Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys. Y-tunnus Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* KAINUU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys. Y-tunnus 1905652-2 Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* 87070 KAINUU"

Transkriptio

1 Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi hakemus Palvelimelta saatava asiakirjan tunnus (tietoa ei voi syöttää, täydentyy automaattisesti) Tekesin käsittelijä Onko projekti esitelty etukäteen Tekesin edustajalle?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Tekesin asiantuntijan nimi Ella Kylmäaho Saate Tekesin käsittelijälle Lyhyt puhelinkeskustelu, ei vars. esittely Marita Pikkarainen / Kylmäaho Tiedot hakijasta Organisaation osoitetiedot Nimi* Kainuun maakunta -kuntayhtymä Käyntiosoite Kauppakatu 1 Postinumero* Emoyhtiön/konsernin nimi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Virallinen sähköpostiosoite Y-tunnus Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* KAINUU www-osoite Tulosyksikkö [ ] sama kuin yllä [ x ] eri kuin yllä Tulosyksikön osoitetiedot Tulosyksikön nimi Sote/tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue Käyntiosoite Urho Kekkosenkatu 2-4 Postinumero Postiosoite Postitoimipaikka 1

2 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt Projektin vastuullinen johtaja Etunimi* Marita Sukunimi* Pikkarainen Asema kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero* Telefax Henkilö kuuluu [ ] hakijaorganisaatioon [ x ] tulosyksikköön Yhteyshenkilö projektin asioissa. Yhteyshenkilö projektin asioissa Yhteyshenkilö sama kuin yllä 3. Tilinpäätöstiedot Mikä on lähtötilanne projektin käynnistyessä? Tärkeimmät tilinpäätöstiedot, Euroina Vuosi Tilikauden päättymiskuukausi Tilikauden pituus kuukausina Henkilömäärä Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) T&k-kustannukset Vienti Taseen loppusumma Oma pääoma Osakepääoma tai muu vastaava pääoma Pääomalaina

3 4. Hakijan yleiskuvaus 1) Kainuun maakunta -kuntayhtymä vastaa Kainuussa kahdeksan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista lasten varhaiskasvatusta ja maahanmuuttajapalveluita lukuun ottamatta. Kunnallisten peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirin sijaan kuntayhtymä muodostaa yhden organisaation. Lisäksi kuntayhtymä vastaa lakisääteisestä aluekehittämisestä (en.maakuntaliiton toiminnot) sekä toisen asteen koulutuksesta. 2) Kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on mukana kahdeksan Kainuun kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Sotkamo Ristijärvi, Suomussalmi), joiden välinen perussopimus määrittää palveluiden järjestämisen periaatteet, vastuut sekä rahoituksen. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, joista soten tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu -vastuualue sijoittuu johdon tuen tulosalueelle. Toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja, LL Tuomo Pääkkönen. Hakijana toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus, kehittäminen ja suunnittelu - vastuualue vastaa toimialan kehittämistoiminnasta, tiedon tuotannosta ja asiantuntijatuesta. Vastuualueen päällikkönä toimii kehittämispäällikkö, YTM Marita Pikkarainen. 6) Kainuun hallintokokeilulain ( ) mukainen maakunnallinen itsehallinto ja kuntayhtymäkokeilu ovat olleet käynnissä yli viisi vuotta. Ns. Kainuun mallin tavoitteena on ollut turvata Kainuun väestön palvelut myös tulevai-suudessa sekä lisätä maakunnan elinvoimaa. Ns. Kainuun mallin tavoitteena on ollut turvata Kainuun väestön palvelut myös tulevaisuudessa sekä lisätä maakunnan elinvoimaa. Arviointitutkimusten mukaan peruspalvelut on pystytty vaikeissa olosuhteissa turvaamaan ilman merkittäviä heikennyksiä. Samalla kustannusten kasvua on pystytty hillitsemään. Myönteiset vaikutukset ovat seurausta voimavarojen kokoamisesta, päätöksentekomallista sekä uudenlaisesta rahoitusmallista. 5. Projektin perustiedot Projektin nimi* AKI - Aktiiviasiakas Projektin nimi englanniksi AKI - Active Customer Alkamispäivä* Suorituskunta* Kainuun kunnat (pl. Vaala) Lyhenne AKI Päättymispäivä* ) Asiakkaan valinnan mahdollistamiseen ja palveluiden valintaa mahdollistavien uusien välineiden kehittämiseen. Asiakkaalle syntyy itsenäinen ja aktiivinen rooli palveluiden käyttäjänä. Henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaalle tarvitsemiensa palveluiden hankkimisen vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Näin palvelujen kilpailutus ja hankinta siirtyy kunnalta asiakkaalle, ja samalla siirrytään rajallisista markkinoista avoimeen kilpailuun. 2) AKI - Aktiiviasiakas on asiakkaiden valinnanvapautta korostava, rahoitukseltaan selkeä ja palveluketjun ohjaukseen perustuva toimintamalli. Se muuttaa palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja ohjausta nykyisestä kuntavetoisesta mallista palvelutuottajien, asiakkaiden ja julkisen sektorin yhteiseksi toiminnaksi. Samalla vaikutetaan myös alueen elinkeinoedellytyksiin luomalla avointa kilpailua hyvinvointisektorin palveluihin. Keskeinen innovaatio on kokeilla, kehittää ja luoda asiakkaan valinnan mahdollistava järjestelmä, jossa asiakkaalla on oikeus julkisen sektorin kautta tulevan etuuden tai palvelun itsenäiseen valintaan. Hankkeessa testataan järjestelmää valinnoiltaan rajatussa ympäristössä (ikääntyvien asumispalvelut). Mallia voidaan myöhemmin laajentaa valintoihin, joissa on paljon erilaisia vaihtoehtoja (esim. kotona asumisen tukeminen). 3) a) Hankkeessa pilotoidaan AKI-mallia laajentamalla palvelusetelitoimintaa ikääntyneiden asumispalveluihin. Näin saadaan kokemuksia olemassa olevan välineen (palvelusetelin) käytöstä yhdistettynä uudentyyppiseen palveluohjaukseen sekä operaattoritoimintaan. b) Selvitetään henkilökohtaisen budjetin mahdollisuudet, käytännöt sekä tarvittavat säädäntömuutokset, jotta käyttöä voidaan laajentaa muihin palvelumuotoihin. c) Pilotointivaiheen kokemusten jälkeen tiedetään mallin toimivuus yksinkertaisessa, rajatussa tapausympäristössä. Tulosten perusteella voidaan päättää jatkotoimista ja tarvittavista muutoksista palveluiden järjestämisessä. 4. a 3

4 6. Projektin liitynnät Mihin liiketoiminta-alueeseen projekti pääasiallisesti tai lähinnä liittyy?* [ ] Tietoliikenne ja elektroniikka [ ] Ohjelmistot ja digitaalinen media [ ] Metsä ja kemia [ ] Metalli ja kappaletavaratuotanto [ ] Kiinteistöt ja rakentaminen [ ] Energia ja ympäristö [ x ] Palvelut ja hyvinvointi [ ] Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Projektin liitynnät Halutaanko hakemus liittää Tekesin ohjelmaan?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Ohjelman nimi (tai lyhenne) Innovaatiot sote-palveluissa Sisältääkö rahoitushakemus työorganisaatioiden kehittämistä? [ x ] Ei [ ] Kyllä Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista suomeksi AKI - Aktiiviasiakas on asiakkaiden valinnanvapautta korostava, rahoitukseltaan selkeä ja palveluketjun ohjaukseen perustuva toimintamalli. Kyseessä on maakunnallinen kokonaisuus, joka muuttaa ikääntyvien palveluiden järjestämistä, saatavuutta ja ohjausta nykyisestä kuntavetoisesta mallista palvelutuottajien, asiakkaiden ja julkisen sektorin yhteiseksi toiminnaksi. Samalla vaikutetaan myös alueen elinkeinoedellytyksiin luomalla avointa kilpailua hyvinvointisektorin palveluihin. Keskeinen innovaatio on valmistella henkilökohtainen budjetti käyttöön otettavaksi asiakkaiden palveluiden järjestämisessä. Tässä mallissa asiakkaan tarvitsemat palvelut voidaan toteuttaa hänelle kohdennettavan henkilökohtaisen budjetin avulla. Palvelupäätöksessä huomioidaan asiakkaalle oikeutetut palvelut (esim. asumis- tai kotihoidon palvelut) ja tuet (esim. kuljetuspalvelupäätökset) sekä näistä koostuvat asiakasmaksut. Henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaalle tarvitsemiensa palveluiden hankkimisen vapaasti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Näin palvelujen kilpailutus ja hankinta siirtyy kunnalta asiakkaalle, ja samalla siirrytään rajallisista markkinoista avoimeen kilpailuun. Hankkeessa pilottivaiheen tavoitteena on kehittää asiakkaan valinnanvapautta korostava, maakunnallinen ikääntyneiden asumispalveluiden palveluohjauksen toimintamalli. Konkreettisina tuloksina hankkeessa otetaan käyttöön palveluportaali, kainuulainen palveluseteli -konsepti sekä uuden palveluohjauksen mukaiset koulutetut ammattihenkilöt. Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista englanniksi Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?* [ x ] Ei [ ] Kyllä Tutkimusyhteistyön tai rahoitusohjelman nimi (tai lyhenne) 7. Kustannusarvio Kustannusarviotaulukko, Euroina Kustannuslaji Yhteensä Prosenttia Vuosi Rahapalkka Henkilösivukustannukset Yleiskustannukset Matkat Aineet ja tarvikkeet Laiteostot Laitepoistot/ -vuokrat 4

5 Ostettavat palvelut pk-yrityksiltä tutkimus- laitoksilta konserni/ intressiyrityksiltä muilta organisaatioilta 0 Yhteensä

6 8. Rahoitussuunnitelma Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa* Prosenttia Omistajien sijoitukset ja yrityksen muu rahoitus Rahoittajan nimi Rahoituslaji Summa Rahoittajan päätöstilanne 50 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tulorahoitus Neuvottelut käynnissä Rahoitus yhteensä Kustannusarvion loppusumma Resurssit ja yhteistyö 1) Kuntayhtymän kokonaisrahoitus on varmistettu kuntien välisellä perussopimuksella, jonka rahoitusperusteena on 60,1% laskennallisesta verorahoituksesta. 2) Projektin avainhenkilöinä hakijaorganisaatiossa toimii sosiaali- ja terveydenhuollon vanhuspalveluiden tulosaluejohtaja Eija Tolonen, kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen ja sosiaalialan erikoissuunnittelija Marja-Liisa Komulainen, joilla kaikilla on ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi pitkäaikainen työkokemus asiakastyöstä ja sen kehittämisestä. Lisäksi hankkeeseen rekrytoidaan työntekijöiksi palveluohjauksen, tuotteistuksen sekä palvelukehittämisen projektiammattilaisia. Hankkeen toteuttajana on Kainuun maakunta -kuntayhtymä, joka vastaa Kainuussa kahdeksan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista lasten varhaiskasvatusta ja maahanmuuttajapalveluita lukuun ottamatta. Kunnallisten peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirin sijaan kuntayhtymä muodostaa siis yhden organisaation. Sosiaali- ja terveystoimiala jakaantuu kuuteen tulosalueeseen, joista vanhuspalvelut on yksi oma kokonaisuutensa. Tässä hankkeessa kunnallisten toimijoiden lisäksi keskeisinä toimijoina ovat kainuulaiset asumispalvelutuottajat. Noin 20 yksityistä tai säätiöityä palveluorganisaatiota tuottaa n. 250 asiakkaalle tehostetun asumisen palveluita Kainuussa. Näiden toimijoiden kanssa toimitaan hankkeen aikana tiiviissä yhteistyössä sekä palvelutuotteistamisen, palveluohjauksen kehittämisen että portaalin käyttöönoton osalta. Rinnakkaista kehittämisyhteistyötä tehdään myös Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Lauttasaaren asiakaskes-keinen palveluverkko (LARU) -hankkeen kanssa, jossa toimitaan omaishoitoperheiden palveluiden kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on kehittää palveluohjauksen jalkauttamisen kautta aiempaa aktiivisempaa asiakkaan roolia. Helsingin hanketoimijoiden kanssa muodostetaan yhteinen projektiryhmä. Lisäksi hyödynnetään kansainnvälistä yhteistyötä tutustumalla Hollannin henkilökohtaisen budjetin käytäntöihin sekä ruotsalaisen Luleån kaupungin sosiaaliviraston palvelujärjestelmään. 3) Projektiin hankitaan normaali toimistovarustus. Ostopalveluina hankitaan tarvittava asiantuntemus portaalikehittämiseen sekä palveluohjauksen koulutuksiin. 6

7 10. Hakijan tavoittelema liiketoiminta 1) Kehittämishankkeen päämääränä on muuttaa ikääntyvien palveluiden toimintalogiikkaa avointa markkinatoimintaa ja asiakkaan valintaa korostavaksi. Tässä julkinen sektori asettuu tuottajana samalle viivalle muiden palvelutuottajien kanssa, jolloin asiakkaiden valinnat ratkaisevat miten markkinat jakaantuu eri tuottajien kesken. Palveluiden järjestämisen periaate muuttuu rajoitetun markkinan kehyksestä kohti täydellisen kilpailun tilannetta. Henkilökohtaisen budjetin kyseessä ollen asiakkaalle mahdollistuu täysin oman tahtonsa toteuttaminen tarpeensa täyttämiseksi. 2) Palvelusetelikonseptia voidaan jatkaa nykyisellään, mutta se ei tule tarjoamaan asiakkaalle täyttä valinnan mahdollisuutta, koska palvelutuottajat on rajattu kilpailutetuista tarjoajista. Myös kunnallisen omatuotannon vaihtoehtoa voidaan edelleen toteuttaa, mutta siinä asiakkaan valinnan mahdollisuus pienenee entisestään. 3) Henkilökohtaisen budjetin osalta asiakkaalle aukenee mahdollisuus järjestää tuen tarpeensa haluamallaan tavalla, joka poikkeaa täysin nykyisestä rajallisesta järjestämistavasta. Uuden palveluohjauksen ja palvelusetelitoiminnan osalta vanhusten asumispalveluissa asiakkaalla on jatkossa mahdollisuus valita tarvitsemansa palvelut reaaliaikaisen portaalipalvelun avulla, johin yhdistyy ammattilaisen tarjoama tuki. 4) Kuntayhtymä ei palveluiden järjestäjänä tavoittele markkinaosuutta, vaan asiakkaidensa palveluiden sujuvuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja laatua. Toiminnan laajentuminen on kiinni palvelutuottajien kiinnostuksesta avoimeen kilpailuun sekä asiakkaiden kiinnostuksesta vaihtoehtojen hyödyntämiseen. Tätä vahvistetaan uudella palveluohjauksella. 5) Joustava palvelutuotanto palvelee kaikkia, ja kunnallisorganisaatiota erityisesti palvelutuotannosta ja järjestämishallinnosta vapautuvan resurssin hyödyntämistä tarkoituksenmukaisesti. Erityisesti tämä tulee suunnata asiakkaiden palveluohjauksen varmistamiseen. 11. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet Projektilla tavoiteltavan liiketoiminnan tavoitteet Liiketoimintatavoite Vuosi Liikevaihto, Euroa Vienti, Euroa Työpaikat, kpl (kumuloituva lkm) Markkinoilletulovuosi Seuraava vuosi 1 Seuraava vuosi 2 Tavoitevuosi Projektin vaikutus liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkoihin 7

8 12. Muut vaikutukset Välilliset vaikutukset muissa yrityksissä ja yhteiskunnalliset vaikutukset Yhteenveto projektin muista vaikutuksista 1. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen vahvistaa avointa kilpailua ja palvelusektorin sisäistä yhteistoimintaa. Muutos mahdollistaa hyvinvointialan yrityksille markkinoiden, työllisyyden liikevaihdon kasvua. 2. Yhteiskunnallisesti vaihtoehtojen lisääntyminen vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia oman tahtonsa mukaisiin hoiva- ja hoitoratkaisuihin; mahdollisesti myös asukkaiden kannalta alueellisesti tasavertaisempiin toimintaympäristöihin, kun yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan. 13. Liitteet Hakemuksen liitteet 1. Projektisuunnitelma 2. Tilinpäätös: Tekes edellyttää, että tilinpäätöstiedot on toimitettu PRH:een kirjanpitolain mukaisesti (1336/1997, 3 luvun 9 pykälä). Katso ohje. 3. Osakasluettelo 4. Selvitys julkisesta rahoituksesta 5. Teknologiastrategia/liiketoimintasuunnitelma 6. Selvitys omarahoituksesta (lomakkeet T2 ja T4) 7. Ansioluettelot (n kpl) (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) 8. Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) -- Muu selvitys 8

9 14. Lähetys Tunnistautuminen Tekesin verkkoasiointiin Käyttöehdot [ ] / Användningsvillkor [ ] [ ] Hyväksyn käyttöehdot ja tunnistaudun verkkoasiointiin [ ] Projektin vastuullisena johtajana [ ] Yhteyshenkilönä projektin asioissa 9

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA

KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA KAINUUN UUSI SAIRAALA PROJEKTISUUNNITELMA v. 1.3 (19.12.2012) Hankesuunnitelma perustuu Kainuun maakuntajohtajan nimittämän erikoissairaanhoidon tulevaisuus työryhmän työskentelyyn. Työryhmän kokoonpano

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kotona asumista tukevat palvelut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilökohtainen. budjetti

Henkilökohtainen. budjetti Mari Patronen, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen, Sirpa Laaksonen ja Wilhelmiina Karikko Henkilökohtainen budjetti Asiakaslähtöinen toimintamalli omaishoidossa KL-Kustannus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot