Lahden kaupunginsairaalan jaksosisältölista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden kaupunginsairaalan jaksosisältölista"

Transkriptio

1 1 Lahden kaupunginsairaalan jaksosisältölista

2 2 SISÄLLYS 1 L21 AKUUTTI PERUSTERVEYDENHUOLLON VUODEOSASTO JA AGAY (AKUUTTI GERIATRINEN ARVIOINTIYKSIKKÖ) 3 2 L31 - GERIATRIAN ARVIO-, TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSOSASTO L L32 YLEISGERIATRINEN VUODEOSASTO 5 4 L41 ORTOPEDINEN KUNTOUTUSOSASTO 6 5 L51 NEUROLOGINEN KUNTOUTUSOSASTO 7 6 L52 KUNTOUTTAVA JATKOHOIDONOSASTO 8 7 L62 PALLIATIIVISEN HOIDON OSASTO 9 8 SKY SAIRAALAKOTIUTUSYKSIKKÖ 10

3 3 1 L21 akuutti perusterveydenhuollon vuodeosasto ja agay (akuutti geriatrinen arviointiyksikkö) Osastolla L21 on 40 potilaspaikkaa, joka on akuutti perusterveydenhuollon vuodeosasto. Osastolla on myös akuutti geriatrinen arviointiyksikkö (agay), jossa on 8 potilaspaikkaa. Osastolla hoidamme äkillisesti sairastuneita aikuisia lahtelaisia asukkaita, jotka eivät tarvitse erikoissairaanhoidon palveluja. Osastolle L21 potilaat tulevat Phks:n tarkkailusta, POS:lta tai akuutti24:sta. Osastolle tulee myös sovitusti tutkimuspotilaita sekä agay:hin tulee virka-aikaan kotihoidonlääkärin lähetteellä kotihoidon asiakkaita sekä sovittuja punasolu- ja rautatiputuksia. Tavoitteena on, että potilaiden hoitojaksot olisivat enimmillään 12 vuorokautta. Osastolla L21 annetaan potilaan tarpeista lähtevää yksilöllistä ja laadukasta hoitoa ilman kohtuuttomia viiveitä. Osastolla työskennellään yksilövastuisen ja kuntouttavan hoitotyön filosofian mukaisesti. Vastuuhoitaja vastaa työvuorossaan potilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huomioimalla hoidon jatkuvuuden hoitojakson aikana. Työskentely tapahtuu parityöskentelynä moniammatillista tiimiä hyödyntäen. Teemme yhteistyötä potilaan omaisten, kotihoidon, fysioterapeuttien sekä osastofarmasian kanssa. Viikoittain tapahtuvassa kuntoutuspalaverissa moniammatillinen tiimi (lääkäri, hoitaja, jonohoitaja, sosiaalihoitaja, fysioterapeutti, kotiutushoitaja sekä osaston esimies) käsittelee potilaan kuntoutumista ja kotona pärjäämistä kokonaisvaltaisesti. Ketjulähetti viikolla saat kokemusta iäkkään monisairaan potilaan hoidosta saat kokemusta iäkkään monisairaan potilaan lääkehoitoon liittyvistä asioista pääset osallistumaan moniammattilliseen työhön pääset tutustumaan potilaan jatkohoitosuunnitteluun ja toteutukseen pääset tutustumaan iäkkään monisairaan potilaan toimintakyvyn kartoitukseen

4 4 2 L31 - GERIATRIAN ARVIO-, TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSOSASTO L31 Kesällä 2009 osasto muutti uusiin, täysin peruskorjattuihin tiloihin. Osastolla on 27 potilaspaikkaa: 3 yhden, 6 kahden ja 4 kolmen hengen huonetta. Lisäksi tiloihin kuuluu erillinen fysioterapiatila sekä viihtyisä päiväsali. Osaston henkilökuntaan kuuluvat osastonlääkäri, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa, 9 lähihoitajaa, 4 sairaala-apulaista ja osastonsihteeri. LKS:n varahenkilöstö on osaston käytettävissä. Lisäksi osastolla työskentelee päivittäin fysioterapeutti tai kuntohoitaja. Työryhmään kuuluvat läheisesti myös sosiaalityöntekijä ja sairaalapastori. Potilaat Toiminta keskittyy muistisairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja käytösoireiden hallintaan sekä potilaiden toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitoon. Hoidamme usein potilaiden äkillisiä sekavuustiloja. Tutkimus- ja arviointipotilaat tulevat avohoidosta SAS-työryhmän suosituksesta tai terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Potilaita tulee myös osastolta L21 ja PHKS:sta. Osaston toiminta Osaston toiminnan perustana on geriatrinen arviointi, äkillisesti sairastuneiden potilaiden jatkohoito sekä toimintakykyä tukeva ja kuntouttava hoitotyö. Teemme yhteistyötä geriatrisen keskuksen muistipoliklinikan kanssa. Geriatrisen arvioinnin päämääränä on tarkka diagnoosi, selvitys potilaan fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä sekä kartoitus potilaan sosiaalisesta verkostosta. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia mittareita (RAVA, MMSE, CERAD, Depressioseula). Toimintamuotona on moniammatillinen yhteistyö potilaan, omaisten, henkilöstön sekä avohoidon kanssa. Moniammatillinen yhteistyö toteutuu mm. kuntoutuspalavereissa ja hoitoneuvotteluissa. Potilaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutus-, hoito- ja kotiutussuunnitelma. Tavoitteena on potilaan mahdollisimman nopea kotiutuminen sekä potilaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotiutuksen turvana on tarvittaessa sairaala-kotiutusyksikön kotiutushoitaja. Jos kotiutuminen ei ole mahdollista, tehdään suunnitelma jatkohoidosta sekä pidetään yllä potilaan omaa toimintakykyä.

5 5 3 L32 Yleisgeriatrinen vuodeosasto Profiloituminen Osasto L32 kuuluu Lahden kaupunginsairaalan akuuttihoidon ryhmään. Osasto on profiloitunut vaativiin haavahoitoihin sekä vaikeiden infektioiden hoitoon. Osastolla on 26 potilaspaikkaa, joista yksi paikka on varattu potilaalle, joka saapuu lääkärin lähetteellä sovitulle tutkimus- tai kuntoutusjaksolle. Potilaita siirtyy osastolle jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta, Lahden kaupunginsairaalan osastolta L21 sekä akuutista geriatrisesta arviointiyksiköstä. Siirroista sovitaan jono- ja kotiutushoitajan kanssa. Henkilökunta on motivoitunut kehittämään ja tehostamaan osaston toimintaa, mikä on nähtävissä lyhentyneissä hoitopäivissä ja kyvyssä vastata erikoissairaanhoidon jälkeiseen jatkohoidon tarpeeseen. Osastolla hoitotyönmallina on vastuuhoitajamalli; potilaalle on nimetty vastuuhoitajapari koko hoito- ja kuntoutusjakson ajalle. Päivittäishoidossa näkyy kuntoutuksellinen tavoite moniammatillisessa yhteistyössä. Osaston henkilökuntaan kuuluu: osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa, 10 lähihoitajaa, 4 sairaala-apulaista, 2 fysioterapeuttia, osastonsihteeri ja lääkäri. Osastolle on nimetty myös oma sosiaalityöntekijä, joka käy arkisin tarpeen mukaan osastolla ja osallistuu kuntoutuspalaveriin. Sairaalapastori käy tervehtimässä potilaita osastolla viikoittain ja tarvittaessa useamminkin. Olemme mukana hankkeessa Osaava henkilöstö kotouttaa ja hankkeen myötä monikulttuurisuus on vahvistunut ja tuonut iloa hoitotyöhön. Tavoitteellisuus Oleellista on saada potilas ja omaiset motivoitumaan yhteisiin tavoitteisiin hoito- ja kuntoutusjakson suhteen. Säännölliset, kuntoutumista tukevat harjoitteet ja päivittäistoimintoihin osallistuminen omien voimavarojen mukaan edesauttavat pärjäämistä suunnitellussa jatkohoitopaikassa. Pyrkimyksenä on, että vastuuhoitajapari laatii kuntoutusta tukevat hoitosuunnitelmat ohjaamaan työyhteisöä toimimaan yhdenmukaisesti. Suunnittelua pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä fysioterapeuttien kanssa. Potilaan hoito- ja kuntoutusjakson pituus vaihtelee viikosta useampaan kuukauteen. Kuntoutumisen etenemistä arvioidaan moniammatillisessa kuntoutuspalaverissa viikoittain. Tavoitteena on järjestää potilaille asianmukaisin jatkohoitopaikka, mikäli kotiutuminen ei räätälöidyin tukitoiminkaan ole mahdollista. Fysioterapeutti suunnittelee ja toteuttaa usein ennen kotiutumista kotikäynnin, jossa on mukana potilas ja potilaan vastuuhoitaja. Kotikäynti mahdollistaa niin apuvälineiden arvion kuin myös tapaamisen omaisen ja kotihoidon kanssa. Kotikäynnillä vastuuhoitaja antaa kotihoidolle hoitotyön näkökulmaa potilaan tilanteesta ja saa itsekin ajantasaista tietoa potilaalta vaadittavasta selviytymiskyvystä kotiympäristössä. Tarpeen mukaan ennen kotiutumista järjestetään hoitoneuvottelu ja mahdollisesti myös kotikokeilu. Työhyvinvointi Osastolla vallitsee mukava työilmapiiri, joka heijastuu hoitotyöhön ja henkilökunnan jaksamiseen. Yhteishenkeä kartutetaan yhteisen puuhaamisen merkeissä myös vapaa-ajalla. Olemme olleet jo pitkään PLAN-kummitoiminnassa mukana.

6 6 4 L41 Ortopedinen kuntoutusosasto Osasto L41 tarjoaa ortopedisen trauman operatiivisen tai konservatiivisen hoidon jälkeistä, moniammatillista ortopedistä kuntoutusta. Lisäksi tarjoamme elektiivisten endoproteesileikkausten jälkeistä akuuttia kuntoutusta. Vuosittain hoidamme n. 450 potilasta, joista suurin osa (yli 90 %) kotiutuu takaisin omaan kotiinsa. Kuntoutuksen tavoitteena on määrittelemään jatkohoitoon Akuutti ortopedinen kuntoutus toteutetaan lääkärijohtoisena kuntoutuksena huomioiden tarvittaessa leikkauksen tai vammautumisen kuntoutujalle tuomat sairaanhoidon tarpeet. Kuntoutus toteutetaan lääkärin, fysioterapeuttien ja hoitajien moniammatillisena yhteystyönä kuntoutujan kanssa. Sairaalassamme on saatavilla tarvittaessa myös toimintaterapian, puheterapian, psykologin ja sosiaalityötekijän palveluja. Kuntoutujan tullessa osastollemme hänelle laaditaan yksilölliset kuntoutuksen tavoitteet. Kuntoutumisen edistymistä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuntoutujan kanssa päivittäin ja moniammatillisessa kuntoutuspalaverissa viikoittain. Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä: -apulaista (9 sh, 9 ph) Tilat, välineet ja menetelmät Osastolla L41 on 22 kuntoutuspaikkaa vuonna 2008 peruskorjatuissa tiloissa. ilman suihkua - ja apuvälineineen Osastolla on käytössä ortopediseen kuntoutukseen tarvittava siirtymisen ja liikkumisen perusvälineistö. Koko henkilökuntamme neuvoo ja ohjaa kuntoutujan omaa aktiivisuutta hänen toimintakykynsä tukemiseksi kaikissa päivittäisissä toimissa. Jokaisella kuntoutujalla on henkilökohtainen vastaava terapeutti koko kuntoutusjakson ajan.

7 7 5 L51 neurologinen kuntoutusosasto Osasto L51 on neurologinen kuntoutusosasto. Osastolla on 25 kuntoutuspaikkaa 1-3 hengen huoneissa ja mm. oma terapiatila apuvälineineen. Kuntoutujat tulevat pääasiallisesti PHKS:n neurologiselta osastolta. Suurimmalla osalla kuntoutujista on päädiagnoosina äkillinen aivoverenkiertohäiriö (=AVH), mutta osastolla kuntoutetaan myös muita neurologisia sairauksia sairastavia kuntoutujia. Fyysisten toiminnanvajavuuksien lisäksi kuntoutujilla on usein kommunikaatio-ongelmia, hahmotuksen ja kognition häiriöitä sekä nielemisongelmia. Keskimääräinen hoitoaika on 30 vrk. Osaston toimintaperiaatteena on kuntoutuksen aloittaminen vahvasti ja tavoitteellisesti heti kuntoutujan tultua osastolle. Työskentely osastolla tapahtuu kahdessa ryhmässä yksilövastuisesti. Vastuuhoitajuuden mukaan kullakin hoitajalla on 3-5 kuntoutujaa, joiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja hoidosta hoitaja vastaa työvuorossaan. AVH-kuntoutukselle on tyypillistä menetettyjen taitojen uudelleenoppiminen. Tämän vuoksi toistot ja yhdenmukainen ohjaus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kuntoutus on moniammatillista yhteistyötä, ja kaikki ammattiryhmät osallistuvat kuntoutustyöhön kuntoutujien päivittäisten toimien yhteydessä ympäri vuorokauden. Hoitohenkilökunnan lisäksi moniammatillisessa työryhmässä työskentelee osastonlääkäri (5 pv/vko), geriatri (2 pv/vko), 4 fysioterapeuttia, 1 kuntohoitaja, 2 toimintaterapeuttia, 2 puheterapeuttia, neuropsykologi (3 pv/vko), sairaalapsykologi ja sosiaalityöntekijä. Kiinteää yhteistyötä tehdään omaisten ja läheisten, kotiutusyksikön, kotihoidon, PHKS:n, LKS:n muiden osastojen sekä erilaisten järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Jo kuntoutuksen alkuvaiheessa tehdään alkuarvio kuntoutujan kotiutumismahdollisuuksista, koska ensisijaisena tavoitteena on aina kuntoutujan kotiutuminen ja kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään. Kotiutumisen edellyttämät toimenpiteet, kuten omaisten neuvonta ja ohjaus, kotihoidon suunnittelu, kotikäynnit, mahdolliset kodin muutostyöt ja apuvälineiden hankinta ovat iso osa kuntoutusprosessia.

8 8 6 L52 kuntouttava jatkohoidonosasto Osasto L52 on 30 paikkainen kuntouttava jatkohoidonosasto. Osasto kuuluu Lahden kaupunginsairaalan akuuttihoidon ryhmään. Potilaat tulevat osastolle pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta kaikilta erikoisaloilta, eniten sisätaudeilta. Osastolla työskentelevä jonohoitaja koordinoi kokonaisuudessaan osaston potilasvaihtoa. Osastonsihteerin työkuvassa painottuvat erilasten tutkimusten tilaaminen ja osaston tunnuslukujen tilastoinnit; vuonna 2013 osastolle jatkohoitoon siirtyviä oli n Moniammatillinen yhteistyö Osaston toiminnan kulmakivenä on viikoittain järjestetty kuntoutuspalaveri, jossa osaston omat fysioterapeutit, sosiaalityöntekijä, kotiutushoitaja, jonohoitaja ja potilaan vastuuhoitajat tuovat keskusteluun omaa asiantuntemustaan tarkastelemalla erilaisista näkökulmista käsin potilaan kuntoutumiseen liittyviä tekijöitä. Osastolla toteutetaan yksilöllistä kuntoutumisen tukemista vastuuhoitajamallin keinoin. Kuntoutumisen tukemisessa huomioidaan potilaan voimavarat ja omat tavoitteet. Potilaat ja potilaiden omaiset osallistetaan kuntoutumisen tukemiseen aktiivisen vuorovaikuttamisen keinoin. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lahtelaisten turvallinen kotona asuminen. Osaston sairaala-apulaisten kanssa tehdään yhteisyötä, niin siisteyden kuin ruokahuollon osalta ja tällä tavoin toimimalla tarjoamme potilaalle mahdollisimman viihtyisän ympäristön toipumiselle. Osaston toiminta on siirtynyt Lahden kaupungille vuoden 2013 alusta ja näin ollen voidaan sanoa, että olemme nuori työyhteisö. Kehitämme yhdessä osaston toimintakäytäntöjä ja hyödynnämme erilaista osaamistamme arjessa; osastolla puolipäiväisesti työskentelevä farmaseutti seuraa systemaattisesti osastolle siirtyvien potilaiden lääkehoitoa, pitää aihekohtaisesti osastotunteja ja kehittää yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja osastonlääkärien kanssa osaston lääkehoidon turvallisuutta. Työkulttuuri sallii ääneen ihmettelyn; kaikkea on lupa kysyä ja pyrimme auttamaan toisiamme. Täällä koetaan tasavertaisuutta, avoimuutta ja hyvää yhteishenkeä. Saamamme palautteen perusteella uuden työntekijän onkin ollut helppoa aloittaa työskentely osastolla. Laaja-alainen oppimisympäristö Osastolla työpäivät ovat erilaisia; normaalin päivittäistoiminnan rinnalla on akuutteja tapahtumia, joissa punnitaan osaamista ja joustavaa tilanteen hallintaa. Henkilökunnalla on mahdollisuus saada täydennyskoulutusta omiin vastuualueisiin ja hankimme uutta osaamista systemaattisesti myös mentorointimallia hyödyntämällä. Esimiestyössä hyödynnämme uusia johtamisen malleja; kannamme vastuuta osaston kokonaistoiminnasta, henkilöstöjohtamisesta, osaamisen kehittämisestä ja työilmapiiristä.

9 9 7 L62 palliatiivisen hoidon osasto Osasto L62 on 20-paikkainen palliatiivisen hoidon osasto, joka on tarkoitettu niille potilaille joiden tauti on edennyt niin pitkälle, että parantavaa hoitoa ei enää ole tarjolla. Potilaat tulevat osastolle lääkärin lähetteellä, joko polikliiniselle käynnille tai vuodeosastojaksolle. Poliklinikkavastaanotto on vuodeosaston tiloissa. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on noin 16 vuorokautta. Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi sosiaalihoitaja, fysioterapeutti, farmaseutti, psykologi ja puheterapeutti. Osaston puhtaudesta huolehtivat sairaalaapulaiset ja sihteerin tehtäviä hoitaa osastonsihteeri. Osastolla toteutetaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteita. Hoitamista ohjaa Lahden kaupungin yhteiset arvot: vastuullisuus, yhteisöllisyys, kestävä kehitys ja kehittämishalukkuus. Hoitotyössä korostuu todellinen läsnäolo. Se merkitsee potilaan ja hänen läheisensä todesta ottamista. tutustumista potilaaseen ja hänen tilanteeseensa, huolenpitoa potilaasta ja hänen läheisistään, sekä tulevaisuuden turvaamista yhdessä potilaan kanssa. Hoitajat käyttävät paitsi tietojaan ja taitojaan myös vaistoaan (intuitiotaan) ja luovuuttaan hoitaessaan potilaita. Niinpä osastolla ei ole yhtä tapaa hoitaa, vaan jokainen hoitaja hoitaa omalla ainutlaatuisella tavallaan. Tavoitteena on, että potilas voi kohdata oman kuolemansa turvallisesti, arvokkaasti, kivuttomasti ja rakastettuna. Kuolema koskettaa myös omaisia ja läheisiä. Osaston henkilökunta tukee heitä kaiken tavoin luopumisprosessissa. Saattohoitovaiheessa omaisella tai läheisellä on mahdollisuus olla läheisensä vierellä ja halutessaan yöpyä osastolla. Palliatiivisella osastolla hoitotyön osaamisessa painottuu vuorovaikutustaitojen ja lääkehoidon osaaminen.

10 10 8 SKY sairaalakotiutusyksikkö Sairaala-kotiutusyksikkö toimii Lahden kaupunginsairaalan tiloissa, osana sairaalan toimintaa. Toiminnan lähtökohtana on palvelun tarjoaminen potilaan/asiakkaan kotona. Tavoitteena on sairaalahoitopäivien vähentäminen osastohoidon vaihtoehtona niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Sairaala-kotiutusyksikössä potilaskäyntienmäärä ja käyntien sisältö vaihtelee päivittäin. Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan yleissairaalalääkärijohtoista, ympärivuorokautista lyhytaikaista sairaanhoitoa. Toiminnan tarkoituksena on korvata tai olla vaihtoehtona sairaalassa annettavalle hoidolle. Hoidon perustana on lääkärin lähete. Lääkäri vastaa hoitolinjasta potilaan siirryttyä yksikön hoitoon ja hän voi käydä tarvittaessa ja sovittaessa kotikäynnillä. Onnistuneen kotisairaalahoidon edellytyksenä on potilaan (ja tarvittaessa myös omaisten) oma halu ja sitoutuminen kotona annettavaan hoitoon. Kotisairaalatoiminnan painopisteenä on akuuttisairaanhoitoa tarvitseva potilas, mutta yksikkö hoitaa myös saattohoitopotilaita. Saattohoitopotilaan ohjautuessa yksikön asiakkaaksi käydään häntä ja mahdollisesti omaisia tapaamassa ennakolta hoitoneuvottelussa. Kotiutustoiminnan lähtökohtana on tukea lahtelaisten kotiutumista akuuttisairaanhoidon tarpeen päätyttyä potilaan tarvitessa vielä hoitoa ja kuntoutusta selviytyäkseen kotona. Kotiutuspäätöksen tekee hoitava lääkäri, kotiutuja vastaa itse kotiin siirtymisestä ja yksikön työntekijä suorittamastaan työstä. Sairaanhoidollista asiantuntemusta hyödynnetään seuraamalla lääkehoidon onnistumista kotioloissa ja ohjaamalla kotiutuva henkilö tarvittaessa kotihoidon tai yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Kotiutustoiminnassa jatkuu usein sairaalahoidossa aloitettuja hoitoja, esim. vaativat haavahoidot. Työ yksikössä on itsenäistä, laaja-alainen osaaminen helpottaa työskentelyä. Yksikössä toimitaan avoimesti, toisia kannustavalla ja opastavalla tavalla yhteisöllisesti.

Kotiutuksessa huomioitavia asioita

Kotiutuksessa huomioitavia asioita Kotiutuksessa huomioitavia asioita Sujuvampaa hoitoa lonkkamurtumapotilaalle 4.2.2015 Maarit Virtanen Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Akuutti ortopedinen kuntoutusosasto Onnistunut kotiutus Onnistuneet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 59 LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 23.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 23.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 83 2.3.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/12

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi

Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Porin perusturva Kaupunginsairaalasta kuntouttavaksi sairaalaksi 15.1.2015 Anna-Liisa Koivisto, johtava lääkäri Maritta Salonoja, geriatrian ylilääkäri Tavoite Iäkkään selviytyminen

Lisätiedot

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS AVH-POTILAAN JATKOHOIDON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Avh-potilaista joka toiselle jää pysyvä haitta, puolelle heistä vaikea-asteinen. Toisaalta joka neljäs toipuu oireettomaksi, yli puolet omatoimisiksi ja

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti

Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Aikuisten reuman kuntouttava hoito Kruunupuistossa, esitys Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus yhteistyökokouksissa johtava ylilääkäri Matti Nykänen Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus toimii Duodecim-seuran

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki)

Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa, Uusikaupunki) Osastot AVH-valvonta Tyks kuntoutusosasto neurokirurgian osasto neurologian osasto Poliklinikat kuntoutus- ja aivovammapoliklinikka neurokirurgian poliklinikka neurologian poliklinikat (Turku, Salo, Loimaa,

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia:

PETSAMO 2 Hoitajat: Kanslia: PETSAMO 2 Hoitajat: 050 436 2222 Kanslia: 044 775 8017 Tervetuloa kuntoutumaan Petsamo 2:lle Tammenlehväkeskuksen osasto Petsamo 2 on neurologinen kuntoutusosasto, jonka tarkoituksena on antaa kokonaisvaltaista

Lisätiedot

Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa

Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa Valmentaja-toimintamalli Espoon sairaalassa 12.6.2017 Valmentaja toimintamallin kehittyminen Potilaan ja omaisen tukihenkilön tai rinnalla kulkijan tarve sairaalahoidon aikana tunnistettiin jo Liittyvä

Lisätiedot

Ortopedinen kuntoutusosasto osana kuntoutusketjua

Ortopedinen kuntoutusosasto osana kuntoutusketjua Ortopedinen kuntoutusosasto osana kuntoutusketjua Ulla Toivonen osastonhoitaja J42 Mistä ortopediselle kuntoutusosastolle 2017 Lonkkaliukumäki Kirurgian osastolta 39% 61 % Yhteensä 137 kuntoutujaa Kuntoutujien

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote

Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö. Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote Eksoten palliatiivisen hoidon yksikkö Sh YAMK Anne Tiainen Palliatiivinen yksikkö, Eksote 8.9.2017 Eksote kartalla Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto samassa organisaatiossa Perustettu

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala

Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala Sairaalapalvelut Katriinan sairaala Päiväsairaala Käsien desinfektio-ohje KÄSIHUUHTEEN KÄYTTÖ huoneeseen mennessä huoneesta poistuttaessa 2 painallusta huuhdetta hierotaan käsiin kunnes kädet ovat kuivat

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro

Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Lähijohtaja toiminnan kehittäjänä ja hoidon laadun turvaajana IKÄIHMISEN KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄN TOIMINNAN JOHTAMINEN koti- ja ympärivuorokautisessa hoidossa Pia Vähäkangas Katriina Niemelä Anja Noro Kirjan

Lisätiedot

sairaala Tervetuloa sairaalaan

sairaala Tervetuloa sairaalaan Sairaalapalvelut sairaala Tervetuloa sairaalaan Vantaan kaupungin sairaalapalvelut vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva

Lisätiedot

Kotikuntoutusmallit Lahdessa

Kotikuntoutusmallit Lahdessa Kotikuntoutusmallit Lahdessa Pirkko Heinonen Kuntoutuspäällikkö 20.10.2016 Missio Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen tehtävänä on edistää kaikenikäisten lahtelaisten hyvinvointia yhteistyössä

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen

Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Palliatiivisen hoidon seminaari Helsinki, 26.4.2013 Laura Lehtinen Anne Härkönen Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Lahdessa asukkaita 102 308 (31.12.2012) TAYS:n erva-alue Jäsenkunnat: Asikkala, Hartola,

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus

Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Seudullisen gerontologisen sosiaalityön malli Kuusiokunnat 9.6.2010 Etelä-Pohjanmaan vanhustyön kehittämiskeskus Yleiset valtakunnalliset tavoitteet (suluissa tilanne Kuusiokunnissa v. 2008) Palvelurakenteen

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

AMURI 2 Hoitajat Kanslia

AMURI 2 Hoitajat Kanslia AMURI 2 Hoitajat 044 7758 020 Kanslia 044 7758 019 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto AMURI 2 on 28-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen huoneita.

Lisätiedot

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella

Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala - Toimintakykyä kuntoutuksella Kiljavan Sairaala Alueellinen kuntoutussairaala Sijaitsee Nurmijärvellä Sisältönä vaativa moniammatillinen kuntoutus ja hoito Tavoitteena kuntouttaa potilaat

Lisätiedot

KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA

KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA KOTIUTUSHOITAJAT EKSOTESSA Raija Saikko SAS ja palvelutarpeenarvio kotiutushoitaja sh amk tp. 0400 639 798 raija.saikko@eksote.fi Raija Saikko 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 12.9.2017 Eksoten kotiutushoitajat

Lisätiedot

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka

Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Päivi Ilkka Kotiutushoitajatoiminta sisätautiosastolla A32 käytäntö ja hyödyt Osasto A32 34-paikkainen akuutti sydäntautien vuodeosasto hoitoajat lyhyet; noin 4vrk nopea vaihtuvuus päivystyspotilaiden osuus 50 % kotiutuksia

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu

LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA. Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu LEAN SIILAISEN SAIRAALASSA Päivi Hokkanen, kotiutushoitaja VASKO-TIIMI, LEAN RYHMÄ Siilaisen sairaala Kartanotie 10, 80230 Joensuu 1 LEAN PROJEKTI SIILAISEN TK-SAIRAALASSA LEAN-koulutus toukokuussa 2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Henkilöstön sijoittuminen, YT viimeinen käsittely

Henkilöstön sijoittuminen, YT viimeinen käsittely LIITE 2: Terveyskeskussairaalan henkilöstön sijoittuminen Henkilöstön sijoittuminen, YT viimeinen käsittely 11.10.2016/PL Tavoitteena on, että henkilöstö siirretään sisäisesti toisiin työyksiköihin. Avautuvia

Lisätiedot

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja

Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kyl määki yhres koto Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen 22.9.2014 Hannu Heikkilä Ylilääkäri, Fysiatria ja Kuntoutus SATSHP Monialainen kuntoutusselvitys teemat Kuntoutusosaamiseen

Lisätiedot

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa

Psykiatriset kriisipotilaat terveyskeskussairaalan suojassa Työssä raportti JAANA RAJAKANGAS psykiatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus, psykiatrian yksikkö TAINA HELLSTEN LT, geriatrian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Lempäälän terveyskeskus

Lisätiedot

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi

Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Prosessikaaviosta käytännön toiminnaksi Hyvinkää sairaalan päihdetyömallin jalkauttaminen Katja Holopainen HUS medisiininen yksikkö 1 Ongelmakohdat Miten puheeksi ottaminen myydään henkilökunnalle? Miten

Lisätiedot

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa

Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Kotiutushoitajan toiminta Suomessa Aloitettu n. 10 vuoden aikana useilla paikkakunnilla (12. kokoontuminen v.2010). Viitekehyksenä palveluohjaus; ; Sosiaali- ja terveydenhuollon eri alueilla tapahtuvaa

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa

Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa IKINÄ-mallin implementointi Lahden sosiaali- ja terveyspalveluissa -seminaari 8.3.2016 Kaatumisten ehkäisyn toimintamalli Kuntoutumisen tukemisen prosessissa IKINÄ- avainhenkilö sh Leena Lehtonen Osastonhoitaja

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Moniammatillinen kipuselvitys

Moniammatillinen kipuselvitys Moniammatillinen kipuselvitys 1 Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti Kuntoutuksen tavoite on parantaa oireen- ja elämänhallintaa. Tavoitteet määritellään yhteistyössä kuntoutujan

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Lääkinnällinen kuntoutus Keski-Suomen SOTE Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lääkinnällinen kuntoutus Keski-Suomen SOTE Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Lääkinnällinen kuntoutus Keski-Suomen SOTE 2019 Satu Auvinen Kuntoutusylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Potilas ensin - kuntoutumisen tukeminen ja hyvä integraatio eri toimijoiden kesken Kuntoutujan

Lisätiedot

VANTAA. Sairaalapalvelut

VANTAA. Sairaalapalvelut VANTAA Sairaalapalvelut sairaala Tervetuloa sairaalaan Sairaalapalvelut vastaa kaikesta perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta Vantaalla. Vantaan kaupungin Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille

Yksilövastuinen hoitotyö. opas omahoitajille Yksilövastuinen hoitotyö opas omahoitajille JOHDANTO... 3 YKSILÖVASTUINEN HOITOTYÖ... 4 OMAHOITAJUUS... 5 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN... 6 OMAHOITAJAN TEHTÄVÄT... 7 HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMA... 9 HOITOTUKI...

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJAJOHTAJA 30.10.2015 1 NEUROPSYKIATRIAN OSASTO 21 MUUTTO PSYKIATRIAKESKUKSEEN MARRASKUUSSA 2016 Neuropsykiatrisia potilasryhmiä:

Lisätiedot

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia

PETSAMO 3 Hoitajat Kanslia PETSAMO 3 Hoitajat 050 366 2039 Kanslia 044 775 8018 TERVETULOA KUNTOUTUMAAN! Tammenlehväkeskuksen osasto PETSAMO 3 on 19-paikkainen kuntoutusosasto. Osa huoneista on kahden hengen ja osa yhden hengen

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa Kotikuntoutus Kotikuntoutusprojekti 2014 Osa TampereSenior- hanketta, jossa tavoitteena mm.: Tukea kotona asumista kehittämällä ja lisäämällä kotiin tuotavia palveluja. Luopua sairaalassa asumisesta, jolloin

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan kotiutustiimin toiminnan mallintaminen

Siilinjärven kunnan kotiutustiimin toiminnan mallintaminen Siilinjärven kunnan kotiutustiimin toiminnan mallintaminen Kavilo Marja Hyvärinen Kaisa-Liisa Kervinen Aira Nykänen Mervi Jalkanen Päivi Tepponen Helena 9.12.2013 1 Sisällys Johdanto... 2 Kotiutumisen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot