Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti 2012 2013 Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen 5.7.2013"

Transkriptio

1 Erasmus-intensiivikurssien loppuraportti Sähköisen raportointityökalun käyttöohje CIMO Outi Jäppinen SISÄLTÖ YLEISTÄ 1 Sähköinen raportointijärjestelmä 1.1. Käyttäjätunnus 1.2. Navigointi 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina 3.1. Excel-mallipohjat 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin 3.3. Virheellisten tietojen käsittely 4 Tietojen muokkaus ja poisto 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus LIITTEET Liite 1 - Ohjeet järjestelmään vietävän excel-taulukon täyttöön toiminnoittain Liite 2 Erasmus-maiden lyhenteet Liite 3 Koulutusalakoodit ISCED (Vuoden hakemuksen liitetaulukko B) YLEISTÄ Lukuvuoden osalta korkeakoulujen intensiivikurssien koordinaattorit raportoivat CIMOon Erasmus-intensiivikurssit ja niille osallistuneet opettajat ja opiskelijat sähköistä raportointijärjestelmää käyttäen. Loppuraportin viimeinen jättöpäivä on torstai Sähköisen raportoinnin päätteeksi raportoidut tiedot tulostetaan. Tulostettavan koontisivun allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. HUOM! Sähköisen raportin lisäksi koordinaattorin tulee täyttää kerronnallinen Narrative Report sekä erillinen talouden raportointi-excel. Myös Narrative Reportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. Raportit (1 alkuperäinen + 1 kopio liitteineen) lähetetään mennessä (postileiman päiväys) osoitteeseen: Erasmus-intensiivikurssit CIMO PL 343 (Hakaniemenranta 6) Helsinki Lisäksi Narrative Report sekä talous-excel tulee lähettää sähköisesti osoitteeseen alkuperäisessä tiedostomuodossa (ei pdf-muodossa). 1

2 1 Sähköinen raportointijärjestelmä Sähköinen raportointijärjestelmä ja ohjeet löytyvät elo-syyskuusta 2012 alkaen seuraavasta internet-osoitteesta: Järjestelmä toimii useimmilla yleisesti käytössä olevilla selaimilla. Järjestelmä on kokonaan englanninkielinen, ainoastaan joitakin ohjeita on tehty suomeksi Käyttäjätunnus ja kirjautuminen CIMO luo jokaiselle käyttäjälle käyttäjätunnukset järjestelmään. Järjestelmä lähettää käyttäjälle ilmoituksen salasanasta automaattisesti sähköpostilla. Intensiivikurssien koordinaattorit/raportointijärjestelmää täyttävät henkilöt voivat syöttää oman intensiivikurssin tietoja järjestelmään sekä muokata ja poistaa niitä. Ko. korkeakoulun Erasmus-yhdyshenkilöt voivat katsella korkeakoulun intensiivikurssiraporttia samassa järjestelmässä. Intensiivikursseja varten luotujen käyttäjätunnuksien voimassaolo päättyy Halutessanne samaa kurssia varten voidaan luoda useampiakin käyttäjätunnuksia. Sisäänkirjautumisen jälkeen käyttäjä voi käydä muokkaamassa tietojaan (sähköpostiosoitteen muutos, salasanan vaihto) otsikon Profile alla. Voit kirjautua välillä ulos sekä käydä lisäämässä ja muokkaamassa tietoja useaan eri otteeseen, kaikkea tietoa ei ole pakko täyttää yhdellä istunnolla Navigointi Yläpalkin valikosta Intensive Programmes pääset täyttämään raporttia. Start page otsikon alta löydät eri mahdollisuudet ryhtyä täyttämään raporttia sekä selaamaan jo täyttämiäsi tietoja. Start pagen alta löydät seuraavat asiat: Intensive Programme o Report an intensive programme Siirry sähköiseen kurssin yleistietojen raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja o View intensive programme report Täytettyäsi ja tallennettuasi tiedot raporttiin pääset katsomaan niitä täältä, tulostamaan ne excel-tiedostoina sekä tulostamaan allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Student o Report a participating student Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista o Import student information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opiskelijoista excel-taulukon muodossa o List participating students Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opiskelijoiden tietoja Teacher o Report Form Siirry sähköiseen kurssin raporttilomakkeeseen täyttämään tietoja kurssille osallistuneista opettajista o Import teacher information from a file Siirry tuomaan tietoja kurssille osallistuneista opettajista excel-taulukon muodossa o List participating teachers Siirry selaamaan ja muokkaamaan kurssille osallistuneiden opettajien tietoja Kaikkiin em. raportointijärjestelmän sivuihin pääset pikavalinnalla suoraan ylävalikon otsikoista IP General Report, Student Participants, Teacher Participants sekä View and Print report. 2

3 Ohjeet sähköisen raportin täyttöön Tietoja voi syöttää järjestelmään kahdella tavalla: a. Syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta. TAI b. Viemällä tiedot toiminnoittain kootusti excel-muotoisina taulukkoina. 2 Tietojen syöttäminen yksitellen sähköiseen lomakkeeseen Tätä menetelmää käytetään jokaisen kurssin kohdalla perustietojen (General Report) syöttämiseksi. Tätä keinoa suositellaan myös, jos intensiivikurssi ei ole osanottajamäärältään tai partnerimäärältään suuri. Syöttö tapahtuu valitsemalla Intensive Programmes -valikon alta haluttu toiminto. Valitsemalla esim. IP General Report, pääsee syöttämään kurssin perustietoja. Intensive Programme General Report - Add Record -otsikon oikealla puolella olevasta IP Report -otsikosta pääset katselemaan ja tulostamaan raportin excel-muodossa sekä allekirjoitettavan yhteenvetosivun. Tästä lisää tämän ohjeen kohdassa 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus. Syötä tiedot lomakkeeseen/muokkaa jo aiemmin syöttämiäsi tietoja. Klikkaamalla kysymysmerkkikuvaketta saat näkyviin tarkempia ohjeita ko. kohtaa koskien. Jos lomakkeelle yrittää syöttää virheellistä tietoa, järjestelmä ilmoittaa siitä punaisella tekstillä. Lomake tallennetaan lopuksi Save-painikkeesta. Lomake tallentuu vasta, kun tiedot ovat oikein. Tallennettuasi tiedot onnistuneesti järjestelmä ilmoittaa siitä (New record saved successfully). Voit tämän jälkeen jatkaa tietojen syöttämistä toisten kategorioiden alla joko syöttämällä tiedot yksitellen sähköisen lomakkeen kautta tai viemällä tiedot toiminnoittain kootusti exceltaulukkoina (ks. luku 3). HUOM! Sähköiseen raporttiin tulee merkitä myös kotikorkeakoulun (tai sen korkeakoulun, missä kurssi pidetään) opiskelijat ja opettajat toisin sanoen, kaikki kurssille osallistuneet opiskelijat ja opettajat! 3 Tietojen syöttäminen toiminnoittain kootusti excel-taulukkoina Tietojen syöttäminen taulukkoina voi helpottaa täyttäjän työtä, varsinkin jos intensiivikurssi on partneri- ja/tai osallistujamäärältään suuri Excel-mallipohjat Tätä menetelmää varten on järjestelmässä valmiina excel-taulukkopohjat, joihin tietoja voi kerätä. Taulukot löytyvät sähköisen järjestelmän kautta ja verkkosivulta: 3

4 Järjestelmään talletetut taulukkopohjat löytyvät Student Participants ja Teacher participants otsikoiden alla oikealla puolella olevasta Import Students/Teachers -linkistä Download an example Excel file (with help notes). Ne kannattaa tallentaa itselleen xlsx- tai xls-muodossa ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Huom! Excel-mallipohjiin on syötetty valmiiksi esimerkkitietoja poista nämä tiedot ennen oman kurssin tietojen täyttämistä. Älä kuitenkaan poista itse otsikkoriviä! 3.2. Datan syöttäminen mallipohjiin Datan syöttämiselle excel-pohjaan on laadittu ohjeet, jotka löytyvät tämän dokumentin lopussa olevista taulukoista (liite 1). Ohjeet on hyvä pitää näkyvillä tietoja syötettäessä. Data on syötettävä excel-taulukkoon juuri ohjeiden vaatimassa muodossa tai muuten raportointijärjestelmä ei ota sitä vastaan. Excel-taulukossa on valmiina otsikkorivi. Viemällä hiiren otsikoiden oikeassa ylänurkassa olevan pienen punaisen kolmion kohdalle saat näkyviin lisäohjetekstin. Valmiista taulukosta on löydyttävä kaikki mallipohjan otsikkosarakkeet sekä otsikot samannimisinä, mutta sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä. Tarpeettomat kohdat jätetään taulukossa tyhjäksi eli esim. jos IP-kurssille ei ole osallistunut opiskelijoita, joilla on erityistarpeita, jätetään kohta supplement_for_special_needs Supplement for Special Needs (if Applicable) tyhjäksi. Excel-mallipohjat ovat ulkoasultaan hyvin yksinkertaisia, jopa kömpelöitä. Ulkoasua ei pidä kuitenkaan muuttaa Virheellisten tietojen käsittely Ennen tiedoston lataamista valitaan yksi kolmesta vaihtoehdosta virheellisen tiedon käsittelemiseksi (How should we handle errors?). How should we handle errors? - All or nothing: import the file only if all rows in the file are valid. - Check only: don't import anything - just check whether the file is valid. - Save erranous: import all rows and flag invalid rows for manual correction. Jotta virheellistä tietoa ei tallentuisi paljon, kannattaa ensimmäisellä kerralla valita ensimmäinen tai toinen vaihtoehto. Ensimmäinen vaihtoehto (All or nothing) tallentaa tiedot ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat täysin oikein. Toinen vaihtoehto (Check only) vain tarkastaa tiedon, mutta ei tallenna sitä. Molemmat vaihtoehdot raportoivat löydetyt virheet, jotka voi sen jälkeen korjata excel-taulukkoon. Kun virheitä on jäljellä enää hyvin vähän tai ei lainkaan, kannattaa valita kolmas vaihtoehto (Save erranous), joka tallentaa tiedot, vaikka ne olisivat virheellisiä. Tietoja excel-taulukkoina vietäessä voi lisäksi valita korvataanko aiemmin viedyt samat tietueet vai jätetäänkö alkuperäiset aina voimaan (How should we handle duplicates?) Jos halutaan viedä jo aiemmin syötetyt tiedot korjattuina, valitaan korvaus (Overwrite duplicates), jolloin aiemmin syötetty virheellinen tietue häviää. Tiedot voi viedä suoraan excelistä. Suosituksena on käyttää xlsx-päätteisiä excel-taulukoita (excelin uusimmat versiot), mutta järjestelmä hyväksyy myös xls-muotoiset excel-taulukot. Mikäli tiedonsiirrossa on ongelmia, voi excelin tallentaa myös muotoon CSV (Comma delimited). Tällöin järjestelmä ei kuitenkaan välttämättä tunnista erikoismerkkejä esim. henkilöiden nimissä. 4

5 Macin iworks-paketin Numbers-ohjelmassa CSV tallennetaan seuraavasti: - valitse File -> Export (Jako -> Vie) - valitse CSV - valitse Text Encoding (Tekstikoodaus)-valikosta UTF-8 - valitse Next (Seuraava), anna tiedostolle nimi ja tallenna. 4 Tietojen muokkaus ja poisto Kun tiedot on tallennettu järjestelmään, voi niitä katsoa, muokata tai poistaa listaus-toiminnon avulla (esim. List students). Perusraporttia (General Report) pääsee muokkaamaan menemällä IP General Report kaavakkeeseen. List students/teachers toiminnossa voit hakea syöttämääsi dataa eri kriteerein (opettaja, opiskelija, korkeakoulu). Virheellistä tietoa sisältävät rivit näkyvät punaisina. Yksittäiselle lomakkeelle tietoja pääsee muokkaamaan Edit-painikkeesta rivin vasemmassa laidassa (pieni kynä-suurennuslasi-lehtiö kuvake). Korjaukset tehdään suoraan lomakkeelle ja lopuksi tiedot tallennetaan lomakkeen alalaidasta. Virheelliset tai ylimääräiset rivit voi myös poistaa valitsemalla haluttu rivi ja painamalla sivun alalaidassa Delete selected. Voit valita kerralla myös useamman virheellisen rivin ja luoda niistä oman excel-taulukon, jota voit muokata (Select all with errors Download selected as excel-file). Tämän jälkeen ko. taulukon viedä järjestelmään korjattuna (kannattaa valita Overwrite duplicates). Tietojen muokkaus on mahdollista käyttäjätunnuksen voimassaoloajan ajan, eli asti. Tietoja pääsee vielä katselemaan käyttäjätunnuksen täyttöoikeuden päätyttyä. 5 Raporttien tulostus ja allekirjoitus Kun kaikki tiedot on tallennettu virheettömästi, raportit tulostetaan järjestelmästä toiminnoittain yläpudotusvalikon kohdassa View and print report. Järjestelmästä tulostetaan kahdenlaiset taulukot: allekirjoitettava raportti sekä excel-taulukot kaikkien kolmen osatoiminnon (IP General, Student ja Teacher report) osalta. a. Allekirjoitettava yleisraportti Valitse Display printable report. Raportointityökalu laskee yhteen järjestelmään syötettyjen opiskelijoiden ja opettajien määrän. Jos määrä on eri kuin yleisraporttiin (General Report) ilmoitettu määrä, järjestelmä ilmoittaa siitä. Muista merkitä kaikki kurssin osallistujat, eli myös kotikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat! Tarkista, että kaikki tiedot ovat oikein. Lopuksi yleisraportin allekirjoittaa korkeakoulun laillinen edustaja. b. Taulukot (3 kpl): IP General Report, Student Report ja Teacher Report Valitse Download IP General/Student/Teacher report for excel file. Export-taulukot kannattaa tallentaa myös itselle. Ennen taulukon tulostamista paperille tulee sarakeleveydet asetella niin, että syötetyt tiedot näkyvät tulosteessa mahdollisimman kokonaisina. Otsikkorivien ei sen sijaan tarvitse näkyä kokonaan. Toivottavaa olisi, että kaikki sarakkeet mahtuisivat yhdelle vaakatasoon asetellulle sivulle. Voit pienentää fonttikokoa sekä kaventaa sarakkeita. Lopuksi tulosta kaikki taulukot paperille ja lisää ne allekirjoitettavan yleisraportin liitteiksi. Kun IP-kurssin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, näkyvät ne heti myös kansallisen toimiston työntekijöille. 5

6 Tulostettu ja allekirjoitettu sähköinen raportti lähetetään yhdessä Narrative Reportin kanssa (postileiman päivämäärä) mennessä kansalliseen toimistoon osoitteeseen: CIMO, Erasmus-intensiivikurssit, PL 343 (Hakaniemenranta 6), Helsinki LIITE 1 Ohjeet järjestelmään vietävien excel-taulukkojen täyttämiseksi toiminnoittain a. Yleisraportin (IP General Report) kentät Yleisraporttiin syötettäviä tietoja ei voida viedä järjestelmään excel-muotoisina, vaan ne pitää täyttää käsin suoraan sähköiseen lomakkeeseen. Tiedot kannattaa kuitenkin tallentaa johonkin etukäteen ennen niiden vientiä järjestelmään. Koulutusalataulukko* löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (Liite 3). Yleisraportin tiedot täytetään suoraan järjestelmän sähköiseen lomakkeeseen EI EXCEL-/CSV -TAULUKON VIENTIÄ! (Suluissa aputekstejä) 1. Status of IP (Does this reporting concern the first, second or third year of the IP activity involved?) 2. Project Title 3. Principal Subject Area* (Choose from the menu) 4. Subject Area 2 (Choose from the menu) 5. Subject Area 3 (Choose from the menu) 6. Project Duration (One, two or three years) 7. IP Location Country 1 8. IP Location Country 2 (The location 2 of the IP, if the IP took place in two countries) 9. Start Month (mm. yyyy) 10. Duration of the IP (Number of days of the subject-related work.) 11. Level of IP (Short, First, Second or Third Cycle) First cycle = alempi korkeakoulututkinto Second cycle = ylempi korkeakoulututkinto Third cycle = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto Short cycle = ei käytössä Suomessa 12. Surname Project Coordinator 13. First Name(s) Project Coordinator Gender Project Coordinator (Male/Female) Participants of the Intensive Programme 15. Number of Incoming Students (Excluding students of the institution where the IP takes place) 16. Total Number of Students 17. Students Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 18. Students Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 19. Number of Incoming Teachers (Excluding teachers of the institution where the IP takes place) 20. Total Number of Teachers 21. Teachers Total Travel Costs (Please, use whole numbers only. N.B. Total real costs) 22. Teachers Total Subsistence Costs (Please, use whole numbers only.) 23. Organization cost 24. ECTS Credit awarded for the IP for one participating student 25. Comment (Free text)

7 Datan tallentaminen excel-mallipohjiin Löydät alla olevista taulukoista kommentteja ja lisätietoja excel-mallipohjien tietokenttien otsikoihin. Täytä kaikki tiedot, joita pyydetään. Jos jonkun kentän voi jättää tyhjäksi, siitä mainitaan erikseen. Viemällä hiiren excel-mallipohjien otsikoiden oikeassa yläkulmassa olevan punaisen kolmion kohdalle näet ko. tietokenttää koskevan lisäkommentin. Alla olevista taulukoista löydät kuitenkin enemmän lisätietoja koskien datan muotoa. Huom! Subject area kenttä: o Koulutusalakoodi löytyy oman hankkeenne vuoden Erasmus IPhakulomakkeesta kohdasta 4.3. (Subject area - ISCED-code). Raportoinnissa käytettävä ISCED-kooditaulukko löytyy tämän ohjeen sivulta 11 (liite 3). o Koulutusalakenttään syötetään 1-3 -numeroinen ISCED-koodi, ei itse koulutusalan nimeä. Huom. järjestelmä hyväksyy enintään 3-numeroiset koodit! b. Opiskelijaraportin (Student report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opiskelija kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja STUDENT REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) date_birth gender Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the student Lisätietoja Date of birth of student, dd.mm.yyyy Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female 7

8 nationality subject_area level_study ip_coordinating_institution ects_credits supplement_for_special_needs comment If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field. Choose from the Annex 3 List of subject area codes Level of Study (choose one or more) [1] First Cycle [2] Second Cycle [3] Third Cycle [S] Short Cycle ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Number of ECTS credits anticipated from the IP for one participating student. Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. 1 = alempi korkeakoulututkinto 2 = ylempi korkeakoulututkinto 3 = tohtorin tai lisensiaatin tutkinto S = short cycle (ei käytössä Suomessa) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Kokonaisluku (esim 3), vaihteleva (esim. 3-4) tai desimaaliluku (esim. 3,5) xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opiskelijan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opiskelijan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. 8

9 c. Opettajaraportin (Teacher report) kentät Data voidaan syöttää käsin sähköiselle lomakkeelle opettaja kerrallaan, tai täyttää excelmallipohja sekä viedä se järjestelmään. Syötettävien tietojen muodon on vastattava alla olevan taulukon ohjeita. Kommentteja TEACHER REPORT excel-mallipohjaan Excel-mallipohjan otsikko EI SAA MUUTTAA! project_number home_institution family name first name(s) gender nationality Kommenttikenttä e.g FI1-ERA Home institution of the Teacher If XX (Other), please specify the nationality in the 'Comment field.' Lisätietoja Lukuvuoden rahoitussopimuksen hankenumero. Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. Opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi mallia SF HELSINK27 (Jos ei tiedossa, valitse Other muodossa maakoodi XX (esim. SF XX) ja kirjoita tiedossa oleva koodi/korkeakoulun nimi kommenttikenttään). Käytä kirjainlyhenteitä M = male, F =female Käytä maiden 2-kirjaimisia ISOkirjainlyhenteitä, esim. FI. Ks. taulukko tämän ohjeen lopussa. Jos osallistujan kansalaisuutta ei löydy valikosta, valitse koodi XX ja kirjoita kansalaisuus Comment kenttään. Home_subject seniority ip_coordinating_institution supplement_for_special_needs comment Subject Area of Teacher in the Home Institution >> Choose from the Annex 3 List of subject area codes Seniority of teacher [J] Junior [I] Intermediate [S] Senior ERASMUS Code of the IP Coordinating Institution Supplement for special needs (if Applicable) Please specify nationality if XX (Other). Käytä 1-3 -numeroista numerokoodia. Koulutusalataulukko tämän ohjeen lopussa. Opettajan aseman tai asiantuntijuuden taso lähettävässä korkeakoulussa: Junior (approx. < 10 years of experience) Intermediate (approx. >10 and <20 years of experience) Senior (approx. > 20 years of experience) Generoituu automaattisesti sähköisessä järjestelmässä käyttäjätunnuksen mukaan >> voi jättää tyhjäksi. xx euroa (pyöristä lähimpään kokonaislukuun) Kommenttikenttä. Jos opettajan kansalaisuudeksi on valittu XX (=muu), merkitään 9

10 todellinen kansalaisuus tähän. Mikäli opettajan kotikorkeakoulun Erasmus-koodi ei tiedossa tai muuttunut, merkitään aiemmin käytössä ollut koodi tai korkeakoulun nimi tähän. LIITE 2 Erasmus Countries and Codes National Agencies Erasmus Code ISO Code Type of Country Austria A AT EU Belgium (Flemish speaking) B BE EU Belgium (French speaking) B BE EU Bulgaria BG BG EU Czech Republic CZ CZ EU Croatia HR HR Candidate Cyprus CY CY EU Denmark DK DK EU Estonia EE EE EU Germany D DE EU Spain E ES EU Finland SF FI EU France F FR EU Greece G GR EU Hungary HU HU EU Iceland IS IS EEA Ireland IRL IE EU Italy I IT EU Latvia LV LV EU Liechtenstein FL LI EEA Lithuania LT LT EU Luxembourg LUX LU EU Malta MT MT EU Netherlands NL NL EU Norway N NO EEA Poland PL PL EU Portugal P PT EU Romania RO RO EU Slovak Republic SK SK EU Slovenia SI SI EU Sweden S SE EU Switzerland CH CH United Kingdom UK UK EU Turkey TR TR Candidate Other ---- XX Non-participating country 10

11 LIITE 3 Table B - List of subject area codes ( ) Fields of Education & Training (ISCED97) Code Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 08 Literacy and numeracy 080 Literacy and numeracy 09 Personal skills 090 Personal skills 1 Education 14 Teacher training and education science 140 Teacher training and education science (broad programmes) 141 Teaching and training 142 Education science 143 Training for pre-school teachers 144 Training for teachers at basic levels 145 Training for teachers with subject specialisation 146 Training for teachers of vocational subjects 149 Teacher training and education science (others) 2 Humanities and Arts 21 Arts 210 Arts (broad programmes) 211 Fine arts 212 Music and performing arts 213 Audio-visual techniques and media production 214 Design 215 Craft skills 219 Arts (others) 22 Humanities 220 Humanities (broad programmes) 221 Religion 222 Foreign languages 223 Mother tongue 225 History and archaeology 226 Philosophy and ethics 229 Humanities (others) 3 Social sciences, Business and Law 31 Social and behavioural science 310 Social and behavioural science (broad programmes) 311 Psychology 312 Sociology and cultural studies 313 Political science and civics 314 Economics 319 Social and behavioural science (others) 32 Journalism and information 321 Journalism and reporting 322 Library, information, archive 329 Journalism and information (others) 34 Business and administration 340 Business and administration (broad programmes) 341 Wholesale and retail sales 342 Marketing and advertising 343 Finance, banking, insurance 344 Accounting and taxation 345 Management and administration 346 Secretarial and office work 347 Working life 349 Business and administration (others) 38 Law 380 Law 4 Science, Mathematics and Computing 42 Life science 421 Biology and biochemistry 422 Environmental science 429 Life science (others) 44 Physical science 440 Physical science (broad programmes) 441 Physics 442 Chemistry 443 Earth science 449 Physical science (others) 46 Mathematics and statistics 11

12 461 Mathematics 462 Statistics 469 Mathematics (others) 48 Computing 481 Computer science 482 Computer use 489 Computing (others) 5 Engineering, Manufacturing and Construction 52 Engineering and engineering trades 520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 521 Mechanics and metal work 522 Electricity and energy 523 Electronics and automation 524 Chemical and process 525 Motor vehicles, ships and aircraft 529 Engineering and engineering trades (others) 54 Manufacturing and processing 540 Manufacturing and processing (broad programmes) 541 Food processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 544 Mining and extraction 549 Manufacturing and processing (other) 58 Architecture and building 581 Architecture and town planning 582 Building and civil engineering 589 Architecture and building (others) 6 Agriculture and Veterinary 62 Agriculture, forestry and fishery 620 Agriculture, forestry and fishery (broad programmes) 621 Crop and livestock production 622 Horticulture 623 Forestry 624 Fisheries 629 Agriculture, forestry and fishery (others) 64 Veterinary 640 Veterinary 721 Medicine 723 Nursing and caring 724 Dental studies 725 Medical diagnostic and treatment technology 726 Therapy and rehabilitation 727 Pharmacy 729 Health (others) 76 Social services 761 Child care and youth services 762 Social work and counselling 769 Social services (others) 8 Services 81 Personal services 810 Personal services (broad programmes) 811 Hotel, restaurant and catering 812 Travel, tourism and leisure 813 Sports 814 Domestic services 815 Hair and beauty services 819 Personal services (others) 84 Transport services 840 Transport services 85 Environmental protection 850 Environmental protection (broad programmes) 851 Environmental protection technology 852 Natural environments and wildlife 853 Community sanitation services 859 Environmental protection (others) 86 Security services 860 Security services (broad programmes) 861 Protection of persons and property 862 Occupational health and safety 863 Military and defence 869 Security services (others) 99 Not known or unspecified 7 Health and Welfare 72 Health 720 Health (broad programmes) 12

13 Erasmus intensiivikurssit Sähköinen raportointi Muistiinpanoja: 13

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA 20.4.2010 RAP4LEO- RAPORTOINTI LEONARDO DA VINCI -LIIKKUVUUSHANKKEISSA SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ RAP4LEO -RAPORTOINNISTA...2 2 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 3 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-8

Lisätiedot

CWT Program Management Center PMC

CWT Program Management Center PMC CWT Program Management Center PMC Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: e-servicecenter@carlsonwagonlit.fi CWT Program Management Center PMC 1. Esittely... 3

Lisätiedot

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO

Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Miten PIC koodin rekisteröityminen tehdään? PIC = Personal Identification Code URF = Unique Registration Facility Participant Portal CIMO Helmikuu Miten valmistaudun tietojen syöttöä varten? 1) Tarkista

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Signum-öljyanalyysi. Pikaopas palvelun käyttäjille

Signum-öljyanalyysi. Pikaopas palvelun käyttäjille Signum-öljyanalyysi Pikaopas palvelun käyttäjille Tervetuloa Signum-öljyanalyysiin Nykyisin monet yritykset hyödyntävät öljyanalyysia voidakseen tehostaa ennakkohuoltoa ja parantaa koneiden käyttövarmuutta

Lisätiedot

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA

RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA 24.8. 2007 RAPORTOINTI LIIKKUVUUSHANKKEISSA VUONNA 2007 HYVÄKSYTYT HANKKEET SISÄLTÖ: RAP4LEO KÄYTTÖOHJEET KOORDINAATTORILLE.2 1 VASEMMAN VALIKON TOIMINNOT...4 2 APURAHANSAAJIEN JA ULKOMAANJAKSOJEN REKISTERÖINTI...5-7

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE

www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE www-sivuston ylläpitojärjestelmä OHJEET YLLÄPITÄJÄLLE 2 Ohjeet ylläpitäjälle Esittely...3 1. Kirjautuminen...3 2. Aloitus...3 3. Sivut...4 3.1. Sivupaneeli...4 3.1.1. Sivuston kielen vaihto...4 3.1.2.

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

GetSimple 3. Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 GetSimple 3 Tiedostopohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Asennus...

Lisätiedot

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO

MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Esa Hill Versio: 1.0 Esa.hill@saunalahti.fi t0103574@puv.fi 050-3584697 06.05.2003 Ohjaaja: Martti Mustonen VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Esa Hill MARJATILAN KIRJANPITO- OHJELMISTO Tekniikka ja liikenne 2003

Lisätiedot

Wordpress-blogin tekeminen

Wordpress-blogin tekeminen Wordpress-blogin tekeminen (selaimena käytetty Mozilla Firefox:a, Wordpress-käyttöliittymä englanninkielinen) Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wordpress.com Klikkaa Sign Up Now Username: Kirjoita

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ

JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Turo Virkki JOOMLA! -WWW-SIVUJEN SISÄLLÖNHALLINTA- JÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 24.5.2007 Tekijä(t) Turo Virkki Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n

Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n Ohje Goodfeel-ohjelmiston kä ytto o n Riikka Hänninen Kaisa Kauppinen 16.3.2015 Sisällys 1 Yleistä... 3 Mihin Goodfeel-ohjelmistoa käytetään?... 3 Kolmiosainen ohjelmisto: Lime, Goodfeel ja SharpEye...

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan Käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot