Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista"

Transkriptio

1

2 Yksi nimi, yksi brändi - Centria Marjo Ylikarjula, viestintäpäällikkö Tässä lehdessä: 4-5 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Mitä hyötyä on kirjastosta? 6 Energia Winteve kehittää sähköautoilua Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta 7 Tapahtumakalenteri 8-9 Messukartta Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Teknologia töihin ravintolaan Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun nimi vaihtui elokuun alussa Centria ammattikorkeakouluksi. Osakeyhtiön hallitus teki nimenmuutosta puoltavan päätöksen vuoden 2011 viimeisessä kokouksessaan. jonka jälkee ammattikorkeakoulun ylläpitäjän eli osakeyhtiön nimi muuttui Centria ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Toukokuussa saatiin tieto siitä, että toimilupa Centria ammattikorkeakoululle on myönnetty elokuun alusta alkaen. Centria tutkimus ja kehitys jatkaa aputoiminimenä. Nimenmuutosta valmisteleva työryhmä asetettiin vuoden alussa suunnittelemaan uuden nimen käyttöönottoa sekä uutta graafista ilmettä. Työryhmään kuului markkinointi- ja viestintäpalveluiden henkilöstön lisäksi edustajia joka yksiköstä ja ammattikorkeakoulun eri toiminnoista. Työryhmä toimi johtoryhmän alaisuudessa, ja raportoi säännöllisesti työn etenemisestä ammattikorkeakoulun hallitukselle ja osakeyhtiön hallitukselle. Liikemerkki päätettiin uudistaa säilyttäen jotain vanhaa, mutta keventäen ja raikastaen yleisilmettä. Uudessa liikemerkissä voidaan löytää vanhan huhmareen tunnusmerkit, mutta dynaamisempana ja modernimpana. Myös ripaus punaista väriä haluttiin säilyttää. Uuden nimen myötä kaikki ammattikorkeakoulun graafinen materiaali - asiakirjapohjat, kirjekuoret, powerpoint-esitykset ja webbisivut - saivat uuden ilmeen. Yhteisöilmeen uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös yhtenäistämään liikemerkin ja graafisen ilmeen käyttö. Centria ammattikorkeakoulun markkinointi- ja viestintäpalvelut vastaavat yhteisöilmeeseen liittyvistä asioista, ja ohjeistavat graafisen ilmeen käytössä sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista Mediatiedot Julkaisija: Centria-messut Toimitus, taitto ja taiton suunnittelu: mediatekniikan ins.opiskelijat Jukka Miettinen ja Harri Haataja Kuvat: kannen kuva AD Janne Heikkilä kuvat AD Janne Heikkliä Ohjaus: yliopettaja Maarit Tammisto, Centria ammattikorkeakoulu Pekka Hulkko Ammattikorkeakoulun kuluneille 20 toimintavuosille antaa hyvän perustan toiminta-alue, joka ulottuu kolmen maakunnan ja kuuden seutukunnan alueelle. Kuvaavaa tälle alueelle on myönteinen väestöennuste, monipuolinen elinkeinorakenne, korkea yrittäjyysintensiteetti mikroja pk-yritysvaltaisine yritysrakenteineen sekä myös kaksikielisyys ja vankka kulttuuriperinne. Ammattikorkeakoulussa kehittämisen keskiössä ovat monialaiset, profiloituneet kampukset sekä tiivis yhteistyö elinkeino- ja työelämän kanssa. Tunnustettu ja palkittu, Centria tutkimus ja kehitys -aputoiminimellä toteutettu toiminta ja alueellinen vaikuttavuus ovat edelleen keskeisiä toimintamme teemoja. Tekninen tuki: Art Director Janne Heikkilä Painosmäärä: 500 kpl Vuodesta 2000 alkaen työllistymisen tärkeä tunnusluku on se, että valmistuneista merkittävä osa työllistyy ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle. Oman näkemyksemme mukaan tällainen näkyvyys ja vaikuttavuus kuvaavat ammattikorkeakoulun merkitystä yrityksille ja organisaatioille. Jatkossakin Centria ammattikorkeakoulun tehtävä on edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämäläheisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Uudistuneen Centria ammattikorkeakoulun ja uuden yhteisöilmeen myötä haluan toivottaa menestystä Centria-messuille strategiamme teemaa lainaten: Yhteinen suunta - Yhteinen tahto - Yhdessä tekeminen. Painopaikka: Centria ammattikorkeakoulun omatarvepaino Yhteistyössä: Centria-messut, Centria ammattikorkeakoulu Lisätehoa akkuihin Uusi upea Campus Allegro Entistä monipuolisempi Chemplant CENTRIA ja JEDU kehittävät puutuotepalveluja Kulttuurij Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin 2 3

3 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Tiia Koskalo Pohjois-Suomen koulutusorganisaatioiden perustama uusi yhteistyöryhmä tuo alueen kouluihin ydinvoimakoulutusta. Hankkeen tavoitteena on vastata Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankeen tarpeisiin. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on luoda kouluihin samansisältöistä ydinvoimakoulu- tusta, joka hyödyntää olemassa olevan resurssit ja koulutusohjelmat. Yhteistyöllä pyritään myös välttämään päällekkäisiä toimintoja. Ydinvoimaan liittyviä asioita pyritään sisällyttämään pääasiassa nykyisiin oppimissisältöihin. Yhteistyöryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 15 koulutusorganisaatiota käsittäen korkeakouluja, ammattiopistoja sekä täydennyskoulu- tusorganisaatioita. Yhteistyöryhmän koordinaattorina toimii Centria ammattikorkeakoulu yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii Vesa Martinkauppi Centria ammattikorkeakoulusta Ylivieskasta. Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa taessa otetetaan huomioon myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta. Palvelemme työyhteisöjä myös paikan päällä opastaen, ohjaten ja konsultoiden. Avoin ammattikorkeakoulu tarkoitettu kaikille Avoin ammattikorkeakoulu on kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammatillisia korkeakouluopintoja. Opinnoista voi joustavasti valita omat aihealueensa. Marja Haulos Kuva: Tiia Koskelo Centria ammattikorkeakoulun koulutuspalveluiden perusajatuksena on uuden tiedon saattaminen osaamiseksi koulutuksen keinoin. Toimintamme painottuu tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, matkailu- ja humanistisen alan osaamista hyödyntävään henkilöstökoulutukseen. Käytännönläheisesti Henkilöstökoulutus on yhdessä oppimista. Siihen liittyy monenlaisia omaa työtä kehittäviä harjoituksia ja itseopiskelua. Opiskelua voi suorittaa myös internetin välityksellä. Toi 4 mintatapamme on asiakaskeskeistä, yksilöllisyyden ja työkokemuksen huomioonottavaa. Keskeisenä ajatuksena on tyytyväinen asiakas, joka voi soveltaa opittuja asioita välittömästi omissa työtehtävissä. Asiakaskohtaisesti Asiakaskohtaisen koulutuksen lähtökohtana on työyhteisöissä havaittu koulutustarve, joka voi olla laaja-alaista tai tarkasti rajattua osaamisen kehittämistä. Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutusohjelmia laadit- Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan joko nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana. Valittavana ovat lähes kaikki ammattikorkeakoulun perustutkintojen opintojaksot ja koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden. Suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi, jos opiskeluja jatketaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Centria ammattikorkeakoulun erillisiä opintojaksoja on tarjonnut syksystä 2011 lähtien Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto. Elämä on oppimista Henkilöstön ammatillisen pätevyyden säilyminen ja jatkuva kehittyminen ovat etetenkin tulevaisuuden menestyksen avainasioita. Määrätietoinen kouluttautuminen takaa kilpailussa menestymisen, muutoshalun, muutoskyvyn kuin myös ihmisten jaksamisenkin. Centrian koulutuspalvelut tarjoaa laadukkaiden koulutuksien, joustavien koulutusmallien ja opintopolkujen vaihtoehtoja erilaisiin koulutustarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kirsi Vuotila, Sauli Kallio Centrian 3D-tuotesuunnitteluosaaminen on vahvaa. Ylivieskassa tarjotaan palveluita yritysten tarpeisiin soveltuvana tutkimus-, kehitysja koulutustoimintana. Osaamista hyödynnetään myös tutkinto-opiskelussa. Yritysten toimintojen ja ohjelmistojen kehitys edellyttää täydennyskoulutusta esimerkiksi 3Dsuunnittelun työvoimakoulutuksina. Yritys- ja työvoimakoulutusten avulla yritykset ovat kehittäneet 3D-suunnitteluosaamistaan, ja moni yritys onkin saanut uutta potkua tuotekehitysprosesseihinsa. - Koulutuksesta oli ehdottomasti hyötyä, kehuu JKS-products Ltd:n myynnistä ja mark- kinoinnista vastaava Pasi Järvikuona. Centria toteutti yrityksen toiveiden mukaan koulutuksen, ja nyt JKS-products toteuttaa 3Dmallintamisen oman organisaation voimin. Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme spesiaalituotteita. Järvikuona lisää. Kumppanuus Centrian kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää myös Centrian laboratoriotiloja. Ylivieskassa sijaitsevassa tuotantotekniikan laboratoriossa pikavalmistusprosessi mahdollistaa valmistettavan kappaleen 3D-mallinnuksen ja fyysisen kappaleen tulostamisen 3D-tulostimilla. Asiakas voi tarkastella kappaleen kolmiulotteista mallia ennen varsinaisen kappaleen valmistusta. Centrian työvoimakoulutuksiin osallistuneet ovat työllistyneet hyvin. -3D-tuotesuunnittelu on toimintamme kivijalka, RD Velhon Mika Kiljala kertoo. Centria tutkimus ja kehitys on mukana yrityksen toiminnassa mm. koulutuksen tarjoajana, alihankkijana ja yhteistyökumppanina. Yritykseen Centrian 3D-työvoimakoulutuksesta työllistynyt Mikael Tytärniemi kehuukin työvoimakoulutuksen ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta: -Koulutuksesta sai varmuutta työskennellä erilaisilla suunnitteluohjelmistoilla. Centria tutkimus ja kehitys on tärkeä yhteistyökumppani toiminta-alueellaan. Ilman Centrian olemassaoloa Ylivieskan alueelle olisi jäänyt aika paljon liiketoimintaa syntymättä. Kiljala summaa. Mitä hyötyä on kirjastosta? Hanna-Riina Aho Centria ammattikorkeakoulun kirjasto toimii Ylivieskassa Vierimaantiellä ja Raudaskylässä. Kokkolasta se löytyy Isokatu kolmesta, samasta rakennuksesta kuin kaupunginkirjasto. Opiskelijalle kirjasto tarjoaa aineistoja ja tietoa kaikkien niiden koulutusohjelmien ja opintojaksojen osalta, joita ammattikorkeakoulussa on. Osa aineistosta on kurssikirjatyyppistä yleisluettavaa ja osa tiedosta kertoo uusimmista tutkimuksista ja innovaatioista alalla. Insinööriopiskelija Matti kertoo kirjastonkäytöstään seuraavaa: - Minä käyn usein lukemassa alan lehdistä, mitä uusimmista valvontalaitteista sanotaan. Niiden testit ja käyttökokemukset kiinnostavat, koska teen niihin liittyvää opinnäytetyötä. Mahtavaa, että niin paljon lehtiä löytyy nykyään sähköisessä muodossa. Niiden etäkäyttö on parasta. Opettajan näkökulma kirjaston hyödyistä on yksiselitteinen. Monelle opettajalle kirjasto on paikka, jossa voi suunnitella opetustaan ja saada monipuolista aineistoa taustamateriaaliksi tai tentittäväksi. - Omien opintojeni tukena kirjasto on ollut korvaamaton aarreaitta, kertoo liiketalouden lehtori Eija. Lisäksi hyvä palvelu tekee kirjastoon menemisen todella päivän kohokohdaksi. Eija laittaa omat opiskelijansa jo seminaarityövaiheessa hakemaan kirjastosta tietoja. Näin opinnäytetyön tekeminen on huomattavasti helpompaa. Centria-kirjaston pitkäaikaisiin asiakkaisiin kuuluu monia ammattikorkeakoulusta jo valmistuneita ja työelämään siirtyneitä henkilöitä. Eräs heistä on hoitaja Maija, joka on jatkanut opintojaan muissa korkeakouluissa ja käy kirjaston aineiston äärellä päivittämässä tietojaan. - Kaikki se mitä työelämässä tehdään, perustuu tieteellisen tiedon soveltamiseen ja sitä täältä saa, kun hakee, toteaa Maija. Ja palvelu on täällä huippuluokkaa. 5

4 Energia Tapahtumakalenteri Winteve kehittää sähköautoilua Johanna Kuoppala Centrian koordinoiman Winteve-hankkeen avulla pyritään kehittämään sähköautoilua. Hanke keskittyy ensisijaisesti testausympäristöjen päivittämiseen sähköautoiluun sopiviksi sekä latausteknologian ja Yrjö Muilu ja Kari Pieniniemi Centrian energiatekniikan laboratorio Ylivieskassa on mukana HIGHBIO2-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan metsäbiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistusprosesseissa. Tutkimustyö keskittyy oman pilot-mittakaavaisen koelaitoksen kaasutusprosessin hallittavuuden parantamiseen ja tuotekaasun online-analytiikkaan. Energiatekniikan laboratoriolla on tutkimuskäytössä oma puuhakkeen pilot-mittakaavainen myötävirtakaasutuslaitos. käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämiseen. Tutkimusta tehdään Centrian laboratorion lisäksi Reisjärvellä Susisaaren mikroluokan CHP-laitoksella, jossa sähköä tuotetaan Stirling-moottorilla. Tavoitteena on kerätä pitkäaikaista käyttökokemusta mikrokokoluokan CHP-tuotannosta ja Stirling-moottorin soveltuvuudesta CHP-tuotantoon. Stirling CHP-moottori tuottaa lämpöä ja sähköä hotelli-ravintolakiinteistölle yhdessä GASEK Oy:n kehittämän puukaasutustekniikan kanssa. Parhaimmillaan Reisjärven Susisaareen asennettu laitteisto korvaa lähes kokonaan aiemmin lämmitykseen käytetyn polttoöljyn sekä sähkölaitteisiin ja valaistukseen käytetyn verkkovirran. Testeissä varmennetaan auton toimivuutta ääriolosuhteissa, mutta myös normaalissa arkikäytössä. Testejä tehdään Pohjois-Suomen vaihtelevissa maastoissa, haja-asutusalueella sekä kaupunkiympäristöissä. Saatuja tuloksia hyödynnetään uusien tuotteiden kehittämisessä ja sähköauton käyttäjille suunnatussa tiedottamisessa. Winteve-konsortion toimintaan osallistuu useita pohjoissuomalaisia yrityksiä, kuten sähkö-, ICT-, kaupan- ja testausalan toimijoita sekä Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Konsortio hyödyntää jo olemassa olevaa testiosaamista, vahvaa ICT- ja mobiilialan sekä mittaustekniikan osaamista ja valmiita testiympäristöjä. Hanke on osa Tekesin EVE sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaa. Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta Voimalaitos käyttää haketta noin kuution vuorokaudessa. Hake kipataan lämpökeskuksen siiloon, josta se johdetaan automaattisesti GASEK Oy:n kaasutusreaktoriin ja siinä muodostunut puukaasu johdetaan polttimelle, jossa se kaasumaisena palaa erittäin puhtaasti ja lähes päästöttömästi. Tuotettu lämpö muutetaan Stirling-moottorissa sähköksi hotellin käyttöön. HIGHBIO2-tutkimushanketta rahoittaa EU:n Interreg Nord A IV ohjelma. Tapahtumat, lyhytkoulutukset ja seminaarit AMK-päivät Kokkolassa Valtakunnallinen LUMA-seminaari Luennoitsijana Maija Aksela Kansallisen LUMAverkoston neuvottelukunnan pj Prof., johtaja, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopisto TUKEMIA-hankkeen jäähyväisseminaari Kansallinen LUMA-viikko Lisätietoja viikon tapahtumista ja seminaareista klo Palveletko? Hyvin? Asiakkaitasi? Mikä on asiakaspalvelusi asiakkaan silmin? Minkälainen palvelu edistää liiketoimintaasi nyt ja tulevaisuudessa? Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa AMK-päivät Ylivieskassa klo Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla -hankeen jäähyväisseminaari klo Vakuuta asiakkaasi, ei pelkästään sanoin. Myynti on asiakkaan vakuuttamista. Sanoin, elein, ilmein, myyntimateriaalin ja myynnin ympäristön avulla. Vakuuta asiakkaasi - kaikin keinoin. Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa Musiikin ja kulttuurin te lat Kulmalla joka keskiviikko klo alkaen paikkana Corner s pub, Kokkola Kansanmusiikki-ilta Esittävän taiteen ilta Rautawaara-klubi Pop/Jazz-ilta Kansanmusiikki-ilta Rautawaara-klubi Esittävän taiteen ilta Pop/Jazz-ilta 6 7

5 8 9 NÄYTTEILLEASETTAJAT 1 Kemian palvelut Kemiantekniikka yhteistyössä yliopistokeskuksen, muiden koulutusorganisaatioiden ja alueen yritystoimijoiden kanssa tutkii ja kehittää kemian sovelluksia innovatiivisessa ympäristössä. Yhteistyö näkyy mm. AKKU- ja Chemplant2-projektien sekä LUMA-opetusmenetelmiin keskittyvän TUKEMIA -hankkeen toiminnassa. 2 Käynnissäpidon ja materiaalitekniikan tutkimuspalvelut Mittaavan käynnissäpidon laboratorio tarjoaa mahdollisuuden kunnonvalvonnan modernien menetelmien koulutukseen ja tutkimukseen. Mittaava käynnissäpito -hankkeissa toteutetaan laitteistohankintoja ja opetuksen kehittämistä. Fatlase-hankkeessa tutkitaan laserpinnoitettujen kappaleiden väsymislujuutta. 3 OivaAkatemia Tiimiyrittäjyysopinnot kehittävät liiketalouden eri osa-alueita ohjatun käytännönläheisen tiimiyritys- ja projektitoiminnan kautta. Käytännönläheisyys ja konkreettisuus venyvät aivan uudelle tasolle, ja oppiminen onkin täysin erilaista kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 4 Messupalvelut Avaimet käteen -periaatteella toteutetut valmisosastot yrityksille ja yritysryhmille Suomessa ja ulkomailla. Palvelu sisältää suunnittelun, kuljetukset, rakentamisen ja palvelut osastolla sekä projektin kokonaiskoordinoinnin. 5 Laserkeilaus Laserkeilauksella mitataan tarkasti rakennuksen sisä- ja ulkopinnat sekä ympäristö. Tuloksia voi käyttää sellaisenaan mittaukseen, tai 3D-mallintamiseen suoraan CAD-ohjelmistolla tai tiedoston kautta. Apuna voi käyttää valokuvia 3600 panoraamoina." 6 Sähköajoneuvojen testausympäristöt WintEVE - Winter operability for Electric Vehicles kehittää sähköautoiluun liittyviä testiympäristöjä. Hyödynnämme suomalaista talvitestaus- ja teknologiaosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä sekä tutkimme sähköauton latausjärjestelmien toimivuutta ja kartoitamme sähköautoilun palvelutarpeita. 7 Sähkö & Energia Toimimme useissa energia-alan hankkeissa. Kärkihanke on HighBIO 2, jossa tutkimme puun kaasutusta. Toimimme myös PEAhankkeessa, jossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Sen kautta olemme toteuttaneet Vähäkankaan koululle öljyn korvaamisen hakkeella. 8 Tuotantotekniikka Tarjoamme asiakkaille tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia ja palveluita tuotantotekniikkaan ja automaatioon liittyen. Vahvuutenamme on alan uusin teknologia sekä henkilöstön pitkäaikainen kokemus yritysyhteistyöstä ja kehittämishankkeista. 9 Ohjelmistokehitys Kehitämme ohjelmistoja ja pilotteja erilaisiin mobiili, PC, palvelin sekä teollisuusympäristöihin niin kehitysprojekteissa kuin palvelutoimintana yrityksille. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä T&K hankkeissa. Insinöörien lisäksi hankkeissa työskentelee AMK sekä vaihto-opiskelijoita. 10 Järjestelmäkehitys ja -testaus Olemme uuden tiedon ja osaamisen tuottaja, joka soveltaa uusinta teknologiaa. Painopisteemme on soveltavassa ja käytäntöä palvelevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tavoitteemme on kehittää sulautettuja- ja testausjärjestelmiä lähialueen yrityksille ja yhteisöille. 11 Mobiilit- ja langattomat teknologiat Tarjoamme innovatiivisia mahdollisuuksia hyödyntää matkapuhelimia ja muita päätelaitteita liiketoiminnan eri prosesseissa. Teknologioina hyödynnetään GSM, 3G/GPRS, WLAN verkkoja sekä Bluetooth, SMS Gateway ja NFC tiedonsiirron kanavia. 12 Tuotetestauspalvelut Olemme Ylivieskassa sijaitseva tuotetestauslaboratorio jossa keskitymme tuotteiden tuotekehitysvaiheen sekä sertifiointiin liittyvien testauksien toteutukseen. Olemme erikoistuneet EMC-, olosuhde-, tärinä- ja mekaaniset sekä ikkuna- ja ovitestauksiin. 13 Puutuote Tarjoamme asiantuntemusta esimerkiksi tuotantoprosessien kehityksen ja uuden tuotantoyksikön käyttöönoton yhteydessä. Tietokoneavusteiset suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmät ja moniakseliset työstökoneet, pintakäsittelyprosessien tehostaminen ja tuotekehitys ovat ydinosaamistamme. 14 Innovaatiopalvelut ja kansainväliset hankkeet Olemme yritysten kumppani kehittämishankkeiden synnyttämisessä ja toteuttamisessa. Ideoimme yhdessä yritysten kanssa, tuomme mukaan Centrian osaamisen, etsimme muita kumppaneita, suunnittelemme projekteja ja toteutamme niitä. Etsimme hankkeille kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituskanavia. 15 Liiketoimintaprosessit Liiketoimintaprosessien kehittäminen tapahtuu erilaisten yrityspelien avulla (RPS, Samba, Kanban). Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen tapahtuu joko web -tekniikan avulla tai työasemasovellusten kehittämisen kautta. Ne räätälöidään aina yritysten tarpeisiin sopiviksi. 16 Huomio myyntiin! Tiedätkö myyntisi kuukauden viimeinen päivä tai kuukauden ensimmäinen päivä? Kiinnitä sinäkin Huomio myyntiin! Huomio myyntiin hanke, käytännön apuja myynnin kehittämiseen. Avoimia seminaareja, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia. Lue lisää 17 BodyTexLab BodyTexLab - uudenlainen palvelukonsepti tutkimus- ja kehitystyöhön. Laboratorion käytössä on mm. bodyskanneri kolmiulotteinen kokovartalon mittauslaite, materiaalikirjasto sekä tekstiililaboratorio jossa tehdään soveltavia ja standardien mukaisia testejä. Hissi Eteisaula Pääovi 18 Turkis FutureFURstudion tavoitteena on luoda Pohjanmaalle kansainvälisesti tunnettu turkisalan designkeskus. Hanke palvelee koko turkisalaa ja designsektoria: yrityksiä, suunnittelijoita ja opiskelijoita. Hankkeen puitteissa on englanninkielistä moduulimuotoista koulutusta, jota myydään palvelutoimintana. 19 Hyvinvointi Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen hyvinvointialan hanke- ja palvelutoimintaan. Osastolla voit kokeilla muun muassa tasapainolautaa ja seniorien juttutaulua. 20 Kulttuuri- ja ohjelmapalvelut Tutustu CentriART-ohjelmapalvelun toimintaan. Välitämme ohjelmaa yli maakuntien rajojen. Tutustu myös Kansanmusiikin perinnepankkiin Kamulaariin ja yrittäjyyttä edistävään toimintaan. Osastolla myös Oravan Pyörä. Tulkaa käymään niin suunnitellaan yrityksenne juhliin sopiva ohjelma! 21 Kirjasto- ja tietopalvelu Auditorio Centria ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelu, jonka toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Raudaskylässä. Kirjaston kokoelma tukee opiskelua ja henkilökunta auttaa tiedonhankinnassa. Tietoverstaan kautta opiskelijat voivat varata yksilöllisiä ohjaustuokioita. 22 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden tavoitteena on tukea yrityksiä, eri organisaatioita ja yksityisiä henkilöitä osaamisen uudistamisessa sekä henkilöstön ammattitaidon vahvistamisessa. Tarjontaan kuuluvat räätälöidyt koulutukset, täydennyskoulutukset sekä seminaarit ja ajankohtaistilaisuudet. WC N 23 Kansainväliset suhteet Project WC REJA M assists immigrants and foreign students in looking for jobs and learning the local language. Please see more at and our language courses and You can also find us at Centrialla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Viime vuosina ulkomaalaisten opiskelijoiden innostus suorittaa työharjoittelu Suomessa kasvanut. Kauttamme yritys voi rekrytoida ulkomaalaisia harjoittelijoita sekä luoda uusia kansainvälisiä kontakteja. 4 5/ Messi-ravintola Catwalk WC M WC N WC M WC N Inva WC Messi-ravintola

6 Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Seppo Kangas ja Jaana Männistö Kuva: Pekka Haarala Centria ammattikorkeakoulun Hyvisto-hankkeessa kokeillaan tablet-tietokoneiden käyttöä ikääntyvillä. Kokeilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Kokeilun avulla tuetaan ikääntyneiden toivetta elää tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Elinympäristö ja uusi teknologia auttavat turvaamaan hyvää toimintakykyä ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Asunto, asuinympäristö sekä mahdollisuus käyttää tekniikkaa apuna niin kotona kuin asioitaessa määrittelevät, millaista toimintakykyä arjesta suoriutuminen vaatii. 10 KUVA Ikääntyneiden yhteydenpitoon kehitetystä yhteystaulusta käytetään nimitystä Juttutupa. Tabletissa on alkuvaiheessa kokeiltavana lääkemuistuttaja, puheyhteys, juttutupa ja uutisten luku. Myöhemmässä vaiheessa voidaan tablettiin lisätä toimintoja tarpeen mukaan ja sisältö voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus yhteydenpitoon omaisiin, ystäviin ja hoitohenkilökuntaan uuden teknologian avulla. Ensimmäinen kokeilukierros aloitettiin loppukeväästä 2012 ja siihen valikoitui mukaan kaksi kotona asuvaa ikääntynyttä sekä heidän hoitajansa. Kokeilu aloitettiin opettelemalla laitteen perustoimintoja ja viestintää käyttäjien välillä. Centrian henkilöstö antaa tarvittavan käyttökoulutuksen ja teknisen tuen kokeilun aikana. Kokeilukierroksen aikana on kerätty käyttökokemuksia ja palautetta, jonka pohjalta tehdään syksyn aikana tarvittavia muutoksia. Muutostöiden jälkeen kokeilua laajennetaan ja mukaan otetaan uusia käyttäjiä hankkeen yhteistyökumppaninin peruspalvelukuntayhtymä Kallion kotihoidon asiakkaista. Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Sari Alajoki Matkailijat löysivät Kalajoen hiekkaparatiisin jo 1800-luvun lopulla ja maankuulu Hilman hotelli avasi ovensa hietikolla vuonna Tämä on ollut alkusysäys Hiekkasärkkien matkailubisnekselle. Syksyllä 2012 juhlittiin satavuotista matkailun historiaa Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua- teemaviikon puitteissa. Teemaviikon ohjelmaan kuului mm juhlaseminaari, kirjoituskilpailu ja historiikin julkaisu sekä valokuvanäyttelyn avajaiset. Viikon järjestelyistä vastasi Centrian matkailuala. Lisätietoa löytyy Hanke on Leader-rahoitteinen, jossa yhteistyökumppaneina ovat Hiekkasärkkien yrittäjät. Teknologia töihin ravintolaan Jukka Miettinen Kuva: Juha Jauhiainen Tänä syksynä kahdessa pohjoispohjanmaalaisessa ravintolassa on voinut törmätä erikoiseen näkyyn, sillä käytävää pitkin vastaan saattoi huristella robotti. Kyse ei sentään ole Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Helinä Jokitalo Jukka Miettinen Matkailussa, liikunnassa ja kulttuurissa elämykset ja kokemukset ovat avainasemassa ja varsinkin nuoret sukupolvet jakavat elämyksiään ja kokemuksiaan nettiyhteisöissä. Saavuttaakseen tästä kilpailuetua matkailualan on tarjottava mahdollisuus helposti tai jopa automaattisesti peilata suoritustaan, sekä tallentaa ja jakaa elämyksiään yhteisöissään. Centrian Elämyspeili-hanke tutkii ja tuo näitä elämyksellisiä elementtejä matkailuun, liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriin. Pääasiallisina kokeilukohteina Elämyspeilihankkeessa ovat Syötteen matkailualue, elokuvien pelottavasti kuvaamasta koneiden kapinaannoususta ihmisiä vastaan, vaan tarjoilijakokelaana toimivasta, hieman alle puolitoista metriä pitkästä palvelurobotista nimeltään Kaveri. Kaveri voisi ravintolassa työskennellessään Centria ammattikorkeakoulu vastaa sosiaalija potilasasiamiespalveluista Kokkolassa ja JYTA-alueella. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakasta perus- ja oikeusturvaan sekä sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hän auttaa päätöksiä koskevien valitusten ja muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies ohjaa lain soveltamiseen, potilaan hoitoon, kohteluun ja tietosuojaan Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Kuortaneen urheiluopisto ja Levin matkailualue. Esimerkiksi Levin matkailualueella liikkuu vuosittain miljoona kävijää, joten potentiaali hankkeen innovatiivisille ratkaisuille on hyvä. Kittilän elinkeinoyhtiö on alueen matkailuyritysten kanssa luonut strategian tuoda digitaalisuudella lisäarvoa matkailualueelle. Elämyspeili sopii hyvin tämän strategian toteutukseen. taipua ihmisen kaltaisesti monenlaiseen toimeen, kuten annosten tarjoiluun ja asiakkaiden viihtymisen varmistamiseen esimerkiksi vastaanottamalla palautetta, tai pitämällä sähköisen silmänsä ravintolan valoisuutta tarkkailemassa ja korvansa seuraamassa taustamusiikin äänenvoimakkuutta, joita sitten tarpeen mukaan voisi säätää sopivimmille tasoille. Palvelurobotin lisäksi ravintoloissa on testattu digitaalista menua eli sähköistä ruokalistaa. Digitaalimenu on tablettitietokone, jolta näkyy muun muassa ruoka-annosten sisältämät raaka-aineet, hinnat ja kuvat. Reaaliaikaiselle digitaaliselle listalle voi tehdä nopeasti muutoksia ja sen sisältö on saatavilla tarvittaessa usealla kielellä. Asiakkaan tehtyä tilauksen pöydässään tarjoilija kuittaa tilauksen omalla tietokoneellaan ja varmistaa, että tilaus on oikein. Tieto välittyy heti keittiön ja kassan tietokoneille ja myöhemmin tieto valmiista annoksista välittyy nopeasti keittiöstä tarjoilijoille, jotka vievät annokset pöytiin asiakkaille. liittyvissä asioissa. Hän avustaa valitusten ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Tarvittaessa potilasasiamies on mukana selvittämässä tilannetta asianosaisten kesken. Palvelu on asiakkaalle ja potilaalle maksutonta. Hankkeessa selvitetään voidaanko elämysten tallennuksella, uudelleen kokemismahdollisuudella ja ystävien kesken jakamisella lisätä palveluiden kiinnostavuutta ja kasvattaa matkailuyritysten liiketoimintaa, tuotteistajayritysten liiketoimintaa ja teknologian tarjoajien liiketoimintaa. Tätä varten tutkitaan ja kehitetään menetelmiä esimerkiksi golflyönnin, lumilautahypyn tai muun vastaavan suorituksen tallentamiseen, jotta suoritus voidaan myöhemmin katsoa ja kokea uudelleen. Uudelleen kokeminen ja jakaminen voisi tapahtua nettiyhteisössä tai suorituspäivän jälkeen ystävien kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on nykyisessä internet-elämysaikakaudessa levittää elämyksiä Suomen matkailukohteisiin ja synnyttää pysyviä uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja ja säilyttää liiketoimintaa sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. 11

7 Lisätehoa akkuihin Entistä monipuolisempi Chemplant Joonas Kivimäki Jääkö sähköautojen lopullinen läpimurto toteutumatta? Akun lataamiseen kuluu nykyään ainakin 8-10 tuntia, eikä yksi lataus riitä Lapista Helsinkiin. Centrian ammattikorkeakoulun Kokkolan yksikön akkulaboratoriossa ollaan toista mieltä. Siellä haetaan vastauksia akkukemikaalien viimeisiin salaisuuksiin. Jennie Elfving Laitteisto Laboratorion tuotantolinjalla valmistetaan pieniä nappimallisia ja täysikokoisia akkukennoja tutkimuksia varten. Puoli miljoonaa euroa maksanut laboratorio takaa tarvittavat huippuolosuhteet. Ilmankosteus pitdetään 0,2 prosentin tasolla tasaisen laadun takeena. Kuiva ilma rajoittaa tiloissa samanaikaisesti työskentelevien määrän kahteen. Lisääksi kaikista kosteusherkimmille vaiheille on varattu erityinen hanskakaappi. Metodit - Täydellisen akun tavoitetta ei pystytä lähestymään pelkästään teorian keinoin kovinkaan tarkasti, vaan tuloksia etsitään kokeilemalla, sanoo Centrian tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson. - Ensiksi varmistetaan valmistusprosessin toistettavuus ja yhdenmukaisuus erästä toiseen. Sitten versioiden sähkökemiallisia ominaisuuksia tutkitaan lataamalla ja Uusi upea Campus Allegro Campus Allegro on Pietarsaaren ydinkeskustassa sijaitseva uusi ja upea korkeakoulukampus. Allegro mahdollistaa poikkitieteellisen opiskeluympäristön useiden korkeakoulujen ja oppilaitosten toimiessa kampuksella. Kampuksella toimii Centria ammattikorkeakoulun lisäksi myös Novia ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin, Pietarsaaren seudun musiikkiopisto sekä lasten ja nuorten taidekoulu Balatako. Opiskelutarjonta on laajaa ja kampuksella voi opiskella muun muassa liiketaloutta, lastenpedagogiikkaa, musiikkia ja kuvataidetta. purkamalla niitä eri lämpötiloissa, hän jatkaa. Yhteistyö Pääosin EU - rahoitteisen hankkeen tutkimuksissa ovat yhteistyössä Centrian kanssa Teknologiakeskus Ketek ja Yliopistokeskus Chydenius. Laboratorion rahoitukseen osallistui myös akkukemikaalien valmistaja OMG Kokkola Chemicals. Opiskelijatkin hyötyvät projektista koulutuksensa loppuvaiheilla, sillä se tarjoaa monelle mahdollisuuden insinöörityön suorittamiseen. Centria ammattikorkeakoulu tarjoaa Allegrossa tällä hetkellä liiketalouden koulutusta, mutta tarjonta laajenee tekniikkaan tammikuusta 2013 alkaen. Yhteistyömahdollisuudet kampuksen muiden toimijoiden kanssa luo jatkossa ainutlaatuisia opiskelusisältöjä. Korttelin kokoisesta kampuksesta löytyy lisäksi huipputason konferenssitilat, iso konserttisali, nykytaiteen galleria, kirjasto sekä ravintola. Allegro on lippulaiva Pietarsaaren seudun korkeakoulutukselle tuoden lisää näkyvyyttä ja kiinnostavuutta koko alueelle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Centria ja Jedu kehittävät puutuotepalveluja Tiia Koskelo Centria tutkimus ja kehitys on käynnistänyt yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu:n kanssa puutuotealan palveluja kehittävän hankkeen. PuuAsTe-hankkeen tavoite on kehittää puualan yrityksille tarjottavia koulutus- ja kehityspalveluita, kuten puutuotteiden CE-merkintään liittyvien asiantuntija- ja testauspalveluita. Centria keskittyy hankkeessa hallinnoinnin, markkinoinnin ja tiedottamisen lisäksi pintakäsittelyyn, tuotetestauksiin ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyviin palveluihin. Jedu toimii hankkeen osatoteuttajana Kalajoen että Haapaveden ammattiopiston kanssa, tuoden hankkeeseen 3D-suunnitteluun ja -ohjelmistoihin liittyvää osaamista. PuuAsTe-hankkeen investointeja on kohdistettu puualan osaamisympäristöön, joita hyödynnetään kehitettävien palvelutuotteiden kautta. Kehitystyöhön on tavoitteena aktivoida vähintään 20 puutuoteyritystä mukaan kehittämään puutuotealan palveluita ja muutamien yritysten kanssa on sovittu yhteisten kehitystöiden aloittamisesta Risto Puskala Kokkolassa sijaitseva kemian koetehdas CHEMPLANT on laajentunut viimeisen vuoden aikana aikaisempaa monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Tehtaaseen on asennettu sekoitusreaktori ja luotu koetehtaan toimintaa tukeva laboratorioympäristö. Tämän ansiosta CHEMPLANT tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia oppimisympäristönä. - Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään lisäelementtejä koeajoihinsa, koska uuden sekoitusreaktorin myötä kaikkia ajoja ei esimerkiksi tarvitse ajaa vain yhdessä reaktorissa. Laboratorioympäristö tukee erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa, kertoo projektipäällikkö Risto Puskala. Puskalan mukaan tärkeä osa teoreettista osaamista on tiivis yhteistyö esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen muiden kemian osaajien kanssa. Centrialla on CHEMPLANTissa teoreettisen osaamisen lisäksi vahva operatiivisen toimijan rooli. Pilotin päälaitteet toimitettiin keväällä 2012, ja niiden asennustyö on parhaillaan menossa. Testaukset ja koeajot käynnistyvät myöhemmin syksyllä ja täysimittaisessa opetus- sekä tutkimus- ja kehityskäytössä CHEMPLANT on Puskalan mukaan vielä tämän vuoden puolella. CHEMPLANTin laboratorioympäristö otettiin käyttöön jo aikaisemmin tänä vuonna.

8 Kulttuuri Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä on myös tapahtumakalenteri, johon kootaan kaikki musiikkiin ja perinteeseen keskittyvät alueen tapahtumat ja koulutukset. Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia Kulttuuriperinnepankki-projekti on merkittävä pilottihanke, koska vastaavia alueellisesti painottuvia sivustoja ei ole ennestään. Paikallisuus antaa mielenkiintoisen näkökulman asioiden esilletuomiseen. Hankkeessa tuotettu hyödyllistä materiaalia matkailualalle Hankkeessa on kehitetty matkailualan niin yrityksille kuin oppilaitoksille konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja: - Matkailuyrittäjien turvallisuuden hallintakansio - Koulutuspaketti matkailualan opiskelijoille turvallisuus- ja työsuojeluaiheesta - Talvimatkailijan opaskirja - Talvimatkailijan turvallisuusvideo Liisa Niemi Matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala, jonka yritysrakenne on yleisesti pienyritysvaltainen. Viime aikoina elämysmatkailu on lisääntynyt pohjoisilla alueilla, joille tyypillisiä ovat kylmyys, pimeys ja vaihteleva ilmasto. Yritysten on huolehdittava kylmiin olosuhteisiin kokemattoman matkailijan oikeasta pukeutumisesta kulloisiinkin sää- ja aktiv- iteettitilanteisiin. Tähän liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on tehty osana vuonna 2009 alkanutta Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus (MatkaSuTu) hanketta. Hankkeessa tutkittiin 3-kerrosvaatetuksen koon merkitystä kylmältä suojautumiseen. Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen monialtistelaboratoriossa, jossa hyödynnettiin Centria ammattikorkeakoulun 3D-body- Toni Kettukangas Keskipohjalaiseen kansanmusiikkiin voi nyt tutustua osoitteessa Sivustolla on nuotteja, arkistoäänitteitä, videoita, soiton opastusta ja tietoa Keski-Pohjanmaan alueen kansanmusiikkiperinteestä. Sivustolla Kamulaari.fi on tarkoitettu kaikkien koulutusasteiden musiikinopettajille, jotka haluavat käyttää opetuksessaan perustana Keski-Pohjanmaan alueen perinnemusiikkia tai -runoutta. Materiaalia voivat hyödyntää soiton opettajat, muskareiden ja muiden lapsiryhmien vetäjät, koulujen musiikinopettajat ja vaikka perhepäivähoitajat. Lähtökohtana on sivustolta saatava musiikillinen materiaali, joka on kerätty tai tuotettu Keski-Pohjan- maalla Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikössä käynnissä olevan hankkeen tarkoitus on, että sivusto jää elinvoimaiseksi uuden materiaalin tuotantokanavaksi. Centria ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijat ja opettajat tuottavat vuosittain runsaasti uutta tai perinnettä soveltavaa materiaalia. - Kamulaarin kautta tämä tuotanto pääsee esille ja kaiken kansan ulottuville, kansanmusiikin lehtori Riitta Kossi kertoo. Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama ja sen päärahoittajana toimii Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin skanneria erikokoisten vaatetusten vaatekerrosten välisen ilmakerrosten paksuuden määrittämiseen. Tulokset osoittivat, että kehon ollessa liikkeessä tai tuulisissa oloissa, paras suojaus kylmää vastaan saatiin, kun päällysvaatetus oli yhtä kokoa suurempi kuin suosituskoko. Vastaavasti välivaatetuksen tulisi olla puolta kokoa suurempi kuin suosituskoko ja alusvaatteen ihonmyötäinen. CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Toni Kettukangas CentriART on tuottanut ohjelmaa erilaisiin juhliin ja seminaareihin jo useamman vuoden ajan. Uusien ideoiden ja ohjelmien ehtymätön lähde ovat ammattikorkeakoulun musiikin ja esittävän taiteen opiskelijat. - Meillä on hyvin laaja kirjo erilaisia ohjelmanumeroita. Kaiken hauskan ohjelmiston lisäksi tarjoamme myös vakavia ja arvokkaisiin tilaisuuksiin sopivia ohjelmanumeroita, ohjelmapalveluista vastaava Toni Kettukangas kertoo. 14 Esiintyjän tilaaminen on helppoa. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, ja hoidamme esiintyjän tilaisuuteen paikalle. Valmiit ohjelmapaketit tekevät tilaamisen helpoksi. Jotkut asiakkaat haluavat myös itse vaikuttaa ohjelmiston sisältöön, joten ohjelmapalveluissa otetaan huomioon myös asiakkaan toiveita. Perinteisesti CentriARTilta tilataan ohjelmaa pikkujouluihin ja yritysten vuosijuhliin. Pikkujouluesitysten ja musiikin lisäksi tuotetaan seminaareihin esityksiä, jotka liittyvät seminaarin aiheeseen. Esitys toimii alustuksena, jonka kautta seminaarissa voidaan herätellä yleisö ajattelemaan seminaarin sisältöä. Alustukset ovat toimineet hyvin ja ne ovat saaneet paljon kiitosta. CentriART toimii yleensä Keski-Pohjanmaan alueella, mutta ohjelmaa on toimitettu myös maakuntarajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Ylivieskaan. CentriART vastaa myös Centriamessujen juonnosta ja musiikkitarjonnasta. Toni Kettukangas Kuva: Emma Bowles Kulttuuriosuuskunta Oravan Pyörä on kokkolalaisten teatteri- ja musiikkialan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden perustama tuore kulttuurialan yritys, joka tarjoaa kulttuuripalveluja esitysten, koulutuksen ja työpajojen muodossa. Tammikuussa 2012 perustettu yritys pyrkii palvelutarjonnassaan huomioimaan laajasti eri kohderyhmät. Lapsille löytyy esimerkiksi kaksi tilattavaa lastennäytelmää, joiden mahdollisia esityspaikkoja ovat päiväkodit, koulut ja erilaiset tapahtumat. Yrityksillä on mahdollisuus tilata pikkujouluihinsa Oravan Pyörän kautta huumoripitoista ohjelmaa, improvisaatioteatteria tai vaikka bändin soittamaan. Tilauksesta asiakkaan toiveiden pohjalta Oravan Pyörä suunnittelee ja toteuttaa myös monimuotoisia työhyvinvointipalveluja ja valmennuksia. Lisätietoja Oravan Pyörän palveluista numerosta tai 15

9 Koulutuskalenteri Ylivieska Valmennus yrityksen laatujärjestelmän kehittämiseen Työelämän englanti Kokkola Projektijohtamisen valmennusohjelma helmi-toukokuu 2013 Advanced Professional English tammi-maaliskuu 2013 Laatujohtaminen Pietarsaari Jan 21st - Feb 7th 2013 Introduction to Leather (5 ECTS) Feb 18th - Apr 4th 2013 Designing a Collection (8 ECTS) Excelin tehokäyttö D-tuotesuunnittelu ja NC-tekniikka, työvoimakoulutus, Koulutukseen jatkuva haku Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssi (6 op) ke Taitava ohjaaja -koulutus sote-alan opiskelijoiden ohjaukseen Sept 16th- Oct 31th 2013 Working with Fur (8 ECTS) Nov 4th - Dec 12th 2013 Design Project for a Chosen Theme (8 ECTS) April 8th -30th 2013 Design Project - Fur in Home Decoration (6 ECTS) Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti tietoverkkojen välityksellä. Tarjolla on lähes 60 verkko-opintojaksoa eri aloilta. Seuraava opintokierros alkaa ja ilmoittautuminen siihen päättyy Lisätietoa ja ilmoittautumiset Avoin AMK - kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojaksoille voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintotarjonta: https://soleops.cou.fi/opsnet/

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia

Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia Centria tria Teemana 2014 Turvallisuus Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4 3 Green Care uutta hyvinvointipalveluissa 7 Jätebiomassat tulevaisuuden energiantuotannossa 1 8 11 13 Äly

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori

REHTORIN KATSAUS. Pekka Hulkko, rehtori Vuosikertomus 2012 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tekniikan ja liiketalouden yksikkö, Kokkola-Pietarsaari 6 Ylivieskan yksikkö 9 Hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikkö, Kokkola 10 Opiskelijakunta

Lisätiedot

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl Sisällys Pääkirjoitus 3 Alaesittelyt 4 Insinööri vai diplomi-insinööri? 8 Sähkötekniikan opiskelu Lapin AMKissa 9 Aurinkotaloutta Lappeenrannassa 11 Kansainväliseksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari

Sisällys. Lehteä julkaisee Aalto-yliopiston Sähkövoimatekniikan kerho SVTK. Lehti ilmestyy 27. kertaa. Päätoimittaja: Tuukka Huikari Sisällys Pääkirjoitus Itsestään selvää sähköä 3 Alaesittelyt 4 Diplomi-insinööri vai insinööri 8 Aalto-1 10 Sähköistä talotekniikkaa tulevaisuuden rakentajille 13 Akustiikka 15 Yhteiskunnallisesti merkittäviä

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen

REHTORIN KATSAUS. Rakenteellisen kehittäminen ja säästötavoitteiden toteuttaminen Vuosikertomus 2014 1 SISÄLLYS Rehtorin katsaus 3 Tuloslaskelma ja tase 4 Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 6 Ylivieskan yksikkö 9 Oppimisprosessi 10 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprosessi 13 Talousprosessi

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Onko meistä someen? s. 6. Eroon vesivahingoista s. 10. Kolumni Onko yritykselläsi jo digitaalisen markkinoinnin strategia? s. 13

Onko meistä someen? s. 6. Eroon vesivahingoista s. 10. Kolumni Onko yritykselläsi jo digitaalisen markkinoinnin strategia? s. 13 Kemin Teknologiakylän tiedotuslehti 2.2012 Magazine Onko meistä someen? s. 6 Eroon vesivahingoista s. 10 3 4 7 8 11 14 Pohjoisessa on imua Tutkimustoiminta pyörii rahalla ja aivovoimalla Kaivosinsinöörien

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla

Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Lappilaiset sähköisen liiketoiminnan aallonharjalla Uusia mahdollisuuksia ammatilliseen opetus- ja kehittämistyöhön Päivi Hanni-Vaara, Outi Kähkönen ja Minttu Merivirta 2012 rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään?

Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään? Mihin Etelä-Savossa EU-varoja käytetään? sisältö ruokaketju lyhenee... 3 vesi yhdistää...4 maailmalla tunnettu...5 monipuolisesti mukana...6 lomatunnelmaa parhaimmillaan...8 saunoissa löytyy...9 vauhdin

Lisätiedot

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa Keski-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Teollisuus-/varastohallikiinteistö Korpilahti, Tehotie 2 v. 1991/2001 valmistunut hyväkuntoinen n. 900 m 2 :n teollisuus-/ varastohalli. Tontti n. 6205 m 2.

Lisätiedot

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT

kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT kehittäjä Laurea tutkii ja kehittää 1/2006 Hyvinvointi Kestävä kehitys Liiketoiminta Tieto- ja viestintätekniikka ICT 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mediakeskus Valo Tikkurilan Laureaan s. 16 6 Laurea kehittämässä

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Yritys- Maanrakennusalan ammattilaisille. Helsingin Laatulaite Oy. Kainuun-Koillismaan

Yritys- Maanrakennusalan ammattilaisille. Helsingin Laatulaite Oy. Kainuun-Koillismaan Kainuun-Koillismaan Yritys- maailma Joulukuu 4/2014 Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää joulua sekä menestystä vuodelle 2015! Yritysmaailma Attendo

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti

Lehti. uudistuu! OPINTO- OHJAAJA. ammattilehti 1/2015. Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti OPINTO- OHJAAJA ammattilehti 1/2015 Lehti uudistuu! Suomen opinto-ohjaajat ry:n järjestölehti Uutuudet tammikuussa 2015! Uusi pätevä Futurix Oppilaan tueksi Futurix 7 9 Täysin uudistettu oppilaanohjaksen

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot