Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti 2012 2013 Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen 5.7.2013"

Transkriptio

1 Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen SISÄLTÖ YLEISTÄ 1 Sähköinen raportointijärjestelmä 1.1. Käyttäjätunnus 1.2. Navigointi 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina 3.1. Excel-mallipohjat 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin 3.3. Virheellisten tietojen käsittely 4 Tietojen muokkaus ja poisto 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus LIITTEET Liite 1 - Ohjeet järjestelmään vietävän excel-taulukon täyttöön toiminnoittain Liite 2 Erasmus-maiden lyhenteet Liite 3 Koulutusalakoodit ISCED (Vuoden hakemuksen liitetaulukko B) YLEISTÄ Lukuvuoden osalta korkeakoulujen intensiivikurssien koordinaattorit raportoivat CIMOon Erasmus-intensiivikurssit ja niille osallistuneet opettajat ja opiskelijat sähköistä raportointijärjestelmää käyttäen. Loppuraportin viimeinen jättöpäivä on torstai Sähköisen raportoinnin päätteeksi raportoidut tiedot tulostetaan. Tulostettavan koontisivun allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. HUOM! Sähköisen raportin lisäksi koordinaattorin tulee täyttää kerronnallinen Narrative Report sekä erillinen talouden raportointi-excel. Myös Narrative Reportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. Raportit (1 alkuperäinen + 1 kopio liitteineen) lähetetään mennessä (postileiman päiväys) osoitteeseen: Erasmus-intensiivikurssit CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Lisäksi Narrative Report sekä talous-excel tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen alkuperäisessä tiedostomuodossa (ei pdf-muodossa). 1

2 1 Sähköinen raportointijärjestelmä Sähköinen raportointijärjestelmä ja ohjeet löytyvät elo-syyskuusta 2012 alkaen seuraavasta internet-osoitteesta: Järjestelmä toimii useimmilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla. Järjestelmä on kokonaan englanninkielinen, ainoastaan joitakin ohjeita on tehty suomeksi Käyttäjätunnus ja kirjautuminen CIMO luo jokaiselle käyttäjälle käyttäjätunnukset järjestelmään. Järjestelmä lähettää käyttäjälle ilmoituksen salasanasta automaattisesti sähköpostilla. Intensiivikurssien koordinaattorit/raportointijärjestelmää täyttävät henkilöt voivat syöttää oman intensiivikurssin tietoja järjestelmään sekä muokata ja poistaa niitä. Ko. korkeakoulun Erasmus-yhdyshenkilöt voivat katsella korkeakoulun intensiivikurssiraporttia samassa järjestelmässä. Intensiivikursseja varten luotujen käyttäjätunnuksien voimassaolo päättyy Halutessanne samaa kurssia varten voidaan luoda useampiakin käyttäjätunnuksia. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä voi käydä muokkaamassa tietojaan (sähköpostiosoitteen muutos, salasanan vaihto) otsikon Profile alla. Voit kirjautua välillä ulos sekä käydä lisäämässä ja muokkaamassa tietoja useaan eri otteeseen, kaikkea tietoa ei ole pakko täyttää yhdellä istunnolla Navigointi Yläpalkin valikosta Intensive Programmes pääset täyttämään raporttia. Start page otsikon alta löydät eri mahdollisuudet ryhtyä täyttämään raporttia sekä selaamaan jo täyttämiäsi tietoja. Start pagen alta löydät seuraavat asiat: Intensive Programme o Report an intensive programme Siirry sähköiseen kurssin yleistietojen raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja o View intensive programme report Täytettyäsi ja tallennettuasi tiedot raporttiin pääset katsomaan niitä täältä, tulostamaan ne excel-tiedostoina sekä tulostamaan allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Student o Report a participating student Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista o Import student information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista excel-taulukon muodossa o List participating students Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opiskelijoiden tietoja Teacher o Report Form Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opettajista o Import teacher information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opettajista excel-taulukon muodossa o List participating teachers Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opettajien tietoja Kaikkiin em. raportointijärjestelmän sivuihin pääset pikavalinnalla suoraan ylävalikon otsikoista IP General Report, Student Participants, Teacher Participants sekä View and Print report. 2

3 Ohjeet sähköisen raportin täyttöön Tietoja voi syöttää järjestelmään kahdella tavalla: a. Syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta. TAI b. Viemällä tiedot toiminnoittain kootusti excel-muotoisina taulukkoina. 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen Tätä menetelmää käytetään jokaisen kurssin kohdalla perustietojen (General Report) syöttämiseksi. Tätä keinoa suositellaan myös, jos intensiivikurssi ei ole osanottajamäärältään tai partnerimäärältään suuri. Syöttö tapahtuu valitsemalla Intensive Programmes -valikon alta haluttu toiminto. Valitsemalla esim. IP General Report, pääsee syöttämään kurssin perustietoja. Intensive Programme General Report - Add Record -otsikon oikealla puolella olevasta IP Report -otsikosta pääset katselemaan ja tulostamaan raportin excel-muodossa sekä allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Tästä lisää tämän ohjeen kohdassa 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus. Syötä tiedot lomakkeeseen/muokkaa jo aiemmin syöttämiäsi tietoja. Klikkaamalla kysymysmerkkikuvaketta saat näkyviin tarkempia ohjeita ko. kohtaa koskien. Jos lomakkeelle yrittää syöttää virheellistä tietoa, järjestelmä ilmoittaa siitä punaisella tekstillä. Lomake tallennetaan lopuksi Save-painikkeesta. Lomake tallentuu vasta, kun tiedot ovat oikein. Tallennettuasi tiedot onnistuneesti järjestelmä ilmoittaa siitä (New record saved successfully). Voit tämän jälkeen jatkaa tietojen syöttämistä toisten kategorioiden alla joko syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta tai viemällä tiedot toiminnoittain kootusti exceltaulukkoina (ks. luku 3). HUOM! Sähköiseen raporttiin tulee merkitä myös kotikorkeakoulun (tai sen korkeakoulun, missä kurssi pidetään) opiskelijat ja opettajat toisin sanoen, kaikki kurssille osallistuneet opiskelijat ja opettajat! 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina Tietojen syöttäminen taulukkoina voi helpottaa täyttäjän työtä, varsinkin jos intensiivikurssi on partneri- ja/tai osallistujamäärältään suuri Excel-mallipohjat Tätä menetelmää varten on järjestelmässä valmiina excel-taulukkopohjat, joihin tietoja voi kerätä. Taulukot löytyvät sähköisen järjestelmän kautta ja verkkosivulta: 3

4 Järjestelmään talletetut taulukkopohjat löytyvät Student Participants ja Teacher participants otsikoiden alla oikealla puolella olevasta Import Students/Teachers -linkistä Download an example Excel file (with help notes). Ne kannattaa tallentaa itselleen xlsx- tai xls-muodossa ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Huom! Excel-mallipohjiin on syötetty valmiiksi esimerkkitietoja poista nämä tiedot ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Älä kuitenkaan poista itse otsikkoriviä! 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin Datan syöttämiselle excel-pohjaan on laadittu ohjeet, jotka löytyvät tämän dokumentin lopussa olevista taulukoista (liite 1). Ohjeet on hyvä pitää näkyvillä tietoja syötettäessä. Data on syötettävä excel-taulukkoon juuri ohjeiden vaatimassa muodossa tai muuten raportointijärjestelmä ei ota sitä vastaan. Excel-taulukossa on valmiina otsikkorivi. Viemällä hiiren otsikoiden oikeassa ylänurkassa olevan pienen punaisen kolmion kohdalle saat näkyviin lisäohjetekstin. Valmiista taulukosta on löydyttävä kaikki mallipohjan otsikkosarakkeet sekä otsikot samannimisinä, mutta sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Tarpeettomat kohdat jätetään taulukossa tyhjäksi eli esim. jos IP-kurssille ei ole osallistunut opiskelijoita, joilla on erityistarpeita, jätetään kohta supplement_for_special_needs Supplement for Special Needs (if Applicable) tyhjäksi. Excel-mallipohjat ovat ulkoasultaan hyvin yksinkertaisia, jopa kömpelöitä. Ulkoasua ei pidä kuitenkaan muuttaa Virheellisten tietojen käsittely Ennen tiedoston lataamista valitaan yksi kolmesta vaihtoehdosta virheellisen tiedon käsittelemiseksi (How should we handle errors?). How should we handle errors? - All or nothing: import the file only if all rows in the file are valid. - Check only: don't import anything - just check whether the file is valid. - Save erranous: import all rows and flag invalid rows for manual correction. Jotta virheellistä tietoa ei tallentuisi paljon, kannattaa ensimmäisellä kerralla valita ensimmäinen tai toinen vaihtoehto. Ensimmäinen vaihtoehto (All or nothing) tallentaa tiedot ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat täysin oikein. Toinen vaihtoehto (Check only) vain tarkastaa tiedon, mutta ei tallenna sitä. Molemmat vaihtoehdot raportoivat löydetyt virheet, jotka voi sen jälkeen korjata excel-taulukkoon. Kun virheitä on jäljellä enää hyvin vähän tai ei lainkaan, kannattaa valita kolmas vaihtoehto (Save erranous), joka tallentaa tiedot, vaikka ne olisivat virheellisiä. Tietoja excel-taulukkoina vietäessä voi lisäksi valita korvataanko aiemmin viedyt samat tietueet vai jätetäänkö alkuperäiset aina voimaan (How should we handle duplicates?) Jos halutaan viedä jo aiemmin syötetyt tiedot korjattuina, valitaan korvaus (Overwrite duplicates), jolloin aiemmin syötetty virheellinen tietue häviää. Tiedot voi viedä suoraan excelistä. Suosituksena on käyttää xlsx-päätteisiä excel-taulukoita (excelin uusimmat versiot), mutta järjestelmä hyväksyy myös xls-muotoiset excel-taulukot. Mikäli tiedonsiirrossa on ongelmia, voi excelin tallentaa myös muotoon CSV (Comma delimited). Tällöin järjestelmä ei kuitenkaan välttämättä tunnista erikoismerkkejä esim. henkilöiden nimissä. 4

5 Macin iworks-paketin Numbers-ohjelmassa CSV tallennetaan seuraavasti: - valitse File -> Export (Jako -> Vie) - valitse CSV - valitse Text Encoding (Tekstikoodaus)-valikosta UTF-8 - valitse Next (Seuraava), anna tiedostolle nimi ja tallenna. 4 Tietojen muokkaus ja poisto Kun tiedot on tallennettu järjestelmään, voi niitä katsoa, muokata tai poistaa listaus-toiminnon avulla (esim. List students). Perusraporttia (General Report) pääsee muokkaamaan menemällä IP General Report kaavakkeeseen. List students/teachers toiminnossa voit hakea syöttämääsi dataa eri kriteerein (opettaja, opiskelija, korkeakoulu). Virheellistä tietoa sisältävät rivit näkyvät punaisina. Yksittäiselle lomakkeelle tietoja pääsee muokkaamaan Edit-painikkeesta rivin vasemmassa laidassa (pieni kynä-suurennuslasi-lehtiö kuvake). Korjaukset tehdään suoraan lomakkeelle ja lopuksi tiedot tallennetaan lomakkeen alalaidasta. Virheelliset tai ylimääräiset rivit voi myös poistaa valitsemalla haluttu rivi ja painamalla sivun alalaidassa Delete selected. Voit valita kerralla myös useamman virheellisen rivin ja luoda niistä oman excel-taulukon, jota voit muokata (Select all with errors Download selected as excel-file). Tämän jälkeen ko. taulukon viedä järjestelmään korjattuna (kannattaa valita Overwrite duplicates). Tietojen muokkaus on mahdollista käyttäjätunnuksen voimassaoloajan ajan, eli asti. Tietoja pääsee vielä katselemaan käyttäjätunnuksen täyttöoikeuden päätyttyä. 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus Kun kaikki tiedot on tallennettu virheettömästi, raportit tulostetaan järjestelmästä toiminnoittain yläpudotusvalikon kohdassa View and print report. Järjestelmästä tulostetaan kahdenlaiset taulukot: allekirjoitettava raportti sekä excel-taulukot kaikkien kolmen osatoiminnon (IP General, Student ja Teacher report) osalta. a. Allekirjoitettava yleisraportti Valitse Display printable report. Raportointityökalu laskee yhteen järjestelmään syötettyjen opiskelijoiden ja opettajien määrän. Jos määrä on eri kuin yleisraporttiin (General Report) ilmoitettu määrä, järjestelmä ilmoittaa siitä. Muista merkitä kaikki kurssin osallistujat, eli myös kotikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat! Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Lopuksi yleisraportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. b. Taulukot (3 kpl): IP General Report, Student Report ja Teacher Report Valitse Download IP General/Student/Teacher report for excel file. Export-taulukot kannattaa tallentaa myös itselle. Ennen taulukon tulostamista paperille tulee sarakeleveydet asetella niin, että syötetyt tiedot näkyvät tulosteessa mahdollisimman kokonaisina. Otsikkorivien ei sen sijaan tarvitse näkyä kokonaan. Toivottavaa olisi, että kaikki sarakkeet mahtuisivat yhdelle vaakatasoon asetellulle sivulle. Voit pienentää fonttikokoa sekä kaventaa sarakkeita. Lopuksi tulosta kaikki taulukot paperille ja lisää ne allekirjoitettavan yleisraportin liitteiksi. Kun IP-kurssin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, näkyvät ne heti myös kansallisen toimiston työntekijöille. 5

6 Tulostettu ja allekirjoitettu sähköinen raportti lähetetään yhdessä Narrative Reportin kanssa (postileiman päivämäärä) mennessä kansalliseen toimistoon osoitteeseen: CIMO, Erasmus-intensiivikurssit, PL 343 (Hakaniemenranta 6), Helsinki LIITE 1 Ohjeet järjestelmään vietävien excel-taulukkojen täyttämiseksi toiminnoittain a. Yleisraportin (IP General Report) kentät Yleisraporttiin syötettäviä tietoja ei voida viedä järjestelmään excel-muotoisina, vaan ne pitää täyttää käsin suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Tiedot kannattaa kuitenkin tallentaa johonkin etukäteen ennen niiden vientiä järjestelmään. Koulutusalataulukko* löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (Liite 3). Yleisraportin tiedot täytetään suoraan järjestelmän sähköiseen lomakkeeseen EI EXCEL-/CSV -TAULUKON VIENTIÄ! (Suluissa aputekstejä) 1. Status of IP (Does this reporting concern the first, second or third year of the IP activity involved?) 2. Project Title 3. Principal Subject Area* (Choose from the menu) 4. Subject Area 2 (Choose from the menu) 5. Subject Area 3 (Choose from the menu) 6. Project Duration (One, two or three years) 7. IP Location Country 1 8. IP Location Country 2 (The location 2 of the IP, if the IP took place in two countries) 9. Start Month (mm. yyyy) 10. Duration of the IP (Number of days of the subject-related work.) 11. Level of IP (Short, First, Second or Third Cycle) First cycle = alempi korkeakoulututkinto Second cycle = ylempi korkeakoulututkinto Third cycle = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto Short cycle = ei käytössä Suomessa 12. Surname Project Coordinator 13. First Name(s) Project Coordinator Gender Project Coordinator (Male/Female) Participants of the Intensive Programme 15. Number of Incoming Students (Excluding students of the institution where the IP takes place) 16. Total Number of Students 17. Students Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 18. Students Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 19. Number of Incoming Teachers (Excluding teachers of the institution where the IP takes place) 20. Total Number of Teachers 21. Teachers Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 22. Teachers Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 23. Organization cost 24. ECTS Credit awarded for the IP for one participating student 25. Comment (Free text)

7 Datan tallentaminen excel-mallipohjiin Löydät alla olevista taulukoista kommentteja ja lisätietoja excel-mallipohjien tietokenttien otsikoihin. Täytä kaikki tiedot, joita pyydetään. Jos jonkun kentän voi jättää tyhjäksi, siitä mainitaan erikseen. Viemällä hiiren excel-mallipohjien otsikoiden oikeassa yläkulmassa olevan punaisen kolmion kohdalle näet ko. tietokenttää koskevan lisäkommentin. Alla olevista taulukoista löydät kuitenkin enemmän lisätietoja koskien datan muotoa. Huom! Subject area kenttä: o Koulutusalakoodi löytyy oman hankkeenne vuoden Erasmus IPhakulomakkeesta kohdasta 4.3. (Subject area - ISCED-code). Raportoinnissa käytettävä ISCED-kooditaulukko löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (liite 3). o Koulutusalakenttään syötetään 1-3 -numeroinen ISCED-koodi, ei itse koulutusalan nimeä. Huom. järjestelmä hyväksyy enintään 3-numeroiset koodit! b. Opiskelijaraportin (Student report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opiskelija kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja STUDENT REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) date_birth gender Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the student Lisätietoja Date of birth of student, dd.mm.yyyy Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female 7

8 nationality subject_area level_study ip_coordinating_institution ects_credits supplement_for_special_needs comment If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field. Choose from the Annex 3 List of subject area codes Level of Study (choose one or more) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Number of ECTS credits anticipated from the IP for one participating student. Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. 1 = alempi korkeakoulututkinto 2 = ylempi korkeakoulututkinto 3 = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto S = short cycle (ei käytössä Suomessa) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Kokonaisluku (esim 3), vaihteleva (esim. 3-4) tai desimaaliluku (esim. 3,5) xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opiskelijan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. 8

9 c. Opettajaraportin (Teacher report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opettaja kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja TEACHER REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) gender nationality Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the Teacher If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field.' Lisätietoja Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Home_subject seniority ip_coordinating_institution supplement_for_special_needs comment Subject Area of Teacher in the Home Institution >> Choose from the Annex 3 List of subject area codes Seniority of teacher [J] Junior [I] Intermediate [S] Senior ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. Opettajan aseman tai asiantuntijuuden taso lähettävässä korkeakoulussa: Junior (approx. < 10 years of experience) Intermediate (approx. >10 and <20 years of experience) Senior (approx. > 20 years of experience) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opettajan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään 9

10 todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. LIITE 2 Erasmus Countries and Codes National Agencies Erasmus Code ISO Code Type of Country Austria A AT EU Belgium (Flemish speaking) B BE EU Belgium (French speaking) B BE EU Bulgaria BG BG EU Czech Republic CZ CZ EU Croatia HR HR Candidate Cyprus CY CY EU Denmark DK DK EU Estonia EE EE EU Germany D DE EU Spain E ES EU Finland SF FI EU France F FR EU Greece G GR EU Hungary HU HU EU Iceland IS IS EEA Ireland IRL IE EU Italy I IT EU Latvia LV LV EU Liechtenstein FL LI EEA Lithuania LT LT EU Luxembourg LUX LU EU Malta MT MT EU Netherlands NL NL EU Norway N NO EEA Poland PL PL EU Portugal P PT EU Romania RO RO EU Slovak Republic SK SK EU Slovenia SI SI EU Sweden S SE EU Switzerland CH CH United Kingdom UK UK EU Turkey TR TR Candidate Other ---- XX Non-participating country 10

11 LIITE 3 Table B - List of subject area codes ( ) Fields of Education & Training (ISCED97) Code Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy 09 Personal skills 090 Personal skills 1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science (broad programmes) 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 149 Teacher training and education science (others) 2 Humanities and Arts 21 Arts 210 Arts (broad programmes) 211 Fine arts 212 Music and performing arts 213 Audio-visual techniques and media production 214 Design 215 Craft skills 219 Arts (others) 22 Humanities 220 Humanities (broad programmes) 221 Religion 222 Foreign languages 223 Mother tongue 225 History and archaeology 226 Philosophy and ethics 229 Humanities (others) 3 Social sciences, Business and Law 31 Social and behavioural science 310 Social and behavioural science (broad programmes) 311 Psychology 312 Sociology and cultural studies 313 Political science and civics 314 Economics 319 Social and behavioural science (others) 32 Journalism and information 321 Journalism and reporting 322 Library, information, archive 329 Journalism and information (others) 34 Business and administration 340 Business and administration (broad programmes) 341 Wholesale and retail sales 342 Marketing and advertising 343 Finance, banking, insurance 344 Accounting and taxation 345 Management and administration 346 Secretarial and office work 347 Working life 349 Business and administration (others) 38 Law 380 Law 4 Science, Mathematics and Computing 42 Life science 421 Biology and biochemistry 422 Environmental science 429 Life science (others) 44 Physical science 440 Physical science (broad programmes) 441 Physics 442 Chemistry 443 Earth science 449 Physical science (others) 46 Mathematics and statistics 11

12 461 Mathematics 462 Statistics 469 Mathematics (others) 48 Computing 481 Computer science 482 Computer use 489 Computing (others) 5 Engineering, Manufacturing and Construction 52 Engineering and engineering trades 520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 521 Mechanics and metal work 522 Electricity and energy 523 Electronics and automation 524 Chemical and process 525 Motor vehicles, ships and aircraft 529 Engineering and engineering trades (others) 54 Manufacturing and processing 540 Manufacturing and processing (broad programmes) 541 Food processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 544 Mining and extraction 549 Manufacturing and processing (other) 58 Architecture and building 581 Architecture and town planning 582 Building and civil engineering 589 Architecture and building (others) 6 Agriculture and Veterinary 62 Agriculture, forestry and fishery 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 621 Crop and livestock production 622 Horticulture 623 Forestry 624 Fisheries 629 Agriculture, forestry and fishery (others) 64 Veterinary 640 Veterinary 721 Medicine 723 Nursing and caring 724 Dental studies 725 Medical diagnostic and treatment technology 726 Therapy and rehabilitation 727 Pharmacy 729 Health (others) 76 Social services 761 Child care and youth services 762 Social work and counselling 769 Social services (others) 8 Services 81 Personal services 810 Personal services (broad programmes) 811 Hotel, restaurant and catering 812 Travel, tourism and leisure 813 Sports 814 Domestic services 815 Hair and beauty services 819 Personal services (others) 84 Transport services 840 Transport services 85 Environmental protection 850 Environmental protection (broad programmes) 851 Environmental protection technology 852 Natural environments and wildlife 853 Community sanitation services 859 Environmental protection (others) 86 Security services 860 Security services (broad programmes) 861 Protection of persons and property 862 Occupational health and safety 863 Military and defence 869 Security services (others) 99 Not known or unspecified 7 Health and Welfare 72 Health 720 Health (broad programmes) 12

13 Erasmus intensiivikurssit Sähköinen raportointi Muistiinpanoja: 13

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön

Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön CIMO / 5.9.2012 Erasmus-liikkuvuuden loppuraportti 2011 2012 Ohje raportointiin ja sähköisen raportointityökalun käyttöön SISÄLTÖ YLEISTÄ Yleistä 1 1. Sähköinen raportointijärjestelmä 2 2. Tietojen syöttäminen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Yleistä ja ajankohtaista missä mennään? Päätökset 2014-2015 liikkuvuustuesta lähetetty korkeakouluille Lopullisia NA-HEI sopimuspohjia vielä

Lisätiedot

Mitä annettavaa Tuning-hankkeella on korkeakouluille?

Mitä annettavaa Tuning-hankkeella on korkeakouluille? Tuning Educational Structures in Europe Mitä annettavaa Tuning-hankkeella on korkeakouluille? Kristiina Wähälä (University of Helsinki) e-mail: kristiina.wahala@helsinki.fi TUNINGin tarkoitus opintorakenteiden

Lisätiedot

MOBILITY TOOL OHJEET IP-KURSSEILLE

MOBILITY TOOL OHJEET IP-KURSSEILLE MOBILITY TOOL OHJEET IP-KURSSEILLE päivitetty 31.1.2014 1 Perustietoa Komission raportointijärjestelmä liikkuvuuksiin ja budjettiin Korvaa aiemmin käytetyn Erasmus-sähköisen raportoinnin Osallistujatiedot

Lisätiedot

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014

IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool. Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 IP-kurssien loppuraportti ja Mobility Tool Riikka Koivusalo Päivitetty 9.9.2014 Sisältö 1. Mobility Tool yleisesittely Mikä on Mobility Tool? Mitä koordinaattori voi Mobility Tool järjestelmässä tehdä?

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje

SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje 3.12.2013 Kuva: Sanna Waris SoleMOVE lähtevän ERASMUS- harjoittelijan ohje 1 SoleMOVE lähtevän harjoittelijan ohje... 1 1. Kirjautuminen... 3 2. Uuden lähtevän Erasmus-harjoittelijan

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form

MOBILITY TOOL. Tietojen siirto. Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi. LLPLink. Application Form Johdanto Hanke & ulkomaanjaksot Hankkeen budjetti Raportointi MOBILITY TOOL LEONARDO-LIIKKUVUUSHANKKEIDEN KOULUTUS 2013 1 Tietojen siirto Application Form LLPLink Mobility Tool 2 Käyttäjäryhmät Euroopan

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

TILAUSMATKAT OY 15.11.2013 Kauppakatu 55-57 70110 Kuopio

TILAUSMATKAT OY 15.11.2013 Kauppakatu 55-57 70110 Kuopio OHJE SÄHKÖISEN VIISUMIN TÄYTTÖÖN HUOM! NOUDATA OHJEITA! MIKÄLI VIISUMIANOMUSKAAVAKE ON TÄYTETTY VÄÄRIN JA VIISUMIKESKUS PERII MEILTÄ KULUJA TÄSTÄ, VELOITAMME SEN ASIAKKAALTA! Tärkeät kohdat, jotka PITÄÄ

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Helmikuu Miten valmistaudun tietojen syöttöä varten? 1) Tarkista

Lisätiedot

Pankkisektori Suomessa

Pankkisektori Suomessa Pankkisektori Suomessa 18.9.2015 Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto

Pikakatsaus maitomarkkinoihin. 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Pikakatsaus maitomarkkinoihin 12.2.2014 Osuuskunta Pohjolan Maito Marko Puhto Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maidonlähettäjiä 1796 Kerätty maitomäärä 492,4 milj. litraa Päätoimipaikka Haapavesi. Sivupisteet

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia.

Ilmailijan lääketiede. Uudet medikaalivaatimukset. Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö. Yhteinen asia. Ilmailijan lääketiede Uudet medikaalivaatimukset Helsinki Fly In, 17.8.2013 Jukka Terttunen, AME Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Fit to fly? Lääketieteellinen

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa

Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa IP/08/40 Bryssel, 19. maaliskuuta 2008 Komission raportti sähköisestä viestinnästä: kahdeksan EU-maata Yhdysvaltojen edellä laajakaistan levinneisyysvertailussa Tanska, Suomi, Alankomaat ja Ruotsi ovat

Lisätiedot

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari

IP-kurssien hallinnolliset säännöt. IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-kurssien hallinnolliset säännöt IP-koordinaattoritapaaminen 16.10.2012 Ulla Tissari IP-koordinaattorin hallinnollinen huoneentaulu Vähintään kolme korkeakoulua vähintään kolmesta eri maasta Maahan,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 mikä muuttui?

Väestöennuste 2012 mikä muuttui? mikä muuttui? Markus Rapo, Tilastokeskus Rakenteet murroksessa pohjoinen näkökulma 29.11.2012, Oulu Esityksessäni Havaittu väestökehitys Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta oletukset (vs.

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Ainutlaatuinen energiaseminaari Hämeenlinna 11.12.2013 Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos 12.12.2013 1 Maatilan energiankulutus

Lisätiedot

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset

Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Korkeakoulutettujen työllistyminen ja työmarkkinoiden muutokset Osaamista ohjaukseen koulutuspäivä 13.3.2015, Lahti Heikki Taulu ekonomisti Akava 25 20 15 10 5 0 Työttömyysaste Suomessa, Euroopassa ja

Lisätiedot

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus

Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat. Markus Rapo, Tilastokeskus Tilastokeskuksen väestöennuste Kuolevuuslaskelmat Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiaa ja taustaa Tilastokeskuksen väestöennuste luonne ja tulkinta Kuolleisuuslaskelmat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat

Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Mihin Euroopassa ollaan menossa uusiutuvan energian edistämissuunnitelmat Energiapäivä 5.2.2013 Johtava asiantuntija 1 UE direktiivin sisältö Kokonaistavoitteet kulutuksesta keskimäärin +11,5 % Isot maat

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota

Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Nuorten työttömyys -faktaa ja fiktiota Ulla Hämäläinen Johtava tutkija Sosiaaliturvan ABC toimittajille 31.5.2012 Nuorten työttömyysaste Euroopassa Työttömyysaste ikäryhmittäin Suomessa 1995-2011 % 40

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

SoleMOVE Kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä Ohje opiskeluvaihtoon lähteville

SoleMOVE Kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä Ohje opiskeluvaihtoon lähteville SoleMOVE Kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon järjestelmä Ohje opiskeluvaihtoon lähteville 1. Yleistä järjestelmän käytöstä Löydät omat koulutusohjelmatietosi normaalisti seuraamalla koulutusohjelman

Lisätiedot

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi

Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista. 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi Erasmus+ KA103 eurooppalaisen liikkuvuuden ajankohtaista 28.5.2015 Anni Kallio, Sofia Lähdeniemi KA103 E+ eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi 2015-2016 Liikkuvuustuen myöntö 2015 Liikkuvuustukea korkeakouluille

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Open Badge -osaamismerkit

Open Badge -osaamismerkit Open Badge -osaamismerkit Merkin vastaanottaminen 2 "#$%&'()$*+,''-.,-$/0.1 "#$%&&'$ =>;+?.@@'A$/,+%'*1B%%B0,$%@B+-.%$% C 2>D./E'B1B-.%$%;+?.@@'&'()$&'F0#'F0..% G C>"#$%&'()$H'F1+/I,1'-IJ%%$1I%"#$%&'()$*+,''-.,-$/0.%

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista

Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista SOSIAALILÄÄKETIETEEN PÄIVÄT 28.11.2012 Nuoret ja huono-osaisuus Merkittävää eriarvoisuutta WHO-Koululaistutkimuksen tuloksia nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista Kristiina Ojala Jyväskylän yliopisto WHO-Koululaistutkimus

Lisätiedot

Market Report / November 2006

Market Report / November 2006 XI / 26 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / 26 Increase in both domestic and foreign visitors' nights Nights in rose by 14.2% compared with the year before. Domestic nights were up 4.9% and foreigners'

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä?

Esityksessäni 10/26/2015. Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus. -Vanhus / ikääntynyt määritelmä? Naiset ja miehet ikääntyvässä Suomessa Markus Rapo, Tilastokeskus VANHUUS JA SUKUPUOLI Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n, Ikäinstituutin ja Gerontologian tutkimuskeskuksen yhteisseminaari 2.1.215, Tieteiden

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen... 1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen takaisin

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille

compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille 1 compass tool - käyttöohje - järjestelmänvalvojille 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN...Fehler! Textmarke nicht definiert. KÄYTTÄJÄN REKISTERÖIMINEN...Fehler! Textmarke nicht definiert. OPISKELIJAN KUTSUMINEN LUOMAAN

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

Koordinaattorin käyttöopas: Ohjeet FIRST ohjelman hakusovellukseen

Koordinaattorin käyttöopas: Ohjeet FIRST ohjelman hakusovellukseen Koordinaattorin käyttöopas: Ohjeet FIRST ohjelman hakusovellukseen YLEISOHJEET 1. Yleisohjeet... 4 1.1. Käyttäjätilin luominen sovellukseen... 4 1.2. Sisäänkirjautuminen... 5 1.3. Koordinaattorin kotisivu

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE

PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE PIKAOHJE USEIDEN VASTAANOTTAJIEN LISÄÄMISEEN YHTIÖN JAKELULISTOILLE JOHDANTO Tämä pikaohje on suunniteltu auttamaan useiden vastaanottajien lisäämisessä yhtiön jakelulistoille GlobeNewswire-järjestelmässä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011

CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 CIMOn kansainvälisen harjoittelun paikat tammi-helmikuussa 2011 Hakuohjeet Haussa olevat alat ja maat Tammi-helmikuussa 2011 haussa on harjoittelupaikkoja seuraavilta opiskelualoilta: Luonnonvara-ala,

Lisätiedot

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 Senaatti-kiinteistöt yhtenäistää sähköisiä asiointikanaviaan vaiheittain keväästä 2015 alkaen. Senaattila.fi -osoite laajentuu sähköisen asioinnin palvelueteiseksi, jonka

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

SAS ja R yhteiskäyttö

SAS ja R yhteiskäyttö Maria Valaste Kela & Helsingin yliopisto 24.5.2012 SAS Technical Club Sisällys 1 2 3 Tunnuslukuja (R) Hierarkkinen ryhmittely Kuva 4 Aineiston luominen Moni-imputointi R:ssä Tulosten yhdistäminen institution-logo-filen

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA 20.4.2015 SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA Tiedot perustuvat Euroopan komission 25.2.2015 päivättyyn tietokantaan hakemuksista ja hankkeista. Hakemustietokanta sisältää noin 85 % vuoden 2014 hauista.

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot