Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla"

Transkriptio

1 TERVEYDENHUOLTO TIETEESSÄ HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis -tutkimus, International University Audentes, Tallinna, Viro MERVI LEPISTÖ TtT, yliopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu JUKKA K. VIHERSAARI KTL, luennoitsija International University Audentes, Tallinna, Viro Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla Lähtökohdat Painehaavat ovat yksi esimerkki väestön ikääntymisen aiheuttamista sairauksista. Ne ovat monitahoinen ja kallis ongelma ja kuluttavat terveydenhuollon resursseja. Painehaavojen syntymistä voidaan ehkäistä hoidollisesti tehokkaiden ja kliinisesti tutkittujen painehaavapatjojen avulla ja oikealla hoidolla. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida, mitä hyötyjä ja kustannuksia terveyskeskukselle koituu, jos se investoi tarpeenmukaisiin painehaavapatjoihin jokaiselle potilaalle. Menetelmät Tämän tapaustutkimuksen kohteena olivat Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden osastot (yhteensä 66 potilaspaikkaa). Investoinnin hyödyt ja kustannukset määritellään ruotsalaisella PENG-analyysimenetelmällä. Tutkimusaineisto on kerätty kuuden asiantuntijan muodostaman tutkimusryhmän useiden keskustelujen ja pohdintojen sekä tutkimusryhmän ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen perusteella. Tulokset Terveyskeskukselle syntyy hyötyjä ja säästöjä painehaavapatjojen käytöstä painehaavojen ehkäisyn vuoksi mm. materiaali- ja palkkakustannuksissa, kun lisähenkilökunnan tarve ja hoitopäivämaksut vähentyvät. Euromääräisesti arvioituna säästöt ovat yhteensä euroa vuodessa. Investointi painehaavapatjoihin maksaa terveyskeskukselle euroa. Patja kestää vähintään 5 vuotta, ja kulu vuodessa on enintään euroa. Päätelmät Painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjojen avulla tulee alkuinvestoinnista huolimatta halvemmaksi kuin painehaavojen hoito nykymenetelmin. Investointi maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa. Tuloksilla on myös laajempaa merkitystä, sillä painehaavoja on muillakin potilailla kuin terveyskeskusten vuodeosastojen potilailla. VERTAISARVIOITU VV Painehaavat ovat monitahoinen ja kustannuksia aiheuttava ongelma terveydenhuollossa. Niitä syntyy erityisesti vuodepotilaille, jotka joutuvat makaamaan pitkiä aikoja eivätkä pysty itse kääntymään vuoteessa. Painehaava syntyy sellaiselle ihoalueelle, jossa luu painaa ihoa ja estää sen normaalia verenkiertoa. Painehaavat syntyvät yleensä lonkkien ja alaselän alueille mutta myös kantapäihin, kyynärpäihin ja lapaluiden ulkonemiin. Painehaavoja syntyy helposti etenkin laihoille ja huonokuntoisille potilaille. Verenkierron pitkäaikainen estyminen johtaa kudostuhoon, jossa voi syntyä suuria ja syviä painehaavoja (1). Ikääntyneen väestön osuus Suomessa kasvaa tulevina vuosina merkittävästi. Samalla yleistyvät iäkkäille ominaiset sairaudet, kuten painehaava. Vuonna 2000 Suomessa leikattiin 150 painehaavaa, ja yhden syvän painehaavan hoitokulut kuntoutusjaksoineen olivat (2). Painehaavojen hoidon kokonaiskustannusten arvioidaan olevan Suomessa noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2010 (3). Isossa-Britanniassa painehaavojen hoitokustannusten on osoitettu olevan vuosittain 1,5 2,3 miljardia (4). Hoitajapulan ja terveydenhuollon kustannussäästöjen vuoksi painehaavojen ehkäisy olisi ehdottoman tärkeää Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

2 TERVEYDENHUOLTO Kirjallisuutta 1 Huovinen P. Painehaavat. Lääkärikirja Duodecim, (http://www.terveyskirjasto.fi/terve yskirjasto/tk.kotip_haku=painehaav a&p_artikkeli=dlk00313). 2 Hätinen P, Juutilainen V. Painehaava vakavasti otettava asia. Selkäydinvamma 2004;1: Soppi E. Painehaava esiintyminen, patofysiologia ja ehkäisy. Duodecim 2010;126: Bennet G, Dealey C, Posnett J. The cost of pressure ulcers on the UK. Age and ageing 2004;33: Lepäntalo M, Ahokas T, Heinänen T ym. Haavapotilaan hoitopolku HYKS:n sairaanhoitoalueella. Duodecim 2009;125: Takala J, Varmavuo JS, Soppi E. Prevention of pressure sores in acute respiratory failure: a randomised controlled trial. Clinical Intensive Care 1996;7: Dahlgren LE, Lundgren G, Stigberg L. Make IT profitable! PENG A Practical Tool for Financial Evaluaton of IT Benefits. Tukholma: Ekerlids Förlag 1997: Lepistö M. Pressure ulcer risk assessment in long-term care. Developing an instrument. Väitöskirja. Turun yliopisto 2004: Tannen A, Balzer K, Kottner J, Dassen T, Halfens R, Mertens E. Diagnostic accuracy of two pressure ulcer risk scales and a generic nursing assessment tool. A psychometric comparison. Journal of Clinical Nursing 2010;19:1518. Sidonnaisuudet: Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. etenkin kun merkittävä osa voitaisiin ehkäistä tai hoitaa varhaisvaiheessa (5). Riskitekijöiden määrittäminen, riskipotilaiden tunnistaminen ja tarvittavien ehkäisytoimien toteuttaminen vähentää painehaavoja. Painehaavojen ehkäisemiseksi on ratkaisevaa käyttää apuvälineitä, kuten painehaavapatjoja. Oikein käytettynä ja painehaavojen potilaslähtöisiin riskitekijöihin kohdistuvalla hoidolla painehaavapatjat ehkäisevät painehaavojen syntymistä. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida painehaavapatjainvestoinnista terveyskeskukselle syntyvät kustannukset ja painehaavojen ehkäisemisestä koituvat säästöt. Kyseessä on kustannushyötyanalyysi, jossa arvioidaan resurssien panostuksella saavutettuja vaikutuksia. Painehaavapatjoja on ollut käytössä sairaaloissa ja pitkäaikaishoidossa vuodesta 1988 lähtien, mutta terveyskeskusten potilaille niitä ei ole vielä hankittu tarpeen mukaisesti. Aineisto ja menetelmät Korkeatasoiset ja potilaan painehaavariskin mukaiset painehaavapatjat ja hoito ehkäisevät tehokkaasti painehaavoja (6). Kaikkia painehaavoja ei kuitenkaan voida ehkäistä, esimerkiksi vaikeaa diabetesta sairastavilta, halvaantuneilta tai verenkiertohäiriöstä tai vajaaravitsemuksesta kärsiviltä potilailta, joilla on ennaltaehkäisystä huolimatta suurempi riski saada painehaava. Tässä tutkimuksessa lähdettiin kuvitteellisesta ideaalitilanteesta, jossa jokaisella potilaalla olisi tarvettaan vastaava suomalaisvalmisteinen painehaavapatja, jolloin painehaavojen ehkäisy olisi tehokasta (painehaavoja ei syntyisi) tai jo syntynyt painehaava parantuisi nopeammin. Tutkimusryhmä arvioi painehaavapatjan hyötyjä terveyskeskuksen näkökulmasta hyödyntäen ruotsalaista PENG (prioritering efter nytta grunder) -analyysimenetelmää (7). PENGanalyysi määrittää investoinnista koituvat hyödyt euromääräisesti ja vertaa hyötyjä investoinnin kustannuksiin. Menetelmää on käytetty yleisesti Ruotsissa (esim. saumaton hoitoketju, leikkausosaston tietojärjestelmän arviointi Karoliinisessa sairaalassa, sähköinen resepti) (8). Tutkimuksen kohteena olivat Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaiden osastot (yhteensä 66 vuode- paikkaa). Pääkaupunkiseudun terveyskeskusten vuodeosastoilla painehaavojen ilmaantuvuus vuonna 2004 oli noin 11 % (10,86 %) (9). Kotisairaanhoito ja erikoissairaanhoito rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tulokset Tutkimuksessa oletetaan, että painehaavapotilaat (ilmaantuvuus 10 %) aiheuttavat painehaavanhoidosta terveyskeskukselle tiettyjä toimenpidekuluja, jotka ovat suuruudeltaan 10 % kyseisten toimenpiteiden kokonaiskuluista. Kun painehaavojen ilmaantuvuus poistuu ( 10 %) painehaavapatjojen käytön vuoksi, kuluissa säästetään seuraavasti (kuvio 1). Haavanhoitotarvikkeiden käytön vähentyessä syntyy vähemmän jätteitä. Tästä aiheutuva säästö on laskettu kaavalla vuodeosaston vuosittaiset jätekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 %, jolloin säästöksi saadaan Hoitavien haavatuotteiden, suojavälineiden ja haavatarvikkeiden käyttö painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset hoitotarvikekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Kipu-, uni-, psyyken- ja puudutelääkkeiden käyttö painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset em. lääkekustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Lisäkomplikaatiot ja infektiot vähenevät painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi, mikä vähentää erityisesti antibioottien tarvetta. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset antibioottikustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Varastointi- ja jakelukustannukset vähenevät lääke- ja haavatarvikkeiden käytön vähentyessä. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset varastointi- ja jakelukustannukset x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Lisähenkilökunnan tarve painehaavojen tehokkaan ehkäisyn vuoksi. Keskimäärin kaksi painehaavapotilasta vuodessa tarvitsee painehaavan takia lisähenkilökuntaa (sairaanhoitajia) 14 päivän ajan. Säästö on laskettu kaavalla: sairaanhoitajan tuntipalkka 15,91 /h (sis. sosiaalikulut) x 14 hoitopäivää (8 h), jolloin 3706 Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

3 TIETEESSÄ KUVIO 1. Painehaavapatjan hyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kuviossa on esitetty hyödyt, jotka aiheutuvat oikealla hoidolla, kun ennaltaehkäisevien painehaavapatjojen käyttöaste on 100 %. Vihreällä merkityt hyödyt ovat suoria euromääräisesti arvioitavia hyötyjä, jotka vaikuttavat organisaation tuloksiin. Punaiset hyödyt edustavat usein ns. pehmeitä arvoja ja ovat rahallisesti vaikeasti arvioitavissa mutta tärkeitä vastuullisessa hoito- ja hoivatyössä. Jätteiden syntyminen Hoitavien haavatuotteiden, suojavälineiden, haavatavaroiden käyttö Painehaavojen tehokas preventio Materiaalien kustannukset vähenevät Lääkekustannukset vähenevät Tarvikekustannukset vähenevät 530 Työntekijöiden vaihtuvuus Kipu-, uni-, psyyke-, puudutelääkkeiden käyttö Varastointi- ja jakelukustannukset vähenevät Hygieniahuollon kustannukset vähenevät 530 Lisäkoulutuksen tarve 813 Terveyskeskuksen hyödyt painehaavapatjan oikeasta käytöstä ja potilaan hoidosta Henkilökustannukset vähenevät Johtamiskustannukset vähenevät 293 Lisähenkilökunnan tarve Laitosapulaisten tarve Tehokas toiminnan suunnittelu 286 Valituksiin vastaaminen 7 Vältetään haasteilta oikeuteen Vaihtoehtoiset/ outsouring kustannukset vähenevät Eristystarve Sakkomaksut vähenevät Pesulan tarve Jätteiden kuljetus Plastiikkakirurgin konsultaatiomaksut vähenevät Kuljetusmaksut vähenevät Lisäkomplikaatiot/ infektiot vähenevät Hoitopäiväjaksot vähenevät Hoitopaikkojen tarve Laboratorio-, haava-, verinäytekustannukset vähenevät 121 Vakuutusmaksut vähenevät (potilasvakuutus) Sairauspäivien määrä 179 Työturvallisuus ja ergonomia tehostuvat 179 Lääkäri Tehokkuus lisääntyy Psyyken kuormitus Työmotivaatio ja vastuu lisääntyy Sairaanhoitaja Sitoutuminen kasvaa Lisää aikaa kouluttautumiseen Olemassa olevan painehaavan hoitoaika lyhenee Laitosapulainen Hoitotyön ajankäytön oikea kohdentuminen Lisää aikaa perehdyttämiseen Omaisten ohjaustarve Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

4 TERVEYDENHUOLTO KUVIO 2. Painehaavapatjainvestoinnin nettonykyarvo, NPV. Nettonykyarvo, NPV: Pn n NPV = Σ (1 + i) n INV jossa n=1 Pn = nettokassavirta INV = alkuinvestointi n = jaksojen lukumäärä i = korkokanta = (1,05427) 2 + (1,05427) 3 + (1,05427) (1,05427) 4 + (1,05427) 5 = ( ) = = kahden hoitajan kahden viikon palkkakustannuksista aiheutuva säästö on Painehaavojen tehokas ehkäisy vähentää laitosapulaisten tarvetta, koska siivouksen tarve. Yhden painehaavan vuoksi vuodeosastolle palkataan viisi laitosapulaista, joiden tuntipalkka on 12,83 (sis. sosiaalikulut, 38,15 h/viikko). Vuoden aikana vuodeosastolla on ollut 22 painehaavaa, ja yhden painehaavan pidentynyt hoitoaika on 14 päivää. Laskukaavalla [5 x (12,83 x 38,15)] x 2 saadaan yhden painehaavan kuluiksi ja kokonaissäästöksi Myös siirtoviivepotilaista aiheutuvat sakkomaksut vähenevät, kun potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta suoraan perusterveydenhuoltoon. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston 13 sakkomaksua (yht ) ajalta tammi maaliskuu 2007 x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Hoitopäivämaksut painehaavaleikkauksen jälkeen vähenevät painehaavojen tehokkaan ehkäisyn ansiosta. Vuodeosastolla on hoidettu kaksi painehaavaleikkausta, mikä on vaatinut 36 hoitopäivää / painehaava. Yksi hoitopäivä maksaa vuodeosastolla 123. Säästö on laskettu kaavalla 2 x 36 päivää x 123 = Plastiikkakirurgin konsultaatiomaksut vähenevät painehaavojen leikkaustarpeen vähentyessä. Konsultaatiomaksu on 35 ja konsultaatioita tehtiin yhteensä 40 kappaletta, joten säästöksi saadaan Potilaan kuljetusmaksut vuodeosastolta erikoissairaanhoitoon tutkimuksia tai leikkauksia varten vähenevät. Säästö on laskettu kaavalla: vuodeosaston vuosittaiset kuljetusmaksut x painehaavojen ilmaantuvuus 10 % = Painehaavapatjojen ehkäistessä painehaavoja terveyskeskukselle kertyy vuodessa säästöjä Summa ei sisällä jo syntyneiden painehaavojen hoitoajan lyhentymisestä aiheutuvia säästöjä. Laskelmat nojaavat edellä mainittuun pääkaupunkiseudulla tehtyyn painehaavojen ilmaantuvuustutkimukseen, sillä se antaa konkreettisen kuvan Suomen tilanteesta (9). Painehaavapatjojen investointikustannus Tutkimuksessa rajattiin painehaavapatjat potilaan liikuntakyvyn mukaan kahteen ryhmään: liikuntarajoitteisille potilaille tarkoitettuihin ja täysin liikuntakyvyttömille potilaille tarkoitettuihin patjoihin. Tutkimuksessa käytettyjen patjojen hinnat ovat suomalaisen valmistajan ilmoittamat ja edustavat alan markkinahintoja. Liikuntarajoitteisten potilaiden patja on tässä tutkimuksessa patja A (painehaavojen asteet 1 2) ja täysin liikuntakyvyttömien potilaiden patja on patja B (painehaavojen asteet 3 4). Patja A:n hinta on 700. Sen tekninen käyttöikä on viisi vuotta, jonka jälkeen se hävitetään. Patjan B hintaan vaikuttavat useat tekijät. Sen hankintahinta on ja tekninen käyttöikä 10 vuotta. Patjan säätölaite kestää 10 vuotta ja vaatii kaksi huoltokertaa (kustannukset yhteensä noin 600 ). Viiden vuoden käytön jälkeen tarvitaan uusi kennosto (noin ). Kymmenen vuoden aikana tarvitaan kolme uutta päällistä (yhteensä noin 600 ). Patjan kokonaishinta on siten yhteensä Tutkimusryhmän jäsen mittasi Hyvinkään terveyskeskussairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla painehaavojen riskit yleisimmin käytetyllä ja luotetuimmalla Bradenin riskipistemittarilla (10). Potilaista 12 oli pienen riskin potilaita (patja A), keskisuuren riskin potilaita oli 17 (patja A), suuren riskin potilaita 32 (patja B) ja erittäin suuren riskin potilaita 5 (patja B). Tulosten perusteella voidaan laskea vuodeosastojen painehaavapatjojen investointikustannus: 29 x patja A, investointikustannus 29 x 700 = ja 37 x patja B, investointikus Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

5 TIETEESSÄ Tästä asiasta tiedettiin Painehaavoja on suomalaisessa sairaanhoidossa jopa viidesosalla potilaista. Usein painehaavojen syntyminen on vain tavanomaisten epäonnistuneiden hoitotoimenpiteiden lopputulos. Suomessa painehaavojen hoitokustannusten on laskettu olevan vuosittain 200 miljoonaa euroa. Painehaavojen syntymistä voidaan tehokkaasti ehkäistä hoidollisesti toimivien (esim. vaihtuvapaineisuus) ja kliinisesti tutkittujen painehaavapatjojen avulla ja oikealla hoidolla. Mitä tutkimus opetti Painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjoja apuna käyttäen tulee halvemmaksi kuin niiden hoito nykymenetelmin. Investointi painehaavapatjoihin maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa. Painehaavapatjojen käyttö terveydenhuollossa helpottaa hoitohenkilökunnan työtä ajankäytön kohdistuessa oikeisiin hoitotoimenpiteisiin. PENG-analyysi on arvokas työkalu tuodessaan tutkittavia tekijöitä esiin monipuolisesti (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen). tannus 37 x = Vuodeosastojen (yhteensä 66 vuodepaikkaa) potilaiden tarpeita vastaavat painehaavapatjat maksavat yhteensä Em. tietojen perusteella voidaan laskea investoinnin kannattavuusarvio eli nettonykyarvo, NPV (kuvio 2). Tuleva kassavirta on laskettu säästöinä (painehaavojen tehokas ehkäisy, hyödyt (kuvio 1), elinkaari on viisi vuotta (patja A), investoinnin hinta on ja laskentakorkokannaksi on valittu Euribor 360 kunnan pienen riskin vuoksi (18. heinäkuuta 2008: 5,427). Investoinnin positiivinen nykyarvo (NPV > 0) osoittaa, että projekti tuottaa elinkaarijaksolla välitöntä taloudellista hyötyä, jolloin hanke tulisi toteuttaa. Taloudellisesti varman investoinnin tunnusmerkkinä voidaan pitää sitä, että investoinnin nykyarvo (NPV) on elinkaaren päättyessä suurempi kuin alun perin tehty investointi. Painehaavapatjainvestoinnin nettonykyarvo ( ) on suurempi kuin alkuperäinen investointi ( ). Pohdinta Tutkimustulokset osoittavat, että painehaavojen ehkäisy ja hoito painehaavapatjojen avulla tulee alkuinvestoinnista huolimatta halvemmaksi kuin painehaavojen hoito nykymenetelmin. Investointi maksaa itsensä takaisin hieman yli kahdessa vuodessa, sillä investoinnista saadut vuosittaiset hyödyt ovat , kun investointi maksaa Halvempien patjojen (patja A, 700 ) elinkaari on 5 vuotta ja kalliimpien patjojen (patja B, ) 10 vuotta. Painehaavapatjoista kertyvät hyödyt terveyskeskukselle ovat todellisuudessa kuitenkin suuremmat, sillä tutkimuksessa ei otettu huomioon jo aiheutuneen painehaavan hoitoajan lyhenemisestä koituvia säästöjä. Lisäksi painehaavapatjojen hankintahintaan voi tulla volyymialennus suuria patjamääriä ostettaessa. Patjaa valittaessa on kuitenkin tärkeintä, että sen hoidollinen tehokkuus on kliinisesti osoitettu. PENG-analyysi on menetelmänä hyödyllinen käytännöllisyytensä ja havainnollisuutensa vuoksi. Tosin sitä ei voida pitää luonteeltaan täysin tieteellisenä, vaan sen tulokset ovat suuntaa antavia. PENG-analyysi ottaa huomioon myös pehmeät arvot, jotka usein jäävät investointipäätöksissä huomioimatta. Näitä hyötyjä on kuitenkin vaikea arvioida euromääräisesti. Painehaavapatjainvestoinnin pehmeitä arvoja kuvaavia hyötyjä terveyskeskuksen näkökulmasta ovat mm. hoitajien työmotivaation ja vastuun lisääntyminen, mikä lisää työn tehokkuutta ja työhön sitoutumista (kts. kuvio 1). PENG-menetelmän mukainen ajattelumalli sopii terveydenhuollon kustannuslaskelmiin prosessimaisen luonteen takia yksikin muutos potilaan hoitostrategiassa vaikuttaa useaan tekijään säästäen tai lisäten kustannuksia. Tämä PENG-analyysi tekee näkyväksi painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvät tekijät ja niistä koituvat kustannukset, jolloin esim. poliittisesti valitut päätöksentekijät saavat selkeämmät perusteet päätöksentekoon. Alan liiketoiminnan tulisi olla palveluliiketoimintaa. Palveluun tulisi kuulua tuotteen lisäksi palvelupaketti, joka sisältäisi mm. terveystaloudellista koulutusta ostopäätösten tekijöille (osastonhoitajat, ylilääkärit) ja patjan käyttökoulutuksen hoitajille ja laitosapulaisille kouluttajana terveydenhuollon ammattilainen. Lisäksi palvelupakettiin tulisi kuulua patjojen säännöllinen ja luotettava ylläpito täyden käyttöasteen takaamiseksi. Tutkimustuloksilla on myös laajempaaa merkitystä, sillä painehaavoja on myös erikoissairaanhoidon, vanhainkotien, hoitokotien, kotisairaaloiden ja kotihoidon potilailla sekä pyörätuolipotilailla. Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk

6 ENGLISH SUMMARY HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis research International University Audentes, Tallinn, Estonia MERVI LEPISTÖ JUKKA K. VIHERSAARI Cost benefits of investing in special mattresses for long-term care Background The growing elderly population of Finland will present a demographic health care challenge in forthcoming years, the number of person of 80 s and 90 s is increasing considerably. While these age groups need for health care services increases the health care personnel is declining. Elderly patients often develop pressure ulcers (PUs). A combination of pressure, shear and/or friction is causing damage to the skin and underlying tissues. PUs are a source of unnecessary pain and suffering and a risk for secondary infections. Although PUs are a common problem in all patients they occur most often in the elderly, bedridden, and severely ill. The incidence among patients in the Helsinki metropolitan area is approximately 10.86%. The first step in PU prevention is to identify the patients at risk. The prevalence of PUs is consistently higher in long-term care than acute care. Proper management and care can help to prevent the development of PUs and important advances have been made using special pressure ulcer mattresses. Methods The aim of this study was to estimate the cost benefits of investing in special mattresses for public health care and to show that it is cost effective to make the investment rather than continuing to operate with the current care methods. The target of the study was the long-term patients department (66 beds) of a primary health care unit located in Hyvinkää, Finland. This research was implemented utilising PENG methodology and an analysis team consisting of several professionals from the health care field. Results The results indicate that it is beneficial to invest in the special mattresses, the repayment period (pay back) being slightly over two years. The cumulative annual savings from the effective prevention of PUs are The investment price is and the lifetime of the investment is at least 5 years (depending on the mattress type). Soft variables, that are difficult to evaluate financially, were taken into consideration. From the viewpoint of the health care personnel the investment increases work motivation, responsibility, commitment and overall quality of the care. Conclusions In order to advance the humane level of elderly care, Finnish municipalities should invest in therapeutically effective special pressure relieving mattresses. These mattresses, when correctly and effectively utilised, help to prevent PUs from developing and therefore ease the workloads of the nursing staff. Besides financial savings, less patient suffering and less demand on limited nursing personnel resources are further beneficial consequences. The relevance of the issue is applicable outside the clinical setting, too, since PUs are not restricted to long-term patients in primary health care; patients in special medical treatment, home care, home care hospitals, residential homes for the elderly and wheel chairs, among others, also suffer from PUs Suomen Lääkärilehti 45/2010 vsk 65

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012

Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Karjalan XII lääketiedepäivät 13.6. 14.6.2012 Perusterveydenhuollon kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet/challenges and possibilities in developing primary health care Prof. Raimo Kettunen Raimo Kettunen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta

Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia; kokemuksia ja näkemyksiä Kyamk:n TKItoiminnasta 2009 2013 Ex tutkimusjohtaja Juhani Pekkola, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Yhteiskunta perustuu luottamukseen

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta

Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Mitä tietoa sairaalan johto tarvitsee infektioiden torjunnasta Hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät 18.-19.5.2017 Infektiolääkäri Jaana Leppäaho-Lakka Keski-Suomen keskussairaala Mitä hoitoon

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 21.11.2016 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä

emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä emedic - kokemuksia etäkonsultaation ja itsehoidon tutkimuksesta ja kehittämisestä Johanna Krappe, FM, projektipäällikkö Turku, SOTETITE-päivät, 27.5.2013 emedic lyhyesti Neljä maata, kuusi partneria ja

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla

Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla Päihteidenkäyttäjien hoitotyö Auroran infektiosairauksien poliklinikalla 1 XVII VALTAKUNNALLINEN HIV-KOULUTUS 11.2.2016 SAIRAANHOITAJA HELENA MÄKINEN Helena 2 Potilaat HIV+ HCV+ usein päihteidenkäyttäjät

Lisätiedot

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen

Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen Painehaava Hoidon laadun mittari? Ansa Iivanainen 1 SHHY ry suosittelee käytettävän painehaava Pressure ulcer Pressure injury Pressure sore Decubitus Decubiti Decubitus ulcer Trophic ulcer Bed sore Ischaemic

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli

Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Kaksiportainen vierianalytiikan koulutusmalli Liisa Lehto SKKY:n kevätkoulutuspäivät Koulutusmallien kuvaus Kirjallisuushaun perusteella( CINAHL, Cohrane, Medline, Scopus tietokannat) on hyvin vähän raportoitu

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell

MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell MUUTOS-hanke: Sote-palvelutarpeet ja palveluverkon kartoitus Hallintoylilääkäri Eeva Reissell 29.6.2016 Palvelutarpeet ja palveluverkko/eeva Reissell 1 Keskeiset kysymykset Mikä on sairaalan rooli tulevaisuudessa

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA

LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA LÄÄKEHOIDON TOTEUTTAMINEN CLOSED LOOP- PERIAATTEELLA Tuija Kallio Päivystyksen ylilääkäri Tietohallintoylilääkäri ESSHP LÄÄKITYKSESSÄ TAPAHTUVAT POIKKEAMAT =Lääkehoitoon liittyvä, suunnitellusta tai sovitusta

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN PERUSTERVEYDENHUOLLON VAHVISTAMINEN Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 Päivi Koivuranta-Vaara Hallintoylilääkäri Terveydenhuollon ongelmia palvelutarpeen ja kysynnän kasvu rahoituksen niukkeneminen henkilöstön

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4

Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio. 4 Uusi! Kliinisesti testattu innovaatio TENA U-test helppo ja yksinkertainen vaippaan asetettava testi virtsatieinfektioiden tunnistamiseen www.tena.fi Jopa 50%:lla hoitolaitosten asukkaista on joskus virtsatieinfektio.

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa

Kaatumisten ehkäisy sairaalassa Kaatumisten ehkäisy sairaalassa IKINÄ-mittarin screening version pilotointi KYSissä IKINÄ -mittari Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisyyn on kiinnitetty THL:ssä huomiota jo useiden vuosien ajan ja materiaalia

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä.

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. TtM, sh Jaana Heiskanen Sisältö 1. Akuutin silmänpainekohtauksen syyt 2. Akuutin silmänpainekohtauksen oireet 3. Akuutin silmänpainekohtauspotilaan hoidon

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lääkkeiden koneellinen annosjakelu Lotta Heikari proviisori, Keljon apteekki Vanhustyön avopalveluohjaajat Jyväskylä 17.3.2006 (Suomen Apteekkariliiton aineiston pohjalta) Sisältö Lääkkeiden koneellinen

Lisätiedot

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin

Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Työn ja organisaation ominaisuuksien vaikutus henkilöstön hyvinvointiin Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Esityksen rakenne Kiireen merkitykset ja vaikutukset Job control / vaikutusmahdollisuudet Oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa

Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset. Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Valtimotautiriskiin liittyvät Käypä hoitosuositukset Tutkimus Päijät-Hämeen pth:n ja esh:n hoitajien keskuudessa Risto Kuronen Koulutusylilääkäri Päijät-Hämeen Perusterveydenhuollon yksikkö 29.5.2013 Kuronen,

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Painehaavojen kirurginen hoito

Painehaavojen kirurginen hoito Painehaavojen kirurginen hoito Kristiina Hietanen Plastiikkakirurgi 1.11.2017 Määritelmä Ihon tai ihonalaisen kudoksen vaurio, jonka on aiheuttanut paine ja/tai ihon venyttyminen ja hankaus yhdessä tai

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä

Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä Never ending story -käsihygieniahavainnointi käytännössä 42. Valtakunnalliset Sairaalahygieniapäivät 16. 17.3.2016 Helena Ojanperä osastonhoitaja/hygieniahoitaja, sh,ttm PPSHP/OYS infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Virheen diagnostiikka

Virheen diagnostiikka Virheen diagnostiikka Työolot ja organisaatio Yksilön ja systeemin näkökohta Millaisia virheitä tapahtuu? Miten virheet havaitaan? To Err Is Human Diagnostic Treatment Preventive Other Types of errors

Lisätiedot

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto

Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto Yksilön ja yhteisön etu vastakkain? Prof. Veikko Launis Lääketieteellinen etiikka Kliininen laitos, Turun yliopisto EETTINEN LÄHTÖKOHTA HELSINGIN JULISTUS (Artikla 8): Vaikka lääketieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon

Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Muuttuva diagnostiikka avain yksilöityyn hoitoon Olli Carpén, Patologian professori, Turun yliopisto ja Patologian palvelualue, TYKS-SAPA liikelaitos ChemBio Finland 2013 EGENTLIGA HOSPITAL FINLANDS DISTRICT

Lisätiedot

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa?

Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Johda ja arvioi osaamista: Miten yleislääkärin osaaminen pysyy muutoksen vauhdissa? Arja Helin-Salmivaara LT, yleislääk.erik.lääk., koulutusylilääkäri HUS:n yleislääketieteen yksikkö Sidonnaisuudet Ei

Lisätiedot

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli -

Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Saattohoidon kansalliset suositukset - Eksote:n malli - Eero Vuorinen, oyl Anestesiologian erikoislääkäri Kivun hoidon ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys EKSOTE/CAREA PALLIATIIVINEN HOITO European

Lisätiedot

Muistisairaan hoitomallia etsimässä

Muistisairaan hoitomallia etsimässä Muistisairaan hoitomallia etsimässä Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri Mehiläinen Ympyrätalo Muistisairaudet Käypä hoito -työryhmän jäsen SIDONNAISUUTENI KAUPALLISEEN YRITYKSEEN VIIMEISEN 3

Lisätiedot

Raskausdiabeteksen hoitoa mobiilisti - ekosysteemihanke. Seppo Heinonen Toimialajohtaja, professori

Raskausdiabeteksen hoitoa mobiilisti - ekosysteemihanke. Seppo Heinonen Toimialajohtaja, professori Raskausdiabeteksen hoitoa mobiilisti - ekosysteemihanke Seppo Heinonen Toimialajohtaja, professori CleverHealth Network CleverHealth Network on terveysteknologian ekosysteemi, jossa yritykset yhdessä terveydenhuollon

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building

Miten haasteeseen vastataan: Capacity building Miten haasteeseen vastataan: Capacity building 4.12.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Qualifications of a sustainable health system Health spending outpaces GDP growth x 3

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Trends and challenges in Home Care in Finland

Trends and challenges in Home Care in Finland Trends and challenges in Home Care in Finland Leena Lähdesmäki, lecturer Soile Tikkanen, lecturer Oulainen Vocational College, Social and Health Care Unit Finland Introductions In Finland, the municipalities

Lisätiedot

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN

Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Tutkintotyö Anne-Marie Nääppä PAINEPUKUMATERIAALIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

oyl Konsta Pamilo 9/27/12 3 9/27/12 4 9/27/12 5 Tekonivel leikausten määrän on arvioitu lisääntyvän 50% tulevan vuosi kymmenen aikana Revisio taakka kasvaa Paine terveydenhuollon kustannusten laskemiseen

Lisätiedot

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa?

Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Terveydenhuollon vaikuttavuus mitä sillä haetaan? Säästöjä vai parempaa hoitoa? Taina Mäntyranta lääkintöneuvos, STM Sidonnaisuudet: Käypä hoito: johtoryhmän jäsen Lääkkeiden hintalautakunta: varajäsen

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Ravitsemushoito KYSissä. Merja Miettinen, hallintoylihoitaja, dos. Tarja Tervo-Heikkinen, hoitotyön kliininen asiantuntija

Ravitsemushoito KYSissä. Merja Miettinen, hallintoylihoitaja, dos. Tarja Tervo-Heikkinen, hoitotyön kliininen asiantuntija Ravitsemushoito KYSissä Merja Miettinen, hallintoylihoitaja, dos. Tarja Tervo-Heikkinen, hoitotyön kliininen asiantuntija Ravitsemushoito KYSissä Perustuu valtakunnallisiin ohjeisiin ja suosituksiin mm.

Lisätiedot