VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville"

Transkriptio

1 VALMISTUMINEN JA SIIRTYMINEN opas perustasolle valituille vuoden 1995 tutkintosäännön mukaista tutkintoa suorittaville 1

2 SIIRTYMINEN LYHYESTI Ennen opintonsa aloittaneet ovat voineet opiskella kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (139/95) ja sen perusteella annetun tutkintosäännön (TS1995) mukaan saakka. Jos opiskelija ei saanut maisterin tutkintoa valmiiksi TS1995:n mukaan mennessä, joutui hän siirtymään alkaen uuden tutkintosäännön (TS2005) mukaiseen tutkintoon. Uudessa tutkintorakenteessa on kaksi erillistä tutkintoa, joista molemmista annetaan erillinen todistus. Jos et ehtinyt valmistua kandidaatiksi ennen siirtymistäsi uuteen tutkintoon, suoritat siirryttyäsi ensin kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeen voit aloittaa maisterin tutkinnon suorittamisen. Siirtymäsääntöjä voit tällöin käyttää vain opintojen sijoittamiseen osaksi uutta kandidaatin tutkintoa. Jos sen sijaan olet ennen siirtymistäsi valmistunut kandidaatiksi, suoritat uuden tutkinnon mukaan ainoastaan maisterin tutkinnon. Siirtymäsääntöjä käytät tällöin ennen siirtymistä suorittamiesi opintojen sijoittamiseen osaksi uutta maisterin tutkintoa. Siirtymisen yhteydessä aiempia opintosuorituksia voidaan siirtää uuden tutkinnon opintokokonaisuuksiin tässä oppaassa esitellyllä yliopiston määräämällä tavalla. Puuttuvat opinnot suoritetaan siirtymisen jälkeen aina uuden tutkintosäännön vaatimusten mukaan. 2

3 TÄMÄN OPPAAN TARKOITUS JA KÄYTTÄMINEN Tämä opas on tarkoitettu kaikille vanhan tutkintosäännön mukaan opiskeleville perustasolle valituille, jotka haluavat hakea menettämäänsä opinto-oikeuttaan takaisin. Tutki, mitä uusi tutkintosääntö tarkoittaa kohdallasi, kun pyrit takaisin kirjoille Kauppakorkeaan. Mikäli haet takaisin opinto-oikeuttasi Kauppakorkeassa, tulee sinun laatia suunnitelma siitä, kuinka suoritat tutkintosi loppuun. Suunnitelman laatimista mutkistaa se, että olet suorittanut ainakin osan aiemmin suorittamistasi opinnoista vanhan tutkintosäännön aikana. Sinun tulee siis suunnitella, kuinka saisit nämä aiemmin suorittamasi opinnot osaksi uuden tutkintosäännön mukaista tutkintoa. Harkitsethan ensin huolellisesti, oletko todella valmis sitoutumaan tutkinnon suorittamiseen ja varaamaan opiskeluun sen vaatiman ajan. Vanhan tutkintosäännön (TS1995) mukaisen tutkinnon suorittamisoikeus umpeutui Tämä tarkoittaa sitä, että vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelleiden eli ennen HSE:ssä aloittaneiden opiskelijoiden valmistuminen kauppatieteiden kandidaatiksi tai maisteriksi ei ole enää lähtien ollut mahdollista vanhan tutkintosäännön vaatimusten mukaisesti. Opiskelu ja valmistuminen tämän päivän jälkeen ovat edellyttäneet siirtymistä uuteen tutkintosääntöön (TS2005) alkaen kenenkään ei siis ole ollut mahdollista enää valmistua TS1995:n vaatimusten mukaan; jos et ehtinyt valmistua mennessä, joudut siirtymään opiskelemaan uuden tutkintosäännön mukaisesti kaikkien vanhan tutkinnon mukaan opiskelevien opiskeluoikeus on lakannut. Voidakseen jatkaa HSE.ssä opintojaan, tulee opiskelijan anoa siirtoa suorittamaan uutta vuoden 2005 tutkintoasetuksen mukaista tutkintoa. Kaikkien ennen vuotta 2005 aloittaneiden opiskelijoiden on siis tullut siirtyä suorittamaan uutta koulutusohjelmapohjaista tutkintoa voidakseen opiskella HSE:ssä lukuvuonna ja sen jälkeen! Siirtymisellä tarkoitetaan niitä hallinnollisia ja opiskelijan omia toimenpiteitä, joiden myötä opiskelijaan sovellettava tutkintosääntö vaihtuu. Opiskelijan siirtäminen uuteen tutkintoon tapahtuu opiskelijan omasta anomushakemuksesta. Opiskelijan tulee tässä vaiheessa suunnitella, miten hän sijoittelee ennen siirtymistä suoritetut opintonsa osaksi uutta tutkintoa ja miten hän siirtymisen jälkeen täydentää vajaat opintokokonaisuutensa valmiiksi tutkinnoksi. Opas koostuu kuudesta osasta. Ensimmäiset kolme osaa kertovat siirtymisestä yleisesti. Neljäs osa sisältää siirtymäsäännöt. Siirtymäsäännöt kertovat, mitkä vanhan tutkinnon opinnoista voit sijoittaa osaksi uutta tutkintoa ja miten. Viimeiset kaksi osaa antavat siirtyvälle opiskelijalle käytännön neuvoja siirtymisessä; miten opiskelija siirtyy uuteen tutkintoon, miten hän suunnittelee siirtymisen jälkeiset opintonsa. Oppaasta löydät vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat suurimmat erot vanhan ja uuden tutkinnon välillä? Mihin ohjelmiin voin siirtyä nykyisestä pääaineestani? Mitkä suorittamani opinnot voin sijoittaa osaksi uutta tutkintoani? Miten sijoittelen ennen siirtymistä suoritetut opinnot osaksi uutta tutkintoani? Miten voin siirtymisen yhteydessä vaihtaa sellaiseen koulutusohjelmaan, joka ei vastaa nykyistä pääainettani? Miten minun tulee toimia siirtyäkseni? 3

4 SISÄLLYSLUETTELO HUOM! TÄMÄ OPAS ON MUOKATTU AIKAISEMMIN KÄYTÖSSÄ OLLEESTA SIIRTYMÄ- OPPAASTA. TÄMÄN VUOKSI SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÄÄ SILTÄ KUIN OSASTA LUKU- JA PUUTTUISI ALALUKUJA: ESIMERKIKSI OSASSA 2 ALALUVUT ALKAVAT VASTA KOH- DASTA 2.3. TÄMÄ ON KUITENKIN OIKEA VERSIO OPPAASTA PUUTTUVILLA ALA- LUVUILLA EI OLE PÄIVITETYN OPPAAN KANNALTA MERKITYSTÄ. OSA 1 MIKÄLI SAAT OPINTO-OIKEUTESI TAKAISIN, JOUDUT SUORITTAMAAN TUTKINNON UUDEN TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISESTI SUORITANKO UUSIEN TUTKINTOSÄÄNTÖJEN MUKAISESTI SEKÄ KANDIDAATIN ETTÄ MAISTERIN TUTKINNON, VAI AINOASTAAN MAISTERIN TUTKINNON? MITEN UUSI TUTKINTO EROAA VANHASTA?... 6 OSA 2 TUTKINTOVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN VAADITUT YLEISOPINNOT Kun opinnot on aloitettu ennen vuotta Kun opinnot on aloitettu vuonna Kun opinnot on aloitettu vuonna (English Track) KIELIOPINTOVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN ESIMERKKEJÄ TUTKINNON KOKONAISOPINTOVIIKKOVAATIMUKSEN (120/160OV) TÄYTTYMISESTÄ OSA 3 MITÄ SIIRTYMISELLÄ TARKOITETAAN? TUTKINNONUUDISTUS HSE:SSÄ MITEN UUDET TUTKINNOT EROAVAT VANHOISTA? Rakenne Opintopolut Vaihto-opinnot, hyväksilukeminen, kieli- ja viestintäopinnot, harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot SIIRTYMINEN JA KOULUTUSOHJELMAN VAIHTO SIIRTYMISEN YHTEYDESSÄ Pääainepohjaisista tutkinnoista koulutusohjelmapohjaisiin tutkintoihin OSA 4 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT TÄRKEÄÄ TIETOA SIIRTYMISESTÄ SIIRTYMINEN KANDIDAATIN TUTKINTOON Siirtyminen kun sinulla ei ole pääainetta Mistä pääaineesta mihin ohjelmaan? Siirtyminen pääainetta vastaavaan ohjelmaan Siirtyminen pääainetta vastaamattomaan ohjelmaan Opintokokonaisuuksien rakentaminen Liiketoimintosaamisen perusteista lähtien Liiketoimintaosaamisen perusteiden muodostaminen Kandidaattiohjelmien opinnot Yhteiset opinnot Erikoistumisopinnot Ohjelmakohtaisia rajauksia vanhojen yleisopintojen sijoitteluun Siirtyvillekin pakolliset kurssit kandidaatin koulutusohjelmissa Kandidaatin tutkinnon sivuopinnot Sivuopintojen nimeäminen Sivuopintojen koostaminen Sivuopinnot laskentatoimen ja rahoituksen laitokselta Sivuopinnot kansantaloustieteen laitokselta Sivuopinnot markkinoinnin laitokselta Sivuopinnot johtamisen laitokselta Sivuopinnot Tieto- ja palvelutalouden laitokselta Sivuopinnot kielten ja viestinnän laitokselta

5 Muut sivuopintokokonaisuudet Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus Kandidaatin tutkinnon kieliopinnot SIIRTYMINEN MAISTERIN TUTKINTOON Mistä pääaineesta mihin ohjelmaan? Siirtyminen pääainetta vastaavaan ohjelmaan Siirtyminen pääainetta vastaamattomaan ohjelmaan Maisterin tutkinnon kaikille yhteiset opinnot Maisteriohjelmien opinnot Laitoksen yhteiset opinnot Erikoistumisopinnot Siirtyvillekin pakolliset opinnot maisteritason koulutusohjelmissa Syventävien opintojen kertominen (vain koulutusohjelman opintojen kohdalla) Esimerkkejä kertoimen käytöstä Maisterin tutkinnon sivuopinnot Sivuopintojen nimeäminen Sivuopintojen koostaminen Sivuopinnot laskentatoimen ja rahoituksen laitokselta Sivuopinnot kansantaloustieteen laitokselta Sivuopinnot markkinoinnin laitokselta Sivuopinnot johtamisen laitokselta Sivuopinnot liiketoiminnan Tieto- ja palvelutalouden laitokselta Sivuopinnot kielten ja viestinnän laitokselta Muut sivuopintokokonaisuudet Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus OSA 5 MITEN ANON SIIRTYMISTÄ? Kun et ole valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi Kun sinulla ei ole pääainetta Kun sinulla on pääaine Kun olet valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi Siirtymisen anominen kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä Siirtymisen anominen kauppatieteiden kandidaatiksi valmistumisen jälkeen Ohjeita opintojen sijoitteluun OSA 6 OPINTOJEN TÄYDENTÄMINEN SIIRTYMISEN JÄLKEEN Kun siirryt uuteen kandidaatin tutkintoon Kun siirryt uuteen maisterin tutkintoon OPPAAN TÄRKEIMMÄT KÄSITTEET

6 OSA 1 MIKÄLI SAAT OPINTO-OIKEUTESI TAKAISIN, JOUDUT SUORITTAMAAN TUTKIN- NON UUDEN TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISESTI 1.1 SUORITANKO UUSIEN TUTKINTOSÄÄNTÖJEN MUKAISESTI SEKÄ KANDIDAATIN ETTÄ MAISTERIN TUTKINNON, VAI AINOASTAAN MAISTERIN TUTKINNON? Se, missä vaiheessa opintosi ovat hakiessasi uudelleen kirjoille, vaikuttaa siihen, suoritatko uuden tutkintosäännön mukaisesti joko sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon vai pelkän maisterin tutkinnon; Jos olet valmistunut vanhan tutkintosäännön mukaiseksi kandidaatiksi ennen siirtymistäsi, suoritat pelkän maisterintutkinnon uuden tutkintosäännön mukaan. Jos sen sijaan et ole valmistunut kandidaatiksi ennen siirtymistäsi, suoritat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon uuden tutkintosäännön vaatimusten mukaan. Valmistumisella tarkoitetaan sitä, että olet jo saanut tutkintotodistuksen tai että opintosi täyttävät tutkintovaatimukset ja todistus on tilattu jaettavaksi seuraavassa todistustenjaossa. 1.2 MITEN UUSI TUTKINTO EROAA VANHASTA? Tässä oppaassa kerrotaan, miten uusi tutkinto eroaa vanhasta (katso 3.2). Uuden tutkinnon rakenne sekä sitä koskevat määräykset ja vaatimukset koskevat siirtymisen jälkeen myös siirtyneitä opiskelijoita. 1. Millainen uusi tutkinto on rakenteeltaan ja opintosuorituksia koskevilta vaatimuksiltaan? Mitä erilainen tutkintorakenne ja sitä koskevat erilaiset säädökset tarkoittavat omien opintojeni kannalta? Sinun kannattaa selvittää huolella, mitkä ovat uudenmallista tutkintoa koskevat säädökset, jotka määrittelevät esimerkiksi siirtyvillekin pakollisia ohjelman opintoja kieliopintojen suorittamista, vaihdossa suoritettujen opintojen ja JOO- opintojen sisällyttämistä tutkintoon tai arvosanojen painottamista. 2. Miten voin lukea vanhaan tutkintoon suorittamani opinnot hyväkseni uuden tutkintosäännön piiriin siirtyessäni? Paljonko joudun suorittamaan lisää opintoja valmistuakseni? Mitä suorittamiani vanhaan tutkintoon sisältyviä opintoja en pysty siirtämään osaksi uutta tutkintoani? Asian voit selvittää tutustumalla huolella vanhaan tutkintoon suoritettuja opintoja koskeviin siirtymäsääntöihin ja laatimalla itsellesi siirtymäsääntöjen mukaisen opintosuunnitelman (HOPS). 6

7 OSA 2 TUTKINTOVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN 2.3 VAADITUT YLEISOPINNOT Kun opinnot on aloitettu ennen vuotta 1995 Opintojen aloittamisella tarkoitetaan opiskelupaikan saamista ja vastaanottamista. Ennen vuotta 1995 opintonsa aloittaneilla katsotaan kauppa- ja taloustieteelliset yleisopinnot suoritetuiksi, jos opiskelijalla on: - vähintään yksi opintojakso seuraavista aineista: liikkeenjohdon systeemit, markkinointi, organisaatiot ja johtaminen, tietojärjestelmätiede (jokin muu kurssi kuin Tietokoneen ajokortti), yritysjuridiikka; - vähintään kaksi kurssia laskentatoimesta / rahoituksesta (toisen näistä kursseista on oltava Kirjanpidon perusteet) - vähintään kaksi kurssia kansantaloustieteestä; - vähintään kaksi kurssia menetelmäaineita: yksi kurssi talousmatematiikkaa ja yksi kurssi tilastotiedettä (tieteen filosofian kurssi käy jommankumman sijasta); aloittaneilla kaksi kurssia talousmatematiikkaa ja/tai tilastotiedettä (tieteen filosofian kurssi käy jommankumman sijasta) Vanhat yleisopintojen kurssit korvaavat aineiden yleisopintojen kursseja seuraavalla tavalla: - 20Y7 korvaa yleisopintojen liikkeenjohdon systeemien kurssin - 20Y2 tai 20Y3 korvaa organisaatiot ja johtamisen -aineen kurssin, markkinoinnin kurssin tai laskentatoimen kurssin (ei Kirjanpitoa) - 20Y6+20Y9 tai 20Y4 korvaa organisaatiot ja johtaminen -aineen kurssin tai markkinoinnin kurssin Vähintään yksi opintojakso tarkoittaa, että kurssin laajuudella ei ole väliä. Ennen vuotta 1995 opintonsa aloittaneilla yleisopintojen yhteislaajuudeksi muodostuu usein vähemmän kuin 60 ov, jonka myötä valinnaisia opintoja tutkinnon kokonaislaajuuden täyttymiseksi tarvitaan enemmän. Ks. tutkintovaatimusten täyttymisen check list Kun opinnot on aloitettu vuonna Opintojen aloittamisella tarkoitetaan opiskelupaikan saamista ja vastaanottamista. Opiskelijalla tulee olla seuraavat 16 kurssia suoritettuna (14x4ov+2x2ov=60ov). Tutkintosäännön 1995 mukainen kurssi Nykyinen suorittamistapa (lkv ) Luennot Tentit (alustavat päivät) 21A030/ 21A035 Liiketoiminta ja strategia 4 ov Liiketoiminta ja strategia, kirjatentti 4 ov 21A035/ 21C00100 Liiketoiminta ja strategia 4 ov, kirjatentti tai Liiketoiminta ja strategia, 4 ov 21C00100 alkusyksy 21C00100: , ja

8 21A050 (21A040) (21A055) Työ ja organisointi 4 ov (ent. Oppiva organisaatio) (ent. Työ ja organisointi, kirjatentti) 21A00110/ 21A00210 Johtamisen perusteet 4 ov / Johtamisen perusteet, kirjatentti 4 ov 21A00110 alkusyksy 21A00110: , ja A010 Kirjanpidon perusteet 4 ov 22C00100 Kirjanpito 4 ov koko syksy , ja C012 Johdon laskentatoimen perusteet 4 ov 22C00200 Johdon laskentatoimi I 4 ov koko syksy 22C00200: , ja A010 Markkinoinnin perusteet 4 ov 23A00110 Markkinoinnin perusteet 4 ov loppusyksy 23A00110: , ja A020 Johdatus yrittäjyyteen ja innovatiiviseen ajatteluun 2 ov 25C61000 Liiketoiminnan suunnittelu ja kaupallistaminen 2 ov * loppusyksy 25C61000: , ja A010 Introduction to International Business 2 ov 26A010 Introduction to International Business 2 ov (kirjatenttejä) , , ja A010 Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet 4 ov 27A010 Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet 4 ov ** harjoituksia loppusyksy , ja A030 Rahoituksen perusteet 4 ov 28A00110 Rahoituksen perusteet 4 ov loppukevät , ja A010 31A020 Makrotaloustieteen perusteet 4 ov *** Mikrotaloustieteen perusteet 4 ov *** 31A00110: alkukevät, 31C00100: koko syksy, 31C00200: koko kevät, 31C00300 loppusyksy 31A00110: ja C00100: ja C00200: ja C00300: , ja

9 32A010 Yritysjuridiikan perusteet 4 ov 32A A010 Yritysjuridiikan perusteet ja liikeelämän etiikka 4 ov tai Yritysjuridiikan perusteet, kirjatentti 4 ov 32A00110: alkukevät , ja A010 35A010 36A010 Talousmatematiikan perusteet 4 ov **** Tuotanto- ja materiaalitalous 4 ov Tilastotieteen perusteet 4 ov **** 34A011 34A012 Talousmatematiikan perusteet, osa 1 ja Talousmatematiikan perusteet, osa 2 30A00110 koko syksy 30A00310 koko syksy kts. kuulustelu- järjestys tai kurssin kotisivut 35A00110 Tuotantotalous 4 ov loppukevät 35A00110: ja A012 36A013 Tilastotieteen perusteet, osa 1 ja Tilastotieteen perusteet, osa 2 30A00110 koko syksy 30A00310 koko syksy kts. kuulustelu- järjestys tai kurssin kotisivut 37A025 (37A020) (37A A012) Johdanto tietojärjestelmiin 4 ov (ent. Tietotyön tuottavuusvälineistö 4 ov) (ent. Henkilökohtainen tietojenkäsittely 2 ov + Johdanto tietojärjestelmiin 2 ov) 37C00100 Management Information Systems 4 ov 37C00100 alkusyksy 37C00100: ja (Ylimääräinen tentti ) * Tentin lisäksi yrittäjyyden Liiketoiminnan suunnittelu ja kaupallistaminen -kurssiin sisältyy liiketoimintasuunnitelman teko. ** Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet -kurssi toteutetaan kirjatenttinä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua itsenäistä opiskelua tukeviin harjoituksiin (30 h) syyslukukauden loppuperiodilla. *** Jos opiskelijalta puuttuvat molemmat kansantaloustieteen kurssit, hän suorittaa joko 1) kurssit 31A00110 Kansantaloustieteen perusteet ja 31C00300 Suomen talous ja talouspolitiikka tai 2) aineopintotason kurssit 31C00100 Mikrotaloustiede ja 31C00200 Makrotaloustiede. Jos opiskelija on suorittanut joko 31A020 Mikrotaloustieteen perusteet tai 31A010 Makrotaloustieteen perusteet voi puuttuvan kurssin korvata suorittamalla kurssin 31A00110 Kansantaloustieteen perusteet tai suorittamalla puuttuvan kurssin ainetasoisen kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede tai 31C00200 Makrotaloustiede. **** Jos opiskelijalta puuttuu ainoastaan Tilastotieteen perusteet, tulee kurssi korvata tilastotieteiden osasuorituksina kursseista 30A00110 Matematiikkaa ja tilastotiedettä liikkeenjohtajille ja 30A00310 Kvantitatiivinen analyysi taloustieteissä. Jos opiskelijalta puuttuu ainoastaan Talousmatematiikan perusteet, tulee kurssi korvata talousmatematiikan osasuorituksina kursseista 30A00110 Matematiikkaa ja tilastotiedettä liikkeenjohtajille ja 30A00310 Kvantitatiivinen analyysi taloustieteissä. Jos opiskelijalta puuttuvat sekä 34A010 Talousmatematiikan perusteet että 36A010 Tilastotieteen perusteet, suoritetaan normaalisti uusimuotoiset kurssit 30A00110 Matematiikkaa ja tilastotiedettä liikkeenjohtajille ja 30A00310 Kvantitatiivinen analyysi taloustieteissä 9

10 2.3.3 Kun opinnot on aloitettu vuonna (English Track) Opintojen aloittamisella tarkoitetaan opiskelupaikan saamista ja vastaanottamista. Suomenkielisten yleisopintojen ja ns. English Trackissa suoritettujen yleisopintojen kurssivastaavuudet ohessa. Lisätietoa English Track -kurssien suorittamisesta lukuvuonna Piazzassa. English Track (Degree Regulations 1995 ) Required core courses in Finnish (Degree Regulations 1995) Code Course name Code Course name 21A340 Strategic Management 21A030 Liiketoiminta ja strategia 22A040 Financial Accounting * 22A010 Kirjanpidon perusteet 22C210 Introduction to Management Accounting ** 22C012 Johdon laskentatoimen perusteet 23A020 Marketing Management 23A010 Markkinoinnin perusteet 25A040 Introduction to Entrepreneurship 25A020 Johdatus yrittäjyyteen ja in- *** novatiiviseen ajatteluun 26A010 Introduction to International Business 26A010 Introduction to International Business 27A020 Quantitative Methods 27A010 Kvantitatiivisen suunnittelun perusteet 28A010 Managerial Finance **** 28A030 Rahoituksen perusteet 31A030 Managerial Economics 31A020 Mikrotaloustieteen perusteet 31A040 Macroeconomics 31A010 Makrotaloustieteen perusteet 32A020 Introduction to Finnish and 32A010 Yritysjuridiikan perusteet EU Law (ent. oikeustieteen perusteet) 34A030 Business Mathematics 34A010 Talousmatematiikan perusteet 35A020 Management of Operations 35A010 Tuotanto- ja materiaalitalous 36A020 Business Statistics 36A010 Tilastotieteen perusteet 37A021 Management Information 37A025 Johdanto tietojärjestelmiin Systems 53A230 Organizational Behavior 21A050 Työ ja organisaatio * Financial Accounting on ollut joskus nimeltään Introduction to Financial Accounting. ** Introduction to Management Accounting on ollut joskus nimeltään pelkkä Management Accounting. *** Lukuvuonna English Trackilla suoritettiin yrittäjyyden kurssin sijasta 2 ov Readings-kurssi (26-alkuinen koodi). Jos opiskelija on silloin tehnyt sen, ei yrittäjyyden kurssia enää vaadita. **** Managerial Finance on joskus ollut 22-koodilla, mutta vastaa silti rahoituksen perusteita. V English Trackilla englannin kielen kurssin 61A130 Communication Skills Module 2 ov suorittaneilla em. kurssi vastasi englannin kielen kurssia Business Communication Skills 1 (2 ov). 10

11 2.4 KIELIOPINTOVAATIMUSTEN TÄYTTYMINEN ESIMERKKEJÄ Kielikokonaisuuksien tulee muodostua määrätyllä tavalla eli ko. kielen tutkintovaatimusten mukaisesti. Mitkä tahansa ko. kielen kurssit eivät siis käy. Tiettyjä alkeiskursseja (ns. 0-kurssikoodi) ei lasketa. Ruotsi ei ole vieras kieli. Esimerkkejä kursseista, jotka ovat alkeistason kursseja eli joita ei voida minimivaatimuksiin laskea: espanja: Alkeiskurssi italia: Alkeiskurssi englanti: 61A060 Threshold grammar 1 ov, 61A070 Remedial 1 ov, 61A080 General proficiency 1 ov Esimerkkejä kursseista, joita tyypillisesti luullaan alkeiskursseiksi, mutta jotka lasketaan ihan normaalisti kielten ja tutkinnon minimivaatimuksiin eli ovat ok: englanti: 61B180 Grammar Brush-up 2ov espanja: 65A040+65A050 Talouskielen perusteet I ja II yht. 4 ov = 65A00001 ja 65A00002 Liike-espanjan perusteet 1 ja 2, yht. 4 ov italia: 63A010 Yleiskieli 4 ov, 63A00000 Liikeitalian perusteet 4 ov japani: 68A011/68A A012/68A00002 Liikejapanin perusteet 1&2 yht. 4 ov ranska: 66A050 Perusteet / 66A00001 ja 66A00002 Liikeranskan perusteet 1 ja 2, 4 ov saksa: 62A210+62A220 Talouskielen perusteet 1.osa & 2.osa yht. 2 ov Esimerkkejä kielivaatimusten täyttymisestä ja siitä että kielivaatimukset eivät täyty: Esim1, kauppatieteiden kandidaatin kielivaatimukset ok: Olet suorittanut A-kurssikoodisen suomen kurssin 2 ov (Talouselämän viestintä = ent. kirjoitusviestintä 1 ov + Puheviestintä 1 ov) ja A-kurssikoodisen ruotsin kurssin 2 ov (Ruotsinkielinen yritysviestintä 1 = ent. Ruotsin talouskieli = ent. Taloustekstit 1 ov + Suullinen liikeviestintä 1 ov). Lisäksi olet suorittanut englannista Business Communication Skills 1 ja 2 sekä 2 valinnaista englannin kurssia (yht. 8 ov) ja ranskasta 66A050 Perusteet (4 ov). => Kielivaatimukset ovat ok! Esim2, kauppatieteiden kandidaatin kielivaatimukset eivät täyty: Suomen ja ruotsin 2 ov kurssien lisäksi olet suorittanut saksasta 8 ov: Talouskielen perusteet 1 ja 2 (=Deutsch beruflich 1), Keskustelu A (=Deutsch situativ 1), Finnland als handelspartner (=Deutsch beruflich 2) sekä Liikeviestinnän kurssi. Espanjasta olet suorittanut 4 ov eli Alkeiskurssi. => Kielivaatimukset EIVÄT täyty! Virheet: Espanjan alkeiskurssia ei huomioida eli lyhyttä vierasta kieltä ei ole tehtynä. Lisäksi saksa rakentuu väärällä tavalla, saksasta on suoritettava 8 ov kokonaisuuteen Liikeviestinnän kurssin sijasta Keskustelu B eli Deutsch situativ 2. Esim3, kauppatieteiden maisterin kielivaatimukset eivät täyty: Suoritettu yhteensä 20 ov kieliä. Suomen ja ruotsin 2 ov peruskurssit suoritettu. Englannista suoritettu Business Communication -kurssi 4 ov ja 6 ov valinnaisia kursseja (yht. 10 ov). Espanjasta suoritettu 4 ov: Talouskielen perusteet I 2 ov (=ent. Suulliset harjoitukset 1 ov + Talouskielen perusteet I 1 ov) sekä Talouskielen perusteet II 2 ov. Ruotsista suoritettu lisäksi B-tason suoritus Suullinen esitystaito 2 ov. => suomi ja ruotsi 2 ov ok, englannista 8 ov ok ja espanjasta 4 ov ok. KTM-tutkinnon +4ov kokonaisuus kuitenkin puuttuu, koska englantiin on suoritettu 2ov ja ruotsiin 2ov (+4 ov.n kokonaisuus tulee olla samaa kieltä). Ratkaisu: suoritetaan englantiin +2ov tai ruotsiin +2ov ko. kielen vaatimusten mukaisesti (esim. ruotsin +4ov -kokonaisuuteen eivät käy vaihto-opiskelusta saatavat opintoviikot). 11

12 Jos englannin tai ruotsin kielikokonaisuudesta puuttuu 2 ov, eräs ratkaisu on suorittaa itseopiskelukurssi: - Englanti: itseopiskelukurssit á 2 ov: 61C400 English as world language, 61C410 Readings in Business Communication ja 61C420 Readings in Intercultural Communication. Kahdessa jälkimmäisessä kurssissa tentit. Ks. tarkemmat tiedot kurssien suorittamisesta opinto-oppaasta netistä. - Ruotsi: itseopiskelukurssit á 2 ov: 72C103 kirjallisuuspaketti, 72B00204 Speciella teman B ja 72C00303 Speciella teman C. Ks. kurssien suorittamisesta opinto-oppaasta netistä. Pakollisten kieliopintojen Valinnaista opintokokonaisuutta (katso aiemmin 2.2.1) ruotsista ei saa muodostaa vain itseopiskelukursseista. 2.5 TUTKINNON KOKONAISOPINTOVIIKKOVAATIMUKSEN (120/160ov) TÄYTTYMISESTÄ Tutkinnon kokonaisopintoviikkovaatimukseen ei lasketa seuraavien kurssisuoritusten opintoviikkoja: Tietokoneen ajokortti, Tietokone työvälineenä, kielten 0-koodiset alkeiskurssit, englannin vanhat kurssit Threshold grammar, General proficiency ja Remedial. Ks. myös luku kieliopintovaatimusten täyttymisestä. Lisäksi vanhasta Konekirjoitus- ja tekstinkäsittelykurssista voidaan huomioida maksimissaan 2 ov. Esim: Opiskelijalla on 160 ov ja KTM-vaatimukset täyttyvät muilta osin, mutta hänellä on suoritettuna Tietokoneen ajokortti 2 ov. Tällöin 160 ov 2 ov = 158 ov. => Suoritettava vielä joku 2 ov. Työharjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon: Tutkinnon kokonaisopintoviikkojen täyttämiseksi käy myös työharjoittelu. Kauppatieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoon voi sisältyä työharjoittelua enintään 6 opintoviikkoa. Kolme viikkoa yhtäjaksoista kokopäiväistä harjoittelua vastaa tällöin yhtä opintoviikkoa. Harjoittelun tulee olla pääsääntöisesti (vähintään 4 ov) ammatillisiin tehtäviin valmistavaa harjoittelua, jossa keskeistä on korkeakoulussa opittujen tietojen ja taitojen soveltamisen harjoittelu ja teoreettisten yhteyksien näkeminen. Korkeintaan 2 ov harjoittelusta voi olla työtehtäviä, joilta ei vaadita ammatillisia tavoitteita. Tällöin harjoittelun tehtävä on perehdyttää opiskelija fyysiseen ja sosiaaliseen työympäristöön. Uudistetun reservin upseeri- tai aliupseerikoulutuksen saaneille opiskelijoille voidaan anomuksesta hyväksilukea pääaineen harkinnan mukaan enintään 4 ov sisällytettäväksi kauppatieteiden maisterin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin osaksi työharjoittelua. Työharjoittelua voi olla myös osallistuminen yhteen, enintään 4 opintoviikon laajuiseen korkeakoulun järjestämään yritysprojektiin. Laitokset laativat harjoittelun hyväksymistä koskevat ohjeet. Harjoittelun hyväksyy kunkin opiskelijan pääaineen laitos. Saadakseen harjoittelun hyväksytyksi opintoihinsa tulee opiskelijan tehdä asiaa koskeva esitys ao. laitosneuvostolle tai sen nimeämälle henkilölle. Esitys on tehtävä vähintään vuoden kuluessa harjoittelun päättymisestä. Opiskelijan tulee toimittaa laitokselle työtodistus sekä harjoittelun sisältöä koskeva raportti. Raportti tulee hyväksyttää myös harjoittelupaikassa. Harjoittelun hyväksymismenettely vaihtelee laitoksittain, joten opiskelijan on syytä kääntyä laitoksen korkeakoulusihteerin puoleen. 12

13 OSA 3 MITÄ SIIRTYMISELLÄ TARKOITETAAN? Vuoden 1999 kesäkuussa 29 Euroopan maan opetusministerit allekirjoittivat Bolognan julistukseksi kutsutun asiakirjan. Julistuksen tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden, opettajien ja työvoiman liikkuvuutta sekä parantaa eurooppalaisen koulutuksen laatua ja kilpailukykyä. Lopullisena tavoitteena julistuksella on luoda vuoteen 2010 mennessä Eurooppaan yksi yhteinen koulutusalue (European Higher Education Area, EHEA). Matkaa ja toimenpiteitä näihin tavoitteisiin pääsemiseksi kutsutaan Bolognan prosessiksi. Tällä hetkellä Bolognan julistuksen on allekirjoittanut noin 40 maata, Suomi yhtenä niistä. Bolognan julistuksen myötä tutkintorakenteet on tarkoitus yhdenmukaistaa koko Euroopassa. Suomessa tutkintorakenteiden muuttaminen yhteiseen formaattiin toteutettiin vuoden 2005 tutkinnonuudistuksella. Tutkinnonuudistus koostuu kahdesta suuremmasta uudistuksesta; tutkintojen rakenteiden ja laajuuden uudistamisesta. Lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulussa on samaan aikaan tutkinnonuudistuksen kanssa siirrytty pääainepohjaisista tutkinnoista ohjelmapohjaisiin tutkintoihin. Tutkintojen rakenteiden uudistamisella tarkoitetaan siirtymistä kaksiportaiseen tutkintoon; uuden tutkintosäännön mukaan opiskelevat suorittavat ensin kandidaatintutkinnon ennen kuin voivat siirtyä maisteriopintoihin. Tutkintojen laajuuden uudistus puolestaan tarkoittaa kandidaatin ja maisteritutkinnon laajuuksien muuttumista. Näiden lisäksi osana tutkinnonuudistusta on opintosuoritusten opintoviikkomitoituksesta siirrytty opintopistemitoitukseen. Tutkinnonuudistuksessa olivat mukana kaikki Suomen yliopistot. Lähes kaikissa tiedekunnissa on siirrytty kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. 3.1 TUTKINNONUUDISTUS HSE:SSÄ Vuodesta 2005 asti Helsingin kauppakorkeakoulussa suoritettava kauppatieteiden maisterin tutkinto on ollut uusille opiskelijoille kaksiportainen; opiskelijat valmistuvat ensin kauppatieteiden kandidaateiksi, jonka jälkeen he suorittavat kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin 120 opintopistettä. Helsingin kauppakorkeakoulussa on kaksiportaiseen tutkintomalliin siirtymisen lisäksi siirrytty pääainepohjaisista tutkinnoista ohjelmapohjaisiin tutkintoihin. Uusi kandidaatin tutkinto (180op) koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (Liiketoimintaosaamisen perusteet), kandidaatin koulutusohjelman opinnoista (koulutusohjelman yhteiset opinnot ja erikoistumisopinnot), kieli- ja viestintäopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Uuden maisteritutkinnon (120op) opintokokonaisuudet puolestaan ovat kaikille yhteiset opinnot (Maisterin taitosalkku), koulutusohjelman syventävät opinnot (laitoksen yhteiset opinnot ja erikoistumisopinnot) sekä sivuopintokokonaisuus. Uudessa tutkinnossa kandidaattitasolla koulutusohjelmia on 5 ja maisteritasolla 13. Koska vanhoja pääaineita on 17, opiskelee moni vanhan tutkinnon opiskelija pääaineenaan sellaista oppiainetta, jolla ei uudessa tutkintojärjestelmässä ole omaa kandidaatti- tai maisteritason koulutusohjelmaa. Pääaineille on kuitenkin määritetty sitä vastaavat kandidaatin ja maisterin koulutusohjelmat. 13

14 Uudenmallisten tutkintojen sisällöt ja tutkintovaatimukset on myös määritelty uudelleen. Tutkintoihin sisältyvät opintokokonaisuudet ovat laajuudeltaan erilaisia ja esimerkiksi kieli- ja viestintäopinnot keskittyvät uudessa tutkintorakenteessa lähes kokonaan kandidaatin tutkintoon. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vanhan tutkintoasetuksen (139/95) mukaista tutkintoa suorittavalla opiskelijalla on oikeus jatkaa vanhan tutkinnon suorittamista saakka tai anomuksesta siirtyä suorittamaan uutta tutkintoa. HSE:ssa opiskelijan on anottava siirtymistä jäljempänä osassa 5 kerrotulla tavalla. Siirtymävaiheessa opiskelijalle vahvistetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Siinä määritellään, mitkä vanhan tutkinnon opinnot voidaan siirtää osaksi uutta tutkintoa. Tämä siirtovaiheen opintosuunnitelma on eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta siirrettyjen opintojen osalta sitova. 3.2 MITEN UUDET TUTKINNOT EROAVAT VANHOISTA? Tässä luvussa esitellään olennaisimmat erot vanhan ja uuden tutkintorakenteen välillä. Uutta tutkintoa koskevat säännöt koskevat siirtymisen jälkeen myös kaikkia siirtyneitä opiskelijoita Rakenne Ohjelmapohjaisuus. Uuden tutkintosäännön mukaisissa kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa ei enää ole pääaineita; pääaineet ovat korvautuneet kandidaatti- ja maisteritason koulutusohjelmilla. Vanhassa tutkinnossa opiskelija saattoi valita itselleen pääaineen 17 aineen joukosta. Uudessa tutkinnossa puolestaan koulutusohjelmia on tarjolla kandidaattitasolla 5 ja maisteritasolla 13. Kaksiportaisuus. Uudessa tutkintosäännössä kandidaatin- ja maisterintutkinnot ovat selkeästi erillisiä tutkintoja, jotka suoritetaan peräkkäin; Kaikki vuonna 2005 tai sen jälkeen perustasolle valitut opiskelijat suorittavat ensin kandidaatin tutkinnon (suorittavat vuoden 2005 tutkintosäännön mukaiset opinnot sekä tilaavat ja saavat tutkintotodistuksen) ja sen jälkeen maisterin tutkinnon. Uutta kandidaatin tutkintoa opiskeleva voi aloittaa maisterin tutkinnon kaikille yhteisten opintojen suorittamisen kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun hänellä on koossa kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 150 opintopisteen verran ja kun hän on pian valmistumassa kandidaatiksi. Laajuudet. Vanha kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa ja maisterin tutkinto 160 opintoviikkoa. Vanhassa maisterin tutkinnossa kandidaatintutkinnon opinnot muodostavat osan maisterin tutkinnosta ja opiskelija käytännössä suorittaa molempia tutkintoja rinnakkain. Halutessaan voi vanhan tutkinnon opiskelija myös suorittaa 160 opintoviikkoa laajemman tutkinnon. Uusi kandidaatintutkinto on laajuudeltaan tasan 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto tasan 120 opintopistettä ja niihin sisältyvät vain tutkintovaatimuksissa määritellyt opinnot. Uudet tutkinnot ovat toisistaan täysin erillisiä tutkintoja ja ne suoritetaan peräkkäin. Samoja opintoja ei voi käyttää molempiin tutkintoihin. Ohjelmarakenteet. Uudessa tutkintorakenteessa ei samaa opintojaksoa voida sisällyttää useampaan opintokokonaisuuteen (opintokokonaisuudet: liiketoimintaosaamisen perusteet, sivuopintokokonaisuus, kieli- ja viestintäopinnot ja ohjelman opinnot) tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Vanhassa tutkinnossa 14

15 taas samat opinnot voivat kuulua useampaan opintokokonaisuuteen (esim. yleisopintojen pääainekurssi kuuluu pääaineopintoihin). Toinen ohjelmarakenteisiin liittyvä ero tutkintojen välillä on se, että uuteen kandidaatintutkintoon ei voi sisältyä syventäviä opintoja. Syventäviksi katsotaan kaikki E- tason opintojaksot sekä muut opintojaksot (pääasiassa D-tason opintojaksoja), jotka on niiden suoritusajankohtana määritelty syventäviksi. Poikkeuksen tähän sääntöön muodostaa tilanteet, joissa opiskelija on ennen siirtymistään suorittanut kurssin, joka on sen suoritusaikana ollut syventävä, mutta joka on nykyään aineopintotasoinen ja kuuluu opiskelijan uuden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelmaan tai sivuopintokokonaisuuteen. Näissä tilanteissa voidaan tämä E- tai D- koodilla rekisteröity syventävä kurssi sijoittaa opiskelijan TS2005:n mukaiseen kandidaatin tutkintoon sillä edellytyksellä, että kurssit on määritelty vastaamaan toisiaan. Sivuopintojen määrä. Vanhanmuotoinen kandidaatin tutkinto ei edellytä sivuainetta. Vanha maisterin tutkinto sen sijaan sisältää yhden vähintään 16 ov:n sivuaineen (lyhyt sivuaine eli perusopinnot). Sivuaine voi myös olla laaja eli 36 opintoviikon sivuaine (aineopinnot) ja sivuaineita voi olla useita. Sivuaineelta vaadittava laajuus voi riippua pääaineesta. Uudessa tutkinnossa sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon kuuluu yksi pakollinen sivuopintokokonaisuus. Kummassakin tutkinnossa sivuopintokokonaisuuksia voi olla vain tämä yksi; kandidaattivaiheessa 30 op:n ja myöhemmin maisterivaiheessa 24 op:n laajuinen. Myös sivuopintovalikoimat eroavat uusien ja vanhan tutkinnon välillä. Painokertoimet arvosanamäärityksessä. Tutkintotodistuksessa jokaiselle opintokokonaisuudelle sekä kaikille opinnoille määritetään pistekeskiarvo. Sekä vanhan että uuden tutkinnon opiskelijoiden pistekeskiarvoa laskettaessa kunkin aineen opintojakson arvosanaa painotetaan opintojakson opintoviikko/ opintopistemäärällä. Vanhan tutkintosäännön mukaan valmistuvien syventävien opintojen arvosanoja painotetaan lisäksi kertoimella 2 (ei kuitenkaan tutkielman) Opintopolut Ohjelman valinta. Vanhassa tutkinnossa haku pääaineisiin järjestettiin toisen opiskeluvuoden syksyn lopussa. Pääaineopinnot aloitettiin tällöin toisen opiskeluvuoden kevään alusta. Uudessa tutkinnossa kandidaatin tutkinnon koulutusohjelma valitaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden kevään lopussa, jolloin ohjelman opinnot aloitetaan heti toisen opiskeluvuoden alusta (pääaine- ja ohjelmapohjaisuudesta katso edellä). Maisterin tutkinnon koulutusohjelma valitaan vasta kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä. Maisterin tutkinnon koulutusohjelmat ovat määritelleet erikseen, mistä kandidaattitason koulutusohjelmasta voi valmistumisen jälkeen jatkaa mihinkin maisteritason koulutusohjelmaan. Ohjelman vaihtaminen. Uudessa tutkinnossa koulutusohjelmasta toiseen vaihtamiselle on asetettu tarkempia kriteerejä kuin vanhan tutkinnon pääainevaihdolle. Vanhassa tutkinnossa pääaineen vaihto oli lähinnä vastaanottavan aineen omassa harkinnassa. Kaikki uuden tutkinnon opiskelijoita koskevat koulutusohjelman vaihtamissäädökset koskevat siirtymisen jälkeen myös siirtynyttä opiskelijaa. Vanhasta tutkinnosta uuteen siirtyvä opiskelija voi siirtymisen yhteydessä anoa vaihtoa ohjelmaan, joka ei vastaa hänen pääainettaan. Ohjelman vaihdon edellytyksistä siirtymisen yhteydessä kerrotaan tämän oppaan luvuissa ja lisää. 15

16 Vaihto-opinnot, hyväksilukeminen, kieli- ja viestintäopinnot, harjoittelu ja vapaasti valittavat opinnot Vaihto-opinnot. Vanhassa tutkinnossa vaihto-opinnoista ei ensisijaisesti muodosteta kokonaisuutta, vaan ne hyväksiluetaan eri aineiden opintoihin aineen oman harkinnan mukaan. Vaihto-opintoja voi vanhassa tutkinnossa myös sijoittaa tutkinnon vapaavalintaisiin/ylimääräisiin opintoihin. Uudessa tutkinnossa puolestaan vaihto-opinnoista kootaan lähtökohtaisesti kandi- tai/ja maisteritason sivuopintokokonaisuus (Kansainvälinen sivuopintokokonaisuus). Opiskelijalla on myös mahdollisuus korvata koulutusohjelman opintojaksoja vaihto-opinnoillaan sisällöllisen vastaavuuden perusteella. Uudessa tutkinnossa vaihtoon lähdön ehtona on se, että opiskelija sitoutuu sisällyttämään vaihdossa suorittamansa opinnot tutkintoonsa. Toisaalta tätä kautta opiskelija saa myös takeen siitä, että hänen vaihtoopintonsa hyväksytään tutkintoon. Uuden tutkinnon vaihto-opinnot tuleekin suunnitella siten, että ne voidaan sisällyttää tutkintoon. Uuden tutkinnon opiskelija voi lähteä vaihtoon sekä kandi- että maisterivaiheessa, mutta molemmissa tutkinnoissa vain yhden kerran. Kandidaattitason vaihto ei vaikuta maisteritason vaihdon pääsyn edellytyksiin. Lisää vaihto-opintojen eroista tutkintojen välillä: Hyväksilukeminen. Vanhaan tutkintoon voidaan muualla suoritettuja opintoja hyväksilukea sekä korvaamaan tutkintoon vaadittavia suorituksia että myös ylimääräisiksi ja vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Uusissa tutkinnoissa opintoja voidaan hyväksilukea vain osaksi tutkintoa eli joko vain korvaamaan jotain sellaista, jonka opiskelija joutuisi tutkinnon suorittaakseen HSE:ssä muuten suorittamaan tai sisältymään sivuopintokokonaisuutena tutkintoon. Ylimääräisiä opintoja ei hyväksilueta. Kieli- ja viestintäopinnot. Uusissa tutkinnoissa kieli- ja viestintäopinnot on keskitetty kandidaatintutkintoon; kandidaatintutkintoon sisältyy 30 op kieli- ja viestintäopintoja ja maisterintutkintoon ainoastaan yksi 3 op:n kielenkurssi. Näistä sijoitteluista johtuen on uuden tutkinnon kielten kurssien suorittaminen ajallisesti rajoitetumpaa kuin vanhassa tutkinnossa. Vanhassa tutkinnossa kieli- ja viestintäopintojen suorittaminen on mahdollista maisteriksi valmistumiseen saakka. Harjoittelu. Työharjoittelua ei voi sisällyttää uuteen kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Sen sijaan useissa kandidaatti- ja maisteriohjelmassa on mahdollista suorittaa yksi koulutusohjelman valinnainen opintojakso yritysprojektina (ks. TS2005 opinto-opas). Vapaasti valittavat opinnot. Uuden tutkintosäännön mukaiseen kandidaatin tai maisterin tutkintoon ei sisälly vapaasti valittavia opintoja. Uusi kandidaatintutkinto koostuu Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuudesta, koulutusohjelman yhteisistä ja erikoistumisopinnoista, pakollisista kieliopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Maisterintutkinto muodostuu puolestaan Maisterin taitosalkusta, laitoksen yhteisistä opinnoista ja erikoistumisopinnoista sekä sivuopintokokonaisuudesta. Vanhoihin maisterin- ja kandidaatintutkintoihin sisältyy sen sijaan yleis-, pääaine-, sivuaine- ja kieliopintojen ohella myös vapaasti valittavia opintoja. 16

17 3.3 SIIRTYMINEN JA KOULUTUSOHJELMAN VAIHTO SIIRTYMISEN YHTEYDESSÄ Pääainepohjaisista tutkinnoista koulutusohjelmapohjaisiin tutkintoihin Tutkintouudistuksen yhteydessä on HSE:ssä siirrytty pääainepohjaisista tutkinnoista koulutusohjelmapohjaisiin tutkintoihin. Koska koulutusohjelmia on sekä kandidaatti- että maisteritasolla vähemmän kuin vanhassa tutkinnossa pääaineita, ei kaikille pääaineille ole omaa koulutusohjelmaa. Osana siirtymäsääntöjä on kuitenkin jokaiselle pääaineelle määritelty koulutusohjelma, johon opiskelija voi pääaineestaan siirtyä. Opiskelijan on mahdollista siirtymisen yhteydessä vaihtaa koulutusohjelmaa eli siirtyä sellaiseen koulutusohjelmaan, joka ei vastaa hänen pääainettaan (tilanne muistuttaa pääaineen vaihtoa). Koulutusohjelman vaihtamiselle siirtymisen yhteydessä on kuitenkin asetettu tarkat kriteerit; siirtymäsäännöissä on määritelty, mistä pääaineesta on mahdollista vaihtaa mihinkin ohjelmaan ja mitä vastaanottava ohjelma edellyttää siirtymisen yhteydessä ohjelmaa vaihtavan opiskelijan aikaisemmilta opinnoilta. Koulutusohjelman vaihtaminen edellyttää, että opiskelija täyttää ohjelman asettamat aikaisempiin opintoihin liittyvät edellytykset ja että vastaanottava koulutusohjelma on valmis vastaanottamaan opiskelijan. Jos olet suunnittelemassa siirtymistä, lue jäljempänä olevat siirtymäsäännöt huolella! Siirtyminen edellyttää, että laadit itsellesi siirtymäsääntöjen mukaisesti opintosuunnitelman (HOPS) vanhaan tutkintoon suoritettujen opintojen siirtämisestä uuden tutkinnon opintokokonaisuuksiin. Tämä siirtovaiheen opintosuunnitelma on eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta siirrettyjen opintojen osalta sitova. Siirtymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija siirtyy vanhasta tutkinnosta sellaiseen uuden tutkinnon koulutusohjelmaan, joka vastaa hänen vanhaa pääainettaan. Katso (siirtyminen kandidaattitasolla) ja (siirtyminen maisteritasolla) Siirtymisellä ja koulutusohjelman vaihtamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija siirtyy sellaiseen uuden tutkinnon koulutusohjelmaan, joka ei vastaa hänen pääainettaan vanhassa tutkinnossa (tilanne vastaa vanhassa tutkinnossa pääaineen vaihtoa). Tällöin opiskelijan on siirtoanomuksen yhteydessä erikseen anottava opiskeluoikeutta kyseiseen koulutusohjelmaan. Katso edellytykset koulutusohjelman vaihtamiselle siirtymisen yhteydessä (kandidaattitaso) ja (maisteritaso). 17

18 OSA 4 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT Nämä siirtymäsäännöt koskevat opiskelijoita, joilla on Helsingin kauppakorkeakoulussa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon suoritusoikeus. Siirtymäsääntöjen ajatuksena on, että kesken opintojen suorittamisen tutkintosäännöstä toiseen siirtyvän on voitava hyödyntää aiemmin suorittamansa opinnot ja kokonaisuudet mahdollisimman hyvin. Sääntöjen tarkoituksena ei kuitenkaan ole korvata mahdollisimman paljon koulutusohjelman ja sivuopintojen vaativia kursseja yleisopintojen kursseilla tai millä tahansa opinnoilla. Vanhojen yleisopintojen ensisijainen paikka on uuden tutkinnon Liiketoimintaosaamisen perusteissa. Laatiessasi opintosuunnitelmaa (HOPS) siirtymishakemuksen liitteeksi, tutki huolella eri opintokokonaisuuksia koskevat siirtymäsäädökset! On mahdollista, että et saa kaikkia vanhaan tutkintoon suoritettuja opintoja hyödynnettyä uudessa tutkinnossa. Jos siirrät ennen siirtymistä suorittamiasi opintoja uuteen tutkintoon, on siirtymäsääntöjen noudattaminen HOPS: a laatiessasi pakollista. Halutessasi voit kuitenkin suorittaa koko tutkinnon uuden tutkintosäännön vaatimusten mukaan. Siirtymäsäännöt koskevat vain vanhaan pääainepohjaiseen tutkintoon ennen siirtymistä tehtyjen opintojen sijoittamista osaksi uutta ohjelmapohjaista tutkintoa. Siirtymisen jälkeen tutkinnosta puuttuvat opinnot on suoritettava uuden tutkinnon vaatimusten mukaisesti. Sen jälkeen kun siirtymisestäsi uuteen tutkintoon on annettu päätös, et voi enää eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta esittää muutoksia tapaan, jolla vanhan tutkinnon opinnot on luettu hyväksi uudessa tutkinnossa. Tämä kannattaa huomioida erityisesti sivuopintoja suunnitellessa. Siirtymäsäännöt kertovat, mitkä ennen siirtymistä suorittamasi opinnot voit siirtää osaksi uutta tutkintoa ja miten. Siirtymäsäännöt koskevat vain ennen siirtymistä suoritettuja opintoja. Kaikki puuttuvat opinnot on aina tehtävä uuden tutkinnon vaatimusten mukaisesti. Kun siirtymisestäsi uuteen tutkintoon on annettu päätös, et voi eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta enää esittää muutoksia tapaan, jolla vanhan tutkinnon opinnot on luettu hyväksi uudessa tutkinnossa. 18

19 4.1 TÄRKEÄÄ TIETOA SIIRTYMISESTÄ Seuraavassa esitetään siirtymistä koskevia olennaisia yksityiskohtia ja yleisiä periaatteita. Siirtymisen merkitys a) Siirtymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija siirretään vanhasta tutkinnosta sellaiseen uuden tutkinnon koulutusohjelmaan, joka vastaa hänen pääainettaan. Vastaavuudella tarkoitetaan sitä ohjelmaa, johon opiskelija pääsee pääaineensa perusteella. Esimerkiksi logistiikan pääaineopiskelija voi siirtyä kandidaatiksi valmistuttuaan Logistiikka ja palvelutalous- tai Information and Service Managementkoulutusohjelmaan (aikaisemmin Business Technology- koulutusohjelma). Opiskelija voi siirtymisen yhteydessä anoa koulutusohjelman vaihtoa muuhun kuin pääainettaan vastaavaksi määriteltyyn koulutusohjelmaan. Koulutusohjelman vaihto siirtymisen yhteydessä on mahdollinen, jos opiskelija täyttää vastaanottavan koulutusohjelman asettamat aikaisempiin opintoihin liittyvät vaatimukset ja jos kyseinen ohjelma on valmis ottamaan opiskelijan. Koulutusohjelmakohtaiset aikaisempiin opintoihin liittyvät vaatimukset esitetään tässä oppaassa kohdissa ja Mikäli opiskelijan pääaineelle ei ole määritelty sitä vastaavaa ohjelmaa, sovitaan uudesta koulutusohjelmasta erikseen siirtymisen yhteydessä. Kaikkien TS1995:n mukaan opiskelevien on kuitenkin mahdollista siirtyä uuteen tutkintoon ja kaikille on olemassa ainakin yksi koulutusohjelma, johon siirtyä. b) Siirtymäsääntöjä sovelletaan vain siihen tutkintoon, jonka suorittamisen aikana opiskelija siirtyy. Jos opiskelija siirtyy suorittamaan uuden tutkintosäännön mukaista tutkintoa ennen valmistumistaan kandidaatiksi, siirtyy hän kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana. Siirtymäsääntöjä sovelletaan näin ollen ainoastaan opintojen siirtämiseen osaksi kandidaatin tutkintoa. Myöhempi maisterin tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan uuden tutkinnon vaatimusten mukaan. Mikäli opiskelija on suorittanut ennen siirtymistään uuteen kandidaatin tutkintoon sellaisia syventäviä opintoja, jotka sisältyvät sen maisterin koulutusohjelman tutkintovaatimuksiin, johon hän suunnittelee kandidaatiksi valmistuttuaan siirtyvänsä, voi hän sisällyttää myöhemmin maisterivaiheessa nämä opinnot osaksi uutta maisterin tutkintoa (sama tai vastaava kurssi). Ennen siirtymistä suoritetut syventävät opinnot eivät siirtymävaiheessa häviä rekisteristä, vaikka opiskelija siirtyisi uuteen tutkintosääntöön kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana. Jos taas opiskelija siirtyy uuteen tutkintoon valmistuttuaan vanhan tutkintosäännön mukaiseksi kandidaatiksi, siirtyy hän maisterin tutkinnon suorittamisen aikana. Siirtymäsääntöjä sovelletaan näin ollen ennen siirtymistä suoritettuihin uuteen maisterin tutkintoon sijoitettaviin opintoihin. c) Opintojen siirtäminen vanhasta uuteen tutkintoon on vapaaehtoista; opiskelija voi halutessaan suorittaa koko tutkinnon TS2005:n vaatimusten mukaan. Jos opiskelija siirtää opintoja uuteen tutkintoon, on kuitenkin siirtymäsääntöjen noudattaminen pakollista. d) Siirtyminen tapahtuu opiskelijan anomuksesta. 19

20 e) Opiskelijalle laaditaan siirtymävaiheessa opintosuunnitelma (siirtyvän opiskelijan HOPS-lomake), jossa määritellään, mitkä vanhan tutkinnon opinnoista opiskelija siirtää osaksi uutta tutkintoa ja miten. Tämä siirtovaiheen opintosuunnitelma on eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta siirrettyjen opintojen osalta sitova. Opiskelijan tulee itse laatia ehdotus siitä, miten ennen siirtymistä suoritetut opinnot sijoitetaan osaksi uuden tutkinnon opintokokonaisuuksia. Opiskelija laatii ehdotuksen siirtymäsääntöjen perusteella. Tämän jälkeen HOPS tarkastetaan ja vahvistetaan. f) Siirtymisen jälkeen tutkinnosta puuttuvat opinnot suoritetaan uuden tutkinnon vaatimusten mukaan. Opintojen sijoittelu g) Uudessa tutkintorakenteessa ei samoja opintojaksoja voi sisällyttää sekä Liiketoimintaosaamisen perusteiden opintokokonaisuuteen että koulutusohjelman opintoihin, sivuopintokokonaisuuteen tai kieli- ja viestintäopintojen kokonaisuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä, että toisin kuin vanhassa tutkinnossa, uuden tutkinnon Liiketoimintaosaamisen perusteet ja muut opintokokonaisuudet ovat kukin toisistaan erillisiä opintokokonaisuuksia. h) Kandidaattitasolle siirtyvä opiskelija saa oikeuden maisterin tutkintoon, kun hän on valmistunut uuden tutkintosäännön mukaiseksi kauppatieteiden kandidaatiksi. i) Siirtymävaiheessa opintojen siirtäminen vanhasta tutkinnosta uuteen tapahtuu ensisijaisesti sisällöllisen vastaavuuden ja riittävän osaamisen arvioinnin perusteella, mutta myös suoritettujen opintojen laajuus otetaan huomioon. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä tarkastetaan aikaisempien opintosuoritusten sisällöllinen riittävyys koulutusohjelman tavoitteisiin ja tutkintovaatimuksiin nähden. Opintoja siirrettäessä käytetään kandidaatin tutkinnossa opintoviikkojen kertoimena 1,5:ä. Kandidaatin tutkielman (4 ov) osalta kertoimena käytetään kuitenkin 2,5:a, minkä lisäksi opiskelijalle merkitään seminaari (2 op) suoritetuksi. Ennen uuteen tutkintoon siirtymistä suoritetusta kandidaatintutkielmasta saa näin yhteensä 12 op. Syventävien opintojen siirtämisessä vanhasta tutkinnosta uuden tutkinnon laitoksen yhteisiin ja erikoistumisopintoihin voidaan käyttää kerrointa 3 enintään kolmen opintojakson kohdalla. Muiden opintojen osalta opintoviikkojen kerroin on 1,5. Pro gradu tutkielman (15 ov) kertoimena käytetään 2:a ja aiemmin suoritetut tutkielmaseminaarit muutetaan 0 opintopisteen laajuisiksi. Ennen uuteen tutkintoon siirtymistä tehdystä tutkielmasta saa tällä tavoin 30 op. Opiskelija esittää HOPSissaan, minkä kurssin hän haluaa kertoimen kautta saaduilla ylimääräisillä opintopisteillä korvata. Hän ei kuitenkaan voi esittää korvattavaksi sellaista kurssia, joka on nimetty siirtyville pakolliseksi. j) Uudessa tutkinnossa opintojaksoja ei painoteta painokertoimilla opintojen pistekeskiarvoa laskettaessa. Esimerkiksi vanhan pääaineen arvosanaan painokertoimella 2 vaikuttaneet syventävät opintojaksot muuttuvat siirtymisen yhteydessä painokertoimettomiksi. Näin ollen myös niiden vaikutus ohjelman yhteisarvosanaan on erilainen. k) Mikäli opiskelijalla on sellaisia vanhaan tutkintoon suoritettuja opintoja, joista hänelle voidaan koostaa jokin opintokokonaisuus, sisällytetään ne pääsääntöisesti kokonaisuutena uuteen tutkintoon. 20

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN LAITOKSET JA OPPIAINEET YLEISTÄ AALTO-YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU AVOIN YLIOPISTO, MIKKELI Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto. Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO

KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO 1 KANDIVAIHEEN OPISKELIJAINFO HOPS 2 TUTKINTORAKENNE TUTKINTOVAATIMUKSET OPETUSOHJELMA KAIKENLAISTA KÄTEVÄÄ Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori RS 2012 2 Tutkintojen koostaminen HuK (kaaviot Manuaalissa)

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti

Uusien opiskelijoiden OPS-info. 26.8.2014/Satu Nätti Uusien opiskelijoiden OPS-info 26.8.2014/Satu Nätti Esityksen sisältö Kandidaatin koulutusohjelman sisällöstä ja rakenteesta Apuja HOPSin tekoon Käytännönasioita Opetuksen ajoitus WebOodi Tentit Opintojen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun

Korkea-asteen kieliopinnot. Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun 1 Kielitaidon kartuttaminen kuuluu kaikkeen opiskeluun Korkea-asteen Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja 2 3 Kaikkiin korkeakoulututkintoihin kuuluu kieliopintoja Työelämän kielitaito

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut 28.9.2015 Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE

OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 1 OPINTO-OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Hyvä kauppatieteellisen tiedekunnan opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan! Tämä opas sisältää kauppatieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001?

1. Montako diplomi-insinööriä, tekniikan lisensiaattia ja tekniikan tohtoria valmistui osastolta v. 2001? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/5 SÄHKÖ- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OPINTO-OPAS 2003-2004, luvut 1 10 ( (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/estopas2003/index.htm) (http://www.sahko.hut.fi/opiskelijat/opinto-opas2003-2004/tltopas2003/index.htm)

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteellinen koulutusala 141 KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015

Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Tutkinnonuudistus Diplomi-insinöörikoulutuksen uudistuminen 2015 Infotilaisuus Uudet DI-ohjelmat ELECissä Ylemmät tutkinnot 1.8.2015 alkaen Master s Programme in Automation and Electrical Engineering Master

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen

Vaihtoinfo. 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Vaihtoinfo 17.2.2009 Noora Siira Mirja Väänänen Yleistä Erasmus-vaihdosta Hakuprosessi Opintojen sisällyttäminen tutkintoon HOPS ja vaihdossa suoritettavat opinnot Kurssien kirjaaminen opintorekisteriin

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015

OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA. Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 OPISKELU SOSIAALITYÖN OPPIAINEESSA Koulutussuunnittelija Enna Toikka 31.8.2015 Mistä löytyy tietoa opinnoista? Keneltä voin tarvittaessa kysyä apua? Mitä opintojaksoja minun tulee suorittaa? Mitä opintojaksoja

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business

Yleisopinnot (28 op) Johdatus liiketoimintaosaamiseen Introduction to Business Yleisopinnot (28 op) Yleisopinnot 28 op: Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Tietokone työvälineenä 3 op Tilastotieteen johdantokurssi 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Harjoittelu 5 op Johdatus liiketoimintaosaamiseen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto

OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK. Filosofian maisterin tutkinto VAAS A N Y L I O P I S TO 2 0 1 2 2013 OPINT O-OP A S STUDIEHANDBOK Filosofian maisterin tutkinto Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Fabriikki, Yliopistonranta

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-...

https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/ops1316/referencemanual-all-... Sivu 1/90 Etusivu > Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu > Opiskelu > Ohjeita opiskeluun etapiolta - opintojen tueksi > Ohjekirjat > Opinto-opas 2013-2016 Opinto-opas 2013-2016 Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen

1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen 1. HOPS-työkalun käyttöön ottaminen WebOodin HOPS-työkalun löydät, kun kirjaudut WebOodiin osoitteessa https://weboodi.uwasa.fi. HOPS-työkalu löytyy otsikon Omat opinnot alta. Paina HOPS -painiketta. Avautuvassa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO

TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Opetustarjonta lukuvuonna 2011 2012 Opetusohjelmat TAMPERE SEINÄJOKI HÄMEENLINNA PORI TAMPERE Postiosoite TaY, Avoin yliopisto 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite

Lisätiedot

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA...

2 VAADITTAVAT SEMINAARIKÄYNNIT KANDIDAATTI- JA MAISTERIVAIHEEN SEMINAAREISSA... 1 Tiedoston päivitysajankohta on sivun alaosassa. OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN PRAE GRADU-, POST GRADU- JA KANDIDAATINSEMINAARIEN PITÄJILLE JA KURSSIMER- KINTÖJEN HAKIJOILLE Sisällys 1 OHJEITA AGROTEKNOLOGIAN

Lisätiedot