Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Ikäryhmittäin kohdennetut hyvinvointia edistävät kotikäynnit / ryhmätilaisuudet seutukunnalli nen toimintamalli palveluohjaajat (4) sairaanhoitajat ja lähihoitajat 4 h/ käynti - esitteiden painokulut ja postitus kotona asuvat, ei säännöllisten palveluiden piirissä olevat 80 ja 85 vuotta täyttäneet kuntalaiset kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin kuntalaiselle, kotikäyntejä 82, ryhmiin osallistui 104 ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista/ ylläpitämisestä etuuksista tiedottaminen ryhmät ikäryhmittäin kolmella alueella (Kotka, Karhula, Länsi-Kotka) asumista ja ylläpitoa saada tietoa kotona asuvien, ei palveluiden piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvystä turvallisuuden tunteen lisääntyminen, lääkärissäkäyntien väheneminen, tiedon lisääminen palvelujen saatavuudesta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tarpeen mukaan ryhmäkoko max. 15 henk. oikeiden kohderyhmien löytäminen tavoitetaso tulee luultavasti vähenemään jalkautuvan palveluohjauksen ja ennakkoon lähetettävien infopakettien takia tavoite 50 % kohderyhmästä (v.2012 tavoitettu 28.7 % kohderyhmästä) 2012: kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin 526 kuntalaiselle, 98 osallistui ryhmätilaisuuteen (7 kpl) ja 53:den luona käytiin, Arviointi; Asiakaspalaute Jalkautuva palveluohjaus/ ikäihmisille suunnatut neuvontapalvelut seutukunnallinen toiminta malli liikuntayksikkö terveyskioski korttelikodit järjestöt seurakunta palveluohjaajat (4) 2 h/ tilaisuus + suunnittelua 10h/ vuosi toiminnan organisointi, yhteistyötahot tiiviisti mukana - lehtien ilmoituskulu t, esitteiden painokulut kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä (syrjäytymisuhan olla olevat) toiminta ei tarvitse erillistä tilaa, tapahtuu siellä missä kuntalaiset ovat (saavutettavuus) tiedottaminen (terveydenedistäminen, palvelut, etuudet, sosiaaliturva) neuvonta ja ohjaus ennalta suunnitellut tilaisuudet 1/kk jokaisella palveluohjaajalla tapahtumien yhteydessä info asumista/vahvistaa toimintakykyä siirtää palveluiden piiriin ehkäistä sairauksia kaventaa terveyseroja reagoida varhain heikkenemiseen ja sosiaalisiin ongelmiin tukea omaehtoista terveydenedistämistä yksi esimerkki etsivästä vanhustyöstä toiminnan laajentaminen lähipalvelu toiminnan laajentaminen, uusia neuvontapaikkoja esim. apteekit Arviointi; osallistujien lukumäärä korvaa usein kotikäynnin helppo saavutettavuus kuntalaiset tuovat esiin kehittämistoiveita

2 yhteistyökumppaneille palvelutarpeen ja arviointi _ ja itsehoitoa turvallisuuden tunteen ja tiedon lisääminen _ Erilliset INFOtilaisuudet Vanhustenhuollon johtaja, osastonhoitajat, kotihoidon johtaja/ palveluohjaajat (4) Eläkeläisryhmät ja järjestöt yhteistyön kehittäminen 3. sektorin kanssa Kartoituskäynnit palveluohjaajat, 3h/ käynti sairaanhoitajat, 2 h/ käynti fysioterapeutit lähihoitajat, 2 h/ käynti kodinhoitajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti), kotiavustajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti) Kartoituskäyntipy ynnön voi tehdä asiakas itse, omainen, tuttava, yhteistyökumppa ni jne. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, kotona pärjäämisen selvittely, palveluohjaus asumista ja ylläpitoa kiireelliset tilanteet selvitetään heti 75 vuotta täyttäneiden ja Kelan korkeinta eläkkeensaajan hoitotukea saavien tarpeen arviointi käynnistetään viikon sisällä asiakkaiden määrä kasvaa asiakkaiden tilanteiden monimuotoisuus vaatii enemmän aikaresursseja omaiset kaukana tai ei omaisia, jolloin työntekijöillä paljon selvitettävää osa asiakkaista ohjataan yksityisten/ 3. sektorin palveluihin vuonna kartoituskäyntiä, Varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen apu mahdollistavat asiakkaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään 70 -vuotiaiden terveyskysely, tapaamiset ja tilaisuudet Terveydenhuolto/ terveyskioskit ja Länsi- Kotkan terveysasema liikuntatoimi,, 3. Terveyskioskit ja Länsi-Kotkan terveysasema (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) 70-vuotiaat kuntalaiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä hyvinvointikysely kaikille kohderyhmään kuuluville terveydenhuollon ammattilaisen tapaaminen yleisötilaisuus tukea aktiivista ikääntymistä edistää varhaista puuttumista tiedottaa ennaltaehkäisevistä palveluista antaa neuvoja toiminnan vakinaistaminen ja kehittäminen yhteistyö 3. sektorin kanssa Kysely ja kutsu tilaisuuteen kaikille samana vuonna 70 vuotta täyttäville, jotka eivät ole palveluiden

3 sektori ylläpitämisestä piirissä Ikä-foorumit järjestöt oppia ikä kaikki - työryhmä muut teeman mukaan palveluohjaajat (4) 5 h/ tilaisuus + 5 h suunn./ vuosi oppia ikä kaikki - työryhmä mainonta ja markkinointikulut kustannetaan jäämistövaroista kaikki ikääntyvät kuntalaiset kerran/vuosi vanhusten viikolla (Kotkansaari, Länsi-Kotka ja Karhula) 1-3 tilaisuutta/vuosi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä tilaisuuksissa vuosittain vaihtuva teema asumista ja ylläpitoa esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen järjestöjen roolin korostaminen Oppia ikä kaikki - työryhmä mukaan toteutukseen Osallistujia n. 150 vuodessa vuosittain 3 tilaisuutta 3:lla eri alueella Arviointi; Asiakas palaute Terveyskioski Terveydenhuolto / avoterveydenhuolto terveysasemat, terveydenedistämisen yksikkö,, suun terveydenhoito, muistipoliklinikka, Kyamk, järjestöt, yritykset kaksi terveydenhoitajaa (1,5) ja yksi fysioterapeutti (0,5) maksuttomia matalan kynnyksen palveluita kaikille kotkalaisille vuonna 2012 terveyskioskissa 1417 yli 65-v asiakasta (12 % kaikista samanikäisistä kotkalaisista), heillä 3189 käyntiä kaikista asiakkaista 63 % yli 65-vuotiaita monipuolisia hoitajien tekemiä perusterveydenhuollon palveluita ilman ajanvarausta terveysneuvonta ja terveyskasvatus Käypä hoito - suositusten mukainen ravintoja liikuntaohjaus palveluohjaus erilaiset mittaukset eriaiheiset teematapahtumat tarjota palveluita siellä, missä ihmiset muutenkin asioivat estää sairauksien kehittymistä antamalla neuvontaa varhaisessa vaiheessa tukea omahoitoa täydentää ja kohdentaa perusterveydenhuollon palveluita vähentää terveysasemien ruuhkaa edistää yhdenvertaista kohtelua hankkeen kokemusten hyödyntäminen vakiinnutettaessa terveyskioskia - tai muulla nimellä olevaa lähipalvelua - osaksi kotkalaista perusterveydenhuoltoa ikäihmisten terveystarkastukset yhteistyömuotojen lisääminen asiakkaista puolet yli 65 v terveysasemille tulevat puhelinsoitot ja käynnit sairaanhoitajilla vähenevät

4 AKTIIVINEN ARKI asiakaspalaute Uimahallipalvelut (liikuntaryhmät, ohjaus/ neuvonta) Vastuualue/ palvelualue 60+ liikuntapäivä liikuntayksikkö terveydenhuolto/ fysioterapia, terveyskioski KyAMK, Ekami korttelikotiyhdistys seurat yhdistykset yritykset vapaaehtoiset Liikuntayksikkö / uimahallit (Kotka, Karhula) terveysasema seurat ja yhdistykset Henkilöstö/ muut resurssit 4 fysioterapeuttia, 1 palveluohjaaja/ (aikamääre hankala määrittää, suunnitellaan pienissä palasissa vuoden aikana) päivän suunnittelu ja toteutus (8h), kuljetus, SPRensiapupäivystykse n maksu (125e), markkinointi (lehtiilmoitus, esitteet, lehdistötiedotus tilaisuus), tila valvojat (6), liikuntapalvelupäällikkö Kohderyhmä/ toiminnan laajuus ikääntyvät kuntalaiset, kerran vuodessa 1 pv kohtuullisen omaavat ikääntyvät veteraaneille uimalan käyttö on maksutonta ja 2 krt/viikko seniorisali on varattuna veteraanien yksityiseen käyttöön Toiminnan sisältö ikääntyville tietoa liikunnan merkityksestä sopivien liikuntamuotojen löytäminen kaupungin liikuntapalveluide n esittely vesijumpat (12 ryhmää/vko), ryhmäliikunta (13 ryhmää/vko), seniorikuntosalit (2) ohjaus ja neuvonta Toiminnan tavoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä ohjata ikääntyviä liikuntapalveluiden piiriin kotona asumisen virkistyminen ylläpito Tulevaisuuden näkymät toiminta jatkuu vuosittain, pyritään lisäämään osallistujien kiinnostusta, tuodaan palveluita esille entistä tehokkaammin esim. painetun terveysinfon avulla. uimahallien maksuttomuus (esim. yli 68 - vuotiaille tiettyinä aikoina) liikuntareseptin käyttöönotto liikuntaneuvonnan kehittäminen TerLi -hankkeen käytäntöjen jalkauttaminen Vaikuttavuus/ peittävyys n.350 osallistujaa Ikääntyvien toimintakyky kasvaa, oman elämän hallinta lisääntyy, tukee vanhustenhuollo n kotihoidon palvelutavoitteit a terveysliikuntakäynnit 8320 kpl. (n. 80 % ikäihmisiä) Soveltava liikunta (erityisryhmien liikunta) Liikuntapalvelu t/erityisryhmien liikunta Erityisryhmien liikunnanohjaaja henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa terveyden ja edistäminen ja ylläpito (fyysinen ja yhteistyön lisääminen asiakkaiden määrä tulee Erityisliikunnass a korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn

5 3.sektori, Kotkan Opisto ym. heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan (vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä yli 65- vuotiaat). Ikäihmisten kohdalla erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai sairauden takia (ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle) liikuntaa. Muita erityisliikunnan toimintamuotoja ovat erityisliikuntakasv atus, kunto- ja virkistysliikunta, kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu. sosiaalinen toimintakyky) lihasvoiman ja tasapainon lisääntyminen kotona asumisen siirtää muiden palvelujen piirin kasvamaan jos ei erityisryhmien liikunnassa, niin ohjautuvat useammin fysioterapiaan lääkinnälliseen kuntoutukseen vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan. ryhmiä n. 10 Kotkan opisto/ ikäihmisille suunnatut kurssit Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kotkan opisto Kotkan opiston ohjaajat kohderyhmänä kaikki kuntalaiset kohderyhmänä kaikki ikäihmiset, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille alennetut kurssihinnat ei varsinaista ikäihmisille kohdennettua toimintaa liikunta-, atk-, kieli-, musiikki- ja taidekursseja erikseen kaikki yleiset ryhmät Kohdennettu tiedottaminen palveluista ikäihmisille, kulttuuriesite jaossa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toimipisteissä ikääntyneet ovat kulttuuripalveluiden ahkeria käyttäjiä esim. syksyn 2012 ohjelmassa 67 senioreille suunnattua kurssia

6 Kolmannen sektorin toiminta Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa Vanhustenhuolto korttelikotiyhdistys SPR seura-kunnat oppilaitokset ym. Elämän peiliprojekti Osallistumisen hurmaa - projekti kaikki kotihoidon työntekijät kotihoidon asiakkaat yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi: lähihoitajien kummikuntoutujat korttelikotien työntekijöiden apu ulkoilussa ym. SPR - ystäväpalvelu kotona asumisen asiakkaiden hyvinvoinnin syrjäytymisen ehkäisy toiminta jatkuu uusien toimintakohteiden löytäminen Oppia ikä kaikki - työryhmä Vanhustenhuolto järjestöt, eläkeläisyhdist ykset, muut vapaaehtoistoimijat Toimintaa on rahoitettu jäämistövaroista Kohderyhmänä ikäihmiset ja myös muut kuntalaiset Suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi Ikäihmisten virkistys- ja vapaaehtoistoimi ntaa Tavoitteena on kehittää ja luoda edellytyksiä vanhusten virkistystoimintaan kolmannen sektorin, seurakuntien ja Kotkan kaupungin kesken Yhä laajemmin mukana erilaisten virkistys- ja vapaaehtoistapaht umien suunnittelussa ja järjestelyissä

7 Vastuualue/ palvelualue Kotona asumisen Päiväsairaalatoiminta alueellinen Karhulan sairaala muistipoliklinikka Carea yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori Henkilöstö/ muut resurssit päiväsairaalan työntekijät (1 sh, 2.5 lh, 1-2 työllistettyä) lääkäri 10h/ vko työntekijät fysioterapeutti 24h/ vko Kohderyhmä/ toiminnan laajuus kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky alentunut (osa kotihoidon piirissä) pitkäaikais- ja muistisairaat 15 paikkainen yksikkö Toiminnan sisältö tutkimustoiminta (toimintakyky ja muistiselvittelyt) kuntoutustoiminta virkistys- ja viriketoiminta sairaanhoidolliset ja lääkäripalvelut sisältää kuljetuksen, aamupalan, lounaan ja kahvin oheispalveluina yksityisiltä kampaamo- ja jalkahoitopalvelut Toiminnan tavoite asumista varhainen puuttuminen (tutkimukset, jatkotutkimukset, diagnoosin teko, oikea lääkitys, seuranta ja arviointi) antaa lisäturvaa Tulevaisuuden näkymät tarve ympärivuotiselle toiminnalle (lääkäriresurssien lisäys) henkilöstön perehdyttäminen toimimaan vakituisen henkilöstön sijaisina kapasiteetin kasvattaminen fysioterapeutin osuuden tarkastelu päiväsairaalan ja geriatrisen keskuksen työnjako Vaikuttavuus/ peittävyys 2012: 15 hoitopaikkaa/ 237asiakasta MMSE 145 kpl Cerald 53 kpl Muistitutkimuksi a 50 kpl RAVA päivitys x 3/ v muistipotilaiden lisäksi 6 kuntoutuspotilasta 2 kk jaksoissa kerrallaan (2 x/ vko) Päiväkeskustoiminta / päiväkeskustoiminta (palvelusetelit) yksityiset palveluntuottajat järjestöt 1 palveluohjaaja (palvelusetelit)15 % 4,5h/vko 4 alue palveluohjaajaa (liittyy osana kartoituskäyntiin) Kotka-kodin (2) ja Karhunkulman (2,5) kohtaamispaikan työntekijät e/v kotona asuvat vanhukset asiakkaat n. 140 as./vuosi virikkeellistä, kuntouttavaa, osallistavaa, yksinäisyyttä vähentävää, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kuljetus, aamupala, lounas, päiväkahvi ylläpito kotona asumisen yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy uusia toimijoita mukaan uudet toimintamuodot (avoimet päiväkeskukset, ilta-/päiväparkkitoiminta, omaishoitajahoidettava päiväkeskukset) muistisairaille oma päiväkeskuspäivä 2012 myönnettiin palveluseteleitä 247 kpl, hoitopäiviä Karhunkulmass a oli 4153, Kotka-kodissa aikana Karhunkulmass a 128 asiakasta, Kotka-kodissa 119

8 Tukipalvelut yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori (työllistetyt) 4 palveluohjaajaa 20h/ vko työntekijöitä kylvettäjinä kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky on alentunut (osa kotihoidon piirissä) kylvetyspalvelut (oma palvelu, Eskola/City-koti 1xvko) kauppa- ja saattajapalvelut (Korttelikoti) ateria-, siivousja pyykkipalvelut (yksityiset palvelun-tuottajat) turvapalvelut/ turvapuhelin (Kymen Puhelin, Esperi, ) asumista ja ylläpitoa antaa lisäturvaa, edesauttaa hygienianhoitoa ja ehkäistä sairauksia kylvetyspalvelujen ostaminen yksityiseltä tuottajalta (tai palveluseteli) turvapuhelin asiakkaat jotka eivät ole kotihoidon palvelujen pirissä siirtyvät yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi v. 2012: kylvetys/eskola n. 20 henk/vko, City-koti n. 10 henk/vko Turvapuhelin n. 400 as., 170 ei ole kotihoidon asiakkaana, käyntejä 2216 Korttelikodit vuonna 2012 asiakkaita 700 ja kotikäyntejä (tarvittaessa yhteys on) Apuvälinepalve lut/kodin pienet muutostyöt Terveydenhuolto/ fysioterapia Carea/ apuvälineyksikkö omaiset fysioterapeutit (2) sekä hoitohenkilöstö apuvälineyksikön työntekijät fysioterapian osastonhoitaja Marja Koskinen (hyväksyy kodin muutostyöt, 2011: 79 päätöstä) kaikki kotona tai hoivayksiköissä asuvat kuntalaiset, jotka tarvitsevat apuvälineitä/muut ostöitä 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat) kuntalainen saa apuvälinekeskuks esta tarvittavat apuvälineet fysioterapeutti/ hoitotyöntekijät auttavat valinnassa ja sovittamisessa pienet muutostyöt: ovien levennykset, kynnysten poistot, tukikahvojen asentaminen fyysisen ja liikkumiskyvyn omatoimisuuden lisääminen kotona asumisen oikeanlaiset ja asianmukaiset apuvälineet oikeaaikaisesti kuljetuspalvelu apuvälineille (nyt lainaaja itse huolehtii kuljetuksen) hoitohenkilökunnan osaamisen lisääminen kuntalaisten apuvälinetietouden lisääminen esteettömyyden lisääntyminen toimii hyvin 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat), mm. rollaattorit, pyörätuolit, kävelykepit, kyynärsauvat, korotukset (Wc ja sänky)

9 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut terveysasema järjestöt 1 palveluohjaaja (60 % työpanos) kotona asuvat vanhukset, jotka saavat sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja heikko signaalina siitä, että asiakas voi tarvita ohjausta tai neuvontaa muista palveluista ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä asumista ja ylläpitoa yksi esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen 2012: asiakkaita 227 taksi 155 asioimislinja 72 n. 73 kotikäyntiä vuodessa Hyvinvointi tv omaishoito teknologia vastaava (lh)/ 8h uusi alkavapalvelusuhde + 1h/vko (1 uusi palvelusuhde/ v) 9 hyvinvointi tv:tä omaishoitoperheissä, 3 omassa käytössä alueilla interaktiivinen kaksisuuntainen televisiokanava laajakaistayhteyden välityksellä vertaistukea, tietoa, virkistystä ja seuraa omaishoitajille lisätuki omaishoitajille nopea yhteyskanava omaishoidosta vastaaviin vertaistuki omaishoitajien kesken kotona asumisen toiminta jatkuu (hyvinvointipuisto/ palvelutarpeen arviointi) lisää omaisliittymiä käyttöön, lisää yhteydenpitoa omaisiin asiakaskyselyt palaute Veteraanipalvelut veteraaniyhdist ykset, korttelikodit, 4H, yksityiset tuottajat, apuvälinefirmat, palveluohjaajat (4), 4 h/ vuosi terveydenhuolto/veteraanikuntoutus valtionkonttorin määräraha (v ,96 ) Suomessa asuva vuosien rintamaveteraani (sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkinta) ( veteraania) tunnuksenomaavia n.440 sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu veteraaneille (kotiin vietävät avopalvelut, ryhmätoiminta korttelikodeissa, siivouspalvelulahjakortit, ulkoilutusapu, apuvälineiden tukea veteraanin kotona selviytymistä toiminnan kehittäminen eri tahojen yhteistyönä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen v. 2011: 81 siivouspalvelua, 198 päivätoimintaa, 28 apuvälineitä

10 Ennaltaehkäise vä työ hoivakodeissa kuljetuspalvelu Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus hankinta) Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Kuntouttava hoitotyö hoivakodeissa hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Toimintakyvyn kartoitus ja päivittäinen hoidon toteutus voimavaroja hyödyntäen/ lisäten. Asukkaita ei jätetä sänkyyn. Motivoidaan liikkumaan, osallistumaan tapahtumiin ja oman hoitonsa suunnitteluun. Virkistystoimintaa on tarjolla päivittäin. Asukkaiden toimintakyky ja hyvinvointi säilyy tai paranee Kuntouttavaa toimintaa kehitetään jatkuvasti, henkilöstön kuntouttavaan hoitotyöhön kouluttaminen on systemaattista. Vuodepotilaita ei ole / määrä on pieni, painehaavaumia ei ole. Asukkaiden mieliala on hyvä Kaatumisten ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Henkilöstön koulutus, Ikinä - oppaan hyödyntäminen, Fyysisen ympäristön riskitekijöiden kartoitus Estää hoivakotien asukkaiden kaatumistapaturmat Hoivakodeissa henkilöstön osaaminen, läsnäolo ja riskien jatkuva kartoitus vähentävät kaatumisia Haipro -tilastot kaatumisista: seuranta Asukkaiden masennuksen tunnistaminen ja ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö asukkaat (454) Mielialaa arvioidaan jatkuvasti (kirjaaminen). Virkistävää toimintaa Psyykkinen hyvinvointi: asukkaiden mahdollinen masennus huomataan ja masennusta Asukkaiden mieliala on jatkuvan arvioinnin kohde, diagnoosit tehdään. Diagnoosien ja mielialalääkityksen määrää seurataan.

11 päivittäin. Asukkaan aiemmat harrastukset ja mielihyvän (myös vastenmieliset asiat) lähteet otetaan selville ja huomioidaan virkistyksen tarjoamisessa. Turvallinen ja yksilöllinen hoito toteutuu. Myöhäisiän depressioseulaa GDS-15 käytetään soveltuvin osin. hoidetaan. Vapaaehtoistyön hyödyntäminen hoivakodeissa hoivapalvelut viriketyöntekijät, lähiesimiehet, hoitohenkilöstö, vapaaehtoistyötä tekevät kuntalaiset asukkaat (454) Vapaaehtoiset toimivat yhteistyössä viriketyöntekijöide n kanssa, jotka tiedottavat toiminnasta lähiesimiehille ja henkilöstölle sekä suunnittelevat vapaaehtoisten virkistystyön sisällön. (ulkoilutusta, esiintymisiä, lukuhetkiä, eläinystävien vierailuja, ystävätoimintaa, liikuntatuokioita) Luoda hoivakotien asukkaiden arkeen virkistystä ja kohtaamisia. Antaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille väylä toimia vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vapaaehtoistyötä hyödynnetään asukkaiden virkistystyössä suunnitelmallisesti Vapaaehtoistyö sisältyy viriketyön vuosisuunnitelm aan ja toteutuneesta toiminnasta laaditaan raportti / tilastot.

12

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Päivätoiminta

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 19.6.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen

Toimintakyvyn edistäminen Toimintakyvyn edistäminen Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset resurssit

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet

Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Pohjois-Savossa I&O kärkihankkeessa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Vahvuudet ja kehittämiskohteet Päivi Tikkanen I&O muutosagentti, TtT FAKTOJA POHJOIS- SAVOSTA: 75v täyttäneiden

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI

LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Luustotiedon ajankohtaispäivät 27.11.2013 Helsinki LUUSTOINFON JA ASKO-KURSSI Pirjo Hulkkonen, Etelä-Karjalan keskussairaala, EKSOTE Iiris Salomaa, KAAOS-klinikka, Lahden kaupunki Pauliina Tamminen, Suomen

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE

TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TOIMINTAMALLI ETSIVÄLLE VANHUSTYÖLLE TAVOITE KEHITTÄÄ TOIMINTAMALLI, JONKA AVULLA TAVOITETAAN KAIKKI YLI 75 -VUOTIAAT KUUSAMOLAISET. TARKOITUKSENA on tarjota katkeamatonta palveluketjua, jotta omassa kodissa

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli

Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Palveluohjaus ja vastuutyöntekijämalli Etelä-Suomen kehittäjäverkoston työpaja 26.5.2015 1 Työpajan alustus Mitä palveluohjaus on? Mitä vastuu asiakkuudesta tarkoittaa? Miten toimitaan monialaisessa työssä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi

Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä. Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi Vanhusten Etähuolenpitojärjestelmä Hyvinvointiteknologiaa vanhuksille ja vammaisille kotona asumisen tueksi ArctiCaren tavoitteet Vanhusten hyvinvointi ja parempi elämänlaatu tutussa ympäristössä Turvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot