Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G"

Transkriptio

1 Tavarankuljetusvakuutus yrityksille Vakuutusehdot 94 G Voimassa alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen kohde 2 Vakuutuksen laajuus 2.1 Perusvakuutus 2.2 Perusvakuutuksen laajennus 2.3 Täysvakuutus 3 Rajoitukset 3.1 Aina voimassa olevat rajoitukset 3.2 Erityiset rajoitukset 4 Vakuutuksen voimassaolo 5 Omavastuu 6 Lisäturvavakuutuksia Sota- ja lakkovakuutus Termokuljetusvakuutus 1 18 Yleiset sopimusehdot

2 Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2013 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa. Tavarankuljetusvakuutus voidaan näiden vakuutusehtojen mukaan tehdä vakuutuksen laajuudesta riippuen joko - perusvakuutuksena (kohta 2.1), - laajennettuna perusvakuutuksena (kohta 2.2) tai - täysvakuutuksena (kohta 2.3). Vakuutusyhtiö sitoutuu näiden ehtojen sekä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) mukaisesti korvaamaan kohdassa 2 mainitusta vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen esinevahingon sekä erikseen mainitut kustannukset. 1 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena on vakuutussopimuksessa tai -kirjassa mainittu kauppatavara tai muu erikseen mainittu omaisuus. Raha, arvopaperit, jalometallit, jalometallikorut, helmet, jalokivet, taideteokset, elävät eläimet ja elävät kasvit sisältyvät vakuutukseen vain, mikäli niin on erikseen sovittu. 2 Vakuutuksen laajuus Näiden ehtojen mukainen vakuutus voidaan tehdä joko perusvakuutuksena, laajennettuna perusvakuutuksena tai täysvakuutuksena näissä ehdoissa mainituin rajoituksin. Käytetyn tavaran, kansilastin tai avonaiseen kuljetusvälineeseen lastatun tavaran osalta vakuutus on voimassa vain perusvakuutuksena, ellei toisin ole nimenomaan sovittu. Kansilastiksi ei katsota tavaraa, joka kuljetetaan kiinteärakenteisessa umpikontissa tai umpikorissa. 2.1 Perusvakuutus Vakuutus kattaa seuraavien vakuutustapahtumien suorana seurauksena tavaralle ulkoapäin aiheutuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon sekä kohdissa ja mainitut kustannukset: palo, räjähdys tai salamanisku Palolla tarkoitetaan irtipäässyttä tulta. Räjähdyksellä tarkoitetaan nopean palamisen seurauksena syntyvää kaasun, höyryn tai muun seoksen ylipaineesta johtuvaa tapahtumaa. Salamaniskulla tarkoitetaan suoraa salamaniskua tai salaman aiheuttamaa ylijännitettä merikuljetusvälineen uppoaminen, kaatuminen tai törmääminen rantaan, pohjaan, toiseen merikuljetusvälineeseen, uivaan tai kiinteään esineeseen maakuljetusvälineen ollessa maissa sen törmääminen, kaatuminen, suistuminen raiteilta tai tieltä kykenemättä omin voimin palaamaan tielle. Törmäämisenä ei pidetä junavaunujen järjestelyssä tai kytkennässä syntynyttä töytäisyä kuljetusvälineeseen lastatun tavaran törmäys maakuljetuksessa kuljetusvälineen ulkopuolella olevan esineen kanssa ilmakuljetusvälineen törmääminen, maahan syöksyminen tai kaatuminen tavaran purkaminen aluksesta hätäsatamassa yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, osallistumismaksu ja kustannus sekä pelastuskustannukset vakuutuksesta korvattavan välittömästi uhkaavan vakuutustapahtuman kohtuulliset torjumis- tai rajoittamiskulut. 2.2 Perusvakuutuksen laajennukset Perusvakuutusta on mahdollista laajentaa eri sopimuksesta kattamaan lisäksi seuraavien vakuutustapahtumien tavaralle ulkoapäin aiheuttaman äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon edellyttäen, että siitä on tehty merkintä vakuutussopimukseen tai -kirjaan: Varkaus Varkaudella tarkoitetaan yksilöityä välittömästi havaittua tavaran anastusta, kun vakuutustapahtuma ei ole murto tai ryöstö Katoaminen (katso yleiset sopimusehdot kohta ) Murto Murrolla tarkoitetaan anastamista tai vahingontekoa, kun rakenteellisesti riittävän suojan antavaan ja lukittuun kuljetusvälineeseen, lastinkantajaan, varastoon, rakennukseen tai aitaukseen on murtauduttu sen rakenteita tai lukkoja vahingoittaen tai tunkeuduttu avaimella, joka on saatu ryöstön tai edellä mainitulla tavalla suoritetun murtautumisen avulla Ryöstö Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, kun sen suorittamiseksi on käytetty tai uhattu välittömästi käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa Vaje Vajeella tarkoitetaan tavaran painon tai tilavuuden tavanomaisesta poikkeavaa vähenemistä tai hupenemista kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Vajeella tarkoitetaan myös välittömästi havaittua tavaraerän osan puuttumista lähetyksen kokonaismäärästä Vuoto Vuodolla tarkoitetaan tavanomaisesta poikkeavaa nesteen, höyryn tai kaasun virtaamista tavaran pakkauksesta, säiliöstä, lastinkantajasta tai kuljetusvälineestä Särkyminen Särkymisellä tarkoitetaan vahinkoa, joka on johtunut siitä, että vakuutettu esine on iskusta, töytäisystä tai muusta sen kaltaisesta ulkoisesta vaikutuksesta murtunut, vääntynyt, lommoutunut, säröytynyt tai muuten vastaavasti vaurioitunut. Naarmuuntumista, hankaantumista tai näihin verrattavaa pinnan vaurioitumista ei pidetä särkymisenä, ellei vakuutettu esine ole vahingoittumisen yhteydessä muuten muuttanut muotoaan, kuten murtunut, vääntynyt, lommoutunut tai säröytynyt Putoamisesta tai kaatumisesta lastauksen tai purkauksen aikana aiheutunut särkyminen Koko kollin katoaminen kuljetuksen aikana

3 Tavaran mereen huuhtoutuminen Meri-, järvi- tai jokiveden tunkeutuminen kuljetusvälineeseen, lastinkantajaan, varastoon tai varastoalueelle. 2.3 Täysvakuutus Vakuutus kattaa kaikki ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot sekä kohdissa ja mainitut kustannukset. 3 Rajoitukset 3.1 Aina voimassa olevat rajoitukset Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, jonka on aiheuttanut vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samastettavan (kts. sopimusehdot kohta 10 tahallisuus) tavanomainen painon tai tilavuuden hupeneminen tai tavanomainen hankaantuminen, kuluminen tai naarmuuntuminen se, että tavaraa ei ole ennen kuljetuksen alkamista tarkoituksenmukaisesti pakattu, suojattu ja varustettu kestämään tavanomaista rasitusta tavaran vahinkoalttius sekä kuljetus-, käsittely- ja varastoimisolosuhteet huomioon ottaen se, että kuljetusväline, lastin kiinnitys tai lastinkantaja ei ollut turvallisen kuljetuksen kannalta sopiva tai asianmukaisessa kunnossa, ja vakuutuksenottaja on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tästä tietoinen tavaraa lastattaessa tai ahdatessa tavaran takavarikointi, pidättäminen, pakkotilaus, menetetyksi julistaminen (konfiskaatio), viipyminen karanteenissa tai muut siviili- tai sotilasviranomaisten toimet sota, sisällissota tai tapahtumat, jotka näiden lisäksi luetaan kuuluviksi vakuutusta merkittäessä yleisesti voimassa olevien tavaran sotavakuutusehtojen korvauspiiriin lakko, työsulku, mellakka, kansalaislevottomuudet, ryöstely, terrorismi tai sabotaasi Missään tapauksessa vakuutus ei kata vahinkoa, vastuuta tai kustannusta, jonka on suoraan tai välillisesti aiheuttanut tai johon on myötävaikuttanut a) ionisoiva säteily tai radioaktiivinen saastuminen, joka aiheutuu ydinpolttoaineesta tai ydinjätteestä tai ydinpolttoaineen palamisesta b) ydinlaitoksen, reaktorin tai muun ydinlaitteen tai siihen liittyvän komponentin räjähdysherkkyys tai radioaktiivinen, myrkyllinen tai muu vaarallinen tai saastuttava ominaisuus c) ydinfissiolla ja/tai ydinfuusiolla tai muulla vastaavalla reaktiolla tai radioaktiivisella voimalla tai aineella toimiva sotaase d) kemiallinen, biologinen, biokemiallinen tai sähkömagneettinen ase Mikäli poikkeuksellisesti jokin osa tästä aina voimassa olevasta rajoituksesta tai rajoitus kokonaan todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin USA:n tai Kanadan alueellisen tai muun lain mukaan, jäljelle jäävä osuus pysyy voimassa. Tällainen toteamus ei muuta tämän rajoituksen täytäntöönpanokelpoisuutta muun lain mukaan Vakuutus ei kata vahingonkorvausvelvollisuutta kolmannelle henkilölle. 3.2 Erityiset rajoitukset Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, jollei muusta ole sovittu: Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, jonka on aiheuttanut: tavaran oma ominaisuus kylmyys, lämpö, valo, ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelut ellei vahinko ole syntynyt suorana seurauksena perusvakuutuksen käsittämästä tapahtumasta Vakuutus ei kata vahinkoa, joka on aiheutunut yksinomaan tavaran kuljetuspakkaukselle Vakuutuksesta ei korvata vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä aiheutuneita kustannuksia kuljetusvälineen, lastinkantajan tai ympäristön puhdistuskuluja Vakuutus ei kata myöhästymisestä johtuvaa tavaravahinkoa tai muuta menetystä, vaikka myöhästymisen olisi aiheuttanut vakuutuksen kattama tapahtuma Vakuutus ei kata ajan menetystä, korko- tai suhdannetappiota, markkinoiden menetystä, kuljetuksen myöhästymisestä aiheutunutta kustannusta tai muuta välillistä menetystä Vakuutus ei kata vahinkoa, menetystä tai kustannusta, joka on johtunut siitä, että rahdinkuljettaja tai se, jonka kanssa vakuutuksenottaja on solminut rahtisopimuksen taikka tällaisen sopimuksen välittäjä, joko maksukyvyttömyyden johdosta tai menettelemällä rikollisesti tai vilpillisesti, ei ole suorittanut kuljetusta tai on myötävaikuttanut siihen, että kuljetusta ei ole suoritettu Vakuutuksesta ei korvata uudelleenlastauskuluja, rahtia, joka ei ole vakuutuksenottajan tai vakuutetun vastuulla, eikä myöskään määräpaikassa vahingoittuneesta tavarasta maksettavia kustannuksia kuten tullia ja veroja. 4 Vakuutuksen voimassaolo 4.1 Ellei muusta ole sovittu, vakuutus on voimassa vain kuljetuksissa, jotka tapahtuvat viranomaisten liikenteeseen tai tavaransiirtoon hyväksymällä kuljetusvälineellä tai kalustolla. 4.2 Ellei muusta ole sovittu, vakuutus ei ole voimassa CIF-, CIPtai vastaavin toimituslausekkein ostettujen tavaroiden CIF/CIP pisteen jälkeisissä kuljetuksissa. 4.3 Vakuutuksen alkaminen Vakuutus alkaa, ellei toisin ole sovittu, kunkin käsittelyyksikön osalta aikaisintaan, kun sen lastaus kuljetusvälineen sivulta tähän kuljetusvälineeseen alkaa, edellyttäen, että lastaus tapahtuu

4 vakuutussopimuksessa tarkoitetulla paikkakunnalla sijaitsevalla varastoimispaikalla varsinaiseen kuljetukseen varattuun kuljetusvälineeseen, ja varsinaisen kuljetuksen aloittamista varten Jos kuljetuksen aloittaminen lastauksen jälkeen viivästyy vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä, on vakuutus voimassa myös tällaisen viivästymisen aikana; ks. kohta Varsinaiseksi kuljetukseksi katsotaan myös kaikki se tavanomainen tavarankäsittely ja -siirto, joka tapahtuu vakuutuksen voimassa ollessa muualla kuin lähettäjän tai vastaanottajan varastolla; ks. kohta Vakuutuksen jatkuminen Vakuutus jatkuu tavanomaisen kuljetuksen ajan kattaen tavanomaiset uudelleenlastauksen ja välivarastoinnin purkauksineen ja lastauksineen Vakuutus on voimassa myös lastaus- tai purkaussataman alueella tapahtuvan sellaisen proomukuljetuksen tai proomuvarastoinnin aikana, joka tavanomaisena osana kuuluu merikuljetukseen, kuitenkin enintään kahdeksan päivää tavaran lastaamisesta proomuun Tapauksissa, jolloin vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai heihin samastettavasta riippumattomien olosuhteiden johdosta käytetään muuta kuin tavanomaista reittiä tai suoritetaan muu kuin tavanmukainen uudelleenlastaus taikka sattuu viivytys yli kohdassa mainittujen aikarajoitusten, vakuutusyhtiön vastuu käsittää lisämaksusta myös tällaisen vastuun laajentumisen. Saatuaan tiedon lisävakuutusmaksua edellyttävästä olosuhteesta vakuutuksenottajan on viipymättä ilmoitettava siitä vakuutusyhtiölle. Jos hän sen laiminlyö, vakuutusyhtiö on vapaa kaikesta tämän olosuhteen aiheuttamasta vastuusta. 4.5 Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy, kun tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittömästi sen sivulle, tai kun vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava sitä ennen määräysvaltaansa käyttäen on ryhtynyt varastoimaan, lajittelemaan tai jakelemaan tavaraa, myynyt sen taikka määrännyt sen kuljetettavaksi muulle kuin vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 60 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu meri-aluksesta tavaran lopullisessa purkaussatamassa, tai 30 päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu ilma-aluksesta määräpaikan lentoasemalla, taikka kahdeksan päivän kuluttua sen päivän päättymisestä, jolloin vakuutettu tavara on purettu muusta kuljetusvälineestä kuin meri- tai ilma-aluksesta määräpaikalla sijaitsevalla tulli-, rautatie- tai muulla tavara-asemalla. 4.6 Kuljetuksen keskeytyminen Milloin vakuutuksenottajan, vakuutetun tai heihin samastettavan toimenpiteen tai laiminlyönnin johdosta purkaussatamaan saapuneen tavaran edelleen kuljettaminen lopulliselle määräpaikalle viivästyy tai keskeytyy, tai tavara varastoidaan tai sitä säilytetään muualla kuin vakuutuskirjassa mainitulla tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulla määräpaikalla sijaitsevassa lopullisessa varastossa tai varastopaikassa, päättyy vakuutus tällaisen viivästyksen, keskeytyksen tai varastoinnin alkaessa Milloin tavara on purettu muualla kuin rahtisopimuksessa mainitulla lopullisella määräpaikalla sen johdosta, että rahtisopimus on purkautunut vakuutuksenottajasta riippumattomasta syystä eikä vakuutuksenottaja, vakuutettu tai heihin samastettava ota tavaraa vastaan tällaisella paikalla, jatkuu vakuutus erikseen sovittavin ehdoin ja lisämaksusta kunnes tavara on myyty tällaisella paikalla, tai kunnes vakuutuksenottaja on pyytänyt lakkauttamaan vakuutuksen, tai mikäli tavara kuljetetaan edelleen joko purkautuneessa rahtisopimuksessa mainitulle tai muulle sovitulle määräpaikalle, kunnes vakuutus kohdan 4.5 mukaan päättyy, edellyttäen, että vakuutuksenottaja on tästä olosuhteesta tiedon saatuaan viipymättä ilmoittanut siitä vakuutusyhtiölle, eikä vakuutuksenottajan tai vakuutusyhtiön tietoon tuolloin ole tullut, että tavara olisi vahingoittunut. 5. Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vahinkotapauksessa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. 6 Lisäturvavakuutuksia Erikseen sovittavat vakuutettavat riskit: Tavaran sotavakuutusehdot Näitä ehtoja käytetään yhdessä Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen 2013 ja Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa. Tätä vakuutusta sovelletaan vain meri-, ilma- ja postikuljetuksiin. 1 Vakuutuksen laajuus Vakuutus kattaa seuraavien vakuutustapahtumien (ei kuitenkaan ydinräjähdyksen) suorana seurauksena tavaralle ulkoapäin aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot ja kustannukset mikäli vahingon syynä on 1.1 sotavahinko, jonka on aiheuttanut ammus, ohjus, pommi, torpedo, miina tai muu tarkoitukseensa käytetty sotaväline riippumatta siitä, vallitsiko sota tai sodanomainen tila vai ei sotaakäyvän vallan suorittama kaappaus, takavarikointi, pidättäminen, tai muu vastaava toimenpide, mikäli toimenpiteestä aiheutuu tavaralle tai sen pakkaukselle vahinkoja tai kustannuksia

5 1.1.3 sotaakäyvän vallan aluksen tai ilmakuljetusvälineen tai niiden osien aiheuttama yhteentörmäys tai muu törmäys sisällissotaan tai sodanomaiseen tapahtumaan, vallankumoukseen, kapinaan, poliittisluonteiseen sabotaasiin tai muihin vastaaviin levottomuuksiin osallistuvan henkilön toimenpide poliittisista vaikutteista tai ilkityönä suoritettu sota-aseen käyttö tai räjähteen laukaiseminen 1.2 onnettomuus sen johdosta, että majakka, majakkalaiva, merimerkki tai lennonohjausjärjestelmä oli sodan takia poistettu, lakannut toimimasta tai siirretty taikka sen toimintaa vastaavasta syystä oli erheytetty alusta tai ilmakuljetusvälinettä oli asianomaisen viranomaisen toimesta kielletty käyttämästä jotakin merenkulun tai lentonavigoinnin apuvälinettä alusta tai ilmakuljetusvälinettä ohjattiin sotaolosuhteiden takia kulkuvesillä, saattueessa tai reitillä, joita tavallisissa oloissa ei olisi käytetty ja se lisäsi omalta osaltaan sattuneen vahingon vaaraa. Tässä kohdassa mainituissa tapauksissa kuitenkin edellytetään, että vahingon syntymiseen ei myötävaikuttanut ilmeinen navigointivirhe tai muu sellainen syy, joka ei johtunut sotaolosuhteista 1.3 palo tai onnettomuus, joka on sattunut sotaakäyvän vallan toimenpiteestä. Tämä edellyttää, että matka on välittömästi keskeytynyt ja keskeytyminen jatkunut enintään 30 päivää toimenpiteen alkamisesta aluksen tai ilmakuljetusvälineen ollessa sotaakäyvän vallan asettaman päällystön alaisena tai sen kuljettamana, tai sotaakäyvän vallan määräämän henkilön hoitaessa navigointia tai antaessa sitä varten ohjeita. Jos kohdassa 1.1 mainittu vakuutustapahtuma on asetuksessa 502/1980 tarkoitettu yhteinen haveri tai jos siitä on aiheutunut merilain (674/1994) 14 luvun 40 :ssä tarkoitettuja kustannuksia, korvataan ainoastaan tavaran osallistumismaksu yhteiseen haveriin tai osuus mainitussa pykälässä tarkoitettuihin kustannuksiin. Osallistumismaksu tai osuus korvataan edellyttäen, että ne ovat syntyneet sen jälkeen, kun alus tai ilmakuljetusväline oli ollut saapumisvuorokauden päättymisestä 7 päivää sotaakäyvän vallan alueella, johon se oli mennyt tai viety tarkastettavaksi, ja mikäli kustannukset ovat aiheutuneet päällystön ja miehistön palkasta ja muonasta, aluksen tai ilmakuljetusvälineen polttoaineen kulutuksesta tänä aikana taikka ovat muuta suoranaista kustannusta. Korvausta ei makseta aluksen tai ilmakuljetusvälineen menosta tarkastuspaikkaan tai sieltä poistumisesta. 2 Rajoitukset Vakuutusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka on aiheutunut sodasta välillisesti, kuten 2.1 jos matka saarron, vaaran lisääntymisen tai muun sellaisen syyn takia viivästyy, muuttuu tai keskeytyy tai tavara sellaisesta syystä puretaan, uudelleen lastataan, varastoidaan tai myydään 2.2 jos tavaralle aiheutuu suhdannetappiota 2.3 jos tapahtuu markkinoiden menetystä 2.4 tavaran arvon vähentymisestä sen puutteellisen päällyksen takia 2.5 tavaran omasta ominaisuudesta 2.6 tullinkorotuksesta tai vienti- tai tuontikiellosta. Jos vahinko on paitsi kohdissa mainitun välillisen myös kohdan 1.1 mainitun välittömän syyn aiheuttama, korvataan purkaus-, uudelleenlastaus- tai varastoimiskustannukset vain sikäli kuin niitä olisi syntynyt mainitusta välittömästä syystä, vaikka välillistä syytä ei olisi ollut. Vakuutusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka on johtunut Suomen viranomaisen toimittamasta pakkolunastuksesta, takavarikoinnista tai pidättämisestä. 3 Vakuutuksen voimassaolo 3.1 Meri- ja ilmakuljetus Sotavakuutus alkaa, kun tavara on lastattu alukseen tai ilmakuljetusvälineeseen. Vakuutus päättyy, kun tavara on purettu aluksesta tai ilmakuljetusvälineestä sen määräpaikassa tai muussa rahtaussopimuksen päättymispaikassa. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 15 vuorokauden kuluttua siitä, kun aluksen tai ilmakuljetusvälineen tulopäivä on päättynyt, jollei tavaraa ole silloin purettu. Vakuutus jatkuu enintään 15 vuorokautta siitä hetkestä, kun tavara puretaan paikkaan, jossa rahtaussopimus ei pääty ja tavara myöhemmin edelleen kuljetetaan toisella aluksella tai ilmakuljetusvälineellä. Edellytyksenä on, että tavaraa ei siirretä purkaussataman tai -paikan ulkopuolelle. Jos vakuutus tällöin on ehtinyt päättyä, se tulee uudelleen voimaan, kun tavara on lastattu jatkokuljetukseen käytettävään alukseen tai ilmakuljetusvälineeseen. Päättyneen vakuutuksen uudelleen voimaan tulemisen edellytyksenä on, että edelleenkuljetuksesta tehdään ilmoitus vakuutusyhtiölle ja lisävakuutusmaksusta sovitaan ennen kuljetuksen alkamista Sotavakuutusta sovelletaan myös kelluvan tai upoksissa olevan miinan tai hylätyn torpedon aiheuttamaan vahinkoon, kun tavara matkan alkamispaikassa on lastattu maista proomuun tai alukseen. Vakuutus päättyy, kun tavara määräpaikassa on purettu aluksesta tai tavaran perille toimittamiseen käytetystä proomusta. 3.2 Postikuljetus Sotavakuutus alkaa, kun tavara luovutetaan postilaitokselle. Vakuutus päättyy, kun postilaitos luovuttaa sen vastaanottajalle. 4 Vakuutuksen korvausmääräykset Vakuutetulla on oikeus korvaukseen, jos kaapattu, takavarikoitu tai pidätetty tavara on tuomioistuimen lainvoiman saaneella päätöksellä julistettu menetetyksi. Muuten korvausmenettelyssä noudatetaan Kuljetusvakuutuksen yleisiä sopimusehtoja 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille). Tavaran sotavakuutuksen irtisanomislauseke 2013 Vakuutuksenottaja tai vakuutusyhtiö voi irtisanoa Tavaran sotavakuutusehtojen 2013 mukaisen sotavakuutuksen päättymään kahden vuorokauden kuluttua sen päivän keskiyöstä, jolloin vakuutusyhtiö on antanut tai saanut kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta.

6 Irtisanominen ei kuitenkaan koske 1) Tavaran sotavakuutusehtojen 2013 mukaan vakuutettua kuljetusta, jonka sotavakuutus on tullut voimaan ennen irtisanomisen voimaantuloa 2) yksilöityä kuljetusta, joka on ilmoitettu vakuutusyhtiölle ennen irtisanomisilmoituksen antamista, edellyttäen, että tavarat lastataan alukseen tai ilmakuljetusvälineeseen ja kuljetusväline lähtee lastauspaikasta 15 päivän kuluessa vakuutuksen voimaantulosta. Jos kuljetusväline ei aloita tarkoitettua kuljetusta 15 päivän kuluessa, vakuutus lakkaa olemasta voimassa riippumatta kuljetusvakuutussopimuksen muista ehdoista. Lakkovakuutuslauseke 2013 Tätä lakkovakuutuslauseketta käytetään lisälausekkeena Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen 2013 ja Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) yhteydessä. Tämä vakuutus kattaa Tavaran yleisten kuljetusvakuutusehtojen 2013 rajoitusehdossa tarkoitetut vahingot, menetykset tai kustannukset, jotka ovat aiheuttaneet lakossa tai työsulussa olevat työntekijät tai mellakoihin, kansalaislevottomuuksiin, ryöstelyyn, terrorismiin tai sabotaasiin osallistuvat henkilöt. Muilta osin sovelletaan Tavaran yleisiä kuljetusvakuutusehtoja 2013 ja Kuljetusvakuutuksen yleisiä sopimusehtoja 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille). Termovahinkovakuutus Vakuutuksesta korvataan lämmön tai kylmyyden tavaralle aiheuttama vahinko. Vakuutuksen edellytyksenä on, että kuljetus suoritetaan asianmukaisena lämpö- tai kylmäkuljetuksena ja, että rahdinkuljettajalle annetaan tieto oikeasta kuljetuslämpötilasta. Rahtikirjasta ja tuotteiden pakkauksesta on myös käytävä ilmi oikea kuljetuslämpötila. Vakuutuksenottajan omavastuuosuus on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään vakuutussopimukseen merkitty omavastuu.

7 Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2013 (Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus 2.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus 3 Vakuutusarvo ja vakuutusmäärä 3.1 Vakuutusarvo 3.2 Vakuutusmäärä 3.3 Yli- ja alivakuutus 4 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo 4.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 4.2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 5 Vakuutussopimuksen sisältyvät kuljetukset ja varastoinnit 6 Vakuutusmaksu 6.1 Vakuutusmaksun laskeminen 6.2 Vakuutusmaksun suorittaminen 6.3 Vakuutusmaksun viivästyminen 6.4 Vakuutusmaksun palauttaminen 6.5 Kuittaus palautettavasta maksusta 7 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana 7.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus 7.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä 7.3 Vakuutuksenottajan ilmoittamisvelvollisuus sopimukseen sisältyvistä kuljetuksista 8 Velvollisuus estää vahinkoa ja toimenpiteet vahingon johdosta 8.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita 8.2 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus 8.3 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus 8.4 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamukset 9 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen 10 Samastaminen 11 Korvaukseen oikeutettu 12 Korvausmenettely 12.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet 12.2 Vakuutusyhtiön velvollisuus 12.3 Korvausasian vanhentuminen 12.4 Maksu väärälle henkilölle 12.5 Kuittaus 13 Vakuutuskorvaus 13.1 Korvauksen määräytyminen 13.2 Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa 13.3 Korjauskustannukset 13.4 Korvaus vajeesta tai vuodosta 13.5 Arvon väheneminen 13.6 Vakuutusyhtiön kokonaisvastuun kuljetus- ja/tai varastointikohtainen enimmäismäärä 13.7 Vakuutusmäärä korvauksen enimmäismääränä 13.8 Yli- ja alivakuutus 13.9 Monivakuutus 14 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 14.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan 14.2 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan 15 Vakuutussopimuksen muuttaminen 15.1 Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden aikana 15.2 Vakuutussopimuksen tai maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa 16 Vakuutussopimuksen päättyminen 16.1 Määräaikainen tai kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus 16.2 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva vakuutussopimus 16.3 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana 16.4 Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa 17 Sovellettavat säädökset 18 Muutoksenhaku

8 Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2013 (Yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) 1 Keskeisiä käsitteitä Vakuutussopimuksen keskeinen sisältö määritellään vakuutussopimuksessa tai vakuutuskirjassa, sopimukseen tai vakuutuskirjaan liitetyissä Kuljetusvakuutuksen yleisissä sopimusehdoissa 2013 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) sekä vakuutusehdoissa. VAKUUTUKSENOTTAJA on se, joka tekee vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen tai merkitsee vakuutuksen. VAKUUTETTU on se, jonka hyväksi vakuutus on voimassa. VAKUUTUSKAUSI on vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan merkitty vakuutuksen voimassaoloaika. Jos ei muuta ole sovittu, vakuutuskausi on vuoden mittainen. VAKUUTUSMAKSUKAUSI on ajanjakso, jolta vakuutusmaksu on sovittu maksettavaksi. VAKUUTUSTAPAHTUMA on tapahtuma, jonka perusteella vakuutuksesta suoritetaan korvausta. SUOJELUOHJE on vakuutussopimuksessa, vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai muutoin kirjallisesti vakuutuksenottajalle tai vakuutetulle asetettu velvollisuus noudattaa määräyksiä, joilla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä. VAKUUTUSYHTIÖLLÄ tarkoitetaan Folksam Vahinkovakuutus. MERIVAKUUTUKSELLA tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi merikuljetuksen aikana. Jos osakin kuljetuksesta suoritetaan meritse tai on ollut tarkoitus suorittaa meritse, katsotaan koko kuljetus merikuljetukseksi. MUULLA KULJETUSVAKUUTUKSELLA tarkoitetaan kuljetusvakuutusta sitä vaaraa vastaan, jolle vakuutettu tavara joutuu alttiiksi muun kuljetuksen kuin merikuljetuksen aikana. VAKUUTETULLA TAVARALLA tarkoitetaan vakuutussopimuksessa tai kirjassa mainittua kuljetuksen tai varastoinnin kohteena olevaa laillista kauppatavaraa tai muuta sopimuksessa erikseen mainittua laillista omaisuutta. ELINKEINONHARJOITTAJALLA tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti, tuloa hankkiakseen tai liikevoittoa saadakseen harjoittaa ammattia, liiketoimintaa tai muuta elinkeinoa. LASTINKANTAJANA pidetään konttia, suurlavaa tai vastaavaa. 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus Ennen jatkuvan vakuutussopimuksen solmimista vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle tarpeelliset tiedot vakuutustarpeen arvioimista ja vakuutuksen valitsemista varten. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot vakuutusyhtiön omista vakuutusmuodoista, vakuutusmaksuista ja vakuutusehdoista. Määräaikaisten sekä kertakuljetusta koskevien vakuutussopimusten osalta vakuutuksenottajalle ilmoitetaan sovellettavat vakuutusehdot ja vakuutusmaksu. 2.2 Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan tässä myös vakuutettua sekä vakuutuksenottajan tai vakuutetun edustajaa. Vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa sellaiset oikeat ja riittävät tiedot, joilla voi olla merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot tavarasta ja sen arvosta sekä vahingoittumisalttiudesta, kuljetuksesta, kuljetusvälineestä, yrityksen toimialasta ja vahinkohistoriasta. Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä tai vaihtoehtoisesti vakuutusyhtiö voi harkintansa mukaan alentaa tai evätä vakuutuskorvauksen. Harkittaessa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvaa seuraamusta on otettava huomioon, mikä merkitys on seikalla, jota vakuutuksenottajan antama väärä tai puutteellinen tieto koskee. Edellä olevan lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus kohdan 16.3 mukaan irtisanoa sopimus. Mikäli vakuutuksenottaja on toiminut vilpillisesti, on vakuutusyhtiöllä oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaa tai päättyy kesken vakuutuskauden. 3 Vakuutusarvo ja vakuutusmäärä 3.1 Vakuutusarvo Vakuutusarvo on tavaran kauppalaskuarvo mukaan lukien vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset. Jos vakuutus on voimassa ostajan hyväksi, vakuutusarvo on edellä mainittu arvo lisättynä 10 %:lla. Mikäli vakuutuksen kohteeseen ei liity kauppalaskua, vakuutusarvo on tavaran markkina-arvo sillä paikalla ja sinä ajankohtana kun vakuutus alkaa, mukaan lukien vakuutetun vastuulla olevat kuljetuskustannukset. Tavaran vakuutusarvosta voidaan vakuutussopimuksessa sopia myös toisin. 3.2 Vakuutusmäärä Vakuutusmääräksi tulee ilmoittaa vakuutusarvo. Vakuutusmäärä perustuu vakuutuksenottajan omaan ilmoitukseen eikä vakuutusyhtiö ole vastuussa siitä, jos ilmoitetut vakuutusmäärät eivät vastaa todellisia arvoja. Vastaanottaessaan ilmoitusta vakuutusmäärästä vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tutkia vakuutusmäärän oikeellisuutta. Vakuutusmäärästä voidaan kuitenkin sopia erikseen yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sovittu vakuutusmäärä sitoo kumpaakin osapuolta, ellei vakuutusyhtiö näytä, että sen mukaan laskettu korvaus olisi melkoista suurempi kuin vahingon kattamiseksi tarvitaan. 3.3 Yli- ja alivakuutus Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa suurempi.

9 Omaisuus on alivakuutettu, jos vakuutusmäärä on vakuutetun omaisuuden vakuutusarvoa pienempi. Alivakuutuksessa osa vahingonvaarasta jää vakuutuksenottajan omalle vastuulle. Korvausta vahinkotilanteessa selostetaan kohdassa Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo 4.1 Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen Ellei muuta ajankohtaa ole sovittu, vakuutussopimus tulee voimaan silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle. Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello Vakuutussopimuksen voimassaolo Vakuutussopimus on jatkuva, ellei muuta ole sovittu. Jatkuva vakuutussopimus on voimassa vakuutuskauden kerrallaan, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sen kirjallisesti vähintään yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. Määräaikainen vakuutussopimus on voimassa sovitun ajan. Kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus on voimassa sovitun, erikseen määritellyn kuljetuksen ajan. Jos jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen joko kohtien 16.2, 16.3 ja 16.4 tai muun sopimuksen määräyksen perusteella, vakuutus käsittää kuitenkin kaikki ne kuljetukset, jotka ovat alkaneet sopimuksen voimassaoloaikana. Muiden riskien, kuten varastoinnin, osalta vakuutusturva päättyy viimeistään sopimuksen päättyessä. 5 Vakuutussopimuksen sisältyvät kuljetukset ja varastoinnit Vakuutussopimus käsittää ne vakuutuksenottajan liiketoimintaan kuuluvat tavarankuljetukset ja varastoinnit, jotka on vakuutussopimuksessa erikseen määritelty. Ellei muusta ole sovittu, vakuutussopimus ei kuitenkaan käsitä kuljetusta, josta ei ole laadittu konossementtia, rahtikirjaa tai muuta kuljetusasiakirjaa. Yksittäisen kuljetuksen sisällyttäminen vakuutussopimukseen edellyttää aina, että kuljetus alkaa sopimuksen voimassaolon aikana, ja että vakuutuksenottajalla on toimituslausekkeen tai muun ennen kuljetusta tehdyn sopimuksen mukaan riski (vaaranvastuu) tai vakuuttamisvelvollisuus. Vakuutussopimukseen eivät kuitenkaan sisälly kuljetukset, joissa vakuuttamisvelvollisuus on jollakulla toisella kaupan tai muun sopimuksen osapuolella (esim. kun ostetaan CIF- tai vastaavin ehdoin). Tavara, joka ostetaan kuljetuksen aikana, sisältyy vakuutussopimukseen siitä hetkestä alkaen, jolloin riski tavarasta tai vakuuttamisvelvollisuus on siirtynyt vakuutuksenottajalle. Edellytyksenä on, että asiasta on etukäteen nimenomaan sovittu vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan kesken. Tavaran kuljetuksesta annetun ensimmäisen konossementin, lastikuitin, rahtikirjan tai muun vastaavan asiakirjan päiväys ratkaisee, onko vakuutussopimukseen muuten kuuluva kuljetus alkanut vakuutussopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli asiakirjan päiväys poikkeaa kuljetusvakuutusehdoissa määritellystä vastuun alkamishetkestä, määräytyy alkamishetki mainittujen vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutussopimukseen sisältyvää kuljetusta tai varastointia ei voida jälkeenpäin osittainkaan poistaa vakuutussopimuksesta, vaikka ostaja, myyjä, huolitsija tai joku muu olisi vakuuttanut tavaran muualla. 6 Vakuutusmaksu 6.1 Vakuutusmaksun laskeminen Vakuutusmaksut lasketaan sopimuksessa tai sen liitteessä vahvistettujen vakuutusmaksuperusteiden ja kertoimien mukaan. Sovittujen maksukertoimien puuttuessa kuljetusvakuutus hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli maksukertoimilla laskettu vakuutusmaksu jää alle sopimuksessa määritellyn vähimmäisvakuutusmaksun, vakuutusmaksu on vähimmäisvakuutusmaksun suuruinen. Vakuutusmaksusta lain mukaan suoritettavat verot tai maksut veloitetaan vakuutussopimuksessa mainittujen vakuutusmaksujen lisäksi. Vakuutuksenottajan on sovitulla tavalla vakuutusyhtiön ilmoittamassa ajassa annettava vakuutusmaksun laskemiseen tarvittavat tiedot. Muuten vakuutusyhtiö on oikeutettu arvioimaan vakuutusmaksun. Vakuutusyhtiöllä on oikeus Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastajaa käyttäen saada tietoja vakuutuksenottajan tilinpidosta ja asiapapereista vakuutussopimuksen mukaisia vakuutuksenottajan velvoitteita koskevalta osalta. 6.2 Vakuutusmaksun suorittaminen Vakuutusmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Jos vakuutuksenottajan suoritus ei riitä kaikkien vakuutusyhtiön vakuutusmaksusaatavien maksamiseen, vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä, mitä vakuutusmaksusaatavia suorituksella lyhennetään. 6.3 Vakuutusmaksun viivästyminen Vakuutusyhtiön vastuu ei lakkaa ennen vakuutuskauden päättymistä, vaikka vakuutuskautta koskevaa maksua ei olisikaan määräaikana suoritettu. Vakuutusyhtiö perii tällöin vakuutusmaksun viivästyskorkoineen ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen ulosotosta on säädetty. Ennen täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhtymistä vakuutuksenottajalle ilmoitetaan perittävä maksu ja maksun peruste sekä se, että täytäntöönpanotoimenpiteisiin ryhdytään, jos vakuutuksenottaja ei kirjallisesti 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä kiistä maksuvelvollisuuttaan. Jos maksuvelvollisuus kiistetään, täytäntöönpanon edellytyksenä on tuomioistuimen ratkaisu. Vakuutusyhtiön vastuu lakkaa kuitenkin edellä tarkoitetun vakuutuskauden päättyessä, jollei vakuutusmaksua ole sitä ennen kokonaisuudessaan maksettu. Jos vakuutusmaksua ei suoriteta edellä kohdassa 6.2 tarkoitetussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava viivästyskorkoa korkolain mukaan.

10 6.4 Vakuutusmaksun palauttaminen Jos jatkuva vakuutussopimus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, on vakuutusyhtiöllä oikeus vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Mikäli vakuutusmaksun määräytymiseen vaikuttaa pääasiassa jokin muu tekijä kuin aika, vakuutusyhtiön oikeus vakuutusmaksuun lasketaan vastaavasti tämän tekijän perusteella. Muu osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta palautetaan vakuutuksenottajalle. Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta, mikäli se on enintään vakuutuksen sovittu vähimmäismaksu tai, jos erikseen palautettava maksu on vähemmän kuin 13,50 euroa. Mikäli vakuutuskauden aikana on korvattu koko vakuutusmäärä tai vakuutuskohde kokonaisuudessaan tai varastoinnin osalta suoritettu täysimääräinen korvaus, ei maksua siltä osin palauteta tältä vakuutuskaudelta. Vakuutusmaksua ei myöskään palauteta, jos asiassa on menetelty vilpillisesti kohdissa 2.2, 7.2 ja 16.3 tarkoitetuissa tilanteissa. 6.5 Kuittaus palautettavasta maksusta Vakuutusyhtiö voi vähentää palautettavasta vakuutusmaksusta vakuutuksenottajan maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat. 7 Tietojen antaminen sopimuksen voimassaoloaikana 7.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus Vakuutussopimuksen solmimisen jälkeen vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vakuutus- ja sopimusehdot sekä vakuutussopimuksen, todistuksen tai kirjan. Mikäli vakuutusturvan sisällöstä on aikaisemman asiakassuhteen pohjalta jo tiedotettu, toimitetaan asiakirjat vakuutuksenottajan pyynnöstä. Vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutusyhtiö antaa vakuutuksenottajalle vuosittain tiedot sellaisista vakuutusta koskevista seikoista, joilla on vakuutuksenottajalle ilmeistä merkitystä. 7.2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus vaaran lisääntymisestä Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee viipymättä ilmoittaa vakuutusyhtiölle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesta vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Tällaisia ovat esimerkiksi tavarassa, sen kuljetuspakkauksessa tai pakkausyksiköinnissä, kuljetustavassa, välineessä, reitissä tai käsittelymenetelmissä tapahtuvat vahingonvaaraa lisäävät muutokset. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella on ollut vahingon syntymiseen. 7.3 Vakuutuksenottajan ilmoittamisvelvollisuus sopimukseen sisältyvistä kuljetuksista Vakuutuksenottajan on sopimuksessa määritellyllä tavalla vakuutusyhtiön ilmoittamassa ajassa ilmoitettava kaikki sopimukseen sisältyvät tavarankuljetukset ja/tai varastoinnit. Mikäli vakuutuksenottajalla ei ole ollut sopimuksen tarkoittamia tavarankuljetuksia ja/tai varastointeja, myös tästä on ilmoitettava. Jos vakuutuksenottaja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, jättää ilmoittamatta vakuutussopimuksessa tarkoitetun kuljetuksen tai varastoinnin tai antaa sellaisesta vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja, voidaan korvausta alentaa tai se voidaan evätä. 8 Velvollisuus estää vahinkoa ja toimenpiteet vahingon johdosta 8.1 Velvollisuus noudattaa suojeluohjeita Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutussopimuksessa, vakuutuskirjassa, vakuutusehdoissa tai kirjallisesti muutoin annettuja suojeluohjeita. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu laiminlyö suojeluohjeen noudattamisen, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys suojeluohjeen laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen tai vahingon määrään. 8.2 Reklamaatio- ja ilmoitusvelvollisuus Vakuutuksenottajan tai vakuutetun tulee a) tarkastaa vastaanotettavan tavaran ulkoisesti havaittavissa oleva kunto ja lukumäärä b) tehdä kirjallinen huomautus havaitusta vahingosta rahdinkuljettajalle, hänen edustajalleen tai muulle vahingosta vastuulliselle ennen tavaran vastaanotetuksi kuittaamista, tai, jollei vahinko ole heti todettavissa, niin pian kuin vahinko havaitaan, ottaen huomioon tätä asiaa koskevat määräajat c) ryhtyä viipymättä muihin tarpeellisiin toimiin turvatakseen vakuutusyhtiölle oikeuden korvauksen suorittamisen jälkeen vaatia vahingonkorvausta siltä, joka on tai jonka voidaan olettaa olevan vahingon perusteella korvausvelvollinen d) viipymättä ilmoittaa poliisille, kun vahinkotapahtumaan voidaan olettaa liittyvän rikos e) tarvittaessa keskeyttää tavaran purkaminen pakkauksesta vahingontarkastusta varten vahingon syntyyn ja laatuun vaikuttaneiden tekijöiden selvittämiseksi f) huolehtia vahingoittuneesta tavarasta sekä ilmoittaa vahingosta viipymättä vakuutusyhtiölle tai tämän edustajalle ja noudattaa näiden ohjeita g) varata vakuutusyhtiölle tilaisuus tavaran tarkastamiseen. Tavaran vahingoittuneisuus ei oikeuta vakuutuksenottajaa tai vakuutettua kieltäytymään vastaanottamasta sitä. 8.3 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus a) Vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa tulee vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta ja samalla pitää huolta siitä, että vahingoittunut tavara ei pääse aiheuttamaan vahinkoa lähetyksen vahingoittumattomalle osalle.

11 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee noudattaa vakuutusyhtiön tai sen edustajan antamia ohjeita vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi. b) Vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksesta korvattavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiin. c) Vakuutuksenottajan, vakuutetun tai vakuutusyhtiön ryhtyminen toimiin tavaran pelastamiseksi, suojelemiseksi tai palauttamiseksi ei vaikuta oikeuteen vaatia korvausta tai vakuutusyhtiön lopulliseen korvausvelvollisuuteen. 8.4 Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamukset Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt jonkin edellä mainitun velvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen, määrään tai vahingonaiheuttajan korvausvastuuseen saattamiseen. 9 Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudella tai jos vakuutuksenottajan tai vakuutetun alkoholin tai huumaavan aineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta edellä mainituissa tapauksissa alennettava tai onko se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys vakuutuksenottajan tai vakuutetun toimenpiteellä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuksenottajan tai vakuutetun huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. 10 Samastaminen Mitä kohdissa 7, 8 ja 9 sekä 12, 15 ja 16 on sanottu vakuutuksenottajasta, vakuutetusta tai korvauksenhakijasta, koskee soveltuvin osin vastaavasti heidän työntekijöitään, niitä, joista he vastaavat, tai niitä, jotka toimivat heidän edustajinaan. 11 Korvaukseen oikeutettu Oikeus vakuutuskorvaukseen on sillä, joka esittää asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan. Ellei vakuutuskirjaa ole tehty, oikeus korvaukseen on vakuutuksenottajalla, jos hänellä vahinkohetkellä oli riski tavarasta, tai sillä, jonka hyväksi vakuutuksenottaja on sopimukseen perustuvan velvollisuutensa perusteella ottanut vakuutuksen (esim. myynnit CIF- tai vastaavin ehdoin), edellyttäen, että tällä oli myös riski vahinkohetkellä. (ks. ehtokohta 5). Korvauksenhakijan on esitettävä kirjallinen selvitys esimerkiksi kauppalasku tai kauppasopimus, josta ilmenee toimituslauseke siitä, että hänellä on oikeus korvaukseen edellä mainituilla perusteilla taikka suoraan lain nojalla esimerkiksi pantinhaltijana. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vastuusta vapautuen suorittaa korvaus asianmukaisesti siirretyn vakuutuskirjan esittäjälle. Lopullisen korvauksen suorittamista vastaan vakuutusyhtiöllä on oikeus saada takaisin antamansa vakuutuskirja. Vakuutusturva ei ole voimassa välittömästi eikä välillisesti kuljetuksen suorittajan tai muun sellaisen hyväksi, jonka haltuun tavara on uskottu tai joka suorittaa vakuutettuun kuljetukseen liittyviä tehtäviä. 12 Korvausmenettely 12.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet Vahingosta tulee ilmoittaa viipymättä vakuutusyhtiölle ja varata sille tilaisuus tarkastaa tavara. Korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi tavanomainen kuljetusasiakirja, kauppalasku, reklamaatio, tarkastuskertomus, rasitustodistus ja muu asiakirja, jonka avulla voidaan todeta, onko kyseessä vakuutustapahtuma, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos vakuutettu tai muu korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä Vakuutusyhtiön velvollisuus Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut yksilöidyn korvausvaatimuksen. Jos tähän vaatimukseen ei ole liitetty mukaan kaikkia niitä selvityksiä ja asiakirjoja, jotka ovat tarpeen korvausvelvollisuuden ratkaisemista ja korvausmäärän laskemista varten, vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen kuukauden kuluessa tällaisten asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta. Mikäli asiakirjojen toimittaminen vakuutuksenottajasta riippumattomista syistä viivästyy kohtuuttomasti, suoritetaan se osa korvauksesta, joka käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella voidaan lopullisesti määrätä. Mikäli korvausta ei suoriteta edellä mainitussa määräajassa, myöhästymisajalta on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaan laskettuna siitä päivästä, jona korvaus viimeistään olisi ollut maksettava Korvausasian vanhentuminen a) Korvauksenhakijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vahingosta vakuutusyhtiölle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä tai, jos sitä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumis-päivästä. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, oikeus korvaukseen on kokonaan menetetty.

12 b) Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on lisäksi tehtävä viimeistään 11 kuukauden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä tai, jos sitä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Mikäli takaisinhakumahdollisuus vahingosta vastuulliselta tai mahdollisuus hyvitykseen yhteishaverissa menetetään sen vuoksi, että korvausvaatimus on viivästynyt, menettää korvauksenhakija vastaavalta osin oikeutensa vakuutuskorvaukseen. c) Yksilöity, rahamääräinen korvausvaatimus on kuitenkin aina esitettävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa vakuutetun kuljetuksen päättymisestä tai todennäköisestä päättymisestä tai, jos sitä ei voida selvittää tai soveltaa, vahingon tapahtumispäivästä tai todennäköisestä tapahtumispäivästä. Muutoin oikeus vakuutuskorvaukseen on kokonaan menetetty Maksu väärälle henkilölle Jos vakuutusyhtiö suorittaa vakuutuskorvauksen jollekin muulle kuin sille, jolla on oikeus vakuutuskorvaukseen, vakuutusyhtiö on kuitenkin täyttänyt velvollisuutensa, jos se on maksua suorittaessaan noudattanut olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta Kuittaus Korvauksesta voidaan vähentää maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut sekä vakuutussopimukseen perustuvat ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat. 13 Vakuutuskorvaus 13.1 Korvauksen määräytyminen Korvauksena maksetaan esinevahingosta aiheutunut suoranainen ja välitön kustannus tai menetys, kuitenkin enintään vakuutusmäärä, vakuutussopimuksessa ja ehdoissa sekä näissä sopimusehdoissa mainituin vähennyksin ja rajoituksin (ks. kohdat ). Korvauksena voidaan maksaa korjauskustannukset, arvon vähentyminen tai vahingoittumista vastaava osa vakuutusmäärästä sen mukaan, mikä vaihtoehdoista on tarkoituksenmukaisin Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa Korvauksena maksetaan vakuutusmäärä tai sen osa, kun tavara on vakuutuksen käsittämän tapahtuman johdosta kokonaan kadonnut tai tuhoutunut taikka vahingoittunut siten, että sen alkuperäiset ominaisuudet ovat täysin hävinneet tai joutunut tilaan, josta sitä ei ole voitu kohtuullisin kustannuksin pelastaa kuuden kuukauden kuluessa. Mikäli vakuutusyhtiö tällöin on maksanut korvauksena tavaran vakuutusarvon, voi vakuutusyhtiö niin halutessaan käyttää oikeuttaan määrätä kokonaan korvatusta tavarasta. Tavaran katsotaan kadonneen, kun tavara ei ole vakuutuksen käsittämän tapahtuman seurauksena tullut perille 60 päivän kuluessa vakuutetun kuljetuksen sovitusta tai arvioidusta päättymisajankohdasta eikä sen olinpaikasta ole tietoa tai, milloin kysymyksessä on koko lastinkantajan katoaminen, 90 päivän kuluessa sovitusta tai arvioidusta kuljetuksen päättymisajankohdasta kuljetusväline on hylätty eikä siinä ollutta tavaraa ole löydetty edellisessä kohdassa mainittujen määräaikojen kuluessa tai tavara on kadonnut eikä sitä ole löydetty 60 päivän kuluessa kuljetuksen arvioidusta päättymisajankohdasta ja kuljetuksen suorittaja tai muu, jonka haltuun tavara on uskottu, kirjallisesti myöntää tavaran kadonneeksi Korjauskustannukset Jos vahingoittunut esine voidaan saattaa vahinkoa edeltäneeseen tai sitä vastaavaan kuntoon suorittamalla korjaus tai panemalla vahingoittuneen tilalle uusi tai alkuperäistä vastaava osa, korvataan vain tästä johtunut kustannus. Korjauskustannusten lisäystä, joka on vakuutuksenottajan valitseman tavanomaisesta poikkeavan korjaustavan tai sellaiseen liittyvän menettelyn aiheuttama (esimerkiksi ylityöt tai pikarahti), ei korvata Korvaus vajeesta tai vuodosta Laskettaessa korvausta vajeesta tai vuodosta vähennetään korvauksesta sovittu tai kauppatavan mukainen tavanomaista hupenemista vastaava määrä Arvon väheneminen Muissa tapauksissa määrätään tavaran arvon vähentyminen, ellei toisin ole sovittu, joko sopimuspuolten yhteisessä tarkastuksessa, tai tarvittaessa virallisella katsastuksella merilaissa selostettua menettelyä noudattaen tai, ellei arvon vähentymistä voida siten määrätä, myymällä tavara. Jos vakuutusyhtiö niin vaatii, on myyminen toimitettava julkisella huutokaupalla. Arvon vähentyminen ilmaistaan prosentteina vertaamalla vahingoittuneen tavaran markkina-arvoa määräpaikkakunnalla vahingoittumattoman tavaran määräpaikkakunnalla olevaan markkina-arvoon. Markkina-arvoksi luetaan bruttomarkkina-arvo (rahti, tulli ym. kulut mukaan luettuina) siten että samat erät sisältyvät molempiin vertailuarvoihin. Korvaus on arvon vähentymistä vastaava osuus vakuutusarvosta, tai vakuutusmäärästä, jos vakuutusmäärä on vakuutusarvoa alempi Vakuutusyhtiön kokonaisvastuun kuljetus- ja/tai varastointikohtainen enimmäismäärä Vakuutusyhtiö vastaa vakuutetusta tavarasta kutakin kuljetusvälinettä, matkaa tai varastointia kohden aina enintään sopimukseen merkittyyn vastuun enimmäismäärään saakka. Jos samalla vakuutussopimuksella vakuutettujen ja joko samassa varastovakuutuskohteessa olevien tai samalla kuljetusvälineellä samanaikaisesti kuljetettavien tavaralähetysten yhteenlaskettu vakuutusarvo ylittää sopimuksessa mainitun vastuun enimmäismäärän, sovelletaan korvaukseen alivakuutuksen määräyksiä (ks. 13.8). Vakuutusyhtiö vastaa enimmäismäärän ylittävästä osasta ainoastaan, mikäli sen vakuuttamisesta ja lisämaksusta on erikseen, ennen kuljetuksen alkamista sovittu Vakuutusmäärä korvauksen enimmäismääränä Vakuutusmäärä (kohta 3) on vakuutusyhtiön korvauksen enimmäismäärä kutakin kuljetusta tai varastointia kohden siten kuin se on vakuutussopimuksessa tai vakuutuskirjassa määritelty.

13 Vakuutusyhtiö korvaa kuitenkin vakuutuksesta korvattavan, välittömästi uhkaavan vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiin. Vakuutusmäärä voidaan ylittää myös siinä tapauksessa, että vakuutuksesta korvataan yhteiseen haveriin liittyvä uhraus, osallistumismaksu tai kustannus tai siihen liittyviä pelastuskustannuksia ja tavara myöhemmin saman kuljetuksen aikana joutuu myös muun korvattavan vahingon kohteeksi Yli- ja alivakuutus Mikäli tavara on ylivakuutettu (kohta 3.3), vakuutusyhtiö ei korvaa ylivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta enempää kuin vahingon kattamiseksi tarvittavan, oikean vakuutusarvon mukaisen määrän. Mikäli tavara on alivakuutettu (kohta 3.3), vakuutusyhtiö korvaa alivakuutetulle omaisuudelle sattuneen vakuutustapahtuman johdosta vain niin suuren osan vahingosta kuin vakuutusmäärän ja omaisuuden oikean vakuutusarvon välinen suhde osoittaa. Määräystä sovelletaan myös korvattaessa näissä ehdoissa mainittuja kustannuksia sekä yhteisen haverin osallistumismaksua. Jos kustannuksia tai osallistumismaksua on korvattu yli alivakuutuksen perusteella laskettavan määrän, on vakuutuksenottaja velvollinen suorittamaan ylimenevän osan vakuutusyhtiölle Monivakuutus Jos usea vakuutusyhtiö on myöntänyt samalle tavaralle vakuutuksen saman vahingon varalta, on jokainen heistä vakuutetulle vastuussa niin kuin olisi yksin myöntänyt vakuutuksen. Mikäli etuus vakuutukset yhteenlaskettuina on ylivakuutettu, vakuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada korvausta eri vakuutuksista yhteensä enempää kuin vahingon määrä. Jos usea vakuutusyhtiö on vastuussa samasta vahingosta ja eri vastuumäärät yhteenlaskettuina ylittävät vakuutetulle tulevan korvauksen, jaetaan vastuu vakuutusyhtiöiden kesken vastuumäärien suhteessa. Jos vakuutettu tavara on toisenkin vakuutusyhtiön vakuuttama, ja jos tämä on asettanut ehdon, joka monivakuutuksen sattuessa vapauttaa sen kokonaan tai osittain vastuusta, on sama ehto voimassa tähänkin vakuutukseen nähden. 14 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus 14.1 Vakuutusyhtiön takautumisoikeus kolmatta kohtaan Kun vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta vahingosta, vahingon kärsineen oikeudet vahingosta vastuussa olevaa kolmatta osapuolta kohtaan siirtyvät vakuutusyhtiölle vastaavan määräisinä. Jos vahingon tapahduttua tai sitä ennen tehdyllä sopimuksella vakuutuksenottaja tai vakuutettu on kokonaan tai osittain luopunut oikeudestaan kolmatta osapuolta kohtaan, vapautuu vakuutusyhtiö korvausvastuustaan vastaavassa määrin Vakuutusyhtiön takautumisoikeus vakuutuksenottajaa, vakuutettua tai vakuutettuun samastettua kohtaan Vakuutusyhtiö saa vaatia suorittamansa korvauksen tai sen osan takaisin vakuutuksenottajalta, vakuutetulta tai siltä, josta he vastaavat, joka on aiheuttanut vakuutustapahtuman laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sopimusta solmittaessa laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vaaran lisääntymisestä laiminlyönyt velvollisuutensa noudattaa suojeluohjeita tai laiminlyönyt velvollisuutensa torjua ja rajoittaa vahinkoa. Takaisinperittävän korvauksen määrää harkittaessa otetaan huomioon, mikä merkitys toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä muut olosuhteet. 15 Vakuutussopimuksen muuttaminen 15.1 Vakuutusehtojen ja maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden aikana Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden aikana muuttaa vakuutusmaksua tai muita sopimusehtoja vastaamaan uusia olosuhteita kun vakuutuksenottaja tai vakuutettu on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vakuutusta tehtäessä kun vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta tehtäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutussopimukseen tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä kun vakuutussopimusta tehtäessä vallinneissa yleisissä olosuhteissa on tapahtunut olennainen vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä. Saatuaan tiedon edellä mainitusta seikasta on vakuutusyhtiö velvollinen ilmoittamaan ilman aiheetonta viivytystä siitä, miten ja mistä ajankohdasta vakuutusmaksu tai muut sopimusehdot muuttuvat. Ellei vakuutuksenottaja hyväksy tehtyjä muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa vakuutussopimus 14 vuorokauden kuluessa muutoksesta tiedon saatuaan. Tällöin vakuutussopimus päättyy sanottuna neljäntenätoista päivänä klo Vakuutussopimuksen tai maksuperusteiden muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa Vakuutusyhtiöllä on oikeus vakuutuskauden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja, maksuja ja muita sopimusehtoja. Muutoksia noudatetaan seuraavan vakuutuskauden alusta alkaen. Vakuutusyhtiön on ilmoitettava muutoksista viimeistään yhtä kuukautta ennen uuden vakuutuskauden alkua. Vakuutussopimus jatkuu muutettuna, ellei vakuutuksenottaja irtisano vakuutussopimusta tai turvaa kirjallisesti ennen uuden vakuutuskauden alkua.

14 16 Vakuutussopimuksen päättyminen 16.1 Määräaikainen tai kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus Määräaikainen vakuutussopimus lakkaa sovittuna ja vakuutussopimukseen tai kirjaan merkittynä ajankohtana, ellei näistä ehdoista muuta johdu. Kertakuljetusta koskeva vakuutussopimus koskee vain sovittua kuljetusta. Vakuutusturvan voimassaolosta kerrotaan kuljetusvakuutusehdoissa Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa jatkuva vakuutussopimus Jollei muuta ole sovittu irtisanomisajasta, vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa jatkuva vakuutus kirjallisella ilmoituksella h) vakuutusmaksu on viivästynyt (ks. kohta 6.3). Vakuutusyhtiön tulee suorittaa irtisanominen kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Mikäli vakuutuksen päättymisen syyt ovat kohtien a), g) ja h) mukaiset, vakuutus päättyy 14 vuorokauden kuluttua ja muissa tapauksissa kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden lopussa Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi vakuutuskauden lopussa. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. a) yhtä kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä b) 14 vuorokauden kuluessa ehtojen muutosta tai maksunkorotusta koskevan tiedon saamisesta tai c) vakuutuksen kohteena olevan omaisuuden vaihtaessa omistajaa niin, että vakuutuksenottajan vakuuttamistarve lakkaa. Vakuutus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymispäivästä. d) kun vakuutuksenottajan liiketoiminta myydään, fuusioidaan tai se päättyy kokonaan ja vakuutustarve lakkaa. Vakuutus voidaan tällöin päättää omistusoikeuden siirtymispäivästä Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskauden aikana Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos a) vakuutuksenottaja laiminlyö sopimukseen kuuluvan kuljetuksen tai varastoinnin ilmoittamisen vakuutusyhtiölle tai jos hän antaa siitä vääriä, harhaanjohtavia tai epätäydellisiä tietoja eikä voida osoittaa, että virhe tai laiminlyönti on muun kuin vakuutuksenottajan aiheuttama b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja c) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutusyhtiölle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan tai sopimukseen merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutusyhtiön ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä 17 Sovellettavat säädökset Vakuutussopimukseen ja Tavaran yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin 2013 sekä näiden yleisten sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuslakia /543 sovelletaan sen 9. lukua lukuun ottamatta ja ainoastaan siltä osin kuin vakuutussopimuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, vakuutusehdoista tai kuljetusvakuutukseen sovellettavista yleisistä kansallisista tai kansainvälisistä periaatteista ei muuta johdu tai niissä ei ole vastaavaa säännöstä. 18 Muutoksenhaku Kanne vakuutusyhtiön tekemän korvausta koskevan päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava yhden vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Korvauspäätöstä, vakuutusta tai vakuutussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan vakuutusyhtiön kotipaikan alioikeudessa, jollei muuta ole sovittu. Erimielisyys merivakuutukseen perustuvassa korvausasiassa pitää kuitenkin saattaa merivahingon-laskijan selvitettäväksi ensimmäisenä oikeusasteena (laki merivahingonlaskijan korvausselvityksestä merivakuutusasioissa 10/53). Merivahingonlaskijan palkkiosta ja kuluista vastaa vakuutusyhtiö, paitsi jos korvauksenhakijan vaatimus on ilmeisen perusteeton. Asian johdosta syntyneistä omista asianosaiskuluista sekä korvauksenhakija että vakuutusyhtiö vastaavat itse. d) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen e) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut vakuutustapahtuman f) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutusyhtiön vastuun arvioimisen kannalta g) vakuutuksenottaja tulee maksukyvyttömäksi tai on asetettu konkurssiin, tai

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003

Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Tavaran yleiset kuljetusvakuutusehdot 2003 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen

Lisätiedot

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT

TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia TAVARAN YLEISET KULJETUS- VAKUUTUSEHDOT 1.1.2016 Näitä ehtoja käytetään yhdessä Kuljetusvakuutuksen yleisten sopimusehtojen (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) kanssa.

Lisätiedot

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Försäkringsaktiebolaget alandia KULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2016 Sisältö 1 Keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 yrityksille ja elinkeinoharjoittajille Voimassa 01.01.2003 alkaen Sisällysluettelo 6.4 Vakuutusmaksun palauttaminen... 5 6.5 Kuittaus palautettavasta maksusta...

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Ku 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty kauppatavara tai muu omaisuus tai rahassa mitattava etuus (jäljempänä tavara),

Lisätiedot

TAVARANKULJETUSVAKUUTUS

TAVARANKULJETUSVAKUUTUS Vakuutusehdot 1.1.2015 KU 05 TAVARANKULJETUSVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO TAVARANKULJETUSVAKUUTUS...2 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

tavarankuljetusvakuutus

tavarankuljetusvakuutus tavarankuljetusvakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen KU 05 TAVARANKULJETUSVAKUUTUSEHDOT KU 05...3 KU TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT...3 KU 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto Y001. Voimassa 1.11.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto Y001 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.11.2011 alkaen Sisältö 1 Eräät keskeiset käsitteet 2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 2 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus 2 2.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus

Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Yleiset Sopimusehdot B Vahinkovakuutus Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Voimassa 1. 1. 2011 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2004 alkaen AYL YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt A-Vakuutus Oy:n (jäljempänä A-Vakuutus) kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutettu on

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2015 alkaen. Tavarankuljetusvakuutus Tavaralle aiheutuneet kuljetusvahingot voivat olla taloudellisesti merkittäviä. Kuljetusriskit kannattaa vakuuttaa, jotta yrityksen toiminta

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D

Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Tiekuljetuksen vastuuvakuutus Vakuutusehdot 92 D Voimassa 1. 3. 2013 alkaen Sisältö 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset 4 Suojeluohjeet

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06)

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Voimassa alkaen (02.06) YL YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 1 103 222 1 5.01 (02.06) 10.000 SISÄLLYSLUETTELO YL YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS-

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 n tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Yritykset ja yhteisöt. Vakuutusehdot. Voimassa 1.11.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehdot Yleiset sopimusehdot Yritykset ja yhteisöt Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 3 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3 2.1 Tapiolan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen

YRITYKSEN MATKATURVA. Yleiset sopimusehdot Voimassa alkaen YRITYKSEN MATKATURVA Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2002 alkaen 103 712 1 4.08 SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT... 3 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET... 3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö.

YLEISET SOPIMUSEHDOT. 1. Keskeiset käsitteet (2, 6, 16, 17 ja 31 :t) Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. IngoNord INY.00 (02.04.2001) YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan vakuutussopimuksen kaikkiin vakuutuksiin. Niitä sovelletaan sekä henkilö- että vahinkovakuutuksiin, jollei jonkin kohdan

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA LUKONVAIHTO LÅFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa vakuutuksenottajan asunnon lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut, jos avaimet on varastettu. Vakuutus on luonteeltaan

Lisätiedot

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen

Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen TMH 0.2 Vakuutusehto YT01.6 Yritysturvan yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2014 alkaen Sisällysluettelo 1 Vakuutussopimuksen keskeisiä käsitteitä 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS

YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS YLEISET SOPIMUSEHDOT E RYHMÄHENKILÖVAKUUTUS Voimassa 1.3.2014 alkaen Sisältö 1. Eräät keskeiset käsitteet 2. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3.

Lisätiedot

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia

Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Yritysturva Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia VOIMASSA 1.8.2005 ALKAEN YT 01.5 1. VAKUUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 3 2. TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VA- KUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen.

Vakuutuksenottaja (ryhmävakuutuksen ottaja) on se, joka on tehnyt Fennian kanssa vakuutussopimuksen. RY1 R1 YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.7.2014 alkaen VAKUUTUSSOPIMUSLAKI JA RYHMÄVAKUUTUS (3 ja 4 ) Vakuutussopimuslain (543/94) mukaan ryhmävakuutuksiin sovelletaan osaa lain säännöksistä. Nämä säännökset

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT

Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysvakuutukset Yleiset sopimusehdot YS15 1.4.2015 VAKUUTUSEHDOT Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan niissä vakuutussopimuksissa, joissa siitä on sovittu. Kulloinkin

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet

Yleiset sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT. YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. YL 1 Eräät keskeiset käsitteet Yleiset sopimusehdot Vakuutusehdot 1.1.2016 330 658f 11.16 Sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...1 YL 1 Eräät keskeiset käsitteet...1 YL 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...1 YL

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA HENKILÖTODISTUS IDFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus 1. Kulut henkilötodistuksen uudesta hankinnasta Vakuutus korvaa kulut, jotka aiheutuvat varastetun henkilötodistuksen, ajokortin,

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2

MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 MÄÄRÄYKSET KATTAVUUDESTA POLKUPYÖRÄ CYFI2011:2 1 Vakuutuksen kattavuus Vakuutus korvaa sen määrän (omavastuun), jolla vakuutuksenottajan kotivakuutusyhtiö on vähentänyt polkupyörävarkaudesta saatavaa vahingonkorvausta.

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

yrityksen Matkaturva

yrityksen Matkaturva yrityksen Matkaturva Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 024 1 10.10 2 500 SISÄLLYSLUETTELO yrityksen Matkaturva...3 1 KESKEISET KÄSITTEET...3 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSsOPIMUKSEN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.5.2016 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Kv 1 KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.4.2001 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 102 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot 1.7.2014 Sovelletaan 1.7.2012 ja sen jälkeen alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Eräitä keskeisiä käsitteitä... 1 2. Tietojen antaminen

Lisätiedot

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15

Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Vakuutusehdot Voimassa 1.3.2015 alkaen Yritysten yleiset sopimusehdot YS15 Sisällysluettelo 1 Eräät keskeiset käsitteet...2 2 Tietojen antaminen ennen vakuutus sopimuksen tekemistä...2 2.1 LähiTapiolan

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva MasterCard Platinum, MasterCard Platinum Private Banking ja World Elite MasterCard yhdistelmäkortin Osto- ja Käteisnostoturva Sisällysluettelo Dans ke Bankin Mas t e rcard yhdis telmäkortteihin lii tty

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus KU 05 Vakuutusehdot 1.1.2015 133 291 1 4.16 Sisällysluettelo TAVARANKULJETUSVAKUUTUS...1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT... 1 TAVARANKULJETUSVAKUUTUKSEN YLEISET

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.9.2012 alkaen ja niitä sovelletaan 15.10.2012 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194708) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

MTK:n tuotevastuuvakuutus

MTK:n tuotevastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2013 alkaen 10 Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäljempänä kohdassa 20 mainittujen vakuutettujen vakuutetussa toiminnassa tuotetusta tai valmistetusta

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 4 2 VAKUUTUSSOPIMUKSEEN TARVITTAVAT

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YH 03 JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2005 alkaen. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 255

Lisätiedot

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. VaraAvain vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.6.2015 alkaen ja niitä sovelletaan 1.6.2015 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001196191) vakuutuksenantaja

Lisätiedot

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO

JALKAPALLOTURVA. Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutusehdot 1.1.2014 F1401 JALKAPALLOTURVA SISÄLLYSLUETTELO JALKAPALLOTURVA... 2 1 Vakuutettu ja edunsaaja... 2 2 Voimassaolo... 2 3 Korvaukset... 2 4 Korvauksen hakeminen... 2 YLEISET SOPIMUSEHDOT...

Lisätiedot

Fenniaturva vakuutusehdot

Fenniaturva vakuutusehdot Fenniaturva vakuutusehdot 1.7.2014 SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä...

Lisätiedot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot

Försäkringsaktiebolaget alandia. vakuutusehdot Försäkringsaktiebolaget alandia Kuljetusvastuuvakuutuksen yleiset vakuutusehdot 1.1.2016 Sisältö sivu 3 vakuutuksen kohde 3 VAKUUTUSTURVAN VOIMASSAOLO 3 OMAVASTUU 3 KORVAUSSÄÄNNÖT 4 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 2

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen Asennus- ja rakennustyövakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 01 sisällysluettelo asennus- ja rakennustyövakuutus...2 Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7

Lisätiedot

KodinOmavastuu vakuutus

KodinOmavastuu vakuutus KodinOmavastuu vakuutus Vakuutusehdot ovat voimassa 1.3.2013 alkaen ja niitä sovelletaan 4.3.2013 tai sen jälkeen sattuneisiin vahinkotapahtumiin. 1. YLEISTÄ Ryhmävakuutuksen (vakuutusnumero 2001194935)

Lisätiedot

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT

FENNIATURVAN TALKOOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.7.2009 alkaen 1 (23) YLEISET SOPIMUSEHDOT Vakuutussopimuslaista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia Fenniaturvan talkoovakuutus on vakuutussopimuslain tarkoittama henkilövakuutus. Tähän sovelletaan

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 Tuoteselosteen tarkoitus Miksi tavarat tulee vakuuttaa kuljetuksen ajaksi? Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi.

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT CF106 Voimassa 1.1.2012 alkaen 1. VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty toiminta ja siihen liittyvä korvausvastuu. 2. VAKUUTUSTURVAN

Lisätiedot

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS POHJOLAN RYHMÄVASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.10.2006 alkaen. 103 096 1 04.08 1 SISÄLLYSLUETTELO VA VASTUUVAKUUTUS... 3 VA 1 Vakuutuksen tarkoitus... 3 VA 2 Vakuutetut... 3 VA 3

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2017 alkaen SISÄLLYS YLEISET SOPIMUSEHDOT R1 Yleiset sopimusehdot... 1 R2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä. 2 R3 Fennian vastuun

Lisätiedot

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F. Voimassa 2.9.2015 alkaen

Folksam. Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F. Voimassa 2.9.2015 alkaen Folksam Folksam Vahinkovakuutus Oy LIIKENNEVAKUUTUSEHDOT 21F Voimassa 2.9.2015 alkaen SISÄLTÖ 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5.

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen

POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100. Voimassa alkaen POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL100 Voimassa 1.7.2016 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YL 100 VAKUUTTAMINEN 4 1 VAKUUTUSSOPIMUS 4 1.1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet

Lisätiedot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot

Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Fenniaturvan Matkavakuutusehdot Voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYS VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA 1 Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet... 1 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus

Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Pohjolan ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 124 1 11.10 SISÄLLYSLUETTELO vastuuvakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutetut...3 3 VAKUUtuKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen

Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen Vapaa-ajan MATA-tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 5 momentin mukaista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle.

Hoidettaessa sopimussuhteeseen liittyviä asioita yhteydenotot on osoitettava ostoliikennesopimuksessa mainitulle sopijapuolen edustajalle. Akaan kaupungin kuljetuksia koskeva tarjouspyyntö 23.1.2015 Liite 4 OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULUKULJETUKSET LINJA-AUTOLLA Nämä ehdot otetaan osaksi erikseen tehtävää ostoliikennesopimusta. Ehtoja noudatetaan

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

mittaturvan hevosvakuutukset

mittaturvan hevosvakuutukset mittaturvan hevosvakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.8.2009 alkaen 103 008 1 5.09 2000 SISÄLLYSLUETTELO hevosvakuutukset yhteiset määräykset...3 1 VAKUUTETTU eläin...3 2 VOIMASSAOLO...3 2.1 voimassaoloalue...3

Lisätiedot