ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Autovahinkokeskus Oy Pieni Teollisuuskatu Espoo

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 3 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 3 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 3 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 3 TOIMINTAA KOSKEVA LUPA, SOPIMUS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 3 TOIMINTA... 4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)... 5 Ympäristöjohtamisjärjestelmä... 6 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN... 6 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU... 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN... 8 ESITYS VAKUUDEKSI... 9 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY... 9 Lupahakemuksen täydennykset... 9 Lupahakemuksesta tiedottaminen... 9 Lausunnot... 9 Hakijan kuuleminen ja vastine Neuvottelu A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnan sijoittaminen Toiminnassa vastaanotettavat jätteet (romuajoneuvot) ja ajoneuvot Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen Tarkkailu- ja raportointimääräykset Vakuus OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen Korvattavat päätökset Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta Vakuus toiminnan aloittamisluvan osalta Toiminnanaloittamisluvan perustelut Vakuuden arvioinnin perustelut SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohje MUUTOKSENHAKU... 23

3 3 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Autovahinkokeskus Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Oulun seudun ympäristötoimen myöntämän ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012 muuttamiseen. Hakemus koskee romuajoneuvojen vastaanottoa, esikäsittelyä ja purkamista. Hakemukseen sisältyy täytäntöönpanohakemus toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija ei ole esittänyt vakuutta tai perusteluja täytäntöönpanohakemukselle. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Toiminnassa vastaanotetaan, esikäsitellään ja puretaan romuajoneuvoja. Lisäksi toiminta sisältää ajoneuvojen teknistä arviointia, ajoneuvojen realisointia ja varasosakauppaa. Toiminta sijaitsee vuokratontilla Jäälin Yrityspuistossa osoitteessa Ahertajantie 1 Kiimingin kunnassa. Kiinteistötunnus on LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentin mukaisesti luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4) perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojelulain 32 :n mukaisesti toiminnan muuttamista koskevan lupa-asian ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan aluehallintovirasto ratkaisee ympäristöluvan laitokselle, jossa hyödynnetään muualla kuin siinä syntynyttä vaarallista jätettä. TOIMINTAA KOSKEVA LUPA, SOPIMUS JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on myöntänyt Autovahinkokeskus Oy:lle ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia osoitteessa Ahertajantie 1, Kiiminki. Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus toiminnan lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

4 Autovahinkokeskus Oy on vuokrannut osoitteessa Ahertajantie 1, Kiiminki, olevilta kiinteistöiltä tilat käytettäväksi moottoriajoneuvojen sekä niiden osien ja tavaroiden vähittäismyyntiin ja käsittelyyn. Vuokrasopimus on voimassa viisi vuotta. Toiminta sijoittuu voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle T-1. 4 TOIMINTA Toiminnan kuvaus sisältää nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan, (vaurio- ja romuajoneuvojen vastaanotto ja varastointi) lisäksi olennaista muutosta (romuajoneuvojen esikäsittely ja purkaminen) koskevat tiedot. Autovahinkokeskus Oy on vuonna 1966 perustettu yritys, jonka tehtäviä ovat vakuutusyhtiöiden lunastamien ajoneuvojen realisointi, realisointiprosessiin liittyvän logistiikan hoitaminen, vaurioiden arviointi, vahinkotarkastus, varaosamyynti ja ajoneuvojen purku. Jäälissä sijaitseva yksikkö tuottaa palveluna vakuutusyhtiöiden lunastamien ajoneuvojen realisointia, ajoneuvologistiikkaa, vahinkotarkastusta, varaosamyyntiä ja muita ajoneuvoteknisiä palveluja. Tavoitteena on myydä käytettyjä ja vaurioituneita ajoneuvoja vuosittain noin 4 000, josta noin 80 % on henkilöautoja. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat romuajoneuvot, noin 400 vuodessa, myydään ympäristöluvan omaaville asiakkaille. Toimipisteellä myydään uusia ja käytettyjä ajoneuvojen varaosia. Käytettyjä varaosia saadaan omasta purkamosta, jonka vuosikapasiteetiksi arvioidaan noin 300 purettavaa ajoneuvoa. Purettavat ajoneuvot otetaan omasta varastosta tai hankitaan ulkopuolisilta toimijoilta. Myyntikelvoton materiaali toimitetaan uusiokäytön raaka-aineeksi. Toimintaa on arkipäivisin klo Toimintaa harjoitetaan noin m 2 :n teollisuushallissa ja sen yhteyteen rakennetussa noin 675 m 2 :n uudisrakennuksessa. Tilat on varustettu uusin teknisin laittein. Isompaa hallia käytetään pääsääntöisesti ajoneuvojen ja auton varaosien varastointiin ja myyntiin. Uudisrakennukseen sijoittuvat ajoneuvojen tekninen arviointi, esikäsittely ja purkaminen. Lisäksi toimipisteessä on varastokenttiä, joita käytetään lastaus-, varastointi- ja pysäköintialueina. Koko kiinteistön pintaala on noin m 2. Alue on aidattu ja sille on rakennettu hälytysjärjestelmä. Ajoneuvot poistetaan ajoneuvorekisteristä ennen realisointia. Ajoneuvot saapuvat paikallisilla hinausautokuljetuksilla tai välivarastojen runkokuljetuksilla kestopäällystetylle noin m 2 :n varastointialueelle odottamaan realisointilupaa ja jokaiselle ajoneuvolle suoritettavaa teknistä arviointia. Jos ajoneuvolla on jo realisointilupa, se voidaan siirtää suoraan noin 675 m 2 :n tekniseen tilaan, missä ajoneuvolle tehdään myyntiinasettamistoimenpiteet. Ajoneuvo pestään ja sen polttoainetankki tyhjennetään. Tämän jälkeen ajoneuvolle tehdään tekninen arviointi, jossa se muun muassa valokuvataan ja sen vauriot arvioidaan. Teknisen arvioinnin perusteella ajoneuvolle asetetaan myyntihinta ja tarpeen vaatiessa korjausehdot. Ajoneuvo voidaan asettaa myös purkuun myytäväksi, jos sitä ei voida turvallisesti enää korjata takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon teknisen arvioinnin ja hinnoittelun jälkeen se siirretään suoraan noin m 2 :n myyntialueelle. Jos ajoneuvo on taloudellisesti kannattavampaa hyödyntää kierrätysmateriaaleina, se siirretään suoraan teknisestä arvioinnista myyntialueen

5 sijaan niin sanotulle paaliautoalueelle odottamaan kuljetusta kierrätysoperaattorille. Autovahinkokeskus Oy voi ostaa omalta myyntialueeltaan ajoneuvon purettavaksi omaan varaosatuotantoonsa, jolloin se siirretään välittömästi myyntialueelta purkuun tulossa olevien ajoneuvojen alueelle. Purkuun siirrettäessä ajoneuvoista poistetaan esikäsittelyssä ajoneuvoperäiset kemikaalit asianmukaisin laittein (musta- ja kirkas öljy, jäähdytinneste, lasinpesuneste, jarru- ja kytkinnesteet sekä ilmastointikaasut). Kemikaalit varastoidaan valuma-altaallisissa säiliöissä. Kun purettavasta ajoneuvosta on irrotettu purkusuunnitelman mukaiset osat, se siirretään paaliautojen kanssa samalle alueelle odottamaan kyytiä kierrätysoperaattorille. Korjattavaksi myytävät ajoneuvot myydään tarjousten perusteella yrityksille ja kuluttajille. Purkuun määrätyt ajoneuvot myydään romuajoneuvodirektiivin vaatimusten mukaisesti ympäristöluvan omaaville yrityksille. Metalliromuksi myytävät ajoneuvot myydään suoraan sopimuskumppanille kierrätykseen. Toimipisteessä on noin 400 m 2 :n varaosavarasto, johon varastoidaan noin varaosaa. Ne saadaan omasta purkamosta, jonka vuosikapasiteetti on 300 purettua ajoneuvoa. Sähköenergiaa käytetään valoihin, koneisiin ja laitteisiin. Rakennuksissa on maalämpö. Kiinteistö on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Vettä käytetään noin 1,5 m 3 vuorokaudessa. 5 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Toiminta lisää ajoneuvojen ja niiden osien kierrätystä vähentäen näin loppusijoitettavan jätteen määrää. Kaikki jäte lajitellaan ja hyödynnetään ensisijaisesti raaka-aineena tai energiana. Vasta viimeisenä vaihtoehtona on kaatopaikka. Kaikessa toiminnassa korostetaan lajittelun ja kierrätyksen merkitystä. Käytettävä laitekanta on uusinta tekniikkaa. Laitteet on valittu siten, että niiden päästöt sekä veden ja energiankulutus on minimoitu. Laitteiden ja kiinteistön ennakoivalla ja täsmällisesti dokumentoidulla kunnossapidolla ja puhdistuksella pyritään minimoimaan ympäristökuormitus. Käytettävät kemikaalit pyritään valitsemaan ympäristöä ja työturvallisuutta ajatellen. Ajoneuvojen ja niiden osien pesussa käytetään vettä ja vesiliukoisia ympäristöystävällisiä pesuaineita. Lattioiden pintapäällysteet ovat nestetiiviitä ja kemiallisesti kestäviä. Pumput ja putket sijoitetaan näkyville, jolloin mahdolliset vuodot havaitaan helposti. Imeytysaineita, rättejä ja kaivonsulkumattoja varataan riittävästi saataville. Kaikissa viemäreissä on hiekan- ja öljynerotuskaivot. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla. Henkilöstön osaamista ylläpidetään säännöllisesti. Häiriötilanteet pyritään ennaltaehkäisemään ja niihin varaudutaan riittävästi. Sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain. Toimintaa parannetaan jatkuvasti laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Vakuutusyhtiöiden omistukseen tulleiden vaurioajoneuvojen keskitetty hoito vähentää ympäristövaikutuksia, koska vaurioituneita ajoneuvoja ei jää ympäristöön. Vaurioajoneuvojen vastuullisen realisoinnin ansiosta lähes kaikki käsiteltävä ajoneuvokanta palaa liikenteeseen asianmukaisesti korjattuna, hyödynnettävinä varaosina tai kierrätysmateriaaleina. Lisäksi kes-

6 kitetyllä toiminnalla kuljetukset voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaasti sopivalla kalustolla ja täysin kuormin, jolloin ympäristölle aiheutuva kuormitus vähenee. 6 Ympäristöjohtamisjärjestelmä Toimintaa ohjataan ja seurataan ISO 9001 ja vaatimukset täyttävällä sertifioidulla laatu- ja ympäristöjärjestelmällä. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Lähinaapurustossa on teollisuustontteja. Alueen pohjoispuolella on metsää. Lähimmät asunnot sijaitsevat noin kilometrin päässä. Toiminta ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, eikä alueella ole arvokkaita luonto- tai suojelukohteita. Autot pestään biohajoavilla pesuaineilla hallissa, johon tulee hiekan- ja öljynerotin. Kiinteistön piha-alue päällystetään nestetiiviillä asfaltilla ja varustetaan hiekan- ja öljynerotuskaivoilla. Hulevedet johdetaan vesi- ja viemärilaitoksen määräämällä tavalla hulevesijärjestelmään. Päällysteen kunto tarkastetaan säännöllisesti ja viat korjataan tarvittaessa. Hiekan- ja öljynerottimet on varustettu ylitäytönestimin, ja ne tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Ennen alueen käyttöönottoa vuonna 2012 kiinteistölle tehtiin maaperä- ja pilaantuneisuustutkimus, jossa selvitettiin alueen öljyhiilivetyjen, metallien ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia maa- ja vesinäytteistä. Maaperässä ei havaittu pilaantumiseen viittaavaa, eikä alueella ole tarvetta kunnostamiseen. Pilaantuneisuustutkimusraportin mukaan tutkimusalue on laaja ja tutkimuspisteitä rajallinen määrä, joten alueen rakentamisen yhteydessä maata kaivettaessa tulee kiinnittää huomiota mahdolliseen pilaantuneisuuteen. Toiminnassa ei synny päästöjä ilmaan. Kiinteistöllä liikkuu ajoneuvoja, joista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Toiminnassa ei synny melua ja tärinää muusta kuin ajoneuvoliikenteestä. Materiaalilogistiikka hoidetaan pääasiassa kuorma-autoilla ja rekoilla. Kuljetuksia on noin 20 vuorokaudessa. Henkilöautoliikennettä on noin vuorokaudessa. Liikennöintireitti kulkee Kuusamontieltä Yrityspuistontien kautta Ahertajantielle.

7 Arvio vuosittain syntyvistä jätteistä ja niiden määristä on esitetty seuraavassa taulukossa. Nesteiden sekä pahvin, paperin, energiajakeen ja kaatopaikkajätteen kertavarastointimäärät ovat suoraan verrannollisia käytössä oleviin astiakokoihin. 7 Jätelaji Tunnus Yksikkö Kertavarastointimäärä (maksimi) Arvio määrästä (vuodessa) Vastaanottaja Musta öljy kg Ekokem Kirkas öljy kg Ekokem kg Ekokem Glykoli kg Ekokem Lasinpesuneste kg Ekokem Jätebensiini- ja -diesel kg Ekokem Akut kg Kuusakoski Katalysaattorit kpl Kuusakoski Rauta kg Kuusakoski Alumiini kg Kuusakoski Paperi kg L&T Pahvi kg L&T Kaatopaikkajäte kg 240kg/8m L&T Energiajae kg 240kg/8m L&T Loisteputket kpl Ekokem Öljynsuodattimet, öljyiset rätit ja purut kg Ekokem Ilmastointikaasu kg Ekokem Jarru- ja kytkinnesteet Hiekanerotuskaivon liete Öljynerotuskaivon liete kg Ekokem kg Ekokem Kaikki jäte lajitellaan ja uusiokäytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaikesta pidetään kirjaa. Loppusijoitus kaatopaikalle on viimeisin vaihtoehto. Purkuun päätyvät ajoneuvot myydään vain asiakkaille, joilla on lupa vastaanottaa kyseisiä romuajoneuvoja. Murskattavaksi menevät ajoneuvot myydään asianmukaiset luvat omaaville yrityksille. Rikkoutuneet osat lajitellaan ja toimitetaan kierrätykseen lajiteltuina. Ajoneuvoista poistetuille polttoaineille varatut litran kaksoisvaippasäiliöt ovat maanpäällisiä, ja 100 %:sti suoja-altaallisia. Ne on sijoitettu erilliseen tehokkaasti tuulettuvaan lukittuun ja korotetulla kynnyksellä varustettuun nestevarastoon. Ajoneuvoista poistettu polttoaine uudelleenkäytetään omassa toiminnassa ja myydään henkilökunnalle. Käyttökelvoton polttoaine toimitetaan Ekokem Oy:lle tai muulle hyväksytylle vastaanottajalle. Purkamosta tulevat öljyt ja muut nesteet, muun muassa jäähdytin-, lasinpesu- ja jarrunesteet, sijoitetaan lajiteltuina keräilysäiliöihin, jotka ovat valuma-altaallisia ja ne on sijoitettu korotetulla kynnysrakenteella varustet-

8 tuun varastoon nestetiiviille alustalle lukittuun ja tuuletettuun tilaan. Astioiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja niiden merkinnät pidetään täsmällisenä. Puretuista ajoneuvoista poistetut ilmastointikaasut ja jäähdytin- ja lasinpesunesteet myydään asiakkaille uusiokäyttöön. Mahdollisille rikkonaisille akuille varataan omat astiat. Öljypitoiselle imeytysaineelle varataan oma astia. Veden, bensiinin ja dieselin seosta varten varataan asianmukaiset astiat, korkeintaan 200 litran tynnyrit. Tiloihin, joissa käsitellään tulenarkoja materiaaleja, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja ja toteutetaan asiakirjaan kirjatut turvallisuustoimet. Työvälineet pyritään valitsemaan kipinöimättömiksi ja kaikki turvallisuusvaatimukset täyttäviksi. Kiinteistö pidetään järjestyksessä ja mahdolliset roskat siivotaan pois myös aidan ulkopuolelta. Toiminnasta ei aiheudu yleistä terveysvaaraa tai häiriöitä ympäristölle. Toiminnasta ei normaalitilanteessa aiheudu päästöjä vesistöön. Koska kaikki ajoneuvot ovat realisointiprosessin aikana seurannassa heti toimeksiannon jälkeen, mahdolliset valumat ja vuodot pystytään havaitsemaan ja estämään heti niiden ilmetessä. Tästä syystä valumat tai niistä syntyvät vahingot ovat hyvin harvinaisia. 8 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Laitteistoista ja sammutuskalustosta pidetään huoltokirjanpitoa. Hiekan- ja öljynerotuskaivot tyhjennetään ja niiden hälyttimet tarkastetaan säännöllisesti. Öljynerotuskaivoista otetaan näytteet vuosittain (kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljyt). Sähkön ja veden kulutusta seurataan kuukausittain. Varastossa ja myynnissä olevista sekä myydyistä ja puretuista ajoneuvoista pidetään kirjanpitoa. Toimintaan liittyvä logistiikka kirjataan. Kaikista jätteistä ja niiden kuljetuksista pidetään kirjanpitoa. Siirtoasiakirjat säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. Tarkkailun raportointi tehdään ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Sisäinen raportointi ja ympäristöluvan ehtojen täyttyminen arvioidaan vuosittain johdon katselmuksessa. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Poikkeukselliset tilanteet liittyvät ajoneuvojen nestevuotoihin. Kaikki ajoneuvot tarkastetaan niiden saapuessa kiinteistölle ja mahdolliset nestevuodot kerätään talteen. Vuoto- ja tulipaloriskiä hallitaan tyhjentämällä ajoneuvojen polttoainetankit. Kiinteistö on päällystetty asfaltilla ja varustetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojärjestelmällä. Nestetiiviin pinnoitteen kuntoa seurataan jatkuvasti ja mahdolliset vauriot korjataan. Öljynerotuskaivojen toiminta ja hälytyslaitteet tarkastetaan säännöllisesti ja kaivot tyhjennetään riittävän usein. Mahdollisten vuotojen varalta tiloihin varataan riittävästi imeytysaineita, imeytysriepuja ja kaivonsulkumattoja. Öljyinen imeytysaine kerätään keräysastioihin, joista se toimitetaan käsiteltäväksi.

9 Kiinteistö on aidattu ja varustettu lukittavin portein. Alue on varustettu kameravalvonnalla. Ajoneuvot pestään niille varatuissa tiloissa käyttäen biohajoavia pesuaineita. Pesuvedet johdetaan öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Alkusammutuskalustoa on hankittu riittävästi, ja se sijoitetaan helposti saataville. Toimipisteellä tehdään sisäisiä tarkastuksia vuosittain. Käytössä olevien aineiden käyttöturvatiedotteet pidetään ajan tasalla ja saatavilla. Toiminnan riskit arvioidaan säännöllisesti ja henkilöstöä koulutetaan poikkeustilanteiden varalta. Paloturvallisuuden edistämiseksi, riskien kartoittamiseksi ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi tiloille (675 m 2 :n halli), joissa käsitellään räjähdys- tai tulenarkoja kemikaaleja, laaditaan räjähdyssuojausasiakirja ja toteutetaan asiakirjaan kirjatut turvallisuustoimenpiteet, esimerkiksi oikeaoppiset työskentelytavat, rakennetekniset tarpeet sekä työkalujen ja laitteiden vaatimukset. Toiminta- ja ympäristöohjeet ovat henkilöstön nähtävillä. Henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Läheltä piti -tilanteet raportoidaan ja käsitellään viipymättä. 9 ESITYS VAKUUDEKSI Hakija on esittänyt toiminnan vakuudeksi euroa. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty , ja muun muassa asemapiirroksella ja naapurikiinteistöjen tiedoilla sekä päivitetyllä toimintakuvauksella ja kiinteistörekisteritiedoilla. Lupahakemuksesta tiedottaminen Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla Pohjois- Suomen aluehallintovirastossa ja Kiimingin kunnassa sekä kirjeellä asianosaisille. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELYkeskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Kiimingin kunnalta ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lausunnot 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat ELY-keskus on todennut, että toiminta ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Laivakangas ( ), sijaitsee alueen pohjoispuolella vajaan kahden kilometrin etäisyydellä. Alueen läheisyydessä ei sijaitse suojelukohteita.

10 Hakemuksessa on esitetty laitoksella vastaanotettavien ajoneuvojen vuosikapasiteetti sekä uudelleenkäyttökelvottomien ja toiminnassa esikäsiteltävien ajoneuvojen määrät vuositasolla. Hakemuksessa ei ole tuotu esille kertavarastointimääriä. ELY-keskus pitää tarpeellisena, että luvassa annetaan määräykset suurimmista kertavarastointimääristä jätelajeittain. Rajoittamalla kertavarastointimääriä voidaan estää ylisuurien varastojen syntyminen, varmistetaan materiaalien riittävä kierto ja vähennetään toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. ELY-keskus on katsonut, että hakemuksen mukainen toiminta on tarkoitus järjestää pääosin romuajoneuvojen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevien vaatimusten mukaisesti. Romuajoneuvojen esikäsittelytilan ja öljyisten varaosien varaston lattiarakenteet tulee rakentaa nestettä pidättävästä materiaalista, joka kestää esineiden ja aineiden aiheuttaman kemiallisen ja fysikaalisen kuormituksen. Vaarallisten jätteiden varastointiin käytettävistä tiloista ei saa olla yhteyttä viemäriin. Koska hakemuksesta ei selviä lattiapinnoitteen laatu, tätä koskeva selvitys on toimitettava ELY-keskukselle ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Koska toiminnassa vastaanotetaan pääosin vakuutusyhtiöiden lunastamia ajoneuvoja ja muita romuajoneuvoiksi luokiteltavia ajoneuvoja, joiden varastoinnista voi aiheutua päästöjä ympäristöön, ajoneuvojen varastointiin käytettävät kentät on rakennettava toiminnan aiheuttaman kuormituksen kestäväksi ja pinnoitettava nestetiiviillä pinnoitteella. Hakemuksesta ei selviä täsmällisesti päällysteen rakenne ja laatu, minkä vuoksi ELYkeskukselle on toimitettava selvitys kentän rakenteista ja päällysteen laadusta ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Hakemuksen mukaan hulevedet johdetaan hulevesiviemäriin hiekan- ja öljynerotinjärjestelmän kautta. Hakemuksessa esitettyä hulevesien käsittelyjärjestelmää voidaan pitää toiminnalle asetettavien vaatimusten mukaisena. ELY-keskus ei ole edellyttänyt, että ympäristöluvassa tulisi asettaa tarkkailuvelvoite vesihuoltolaitoksen jätevesi- ja hulevesijärjestelmään johdettaville vesille. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin ympäristöluvan estämättä tarvittaessa antaa toiminnanharjoittajalle verkostoonsa johdettavien vesien laatua ja määrää koskevia määräyksiä. ELY-keskus on katsonut, että romuajoneuvojen esikäsittelytoiminnalle ja purkamistuotteiden varastoinnille tulee asettaa riittävän yksilöidyt lupamääräykset romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) nojalla. Ympäristöluvassa tulee asettaa myös tarpeelliset lupamääräykset ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla ainakin toiminnassa syntyvien jätteiden varastoinnista ja kuljetuksesta, siirtoasiakirjavelvollisuudesta, toiminnan vastuuhenkilöstä, toiminnan kirjanpito- ja raportointivelvollisuudesta, vesienkäsittelyjärjestelmän tyhjennyksistä ja huolloista sekä varautumisesta häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Toiminnalle tulee määrätä vakuus. Vakuuden määrän tulee olla riittävä kerralla varastossa olevien ajoneuvojen ja jätteiden määrästä aiheutuvien jätehuollon kustannusten kattamiseen. ELY-keskus ei ole voinut arvioida hakemuksessa esitetyn vakuuden määrän riittävyyttä, koska hakemuksessa on esitetty vain toiminnan kokonaiskapasiteetti vuositasolla. 10

11 11 2. Kiimingin kunta Kunta on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. 3. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on todennut, että se on antanut ympäristölupapäätöksessään määräykset romuajoneuvojen vastaanotosta ja varastoinnista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, eikä sillä ole tämän osalta asiaan lisättävää. Purkutoiminnan ohessa syntyvien nestemäisten vaarallisten jätteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, että niiden pääsy viemäriin ja maaperään estetään. Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan hakija on saapuneessa vastineessaan todennut ELYkeskuksen lausunnosta seuraavaa: Vastineen liitteenä on kiinteistön piha-alueiden pinnoitteen laatutodistus/näytelomake, joka koskee käytettyä asfalttierää. Pinnoite on imemätön ja läpäisemätön. Pinnoitteen pohjarakenteen kaadoissa on otettu huomioon valumavesien ehdoton päätyminen erotuskaivojärjestelmään. Riittävän paksut jyrätyt hiekka- ja sorakerrokset tekevät pohjarakenteen routimisen kestäväksi. Vastineen liitteenä ovat myös kiinteistön sisätiloissa käytettyjen lattiapinnoitteiden laatutositteet ja ominaisuusselvitykset. Lattiapinnoitteet kestävät niihin kohdistuvan kemiallisen ja fyysisen rasituksen. Suurimmat suunnitellut kertavarastointimäärät ovat arvioitavissa hakemuksen täydennyksenä toimitetusta asemapiirroksesta, johon on merkitty toimintojen sijainti. Tarkoituksena on esikäsittelyn, purkamisen ja myynnin mahdollisimman sujuva kokonaisprosessi, jolla pyritään myös kohtuullisiin ajoneuvojen varastointimääriin. Esimerkiksi jälkikierrätykseen siirrettäville paaliautoille ja purkuautojen koreille tilataan kyydit välittömästi, kun niiden kappalemäärä saavuttaa täyden kuljetuserän. Kaikki romuajoneuvoiksi luokiteltavat ajoneuvot tullaan varastoimaan keskitetysti yhdelle aidatulle alueelle asemakaavapiirroksen mukaisesti. Kaikki tontille tuotavat ajoneuvot pyritään esikäsittelemään ja saattamaan myyntiin, purkuun tai kierrätykseen mahdollisimman pian niiden saavuttua tontille. Pihan käyttösuunnitelman mukainen maksimimäärä tontille varastoitavia ajoneuvoja on 374 ajoneuvoa, mikä on arvioitu keskimääräisen henkilöauton tilantarpeen mukaan. Noin % ajoneuvoista on kooltaan pieniä, kuten mopoja, moottoripyöriä ja moottorikelkkoja. Hakija on esittänyt, että tontille on varastoitavissa turvallisesti ja tontin toiminnallisuutta häiritsemättä yhteensä noin 500 ajoneuvoa. Suurinta osaa alueella varastoitavista ajoneuvoista ei luokitella romuajoneuvoiksi. Yli 90 % kiinteistöllä käsiteltävistä ajoneuvoista myydään korjattavaksi ja ne palautuvat teknisten asiantuntijoiden asettamien korjausehtojen mukaisesti korjattuina ja rekisteröintikatsastettuina liikenneturvallisina takaisin liikenteeseen.

12 12 Neuvottelu Autovahinkokeskus Oy:n Kiimingin toimipisteessä käytiin neuvottelu, johon osallistuivat hakijan edustajat, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus ja aluehallintovirasto. Neuvottelussa tarkennettiin ympäristölupahakemuksen tietoja. Neuvottelupöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Autovahinkokeskus Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen toiminnan olennaiseen muutokseen Kiimingin kunnassa. Toiminta muuttuu romuajoneuvojen välivarastointipaikasta romuajoneuvojen esikäsittelypaikaksi. Luvan saajan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä. TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Autovahinkokeskus Oy:lle luvan aloittaa romuajoneuvojen esikäsittely ja purkaminen muutoksenhausta huolimatta tämän päätöksen kohdasta Päätöksen täytäntöönpano ilmenevästi. LUPAMÄÄRÄYKSET Toiminnan sijoittaminen 1. Romuajoneuvojen esikäsittelytoiminta on järjestettävä ympäristölupahakemuksen lisäselvityksen liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti. Asemapiirros on lupapäätöksen liitteenä kaksi (2). 2. Alueen ympärille rakennettu aitaus ja lukittava portti on pidettävä kunnossa. Toiminnassa vastaanotettavat jätteet (romuajoneuvot) ja ajoneuvot 3. Toiminnassa saa vastaanottaa romuajoneuvoksi luokiteltavia ajoneuvoja (jäteluokka ) esikäsiteltäväksi enintään 400 (noin 400 tonnia) vuodessa. Niiden kertavarastointimäärä saa olla enintään 50 kappaletta. Kerrallaan varastoitavien kaikkien ajoneuvojen määrä alueella saa olla enintään 500 kappaletta. 4. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä laitoksella vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Laitoksella ei saa ottaa vastaan tai varastoida muita kuin päätöksessä hyväksyttyjä jätteitä. Jos laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, jäte on viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty, tai jäte on palautettava sen haltijalle.

13 13 Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely 5. Kaikki alueelle saapuvat esikäsittelemättömät romuajoneuvot tulee vastaanottaa ja varastoida vain asianmukaisilla nestetiiviiksi pinnoitetuilla alueilla, jotka on varustettu nestevuotojen keräysjärjestelmällä ja hiekan- ja öljynerottimilla. Luvan saajan on toimitettava Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys varastointikentän rakenteista ja päällysteen laadusta kahden kuukauden kuluessa lupapäätöksen antamisesta. 6. Romuajoneuvot on esikäsiteltävä pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa hallissa, jonka viemäröinti on varustettu hiekan- ja öljynerotinkaivolla. Pinnoitteen kunto on tarkistettava säännöllisesti ja havaitut vauriot on korjattava välittömästi. Mahdollisten nestevuotojen varalta hallissa on oltava alkutorjuntakalustoa. Viemäriin ei saa laskea jätevesiä, joista on haittaa putkistojen rakenteelle, jätevedenpuhdistamolle tai puhdistamolietteen asianmukaiselle käsittelylle. Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointi- ja käsittelyalueilta muodostuvat vedet on johdettava hulevesiviemäriin hiekan- ja öljynerottimen kautta. 7. Öljynerotuskaivot on varustettava sulkuventtiileillä ja öljytilan täyttymistä varoittavilla hälyttimillä. Järjestelmässä on oltava näytteenottokaivo erottimen toimivuuden toteamiseksi. 8. Romuajoneuvoissa olevat vaaralliset aineet ja osat on poistettava siten, etteivät ne haittaa romuajoneuvojen jatkokäsittelyä. Esikäsittelyssä romuajoneuvoista on mahdollisimman pian vastaanoton jälkeen poistettava polttoaine, moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt, hydrauliikkaöljyt, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaineet, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet ja muut ajoneuvoon sisältyvät nesteet sekä akku ja muut vaaralliset osat, kuten turvatyynyt. Esikäsittelyssä on poistettava myös elohopeaa sisältävät osat. Kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat ja isot muoviosat on poistettava, jos näitä ei erotella murskaamossa. Ajoneuvoista on kierrätyksen edistämiseksi poistettava myös renkaat, katalysaattori ja lasi. Toiminnassa syntyvien jätteiden varastointi 9. Toiminnassa syntyneet jätteet on pidettävä toisistaan erillään kaikissa jätehuollon vaiheissa. Laitoksella saa varastoida kerrallaan vaarallisia jätteitä korkeintaan 12 tonnia ja muita jätteitä korkeintaan 10 tonnia. Jätteistä ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle. Erilaisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. 10. Laitoksen toiminta on järjestettävä ja varastoitavat jätteet ja uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat ja muut purkutuotteet on varastoitava asianmukaisesti niille tarkoitetuissa paikoissa niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää. 11. Romuajoneuvoja vastaanotettaessa toiminnanharjoittajan on tarkistettava viimeisen haltijan oikeus luovuttaa romuajoneuvo ja annettava hänelle romutustodistus sekä ilmoitettava tieto ajoneuvon vastaanottamisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä. 12. Vaarallisia aineita sisältävät varaosat ja vaaralliset jätteet on varastoitava katetussa ja lukittavassa pohjaltaan nestetiiviiksi pinnoitetussa ti-

14 Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen lassa, josta ei ole yhteyttä viemäriin. Vaaralliset jätteet on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Luvan saajan on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvitys varastotilojen rakenteista ennen romuajoneuvojen käsittelyn aloittamista. Akut on varastoitava tiiviissä ja hapon kestävässä kontissa. Polttoaineet ja muut nesteet on kerättävä nestetiiviiseen suljettavaan säiliöön ja varastoitava niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset jätteet on kerättävä nestetiiviisiin ja suljettaviin astioihin. 13. Vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa luvalliseen käsittelyyn. Vaarallisten jätteiden kuljetuksista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan vastaanottajalle. 14. Toiminnassa muodostuvat jätteet, joiden käsittelystä ei ole erikseen määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely. 15. Toiminnassa muodostuvan jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle jätteen ammattimaiselle kuljettajalle tai välittäjälle. 16. Hyödynnettäväksi kelpaamattomia jätteitä saa alueella varastoida korkeintaan yhden vuoden ennen niiden käsittelyä ja hyödynnettäväksi toimitettavia jätteitä korkeintaan kolme vuotta ennen niiden esikäsittelyä tai hyödyntämistä. 17. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 18. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitoksella oltava saatavilla laitoksen toiminnan ja laajuuden mukainen riittävä alkusammutuskalusto ja sopivaa imeytysmateriaalia. Käytetty imeytysmateriaali on toimitettava käsiteltäväksi vaarallisena jätteenä. 19. Toiminnan olennaisista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukseen. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. 20. Kun toiminta loppuu, luvan saajan on toimitettava vastaanotetut jätteet tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, siistit- 14

15 tävä alue jätteistä ja roskista sekä poistettava tarpeettomat rakenteet. Ympäristölupapäätös ja siinä luvan saajalle määrätyt velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa, kun Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut velvoitteet hoidetuksi. ELY-keskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä tarkentavia määräyksiä. 15 Tarkkailu- ja raportointimääräykset 21. Toiminnan asianmukaista hoitoa ja tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilön nimi yhteystietoineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 22. Nestetiiviin pinnoitteen kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti ja havaitut viat on korjattava välittömästi. Hiekan- ja öljynerottimien toimintaa on seurattava säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Hiekan- ja öljynerottimet on tyhjennettävä ja huollettava tarvittaessa. Erottimien tarkkailusta, huollosta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, joka on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Viemäriin johdettavista hulevesistä ja hallitilojen jätevesistä on otettava näyte kaksi kertaa ensimmäisen toimintavuoden aikana. Näytteet on otettava öljynerotuksen jälkeisistä näytteenottokaivoista. Näytteistä on määritettävä kiintoaine, ph, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivetypitoisuus. Öljyhiilivetypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l. Tarkkailutulosten perusteella ELYkeskus voi edellyttää näytteenoton jatkamista. 23. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta on esitettävä Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Kiimingin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: laitokselle vastaanotettujen ja esikäsiteltyjen romuajoneuvojen määrät kappaleina ja tonneina, alkuperä ja käsittelytapa vuoden vaihteessa varastossa olevien romuajoneuvojen määrä kappaleina ja tonneina sekä muiden jätteiden määrät tonneina laitokselta eteenpäin toimitettujen jätteiden lajit, määrät tonneina ja toimituspaikat vastaanottamatta jätetyn jätteen laatu ja määrä tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja huollosta tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa Ilmoitettavat jätteet on luokiteltava valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen neljä (4) mukaisesti. Vakuus 24. Luvan saajan on asetettava euron suuruinen vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus on asetettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen eduksi joko omavelkaisena takauksena, takausvakuutuksena tai pankkitalletuksena. Takausvakuutuksen on oltava niin sanottu first demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta. Pankkitalletuksesta on toimitettava Pohjois-

16 Pohjanmaan ELY-keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen vakuus on pidettävä koko ajan voimassa toimittamalla tarvittaessa korvaava vakuus vähintään 12 kuukautta ennen määräaikaisen vakuuden päättymistä. Toistaiseksi voimassa olevan vakuuden irtisanomisajan on oltava vähintään 12 kuukautta. Vakuuden irtisanomisesta ja ehtoihin ja voimassaoloon liittyvistä muutoksista on ilmoitettava todisteellisesti valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa vakuuden määrää voidaan muuttaa aluehallintoviraston päätöksellä. 16 OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kyseessä on Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan Autovahinkokeskus Oy:n Kiimingissä sijaitsevalle romuajoneuvojen vastaanotolle ja varastoinnille myönnetyn ympäristöluvan dnro OUKA 786/732/2012 olennainen muuttaminen siten, että toiminnassa myös esikäsitellään ja puretaan romuajoneuvoja. Koko toiminnan lupamääräysten tarkistaminen ja uudelleen kirjoittaminen tähän päätökseen on ollut tarpeen, koska toiminnot liittyvät olennaisesti yhteen. Myös toiminnan valvonta yhtenäisen lupapäätöksen myötä on helpompaa, koska romuajoneuvojen käsittelytoimintaa ja sen myötä myös varastointia valvoo ELY-keskus. Lupamääräyksiä on muutettu vastaamaan muuttunutta toimintaa. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaista kohtuutonta rasitusta toiminnan vaikutusalueella. Toiminta on muutoksen jälkeenkin voimassa olevan asemakaavan mukaista. Romuajoneuvot varastoidaan ja esikäsitellään paikoissa, jossa on nestetiivis pinta ja hiekan- ja öljynerotin. Öljynerottimesta vedet johdetaan viemäriin. Vaaralliset jätteet ja varaosat varastoidaan tilassa, josta on estetty päästöt maaperään ja viemäriin. Päästöjen rajoittaminen perustuu parhaan

17 käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen (BEP) soveltamiseen. Autovahinkokeskus Oy:llä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus romuajoneuvojen esikäsittelyyn. Yrityksellä on lisäksi ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, jota auditoidaan säännöllisesti. Oulujoen Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 tavoitteena on, että vesien tila ei heikkene ja vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa. Toiminta ei sijaitse vesienhoitoalueen vesistöjen lähellä, ja siten toiminnan vaikutukset pintavesien laatuun ovat vähäiset. Lupamääräyksillä pyritään estämään toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien öljypäästöjen joutuminen vesistöön, maaperään ja viemäriin. 17 Lupamääräysten perustelut Jätelain 13 :n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen käsittelylaitoksen sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä, mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Jätteistä ja vaarallisista jätteistä on annettu määräykset ympäristönsuojelulain 43.n ja 45 :n nojalla. Vaarallisten jätteiden turvallinen varastointi edellyttää ehjiä, kullekin jätteelle sopivia astioita. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja sen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Oikealla varastoinnilla ehkäistään haitallisten aineiden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja. Romuajoneuvojen varastointi ja esikäsittely nestetiiviillä alueilla, jotka on varustettu hiekan- ja öljynerotuskaivolla, ja purkamoaluetta ympäröivä aitaus vähentävät jätteen varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia haittoja. Lukittava portti estää ulkopuolisten pääsyn alueelle toiminnan kiinnioloaikoina. Romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 9 :ssä on säädetty romuajoneuvojen varastointipaikan vähimmäisvaatimuksista. Maaperän pilaantuminen estetään käsittelemällä vaarallisia jätteitä ainoastaan tiiviillä kentällä ja valumavesien haitat estetään tehokkaimmin hiekanja öljynerottimilla. Näytteenottokaivosta voidaan tarkkailla erottimen toimivuutta ja ottaa tarvittaessa vesinäytteitä. Sulkuventtiilikaivolla estetään tarvittaessa öljyn pääseminen viemäriin. Hälytin ilmaisee öljynerotuskaivon täyttymisestä ja tyhjennystarpeesta. 3. ja 9. Romuajoneuvolla tarkoitetaan jätettä, jonka sen haltija on poistanut käytöstä tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Vastaanotettaville ja varastoitaville romuajoneuvoille ja muulle jätteelle on annettu tarkat määrät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Myös myytäväksi toimitettavien ajoneuvojen varastointimääriä on rajoitettu alueen yleisen siisteyden ja varastointialueiden riittävyyden takaamiseksi. 4. Lupamääräyksellä varmistetaan, ettei alueelle kerry sinne kuulumattomia jätteitä.

18 ja Romuajoneuvojen esikäsittelyä ja ajoneuvoista purettuja aineita ja osia koskevat määräykset on annettu jätelain ja romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen perusteella. Romuajoneuvot sisältävät vaarallisiksi luokiteltuja aineita tai osia, ja haitallisia aineita voi joutua ympäristöön, ellei niitä poisteta ennen murskausta. Romuajoneuvoasetuksen 10 :ssä on säädetty esikäsittelyä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Romuajoneuvoasetuksen 11 :n mukaan romuajoneuvo on esikäsittelyssä purettava tai haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisestä on huolehdittava muulla vastaavalla tavalla. Romuajoneuvoissa olevat osat tai aineet, jotka on merkitty tai ovat muutoin tunnistettavissa eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen (572/2003) 5 :n 2 momentin mukaisesti, on poistettava. Uudelleenkäyttöön soveltuvat romuajoneuvojen osat on poistettava ja purkamistuotteet varastoitava siten, että ne voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai muutoin hyödyntää. Käyttökelpoisten osien uudelleenkäyttö vähentää jätteen syntyä. Varastoimalla toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaisesti ja toimittamalla ne säännöllisesti käsiteltäväksi voidaan niiden varastoinnista aiheutuvia riskejä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia vähentää. Vaarallisten jätteiden pakkaukset on merkittävä jätelain 16 :n mukaisesti ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 9 :n mukaisesti. Jätelain 121 :ssä edellytetään, että vaarallisten jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja. Näin voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua hyödyntämis- ja loppukäsittelypaikkaan ja valvoa toimintaa. 11. Jätelain 59 :n mukaan käsittelijän on annettava ajoneuvon haltijalle romutustodistus. 15. Jätteen kuljetuksessa on käytettävä jätelain 29 :n mukaisia hyväksyttyjä kuljettajia. 16. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. 17. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista on määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 62 :n nojalla toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus muun muassa onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 18. Määräys toiminnan laajuuden ja luonteen mukaisen alkusammutuskaluston ja imeytysmateriaalin saatavilla olosta on annettu, jotta henkilökunta voi aloittaa torjuntatoimet välittömästi ja tehokkaasti ja estää päästöjen joutumisen ympäristöön. 19. Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen tarkastelee muutoksen vaikutusta voimassa oleviin lupamääräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa, hakea kokonaan uutta lupaa tai antaa valvonnallisia ohjeita ja määräyksiä. 20. Ympäristönsuojelulain 43 :n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 13 :n mukaan jätteen käsittelylai- 18

19 tos tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. 21. Jätelain 141 :n mukaan jätteenkäsittelylaitoksen vastaanotto-, käsittely- ja varastointipaikkojen hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten toiminnalla on oltava vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Lupamääräyksellä varmistetaan, että jätteiden vastaanotto on valvottua. 22. ja 23. Ympäristönsuojelulain 46 :n ja jätelain 120 :n nojalla valvontaviranomaisilla on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Käyttötarkkailun vuosiyhteenvedon esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi, toiminnan valvonnan järjestämiseksi ja toiminnan ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Luvan saajan on oltava selvillä alueelta poisjohdettujen hule- ja jätevesin laadusta. Luvan saaja on hakemuksessaan ilmoittanut, että öljynerottimet ovat I-luokan öljynerottimia, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän varmistamiseksi ja koska rakenteet alueella ovat uusia, aluehallintovirasto on edellyttänyt jätevesien laadun tarkkailua ainakin toiminnan alkuvaiheessa. 24. Ympäristönsuojelulain 43a :n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset ja mitkä toimipaikalle mahdollisesti jäävien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset olisivat. Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Aluehallintovirasto on vakuuden suuruutta laskettaessa ottanut huomioon seuraavat kustannukset, joita asianmukaisesta jätehuollosta aiheutuu toiminnan lopettamisen yhteydessä: ympäristöluvan salliman vaarallisten jätteiden enimmäismäärän asianmukaisen käsittelyn ja käsittelyyn kuljettamisen kustannukset, muiden jätteiden (joilla ei ole rahallista arvoa) loppukäsittelyyn (kaatopaikalle) toimittamisen kustannukset ja käsittelymaksut sekä esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastointialueella olevien ympäristöluvan salliman enimmäismäärän mukaisen esikäsittelemättömien ajoneuvojen esikäsittelykustannukset. Vakuuden määrää arvioitaessa ei ole voitu ottaa huomioon romuajoneuvojen jälleenmyyntiarvoa, koska rahanarvoiset jätteet eivät välttämättä ole realisoitavissa, kun toiminta loppuu ja vakuus joudutaan realisoimaan asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi. 19

20 20 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja 3. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 58 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 :ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta. Lupamääräysten tarkistaminen Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Hakemuksessa tulee olla selvitykset toiminnan laajuudesta, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :n edellyttämät selvitykset soveltuvin osin. Korvattavat päätökset Tällä päätöksellä korvataan Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan myöntämä ympäristölupa dnro OUKA 786/732/2012. Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 :n nojalla. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman.

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014

Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014. Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Annettu 25.6.2014 Multiantie 1 Dnro 97/11.01.00/2014 42700 KEURUU ASIA Autopurkaamon ympäristölupa, Mänttä-Vilppula HAKIJA Martikainen S & V

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

ASIA VIREILLEPANIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA VIREILLEPANIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 115/2013/1 Dnro PSAVI/99/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2013 ASIA VIREILLEPANIJA Iin Hirsiveistämö Oy:n/Iin Autohajottamon ympäristöluvan muuttaminen, Ii Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) Ympäristölautakunta Ysp/10 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (12) 10 Arkista Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2015-010200 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Arkista Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa. Arkista

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014 4452/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 17.12.2014 141 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 19.12.2014

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014 4189/11.01.

Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127. 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014 4189/11.01. 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta Kokous pvm. 19.11.2014 127 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Antopäivä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.11.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita.

Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä. 1. Laitoksella saa ottaa vastaan seuraavia jätejakeita. ALUEHALLINTO VIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää MPT-Kuljetus Oylle ympäristöluvan jätteenkäsittelylaitoksen laajentuvaan toimintaan Savonlinnan kaupungin 12 kaupunginosassa (740-12 54-1) osoitteessa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA

OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. OY SHELL AB ILMAILUN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Oy Shell Ab Ilmailu

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 104/10/1 Dnro PSAVI/90/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 104/10/1 Dnro PSAVI/90/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 104/10/1 Dnro PSAVI/90/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Romuajoneuvojen vastaanotto, esikäsittely ja varastointi, Ii LUVAN HAKIJA Iin hirsiveistämö Oy/Iin Autohajottamo

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Jätteen kierrätyslaitos, Nivala LUPAPÄÄTÖS Nro 74/10/1 Dnro PSAVI/98/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Jätteen kierrätyslaitos, Nivala Kierrätysmetalli Life Oy Ilamontie 333A 13900 PEKOLA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot