Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan sisältö. tiedottaminen (terveydenedistäminen,"

Transkriptio

1 IKÄIHMISTEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT PALVELU- OHJAUS JA NEUVONTA Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Ikäryhmittäin kohdennetut hyvinvointia edistävät kotikäynnit / ryhmätilaisuudet seutukunnalli nen toimintamalli palveluohjaajat (4) sairaanhoitajat ja lähihoitajat 4 h/ käynti - esitteiden painokulut ja postitus kotona asuvat, ei säännöllisten palveluiden piirissä olevat 80 ja 85 vuotta täyttäneet kuntalaiset kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin kuntalaiselle, kotikäyntejä 82, ryhmiin osallistui 104 ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista/ ylläpitämisestä etuuksista tiedottaminen ryhmät ikäryhmittäin kolmella alueella (Kotka, Karhula, Länsi-Kotka) asumista ja ylläpitoa saada tietoa kotona asuvien, ei palveluiden piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvystä turvallisuuden tunteen lisääntyminen, lääkärissäkäyntien väheneminen, tiedon lisääminen palvelujen saatavuudesta toiminnan jatkaminen ja kehittäminen tarpeen mukaan ryhmäkoko max. 15 henk. oikeiden kohderyhmien löytäminen tavoitetaso tulee luultavasti vähenemään jalkautuvan palveluohjauksen ja ennakkoon lähetettävien infopakettien takia tavoite 50 % kohderyhmästä (v.2012 tavoitettu 28.7 % kohderyhmästä) 2012: kotikäyntiä/ ryhmätilaisuutta tarjottiin 526 kuntalaiselle, 98 osallistui ryhmätilaisuuteen (7 kpl) ja 53:den luona käytiin, Arviointi; Asiakaspalaute Jalkautuva palveluohjaus/ ikäihmisille suunnatut neuvontapalvelut seutukunnallinen toiminta malli liikuntayksikkö terveyskioski korttelikodit järjestöt seurakunta palveluohjaajat (4) 2 h/ tilaisuus + suunnittelua 10h/ vuosi toiminnan organisointi, yhteistyötahot tiiviisti mukana - lehtien ilmoituskulu t, esitteiden painokulut kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä (syrjäytymisuhan olla olevat) toiminta ei tarvitse erillistä tilaa, tapahtuu siellä missä kuntalaiset ovat (saavutettavuus) tiedottaminen (terveydenedistäminen, palvelut, etuudet, sosiaaliturva) neuvonta ja ohjaus ennalta suunnitellut tilaisuudet 1/kk jokaisella palveluohjaajalla tapahtumien yhteydessä info asumista/vahvistaa toimintakykyä siirtää palveluiden piiriin ehkäistä sairauksia kaventaa terveyseroja reagoida varhain heikkenemiseen ja sosiaalisiin ongelmiin tukea omaehtoista terveydenedistämistä yksi esimerkki etsivästä vanhustyöstä toiminnan laajentaminen lähipalvelu toiminnan laajentaminen, uusia neuvontapaikkoja esim. apteekit Arviointi; osallistujien lukumäärä korvaa usein kotikäynnin helppo saavutettavuus kuntalaiset tuovat esiin kehittämistoiveita

2 yhteistyökumppaneille palvelutarpeen ja arviointi _ ja itsehoitoa turvallisuuden tunteen ja tiedon lisääminen _ Erilliset INFOtilaisuudet Vanhustenhuollon johtaja, osastonhoitajat, kotihoidon johtaja/ palveluohjaajat (4) Eläkeläisryhmät ja järjestöt yhteistyön kehittäminen 3. sektorin kanssa Kartoituskäynnit palveluohjaajat, 3h/ käynti sairaanhoitajat, 2 h/ käynti fysioterapeutit lähihoitajat, 2 h/ käynti kodinhoitajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti), kotiavustajat (hoitajan mukana, 1.5h/ käynti) Kartoituskäyntipy ynnön voi tehdä asiakas itse, omainen, tuttava, yhteistyökumppa ni jne. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi, kotona pärjäämisen selvittely, palveluohjaus asumista ja ylläpitoa kiireelliset tilanteet selvitetään heti 75 vuotta täyttäneiden ja Kelan korkeinta eläkkeensaajan hoitotukea saavien tarpeen arviointi käynnistetään viikon sisällä asiakkaiden määrä kasvaa asiakkaiden tilanteiden monimuotoisuus vaatii enemmän aikaresursseja omaiset kaukana tai ei omaisia, jolloin työntekijöillä paljon selvitettävää osa asiakkaista ohjataan yksityisten/ 3. sektorin palveluihin vuonna kartoituskäyntiä, Varhainen puuttuminen ja oikea-aikainen apu mahdollistavat asiakkaan kotona asumisen mahdollisimman pitkään 70 -vuotiaiden terveyskysely, tapaamiset ja tilaisuudet Terveydenhuolto/ terveyskioskit ja Länsi- Kotkan terveysasema liikuntatoimi,, 3. Terveyskioskit ja Länsi-Kotkan terveysasema (sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) 70-vuotiaat kuntalaiset, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä hyvinvointikysely kaikille kohderyhmään kuuluville terveydenhuollon ammattilaisen tapaaminen yleisötilaisuus tukea aktiivista ikääntymistä edistää varhaista puuttumista tiedottaa ennaltaehkäisevistä palveluista antaa neuvoja toiminnan vakinaistaminen ja kehittäminen yhteistyö 3. sektorin kanssa Kysely ja kutsu tilaisuuteen kaikille samana vuonna 70 vuotta täyttäville, jotka eivät ole palveluiden

3 sektori ylläpitämisestä piirissä Ikä-foorumit järjestöt oppia ikä kaikki - työryhmä muut teeman mukaan palveluohjaajat (4) 5 h/ tilaisuus + 5 h suunn./ vuosi oppia ikä kaikki - työryhmä mainonta ja markkinointikulut kustannetaan jäämistövaroista kaikki ikääntyvät kuntalaiset kerran/vuosi vanhusten viikolla (Kotkansaari, Länsi-Kotka ja Karhula) 1-3 tilaisuutta/vuosi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä tilaisuuksissa vuosittain vaihtuva teema asumista ja ylläpitoa esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen järjestöjen roolin korostaminen Oppia ikä kaikki - työryhmä mukaan toteutukseen Osallistujia n. 150 vuodessa vuosittain 3 tilaisuutta 3:lla eri alueella Arviointi; Asiakas palaute Terveyskioski Terveydenhuolto / avoterveydenhuolto terveysasemat, terveydenedistämisen yksikkö,, suun terveydenhoito, muistipoliklinikka, Kyamk, järjestöt, yritykset kaksi terveydenhoitajaa (1,5) ja yksi fysioterapeutti (0,5) maksuttomia matalan kynnyksen palveluita kaikille kotkalaisille vuonna 2012 terveyskioskissa 1417 yli 65-v asiakasta (12 % kaikista samanikäisistä kotkalaisista), heillä 3189 käyntiä kaikista asiakkaista 63 % yli 65-vuotiaita monipuolisia hoitajien tekemiä perusterveydenhuollon palveluita ilman ajanvarausta terveysneuvonta ja terveyskasvatus Käypä hoito - suositusten mukainen ravintoja liikuntaohjaus palveluohjaus erilaiset mittaukset eriaiheiset teematapahtumat tarjota palveluita siellä, missä ihmiset muutenkin asioivat estää sairauksien kehittymistä antamalla neuvontaa varhaisessa vaiheessa tukea omahoitoa täydentää ja kohdentaa perusterveydenhuollon palveluita vähentää terveysasemien ruuhkaa edistää yhdenvertaista kohtelua hankkeen kokemusten hyödyntäminen vakiinnutettaessa terveyskioskia - tai muulla nimellä olevaa lähipalvelua - osaksi kotkalaista perusterveydenhuoltoa ikäihmisten terveystarkastukset yhteistyömuotojen lisääminen asiakkaista puolet yli 65 v terveysasemille tulevat puhelinsoitot ja käynnit sairaanhoitajilla vähenevät

4 AKTIIVINEN ARKI asiakaspalaute Uimahallipalvelut (liikuntaryhmät, ohjaus/ neuvonta) Vastuualue/ palvelualue 60+ liikuntapäivä liikuntayksikkö terveydenhuolto/ fysioterapia, terveyskioski KyAMK, Ekami korttelikotiyhdistys seurat yhdistykset yritykset vapaaehtoiset Liikuntayksikkö / uimahallit (Kotka, Karhula) terveysasema seurat ja yhdistykset Henkilöstö/ muut resurssit 4 fysioterapeuttia, 1 palveluohjaaja/ (aikamääre hankala määrittää, suunnitellaan pienissä palasissa vuoden aikana) päivän suunnittelu ja toteutus (8h), kuljetus, SPRensiapupäivystykse n maksu (125e), markkinointi (lehtiilmoitus, esitteet, lehdistötiedotus tilaisuus), tila valvojat (6), liikuntapalvelupäällikkö Kohderyhmä/ toiminnan laajuus ikääntyvät kuntalaiset, kerran vuodessa 1 pv kohtuullisen omaavat ikääntyvät veteraaneille uimalan käyttö on maksutonta ja 2 krt/viikko seniorisali on varattuna veteraanien yksityiseen käyttöön Toiminnan sisältö ikääntyville tietoa liikunnan merkityksestä sopivien liikuntamuotojen löytäminen kaupungin liikuntapalveluide n esittely vesijumpat (12 ryhmää/vko), ryhmäliikunta (13 ryhmää/vko), seniorikuntosalit (2) ohjaus ja neuvonta Toiminnan tavoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä ohjata ikääntyviä liikuntapalveluiden piiriin kotona asumisen virkistyminen ylläpito Tulevaisuuden näkymät toiminta jatkuu vuosittain, pyritään lisäämään osallistujien kiinnostusta, tuodaan palveluita esille entistä tehokkaammin esim. painetun terveysinfon avulla. uimahallien maksuttomuus (esim. yli 68 - vuotiaille tiettyinä aikoina) liikuntareseptin käyttöönotto liikuntaneuvonnan kehittäminen TerLi -hankkeen käytäntöjen jalkauttaminen Vaikuttavuus/ peittävyys n.350 osallistujaa Ikääntyvien toimintakyky kasvaa, oman elämän hallinta lisääntyy, tukee vanhustenhuollo n kotihoidon palvelutavoitteit a terveysliikuntakäynnit 8320 kpl. (n. 80 % ikäihmisiä) Soveltava liikunta (erityisryhmien liikunta) Liikuntapalvelu t/erityisryhmien liikunta Erityisryhmien liikunnanohjaaja henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa terveyden ja edistäminen ja ylläpito (fyysinen ja yhteistyön lisääminen asiakkaiden määrä tulee Erityisliikunnass a korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn

5 3.sektori, Kotkan Opisto ym. heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan (vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä yli 65- vuotiaat). Ikäihmisten kohdalla erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai sairauden takia (ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle) liikuntaa. Muita erityisliikunnan toimintamuotoja ovat erityisliikuntakasv atus, kunto- ja virkistysliikunta, kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu. sosiaalinen toimintakyky) lihasvoiman ja tasapainon lisääntyminen kotona asumisen siirtää muiden palvelujen piirin kasvamaan jos ei erityisryhmien liikunnassa, niin ohjautuvat useammin fysioterapiaan lääkinnälliseen kuntoutukseen vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan. ryhmiä n. 10 Kotkan opisto/ ikäihmisille suunnatut kurssit Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Kotkan opisto Kotkan opiston ohjaajat kohderyhmänä kaikki kuntalaiset kohderyhmänä kaikki ikäihmiset, eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille alennetut kurssihinnat ei varsinaista ikäihmisille kohdennettua toimintaa liikunta-, atk-, kieli-, musiikki- ja taidekursseja erikseen kaikki yleiset ryhmät Kohdennettu tiedottaminen palveluista ikäihmisille, kulttuuriesite jaossa terveydenhuollon ja vanhustenhuollon toimipisteissä ikääntyneet ovat kulttuuripalveluiden ahkeria käyttäjiä esim. syksyn 2012 ohjelmassa 67 senioreille suunnattua kurssia

6 Kolmannen sektorin toiminta Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa Vanhustenhuolto korttelikotiyhdistys SPR seura-kunnat oppilaitokset ym. Elämän peiliprojekti Osallistumisen hurmaa - projekti kaikki kotihoidon työntekijät kotihoidon asiakkaat yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa kotihoidon asiakkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi: lähihoitajien kummikuntoutujat korttelikotien työntekijöiden apu ulkoilussa ym. SPR - ystäväpalvelu kotona asumisen asiakkaiden hyvinvoinnin syrjäytymisen ehkäisy toiminta jatkuu uusien toimintakohteiden löytäminen Oppia ikä kaikki - työryhmä Vanhustenhuolto järjestöt, eläkeläisyhdist ykset, muut vapaaehtoistoimijat Toimintaa on rahoitettu jäämistövaroista Kohderyhmänä ikäihmiset ja myös muut kuntalaiset Suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi Ikäihmisten virkistys- ja vapaaehtoistoimi ntaa Tavoitteena on kehittää ja luoda edellytyksiä vanhusten virkistystoimintaan kolmannen sektorin, seurakuntien ja Kotkan kaupungin kesken Yhä laajemmin mukana erilaisten virkistys- ja vapaaehtoistapaht umien suunnittelussa ja järjestelyissä

7 Vastuualue/ palvelualue Kotona asumisen Päiväsairaalatoiminta alueellinen Karhulan sairaala muistipoliklinikka Carea yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori Henkilöstö/ muut resurssit päiväsairaalan työntekijät (1 sh, 2.5 lh, 1-2 työllistettyä) lääkäri 10h/ vko työntekijät fysioterapeutti 24h/ vko Kohderyhmä/ toiminnan laajuus kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky alentunut (osa kotihoidon piirissä) pitkäaikais- ja muistisairaat 15 paikkainen yksikkö Toiminnan sisältö tutkimustoiminta (toimintakyky ja muistiselvittelyt) kuntoutustoiminta virkistys- ja viriketoiminta sairaanhoidolliset ja lääkäripalvelut sisältää kuljetuksen, aamupalan, lounaan ja kahvin oheispalveluina yksityisiltä kampaamo- ja jalkahoitopalvelut Toiminnan tavoite asumista varhainen puuttuminen (tutkimukset, jatkotutkimukset, diagnoosin teko, oikea lääkitys, seuranta ja arviointi) antaa lisäturvaa Tulevaisuuden näkymät tarve ympärivuotiselle toiminnalle (lääkäriresurssien lisäys) henkilöstön perehdyttäminen toimimaan vakituisen henkilöstön sijaisina kapasiteetin kasvattaminen fysioterapeutin osuuden tarkastelu päiväsairaalan ja geriatrisen keskuksen työnjako Vaikuttavuus/ peittävyys 2012: 15 hoitopaikkaa/ 237asiakasta MMSE 145 kpl Cerald 53 kpl Muistitutkimuksi a 50 kpl RAVA päivitys x 3/ v muistipotilaiden lisäksi 6 kuntoutuspotilasta 2 kk jaksoissa kerrallaan (2 x/ vko) Päiväkeskustoiminta / päiväkeskustoiminta (palvelusetelit) yksityiset palveluntuottajat järjestöt 1 palveluohjaaja (palvelusetelit)15 % 4,5h/vko 4 alue palveluohjaajaa (liittyy osana kartoituskäyntiin) Kotka-kodin (2) ja Karhunkulman (2,5) kohtaamispaikan työntekijät e/v kotona asuvat vanhukset asiakkaat n. 140 as./vuosi virikkeellistä, kuntouttavaa, osallistavaa, yksinäisyyttä vähentävää, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kuljetus, aamupala, lounas, päiväkahvi ylläpito kotona asumisen yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy uusia toimijoita mukaan uudet toimintamuodot (avoimet päiväkeskukset, ilta-/päiväparkkitoiminta, omaishoitajahoidettava päiväkeskukset) muistisairaille oma päiväkeskuspäivä 2012 myönnettiin palveluseteleitä 247 kpl, hoitopäiviä Karhunkulmass a oli 4153, Kotka-kodissa aikana Karhunkulmass a 128 asiakasta, Kotka-kodissa 119

8 Tukipalvelut yksityiset palveluntuottajat kolmas sektori (työllistetyt) 4 palveluohjaajaa 20h/ vko työntekijöitä kylvettäjinä kotona asuvat vanhukset, joiden toimintakyky on alentunut (osa kotihoidon piirissä) kylvetyspalvelut (oma palvelu, Eskola/City-koti 1xvko) kauppa- ja saattajapalvelut (Korttelikoti) ateria-, siivousja pyykkipalvelut (yksityiset palvelun-tuottajat) turvapalvelut/ turvapuhelin (Kymen Puhelin, Esperi, ) asumista ja ylläpitoa antaa lisäturvaa, edesauttaa hygienianhoitoa ja ehkäistä sairauksia kylvetyspalvelujen ostaminen yksityiseltä tuottajalta (tai palveluseteli) turvapuhelin asiakkaat jotka eivät ole kotihoidon palvelujen pirissä siirtyvät yksityisen palveluntuottajan asiakkaiksi v. 2012: kylvetys/eskola n. 20 henk/vko, City-koti n. 10 henk/vko Turvapuhelin n. 400 as., 170 ei ole kotihoidon asiakkaana, käyntejä 2216 Korttelikodit vuonna 2012 asiakkaita 700 ja kotikäyntejä (tarvittaessa yhteys on) Apuvälinepalve lut/kodin pienet muutostyöt Terveydenhuolto/ fysioterapia Carea/ apuvälineyksikkö omaiset fysioterapeutit (2) sekä hoitohenkilöstö apuvälineyksikön työntekijät fysioterapian osastonhoitaja Marja Koskinen (hyväksyy kodin muutostyöt, 2011: 79 päätöstä) kaikki kotona tai hoivayksiköissä asuvat kuntalaiset, jotka tarvitsevat apuvälineitä/muut ostöitä 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat) kuntalainen saa apuvälinekeskuks esta tarvittavat apuvälineet fysioterapeutti/ hoitotyöntekijät auttavat valinnassa ja sovittamisessa pienet muutostyöt: ovien levennykset, kynnysten poistot, tukikahvojen asentaminen fyysisen ja liikkumiskyvyn omatoimisuuden lisääminen kotona asumisen oikeanlaiset ja asianmukaiset apuvälineet oikeaaikaisesti kuljetuspalvelu apuvälineille (nyt lainaaja itse huolehtii kuljetuksen) hoitohenkilökunnan osaamisen lisääminen kuntalaisten apuvälinetietouden lisääminen esteettömyyden lisääntyminen toimii hyvin 2011 apuvälinelainaamossa 3250 lainauskäyntiä (yli 65- vuotiaat), mm. rollaattorit, pyörätuolit, kävelykepit, kyynärsauvat, korotukset (Wc ja sänky)

9 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut terveysasema järjestöt 1 palveluohjaaja (60 % työpanos) kotona asuvat vanhukset, jotka saavat sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja heikko signaalina siitä, että asiakas voi tarvita ohjausta tai neuvontaa muista palveluista ja palvelutarpeen arviointi ohjaus ja neuvonta kotiin annettavista palveluista ja ylläpitämisestä asumista ja ylläpitoa yksi esimerkki etsivästä työstä mallin laajentaminen 2012: asiakkaita 227 taksi 155 asioimislinja 72 n. 73 kotikäyntiä vuodessa Hyvinvointi tv omaishoito teknologia vastaava (lh)/ 8h uusi alkavapalvelusuhde + 1h/vko (1 uusi palvelusuhde/ v) 9 hyvinvointi tv:tä omaishoitoperheissä, 3 omassa käytössä alueilla interaktiivinen kaksisuuntainen televisiokanava laajakaistayhteyden välityksellä vertaistukea, tietoa, virkistystä ja seuraa omaishoitajille lisätuki omaishoitajille nopea yhteyskanava omaishoidosta vastaaviin vertaistuki omaishoitajien kesken kotona asumisen toiminta jatkuu (hyvinvointipuisto/ palvelutarpeen arviointi) lisää omaisliittymiä käyttöön, lisää yhteydenpitoa omaisiin asiakaskyselyt palaute Veteraanipalvelut veteraaniyhdist ykset, korttelikodit, 4H, yksityiset tuottajat, apuvälinefirmat, palveluohjaajat (4), 4 h/ vuosi terveydenhuolto/veteraanikuntoutus valtionkonttorin määräraha (v ,96 ) Suomessa asuva vuosien rintamaveteraani (sosiaalihuoltolain mukainen tarveharkinta) ( veteraania) tunnuksenomaavia n.440 sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu veteraaneille (kotiin vietävät avopalvelut, ryhmätoiminta korttelikodeissa, siivouspalvelulahjakortit, ulkoilutusapu, apuvälineiden tukea veteraanin kotona selviytymistä toiminnan kehittäminen eri tahojen yhteistyönä hyvinvointiteknologian hyödyntäminen v. 2011: 81 siivouspalvelua, 198 päivätoimintaa, 28 apuvälineitä

10 Ennaltaehkäise vä työ hoivakodeissa kuljetuspalvelu Vastuualue/ palvelualue Henkilöstö/ muut resurssit Kohderyhmä/ toiminnan laajuus hankinta) Toiminnan sisältö Toiminnan tavoite Tulevaisuuden näkymät Vaikuttavuus/ peittävyys Kuntouttava hoitotyö hoivakodeissa hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Toimintakyvyn kartoitus ja päivittäinen hoidon toteutus voimavaroja hyödyntäen/ lisäten. Asukkaita ei jätetä sänkyyn. Motivoidaan liikkumaan, osallistumaan tapahtumiin ja oman hoitonsa suunnitteluun. Virkistystoimintaa on tarjolla päivittäin. Asukkaiden toimintakyky ja hyvinvointi säilyy tai paranee Kuntouttavaa toimintaa kehitetään jatkuvasti, henkilöstön kuntouttavaan hoitotyöhön kouluttaminen on systemaattista. Vuodepotilaita ei ole / määrä on pieni, painehaavaumia ei ole. Asukkaiden mieliala on hyvä Kaatumisten ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö, fysioterapeutit, liikunnanohjaaja asukkaat (454) Henkilöstön koulutus, Ikinä - oppaan hyödyntäminen, Fyysisen ympäristön riskitekijöiden kartoitus Estää hoivakotien asukkaiden kaatumistapaturmat Hoivakodeissa henkilöstön osaaminen, läsnäolo ja riskien jatkuva kartoitus vähentävät kaatumisia Haipro -tilastot kaatumisista: seuranta Asukkaiden masennuksen tunnistaminen ja ehkäisy hoivapalvelut hoitohenkilöstö asukkaat (454) Mielialaa arvioidaan jatkuvasti (kirjaaminen). Virkistävää toimintaa Psyykkinen hyvinvointi: asukkaiden mahdollinen masennus huomataan ja masennusta Asukkaiden mieliala on jatkuvan arvioinnin kohde, diagnoosit tehdään. Diagnoosien ja mielialalääkityksen määrää seurataan.

11 päivittäin. Asukkaan aiemmat harrastukset ja mielihyvän (myös vastenmieliset asiat) lähteet otetaan selville ja huomioidaan virkistyksen tarjoamisessa. Turvallinen ja yksilöllinen hoito toteutuu. Myöhäisiän depressioseulaa GDS-15 käytetään soveltuvin osin. hoidetaan. Vapaaehtoistyön hyödyntäminen hoivakodeissa hoivapalvelut viriketyöntekijät, lähiesimiehet, hoitohenkilöstö, vapaaehtoistyötä tekevät kuntalaiset asukkaat (454) Vapaaehtoiset toimivat yhteistyössä viriketyöntekijöide n kanssa, jotka tiedottavat toiminnasta lähiesimiehille ja henkilöstölle sekä suunnittelevat vapaaehtoisten virkistystyön sisällön. (ulkoilutusta, esiintymisiä, lukuhetkiä, eläinystävien vierailuja, ystävätoimintaa, liikuntatuokioita) Luoda hoivakotien asukkaiden arkeen virkistystä ja kohtaamisia. Antaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille väylä toimia vanhusten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vapaaehtoistyötä hyödynnetään asukkaiden virkistystyössä suunnitelmallisesti Vapaaehtoistyö sisältyy viriketyön vuosisuunnitelm aan ja toteutuneesta toiminnasta laaditaan raportti / tilastot.

12

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Omaishoitajien jaksamisen tukeminen (AK4) toiminnanohjaajat Sari Tuikkanen ja Marjo Salmi Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 1 2 KOHDE JA

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin

Liikunta ja ikääntyminen. liikkeellä voimaa vuosiin Liikunta ja ikääntyminen liikkeellä voimaa vuosiin VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:5 1 LIIKUNNAN MONET HYÖDYT: Hidastaa lihasvoiman vähenemistä Ylläpitää tasapainoa, liikkuvuutta, notkeutta ja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi

Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi Palvelukuvaukset Kotihoito Kotiin sairaalasta tiimi Boosteri Ikäihmisten kotihoito tiimi Sairaanhoitajatiimi Maaseudun tiimi KOTIHOIDON TOIMINTA JA TAVOITTEET Oikea palvelu, oikeaan aikaan sitä tarvitsevalle

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen

Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen OIVA HOIVA -MALLI Inkontinenssin hyvien toiminta- ja hoitokäytäntöjen arviointi ja kehittäminen 1 Taustaa Oiva hoiva -mallista Oiva hoiva -mallin avulla määritetään perusteet inkontinenssin hyvien toiminta-

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot