Kalastusalueen virallisena ilmoitustauluna toimi Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalastusalueen virallisena ilmoitustauluna toimi Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulu."

Transkriptio

1

2 1. Hallinto ja kokoukset Kalastusalueen kokous pidettiin 15. huhtikuuta Suolahdessa, Hotelli Keiteleessä. Varsinaisia kokousedustajia oli paikalla neljätoista (14 hlöä) ja muita osallistujia neljä (4 hlöä). Kalastusalueen kokouksessa vahvistettiin vuoden 2007 tilit ja tilinpäätös, hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2007 sekä vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle. Hallituksen pitkäaikaisen jäsenen Kalervo Nykäsen tilalle hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Esa Pienkellomäki Äänekosken osakaskunnasta. Hallituksen puheenjohtajana jatkoi Reijo Suutala (Haapakylän osakaskunta) ja varapuheenjohtajana Risto Janhunen (Särkisalon osakaskunta). Kalastusalueen virallisena ilmoitustauluna toimi Äänekosken kaupungintalon ilmoitustaulu. Kalatalouden Keskusliiton valtakunnallisille kalastusaluepäiville osallistuivat hallituksen puheenjohtajan lisäksi hallituksen jäsenet Eero Puranen, Alpi Liimatainen ja Erkki Kumpulainen. Keski-Suomen järvitaimentyötyhmän taimenseminaariin osallistuivat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Hallitus osallistui Ala- ja Keski-Keiteleen sekä Pohjois-Keiteleen kalastusalueiden hallitusten yhteiselle opinto- ja neuvottelumatkalle. Viitasaarella hallitukset tutustuivat mm. Muuttolan Lohi ky :n ja Luotolansaaren kalasataman toimintaan sekä Huopanankosken koskikalastukseen. Kalastusalueen hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Hallituksen kokoonpano vuonna 2008 Reijo Suutala puheenjohtaja Haapakylän osakaskunta Risto Janhunen varapuheenjohtaja Särkisalon osakaskunta Kalevi Pasanen Liimattalan osakaskunta Esa Pienkellomäki Äänekosken osakaskunta Reijo Agrillander Mämmen osakaskunta Eero Puranen Liston osakaskunta Martti Colliander Kalaniemen osakaskunta Erkki Kumpulainen virkistyskalastajat Alpi Liimatainen ammattikalastajat Kalastusalueen isännöitsijänä toimi kalatalouskonsulentti Jani Jokivirta Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry :stä. Isännöintiä hoidettiin yhteistyössä Pohjois-Keiteleen ja Kivijärven kalastusalueiden kanssa. Tilintarkastajina toimivat Heikki Helasterä ja Arvo Suomalainen. 2

3 2. Talous Toimintamäärärahaa kalastusalue sai vuodelle ( ). Kalatalouden edistämistoimiin haettiin erikseen varoja yhteensä 3.000,00. Edistämismäärärahoja myönnettiin kalastusalueelle 800 kotimaisten rapukantojen elvyttämiseen. Kalavesien omistajille jaettavia omistajakorvauksia saatiin edelleen kalavesien omistajille jaettavaksi yhteensä (v ). Kalavesien omistajille maksettavia vuoden 2006 viehekalastusmaksuvaroja (läänikohtainen viehekalastuslupa) jaettiin yhteensä (v ). Omistajakorvaukset ja viehekalastusmaksuvarat maksettiin edellisvuosien tapaan rahakorvauksena suurimalle osalle osakaskunnista. Osakaskunnista osa osallistui lohikalojen yhteisistutukseen Keiteleeseen. Kalanistukkaat näille kalastuskunnille toimitettiin omistajakorvaus- ja viehekalastusmaksuvaroilla kalastusalueen toimesta. Luvanmyyntituloja kalastusalueelle kertyi noin sis. alv. 22% (v ,00 (sis. alv.)). Kalastuslupamyynti: v v v v v v viikkolupa 33 kpl vuosilupa 126 kpl koko Keiteleen lupa 36 kpl yhteislupa 14 kpl yht. 209 kpl 247 kpl 241 kpl 246 kpl 262 kpl 278 kpl 255 kpl 3. Kalastusalueen arvonlisäverovelvollisuus Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue on harjoittamastaan toiminnasta (kalastusoikeuksien myynti, kalakantojen ja vesienhoito) arvonlisäverovelvollinen. Alv. -saamisia kertyi vuodelta 2008 yhteensä

4 4. Istutukset Kalastusalueen järjestämiä kalanistutuksia suoritettiin Keiteleeseen. Kalastusalueen sekä yhteisistutukseen osallistuneiden osakaskuntien toimesta Keiteleeseen istutettiin järvitaimenta ja kuhaa. Kalastusalueen ja Haapakylän osakaskunnan toimesta Keiteleeseen suoritettiin ensimmäinen nieriäistutus. Tarkoituksena on kotiuttaa nieriä Keiteleeseen useamman vuoden mittaisilla kotiutusistutuksilla. Kalastusalueen järjestämät rapuistutukset suoritettiin Jounaanlammin ja Hakalanlammin väliselle jokialueelle (Mämmen osakaskunta) sekä Keiteleen Pyhäjokisuuhun. Yhteistilaukseen osallistuneet tahot istuttivat yhteensä 593 kg 3-v järvitaimenta. Lisäksi Äänekosken ja Haapakylän osakaskuntien alueelle istutettiin kesänvanhoja kuhanpoikasia sekä nieriää. Kalastusalueiden järjestämiin istutuksiin osallistuivat Haapakylän, Liston, Mämmen, Äänekosken ja Ukon Veden osakaskunnat. Kalastusalue suoritti kalan- ja ravunistutuksia seuraavasti; Nieriä Jokirapu 2-v. 261 mm, 129 g kpl, Keitele Karttuselkä mm kpl Jounaanlampi - Hakalanlampi, Pyhäjokisuu 5. Sähkökoekalastukset Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue aloitti elokuussa 1999 Iis- ja Liimattalanjoen taimentiheyksien seurannan sähkökoekalastamalla näille virtavesialueille perustetut vakiokoealat. Vuonna 2008 em. virtavesien koealat kalastettiin jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen. Koekalastuksen tulokset liitteessä 1. Jatkossa tärkeänä tehtävänä on varmistaa taimenten esteetön vaellus molempiin jokiin sekä takaisin syönnösalueille. Kalojen esteettömän kulun varmistuttua poikastuotannon muutoksia tulee jälleen seurata. 6. Keiteleen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman uusiminen Keiteleen alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta jatkui kalastustiedusteluaineiston käsittelyllä ja iänmääritysnäytteiden keruulla. Tiedusteluraportti valmistui marraskuussa jonka seurauksena suunnittelutyö pääsi käyntiin. Suunnitelmatyötä ohjaava työryhmä ei kokoontunut toimintavuoden aikana. 4

5 Suunnitelmatyötä ohjaavaan työryhmän koostumus: Ala- ja Keski-Keitele: Pohjois-Keitele: Reijo Suutala Tuomo Toikkanen Reijo Argillander Paavo Ryyppö Alpi Liimatainen ammattikalastajat Heimo Tuohimetsä ammattikalastajat Erkki Kumpulainen virkistyskalastajat Martti Niskanen virkistyskalastajat 7. Maakunnallinen järvitaimenhanke (Järvitaimen Keski-Suomessa elämyksestä elinkeinoksi) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hallinnoima kolmivuotinen yhteistyöhanke järvitaimenen luonnonvaraisen kannan elvyttämiseksi ja hyödyntämiseksi matkailussa päättyi vuonna Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena oli ollut kehittää Keski-Suomesta villin taimenen maakunta. Hanke pyrki omalta osaltaan luomaan sellaiset edellytykset järvitaimenen luonnonmukaiselle lisääntymiselle ja menestymiselle, että taimenkannan tuottama lisäarvo edistää kalastusmatkailua ja työllisyyttä sekä mm. lisää maakunnan markkina-arvoa ja kilpailukykyä matkailumarkkinoilla. Hanke on pyrkinyt mm. kehittämään erityisesti verkkokalastuksen säätelyä järvissä sekä vapakalastusta virtavesissä. Kalastusalue osallistui hankkeen rahoittamiseen sen toiminta-ajan. Kalastusalueen hallituksen puheenjohtaja osallistui hankkeen jatkona syntyneen Keski-Suomen järvitaimentyöryhmän palavereihin. 8. Taimenistutusten turvaaminen Kalastusalue suositteli vuonna 2000 alueensa osakaskuntia ryhtymään toimiin keväällä Keiteleeseen suoritettavien taimenen poikasistutusten turvaamiseksi. Kalastusalue suositteli ns. välikoon verkkojen (solmuväli mm) käyttökiellon asettamista yhden kuukauden ajaksi (kesäkuu) niiden osakaskuntien Keiteleellä sijaitseville selkävesialueille joille lohikalojen istutuksia suoritetaan. Suositus uusittiin muistuttamalla siitä vuosikokouksen yhteydessä. 9. Kalastuksenvalvonta Kalastuksenvalvontaa kalastusalueen valvojien toimesta ei suoritettu vaan kalastuksenvalvonta toteutettiin kalastuksenvalvonnan kehittämisen pilottihankkeen toimesta. Hankkeen valvojat suorittivat kaksi valvontaiskua Keiteleellä. Liitteessä 2. hankkeen tuloksia. 10. Viehekalastusluvat ja markkinointi Kalastusalueen uudet internetsivut avattiin käyttöön keväällä. Tietoa kalastusalueesta, kalastusluvista sekä osakaskuntien internetsivut löytyvät nyt osoitteesta 5

6 Kalastuslupien markkinoinnin ja tiedotuksen osalta toimittiin myös yhdessä Pohjois-Keiteleen kalastusalueen kanssa. Jokaiselle kalastusalueen kalastusluvan lunastaneelle jaettiin luvanoston yhteydessä kalastuslupa-esite. Lisäksi kalastusalue oli esillä Keski-Suomen Kalastuspaikkaoppaassa. 11. Muut toimet Keiteleen Karttuselälle asetettu talviaikainen verkkokalastuskielto oli voimassa välisenä aikana. Alue merkittiin selvästi näkyvin merkein jäiden kestäessä ja merkit poistetaan 30. huhtikuuta. Osakaskunnilta ei saapunut esityksiä vesikasvien niitto- tai vesistön ruoppauskohteista. Vesistönhoitotoimia ei toimintavuonna suoritettu. Hallituksen puheenjohtaja Kalastusalueen isännöitsijä Reijo Suutala Jani Jokivirta Sumiaitenraitti 48 Torikatu 6 b Sumiainen Äänekoski p p

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY

ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY TOIMINTAKERTOMUS 2011 ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY Kansikuva: Urpalanjokialue lohijoeksi ry:n ja osakaskuntien talkootyöväki katsovat miten kaivurikoneyrittäjä

Lisätiedot

Suonteen Kalastusalue

Suonteen Kalastusalue Toimintakertomus vuoden 2013 toiminnasta Suonteen kalastusalueen hallitus Puheenjohtaja Jukka Manninen Karhulantie 47 52550 Hirvensalmi Varapuheenjohtaja Markku Riipinen Pitkäniementie 171 19650 Joutsa

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Loppuraportti 31.8.2010 Pikes Oy Mirko Laakkonen Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT...

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Toimintakertomus vuodelta 2005 1. Yleistä Usean vuoden omistajakorvaukset ovat olleet valitusten takia jakamatta. Tilanne heikensi asiakkaittemme ostokykyä. Loppuvuonna rahavarat purkautuvat ja järjestöt

Lisätiedot

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Etelä-Savo 23.04.2014 ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat. 2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Laatija: Tuire Mäki Ohjaaja: Aila Virtanen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 VESA TIITINEN ETELÄ KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 3 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta-alueena on Kainuu. Leader ohjelmaa yhdistys toteuttaa Paltamon, Puolangan

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat Hallituksen puheenjohtaja Esa Kärkäs avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat. LEHIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 215 Esityslista Aika Lauantaina 13.6.215 klo 15. Paikka Hattulan golf klubiravintola Pehtoori Ennen virallista vuosikokousta käydään yleiskeskustelu

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti

Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000. Loppuraportti Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla (Kuhamaa) 9.11.1998-31.5.2000 Loppuraportti Pirkanmaan kalatalouskeskus 2000 KUHAMAA Kalastusmatkailun kehittämisprojekti Pirkanmaalla Pirkanmaan maaseutukeskus

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK)

TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK) SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK) TOIMINTAKERTOMUS 2004 NEUVONTA JA VALISTUS SIVU 2 MATKAILUTOIMINTA 5 VAPAA-AJANKALASTUKSEN KEHITTÄMINEN JA EDUNVALVONTA 5 JÄSENLEHTI, JULKAISUT JA MUU

Lisätiedot

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. KALATALOUSRYHMÄN TAUSTAA

Lisätiedot

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille

KUTSU. Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille KUTSU Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUS ja KURSSI-ILTA nro 5 Torstaina 18.4.2013 klo 17.00 Carelicum, Torikatu 21 C-porras, Joensuu Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n

Lisätiedot

Miksi yhteinen vesialue?

Miksi yhteinen vesialue? Miksi yhteinen vesialue? Paimelanlahden ja Vähäselän alueen keskustelutilaisuudet 25. ja 26.3.2015 Ilkka Vesikko Miksi yhteinen vesialue? Kalastuksen järjestäminen Lupien myynti ja hinnoittelu Yhteiset

Lisätiedot

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00

Pöytäkirja. Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 Pöytäkirja Himalansaaren osakaskunnan vuosikokouksesta, joka pidettiin Himalansaaren seurojentalolla 2.5.2015 alkaen kello 13.00 1 Kokouksen avasi hoitokunnan puheenjohtaja Reijo Himanen toivottaen osakkaat

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.03.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (2) PL 117 KEVÄTKOKOUS Aika 13.03.2004 kello 15:00 Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Viimeisimmät julkaisut: Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

PRIZZTECH OY:N TOIMINTA VUONNA 2001

PRIZZTECH OY:N TOIMINTA VUONNA 2001 PRIZZTECH OY:N TOIMINTA VUONNA 20 Talous vuonna 20 PrizzTech Oy:n toiminta vuonna 20 vakiintui edellisen vuoden tasolle, sillä liikevaihdon kasvu oli tavoitteiden mukaisesti maltillinen. Yhtiön liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 1

Toimintakertomus 2012 1 Toimintakertomus 2012 1 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. YLEISTÄ... 4 2. HALLINTO... 4 2.1 Sääntömääräiset kokoukset... 4 2.2 Aluejärjestön hallitus... 5 2.3 Aluejärjestön hallituksen työvaliokunta 2012...

Lisätiedot

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 PP Rajupusu Leader ry Kiehtovat kalavedet Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 2 Kalatalouden kehittäminen, kalastusmatkailun edistäminen ja vesistöjen käytön monipuolistaminen Itä-Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö Toimintakertomus vuodelta 2013 VALTUUSKUNTA, HALLITUS JA YHTEISTYÖKUMPPANIT Vesijärvisäätiön valtuuskunta Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta

Lisätiedot