MAGENTA. Luovaa vetovoimaa Lapista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAGENTA. Luovaa vetovoimaa Lapista"

Transkriptio

1 MAGENTA Luovaa vetovoimaa Lapista 1

2 Sisällys Magenta-hanke parantaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä Lapissa 3 Visuaalinen taide alueellisena voimavarana 4 5 Täydennyskoulutusta tutkinnon jälkeen 6 7 Kansainvälisten toimintojen kehittäminen 8 9 Manageritoiminnalla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä Palvelumuotoilu kuvataiteen palvelujen suunnittelun työkaluna Hyvinvointipalveluja kuvataiteen keinoin Yhteisötaiteen keskiössä on moniulotteinen yhdessä tekemisen prosessi Yritysyhteistyön kautta palveluja yrityksille ja taiteilijoille Taidelainaamo toiminnan kehittäminen Magenta Shortly in English Kuvaajat: Merja Aittamaa, Merja Briñón, Indrek Grigor, Ilkka Haapalinna, Henri Hagman, Margot Holts, Maria Huhmarniemi, Michael Jacobs, Anssi Jokiranta, Suvi Kiukas, Sampo Linkoneva, Pirkko Mäkelä-Haapalinna, Tiina-Kaisa Niva, Anu Riestola

3 Muotoilijat Taija Sailio ja Stina Varkkola ideoivat kuvataiteen palveluja Magentahankkeessa järjestetyssä palvelumuotoilutuokiossa. Magenta-hankkeen keskiössä olivat taiteilijoiden täydennyskoulutus sekä manageritoiminnan ja kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Hankkeen tavoitteena oli taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen Lapissa. Yhteistyö ja verkostoituminen tarjosivat lisämahdollisuuksia taiteilijan työllistymiselle. Magenta-hanke parantaa taiteilijoiden toimintaedellytyksiä Lapissa Vuosina toteutetun Magenta-hankkeen tavoitteena oli lappilaisten taiteilijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten parantaminen. Hankkeen toiminnan keskiössä olivat taiteilijoiden täydennyskoulutus sekä manageriosaamisen ja kansainvälisten toimintojen kehittäminen. Hankkeessa luotiin tavoitteiden mukaisia rakenteita, verkostoja ja palveluja. Samalla suunniteltiin malleja, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehitystyön myös tulevaisuudessa. Näitä ovat Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli ja Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli. Hanke työllisti Lapin alueen taiteilijoita projekteihin yrityksissä ja kunnissa. Projektien lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen ja merkityksen nostaminen Lapissa. Toiminta-alueena oli Lapin maakunta. Pilottikuntia olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari; pilottiyrityksiä taas Santa Park, Santa s Hotel Santa Claus sekä Tahkokallio Design+. Magenta-hankkeen hallinnoijana toimi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämis palvelut. Hanke työllisti manageri Merja Briñónin Lapin taiteilijaseuraan ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Nivan Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluihin. Magenta-hanke oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipisteen yhteistyöhanke. Rahoitus saatiin Euroopan Sosiaalirahastolta ja Lapin ELYkeskukselta. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastasivat lisäksi yhteistyökunnat ja -yritykset. 3

4 Visuaalinen taide alueellisena voimavarana 4 Magenta-hanke on ollut tärkeä visuaalisen taiteen alan kehittämisen ja toiminnan alusta. Hankkeessa on pyritty kehittämään Lapin tarpeisiin soveltuvia toiminta tapoja ja -malleja. On ollut hienoa havaita, että alueella on vahva tahtotila kehittää ja kehittyä sekä tarttua niihin haasteisiin, joita taiteen kentällä on havaittavissa. Toimiminen yhdessä taiteilijoiden, alueen kuntien ja yritysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut mielenkiintoinen matka, joka on osoittanut, että Lapissa tarvitaan ammattitaitoisia, motivoituneita ja innostuneita visuaalisen taiteen ammattilaisia. Alueellisesti Magenta-hanke on ollut edelläkävijä. Hankkeessa on lähestytty visu aalisen taiteen asiantuntijuutta monesta näkökulmasta. On tutkittu, kehi tetty, tuet tu, raivattu tietä ja kartoitettu visuaalisen taiteen mahdollisuuksia ja haasteita Lapissa. Osa toteuttajat, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin taiteilijaseura, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Taiteen edistämis keskuksen Lapin toimipiste, ovat yhdistäneet osaamisensa laajaksi toimintakokonaisuudeksi. Ilman tätä yhdessä tekemisen ja oppimisen prosessia emme olisi saavuttaneet niitä tuloksia, joita nyt ylpeänä esittelemme. Hankkeessa tehty työ on hyvä alku laajemmalle visuaalisen alan kehittämiselle. Haluamme kiittää rahoittajia, kaikkia osa toteuttajia, kuntia ja yrityksiä sekä muita yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti hankkeessa mu ka na olleita taiteilijoita onnistuneesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä. Merja Briñón manageri Tiina-Kaisa Niva projektipäällikkö

5 Yhteisöllisyys on tärkeä voimavara taiteilijoille ja luoville organisaatioille. 5

6 Täydennyskoulutusta tutkinnon jälkeen 6 6 Taiteilijalla on harvoin työnantajaa. Yrittäjämäisesti työskennellessä vertaistuki on vähissä. Muuttuvassa maailmassa täydennyskoulutus on menestymisen ehto, mutta onko siihen mahdollisuuksia? Magenta-hanke toi taiteilijan ulottuville lisäkoulutusta, verkostoja ja asiakkaita. Hankkeessa luoduilla visuaalisen taiteen malleilla on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Lehtori ja kuvataiteilija Maria Huhmarniemi luennoimassa Magenta-hankkeen avajaisseminaarissa Rovaniemi Design Weekillä helmikuussa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusala vastasi taiteen manageritoimintaa ja täydennyskoulutusta käsittelevän tutkimuksen toteuttamisesta. Opiskelija Heta Pöyry pohti tutkimuksessaan asiantuntijuuden roolia taiteilijoiden näkökulmasta ja kartoitti, kuinka koulutus paransi taiteilijoiden työllistymisedellytyksiä. Tania-Maria Moilanen selvitti manageritoiminnan kehittämisen ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuutta.

7 Magenta-hankkeen täydennyskoulutus sisälsi yhteensä 21 koulutuspäivää ja seminaaria. Osallistujia oli yhteensä noin 400. Työelämälähtöistä koulutusta järjestettiin yhdeksässä kuva taideprojektissa. Taiteilija ja jatkuva oppiminen Taiteilijat työskentelevät usein yksin, joten mahdollisuudet täydennys koulutukseen ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan puuttuvat. Itsenäinen osallistuminen maksullisiin koulutuksiin on haasteellista. Magenta-hanke tarjosi maksutonta täydennys koulutusta lähinnä visuaalisen alan taiteilijoille, mutta mukana oli myös teatterin, sirkuksen ja musiikin sekä käsi- ja taideteollisuusalan ammattilaisia. Näin lisättiin verkostoitumista ja yhteistyötä. Koulutukseen oli mahdollista osallistua työn ohella. Koulutuksessa oli kolme painopistettä: urasuunnittelu, yrittäjyystaidot ja taiteilijan työhyvinvointi. Lähtökohtina olivat oman asiantuntijuuden tunnistaminen, valmiuksien tukeminen ja lisätaitojen oppiminen. Teemoja olivat muun muassa viestintä, markkinointi, palvelujen suunnittelu, hinnoittelu, varainhankinta ja taiteen soveltava käyttö. Taiteilijoilla oli mahdollisuus työllistyä työelämälähtöisiin pilottiprojekteihin: he saivat oppia ja soveltaa osaamistaan yhdessä yritysten ja kuntien kanssa. Täydennyskoulutuksen hyvät käytännöt on koottu Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malliin, jonka avulla voidaan jatkaa alan pitkäjänteistä kehittämistä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Taiteilijoiden täydennyskoulutuksen kehittämisestä hankkeessa vastasi projekti päällikkö Tiina-Kaisa Niva. Näyttelijä ja työyhteisövalmentaja Niina Nurmisen luennolla Taiteen paikka -seminaarissa toukokuussa 2013 tutustuttiin yhteisöä osallistaviin taiteen menetelmiin. 7

8 Kansainvälisten toimintojen kehittäminen 8 8 Lappilaisten kuvataiteilijoiden kansainvälistymiseen liittyvä yhteistyö on jo pitkään ollut tiivistä. Kansainvälistä huomiota on helpompi herättää ryhmänä muiden kanssa, ja laajat yhteisnäyttelyt hyödyttävät kaikkia osallistujia. Magenta kehitti ja pilotoi Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen mallin, joka mahdollistaa hyvän näky vyyden sekä pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan. Tarton taiteilijaseuran puheenjohtaja ja kuraattori Markus Toompere pystyttämässä Lapin taiteilijaseuran Karvanlähtöaikanäyttelyä Riian yliopiston akateemisessa kirjastossa joulukuussa 2011.

9 Napapiiriltä Baltiaan Kansainvälinen toiminta on aina ollut tärkeää Lapin taiteilijaseuralle. Seura teki strategisen päätöksen keskittyä vuosina Baltian ja Barentsin alueille ja laajensi näin kansainvälistä toimintaansa suunnitelmallisesti. Vuosina Lapin taiteilijaseura, Suomen Viron-instituutti ja Magenta-hanke kehittivät Lappilaisen kuvataiteen kansain välisten toimintojen mallin. Tavoitteina oli lisätä tietoisuutta lappilaisesta kuvataiteesta, löytää oikeat yhteistyökumppanit ja luoda kansainvälisiä verkostoja keskitetysti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Mallilla oli kaksi tärkeää pilottihanketta, joihin sisältyi neljä kansainvälistä kuraattorivierailua Lapissa. Näyttely Karvanlähtöaika Nykytaidetta Lapista ( ) aloitti kiertueensa Tartosta LOOVgalleriasta syyskuussa Näyttely jatkoi Riiaan Latviaan ja tammikuussa 2012 takaisin Viroon. Näyttelypaikkoja oli yhteensä 12, ja näyttely toteutettiin Suomen Viron-instituutin, Lapin taiteilijaseuran ja Tarton taiteilijaseuran yhteistyönä. I live on the Arctic Circle -näyttelykokonai suus avattiin elokuussa 2012 sa- manaikaisesti viidessä tallinnalaisessa galleriassa. Näyttelykokonaisuus jatkoi matkaansa Tallinnasta Riiaan, jossa se oli esillä kolmessa galleriassa syksyllä Näyttelykokonaisuutta rahoittivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Frame-säätiö, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste, Suomen Viron-instituutti, Suomen Riian-suurlähetystö, Lapin taiteilijaseura ja Magentahanke (ESR). Kansainvälisten toimintojen mallia sovelletaan taiteilijaseuran uusissa kansainvälisissä hankkeissa. Uudenlaista taiteilijaresidenssitoimintaa pilotoidaan Artswap-projektissa. Managerien verkostoitumishanke Tandem Turkey European Union Cultural Managers Exchange puolestaan suuntaa kansainvälistä yhteistyötä Euroopan rajojen ulkopuolelle. Kansainvälisten toimintojen kehittämisestä hankkeessa vastasi manageri Merja Briñón. Karvanlähtöaika-taiteilijat: Raija Aula, Mia Hamari, Anssi Hanhela, Ilona Kivijärvi, Ninni Korkalo, Tuomas Korkalo, Essi Korva, Leila Lipiäinen, Riitta Moilanen, Olli Moisio, Tuuli Mukka, Marketta Nilsen, Elina Sipilä, Sointu Viinikka. I live on the Arctic Circle -taiteilijat: Mervi Autti, John Court, Joseph James, Riikka Jokiaho, Anssi Hanhela, Liisa Harju, Markku Heikkilä, Maria Huhmarniemi, Liisa Karintaus, Maria Kausalainen, Niina ja Tuomas Korkalo, Kalle Lampela, Leila Lipiäinen, Tuuli Mukka, Mari Oikarinen, Anu Riestola, Terhi Silenius, Tuula Turkki, CSCAA Contemporary Santa Claus Artist Association (Kalle Lampela ja Eemil Karila). I live on the Arctic Circle -näyttelykokonaisuuden avajaiset elokuussa 2012 Tallinnassa: Kuraattori Reet Varblane ja Rovaniemen kulttuurijohtaja Marja Widenius Kastellaanimaja Galeriissa elokuussa Taustalla kuvataiteilija Leila Lipiäinen. Lappilaisia taiteilijoita avajaisissa Haus Galeriissa (alla). 9

10 Manageritoiminnalla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä Verkostojen rakentaminen vaatii aikaa ja osaa mista, ja toisten kokemuksista kannattaa ottaa oppia. Asiantuntijasta, joka kehittää kuvataiteen kenttää sekä toimii välittäjänä taiteilijoiden ja asiak kaiden välillä, on suuri apu taiteilijoiden työllistymisessä. Magenta-hankkeen manageri on tällai nen asiantuntija. Taidebileet on aikuisten elämyksellinen työpaja. Ne lanseerattiin kulttuuritalo Korundissa lokakuussa Taidebileitä on juhlittu Magentahankkeessa kuusi kertaa.

11 Keskiössä uusien kuvataiteen palveluiden kehittäminen Manageritoiminnalla parannetaan visuaalisen taiteen alan toimintaedellytyksiä ja vahvistetaan sen alueellista merkitystä. Magenta-hankkeessa luotiin uudenlaisia visuaalisen taiteen palveluja ja konsepteja, joita pilotoitiin kuntien ja yritysten taideprojekteissa. Manageri rakensi yhteistyöverkostoja ja toimi välittäjänä taiteilijoiden ja eri sidosryhmien välillä. Hankkeessa pyrittiin siihen, että kuvataiteilijat huomioidaan jatkossa entistä tärkeämpänä ryhmänä kehitettäessä luovaa alaa. Manageritoiminnan kehittämisen hyvät käytännöt koottiin Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malliin, joka kokoaa yhteen hankkeessa hyviksi havaitut käytännöt Lapin erityispiirteet huomioiden. Manageritoimintaa kehitettiin myös hankkeeseen valittujen hanketaiteilijoiden avulla. Hanketaiteilijoiksi valittiin viisi uran eri vaiheessa olevaa, eri puolella Lappia asuvaa motivoitunutta taiteilijaa. Kullekin laadittiin henkilökohtainen koulutus- ja toimintasuunnitelma. Hanketaiteilijoille tarjottiin managerin konsultointia, ohjausta sekä apua urasuunnitteluun. Taiteilijoiden urakehitystä seuraamalla havaittiin, mitä manageritoiminnalla voidaan saada aikaan. Hanketaiteilijoina toimivat Anna Alm Kemistä, Riikka Jokiaho Kolarista, Pirkko Mäkelä- Haapalinna Kemijärveltä, Reijo Raekallio Kittilästä ja Jouko Alapartanen Ivalosta. Visuaalisen taiteen manageritoiminnan kehittämisestä hankkeessa vastasi manageri Merja Briñón. Yhdeksässä taideprojektissa kunnissa ja yrityksissä pilotoitiin uusia kuvataiteen palveluja. Magentahankkeessa kehitettiin seitsemän uutta palvelua. Viisitoista alueen taiteilijaa työllistyi kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi kuntien ja yritysten taideprojekteihin. Asioita on oppinut hoitamaan entistä ammatti maisemmin. Anna Alm, kuvataiteilija 11 Anna Alm on kemiläinen kuvataiteilija. Magentahankkeessa hän on toiminut Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa Kemissä ja toteuttanut Lasten taidekarnevaaleja Torniossa.

12 Palvelumuotoilu kuvataiteen palvelujen suunnittelun työkaluna Kuvataiteilija voi hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä suunnitellessaan asiantuntijuuteensa perustuvia kuvataiteen palveluja. Uusien palvelujen avulla voidaan tarjota yleisölle reittejä visuaalisen taiteen luokse. Magenta- hankkeessa järjestettiin kymmenen palvelumuotoilutuokiota, joissa eri alojen asiantuntijat kehittivät uusia visuaalisen taiteen palveluja. Eri alojen asiantuntijat kokoontuivat ideoimaan kuvataiteen palveluja Magenta-hankkeen palvelumuotoilutuokioihin.

13 Taidemaistiaisista taidebileisiin Salla-Mari Koistisen toimintatutkimus käsitteli taidenäyttelyn yhteyteen sijoittuvan palvelun muotoiluprosessia. Kuva taiteilija voi käyttää palvelu muotoilun menetelmiä visuaalisen taiteen alalla luodessaan uusia konsepteja ja palveluja. Art Tasting on poikinut asiakassuhteita, jatkokehittelyä ja valtavan positiivista vuorovaikutusta. Moni kävijä koki, ettei ole koskaan kohdannut taiteilijaa niin silmästä silmään. Itsellekin tuli kiitollinen olo. Pirkko Mäkelä-Haapalinna, kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna on kemijärveläinen taiteilija. Magenta-hankkeessa hän on toiminut Kemijärven kummitaiteilijana sekä Pyhän taidelainaamon vastuuhenkilönä ja kehittäjänä. Palvelumuotoilu tarkoittaa kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä palvelusuunnittelua muotoilun metodien avulla. Magenta-hankkeessa järjestettiin yhteensä kymmenen neljän tunnin mittaista palvelumuotoilutuokiota, joissa ideoitiin ja kehitettiin palveluja ja palvelukonsepteja. Palvelumuotoilutuokioissa mukana oli ammatti laisia hyvinvoinnin, matkailun, koulutuksen, visuaalisen taiteen ja muotoilun aloilta asiakasnäkökulmaa unohtamatta. Palvelumuotoilutuokioissa kehitettiin muiden muassa näyttelyn ympärille muotoiltuja palveluja, yhteisiä tuotepalvelu konsepteja matkailu- ja hyvinvointisektorin kanssa sekä työpajamuotoista TYKY-toimintaa. Kolme tuokioista keskittyi asiakasymmärryksen muodostamiseen ja kohderyhmän määrittelyyn. Art Tasting eli Taidemaistiaiset on yksi palvelumuotoilutuokioissa kehitetty uusi, näyttelyn yhteyteen suunniteltu, moniaistinen ja elämyksellinen palvelu, jonka toteuttajana toimii taiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna. Näyttelyssä kävijä pääsee maistelemaan näyttelyyn liittyviä makuja samalla kun taiteilija kertoo työstään ja teosten taustoista. Palvelu pilotoitiin kesäkuussa 2013 Galleria Kellokkaassa Ylläksellä. Päävastuussa palvelumuotoilutuokioiden suunnittelusta olivat muotoilija Salla-Mari Koistinen ja manageri Merja Briñón. 13

14 14 14 Hyvinvointipalveluja kuvataiteen keinoin Kaikilla on tasa-arvoinen oikeus tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan koko elämänsä ajan riippumatta asuinpaikasta tai toimintaympäristöstä myös vaihtuvissa elämäntilanteissa ja yhteisöissä. Magenta-hanke pyrki vastaamaan tähän tavoitteeseen kehittämällä lappilaisten hyvinvointia edistäviä kuvataiteen palveluja, jotka tarjoavat elämyksiä niin työyhteisöille kuin päiväkotiryhmillekin. Hehku-taidetyöpajoissa työskennellään monipuolisten menetelmien avulla. Läsnäolo ja kuunteleminen lisäävät yhteisöllisyyttä, oman maalauksen tekeminen keskittymistä ja itsetuntemusta.

15 Elämyksiä lapsille ja aikuisille Magenta-hanke kehitti kolme uutta hyvinvointia edistävää kuvataiteen palvelua: Hehku-taidetyöpajat, Taidebileet aikuisille ja Lasten Taidekarnevaalit. Hehku-taidetyöpajat sisältävät harjoituksia kuvataiteen, teatteri-ilmaisun, kirjoittamisen ja äänenkäytön aloilta. Niiden avulla syvennetään läsnäolon ja kuuntelemisen taitoja sekä rentoudutaan. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Riikka Jokiaho. Työpajat kehitettiin yhteistyössä Lapin taiteilijaseuran, Kulttuuritalo Korundin, Arktikum-palveluiden ja TAIKA-hankkeen kanssa. Taidebileet on elämyksellinen aikuisten kuvataidetyöpaja, joka toteutetaan action painting -maalauksen hengessä videon ja musiikin säestyksellä. Tuote lanseerattiin lokakuussa Taidebileet-konseptin ovat ideoineet ja kehittäneet kuvataiteilijat Riikka Jokiaho ja Henri Hagman, jotka toimivat myös Taidebileiden ohjaajina. Toukokuussa 2012 Taidebileet-konseptista kehitettiin Torniossa lasten versio: Lasten Taidekarnevaalit. Lähtökohtana elämykselliselle poikkitaiteelliselle yhdessä tekemiselle on lapsille räätälöity viidakko- tai vesiteema. Lasten Taidekarnevaalien kehitystyön yhteydessä taiteilijoilla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä kuntasektorin toimijoiden kanssa. Lasten Taidekarnevaaleja kehittämässä olivat taiteilijat Riikka Jokiaho, Henri Hagman, Anna Alm ja Markku Raikaslehto. Työpajojen luovissa hetkissä osallistuja voi kohdata haasteita turvallisesti ja huomata ylittävänsä itsensä. Palaute on ollut hyvin kannustavaa. Riikka Jokiaho, kuvataiteilija Lasten Taidekarnevaaleissa elämykset syntyvät leikin, musiikin ja kuvataiteen kautta. Magenta-hankkeessa vietettiin Lasten Taidekarnevaaleja Torniossa ja Rovaniemellä kaksitoista kertaa. Kuvataiteilija Riikka Jokiaho on toiminut Kolarissa niin hankevetäjänä kuin festivaalijärjestäjänäkin. Magenta-hankkeessa hän on kehittänyt Hehku-taidetyöpajoja, Taidebileitä ja Taidekarnevaaleja. Kuvataiteilija Riikka Jokiaho. 15

16 16 16 Yhteisötaiteen keskiössä on moniulotteinen yhdessä tekemisen prosessi Taiteilijan yhteistyökumppanina voi olla kokonainen kaupunki. Taide voi tulla näkyväksi paitsi museoiden, myös esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden kautta. Ammattilaisten ja harrastajien kohtaamisissa saadaan koottua kaikkien voimat yhteisiin, laajasti vaikuttaviin taidehankkeisiin.

17 Taideankkureita ja kummitaiteilijoita Kemisssä toteutetussa Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa kuvataidekasvattaja ja kuvataiteilija työskentelivät työparina yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Olennaista oli kohtaaminen: toisensa kohtasivat niin erilaiset nuorten ryhmät kuin myös kuvataiteilijat ja taidekasvattajat. Projektin tavoitteena oli lisätä tasaarvoa, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia sekä edistää taiteilijoiden ja taidekasvattajien yhteistyötä ja työllistymistä. Meri-Lapin Taideankkurit -projektissa ammattilaiset ja nuoret työskentelivät Unelma-teeman ympärillä. Projekti huipentui Kemin taidemuseon Magentaa! -yhteisnäyttelyyn toukokuussa 2013, jossa nuoret esittäytyivät yhdessä kuvataiteilijoiden kanssa. Magenta-hankkeen lisäksi mukana projektissa olivat Lapin taiteilijaseura ja Kemin taidemuseo. Työryhmään kuuluvat kuvataiteilijat Anna Alm ja Anu Riestola sekä kuvataidekasvattajat Laura Eteläinen, Taina Rönkkö, Mika Hodju ja Kati Evinsalo. Kummitaiteilija työskentelee yhteisössä, jossa hän voi järjestää virkistystoimintaa, tehdä taideprojekteja tai toimia yhteisön kehittäjänä. Kemijärven kaupungille palkattiin kummitaiteilijaksi kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna, joka toteutti taideprojektin lasten ja nuorten kanssa. Nämä kirjoittivat taiteilijan johdolla tekstejä vettä ja Kemijärveä käsittelevään taidekirjaan. Nuoret myös tekivät koululle seinämaalauksia kummitaiteilijan ohjauksessa. Lisäksi Pirkko Mäkelä- Haapalinna organisoi Kuukauden taulu -toimintaa. Kemijärven sairaalan kahviossa esiteltiin kuukausittain paikallinen taiteilija ja taulu, josta kummitaiteilija kirjoitti esittelyn paikallislehteen. Toimintaa jatketaan myös Magenta-hankkeen päättymisen jälkeen. Kuva- ja performanssitaiteilija Ilona Kivijärvi innostaa avajaisvieraita yhteisölliseen toimintaan Ivalossa heinäkuussa (vas.) Magentaa! -yhteisnäyttelyssä Kemin taidemuseossa nuoret esittäytyvät rinta rinnan lappilaisten ammattitaiteilijoiden kanssa. (oik.) Yhteisötaide kohentaa ryhmän yhteis henkeä, antaa uusia kulttuurielämyksiä, kehittää yksilön kokonaispersoonallisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lisäksi yhteisötaiteen avulla osallistuja integroituu paremmin yhteiskuntaan ja omaan toimintaympäristöönsä. Anu Riestola, kuvataiteilija 17

18 18 18 Yritysyhteistyön kautta palveluja yrityksille ja taiteilijoille Visuaalisen taiteen kentän ja yritysten yhteistyötä on tärkeää kehittää vastavuoroisesti. Kuvataiteilija voi toimia yritysmaailmassa monissa eri rooleissa. Yritysyhteistyö ei merkitse ainoastaan sitä, että taiteilija luo yritykselle palveluja ja konsepteja. Myös yritys voi suunnitella taiteilijoille räätälöityjä ratkaisuja. Markkinointipäällikkö Jussi Perkkiö ja matkaopas Moet Kodera ideoimassa Santa s Hotel Santa Clausin portaikon elävöittämistä osana Rovaniemi Design Weekiä 2013 järjestetyssä palvelumuotoilupäivässä.

19 Suomen Lappi on yksi monipuolisimmista maailman matkakohteista. Saadaksemme Lapin tunnetummaksi kaikkina neljänä vuodenaikana, voisimme koko matkailualana hyödyntää entistä enemmän Magenta-hankkeen luomia mahdollisuuksia. Jussi Perkkiö, markkinointipäällikkö, Santa s Hotel Santa Claus Taiteilija Tony Fredriksson ohjasi nuorten katutaidetyöpajan Ivalossa. Samalla hän testasi Making Oftaltiointityökalua. Yrityskumppaneita ja kehittämistyökaluja Santa s Hotel Santa Claus oli yksi Magenta-hankkeen yhteistyöyrityksistä. Osana Rovaniemi Design Weekiä ja muotoilun Living Lab -päivää Magenta-hanke järjesti helmikuussa 2013 palvelumuotoilupäivän, jossa työryhmä suunnitteli konseptin hotellin portaikon elävöittämiseksi. Living Lab -päivä tarjosi lisäksi moni aistisia hotellipalvelumaistiaisia. Hotellin asukkaat pääsivät testaamaan muiden muassa puhuvaa roskakoria ja interaktiivisia portaita. Palvelu muotoilupäivän suunnittelusta ja toteuttamisesta päävastuussa olivat muotoilija Reetta Kerola, manageri Merja Briñón ja projektipäällikkö Tiina-Kaisa Niva. Making Of on Magenta-hankkeen ja Tahkokallio Design+ -muotoiluyrityksen lappilaisille kuvataiteilijoille kehittämä työkalu. Making Of -työkalun avulla kuvataiteilija voi helposti dokumentoida toimintaansa ja tuottaa videomateriaalia nettiympäristöön ja näyttelyidensä yhteyteen. Konseptin kehittäjäksi palkattiin muotoilija Stina Varkkola. Taiteilija Tony Fredriksson pilotoi Making Of -työkalun keväällä 2013 Ivalossa ohjaamassaan nuorten katutaidetyöpajassa. Työpaja oli osa Inarin kunnan taideprojektia. Nuorten teokset olivat mukana Lapin taiteilijaseuran Ääripäitä ja vastakohtia -kesänäyttelyssä, joka pidettiin kansalaisopiston ja kulttuurin toimitila Kuulaassa ja Ivalon kirkossa sekä Galleria Kellokkaassa Ylläksellä. Santa Parkissa elävöitettiin elämysmaailmaympäristöä kuvataiteen keinoin. Kehitettävänä kohteena oli jäägalleria. Santa Parkin taideprojekti tiivisti visuaalisen taiteen ja matkailusektorin yhteistyötä. Jäägallerian multi mediateoksen suunnittelu- ja toteutustyöhön palkattiin mediataiteilija Antti Tenetz. 19

20 Taidelainaamotoiminnan kehittäminen 20 Taidelainaamotoiminta tuo teokset yhä useamman ulottuville. Taidelainaamosta taidetta voi hankkia kotiin tai yrityksen toimitiloihin kohtuullisin kustannuksin. Magenta-hankkeen puitteissa on toteutettu sekä pitkä- että lyhytaikaisia taidelainaamoja niin kaupungeissa, tapahtumissa kuin matkailukeskuksissakin. Pop up -taidelainaamojen avulla kuvataide tulee lähemmäksi asiakasta. Kuvataiteilija Helena Junttila kertoo taidelainaamotoiminnasta Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2013.

21 Vuosina taidelainaamojen lainausmaksujen tuotto kasvoi lähes kahdella kolmanneksella. Lainaamojen teosmyynti kolminkertaistui. Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja Maria Huhmarniemi avaamassa Pyhän taidelainaamoa Ostoskeskus Pyhän Portissa elokuussa Matala kynnys taidehankintoihin 21 Yhdessä Magenta-hankkeen kanssa Lapin taiteilijaseura on kehittänyt taidelainaamoja korkeatasoisiksi palveluiksi, mahdollisuuksiksi ostaa ja vuokrata teoksia. Taidelainaamoista kuvataidetta voi lainata pientä kuukausimaksua vastaan tai ostaa teoksen kertamaksulla. Jo kymmenellä eurolla teoksen saa kotiin kuukaudeksi. Maksetut vuokrat vähennetään myyntihinnasta, mikäli teoksen hankkii itselleen. Magenta-hankkeessa kehitettiin Galleria Napan yhteydessä Rovaniemellä toimivan taidelainaamon toimintaa. Lisäksi elokuussa 2012 avattiin kaksi uutta taidelainaamoa, toinen Pyhätunturille Ostoskeskus Pyhän Portin tiloihin ja toinen Galleria Raekallion tiloihin Kittilän Pöntsöön, Levin läheisyyteen. Lainaamot palvelevat sekä paikallisia että matkailijoita. Pyhän taidelainaamosta vastasi kuvataiteilija Pirkko Mäkelä- Haapalinna ja Kittilän taidelainaamon isäntänä toimi taiteilija Reijo Raekallio. Pöntsön taidelainaamo toimi huhtikuun 2013 loppuun saakka. Pyhän taidelainaamo jatkaa toimintaansa myös Magenta-hankkeen päättymisen jälkeen. Magenta-hanke ja Lapin taiteilijaseura veivät kuvataidetta kaupunkiympäristöön ja tapahtumien yhteyteen. Lyhytaikaisia pop-up-taidelainaamoja järjestettiin Kauppakeskus Revontulessa, Rovaniemi Design Weekillä ja Sodankylän elokuvajuhlilla useita kertoja.

22 Magenta Shortly in English The goal of the Magenta project was to improve the employment and operational preconditions of visual artists in Lapland. The project focused on the artists continuing education and on developing their international competence and managerial skills. The sectors of continuing education were career planning, entrepreneurial skills, and artist s wellbeing at work. The artists worked in pilot projects, where they were able to put their expertise in practice together with companies and municipalities. In managerial development the manager created new visual art services and concepts, consulted project artists, networked with actors in the creative industry, and built collaboration networks between artists and interest groups. New visual art services were developed in collaboration with the region s artists, municipalities, and companied through pilot projects aimed at the sectors of e.g. tourism and wellbeing. New visual art services were designed in the various art projects.

23 The international activities focused on developing a model for international operations in the domain of visual art in Lapland. Two extensive exhibition tours in Estonia and Latvia served as pilot projects in this development work. The project generated structures, networks, and services according to initial plan. Simultaneously, models were designed enabling long-term and organized development also in the future. These models apply to the development of the field of visual arts and to international operations. Magenta was a collaboration project between the following parties: the Education and Development Services and the Faculty of Art of the University of Lapland, the Artists Association of Lapland, and the Arts Council of Lapland. The project was funded by the European Social Fund and the Lapland Centre for Economic Development, Transport and the Environment. In addition, the project s self-financing was handled by the cooperating municipalities and companies. Press meeting of I live on the Arctic Circle exhibitions in Asuna Makslas Galerija in Riga in September More information: 23 One of the core contents of continuing education in the Magenta project was applied visual arts.

24 Lisätietoa Magenta-hankkeesta Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta Lapin taiteilijaseura Taiteen edistämiskeskuksen Lapin toimipiste

MAGENTA

MAGENTA MAGENTA 2011-2013 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET tuottaa ja kehittää pilotoinninja tutkimuksen keinoin Lapin ammattitaiteilijoiden täydennyskoulutuksen malli tutkintojen jälkeinen, työelämälähtöinen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654

Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 1 (8) Aika 17.03.2017, klo 13:30 Paikka Arctic Warriors Oy:n tila Narkauksessa, osoite Jokelantie 1654 Käsiteltävät asiat 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Tule jäädäksesi Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma Riikka Vuorenmaa, projektikoordinaattori Sintija Dutka, kokemusasiantuntija Tavoite projektin alussa Selkeäkielinen ja tiivis Kulttuurialan kotouttamisohjelma

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Työhyvinvointia kulttuurin keinoin

Työhyvinvointia kulttuurin keinoin Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työhyvinvointia kulttuurin keinoin Taiten tuottoa -hanke Projektipäällikkö Elli Oinonen-Edén TYKYHELMI Hyvän työn reseptit ovatko

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen

Luovaa voimaa luonnosta hanke. Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke-esitys Pohjois-Savon kulttuuritoimijoiden tapaamisessa 2.10.2015 Kirsti Häkkinen Luovaa voimaa luonnosta hanke Hanke pähkinänkuoressa: Toteutusaika 1.12.2014-31.12.2015

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista

hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Muotoilun ja tutkimuksen avulla hyvinvointia pohjoisen villamateriaalista Woollen Innovations (WINNO 2012 2013) -hankkeessa tutkitaan pohjoisen lampaanvillan ja villasta valmistetun huovan ominaisuuksia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä

Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro Leena Mäkelä Virtuaaliopetuksen päivät Kommenttipuheenvuoro 2.12.2013 Leena Mäkelä Pirkanmaalle syntyi 1.1.2013 Tredu Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO yhdistyivät vuoden alussa

Lisätiedot

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa

Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Kuva: Nina Tienhaara, Osaamispolku-hanke 2013 Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien kehittäminen Turussa Marja Susi, Turun AMK /Taideakatemia. Diat, Anna-Mari Rosenlöf Taustaa Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö PPSHP Tekes Sitra 17.9.2012 Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP Vuonna 2020 Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä,

Lisätiedot

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto.

SUOMA-AKATEMIA. Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. SUOMA-AKATEMIA Matkailualan ammattilaisten ja matkailualan koulutusta tarjoavien oppilaitosten valtakunnallinen verkosto. Helmi Liiketalousopisto, Anu Nylund anu.nylund@liiketalousopisto.fi SUOMA-akatemian

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta

Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyskatsaus ja työllisyyspalveluiden tilannetta Työllisyyspalveluiden tekemää arviota VAHVUUDET: -vahvaa metsä ja palveluteollisuutta -suurimat työnantajat Lieksan kaupunki, Pankaboard, toimialana

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet:

Toimintalinjan 4 erityistavoitteesta 9.1. esitetään hylättäväksi hankkeet: Maakunnan yhteistyöryhmän 52 30.11.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 5 10.01.2017 5 Etelä-Suomen ESR-hankehaku 1.6. - 3.10.2016 MYRS 30.11.2016 52 Etelä-Suomen 3.10.2016 päättyneessä ESR-haussa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan

ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan 1 (5) ELY-keskuksen myöntämä rahoitus Lapin maakuntaan 1.11.2015 31.12.2015 Yrityksen kehittämisavustus, EU-osarahoitteinen (EAKR) Aksovaara Oy Rovaniemi Tuotekehitys- ja 46 820 42,50 kansainvälistymishanke

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la

Savon rata 125 vuotta. Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la Savon rata 125 vuotta Kevät-kesä 2014 Päätapahtuma la 4.10.2014 Savon rata 125 vuotta SAVON-RADAN ryhmä SAVON-RADAN ryhmä on Etelä-Savolaisten rautatierakennusten omistajien ja niissä toimijoiden muodostama

Lisätiedot

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke

Hyvä alku Länsirannikolla -hanke Hyvä alku Länsirannikolla -hanke 1.1.2016 31.8.2018 Hyvä alku Länsirannikolla kehittää alkuvaiheen palvelukokonaisuutta maahanmuuttajille Kohderyhmänä erityisesti ne kotoutujat, jotka jäävät nykyisten

Lisätiedot

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa

Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Mitä museo voi tehdä Wikimedian & Wikipedian kanssa Wikipedia Recent Changes Map Valtakunnalliset museopäivät, Inari 26.5.2016 Heikki Kastemaa Mitä tein Raahessa lauantaina? Luettelo Raahen patsaista ja

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot

"KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova

KORKI Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova "KORKI" Näyttelyvaihto Ars-Häme, Hämeenlinna/ PskovART, Pihkova 2014-2015 "Dom na Nabereznoi"- PskovArt yhdistyksen galleria ja ateljeetilat Pihkovassa Riitta Kopra ja Pilvi Ojala osallistuivat Ars-Häme

Lisätiedot

OSKU. Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa 1.4.2011 31.3.2013

OSKU. Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa 1.4.2011 31.3.2013 OSKU Osallisuutta asiakkuuteen kuntouttavassa työtoiminnassa projekti 1.4.2011 31.3.2013 OSKUssa khi kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä ja osaamista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot