Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla"

Transkriptio

1 Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla

2 Sisältö Miksi työpaikoilla kannattaa edistää viisasta liikkumista? Yritysten potentiaali Miten työpaikoilla voidaan edistää viisasta liikkumista? Katsaus toimintaan, toimijoihin ja keinoihin Case-esimerkkejä

3 Miksi työpaikoilla kannattaa edistää viisasta liikkumista? Henkilökunnan hyvinvointi Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Houkuttelevuus työnantajana Kustannukset Ympäristövastuu Käyttäytymismuutokset työmatkoilla voivat aiheuttaa muutoksia myös muilla matkoilla!

4 Yritysten potentiaali Lähde: Mobinet Oy, 2012

5 Oletko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikallani on ympäristöystävälliseen liikkumiseen kannustava ilmapiiri Työpaikkani säännöt, ohjeet ja käytännöt edistävät ympäristöystävällistä liikkumista Työnantajan tulisi tukea ympäristöystävällistä liikkumista kodin ja työpaikan välisillä matkoilla Työntekijät toivovat tukea ympäristöystävälliseen liikkumiseen! Työnantajan tulisi edistää ympäristöystävällistä liikkumista työajan makoilla Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Eri mieltä Täysin eri mieltä Lähde: Mobinet Oy, 2012 N=334

6 Miten työpaikoilla voidaan edistää viisasta liikkumista? Sijainti Työn organisointiin liittyvät keinot Palvelut Infrastruktuuri Etujen hinnoittelu ja sääntely Vuoropuhelu viranomaisten kanssa Tiedottaminen, koulutus ja kampanjat Liikkumissuunnitelma

7 Katsaus toimintaan, toimijoihin ja keinoihin Suomessa liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä työpaikoilla on tiedostetusti tehty vasta muutaman vuoden Toimijoita: seudulliset toimijat (HSL, Hyvinkää, Turku, Tampere, Jyväskylä) Palveluntarjoajat (Mobinet, City Car Club, GreenRiders, RingRoad, Oliivi Autot, Valpastin, Prewise jne.) Valtakunnallinen koordinointi ja TYKELI-hanke

8 Case-esimerkkejä TYKELI-hanke HSL-alueelta Turusta Hyvinkäältä Vantaankosken aseman alueelta Mobinetilta LOHJELMA I - hankkeita

9 Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä hanke (TYKELI) Luodaan toimintamalleja kestävän liikkumisen edistämiseksi työpaikoilla pilotit ovat apuna Aktivoidaan työnantajia edistämään kestää liikkumista (viestintä) Edistetään hyviä käytänteitä Luodaan toimijaverkosto Edistetään markkinointi työpaikan liikkumisen ohjaukselle Toteutetaan vuosina Rahoittajina Liikennevirasto, HSL, Uudenmaan liitto, Trafi Motiva koordinoi

10 Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä hanke (TYKELI) Pilotit Valtionhallinnon toimijoiden verkottaminen Valtionvarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Liikennevirasto, Ilmatieteenlaitos ja Uudenmaan ELY-keskus Työmatkojen liikkumisen suunnitelma suurelle yritykselle TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen Aviapoliksen NCC Plaza business Park Lisätiedot:

11 Pilotti: työmatkojen liikkumissuunnitelma suurille yrityksille Työpajoissa hyviksi katsotut toimenpiteet ja aikataulu +/++/+++ aikataulu Lähiympäristön liikennejärjestelmän kehittäminen TEHDÄÄN ALOITTEET +++ Kevät 2012 Pyörätelineet kuntoon SUUNNITTELU+HANKINTA +++ Kevät 2012 Pyöräilykampanja KILOMETRIKISA (yhdistettynä uusiin pyörätelineisiin) ++ Kevät 2012 Etäneuvottelut / Tuko SELVITYS MENEILLÄÄN +++ Kevät 2012 Kimppakyydit helpoiksi ja houkutteleviksi ENSIN KEVYT SELVITYS +++ Syksy 2012 Houkutteleva taloudellisen ajotaidon kilpailu VALMIS PALVELU +++ Talvi 2012 Etäneuvottelut / Itella ETÄNEUVOTTELUVIIKKO ++ Syksy 2012 Bussiyhteys Keravan asemalta työpaikalle SELVITYS + AIKATAULUNÄYTTÖ + Syksy 2012 Joustot ja liukumat, työvuorojen organisointi HAASTAVA/TARPEETON 0 Ei tehdä MUUTA MUISTETTAVAA: Etätyömahdollisuudet, toimipisteiden väliset työasiamatkat, turvallisuusvalistus ja -tiedotus, työsuhdematkalippu, itäsuunnan haastava joukkoliikenne, varusteet talvipyöräilyyn, työsuhdepyörät, joukkoliikenteen aikataulunäyttö, opasteet asemalta Tukolle, etäneuvottelut, etätyömahdollisuudet

12 Esimerkiksi, pyöräilykampanja Kilometrikisasta tiedottaminen: ilmoittautuminen käynnissä! Kilpailu alkaa Toimenpide, mitä konkreettisesti tehdään ja miten? (vaihtoehdot?) Kannustimen määrittely TUKO vs. Itella Hyväntekeväisyys (http://www.punainenristi.fi/ketjureaktio) Henkilökohtainen/joukkueiden palkitseminen Osallistujien palkitseminen Pyörien korjaus Kimppalenkit Muut pyöräilykilpailut Hyödyt ja haasteet (talous, henkilöstö, ympäristö) Kannustin pyöräilyyn, terveys paranee ja ympäristöhyödyt Kiireellinen aikataulu Vaikuttavuus parempi muiden parannustoimenpiteiden yhteydessä Vastuutaho ja aikataulu (päätösaikataulu, toteutusaikataulu) Selvitetään, kenellä on valtuudet päättää kilpailuun osallistumisesta ja kannustimien käytöstä. Kannustetaan työntekijöitä osallistumaan kilpailuun keväällä 2012

13 HSL-alueella Case HSL Case Vahanen Yhtiöt Case Technopolis Oyj, Espoo Case Yleisradio Oy Case Bastukärrin logistiikkakeskuksen ja HSL:n yhteistyö

14 Case Vahanen Yhtiöt Kiinteistönhallinnan palvelutalo, toimipisteet Leppävaarassa ja Kannelmäessä, työntekijöitä 280. Taustalla muutto uuteen toimipaikkaan ja henkilöstön toive työsuhdelippuedusta Vahanen toteutti henkilöstökyselyn muuttopäätöksen tueksi n. 60 % käytti autoa työmatkoihinsa päivittäin (114 hlöä) Leppävaaraan uskoi tulevansa autolla jatkossa n. 60 % (116) 19 % (36 hlöä) oli valmis vaihtamaan oman auton käytön julkisiin, jos työnantaja tarjoaisi työsuhdelipun Ja 23 % (44 hlöä), jos työnantajalla olisi riittävästi yhteiskäyttöisiä autoja työasiointiin Leppävaara valittiin hyvien joukkoliikenneyhteyksiensä vuoksi, mutta edelleen oli tarve kestävien liikkumismuotojen lisäämiseen ja käytäntöjen jalkauttamiseen uudessa toimipaikassa Työmatkaliikkumissuunnitelman tavoitteeksi asetettiin: liikkumiskustannusten aleneminen, hyötyliikunnan ja joukkoliikenteen käytön lisääminen työmatkoilla sekä imagon parantaminen. Lähde: HSL, 2012

15 Case Vahanen Yhtiöt Toimenpiteet: työsuhdelippuetu (henkilöstön 1. toive), aikataulunäytöt, sähköinen informaatio, HSL:n henkilöstöinfo, vuokra- tai yhteiskäyttöautot (maastotöissä joukkoliikenne ei mahdollinen) Seuranta osana Green Office -ympäristöohjelmaa seurantakysely 2012, kulkumuotojakauman muutokset, jatkotoimenpiteet 2012 kaikki toiminnot siirtyvät Leppävaaraan, tarjotaan räätälöityä joukkoliikenneinfoa muuttajille

16 HSL-alueella Lisätiedot Anna Ruskovaara, Leena Rautanen-Saari,

17 Turussa Turun yliopistollinen keskussairaala, kantasairaalan alue Raisio-konserni, Raision toimipaikka Varsinais-Suomen ELY-keskus Työpaikka- ja teollisuusalueiden selvitykset vuosina Työpyöräile! -kampanja

18 Turun yliopistollinen keskussairaala, kantasairaalan alue Turun yliopistollinen keskussairaala sijaitsee Turun keskusta-alueella tiiviissä kaupunkirakenteessa, lähellä Kupittaan rautatieasemaa sekä korkeakoulu- ja teknologiakeskusaluetta. Kyselyyn vastasi 1053 henkilöä 4545:stä, joka oli 23 prosenttia kaikista työntekijöistä. Aloite työn tekemiseen tuli Valonialta ja suunnitelman laati Severi Hokkeri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta diplomityönään. Liikkumissuunnitelma oli osa Valonian kestävän liikkumisen hankkeita: Liikkumisen ohjaus Varsinais- Suomessa ja RULLAA- kestävä logistiikka ja liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa Tavoitteena kestävien liikkumismuotojen käytön lisääminen: ympäristöhyödyt, kustannusedut, terveyshyödyt, pysäköintiongelmiin ratkaisuja. Lähde: VALONIA, 2012

19 Turun yliopistollinen keskussairaala, kantasairaalan alue Liikkumissuunnitelman sisältö: Nykytilan selvitys, työmatkaliikkumiskysely henkilökunnalle, kustannus ja päästölaskelmat, ja toimenpide-ehdotukset Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset: Työnantajan osittain kustantama joukkoliikennelippu Lukittavat pyörätelineet työpaikan välittömässä läheisyydessä Kävely- ja pyöräteiden parempi talvikunnossapito Työnantajan kustantama vuosittainen polkupyörähuolto Pysäköintioikeuden hinnankorotus Vuoden 2012 alun tilanteessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tutkitaan mahdollisuudet työsuhdematkalipun käyttöönottoon, jota tullee helpottamaan mahdollinen työsuhdematkalippusetelin käyttöönottaminen Turun seudullisessa joukkoliikenteessä (selvitys tehdään vuoden 2012 aikana). Lisäksi teknisellä sektorilla on alettu kiinnittää enemmän huomiota pyörien turvalliseen pysäköintiin alueella. Liikkuminen on myös osa organisaation vuonna 2011 päivitettyä ympäristöohjelmaa. Haasteena ja toisaalta etuna on ollut organisaation suuri koko ja hierarkkisuus. Alku on ollut hidasta, mutta toimenpiteiden toivottavasti saadessa kannatusta päättävissä elimissä, ne myös toimeenpannaan laajasti. Turun yliopistollinen keskussairaala on erittäin merkittävä työnantaja Turun seudulla ja siten luonteva esimerkki myös muille työpaikoille.

20 Turussa Lisätiedot VALONIA (www.valonia.fi) Paula Väisänen Työpyöräile!-kampanja Reetta Taponen (projektikoordinaattori)

21 Hyvinkäällä ASKEL-hankkeessa yritysvierailut Elektroskandia Hyria (ammattikoulu) Hyvinkään sairaala Kone (Hyvinkää) Kone Cranes Kirjavälitys Laurea (ammattikorkeakoulu) VR-Yhtymä Oy / Hyvinkään konepaja Lisäksi Hyvinkään kaupungin johdolle on pidetty oma tilaisuus ASKEL hanke yksi liikkumisen ohjauksen ohjelman hankkeista

22 Tapaamisissa käsitellyt asiat Käsite viisas liikkuminen Käsite liikkumisen ohjaus Mihin liikkumisen ohjausta tarvitaan Miten Hyvinkäällä kuljetaan Hyvinkäällä voi liikkua kestävästi! Miksi työpaikoilla kannattaa edistää viisasta liikkumista Miten työpaikoilla voidaan edistää viisasta liikkumista Esimerkkejä yritysten liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista Seuraava askel Lähde: Hyvinkään kaupunki, Kimmo Kiuru

23 Jatkotoimet Yritysten liikkumisen ohjauksen yhteyshenkilöverkoston kokoaminen Yhteyshenkilöihin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja viestitetään tulevista tapahtumista Yhteyshenkilöiden tapaaminen ASKEL-ryhmän kokoonkutsumana Mukana mm. Motivan edustaja ja liikkumisen ohjauksen palveluita tuottavien konsulttitoimistojen edustajia Lyhyet esittely em. toimijoiden toiminnasta ja palvelutarjonnasta Asiasta innostuneiden henkilöiden löytäminen vaikeaa Yrityksissä ei ole vielä oivallettu täydellisesti liikkumisen ohjauksen hyötyjä Toisaalta monissa yrityksissä tehdään jo nyt paljon, mutta ei välttämättä suunnitelmallisesti ja tietoisesti Lähde: Hyvinkään kaupunki, Kimmo Kiuru

24 Hyvinkäällä Lisätiedot Hyvinkään kaupunki Kimmo Kiuru Marjukka Välimaa Tapio Kinnunen

25 Vantaankosken aseman alue Toteuttaneet Pöyry Finland Oy, HSL ja Vantaan kaupunki ( ) Osallistuneet yritykset Pöyry (n.1000 hlö), Thermo Fisher Scientific Oy (n.500 hlö) ja Väritukku Oy (n.20 hlö) Liikkumisen ohjauksen ohjelman hanke

26 Tehdyt toimet yrityksissä Pöyryllä: Työmatka-asiat integroitu uuteen toimintajärjestelmään ja sen budjettiin Liitytty GreenRidersin kimppakyytijärjestelmään. Uusille työntekijöille täysi tietopaketti (intranet) joukkoliikenteen tarjonnasta. Työntekijöille enemmän joukkoliikenteen matkakortteja työasiointiin. Ala-aulan aikataulunäytön hankinta toteutunee kevään 2012 aikana. Yhteiskäyttöpyöristä päätetään 2012 aikana, mahd. useihin toimistoihin Autojen pysäköinti: ahtaus lisääntynyt, nimikkopaikat lakkautettu Työmatkasetelit: Pilotti Tampereella, Vantaankoskelle päätös keväällä 2012 Tampereen pilottiin kuuluu myös sähköauton yhteiskäyttöprojekti Jatkoryhmä valittu työlle (vastuulla mm. seuranta) Thermo Fisherillä: Työmatka-asioita käsittelevä jatkoryhmä valittu Pyöräpysäköintipaikkoja lisätty Pukuhuone- ja kaappitilaa lisätty Väritukku: keskeytti resurssipulan takia Lähde: Max Mannola, Pöyry 2012

27 Vantaankosken aseman alue Lisätiedot Pöyry Finland Oy Max Mannola a > hankkeet > Vantaankosken aseman alue

28 Mobinet Tarjoaa organisaatioille työmatkaliikkumisen suunnittelua ja konkreettisia työkaluja Yhteistyötä muiden palveluntarjoajien kanssa > tekijöitä asialle (Greenriders, RingRoad, City Car Club, HSL, Valpastin) Caseja Uudenmaan ELY-keskus Fazer Oy, yhteistyössä HSL TUKO Logistics Osk ja Itella Logistics Oy (Motiva/TYKELI)

29 Työmatkaliikenteen suunnittelun tuloksia Fazer Oy Yhteistyössä HSL:n kanssa, kevät Etätyö, pyöräilyfasiliteetit ja kimppakyydit selvityksen alla Työsuhdelippu kampanja/pilotti, syksy 2012 Lähde: Mobinet Oy, 2012

30 Mobinet Lisätiedot Ville Voltti ) Johanna Taskinen )

31 Lisäksi Liikkumisen ohjauksen ohjelma Älykästä työmatkaa hanke (Jyväskylä) VaLiO ja ASKEL hankkeet (edellä mainitut) Liikkumisen ohjauksen ohjelma Hyvä työpaikka pyörällä hanke (Helsingin seudulla) Opiskelijat ja yritysten liikkumissuunnitelmat (Hyvinkäällä) Sairaala-alueiden viisas liikkuminen, pilottina Meilahden sairaala Työpyöräile! uusia kulkutapoja elämään (Turun seudulla) Virka-autokalusto yhteiskäyttöön Porvoossa ja Tampereella

Tuko Logistics ja Itella Logistics kokemuksia pilotista TYKELIn pilottien verkottumistilaisuus 4.9.2012 Päivi Huhtala (Tuko) & Sari Turunen (Itella)

Tuko Logistics ja Itella Logistics kokemuksia pilotista TYKELIn pilottien verkottumistilaisuus 4.9.2012 Päivi Huhtala (Tuko) & Sari Turunen (Itella) Tuko Logistics ja Itella Logistics kokemuksia pilotista TYKELIn pilottien verkottumistilaisuus Päivi Huhtala (Tuko) & Sari Turunen (Itella) TEKIJÄT yritykset lyhyesti Tuko Logistics Osuuskunta - Valikoima-,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Miksi liikkumissuunnitelma tehtiin? Liikenne, liikkuminen, maankäyttö, ympäristöasiat ELYn toiminta- ja osaamisaluetta Tutkimuksellista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tekniset tieteet tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Viisaat liikkumisvalinnat joustotyössä Helena Suomela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2015 Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

HSL:n palvelut työnantajille

HSL:n palvelut työnantajille HSL:n palvelut työnantajille Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja 14.3.2013 Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia

Lisätiedot

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi 21 1.9.2011 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla www.hsl.fi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla HSL Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti

Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään. Loppuraportti Työpyöräile! Uusia kulkutapoja elämään Loppuraportti Sisällys Hankekuvaus... 3 Ohjausryhmä... 3 Työpaikkoihin kohdistunut kampanjointi... 4 Lainattavat pyörät... 4 Osallistuneet työpaikat... 4 Viisaan

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013

WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA. Poljin 4/2013 4 2013 WIENIN VELO-CITY 2013 SAUNDEJA Poljin 4/2013 1 pääkirjoitus Pyöräilykulttuuria Wienin Velo-cityssä! Itävalta on kulttuurikansaa. Tämänvuotisen Velo-city konferenssin sloganiksi olikin valittu The

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93

INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Liikkumisen mobiilimaksaminen. Projektisuunnitelma. DRAFT ver 0.93 INKA Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Liikkumisen mobiilimaksaminen Projektisuunnitelma DRAFT ver 0.93 9.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO INKA Liikkumisen mobiilimaksaminen 2 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa...

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi 40 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi ESISELVITYS Pyöräily Kävely Joukkoliikenne Henkilöauto Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe... 3 2. Johdanto... 4 3. Nykyinen energiankäyttö... 5 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus...

Lisätiedot

Helmikuun parhaat tapahtumat

Helmikuun parhaat tapahtumat Helmikuun parhaat tapahtumat - Globaalia ympäristökasvatusta Valoniassa 7.2. klo 15 18. Viimeinen ilmoittautumispäivä koulutukseen on 3.2. - Varsinais-Suomen energia- ja päästötaseen julkistamisseminaari

Lisätiedot

Alkuvuoden parhaat tapahtumat

Alkuvuoden parhaat tapahtumat Alkuvuoden parhaat tapahtumat - Energianeuvontaa Rakentaminen & Sisustaminen -messuilla Turussa 1. 3.2. Valonian energianeuvonta antaa vinkkejä lämmitysjärjestelmän valintaan sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen

Lisätiedot