Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti 2012 2013 Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen 5.7.2013"

Transkriptio

1 Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen SISÄLTÖ YLEISTÄ 1 Sähköinen raportointijärjestelmä 1.1. Käyttäjätunnus 1.2. Navigointi 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina 3.1. Excel-mallipohjat 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin 3.3. Virheellisten tietojen käsittely 4 Tietojen muokkaus ja poisto 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus LIITTEET Liite 1 - Ohjeet järjestelmään vietävän excel-taulukon täyttöön toiminnoittain Liite 2 Erasmus-maiden lyhenteet Liite 3 Koulutusalakoodit ISCED (Vuoden hakemuksen liitetaulukko B) YLEISTÄ Lukuvuoden osalta korkeakoulujen intensiivikurssien koordinaattorit raportoivat CIMOon Erasmus-intensiivikurssit ja niille osallistuneet opettajat ja opiskelijat sähköistä raportointijärjestelmää käyttäen. Loppuraportin viimeinen jättöpäivä on torstai Sähköisen raportoinnin päätteeksi raportoidut tiedot tulostetaan. Tulostettavan koontisivun allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. HUOM! Sähköisen raportin lisäksi koordinaattorin tulee täyttää kerronnallinen Narrative Report sekä erillinen talouden raportointi-excel. Myös Narrative Reportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. Raportit (1 alkuperäinen + 1 kopio liitteineen) lähetetään mennessä (postileiman päiväys) osoitteeseen: Erasmus-intensiivikurssit CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Lisäksi Narrative Report sekä talous-excel tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen alkuperäisessä tiedostomuodossa (ei pdf-muodossa). 1

2 1 Sähköinen raportointijärjestelmä Sähköinen raportointijärjestelmä ja ohjeet löytyvät elo-syyskuusta 2012 alkaen seuraavasta internet-osoitteesta: Järjestelmä toimii useimmilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla. Järjestelmä on kokonaan englanninkielinen, ainoastaan joitakin ohjeita on tehty suomeksi Käyttäjätunnus ja kirjautuminen CIMO luo jokaiselle käyttäjälle käyttäjätunnukset järjestelmään. Järjestelmä lähettää käyttäjälle ilmoituksen salasanasta automaattisesti sähköpostilla. Intensiivikurssien koordinaattorit/raportointijärjestelmää täyttävät henkilöt voivat syöttää oman intensiivikurssin tietoja järjestelmään sekä muokata ja poistaa niitä. Ko. korkeakoulun Erasmus-yhdyshenkilöt voivat katsella korkeakoulun intensiivikurssiraporttia samassa järjestelmässä. Intensiivikursseja varten luotujen käyttäjätunnuksien voimassaolo päättyy Halutessanne samaa kurssia varten voidaan luoda useampiakin käyttäjätunnuksia. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä voi käydä muokkaamassa tietojaan (sähköpostiosoitteen muutos, salasanan vaihto) otsikon Profile alla. Voit kirjautua välillä ulos sekä käydä lisäämässä ja muokkaamassa tietoja useaan eri otteeseen, kaikkea tietoa ei ole pakko täyttää yhdellä istunnolla Navigointi Yläpalkin valikosta Intensive Programmes pääset täyttämään raporttia. Start page otsikon alta löydät eri mahdollisuudet ryhtyä täyttämään raporttia sekä selaamaan jo täyttämiäsi tietoja. Start pagen alta löydät seuraavat asiat: Intensive Programme o Report an intensive programme Siirry sähköiseen kurssin yleistietojen raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja o View intensive programme report Täytettyäsi ja tallennettuasi tiedot raporttiin pääset katsomaan niitä täältä, tulostamaan ne excel-tiedostoina sekä tulostamaan allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Student o Report a participating student Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista o Import student information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista excel-taulukon muodossa o List participating students Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opiskelijoiden tietoja Teacher o Report Form Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opettajista o Import teacher information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opettajista excel-taulukon muodossa o List participating teachers Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opettajien tietoja Kaikkiin em. raportointijärjestelmän sivuihin pääset pikavalinnalla suoraan ylävalikon otsikoista IP General Report, Student Participants, Teacher Participants sekä View and Print report. 2

3 Ohjeet sähköisen raportin täyttöön Tietoja voi syöttää järjestelmään kahdella tavalla: a. Syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta. TAI b. Viemällä tiedot toiminnoittain kootusti excel-muotoisina taulukkoina. 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen Tätä menetelmää käytetään jokaisen kurssin kohdalla perustietojen (General Report) syöttämiseksi. Tätä keinoa suositellaan myös, jos intensiivikurssi ei ole osanottajamäärältään tai partnerimäärältään suuri. Syöttö tapahtuu valitsemalla Intensive Programmes -valikon alta haluttu toiminto. Valitsemalla esim. IP General Report, pääsee syöttämään kurssin perustietoja. Intensive Programme General Report - Add Record -otsikon oikealla puolella olevasta IP Report -otsikosta pääset katselemaan ja tulostamaan raportin excel-muodossa sekä allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Tästä lisää tämän ohjeen kohdassa 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus. Syötä tiedot lomakkeeseen/muokkaa jo aiemmin syöttämiäsi tietoja. Klikkaamalla kysymysmerkkikuvaketta saat näkyviin tarkempia ohjeita ko. kohtaa koskien. Jos lomakkeelle yrittää syöttää virheellistä tietoa, järjestelmä ilmoittaa siitä punaisella tekstillä. Lomake tallennetaan lopuksi Save-painikkeesta. Lomake tallentuu vasta, kun tiedot ovat oikein. Tallennettuasi tiedot onnistuneesti järjestelmä ilmoittaa siitä (New record saved successfully). Voit tämän jälkeen jatkaa tietojen syöttämistä toisten kategorioiden alla joko syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta tai viemällä tiedot toiminnoittain kootusti exceltaulukkoina (ks. luku 3). HUOM! Sähköiseen raporttiin tulee merkitä myös kotikorkeakoulun (tai sen korkeakoulun, missä kurssi pidetään) opiskelijat ja opettajat toisin sanoen, kaikki kurssille osallistuneet opiskelijat ja opettajat! 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina Tietojen syöttäminen taulukkoina voi helpottaa täyttäjän työtä, varsinkin jos intensiivikurssi on partneri- ja/tai osallistujamäärältään suuri Excel-mallipohjat Tätä menetelmää varten on järjestelmässä valmiina excel-taulukkopohjat, joihin tietoja voi kerätä. Taulukot löytyvät sähköisen järjestelmän kautta ja verkkosivulta: 3

4 Järjestelmään talletetut taulukkopohjat löytyvät Student Participants ja Teacher participants otsikoiden alla oikealla puolella olevasta Import Students/Teachers -linkistä Download an example Excel file (with help notes). Ne kannattaa tallentaa itselleen xlsx- tai xls-muodossa ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Huom! Excel-mallipohjiin on syötetty valmiiksi esimerkkitietoja poista nämä tiedot ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Älä kuitenkaan poista itse otsikkoriviä! 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin Datan syöttämiselle excel-pohjaan on laadittu ohjeet, jotka löytyvät tämän dokumentin lopussa olevista taulukoista (liite 1). Ohjeet on hyvä pitää näkyvillä tietoja syötettäessä. Data on syötettävä excel-taulukkoon juuri ohjeiden vaatimassa muodossa tai muuten raportointijärjestelmä ei ota sitä vastaan. Excel-taulukossa on valmiina otsikkorivi. Viemällä hiiren otsikoiden oikeassa ylänurkassa olevan pienen punaisen kolmion kohdalle saat näkyviin lisäohjetekstin. Valmiista taulukosta on löydyttävä kaikki mallipohjan otsikkosarakkeet sekä otsikot samannimisinä, mutta sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Tarpeettomat kohdat jätetään taulukossa tyhjäksi eli esim. jos IP-kurssille ei ole osallistunut opiskelijoita, joilla on erityistarpeita, jätetään kohta supplement_for_special_needs Supplement for Special Needs (if Applicable) tyhjäksi. Excel-mallipohjat ovat ulkoasultaan hyvin yksinkertaisia, jopa kömpelöitä. Ulkoasua ei pidä kuitenkaan muuttaa Virheellisten tietojen käsittely Ennen tiedoston lataamista valitaan yksi kolmesta vaihtoehdosta virheellisen tiedon käsittelemiseksi (How should we handle errors?). How should we handle errors? - All or nothing: import the file only if all rows in the file are valid. - Check only: don't import anything - just check whether the file is valid. - Save erranous: import all rows and flag invalid rows for manual correction. Jotta virheellistä tietoa ei tallentuisi paljon, kannattaa ensimmäisellä kerralla valita ensimmäinen tai toinen vaihtoehto. Ensimmäinen vaihtoehto (All or nothing) tallentaa tiedot ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat täysin oikein. Toinen vaihtoehto (Check only) vain tarkastaa tiedon, mutta ei tallenna sitä. Molemmat vaihtoehdot raportoivat löydetyt virheet, jotka voi sen jälkeen korjata excel-taulukkoon. Kun virheitä on jäljellä enää hyvin vähän tai ei lainkaan, kannattaa valita kolmas vaihtoehto (Save erranous), joka tallentaa tiedot, vaikka ne olisivat virheellisiä. Tietoja excel-taulukkoina vietäessä voi lisäksi valita korvataanko aiemmin viedyt samat tietueet vai jätetäänkö alkuperäiset aina voimaan (How should we handle duplicates?) Jos halutaan viedä jo aiemmin syötetyt tiedot korjattuina, valitaan korvaus (Overwrite duplicates), jolloin aiemmin syötetty virheellinen tietue häviää. Tiedot voi viedä suoraan excelistä. Suosituksena on käyttää xlsx-päätteisiä excel-taulukoita (excelin uusimmat versiot), mutta järjestelmä hyväksyy myös xls-muotoiset excel-taulukot. Mikäli tiedonsiirrossa on ongelmia, voi excelin tallentaa myös muotoon CSV (Comma delimited). Tällöin järjestelmä ei kuitenkaan välttämättä tunnista erikoismerkkejä esim. henkilöiden nimissä. 4

5 Macin iworks-paketin Numbers-ohjelmassa CSV tallennetaan seuraavasti: - valitse File -> Export (Jako -> Vie) - valitse CSV - valitse Text Encoding (Tekstikoodaus)-valikosta UTF-8 - valitse Next (Seuraava), anna tiedostolle nimi ja tallenna. 4 Tietojen muokkaus ja poisto Kun tiedot on tallennettu järjestelmään, voi niitä katsoa, muokata tai poistaa listaus-toiminnon avulla (esim. List students). Perusraporttia (General Report) pääsee muokkaamaan menemällä IP General Report kaavakkeeseen. List students/teachers toiminnossa voit hakea syöttämääsi dataa eri kriteerein (opettaja, opiskelija, korkeakoulu). Virheellistä tietoa sisältävät rivit näkyvät punaisina. Yksittäiselle lomakkeelle tietoja pääsee muokkaamaan Edit-painikkeesta rivin vasemmassa laidassa (pieni kynä-suurennuslasi-lehtiö kuvake). Korjaukset tehdään suoraan lomakkeelle ja lopuksi tiedot tallennetaan lomakkeen alalaidasta. Virheelliset tai ylimääräiset rivit voi myös poistaa valitsemalla haluttu rivi ja painamalla sivun alalaidassa Delete selected. Voit valita kerralla myös useamman virheellisen rivin ja luoda niistä oman excel-taulukon, jota voit muokata (Select all with errors Download selected as excel-file). Tämän jälkeen ko. taulukon viedä järjestelmään korjattuna (kannattaa valita Overwrite duplicates). Tietojen muokkaus on mahdollista käyttäjätunnuksen voimassaoloajan ajan, eli asti. Tietoja pääsee vielä katselemaan käyttäjätunnuksen täyttöoikeuden päätyttyä. 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus Kun kaikki tiedot on tallennettu virheettömästi, raportit tulostetaan järjestelmästä toiminnoittain yläpudotusvalikon kohdassa View and print report. Järjestelmästä tulostetaan kahdenlaiset taulukot: allekirjoitettava raportti sekä excel-taulukot kaikkien kolmen osatoiminnon (IP General, Student ja Teacher report) osalta. a. Allekirjoitettava yleisraportti Valitse Display printable report. Raportointityökalu laskee yhteen järjestelmään syötettyjen opiskelijoiden ja opettajien määrän. Jos määrä on eri kuin yleisraporttiin (General Report) ilmoitettu määrä, järjestelmä ilmoittaa siitä. Muista merkitä kaikki kurssin osallistujat, eli myös kotikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat! Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Lopuksi yleisraportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. b. Taulukot (3 kpl): IP General Report, Student Report ja Teacher Report Valitse Download IP General/Student/Teacher report for excel file. Export-taulukot kannattaa tallentaa myös itselle. Ennen taulukon tulostamista paperille tulee sarakeleveydet asetella niin, että syötetyt tiedot näkyvät tulosteessa mahdollisimman kokonaisina. Otsikkorivien ei sen sijaan tarvitse näkyä kokonaan. Toivottavaa olisi, että kaikki sarakkeet mahtuisivat yhdelle vaakatasoon asetellulle sivulle. Voit pienentää fonttikokoa sekä kaventaa sarakkeita. Lopuksi tulosta kaikki taulukot paperille ja lisää ne allekirjoitettavan yleisraportin liitteiksi. Kun IP-kurssin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, näkyvät ne heti myös kansallisen toimiston työntekijöille. 5

6 Tulostettu ja allekirjoitettu sähköinen raportti lähetetään yhdessä Narrative Reportin kanssa (postileiman päivämäärä) mennessä kansalliseen toimistoon osoitteeseen: CIMO, Erasmus-intensiivikurssit, PL 343 (Hakaniemenranta 6), Helsinki LIITE 1 Ohjeet järjestelmään vietävien excel-taulukkojen täyttämiseksi toiminnoittain a. Yleisraportin (IP General Report) kentät Yleisraporttiin syötettäviä tietoja ei voida viedä järjestelmään excel-muotoisina, vaan ne pitää täyttää käsin suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Tiedot kannattaa kuitenkin tallentaa johonkin etukäteen ennen niiden vientiä järjestelmään. Koulutusalataulukko* löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (Liite 3). Yleisraportin tiedot täytetään suoraan järjestelmän sähköiseen lomakkeeseen EI EXCEL-/CSV -TAULUKON VIENTIÄ! (Suluissa aputekstejä) 1. Status of IP (Does this reporting concern the first, second or third year of the IP activity involved?) 2. Project Title 3. Principal Subject Area* (Choose from the menu) 4. Subject Area 2 (Choose from the menu) 5. Subject Area 3 (Choose from the menu) 6. Project Duration (One, two or three years) 7. IP Location Country 1 8. IP Location Country 2 (The location 2 of the IP, if the IP took place in two countries) 9. Start Month (mm. yyyy) 10. Duration of the IP (Number of days of the subject-related work.) 11. Level of IP (Short, First, Second or Third Cycle) First cycle = alempi korkeakoulututkinto Second cycle = ylempi korkeakoulututkinto Third cycle = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto Short cycle = ei käytössä Suomessa 12. Surname Project Coordinator 13. First Name(s) Project Coordinator Gender Project Coordinator (Male/Female) Participants of the Intensive Programme 15. Number of Incoming Students (Excluding students of the institution where the IP takes place) 16. Total Number of Students 17. Students Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 18. Students Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 19. Number of Incoming Teachers (Excluding teachers of the institution where the IP takes place) 20. Total Number of Teachers 21. Teachers Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 22. Teachers Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 23. Organization cost 24. ECTS Credit awarded for the IP for one participating student 25. Comment (Free text)

7 Datan tallentaminen excel-mallipohjiin Löydät alla olevista taulukoista kommentteja ja lisätietoja excel-mallipohjien tietokenttien otsikoihin. Täytä kaikki tiedot, joita pyydetään. Jos jonkun kentän voi jättää tyhjäksi, siitä mainitaan erikseen. Viemällä hiiren excel-mallipohjien otsikoiden oikeassa yläkulmassa olevan punaisen kolmion kohdalle näet ko. tietokenttää koskevan lisäkommentin. Alla olevista taulukoista löydät kuitenkin enemmän lisätietoja koskien datan muotoa. Huom! Subject area kenttä: o Koulutusalakoodi löytyy oman hankkeenne vuoden Erasmus IPhakulomakkeesta kohdasta 4.3. (Subject area - ISCED-code). Raportoinnissa käytettävä ISCED-kooditaulukko löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (liite 3). o Koulutusalakenttään syötetään 1-3 -numeroinen ISCED-koodi, ei itse koulutusalan nimeä. Huom. järjestelmä hyväksyy enintään 3-numeroiset koodit! b. Opiskelijaraportin (Student report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opiskelija kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja STUDENT REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) date_birth gender Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the student Lisätietoja Date of birth of student, dd.mm.yyyy Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female 7

8 nationality subject_area level_study ip_coordinating_institution ects_credits supplement_for_special_needs comment If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field. Choose from the Annex 3 List of subject area codes Level of Study (choose one or more) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Number of ECTS credits anticipated from the IP for one participating student. Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. 1 = alempi korkeakoulututkinto 2 = ylempi korkeakoulututkinto 3 = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto S = short cycle (ei käytössä Suomessa) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Kokonaisluku (esim 3), vaihteleva (esim. 3-4) tai desimaaliluku (esim. 3,5) xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opiskelijan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. 8

9 c. Opettajaraportin (Teacher report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opettaja kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja TEACHER REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) gender nationality Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the Teacher If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field.' Lisätietoja Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Home_subject seniority ip_coordinating_institution supplement_for_special_needs comment Subject Area of Teacher in the Home Institution >> Choose from the Annex 3 List of subject area codes Seniority of teacher [J] Junior [I] Intermediate [S] Senior ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. Opettajan aseman tai asiantuntijuuden taso lähettävässä korkeakoulussa: Junior (approx. < 10 years of experience) Intermediate (approx. >10 and <20 years of experience) Senior (approx. > 20 years of experience) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opettajan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään 9

10 todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. LIITE 2 Erasmus Countries and Codes National Agencies Erasmus Code ISO Code Type of Country Austria A AT EU Belgium (Flemish speaking) B BE EU Belgium (French speaking) B BE EU Bulgaria BG BG EU Czech Republic CZ CZ EU Croatia HR HR Candidate Cyprus CY CY EU Denmark DK DK EU Estonia EE EE EU Germany D DE EU Spain E ES EU Finland SF FI EU France F FR EU Greece G GR EU Hungary HU HU EU Iceland IS IS EEA Ireland IRL IE EU Italy I IT EU Latvia LV LV EU Liechtenstein FL LI EEA Lithuania LT LT EU Luxembourg LUX LU EU Malta MT MT EU Netherlands NL NL EU Norway N NO EEA Poland PL PL EU Portugal P PT EU Romania RO RO EU Slovak Republic SK SK EU Slovenia SI SI EU Sweden S SE EU Switzerland CH CH United Kingdom UK UK EU Turkey TR TR Candidate Other ---- XX Non-participating country 10

11 LIITE 3 Table B - List of subject area codes ( ) Fields of Education & Training (ISCED97) Code Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy 09 Personal skills 090 Personal skills 1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science (broad programmes) 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 149 Teacher training and education science (others) 2 Humanities and Arts 21 Arts 210 Arts (broad programmes) 211 Fine arts 212 Music and performing arts 213 Audio-visual techniques and media production 214 Design 215 Craft skills 219 Arts (others) 22 Humanities 220 Humanities (broad programmes) 221 Religion 222 Foreign languages 223 Mother tongue 225 History and archaeology 226 Philosophy and ethics 229 Humanities (others) 3 Social sciences, Business and Law 31 Social and behavioural science 310 Social and behavioural science (broad programmes) 311 Psychology 312 Sociology and cultural studies 313 Political science and civics 314 Economics 319 Social and behavioural science (others) 32 Journalism and information 321 Journalism and reporting 322 Library, information, archive 329 Journalism and information (others) 34 Business and administration 340 Business and administration (broad programmes) 341 Wholesale and retail sales 342 Marketing and advertising 343 Finance, banking, insurance 344 Accounting and taxation 345 Management and administration 346 Secretarial and office work 347 Working life 349 Business and administration (others) 38 Law 380 Law 4 Science, Mathematics and Computing 42 Life science 421 Biology and biochemistry 422 Environmental science 429 Life science (others) 44 Physical science 440 Physical science (broad programmes) 441 Physics 442 Chemistry 443 Earth science 449 Physical science (others) 46 Mathematics and statistics 11

12 461 Mathematics 462 Statistics 469 Mathematics (others) 48 Computing 481 Computer science 482 Computer use 489 Computing (others) 5 Engineering, Manufacturing and Construction 52 Engineering and engineering trades 520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 521 Mechanics and metal work 522 Electricity and energy 523 Electronics and automation 524 Chemical and process 525 Motor vehicles, ships and aircraft 529 Engineering and engineering trades (others) 54 Manufacturing and processing 540 Manufacturing and processing (broad programmes) 541 Food processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 544 Mining and extraction 549 Manufacturing and processing (other) 58 Architecture and building 581 Architecture and town planning 582 Building and civil engineering 589 Architecture and building (others) 6 Agriculture and Veterinary 62 Agriculture, forestry and fishery 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 621 Crop and livestock production 622 Horticulture 623 Forestry 624 Fisheries 629 Agriculture, forestry and fishery (others) 64 Veterinary 640 Veterinary 721 Medicine 723 Nursing and caring 724 Dental studies 725 Medical diagnostic and treatment technology 726 Therapy and rehabilitation 727 Pharmacy 729 Health (others) 76 Social services 761 Child care and youth services 762 Social work and counselling 769 Social services (others) 8 Services 81 Personal services 810 Personal services (broad programmes) 811 Hotel, restaurant and catering 812 Travel, tourism and leisure 813 Sports 814 Domestic services 815 Hair and beauty services 819 Personal services (others) 84 Transport services 840 Transport services 85 Environmental protection 850 Environmental protection (broad programmes) 851 Environmental protection technology 852 Natural environments and wildlife 853 Community sanitation services 859 Environmental protection (others) 86 Security services 860 Security services (broad programmes) 861 Protection of persons and property 862 Occupational health and safety 863 Military and defence 869 Security services (others) 99 Not known or unspecified 7 Health and Welfare 72 Health 720 Health (broad programmes) 12

13 Erasmus intensiivikurssit Sähköinen raportointi Muistiinpanoja: 13

Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Ulla Tissari kesäkuu 2010

Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Ulla Tissari kesäkuu 2010 Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti 2009-2010 Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Ulla Tissari kesäkuu 2010 SISÄLTÖ YLEISTÄ 1 Sähköinen raportointijärjestelmä 1.1. Käyttäjätunnus 1.2. Navigointi

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen elokuu 2009

Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen elokuu 2009 Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti 2008-2009 Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen elokuu 2009 SISÄLTÖ YLEISTÄ 1 Käyttäjät ja järjestelmää tukevat selaimet 1.1. Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön CIMO / 5.9.2012 Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön SISÄLTÖ YLEISTÄ Yleistä 1 1. Sähköinen raportointijärjestelmä 2 2. Tietojen syöttäminen

Lisätiedot

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 Sisältö 1. Mobility Tool yleisesittely Mikä on Mobility Tool? Mitä koordinaattori voi Mobility Tool järjestelmässä tehdä?

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Pikakatsaus maitomarkkinoihin 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maidonlähettäjiä 1796 Kerätty maitomäärä 492,4 milj. litraa Päätoimipaikka Haapavesi. Sivupisteet

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje

COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje COMENIUS-TÄYDENNYSKOULUTUSAPURAHAT OPETUSHENKILÖSTÖLLE 2012 Loppuraportin täyttöohje 23.10.2012 SÄHKÖISEN LOPPURAPORTIN TÄYTTÖOHJE EU:n komissio on tehnyt sähköisen loppuraportin, joka on käytössä 33 maassa.

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Mobility Tool. Yleisesittely CIMO

Mobility Tool. Yleisesittely CIMO Mobility Tool Yleisesittely 21.8.2013 CIMO 1 Mobility Tool Euroopan komission luoma verkkopohjainen työkalu, jota käytetään: Yhteistyöhön eri toimijoiden välillä: toimeenpanovirasto, kansalliset toimistot,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Energiapäivä 5.2.2013 Johtava asiantuntija 1 UE direktiivin sisältö Kokonaistavoitteet kulutuksesta keskimäärin +11,5 % Isot maat

Lisätiedot

2015_07_14_VIRTA_Opetettavien_aineiden_patevyyskoodisto

2015_07_14_VIRTA_Opetettavien_aineiden_patevyyskoodisto 2015_07_14_VIRTA_Opetettavien_aineiden_patevyyskoodisto Opetettavien aineiden pätevyyskoodisto suomi-englanti Korkeakoulun tuottamaa opettamispätevyyttä (opettajatietoja) kuvaavat tiedot tallennetaan jatkossa

Lisätiedot

KVS2008. Pertti Kuronen

KVS2008. Pertti Kuronen Pertti Kuronen 15.3.2007 1 Pertti Kuronen 15.3.2007 Tariffirakenne ja alustava hintataso KVS2005 toteutuminen KVS2008 lähtökohdat tariffirakenne alustava hintataso alustavat yksikköhinnat 2 Pertti Kuronen

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-kurssien hallinnolliset säännöt IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-koordinaattorin hallinnollinen huoneentaulu Vähintään kolme korkeakoulua vähintään kolmesta eri maasta Maahan,

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen... 1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen takaisin

Lisätiedot

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010)

CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) CINAHL(EBSCO) käyttöohjeita (10/2010) Sisältö 1. Katkaisumerkki, sanojen yhdistely, fraasihaku... - 1-2. Advanced Search haku vapailla hakusanoilla... - 1-3. Haku asiasanoilla (CINAHL Headings)... - 2-4.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Erasmus+ KA2-hakulomake

Erasmus+ KA2-hakulomake Erasmus+ KA2-hakulomake Yleistä hakulomakkeesta Hakulomakkeet ja ohjeet: http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi Sähköinen hakulomake (pdf) paperihakemusta ei lähetetä. Tarkista, että käytät

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

Market Report / March 2006

Market Report / March 2006 III / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Nights continue to rise strongly Visitors to Helsinki are expected to show a clear rise this year. Similar growth took place in 1995 when Finland

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti CIMO / 3.9.2010 Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2009 2010 1. Liikkuvuuden sähköinen loppuraportti Lukuvuoden 2009-10 osalta korkeakoulut ja harjoittelukonsortio raportoivat Erasmusliikkuvuuden ja rahankäytön

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Market Report / June 2014

Market Report / June 2014 Market Report / June 214 Overnight stays increase slightly Overnight stays in Helsinki increased somewhat, or.6%, in June. Stays by foreign visitors were up 3.5%, while the domestic visitor segment fell

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Market Report / December 2013

Market Report / December 2013 XII / 213 Market Report / December 213 Overnight stays increase in December December overnight stays increased by 1.1% in Helsinki. The growth was entirely due to domestic travellers, whose stays increased

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 Hakuohjeet Haussa olevat alat ja maat Tammi-helmikuussa 2011 haussa on harjoittelupaikkoja seuraavilta opiskelualoilta: Luonnonvara-ala,

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Market Report / December 2011

Market Report / December 2011 Market Report / 211 Overnight stays up 4% in Growth in overnight stays at Helsinki's accommodation establishments continued in and an increase of 4.1% was recorded. The increase focused on the export segment

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje

Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje Leonardo da Vinci KUMPPANUUSHANKKEET 9.5.2011 Loppuraportin ja EST-tietokannan täyttöohje LOPPURAPORTOINTI Loppuraporttilomake on esitäytetty. Esitäytettyjä tietoja ei voi muuttaa suoraan lomakkeeseen.

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu

Markkinaraportti / toukokuu V / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / toukokuu World Skills 25 näkyi tilastoissa Toukokuussa ulkomaalaisten yöpymiset olivat selvässä kasvussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna

Lisätiedot

Market Report / July 2010

Market Report / July 2010 Market Report / July 21 Significant growth in nights in July Nights at accommodation establishments in Helsinki were up 18.2% in July, compared with the year before. Nights increased among both domestic

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE ERASMUS+-OPETTAJILLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE ERASMUS+-OPETTAJILLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE ERASMUS+-OPETTAJILLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/22.4.2016 Sisällysluettelo 1. MOBILITY ONLINE HAKUPORTAALI... 3 2. HAKULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN... 7 3. ENSIMMÄINEN KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Market Report / November 2011

Market Report / November 2011 Market Report / 211 Nights in unchanged The growth in nights that had continued throughout the year practically came to an end in. The increase compared with the year before was only.3%. Domestic nights

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Market Report / September 2015

Market Report / September 2015 Market Report / September 2015 Overnight stays grow 8% Overnight stays by visitors to Helsinki increased 8% in September when compared to one year ago. Stays by domestic travellers were up four percent

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti CIMO / 26.8.2011 Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2010 2011 1. Liikkuvuuden sähköinen loppuraportti Lukuvuoden 2010-11 osalta korkeakoulut ja harjoittelukonsortio raportoivat Erasmusliikkuvuuden ja rahankäytön

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Market Report / August 2012

Market Report / August 2012 Market Report / August 212 Overnights in Helsinki almost the same as last year in August Total nights in Helsinki were down a mere.4% in August. Domestic nights increased by.2% while foreigners nights

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot