Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Ikäryhmittäin kohdennetut hyvinvointia edistävät kotikäynnit / ryhmätilaisuudet seutukunnalli nen toimintamalli palveluohjaajat (4) sairaanhoitajat ja lähihoitajat 4 h/ käynti - esitteiden painokulut ja postitus kotona asuvat, ei säännöllisten palveluiden piirissä olevat 80 ja 85 vuotta täyttäneet kuntalaiset kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin kuntalaiselle, kotikäyntejä 82, ryhmiin osallistui 104 ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista/ ylläpitämisestä etuuksista tiedottaminen ryhmät ikäryhmittäin kolmella alueella (Kotka, Karhula, Länsi-Kotka) asumista ja ylläpitoa saada tietoa kotona asuvien, ei palveluiden piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvystä turvallisuuden tunteen lisääntyminen, lääkärissäkäyntien väheneminen, tiedon lisääminen palvelujen saatavuudesta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tarpeen mukaan ryhmäkoko max. 15 henk. oikeiden kohderyhmien löytäminen tavoitetaso tulee luultavasti vähenemään jalkautuvan palveluohjauksen ja ennakkoon lähetettävien infopakettien takia tavoite 50 % kohderyhmästä (v.2012 tavoitettu 28.7 % kohderyhmästä) 2012: kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin 526 kuntalaiselle, 98 osallistui ryhmätilaisuuteen (7 kpl) ja 53:den luona käytiin, Arviointi; Asiakaspalaute Jalkautuva palveluohjaus/ ikäihmisille suunnatut neuvontapalvelut seutukunnallinen toiminta malli liikuntayksikkö terveyskioski korttelikodit järjestöt seurakunta palveluohjaajat (4) 2 h/ tilaisuus + suunnittelua 10h/ vuosi toiminnan organisointi, yhteistyötahot tiiviisti mukana - lehtien ilmoituskulu t, esitteiden painokulut kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä (syrjäytymisuhan olla olevat) toiminta ei tarvitse erillistä tilaa, tapahtuu siellä missä kuntalaiset ovat (saavutettavuus) tiedottaminen (terveydenedistäminen, palvelut, etuudet, sosiaaliturva) neuvonta ja ohjaus ennalta suunnitellut tilaisuudet 1/kk jokaisella palveluohjaajalla tapahtumien yhteydessä info asumista/vahvistaa toimintakykyä siirtää palveluiden piiriin ehkäistä sairauksia kaventaa terveyseroja reagoida varhain heikkenemiseen ja sosiaalisiin ongelmiin tukea omaehtoista terveydenedistämistä yksi esimerkki etsivästä vanhustyöstä toiminnan laajentaminen lähipalvelu toiminnan laajentaminen, uusia neuvontapaikkoja esim. apteekit Arviointi; osallistujien lukumäärä korvaa usein kotikäynnin helppo saavutettavuus kuntalaiset tuovat esiin kehittämistoiveita

2 yhteistyökumppaneille palvelutarpeen ja arviointi _ ja itsehoitoa turvallisuuden tunteen ja tiedon lisääminen _ Erilliset INFOtilaisuudet Vanhustenhuollon johtaja, osastonhoitajat, kotihoidon johtaja/ palveluohjaajat (4) Eläkeläisryhmät ja järjestöt yhteistyön kehittäminen 3. sektorin kanssa Kartoituskäynnit palveluohjaajat, 3h/ käynti sairaanhoitajat, 2 h/ käynti fysioterapeutit lähihoitajat, 2 h/ käynti kodinhoitajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti), kotiavustajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti) Kartoituskäyntipy ynnön voi tehdä asiakas itse, omainen, tuttava, yhteistyökumppa ni jne. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, kotona pärjäämisen selvittely, palveluohjaus asumista ja ylläpitoa kiireelliset tilanteet selvitetään heti 75 vuotta täyttäneiden ja Kelan korkeinta eläkkeensaajan hoitotukea saavien tarpeen arviointi käynnistetään viikon sisällä asiakkaiden määrä kasvaa asiakkaiden tilanteiden monimuotoisuus vaatii enemmän aikaresursseja omaiset kaukana tai ei omaisia, jolloin työntekijöillä paljon selvitettävää osa asiakkaista ohjataan yksityisten/ 3. sektorin palveluihin vuonna kartoituskäyntiä, Varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen apu mahdollistavat asiakkaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään 70 -vuotiaiden terveyskysely, tapaamiset ja tilaisuudet Terveydenhuolto/ terveyskioskit ja Länsi- Kotkan terveysasema liikuntatoimi,, 3. Terveyskioskit ja Länsi-Kotkan terveysasema (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) 70-vuotiaat kuntalaiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä hyvinvointikysely kaikille kohderyhmään kuuluville terveydenhuollon ammattilaisen tapaaminen yleisötilaisuus tukea aktiivista ikääntymistä edistää varhaista puuttumista tiedottaa ennaltaehkäisevistä palveluista antaa neuvoja toiminnan vakinaistaminen ja kehittäminen yhteistyö 3. sektorin kanssa Kysely ja kutsu tilaisuuteen kaikille samana vuonna 70 vuotta täyttäville, jotka eivät ole palveluiden

3 sektori ylläpitämisestä piirissä Ikä-foorumit järjestöt oppia ikä kaikki - työryhmä muut teeman mukaan palveluohjaajat (4) 5 h/ tilaisuus + 5 h suunn./ vuosi oppia ikä kaikki - työryhmä mainonta ja markkinointikulut kustannetaan jäämistövaroista kaikki ikääntyvät kuntalaiset kerran/vuosi vanhusten viikolla (Kotkansaari, Länsi-Kotka ja Karhula) 1-3 tilaisuutta/vuosi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä tilaisuuksissa vuosittain vaihtuva teema asumista ja ylläpitoa esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen järjestöjen roolin korostaminen Oppia ikä kaikki - työryhmä mukaan toteutukseen Osallistujia n. 150 vuodessa vuosittain 3 tilaisuutta 3:lla eri alueella Arviointi; Asiakas palaute Terveyskioski Terveydenhuolto / avoterveydenhuolto terveysasemat, terveydenedistämisen yksikkö,, suun terveydenhoito, muistipoliklinikka, Kyamk, järjestöt, yritykset kaksi terveydenhoitajaa (1,5) ja yksi fysioterapeutti (0,5) maksuttomia matalan kynnyksen palveluita kaikille kotkalaisille vuonna 2012 terveyskioskissa 1417 yli 65-v asiakasta (12 % kaikista samanikäisistä kotkalaisista), heillä 3189 käyntiä kaikista asiakkaista 63 % yli 65-vuotiaita monipuolisia hoitajien tekemiä perusterveydenhuollon palveluita ilman ajanvarausta terveysneuvonta ja terveyskasvatus Käypä hoito - suositusten mukainen ravintoja liikuntaohjaus palveluohjaus erilaiset mittaukset eriaiheiset teematapahtumat tarjota palveluita siellä, missä ihmiset muutenkin asioivat estää sairauksien kehittymistä antamalla neuvontaa varhaisessa vaiheessa tukea omahoitoa täydentää ja kohdentaa perusterveydenhuollon palveluita vähentää terveysasemien ruuhkaa edistää yhdenvertaista kohtelua hankkeen kokemusten hyödyntäminen vakiinnutettaessa terveyskioskia - tai muulla nimellä olevaa lähipalvelua - osaksi kotkalaista perusterveydenhuoltoa ikäihmisten terveystarkastukset yhteistyömuotojen lisääminen asiakkaista puolet yli 65 v terveysasemille tulevat puhelinsoitot ja käynnit sairaanhoitajilla vähenevät

4 AKTIIVINEN ARKI asiakaspalaute Uimahallipalvelut (liikuntaryhmät, ohjaus/ neuvonta) Vastuualue/ palvelualue 60+ liikuntapäivä liikuntayksikkö terveydenhuolto/ fysioterapia, terveyskioski KyAMK, Ekami korttelikotiyhdistys seurat yhdistykset yritykset vapaaehtoiset Liikuntayksikkö / uimahallit (Kotka, Karhula) terveysasema seurat ja yhdistykset Henkilöstö/ muut resurssit 4 fysioterapeuttia, 1 palveluohjaaja/ (aikamääre hankala määrittää, suunnitellaan pienissä palasissa vuoden aikana) päivän suunnittelu ja toteutus (8h), kuljetus, SPRensiapupäivystykse n maksu (125e), markkinointi (lehtiilmoitus, esitteet, lehdistötiedotus tilaisuus), tila valvojat (6), liikuntapalvelupäällikkö Kohderyhmä/ toiminnan laajuus ikääntyvät kuntalaiset, kerran vuodessa 1 pv kohtuullisen omaavat ikääntyvät veteraaneille uimalan käyttö on maksutonta ja 2 krt/viikko seniorisali on varattuna veteraanien yksityiseen käyttöön Toiminnan sisältö ikääntyville tietoa liikunnan merkityksestä sopivien liikuntamuotojen löytäminen kaupungin liikuntapalveluide n esittely vesijumpat (12 ryhmää/vko), ryhmäliikunta (13 ryhmää/vko), seniorikuntosalit (2) ohjaus ja neuvonta Toiminnan tavoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä ohjata ikääntyviä liikuntapalveluiden piiriin kotona asumisen virkistyminen ylläpito Tulevaisuuden näkymät toiminta jatkuu vuosittain, pyritään lisäämään osallistujien kiinnostusta, tuodaan palveluita esille entistä tehokkaammin esim. painetun terveysinfon avulla. uimahallien maksuttomuus (esim. yli 68 - vuotiaille tiettyinä aikoina) liikuntareseptin käyttöönotto liikuntaneuvonnan kehittäminen TerLi -hankkeen käytäntöjen jalkauttaminen Vaikuttavuus/ peittävyys n.350 osallistujaa Ikääntyvien toimintakyky kasvaa, oman elämän hallinta lisääntyy, tukee vanhustenhuollo n kotihoidon palvelutavoitteit a terveysliikuntakäynnit 8320 kpl. (n. 80 % ikäihmisiä) Soveltava liikunta (erityisryhmien liikunta) Liikuntapalvelu t/erityisryhmien liikunta Erityisryhmien liikunnanohjaaja henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa terveyden ja edistäminen ja ylläpito (fyysinen ja yhteistyön lisääminen asiakkaiden määrä tulee Erityisliikunnass a korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn

5 3.sektori, Kotkan Opisto ym. heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan (vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä yli 65- vuotiaat). Ikäihmisten kohdalla erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai sairauden takia (ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle) liikuntaa. Muita erityisliikunnan toimintamuotoja ovat erityisliikuntakasv atus, kunto- ja virkistysliikunta, kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu. sosiaalinen toimintakyky) lihasvoiman ja tasapainon lisääntyminen kotona asumisen siirtää muiden palvelujen piirin kasvamaan jos ei erityisryhmien liikunnassa, niin ohjautuvat useammin fysioterapiaan lääkinnälliseen kuntoutukseen vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan. ryhmiä n. 10 Kotkan opisto/ ikäihmisille suunnatut kurssit Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kotkan opisto Kotkan opiston ohjaajat kohderyhmänä kaikki kuntalaiset kohderyhmänä kaikki ikäihmiset, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille alennetut kurssihinnat ei varsinaista ikäihmisille kohdennettua toimintaa liikunta-, atk-, kieli-, musiikki- ja taidekursseja erikseen kaikki yleiset ryhmät Kohdennettu tiedottaminen palveluista ikäihmisille, kulttuuriesite jaossa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toimipisteissä ikääntyneet ovat kulttuuripalveluiden ahkeria käyttäjiä esim. syksyn 2012 ohjelmassa 67 senioreille suunnattua kurssia

6 Kolmannen sektorin toiminta Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa Vanhustenhuolto korttelikotiyhdistys SPR seura-kunnat oppilaitokset ym. Elämän peiliprojekti Osallistumisen hurmaa - projekti kaikki kotihoidon työntekijät kotihoidon asiakkaat yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi: lähihoitajien kummikuntoutujat korttelikotien työntekijöiden apu ulkoilussa ym. SPR - ystäväpalvelu kotona asumisen asiakkaiden hyvinvoinnin syrjäytymisen ehkäisy toiminta jatkuu uusien toimintakohteiden löytäminen Oppia ikä kaikki - työryhmä Vanhustenhuolto järjestöt, eläkeläisyhdist ykset, muut vapaaehtoistoimijat Toimintaa on rahoitettu jäämistövaroista Kohderyhmänä ikäihmiset ja myös muut kuntalaiset Suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi Ikäihmisten virkistys- ja vapaaehtoistoimi ntaa Tavoitteena on kehittää ja luoda edellytyksiä vanhusten virkistystoimintaan kolmannen sektorin, seurakuntien ja Kotkan kaupungin kesken Yhä laajemmin mukana erilaisten virkistys- ja vapaaehtoistapaht umien suunnittelussa ja järjestelyissä

7 Vastuualue/ palvelualue Kotona asumisen Päiväsairaalatoiminta alueellinen Karhulan sairaala muistipoliklinikka Carea yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori Henkilöstö/ muut resurssit päiväsairaalan työntekijät (1 sh, 2.5 lh, 1-2 työllistettyä) lääkäri 10h/ vko työntekijät fysioterapeutti 24h/ vko Kohderyhmä/ toiminnan laajuus kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky alentunut (osa kotihoidon piirissä) pitkäaikais- ja muistisairaat 15 paikkainen yksikkö Toiminnan sisältö tutkimustoiminta (toimintakyky ja muistiselvittelyt) kuntoutustoiminta virkistys- ja viriketoiminta sairaanhoidolliset ja lääkäripalvelut sisältää kuljetuksen, aamupalan, lounaan ja kahvin oheispalveluina yksityisiltä kampaamo- ja jalkahoitopalvelut Toiminnan tavoite asumista varhainen puuttuminen (tutkimukset, jatkotutkimukset, diagnoosin teko, oikea lääkitys, seuranta ja arviointi) antaa lisäturvaa Tulevaisuuden näkymät tarve ympärivuotiselle toiminnalle (lääkäriresurssien lisäys) henkilöstön perehdyttäminen toimimaan vakituisen henkilöstön sijaisina kapasiteetin kasvattaminen fysioterapeutin osuuden tarkastelu päiväsairaalan ja geriatrisen keskuksen työnjako Vaikuttavuus/ peittävyys 2012: 15 hoitopaikkaa/ 237asiakasta MMSE 145 kpl Cerald 53 kpl Muistitutkimuksi a 50 kpl RAVA päivitys x 3/ v muistipotilaiden lisäksi 6 kuntoutuspotilasta 2 kk jaksoissa kerrallaan (2 x/ vko) Päiväkeskustoiminta / päiväkeskustoiminta (palvelusetelit) yksityiset palveluntuottajat järjestöt 1 palveluohjaaja (palvelusetelit)15 % 4,5h/vko 4 alue palveluohjaajaa (liittyy osana kartoituskäyntiin) Kotka-kodin (2) ja Karhunkulman (2,5) kohtaamispaikan työntekijät e/v kotona asuvat vanhukset asiakkaat n. 140 as./vuosi virikkeellistä, kuntouttavaa, osallistavaa, yksinäisyyttä vähentävää, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kuljetus, aamupala, lounas, päiväkahvi ylläpito kotona asumisen yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy uusia toimijoita mukaan uudet toimintamuodot (avoimet päiväkeskukset, ilta-/päiväparkkitoiminta, omaishoitajahoidettava päiväkeskukset) muistisairaille oma päiväkeskuspäivä 2012 myönnettiin palveluseteleitä 247 kpl, hoitopäiviä Karhunkulmass a oli 4153, Kotka-kodissa aikana Karhunkulmass a 128 asiakasta, Kotka-kodissa 119

8 Tukipalvelut yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori (työllistetyt) 4 palveluohjaajaa 20h/ vko työntekijöitä kylvettäjinä kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky on alentunut (osa kotihoidon piirissä) kylvetyspalvelut (oma palvelu, Eskola/City-koti 1xvko) kauppa- ja saattajapalvelut (Korttelikoti) ateria-, siivousja pyykkipalvelut (yksityiset palvelun-tuottajat) turvapalvelut/ turvapuhelin (Kymen Puhelin, Esperi, ) asumista ja ylläpitoa antaa lisäturvaa, edesauttaa hygienianhoitoa ja ehkäistä sairauksia kylvetyspalvelujen ostaminen yksityiseltä tuottajalta (tai palveluseteli) turvapuhelin asiakkaat jotka eivät ole kotihoidon palvelujen pirissä siirtyvät yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi v. 2012: kylvetys/eskola n. 20 henk/vko, City-koti n. 10 henk/vko Turvapuhelin n. 400 as., 170 ei ole kotihoidon asiakkaana, käyntejä 2216 Korttelikodit vuonna 2012 asiakkaita 700 ja kotikäyntejä (tarvittaessa yhteys on) Apuvälinepalve lut/kodin pienet muutostyöt Terveydenhuolto/ fysioterapia Carea/ apuvälineyksikkö omaiset fysioterapeutit (2) sekä hoitohenkilöstö apuvälineyksikön työntekijät fysioterapian osastonhoitaja Marja Koskinen (hyväksyy kodin muutostyöt, 2011: 79 päätöstä) kaikki kotona tai hoivayksiköissä asuvat kuntalaiset, jotka tarvitsevat apuvälineitä/muut ostöitä 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat) kuntalainen saa apuvälinekeskuks esta tarvittavat apuvälineet fysioterapeutti/ hoitotyöntekijät auttavat valinnassa ja sovittamisessa pienet muutostyöt: ovien levennykset, kynnysten poistot, tukikahvojen asentaminen fyysisen ja liikkumiskyvyn omatoimisuuden lisääminen kotona asumisen oikeanlaiset ja asianmukaiset apuvälineet oikeaaikaisesti kuljetuspalvelu apuvälineille (nyt lainaaja itse huolehtii kuljetuksen) hoitohenkilökunnan osaamisen lisääminen kuntalaisten apuvälinetietouden lisääminen esteettömyyden lisääntyminen toimii hyvin 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat), mm. rollaattorit, pyörätuolit, kävelykepit, kyynärsauvat, korotukset (Wc ja sänky)

9 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut terveysasema järjestöt 1 palveluohjaaja (60 % työpanos) kotona asuvat vanhukset, jotka saavat sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja heikko signaalina siitä, että asiakas voi tarvita ohjausta tai neuvontaa muista palveluista ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä asumista ja ylläpitoa yksi esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen 2012: asiakkaita 227 taksi 155 asioimislinja 72 n. 73 kotikäyntiä vuodessa Hyvinvointi tv omaishoito teknologia vastaava (lh)/ 8h uusi alkavapalvelusuhde + 1h/vko (1 uusi palvelusuhde/ v) 9 hyvinvointi tv:tä omaishoitoperheissä, 3 omassa käytössä alueilla interaktiivinen kaksisuuntainen televisiokanava laajakaistayhteyden välityksellä vertaistukea, tietoa, virkistystä ja seuraa omaishoitajille lisätuki omaishoitajille nopea yhteyskanava omaishoidosta vastaaviin vertaistuki omaishoitajien kesken kotona asumisen toiminta jatkuu (hyvinvointipuisto/ palvelutarpeen arviointi) lisää omaisliittymiä käyttöön, lisää yhteydenpitoa omaisiin asiakaskyselyt palaute Veteraanipalvelut veteraaniyhdist ykset, korttelikodit, 4H, yksityiset tuottajat, apuvälinefirmat, palveluohjaajat (4), 4 h/ vuosi terveydenhuolto/veteraanikuntoutus valtionkonttorin määräraha (v ,96 ) Suomessa asuva vuosien rintamaveteraani (sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkinta) ( veteraania) tunnuksenomaavia n.440 sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu veteraaneille (kotiin vietävät avopalvelut, ryhmätoiminta korttelikodeissa, siivouspalvelulahjakortit, ulkoilutusapu, apuvälineiden tukea veteraanin kotona selviytymistä toiminnan kehittäminen eri tahojen yhteistyönä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen v. 2011: 81 siivouspalvelua, 198 päivätoimintaa, 28 apuvälineitä

10 Ennaltaehkäise vä työ hoivakodeissa kuljetuspalvelu Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus hankinta) Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Kuntouttava hoitotyö hoivakodeissa hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Toimintakyvyn kartoitus ja päivittäinen hoidon toteutus voimavaroja hyödyntäen/ lisäten. Asukkaita ei jätetä sänkyyn. Motivoidaan liikkumaan, osallistumaan tapahtumiin ja oman hoitonsa suunnitteluun. Virkistystoimintaa on tarjolla päivittäin. Asukkaiden toimintakyky ja hyvinvointi säilyy tai paranee Kuntouttavaa toimintaa kehitetään jatkuvasti, henkilöstön kuntouttavaan hoitotyöhön kouluttaminen on systemaattista. Vuodepotilaita ei ole / määrä on pieni, painehaavaumia ei ole. Asukkaiden mieliala on hyvä Kaatumisten ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Henkilöstön koulutus, Ikinä - oppaan hyödyntäminen, Fyysisen ympäristön riskitekijöiden kartoitus Estää hoivakotien asukkaiden kaatumistapaturmat Hoivakodeissa henkilöstön osaaminen, läsnäolo ja riskien jatkuva kartoitus vähentävät kaatumisia Haipro -tilastot kaatumisista: seuranta Asukkaiden masennuksen tunnistaminen ja ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö asukkaat (454) Mielialaa arvioidaan jatkuvasti (kirjaaminen). Virkistävää toimintaa Psyykkinen hyvinvointi: asukkaiden mahdollinen masennus huomataan ja masennusta Asukkaiden mieliala on jatkuvan arvioinnin kohde, diagnoosit tehdään. Diagnoosien ja mielialalääkityksen määrää seurataan.

11 päivittäin. Asukkaan aiemmat harrastukset ja mielihyvän (myös vastenmieliset asiat) lähteet otetaan selville ja huomioidaan virkistyksen tarjoamisessa. Turvallinen ja yksilöllinen hoito toteutuu. Myöhäisiän depressioseulaa GDS-15 käytetään soveltuvin osin. hoidetaan. Vapaaehtoistyön hyödyntäminen hoivakodeissa hoivapalvelut viriketyöntekijät, lähiesimiehet, hoitohenkilöstö, vapaaehtoistyötä tekevät kuntalaiset asukkaat (454) Vapaaehtoiset toimivat yhteistyössä viriketyöntekijöide n kanssa, jotka tiedottavat toiminnasta lähiesimiehille ja henkilöstölle sekä suunnittelevat vapaaehtoisten virkistystyön sisällön. (ulkoilutusta, esiintymisiä, lukuhetkiä, eläinystävien vierailuja, ystävätoimintaa, liikuntatuokioita) Luoda hoivakotien asukkaiden arkeen virkistystä ja kohtaamisia. Antaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille väylä toimia vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vapaaehtoistyötä hyödynnetään asukkaiden virkistystyössä suunnitelmallisesti Vapaaehtoistyö sisältyy viriketyön vuosisuunnitelm aan ja toteutuneesta toiminnasta laaditaan raportti / tilastot.

12

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä. Liikunnan palveluketju. Järvenpään kaupunki Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistyöllä Liikunnan palveluketju Järvenpään kaupunki 5.1.2017 Liikunnan palveluketju Järvenpäässä Liikunta osana hoitopolkua -prosessi Asiakkaan ohjaus palveluketjussa

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA?

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN KUUSAMOSSA - ONKO LIIKUNNALLA ROOLIA? KUUSAMON STRATEGIA 2021 VISIO Kaikkien aikojen Kuusamo, elinvoimainen edelläkävijä ja moniarvoinen pohjolan luontopääkaupunki

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa

Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Järvenpäässä meitä kuullaan ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa Iltapäiväseminaari 5.4.2016 Johanna Sinkkonen koti- ja erityisasumisen johtaja Esimerkkejä lainsäädännöstä tulevasta kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS

ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS ENNALTAEHKÄISEVIEN JA KUNTOUTUMISTA TUKEVIEN TOIMINTATAPOJEN SEKÄ KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla itsellesi sopivin vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voit vastata

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori

KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori KAATUMISTAPATURMIEN EHKÄISY IKINÄ opas Sara Haimi-Liikkanen, Kehittämiskoordinaattori Iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmat Yleisin suomalaisten ikäihmisten tapaturmatyyppi 30 % kotona asuvista yli

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Arvoisa sotiemme veteraani!

Arvoisa sotiemme veteraani! HAMINAN KAUPUNKI/Hyvinvointipalvelut 1.4.2016 Arvoisa sotiemme veteraani! Asuminen Asuntojen korjausavustus Veteraanit ja heidän leskensä voivat saada avustusta asunnon korjaamiseen tai muutostöihin. Lisätietoja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta. Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Liikunnan palveluketju ja liikuntaneuvonta Kokkola 30.1.2015 Sari Kivimäki Kenttäpäällikkö Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Palveluketju liikkumaan ja kohta aktiivisempaa elämäntapaa Liikuntaneuvonta osaksi

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015

Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 (Käännös) Laatija: Potilasturvallisuusvastaava Ann-Christin Elmvik Elokuu 2015 IKINÄ-TOIMINTAMALLIN KUVAUS JA TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS PARAISTEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTOLLA 1. Tausta Terveydenhuoltoyksikössä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Asiakas ja omainen Palvelutarpeen arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa Moniammatillinen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot