vaihtoehtoa tulevat autolla, mutta näitä pakkokäyttäjiä on vähän. Työmatkojen kulkutapajakauma valinnanmahdollisuuksien mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ilman autoa oikein hyvin Ilman autoa mahdollinen vaihtoehto Ilman autoa vaikeaa tai mahdotonta Auto, yksin Auto, kimppakyyti HSL alueen joukkoliikenne Linja-auto (ei HSL) Juna (ei HSL) Moottoripyörä tai mopo Pyörä Kävely Etätyö Palkin leveys (vaaka-akseli) kuvaa osuutta henkilökunnasta, jolla on kyseinen valinnanmahdollisuus. Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 14

15 Sosiaalitilojen puutteet hiertää Tyytyväisyys työpaikan kiinteistön olosuhteisiin Autojen pysäköinti Pyörien pysäköinti Sosiaalitilat, vaatteiden ja varusteiden säilytys Sosiaalitilat, peseytyminen Opastinsilta Maistraatinportti Asemapäällikönkatu Opastinsilta Maistraatinportti Asemapäällikönkatu Opastinsilta Maistraatinportti Asemapäällikönkatu Opastinsilta Maistraatinportti Asemapäällikönkatu 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tyytymätön Tyytymätön En osaa sanoa Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen N=320 (A=111, M=128, O=81) Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 15

16 Olisitko kiinnostunut ympäristöystävällistä liikkumista tukevista eduista tai palveluista? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Joukkoliikenteen työsuhdelippu Lainattava HSL matkakortti työasiointiin Joukkoliikenteen aikataulutietoa aulatiloihin ja intranettiin Työsuhdepyörä ELY-keskuksen henkilökunnasta 347 henkilöä ottaisi työsuhdelipun (laajennettu tulos, havaintomäärä on pienempi) Työnantajan järjestämää pyörähuoltoa ja varusteita Lainattavia pyöriä työasiointiin Järjestelmä kimppakyytien tarjoamiseen ja pyytämiseen Yhteiskäyttöauton käyttömahdollisuus työasiamatkoilla Yhteiskäyttöauton käyttömahdollisuus yksityiskäytössä (tunti- ja Taloudellisen ja turvallisen ajotavan valmennus N=334 Käytän jo En käyttäisi, mutta kannatan En käyttäisi, en kannata Käyttäisin, jos olisi tarjolla En osaa sanoa Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 16

17 Työasiamatkojen suuntautumisjakauma (arvio) 4 % 1 % Pääkaupunkiseudulle Muualle Uud. ELY:n alueelle 35 % Muualle Suomeen 60 % Ulkomaille N=334 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 17

18 Työasiamatkojen kulkutapajakauma (arvio) 1 % 1 % 5 % Oma tai työsuhdeauto Työnantajan auto tai vuokra-auto 10 % 22 % Kimppakyyti Taksi 8 % HSL-alueen joukkoliikenne 11 % Kaukoliikenteen juna tai linja-auto Kävely 34 % 7 % 1 % Pyörä Laiva Lentokone N=334 Uudenmaan ELY-keskus 2011, Mobinet Oy 18

19 Tavoitteet ja mittarit Olosuhteiden ja edellytysten parantaminen Ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustava ilmapiiri Samaa mieltä nyt 50 % henkilökunnasta, tavoite 75 % Ympäristöystävällistä liikkumista tukevat ohjeet ja käytännöt Samaa mieltä nyt 35 % henkilökunnasta, tavoite 75 % Tyytyväisyys sosiaalitiloihin ja pyöräpysäköintiin Tyytymättömien osuus nyt %, tavoite alle 10 % 2. Ympäristöhaittojen vähentäminen Työmatkojen hiilidioksidipäästöt (nyt 310 tco 2 /v) Työasiamatkojen hiilidioksidipäästöt (ei tunneta nykytilaa) Molemmissa tavoite 10 % vähennys (ILPO 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta) 3. Kestävien valintojen edistäminen Työmatkoja pyörällä tai kävellen tekevien osuus (alle 20 km työmatkat) Nyt 52 %, tavoite 60 % työntekijöistä Yksin autolla tehtyjen työmatkojen osuus Nyt 23 %, tavoite alle 20 % matkoista 19

20 Toiminnalliset tavoitteet Kustannustehokkuus Kustannustehokkaat toimenpiteet Kattava vaikutusten arviointi ja seuranta Hyötyjen kattava huomiointi Edelläkävijyys Omalla esimerkillä vaikutetaan sidosryhmiin Rohkeita avauksia, ensimmäisenä Suomessa Omaa organisaatiota tutkimalla substanssiosaamista Henkilökunnan osallistuminen Osallistava toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Viestintä tavoitteista, toimenpiteistä ja käytännöistä Työhyvinvoinnin edistäminen 20

21 Esitetyt toimenpiteet Olosuhteiden ja edellytysten parantaminen Ympäristöhaittojen vähentäminen Kestävien valintojen edistäminen 1. Työmatkaseteli Haastavat 2. Pyörien ja autojen pysäköinti 3. Sosiaalitilat 4. Työaikamahdollisuudet 5. Taloudellisen ajotaidon kilpailu Nopeat 6. Työasiamatkojen CO 2 päästöt 7. Henkilökoht. tutkimuspalaute 8. Kimppakyytipalvelu Suunnitelman seuranta ja ylläpito Suora vaikutus Välillinen vaikutus Mielessä pidettävät: virkapyöräily, joukkoliikenneinformaatio, etäneuvottelut, kampanjat, pyörähuolto, pyöräilykoulutus, opastus Opastinsillalla, yhteiskäyttöautojen käyttömahdollisuus, oma autokalusto 21

22 Missä mennään? Uudenmaan ELYn johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman tavoitteineen ja mittareineen Toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksia ja aikataulua säätelevät Uudenmaan ELYn erittäin niukat toimintamäärärahat 22

23 Toimenpiteiden tilanne? 1/2 Joukkoliikenteen työmatkaseteleiden käyttöönottoa ja toteutustapoja selvitetään valmisteluvastuu hallinto Pyörien ja autojen pysäköintitarpeet virastotalossa selvitetään ja pysäköinnin suunnittelu tehdään toimitilahankkeen yhteydessä. Tarkoituksena on lisätä toimivia pyöräpaikkoja yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja talon muiden vuokralaisten kanssa. valmisteluvastuu ELYn omalla tilaryhmällä pyöräpysäköinnin lisäämisestä pallo heitetty Senaatti-kiinteistöille Sosiaalitilojen suunnittelu toteutetaan toimitilahankkeen yhteydessä valmisteluvastuu on ELYn tilaryhmällä Työaikamahdollisuuksien lisääminen edistyy ns. läsnätyöhankkeen myötä (sis. etätyön ja joustavien työaikamuotojen, kuten tiivistetty työaika, edistäminen) vastuu hallinto etätyösopimuskyselyjen on havaittu selvästi lisääntyneen jo pelkästään asian runsaamman esillä olon myötä 23

24 Toimenpiteiden tilanne? 2/2 Taloudellisen ajotaidon kilpailua ei toteuteta, mutta aloitetaan taloudellisen ajotavan koulutukset pienimuotoisella pilotilla kohdistettuna paljon työssään ajaville vastuu hallinto Henkilökohtainen tutkimuspalaute; ehdotettiin Liikenneviraston hankehakuun, mutta ei pystytty osoittamaan omaa rahoitusta, joten ei nyt etene Kimppakyytipalvelu, pidettiin kalliina ehdotetun yritysversion kokeilua, ei kokeilla Työasiamatkojen hiilijalanjälki, selvityksen / mittauksen toteutustavasta ei ole vielä sovittu Suunnitelman seuranta ja ylläpito: seurantakysely syksyllä 2012 ELYn ilmastotiimi vastaa liikkumissuunnitelman seurannasta Ilmastotiimissä edustettuina eri vastuualueet, viestintä, hallinto, strategiayksikkö Energiatehokkuussuunnitelma tekeillä, etevästi ELYssä, työmatkaliikkumissuunnitelmassa käsitelty liikkumisen työmatkojen osalta 24

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Viisaat liikkumisvalinnat joustotyössä Helena Suomela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2015 Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö matka-aikasi lepäämiseen vai työntekoon. Jo varttitunnin päiväunet

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa

Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Autojen yhteiskäyttö julkisissa organisaatioissa Johanna Taskinen ja Ville Voltti, Mobinet Oy Loppuraportti 22.12.2011 Sisältö 1 Autojen yhteiskäyttö liikennejärjestelmän puuttuva linkki... 3 2 Innovaation

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 12.3.2008 ESIPUHE Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistettiin

Lisätiedot

HSL:n palvelut työnantajille

HSL:n palvelut työnantajille HSL:n palvelut työnantajille Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja 14.3.2013 Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035. Taneli Varis Posintra Oy Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjen taloudellinen arviointi Porvoossa vuosille 2014-2035 Taneli Varis Posintra Oy Taneli Varis, STOK Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOKin julkaisusarja

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus

HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus HSL Helsingin seudun liikenne Vuosikertomus Sisällys Tämä on HSL 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden varrelta 8 Asiakkaat 14 Henkilöstö 16 Ympäristö 20 Joukkoliikenne

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Taustamateriaali 2011 / www.4v.fi/julkaisut Milla Talja, 4V-hanke Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille ideoita ja työkaluja kestävän

Lisätiedot

Etätyö kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan toiminnallisena elementtinä

Etätyö kestävän kehityksen tietoyhteiskunnan toiminnallisena elementtinä Tämä teksti on julkaistu lyhennettynä kärkiverkoston ework kolumnina 11.1.2002 osoitteessa http://karkiverkosto.sitra.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intnwsaid=20506 Sirkka Heinonen sirkka.heinonen@vtt.fi

Lisätiedot