Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista"

Transkriptio

1

2 Yksi nimi, yksi brändi - Centria Marjo Ylikarjula, viestintäpäällikkö Tässä lehdessä: 4-5 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Mitä hyötyä on kirjastosta? 6 Energia Winteve kehittää sähköautoilua Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta 7 Tapahtumakalenteri 8-9 Messukartta Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Teknologia töihin ravintolaan Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun nimi vaihtui elokuun alussa Centria ammattikorkeakouluksi. Osakeyhtiön hallitus teki nimenmuutosta puoltavan päätöksen vuoden 2011 viimeisessä kokouksessaan. jonka jälkee ammattikorkeakoulun ylläpitäjän eli osakeyhtiön nimi muuttui Centria ammattikorkeakoulu Oy:ksi. Toukokuussa saatiin tieto siitä, että toimilupa Centria ammattikorkeakoululle on myönnetty elokuun alusta alkaen. Centria tutkimus ja kehitys jatkaa aputoiminimenä. Nimenmuutosta valmisteleva työryhmä asetettiin vuoden alussa suunnittelemaan uuden nimen käyttöönottoa sekä uutta graafista ilmettä. Työryhmään kuului markkinointi- ja viestintäpalveluiden henkilöstön lisäksi edustajia joka yksiköstä ja ammattikorkeakoulun eri toiminnoista. Työryhmä toimi johtoryhmän alaisuudessa, ja raportoi säännöllisesti työn etenemisestä ammattikorkeakoulun hallitukselle ja osakeyhtiön hallitukselle. Liikemerkki päätettiin uudistaa säilyttäen jotain vanhaa, mutta keventäen ja raikastaen yleisilmettä. Uudessa liikemerkissä voidaan löytää vanhan huhmareen tunnusmerkit, mutta dynaamisempana ja modernimpana. Myös ripaus punaista väriä haluttiin säilyttää. Uuden nimen myötä kaikki ammattikorkeakoulun graafinen materiaali - asiakirjapohjat, kirjekuoret, powerpoint-esitykset ja webbisivut - saivat uuden ilmeen. Yhteisöilmeen uudistuksen yhteydessä pyrittiin myös yhtenäistämään liikemerkin ja graafisen ilmeen käyttö. Centria ammattikorkeakoulun markkinointi- ja viestintäpalvelut vastaavat yhteisöilmeeseen liittyvistä asioista, ja ohjeistavat graafisen ilmeen käytössä sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Centria tutkimus ja kehitys on alueellista vaikuttamista Mediatiedot Julkaisija: Centria-messut Toimitus, taitto ja taiton suunnittelu: mediatekniikan ins.opiskelijat Jukka Miettinen ja Harri Haataja Kuvat: kannen kuva AD Janne Heikkilä kuvat AD Janne Heikkliä Ohjaus: yliopettaja Maarit Tammisto, Centria ammattikorkeakoulu Pekka Hulkko Ammattikorkeakoulun kuluneille 20 toimintavuosille antaa hyvän perustan toiminta-alue, joka ulottuu kolmen maakunnan ja kuuden seutukunnan alueelle. Kuvaavaa tälle alueelle on myönteinen väestöennuste, monipuolinen elinkeinorakenne, korkea yrittäjyysintensiteetti mikroja pk-yritysvaltaisine yritysrakenteineen sekä myös kaksikielisyys ja vankka kulttuuriperinne. Ammattikorkeakoulussa kehittämisen keskiössä ovat monialaiset, profiloituneet kampukset sekä tiivis yhteistyö elinkeino- ja työelämän kanssa. Tunnustettu ja palkittu, Centria tutkimus ja kehitys -aputoiminimellä toteutettu toiminta ja alueellinen vaikuttavuus ovat edelleen keskeisiä toimintamme teemoja. Tekninen tuki: Art Director Janne Heikkilä Painosmäärä: 500 kpl Vuodesta 2000 alkaen työllistymisen tärkeä tunnusluku on se, että valmistuneista merkittävä osa työllistyy ammattikorkeakoulun toiminta-alueelle. Oman näkemyksemme mukaan tällainen näkyvyys ja vaikuttavuus kuvaavat ammattikorkeakoulun merkitystä yrityksille ja organisaatioille. Jatkossakin Centria ammattikorkeakoulun tehtävä on edistää alueen kehittymistä ja hyvinvointia työelämäläheisen opetuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteisvaikutuksena. Uudistuneen Centria ammattikorkeakoulun ja uuden yhteisöilmeen myötä haluan toivottaa menestystä Centria-messuille strategiamme teemaa lainaten: Yhteinen suunta - Yhteinen tahto - Yhdessä tekeminen. Painopaikka: Centria ammattikorkeakoulun omatarvepaino Yhteistyössä: Centria-messut, Centria ammattikorkeakoulu Lisätehoa akkuihin Uusi upea Campus Allegro Entistä monipuolisempi Chemplant CENTRIA ja JEDU kehittävät puutuotepalveluja Kulttuurij Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin 2 3

3 Koulutuspalvelut Koulutusyhteistyöstä tukea ydinvoimalahankkeelle Tiia Koskalo Pohjois-Suomen koulutusorganisaatioiden perustama uusi yhteistyöryhmä tuo alueen kouluihin ydinvoimakoulutusta. Hankkeen tavoitteena on vastata Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimalahankeen tarpeisiin. Yhteistyöryhmän tarkoituksena on luoda kouluihin samansisältöistä ydinvoimakoulu- tusta, joka hyödyntää olemassa olevan resurssit ja koulutusohjelmat. Yhteistyöllä pyritään myös välttämään päällekkäisiä toimintoja. Ydinvoimaan liittyviä asioita pyritään sisällyttämään pääasiassa nykyisiin oppimissisältöihin. Yhteistyöryhmään kuuluu tällä hetkellä noin 15 koulutusorganisaatiota käsittäen korkeakouluja, ammattiopistoja sekä täydennyskoulu- tusorganisaatioita. Yhteistyöryhmän koordinaattorina toimii Centria ammattikorkeakoulu yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Työryhmän yhteyshenkilönä toimii Vesa Martinkauppi Centria ammattikorkeakoulusta Ylivieskasta. Aikuiskoulutuksen merkitys reippaassa kasvussa taessa otetetaan huomioon myös asiakkaan toiveet opetusmenetelmistä ja opetustavasta. Palvelemme työyhteisöjä myös paikan päällä opastaen, ohjaten ja konsultoiden. Avoin ammattikorkeakoulu tarkoitettu kaikille Avoin ammattikorkeakoulu on kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammatillisia korkeakouluopintoja. Opinnoista voi joustavasti valita omat aihealueensa. Marja Haulos Kuva: Tiia Koskelo Centria ammattikorkeakoulun koulutuspalveluiden perusajatuksena on uuden tiedon saattaminen osaamiseksi koulutuksen keinoin. Toimintamme painottuu tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveys-, kulttuuri-, matkailu- ja humanistisen alan osaamista hyödyntävään henkilöstökoulutukseen. Käytännönläheisesti Henkilöstökoulutus on yhdessä oppimista. Siihen liittyy monenlaisia omaa työtä kehittäviä harjoituksia ja itseopiskelua. Opiskelua voi suorittaa myös internetin välityksellä. Toi 4 mintatapamme on asiakaskeskeistä, yksilöllisyyden ja työkokemuksen huomioonottavaa. Keskeisenä ajatuksena on tyytyväinen asiakas, joka voi soveltaa opittuja asioita välittömästi omissa työtehtävissä. Asiakaskohtaisesti Asiakaskohtaisen koulutuksen lähtökohtana on työyhteisöissä havaittu koulutustarve, joka voi olla laaja-alaista tai tarkasti rajattua osaamisen kehittämistä. Asiakaskohtainen koulutus suunnitellaan yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa. Se toteutetaan sisällöllisesti, laajuudeltaan ja ajallisesti täysin asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Koulutusohjelmia laadit- Uutta potkua yritykselle 3D-tuotesuunnittelulla! Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskellaan joko nuorten tai aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmien mukana. Valittavana ovat lähes kaikki ammattikorkeakoulun perustutkintojen opintojaksot ja koulutukseen voi hakeutua ympäri vuoden. Suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi, jos opiskeluja jatketaan myöhemmin tutkinto-opiskelijana. Centria ammattikorkeakoulun erillisiä opintojaksoja on tarjonnut syksystä 2011 lähtien Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto. Elämä on oppimista Henkilöstön ammatillisen pätevyyden säilyminen ja jatkuva kehittyminen ovat etetenkin tulevaisuuden menestyksen avainasioita. Määrätietoinen kouluttautuminen takaa kilpailussa menestymisen, muutoshalun, muutoskyvyn kuin myös ihmisten jaksamisenkin. Centrian koulutuspalvelut tarjoaa laadukkaiden koulutuksien, joustavien koulutusmallien ja opintopolkujen vaihtoehtoja erilaisiin koulutustarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kirsi Vuotila, Sauli Kallio Centrian 3D-tuotesuunnitteluosaaminen on vahvaa. Ylivieskassa tarjotaan palveluita yritysten tarpeisiin soveltuvana tutkimus-, kehitysja koulutustoimintana. Osaamista hyödynnetään myös tutkinto-opiskelussa. Yritysten toimintojen ja ohjelmistojen kehitys edellyttää täydennyskoulutusta esimerkiksi 3Dsuunnittelun työvoimakoulutuksina. Yritys- ja työvoimakoulutusten avulla yritykset ovat kehittäneet 3D-suunnitteluosaamistaan, ja moni yritys onkin saanut uutta potkua tuotekehitysprosesseihinsa. - Koulutuksesta oli ehdottomasti hyötyä, kehuu JKS-products Ltd:n myynnistä ja mark- kinoinnista vastaava Pasi Järvikuona. Centria toteutti yrityksen toiveiden mukaan koulutuksen, ja nyt JKS-products toteuttaa 3Dmallintamisen oman organisaation voimin. Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme spesiaalituotteita. Järvikuona lisää. Kumppanuus Centrian kanssa tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää myös Centrian laboratoriotiloja. Ylivieskassa sijaitsevassa tuotantotekniikan laboratoriossa pikavalmistusprosessi mahdollistaa valmistettavan kappaleen 3D-mallinnuksen ja fyysisen kappaleen tulostamisen 3D-tulostimilla. Asiakas voi tarkastella kappaleen kolmiulotteista mallia ennen varsinaisen kappaleen valmistusta. Centrian työvoimakoulutuksiin osallistuneet ovat työllistyneet hyvin. -3D-tuotesuunnittelu on toimintamme kivijalka, RD Velhon Mika Kiljala kertoo. Centria tutkimus ja kehitys on mukana yrityksen toiminnassa mm. koulutuksen tarjoajana, alihankkijana ja yhteistyökumppanina. Yritykseen Centrian 3D-työvoimakoulutuksesta työllistynyt Mikael Tytärniemi kehuukin työvoimakoulutuksen ohjelmistotarjonnan monipuolisuutta: -Koulutuksesta sai varmuutta työskennellä erilaisilla suunnitteluohjelmistoilla. Centria tutkimus ja kehitys on tärkeä yhteistyökumppani toiminta-alueellaan. Ilman Centrian olemassaoloa Ylivieskan alueelle olisi jäänyt aika paljon liiketoimintaa syntymättä. Kiljala summaa. Mitä hyötyä on kirjastosta? Hanna-Riina Aho Centria ammattikorkeakoulun kirjasto toimii Ylivieskassa Vierimaantiellä ja Raudaskylässä. Kokkolasta se löytyy Isokatu kolmesta, samasta rakennuksesta kuin kaupunginkirjasto. Opiskelijalle kirjasto tarjoaa aineistoja ja tietoa kaikkien niiden koulutusohjelmien ja opintojaksojen osalta, joita ammattikorkeakoulussa on. Osa aineistosta on kurssikirjatyyppistä yleisluettavaa ja osa tiedosta kertoo uusimmista tutkimuksista ja innovaatioista alalla. Insinööriopiskelija Matti kertoo kirjastonkäytöstään seuraavaa: - Minä käyn usein lukemassa alan lehdistä, mitä uusimmista valvontalaitteista sanotaan. Niiden testit ja käyttökokemukset kiinnostavat, koska teen niihin liittyvää opinnäytetyötä. Mahtavaa, että niin paljon lehtiä löytyy nykyään sähköisessä muodossa. Niiden etäkäyttö on parasta. Opettajan näkökulma kirjaston hyödyistä on yksiselitteinen. Monelle opettajalle kirjasto on paikka, jossa voi suunnitella opetustaan ja saada monipuolista aineistoa taustamateriaaliksi tai tentittäväksi. - Omien opintojeni tukena kirjasto on ollut korvaamaton aarreaitta, kertoo liiketalouden lehtori Eija. Lisäksi hyvä palvelu tekee kirjastoon menemisen todella päivän kohokohdaksi. Eija laittaa omat opiskelijansa jo seminaarityövaiheessa hakemaan kirjastosta tietoja. Näin opinnäytetyön tekeminen on huomattavasti helpompaa. Centria-kirjaston pitkäaikaisiin asiakkaisiin kuuluu monia ammattikorkeakoulusta jo valmistuneita ja työelämään siirtyneitä henkilöitä. Eräs heistä on hoitaja Maija, joka on jatkanut opintojaan muissa korkeakouluissa ja käy kirjaston aineiston äärellä päivittämässä tietojaan. - Kaikki se mitä työelämässä tehdään, perustuu tieteellisen tiedon soveltamiseen ja sitä täältä saa, kun hakee, toteaa Maija. Ja palvelu on täällä huippuluokkaa. 5

4 Energia Tapahtumakalenteri Winteve kehittää sähköautoilua Johanna Kuoppala Centrian koordinoiman Winteve-hankkeen avulla pyritään kehittämään sähköautoilua. Hanke keskittyy ensisijaisesti testausympäristöjen päivittämiseen sähköautoiluun sopiviksi sekä latausteknologian ja Yrjö Muilu ja Kari Pieniniemi Centrian energiatekniikan laboratorio Ylivieskassa on mukana HIGHBIO2-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan metsäbiomassojen hyödyntämismahdollisuuksia energiantuotannossa sekä liikennepolttoaineiden ja erilaisten kemikaalien valmistusprosesseissa. Tutkimustyö keskittyy oman pilot-mittakaavaisen koelaitoksen kaasutusprosessin hallittavuuden parantamiseen ja tuotekaasun online-analytiikkaan. Energiatekniikan laboratoriolla on tutkimuskäytössä oma puuhakkeen pilot-mittakaavainen myötävirtakaasutuslaitos. käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämiseen. Tutkimusta tehdään Centrian laboratorion lisäksi Reisjärvellä Susisaaren mikroluokan CHP-laitoksella, jossa sähköä tuotetaan Stirling-moottorilla. Tavoitteena on kerätä pitkäaikaista käyttökokemusta mikrokokoluokan CHP-tuotannosta ja Stirling-moottorin soveltuvuudesta CHP-tuotantoon. Stirling CHP-moottori tuottaa lämpöä ja sähköä hotelli-ravintolakiinteistölle yhdessä GASEK Oy:n kehittämän puukaasutustekniikan kanssa. Parhaimmillaan Reisjärven Susisaareen asennettu laitteisto korvaa lähes kokonaan aiemmin lämmitykseen käytetyn polttoöljyn sekä sähkölaitteisiin ja valaistukseen käytetyn verkkovirran. Testeissä varmennetaan auton toimivuutta ääriolosuhteissa, mutta myös normaalissa arkikäytössä. Testejä tehdään Pohjois-Suomen vaihtelevissa maastoissa, haja-asutusalueella sekä kaupunkiympäristöissä. Saatuja tuloksia hyödynnetään uusien tuotteiden kehittämisessä ja sähköauton käyttäjille suunnatussa tiedottamisessa. Winteve-konsortion toimintaan osallistuu useita pohjoissuomalaisia yrityksiä, kuten sähkö-, ICT-, kaupan- ja testausalan toimijoita sekä Oulun yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Konsortio hyödyntää jo olemassa olevaa testiosaamista, vahvaa ICT- ja mobiilialan sekä mittaustekniikan osaamista ja valmiita testiympäristöjä. Hanke on osa Tekesin EVE sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaa. Biomassasta puhtaasti energiaa ja polttoainetta Voimalaitos käyttää haketta noin kuution vuorokaudessa. Hake kipataan lämpökeskuksen siiloon, josta se johdetaan automaattisesti GASEK Oy:n kaasutusreaktoriin ja siinä muodostunut puukaasu johdetaan polttimelle, jossa se kaasumaisena palaa erittäin puhtaasti ja lähes päästöttömästi. Tuotettu lämpö muutetaan Stirling-moottorissa sähköksi hotellin käyttöön. HIGHBIO2-tutkimushanketta rahoittaa EU:n Interreg Nord A IV ohjelma. Tapahtumat, lyhytkoulutukset ja seminaarit AMK-päivät Kokkolassa Valtakunnallinen LUMA-seminaari Luennoitsijana Maija Aksela Kansallisen LUMAverkoston neuvottelukunnan pj Prof., johtaja, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopisto TUKEMIA-hankkeen jäähyväisseminaari Kansallinen LUMA-viikko Lisätietoja viikon tapahtumista ja seminaareista klo Palveletko? Hyvin? Asiakkaitasi? Mikä on asiakaspalvelusi asiakkaan silmin? Minkälainen palvelu edistää liiketoimintaasi nyt ja tulevaisuudessa? Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa AMK-päivät Ylivieskassa klo Kulttuuriyrittäjyysosaamisen edistäminen Keski-Pohjanmaalla -hankeen jäähyväisseminaari klo Vakuuta asiakkaasi, ei pelkästään sanoin. Myynti on asiakkaan vakuuttamista. Sanoin, elein, ilmein, myyntimateriaalin ja myynnin ympäristön avulla. Vakuuta asiakkaasi - kaikin keinoin. Ilmoittautumiset sekä lisätietoa osoitteessa Musiikin ja kulttuurin te lat Kulmalla joka keskiviikko klo alkaen paikkana Corner s pub, Kokkola Kansanmusiikki-ilta Esittävän taiteen ilta Rautawaara-klubi Pop/Jazz-ilta Kansanmusiikki-ilta Rautawaara-klubi Esittävän taiteen ilta Pop/Jazz-ilta 6 7

5 8 9 NÄYTTEILLEASETTAJAT 1 Kemian palvelut Kemiantekniikka yhteistyössä yliopistokeskuksen, muiden koulutusorganisaatioiden ja alueen yritystoimijoiden kanssa tutkii ja kehittää kemian sovelluksia innovatiivisessa ympäristössä. Yhteistyö näkyy mm. AKKU- ja Chemplant2-projektien sekä LUMA-opetusmenetelmiin keskittyvän TUKEMIA -hankkeen toiminnassa. 2 Käynnissäpidon ja materiaalitekniikan tutkimuspalvelut Mittaavan käynnissäpidon laboratorio tarjoaa mahdollisuuden kunnonvalvonnan modernien menetelmien koulutukseen ja tutkimukseen. Mittaava käynnissäpito -hankkeissa toteutetaan laitteistohankintoja ja opetuksen kehittämistä. Fatlase-hankkeessa tutkitaan laserpinnoitettujen kappaleiden väsymislujuutta. 3 OivaAkatemia Tiimiyrittäjyysopinnot kehittävät liiketalouden eri osa-alueita ohjatun käytännönläheisen tiimiyritys- ja projektitoiminnan kautta. Käytännönläheisyys ja konkreettisuus venyvät aivan uudelle tasolle, ja oppiminen onkin täysin erilaista kuin perinteisessä luokkaopetuksessa. 4 Messupalvelut Avaimet käteen -periaatteella toteutetut valmisosastot yrityksille ja yritysryhmille Suomessa ja ulkomailla. Palvelu sisältää suunnittelun, kuljetukset, rakentamisen ja palvelut osastolla sekä projektin kokonaiskoordinoinnin. 5 Laserkeilaus Laserkeilauksella mitataan tarkasti rakennuksen sisä- ja ulkopinnat sekä ympäristö. Tuloksia voi käyttää sellaisenaan mittaukseen, tai 3D-mallintamiseen suoraan CAD-ohjelmistolla tai tiedoston kautta. Apuna voi käyttää valokuvia 3600 panoraamoina." 6 Sähköajoneuvojen testausympäristöt WintEVE - Winter operability for Electric Vehicles kehittää sähköautoiluun liittyviä testiympäristöjä. Hyödynnämme suomalaista talvitestaus- ja teknologiaosaamista erilaisissa toimintaympäristöissä sekä tutkimme sähköauton latausjärjestelmien toimivuutta ja kartoitamme sähköautoilun palvelutarpeita. 7 Sähkö & Energia Toimimme useissa energia-alan hankkeissa. Kärkihanke on HighBIO 2, jossa tutkimme puun kaasutusta. Toimimme myös PEAhankkeessa, jossa hyödynnetään uusiutuvia energialähteitä. Sen kautta olemme toteuttaneet Vähäkankaan koululle öljyn korvaamisen hakkeella. 8 Tuotantotekniikka Tarjoamme asiakkaille tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia ja palveluita tuotantotekniikkaan ja automaatioon liittyen. Vahvuutenamme on alan uusin teknologia sekä henkilöstön pitkäaikainen kokemus yritysyhteistyöstä ja kehittämishankkeista. 9 Ohjelmistokehitys Kehitämme ohjelmistoja ja pilotteja erilaisiin mobiili, PC, palvelin sekä teollisuusympäristöihin niin kehitysprojekteissa kuin palvelutoimintana yrityksille. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä T&K hankkeissa. Insinöörien lisäksi hankkeissa työskentelee AMK sekä vaihto-opiskelijoita. 10 Järjestelmäkehitys ja -testaus Olemme uuden tiedon ja osaamisen tuottaja, joka soveltaa uusinta teknologiaa. Painopisteemme on soveltavassa ja käytäntöä palvelevassa tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Tavoitteemme on kehittää sulautettuja- ja testausjärjestelmiä lähialueen yrityksille ja yhteisöille. 11 Mobiilit- ja langattomat teknologiat Tarjoamme innovatiivisia mahdollisuuksia hyödyntää matkapuhelimia ja muita päätelaitteita liiketoiminnan eri prosesseissa. Teknologioina hyödynnetään GSM, 3G/GPRS, WLAN verkkoja sekä Bluetooth, SMS Gateway ja NFC tiedonsiirron kanavia. 12 Tuotetestauspalvelut Olemme Ylivieskassa sijaitseva tuotetestauslaboratorio jossa keskitymme tuotteiden tuotekehitysvaiheen sekä sertifiointiin liittyvien testauksien toteutukseen. Olemme erikoistuneet EMC-, olosuhde-, tärinä- ja mekaaniset sekä ikkuna- ja ovitestauksiin. 13 Puutuote Tarjoamme asiantuntemusta esimerkiksi tuotantoprosessien kehityksen ja uuden tuotantoyksikön käyttöönoton yhteydessä. Tietokoneavusteiset suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmät ja moniakseliset työstökoneet, pintakäsittelyprosessien tehostaminen ja tuotekehitys ovat ydinosaamistamme. 14 Innovaatiopalvelut ja kansainväliset hankkeet Olemme yritysten kumppani kehittämishankkeiden synnyttämisessä ja toteuttamisessa. Ideoimme yhdessä yritysten kanssa, tuomme mukaan Centrian osaamisen, etsimme muita kumppaneita, suunnittelemme projekteja ja toteutamme niitä. Etsimme hankkeille kotimaisia ja kansainvälisiä rahoituskanavia. 15 Liiketoimintaprosessit Liiketoimintaprosessien kehittäminen tapahtuu erilaisten yrityspelien avulla (RPS, Samba, Kanban). Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen tapahtuu joko web -tekniikan avulla tai työasemasovellusten kehittämisen kautta. Ne räätälöidään aina yritysten tarpeisiin sopiviksi. 16 Huomio myyntiin! Tiedätkö myyntisi kuukauden viimeinen päivä tai kuukauden ensimmäinen päivä? Kiinnitä sinäkin Huomio myyntiin! Huomio myyntiin hanke, käytännön apuja myynnin kehittämiseen. Avoimia seminaareja, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia. Lue lisää 17 BodyTexLab BodyTexLab - uudenlainen palvelukonsepti tutkimus- ja kehitystyöhön. Laboratorion käytössä on mm. bodyskanneri kolmiulotteinen kokovartalon mittauslaite, materiaalikirjasto sekä tekstiililaboratorio jossa tehdään soveltavia ja standardien mukaisia testejä. Hissi Eteisaula Pääovi 18 Turkis FutureFURstudion tavoitteena on luoda Pohjanmaalle kansainvälisesti tunnettu turkisalan designkeskus. Hanke palvelee koko turkisalaa ja designsektoria: yrityksiä, suunnittelijoita ja opiskelijoita. Hankkeen puitteissa on englanninkielistä moduulimuotoista koulutusta, jota myydään palvelutoimintana. 19 Hyvinvointi Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen hyvinvointialan hanke- ja palvelutoimintaan. Osastolla voit kokeilla muun muassa tasapainolautaa ja seniorien juttutaulua. 20 Kulttuuri- ja ohjelmapalvelut Tutustu CentriART-ohjelmapalvelun toimintaan. Välitämme ohjelmaa yli maakuntien rajojen. Tutustu myös Kansanmusiikin perinnepankkiin Kamulaariin ja yrittäjyyttä edistävään toimintaan. Osastolla myös Oravan Pyörä. Tulkaa käymään niin suunnitellaan yrityksenne juhliin sopiva ohjelma! 21 Kirjasto- ja tietopalvelu Auditorio Centria ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelu, jonka toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Ylivieskassa ja Raudaskylässä. Kirjaston kokoelma tukee opiskelua ja henkilökunta auttaa tiedonhankinnassa. Tietoverstaan kautta opiskelijat voivat varata yksilöllisiä ohjaustuokioita. 22 Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden tavoitteena on tukea yrityksiä, eri organisaatioita ja yksityisiä henkilöitä osaamisen uudistamisessa sekä henkilöstön ammattitaidon vahvistamisessa. Tarjontaan kuuluvat räätälöidyt koulutukset, täydennyskoulutukset sekä seminaarit ja ajankohtaistilaisuudet. WC N 23 Kansainväliset suhteet Project WC REJA M assists immigrants and foreign students in looking for jobs and learning the local language. Please see more at and our language courses and You can also find us at Centrialla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Viime vuosina ulkomaalaisten opiskelijoiden innostus suorittaa työharjoittelu Suomessa kasvanut. Kauttamme yritys voi rekrytoida ulkomaalaisia harjoittelijoita sekä luoda uusia kansainvälisiä kontakteja. 4 5/ Messi-ravintola Catwalk WC M WC N WC M WC N Inva WC Messi-ravintola

6 Hyvinvointi Tabletit mukaan ikääntyneiden arkeen Seppo Kangas ja Jaana Männistö Kuva: Pekka Haarala Centria ammattikorkeakoulun Hyvisto-hankkeessa kokeillaan tablet-tietokoneiden käyttöä ikääntyvillä. Kokeilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa. Kokeilun avulla tuetaan ikääntyneiden toivetta elää tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Elinympäristö ja uusi teknologia auttavat turvaamaan hyvää toimintakykyä ja mahdollisuutta itsenäiseen elämään. Asunto, asuinympäristö sekä mahdollisuus käyttää tekniikkaa apuna niin kotona kuin asioitaessa määrittelevät, millaista toimintakykyä arjesta suoriutuminen vaatii. 10 KUVA Ikääntyneiden yhteydenpitoon kehitetystä yhteystaulusta käytetään nimitystä Juttutupa. Tabletissa on alkuvaiheessa kokeiltavana lääkemuistuttaja, puheyhteys, juttutupa ja uutisten luku. Myöhemmässä vaiheessa voidaan tablettiin lisätä toimintoja tarpeen mukaan ja sisältö voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus yhteydenpitoon omaisiin, ystäviin ja hoitohenkilökuntaan uuden teknologian avulla. Ensimmäinen kokeilukierros aloitettiin loppukeväästä 2012 ja siihen valikoitui mukaan kaksi kotona asuvaa ikääntynyttä sekä heidän hoitajansa. Kokeilu aloitettiin opettelemalla laitteen perustoimintoja ja viestintää käyttäjien välillä. Centrian henkilöstö antaa tarvittavan käyttökoulutuksen ja teknisen tuen kokeilun aikana. Kokeilukierroksen aikana on kerätty käyttökokemuksia ja palautetta, jonka pohjalta tehdään syksyn aikana tarvittavia muutoksia. Muutostöiden jälkeen kokeilua laajennetaan ja mukaan otetaan uusia käyttäjiä hankkeen yhteistyökumppaninin peruspalvelukuntayhtymä Kallion kotihoidon asiakkaista. Kalajoella juhlittiin Hiekkasärkkien matkailun historiaa Sari Alajoki Matkailijat löysivät Kalajoen hiekkaparatiisin jo 1800-luvun lopulla ja maankuulu Hilman hotelli avasi ovensa hietikolla vuonna Tämä on ollut alkusysäys Hiekkasärkkien matkailubisnekselle. Syksyllä 2012 juhlittiin satavuotista matkailun historiaa Hiekkasärkät 100 vuotta matkailua- teemaviikon puitteissa. Teemaviikon ohjelmaan kuului mm juhlaseminaari, kirjoituskilpailu ja historiikin julkaisu sekä valokuvanäyttelyn avajaiset. Viikon järjestelyistä vastasi Centrian matkailuala. Lisätietoa löytyy Hanke on Leader-rahoitteinen, jossa yhteistyökumppaneina ovat Hiekkasärkkien yrittäjät. Teknologia töihin ravintolaan Jukka Miettinen Kuva: Juha Jauhiainen Tänä syksynä kahdessa pohjoispohjanmaalaisessa ravintolassa on voinut törmätä erikoiseen näkyyn, sillä käytävää pitkin vastaan saattoi huristella robotti. Kyse ei sentään ole Kokkolan sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Centrialta Helinä Jokitalo Jukka Miettinen Matkailussa, liikunnassa ja kulttuurissa elämykset ja kokemukset ovat avainasemassa ja varsinkin nuoret sukupolvet jakavat elämyksiään ja kokemuksiaan nettiyhteisöissä. Saavuttaakseen tästä kilpailuetua matkailualan on tarjottava mahdollisuus helposti tai jopa automaattisesti peilata suoritustaan, sekä tallentaa ja jakaa elämyksiään yhteisöissään. Centrian Elämyspeili-hanke tutkii ja tuo näitä elämyksellisiä elementtejä matkailuun, liikuntaan, hyvinvointiin ja kulttuuriin. Pääasiallisina kokeilukohteina Elämyspeilihankkeessa ovat Syötteen matkailualue, elokuvien pelottavasti kuvaamasta koneiden kapinaannoususta ihmisiä vastaan, vaan tarjoilijakokelaana toimivasta, hieman alle puolitoista metriä pitkästä palvelurobotista nimeltään Kaveri. Kaveri voisi ravintolassa työskennellessään Centria ammattikorkeakoulu vastaa sosiaalija potilasasiamiespalveluista Kokkolassa ja JYTA-alueella. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakasta perus- ja oikeusturvaan sekä sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Hän auttaa päätöksiä koskevien valitusten ja muistutuksen tekemisessä. Potilasasiamies ohjaa lain soveltamiseen, potilaan hoitoon, kohteluun ja tietosuojaan Elämyspeilistä lisäarvoa matkailubisnekseen Kuortaneen urheiluopisto ja Levin matkailualue. Esimerkiksi Levin matkailualueella liikkuu vuosittain miljoona kävijää, joten potentiaali hankkeen innovatiivisille ratkaisuille on hyvä. Kittilän elinkeinoyhtiö on alueen matkailuyritysten kanssa luonut strategian tuoda digitaalisuudella lisäarvoa matkailualueelle. Elämyspeili sopii hyvin tämän strategian toteutukseen. taipua ihmisen kaltaisesti monenlaiseen toimeen, kuten annosten tarjoiluun ja asiakkaiden viihtymisen varmistamiseen esimerkiksi vastaanottamalla palautetta, tai pitämällä sähköisen silmänsä ravintolan valoisuutta tarkkailemassa ja korvansa seuraamassa taustamusiikin äänenvoimakkuutta, joita sitten tarpeen mukaan voisi säätää sopivimmille tasoille. Palvelurobotin lisäksi ravintoloissa on testattu digitaalista menua eli sähköistä ruokalistaa. Digitaalimenu on tablettitietokone, jolta näkyy muun muassa ruoka-annosten sisältämät raaka-aineet, hinnat ja kuvat. Reaaliaikaiselle digitaaliselle listalle voi tehdä nopeasti muutoksia ja sen sisältö on saatavilla tarvittaessa usealla kielellä. Asiakkaan tehtyä tilauksen pöydässään tarjoilija kuittaa tilauksen omalla tietokoneellaan ja varmistaa, että tilaus on oikein. Tieto välittyy heti keittiön ja kassan tietokoneille ja myöhemmin tieto valmiista annoksista välittyy nopeasti keittiöstä tarjoilijoille, jotka vievät annokset pöytiin asiakkaille. liittyvissä asioissa. Hän avustaa valitusten ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Tarvittaessa potilasasiamies on mukana selvittämässä tilannetta asianosaisten kesken. Palvelu on asiakkaalle ja potilaalle maksutonta. Hankkeessa selvitetään voidaanko elämysten tallennuksella, uudelleen kokemismahdollisuudella ja ystävien kesken jakamisella lisätä palveluiden kiinnostavuutta ja kasvattaa matkailuyritysten liiketoimintaa, tuotteistajayritysten liiketoimintaa ja teknologian tarjoajien liiketoimintaa. Tätä varten tutkitaan ja kehitetään menetelmiä esimerkiksi golflyönnin, lumilautahypyn tai muun vastaavan suorituksen tallentamiseen, jotta suoritus voidaan myöhemmin katsoa ja kokea uudelleen. Uudelleen kokeminen ja jakaminen voisi tapahtua nettiyhteisössä tai suorituspäivän jälkeen ystävien kanssa. Pitkän tähtäimen tavoitteena hankkeessa on nykyisessä internet-elämysaikakaudessa levittää elämyksiä Suomen matkailukohteisiin ja synnyttää pysyviä uusia palvelu- ja liiketoimintakonsepteja ja säilyttää liiketoimintaa sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. 11

7 Lisätehoa akkuihin Entistä monipuolisempi Chemplant Joonas Kivimäki Jääkö sähköautojen lopullinen läpimurto toteutumatta? Akun lataamiseen kuluu nykyään ainakin 8-10 tuntia, eikä yksi lataus riitä Lapista Helsinkiin. Centrian ammattikorkeakoulun Kokkolan yksikön akkulaboratoriossa ollaan toista mieltä. Siellä haetaan vastauksia akkukemikaalien viimeisiin salaisuuksiin. Jennie Elfving Laitteisto Laboratorion tuotantolinjalla valmistetaan pieniä nappimallisia ja täysikokoisia akkukennoja tutkimuksia varten. Puoli miljoonaa euroa maksanut laboratorio takaa tarvittavat huippuolosuhteet. Ilmankosteus pitdetään 0,2 prosentin tasolla tasaisen laadun takeena. Kuiva ilma rajoittaa tiloissa samanaikaisesti työskentelevien määrän kahteen. Lisääksi kaikista kosteusherkimmille vaiheille on varattu erityinen hanskakaappi. Metodit - Täydellisen akun tavoitetta ei pystytä lähestymään pelkästään teorian keinoin kovinkaan tarkasti, vaan tuloksia etsitään kokeilemalla, sanoo Centrian tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson. - Ensiksi varmistetaan valmistusprosessin toistettavuus ja yhdenmukaisuus erästä toiseen. Sitten versioiden sähkökemiallisia ominaisuuksia tutkitaan lataamalla ja Uusi upea Campus Allegro Campus Allegro on Pietarsaaren ydinkeskustassa sijaitseva uusi ja upea korkeakoulukampus. Allegro mahdollistaa poikkitieteellisen opiskeluympäristön useiden korkeakoulujen ja oppilaitosten toimiessa kampuksella. Kampuksella toimii Centria ammattikorkeakoulun lisäksi myös Novia ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin, Pietarsaaren seudun musiikkiopisto sekä lasten ja nuorten taidekoulu Balatako. Opiskelutarjonta on laajaa ja kampuksella voi opiskella muun muassa liiketaloutta, lastenpedagogiikkaa, musiikkia ja kuvataidetta. purkamalla niitä eri lämpötiloissa, hän jatkaa. Yhteistyö Pääosin EU - rahoitteisen hankkeen tutkimuksissa ovat yhteistyössä Centrian kanssa Teknologiakeskus Ketek ja Yliopistokeskus Chydenius. Laboratorion rahoitukseen osallistui myös akkukemikaalien valmistaja OMG Kokkola Chemicals. Opiskelijatkin hyötyvät projektista koulutuksensa loppuvaiheilla, sillä se tarjoaa monelle mahdollisuuden insinöörityön suorittamiseen. Centria ammattikorkeakoulu tarjoaa Allegrossa tällä hetkellä liiketalouden koulutusta, mutta tarjonta laajenee tekniikkaan tammikuusta 2013 alkaen. Yhteistyömahdollisuudet kampuksen muiden toimijoiden kanssa luo jatkossa ainutlaatuisia opiskelusisältöjä. Korttelin kokoisesta kampuksesta löytyy lisäksi huipputason konferenssitilat, iso konserttisali, nykytaiteen galleria, kirjasto sekä ravintola. Allegro on lippulaiva Pietarsaaren seudun korkeakoulutukselle tuoden lisää näkyvyyttä ja kiinnostavuutta koko alueelle niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Centria ja Jedu kehittävät puutuotepalveluja Tiia Koskelo Centria tutkimus ja kehitys on käynnistänyt yhteistyössä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu:n kanssa puutuotealan palveluja kehittävän hankkeen. PuuAsTe-hankkeen tavoite on kehittää puualan yrityksille tarjottavia koulutus- ja kehityspalveluita, kuten puutuotteiden CE-merkintään liittyvien asiantuntija- ja testauspalveluita. Centria keskittyy hankkeessa hallinnoinnin, markkinoinnin ja tiedottamisen lisäksi pintakäsittelyyn, tuotetestauksiin ja tuotantoprosessien kehittämiseen liittyviin palveluihin. Jedu toimii hankkeen osatoteuttajana Kalajoen että Haapaveden ammattiopiston kanssa, tuoden hankkeeseen 3D-suunnitteluun ja -ohjelmistoihin liittyvää osaamista. PuuAsTe-hankkeen investointeja on kohdistettu puualan osaamisympäristöön, joita hyödynnetään kehitettävien palvelutuotteiden kautta. Kehitystyöhön on tavoitteena aktivoida vähintään 20 puutuoteyritystä mukaan kehittämään puutuotealan palveluita ja muutamien yritysten kanssa on sovittu yhteisten kehitystöiden aloittamisesta Risto Puskala Kokkolassa sijaitseva kemian koetehdas CHEMPLANT on laajentunut viimeisen vuoden aikana aikaisempaa monipuolisemmaksi kokonaisuudeksi. Tehtaaseen on asennettu sekoitusreaktori ja luotu koetehtaan toimintaa tukeva laboratorioympäristö. Tämän ansiosta CHEMPLANT tarjoaa uusia ja monipuolisia mahdollisuuksia oppimisympäristönä. - Tämän lisäksi yrityksillä on käytössään lisäelementtejä koeajoihinsa, koska uuden sekoitusreaktorin myötä kaikkia ajoja ei esimerkiksi tarvitse ajaa vain yhdessä reaktorissa. Laboratorioympäristö tukee erityisesti tutkimus- ja kehitystoimintaa, kertoo projektipäällikkö Risto Puskala. Puskalan mukaan tärkeä osa teoreettista osaamista on tiivis yhteistyö esimerkiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja alueen muiden kemian osaajien kanssa. Centrialla on CHEMPLANTissa teoreettisen osaamisen lisäksi vahva operatiivisen toimijan rooli. Pilotin päälaitteet toimitettiin keväällä 2012, ja niiden asennustyö on parhaillaan menossa. Testaukset ja koeajot käynnistyvät myöhemmin syksyllä ja täysimittaisessa opetus- sekä tutkimus- ja kehityskäytössä CHEMPLANT on Puskalan mukaan vielä tämän vuoden puolella. CHEMPLANTin laboratorioympäristö otettiin käyttöön jo aikaisemmin tänä vuonna.

8 Kulttuuri Keskipohjalainen kulttuuriperinne internetissä on myös tapahtumakalenteri, johon kootaan kaikki musiikkiin ja perinteeseen keskittyvät alueen tapahtumat ja koulutukset. Matkailu ja vaatetus haasteita ja mahdollisuuksia Kulttuuriperinnepankki-projekti on merkittävä pilottihanke, koska vastaavia alueellisesti painottuvia sivustoja ei ole ennestään. Paikallisuus antaa mielenkiintoisen näkökulman asioiden esilletuomiseen. Hankkeessa tuotettu hyödyllistä materiaalia matkailualalle Hankkeessa on kehitetty matkailualan niin yrityksille kuin oppilaitoksille konkreettisia ratkaisuja ja työkaluja: - Matkailuyrittäjien turvallisuuden hallintakansio - Koulutuspaketti matkailualan opiskelijoille turvallisuus- ja työsuojeluaiheesta - Talvimatkailijan opaskirja - Talvimatkailijan turvallisuusvideo Liisa Niemi Matkailu on voimakkaasti kasvava toimiala, jonka yritysrakenne on yleisesti pienyritysvaltainen. Viime aikoina elämysmatkailu on lisääntynyt pohjoisilla alueilla, joille tyypillisiä ovat kylmyys, pimeys ja vaihteleva ilmasto. Yritysten on huolehdittava kylmiin olosuhteisiin kokemattoman matkailijan oikeasta pukeutumisesta kulloisiinkin sää- ja aktiv- iteettitilanteisiin. Tähän liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on tehty osana vuonna 2009 alkanutta Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus (MatkaSuTu) hanketta. Hankkeessa tutkittiin 3-kerrosvaatetuksen koon merkitystä kylmältä suojautumiseen. Tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen monialtistelaboratoriossa, jossa hyödynnettiin Centria ammattikorkeakoulun 3D-body- Toni Kettukangas Keskipohjalaiseen kansanmusiikkiin voi nyt tutustua osoitteessa Sivustolla on nuotteja, arkistoäänitteitä, videoita, soiton opastusta ja tietoa Keski-Pohjanmaan alueen kansanmusiikkiperinteestä. Sivustolla Kamulaari.fi on tarkoitettu kaikkien koulutusasteiden musiikinopettajille, jotka haluavat käyttää opetuksessaan perustana Keski-Pohjanmaan alueen perinnemusiikkia tai -runoutta. Materiaalia voivat hyödyntää soiton opettajat, muskareiden ja muiden lapsiryhmien vetäjät, koulujen musiikinopettajat ja vaikka perhepäivähoitajat. Lähtökohtana on sivustolta saatava musiikillinen materiaali, joka on kerätty tai tuotettu Keski-Pohjan- maalla Centria ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin ja kulttuurin yksikössä käynnissä olevan hankkeen tarkoitus on, että sivusto jää elinvoimaiseksi uuden materiaalin tuotantokanavaksi. Centria ammattikorkeakoulun musiikin opiskelijat ja opettajat tuottavat vuosittain runsaasti uutta tai perinnettä soveltavaa materiaalia. - Kamulaarin kautta tämä tuotanto pääsee esille ja kaiken kansan ulottuville, kansanmusiikin lehtori Riitta Kossi kertoo. Kansanmusiikin kulttuuriperinnepankki on Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama ja sen päärahoittajana toimii Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Oravan Pyörästä ohjelmaa pikkujouluihin skanneria erikokoisten vaatetusten vaatekerrosten välisen ilmakerrosten paksuuden määrittämiseen. Tulokset osoittivat, että kehon ollessa liikkeessä tai tuulisissa oloissa, paras suojaus kylmää vastaan saatiin, kun päällysvaatetus oli yhtä kokoa suurempi kuin suosituskoko. Vastaavasti välivaatetuksen tulisi olla puolta kokoa suurempi kuin suosituskoko ja alusvaatteen ihonmyötäinen. CentriART tarjoaa ohjelmapalveluita moniin tilaisuuksiin Toni Kettukangas CentriART on tuottanut ohjelmaa erilaisiin juhliin ja seminaareihin jo useamman vuoden ajan. Uusien ideoiden ja ohjelmien ehtymätön lähde ovat ammattikorkeakoulun musiikin ja esittävän taiteen opiskelijat. - Meillä on hyvin laaja kirjo erilaisia ohjelmanumeroita. Kaiken hauskan ohjelmiston lisäksi tarjoamme myös vakavia ja arvokkaisiin tilaisuuksiin sopivia ohjelmanumeroita, ohjelmapalveluista vastaava Toni Kettukangas kertoo. 14 Esiintyjän tilaaminen on helppoa. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, ja hoidamme esiintyjän tilaisuuteen paikalle. Valmiit ohjelmapaketit tekevät tilaamisen helpoksi. Jotkut asiakkaat haluavat myös itse vaikuttaa ohjelmiston sisältöön, joten ohjelmapalveluissa otetaan huomioon myös asiakkaan toiveita. Perinteisesti CentriARTilta tilataan ohjelmaa pikkujouluihin ja yritysten vuosijuhliin. Pikkujouluesitysten ja musiikin lisäksi tuotetaan seminaareihin esityksiä, jotka liittyvät seminaarin aiheeseen. Esitys toimii alustuksena, jonka kautta seminaarissa voidaan herätellä yleisö ajattelemaan seminaarin sisältöä. Alustukset ovat toimineet hyvin ja ne ovat saaneet paljon kiitosta. CentriART toimii yleensä Keski-Pohjanmaan alueella, mutta ohjelmaa on toimitettu myös maakuntarajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Ylivieskaan. CentriART vastaa myös Centriamessujen juonnosta ja musiikkitarjonnasta. Toni Kettukangas Kuva: Emma Bowles Kulttuuriosuuskunta Oravan Pyörä on kokkolalaisten teatteri- ja musiikkialan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden perustama tuore kulttuurialan yritys, joka tarjoaa kulttuuripalveluja esitysten, koulutuksen ja työpajojen muodossa. Tammikuussa 2012 perustettu yritys pyrkii palvelutarjonnassaan huomioimaan laajasti eri kohderyhmät. Lapsille löytyy esimerkiksi kaksi tilattavaa lastennäytelmää, joiden mahdollisia esityspaikkoja ovat päiväkodit, koulut ja erilaiset tapahtumat. Yrityksillä on mahdollisuus tilata pikkujouluihinsa Oravan Pyörän kautta huumoripitoista ohjelmaa, improvisaatioteatteria tai vaikka bändin soittamaan. Tilauksesta asiakkaan toiveiden pohjalta Oravan Pyörä suunnittelee ja toteuttaa myös monimuotoisia työhyvinvointipalveluja ja valmennuksia. Lisätietoja Oravan Pyörän palveluista numerosta tai 15

9 Koulutuskalenteri Ylivieska Valmennus yrityksen laatujärjestelmän kehittämiseen Työelämän englanti Kokkola Projektijohtamisen valmennusohjelma helmi-toukokuu 2013 Advanced Professional English tammi-maaliskuu 2013 Laatujohtaminen Pietarsaari Jan 21st - Feb 7th 2013 Introduction to Leather (5 ECTS) Feb 18th - Apr 4th 2013 Designing a Collection (8 ECTS) Excelin tehokäyttö D-tuotesuunnittelu ja NC-tekniikka, työvoimakoulutus, Koulutukseen jatkuva haku Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssi (6 op) ke Taitava ohjaaja -koulutus sote-alan opiskelijoiden ohjaukseen Sept 16th- Oct 31th 2013 Working with Fur (8 ECTS) Nov 4th - Dec 12th 2013 Design Project for a Chosen Theme (8 ECTS) April 8th -30th 2013 Design Project - Fur in Home Decoration (6 ECTS) Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Averko tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakouluopintoja joustavasti tietoverkkojen välityksellä. Tarjolla on lähes 60 verkko-opintojaksoa eri aloilta. Seuraava opintokierros alkaa ja ilmoittautuminen siihen päättyy Lisätietoa ja ilmoittautumiset Avoin AMK - kaikille avoin mahdollisuus opiskella ammattikorkeakoulun opintoja. Opintojaksoille voi osallistua pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta. Opintotarjonta: https://soleops.cou.fi/opsnet/

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden

Toiminta konkretisoituu seutukuntakohtaisesti räätälöityjen, yhteisten koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeiden MAAKUNTAKORKEAKOULU / POHJOIS-LAPIN OSAAMISSTRATEGIA 2010-2015 1. Maakuntakorkeakoulun tavoitteet Lapin maakuntakorkeakoulu on Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Lapin

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1

Virtuaaliammattikorkeakoulu. strategia versio 1.1 Virtuaaliammattikorkeakoulu www.virtuaaliamk.fi www.amk.fi VirtuaaliAMK-toiminnan strategialinjaukset strategia versio 1.1 1 Visio Virtuaaliammattikorkeakoulu on Suomen ammattikorkeakoulujen muodostama

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Peruskoulu-työpaja

Peruskoulu-työpaja Peruskoulu-työpaja 16.5.2016 Strategisen hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus -painopistealue kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin toimenpide 1: Uudistetaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu

Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman valmistelu MetsäBio hanke Ossi Klemetti, Kainuun Etu Oy Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus 1 Taustaa Kainuun talousmetsät ovat vahvasti vajaakäytössä.

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Uraa ja osaamista rakentamassa!

Uraa ja osaamista rakentamassa! Uraa ja osaamista rakentamassa! 18.4.2016 Projektipäällikkö, KT, Liisa Marttila http://uraseurannat.fi Mikä? AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä maakunnan voimavarana 1 Taustatietoja Laaja-alainen kuntayhtymä toiminut 12 vuotta Omistuspohja: 14 jäsenkuntaa ja 3 sopimusperusteista kuntaa 2007 budjetti 37 m Yksikköhintaopiskelijoita

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN

omallepolulle Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun KORKEAKOULUUN omallepolulle KORKEAKOULUUN Koe korkeakoulu jo nyt! Tutustu eri aloihin, löydät ehkä tulevaisuutesi facebook.com/omallepolullekorkeakouluun Osallistu Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamille

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kohti Turun konservatorion strategiaa 2020 RTF Report - luotu 18.11.2014 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet 2014 tpo alaikäiset 374 95 73 2014 uusi opisk kl 17 7 5 2014 uusi opisk mt 3 3 2 2014 uusi

Lisätiedot