TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto... 4 Kaupunginhallitus... 7 Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 8 Tulevaisuusvaliokunta (Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta saakka)... 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasiainjaosto Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta (Rakennus- ja ympäristölautakunta saakka) Liikuntalautakunta Järvenpään Veden johtokunta Yleinen taloudellinen kehitys...15 Järvenpään yleinen kehitys...16 Väestö Työllisyys Asuminen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa...17 Henkilöstö...17 SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ...20 KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUMINEN...22 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS...25 Tilikauden tuloksen muodostuminen...25 Toiminnan rahoitus...27 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET...30 KOKONAISTULOT JA -MENOT...35 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS...36 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt...36 Konsernin toiminnan ohjaus...37 Olennaiset konsernia koskeva tapahtumat...37 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...37 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut...39 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY...43 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...44 KÄYTTÖTALOUSOSA...45 Käyttötalousosa yhteensä...45 Kaupungin johto ja keskushallinto...46 Johto... 53

3 Kaupunkikehitys Talouspalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi...73 Sivistystoimi...82 Tekninen toimiala...91 Järvenpään Vesi...99 Yhteenveto käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TULOSLASKELMAOSA Tulovero Kiinteistöveroprosentit INVESTOINTIOSA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖS ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JÄRVENPÄÄN VESI TOIMINTAKERTOMUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä Tilinpäätös ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS, JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA

4 RAHOITUSLASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET TOSITELAJIT SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTTÄMISESTÄ LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS JÄRVENPÄÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN LIITTEET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tositelajit Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä JÄRVENPÄÄN VESI Tositelajit Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä

5 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomus-osan laskelmissa on yhdistelty kunta ja Järvenpään Vesi - liikelaitos muodostaen näin Järvenpään kaupungin laskelmat. 1

6 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupungin talous toteutui viime vuonna ennakoitua paremmin. Hyvään tulokseen pääsemiseen vaikuttivat mm. verotulojen ennakoitua parempi kertymä sekä toimintatapojemme tehostaminen. Henkilöstön panos on ollut ratkaisevan tärkeä tekijä tehostamistoimissa. Viime vuodelta on tässä mielessä työyhteisössämme useitakin menestystarinoita. Kokonaisuutta tarkasteltaessa kiinnittyy huomio muutamaan myönteiseen seikkaan. Toimintakatteen kasvuluku asettui alkuperäisen tavoitteen mukaiselle tasolle, 2,3 %. Kysymyksessä on toimintamenojen ja -tuottojen erotus, jolloin tässä nettoluvussa näkyy toimintamenojen kurissa pysyminen. Toimintakulujen kasvu oli 2,8 %, joka on edellisiin vuosiin verrattuna selvästi pienentynyt. Toimintatuotoissa maanmyyntivoitot jäivät budjetoitua pienemmiksi, johtuen yhden maakaupan siirtymisestä tälle vuodelle. Vuosikate toteutui huomattavasti parempana kuin budjetissa ennakoitiin. Vuosikate-% oli 196,4. Myös investointien tulorahoitus-% toteutui selvästi budjetoitua paremmin, tunnusluvun ollessa 105,7 eli vuonna 2009 investointeihin ei tarvittu lainaa. Lainaa voitiin maksaa takaisin niin, että lainat asukasta kohden pienenivät. Tilinkauden ylijäämä on 8,4 milj. euroa. Viime vuonna valmisteltiin prosessimaiseen toimintatapaan siirtymistä muutosohjelman aikataulun mukaisesti. Suurimpina ohjelmalinjauksina viime vuodelta nousivat palveluohjelmat sekä henkilöstöohjelma ja -suunnitelma. Valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäiset prosessit alkavat toimia. Näistä mittavimmat ovat sosiaali- ja terveystoimen sektoreilla, missä ensimmäiset suuret prosessikokonaisuudet käynnistyvät. Kaupungin johtamisjärjestelmän sovittaminen prosessimaiseen toimintatapaan edellyttää johtamisjärjestelmän muuttamista. Tämä työ alkoi viime vuonna ja saadaan päätökseen tämän vuoden aikana. Tässä kehittämistyössä kaupungin kumppanina on myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (SITRA). Järvenpääläisestä johtamisjärjestelmästä on tarkoitus tehdä malli myös muille kunnille. Viime vuosi oli olosuhteisiin nähden hyvä vuosi niin kaupungin talouden kuin toiminnankin kannalta. Pääsemme tänä vuonna Järvenpään kaupunkikehityksessä hyvään vauhtiin. Ensimmäiset kaupungin eteläpuolisten alueiden kaavat valmistuvat ja uusien asuntojen rakentaminen kestävällä tavalla, raideliikenteen ulottuville, voi alkaa Lepolan alueella. Myös uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntyminen on tosiasia tänä vuonna. Järvenpää toimi vuonna 2009 Kuuma-puheenjohtajakuntana. On todennäköistä, että Adulta Oy joutunee selvitystilaan ja se haetaan konkurssiin vuoden 2010 aikana. Järvenpään kaupungin taseessa Adulta Oy:n omistuksen arvo on ,69 euroa, joka jakaantuu Adultan kirjanpidossa osakepääomaan (45.410,73 eur) ja ylikurssirahastoon ( ,96 eur). 2

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO puheenjohtaja Tapio Bergholm Tarkastuslautakunta Tulevaisuusvaliokunta Keskusvaalilautakunta KAUPUNGINHALLITUS puheenjohtaja Kaarina Wilskman Prosessijaosto Henkilöstöasiainjaosto Nuorisoparlamentti kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen Keskushallinto kehitysjohtaja Minna Karhunen Kaupunkikehitys Talouspalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Salokangas Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasiainjaosto Eläkeläisneuvosto Vammaisneuvosto Kehittäminen ja hallinto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja perheiden palvelut Työllisyysasiat Sivistystoimi sivistystoimenjohtaja Marju Taurula Kehittäminen ja hallinto Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Perusopetus Lukiokoulutus Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Työväenopisto Musiikkiopisto Tekninen lautakunta Liikuntalautakunta Tekninen toimiala tekninen johtaja Jyrki Meronen Kehittäminen ja hallinto Kaavoitus ja mittaus Kaupunkitekniikka Tilakeskus Toimitilapalvelut Liikuntapalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Järvenpään Veden johtokunta Rakennus- ja ympäristövalvonta Järvenpään Vesi 3

8 Toimielimet Kaupunginvaltuusto puheenjohtaja Bergholm, Tapio SDP FT, historiantutkija I varapuheenjohtaja Perttu, Helinä KOK rehtori II varapuheenjohtaja Liimatainen, Tiina VIHR rehtori, fil.kand. jäsen Aalto, Päivi KD erityisopettaja jäsen Aitta, Reijo SDP (sit.) ylilääkäri jäsen Alakas, Mehmet KOK yrittäjä jäsen Berg, Henry Järvenpää 2000 Plus tuotepäällikkö jäsen Edry, Tarja Järvenpää 2000 Plus rehtori jäsen Gilan, Mika Järvenpää 2000 Plus toimitusjohtaja jäsen Graeffe, Petri KOK toimitusjohtaja jäsen Heikkinen, Pekka Järvenpää 2000 Plus varatuomari jäsen Helenius, Sami KOK jääkiekkoilija jäsen Hyttinen, Karoliina SDP kätilö jäsen Hyttinen, Leena SDP yrittäjä, kiinteistönvälittäjä jäsen Kakko, Katri VIHR sairaanhoitaja jäsen Kaminen, Ossi VAS luokanopettaja jäsen Kareinen, Seija VIHR varatuomari, asianvalvoja jäsen Karhu, Ulla-Mari SDP suunnittelupäällikkö jäsen Koivuluoma, Marja SDP intensiiviperhetyöntekijä jäsen Koskela, Marko KOK projektijohtaja jäsen Lehtinen, Eino KESK yrittäjä jäsen Leppänen, Mika KESK opistoupseeri, yliluutnantti jäsen Lindström, Hannele VIHR kuvataideopettaja 4

9 jäsen Majanen, Liisa SDP pääluottamusmies, lastenhoitaja jäsen Markkanen, Lassi VIHR FM, sosiaalialan opettaja jäsen Nöjd, Ismo KOK yrittäjä, OTK jäsen Partonen-Rekola, Marketta KOK, saakka katsastaja, kuljettajatutkinnon vastaanottaja Järvenpää 2000 Plus alkaen jäsen Passi, Tomi KESK insinööri jäsen Pehrsson, Kaj Järvenpää 2000 Plus opettaja jäsen Peltosaari, Leena KOK johtaja, sidosryhmäyhteistyö jäsen Pursiainen, Terho VIHR pastori jäsen Pyykkönen, Maija-Liisa KESK ent. opettajankoulutusjohtaja jäsen Rantanen, Tero KOK lakimies, VT jäsen Reina, Timo KESK valtiosihteeri jäsen Riihimäki, Tomi KOK toimitusjohtaja jäsen Rinta-Pollari, Taru KD sihteeri jäsen Saarikorpi, Kaisa VIHR pianonsoitonopettaja jäsen Setälä, Toivo SDP maanmittausteknikko, eläkeläinen jäsen Siukola, Jaana PS suunnittelija jäsen Smed, Viljo SDP eläkeläinen jäsen Suomilammi, Emmi KOK FM, kansanedustajan avustaja jäsen Tala, Heikki PS dosentti jäsen Taurovaara, Reino SDP aluepäällikkö jäsen Tuuri, Kaija SDP lehtori jäsen Tuuri, Pekka SDP opiskelija jäsen Uusikumpu, Maarit VAS tiedotussihteeri jäsen Valve, Keijo KOK yrittäjä, maanviljelijä jäsen Virkki, Jukka KOK isännöitsijä, eläkeläinen 5

10 jäsen Virtanen, Pentti SDP eteisvahtimestari, eläkeläinen jäsen Volanen Risto KESK valtiosihteeri jäsen Wilskman Kaarina KOK projektipäällikkö sihteeri Katariina Huikko lakimies sihteeri alkaen Kirsti Ruislehto hallintopäällikkö Valtuuston kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Valtuustoseminaarit pidettiin Järvenpäässä käsiteltiin kaupunkistrategiaa, arvokeskustelua ja talousarviota Valtuustoryhmille myönnetyt tuet vuonna 2009 Valtuustoryhmä Käyttötarkoitus Euroa Järvenpään Sos.Dem. Vappulehti ja Vappujuhlan sekä EUvaalitilaisuuden 2.600,00 eur valtuustoryhmä järjestäminen Kokoomuksen valtuustoryhmä EU-vaalitilaisuuksien ja 2.600,00 eur luottamusmieskoulutusten järjestäminen Järvenpään 200 Plus Kaupunkilaisten vuorovaikutus -tapahtuman 1.000,00 eur valtuustoryhmä järjestäminen Järvenpään Vasemmistoliiton Järvenpää-päivän Eurooppa-tapahtuman ja 400,00 eur valtuustoryhmä Maa Elää -toritapahtuman järjestäminen Järvenpään Vihreiden valtuustoryhmä Kierrätystoritapahtuma ja Maailmanparantajan kahvila 259,84 eur 6

11 Kaupunginhallitus puheenjohtaja Wilskman, Kaarina KOK I varapuheenjohtaja Tuuri, Kaija SDP II varapuheenjohtaja Pursiainen, Terho VIHR jäsen Berg, Henry Järvenpää 2000 Plus jäsen Edry, Tarja Järvenpää 2000 Plus jäsen Koivuluoma, Marja SDP jäsen Lehtinen, Eino KESK jäsen Nöjd, Ismo KOK jäsen Rantanen, Tero KOK jäsen Suomilammi, Emmi KOK jäsen Virtanen, Pentti SDP valtuuston Bergholm, Tapio SDP puheenjohtajat Perttu, Helinä KOK Liimatainen, Tiina VIHR esittelijä Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja sihteeri Katariina Huikko lakimies sihteeri alkaen Kirsti Ruislehto hallintopäällikkö Hallituksen kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,3 Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari pidettiin Järvenpää-talolla ja Hirvihaarassa Vuonna 2009 pidettiin viisi kertaa kaupunginhallituksen ns. laajennettu iltakoulu. Osallistujina olivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, lautakuntien, johtokuntien ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja kaupungin johtoryhmä sekä nuorisoparlamentin puheenjohtaja. Iltakouluissa käsiteltiin ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita. 7

12 Kuntien yhteistoiminta Jäsenmaksut vuosittain, eur Suomen Kuntaliitto Uudenmaan liitto Uudenmaan virkistysalueyhdistys Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Mäkinen, Anne-Maria KOK varapuheenjohtaja Kolehmainen, Ari SDP jäsen Paavola, Virpi KESK (sit.) jäsen Sitolahti, Jyrki VIHR jäsen Tyrväinen, Anja Järvenpää 2000 Plus EU-vaalit järjestettiin kesäkuussa Tarkastuslautakunta puheenjohtaja Setälä, Toivo SDP varapuheenjohtaja Liimatainen, Tiina VIHR jäsen Hietala, Kari J. KOK jäsen Honkanen, Antti SDP jäsen Hyttinen, Leena SDP jäsen Karajas-Kaukonen, Annukka KD jäsen Launonen, Pekka Järvenpää 2000 Plus jäsen Meklin, Jaana KOK jäsen Ojanen, Osmo KOK jäsen Salovaara, Risto VIHR jäsen Vuorela, Birgitta KESK pöytäkirjanpitäjä Ilpo Malinen tilintarkastaja Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilintarkastusta koskevat asiat. 8

13 Lautakunta arvioi miten valtuuston tilikaudelle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Vanha lautakunta kokoontui 8 kertaa ja uusi lautakunta kokoontui 7 kertaa vuonna Lisäksi järjestettiin Kuuma-kuntien tarkastuslautakuntien yhteiskokous Tuusulassa. Tulevaisuusvaliokunta (Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta saakka) puheenjohtaja Peltosaari, Leena KOK varapuheenjohtaja Tuuri, Pekka SDP jäsen Heikkinen, Pekka Järvenpää 2000 Plus jäsen Koskela, Marko KOK jäsen Lindström, Hannele VIHR jäsen Majanen, Liisa SDP jäsen Saarikorpi, Kaisa VIHR jäsen Setälä, Toivo SDP jäsen Siukola, Jaana PS jäsen Virkki, Jukka KOK jäsen Volanen, Risto KESK Valiokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina ( saakka Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,1 Vuonna 2009 tulevaisuusvaliokunta kokoontui 7 kertaa, joista 6 oli varsinaisia kokouksia, lisäksi vierailtiin joulukuussa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan seminaarissa. Tulevaisuusvaliokunta käsitteli kokouksissaan 22 asiakohtaa. Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on hahmottaa tulevaisuutta vuoden päähän, yli kaupunkistrategian suunnittelukauden. Valiokunta on hakenut yhteisiä linjoja ja yhteistä tahtotilaa Järvenpään tulevalle kehitykselle Uudenmaan ja metropolialueen kehityksen kokonaisuudessa sekä aloittanut Järvenpään tulevaisuuskuvan työstämisen. Valiokunta kuulee kokouksissaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna 2009 kuultiin Kuuman yhteistyöjohtaja Johanna Viitaa ja futurologi tri Tarja Meristöä Åbo Akademista. Valiokunta myös kokeilee erilaisia tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä ja pyrkii asteittain saamaan eri kuntalaisryhmät kommunikaation piiriin ja mukaan vaikuttamaan. 9

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta puheenjohtaja Karhu, Ulla-Mari SDP varapuheenjohtaja Hänninen, Salla VIHR jäsen Hägg, Tina KOK jäsen Laaninen, Mauno SDP jäsen Laitinen, Ilpo KOK jäsen Mäkinen, Heli KESK (sit.) jäsen Pehrsson, Kaj Järvenpää 2000 Plus jäsen Riihimäki, Tomi KOK jäsen Rinta-Pollari, Taru KD jäsen Smed, Viljo SDP jäsen Uusikumpu, Maarit VAS esittelijä Tuula Salokangas vs. toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Esa Lindell hankintapäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Yksilöasiainjaosto puheenjohtaja Hänninen, Salla VIHR jäsen Karhu, Ulla-Mari SDP jäsen Laitinen, Ilpo KOK esittelijä Esa Lindell hankintapäällikkö sihteeri Nina Sormo vs. osastopäällikkö Opetus- ja kasvatuslautakunta puheenjohtaja Huikko, Jukka KOK varapuheenjohtaja Veirto, Katja SDP jäsen Kamunen, Olli VIHR jäsen Luukkanen, Tarja-Liisa VIHR 10

15 jäsen Partonen-Rekola, Marketta Järvenpää 2000 Plus KOK, saakka jäsen Rantanen, Tea KOK jäsen Repo, Katja Järvenpää 2000 Plus jäsen Tala, Heikki PS jäsen Tuuri, Pekka SDP jäsen Työläjärvi-Leskinen, Pirjo KESK jäsen Virtanen, Juhani SDP esittelijä Marju Taurula toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Riitta Murtokare hallintosihteeri Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina (vuosina Sivistyslautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Sivistyslautakunta puheenjohtaja Tuominen,Satu Järvenpää 2000 Plus varapuheenjohtaja Valonen, Pia KD jäsen Asp, Risto KOK jäsen Eriksson, Arja SDP jäsen Kauranen, Anu SDP jäsen Lindström, Hannele VIHR jäsen Markkanen, Lassi VIHR jäsen Siltasari-Peltonen, Tuula KOK jäsen Toivola, Towo KOK jäsen Tuomimaa, Petteri KESK esittelijä Marju Taurula toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Riitta Murtokare hallintosihteeri 11

16 Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina (vuosina Kulttuurilautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,8 Musiikkiopiston johtokunta puheenjohtaja Kaukolampi, Tiia KOK (Tuusula) varapuheenjohtaja Uhlenius, Jani SDP (Järvenpää) jäsen Hentilä, Marjukka KOK (Järvenpää) jäsen Hintikka, Kaisa VIHR (Järvenpää) jäsen Turtola, Matti TUPU (Tuusula) jäsen Udd, Heli SDP (Tuusula) esittelijä Seppo Tuominen musiikkiopiston rehtori pöytäkirjanpitäjä Leena Mykkänen talous- ja hallintosihteeri Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,6 Tekninen lautakunta puheenjohtaja Pyy, Markku VIHR varapuheenjohtaja Alakas, Mehmet KOK jäsen Hyytiäinen, Elisa Järvenpää 2000 Plus jäsen Kareinen, Seija VIHR jäsen Leppänen, Mika KESK (sit.) jäsen Nurmi, Laura KOK 12

17 jäsen saakka Olli, Hannele SDP jäsen alkaen Kauppinen, Riitta SDP jäsen Piirainen, Martti PS jäsen Rantala, Laura KOK jäsen Tuovila, Arto SDP jäsen Tuovinen, Pentti SDP esittelijä Jyrki Meronen toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,5 Rakennuslautakunta (Rakennus- ja ympäristölautakunta saakka) puheenjohtaja Lappalainen, Esko KESK varapuheenjohtaja Valve, Keijo KOK jäsen Hietanoro, Jaana KOK jäsen Häkkinen, Maj SDP jäsen Lauramaa, Sirpa Järvenpää 2000 Plus jäsen Lehtonen, Tero-Pekka KOK jäsen Lintunen, Aki VAS jäsen Mikkanen, Heimo PS jäsen Pyykkö, Tiia VIHR jäsen Salmenoja, Julia SDP jäsen Salminen, Jukka SDP esittelijä Ulla Harpila johtava rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö 13

18 Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina ( saakka Rakennus- ja ympäristölautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,2 Liikuntalautakunta puheenjohtaja Taurovaara, Reino SDP varapuheenjohtaja Tamminen, Sami KESK jäsen Hallikainen, Pasi PS jäsen Helenius, Sami KOK jäsen Hyrske, Oula VAS jäsen Kukkonen, Esa KOK jäsen Loukiainen, Kirsi VIHR jäsen Mäkäräinen, Tünde Järvenpää 2000 Plus jäsen Peltokoski, Brita Järvenpää 2000 Plus jäsen Rossi, Tuuli SDP jäsen Toivanen, Helena KOK esittelijä Jyrki Meronen toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 14

19 Järvenpään Veden johtokunta puheenjohtaja Graeffe, Petri KOK varapuheenjohtaja Uusiperhe, Virpi VIHR jäsen Kareinen, Seija VIHR jäsen Marjamäki, Mauri SDP jäsen Pyykkönen, Maija-Liisa KESK jäsen Torkkeli, Pasi SDP jäsen Virkki, Jukka KOK esittelijä Ari Kaunisto toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , ,0 Yleinen taloudellinen kehitys Vuotta 2009 hallitsi talouden epävarmuus, joka heijastui voimakkaasti valtion ja kuntien talouteen. Vuoden lopulla talouden epävarmuus vallitsee edelleen kotimaassa ja maailmalla siitä huolimatta, että yksittäisiä positiivisia signaaleja on matkan varrella nähty. Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen ( ) mukaan taantuman syvin vaihe Suomessa ja maailmalla kuitenkin ohitettiin ja ennusteet BKT:n kasvusta vuonna 2010 vaihtelevat 0,7 % - 1,5 % välillä. Talouden lama puri voimakkaasti myös pääkaupunkiseutuun. Kolmannen vuosineljänneksen tietojen mukaan mm. tuotanto väheni noin 8,5 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Jyrkintä lasku oli teollisuudessa, rakentamisessa, tukkuja autokaupassa sekä liikenteessä, mutta muilla palvelualoilla muutokset olivat suhteellisen pieniä (ks. Helsingin seudun suunnat ). Rahoitusmarkkinoiden tilassa on edelleen epävakautta ja yleinen korkotaso on pysynyt matalalla. Suomen Pankki ja finanssivalvonta kuitenkin uskovat, että pankkikriisin uhka on Suomalaispankkien osalta väistynyt isojen pääomapuskureiden ansiosta (Helsingin sanomat ). Työttömyyden uskotaan edelleen kasvavan. Pääkaupunkiseudun kehysalueella työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,5 % ja pääkaupunkiseudulla noin 7,6 %. Kasvua on kehysalueella ollut vuoden takaisesta noin 2,5 %. Pääkaupunkiseudulla erityisesti nuorten työttömien määrää on huimassa kasvussa. Vuonna 2010 työttömyyden arvioidaan valtakunnallisesti nousevan noin 10,5 prosenttiin. 15

20 Järvenpään yleinen kehitys Väestö Järvenpään väkiluku oli vuoden 2009 lopussa Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 420 asukasta eli 1,1 %. Väestökasvu on pysynyt maltillisena viime vuosien ajan. Väestölisäys vuonna 2009 tuli lähinnä syntyneistä, joita ennakkotiedon mukaan oli 463 lasta (506 lasta vuonna 2008). Muuttoliike oli suurempaa kuin edellisenä vuonna. Kotimaisia muuttoja Järvenpäähän ja Järvenpäästä kirjattiin yhteensä runsaat 5030 henkilöä (4760 vuonna 2008). Kuntien välinen muuttoliike oli 136 henkilöä voitollinen (-67 henkilöä vuonna 2008). Ulkomailta tuleva nettomuutto oli +63 henkilöä (+74 vuonna 2008). Työllisyys Koko vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste Järvenpäässä oli 7,4 % (5,3 % vuonna 2008). Työttömyysaste on ollut nouseva koko vuoden. Tammikuussa 2009 työttömyysaste oli 6,4 ja joulukuussa 8,2. Tammikuussa 2010 työttömyysaste oli 8,4 eli 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tammikuussa 2009 työttömiä työnhakijoita oli 1298 (1071 vuonna 2008), joista alle 25-vuotiaita 155 (111 vuonna 2008). Joulukuussa 2009 työttömiä työnhakijoita oli 1694 (1222 vuonna 2008), joista alle 25-vuotiaita 198 (126 vuonna 2008). Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömien määrä on noussut vuoteen 2008 verrattuna: 255 joulukuussa 2008 ja 294 joulukuussa Asuminen Järvenpäähän valmistui vuonna 2009 yhteensä 138 asuntoa. Määrä on historiallisen alhainen. Ainoastaan vuonna 1996 valmistui vähemmän eli 125 asuntoa. Omakotiasuntoja rakennettiin vuonna 2009 suurin piirtein puolet normaalista määrästä. Niitä valmistui 62 kpl mikä tosin on huomattava luku ottaen huomioon, ettei kaupungilla ollut tarjota omakotitontteja myyntiin. Valmistuneissa rivi- ja ketjutaloissa oli asuntoja 26 kpl, kerrostaloissa 18 kpl sekä muissa rakennuksissa yhteensä 32 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen vähyys johtui useammasta tekijästä. Suurin tekijä asiassa oli talouden taantuma. Toisaalta myös heikko tonttitarjonta ylläpitää alhaista asuntotuotantoa. Näköpiirissä on kuitenkin tonttitarjonnan hienoinen parantuminen uusien alueiden kaavoituksen myötä. Taantuman johdosta valtio päätti erilaisista asuntotuotantoon kohdistuvista elvytys- ja tukitoimenpiteistä. Näiden vaikutus näkyi Järvenpäässä vilkkaana asuinrakennusten korjaustoimintana. Valtion uudisrakentamiseen osoittamien tukitoimien vaikutukset näkyvät asuntotuotannossa Järvenpäässä vasta tulevina vuosina. 16

21 Vuoden 2008 alussa kaupunki allekirjoitti valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Järvenpää sitoutui mm. lisäämään tonttitarjontaa siten, että vuosina valmistuisi vuosittain 500 asuntoa, joista 20 % valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. Tavoitteeseen ei päästy vuosina 2008 eikä Vuokra-asuntoja valmistui vuonna 2008 ainoastaan neljä ja vuonna 2009 yhteensä 43 kpl. Aiesopimuksen aikana valmistuneet vuokra-asunnot ovat kaikki kaupungin vuokrataloyhtiön toteuttamia. Useita hankkeita on kuitenkin lähdössä liikkeelle ja odotettavissa on, että vuonna 2011 valmistuu enemmänkin vuokra-asuntoja. Järvenpäässä on jo vuosia valmistunut liian vähän asuntoja kaupungin asettamiin tavoitteisiin nähden. Vuokra-asunnon hakijoiden määrä on kasvanut ja uusien vuokra-asuntojen rakentamistarve on patoutunut. Valtiolla suhtaudutaan erityisryhmien asuntorakentamiseen varsin suopeasti, mistä syystä olisi sopiva aika hankkia tälle asukasryhmälle soveltuvaa asuntokantaa. Asunnottomuuden vähentämiseen kyetään parhaiten vaikuttamaan kysyntää ja tarvetta paremmin vastaavan asuntokannan rakentamisella. Asunnottomien määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain ollen joulukuussa 2009 yht. 48 henkeä Järvenpäässä. Iänikuinen pienten asuntojen puute koko metropolialueella ylläpitää omalta osaltaan asunnottomuutta. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Järvenpään kaupungin talous toteutui kokonaisuudessaan ennakoitua paremmin. Toimintakatteen alijäämä oli 2,7 Meuroa talousarviota parempi ja sen kasvuksi vuodesta 2008 muodostui 2,3 %, mikä oli 4,6 %-yksikköä vähemmän kuin vuosien välinen kasvu. Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate oli 17,4 Meuroa, eli 448 euroa asukasta kohden (kasvu vuoden takaisesta 7,26 Meuroa eli 71,9 %) ja ylijäämä 8,4 Meuroa. Kaupungin verotulot ylittivät arvion n. 3,8 Me. Verotuloja vuonna 2009 kertyi 143 Meuroa ja kasvu vuodesta 2008 oli 6,4 %. Joulukuussa suoritettu vuoden 2009 ennakoiden oikaisu oli suuruudeltaan noin 2,8 Me. Korkomenot olivat euroa (muutos -60,9 %) joten talousarvio alittui noin euroa. Vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa noin 46,6 Me (1.205 euroa / asukas; -6,17 %) alittaen vuoden takaisen noin 2,5 Me:lla. Kaupungin lainojen keskikorko vuoden lopussa oli 1,05 % (vuoden takainen 3,65). Investoinnit toteutuivat nettomenojen osalta n. 0,4 Meuroa yli talousarvion. Investointien tulorahoitusaste oli 105,7 % (vuonna ,3 %). Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä oli 2189 henkilöä, josta vakinaista henkilöstöä Kokonaisluku lukumäärä oli v 2008 loppuun verrattuna vähentynyt 111 henkilöllä ja vakinaisen henkilöstön määrä 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän vähenemistä on tapahtunut erityisesti sijaisten ja määräaikaisten käytössä. Henkilöstömääräluku kuvaa palvelussuhteessa olevan koko henkilöstön määrää, mutta ei työssä olevien määrää. Henkilöstötyövuosien perusteella johdettu henkilöstön työpanos, joka kertoo tehollisen 17

22 työajan eli työajan vähennettynä kaikki poissaolot, oli Työpanos vähentyi 39:llä vuodesta Vuoden aikana työllistettiin yhteensä n. 60 henkilöä keskimäärin viiden kuukauden työllisyysjaksoihin. Lisäksi kesällä työllistyi kaupungin eri työyksiköihin vuotiaita nuoria 120. Sopimuskaudella palkat nousivat keskimäärin 11,6 %. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 korotusten osuus oli 3,3 %. Henkilöstömenot kasvoivat n euroa Täyttölupia myönnettiin vuoden aikana 441, joista vakituiseen palvelusuhteeseen 136 kpl. Lomarahojen vaihtosopimus tehtiin KTN:n kanssa, sopimukseen saattoi liittyä myös järjestäytymätön henkilöstö. Lomarahojen vaihtomahdollisuutta käytti noin 50 henkilöä. Lääkärisopimus sisältää erillisesti jatkuvan mahdollisuuden lomarahojen vapaaksi vaihtoon. Henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtiin sopimus myös suunnitelmallisten palkattomien vapaiden käyttöön otosta. Sopimus on voimassa Sopimuksen ydinajatuksena on, että palkatonta lomaa voi ottaa enintään kahden viikon sisällä siten, että arkipyhät ja viikonloput eivät kuulu virka-/työvapaaseen. Menettelyllä pyritään aktivoimaan henkilöstä palkattomien vapaiden hakemiseen. Suunnitelmallisia palkattomia vapaita on haettu yksittäisesti. Kaupunkistrategian valmistuttua kesäkuussa, jatkettiin sen toteuttamisohjelmien laatimista. Yksi toteuttamisohjelmista on henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelman keskeiseksi päämääräksi määriteltiin; henkilöstöresurssi on oikein kohdennettu palvelutarjonnan varmistamiseksi ja johtaminen on linjakasta kaikilla organisaation tasoilla työhyvinvoinnin tukemiseksi. Työnantajapolitiikka ja johtamisen arvot vastuullisuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja luovuus ovat henkilöstöohjelman strategisten tavoitteiden pohjalla. Tavoitteita ovat: linjakas johtaminen ja esimiestyö, tuloksellisesta työnteosta palkitseminen, työhyvinvointi, strateginen henkilöstösuunnittelu ja kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Henkilöstöohjelma tulee linjaamaan kaikkia sekä johtamisen kehittämiseen että henkilöstön käyttöön toimenpiteitä. Talousarviosuunnittelun yhteydessä valmistuivat toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstösuunnitelmat kuvaavat miten toimialoilla tapahtuu henkilötyövuosien väheneminen 150:llä vuoteen 2012 mennessä. Keskushallinnon osuus htv- vähenemästä on 13, sosiaali- ja terveystoimen 60 htv, sivistystoimen 44 htv, ja teknisen toimialan 33 htv. Palveluprosessien arviointia ja tehostamista on jatkettu koko organisaation toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti henkilöstöpalvelut palkkasi kaupungin henkilöstöstä 4 kokopäiväistä työnkehittäjää. Työnkehittäjien tehtävänä on ollut työprosessien tutkiminen yhdessä työyhteisöjen kanssa siten, että toiminta tehostuu ja prosessit ovat asiakaslähtöisiä. Hanke on käynnistynyt hyvin koko kaupungin myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn läpikäymisellä. Sairauspoissaolojen kasvun hillitseminen on jatkuva haaste. Henkilöstöohjeissa ja esimiesten tapaamisissa on opastettu esimiehiä käymään keskusteluja työntekijöiden kanssa, joilla on 18

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT

LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT Valtuustoryhmä Huom. 3 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajatterho Pursiainen VIHR Puheenjohtaja vuosiksi 2013-2014 Ulla-Mari Karhu SDP 1. Varapuheenjohtaja Ismo

Lisätiedot

KTA 2017 Muutos KTA eur KV

KTA 2017 Muutos KTA eur KV LIITE VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Eläkemenoperusteisen maksun vähentäminen: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 653-79 30 574 Toimintakate

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot