TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Pispanen Reino Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Leeste Tuija Lehikoinen Jouni Rinne Heimo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Hallia Jouko Hurme Hannu Kaisti Aapo Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Mäntylä Heikki kirkkoherra Viitanen Kauko kirkkoherra Soini Pekka hallintojohtaja 172 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 173 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 174 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Kirsti Kari. 175 ILMOITUSASIAT 1. Kontupohjan kirkkohanke Heikki Martikainen on lähettänyt seurakuntayhtymälle seuraavan kiitoskirjeen: Joensuun Rovastikunnan Kontupohjan kirkon rakennustoimikunta kiittää Teitä arvokkaasta tuestanne hankkeellemme. 2. Pöytäkirjoja S kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 2/ Pöytäkirjan johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan esittelemät asiat 176 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ TYTTI PIETILÄN VALITUKSESTA Turun hallinto-oikeus on dnro 00394/05/2399 esittänyt seuraavan lausuntopyynnön: Hallinto-oikeus pyytää oheisen valituksen johdosta 1) hankkimaan yhteisen kirkkovaltuuston lausunnon ja 2) liittämään asiakirjoihin - valtuutettu Harri Raittiin lausunnon - muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. Lisäksi hallinto-oikeus pyytää ilmoittamaan asiasta tarvittaessa lisätietoja antavan henkilön nimen ja yhteystiedot. Asian valmistelusta hallinto-oikeudessa vastaa Seija Kaijanen. Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään Hallinto-oikeuden lähettämät asiakirjat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Hallintojohtaja Soini on pyytänyt asiasta Harri Raittiin lausunnon, joka kuuluu seuraavasti: Lausunto Tytti Pietilän kirkollisvalituksen johdosta Valitus kohdistuu osaltani siihen, että en ole kirkkovaltuuston kokouksessa asettanut itseäni esteelliseksi käsiteltäessä ylimääräisen avustuksen myöntämistä Turun Oopperayhdistykselle erityisesti Jokamies-musiikkinäytelmän tappioiden kattamiseen. En pidä itseäni esteellisenä kyseisessä asiassa, koska en kuulu enkä ole koskaan kuulunut Turun Oopperayhdistykseen puhumattakaan siitä, että olisin osallistunut sen hallintoon. Tekijänpalkkiota Oopperayhdistyksen tulisi yleisten periaatteiden mukaisesti maksaa minulle 2,5 % pääsylipputuloista. Nämä tulot olivat yhdistyksen ilmoituksen mukaisesti euroa, josta 2,5 % on euroa. Tuon summan Oopperayhdistys on tätä kirjoitettaessa minulle velkaa. Turussa 18. maaliskuuta 2005 Harri Raitis Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaisi Turun hallinto-oikeudelle

4 seuraavan lausunnon: Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu Turku Lausuntopyyntö Dnro 00394/05/2399 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto lausuu seuraavaa: Ohessa on kirkkovaltuutettu Harri Raittiin lausunto: liite 1. Valituksen johdosta kirkkovaltuusto lausuu seuraavaa: 1. Kirkkolain 7:5 pykälän mukaan kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekoon, joka koskee henkilökohtaisesti häntä. Antamansa lausunnon mukaan Harri Raitis ei kuulu eikä ole kuulunut Turun Oopperayhdistykseen tai sen hallintoon. Pääsäännön mukaan muu yhteys ei aiheuta esteellisyyttä, koska avustus annetaan yhdistykselle. Miten on sitten arvioitava Raittiin saatavaa yhdistykseltä ja seurakunnan avustusta. Onko niillä joku keskinäinen suhde. Lienee katsottava, ettei kirkkovaltuuston päätös koske Raitista henkilökohtaisesti, koska tällä päätöksellä ei ole mitään välitöntä vaikutusta suhteessa Raittiiseen. On epäselvää, vaikuttaako kirkkovaltuuston päätös edes epäsuorasti Raittiin asemaan. Kirkkovaltuuston päätös oli yksimielinen, joten mahdollisella jääviydellä ei ole mitään käytännön merkitystä, koska valtuustossa on yhteensä 61 jäsentä. 2. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kahtena vuotena 1998 ja 1999 itse tuottanut Jokamies-moraliteetin Tuomiokirkon kupeessa. Ne olivat saman sisältöiset kuin nyt esitetty moraliteetti. Joskus 1950-luvulla on Tuomiokirkon portailla toteutettu vastaava näytelmä useana vuonna. Moraliteettia on pidetty kirkollisena näytelmänä, joka näytelmän keinoin nostaa esiin omantunnonkysymykset. Vastaavia näytelmiä on paljon, ja niitä sinänsä on pidetty sellaisina, jotka toteuttavat seurakunnan tehtävää (KL 15:1). Vuoden 2004 moraliteetti toteutettiin Turun kaupungin juhlavuoden ohjelmana siten, että Turun Oopperayhdistys toteutti sen ja otti vastatakseen tällaiseen näytelmään aina liittyvän taloudellisen riskin. Sekä Turun kaupunki että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sijoittivat siihen kumpikin euroa, joilla panoksilla oli tarkoitus kattaa moraliteetin ne kulut, jotka eivät muuten tule katetuiksi. Kun näytelmä kuitenkin tuotti tappiota, myönsi kirkkovaltuusto käyttövaroistaan lisäavustuksena euroa moraliteetin tappioiden kattamiseen. Myös Turun kaupunki myönsi huomattavan lisäavustuksen. Edellisten hyvin onnistuneiden Jokamies-moraliteettien jälkeen pidettiin

5 selvänä ja toivottavana, että moraliteetti voitaisiin uusia esimerkiksi joka viides vuosi. Siinä mielessä nyt toteutettu näytelmä vastasi aikaisemmin asetettuja tavoitteita. Valitettavasti näytelmän talous muodostui tappiolliseksi. Moraliteetin tarkoituksen ja sisällön perusteella siihen sijoitetut varat on käytetty seurakunnallisen tehtävän toteuttamiseen. Pentti Korhonen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri Kn päättää kirkkovaltuustolle annettavasta lausuntoehdotuksesta. Käsittely Päätettiin yksimielisesti poistaa esityslistan lausuntoehdotuksesta sen viimeinen kappale: Moraliteetin tarkoituksen ja sisällön perusteella siihen sijoitetut varat on käytetty seurakunnallisen tehtävän toteuttamiseen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se antaa asiassa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu Turku Lausuntopyyntö Dnro 00394/05/2399 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto lausuu seuraavaa: 1. Valituksen johdosta kirkkovaltuusto lausuu seuraavaa: Kirkkolain 7:5 pykälän mukaan kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa sellaisen päätöksen tekoon, joka koskee henkilökohtaisesti häntä. Antamansa lausunnon mukaan Harri Raitis ei kuulu eikä ole kuulunut Turun Oopperayhdistykseen tai sen hallintoon. Pääsäännön mukaan muu yhteys ei aiheuta esteellisyyttä, koska avustus annetaan yhdistykselle. Miten on sitten arvioitava Raittiin saatavaa yhdistykseltä ja seurakunnan avustusta. Onko niillä joku keskinäinen suhde. Lienee katsottava, ettei kirkkovaltuuston päätös koske Raitista henkilökohtaisesti, koska tällä päätöksellä ei ole mitään välitöntä vaikutusta suhteessa Raittiiseen. On epäselvää, vaikuttaako kirkkovaltuuston päätös edes epäsuorasti Raittiin asemaan. Kirkkovaltuuston päätös oli yksimielinen, joten mahdollisella jääviydellä ei ole mitään käytännön merkitystä, koska valtuustossa on yhteensä 61 jäsentä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kahtena vuotena 1998 ja 1999 itse tuottanut Jokamies-moraliteetin Tuomiokirkon kupeessa. Ne olivat saman

6 sisältöiset kuin nyt esitetty moraliteetti. Joskus 1950-luvulla on Tuomiokirkon portailla toteutettu vastaava näytelmä useana vuonna. Moraliteettia on pidetty kirkollisena näytelmänä, joka näytelmän keinoin nostaa esiin omantunnonkysymykset. Vastaavia näytelmiä on paljon, ja niitä sinänsä on pidetty sellaisina, jotka toteuttavat seurakunnan tehtävää (KL 15:1). Vuoden 2004 moraliteetti toteutettiin Turun kaupungin juhlavuoden ohjelmana siten, että Turun Oopperayhdistys toteutti sen ja otti vastatakseen tällaiseen näytelmään aina liittyvän taloudellisen riskin. Sekä Turun kaupunki että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä sijoittivat siihen kumpikin euroa, joilla panoksilla oli tarkoitus kattaa moraliteetin ne kulut, jotka eivät muuten tule katetuiksi. Kun näytelmä kuitenkin tuotti tappiota, myönsi kirkkovaltuusto käyttövaroistaan lisäavustuksena euroa moraliteetin tappioiden kattamiseen. Myös Turun kaupunki myönsi huomattavan lisäavustuksen. Edellisten hyvin onnistuneiden Jokamies-moraliteettien jälkeen pidettiin selvänä ja toivottavana, että moraliteetti voitaisiin uusia esimerkiksi joka viides vuosi. Siinä mielessä nyt toteutettu näytelmä vastasi aikaisemmin asetettuja tavoitteita. Valitettavasti näytelmän talous muodostui tappiolliseksi. Pentti Korhonen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Soini sihteeri 2. Liitetään asiakirjoihin valtuutettu Harri Raittiin lausunto, liite Muut asian käsittelyssä kertyneet tai siihen liittyvät asiakirjat. Hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa lausunnon antamiseen. Lausunto sekä muut pyydetyt asiakirjat on palautettava hallinto-oikeuteen viimeistään KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON YLEISKIRJE B 1/2005 Yleiskirjeen liitteenä on Kirkon sopimusvaltuuskunnan vuosilomamuistio 2005, joka sisältää ohjeet virkaehtosopimuksen vuosilomasäännösten tulkinnasta. Se on tärkeä apuneuvo kaikille vuosilomien kanssa työskenteleville. Kn merkitsee saaduksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston yleiskirjeen B 1/2005, joka sisältää vuosilomamuistion hyväksyttiin.

7 TIEDOTUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Hakuilmoituksessa tiedotuspäällikön pätevyysvaatimukset on mainittu seuraavasti: Tiedotuspäälliköllä tulee olla korkeakoulu- tai muu soveltuva tutkinto ja hänen tulee olla tiedotusalaan perehtynyt ja tuntea seurakuntaelämää. Tiedotuspäälliköltä edellytetään suomen kielen taidon lisäksi viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä ruotsin kielen taito. Kn päättää valita kasvatustieteiden maisteri Osku Laukkasen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän R30 palkkaluokan virkaan edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus virkaan valitulle, tiedotustoimikunnalle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Käsittely Osku Laukkasella on tiedotusalan työkokemusta 15 vuotta vuodesta 1999 lähtien. Tällä ajanjaksolla hän on luonut itselleen laajan yhteistyöverkon alalla. Laukkanen oli myös haastattelussa tuonut esille sitoutuneisuutensa ja motivaationsa tiedotuspäällikön virkaa ja sen tehtäviä ajatellen. Laukkasella on käytännön seurakuntaelämän tuntemusta lapsuudenkodistaan. Hänen isänsä on ollut kirkkohallintokunnan jäsen ja äiti pyhäkoulunopettaja. Lisäksi Laukkanen on opiskellut Raudaskylän kristillisellä opistolla. Jäsen Lars-Runar Knuts toi esille kolmen haastatteluissa parhaiten menestyneen hakijan lähettämisen soveltuvuustesteihin. Tiedotuspäällikkö Jouko Hallia kertoi haastattelutyöryhmän asettaneen kärkeen Laukkasen, Kosken ja Leinosen, joista Leinonen ei puhunut kelpoisuusehtona olevaa ruotsin kieltä. Haastatteluissa Laukkanen oli erottunut edukseen laajan yhteistyöverkkonsa ja motivaationsa johdosta. Knutsin esitystä ei kannatettu. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita kasvatustieteiden maisterin Osku Laukkasen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tiedotuspäällikön virkaan R30 edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Virka täytetään erikseen sovittavasta ajankohdasta lukien kuuden kuukauden koeajalla. Osku Laukkanen täyttää viran kelpoisuusehdot ja on hakemusten ja haastattelujen perusteella soveliain hakija tiedotuspäällikön virkaan. Hänelle on erityisesti luettava eduksi laaja yhteistyöverkko alalla sekä aikaisempi työkokemus. Lisäksi hän on tuonut esille vahvaa sitoutuneisuutensa sekä motivaationsa tehtävään.

8 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. 179 SAIRAALASIELUNHOITAJA MARJA-LEENA MELLER-MATTILAN MATKA-ANOMUS Meller-Mattila on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Matka-anomus Joka neljäs vuosi järjestetään Euroopan sielunhoidon konferenssi. Tänä vuonna se on Sigtunassa , josta ohjelma oheisena. Anon kohteliaasti, että saisin mahdollisuuden osallistua tähän kokoukseen. Kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 1000 e. Sielunhoitotyön johtokunta on :n 78 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Marja-Leena Meller-Mattila anoo mahdollisuutta osallistua Euroopan sielunhoidon konferenssiin. Konferenssi toteutetaan joka neljäs vuosi. Tänä vuonna se on Sigtunassa Kokonaiskustannukset konferenssiin osallistumisesta olisivat noin 1000 euroa. Meller-Mattila toimii puolitoimisena (osa-aikaeläke) sairaalasielunhoitajana Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Hän on osallistunut vuosien varrella useisiin kansainvälisiin sielunhoidon konferensseihin, viimeksi kolme vuotta sitten Turussa ja neljä vuotta sitten Tsekissä. tämän vuoden konferenssissa Suomen kiintiö on kymmenen edustajaa. Kirkkohallituksen sairaalasielunhoidon johtajalta saadun tiedon mukaan kiinnostuksensa on ilmoittanut 14 henkilöä, suurin osa heistä sairaalasielunhoitajia. Aikaisemmissa kokouksissa saatu kokemus ja yhteydet eri maiden edustajiin ovat varmasti eduksi konferenssin annin hyödyntämisessä. Turun sairaalasielunhoidon kannalta osallistumista ei tietenkään voi pitää välttämättömänä, mutta välitön kontakti siihen, mitä Euroopassa työalalla on meneillään, on osoittautunut hyödylliseksi. Meller-Mattilan kautta olemme esim. kuulleet, että potilaiden tehostunut intimiteettisuoja on aiheuttanut sairaalapapin työlle monissa Euroopan maissa ongelmia, joista täällä on saatu vasta esimakua. Sairaalapappien keskinäisen työnjaon pohjalta Marja-Leena Meller-Mattila on hoitanut ulkomaisia yhteyksiä tuoden mukanaan matkojen annin muillekin sairaalapapeille. On voitu seurata mm. työn trendejä, painotuksia ja miten Euroopassa sairaalapapit toimivat ja millaisia ratkaisuja on löydetty työtapojen suhteen esim. tietosuojakysymysten vaikutuksesta. : Johtokunta esittänee yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitaja Marja-Leena Meller-Mattila voi osallistua Sigtunassa, Ruotsissa 19. -

9 pidettävään Euroopan sielunhoitokonferenssiin siten, että puolet matkapäivistä luetaan työajaksi, ja että Meller-Mattilalle korvataan matkoista ja osallistumisesta koituvat kustannukset n euroa. Valmistelija Sairaalapastori Sakari Hernberg Oikaisu: Ei oikaisumahdollisuutta. : Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitaja Marja-Leena Meller-Mattila voi osallistua Sigtunassa, Ruotsissa pidettävään Euroopan sielunhoitokonferenssiin siten, että puolet matkapäivistä luetaan työajaksi, ja että Meller-Mattilalle korvataan matkoista ja osallistumisesta koituvat kustannukset n euroa. Koulutustyöryhmä on :n 20 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Marja-Leena Meller-Mattila on anonut mahdollisuutta saada osallistua joka neljäs vuosi järjestettävään sielunhoidon konferenssiin Sigtunassa siten, että puolet matkapäivistä luetaan hänelle työajaksi ja osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan noin 1000 euroa. Ulkomaille suuntautuvana koulutusmatkana anomus tulee käsitellä kirkkoneuvostossa. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitaja Marja-Leena Meller-Mattila oikeutetaan osallistumaan Euroopan sielunhoidon konferenssiin Sigtunassa siten, että matkapäivistä puolet luetaan hänelle työajaksi ja osallistumiskustannuksiin myönnetään 500 euron matkaavustus. Konferenssia ei ole budjetoitu koulutusmäärärahaan. Koulutusmäärärahassa on sairaalasielunhoitajien kohdalla jätetty myöhemmin käytettäväksi 862 euroa, josta kuitenkin on tähän mennessä jo käytetty 420 euroa. Osallistumista ei ole pidettävä välttämättömänä, vaan korkeintaan hyödyllisenä. Tämän vuoksi on perusteltua menetellä koulutustyöryhmän esittämällä tavalla. Ohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Sen mukaan konferenssimaksu on 700 euroa, joka sisältää majoituksen ja ateriat. Kn oikeuttaa sairaalasielunhoitaja Marja-Leena Meller-Mattilan osallistumaan Euroopan sielunhoidon konferenssiin Sigtunassa siten, että matkapäivistä puolet luetaan hänelle työajaksi ja että osallistumiskustannuksiin myönnetään 500 euron matka-avustus.

10 Ilmoitus anojalle, sielunhoitotyön johtokunnalle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 180 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAN VAPAUTTAMINEN JA UUDEN VALINTA Irtaimen omaisuuden tarkastaja rakennusmestari Raili Pajula on esittänyt seuraavaa: Irtaimen omaisuuden tarkastajan tehtävä Pyydän, että minut vapautetaan irtaimen omaisuuden tarkastajan tehtävästä. Syynä tähän eronpyyntööni on valintani kiinteistölautakunnan jäseneksi. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaisi rakennusmestari Raili Pajulan irtaimen omaisuuden tarkastajan tehtävästä ja valitsisi hänen tilalleen uuden henkilön irtaimen omaisuuden tarkastajaksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 181 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Kn päättää myöntää sairauslomat ja perhevapaat edellä mainitun esityksen mukaan. hyväksyttiin. 182 KIINTEISTÖJOHTAJA SEPPO KOSOLAN OSALLISTUMINEN TURUN TUOMIOKIRKKOSEURA- KUNNAN TYÖYHTEISÖMATKALLE PIETARIIN Turun tuomiokirkkoseurakunnan työntekijämatkaa Pietariin on suunniteltu ajankohdaksi Matka on tarkoitus toteuttaa bussilla ja sen

11 aikana tutustutaan sekä Venäjän ortodoksisen kirkon Pyhän Vladimirin Jumalan Äidin Ikonille pyhitettyyn ortodoksiseen ystävyysseurakuntaan sekä Pyhän Marian luterilaiseen seurakuntaan. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan vieraillaan Kelton kurssikeskuksessa. Matkalle osallistuu 21 henkeä ja kustannukset henkeä kohti on arvioitu nousevan noin 250 euroon. (Henkilöä kohti arvioituna: ryhmäviisumi 37 i, hotelli 57 i, toimituskuluja 28 i, bussi 60 i, ruokailut 50 i, varaus 18 i = 250 i). Matkaan osallistujille ei makseta päivärahaa. Matkakulut maksetaan tuomiokirkkoseurakunnan käyttövaroista, mutta kiinteistöjohtaja Kosolan kulut veloitetaan jälkikäteen kiinteistötoimen pääluokasta. Matkalle osallistuu myös kiinteistötoimiston vahtimestareita ja siten tuomiorovasti on kutsunut kiinteistöjohtajan mukaan. Matkan aikana on tarkoitus tutustumiskohteiden lisäksi keskustella seurakunnan ja kiinteistötoimiston yhteistyön parantamisesta. Kirkkoneuvosto oikeuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan osallistumaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan työyhteisömatkalle Pietariin Matka lasketaan työajaksi ja siitä ei makseta päivärahoja. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola poistui asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin. 183 TOIMIKUNNAN ASETTAMINEN SELVITTÄMÄÄN KIRKOSTA EROAMISEN SYITÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 31 kohdalla käsitellyt otsikkoasiaa seuraavasti: TURUN JA KAARINAN N VÄKILUKU Seurakuntayhtymän väkiluku on vähentynyt vuoden aikana hengellä, liite 1/ 31/sn 2/2005. Suurin yksittäinen selittäjä on kirkosta eroaminen. Vuoden 2004 aikana kirkosta erosi 1180 henkeä ja kirkkoon liittyi 413 henkeä, josta tulee 767 hengen nettotappio. Vuonna 2003 vastaavat luvut olivat 1173 eronnutta ja 473 liittynyttä, josta johtuva nettotappio oli 700 henkeä. Seurakuntayhtymässä on noin jäsentä ja vakituisessa virka- tai työsuhteessa olevia noin 440 henkeä. Yhtä virkaa ylläpitää noin 360 seurakuntalaista. Kahtena kuluneena vuotena on kirkosta eroamisten vuoksi menetetty pohja neljän viran ylläpidolta.

12 Tässä tilanteessa olisi välttämätöntä nopeasti, mutta samalla riittävän huolellisesti tukia mitkä ovat olleet kirkosta eroamisen suurimmat syyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenten keskuudessa. Ilmeisesti tähän kannattaisi palkata vaikkapa vuodeksi päätoiminen tutkija, mikäli syiden selvittely ja sitä seuraavat toiminnan ja toimintakulttuurin korjaukset vähentäisivät kirkosta eroamista puoleen nykyisestä. Tulisi myös selvittää onko seurakuntayhtymän omassa toiminnassa käytäntöjä (esimerkiksi asuntojen vuokraustoiminta), jotka heikentävät kirkon jäsenyyden merkitystä. : Seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto asettaa työryhmän laatimaan nopealla aikataululla selvityksen siitä, miten parhaiten saataisiin selvitettyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenten viime vuosina tapahtuneiden kirkosta eroamisten syyt. Samalla työryhmän tulisi selvittää miten kirkon jäsenyyttä voitaisiin vahvistaa Turussa ja Kaarinassa. Ei muutoksen hakua. : Päätettiin esityksen mukaisesti. Seurakuntaneuvoston esittämä asia on tärkeä ja kirkosta eroamisen syitä on kaikki syy pohtia vakavasti. Jäsenyyttä vahvistavien toimenpiteiden löytäminen tai oikea havainnointi on edelleen tärkeätä huolimatta siitä, että vuosien varrella näitä toimenpiteitä on jatkuvasti etsitty ja käytetty. Johtoryhmä on asiaa pohtinut kahteen otteeseen ja esittää toimikunnan asettamista. Viime vuosina on selvitetty valtakunnallisesti kirkosta eroamisen syitä ja mm. Kimmo Kääriäinen on tehnyt asiasta kirjan. Toimikuntaan nimettäneen lääninrovasti Kauko Viitanen, kirkkoherra Heikki Mäntylä, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman sekä toimistosihteeri Marja Mäkinen. Toimikunta järjestäytynee itse ja voi kutsua sihteerin keskusrekisteristä tai seurakuntatoimistosta. Kn päättää asettaa toimikunnan laatimaan toukokuun loppuun mennessä selvityksen siitä, miten parhaiten selvitetään viime vuosina tapahtuneiden kirkosta eroamisten syyt yhtymän alueella. Samalla toimikunta tekee ehdotuksen siitä, miten parhaiten vahvistetaan kirkon jäsenyyttä Turussa ja Kaarinassa. Toimikuntaan nimetään lääninrovasti Kauko Viitanen kokoonkutsujana, kirkkoherra Heikki Mäntylä, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman sekä toimistosihteeri Marja Mäkinen. Toimikunta järjestäytyy itse ja voi kutsua sihteerin keskusrekisteristä tai seurakuntatoimistosta.

13 Ilmoitus tehtävään valittaville, taloustoimistolle ja Martin seurakuntaneuvostolle. Käsittely Jäsen Kirsti Kari esitti Leena Winterin kannattamana työryhmään lisättäväksi kirkkoherra Pirjo Vahtolan. Kirkkoneuvosto päätti asettaa toimikunnan laatimaan toukokuun loppuun mennessä selvityksen siitä, miten parhaiten selvitetään viime vuosina tapahtuneiden kirkosta eroamisten syyt yhtymän alueella. Samalla toimikunta tekee ehdotuksen siitä, miten parhaiten vahvistetaan kirkon jäsenyyttä Turussa ja Kaarinassa. Toimikuntaan nimettiin yksimielisesti lääninrovasti Kauko Viitanen kokoonkutsujana, kirkkoherra Heikki Mäntylä, kirkkoherra Pirjo Vahtola, kirkkoneuvoston jäsen Arja von Schöneman sekä toimistosihteeri Marja Mäkinen. Toimikunta järjestäytyy itse ja voi kutsua sihteerin keskusrekisteristä tai seurakuntatoimistosta. 184 SELVITYS OMAN AUTON KÄYTÖSTÄ MAKSETUISTA KILOMETRIKORVAUKSISTA VUONNA 2004 Kanslisti Katja Koskinen on laatinut selvityksen vuonna 2004 maksetuista oman auton käytön kilometrikorvauksista. Selvitys on seuraava: Liite Selvityksen lopussa on yhteenveto vastaavista korvauksista kymmenen vuoden ajalta. Viime vuonna kilometrejä korvattiin Korvauksen saajia oli yhteensä 243. Korvattujen kilometrien määrä on viiden vuoden ajan pysynyt hyvin saman tasoisena. Henkilömäärä on vastaavana aikana noussut yli 20:llä. Eniten korvauksia on maksettu maalari Jarmo Mäkiölle, jonka työ on luonteeltaan hyvin liikkuvaa. Toisena on nuorisotyönohjaaja Kari Sinkkonen ja kolmantena rakennusmestari Antti Lehtikankare. Vastaavasti listalta löytyy useita, joiden kilometrit jäävät vuodessakin alle kymmenen. Kirkkoneuvostolle on kerran vuodessa annettava selvitys maksetuista kilometrikorvauksista. Kn merkitsee saaduksi selvityksen vuonna 2004 maksetuista oman auton käytön kilometrikorvauksista.

14 hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 185 TONTIN ISO-HEIKKILÄ-66-1 LOPPUKAUPPASUMMAN MAKSAMINEN TURUN KAUPUNGIL- LE Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä solmi Turun kaupungin kanssa vaihtokirjan , jonka mukaan kaupunki luovutti seurakuntayhtymälle n m²:n suuruisen määräalan liitettäväksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jo omistamaan tonttiin. Samalla seurakuntayhtymä luovutti kaupungille n. 732 m² maa-alueen. Siten muodostettiin uusi tontti Iso-Heikkilä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vuokrasi tontin edelleen Turun Kaupunkilähetykselle, joka rakennutti siihen Palvelutalo Iso-Heikin. Vaihtokirjan mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tuli maksaa Turun kaupungille välirahaa euroa. Kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa maksettiin euroa ja loppu välirahasta euroa sovittiin maksettavan viimeistään kolmen vuoden kuluttua eli Seurakuntayhtymä antoi tästä loppusummasta kaupungille vakuuden. Tämä euron summa kirjattiin seurakuntayhtymän taseeseen vastaavaa puolelle rahoitusarvopapereihin sekä vastattavaa puolelle pitkäaikaisiin velkoihin. Siten erillistä investointimäärärahaa ei tarvita vuodelle 2005, koska se myönnettiin jo vuonna Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen loppuvälirahan euron maksamisen Turun kaupungille ja valtuuttaa taloustoimiston maksamaan ko. summan mennessä Turun kaupungin ilmoittamalle tilille. Samalla vakuus palautuu korkoineen. Ilmoitus taloustoimistolle. hyväksyttiin. 186 AURAKADUN TONTTIEN VII-21-8 JA VII-21-1 RASITESOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Aurakadun varrella tontit VII ja VII-21-1 osoitteessa Aurakatu 16 ja 18.

15 Vaikka tontit ovat erillisiä, muodostavat ne yhteisen kokonaisuuden ja siten tulee perustaa tonttien välille rasitesopimus. Rasitesopimuksella sovitaan molempien tonttien oikeudesta käyttää ajoväyliä, huoltoteitä, pysäköintiä, väestönsuojia jne. Rasitesopimus kuuluu seuraavasti: Liite Ennen uuden ruotsalaisen seurakuntatalon käyttöönottoa osoitteessa Aurakatu 18 tulee rasitesopimus olla hyväksytty, allekirjoitettu ja toimitettu rakennusvalvontatoimistoon. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä omalta osaltaan rasitesopimuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistamien, Turun kaupungissa sijaitsevien tonttien VII-21-8 ja VII-21-1 välillä ja lähettää asian edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja kiinteistötoimistolle. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 187 NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUDEN MÄÄRITTELEMINEN asetti toimikunnan pohtimaan nuorisotyön työalajohtajuutta. Toimikuntaan nimettiin Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä (pj), Mikaelinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Arno Heinonen, Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisopappi Jussi Laine, yhtymän lakimies Mia Fager ja kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme (siht). Tehtävänsä toimikunnan oli määrä saada valmiiksi viimeistään Toimikunta kokoontui 7 kertaa. Työnsä aikana toimikunta selvitti nuorisotyön työalajohtajuuden malleja muualla Suomessa, vertaili niitä Turun tilanteeseen ja luonnosteli niiden pohjalta Turun olosuhteisiin soveltuvan mallin. Toimikunta päätyi selvityksissään siihen, että nuorisotyön työalajohtajuus on tarpeellinen nuorisotyön ja samalla koko kirkon tulevaisuuden kannalta. Työalajohtajuuden avulla seurakunnan nuorisotyön suunnittelu selkiytyy ja nuorisotyölle voidaan luoda selkeä jatkuvuus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Työalajohtajuus tarjoaa mahdollisuuden etenemiseen virkauralla ja

16 työalajohtajien yhteisen suunnittelun avulla voidaan koko yhtymän nuorisotyön resurssit suunnata entistä tarkoituksenmukaisemmin. Toimikunnan käsityksen mukaan työalajohtajana voi, seurakunnan valinnan mukaan, toimia joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. Toimikunta laati johtosääntömallin kumpaakin vaihtoehtoa varten. Toimikunta pitää tärkeänä paikallisseurakuntien ja yhtymän yhteistyön vahvistamista ja päätyi esittää yhtymätason nuorisotyön johtoryhmän (NUJO) perustamista ja nuorisotyössä mukana olevien työntekijöiden neuvottelukokouksen (ZOO) vakinaistamista ja kummankin toimielimen määrittelemistä niihin osallistuvien työntekijöiden virkatehtäväksi. Toimikunta laati yhtymätason toimielinten johtosääntömallit. Toimikunta kantoi erityistä huolta siitä, että nuorisotyön vaativalle työsaralle voitaisiin tulevaisuudessa rekrytoida asialle omistautuneita pappeja ja nuorisotyönohjaajia. Toimikunnan yksimielisen käsityksen mukaan tämä on mahdollista palkkatason ja työn sisältöjen oikealla määrittelemisellä. Toimikunnan käsityksen mukaan palkkauskysymys voidaan ratkaista joko maksamalla nuorisopapille nykyistä huomattavasti parempaa palkkaa tai osoittamalla nuorisotyön tehtävät yhden seurakunnan kappalaisen tehtäväksi. Toimikunta kiinnittää seurakuntien erityistä huomiota siihen, että kirkkovaltuuston perustamien papin virkojen taustalla oli halu, kyseiset virat vakinaistamalla, jatkaa vuosina toteutettua nuorisopappiprojektia. Mikäli nuorisopappi nimitetään nuorisotyöstä vastaavaksi, tulee hänen palkkaansa nostaa yhdellä palkkaluokalla. Jos seurakunta päättää nimittää työalavastaavaksi nuorisotyönohjaajan, tulee palkka määritellä vähintään H30 palkkaluokan mukaan. Toimikunta katsoo sille annetun tehtävän nyt tulleen suoritetuksi, jättää raporttinsa liitteineen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja esittää, että: 1. Paikallisseurakuntiin perustetaan nuorisotyön työalavastaavan virat. 2. Työalavastaavien mallijohtosäännöiksi vahvistetaan liitteiden 1 ja 2 mukaiset säännöt. 3. Seurakuntayhtymään perustetaan yhtymätason nuorisotyön johtoryhmä ja sen johtosäännöksi vahvistetaan liitteen 3 mukainen johtosääntö. 4. Nuorisotyön johtoryhmään (NUJO) ja nuorisotyössä mukana olevien neuvottelukokoukseen (ZOO) osallistuminen määritellään virkatehtäviksi. 5. Nuorisotyön työalavastaava voi seurakunnan valinnan mukaan olla joko nuorisopappi tai nuorisotyönohjaaja. 6. Nuorisopapin minimipalkkaukseksi suositellaan H37. Mikäli nuorisopappi toimii myös työalavastaavana korotetaan hänen palkkaansa yhdellä palkkaluokalla.

17 Nuorisotyönohjaajan minimipalkkaukseksi suositellaan hänen toimiessaan työalavastaavana H30. Liite päättää merkitä toimikunnan raportin tietoonsa saatetuksi ja pyytää siitä paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen ja kasvatusasiain johtokunnan lausunnot mennessä. Ilmoitus paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille ja kasvatusasiain johtokunnalle. hyväksyttiin. 188 ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA RAUNO RÄDYN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Räty on anonut oikeutta sivutoimenaan työskennellä Rautia Ravattulassa kymmenen (10) tunnin viikkotuntimäärällä. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt anomusta ja päättänyt puoltaa anomusta. Liite päättää myöntää erityisnuorisotyönohjaaja Rauno Rädylle oikeuden vuonna 2005 sivutoimenaan työskennellä Rautia Ravattulassa sivutoimisäännösten mukaan enintään 10 tuntia viikossa ja enintään 40 tuntia kuukaudessa. Sivutoimen tehtävät tulee järjestää siten, että ne eivät häiritse hänen työtään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajana. Ilmoitus Rauno Rädylle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 189 VALTUUSTOALOITE HENKILÖKOHTAISTEN VIRSIKIRJOJEN HANKKIMISESTA PERUSOPE- TUKSEN KOLMANNEN LUOKAN OPPILAIDEN KÄYTTÖÖN Kirkkovaltuutettu Heikki Knuuti teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen virsikirjojen hankkimisesta perusopetuksen oppilaiden käyttöön. Aloitteessa esitettiin, että seurakuntayhtymä voisi tukea turku-

18 laista ja kaarinalaista perusopetusta hankkimalla joka vuosi kaikille ala-asteen kolmasluokkalaisille oman virsikirjan. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme on valmistellut aloitetta. Selvitysten mukaan yhden ikäluokan koko on noin oppilasta ja virsikirjojen hankkiminen merkitsisi yhtymälle noin euron vuotuista menoerää. Kaupunkien hallinnon ja koulujen kanta aloitteeseen oli myönteinen. Kirkkovaltuutettujen kanssa aloitteesta keskusteltaessa nousi esiin myös kriittinen kysymys siitä, voiko koulutoimen tarvikehankintojen rahoittaminen ylipäätään kuulua seurakuntien tehtäviin. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli aloitetta ja otti siihen myönteisen kannan. Liite Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2006 talousarviosta alkaen varataan kasvatusasiain keskuksen talousarvioon vuotuinen, euron suuruinen määräraha henkilökohtaisten virsikirjojen hankkimiseksi Turun ja Kaarinan peruskoulujen kolmannen luokan oppilaiden käyttöön. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. Käsittely Kirkkoherra Pirjo Vahtola kertoi Kaarinan seurakunnan järjestäneen Kaarinan koulujen opettajien kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa esitettyyn asiaan suhtauduttiin hyvin ja lisäksi ideoitiin samaan yhteyteen toiminnallista yhteistyötä. Jäsen Seppo Isotalo toi esille virsikirjojen jaon lapsille koulun kautta olevan ongelmallista. Virsikirjat palvelevat lähinnä musiikkikasvatusta ei uskontokasvatusta. Kirkkoherrojen puheenvuoroista kävi ilmi, että virsikirjat menisivät luontevimmin kouluihin seurakunnan toiminnan kautta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ja perustaa sitä varten työryhmän, johon kuuluvat yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, kirkkoherra Pirjo Vahtola, kirkkoneuvoston jäsen Seppo Isotalo sekä kirkkovaltuutettu Heikki Knuuti. 190 LAUSUNTO PARTIOALUSHANKINTOJEN PELISÄÄNTÖJEN TARKENTAMISESTA

19 päätti palauttaessaan pyytää esitystä partiolippukuntien koulutusalushankkeiden pelisääntöjen tarkistamisesta. Palautuksen mukaan esityksessä tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevien partioalusten kokoon ja yhtymän hankkeisiin sitoman pääoman suuruuteen. Asian tausta-aineisto on esitelty laajasti kirkkoneuvoston 76/2005 liitteissä. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli asiaa Pykälän esittelyssä on selvitetty voimassa olevat sopimukset ja eräitä alusvaihtojen esiin nostamia periaatteellisia kysymyksiä. Liite Päätöksessään kasvatusasiain johtokunta totesi, ettei voimassa olevia sopimuksia ole syytä muuttaa, mutta piti tarpeellisena, että alushankkeiden tullessa vireille niistä käydään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa neuvotteluja johtokunnan kanssa. Edelleen johtokunta katsoi, että optimikoko tuleville partioaluksille olisi noin jalkaa ja hintajäämä vanhasta aluksesta saatavan hyvityksen jälkeen noin euroa. päättää, että: 1) yhtymän ja partiolippukuntien välisiin sopimuksiin kirjattua rahoitusperiaatetta ei ole syytä muuttaa. Siten partioaluksia vaihdettaessa noudatetaan 1/3- periaatetta, jonka mukaan lippukunnan omarahoitusosuus rahoitusjäämästä (uuden hinta - vanha vene) on 1/3, yhtymän suora tuki 1/3 ja yhtymän pitkäaikainen koroton laina 1/3. 2) esitykset mahdollisista alusten vaihdoista tulee kirjata viisivuotisinvestointisuunnitelmaan hyvissä ajoin, vähintään kolme vuotta ennen suunniteltua vaihtoa ja että hankkeen tullessa ajankohtaiseksi siitä neuvotellaan välittömästi kasvatusasiain johtokunnan kanssa. 3) vaihdettavan aluksen ohjeelliseksi kooksi määritellään jalkaa ja rahoitusjäämäksi noin euroa. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja partioaluslippukunnille (Kupittaan Henrikinpojat, Turun Sinikotkat, Kuusiston Linnanyrjänät, Nuotiotytöt, Turun Mikaelin Siniset ja Lätynkääntäjät). Käsittely Kokoukseen osallistujille oli jaettu pöydille partiolaisten kannanotto käsiteltävänä olevaan asiaan. Liite

20 hyväksyttiin. 191 LAUSUNTO MERIPARTIOLIPPUKUNTA MIKAELIN SINISET RY:N KOULUTUSALUSHANK- KEESTA päätti palauttaa Meripartiolippukunta Mikaelin Siniset ry:n koulutusaluksen vaihtoa koskevan esityksen uuteen valmisteluun. Asian tausta-aineisto on esitelty laajasti 76/2005 liitteissä. Lippukunnan päiväämä selvitys lippukunnan tämän hetken taloudellisesta tilanteesta on liitetty myös tämän pykälän esittelyyn. Selvityksen mukaan lippukunnan omarahoitusosuus tulevaan alushankkeeseen on olemassa. Liite Kasvatusasiain johtokunta käsitteli asiaa Pykälän esittelyssä on selvitetty asian käsittelyn aiemmat vaiheet. Katso liite Johtokunta päätti muilta osin pitäytyä antamassaan lausunnossa, mutta katsoi, että koska lippukunnan omarahoitusosuus on jo olemassa, hanke voitaisiin kirjata vuoden 2008 sijaan jo vuoden 2006 talousarvioon. pitää Turun Mikaelin Sinisten koulutusaluksen vaihtohanketta lippukunnan toiminnan kannalta perusteltuna ja tarpeellisena ja lippukunnan esittämää rahoitussuunnitelmaa toteuttamiskelpoisena ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Turun Mikaelin Sinisten koulutusaluksen vaihtamista varten varataan vuoden 2006 talousarvioon yhteensä euroa, josta suoraa tukea ja pitkäaikaista (10 vuotta) korotonta lainaa. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 192 LAPSITYÖN KESÄN 2005 HINNASTO Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt lapsityön kesän 2005 hinnastoa ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hinnasto

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 28.4.2005 57

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 28.4.2005 57 Yhteinen kirkkovaltuusto 28.4.2005 57 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 28.4.2005 klo 18.00 19.40 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.5.2005 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.5.2005 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.5.2005 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 252 270 Aika torstai 11.5.2005 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI

NUORISOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA SELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI Kirkkoneuvoston 1.4.2004 asettaman NUORIOTYÖN TYÖALAJOHTAJUUTTA ELVITELLEEN TOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI TOIMIKUNNAN AETTAMINEN JA TEHTÄVÄ Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 20.2.2003 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Aika 9.2.2016 klo 18:00- Siivikkalan seurakuntatalo. Käsiteltävät asiat Pöytäkirja 1/2016 1 (7) Aika klo 18:00- Paikka Siivikkalan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 10/2011 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 20.10 Paikka Anjalan seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot