Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys"

Transkriptio

1 Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys Yritysten rahoitushakemus Minkä tyyppisestä hakemustiedoista on kyse? Uusi hakemus Palvelimelta saatava asiakirjan tunnus (tietoa ei voi syöttää, täydentyy automaattisesti) Tekesin käsittelijä Onko projekti esitelty etukäteen Tekesin edustajalle?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Tekesin asiantuntijan nimi Ella Kylmäaho Saate Tekesin käsittelijälle Tämän hakemuksen rinnakkaishankkeena/hakemuksena on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hankkeilla yhteinen teema/sisältö sekä koordinaatio Muistiliitosta. 1. Tiedot hakijasta Organisaation osoitetiedot Nimi* Kainuun maakunta -kuntayhtymä Käyntiosoite Kauppakatu 1 Postinumero* Emoyhtiön/konsernin nimi Y-tunnus Postiosoite PL400 Postitoimipaikka* Kainuu Virallinen sähköpostiosoite www-osoite Tulosyksikkö [ ] sama kuin yllä [ x ] eri kuin yllä Tulosyksikön osoitetiedot Tulosyksikön nimi Sosiaali- ja terveystoimiala Käyntiosoite Urho Kekkosen katu 2-4 Postinumero Postiosoite PL400 Postitoimipaikka Kajaani 1

2 2. Vastuu- ja yhteyshenkilöt Projektin vastuullinen johtaja Etunimi* Marita Sukunimi* Pikkarainen Asema Kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero* Telefax Henkilö kuuluu [ ] hakijaorganisaatioon [ x ] tulosyksikköön Yhteyshenkilö projektin asioissa. Yhteyshenkilö projektin asioissa Projektin yhteyshenkilö, mikäli eri kuin yllä mainittu Etunimi* Marja-Liisa Sukunimi* Komulainen Asema Sosiaalialan erikoissuunnittel Sähköpostiosoite Puhelinnumero* Telefax Henkilö kuuluu [ ] hakijaorganisaatioon [ x ] tulosyksikköön 3. Tilinpäätöstiedot Mikä on lähtötilanne projektin käynnistyessä? Tärkeimmät tilinpäätöstiedot, Euroina Vuosi Tilikauden päättymiskuukausi Tilikauden pituus kuukausina Henkilömäärä Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Tilikauden voitto (-tappio) T&k-kustannukset Vienti Taseen loppusumma Oma pääoma Osakepääoma tai muu vastaava pääoma Pääomalaina

3 4. Hakijan yleiskuvaus 1. Hakijana on Kainuun maakunta -kuntayhtymä, joka on perustettu poikkeuslailla Kainuun hallintokokeilusta v Kokeilu jatkuu vuoteen 2012 saakka. Kuntayhtymä tulee jatkamaan toimintaansa nykyisen kaltaisella toimintatavalla vuoden 2012 jälkeenkin. Kainuun maakunta -kuntayhtymä huolehtii maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollosta ja toisen asteen koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta siltä osin kuin nämä tehtävät kuuluvat maakunnan toimialaan. Lisäksi kuntayhtymä mm. edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. 3. Kainuun mallissa Kainuun maakunta kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä varhaiskasvatusta lukuun ottamatta kahdeksan Kainuun kunnan alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi). Kuntayhtymä ei järjestä Vaalan sosiaali- ja terveyspalveluja. 2. Kunnat omistavat kuntayhtymän. Hankkeen vastuuhenkilö toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan kehittämispäällikkönä ja vastaa Tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämisen vastuualueesta. 4. Kuntayhtymä on osallistunut myös kansainvälisiin hankkeisiin. 5. Projektin perustiedot Projektin nimi* ASKEL - ASIAKASLÄHTÖINEN MUISTIKUNTOUTUS ELÄMÄNLAADUN PARANTAJANA Projektin nimi englanniksi Alkamispäivä* Suorituskunta* Kainuun kunnat, pl Vaala Lyhenne Muisti ASKEL Kainuussa Päättymispäivä* Pitkän aikavälin tavoitteet: muistisairaan asiakkaan elämänlaadun ja elämän hallinnan parantaminen, sirpalemaisen palvelu- ja tukijärjestelmän kokoaminen paremmin asiakkaan hallittavaksi ja asiakasta tukevaksi 2. Lyhyen aikavälin tavoitteet: a) täsmentää asiakaslähtöisen kuntoutus- ja hoitoketjun toimijoiden (muistihoitajat/-koordinaattrit/geriatrit) tehtävät ja rooli b)rakentaa muistisairaan kuntoutussuunnitelma ja asiakasta tukeva viikkosuunnitelma. Tavoitteena on tutustua ja suunnitella uutta sovellusta sähköisestä kuntoutussuunnitelmasta (ei ole olemassa), joka sijaitsee asiakkaan terveystaltiossa. Terveystaltio on suhteellisen uusi tuote, kokeiltu Suomessa, mutta Kainuussa ei ole siitä vielä kokemuksia tai päätöksiä. c) kokeilla ja ottaa käyttöön teknologian tuotteita ja välineitä vertaistuen ja avomuotoisen sopeutumisvalmennuksen (myös sisältö) tuottamisessa muistisairaille, ja toisaalta julkisen sektorin toimijoiden mentoroinnissa. Muistisairaus on kasvava kansansairaus, jonka havaitsemisessa on vielä tehtävää. Kunnissa on monenlaisia toimijoita, jotka eivät vielä välttämättä toimi yhdessä. Muistisairaudella on negatiivinen leima, jota hankkeen aikana pyritään vähentämään. Muistisairautta voidaan myös ennaltaehkäistä, mutta siinä tarvitaan vielä valistamistyötä. d) opetellaan ja otetaan käyttöön kehittävän työntutkimuksen keinoin uusia muotoja hoito- ja auttamistyöhön ja työhyvinvointiin ; hyödynnetään tanssia muistisairaan kuntouttamisessa. 3. Prosessien kuvaaminen, työnkuvien selkeyttäminen ja roolien sopiminen; teknologiakehitys, kokeilu ja soveltaminen ja käyttöönotto. Valmiina asiakaslähtöinen ja asiakkaan valintoja tukeva kuntouttava toimintasuunnitelma sekä toimivat tukijärjestelmät. Tehtäväkuvat ja roolit toimivat hankkeen jälkeen, ei tehdä päällekkäistä työtä ja toisaalta ei tapahdu asiakkaiden syrjäytymistä tukiverkoista. 4. Hankkeen pääasiallinen sisältö on muistisairaan asiakkaan kuntoutus- ja hoitoketjun kehittäminen. 3

4 6. Projektin liitynnät Mihin liiketoiminta-alueeseen projekti pääasiallisesti tai lähinnä liittyy?* [ ] Tietoliikenne ja elektroniikka [ ] Ohjelmistot ja digitaalinen media [ ] Metsä ja kemia [ ] Metalli ja kappaletavaratuotanto [ ] Kiinteistöt ja rakentaminen [ ] Energia ja ympäristö [ x ] Palvelut ja hyvinvointi [ ] Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Projektin liitynnät Halutaanko hakemus liittää Tekesin ohjelmaan?* [ ] Ei [ x ] Kyllä Ohjelman nimi (tai lyhenne) Kohti asiakaslähtöistä palvelujärjestelmää Sisältääkö rahoitushakemus työorganisaatioiden kehittämistä? [ x ] Ei [ ] Kyllä Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista suomeksi Muistihankkeella tavoitellaan muistisairaan asiakkaan kuntoutuksen ja hoidon mahdollisimman oikea-aikaista aloittamista sekä tukemista asiakaslähtöisin menetelmin. Tavoitteena on selkeyttää muistisairaan asiakkaan asiakaslähtöistä kuntoutus- ja hoitoketjua sekä kehittää sähköisiä tukimuotoja muistisairaan arjen tueksi. Keskeisiä asioita ovat palveluketjujen selkeyttäminen (eri toimijoiden rooli ja tehtäväkuvat, teknologian hyödyntäminen asiantuntijoiden välisessä konsultoinnissa ja mentoroinnissa; diagnoosin ja ensitiedon antaminen) ja erilaisten tuen antajatahojen yhteensaattaminen(julkinen, yksityinen, järjestöt, vapaaehtoiset, seurakunnat), sähköinen kuntoutussuunnitelma ja kuntoutussuunnitelman tuominen arjen työkaluksi eli asiakasta hyödyttäväksi viikkosuunnitelmaksi, vertaistuen ja avomuotoisen sopeutumisvalmennuksen sisällön tuottaminen ja tuominen asiakasta lähelle teknologian avulla sekä tanssin tuominen osaksi muistisairaan hoitotyötä ja työhyvinvointia. Tekesin ohjelmassa julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto projektista englanniksi Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?* [ x ] Ei [ ] Kyllä Tutkimusyhteistyön tai rahoitusohjelman nimi (tai lyhenne) 7. Kustannusarvio Kustannusarviotaulukko, Euroina Kustannuslaji Yhteensä Prosenttia Vuosi Rahapalkka Henkilösivukustannukset Yleiskustannukset Matkat Aineet ja tarvikkeet Laiteostot Laitepoistot/ -vuokrat Ostettavat palvelut pk-yrityksiltä tutkimus- laitoksilta konserni/ intressiyrityksiltä muilta 4

5 organisaatioilta Yhteensä

6 8. Rahoitussuunnitelma Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa Tekesiltä haettu rahoitus, Euroa* Prosenttia Omistajien sijoitukset ja yrityksen muu rahoitus Rahoittajan nimi Rahoituslaji Summa Rahoittajan päätöstilanne 50 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Tulorahoitus Hakemus käsittelyssä Rahoitus yhteensä Kustannusarvion loppusumma Resurssit ja yhteistyö 1. Organisaation tulorahoitus tulee Kainuun kunnnilta sekä valtionosuuksista ja vähäisessä määrin asiakasmaksuina. Ulkoinen rahoitus välttämätön näin suuren kokonaisuuden kehittämiseksi. Rahoitus hankkeelle on budjetoitu sote kehittämisen vastuualueen talousarvioesitykseen, ta 2011 käsitellään normaalin julkisen taloushallinnon menettelyperiaatteiden mukaan loppuvuodesta Kehittämispäällikkö on vastannut vuodesta 2005 lähtien sosiaali- ja terveystoimialan hankkeista, n. 50kpl. Projekti toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisen Muistiliiton ja paikallisen Muistiyhdistyksen ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Tavoitteena on, että Muistiliitto vastaa hankkeessa asiakkaan edusta yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Tavoitteena on myös, että Kainuu ja Etelä-Karjala vertaavat toistensa kehittämistyötä ja palvelukäytäntöjä ja yhdessä kehittävät valtakunnallisestikin hyödynnettävissä olevia tapoja toimia. Hankkeessa on mukana myös Kajaanin ammattikorkeakoulu tanssin osuuden tuottamisessa. Oulun yliopisto (osana tanssin tuottamista sekä asiakasprosessin muutoksen kustannusvaikutusten analysointi), VTT (sähköinen kuntoutussuunnitelma) sekä mahdollisesti kilpailutettavat teknologia yritykset (alustat sosiaalisen tuen verkostoille ja mentoroinnille) tulevat antamaan asiantuntijapalveluita hankkeessa. 3. Puhelin työntekijöille, normaalit toimistotarvikkeet. Tarvittavat videoneuvottelulaitteet ja ohjelmistot, työprosessien tuottavuuden kehittäminen/analyysi Oulun yliopiston Tietojenkäsittelylaitos, tarvittavat koulutukset, tanssi auttamismenetelmänä kehittävän työntutkimuksena, Kajaanin ammattikorkeakoulu; Muistiliitolta hankkeen koordinointi; VTT:ltä sähköisen kuntoutussuunnitelman suunnittelu ja luominen (Kainuu osallistuu kustannuksiin osittain; suunnittelu ja arviointi) 4. Työorganisaatiot kehittyvät osana palveluprosessin kehittämistä. Ei ulkopuolisia asiantuntijoita. 6

7 10. Hakijan tavoittelema liiketoiminta Sinällään Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei tavoittele liiketoiminnallista hyötyä hankkeella. Mahdollinen hyöty tulee teknologiayrityksille terveystaltion ja kuntoutussuunnitelma sovelluksen sekä erilaisten kuva-ääni yhteyksien ja palvelujen tuottajana. Mahdollisesti myös erilaiset yksityiset palvelutuottajat, kuten fysioterapiayrittäjät voivat jatkossa myydä palvelujaan teknologian avulla asiakkaille suoraan, esim. haja-asutusalueille. 1. Muistisairausdiagnoosi on asiakkaalle aina kriisi. Mahdollisimman oikea-aikainen ja asiakkaan huomioiva tukijärjestelmä lyhentää kriisiaikaa ja asiakkaan ahdistusta, ja näin kuntoutuminen voi alkaa nopeammin. Sairautta ei voi poistaa, mutta hyvän tuen turvin asiakkaalla on laadukasta elämää jäljellä useita vuosia. Viikkosuunnitelma jäsentää asiakkaan arkea ja helpottaa asioiden hallittavuutta. Pitkien välimatkojen maakunnassa teknologia voi tuoda asiakkaiden elämään vuorovaikutussuhteita ja palveluja lähemmäs arkea helpommin. Myös kaukana asuvat asiakkaiden omaiset pystyvät esim. teknologian avulla "tulemaan lähemmäksi" niin viranomaisia kuin asiakkaita. Teknologia hyödyttää palvelujärjestelmää, sillä se vähentää esim. työntekijöiden matkakuluja. Tanssin käyttö muistisairaiden kuntoutumisessa muuttaa ja monipuolistaa hoitajien työtä ja tuo myös työhyvinvointia antamalla työhön uusia ulottuvuuksia. 2. Sähköistä kuntoutussuunnitelmaohjelmaa ei ole olemassa. Hyvinvointi TV konsepti on Videra Oy:llä, mutta sen toimintavarmuus ei ole hyvä joka puolella Suomea, eikä siinä ole vielä sisältöpalveluja tarpeeksi ja kohdennetusti muistisairaille Muistisairaus on lisääntyvä "kansansairaus" ja sen hoitaminen kuin myös muut välilliset vaikutukset tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Asiakkaina ovat muistisairaat ja heidän omaisensa, julkisyhteisöt ja eri palvelusisältöjen tuottajat Hanke parantaa palveluketjun toimintaa, tehostaa asiakkaan kuntoutumista ja omatoimista elämästä selviytymistä, jolloin myös kustannukset pysyvät hallinnassa. Palveluketjun eheytyminen parantaa myös työntekijöiden jaksamista, sillä asiakkaat eivät syrjäydy tuen ulkopuolelle, ja turhaa huolta asiakkaiden hyvinvoinnista ei tarvitse kantaa. Organisaation osaaminen parantuu ja palvelujärjestelmään tulee uusia yhteistyöverkostoja, mm Muistiliitto ja Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymä. Myös kansainvälisiä yhteistyön muotoja on mahdollista kehittää hankkeen aikana. Työntekijät saavat hoiva- ja hoitotyön uusia auttamisen malleja, esim. tanssin avulla, ja samalla myös heidän oma työhyvinvointinsa paranee. Työhyvinvointia mitataan Kainuun maakunta -kuntayhtymässä joka toinen vuosi tehtävällä työhyvinvointikyselyllä. Muistisairaan kuntoutus- ja hoitoketjussa myös organisaation sisällä yhteistyö kahden eri tulosalueen välillä syvenee ja selkeytyy. 11. Yrityksen liiketoiminnan tavoitteet Projektilla tavoiteltavan liiketoiminnan tavoitteet Liiketoimintatavoite Vuosi Liikevaihto, Euroa Vienti, Euroa Työpaikat, kpl (kumuloituva lkm) Markkinoilletulovuosi Seuraava vuosi 1 Seuraava vuosi 2 Tavoitevuosi Projektin vaikutus liikevaihtoon, vientiin ja työpaikkoihin 7

8 12. Muut vaikutukset Välilliset vaikutukset muissa yrityksissä ja yhteiskunnalliset vaikutukset Yhteenveto projektin muista vaikutuksista Projektin vaikutukset näkyvät pääosin asiakkaan elämän laadun paranemisessa sekä toisaalta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan tehostumisessa. Projekti lisää kansalaisten tietoisuutta muistisairauksista ja tavoitteena lisätä ennaltaehkäisevää aivoterveyden huomioimista. 3. Työorganisaation osaaminen lisääntyy. Käyttöön tulee uusia luovia ja henkistä hyvinvointia lisääviä työmenetelmiä. Teknologian käyttöönoton seurauksena matkustaminen vähenee ja toisaalta palvelujen saatavuus paranee. Teknologian käytöönotto vaatii uudenlaisia työtapoja, ja myös näin työelämä uudistuu. Hankkeessa toteutetut asiat ovat hyvin levitettävissä muualle Suomeen. 13. Liitteet Hakemuksen liitteet 1. Projektisuunnitelma Askel - Kainuussa hankesuunnitelma_ doc 2. Tilinpäätös: Tekes edellyttää, että tilinpäätöstiedot on toimitettu PRH:een kirjanpitolain mukaisesti (1336/1997, 3 luvun 9 pykälä). Katso ohje. 3. Osakasluettelo 4. Selvitys julkisesta rahoituksesta 5. Teknologiastrategia/liiketoimintasuunnitelma 6. Selvitys omarahoituksesta (lomakkeet T2 ja T4) 7. Ansioluettelot (n kpl) (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) 8. Johdon ja henkilöstön yhteistoiminta (täytetään mikäli projektiin sisältyy työorganisaatioiden kehittämistä) -- Muu selvitys Aikataulu.xls Hakemuksen kuvat_muokattu_ ppt Pakollinen liite hankehakemukseen.doc Kainuun maakuntasuunnitelman hyvinvointilinja.doc vapan strategia.doc 8

9 14. Lähetys Tunnistautuminen Tekesin verkkoasiointiin Käyttöehdot [ ] / Användningsvillkor [ ] [ ] Hyväksyn käyttöehdot ja tunnistaudun verkkoasiointiin [ ] Projektin vastuullisena johtajana [ ] Yhteyshenkilönä projektin asioissa 9

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007

Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin. TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Teknologialla muutosta kotihoidon toimintaprosesseihin TeKo-hankkeen loppuraportti 1.1.2006-31.12.2007 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimiala Kotona asumista tukevat palvelut

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot