ENSIVASTEKURSSIN ENNAKKOTEHTÄVÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENSIVASTEKURSSIN ENNAKKOTEHTÄVÄT"

Transkriptio

1 ENSIVASTEKURSSIN ENNAKKOTEHTÄVÄT Kurssilainen perehtyy ennen ensivastekurssille osallistumista materiaaleihin, joiden aiheet ovat keskeisiä sisältöjä kurssilla, ja vastaa niistä esitettyihin kysymyksiin. Itseopiskelun osuus kurssista on 20 tuntia ja ennakkotehtävien palauttaminen määräaikaan mennessä on kurssille osallistumisen edellytys. MATERIAALIT 1. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011. (www.finlex.fi) 2. Ensihoidon palvelutaso. Sosiaali- ja terveysministeriö 2011: 11. Sivut 12-14, 17-19, 25-26, 29. (www.stm.fi) 3. Elvytys. Käypä hoito-suositus. Duodecim Sivut 2-8, 13-16, (www.kaypahoito.fi) 4. Castren Maaret ym.: Ensihoidon perusteet. Pelastusopisto ja SPR (2009 painos käy soveltuvin osin) Ensihoidon perusteet oppikirja soveltuu käsikirjaksi ennakkotehtäviin sekä kurssille. Kirjan hankkiminen omaksi ei kuitenkaan ole kurssin käymisen kannalta välttämätöntä, vaan kirjan voi hyvin lainata myös kirjastosta. Mikäli kirjan haluaa hankkia omaksi, sitä myy yleisesti SPR:n verkkokauppa sekä kirjakaupat. 5. Anatomiaa ja fysiologiaa käsitteleviä tehtäviä varten soveltuu käytettäväksi esimerkiksi jokin seuraavista oppikirjoista: Nienstedt Walter ym.: Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY Nienstedt Walter ym.: Ihminen läpikotaisin. Sanoma Pro Karhumäki Eliisa: Ihminen päästä varpaisiin. Edita 2007 tai tuoreempi painos. Muuta lukemistoa: Kinnunen Ari: Ensivaste - Hätäensiapu ja ensiarvio. Sisäasiainministeriö, Poliisiosasto Silfvast, Tom ym.: Ensihoito-opas. Duodecim (Soveltuvin osin: ensiauttajia koskevat ohjeet) HUOM: Elvytystä koskevissa tehtävissä sekä kurssilla noudatetaan elvytyksen Käypä hoito suositusta (2011).

2 TEHTÄVÄT 1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin. a. Mitä eritasoisia ensihoitoyksiköitä voi sisältyä ensihoitopalveluun ja miten ne eroavat toisistaan? b. Kuka toimii vastuuviranomaisena merialueella tapahtuvalla ensihoitotehtävällä? Entä sisävesillä? c. Missä tilanteissa tai minkä potilasryhmien kohdalla on hyötyä siitä, että jokin ensihoitopalvelun yksikkö tavoittaa potilaan mahdollisimman nopeasti? Mainitse vähintään kolme. d. Mikä taho tai toimija voi tuottaa ensivastepalvelua? Mainitse vähintään kolme. 2. Selitä, millainen on ensihoidon tehtävien kiireellisyysluokitus ja miten kiireellisyysluokat määritellään. 3. Kuvaa, millaista ensivastetoiminta on omassa toimipaikassasi/järjestössäsi. 4. Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti: a. systole b. diastole c. valtimo d. laskimo e. asystole f. syanoosi g. sokki 5. Selitä seuraavien elinten/elinjärjestelmien rakenne ja tärkeimmät tehtävät lyhyesti: a. maksa b. haima c. munuaiset d. perna e. suolisto f. iho g. tuki- ja liikuntaelimistö h. keskushermosto

3 6. Tehtävällä kohtaamasi asiakas ei herää puhutteluun ja ravisteluun etkä havaitse merkkejä hengityksestä. Mitä teet näiden havaintojen jälkeen ensimmäisenä? a. Etsin sykettä tunnustelemalla. b. Pyydän hätäkeskuksen kautta lisäapua. c. Alan elvyttää potilasta. 7. Aloitat aikuisen potilaan peruselvytyksen ensivasteparisi kanssa. Millainen on käyttämänne painelu-puhallussuhde? a. 15:2 b. 30:2 c. 30:5 8. Sydänpysähdyspotilaan tehokkainta hoitoa ennen defibrillaattorin paikalle saamista on a. huovalla peittely ja lämpimänä pitäminen b. omaisten haastattelu tapahtumatietojen selvittämiseksi c. keskeytyksetön painelu-puhalluselvytys 9. Hukuksiin joutuneen elottoman potilaan elvyttäminen aloitetaan a. märkien vaatteiden riisumisella b. viidellä puhalluksella c. normaalisti painelulla, kuten muidenkin elottomien potilaiden elvytys 10. Miten aikuisen ja lapsen elintoiminnot eroavat toisistaan? a. lapsen syke on nopeampi ja verenpaine matalampi kuin aikuisella b. lapsen syke on nopeampi ja verenpaine korkeampi kuin aikuisella c. lapsen syke on hitaampi ja verenpaine matalampi kuin aikuisella 11. Aikuinen hengittää normaalisti minuutissa noin a b c kertaa 12. Aikuisen sydän lyö normaalisti minuutissa noin a b c

4 13. Nimeä alla olevaa kuvaa apuna käyttäen ne kohdat, joista voit tunnustella potilaan sykettä aikuisella ja lapsella. Voit myös merkitä kohdat kuvaan. 14. Nimeä suomeksi kuvasta numeroidut (1-6) sydämen rakenteet

5 15. Nimeä suomeksi kuvasta numeroidut (1-5) hengityselimistön rakenteet Nimeä suomeksi kuvasta numeroidut (1-9) sisäelimet ja elimistön rakenteet.

6 17. Nimeä suomeksi kuvasta numeroidut (1-15) luuston osat.

7 18. Perehdy materiaalien avulla potilasluokittelun eli triagen periaatteisiin monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa ja tee seuraavat tehtävät. a. Olette saaneet hälytyksen 203 A (tieliikenneonnettomuus: keskisuuri) tehtävälle. Saavutte ensimmäisenä yksikkönä onnettomuuspaikalle, joten teille on annettu tehtäväksi luokitella onnettomuudessa osallisena olleet potilaat luokitteluohjeen (START triage) mukaisesti. Onnettomuudessa on ollut osallisina moottoripyörä (kuljettaja + matkustaja), henkilöauto A (kuljettaja, matkustaja etupenkillä, kaksi lasta takapenkillä), henkilöauto B (kuljettaja) ja yhdistelmäajoneuvo (kuljettaja). Merkitse luokittelusi tulos kunkin potilaan kohdalle käyttäen väritunnuksia. Potilas 1 (yhdistelmäajoneuvon kuljettaja) seisoo tiellä EVY-yksikköä vastassa pitelee vasenta kättään, jonka ranne virheasennossa kertoo tapahtumista päässä vuotava haava Potilas 2 (moottoripyörän kuljettaja) makaa maassa, kypärä päässä ei hengitä pulssi ei tunnu kaulalta murskavammoja raajoissa Potilas 3 (moottoripyörän matkustaja) makaa maassa, kypärä maassa pienen matkan päässä hengittää noin 10 krt/min vasen jalka lonkasta lähtien luonnottomassa asennossa korvasta valuu verta Potilas 4 (henkilöauto A:n kuljettaja) istuu autossa, turvatyynyt lauenneet tajuissaan valittaa kipua rintakehällä hengitys selkeästi työlästä kasvoissa runsaasti verta

8 Potilas 5 henkilöauto A:n matkustaja etupenkillä) istuu autossa, turvatyynyt lauenneet tajuissaan valittaa kipua niskassa rintakehällä tuntuu aristusta hengittäessä kasvoissa verta Potilas 6 (henkilöauto A:n kuljettajan takana istuva lapsi) istuu autossa, turvavöissä sekava, vastaa epäselvästi puhutteluun ei näkyviä vammoja hengittää normaalisti Potilas 7 (henkilöauto A:n matkustajan takana turvakaukalossa istuva vauva) itkee ja heiluttaa raajoja voimakkaasti Potilas 8 (henkilöauto B:n kuljettaja) lentänyt ulos autosta, makaa maassa rannepulssi ei tunnu hengitysliikkeitä nähtävissä b. Olette saaneet hälytyksen 402 A (rakennuspalo: keskisuuri) tehtävälle. Hätäilmoituksen mukaan kaksikerroksisessa vapaa-ajan asunnossa on kaasukäyttöisestä liedestä alkanut tulipalo ja rakennuksessa on ollut tapahtumahetkellä 8 hengen seurue. Saavutte kohteeseen ensimmäisten yksiköiden joukossa ja teille annetaan tehtäväksi luokitella kohtaamanne potilaat luokitteluohjeen mukaisesti. Muut samanaikaisesti kohteeseen saapuneet pelastusyksiköt huolehtivat sammutus- ja pelastustöistä. Merkitse luokittelusi tulos kunkin potilaan kohdalle käyttäen väritunnuksia. Potilas 1 kävelee pihalla sekava yskii vaatteet osittain palaneet Potilas 2 istuu maassa etäällä mökistä vastaa katkonaisesti puhutteluun kasvoissa ja käsissä palovammoja hengitys nopeaa, noin 28 krt/min

9 Potilas 3 maannut mökin eteisessä, hätäsiirretty ulos pulssi tuntuu heikosti kaulalta hengittää alle 10 krt/min Potilas 4 löydetty mökin keittiöstä, pelastajat tuoneet ulos hiukset, kasvot palaneet vaatteet palaneet ei hengitä Potilas 5 löydetty sängystä makaamasta, pelastajat tuoneet ulos hengittää alle 10 krt/min hidas pulssi tuntuu heikosti kaulalta Potilas 6 makaa maassa mökin ulkopuolella, ympärillä lasinsiruja vaatteet palaneet alaraajat virheasennoissa pulssi tuntuu ranteesta heikosti hengittää noin 12 krt/min Potilas 7 löydetty yläkerran makuuhuoneesta lattialta makaamasta, pelastajat tuoneet ulos kauttaaltaan palanut pulssi ei tunnu ei hengitä Potilas 8 käveli pelastusyksikköä vastaan nokinen palovammoja käsissä hengitys nopeaa, yskii c. Olette saaneet hälytyksen tehtävälle 222 A (vesiliikenneonnettomuus: keskisuuri). Hätäilmoituksen mukaan 25 m huvialus on törmännyt rantautumisen yhteydessä päin laituria. Kyydissä on ollut tapahtumahetkellä 10 ihmistä. Saavutte ensimmäisenä yksikkönä kohteeseen ja teille on annettu tehtäväksi luokitella kohtaamanne potilaat luokitteluohjeen mukaisesti. Merkitse luokittelusi tulos kunkin potilaan kohdalle käyttäen väritunnuksia.

10 Potilas 1 seisoo ja huitoo aluksen peräkannella hätääntynyt Potilas 2 makaa aluksen keulakannella osittain kaiteen ulkopuolella Potilas 3 kävelee sisällä aluksessa päihtynyt, sekava Potilas 4 makaa aluksen wc:ssä lattialla hengittää päässä vuotava ruhje Potilas 6 jalkeilla aluksen wc:ssä hätääntynyt Potilas 7 istuu etukumarassa aluksen ohjaamossa ruoriin nojaten, leuka painunut rintaan ei reagoi herättelyyn rannepulssi ei tunnu Potilas 8 istuu aluksen messissä sohvalla unelias, ei vastaa puhutteluun päässä vuotava ruhje Potilas 9 istuu aluksen messissä sohvalla yrittää herätellä viereistä matkustajaa (potilas 8) ei näkyviä vammoja Potilas 10 istuu turvakaukalossa (noin 6 kk ikäinen vauva) itkee

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun SUURONNETTOMUUS KESKUUDESSAMME Suuronnettomuus pysäyttää aina. Kuitenkin joka vuosi maassamme sattuu suuronnettomuutta vastaava

Lisätiedot

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi.

Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi. Tietoa ja ohjeita onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteisiin KOTI JA VAPAA-AIKA Oma koti on yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta tapaturmasta

Lisätiedot

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2 LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET Osa 2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Nivel- ja lihasvammat... 4 2 Kolmen K:n hoito... 5 3 Teippaus... 6 3.1 Peukalon

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta

Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi. Avaimia arkeen. Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi Avaimia arkeen Selkokielinen oppikirja turvallisuudesta Teksti Lauri Räty & Petteri Kukkaniemi, 2015. Ulkoasu Juho Paavola Kirjoittajat ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,

Lisätiedot

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille työturvallisuus a maatalousyrittäjille Yleistä Tämä esite on tarkoitettu maatalousyrittäjille ensiavun itseopiskeluun, ensiapukursseille sekä tietojen ylläpitoon. Esitteessä on kuvattu ensiaputilanteita

Lisätiedot

KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN. Opettajan opas

KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN. Opettajan opas KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN Opettajan opas 1 KUHMULAN KOULUSSA OPITAAN HYVÄ OPETTAJA Lasten tapaturmat ovat viime vuosikymmeninä vähentyneet, mutta ne ja muut onnettomuudet ovat edelleen iso terveysongelma.

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää

Rytmihäiriötahdistin. Mitä potilaan tulee tietää Rytmihäiriötahdistin Mitä potilaan tulee tietää HAKEMISTO Johdanto 4 Sydän - rakenne ja toiminta 6 Sydämen rytmihäiriöt 8 Rytmihäiriötahdistin 11 Rytmihäiriötahdistimen asentaminen 14 Rytmihäiriötahdistimen

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

Mindfulness harjoituksia

Mindfulness harjoituksia 1 Mindfulness harjoituksia Laajalti tunnetussa zen tarinassa kaksi munkkia, opettaja ja oppilas, tulevat joen kahlauspaikalle. Hätääntynyt ylimysnainen on jo joen rannalla; joki on tulvinut niin, että

Lisätiedot

TIETOISUUSTAIDOT (MINDFULNESS)

TIETOISUUSTAIDOT (MINDFULNESS) TIETOISUUSTAIDOT (MINDFULNESS) Huomaatko masentuvasi herkemmin sen jälkeen, kun ajatuksesi lähtevät harhailemaan ikäviin muistoihin? Saatko itsesi toistuvasti kiinni synkkiin pohdiskeluihin vaipumisesta?

Lisätiedot

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON

VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN ENSI- HOITOON Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Ensihoidon koulutusohjelma Minna Korhonen Niina Ryynänen VASTASYNTYNEEN ELVYTYS ELVYTYSOHJE JA ELVYTYKSEN SEURANTA- LOMAKE SAIRAALAN ULKOPUOLISEEN

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua

ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS. Auta Eppua ESIKOULULAISTEN TURVALLISUUS- JA ENSIAPUOPETUS Auta Eppua 1 TERVETULOA AUTTAMAAN EPPUA! SISÄLTÖ Auta Eppua cd-rom sisältää oppaan kouluttajalle sekä opetuskalvot. Opetusaineistossa käsitellään viisi eri

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Hukkuminen pelastuneiden

Hukkuminen pelastuneiden Hukkuminen pelastuneiden silmin Raportti läheltä piti -tilanteista 30.8.2012 Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry. Koulutussuunnittelija Anneli Toivonen Sisällys 1 LUKIJALLE 2 2 VESITURVALLISUUS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

Reseptistä lisää palkkaa

Reseptistä lisää palkkaa 13 18.10.2011 Kun äitiä ahdistaa Näin jaksat vuorotyössä Eksoten hyvä sopimus Reseptistä lisää palkkaa Elvytys vaatii harjoitusta n Talvilomakalenteri TIETO PARANTAA Opiskeluterveys Kristina Kunttu, Anne

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Ohjaajan Käsikirja Päivitetty 21.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. JÄSENMAKSUT 2. PALKKA-ASIAT 3. OHJAAJAN VASTUU 4. VUOSITILASTO 5. TOIMINTAKAUSI 6. TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2008/kevät LETKU & LAASTARI

LETKU. Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2008/kevät LETKU & LAASTARI LETKU & LAASTARI Tampereen aluepelastuslaitoksen henkilöstölehti 1/4 2008/kevät LETKU & LAASTARI 1 Tässä lehdessä : Sivu 3 Sivu 4 Sivu 6 Sivu 8 Sivu 9 Sivu 10 Sivu 12 Sivu 14 Sivu 15 Sivu 16 Päätoimittajan

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN

POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Ida Koskinen Ida Töyry POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄ- VÄN TARKISTUSLISTAN KEHITTÄMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKOR- KEAKOULUN ENSIHOIDON OPETUK- SEEN Opinnäytetyö Ensihoito Toukokuu 2015 Tekijät Tutkinto

Lisätiedot

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12)

ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET KLIININEN KUULUSTELU 25.2.2004 1 (12) ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA KOULUTETUT LÄÄKÄRIT: MALLIKYSYMYKSET 1 (12) KYSYMYS 1 Kesäkuun alussa vastaanotollesi terveyskeskukseen tulee 32-vuotias nainen, jolla on aikaisemmin todettu IgE-välitteinen kausiluonteinen

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

RAKENNUSPALO. Sisältö

RAKENNUSPALO. Sisältö 1 (238) Sisältö D. Rakennuspalo... 1 D.1 Hälytysseloste... 2 D.1.1 Tunnistetiedot... 4 D.1.1.1 Hätäkeskus... 4 D.1.1.2 Tapahtumakunta... 4 D.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta... 4 D.1.1.4

Lisätiedot

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa 1 Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa GUNILLA LADBERG 2 Sisällys Kääntäjän kommentti... 3 Pakolainen omassa maassaan... 5 Inger Koko elämäni muuttui kolmessa päivässä... 6 Mahdoton pako... 9 Klas Niin, se

Lisätiedot