RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta"

Transkriptio

1 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT VTT- sertifioitua tutkimusta

2 Sisällys Sisällys... 2 LÄMPÖKUVAUS... 3 Johdanto... 3 Mittausten tarkoitus... 3 Lämpökamera... 3 Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus?... 3 LÄMPÖKAMERAKUVAUS PALVELUT!... 4 Lämpökuvaus osana taloremonttia... 4 Laadunvarmistusmittaukset... 4 Rakennusurakoitsijat sekä korjausrakentajat... 4 Teollisuuden lämpökamerakuvaus palvelut... 4 RAKENTEIDEN LÄMPÖKUVAUS... 5 Eristeviat ja -puutteet... 5 Ilmavuodot... 5 Kosteus- ja homevauriot... 6 Talotekniikan lämpökuvaus... 6 LÄMPÖKUVAUS OSANA ENERGIA PARANNUKSIA... 7 Tiiviysmittaukset... 7 RAPORTOINTI... 8 Lämpökuvausraportti... 8 Mittausraportti... 8 LÄMPÖKUVAUMITTAUSRAPORTIN LUKUOHJE... 9 Lämpökameran väripaletit ja niiden käyttö... 9 HINNASTO

3 LÄMPÖKUVAUS Johdanto Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton rakennusten laadun- ja kunnonarviointimenetelmä. Lämpökuvausta käytetään yhtenä tutkimusmenetelmänä niin uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa kuin vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissakin. lämpökuvauksen luotettava kuvaus ja tulosten tulkinta asettavat kuvaajalle ja kuvien tulkitsijalle vaatimukseksi sekä rakennusfysiikan ja rakenteiden että lämpökameran ja sen sovellusohjelmien riittävän tuntemisen. Rakennusten lämpökuvaajilta edellytetään VTT:n myöntämää henkilösertifiointia. Lämpökamerakuvaus on nopea ja pintoja rikkomaton tutkimus menetelmä, tästä syystä se on myös kustannustehokas ta ja asukasystävällistä Mittausten tarkoitus Lämpökuvauksen tarkoituksena on määrittää rakennuksen kunnon- tai laadunvalvonnassa ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus ja rakenteellinen tiiviys (ilmanpitävyys). Lämpökameran avulla voidaan samalla selvittää muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen liittyviä tekijöitä, kuten ilman virtausreittejä, rakenteiden fysikaalista toimintaa, tietyin edellytyksin kosteusvaurioita ja LVIS- laitteiden toimintaa. Lämpökamera Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin. Se mittaa kuvauskohteen pinnasta lähtevän lämpösäteilyn, infrapunasäteilyn, voimakkuutta. Lämpökamera muuttaa kohteen lämpösäteilyvoimakkuuden lämpötilatiedoksi, josta lämpökuva muodostetaan digitaalisesti. Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus? Tarve lämpökuvaukseen syntyy useista tekijöistä, yleisimpiä ovat: Asukkaat valittavat vedontunteesta tai liian kylmistä sisälämpötiloista. Rakennuksen omistajat ovat kiinnittäneet huomiota liian suureen energian kulutukseen tai suunnittelevat lämpöteknistä korjausta. Rakennuksessa on tarvetta tehdä korjauksia ja samassa halutaan parantaa rakennuksen lämpöteknistä toimivuutta. Rakennuksessa epäillään kosteusvaurioita. Teollisuus- ja toimistorakennuksissa halutaan selvittää energiakustannusten pienentämistä. Rakennusten käyttäjät epäilevät ilmanvaihdon riittävyyttä tai sen tehokkuutta. Uudisrakennuksen tai peruskorjatun rakennuksen lämpöteknisen toimivuuden laatu halutaan varmistaa. Asukkaat haluavat selvittää rakennuksen lämpöteknisen toimivuuden energiakatselmuksen yhteydessä. 3

4 LÄMPÖKAMERAKUVAUS PALVELUT! Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton menetelmä, jolla voidaan arvioida rakennusten, rakenteiden ja rakennusmateriaalien toimivuutta, laatua ja kuntoa. Sitä voidaan käyttää yhtenä tutkimusmenetelmänä sekä uudisrakennusten laadunvalvontamittauksissa että vanhojen rakennusten kuntotutkimuksissa. Lämpökuvauksen avulla selvitetään mm. eristeviat/puutteet, kosteusvauriot, ilmavuodot sekä talotekniikan kunto. Lämpökuvaus osana taloremonttia Kun suunnitellaan kiinteistön laajamittaista remonttia, olisi hyvä myös samalla selvittää talon ilma- ja lämpövuodot. Lämpökuvauksen avulla säästyy selvää rahaa, kun vältytään turhilta pintojen purkamisilta. Lämpökameran avulla voidaan nopeasti ja tarkasti selvittää missä vuotokohdat sijaitsevat, mistä ne johtuvat ja miten ne kannattaa korjata. Lämpökuvaus on taloremontin yhteydessä tietyin edellytyksin kotitalous vähennyskelpoista. Laadunvarmistusmittaukset Uudisrakentamisessa lämpökuvaus on tehokas ja nopea tutkimusmenetelmä, jonka avulla voidaan selvittää rakennuksen vaipan lämpötekninen kunto. Mahdollisten rakennusvirheiden ja puutteiden selvittäminen jo rakentamisen aikana on kustannustehokkaampaa, kuin se että joudutaan jälkikäteen purkamaan valmiita pinnoitettuja rakenteita. Laadunvarmistusmittauksessa on tärkeätä selvittää hyvissä ajoin lämpökuvauksen tarkka ajankohta. Työn aikaisen lämpökuvauksen tulisi ajoittua mm. kylmälle vuodenajalle, lämmityksen pitäisi olla riittävän pitkään kytkettynä ja sisällä tulisi olla alipainetta. Rakennusurakoitsijat sekä korjausrakentajat Lämpökuvausta on hyödyllistä käyttää niin korjausrakentamisen, kuin uudisrakentamisen yhteydessä, rakennusaikaisen/jälkeisen työn laadun varmistuksen etu syntyy, kun säästytään mahdollisesti turhilta ja kalliilta jälki korjauksilta. Laadunvarmistus antaa myös hyvän käsityksen asiakkaalle työn laadusta sekä luo yrityksestä luotettavaa kuvaa. Korjausrakentamisen yhteydessä tulisi aina tehdä kuntotutkimus! Suurin osa epäonnistuneista rakennuskorjauksista johtuu puutteellisista kuntotutkimuksista, lämpökamerakuvausta voidaan käyttää yhtenä osana, kun selvitetään korjausrakentamisen tarvetta Teollisuuden lämpökamerakuvaus palvelut Prosessiteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden sekä sähkökaappien ja ohjausyksiköiden kunnon selvittämiseen on hyödyllistä käyttää lämpökameraa. Lämpökameran havaitsemi- 4

5 en lämpötilaerojen avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä laitteiden ja koneiden kunnosta ja havaita huoltoa vaativat laiteosat. RAKENTEIDEN LÄMPÖKUVAUS Puhuttaessa rakennusten lämpökamerakuvauksesta ymmärretään sillä usein vain rakenteiden tutkimista. Tämä onkin yleisin ja käytetyin lämpökuvauksen muoto. Rakenteiden pintalämpötiloihin vaikuttavat kuitenkin useat eri tekijät. Eristeviat ja -puutteet Lämpökuvauksella voidaan havainnoida kylmäsillat, eristeviat ja puutteet. Eristeviat ja etenkin eristeiden puutteet ovat harvinaisempia kuin ilmavuodot, mutta kosteustekniset riskit ovat silti kummassakin samat. Tyypillisiä vikoja ovat: kierot tai vajaakanttiset runkotolpat pieni rako rungon ja eristeen välillä rikkoutunut eriste liian tiiviiksi sullottu eriste. Ilmavuodot Lämpimän sisäilman kulkeutuminen ulos paine-eron vaikutuksesta lisää energiakustannuksia. Lämpimän ja kostean sisäilman vuotaminen rakenteisiin sisältää aina kosteusvaurioriskin, tämä on tärkeää erityisesti kosteissa tiloissa, kuten pesuhuoneissa ja saunoissa. Ilmavirtaus aiheuttaa riskin, että kosteus tiivistyy rakenteiden kylmiin ulko-osiin ja aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita. Kylmän ulkoilman vuotaminen sisätiloihin vaikuttaa ensisijaisesti viihtyvyyteen, koska se aiheuttaa vetoa. Asukkaat tai käyttäjät ovat yleensä kompensoineet vedontunnetta nostattamalla sisälämpötilaa. Tämä taas lisää energiakustannuksia ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ulkoseinärakenteeseen. Yleisempiä rakennusten vuotokohtia ovat: ikkuna- ja ovirakenteet rakennusten nurkka-alueet ala, väli sekä yläpohjan liitoskohdat läpiviennit pistorasiat 5

6 Kosteus- ja homevauriot Lämpökuvausta voidaan käyttää apuna kosteuskartoituksissa ja vesivahinkotapauksissa. Se ei ole kuitenkaan kosteuskartoitusmenetelmänä parempi kuin muut käytössä olevat menetelmät. Tarkemmat analyysit vaativat usein aina lisätutkimuksina kosteusmittauksia tai rakenteiden avausta. Turun Kuntotutkimus tarjoaa epäselvissä tai lisätutkimuksia vaativissa kosteusvaurio tapauksissa sertifioitua ja ammattitaitoista kosteusmittausta asiakkaille. Talotekniikan lämpökuvaus Taloteknisten varusteiden ja laitteiden lämpökuvauksella voidaan tehdä johtopäätöksiä varusteiden ja laitteiden kunnosta ja toiminnasta. Lämpökuvauksen etuna on ennen kaikkea sen nopeus, sillä yhdellä silmäyksellä voidaan tehdä monia johtopäätöksiä, joiden tekeminen muuten on joko mahdotonta tai ainakin vaatii aikaa vieviä mittauksia. Taloteknisten järjestelmien kuvaus kannattaa toteuttaa samalla kun rakennus tutkitaan muutenkin, jolloin saadaan hyvää lisätietoa pienellä lisäkustannuksella. Lämmitysjärjestelmästä voidaan todeta mm: tarve ilmata vesipatterit vesipattereiden ja putkistojen tukkeutumat termostaattien toimivuus/toimimattomuus piilossa olevien lämmönluovuttajien sijainti rakenteissa. Ilmanvaihtojärjestelmästä voidaan todeta mm: tuloilman ja poistoilman sijainti tuloilman lämpötila, esilämmityksen toiminta ja lämmön talteenotto kylmänilman liikeratoja pinnoilla ilmanvaihtojärjestelmän mahdolliset vuodot. Sähköjärjestelmistä voidaan todeta mm: ylikuormitetut sulakkeet löysät ja hapettuneet liitokset ylikuormitetut sähköjohdot. 6

7 LÄMPÖKUVAUS OSANA ENERGIA PARANNUKSIA Rakenteiden energiatehokkuusvaatimukset ovat tiukentuneet entisestään. Energia-alan kehitys yhdessä kasvaneiden sisäilman laatuvaatimusten ja asuinmukavuuden kanssa on johtanut siihen, että rakennusten lämmöneristyksen toimivuutta ja tiiviyttä sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien tehokkuutta painostetaan enemmän kuin koskaan ennen. Ilmavuodot rakenteissa aiheuttavat vedon tunnetta joka kompensoidaan lisäämällä lämmityksen tehoa, joka taas osaltaan kasvattaa energiakuluja! Puutteellisesti eristetyt kohdat muutoin hyvin ja tiiviisti lämpöeristetyssä rakennuksessa voivat kasvattaa energiakuluja tuntuvasti. Puutteet lämmöneristyksessä ja tiiveydessä eivät vaan lisää energia- ja kunnossapitokuluja, vaan voivat myös heikentää sisäilman laatua. Rakennuksen vaipan tiiveydellä on siis erittäin suuri merkitys Rakennuksen kokonaisenergiakulutuksessa! Tiiviysmittaukset Tiiviysmittauksilla selvitetään rakennuksen ilmanpitävyyttä. Tiiveysmittauksella mitattua ilmavuotolukua n50 käytetään lähtötietona rakennuksen lämmöntarpeenlaskennassa, energiatodistusten laatimisessa, ilmavuotoreittien paikantamisessa sekä asumisviihtyvyyteen ja asumisterveydellisten tekijöiden selvittämisessä. Lämpökuvaus yhdessä tiiveysmittauksen kanssa takaa pienempienkin ilmavuotoreittien havaitsemisen. 7

8 RAPORTOINTI Lämpökuvauksen tulosten esittämisessä on kysymys tutkittavan rakennuksen tai rakennusosan lämpöteknisen toimivuuden arvioinnista. Tämä arviointi perustuu lämpökuvauksen avulla saatuihin pintalämpötilajakaumiin ja pintalämpötilatietoihin. raportissa esitetään ulkovaipan rakennusosat ja kohdat, joissa esiintyy puutteita. Raportoinnissa voidaan tarvittaessa ottaa huomioon mahdollisten muiden tekijöiden vaikutus, kuten lämmitys. ja ilmanvaihtojärjestelmä sekä sisäiset kuormat. Lämpökuvausraportti Lämpökuvaustuloksista laaditaan lämpökuvausraportti, jonka sisältää mittausraportin. Lämpökuvausraportti on laajuudeltaan ja sisällöltään rakenteiden lämpöteknisen kunnon tutkimusraportti, tutkimusselostus, jonka yhtenä osana/liitteenä on mittausraportti. Lämpökuvausraportti sisältää mittausraportin lisäksi tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta. Siinä esitetään myös korjausluokitus ja korjausehdotuksia sekä mahdollisia muita ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Mittausraportti Mittausraportti on dokumentti tehdyistä mittauksista ja niiden tuloksista. Siinä on tarvittavat tiedot niin, että kolmas osapuoli voi tarvittaessa tulkita tuloksia myöhemmin. Mittausraporttia voidaan käyttää myös pelkästään, kun asiakas haluaa selvittää, jonkin yksittäisen rakennusosan tai laitteen kunnon, eikä tarvetta ole saada laajaa raporttia kirjallisine lausuntoineen eikä yhteenvetoineen. 8

9 LÄMPÖKUVAUMITTAUSRAPORTIN LUKUOHJE Lämpökameran väripaletit ja niiden käyttö Lämpökuvauksessa voidaan käyttää monenlaisia väripaletteja vaurioiden ja vikojen havaitsemiseksi. Lämpökuvia voidaan yhdistää esim. suoraan valokuviin tai kylmiä kohtia voidaan havainnoida mittauksen aikana mm. käyttämällä lämpötilaindeksi hälytintä. Yleisin rakennusten lämpökuvauksissa käytetty väripaletti on ns. sateenkaari, näin kuvan katsoja voi vertailla lämpötilaeroja, pelkästään kuvia katsomalla. 9

10 HINNASTO IR-kuvaus palvelut IR- kuvaustaso1 IR-kuvaus Taso 1A IR-kuvaus Taso 1B IR-kuvaus Taso 2 Rivi- ja kerrostalohuoneistot alle 100m2 Omakotitalot ( m2) Omakotitalot yli 150 m2) IR-kuvaus Taso 3 Sisältö Yksittäisen rakennusosan tai laitteen lämpökuvaus: sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Yksittäisen rakennusosan tai laitteen lämpökuvaus: sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset. Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Koko huoneiston ulkovaipan lämpökuvaus: sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Koko huoneiston ulkovaipan lämpökuvaus: sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Koko huoneiston ulkovaipan lämpökuvaus: sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Hinta ( sis. alv 23 %) 185,00 230,00 249,00 309,00 360,00 Rivi- ja kerrostalohuoneistot Koko huoneiston ulkovaipan, sekä LVIS laitteiden lämpökuvaus: alle sisäilman olosuhdemittaus 100m2 mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Omakotitalot (100- Koko huoneiston ulkovaipan, sekä LVIS laitteiden lämpökuvaus: 150 m2) sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Omakotitalot yli Koko huoneiston ulkovaipan, sekä LVIS laitteiden lämpökuvaus: 150 m2 sisäilman olosuhdemittaus mittausraportti havainnoista sekä korjausluokitukset Kirjallinen lämpökuvausraportti kirjallisineen lausuntoineen Lämpökuvaus ilman erillistä kirjalistaraportointia sis. alv 309,00 370,00 430,00 10

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015

ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 1/2015 Yhä enemmän terveellisiä rakennusmateriaaleja s. 4 Onnistunut asuntokauppa s. 6 @home Asumisterveysliitto täytti 20 vuotta SISÄLTÖ 3 Kosteus-

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN

ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN 1/21 ASUNTOKAUPAN TURVAN KEHITTÄMINEN Sisältö I. ASUNTOKAUPAN TURVA - NYKYTILANTEEN ONGELMIA... 2 1. KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT... 2 2. ASUNTOKAUPPARIITOJEN ERITYISPIIRTEET... 3 3. KUNTOTARKASTUKSIIN LIITTYVIÄ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota.

Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. 1 Ralf Lindberg LAUSUNTO 11.1.2015 Asia: Espoon sairaalan työmaan kosteudenhallinta Tiivistelmä Espoon sairaalan uudisrakennushankkeessa kosteudenhallintaan on päätetty kiinnittää erityistä huomiota. Tätä

Lisätiedot

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta

OPAS 2015 RAKENTAJAN. Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta Oma tontti Orivedeltä Vain puoli tuntia Tampereelta RAKENTAJAN OPAS 2015 Tervetuloa Orivedelle, lähes 10 000 asukkaan kasvavaan ja viihtyisään kaupunkiin Tampereen naapurissa. Hyvät palvelut ja turvallinen

Lisätiedot

IKKUNAKORJAUS. Tiesitkö? Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. IKKUNAHISTORIAA

IKKUNAKORJAUS. Tiesitkö? Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. IKKUNAHISTORIAA 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 4 IKKUNAKORJAUS pientalot Ikkunatiivistys on usein kannattavin energiakorjaus. Joskus ikkunat kannattaa vaihtaa uusiin usein jo ennen teknisen käyttöiän saavuttamista.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki

Nivala Reisjärvi Pyhäjärvi Haapajärvi Kärsämäki Uusi asunto? Olipa syysi uuden kodin hankintaan mikä tahansa, lainan hakeminen sujuu helposti netissä. Osoitteessa op.i/kotiin kerrotaan paitsi lainan hakemisesta myös siitä, miksi se kannattaa ottaa juuri

Lisätiedot

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu

Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu. Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen. Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu SEARCH 78 O HL I G H T S VI S I Ilpo Kouhia Jyri Nieminen Riikka Holopainen G Paroc-passiivitalo kylmän ilmaston energiaratkaisu HI NS SC I E N CE T HNOLOG RE ISBN 978-951-38-7915-0 (nid.) ISBN 978-951-38-7916-7

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot