Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja"

Transkriptio

1 Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja

2 Viisaan liikkumisen askelmerkit Työnantajan kannalta ei ole yhdentekevää, miten työpaikalle ja työasiamatkoille kuljetaan. Ohjaamalla liikkumista kestäviin kulkumuotoihin työnantaja saavuttaa kustannussäästöjä, parantaa työntekijöiden terveyttä ja työvireyttä sekä kantaa osan ympäristövastuustaan. Liikkumissuunnitelma työmatkoille askeleet onnistuneeseen muutokseen Liikkumissuunnitelma on yrityksille suunnattu työkalu, jonka avulla yritys tunnistaa keinonsa edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää toimintansa riippuvuutta henkilöautoista. Suunnitelma valmistellaan yhdessä johtoa ja henkilöstöä kuunnellen, jotta se vastaa työpaikan todellisia tarpeita ja olosuhteita. Suunnitelmia laativat HSL:n yhteistyökumppanit, jotka on listattu tämän esitteen lopussa. 1 Tarve miksi työmatkaliikkumista tulisi ohjata? Tarve työmatkaliikenteen suunnitteluun voi syntyä monista eri syistä. Muutospaineita saattaa aiheutua pysäköintiongelmista tai rakentamista koskevista säädöksistä. Työmatkaliikenteen ohjauksella tuetaan yrityksen turvallisuus-, ympäristö- ja laatuohjelmia (esim. ISO, LEED, Breeam) sekä lisätään työntekijöiden työvireyttä ja vähennetään sairauspoissaoloja. 2 Motivoitunut johto ja muutosvalmis henkilöstö Moni kehitysaskel on lähtenyt ruohonjuuritasolta, mutta kestävien liikkumisvalintojen mahdollistamisessa yritysjohdon rooli on merkittävä. Kyse ei ole autoilun rajoittamisesta, vaan joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn, kimppakyytien ja ekologisen autoilun tukemisesta monin eri tavoin. Yritys voi esim. tarjota työntekijöilleen ilmaisten pysäköintipaikkojen sijaan työsuhdematkalippuedun. 2 HSL:n palvelut yrityksille

3

4 3 Nykytilanteen selvitys Henkilöstökyselyllä ja työnantajan haastattelulla kerätään tietoa työntekijöiden liikkumistottumuksista ja työpaikan liikkumisolosuhteista. Selvityksen avulla saadaan tietoa liikkumista koskevista käytännöistä ja ohjeista työpaikalla, liikkumisen kustannuksista ja CO 2 -päästöistä. Lisäksi kartoitetaan työnantajan ja työntekijöiden tarpeita ja kehittämisideoita. 4 Tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden valinta Keinot voivat liittyä esimerkiksi seurantajärjestelmien tai toimintatapojen kehittämiseen, työn organisointiin, tai henkilöstöä ohjaaviin ja kannustaviin toimenpiteisiin sekä niiden kampanjointiin. Toimenpiteitä kartoitettaessa arvoidaan niiden soveltuvuus, kohderyhmä, toteutettavuus ja vaikutukset. Toimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt ja suunnitellaan aikataulu, jossa on huomioitu myös toimenpiteistä tiedottaminen ja markkinointi. Työnantajan keinovalikoima: toimipaikan sijainti ja helppo saavutettavuus kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä pyörien säilytystilat sateensuojassa lähellä sisäänkäyntiä työmatkaliikkujille suihkut ja vaatteidenvaihtotilat työsuhdematkalippuetu haltijakohtainen matkakortti lainattavaksi työasiointiin joukkoliikenteen reaaliaikainen aikataulunäyttö aulatiloihin joukkoliikenteen aikatauluikkunat internet- tai intranetsivuille työsuhdepolkupyörät työasiamatkoille työpaikan tunnuksella varustetut pyörät ja sähköavusteiset pyörät pukupäiville kestävään liikkumiseen kannustavat kampanjat ja kilpailut (pyöräilyviikko, liikkujan viikko, kilometrikisa.fi) kimppakyytipalvelu yhteiskäyttöautopalvelu taloudellisen ajotavan koulutus liikkumistarpeen vähentäminen etäneuvotteluilla ja etätyömahdollisuudella. 4 HSL:n palvelut yrityksille

5

6 5 Toimenpiteiden toteuttaminen Toimenpidepaletissa on hyvä olla erityyppisiä keinoja, jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuksia valita itselle parhaiten sopiva tapa liikkua kestävämmin. Pienilläkin toimenpiteillä ja niiden käyttöön kannustamalla saa muutoksia aikaan. 6 Muutoksen seuranta Seuranta on helpointa, kun liikkumisenohjaus on integroitu osaksi yrityksen johtamisjärjestelmiä. Seurannassa arvioidaan toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikutuksia. Samalla kartoitetaan uusia toimintatarpeita. Liikkumissuunnitelman vaikutukset henkilöstön kulkutapoihin saadaan parhaiten selville uusimalla henkilöstökysely muutaman vuoden välein. Kansainvälisten kokemusten mukaan liikkumisen ohjauksella voidaan vähentää henkilöautoilun osuutta prosenttia. Lisätietoa liikkumisen ohjauksen asiantuntija Helena Suomela, puh HSL:n palvelut yrityksille

7

8 Liikkumissuunnitelman laadinta konsulttityönä HSL on laatinut suosituksen työohjelmaksi ja pyytänyt konsulttitoimistoja yhteistyöhön. Esitteessä mainitut toimistot toteuttavat suositellun työohjelman hintaan euroa (alv 0). Yritys voi myös halutessaan neuvotella konsultin kanssa räätälöidystä työohjelmasta. Sisältö: Taustakartoitus + käynnistyspalaveri Henkilökunnan työmatkakysely + tulosten analysointi Työpaja (tulosten käsittely, toimenpiteiden kokoaminen ja pisteytys) + suunnitelma (ppt-muodossa). Liikkumissuunnitelman laatimisen vaiheet: Taustakartoitus sähköinen kysely, jonka työnantajan edustaja täyttää Käynnistyspalaveri käydään läpi taustakartoituksen tulokset, tarpeet ja odotukset, liikkumissuunnitelman kytkentä ympäristöjärjestelmään, Green Office-toimintaan tms. sovitaan käytännön järjestelyistä, aikatauluista ja työpajasta Kysely sovitaan tutkimusviikon ajankohta, kyselyyn vastaamisaika, vastaamiseen motivointi ja muistutukset Analysointi varattava vähintään viikko aikaa Tulosten esittely ja työpaja käydään läpi liikkumiskyselyn tulokset toimenpiteiden ideointi, koonti ja pisteytys Valmis suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. 8 HSL:n palvelut yrityksille

9 Liikkumissuunnitelmia laativat konsultit Linea Konsultit on pieni, laadukkaasta työstään tunnettu konsulttitoimisto, joka kuuntelee asiakkaiden tarpeita tarkalla korvalla. Yrityksen vahvaan erityisosaamiseen on aina kuulunut kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suunnittelu ja yhteensovittaminen muiden liikennemuotojen kanssa. Meillä on myös pitkä kokemus liikkumisen ohjauksen projekteista, joita olemme menestyksekkäästi toteuttaneet liikkumisen ohjauksen ohjelmissa, laajojen liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydesdessä sekä pienimuotoisemmin kunta- ja kaupunginosatasolla. Yhteyshenkilö: Annamari Ruonakoski, , ja Reijo Helaakoski, , Mobinet Oy on työmatkaliikenteen suunnittelun edelläkävijä Suomessa. Tarkkaan harkittu työmatkakyselymme saa jo itsessään aikaan käyttäytymismuutoksia ja olemme saavuttaneet jopa 70 %:n vastausaktiivisuuden. Kyselyn tuloksena saadaan kulkutapojen muutospotentiaali ja päästään kiinni konkreettisiin hyötyihin. Olemme toteuttaneet kyselyn ja työpajoja mm. Uudenmaan ELY-keskukselle, Tuko Logisticsille, Fazerille ja Tallink Siljalle. Mobinet on yrityksen kumppani strategiasta sen jalkauttamiseen asti. Yhteyshenkilö: Johanna Taskinen, , HSL:n palvelut yrityksille 9

10 Pöyry on kansainvälinen noin työntekijän suunnitteluja konsultointiyhtiö. Meillä on kokemusta työpaikka-alueiden kestävän liikenteen suunnittelusta sekä eri kokoisten yritysten työpaikkaliikennesuunnitelmien ja niihin liittyvien henkilöstökyselyjen laatimisesta. Riveissämme on myös laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehittämisen asiantuntijoita. Toimimme aina kiinteässä yhteistyössä asiakkaamme kanssa ja varmistamme hankkeiden laadukkaan toteutumisen. Toimipisteverkkomme ulottuu Suomen lisäksi ulkomaille, joten voimme tehdä tarkasteluja tarvittaessa myös maailmanlaajuisesti. Yhteyshenkilö: Max Mannola, , Ramboll Oy on kansainvälinen monialakonsultti, jolla on laaja kokemus ja näkemys yritysten toiminnan ja kestävyyden kehittämisestä sekä Suomessa että ulkomailla. Kestävään kehitykseen tähtäävät liikkumissuunnitelmat räätälöidään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa palvelemaan yrityksen tarpeita ja erityispiirteitä. Yritysten säästöjen ja yhteiskuntavastuullisuuden sekä liikenneturvallisuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi Rambollissa on käytössä laaja työkalupakki (mm. karttapalautepalvelu) sekä asiantunteva ja innostunut henkilöstö. Yhteyshenkilö: Erica Roselius, , 10 HSL:n palvelut yrityksille

11 Sito Oy on laaja-alainen, kaikki yhdyskuntasuunnittelun sektorit taitava suunnittelutoimisto, joka on innovatiivinen, luova, vakaa, nuorekas ja suomalainen. Kestävä kehitys, kestävät suunnitteluratkaisut ja viisaan liikkumisen edistäminen ovat ohjenuoriamme. Työmatkalaisten innostaminen ja kannustaminen viisaampien kulkutapojen valintoihin innostaa meitä ja voimme tarjota asiantuntevaa apuamme erilaisille työpaikoille. Yhteyshenkilö: Maija Krankka, , ja Kaisa Mäkinen, , Trafix Oy on lähes 30 hengen liikennealan suunnittelutoimisto, jonka henkilökunnalla on laaja-alainen asiantuntemus liikenteen ja liikkumisen eri osa-alueilta. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen ja yritysten liikkumissuunnitelmien osalta tarjoamme ratkaisuja viisaan työmatkaliikkumisen suunnitteluhaasteisiin ja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteyshenkilö: Leena Gruzdaitis, , WSP Finland Oy on monialainen suunnitteluyritys, jonka 330 asiantuntijaa työskentelevät Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tarjoamme laaja-alaisia suunnittelupalveluja yritysten liikkumissuunnitelmien tueksi. Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä juuri teille sopivien ratkaisujen löytämisessä. Yhteyshenkilö: Annika Rantala, , HSL:n palvelut yrityksille 11

12 syyskuu/2013 HRT Helsingforsregionens trafik HSL Helsinki Region Transport Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, HSL puh. /tfn/tel. (09)

HSL:n palvelut työnantajille

HSL:n palvelut työnantajille HSL:n palvelut työnantajille Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja 14.3.2013 Anna Ruskovaara, liikkumisen ohjauksen asiantuntija Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia

Lisätiedot

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014

Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 Otaniemen pysäköintiohje ja pysäköinnin kehittämisen toimenpideohjelma Luonnos 22.1.2014 ESIPUHE Työssä on laadittu Otaniemeen suositus autopaikkojen laskentaohjeeksi (pysäköintinormi) sekä siihen liittyvä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla

Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla Ajankohtaiskatsaus liikkumisen ohjauksesta työpaikoilla Sisältö Miksi työpaikoilla kannattaa edistää viisasta liikkumista? Yritysten potentiaali Miten työpaikoilla voidaan edistää viisasta liikkumista?

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015

Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Suomen joustotyöyhdistyksen seminaari 05-02-2015 Viisaat liikkumisvalinnat joustotyössä Helena Suomela Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2015 Mitä HSL tekee? Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä. Nykytila ja tulokset NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Nykytila ja tulokset Sisältö Hankkeen tausta, tavoitteet ja nykytila Kyselyn tulokset

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi 21 1.9.2011 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla www.hsl.fi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla HSL Helsingin

Lisätiedot

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö

MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö MINNA OSA LIIKKUMISEN OHJAUS TYÖPAIKOILLA: TYÖNANTAJAN KEINOT VAIKUTTAA TURVALLISEEN LIIKKUMISEEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tekniset tieteet tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013

Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Uudenmaan ELY-keskuksen työmatkaliikkumissuunnitelma toimenpideohjelma 2012 2013 Miksi liikkumissuunnitelma tehtiin? Liikenne, liikkuminen, maankäyttö, ympäristöasiat ELYn toiminta- ja osaamisaluetta Tutkimuksellista

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö

Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö Lepää tai työskentele samalla kun matkustat Joukkoliikenne on tehokas ja ympäristöystävällinen tapa liikkua. Matkustajana voit valita käytätkö matka-aikasi lepäämiseen vai työntekoon. Jo varttitunnin päiväunet

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa

Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa 2015 TERHI LUUKKONEN TUULI RANTALA Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen SUMP-ohjelman laadinnassa HAVAINTOJA HYVINKÄÄLTÄ JA MAAILMALTA Terhi Luukkonen, Tuuli Rantala Sidosryhmätyö kestävän kaupunkiliikenteen

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi

Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi 40 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten arviointi ESISELVITYS Pyöräily Kävely Joukkoliikenne Henkilöauto Liikkumisen ohjauksen seuranta ja vaikutusten

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot