TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus

2 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto... 4 Kaupunginhallitus... 7 Keskusvaalilautakunta... 8 Tarkastuslautakunta... 8 Tulevaisuusvaliokunta (Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta saakka)... 9 Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasiainjaosto Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Tekninen lautakunta Rakennuslautakunta (Rakennus- ja ympäristölautakunta saakka) Liikuntalautakunta Järvenpään Veden johtokunta Yleinen taloudellinen kehitys...15 Järvenpään yleinen kehitys...16 Väestö Työllisyys Asuminen Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa...17 Henkilöstö...17 SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ...20 KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTUMINEN...22 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS...25 Tilikauden tuloksen muodostuminen...25 Toiminnan rahoitus...27 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET...30 KOKONAISTULOT JA -MENOT...35 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS...36 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt...36 Konsernin toiminnan ohjaus...37 Olennaiset konsernia koskeva tapahtumat...37 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä...37 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut...39 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY...43 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN...44 KÄYTTÖTALOUSOSA...45 Käyttötalousosa yhteensä...45 Kaupungin johto ja keskushallinto...46 Johto... 53

3 Kaupunkikehitys Talouspalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi...73 Sivistystoimi...82 Tekninen toimiala...91 Järvenpään Vesi...99 Yhteenveto käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TULOSLASKELMAOSA Tulovero Kiinteistöveroprosentit INVESTOINTIOSA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNILASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS KONSERNITILINPÄÄTÖS ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JÄRVENPÄÄN VESI TOIMINTAKERTOMUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä Tilinpäätös ja sen tunnusluvut Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS, JOHTOKUNTAAN NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA

4 RAHOITUSLASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET TOSITELAJIT SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTTÄMISESTÄ LIIKELAITOKSEN VAIKUTUS JÄRVENPÄÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMISEEN LIITTEET ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tositelajit Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä JÄRVENPÄÄN VESI Tositelajit Selvitys kirjanpidon säilyttämisestä

5 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Toimintakertomus-osan laskelmissa on yhdistelty kunta ja Järvenpään Vesi - liikelaitos muodostaen näin Järvenpään kaupungin laskelmat. 1

6 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupungin talous toteutui viime vuonna ennakoitua paremmin. Hyvään tulokseen pääsemiseen vaikuttivat mm. verotulojen ennakoitua parempi kertymä sekä toimintatapojemme tehostaminen. Henkilöstön panos on ollut ratkaisevan tärkeä tekijä tehostamistoimissa. Viime vuodelta on tässä mielessä työyhteisössämme useitakin menestystarinoita. Kokonaisuutta tarkasteltaessa kiinnittyy huomio muutamaan myönteiseen seikkaan. Toimintakatteen kasvuluku asettui alkuperäisen tavoitteen mukaiselle tasolle, 2,3 %. Kysymyksessä on toimintamenojen ja -tuottojen erotus, jolloin tässä nettoluvussa näkyy toimintamenojen kurissa pysyminen. Toimintakulujen kasvu oli 2,8 %, joka on edellisiin vuosiin verrattuna selvästi pienentynyt. Toimintatuotoissa maanmyyntivoitot jäivät budjetoitua pienemmiksi, johtuen yhden maakaupan siirtymisestä tälle vuodelle. Vuosikate toteutui huomattavasti parempana kuin budjetissa ennakoitiin. Vuosikate-% oli 196,4. Myös investointien tulorahoitus-% toteutui selvästi budjetoitua paremmin, tunnusluvun ollessa 105,7 eli vuonna 2009 investointeihin ei tarvittu lainaa. Lainaa voitiin maksaa takaisin niin, että lainat asukasta kohden pienenivät. Tilinkauden ylijäämä on 8,4 milj. euroa. Viime vuonna valmisteltiin prosessimaiseen toimintatapaan siirtymistä muutosohjelman aikataulun mukaisesti. Suurimpina ohjelmalinjauksina viime vuodelta nousivat palveluohjelmat sekä henkilöstöohjelma ja -suunnitelma. Valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että ensimmäiset prosessit alkavat toimia. Näistä mittavimmat ovat sosiaali- ja terveystoimen sektoreilla, missä ensimmäiset suuret prosessikokonaisuudet käynnistyvät. Kaupungin johtamisjärjestelmän sovittaminen prosessimaiseen toimintatapaan edellyttää johtamisjärjestelmän muuttamista. Tämä työ alkoi viime vuonna ja saadaan päätökseen tämän vuoden aikana. Tässä kehittämistyössä kaupungin kumppanina on myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (SITRA). Järvenpääläisestä johtamisjärjestelmästä on tarkoitus tehdä malli myös muille kunnille. Viime vuosi oli olosuhteisiin nähden hyvä vuosi niin kaupungin talouden kuin toiminnankin kannalta. Pääsemme tänä vuonna Järvenpään kaupunkikehityksessä hyvään vauhtiin. Ensimmäiset kaupungin eteläpuolisten alueiden kaavat valmistuvat ja uusien asuntojen rakentaminen kestävällä tavalla, raideliikenteen ulottuville, voi alkaa Lepolan alueella. Myös uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntyminen on tosiasia tänä vuonna. Järvenpää toimi vuonna 2009 Kuuma-puheenjohtajakuntana. On todennäköistä, että Adulta Oy joutunee selvitystilaan ja se haetaan konkurssiin vuoden 2010 aikana. Järvenpään kaupungin taseessa Adulta Oy:n omistuksen arvo on ,69 euroa, joka jakaantuu Adultan kirjanpidossa osakepääomaan (45.410,73 eur) ja ylikurssirahastoon ( ,96 eur). 2

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kaupungin organisaatio KAUPUNGINVALTUUSTO puheenjohtaja Tapio Bergholm Tarkastuslautakunta Tulevaisuusvaliokunta Keskusvaalilautakunta KAUPUNGINHALLITUS puheenjohtaja Kaarina Wilskman Prosessijaosto Henkilöstöasiainjaosto Nuorisoparlamentti kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen Keskushallinto kehitysjohtaja Minna Karhunen Kaupunkikehitys Talouspalvelut Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Sosiaali- ja terveystoimi vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Salokangas Sosiaali- ja terveyslautakunta Yksilöasiainjaosto Eläkeläisneuvosto Vammaisneuvosto Kehittäminen ja hallinto Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Lasten ja perheiden palvelut Työllisyysasiat Sivistystoimi sivistystoimenjohtaja Marju Taurula Kehittäminen ja hallinto Opetus- ja kasvatuslautakunta Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Perusopetus Lukiokoulutus Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Työväenopisto Musiikkiopisto Tekninen lautakunta Liikuntalautakunta Tekninen toimiala tekninen johtaja Jyrki Meronen Kehittäminen ja hallinto Kaavoitus ja mittaus Kaupunkitekniikka Tilakeskus Toimitilapalvelut Liikuntapalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Järvenpään Veden johtokunta Rakennus- ja ympäristövalvonta Järvenpään Vesi 3

8 Toimielimet Kaupunginvaltuusto puheenjohtaja Bergholm, Tapio SDP FT, historiantutkija I varapuheenjohtaja Perttu, Helinä KOK rehtori II varapuheenjohtaja Liimatainen, Tiina VIHR rehtori, fil.kand. jäsen Aalto, Päivi KD erityisopettaja jäsen Aitta, Reijo SDP (sit.) ylilääkäri jäsen Alakas, Mehmet KOK yrittäjä jäsen Berg, Henry Järvenpää 2000 Plus tuotepäällikkö jäsen Edry, Tarja Järvenpää 2000 Plus rehtori jäsen Gilan, Mika Järvenpää 2000 Plus toimitusjohtaja jäsen Graeffe, Petri KOK toimitusjohtaja jäsen Heikkinen, Pekka Järvenpää 2000 Plus varatuomari jäsen Helenius, Sami KOK jääkiekkoilija jäsen Hyttinen, Karoliina SDP kätilö jäsen Hyttinen, Leena SDP yrittäjä, kiinteistönvälittäjä jäsen Kakko, Katri VIHR sairaanhoitaja jäsen Kaminen, Ossi VAS luokanopettaja jäsen Kareinen, Seija VIHR varatuomari, asianvalvoja jäsen Karhu, Ulla-Mari SDP suunnittelupäällikkö jäsen Koivuluoma, Marja SDP intensiiviperhetyöntekijä jäsen Koskela, Marko KOK projektijohtaja jäsen Lehtinen, Eino KESK yrittäjä jäsen Leppänen, Mika KESK opistoupseeri, yliluutnantti jäsen Lindström, Hannele VIHR kuvataideopettaja 4

9 jäsen Majanen, Liisa SDP pääluottamusmies, lastenhoitaja jäsen Markkanen, Lassi VIHR FM, sosiaalialan opettaja jäsen Nöjd, Ismo KOK yrittäjä, OTK jäsen Partonen-Rekola, Marketta KOK, saakka katsastaja, kuljettajatutkinnon vastaanottaja Järvenpää 2000 Plus alkaen jäsen Passi, Tomi KESK insinööri jäsen Pehrsson, Kaj Järvenpää 2000 Plus opettaja jäsen Peltosaari, Leena KOK johtaja, sidosryhmäyhteistyö jäsen Pursiainen, Terho VIHR pastori jäsen Pyykkönen, Maija-Liisa KESK ent. opettajankoulutusjohtaja jäsen Rantanen, Tero KOK lakimies, VT jäsen Reina, Timo KESK valtiosihteeri jäsen Riihimäki, Tomi KOK toimitusjohtaja jäsen Rinta-Pollari, Taru KD sihteeri jäsen Saarikorpi, Kaisa VIHR pianonsoitonopettaja jäsen Setälä, Toivo SDP maanmittausteknikko, eläkeläinen jäsen Siukola, Jaana PS suunnittelija jäsen Smed, Viljo SDP eläkeläinen jäsen Suomilammi, Emmi KOK FM, kansanedustajan avustaja jäsen Tala, Heikki PS dosentti jäsen Taurovaara, Reino SDP aluepäällikkö jäsen Tuuri, Kaija SDP lehtori jäsen Tuuri, Pekka SDP opiskelija jäsen Uusikumpu, Maarit VAS tiedotussihteeri jäsen Valve, Keijo KOK yrittäjä, maanviljelijä jäsen Virkki, Jukka KOK isännöitsijä, eläkeläinen 5

10 jäsen Virtanen, Pentti SDP eteisvahtimestari, eläkeläinen jäsen Volanen Risto KESK valtiosihteeri jäsen Wilskman Kaarina KOK projektipäällikkö sihteeri Katariina Huikko lakimies sihteeri alkaen Kirsti Ruislehto hallintopäällikkö Valtuuston kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Valtuustoseminaarit pidettiin Järvenpäässä käsiteltiin kaupunkistrategiaa, arvokeskustelua ja talousarviota Valtuustoryhmille myönnetyt tuet vuonna 2009 Valtuustoryhmä Käyttötarkoitus Euroa Järvenpään Sos.Dem. Vappulehti ja Vappujuhlan sekä EUvaalitilaisuuden 2.600,00 eur valtuustoryhmä järjestäminen Kokoomuksen valtuustoryhmä EU-vaalitilaisuuksien ja 2.600,00 eur luottamusmieskoulutusten järjestäminen Järvenpään 200 Plus Kaupunkilaisten vuorovaikutus -tapahtuman 1.000,00 eur valtuustoryhmä järjestäminen Järvenpään Vasemmistoliiton Järvenpää-päivän Eurooppa-tapahtuman ja 400,00 eur valtuustoryhmä Maa Elää -toritapahtuman järjestäminen Järvenpään Vihreiden valtuustoryhmä Kierrätystoritapahtuma ja Maailmanparantajan kahvila 259,84 eur 6

11 Kaupunginhallitus puheenjohtaja Wilskman, Kaarina KOK I varapuheenjohtaja Tuuri, Kaija SDP II varapuheenjohtaja Pursiainen, Terho VIHR jäsen Berg, Henry Järvenpää 2000 Plus jäsen Edry, Tarja Järvenpää 2000 Plus jäsen Koivuluoma, Marja SDP jäsen Lehtinen, Eino KESK jäsen Nöjd, Ismo KOK jäsen Rantanen, Tero KOK jäsen Suomilammi, Emmi KOK jäsen Virtanen, Pentti SDP valtuuston Bergholm, Tapio SDP puheenjohtajat Perttu, Helinä KOK Liimatainen, Tiina VIHR esittelijä Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja sihteeri Katariina Huikko lakimies sihteeri alkaen Kirsti Ruislehto hallintopäällikkö Hallituksen kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,3 Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari pidettiin Järvenpää-talolla ja Hirvihaarassa Vuonna 2009 pidettiin viisi kertaa kaupunginhallituksen ns. laajennettu iltakoulu. Osallistujina olivat kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, valtuustoryhmien puheenjohtajat, lautakuntien, johtokuntien ja tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja kaupungin johtoryhmä sekä nuorisoparlamentin puheenjohtaja. Iltakouluissa käsiteltiin ajankohtaisia, valmistelussa olevia asioita. 7

12 Kuntien yhteistoiminta Jäsenmaksut vuosittain, eur Suomen Kuntaliitto Uudenmaan liitto Uudenmaan virkistysalueyhdistys Keskusvaalilautakunta puheenjohtaja Mäkinen, Anne-Maria KOK varapuheenjohtaja Kolehmainen, Ari SDP jäsen Paavola, Virpi KESK (sit.) jäsen Sitolahti, Jyrki VIHR jäsen Tyrväinen, Anja Järvenpää 2000 Plus EU-vaalit järjestettiin kesäkuussa Tarkastuslautakunta puheenjohtaja Setälä, Toivo SDP varapuheenjohtaja Liimatainen, Tiina VIHR jäsen Hietala, Kari J. KOK jäsen Honkanen, Antti SDP jäsen Hyttinen, Leena SDP jäsen Karajas-Kaukonen, Annukka KD jäsen Launonen, Pekka Järvenpää 2000 Plus jäsen Meklin, Jaana KOK jäsen Ojanen, Osmo KOK jäsen Salovaara, Risto VIHR jäsen Vuorela, Birgitta KESK pöytäkirjanpitäjä Ilpo Malinen tilintarkastaja Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilintarkastusta koskevat asiat. 8

13 Lautakunta arvioi miten valtuuston tilikaudelle asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Lautakunnan tehtävänä on kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. Vanha lautakunta kokoontui 8 kertaa ja uusi lautakunta kokoontui 7 kertaa vuonna Lisäksi järjestettiin Kuuma-kuntien tarkastuslautakuntien yhteiskokous Tuusulassa. Tulevaisuusvaliokunta (Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta saakka) puheenjohtaja Peltosaari, Leena KOK varapuheenjohtaja Tuuri, Pekka SDP jäsen Heikkinen, Pekka Järvenpää 2000 Plus jäsen Koskela, Marko KOK jäsen Lindström, Hannele VIHR jäsen Majanen, Liisa SDP jäsen Saarikorpi, Kaisa VIHR jäsen Setälä, Toivo SDP jäsen Siukola, Jaana PS jäsen Virkki, Jukka KOK jäsen Volanen, Risto KESK Valiokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina ( saakka Yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,1 Vuonna 2009 tulevaisuusvaliokunta kokoontui 7 kertaa, joista 6 oli varsinaisia kokouksia, lisäksi vierailtiin joulukuussa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan seminaarissa. Tulevaisuusvaliokunta käsitteli kokouksissaan 22 asiakohtaa. Tulevaisuusvaliokunnan tehtävänä on hahmottaa tulevaisuutta vuoden päähän, yli kaupunkistrategian suunnittelukauden. Valiokunta on hakenut yhteisiä linjoja ja yhteistä tahtotilaa Järvenpään tulevalle kehitykselle Uudenmaan ja metropolialueen kehityksen kokonaisuudessa sekä aloittanut Järvenpään tulevaisuuskuvan työstämisen. Valiokunta kuulee kokouksissaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna 2009 kuultiin Kuuman yhteistyöjohtaja Johanna Viitaa ja futurologi tri Tarja Meristöä Åbo Akademista. Valiokunta myös kokeilee erilaisia tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä ja pyrkii asteittain saamaan eri kuntalaisryhmät kommunikaation piiriin ja mukaan vaikuttamaan. 9

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta puheenjohtaja Karhu, Ulla-Mari SDP varapuheenjohtaja Hänninen, Salla VIHR jäsen Hägg, Tina KOK jäsen Laaninen, Mauno SDP jäsen Laitinen, Ilpo KOK jäsen Mäkinen, Heli KESK (sit.) jäsen Pehrsson, Kaj Järvenpää 2000 Plus jäsen Riihimäki, Tomi KOK jäsen Rinta-Pollari, Taru KD jäsen Smed, Viljo SDP jäsen Uusikumpu, Maarit VAS esittelijä Tuula Salokangas vs. toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Esa Lindell hankintapäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Yksilöasiainjaosto puheenjohtaja Hänninen, Salla VIHR jäsen Karhu, Ulla-Mari SDP jäsen Laitinen, Ilpo KOK esittelijä Esa Lindell hankintapäällikkö sihteeri Nina Sormo vs. osastopäällikkö Opetus- ja kasvatuslautakunta puheenjohtaja Huikko, Jukka KOK varapuheenjohtaja Veirto, Katja SDP jäsen Kamunen, Olli VIHR jäsen Luukkanen, Tarja-Liisa VIHR 10

15 jäsen Partonen-Rekola, Marketta Järvenpää 2000 Plus KOK, saakka jäsen Rantanen, Tea KOK jäsen Repo, Katja Järvenpää 2000 Plus jäsen Tala, Heikki PS jäsen Tuuri, Pekka SDP jäsen Työläjärvi-Leskinen, Pirjo KESK jäsen Virtanen, Juhani SDP esittelijä Marju Taurula toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Riitta Murtokare hallintosihteeri Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina (vuosina Sivistyslautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 Sivistyslautakunta puheenjohtaja Tuominen,Satu Järvenpää 2000 Plus varapuheenjohtaja Valonen, Pia KD jäsen Asp, Risto KOK jäsen Eriksson, Arja SDP jäsen Kauranen, Anu SDP jäsen Lindström, Hannele VIHR jäsen Markkanen, Lassi VIHR jäsen Siltasari-Peltonen, Tuula KOK jäsen Toivola, Towo KOK jäsen Tuomimaa, Petteri KESK esittelijä Marju Taurula toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Riitta Murtokare hallintosihteeri 11

16 Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina (vuosina Kulttuurilautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,8 Musiikkiopiston johtokunta puheenjohtaja Kaukolampi, Tiia KOK (Tuusula) varapuheenjohtaja Uhlenius, Jani SDP (Järvenpää) jäsen Hentilä, Marjukka KOK (Järvenpää) jäsen Hintikka, Kaisa VIHR (Järvenpää) jäsen Turtola, Matti TUPU (Tuusula) jäsen Udd, Heli SDP (Tuusula) esittelijä Seppo Tuominen musiikkiopiston rehtori pöytäkirjanpitäjä Leena Mykkänen talous- ja hallintosihteeri Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,6 Tekninen lautakunta puheenjohtaja Pyy, Markku VIHR varapuheenjohtaja Alakas, Mehmet KOK jäsen Hyytiäinen, Elisa Järvenpää 2000 Plus jäsen Kareinen, Seija VIHR jäsen Leppänen, Mika KESK (sit.) jäsen Nurmi, Laura KOK 12

17 jäsen saakka Olli, Hannele SDP jäsen alkaen Kauppinen, Riitta SDP jäsen Piirainen, Martti PS jäsen Rantala, Laura KOK jäsen Tuovila, Arto SDP jäsen Tuovinen, Pentti SDP esittelijä Jyrki Meronen toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,5 Rakennuslautakunta (Rakennus- ja ympäristölautakunta saakka) puheenjohtaja Lappalainen, Esko KESK varapuheenjohtaja Valve, Keijo KOK jäsen Hietanoro, Jaana KOK jäsen Häkkinen, Maj SDP jäsen Lauramaa, Sirpa Järvenpää 2000 Plus jäsen Lehtonen, Tero-Pekka KOK jäsen Lintunen, Aki VAS jäsen Mikkanen, Heimo PS jäsen Pyykkö, Tiia VIHR jäsen Salmenoja, Julia SDP jäsen Salminen, Jukka SDP esittelijä Ulla Harpila johtava rakennustarkastaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö 13

18 Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina ( saakka Rakennus- ja ympäristölautakunta) Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,2 Liikuntalautakunta puheenjohtaja Taurovaara, Reino SDP varapuheenjohtaja Tamminen, Sami KESK jäsen Hallikainen, Pasi PS jäsen Helenius, Sami KOK jäsen Hyrske, Oula VAS jäsen Kukkonen, Esa KOK jäsen Loukiainen, Kirsi VIHR jäsen Mäkäräinen, Tünde Järvenpää 2000 Plus jäsen Peltokoski, Brita Järvenpää 2000 Plus jäsen Rossi, Tuuli SDP jäsen Toivanen, Helena KOK esittelijä Jyrki Meronen toimialajohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Lautakunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , , , , , ,4 14

19 Järvenpään Veden johtokunta puheenjohtaja Graeffe, Petri KOK varapuheenjohtaja Uusiperhe, Virpi VIHR jäsen Kareinen, Seija VIHR jäsen Marjamäki, Mauri SDP jäsen Pyykkönen, Maija-Liisa KESK jäsen Torkkeli, Pasi SDP jäsen Virkki, Jukka KOK esittelijä Ari Kaunisto toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pekka Hippi hallintopäällikkö Johtokunnan kokoukset ja käsitellyt asiat vuosina Vuosi Kokoukset Asiat Asioita / Kokous , , ,0 Yleinen taloudellinen kehitys Vuotta 2009 hallitsi talouden epävarmuus, joka heijastui voimakkaasti valtion ja kuntien talouteen. Vuoden lopulla talouden epävarmuus vallitsee edelleen kotimaassa ja maailmalla siitä huolimatta, että yksittäisiä positiivisia signaaleja on matkan varrella nähty. Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen ( ) mukaan taantuman syvin vaihe Suomessa ja maailmalla kuitenkin ohitettiin ja ennusteet BKT:n kasvusta vuonna 2010 vaihtelevat 0,7 % - 1,5 % välillä. Talouden lama puri voimakkaasti myös pääkaupunkiseutuun. Kolmannen vuosineljänneksen tietojen mukaan mm. tuotanto väheni noin 8,5 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Jyrkintä lasku oli teollisuudessa, rakentamisessa, tukkuja autokaupassa sekä liikenteessä, mutta muilla palvelualoilla muutokset olivat suhteellisen pieniä (ks. Helsingin seudun suunnat ). Rahoitusmarkkinoiden tilassa on edelleen epävakautta ja yleinen korkotaso on pysynyt matalalla. Suomen Pankki ja finanssivalvonta kuitenkin uskovat, että pankkikriisin uhka on Suomalaispankkien osalta väistynyt isojen pääomapuskureiden ansiosta (Helsingin sanomat ). Työttömyyden uskotaan edelleen kasvavan. Pääkaupunkiseudun kehysalueella työttömyysaste oli syyskuun lopussa 6,5 % ja pääkaupunkiseudulla noin 7,6 %. Kasvua on kehysalueella ollut vuoden takaisesta noin 2,5 %. Pääkaupunkiseudulla erityisesti nuorten työttömien määrää on huimassa kasvussa. Vuonna 2010 työttömyyden arvioidaan valtakunnallisesti nousevan noin 10,5 prosenttiin. 15

20 Järvenpään yleinen kehitys Väestö Järvenpään väkiluku oli vuoden 2009 lopussa Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 420 asukasta eli 1,1 %. Väestökasvu on pysynyt maltillisena viime vuosien ajan. Väestölisäys vuonna 2009 tuli lähinnä syntyneistä, joita ennakkotiedon mukaan oli 463 lasta (506 lasta vuonna 2008). Muuttoliike oli suurempaa kuin edellisenä vuonna. Kotimaisia muuttoja Järvenpäähän ja Järvenpäästä kirjattiin yhteensä runsaat 5030 henkilöä (4760 vuonna 2008). Kuntien välinen muuttoliike oli 136 henkilöä voitollinen (-67 henkilöä vuonna 2008). Ulkomailta tuleva nettomuutto oli +63 henkilöä (+74 vuonna 2008). Työllisyys Koko vuoden 2009 keskimääräinen työttömyysaste Järvenpäässä oli 7,4 % (5,3 % vuonna 2008). Työttömyysaste on ollut nouseva koko vuoden. Tammikuussa 2009 työttömyysaste oli 6,4 ja joulukuussa 8,2. Tammikuussa 2010 työttömyysaste oli 8,4 eli 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tammikuussa 2009 työttömiä työnhakijoita oli 1298 (1071 vuonna 2008), joista alle 25-vuotiaita 155 (111 vuonna 2008). Joulukuussa 2009 työttömiä työnhakijoita oli 1694 (1222 vuonna 2008), joista alle 25-vuotiaita 198 (126 vuonna 2008). Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömien määrä on noussut vuoteen 2008 verrattuna: 255 joulukuussa 2008 ja 294 joulukuussa Asuminen Järvenpäähän valmistui vuonna 2009 yhteensä 138 asuntoa. Määrä on historiallisen alhainen. Ainoastaan vuonna 1996 valmistui vähemmän eli 125 asuntoa. Omakotiasuntoja rakennettiin vuonna 2009 suurin piirtein puolet normaalista määrästä. Niitä valmistui 62 kpl mikä tosin on huomattava luku ottaen huomioon, ettei kaupungilla ollut tarjota omakotitontteja myyntiin. Valmistuneissa rivi- ja ketjutaloissa oli asuntoja 26 kpl, kerrostaloissa 18 kpl sekä muissa rakennuksissa yhteensä 32 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen vähyys johtui useammasta tekijästä. Suurin tekijä asiassa oli talouden taantuma. Toisaalta myös heikko tonttitarjonta ylläpitää alhaista asuntotuotantoa. Näköpiirissä on kuitenkin tonttitarjonnan hienoinen parantuminen uusien alueiden kaavoituksen myötä. Taantuman johdosta valtio päätti erilaisista asuntotuotantoon kohdistuvista elvytys- ja tukitoimenpiteistä. Näiden vaikutus näkyi Järvenpäässä vilkkaana asuinrakennusten korjaustoimintana. Valtion uudisrakentamiseen osoittamien tukitoimien vaikutukset näkyvät asuntotuotannossa Järvenpäässä vasta tulevina vuosina. 16

21 Vuoden 2008 alussa kaupunki allekirjoitti valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi. Järvenpää sitoutui mm. lisäämään tonttitarjontaa siten, että vuosina valmistuisi vuosittain 500 asuntoa, joista 20 % valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja. Tavoitteeseen ei päästy vuosina 2008 eikä Vuokra-asuntoja valmistui vuonna 2008 ainoastaan neljä ja vuonna 2009 yhteensä 43 kpl. Aiesopimuksen aikana valmistuneet vuokra-asunnot ovat kaikki kaupungin vuokrataloyhtiön toteuttamia. Useita hankkeita on kuitenkin lähdössä liikkeelle ja odotettavissa on, että vuonna 2011 valmistuu enemmänkin vuokra-asuntoja. Järvenpäässä on jo vuosia valmistunut liian vähän asuntoja kaupungin asettamiin tavoitteisiin nähden. Vuokra-asunnon hakijoiden määrä on kasvanut ja uusien vuokra-asuntojen rakentamistarve on patoutunut. Valtiolla suhtaudutaan erityisryhmien asuntorakentamiseen varsin suopeasti, mistä syystä olisi sopiva aika hankkia tälle asukasryhmälle soveltuvaa asuntokantaa. Asunnottomuuden vähentämiseen kyetään parhaiten vaikuttamaan kysyntää ja tarvetta paremmin vastaavan asuntokannan rakentamisella. Asunnottomien määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain ollen joulukuussa 2009 yht. 48 henkeä Järvenpäässä. Iänikuinen pienten asuntojen puute koko metropolialueella ylläpitää omalta osaltaan asunnottomuutta. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Järvenpään kaupungin talous toteutui kokonaisuudessaan ennakoitua paremmin. Toimintakatteen alijäämä oli 2,7 Meuroa talousarviota parempi ja sen kasvuksi vuodesta 2008 muodostui 2,3 %, mikä oli 4,6 %-yksikköä vähemmän kuin vuosien välinen kasvu. Vuoden 2009 tilinpäätöksen vuosikate oli 17,4 Meuroa, eli 448 euroa asukasta kohden (kasvu vuoden takaisesta 7,26 Meuroa eli 71,9 %) ja ylijäämä 8,4 Meuroa. Kaupungin verotulot ylittivät arvion n. 3,8 Me. Verotuloja vuonna 2009 kertyi 143 Meuroa ja kasvu vuodesta 2008 oli 6,4 %. Joulukuussa suoritettu vuoden 2009 ennakoiden oikaisu oli suuruudeltaan noin 2,8 Me. Korkomenot olivat euroa (muutos -60,9 %) joten talousarvio alittui noin euroa. Vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa noin 46,6 Me (1.205 euroa / asukas; -6,17 %) alittaen vuoden takaisen noin 2,5 Me:lla. Kaupungin lainojen keskikorko vuoden lopussa oli 1,05 % (vuoden takainen 3,65). Investoinnit toteutuivat nettomenojen osalta n. 0,4 Meuroa yli talousarvion. Investointien tulorahoitusaste oli 105,7 % (vuonna ,3 %). Henkilöstö Kaupungin henkilöstömäärä oli 2189 henkilöä, josta vakinaista henkilöstöä Kokonaisluku lukumäärä oli v 2008 loppuun verrattuna vähentynyt 111 henkilöllä ja vakinaisen henkilöstön määrä 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän vähenemistä on tapahtunut erityisesti sijaisten ja määräaikaisten käytössä. Henkilöstömääräluku kuvaa palvelussuhteessa olevan koko henkilöstön määrää, mutta ei työssä olevien määrää. Henkilöstötyövuosien perusteella johdettu henkilöstön työpanos, joka kertoo tehollisen 17

22 työajan eli työajan vähennettynä kaikki poissaolot, oli Työpanos vähentyi 39:llä vuodesta Vuoden aikana työllistettiin yhteensä n. 60 henkilöä keskimäärin viiden kuukauden työllisyysjaksoihin. Lisäksi kesällä työllistyi kaupungin eri työyksiköihin vuotiaita nuoria 120. Sopimuskaudella palkat nousivat keskimäärin 11,6 %. Vuodesta 2008 vuoteen 2009 korotusten osuus oli 3,3 %. Henkilöstömenot kasvoivat n euroa Täyttölupia myönnettiin vuoden aikana 441, joista vakituiseen palvelusuhteeseen 136 kpl. Lomarahojen vaihtosopimus tehtiin KTN:n kanssa, sopimukseen saattoi liittyä myös järjestäytymätön henkilöstö. Lomarahojen vaihtomahdollisuutta käytti noin 50 henkilöä. Lääkärisopimus sisältää erillisesti jatkuvan mahdollisuuden lomarahojen vapaaksi vaihtoon. Henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtiin sopimus myös suunnitelmallisten palkattomien vapaiden käyttöön otosta. Sopimus on voimassa Sopimuksen ydinajatuksena on, että palkatonta lomaa voi ottaa enintään kahden viikon sisällä siten, että arkipyhät ja viikonloput eivät kuulu virka-/työvapaaseen. Menettelyllä pyritään aktivoimaan henkilöstä palkattomien vapaiden hakemiseen. Suunnitelmallisia palkattomia vapaita on haettu yksittäisesti. Kaupunkistrategian valmistuttua kesäkuussa, jatkettiin sen toteuttamisohjelmien laatimista. Yksi toteuttamisohjelmista on henkilöstöohjelma. Henkilöstöohjelman keskeiseksi päämääräksi määriteltiin; henkilöstöresurssi on oikein kohdennettu palvelutarjonnan varmistamiseksi ja johtaminen on linjakasta kaikilla organisaation tasoilla työhyvinvoinnin tukemiseksi. Työnantajapolitiikka ja johtamisen arvot vastuullisuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja luovuus ovat henkilöstöohjelman strategisten tavoitteiden pohjalla. Tavoitteita ovat: linjakas johtaminen ja esimiestyö, tuloksellisesta työnteosta palkitseminen, työhyvinvointi, strateginen henkilöstösuunnittelu ja kaupunkistrategian toteuttamiseen vaadittava osaaminen. Henkilöstöohjelma tulee linjaamaan kaikkia sekä johtamisen kehittämiseen että henkilöstön käyttöön toimenpiteitä. Talousarviosuunnittelun yhteydessä valmistuivat toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstösuunnitelmat kuvaavat miten toimialoilla tapahtuu henkilötyövuosien väheneminen 150:llä vuoteen 2012 mennessä. Keskushallinnon osuus htv- vähenemästä on 13, sosiaali- ja terveystoimen 60 htv, sivistystoimen 44 htv, ja teknisen toimialan 33 htv. Palveluprosessien arviointia ja tehostamista on jatkettu koko organisaation toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti henkilöstöpalvelut palkkasi kaupungin henkilöstöstä 4 kokopäiväistä työnkehittäjää. Työnkehittäjien tehtävänä on ollut työprosessien tutkiminen yhdessä työyhteisöjen kanssa siten, että toiminta tehostuu ja prosessit ovat asiakaslähtöisiä. Hanke on käynnistynyt hyvin koko kaupungin myyntilaskutuksen ja ostolaskujen käsittelyn läpikäymisellä. Sairauspoissaolojen kasvun hillitseminen on jatkuva haaste. Henkilöstöohjeissa ja esimiesten tapaamisissa on opastettu esimiehiä käymään keskusteluja työntekijöiden kanssa, joilla on 18

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot