Tupakointi ja raskaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tupakointi ja raskaus"

Transkriptio

1 Katsaus Minna Tikkanen Tupakointi ja raskaus Raskausajan tupakointi altistaa raskaushäiriöille ja vaarantaa lapsen myöhemmän terveyden Tupakansavu sisältää tuhansia kemiallisia aineita, joista monet läpäisevät istukan. Näistä tärkeimmät ovat nikotiini ja hiilimonoksidi. Nikotiini heikentää kohdun ja istukan verenkiertoa ja siten sikiön hapensaatia. Hiilimonoksidi puolestaan vähentää hapen kuljetusta sikiön kudoksiin. Sadat tutkimukset ovat vahvistaneet, että tupakointi lisää merkittävästi sikiön kasvuhäiriön, ennenaikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen irtoamisen ja etisen istukan vaaraa. Raskaudenaikainen tupakointi altistaa myös vastasyntyneen ongelmille, ja kätkytkuoleman vaara on viisinkertainen. Tupakoivien äitien lapsilla todetaan muita useammin astmaa, ja lukuisissa tutkimuksissa oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta on todettu kouluiässä heillä enemmän, joskin tästä on myös ristiriitaista tietoa. Valistuksesta huolimatta noin 15 % suomalaisnaisista jatkaa tupakointia raskauden aikana. Jos tupakointi lopetettaisiin alkuraskaudessa, useimpien raskaushäiriöiden vaara vähenisi tupakoimattomien tasolle. Lääkärin antama neuvonta on tärkein lopettamiseen vaikuttava interventio. Nikotiinikorvaushoitoa voidaan käyttää myös raskauden aikana. V uonna 2006 suomalaisista aikuisista miehistä 25 % ja naisista 19 % tupakoi (Helakorpi ym. 2007). Luvut ovat samankaltaisia muissakin teollistuneissa maissa, vaikka tupakointi on vähentynyt viime vuosikymmeninä (Stick 2006). Raskaana olevista naisista % tupakoi (Ananth ja Cnattingius 2007), Suomessa noin 15 % (Stakes 2006). Tupakoinnin haitat tunnetaan yleisesti. Riski sairastua keuhkosyöpään, kroonisiin keuhkosairauksiin, sydäninfarktiin ja aivoverenkierron sairauksiin on lisääntynyt ja ennenaikaisen kuoleman vaara suurentunut. Tupakointi on myös yksi tärkeimmistä raskauden ennustetta huonontavista tekijöistä. Tupakointi heikentää sekä naisen että miehen hedelmällisyyttä ja huonontaa myös hedelmöityshoitojen tuloksia. Jopa 13 % hedelmättömyydestä saattaa johtua tupakoinnista. Munanjohtimien toiminta heikkenee ja kohdunulkoisen raskauden vaara kasvaa. Menopaussi aikaistuu tupakoivilla 1 4 vuotta (Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine 2006). Nikotiini ja hiilimonoksidi Tupakansavu sisältää tuhansia kemiallisia aineita, joista useimmilla on haitallisia vaikutuksia raskauteen. Tärkeimmät näistä ovat nikotiini ja hiilimonoksidi, jotka läpäisevät istukan. Sikiön veren nikotiini- ja hiilimonoksidipitoisuus ovat noin 15 % suurempia kuin äidin. Lapsiveden nikotiinipitoisuus on noin 88 % suurempi kuin äidin plasman. Nikotiini heikentää kohdun ja istukan verenkiertoa ja sikiön hapensaantia supistamalla verisuonia. Hiilimonoksidi taas sitoutuu hemoglobiiniin muodostaen karboksihemoglobiinia, joka vähentää hapen kuljetusta sikiön kudoksiin (Andres ja Day 2000). Tupakoijalla istukan toiminta on heikentynyt mutta istukka on laajempi ja painavampi kuin tupakoimattomalla. Tupakoijan istukka pyrkii Duodecim 2008;124: M. Tikkanen

2 laajenemaan (adaptiivinen angiogeneesi) hapen kuljetuksen turvaamiseksi (Pfarrer ym. 1999). Kroonisen hapenpuutteen merkkinä tupakoitsijan istukkaan syntyy infarkteja, joiden seurauksena istukan toiminta heikkenee entisestään (Ananth ym. 1999). Keskenmenon vaara lisääntynyt Keskenmenoriski vaihtelee väestössä välillä %, mutta tupakoivalla se on jopa 33 % (Shiverick ja Salafia 1999). Tupakoinnin tiedetään heikentävän alkuraskaudessa istukan trofoblastisolujen erilaistumista ja istukan kiinnittymistä, mikä altistaa keskenmenolle (Shiverick ja Salafia 1999). Tupakoitsijan homokysteiinipitoisuus on suurempi ja foolihappopitoisuus pienempi kuin tupakoimattoman. Suuri homokysteiinipitoisuus altistaa keskenmenoille. Pienet foolihappopitoisuudet lisäävät hermostoputken kehityshäiriöiden ja synnynnäisten sydänvikojen ja niiden myötä keskenmenon vaaraa (McDonald ym. 2002). Sikiön kasvun häiriintyminen ja ennenaikaisuus Tupakointi ja raskaus Tupakoinnin yhteys sikiön kasvun häiriintymiseen ja ennenaikaiseen synnytykseen kuvattiin jo 50 vuotta sitten (Simpson 1957). Lukuisat tutkimukset ovat sittemmin vahvistaneet, että tupakointi kaksin kolminkertaistaa sikiön kasvuhäiriön riskin ja tupakoivien äitien lapset syntyvät keskimäärin 200 g kevyempinä (Hammoud ym. 2005). Raskausajan tupakoinnin syyosuus vastasyntyneiden pienipainoisuudesta on % (Andres ja Day 2000). Tupakoijilla aminohappojen ja monien tärkeiden hivenaineiden kulkeutuminen istukan läpi heikkenee. Erityisesti sikiön vatsanympäryksen ja lihaksiston kasvu hidastuu (Hammoud ym. 2005). Äidin tupakoinnin aiheuttama pienipainoisuus ja sikiön kasvun taittuminen erityisesti alle g painavien vastasyntyneiden ryhmässä lisää merkitsevästi perinataalikuolleisuutta ja sairastavuutta (Andres ja Day 2000). Tupakoitsijoiden lapsista lähes kaksi kertaa useampi syntyy ennenaikaisena kuin tupakoimattomien. Kaikista ennenaikaisista synnytyksistä noin 15 % johtuu tupakoinnista (Andres ja Day 2000). Tupakointi vahvistaa kohdun lepotonusta ja suurentaa supistusten amplitudia (Shiverick ja Salafia 1999), millä voi olla yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen. Ennenaikainen vedenmeno on tupakoivalla naisella kolme kertaa yleisempää. Tupakoitsijan veren askorbiinihappo- ja kuparipitoisuudet ovat pienempiä. Pienet askorbiinihappopitoisuudet aiheuttavat tyypin III kollageenin vähenemisen, mikä voi heikentää sikiökalvoja. Pienet Tupakointi on yksi tärkeimmistä raskauden ennustetta huonontavista tekijöistä kuparipitoisuudet saattavat vaikuttaa kollageenin kypsymiseen ja vähentää elastiiniin tuotantoa aiheuttaen sikiökalvojen huonoa vetolujuutta ja altistaen repeämiselle. Tupakointi heikentää myös immunologista vastetta (neutrofiili-, monosyytti- ja lymfosyyttimäärät ovat tupakoitsijoilla suurentuneet). Tämä altistaa infektiolle, joka puolestaan voi aiheuttaa ennenaikaisen lapsivedenmenon. Amnioniitti eli vesikalvotulehdus on yleisempi tupakoivilla (Andres ja Day 2000). Bakteerivaginoosia todetaan tupakoivilla useammin. Myös se lisää ennenaikaisen synnytyksen vaaraa (Leitich ym. 2003, Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine 2006) (taulukko 1). Istukan ennenaikainen irtoaminen, etinen istukka ja pre-eklampsia Istukan ennenaikaisen irtoamisen (ablaatio) tai etisen istukan riski on suurentunut tupakoitsijalla jopa 2,5-kertaiseksi (Andres ja Day 2000, Taulukko 1. Raskausajan tupakoinnin vaikutus raskaushäiriöihin (tiedot koottu useista tutkimuksista). Raskauskomplikaatio Riskisuhde Sikiön kasvuhäiriö 2,0 3,5 Ennenaikainen synnytys 1,2 1,7 Etinen istukka 1,2 2,6 Istukan ennenaikainen irtoaminen 1,5 2,5 Perinataalikuolleisuus 1,3 1,6 Pre-eklampsia 0,5 0,6 1225

3 Ananth ja Cnattingius 2007). Nämä istukan kiinnittymishäiriöt ovat vaikeita raskauskomplikaatioita, jotka uhkaavat sekä sikiön että äidin henkeä. Tupakoijan krooninen verenpainetauti lisää ablaation vaaraa entisestään (Ananth ym. 1999). Omassa tutkimuksessamme puolison tupakointi todettiin ablaation itsenäiseksi riskitekijäksi ja molempien tupakointi lähes viisinkertaisti riskin (Tikkanen ym. 2006). Istukan ennenaikainen irtoaminen voitaisiin välttää %:ssa tapauksista, jos tupakointi lopetettaisiin alkuraskaudessa (Ananth ym. 1999). Etisen istukan uusiutumisriskin on todettu olevan suurempi tupakoijalla (Monica ja Lilja 1995). Tupakoitsijan istukka on laajempi ja ohuempi ja ulottuu siksi useammin kohdunsuulle. Tupakointi lisää perinataalikuolleisuuden noin 1,5- kertaiseksi, ja noin 5 % kaikesta perinataalikuolleisuudesta johtuu tupakoinnista (Andres ja Day 2000). Ablaatio ja etinen istukka selittävät tästä puolet (Tuthill ym. 1999, Andres ja Day 2000). Paradoksaalisesti tupakointi vähentää raskausmyrkytyksen eli pre-eklampsian riskiä noin 30 %. Syytä tähän ei tiedetä (Hammoud ym. 2005). Tupakointi saattaa vähentää plasmatilavuutta, tai tupakansavun sisältämä tiosyanaatti voi laskea verenpainetta (Ananth ym. 1999). Loppuraskaudessa tupakoinnin raskausmyrkytykseltä suojaava vaikutus kuitenkin katoaa (Hammoud ym. 2005). Tupakoivilla pre-eklampsiapotilailla ablaation riski moninkertaistuu tupakoimattomiin verrattuna ja sikiön kasvuhäiriö ja perinataalikuolleisuus lisääntyvät merkitsevästi (Cnattingius ym. 1997) (taulukko 1). Vastasyntyneen vaarat ja lapsen myöhempi terveys Taulukko 2. Raskausajan tupakoinnin myöhemmät vaikutukset lapseen (tiedot koottu useista tutkimuksista). Vaikutus Riskisuhde Kätkytkuolema 3,5 4,8 Astma 1,3 1,8 Ylivilkkaus 1,6 3,4 Raskaudenaikainen tupakointi altistaa paitsi raskaushäiriöille myös vastasyntyneen ongelmille: ph on pienempi, Apgarin pisteet huonommat, lapsivedessä on useammin mekoniumia, intuboinnin tarve on yleisempää ja syntymänjälkeisen tarkkailun tarve on suurempi (Hammoud ym. 2005). Surfaktantin tuotanto on kuitenkin noin kymmenen päivää edellä, joten keuhkot kypsyvät nopeammin ja vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymää (RDS) todetaan vähemmän (Tuthill ym. 1999). Vielä kotiin lähtiessäkään vaarat eivät ole ohi. Äidin raskaudenaikainen tupakointi jopa viisinkertaistaa kätkytkuoleman vaaran (Tuthill ym. 1999). Etiologiaa ei tunneta varmasti, mutta syyksi on esitetty äidin tupakoinnin aiheuttamaa toksista vaikutusta sikiön keuhkokudokseen ja heikentynyttä keuhkojen toimintaa. Äidin raskaudenaikainen tupakointi heikentää sikiön hengitysteiden hermotusta altistaen tätäkin kautta kätkytkuolemalle (Andres ja Day 2000). Raskausaikana tupakoineiden äitien lapset ovat alttiimpia hengitystieinfektioille ja obstruktiiviselle bronkiitille, ja astma on heillä yleisempää (Jaakkola ja Gissler 2004, Stick 2006). Mahdollisesti tupakointi muokkaa sikiön immuniteettia jo kohdussa niin, että lapset ovat herkempiä infektioille (Noakes ym. 2003). Oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta kouluiässä todetaan tupakoivien äitien lapsilla useammin kuin muilla (Langley ym. 2005, Markussen ym. 2006, Schmitz ym. 2006). Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) riski on lisääntynyt erityisesti niillä lapsilla, jotka ovat geneettisesti alttiita tälle häiriölle (Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) hoito: Käypä hoito suositus 2007). Kaikissa tutkimuksissa ei kuitenkaan äidin raskausajan tupakoinnin yhteyttä ADHD:hen ole havaittu (Hill ym. 2000, Knopik ym. 2005) (taulukko 2). Raskausaikana tupakoineiden äitien lapset ovat muita ylipainoisempia ja verenpaine on heillä jo lapsuusiässä korkeampi (Higgins 2002, Toschke ym. 2002). Myös poikalasten myöhempi hedelmällisyys on heikentynyt (Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine 2006) M. Tikkanen

4 Tupakoinnin lopettaminen raskausaikana Valistuksesta ja tupakoinnin vastaisesta kampanjoinnista huolimatta 15 % suomalaisnaisista jatkaa tupakointia raskauden aikana (Stakes 2006). Jos tupakointi lopetetaan ennen raskauden puoliväliä, sikiön kasvu normaalistuu. Jos tupakointi lopetetaan alkuraskaudessa, ennenaikaisuuden ja etisen istukan vaara vähenee ja ablaation vaara vähenee samaksi kuin tupakoimattomilla (Andres ja Day 2000, Ananth ja Cnattingius 2007). Ulkomaisten tutkimusten mukaan ensimmäinen lääkärissäkäynti alkuraskaudessa on tärkein tapaaminen tupakoinnin lopettamisen kannalta. Tuon käynnin jälkeen noin 20 % tupakoivista naisista lopettaa (Andres ja Day 2000). Lopettamaan pystyvät naiset ovat tupakoineet alun alkaen vähemmän, ovat lopettaneet aiemminkin, ovat tietoisempia tupakoinnin vaaroista ja saavat muita useammin tukea puolisolta ja ystäviltä. Ensimmäisen käynnin jälkeen enää alle 6 % lopettaa tupakoinnin (Lumley ym. 2004). Kaiken kaikkiaan noin 25 % naisista yrittää lopettaa tupakoinnin havaittuaan olevansa raskaana, mutta vain % onnistuu (Stick 2006). Kotimaisessa tutkimuksessa 19 % niistä naisista, jotka saivat valistusta tupakoinnin haitoista raskaudelle, lopetti tupakoinnin raskausaikana. Verrokkiryhmän naisista lopettamaan pystyi 14,5 % (Jaakkola ym. 2001). Omassa noin 600 potilaan aineistossamme 11 % ennen raskautta tupakoivista pystyi lopettamaan tupakoinnin raskauden aikana (Tikkanen ym. 2006). Mahdollisesti tupakoinnin aiheuttama vaara sikiölle koetaan pieneksi tai pienikasvuisuus jopa eduksi synnytystä ajatellen (Lumley ym. 2004). Kuitenkin tupakoinnin lopettaminen on tehokkain tapa estää perinataalikuolemia pienen riskin naisilla (Pfarrer ym. 1999) ja ainoa tehokas tapa ehkäistä lapsen myöhempää astmaa (Stick 2006). Huomioitavaa on, että % tupakoinnin raskausaikana lopettaneista tupakoi jälleen puolen vuoden kuluttua synnytyksestä (Higgins 2002, Thyrian ym. 2006a). Nämä luvut ovat suurempia kuin muilla tupakoinnin lopettaneilla henkilöillä. Tähän voivat vaikuttaa vastasyntyneen hoitoon ja imetykseen liittyvä stressi, jota pyritään lievittämään tupakoinnilla, ja puolison Nikotiinikorvaushoitoa voidaan käyttää tupakointi. Naiset, jotka aloittavat tupakoinnin raskauden aikana uudelleen, ovat nuoria, ovat tupakoineet runsaasti ennen raskautta ja lopettaneet vasta loppuraskaudessa (Thyrian ym. 2006b). Uudelleen aloittamista on mahdollista vähentää antamalla psyykkistä tukea ja tietoa tupakoinnin haitoista (Thyrian ym. 2006a). Tupakoinnin lopettaminen on tunnetusti vaikeata nikotiiniriippuvuuden vuoksi. Lääkärin antama ohjaus, neuvonta ja valistus on vaikuttavaa erityisesti, jos siihen liittyy ns. mini-interventio. Keskustelussa suositellaan käytettäväksi»kuuden K:n mallia» (kysy, keskustele, kirjaa, kehota, kannusta ja kontrolloi). Nikotiinikorvaushoito auttaa jonkin verran, ja sitä voidaan käyttää myös raskauden aikana (Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot: Käypä hoito suositus 2006). Nikotiinivieroitushoito on raskaana olevalle parempi vaihtoehto kuin tupakointi, koska nikotiinipitoisuudet ovat pienempiä ja tupakointiin liittyvät nikotiinihuiput jäävät pois. Näiden huippujen aikana kohdun y d i n a s i a t Suomalaisnaisista 15 % jatkaa tupakointia raskauden aikana. Raskausajan tupakointi altistaa useille raskaushäiriöille ja vaarantaa lapsen myöhemmän terveyden. Lääkärin antama ohjaus, neuvonta ja valistus on tärkein lopettamiseen vaikuttava interventio. Nikotiinikorvaushoito auttaa jonkin verran, ja sitä voidaan käyttää myös raskauden aikana. Tupakointi ja raskaus 1227

5 ja istukan verenvirtaus vähenee huomattavasti 15 minuutin ajaksi (Lehtovirta ja Forss 1980). Nikotiinikorvaushoitoa tulee suositella yli kymmenen savuketta päivässä polttaville (Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot: Käypä hoito suositus 2006). Vieroitushoidossa suositaan lyhytvaikutteisia valmisteita. Myös nikotiinilaastareita on käytetty (Hotham ym. 2005). Muiden markkinoilla olevien vieroitushoitolääkkeiden käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tutkimustietoa. Lopettamisen tukeminen on tärkein interventio, joka vähentää raskaushäiriöitä (Lumley ym. 2004). Onnistunutta vieroitustulosta ennustavat parhaiten kontaktien lukumäärä sekä intervention kesto. Paitsi lääkärin myös muun terveydenhuollon henkilöstön antama tuki on tärkeä (Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot: Käypä hoito suositus 2006). Lopuksi Vaikka tupakoinnilla ja sen aiheuttamilla raskaushäiriöillä onkin selvä annos-vastesuhde (Andres ja Day 2000, Ananth ja Cnattingius 2007), asteittainen lopettaminen tai vähentäminen onnistuu huonosti. Tämän vuoksi potilaita tulee kehottaa luopumaan tupakoinnista kokonaan. Raskausaikana motivaatio tupakoinnin lopettamiseen voi olla vahva, mutta lopettaminen ilman tukea onnistuu harvemmin. Julkisen terveydenhuollon tulisikin pystyä tarjoamaan keinoja ja tukea näille äideille. Kirjallisuutta Ananth CV, Cnattingius S. Influence of maternal smoking on placental abruption in successive pregnancies: a population-based prospective cohort study in Sweden. Am J Epidemiol 2007;166: Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM. Incidence of placental abruption in relation to cigarette smoking and hypertensive disorders during pregnancy: a meta-analysis of observational studies. Obstet Gynecol 1999;93: Andres RL, Day MC. Perinatal complications associated with maternal tobacco use. Semin Neonatol 2000;5: Cnattingius S, Mills JL, Yuen J, Eriksson O, Salonen H. The paradoxical effect of smoking in preeclamptic pregnancies: smoking reduces the incidence but increases the rates of perinatal mortality, abruptio placentae, and intrauterine growth restriction. Am J Obstet Gynecol 1997;177: Hammoud AO, Bujold E, Sorokin Y, Schild C, Krapp M, Baumann P. Smoking in pregnancy revisited: findings from a large population-based study. Am J Obstet Gynecol 2005;192: Helakorpi S, Patja K, Prättälä R, Aro AR, Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys. Finnish adult health and health behaviour, spring Publications of National Public Health Institute, Series B 2007 (B1). Higgins S. Smoking in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2002;14: Hill SY, Lowers L, Locke-Wellman J, Shen SA. Maternal smoking and drinking during pregnancy and the risk for child and adolescent psychiatric disorders. J Stud Alcohol 2000;61: Hotham ED, Gilbert AL, Atkinson ER. Case studies of three pregnant smokers and their use of nicotine replacement therapy. Midwifery 2005;21: Jaakkola JKJ, Gissler M. Maternal smoking in pregnancy, fetal development, and childhood asthma. Am J Public Health 2004;94: Jaakkola N, Zahlsen K, Jaakkola JJ. Effects of a population-based smoking cessation programme on smoking in pregnancy. Eur J Public Health 2001;11: Knopik VS, Sparrow EP, Madden PA, ym. Contributions of paternal alcoholism, prenatal substance exposure, and genetic transmission to child ADHD risk: a female twin study. Psychol Med 2005;35: Langley K, Rice F, van den Bree MB, Thapar A. Maternal smoking during pregnancy as an environmental risk factor for attention deficit hyperactivity disorder behavior. Minerva Pediatr 2005;57: Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriön (ADHD) hoito [verkkoversio]. Käypä hoito suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen lastenneurologisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2007 [päivitetty ]. www. kaypahoito.fi. Lehtovirta P, Forss M. The acute effect of smoking on uteroplacental blood flow in normotensive and hypertensive pregnancy. Int J Gynecol Obstet 1980;18: Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M, Kaider A, Egarter C, Husslein P. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189: Lumley J, Oliver SS, Chamberlain C, Oakley L. Interventions for promoting smoking cessation during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 1998, Issue 3. Art. No.: CD DOI: / CD pub2 Markussen Linnet K, Obel C, Bonde E, ym. Cigarette smoking during pregnancy and hyperactive-distractible preschooler s: a follow-up study. Acta PaediatR 2006;95: McDonald SD, Perkins SL, Jodouin CA, Walker MC. Folate levels in pregnant women who smoke: an important gene/environment interaction. Am J Obstet Gynecol 2002;187: Monica G, Lilja C. Placenta previa, maternal smoking and recurrence risk. Acta Obstet Gynecol Scand 1995;74: Noakes PS, Holt PG, Prescott SL. Maternal smoking in pregnancy alters neonatal cytokine responses. Allergy 2003;58: Pfarrer C, Macara L, Leiser R, Kingdom J. Adaptive angiogenesis in placentas of heavy smokers. Lancet 1999;345:303. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Smoking and infertility. Fertil Steril 2006;86:517a. Shiverick KT, Salafia C. Cigarette smoking and pregnancy I: Ovarian, uterine and placental effects. Placenta 1999;20: Simpson WJ. A Preliminary report on cigarette smoking and the incidence of prematurity. Am J Obstet Gynecol 1957;73: Schmitz M, Denardin D, Laufer Silva T, ym. Smoking during pregnancy and attention deficit/hyperactivity disorder, predominantly inattentive type: a case-control study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45: Stakes. Syntymärekisterin aikasarjoja 2006, painossa. Stick S. The effects of in-utero tobacco-toxin exposure on the respiratory system in children. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006;6: Thyrian JR, Hannöver W, Grempler J, Röske K, John U, Hapke U. An intervention to support postpartum women to quit smoking or remain smoke-free. J Midwifery Womens Health 2006(a);51: Thyrian JR, Hannöver W, Röske K, Rumpf H-J, John U, Hapke U. Postpartum return to smoking: identifying different groups to tailor interventions. Addict Behav 2006(b);31: Tikkanen M, Nuutila M, Hiilesmaa V, Paavonen J, Ylikorkala O. Clinical 1228 M. Tikkanen

6 presentation and risk factors of placental abruption. Acta Obstet Gynaecol Scand 2006;85: Toschke AM, Koletzko B, Slikker W Jr, Hermann M, von Kries R. Childhood obesity is associated with maternal smoking in pregnancy. Eur J Pediatr 2002;161: Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot [verkkodokumentti]. Käypä hoito suositus. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2002 [päivitetty ]. www. kaypahoito.fi. Tuthill DP, Stewart JH, Coles EC, Andrews J, Cartlidge PHT. Maternal cigarette smoking and pregnancy outcome. Paediatr Perinat Epidemiol 1999;13: MINNA TIKKANEN, LL, erikoislääkäri HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS Sidonnaisuudet: Ei sidonnaisuuksia

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen tieteessä Mikael Ekblad LT, terveyskeskuslääkäri, tutkija TYKS, lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä moekbl@utu.fi Mika Gissler FT, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Tavoitteet Suosituksen tavoitteena on tehostaa tupakkariippuvuuden hoitojen

Lisätiedot

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin 4701 Katsausartikkeli Tupakoinnin haitat ja savuttomuuden hyödyt Yli miljoona suomalaista tupakoi päivittäin, aikuisista miehistä keskimäärin 29 % ja naisista 20 %. Nuorten aikuisten tupakointi on tätäkin

Lisätiedot

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat

äidin Kaikki savuttoman vauvat tahtovat Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Tämä on opaskirja sinulle, joka taistelet päästäksesi irti tupakasta, koska suunnittelet raskautta tai olet jo raskaana. 2 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus TIETEESSÄ SUSANNA SAINIO LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri HUS, naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, naistentaudit ja synnytykset, Naistenklinikka REIJA KLEMETTI FT,

Lisätiedot

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin

Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin Kaikki vauvat tahtovat savuttoman äidin 2 KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN KAIKKI VAUVAT TAHTOVAT SAVUTTOMAN ÄIDIN 3 Jokainen äiti haluaa lapselleen luonnollisesti kaikkein parasta. Siksi hän yrittää

Lisätiedot

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Raskauden aikainen tupakointi on pysynyt maassamme. Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin. lääketiede. Alkuperäistutkimus lääketiede Alkuperäistutkimus Mikael Ekblad, Jonna Maunu, Petriina Munck, Satu Ekblad, Jaakko Matomäki, Helena Lapinleimu, Leena Haataja, Liisa Lehtonen ja PIPARI-tutkimusryhmä Keskosten äidit tupakoivat

Lisätiedot

Nuuskan terveyshaitat

Nuuskan terveyshaitat Seppo Wickholm, Aira Lahtinen, Anja Ainamo ja Matti Rautalahti TEEMA: TUPAKKA Nuuskan terveyshaitat Nuuskan myynti on Suomessa kielletty. Silti noin kolmasosa 16 18-vuotiaista pojista on kokeillut nuuskaa,

Lisätiedot

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi

Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Vanhempien parhaaksi lapsen parhaaksi Terveydenhoitaja tupakoinnista vieroittumisen tukena äitiys- ja lastenneuvolassa Kati Eskelinen Hanna Lehrbäck Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana

Suositeltavat ruokavalinnat raskauden aikana Katsaus tieteessä Maijaliisa Erkkola FT, dosentti, yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, elintarvikeja ympäristötieteiden laitos, ravitsemustiede maijaliisa.erkkola@helsinki.fi Suvi Virtanen LT, ETM,

Lisätiedot

KIPUviesti KIPU. Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana. No 2 Lokakuu 2013

KIPUviesti KIPU. Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana. No 2 Lokakuu 2013 KIPUviesti No 2 Lokakuu 2013 KIPU S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kivun hoito raskauden ja synnytyksen aikana KIPUviesti 2 2013 1 SKTYn HALLITUKSEN JÄSENELTÄ

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Ennenaikainen synnytys

Käypä hoito -suositus. Ennenaikainen synnytys Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä Ennenaikainen synnytys 10.1.2011 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986

ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 ÄIDIN RASKAUDEN AIKAISEN TUPAKOINNIN VAI- KUTUS LAPSEN ALKOHOLIRIIPPUVUUDEN KE- HITTYMISEEN, POHJOIS-SUOMEN SYNTYMÄKO- HORTTI 1986 Miettinen, Tuukka Syventävien opintojen tutkielma Psykiatrian klinikka

Lisätiedot

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN

ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN ANTENATAALISTEROIDIEN JA ENNENAIKAISUUDEN VAIKUTUS LAPSEN SUKUPUOLEN MUKAISEEN KÄYT- TÄYTYMISEEN Gender related Behavior in children: effect of antenatal steroids and prematurity Tiia Ruuti Opinnäytetyö

Lisätiedot

KATSAUS. Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala

KATSAUS. Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala KATSAUS Miksi raskaus keskeytyy ja joillakin naisilla jopa toistuvasti? Maija Tulppala ja Olavi Ylikorkala Kliinisesti todetuista raskauksista 10 15 % keskeytyy ja näistä valtaosa ennen 13:ta raskausviikkoa.

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna. Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri

Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna. Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Vieroitusvalmisteet tupakoinnin lopettamisen apuna Heidi Andersén Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana Sidonnaisuuden laatu

Lisätiedot

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena

Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Kirjallisuuskatsaus Lääkinnälliset keinot ja motivoiva haastattelu tupakoinnin lopettamisen tukena Mäenpää, Milla Pekkala, Tiia 2015 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi

Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos. Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Ehkäisypillereitä hakevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden tupakointi Pro gradu -tutkielma Pirjo Mukari Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Elokuu 2005

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

UUSIN TIETO VAHVISTAA:

UUSIN TIETO VAHVISTAA: Kahvifaktaa ja terveys y h t e e n v e t o j a t i e t e e l l i s i s t ä t u t k i m u k s i s t a 2 4 TUTKITTUA TIETOA Kahvin vaikutus sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin ASIANTUNTIJA Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma,

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2.

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 2.232Mb View/Open Author(s): Tacke, Ulrich; Seppä, Kaija; Winstock, Adam Title: Year:

Lisätiedot

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen

Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio. Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Leena Sippola ja Sanna Ylä-Autio Kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kuvaus raskaudenaikaisesta alkoholin käytöstä ja sen haitoista terveyteen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki

Lisätiedot