Rekrytoinnin perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytoinnin perusteet"

Transkriptio

1

2 Rekrytoinnin perusteet Rekrytoinnin toteuttaminen vaatii suunnittelua. Kuten kaikki muutkin yritykselle tärkeät ratkaisut. Esimerkiksi taloushallinnon tai IT-palvelun ulkoistaminen. Kilpailua käydään sekä sopivista työpaikoista että osaajista. Uusin tekniikka tuo hakuihin oman lisänsä. Siksi on tärkeää löytää omalle yritykselle se oikea ratkaisu. Onnistuneen rekrytoinnin ansiosta yritys saa tarvitsemansa osaajan ja hänen sitoutumisensa uudelle työnantajalleen. Tämän myötä työhönottaja kykenee toteuttamaan suunnitelmaansa paremmin, oli sitten kyseessä työkuorman jakaminen, uuden liiketoiminnan käynnistäminen tai myynnin kasvattaminen. Rekrytointi voidaan toteuttaa täysin omin voimin tai siihen voidaan käyttää joko kokonaan tai osittain asiantuntijan apua. Rekrytointipalvelun hankkimista saattaa vaikeuttaa alan värikäs käsitteistö. Siksi olemme koostaneet sinulle termit selväksi tekevän ohjeiston onnistuneeseen rekrytointiin. Ota rohkeasti yhteys Raukolaan ja kysy lisää suunnitelmallisen rekrytoinnin hyödyistä. Yhteistyöterveisin. Juha-Matti Raukola Aluepäällikkö Arja Raukola Oy Puh

3 Rekrytointi käsitteenä Yksinkertaisimmillaan rekrytointi tarkoittaa henkilöstön hankkimista yrityksen palvelukseen. Rekrytointi voi sisältää esimerkiksi ilmoittamista avoimesta paikasta, hakemusten käsittelyä, haastatteluja, tiedon jakamista ja sopimusten tekemistä. Rekrytoinnissa voidaan hyödyntää cvpankkeja, verkkoilmoituksia, printtimainontaa, omia verkostoja, sosiaalista mediaa tai henkilöstöpalveluyrityksiä. Keinoja on monia, eikä tulevaisuus näytä kaventavan tarjontaa. Puhuttaessa suorahausta tai suorarekrytoinnista tarkoitetaan yleensä ns. headhuntingia, jossa yrityksen palkkaama konsultti on suoraan yhteydessä kartoittamiinsa ehdokkaisiin, eikä täytettävästä paikasta ilmoiteta julkisesti. Tässä menetelmässä kustannukset ovat merkittävästi suuremmat, mutta toisaalta sitä voidaan käyttää tilanteissa, joihin yleisimmin käytetyt keinot eivät sovi. Osaamistarve Tarve hankkia lisää henkilöstöä syntyy erilaisissa tilanteissa. Yritysten liiketoiminta kasvaa ja laajenee, toiminta on sesonkiluonteista, ulkoistuksia puretaan, tarvitaan lomittajia, osa eläköityy ja hallintoa saatetaan järjestellä uudelleen. Oli tarpeen alkuperä mikä tahansa, henkilöstötarve kannattaa harkita joka kerta erikseen ennen toimenpiteiden aloittamista. Töitä voidaan myös järjestellä uudelleen, joten uuden henkilön palkkaaminen ei ole aina välttämätöntä. Osaamista voidaan tarkastella ainakin kykyjen, tietojen, taitojen, kokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta. Osaamisalueina esiin voidaan nostaa mm. substanssi-, liiketoiminta-, asiakkuus-, tuotanto- ja organisaatio-osaaminen. Rekrytoijan näkökulmasta pitää siis päättää mitä osaamista haetaan ja mille alueelle. Tämä harkinta on välttämätöntä, jotta voidaan viedä eteenpäin oikeanlaista viestiä. Mieti myös aikataulu valmiiksi ja pidä siitä kiinni. Mitä enemmän ihmisiä on mukana ratkaisemassa ongelmaasi, sitä suurempi on aikataulutuksen merkitys. Kannattaa myös antaa arvoa sille, että avointa paikkaasi hakeneet tekijät saavat tietoa prosessin etenemisestä. Sekä pitkittyneellä että kiireessä tehdyllä päätöksellä on omat haittapuolensa. Keinot käyttöön Ratkaisu voi olla useasti lähellä, mutta jää löytymättä puutteellisen viestinnän vuoksi. Mitä enemmän sinulla on ihmisiä palveluksessasi, sitä laajempi verkosto on tarjolla. Käytä sisäistä tiedottamista ja verkostojasi tehokkaasti ja voit sekä säästää aikaa että pienentää kustannuksia. Käsittele ja säilytä myös yritykseesi saapuneet avoimet hakemukset. Vaikka kysyntä ja tarjonta eivät kohtaisi juuri tällä hetkellä, tilanne saattaa olla ensi viikolla täysin toinen. Kiittämällä henkilöä avoimesta hakemusta et kuluta paljoa aikaasi, mutta annat hyvän työnantajakuvan jo ensimmäisessä kontaktissa. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä harkita ulkopuolisen asiantuntijapalvelun käyttämistä. Uuden henkilön rekrytointi

4 nielee yllättävän paljon aikaa. Lopullisia kustannuksia tarkasteltaessa asiantuntijapalvelu on tuonut useasti kustannustehokkaamman ratkaisun. Voit ilmoittaa avoimesta tehtävästä lukuisissa paikoissa. Perinteinen keino on laittaa ilmoitus viikonlopun lehteen ja toivoa parasta. Lehtimainonta on yleensä kertaluonteisena ilmoituskeinoista hintavin, mutta toimii oikein käytettynä hyvin ja saattaa tuoda myös muuta lisäarvoa. Työministeriö tarjoaa ilmaisen verkkoilmoituskanavan, jolla tavoitetaan helposti suurin hakijamäärä. Ilmoituksella on kuitenkin suuri vaara hukkua tuhansien muiden ilmoitusten joukkoon. Muita ilmaisia ilmoituskanavia ovat mm. eri oppilaitosten palvelut sekä aarresaari.net. Suurimmat maksulliset verkkoilmoituspalvelut ovat Monster, Oikotie, Uratie ja Uranus. Näiden palvelut ovat työministeriötä pidemmälle tuotteistetut ja mahdollistavat monipuolisemman näkyvyyden oheispalveluineen. Kaikilla näillä palveluilla on hintansa, mutta näyttöjä tulee enemmän, joten kustannukset jäävät selvästi lehtimainonnan alle. Uutisia sosiaalisen median käytöstä rekrytoinnissa näkee viikoittain. Yritykset tiedostavat kyllä potentiaalin, mutta toteutus ei ole vielä täysin löytänyt itseään. Uusia palveluita lanseerataan paljon, eikä todennäköisesti kestä kovin pitkään ennen pankin räjäyttämistä. Sosiaalisessa mediassa tavoitat hyvin nopeasti suuren määrän ihmisiä, mutta viestin merkitys on vielä tavallistakin suurempi jos ei osu itselle, ei lueta eikä jaeta. Viestin sisältö on erittäin tärkeä, oli ilmoituskanava mikä tahansa. Pitää erottua, olla rehellinen ja tarpeeksi informatiivinen. Kaikkea tietoa ei tarvitse tunkea yhteen ilmoitukseen. Kerro lyhyesti, mitä haluat, miksi hakijan kannattaa tulla töihin juuri teille ja anna tarvittavat yhteystiedot ja aikamääreet. Kuva 1. Viisi porrasta onnistuneeseen rekrytointiin Arja Raukola Oy 2012

5 Viestintä Monille hakijoille tulee ilmoituksesi myötä kysyttävää, joka vaikuttaa oleellisesti siihen, lähettävätkö he hakemuksen vai eivät. Soittoja ja sähköposteja saattaa tulla paljon. On tärkeää vastata niihin asiallisesti ja rehellisesti. Yhteistyönne käynnistyy jo tästä hetkestä! Paikan tultua täytetyksi on hyvien tapojen mukaista kertoa kaikille hakuun osallistuneille lopputuloksesta. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää puhelinsoittoa haastatelluille ja sähköpostia muille hakemuksen jättäneille. Varaudu vastaamaan kysymyksiin valinnan perusteista. Tieto siitä, että jonkun paperilla hyvältä näyttänyt valinta katkesi haastatteluun, auttaa varmasti hakijaa jatkoa ajatellen. Hakemukset Lue kaikki hakemukset. Pyri erottamaan ydinasiat tarjotun informaation keskeltä. Peilaa hakemusta ja CV:tä hakemaasi osaamiseen ja jaa hakijat tarvittaessa eri ryhmiin. Verkko on täynnä erilaisia ohjeita työn hakemiseen, joten on vain pyrittävä tunnistamaan hakija ja osaaminen paperin takana. Katso kokonaisuutta. Tutustu esimerkiksi harrastuksiin ja luottamustoimiin. Näin saatat saada hyvää tuntumaa hakijasta. Puhelinhaastattelu auttaa useasti muodostamaan ensimmäistä mielikuvaa hakijasta ja hänen osaamisestaan. Soita yllättäen ja ilman kaavaa. Monissa tehtävissä pitää suoriutua yllättävissä tilanteissa. Siksi muutaman minuutin tarkentava soitto saattaa helpottaa päätöstäsi kasvokkain haastattelun tarpeellisuudesta. Haastattele Aikatauluta ja suunnittele. Varaa yhteen haastatteluun tilanteesta riippuen aikaa vähintään tunti. Toteutukseen kannattaa varata esimerkiksi koko aamupäivä ja haastatella peräkkäin useampi henkilö. Näin vertaaminen on helpompaa, ja käytännön toteutus onnistuu sujuvasti. Myös hakijalle on annettava tunne siitä, että hänestä ollaan aidosti kiinnostuneita, ja haastattelijat ovat sitoutuneet huolelliseen työhönottoon. Anna hakijan puhua. Toimi itse enemmänkin puheenjohtajana ohjaten haastattelua haluamaasi suuntaan. Käsittele konkreettisia asioita, kuten aiempien työtehtävien sisältöä, toimintaa erilaisissa tilanteissa, työtapoja ja tavoitteita työelämässä. Ainahan voi kysellä heikkouksia ja vahvuuksia, mutta näillä tiedoilla ei ole kovinkaan suurta käytettävyyttä. Haastattelun tulee pysyä työtehtäviin liittyvissä asioissa, ellei haastateltava itse kerro esimerkiksi perheestään. Käsittele myös palkkaukseen liittyvät asiat siten, ettei niistä tule myöhemmin ongelmaa. Hakijan on kyettävä kertomaan, mitä hänen palveluksensa yritykselle maksaa. Vastaavasti yrityksen on kyettävä kertomaan vähintään korvauksen suuruusluokka. Suositusten tarkastaminen antaa hyvin tukea haastattelukokemukselle. Suosittelijaa kannattaa kysyä haastattelussa ja samalla selvittää suosittelijan ja hakijan yhteinen työhistoria. Otettaessa yhteyttä suosittelijaan on pitäydyttävä työtehtäviin liittyvissä asioissa.

6 Soveltuvuusarvioinnit Valinnan tukena voidaan käyttää soveltuvuusarviointeja. Ne ovat psykologien toteuttamia ja antavat tietoa esimerkiksi hakijan oppimiskyvystä, muistista, luovuudesta ja persoonallisuudesta. Tätä palvelua käytettäessä on oltava selkeä tavoite, mitä testaamalla halutaan saavuttaa. Oikein käytettynä laadukas soveltuvuusarviointi antaa kullanarvoista tietoa hakijan soveltuvuudesta avoimeen tehtävään. Kuva 2. Kohti onnistunutta rekrytointia - mitä seuraavaksi? Valinnasta aloitukseen Lopullinen valinta on yrityksen, vaikka hakuprosessissa olisi mukana myös valintaa tukevia asiantuntijoita. Vanha viisaus kehottaa olemaan palkkaamatta omaa peilikuvaansa. Asia varmasti onkin näin. Riskejä liittyy myös pelkän persoonan tai pelkän tietotaidon rekrytointiin. Kokonaisuus ratkaisee. Eikä pidä pelätä paikan jättämistä tyhjäksi, mikäli sopivaa henkilöä ei hausta huolimatta löytynyt. Tällöin on aikalisän ja suunnitelman uudistamisen paikka. Kun palaset ovat kohdallaan, laadi huolellisesti työsopimus ja käytä tarvittaessa asiantuntijaa apuna. Uusi työntekijä tarvitsee aina aikaa päästäkseen hyvin kiinni uuteen tehtäväänsä. Hyvä perehdytyssuunnitelma ja erityisesti sen noudattaminen auttaa alkuun, ja sopeutumisen todennäköisyys kasvaa huomattavasti. Koeaika on yleensä neljä kuukautta, jonka aikana työsopimus voidaan puolin ja toisin purkaa välittömästi. Tämän ajan tarkoituksena on todentaa molemminpuolinen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Ole aina kiinnostunut työntekijöistäsi, mutta uusista erityisesti koeaikana! Mikäli kaipaat apua onnistuneen rekrytoinnin toteuttamiseen, Arja Raukola Oy:n asiantuntijat auttavat sinua mielellään! Arja Raukola Oy 2012

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne

Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä. Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Uutta nostetta urallesi! Tarjolla hyviä tyyppejä Onnistumisen takana oma aktiivisuus ja oikea asenne Pääkirjoitus CV selkeäksi ja verkostot hyödyksi Korkeakoulutettujen nopea työllistyminen koulutustaan

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta

PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA. Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Johtamisen laitos PUNAINEN LANKA SUORAHAUSSA Suorahakukonsultin, toimeksiantajan ja kandidaattien näkemyksiä suorahausta Organisaatiot ja johtaminen Pro Gradu tutkielma Nina

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot