MAGENTA. Luovaa vetovoimaa Lapista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAGENTA. Luovaa vetovoimaa Lapista"

Transkriptio

1 MAGENTA Luovaa vetovoimaa Lapista 1

2 Sisällys Magenta-hanke parantaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä Lapissa 3 Visuaalinen taide alueellisena voimavarana 4 5 Täydennyskoulutusta tutkinnon jälkeen 6 7 Kansainvälisten toimintojen kehittäminen 8 9 Manageritoiminnalla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä Palvelumuotoilu kuvataiteen palvelujen suunnittelun työkaluna Hyvinvointipalveluja kuvataiteen keinoin Yhteisötaiteen keskiössä on moniulotteinen yhdessä tekemisen prosessi Yritysyhteistyön kautta palveluja yrityksille ja taiteilijoille Taidelainaamo toiminnan kehittäminen Magenta Shortly in English Kuvaajat: Merja Aittamaa, Merja Briñón, Indrek Grigor, Ilkka Haapalinna, Henri Hagman, Margot Holts, Maria Huhmarniemi, Michael Jacobs, Anssi Jokiranta, Suvi Kiukas, Sampo Linkoneva, Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Tiina-Kaisa Niva, Anu Riestola

3 Muotoilijat Taija Sailio ja Stina Varkkola ideoivat kuvataiteen palveluja Magentahankkeessa järjestetyssä palvelumuotoilutuokiossa. Magenta-hankkeen keskiössä olivat taiteilijoiden täydennyskoulutus sekä manageritoiminnan ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen Lapissa. Yhteistyö ja verkostoituminen tarjosivat lisämahdollisuuksia taiteilijan työllistymiselle. Magenta-hanke parantaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä Lapissa Vuosina toteutetun Magenta-hankkeen tavoitteena oli lappilaisten taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen toiminnan keskiössä olivat taiteilijoiden täydennyskoulutus sekä manageriosaamisen ja kansainvälisten toimintojen kehittäminen. Hankkeessa luotiin tavoitteiden mukaisia rakenteita, verkostoja ja palveluja. Samalla suunniteltiin malleja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehitystyön myös tulevaisuudessa. Näitä ovat Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli ja Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli. Hanke työllisti Lapin alueen taiteilijoita projekteihin yrityksissä ja kunnissa. Projektien lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen ja merkityksen nostaminen Lapissa. Toiminta-alueena oli Lapin maakunta. Pilottikuntia olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari; pilottiyrityksiä taas Santa Park, Santa s Hotel Santa Claus sekä Tahkokallio Design+. Magenta-hankkeen hallinnoijana toimi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämis palvelut. Hanke työllisti manageri Merja Briñónin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Nivan Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluihin. Magenta-hanke oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen yhteistyöhanke. Rahoitus saatiin Euroopan Sosiaalirahastolta ja Lapin ELYkeskukselta. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastasivat lisäksi yhteistyökunnat ja -yritykset. 3

4 Visuaalinen taide alueellisena voimavarana 4 Magenta-hanke on ollut tärkeä visuaalisen taiteen alan kehittämisen ja toiminnan alusta. Hankkeessa on pyritty kehittämään Lapin tarpeisiin soveltuvia toiminta tapoja ja -malleja. On ollut hienoa havaita, että alueella on vahva tahtotila kehittää ja kehittyä sekä tarttua niihin haasteisiin, joita taiteen kentällä on havaittavissa. Toimiminen yhdessä taiteilijoiden, alueen kuntien ja yritysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut mielenkiintoinen matka, joka on osoittanut, että Lapissa tarvitaan ammattitaitoisia, motivoituneita ja innostuneita visuaalisen taiteen ammattilaisia. Alueellisesti Magenta-hanke on ollut edelläkävijä. Hankkeessa on lähestytty visu aalisen taiteen asiantuntijuutta monesta näkökulmasta. On tutkittu, kehi tetty, tuet tu, raivattu tietä ja kartoitettu visuaalisen taiteen mahdollisuuksia ja haasteita Lapissa. Osa toteuttajat, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin taiteilijaseura, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Taiteen edistämis keskuksen Lapin toimipiste, ovat yhdistäneet osaamisensa laajaksi toimintakokonaisuudeksi. Ilman tätä yhdessä tekemisen ja oppimisen prosessia emme olisi saavuttaneet niitä tuloksia, joita nyt ylpeänä esittelemme. Hankkeessa tehty työ on hyvä alku laajemmalle visuaalisen alan kehittämiselle. Haluamme kiittää rahoittajia, kaikkia osa toteuttajia, kuntia ja yrityksiä sekä muita yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti hankkeessa mu ka na olleita taiteilijoita onnistuneesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Merja Briñón manageri Tiina-Kaisa Niva projektipäällikkö

5 Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara taiteilijoille ja luoville organisaatioille. 5

6 Täydennyskoulutusta tutkinnon jälkeen 6 6 Taiteilijalla on harvoin työnantajaa. Yrittäjämäisesti työskennellessä vertaistuki on vähissä. Muuttuvassa maailmassa täydennyskoulutus on menestymisen ehto, mutta onko siihen mahdollisuuksia? Magenta-hanke toi taiteilijan ulottuville lisäkoulutusta, verkostoja ja asiakkaita. Hankkeessa luoduilla visuaalisen taiteen malleilla on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusala vastasi taiteen manageritoimintaa ja täydennyskoulutusta käsittelevän tutkimuksen toteuttamisesta. Opiskelija Heta Pöyry pohti tutkimuksessaan asiantuntijuuden roolia taiteilijoiden näkökulmasta ja kartoitti, kuinka koulutus paransi taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä. Tania-Maria Moilanen selvitti manageritoiminnan kehittämisen ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta.

7 Magenta-hankkeen täydennyskoulutus sisälsi yhteensä 21 koulutuspäivää ja seminaaria. Osallistujia oli yhteensä noin 400. Työelämälähtöistä koulutusta järjestettiin yhdeksässä kuva taideprojektissa. Taiteilija ja jatkuva oppiminen Taiteilijat työskentelevät usein yksin, joten mahdollisuudet täydennys koulutukseen ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan puuttuvat. Itsenäinen osallistuminen maksullisiin koulutuksiin on haasteellista. Magenta-hanke tarjosi maksutonta täydennys koulutusta lähinnä visuaalisen alan taiteilijoille, mutta mukana oli myös teatterin, sirkuksen ja musiikin sekä käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisia. Näin lisättiin verkostoitumista ja yhteistyötä. Koulutukseen oli mahdollista osallistua työn ohella. Koulutuksessa oli kolme painopistettä: urasuunnittelu, yrittäjyystaidot ja taiteilijan työhyvinvointi. Lähtökohtina olivat oman asiantuntijuuden tunnistaminen, valmiuksien tukeminen ja lisätaitojen oppiminen. Teemoja olivat muun muassa viestintä, markkinointi, palvelujen suunnittelu, hinnoittelu, varainhankinta ja taiteen soveltava käyttö. Taiteilijoilla oli mahdollisuus työllistyä työelämälähtöisiin pilottiprojekteihin: he saivat oppia ja soveltaa osaamistaan yhdessä yritysten ja kuntien kanssa. Täydennyskoulutuksen hyvät käytännöt on koottu Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malliin, jonka avulla voidaan jatkaa alan pitkäjänteistä kehittämistä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Taiteilijoiden täydennyskoulutuksen kehittämisestä hankkeessa vastasi projekti päällikkö Tiina-Kaisa Niva. Näyttelijä ja työyhteisövalmentaja Niina Nurmisen luennolla Taiteen paikka -seminaarissa toukokuussa 2013 tutustuttiin yhteisöä osallistaviin taiteen menetelmiin. 7

8 Kansainvälisten toimintojen kehittäminen 8 8 Lappilaisten kuvataiteilijoiden kansainvälistymiseen liittyvä yhteistyö on jo pitkään ollut tiivistä. Kansainvälistä huomiota on helpompi herättää ryhmänä muiden kanssa, ja laajat yhteisnäyttelyt hyödyttävät kaikkia osallistujia. Magenta kehitti ja pilotoi Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen mallin, joka mahdollistaa hyvän näky vyyden sekä pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan. Tarton taiteilijaseuran puheenjohtaja ja kuraattori Markus Toompere pystyttämässä Lapin taiteilijaseuran Karvanlähtöaikanäyttelyä Riian yliopiston akateemisessa kirjastossa joulukuussa 2011.

9 Napapiiriltä Baltiaan Kansainvälinen toiminta on aina ollut tärkeää Lapin taiteilijaseuralle. Seura teki strategisen päätöksen keskittyä vuosina Baltian ja Barentsin alueille ja laajensi näin kansainvälistä toimintaansa suunnitelmallisesti. Vuosina Lapin taiteilijaseura, Suomen Viron-instituutti ja Magenta-hanke kehittivät Lappilaisen kuvataiteen kansain välisten toimintojen mallin. Tavoitteina oli lisätä tietoisuutta lappilaisesta kuvataiteesta, löytää oikeat yhteistyökumppanit ja luoda kansainvälisiä verkostoja keskitetysti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Mallilla oli kaksi tärkeää pilottihanketta, joihin sisältyi neljä kansainvälistä kuraattorivierailua Lapissa. Näyttely Karvanlähtöaika Nykytaidetta Lapista ( ) aloitti kiertueensa Tartosta LOOVgalleriasta syyskuussa Näyttely jatkoi Riiaan Latviaan ja tammikuussa 2012 takaisin Viroon. Näyttelypaikkoja oli yhteensä 12, ja näyttely toteutettiin Suomen Viron-instituutin, Lapin taiteilijaseuran ja Tarton taiteilijaseuran yhteistyönä. I live on the Arctic Circle -näyttelykokonai suus avattiin elokuussa 2012 sa- manaikaisesti viidessä tallinnalaisessa galleriassa. Näyttelykokonaisuus jatkoi matkaansa Tallinnasta Riiaan, jossa se oli esillä kolmessa galleriassa syksyllä Näyttelykokonaisuutta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Frame-säätiö, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste, Suomen Viron-instituutti, Suomen Riian-suurlähetystö, Lapin taiteilijaseura ja Magentahanke (ESR). Kansainvälisten toimintojen mallia sovelletaan taiteilijaseuran uusissa kansainvälisissä hankkeissa. Uudenlaista taiteilijaresidenssitoimintaa pilotoidaan Artswap-projektissa. Managerien verkostoitumishanke Tandem Turkey European Union Cultural Managers Exchange puolestaan suuntaa kansainvälistä yhteistyötä Euroopan rajojen ulkopuolelle. Kansainvälisten toimintojen kehittämisestä hankkeessa vastasi manageri Merja Briñón. Karvanlähtöaika-taiteilijat: Raija Aula, Mia Hamari, Anssi Hanhela, Ilona Kivijärvi, Ninni Korkalo, Tuomas Korkalo, Essi Korva, Leila Lipiäinen, Riitta Moilanen, Olli Moisio, Tuuli Mukka, Marketta Nilsen, Elina Sipilä, Sointu Viinikka. I live on the Arctic Circle -taiteilijat: Mervi Autti, John Court, Joseph James, Riikka Jokiaho, Anssi Hanhela, Liisa Harju, Markku Heikkilä, Maria Huhmarniemi, Liisa Karintaus, Maria Kausalainen, Niina ja Tuomas Korkalo, Kalle Lampela, Leila Lipiäinen, Tuuli Mukka, Mari Oikarinen, Anu Riestola, Terhi Silenius, Tuula Turkki, CSCAA Contemporary Santa Claus Artist Association (Kalle Lampela ja Eemil Karila). I live on the Arctic Circle -näyttelykokonaisuuden avajaiset elokuussa 2012 Tallinnassa: Kuraattori Reet Varblane ja Rovaniemen kulttuurijohtaja Marja Widenius Kastellaanimaja Galeriissa elokuussa Taustalla kuvataiteilija Leila Lipiäinen. Lappilaisia taiteilijoita avajaisissa Haus Galeriissa (alla). 9

10 Manageritoiminnalla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä Verkostojen rakentaminen vaatii aikaa ja osaa mista, ja toisten kokemuksista kannattaa ottaa oppia. Asiantuntijasta, joka kehittää kuvataiteen kenttää sekä toimii välittäjänä taiteilijoiden ja asiak kaiden välillä, on suuri apu taiteilijoiden työllistymisessä. Magenta-hankkeen manageri on tällai nen asiantuntija. Taidebileet on aikuisten elämyksellinen työpaja. Ne lanseerattiin kulttuuritalo Korundissa lokakuussa Taidebileitä on juhlittu Magentahankkeessa kuusi kertaa.

11 Keskiössä uusien kuvataiteen palveluiden kehittäminen Manageritoiminnalla parannetaan visuaalisen taiteen alan toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan sen alueellista merkitystä. Magenta-hankkeessa luotiin uudenlaisia visuaalisen taiteen palveluja ja konsepteja, joita pilotoitiin kuntien ja yritysten taideprojekteissa. Manageri rakensi yhteistyöverkostoja ja toimi välittäjänä taiteilijoiden ja eri sidosryhmien välillä. Hankkeessa pyrittiin siihen, että kuvataiteilijat huomioidaan jatkossa entistä tärkeämpänä ryhmänä kehitettäessä luovaa alaa. Manageritoiminnan kehittämisen hyvät käytännöt koottiin Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malliin, joka kokoaa yhteen hankkeessa hyviksi havaitut käytännöt Lapin erityispiirteet huomioiden. Manageritoimintaa kehitettiin myös hankkeeseen valittujen hanketaiteilijoiden avulla. Hanketaiteilijoiksi valittiin viisi uran eri vaiheessa olevaa, eri puolella Lappia asuvaa motivoitunutta taiteilijaa. Kullekin laadittiin henkilökohtainen koulutus- ja toimintasuunnitelma. Hanketaiteilijoille tarjottiin managerin konsultointia, ohjausta sekä apua urasuunnitteluun. Taiteilijoiden urakehitystä seuraamalla havaittiin, mitä manageritoiminnalla voidaan saada aikaan. Hanketaiteilijoina toimivat Anna Alm Kemistä, Riikka Jokiaho Kolarista, Pirkko Mäkelä- Haapalinna Kemijärveltä, Reijo Raekallio Kittilästä ja Jouko Alapartanen Ivalosta. Visuaalisen taiteen manageritoiminnan kehittämisestä hankkeessa vastasi manageri Merja Briñón. Yhdeksässä taideprojektissa kunnissa ja yrityksissä pilotoitiin uusia kuvataiteen palveluja. Magentahankkeessa kehitettiin seitsemän uutta palvelua. Viisitoista alueen taiteilijaa työllistyi kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi kuntien ja yritysten taideprojekteihin. Asioita on oppinut hoitamaan entistä ammatti maisemmin. Anna Alm, kuvataiteilija 11 Anna Alm on kemiläinen kuvataiteilija. Magentahankkeessa hän on toiminut Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa Kemissä ja toteuttanut Lasten taidekarnevaaleja Torniossa.

12 Palvelumuotoilu kuvataiteen palvelujen suunnittelun työkaluna Kuvataiteilija voi hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä suunnitellessaan asiantuntijuuteensa perustuvia kuvataiteen palveluja. Uusien palvelujen avulla voidaan tarjota yleisölle reittejä visuaalisen taiteen luokse. Magenta- hankkeessa järjestettiin kymmenen palvelumuotoilutuokiota, joissa eri alojen asiantuntijat kehittivät uusia visuaalisen taiteen palveluja. Eri alojen asiantuntijat kokoontuivat ideoimaan kuvataiteen palveluja Magenta-hankkeen palvelumuotoilutuokioihin.

13 Taidemaistiaisista taidebileisiin Salla-Mari Koistisen toimintatutkimus käsitteli taidenäyttelyn yhteyteen sijoittuvan palvelun muotoiluprosessia. Kuva taiteilija voi käyttää palvelu muotoilun menetelmiä visuaalisen taiteen alalla luodessaan uusia konsepteja ja palveluja. Art Tasting on poikinut asiakassuhteita, jatkokehittelyä ja valtavan positiivista vuorovaikutusta. Moni kävijä koki, ettei ole koskaan kohdannut taiteilijaa niin silmästä silmään. Itsellekin tuli kiitollinen olo. Pirkko Mäkelä-Haapalinna, kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna on kemijärveläinen taiteilija. Magenta-hankkeessa hän on toiminut Kemijärven kummitaiteilijana sekä Pyhän taidelainaamon vastuuhenkilönä ja kehittäjänä. Palvelumuotoilu tarkoittaa kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä palvelusuunnittelua muotoilun metodien avulla. Magenta-hankkeessa järjestettiin yhteensä kymmenen neljän tunnin mittaista palvelumuotoilutuokiota, joissa ideoitiin ja kehitettiin palveluja ja palvelukonsepteja. Palvelumuotoilutuokioissa mukana oli ammatti laisia hyvinvoinnin, matkailun, koulutuksen, visuaalisen taiteen ja muotoilun aloilta asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Palvelumuotoilutuokioissa kehitettiin muiden muassa näyttelyn ympärille muotoiltuja palveluja, yhteisiä tuotepalvelu konsepteja matkailu- ja hyvinvointisektorin kanssa sekä työpajamuotoista TYKY-toimintaa. Kolme tuokioista keskittyi asiakasymmärryksen muodostamiseen ja kohderyhmän määrittelyyn. Art Tasting eli Taidemaistiaiset on yksi palvelumuotoilutuokioissa kehitetty uusi, näyttelyn yhteyteen suunniteltu, moniaistinen ja elämyksellinen palvelu, jonka toteuttajana toimii taiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna. Näyttelyssä kävijä pääsee maistelemaan näyttelyyn liittyviä makuja samalla kun taiteilija kertoo työstään ja teosten taustoista. Palvelu pilotoitiin kesäkuussa 2013 Galleria Kellokkaassa Ylläksellä. Päävastuussa palvelumuotoilutuokioiden suunnittelusta olivat muotoilija Salla-Mari Koistinen ja manageri Merja Briñón. 13

14 14 14 Hyvinvointipalveluja kuvataiteen keinoin Kaikilla on tasa-arvoinen oikeus tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan koko elämänsä ajan riippumatta asuinpaikasta tai toimintaympäristöstä myös vaihtuvissa elämäntilanteissa ja yhteisöissä. Magenta-hanke pyrki vastaamaan tähän tavoitteeseen kehittämällä lappilaisten hyvinvointia edistäviä kuvataiteen palveluja, jotka tarjoavat elämyksiä niin työyhteisöille kuin päiväkotiryhmillekin. Hehku-taidetyöpajoissa työskennellään monipuolisten menetelmien avulla. Läsnäolo ja kuunteleminen lisäävät yhteisöllisyyttä, oman maalauksen tekeminen keskittymistä ja itsetuntemusta.

15 Elämyksiä lapsille ja aikuisille Magenta-hanke kehitti kolme uutta hyvinvointia edistävää kuvataiteen palvelua: Hehku-taidetyöpajat, Taidebileet aikuisille ja Lasten Taidekarnevaalit. Hehku-taidetyöpajat sisältävät harjoituksia kuvataiteen, teatteri-ilmaisun, kirjoittamisen ja äänenkäytön aloilta. Niiden avulla syvennetään läsnäolon ja kuuntelemisen taitoja sekä rentoudutaan. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Riikka Jokiaho. Työpajat kehitettiin yhteistyössä Lapin taiteilijaseuran, Kulttuuritalo Korundin, Arktikum-palveluiden ja TAIKA-hankkeen kanssa. Taidebileet on elämyksellinen aikuisten kuvataidetyöpaja, joka toteutetaan action painting -maalauksen hengessä videon ja musiikin säestyksellä. Tuote lanseerattiin lokakuussa Taidebileet-konseptin ovat ideoineet ja kehittäneet kuvataiteilijat Riikka Jokiaho ja Henri Hagman, jotka toimivat myös Taidebileiden ohjaajina. Toukokuussa 2012 Taidebileet-konseptista kehitettiin Torniossa lasten versio: Lasten Taidekarnevaalit. Lähtökohtana elämykselliselle poikkitaiteelliselle yhdessä tekemiselle on lapsille räätälöity viidakko- tai vesiteema. Lasten Taidekarnevaalien kehitystyön yhteydessä taiteilijoilla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä kuntasektorin toimijoiden kanssa. Lasten Taidekarnevaaleja kehittämässä olivat taiteilijat Riikka Jokiaho, Henri Hagman, Anna Alm ja Markku Raikaslehto. Työpajojen luovissa hetkissä osallistuja voi kohdata haasteita turvallisesti ja huomata ylittävänsä itsensä. Palaute on ollut hyvin kannustavaa. Riikka Jokiaho, kuvataiteilija Lasten Taidekarnevaaleissa elämykset syntyvät leikin, musiikin ja kuvataiteen kautta. Magenta-hankkeessa vietettiin Lasten Taidekarnevaaleja Torniossa ja Rovaniemellä kaksitoista kertaa. Kuvataiteilija Riikka Jokiaho on toiminut Kolarissa niin hankevetäjänä kuin festivaalijärjestäjänäkin. Magenta-hankkeessa hän on kehittänyt Hehku-taidetyöpajoja, Taidebileitä ja Taidekarnevaaleja. Kuvataiteilija Riikka Jokiaho. 15

16 16 16 Yhteisötaiteen keskiössä on moniulotteinen yhdessä tekemisen prosessi Taiteilijan yhteistyökumppanina voi olla kokonainen kaupunki. Taide voi tulla näkyväksi paitsi museoiden, myös esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden kautta. Ammattilaisten ja harrastajien kohtaamisissa saadaan koottua kaikkien voimat yhteisiin, laajasti vaikuttaviin taidehankkeisiin.

17 Taideankkureita ja kummitaiteilijoita Kemisssä toteutetussa Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa kuvataidekasvattaja ja kuvataiteilija työskentelivät työparina yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Olennaista oli kohtaaminen: toisensa kohtasivat niin erilaiset nuorten ryhmät kuin myös kuvataiteilijat ja taidekasvattajat. Projektin tavoitteena oli lisätä tasaarvoa, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä edistää taiteilijoiden ja taidekasvattajien yhteistyötä ja työllistymistä. Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa ammattilaiset ja nuoret työskentelivät Unelma-teeman ympärillä. Projekti huipentui Kemin taidemuseon Magentaa! -yhteisnäyttelyyn toukokuussa 2013, jossa nuoret esittäytyivät yhdessä kuvataiteilijoiden kanssa. Magenta-hankkeen lisäksi mukana projektissa olivat Lapin taiteilijaseura ja Kemin taidemuseo. Työryhmään kuuluvat kuvataiteilijat Anna Alm ja Anu Riestola sekä kuvataidekasvattajat Laura Eteläinen, Taina Rönkkö, Mika Hodju ja Kati Evinsalo. Kummitaiteilija työskentelee yhteisössä, jossa hän voi järjestää virkistystoimintaa, tehdä taideprojekteja tai toimia yhteisön kehittäjänä. Kemijärven kaupungille palkattiin kummitaiteilijaksi kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna, joka toteutti taideprojektin lasten ja nuorten kanssa. Nämä kirjoittivat taiteilijan johdolla tekstejä vettä ja Kemijärveä käsittelevään taidekirjaan. Nuoret myös tekivät koululle seinämaalauksia kummitaiteilijan ohjauksessa. Lisäksi Pirkko Mäkelä- Haapalinna organisoi Kuukauden taulu -toimintaa. Kemijärven sairaalan kahviossa esiteltiin kuukausittain paikallinen taiteilija ja taulu, josta kummitaiteilija kirjoitti esittelyn paikallislehteen. Toimintaa jatketaan myös Magenta-hankkeen päättymisen jälkeen. Kuva- ja performanssitaiteilija Ilona Kivijärvi innostaa avajaisvieraita yhteisölliseen toimintaan Ivalossa heinäkuussa (vas.) Magentaa! -yhteisnäyttelyssä Kemin taidemuseossa nuoret esittäytyvät rinta rinnan lappilaisten ammattitaiteilijoiden kanssa. (oik.) Yhteisötaide kohentaa ryhmän yhteis henkeä, antaa uusia kulttuurielämyksiä, kehittää yksilön kokonaispersoonallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi yhteisötaiteen avulla osallistuja integroituu paremmin yhteiskuntaan ja omaan toimintaympäristöönsä. Anu Riestola, kuvataiteilija 17

18 18 18 Yritysyhteistyön kautta palveluja yrityksille ja taiteilijoille Visuaalisen taiteen kentän ja yritysten yhteistyötä on tärkeää kehittää vastavuoroisesti. Kuvataiteilija voi toimia yritysmaailmassa monissa eri rooleissa. Yritysyhteistyö ei merkitse ainoastaan sitä, että taiteilija luo yritykselle palveluja ja konsepteja. Myös yritys voi suunnitella taiteilijoille räätälöityjä ratkaisuja. Markkinointipäällikkö Jussi Perkkiö ja matkaopas Moet Kodera ideoimassa Santa s Hotel Santa Clausin portaikon elävöittämistä osana Rovaniemi Design Weekiä 2013 järjestetyssä palvelumuotoilupäivässä.

19 Suomen Lappi on yksi monipuolisimmista maailman matkakohteista. Saadaksemme Lapin tunnetummaksi kaikkina neljänä vuodenaikana, voisimme koko matkailualana hyödyntää entistä enemmän Magenta-hankkeen luomia mahdollisuuksia. Jussi Perkkiö, markkinointipäällikkö, Santa s Hotel Santa Claus Taiteilija Tony Fredriksson ohjasi nuorten katutaidetyöpajan Ivalossa. Samalla hän testasi Making Oftaltiointityökalua. Yrityskumppaneita ja kehittämistyökaluja Santa s Hotel Santa Claus oli yksi Magenta-hankkeen yhteistyöyrityksistä. Osana Rovaniemi Design Weekiä ja muotoilun Living Lab -päivää Magenta-hanke järjesti helmikuussa 2013 palvelumuotoilupäivän, jossa työryhmä suunnitteli konseptin hotellin portaikon elävöittämiseksi. Living Lab -päivä tarjosi lisäksi moni aistisia hotellipalvelumaistiaisia. Hotellin asukkaat pääsivät testaamaan muiden muassa puhuvaa roskakoria ja interaktiivisia portaita. Palvelu muotoilupäivän suunnittelusta ja toteuttamisesta päävastuussa olivat muotoilija Reetta Kerola, manageri Merja Briñón ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Niva. Making Of on Magenta-hankkeen ja Tahkokallio Design+ -muotoiluyrityksen lappilaisille kuvataiteilijoille kehittämä työkalu. Making Of -työkalun avulla kuvataiteilija voi helposti dokumentoida toimintaansa ja tuottaa videomateriaalia nettiympäristöön ja näyttelyidensä yhteyteen. Konseptin kehittäjäksi palkattiin muotoilija Stina Varkkola. Taiteilija Tony Fredriksson pilotoi Making Of -työkalun keväällä 2013 Ivalossa ohjaamassaan nuorten katutaidetyöpajassa. Työpaja oli osa Inarin kunnan taideprojektia. Nuorten teokset olivat mukana Lapin taiteilijaseuran Ääripäitä ja vastakohtia -kesänäyttelyssä, joka pidettiin kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulaassa ja Ivalon kirkossa sekä Galleria Kellokkaassa Ylläksellä. Santa Parkissa elävöitettiin elämysmaailmaympäristöä kuvataiteen keinoin. Kehitettävänä kohteena oli jäägalleria. Santa Parkin taideprojekti tiivisti visuaalisen taiteen ja matkailusektorin yhteistyötä. Jäägallerian multi mediateoksen suunnittelu- ja toteutustyöhön palkattiin mediataiteilija Antti Tenetz. 19

20 Taidelainaamotoiminnan kehittäminen 20 Taidelainaamotoiminta tuo teokset yhä useamman ulottuville. Taidelainaamosta taidetta voi hankkia kotiin tai yrityksen toimitiloihin kohtuullisin kustannuksin. Magenta-hankkeen puitteissa on toteutettu sekä pitkä- että lyhytaikaisia taidelainaamoja niin kaupungeissa, tapahtumissa kuin matkailukeskuksissakin. Pop up -taidelainaamojen avulla kuvataide tulee lähemmäksi asiakasta. Kuvataiteilija Helena Junttila kertoo taidelainaamotoiminnasta Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2013.

21 Vuosina taidelainaamojen lainausmaksujen tuotto kasvoi lähes kahdella kolmanneksella. Lainaamojen teosmyynti kolminkertaistui. Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi avaamassa Pyhän taidelainaamoa Ostoskeskus Pyhän Portissa elokuussa Matala kynnys taidehankintoihin 21 Yhdessä Magenta-hankkeen kanssa Lapin taiteilijaseura on kehittänyt taidelainaamoja korkeatasoisiksi palveluiksi, mahdollisuuksiksi ostaa ja vuokrata teoksia. Taidelainaamoista kuvataidetta voi lainata pientä kuukausimaksua vastaan tai ostaa teoksen kertamaksulla. Jo kymmenellä eurolla teoksen saa kotiin kuukaudeksi. Maksetut vuokrat vähennetään myyntihinnasta, mikäli teoksen hankkii itselleen. Magenta-hankkeessa kehitettiin Galleria Napan yhteydessä Rovaniemellä toimivan taidelainaamon toimintaa. Lisäksi elokuussa 2012 avattiin kaksi uutta taidelainaamoa, toinen Pyhätunturille Ostoskeskus Pyhän Portin tiloihin ja toinen Galleria Raekallion tiloihin Kittilän Pöntsöön, Levin läheisyyteen. Lainaamot palvelevat sekä paikallisia että matkailijoita. Pyhän taidelainaamosta vastasi kuvataiteilija Pirkko Mäkelä- Haapalinna ja Kittilän taidelainaamon isäntänä toimi taiteilija Reijo Raekallio. Pöntsön taidelainaamo toimi huhtikuun 2013 loppuun saakka. Pyhän taidelainaamo jatkaa toimintaansa myös Magenta-hankkeen päättymisen jälkeen. Magenta-hanke ja Lapin taiteilijaseura veivät kuvataidetta kaupunkiympäristöön ja tapahtumien yhteyteen. Lyhytaikaisia pop-up-taidelainaamoja järjestettiin Kauppakeskus Revontulessa, Rovaniemi Design Weekillä ja Sodankylän elokuvajuhlilla useita kertoja.

22 Magenta Shortly in English The goal of the Magenta project was to improve the employment and operational preconditions of visual artists in Lapland. The project focused on the artists continuing education and on developing their international competence and managerial skills. The sectors of continuing education were career planning, entrepreneurial skills, and artist s wellbeing at work. The artists worked in pilot projects, where they were able to put their expertise in practice together with companies and municipalities. In managerial development the manager created new visual art services and concepts, consulted project artists, networked with actors in the creative industry, and built collaboration networks between artists and interest groups. New visual art services were developed in collaboration with the region s artists, municipalities, and companied through pilot projects aimed at the sectors of e.g. tourism and wellbeing. New visual art services were designed in the various art projects.

23 The international activities focused on developing a model for international operations in the domain of visual art in Lapland. Two extensive exhibition tours in Estonia and Latvia served as pilot projects in this development work. The project generated structures, networks, and services according to initial plan. Simultaneously, models were designed enabling long-term and organized development also in the future. These models apply to the development of the field of visual arts and to international operations. Magenta was a collaboration project between the following parties: the Education and Development Services and the Faculty of Art of the University of Lapland, the Artists Association of Lapland, and the Arts Council of Lapland. The project was funded by the European Social Fund and the Lapland Centre for Economic Development, Transport and the Environment. In addition, the project s self-financing was handled by the cooperating municipalities and companies. Press meeting of I live on the Arctic Circle exhibitions in Asuna Makslas Galerija in Riga in September More information: 23 One of the core contents of continuing education in the Magenta project was applied visual arts.

24 Lisätietoa Magenta-hankkeesta Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Lapin taiteilijaseura Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste

Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli

Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli 2 6. 9. 2 0 1 3 J O H T A J A R I I T T A H E I N Ä M A A S U O M E N V I R O N - I N S T I T U U T T I Nykytaidetta napapiiriltä maailmalle 2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Lapin taiteilijaseura ry Valtakatu 26 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi Vuosi 2012 lyhyesti... 3 Kansainvälisiä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 0504063632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Galleria

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lapin taiteilijaseura ry Jorma Eton tie 6 96100 ROVANIEMI 050 406 3632 galleria@lapintaiteilijaseura.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 1 Lapin taiteilijaseuran toimintakertomus

Lisätiedot

NYKYTAIDETTA NAPAPIIRILTÄ MAAILMALLE Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli

NYKYTAIDETTA NAPAPIIRILTÄ MAAILMALLE Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli NYKYTAIDETTA NAPAPIIRILTÄ MAAILMALLE Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli 1 Rovaniemen kulttuurijohtaja Marja Widenius ja kuraattori Reet Varblane I live on the Arctic Circle -näyttelykokonaisuuden

Lisätiedot

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli 1 (Vas.) Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa 2012. Avajaisseminaarin

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

MANAGERITOIMINTA JA PALVELUMUOTOILU KUVATAITEEN

MANAGERITOIMINTA JA PALVELUMUOTOILU KUVATAITEEN MANAGERITOIMINTA JA PALVELUMUOTOILU KUVATAITEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TUKENA LAPISSA TUTKIMUSRAPORTTI TIMO JOKELA, SALLA-MARI KOISTINEN JA TANIA-MARIA MOILANEN 2014 MAGENTA- HANKE LAPIN YLIOPISTO, TAITEIDEN

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

ALVA - Adults Learning Visual

ALVA - Adults Learning Visual ALVA - Adults Learning Visual Arts Anne Keskitalo,Ylöjärven työväenopisto Taide ja luovuus aikuiskoulutuksessa. Grundtvig- ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien tiedotustilaisuus, Helsingissä 10.11.2011

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1

musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 musiikki elämään Musiikki elämään -aloitusseminaari / Jere Laukkanen 1 Yhdessä olemme enemmän Musiikki elämään -hankkeen aloitusseminaari Lahden ammattikorkeakoulu 26.9.2011 Jere Laukkanen, koulutuspäällikkö,

Lisätiedot

Lapin taiteilijaseura ry

Lapin taiteilijaseura ry 1 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lapin taiteilijaseura ry Kairatie 3 96200 ROVANIEMI 050 406 3632 lapintaiteilijaseura@gmail.com www.lapintaiteilijaseura.fi www.gallerianapa.fi 2 Lapin taiteilijaseura... 3 Näyttelyt...

Lisätiedot

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11. Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.2013 Vimma, Turku MIMO faktoina Hankkeen nimi: MIMO Moving In, Moving On! Application

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.

Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand. Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10. Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke projektipäällikkö Riikka Åstrand Valtakunnalliset sjaishuollon päivät Tampere 2.10.2013 MYRSKY-HANKE mahdollistaa nuorille suunnattuja, nuorten omia voimavaroja

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) rahoitusvälineenä Etelä-Pohjanmaan kulttuuri kansainvälistyy seminaari Seinäjoki 26.11.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Anna hankeidean johtaa oikean

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Meri 2012

PROJEKTISUUNNITELMA. Meri 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma Sivu 2/6 Sisällysluettelo 1. Lyhyt projektikuvaus 3 2. Projektin pohjoismainen ulottuvuus.3 3. Kohderyhmät 4 4. Toteutustapa.4 5. Työsuunnitelma 5 6. Riskienhallinta.5

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013. Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Pirkanmaan kulttuurifoorumi 4.12.2013 Riikka Koivula CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Yhdistää 3 nykyistä ohjelmaa: Kulttuuri,

Lisätiedot

Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket

Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket ILOUUTISET 1/13 1 Galleria Napa Tukholmassa: Supermarket Tukholman ytimessä Kulturhusetissa järjestettävä Supermarket 2013 on mittava kansainvälinen tapahtuma taiteilijajärjestöille ja taiteilijavetoisille

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 HALLITUKSEN ESITYS VUOSIKOKOUKSELLE 1 HELSINGINTAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA2013 HALLITUKSENESITYSVUOSIKOKOUKSELLE 1.YLEISTÄ HelsinginTaiteilijaseurary:ntarkoituksenaonedistääjavalvoahelsinkiläistenkuvataiteilijoidenyleisiä jayhteisiäammatillisia,taloudellisiajasosiaalisiaetujasekäedistääsuurenyleisönkuvataiteen

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles

Project hubila. Creative House of Finland Los Angeles Project hubila Creative House of Finland Los Angeles hubila eli Creative House of Finland- palvelee luovien alojen yrittäjiä ja toimijoita Los Angelesissa, joka on musiikkiteollisuuden ja elokuva- ja televisiotuotannon

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa

Kulttuuripalvelut vanhuspalvelujen paletissa Kuvataiteet Elokuva- ja mediataiteet Arkkitehtuuri Käsityötaiteet Musiikki Kirjallisuus eli sanataiteet Tanssitaiteet Teatteri- eli Näyttämötaiteet Taideteollisuus ja taiteellinen suunnittelu 27.6.2014

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 YLEISTÄ Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu taideteollisen alan nykytaidetta edistävä ammatillinen

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma. Musiikkitalo 2.12.2013. Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste EU:n Luova Eurooppa -ohjelma (2014 2020) Kulttuurin alaohjelma Musiikkitalo 2.12.2013 Aarne Toivonen CIMOn Kulttuurin yhteyspiste Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelma Median alaohjelma Monialainen toimintalinja

Lisätiedot

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan

LCCE. Projektivastaava. Opinnäytetyö. Katosrakenne. merkeissä. yhteyttä yhteistyön merkeissä. LCCE-projekti. Mu06M yritysvierailulle Loviisaan P 2011 Lokakuu LCCE Marraskuu Joulukuu Tammikuu Syyskuu Helmikuu Lokakuu Maaliskuu Marras Huh Lcce lyhyesti MediaModo Oikeita projekteja, Tilan suunnittelu oikeiden ja yritysten toteutus. kanssa. Projektit

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17

TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 1 TAIDENÄYTTELY KOIRAKOTKA JÄMSÄN KIVIPANKISSA 4.7. 1.8.2010 joka päivä 12-17 TIEDOTE c/o Veijo Kare Särkilahdentie 29 19700 SYSMÄ Puh 0500 734910 veijo.kare@sysma.fi 7.7. 2010 LEHDISTÖ JA MUUT NÄYTTELYVIERAAT

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Riikka Vuorenmaa, projektikoordinaattori Sintija Dutka, kokemusasiantuntija Tavoite projektin alussa Selkeäkielinen ja tiivis Kulttuurialan kotouttamisohjelma

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

Ohjelmassa. Kemijoki on näkyvä osa elämää jokivarressa. Toivomme että mahdollisimman moni ryhmä innostuu kertomaan, millä tavoin joki on tärkeä.

Ohjelmassa. Kemijoki on näkyvä osa elämää jokivarressa. Toivomme että mahdollisimman moni ryhmä innostuu kertomaan, millä tavoin joki on tärkeä. 1 Ohjelmassa Kilpailu pähkinänkuoressa Ketkä voivat osallistua Ilmoittautuminen Sitten luodaan! Kilpailu huipentuu! Kisatunnelmat jakoon Instagramissa Olemme apunasi kilpailun aikana Kemijoki on näkyvä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Työhyvinvointia kulttuurin keinoin

Työhyvinvointia kulttuurin keinoin Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työhyvinvointia kulttuurin keinoin Taiten tuottoa -hanke Projektipäällikkö Elli Oinonen-Edén TYKYHELMI Hyvän työn reseptit ovatko

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke pähkinänkuoressa: Toteutusaika 1.12.2014-31.12.2015

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Maalaaminen luontuu kyllä, mutta mitä muuta taiteilijalta vaaditaan?

Maalaaminen luontuu kyllä, mutta mitä muuta taiteilijalta vaaditaan? Maalaaminen luontuu kyllä, mutta mitä muuta taiteilijalta vaaditaan? Kuvataiteilijoiden puheenvuoroja täydennyskoulutuksen ja manageritoiminnan kehittämisestä Lapissa Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan

ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan 1 (5) ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan 1.11.2015 31.12.2015 Yrityksen kehittämisavustus, EU-osarahoitteinen (EAKR) Aksovaara Oy Rovaniemi Tuotekehitys- ja 46 820 42,50 kansainvälistymishanke

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot