VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET"

Transkriptio

1 VUODEN 2010 UUDET LÄMMÖNERISTYSTÄ JA ENERGIANKULUTUSTA KOSKEVAT RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET TkT Juha Vinha Kestävä rakentaminen -seminaari, Vaasa

2 LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIAN- KULUTUSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET V Uudet Rakentamismääräyskokoelman osat C3, D2 ja D3 astuvat voimaan v alusta. Rakennuksen vaipan lämmöneristykseen, lämmöntalteenottoon ja vuotoilmanvaihtoon liittyviä määräyksiä kiristetään niin, että uusien rakennusten laskennalliset ominaislämpöhäviöt pienenevät n. 30 %. Näiden määräysten on arveltu olevan viimeiset sellaiset määräykset, joissa rakennusosille annetaan erillisiä U- arvovaatimuksia. Matalaenergiarakennuksen lämpöhäviöt ovat 85 % uusien määräysten mukaisesta tasosta. Rakennusten lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ollaan suunnittelemassa jo lisäkiristyksiä, joiden on ajateltu tulevan voimaan v Juha Vinha 2

3 RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN LÄMMÖNERISTYSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Rakennusosa U-arvojen vertailuarvot (W/(m 2 K)) Ulkoseinä Hirsiseinä Yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja Ryömintätilainen alapohja Maanvastaiset seinä- ja alapohjarakenteet Ikkuna ja ovi Kattoikkuna Lämmin tai jäähdytetty tila rajoittuu ulkoilmaan tai maahan v ,17 0,40 0,09 0,17 0,16 1,0 1,0 v ,24 0,24 0,15 0,19 0,24 1,4 1,5 Puolilämmin tila (17 5 C) rajoittuu ulkoilmaan tai maahan v ,26 0,60 0,14 0,26 0,24 1,4 1,4 v ,38 0,38 0,28 0,28 0,34 1,8 1,8 Juha Vinha 3

4 RAKENNUKSEN ERILAISTEN TILOJEN LÄMMÖNERISTYSMÄÄRÄYSTEN MUUTOKSET Rakennusosa U-arvojen vertailuarvot (W/(m 2 K)) Väliseinä Välipohja Ikkuna Ovi Lämmin tila rajoittuu puolilämpimään tilaan v ,60 0,60 2,8 2,8 v ,60 0,60 2,8 2,8 Lämmin tai puolilämmin tila rajoittuu jäähdytettyyn tilaan v ,27 0,27-1,4 v ,38 0,38-1,8 Juha Vinha 4

5 LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIEN MUUTOKSET ULKOSEINISSÄ Kevytbetoniseinä Hirsiseinä Mineraalivillat ja puukuitueriste Polystyreeni: EPS ja XPS Polyuretaani Tyhjiöeristeet Lämmöneristeen paksuus (mm) Juha Vinha 5

6 LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIEN MUUTOKSET YLÄPOHJASSA RakMK C RakMK C Kevytsora ja kevytbetonimurske Mineraalivillat ja puukuitueriste Polystyreeni: EPS ja XPS Polyuretaani Tyhjiöeristeet Lämmöneristeen paksuus (mm) Juha Vinha 6

7 LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIEN MUUTOKSET RYÖMINTÄTILAISESSA ALAPOHJASSA Lämmöneristeen paksuus (mm) RakMK C RakMK C Mineraalivillat ja puukuitueriste Polystyreeni: EPS ja XPS Polyuretaani Tyhjiöeristeet Ryömintätilaisessa alapohjassa myös maapohja täytyy olla hyvin lämmöneristetty! Juha Vinha 7

8 LÄMMÖNERISTEPAKSUUKSIEN MUUTOKSET MAANVASTAISESSA ALAPOHJASSA Lämmöneristeen paksuus (mm) Eristepaksuus reunalla RakMK C RakMK C Kevytsora ja kevytbetonimurske Kevytsora ja kevytbetonimurske Polystyreeni: EPS ja XPS Polystyreeni: EPS ja XPS Polyuretaani Polyuretaani Maanvastaisen alapohjan lämmöneristyksen lisääminen edellyttää myös routaeristyksen lisäämistä! Juha Vinha 8

9 MUUT KESKEISET MUUTOKSET Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde nousee: 30 % 45 % Rakennuksen vaipan ilmavuotoluvun (n 50 -luku) vertailuarvo laskee: 4,0 1/h 2,0 1/h Ilmanvaihdon LTO:n ja vaipan ilmanpitävyyden avulla saa kompensoida suuremman osan vaipan ylimääräisistä lämpöhäviöistä: 20 % 30 % Rakennuksen parempaa ilmanpitävyyttä tulisi käyttää laskelmissa ensisijaisesti rakennuksen energiatehokkuusluokan parantamiseen, jos mittauksia tehdään kohdekohtaisesti. Ilmanpitävyyden käyttö lämpöhäviöiden kompensaatiolaskelmissa on ongelmallista, jos suunniteltua tasoa ei kyetä lopulta saavuttamaan. Juha Vinha 9

10 RakMK C3 2010, KOMPENSAATIOESIMERKKI: Hirsirakenteinen 1-kerroksinen pientalo n. 160 m 2 Vertailuarvojen mukaisessa ratkaisussa rakennuksen lämpöhäviöt ovat yhteensä 160 W/K. Vaikutus rakennuksen lämpöhäviöihin Hirsiseinän paksuutta pienennetään 280 mm:stä 180 mm:iin Kompensointivaihtoehto 1: LTO:n vuosihyötysuhdetta parannetaan 45 % 60 % Vaipan ilmavuotolukua pienennetään 2,0 1/h 1,0 1/h Ikkunoiden U-arvoa parannetaan 1,0 W/(m 2 K) 0,85 W/(m 2 K) Maanvastaisen alapohjan EPS-lämmöneristystä lisätään 50 mm Yläpohjan puhallusvillaeristystä lisätään 125 mm Kompensointivaihtoehto 2: Hirsiseiniä lisäeristetään mineraalivillalla ulkopuolelta 50 mm + lisätään tuulensuoja ja ulkoverhous +22 W/K -9 W/K -5 W/K -3 W/K -4 W/K -4 W/K -25 W/K -31 W/K Juha Vinha 10

11 ILMANPITÄVYYDEN HUOMIOON OTTAMINEN LÄMMÖNERISTYS- JA ENERGIANKULUTUS- LASKELMISSA V ALUSTA 1. Käytetään ilmavuotoluvun suunnitteluarvona 4,0 1/h. ilmavuotolukua ei tarvitse mitata suunnitteluarvon 4,0 1/h ja vertailuarvon 2,0 1/h välinen lämpöhäviöiden erotus on kompensoitava 2. Käytetään alempaa ilmavuotoluvun suunnitteluarvoa. 2a. Ilmavuotoluvun paikkansapitävyys osoitetaan painekokeella valmiista rakennuksesta. 2b. Talotoimittaja käyttää laadunvarmistusohjeessa esitetyn ilmoitusmenettelyn mukaista ilmavuotoluvun arvoa. Juha Vinha 11

12 ILMOITETTU ILMAVUOTOLUKU TEOLLISESTI VALMISTETUISSA ASUINTALOISSA Teollisesti valmistetuissa asuintaloissa alempaa ilmavuotoluvun suunnitteluarvoa eli ns. ilmoitettua ilmavuotolukua voi hakea rakennuksen ilmanpitävyydestä vastaava toimija (rakennusurakoitsija, materiaali- tai elementtiteollisuuden yritys tai samaa talotyyppiä valmistava yritysryhmä). Ilmoitettu ilmavuotoluku voidaan määrittää kullekin talotoimittajan tekemälle talotyypille erikseen ns. ilmoitusmenettelyn avulla, joka on osa talotoimittajan laadunvarmistusta. Ilmoitusmenettely käsittää kolme asiaa: tutkimuksen, ilmoituksen ja seurannan. Tutkimusosuuden tekee ulkopuolinen tutkimuslaitos tai konsulttiyritys ja seurannan pääasiassa talotoimittaja. Ilmoitetun ilmavuotoluvun määritys edellyttää riittävää määrää ilmanpitävyysmittauksia kunkin talotyypin kohteista. Teollisen talovalmistuksen ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje on tarkoitus julkaista RT-korttina tämän vuoden aikana. Juha Vinha 12

13 ILMAVUOTOLUVUN MÄÄRITTÄMINEN PAINEKOKEELLA Rakennuksen ilmatiiviys mitataan painekoemenetelmällä tietokoneohjatulla laitteistolla Kun puhaltimen läpi virtaava ilmavirtaus 50 Pa paineerolla R 50 jaetaan sisätilavuudella V, saadaan ilmatiiviyden vertailuluvuksi ilmavuotoluku (n 50 -luku) [1/h] n 50 = R 50 / V Mitä pienempi n 50 -luku sen tiiviimpi talo Puhallin Ilmavirtauksen ja paine-eron mittaus Juha Vinha 13

14 VAIPAN ILMANPITÄVYYS Vaipan ilmanpitävyyden parantamisella on lähes pelkästään positiivisia vaikutuksia 1) Rakennuksen energiankulutus vähenee ilmanvaihdon tapahtuessa LTO:n kautta 2) Kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vähenee 3) Vaipparakenteiden sisäpinnat eivät jäähdy ulkoa tulevien ilmavirtausten seurauksena 4) Erilaisten haitallisten aineiden ja mikrobien virtaus sisäilmaan vähenee 5) Rakennuksen käyttäjien kokema vedon tunne vähenee 6) Ilmanvaihdon säätäminen ja tavoiteltujen painesuhteiden säätäminen helpottuu, mutta toisaalta säätöjen tekeminen on vielä aiempaakin tärkeämpää Ilmanvaihdon säätäminen on tehtävä erittäin huolellisesti silloin, jos rakennuksen ilmavuotoluku on 0,4 1/h! Juha Vinha 14

15 PIENTALOJEN PAINEKOETULOKSIA (keskiarvot TTY:n ja TKK:n mittauksista v ) 16,0 14,0 Ilmavuotoluku, n 50 (1/h) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 3,2 2,8 1,6 2,6 4,1 7,9 5,8 3,9 0,0 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 8 kpl 8 kpl 4 kpl 100 kpl Tiilitalot Kevytbetonitalot Kevytsoraharkkotalot Betoniharkkotalot Betonielementtitalot Hirsitalot - tiivimpi saumaeriste Hirsitalot - perinteiset Hirsitalot - lisäeristetyt Puurunkoiset Juha Vinha 15

16 KERROSTALOJEN PAINEKOETULOKSIA (keskiarvot TTY:n ja TKK:n mittauksista v ) 6,0 5,0 Ilmavuotoluku, n50 (1/h) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,7 1,6 2,6 0,0 23 asuntoa 20 asuntoa 16 asuntoa Betonikerrostalot, paikallavaletut välipohjat Betonikerrostalot, elementtivälipohjat Puukerrostalot TTY:llä on julkaistu uusi suunnitteluohje asuinrakennusten ilmanpitävyyden parantamiseksi: Aho, H. ja Korpi, M. (toim.) Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa. Juha Vinha 16

17 ILMAVUOTOJEN SIJAINTIPAIKAT PIENTALOISSA FLIR Systems 24.0 C Sp3 Sp Sp Tyypillisimmät ilmavuotokohdat ovat ikkunoiden liitoksissa ja ulkoseinien ja yläpohjien liitoksissa. Juha Vinha 17

18 VAIPPARAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINNAN MUUTOKSET Lämmöneristyksen lisääminen heikentää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Ulkopinta viilenee, jolloin kosteuden kondensoituminen ja homeen kasvulle suotuisat olosuhteet lisääntyvät. Odotettavissa oleva ilmastonmuutos heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimintaa entisestään. Viistosateet ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät ja kuivumisajat vähenevät. Osassa rakenteita kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa rakenteita muuttamalla ja liitoksien ja detaljien erilaisella toteutuksella. Osassa rakenteita kosteustekninen toiminta heikkenee kuitenkin merkittävästi riippumatta siitä, kuinka rakenteita muutetaan. Kriittisen eristepaksuuden löytäminen on yleensä vaikeaa. Lämmöneristyksen kasvaessa tilanne muuttuu vain pikku hiljaa huonommaksi. Lämmöneristyksen lisääminen voi myös lisätä rakennuksen energiankulutusta jäähdytystarpeen lisääntyessä! Juha Vinha 18

19 RAKENNETYYPPIEN JA TUOTANTOTEKNIIKOIDEN MUUTTUMINEN Lämmöneristepaksuuksien lisääminen muuttaa vaipparakenteita monessa tapauksessa niin paljon, että rakenteiden toteutustavat ja tuotantotekniikat muuttuvat. Kokemusperäinen tieto uusista rakenteista puuttuu Suunnittelu- ja asennusvirheet kasvavat Uusi rakenne voi olla kosteustekniseltä toiminnaltaan aiempaa huonompi Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu on haastava tehtävä, joka vaatii kokemusta ja laajaa asiantuntemusta. Suuret muutokset yhdistettynä nopeaan toteutusaikatauluun lisäävät kosteusongelmien riskiä entisestään. Juha Vinha 19

20 ESIMERKKI, LISÄERISTETTY HIRSISEINÄ? Hirsiseinän kuivuminen hidastuu. Eristeen ulkopinnassa kosteuden tiivistymisriski ja homeen kasvulle otollisia olosuhteita. Ilmavuodot sisältä eristeen taakse estettävä! Sisäpuolinen lämmönvarauskyky menetetään. Juha Vinha 20

21 PIENTALOJEN TODELLINEN ENERGIANKULUTUS Ostoenergiankulutus 2000-luvulla rakennetuissa kivi- ja hirsirakenteisissa pientaloissa: kwh/(m 2 a) Energiatehokkuusluokka A 150 kwh/(m 2 a) kwh/(m 3 a) ostoenergian käyttö vuotta kohden, kwh/(m² a) ja kwh/(m³ a) kohdenumero Tuloksissa ei ole otettu huomioon takassa/ saunassa poltettua puuta. Asumistottumuksilla on ratkaiseva merkitys rakennusten energiankulutuksessa! Juha Vinha 21

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA ENERGIAA SÄÄSTÄVIEN JULKISIVUKORJAUSTEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 3.2.2015 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET SEINÄRAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN ULKOPUOLELTA

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa

Harri Kaartinen ja Timo Laajoki. Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Harri Kaartinen ja Timo Laajoki Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö rakennusten kunnon arvioinnissa Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 HARRI KAARTINEN TIMO LAAJOKI Fysikaalisten mittalaitteiden käyttö

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen

Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen FRAME-tutkimus Energiatehokas rakentaminen aiheuttaa muutospaineita suunnitteluun ja rakentamiseen Jutta Telivuo / Graphic Concrete Ltd Betonin toimitus Tampereen teknillisestä yliopistosta tehdyssä, 3-vuotisessa

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana.

TIIVEYSKORJAUS KUINKA TIIVIITÄ TALOT OVAT?? Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25 % poistuu vuotoilman mukana. 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 9 TIIVEYSKORJAUS pientalot TIIVIS RAKENNUS ON ENERGIATEHOKAS JA VIIHTYISÄ Uudet rakennukset rakennetaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty

Lisätiedot

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013

Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Energiatehokkuus puurakentamisessa Puurakentamisen Roadshow 20.03.2013 Rakennusten energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on sitouduttu koko Euroopan Unionin piirissä. Vuoteen 2020

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010

Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 C3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten lämmöneristys Määräykset 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Korjaamalla passiivitalostandardiin

Korjaamalla passiivitalostandardiin Korjaamalla passiivitalostandardiin Ruut Peuhkuri ja Søren Pedersen Passiivitalo.fi Oy / Passivhus.dk ApS, Tanska Tiivistelmä Tässä artikkelissa käydään läpi esimerkinomaisesti muutaman keskieurooppalaisen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.

LÄMPÖKUVAUS. Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa. LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1. SIVU 1/13 LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Raportointipäivämäärä 31.1.2012 LÄMPÖKUVAUS Vantaan kaupunki, Keihäspuiston päiväkoti Keihästie 6, 01280 Vantaa aja: Kuvaajan yhteystiedot Insinööritoimisto Realtest, 00730

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3

SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset

Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011. Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Energiatehokas koti seminaari 07.04.2011 Rakennusten ilmanpitävyys ja mittaukset Vaipan ilmanpitävyyden edut Lämmitysenergian kulutus laskee (Juha Jokisalo, TKK) Yksikön lisäys ilmanvuotoluvussa n50 tarkoittaa

Lisätiedot

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3

Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen. Harri Metsälä. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Harri Metsälä Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 3 Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro

Lisätiedot