Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista"

Transkriptio

1

2 Yksi nimi, yksi brändi - Centria Marjo Ylikarjula, viestintäpäällikkö Tässä lehdessä: 4-5 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Mitä hyötyä on kirjastosta? 6 Energia Winteve kehittää sähköautoilua Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta 7 Tapahtumakalenteri 8-9 Messukartta Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Teknologia töihin ravintolaan Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun nimi vaihtui elokuun alussa Centria ammattikorkeakouluksi. Osakeyhtiön hallitus teki nimenmuutosta puoltavan päätöksen vuoden 2011 viimeisessä kokouksessaan. jonka jälkee ammattikorkeakoulun ylläpitäjän eli osakeyhtiön nimi muuttui Centria ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Toukokuussa saatiin tieto siitä, että toimilupa Centria ammattikorkeakoululle on myönnetty elokuun alusta alkaen. Centria tutkimus ja kehitys jatkaa aputoiminimenä. Nimenmuutosta valmisteleva työryhmä asetettiin vuoden alussa suunnittelemaan uuden nimen käyttöönottoa sekä uutta graafista ilmettä. Työryhmään kuului markkinointi- ja viestintäpalveluiden henkilöstön lisäksi edustajia joka yksiköstä ja ammattikorkeakoulun eri toiminnoista. Työryhmä toimi johtoryhmän alaisuudessa, ja raportoi säännöllisesti työn etenemisestä ammattikorkeakoulun hallitukselle ja osakeyhtiön hallitukselle. Liikemerkki päätettiin uudistaa säilyttäen jotain vanhaa, mutta keventäen ja raikastaen yleisilmettä. Uudessa liikemerkissä voidaan löytää vanhan huhmareen tunnusmerkit, mutta dynaamisempana ja modernimpana. Myös ripaus punaista väriä haluttiin säilyttää. Uuden nimen myötä kaikki ammattikorkeakoulun graafinen materiaali - asiakirjapohjat, kirjekuoret, powerpoint-esitykset ja webbisivut - saivat uuden ilmeen. Yhteisöilmeen uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös yhtenäistämään liikemerkin ja graafisen ilmeen käyttö. Centria ammattikorkeakoulun markkinointi- ja viestintäpalvelut vastaavat yhteisöilmeeseen liittyvistä asioista, ja ohjeistavat graafisen ilmeen käytössä sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista Mediatiedot Julkaisija: Centria-messut Toimitus, taitto ja taiton suunnittelu: mediatekniikan ins.opiskelijat Jukka Miettinen ja Harri Haataja Kuvat: kannen kuva AD Janne Heikkilä kuvat AD Janne Heikkliä Ohjaus: yliopettaja Maarit Tammisto, Centria ammattikorkeakoulu Pekka Hulkko Ammattikorkeakoulun kuluneille 20 toimintavuosille antaa hyvän perustan toiminta-alue, joka ulottuu kolmen maakunnan ja kuuden seutukunnan alueelle. Kuvaavaa tälle alueelle on myönteinen väestöennuste, monipuolinen elinkeinorakenne, korkea yrittäjyysintensiteetti mikroja pk-yritysvaltaisine yritysrakenteineen sekä myös kaksikielisyys ja vankka kulttuuriperinne. Ammattikorkeakoulussa kehittämisen keskiössä ovat monialaiset, profiloituneet kampukset sekä tiivis yhteistyö elinkeino- ja työelämän kanssa. Tunnustettu ja palkittu, Centria tutkimus ja kehitys -aputoiminimellä toteutettu toiminta ja alueellinen vaikuttavuus ovat edelleen keskeisiä toimintamme teemoja. Tekninen tuki: Art Director Janne Heikkilä Painosmäärä: 500 kpl Vuodesta 2000 alkaen työllistymisen tärkeä tunnusluku on se, että valmistuneista merkittävä osa työllistyy ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle. Oman näkemyksemme mukaan tällainen näkyvyys ja vaikuttavuus kuvaavat ammattikorkeakoulun merkitystä yrityksille ja organisaatioille. Jatkossakin Centria ammattikorkeakoulun tehtävä on edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämäläheisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Uudistuneen Centria ammattikorkeakoulun ja uuden yhteisöilmeen myötä haluan toivottaa menestystä Centria-messuille strategiamme teemaa lainaten: Yhteinen suunta - Yhteinen tahto - Yhdessä tekeminen. Painopaikka: Centria ammattikorkeakoulun omatarvepaino Yhteistyössä: Centria-messut, Centria ammattikorkeakoulu Lisätehoa akkuihin Uusi upea Campus Allegro Entistä monipuolisempi Chemplant CENTRIA ja JEDU kehittävät puutuotepalveluja Kulttuurij Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin 2 3

3 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Tiia Koskalo Pohjois-Suomen koulutusorganisaatioiden perustama uusi yhteistyöryhmä tuo alueen kouluihin ydinvoimakoulutusta. Hankkeen tavoitteena on vastata Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankeen tarpeisiin. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on luoda kouluihin samansisältöistä ydinvoimakoulu- tusta, joka hyödyntää olemassa olevan resurssit ja koulutusohjelmat. Yhteistyöllä pyritään myös välttämään päällekkäisiä toimintoja. Ydinvoimaan liittyviä asioita pyritään sisällyttämään pääasiassa nykyisiin oppimissisältöihin. Yhteistyöryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 15 koulutusorganisaatiota käsittäen korkeakouluja, ammattiopistoja sekä täydennyskoulu- tusorganisaatioita. Yhteistyöryhmän koordinaattorina toimii Centria ammattikorkeakoulu yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii Vesa Martinkauppi Centria ammattikorkeakoulusta Ylivieskasta. Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa taessa otetetaan huomioon myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta. Palvelemme työyhteisöjä myös paikan päällä opastaen, ohjaten ja konsultoiden. Avoin ammattikorkeakoulu tarkoitettu kaikille Avoin ammattikorkeakoulu on kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammatillisia korkeakouluopintoja. Opinnoista voi joustavasti valita omat aihealueensa. Marja Haulos Kuva: Tiia Koskelo Centria ammattikorkeakoulun koulutuspalveluiden perusajatuksena on uuden tiedon saattaminen osaamiseksi koulutuksen keinoin. Toimintamme painottuu tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, matkailu- ja humanistisen alan osaamista hyödyntävään henkilöstökoulutukseen. Käytännönläheisesti Henkilöstökoulutus on yhdessä oppimista. Siihen liittyy monenlaisia omaa työtä kehittäviä harjoituksia ja itseopiskelua. Opiskelua voi suorittaa myös internetin välityksellä. Toi 4 mintatapamme on asiakaskeskeistä, yksilöllisyyden ja työkokemuksen huomioonottavaa. Keskeisenä ajatuksena on tyytyväinen asiakas, joka voi soveltaa opittuja asioita välittömästi omissa työtehtävissä. Asiakaskohtaisesti Asiakaskohtaisen koulutuksen lähtökohtana on työyhteisöissä havaittu koulutustarve, joka voi olla laaja-alaista tai tarkasti rajattua osaamisen kehittämistä. Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutusohjelmia laadit- Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan joko nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana. Valittavana ovat lähes kaikki ammattikorkeakoulun perustutkintojen opintojaksot ja koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden. Suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi, jos opiskeluja jatketaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Centria ammattikorkeakoulun erillisiä opintojaksoja on tarjonnut syksystä 2011 lähtien Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto. Elämä on oppimista Henkilöstön ammatillisen pätevyyden säilyminen ja jatkuva kehittyminen ovat etetenkin tulevaisuuden menestyksen avainasioita. Määrätietoinen kouluttautuminen takaa kilpailussa menestymisen, muutoshalun, muutoskyvyn kuin myös ihmisten jaksamisenkin. Centrian koulutuspalvelut tarjoaa laadukkaiden koulutuksien, joustavien koulutusmallien ja opintopolkujen vaihtoehtoja erilaisiin koulutustarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kirsi Vuotila, Sauli Kallio Centrian 3D-tuotesuunnitteluosaaminen on vahvaa. Ylivieskassa tarjotaan palveluita yritysten tarpeisiin soveltuvana tutkimus-, kehitysja koulutustoimintana. Osaamista hyödynnetään myös tutkinto-opiskelussa. Yritysten toimintojen ja ohjelmistojen kehitys edellyttää täydennyskoulutusta esimerkiksi 3Dsuunnittelun työvoimakoulutuksina. Yritys- ja työvoimakoulutusten avulla yritykset ovat kehittäneet 3D-suunnitteluosaamistaan, ja moni yritys onkin saanut uutta potkua tuotekehitysprosesseihinsa. - Koulutuksesta oli ehdottomasti hyötyä, kehuu JKS-products Ltd:n myynnistä ja mark- kinoinnista vastaava Pasi Järvikuona. Centria toteutti yrityksen toiveiden mukaan koulutuksen, ja nyt JKS-products toteuttaa 3Dmallintamisen oman organisaation voimin. Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme spesiaalituotteita. Järvikuona lisää. Kumppanuus Centrian kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää myös Centrian laboratoriotiloja. Ylivieskassa sijaitsevassa tuotantotekniikan laboratoriossa pikavalmistusprosessi mahdollistaa valmistettavan kappaleen 3D-mallinnuksen ja fyysisen kappaleen tulostamisen 3D-tulostimilla. Asiakas voi tarkastella kappaleen kolmiulotteista mallia ennen varsinaisen kappaleen valmistusta. Centrian työvoimakoulutuksiin osallistuneet ovat työllistyneet hyvin. -3D-tuotesuunnittelu on toimintamme kivijalka, RD Velhon Mika Kiljala kertoo. Centria tutkimus ja kehitys on mukana yrityksen toiminnassa mm. koulutuksen tarjoajana, alihankkijana ja yhteistyökumppanina. Yritykseen Centrian 3D-työvoimakoulutuksesta työllistynyt Mikael Tytärniemi kehuukin työvoimakoulutuksen ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta: -Koulutuksesta sai varmuutta työskennellä erilaisilla suunnitteluohjelmistoilla. Centria tutkimus ja kehitys on tärkeä yhteistyökumppani toiminta-alueellaan. Ilman Centrian olemassaoloa Ylivieskan alueelle olisi jäänyt aika paljon liiketoimintaa syntymättä. Kiljala summaa. Mitä hyötyä on kirjastosta? Hanna-Riina Aho Centria ammattikorkeakoulun kirjasto toimii Ylivieskassa Vierimaantiellä ja Raudaskylässä. Kokkolasta se löytyy Isokatu kolmesta, samasta rakennuksesta kuin kaupunginkirjasto. Opiskelijalle kirjasto tarjoaa aineistoja ja tietoa kaikkien niiden koulutusohjelmien ja opintojaksojen osalta, joita ammattikorkeakoulussa on. Osa aineistosta on kurssikirjatyyppistä yleisluettavaa ja osa tiedosta kertoo uusimmista tutkimuksista ja innovaatioista alalla. Insinööriopiskelija Matti kertoo kirjastonkäytöstään seuraavaa: - Minä käyn usein lukemassa alan lehdistä, mitä uusimmista valvontalaitteista sanotaan. Niiden testit ja käyttökokemukset kiinnostavat, koska teen niihin liittyvää opinnäytetyötä. Mahtavaa, että niin paljon lehtiä löytyy nykyään sähköisessä muodossa. Niiden etäkäyttö on parasta. Opettajan näkökulma kirjaston hyödyistä on yksiselitteinen. Monelle opettajalle kirjasto on paikka, jossa voi suunnitella opetustaan ja saada monipuolista aineistoa taustamateriaaliksi tai tentittäväksi. - Omien opintojeni tukena kirjasto on ollut korvaamaton aarreaitta, kertoo liiketalouden lehtori Eija. Lisäksi hyvä palvelu tekee kirjastoon menemisen todella päivän kohokohdaksi. Eija laittaa omat opiskelijansa jo seminaarityövaiheessa hakemaan kirjastosta tietoja. Näin opinnäytetyön tekeminen on huomattavasti helpompaa. Centria-kirjaston pitkäaikaisiin asiakkaisiin kuuluu monia ammattikorkeakoulusta jo valmistuneita ja työelämään siirtyneitä henkilöitä. Eräs heistä on hoitaja Maija, joka on jatkanut opintojaan muissa korkeakouluissa ja käy kirjaston aineiston äärellä päivittämässä tietojaan. - Kaikki se mitä työelämässä tehdään, perustuu tieteellisen tiedon soveltamiseen ja sitä täältä saa, kun hakee, toteaa Maija. Ja palvelu on täällä huippuluokkaa. 5

4 Energia Tapahtumakalenteri Winteve kehittää sähköautoilua Johanna Kuoppala Centrian koordinoiman Winteve-hankkeen avulla pyritään kehittämään sähköautoilua. Hanke keskittyy ensisijaisesti testausympäristöjen päivittämiseen sähköautoiluun sopiviksi sekä latausteknologian ja Yrjö Muilu ja Kari Pieniniemi Centrian energiatekniikan laboratorio Ylivieskassa on mukana HIGHBIO2-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan metsäbiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistusprosesseissa. Tutkimustyö keskittyy oman pilot-mittakaavaisen koelaitoksen kaasutusprosessin hallittavuuden parantamiseen ja tuotekaasun online-analytiikkaan. Energiatekniikan laboratoriolla on tutkimuskäytössä oma puuhakkeen pilot-mittakaavainen myötävirtakaasutuslaitos. käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämiseen. Tutkimusta tehdään Centrian laboratorion lisäksi Reisjärvellä Susisaaren mikroluokan CHP-laitoksella, jossa sähköä tuotetaan Stirling-moottorilla. Tavoitteena on kerätä pitkäaikaista käyttökokemusta mikrokokoluokan CHP-tuotannosta ja Stirling-moottorin soveltuvuudesta CHP-tuotantoon. Stirling CHP-moottori tuottaa lämpöä ja sähköä hotelli-ravintolakiinteistölle yhdessä GASEK Oy:n kehittämän puukaasutustekniikan kanssa. Parhaimmillaan Reisjärven Susisaareen asennettu laitteisto korvaa lähes kokonaan aiemmin lämmitykseen käytetyn polttoöljyn sekä sähkölaitteisiin ja valaistukseen käytetyn verkkovirran. Testeissä varmennetaan auton toimivuutta ääriolosuhteissa, mutta myös normaalissa arkikäytössä. Testejä tehdään Pohjois-Suomen vaihtelevissa maastoissa, haja-asutusalueella sekä kaupunkiympäristöissä. Saatuja tuloksia hyödynnetään uusien tuotteiden kehittämisessä ja sähköauton käyttäjille suunnatussa tiedottamisessa. Winteve-konsortion toimintaan osallistuu useita pohjoissuomalaisia yrityksiä, kuten sähkö-, ICT-, kaupan- ja testausalan toimijoita sekä Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Konsortio hyödyntää jo olemassa olevaa testiosaamista, vahvaa ICT- ja mobiilialan sekä mittaustekniikan osaamista ja valmiita testiympäristöjä. Hanke on osa Tekesin EVE sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaa. Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta Voimalaitos käyttää haketta noin kuution vuorokaudessa. Hake kipataan lämpökeskuksen siiloon, josta se johdetaan automaattisesti GASEK Oy:n kaasutusreaktoriin ja siinä muodostunut puukaasu johdetaan polttimelle, jossa se kaasumaisena palaa erittäin puhtaasti ja lähes päästöttömästi. Tuotettu lämpö muutetaan Stirling-moottorissa sähköksi hotellin käyttöön. HIGHBIO2-tutkimushanketta rahoittaa EU:n Interreg Nord A IV ohjelma. Tapahtumat, lyhytkoulutukset ja seminaarit AMK-päivät Kokkolassa Valtakunnallinen LUMA-seminaari Luennoitsijana Maija Aksela Kansallisen LUMAverkoston neuvottelukunnan pj Prof., johtaja, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopisto TUKEMIA-hankkeen jäähyväisseminaari Kansallinen LUMA-viikko Lisätietoja viikon tapahtumista ja seminaareista klo Palveletko? Hyvin? Asiakkaitasi? Mikä on asiakaspalvelusi asiakkaan silmin? Minkälainen palvelu edistää liiketoimintaasi nyt ja tulevaisuudessa? Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa AMK-päivät Ylivieskassa klo Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla -hankeen jäähyväisseminaari klo Vakuuta asiakkaasi, ei pelkästään sanoin. Myynti on asiakkaan vakuuttamista. Sanoin, elein, ilmein, myyntimateriaalin ja myynnin ympäristön avulla. Vakuuta asiakkaasi - kaikin keinoin. Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa Musiikin ja kulttuurin te lat Kulmalla joka keskiviikko klo alkaen paikkana Corner s pub, Kokkola Kansanmusiikki-ilta Esittävän taiteen ilta Rautawaara-klubi Pop/Jazz-ilta Kansanmusiikki-ilta Rautawaara-klubi Esittävän taiteen ilta Pop/Jazz-ilta 6 7

5 8 9 NÄYTTEILLEASETTAJAT 1 Kemian palvelut Kemiantekniikka yhteistyössä yliopistokeskuksen, muiden koulutusorganisaatioiden ja alueen yritystoimijoiden kanssa tutkii ja kehittää kemian sovelluksia innovatiivisessa ympäristössä. Yhteistyö näkyy mm. AKKU- ja Chemplant2-projektien sekä LUMA-opetusmenetelmiin keskittyvän TUKEMIA -hankkeen toiminnassa. 2 Käynnissäpidon ja materiaalitekniikan tutkimuspalvelut Mittaavan käynnissäpidon laboratorio tarjoaa mahdollisuuden kunnonvalvonnan modernien menetelmien koulutukseen ja tutkimukseen. Mittaava käynnissäpito -hankkeissa toteutetaan laitteistohankintoja ja opetuksen kehittämistä. Fatlase-hankkeessa tutkitaan laserpinnoitettujen kappaleiden väsymislujuutta. 3 OivaAkatemia Tiimiyrittäjyysopinnot kehittävät liiketalouden eri osa-alueita ohjatun käytännönläheisen tiimiyritys- ja projektitoiminnan kautta. Käytännönläheisyys ja konkreettisuus venyvät aivan uudelle tasolle, ja oppiminen onkin täysin erilaista kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 4 Messupalvelut Avaimet käteen -periaatteella toteutetut valmisosastot yrityksille ja yritysryhmille Suomessa ja ulkomailla. Palvelu sisältää suunnittelun, kuljetukset, rakentamisen ja palvelut osastolla sekä projektin kokonaiskoordinoinnin. 5 Laserkeilaus Laserkeilauksella mitataan tarkasti rakennuksen sisä- ja ulkopinnat sekä ympäristö. Tuloksia voi käyttää sellaisenaan mittaukseen, tai 3D-mallintamiseen suoraan CAD-ohjelmistolla tai tiedoston kautta. Apuna voi käyttää valokuvia 3600 panoraamoina." 6 Sähköajoneuvojen testausympäristöt WintEVE - Winter operability for Electric Vehicles kehittää sähköautoiluun liittyviä testiympäristöjä. Hyödynnämme suomalaista talvitestaus- ja teknologiaosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä sekä tutkimme sähköauton latausjärjestelmien toimivuutta ja kartoitamme sähköautoilun palvelutarpeita. 7 Sähkö & Energia Toimimme useissa energia-alan hankkeissa. Kärkihanke on HighBIO 2, jossa tutkimme puun kaasutusta. Toimimme myös PEAhankkeessa, jossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Sen kautta olemme toteuttaneet Vähäkankaan koululle öljyn korvaamisen hakkeella. 8 Tuotantotekniikka Tarjoamme asiakkaille tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia ja palveluita tuotantotekniikkaan ja automaatioon liittyen. Vahvuutenamme on alan uusin teknologia sekä henkilöstön pitkäaikainen kokemus yritysyhteistyöstä ja kehittämishankkeista. 9 Ohjelmistokehitys Kehitämme ohjelmistoja ja pilotteja erilaisiin mobiili, PC, palvelin sekä teollisuusympäristöihin niin kehitysprojekteissa kuin palvelutoimintana yrityksille. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä T&K hankkeissa. Insinöörien lisäksi hankkeissa työskentelee AMK sekä vaihto-opiskelijoita. 10 Järjestelmäkehitys ja -testaus Olemme uuden tiedon ja osaamisen tuottaja, joka soveltaa uusinta teknologiaa. Painopisteemme on soveltavassa ja käytäntöä palvelevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tavoitteemme on kehittää sulautettuja- ja testausjärjestelmiä lähialueen yrityksille ja yhteisöille. 11 Mobiilit- ja langattomat teknologiat Tarjoamme innovatiivisia mahdollisuuksia hyödyntää matkapuhelimia ja muita päätelaitteita liiketoiminnan eri prosesseissa. Teknologioina hyödynnetään GSM, 3G/GPRS, WLAN verkkoja sekä Bluetooth, SMS Gateway ja NFC tiedonsiirron kanavia. 12 Tuotetestauspalvelut Olemme Ylivieskassa sijaitseva tuotetestauslaboratorio jossa keskitymme tuotteiden tuotekehitysvaiheen sekä sertifiointiin liittyvien testauksien toteutukseen. Olemme erikoistuneet EMC-, olosuhde-, tärinä- ja mekaaniset sekä ikkuna- ja ovitestauksiin. 13 Puutuote Tarjoamme asiantuntemusta esimerkiksi tuotantoprosessien kehityksen ja uuden tuotantoyksikön käyttöönoton yhteydessä. Tietokoneavusteiset suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmät ja moniakseliset työstökoneet, pintakäsittelyprosessien tehostaminen ja tuotekehitys ovat ydinosaamistamme. 14 Innovaatiopalvelut ja kansainväliset hankkeet Olemme yritysten kumppani kehittämishankkeiden synnyttämisessä ja toteuttamisessa. Ideoimme yhdessä yritysten kanssa, tuomme mukaan Centrian osaamisen, etsimme muita kumppaneita, suunnittelemme projekteja ja toteutamme niitä. Etsimme hankkeille kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituskanavia. 15 Liiketoimintaprosessit Liiketoimintaprosessien kehittäminen tapahtuu erilaisten yrityspelien avulla (RPS, Samba, Kanban). Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen tapahtuu joko web -tekniikan avulla tai työasemasovellusten kehittämisen kautta. Ne räätälöidään aina yritysten tarpeisiin sopiviksi. 16 Huomio myyntiin! Tiedätkö myyntisi kuukauden viimeinen päivä tai kuukauden ensimmäinen päivä? Kiinnitä sinäkin Huomio myyntiin! Huomio myyntiin hanke, käytännön apuja myynnin kehittämiseen. Avoimia seminaareja, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia. Lue lisää 17 BodyTexLab BodyTexLab - uudenlainen palvelukonsepti tutkimus- ja kehitystyöhön. Laboratorion käytössä on mm. bodyskanneri kolmiulotteinen kokovartalon mittauslaite, materiaalikirjasto sekä tekstiililaboratorio jossa tehdään soveltavia ja standardien mukaisia testejä. Hissi Eteisaula Pääovi 18 Turkis FutureFURstudion tavoitteena on luoda Pohjanmaalle kansainvälisesti tunnettu turkisalan designkeskus. Hanke palvelee koko turkisalaa ja designsektoria: yrityksiä, suunnittelijoita ja opiskelijoita. Hankkeen puitteissa on englanninkielistä moduulimuotoista koulutusta, jota myydään palvelutoimintana. 19 Hyvinvointi Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen hyvinvointialan hanke- ja palvelutoimintaan. Osastolla voit kokeilla muun muassa tasapainolautaa ja seniorien juttutaulua. 20 Kulttuuri- ja ohjelmapalvelut Tutustu CentriART-ohjelmapalvelun toimintaan. Välitämme ohjelmaa yli maakuntien rajojen. Tutustu myös Kansanmusiikin perinnepankkiin Kamulaariin ja yrittäjyyttä edistävään toimintaan. Osastolla myös Oravan Pyörä. Tulkaa käymään niin suunnitellaan yrityksenne juhliin sopiva ohjelma! 21 Kirjasto- ja tietopalvelu Auditorio Centria ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelu, jonka toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Raudaskylässä. Kirjaston kokoelma tukee opiskelua ja henkilökunta auttaa tiedonhankinnassa. Tietoverstaan kautta opiskelijat voivat varata yksilöllisiä ohjaustuokioita. 22 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden tavoitteena on tukea yrityksiä, eri organisaatioita ja yksityisiä henkilöitä osaamisen uudistamisessa sekä henkilöstön ammattitaidon vahvistamisessa. Tarjontaan kuuluvat räätälöidyt koulutukset, täydennyskoulutukset sekä seminaarit ja ajankohtaistilaisuudet. WC N 23 Kansainväliset suhteet Project WC REJA M assists immigrants and foreign students in looking for jobs and learning the local language. Please see more at and our language courses and You can also find us at Centrialla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Viime vuosina ulkomaalaisten opiskelijoiden innostus suorittaa työharjoittelu Suomessa kasvanut. Kauttamme yritys voi rekrytoida ulkomaalaisia harjoittelijoita sekä luoda uusia kansainvälisiä kontakteja. 4 5/ Messi-ravintola Catwalk WC M WC N WC M WC N Inva WC Messi-ravintola

6 Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Seppo Kangas ja Jaana Männistö Kuva: Pekka Haarala Centria ammattikorkeakoulun Hyvisto-hankkeessa kokeillaan tablet-tietokoneiden käyttöä ikääntyvillä. Kokeilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Kokeilun avulla tuetaan ikääntyneiden toivetta elää tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Elinympäristö ja uusi teknologia auttavat turvaamaan hyvää toimintakykyä ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Asunto, asuinympäristö sekä mahdollisuus käyttää tekniikkaa apuna niin kotona kuin asioitaessa määrittelevät, millaista toimintakykyä arjesta suoriutuminen vaatii. 10 KUVA Ikääntyneiden yhteydenpitoon kehitetystä yhteystaulusta käytetään nimitystä Juttutupa. Tabletissa on alkuvaiheessa kokeiltavana lääkemuistuttaja, puheyhteys, juttutupa ja uutisten luku. Myöhemmässä vaiheessa voidaan tablettiin lisätä toimintoja tarpeen mukaan ja sisältö voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus yhteydenpitoon omaisiin, ystäviin ja hoitohenkilökuntaan uuden teknologian avulla. Ensimmäinen kokeilukierros aloitettiin loppukeväästä 2012 ja siihen valikoitui mukaan kaksi kotona asuvaa ikääntynyttä sekä heidän hoitajansa. Kokeilu aloitettiin opettelemalla laitteen perustoimintoja ja viestintää käyttäjien välillä. Centrian henkilöstö antaa tarvittavan käyttökoulutuksen ja teknisen tuen kokeilun aikana. Kokeilukierroksen aikana on kerätty käyttökokemuksia ja palautetta, jonka pohjalta tehdään syksyn aikana tarvittavia muutoksia. Muutostöiden jälkeen kokeilua laajennetaan ja mukaan otetaan uusia käyttäjiä hankkeen yhteistyökumppaninin peruspalvelukuntayhtymä Kallion kotihoidon asiakkaista. Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Sari Alajoki Matkailijat löysivät Kalajoen hiekkaparatiisin jo 1800-luvun lopulla ja maankuulu Hilman hotelli avasi ovensa hietikolla vuonna Tämä on ollut alkusysäys Hiekkasärkkien matkailubisnekselle. Syksyllä 2012 juhlittiin satavuotista matkailun historiaa Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua- teemaviikon puitteissa. Teemaviikon ohjelmaan kuului mm juhlaseminaari, kirjoituskilpailu ja historiikin julkaisu sekä valokuvanäyttelyn avajaiset. Viikon järjestelyistä vastasi Centrian matkailuala. Lisätietoa löytyy Hanke on Leader-rahoitteinen, jossa yhteistyökumppaneina ovat Hiekkasärkkien yrittäjät. Teknologia töihin ravintolaan Jukka Miettinen Kuva: Juha Jauhiainen Tänä syksynä kahdessa pohjoispohjanmaalaisessa ravintolassa on voinut törmätä erikoiseen näkyyn, sillä käytävää pitkin vastaan saattoi huristella robotti. Kyse ei sentään ole Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Helinä Jokitalo Jukka Miettinen Matkailussa, liikunnassa ja kulttuurissa elämykset ja kokemukset ovat avainasemassa ja varsinkin nuoret sukupolvet jakavat elämyksiään ja kokemuksiaan nettiyhteisöissä. Saavuttaakseen tästä kilpailuetua matkailualan on tarjottava mahdollisuus helposti tai jopa automaattisesti peilata suoritustaan, sekä tallentaa ja jakaa elämyksiään yhteisöissään. Centrian Elämyspeili-hanke tutkii ja tuo näitä elämyksellisiä elementtejä matkailuun, liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriin. Pääasiallisina kokeilukohteina Elämyspeilihankkeessa ovat Syötteen matkailualue, elokuvien pelottavasti kuvaamasta koneiden kapinaannoususta ihmisiä vastaan, vaan tarjoilijakokelaana toimivasta, hieman alle puolitoista metriä pitkästä palvelurobotista nimeltään Kaveri. Kaveri voisi ravintolassa työskennellessään Centria ammattikorkeakoulu vastaa sosiaalija potilasasiamiespalveluista Kokkolassa ja JYTA-alueella. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakasta perus- ja oikeusturvaan sekä sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hän auttaa päätöksiä koskevien valitusten ja muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies ohjaa lain soveltamiseen, potilaan hoitoon, kohteluun ja tietosuojaan Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Kuortaneen urheiluopisto ja Levin matkailualue. Esimerkiksi Levin matkailualueella liikkuu vuosittain miljoona kävijää, joten potentiaali hankkeen innovatiivisille ratkaisuille on hyvä. Kittilän elinkeinoyhtiö on alueen matkailuyritysten kanssa luonut strategian tuoda digitaalisuudella lisäarvoa matkailualueelle. Elämyspeili sopii hyvin tämän strategian toteutukseen. taipua ihmisen kaltaisesti monenlaiseen toimeen, kuten annosten tarjoiluun ja asiakkaiden viihtymisen varmistamiseen esimerkiksi vastaanottamalla palautetta, tai pitämällä sähköisen silmänsä ravintolan valoisuutta tarkkailemassa ja korvansa seuraamassa taustamusiikin äänenvoimakkuutta, joita sitten tarpeen mukaan voisi säätää sopivimmille tasoille. Palvelurobotin lisäksi ravintoloissa on testattu digitaalista menua eli sähköistä ruokalistaa. Digitaalimenu on tablettitietokone, jolta näkyy muun muassa ruoka-annosten sisältämät raaka-aineet, hinnat ja kuvat. Reaaliaikaiselle digitaaliselle listalle voi tehdä nopeasti muutoksia ja sen sisältö on saatavilla tarvittaessa usealla kielellä. Asiakkaan tehtyä tilauksen pöydässään tarjoilija kuittaa tilauksen omalla tietokoneellaan ja varmistaa, että tilaus on oikein. Tieto välittyy heti keittiön ja kassan tietokoneille ja myöhemmin tieto valmiista annoksista välittyy nopeasti keittiöstä tarjoilijoille, jotka vievät annokset pöytiin asiakkaille. liittyvissä asioissa. Hän avustaa valitusten ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Tarvittaessa potilasasiamies on mukana selvittämässä tilannetta asianosaisten kesken. Palvelu on asiakkaalle ja potilaalle maksutonta. Hankkeessa selvitetään voidaanko elämysten tallennuksella, uudelleen kokemismahdollisuudella ja ystävien kesken jakamisella lisätä palveluiden kiinnostavuutta ja kasvattaa matkailuyritysten liiketoimintaa, tuotteistajayritysten liiketoimintaa ja teknologian tarjoajien liiketoimintaa. Tätä varten tutkitaan ja kehitetään menetelmiä esimerkiksi golflyönnin, lumilautahypyn tai muun vastaavan suorituksen tallentamiseen, jotta suoritus voidaan myöhemmin katsoa ja kokea uudelleen. Uudelleen kokeminen ja jakaminen voisi tapahtua nettiyhteisössä tai suorituspäivän jälkeen ystävien kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on nykyisessä internet-elämysaikakaudessa levittää elämyksiä Suomen matkailukohteisiin ja synnyttää pysyviä uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja ja säilyttää liiketoimintaa sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. 11

7 Lisätehoa akkuihin Entistä monipuolisempi Chemplant Joonas Kivimäki Jääkö sähköautojen lopullinen läpimurto toteutumatta? Akun lataamiseen kuluu nykyään ainakin 8-10 tuntia, eikä yksi lataus riitä Lapista Helsinkiin. Centrian ammattikorkeakoulun Kokkolan yksikön akkulaboratoriossa ollaan toista mieltä. Siellä haetaan vastauksia akkukemikaalien viimeisiin salaisuuksiin. Jennie Elfving Laitteisto Laboratorion tuotantolinjalla valmistetaan pieniä nappimallisia ja täysikokoisia akkukennoja tutkimuksia varten. Puoli miljoonaa euroa maksanut laboratorio takaa tarvittavat huippuolosuhteet. Ilmankosteus pitdetään 0,2 prosentin tasolla tasaisen laadun takeena. Kuiva ilma rajoittaa tiloissa samanaikaisesti työskentelevien määrän kahteen. Lisääksi kaikista kosteusherkimmille vaiheille on varattu erityinen hanskakaappi. Metodit - Täydellisen akun tavoitetta ei pystytä lähestymään pelkästään teorian keinoin kovinkaan tarkasti, vaan tuloksia etsitään kokeilemalla, sanoo Centrian tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson. - Ensiksi varmistetaan valmistusprosessin toistettavuus ja yhdenmukaisuus erästä toiseen. Sitten versioiden sähkökemiallisia ominaisuuksia tutkitaan lataamalla ja Uusi upea Campus Allegro Campus Allegro on Pietarsaaren ydinkeskustassa sijaitseva uusi ja upea korkeakoulukampus. Allegro mahdollistaa poikkitieteellisen opiskeluympäristön useiden korkeakoulujen ja oppilaitosten toimiessa kampuksella. Kampuksella toimii Centria ammattikorkeakoulun lisäksi myös Novia ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin, Pietarsaaren seudun musiikkiopisto sekä lasten ja nuorten taidekoulu Balatako. Opiskelutarjonta on laajaa ja kampuksella voi opiskella muun muassa liiketaloutta, lastenpedagogiikkaa, musiikkia ja kuvataidetta. purkamalla niitä eri lämpötiloissa, hän jatkaa. Yhteistyö Pääosin EU - rahoitteisen hankkeen tutkimuksissa ovat yhteistyössä Centrian kanssa Teknologiakeskus Ketek ja Yliopistokeskus Chydenius. Laboratorion rahoitukseen osallistui myös akkukemikaalien valmistaja OMG Kokkola Chemicals. Opiskelijatkin hyötyvät projektista koulutuksensa loppuvaiheilla, sillä se tarjoaa monelle mahdollisuuden insinöörityön suorittamiseen. Centria ammattikorkeakoulu tarjoaa Allegrossa tällä hetkellä liiketalouden koulutusta, mutta tarjonta laajenee tekniikkaan tammikuusta 2013 alkaen. Yhteistyömahdollisuudet kampuksen muiden toimijoiden kanssa luo jatkossa ainutlaatuisia opiskelusisältöjä. Korttelin kokoisesta kampuksesta löytyy lisäksi huipputason konferenssitilat, iso konserttisali, nykytaiteen galleria, kirjasto sekä ravintola. Allegro on lippulaiva Pietarsaaren seudun korkeakoulutukselle tuoden lisää näkyvyyttä ja kiinnostavuutta koko alueelle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Centria ja Jedu kehittävät puutuotepalveluja Tiia Koskelo Centria tutkimus ja kehitys on käynnistänyt yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu:n kanssa puutuotealan palveluja kehittävän hankkeen. PuuAsTe-hankkeen tavoite on kehittää puualan yrityksille tarjottavia koulutus- ja kehityspalveluita, kuten puutuotteiden CE-merkintään liittyvien asiantuntija- ja testauspalveluita. Centria keskittyy hankkeessa hallinnoinnin, markkinoinnin ja tiedottamisen lisäksi pintakäsittelyyn, tuotetestauksiin ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyviin palveluihin. Jedu toimii hankkeen osatoteuttajana Kalajoen että Haapaveden ammattiopiston kanssa, tuoden hankkeeseen 3D-suunnitteluun ja -ohjelmistoihin liittyvää osaamista. PuuAsTe-hankkeen investointeja on kohdistettu puualan osaamisympäristöön, joita hyödynnetään kehitettävien palvelutuotteiden kautta. Kehitystyöhön on tavoitteena aktivoida vähintään 20 puutuoteyritystä mukaan kehittämään puutuotealan palveluita ja muutamien yritysten kanssa on sovittu yhteisten kehitystöiden aloittamisesta Risto Puskala Kokkolassa sijaitseva kemian koetehdas CHEMPLANT on laajentunut viimeisen vuoden aikana aikaisempaa monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Tehtaaseen on asennettu sekoitusreaktori ja luotu koetehtaan toimintaa tukeva laboratorioympäristö. Tämän ansiosta CHEMPLANT tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia oppimisympäristönä. - Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään lisäelementtejä koeajoihinsa, koska uuden sekoitusreaktorin myötä kaikkia ajoja ei esimerkiksi tarvitse ajaa vain yhdessä reaktorissa. Laboratorioympäristö tukee erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa, kertoo projektipäällikkö Risto Puskala. Puskalan mukaan tärkeä osa teoreettista osaamista on tiivis yhteistyö esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen muiden kemian osaajien kanssa. Centrialla on CHEMPLANTissa teoreettisen osaamisen lisäksi vahva operatiivisen toimijan rooli. Pilotin päälaitteet toimitettiin keväällä 2012, ja niiden asennustyö on parhaillaan menossa. Testaukset ja koeajot käynnistyvät myöhemmin syksyllä ja täysimittaisessa opetus- sekä tutkimus- ja kehityskäytössä CHEMPLANT on Puskalan mukaan vielä tämän vuoden puolella. CHEMPLANTin laboratorioympäristö otettiin käyttöön jo aikaisemmin tänä vuonna.

8 Kulttuuri Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä on myös tapahtumakalenteri, johon kootaan kaikki musiikkiin ja perinteeseen keskittyvät alueen tapahtumat ja koulutukset. Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia Kulttuuriperinnepankki-projekti on merkittävä pilottihanke, koska vastaavia alueellisesti painottuvia sivustoja ei ole ennestään. Paikallisuus antaa mielenkiintoisen näkökulman asioiden esilletuomiseen. Hankkeessa tuotettu hyödyllistä materiaalia matkailualalle Hankkeessa on kehitetty matkailualan niin yrityksille kuin oppilaitoksille konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja: - Matkailuyrittäjien turvallisuuden hallintakansio - Koulutuspaketti matkailualan opiskelijoille turvallisuus- ja työsuojeluaiheesta - Talvimatkailijan opaskirja - Talvimatkailijan turvallisuusvideo Liisa Niemi Matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala, jonka yritysrakenne on yleisesti pienyritysvaltainen. Viime aikoina elämysmatkailu on lisääntynyt pohjoisilla alueilla, joille tyypillisiä ovat kylmyys, pimeys ja vaihteleva ilmasto. Yritysten on huolehdittava kylmiin olosuhteisiin kokemattoman matkailijan oikeasta pukeutumisesta kulloisiinkin sää- ja aktiv- iteettitilanteisiin. Tähän liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on tehty osana vuonna 2009 alkanutta Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus (MatkaSuTu) hanketta. Hankkeessa tutkittiin 3-kerrosvaatetuksen koon merkitystä kylmältä suojautumiseen. Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen monialtistelaboratoriossa, jossa hyödynnettiin Centria ammattikorkeakoulun 3D-body- Toni Kettukangas Keskipohjalaiseen kansanmusiikkiin voi nyt tutustua osoitteessa Sivustolla on nuotteja, arkistoäänitteitä, videoita, soiton opastusta ja tietoa Keski-Pohjanmaan alueen kansanmusiikkiperinteestä. Sivustolla Kamulaari.fi on tarkoitettu kaikkien koulutusasteiden musiikinopettajille, jotka haluavat käyttää opetuksessaan perustana Keski-Pohjanmaan alueen perinnemusiikkia tai -runoutta. Materiaalia voivat hyödyntää soiton opettajat, muskareiden ja muiden lapsiryhmien vetäjät, koulujen musiikinopettajat ja vaikka perhepäivähoitajat. Lähtökohtana on sivustolta saatava musiikillinen materiaali, joka on kerätty tai tuotettu Keski-Pohjan- maalla Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikössä käynnissä olevan hankkeen tarkoitus on, että sivusto jää elinvoimaiseksi uuden materiaalin tuotantokanavaksi. Centria ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijat ja opettajat tuottavat vuosittain runsaasti uutta tai perinnettä soveltavaa materiaalia. - Kamulaarin kautta tämä tuotanto pääsee esille ja kaiken kansan ulottuville, kansanmusiikin lehtori Riitta Kossi kertoo. Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama ja sen päärahoittajana toimii Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin skanneria erikokoisten vaatetusten vaatekerrosten välisen ilmakerrosten paksuuden määrittämiseen. Tulokset osoittivat, että kehon ollessa liikkeessä tai tuulisissa oloissa, paras suojaus kylmää vastaan saatiin, kun päällysvaatetus oli yhtä kokoa suurempi kuin suosituskoko. Vastaavasti välivaatetuksen tulisi olla puolta kokoa suurempi kuin suosituskoko ja alusvaatteen ihonmyötäinen. CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Toni Kettukangas CentriART on tuottanut ohjelmaa erilaisiin juhliin ja seminaareihin jo useamman vuoden ajan. Uusien ideoiden ja ohjelmien ehtymätön lähde ovat ammattikorkeakoulun musiikin ja esittävän taiteen opiskelijat. - Meillä on hyvin laaja kirjo erilaisia ohjelmanumeroita. Kaiken hauskan ohjelmiston lisäksi tarjoamme myös vakavia ja arvokkaisiin tilaisuuksiin sopivia ohjelmanumeroita, ohjelmapalveluista vastaava Toni Kettukangas kertoo. 14 Esiintyjän tilaaminen on helppoa. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, ja hoidamme esiintyjän tilaisuuteen paikalle. Valmiit ohjelmapaketit tekevät tilaamisen helpoksi. Jotkut asiakkaat haluavat myös itse vaikuttaa ohjelmiston sisältöön, joten ohjelmapalveluissa otetaan huomioon myös asiakkaan toiveita. Perinteisesti CentriARTilta tilataan ohjelmaa pikkujouluihin ja yritysten vuosijuhliin. Pikkujouluesitysten ja musiikin lisäksi tuotetaan seminaareihin esityksiä, jotka liittyvät seminaarin aiheeseen. Esitys toimii alustuksena, jonka kautta seminaarissa voidaan herätellä yleisö ajattelemaan seminaarin sisältöä. Alustukset ovat toimineet hyvin ja ne ovat saaneet paljon kiitosta. CentriART toimii yleensä Keski-Pohjanmaan alueella, mutta ohjelmaa on toimitettu myös maakuntarajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Ylivieskaan. CentriART vastaa myös Centriamessujen juonnosta ja musiikkitarjonnasta. Toni Kettukangas Kuva: Emma Bowles Kulttuuriosuuskunta Oravan Pyörä on kokkolalaisten teatteri- ja musiikkialan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden perustama tuore kulttuurialan yritys, joka tarjoaa kulttuuripalveluja esitysten, koulutuksen ja työpajojen muodossa. Tammikuussa 2012 perustettu yritys pyrkii palvelutarjonnassaan huomioimaan laajasti eri kohderyhmät. Lapsille löytyy esimerkiksi kaksi tilattavaa lastennäytelmää, joiden mahdollisia esityspaikkoja ovat päiväkodit, koulut ja erilaiset tapahtumat. Yrityksillä on mahdollisuus tilata pikkujouluihinsa Oravan Pyörän kautta huumoripitoista ohjelmaa, improvisaatioteatteria tai vaikka bändin soittamaan. Tilauksesta asiakkaan toiveiden pohjalta Oravan Pyörä suunnittelee ja toteuttaa myös monimuotoisia työhyvinvointipalveluja ja valmennuksia. Lisätietoja Oravan Pyörän palveluista numerosta tai 15

9 Koulutuskalenteri Ylivieska Valmennus yrityksen laatujärjestelmän kehittämiseen Työelämän englanti Kokkola Projektijohtamisen valmennusohjelma helmi-toukokuu 2013 Advanced Professional English tammi-maaliskuu 2013 Laatujohtaminen Pietarsaari Jan 21st - Feb 7th 2013 Introduction to Leather (5 ECTS) Feb 18th - Apr 4th 2013 Designing a Collection (8 ECTS) Excelin tehokäyttö D-tuotesuunnittelu ja NC-tekniikka, työvoimakoulutus, Koulutukseen jatkuva haku Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssi (6 op) ke Taitava ohjaaja -koulutus sote-alan opiskelijoiden ohjaukseen Sept 16th- Oct 31th 2013 Working with Fur (8 ECTS) Nov 4th - Dec 12th 2013 Design Project for a Chosen Theme (8 ECTS) April 8th -30th 2013 Design Project - Fur in Home Decoration (6 ECTS) Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti tietoverkkojen välityksellä. Tarjolla on lähes 60 verkko-opintojaksoa eri aloilta. Seuraava opintokierros alkaa ja ilmoittautuminen siihen päättyy Lisätietoa ja ilmoittautumiset Avoin AMK - kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojaksoille voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintotarjonta: https://soleops.cou.fi/opsnet/

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Sähkö- ja energia-alan yrityksiä palvelevan toiminnan kehittäminen

Sähkö- ja energia-alan yrityksiä palvelevan toiminnan kehittäminen Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 19. huhtikuuta 2017 / 1 Sähkö- ja energia-alan yrityksiä palvelevan toiminnan kehittäminen 1. Tehtävän kuvaus Hankkeen aikana selvitettiin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF - Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Opetuksen integrointi Intermodaalitutkimus-osioon Merenkulun ja logistiikan

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 18.5.2010. Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Lahtinen

Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 18.5.2010. Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Lahtinen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari 18.5.2010 Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Lahtinen TAMK lukuina 10 000 opiskelijaa 7 koulutusalaa 45 koulutusohjelmaa, joista 8 englanninkielistä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa

Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa Koulutus Robotiikan Muuttuvassa Ajassa Robottiviikko 24.11.2015 TEAK Teuvan Aikuiskoulutuskeskus Ari Maunuksela Toimitusjohtaja/Rehtori TEAK lyhyesti Koulutustoiminta aloitettu 1959 Pääpaino työvoimakoulutuksissa

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

#DIGI. Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGI Haastaa meidät kyseenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat ja luomaan ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. #DIGILOIKKA Digitalisaation hyötyjen ja mahdollisuuksien konkretisoiminen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014

ICT - HYPAKE. Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 ICT - HYPAKE Timo Pekkonen, Kainuun Etu Oy Arja Ranta-aho, Minna Lappi, Fluente Kumppanit Oy 14.02.2014 Mitä näkyvissä? Väestörakenteen muutos Globalisaatio Kaupungistuminen Ilmastonmuutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä

Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa. 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Biotalousosaamisen kehittäminen Pohjois Savossa 11.11.2014 Kati Lundgren Savon koulutuskuntayhtymä Pohjois Savon biotalousosaajat Projektin tavoitteet tunnistaa ja priorisoida biotalouden osaamistarpeita

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Korkeakoulutusta vuodesta 1840 Juuret syvällä Mustialan mullassa V HAMKilla on vuonna 2020 innostavin korkeakoulutus ja työelämälähtöisin tutkimus. Keskeisimmät tunnusluvut

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin RYHMÄ JA HYVINVOINTI RYHMÄYTYMISEN CASE PKAMK Insinöörikoulutuksen Foorumi 5.10.2012 Joni Ranta Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin Terveys ja hyvinvointi Wärtsilän

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Avoimen AMKn koulutustarjonnan kokoaminen s yhteiset linjaukset. opetuksen johtoryhmän kokous

Avoimen AMKn koulutustarjonnan kokoaminen s yhteiset linjaukset. opetuksen johtoryhmän kokous Avoimen AMKn koulutustarjonnan kokoaminen s 2017 2018 yhteiset linjaukset opetuksen johtoryhmän kokous 9.3.2017 Tavoitteet vuodelle 2017 AVOIN AMK 24 200 op Hyvinvointi 15 000 op ( + 2000 op) Tekniikka

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä

Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Ammatillinen koulutus puutoimialan edistäjänä Puutoimiala kasvuun seminaari 13.11.2017 Ville Bräysy opintopäällikkö Mikko Karjalainen opiskelija, NY-yrittäjä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK

TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA. ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo Mervi Friman HAMK TUTKIMUS JA YRITYSYHTEISTYÖ AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKÖKULMA ETIIKAN PÄIVÄ 2017 Tieteiden talo 15.3.2017 Mervi Friman HAMK AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEHTÄVÄ Ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä Suomen koulutusjärjestelmä AMK-tutkinto on korkeakoulututkinto AMK-tutkinto on käytännönläheinen korkeakoulututkinto, jossa pääset tekemään oikeita työelämän projekteja jo opintojesi aikana. Opiskelu tapahtuu

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles

Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö National Test Environment for Electrical Vehicles Mikä: Miksi: Miten: Mikä EVELINA? Omaleimaista: Mitä juuri nyt? Valtakunnallinen sähköajoneuvojen testiympäristö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen CENTRIA Hyvinvointi-tiimi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Hiironen projektipäälliköt Jaana Kääntä, Sauli Kekäläinen ja Olli Joensuu projektityöntekijä Anne Tunkkari

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke

Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet. LAPPIA / Mika Leinonen. LAMPPU2015-hanke Tilannekatsaus 1 (5) Teema 3: Työelämälähtöisyys ja kumppanuudet Koulutuksen järjestäjän toiminta- tai laatujärjestelmä on rakennettu huomioiden työelämän ja kumppaneiden kanssa tehtävät erilaiset yhteistyömuodot.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu

XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu XAMK Kestävän hyvinvoinnin ja teknologian ammattikorkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) strategia 2022 ja visio vuoteen 2030 Tiivistelmä, hyväksytty Xamk Oy:n hallituksessa 23.9.2015 Visio

Lisätiedot

AKTIVAATTORIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET

AKTIVAATTORIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET T&K- TOIMINTA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA- ALAN YKSIKÖSSÄ Kristiina Anttonen Aleksi Nyström AKTIVAATTORIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Tavoitteena oli toimia yritysten, yhteisöjen

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot