Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi?"

Transkriptio

1 Metsäliitto-konsernin HR - hallinnoijasta tuloksentekijäksi? Taloussanomien seminaari HR4 & TWBA North Anneli Karhula

2 Hallinnoijasta tuloksentekijäksi: Esityksen sisältö Metsäliitto pähkinänkuoressa Liiketoimintaympäristön muutokset Mihin HR:n pitää sopeutua? Metsäliiton HR:n tavoitteet Käytännön toteutus ja onnistumisen edellytykset Yhteistyökumppanin rooli muutoksessa

3 Metsäliitto-konsernin historiaa Osuuskunta Metsäliiton ensimmäinen teollistumiskausi Metsäliitto-Yhtymä 1973 Osuuskunta Metsäliitto 1977 Metsäliitto Oy 1947 Metsä-Botnia Perustettiin Metsäliiton Selluloosa Oy Ostettiin Wärtsilä Selluloosa Oy:n osakekanta 1986 Metsä-Serla 2001 M-real 1997 Metsä Tissue 2006 Tento 2001 Thomesto 2005 Metsäliitto 1990 Finnforest 2006 Metsäliitto

4 Yksi maailman suurimmista metsäteollisuuskonserneista Metsäliitto-konserni Liikevaihto 6,5 miljardia euroa Henkilöstö yli Tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa Noin yksityismetsänomistajaa 5,3 miljoonaa hehtaaria metsää 48 % Suomen yksityismetsistä Metsäliitto Osuuskunta Puunhankinta Puutuoteteollisuus Liikevaihto Puunhankinta 1,7 mrd. euroa Puutuoteteollisuus 1,2 mrd. euroa Metsä Botnia Sellu Liikevaihto 1,6 mrd. euroa M-real Kartonki ja paperi Liikevaihto 3,2 mrd. euroa Metsä Tissue Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Liikevaihto 0,9 mrd. euroa

5 Metsäliitto- Kohti kiinteämpää kokonaisuutta 2009 tulosparannusohjelmat jatkuvat Keskitetään tukitoimintoja edelleen edelläkävijyys rakennemuutoksessa vahvistuu Keskitytään ydinbisneksiin liiketoiminnan fokusoiminen jatkuu Rönsyt pois saneeraukset ja kapasiteetin vähentäminen Kustannukset kuriin tilanneanalyysi ja kustannusten karsiminen

6 Tiivis konserni; keskitetyt konsernipalvelut Pääjohtaja Kari Jordan Talous Ilkka Pitkänen Lakiasiat Esa Kaikkonen Strategia Hannu Anttila Viestintä Anne-Mari Achrén HR Anneli Karhula Juha Mäntylä Puunhankinta Puutuoteteollisuus Ole Salvén Sellu Metsä Botnia Ilkka Hämälä Kartonki ja paperi M-real Mikko Helander Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Metsä Tissue Hannu Kottonen Sisäinen tarkastus Juha-Pekka Ollila

7 Rakennemuutoksen ja uudistumisen keskellä - Metsäliiton arvot pysyvät Luotettavuus Johtaminen Tiivis konserni Vastuullinen tuloksenteko Toimintaympäristöön sopeutuminen vaatii uusia toimintatapoja MEGATRENDIT Yhteistyö Uudistuminen

8 HR mukana liiketoiminnan uudistumisessa - miten tulla hallinnoijasta tuloksentekijäksi? Megatrendit mihin reagoida? Haasteet työnantajakuvassa: alan houkuttelevuus Demografia: saneeraukset ja työvoimatarpeet Digitaalinen sukupolvi: uudet työskentelytavat Sisäiset muutospaineet mitä pitää parantaa? Tehokkuus- ja laatuvaatimukset, mitkä yhteiset prosessit? Keskitetyn palvelun hyödyt HR osaamisen kehittäminen: omat ja ulkoiset Sisäinen yhteistyö Nykyisen henkilöstön parempi hyödyntäminen Miten saneerata ja kehittää samaan aikaan?

9 Konsernin HR: Lähtötilanne 2007 HR hajautettu eri yhtiöihin ja yksiköihin Kirjavuutta ja päällekkäisyyksiä koko HR ketjussa Paljon erilaisia yhteistyökumppaneita Ei yhtenäistä HR järjestelmää : tiedon luotettavuus heikkoa HR henkilöstön osaaminen osin perinteistä TES- osaamista Osin kapeaa ja yksipuolista paikallista hallinnointia Keskitettyyn palveluun kohdistuu tervettä painetta! Tekemällä enemmän tai paremmin samaa ei päästä tuloksiin! Miten uudistaa riittävästi ja samalla vastata toiminnan jatkuvuudesta? Räjäytä pala kerrallaan

10 Tavoitetila: ketterä, kurinalainen ja kehittyvä HR on tiivistetty kokonaisuudeksi, jossa ei ole päällekkäisyyksiä. HR prosessit ovat nykyaikaisia ja vastaavat parhaita käytäntöjä. Painopiste siirtyy automaatioasteen noustessa rutiinien hoitamisesta henkilöstön kehittämiseen. HR kustannukset/henkilö alenevat merkittävästi. HR henkilöstön osaaminen vastaa tavoitetilaa. ML- konsernin työnantajakuva on riittävän hyvä resurssien varmistamiseksi. Kone kulkee, tehot riittävät ja tiimi pelittää!

11 Henkilöstöjohtamisen tavoitetila 2010 Mitä vaaditaan? Mitä meiltä saa? Missä pitää olla erinomainen? Miten pitää tehdä? Liiketoiminnan tuki Paras HR osaaminen Arvostettu kumppani Laadukas palvelujen tuottaja Nykyaikaiset,tehokkaat ITjärjestelmät Strategiset tavoitteet Yritysvastuu Työnantajakuva Parhaat prosessit Osaava henkilöstö Kattavat mittarit Muutosten tukeminen Muutoksen johtamisen tuki Osaamisen kehittäminen Resurssointi Sidosryhmien odotukset Ennakoiva yhteistyö henkilöstön kanssa Läpinäkyvyys Arvot Metsäliitto- konsernin synergiat Kokonaisuuden johtaminen synergioiden varmistamiseksi Parhaat käytännöt Panos Metsäliitto-konsernin HR tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita liiketoiminnan tarpeisiin Tuotos Yhtenäiset, tehokkaat prosessit ja politiikat Palkkaus ja palkitseminen Suorituksen johtaminen, Mittarit ja raportointi Yhteinen, kattava ja tehokas HR-IT järjestelmä Osaamisen johtaminen Työturvallisuus ja työhyvinvointi Yhteiset politiikat Olemassaolevien harmonisointi Puuttuvien päivitys Johdonmukaiset prosessit Määritellyt konsernin synergiaedut Prosessien käytäntöön vienti HR raportointi Yhteiset, yksiselitteiset mittarit Yhtenäinen raportointikäytäntö Kustannusten hallinta Yhteinen HR järjestelmä SAP HR projekti Toiminnan laadun varmistaminen HR resurssien osaamisen kehittäminen Tehokas vuosisuunnittelu Yhteinen vuosikello ja tavoiteasetanta

12 TAVOITE SELKEÄ, MUTTA RATKAISUT SYNTYVÄT ASKEL KERRALLAAN... AVAINTAVOITTEET 1. Laatu 2. Tehokkuus 3. Osaaminen KEHITYKSEN ASKELEET -jatkuvaa kehitystä ja isompia harppauksia HR jatkokehitys YT, integraatio VS 2010 TAVOITTEET, TOIMENPITEET, MITTARIT Vastuiden tarkennus Pelisäännöt, HR johtoryhmätyö VS 2009 TAVOITTEET, TOIMENPITEET, MITTARIT Käynnistys, organisointi, Politiikat, periaatteet VS 2008 TAVOITTEET, TOIMENPITEET, MITTARIT Lähtötilanne

13 Metsäliitto Group HR Strategy Vision Trusted professional to all interest groups- in all times! Strategy Act to improve! Serving Business areas with easy, transparent & reliable processes and tools. Proactive resource management to provide growth and learning opportunities on all levels. Building good employer image with best HR practices according to Group values. Must-Win Battles 1. HR Efficiency Increase co-operation, less overlaps Use common best-practice processes Develop HR competence Strengthen team work across Group 3. Resource Management Evaluate resources Know competence needs and match them to fit individuals Develop leadership and competences Mission & Values 2. SAP HR implementation 4. Proactive cost management Promote use and act as example Train users to maximise benefits Co-operate to develop tool Competent, committed people working together! Right size operations proactively Use reliable KPI s Manage all HR related costs: OSW Right sized organizations Responsible profitability, Reliability, Cooperation, Renewal

14 Toteutusvaiheet 2007 Tilanneanalyysi ja keskitetyt konsernipalvelut 2008 Prosessit kuntoon ja HR järjestelmähanke Ulkoiset yhteistyökumppanit tiiviisti mukana 2009 Resurssit kohdalleen HR:n strategian ja tavoitteiden päivitys,yt-menettely, osaamiskartoitus, organisaatiouudistus Vähennykset, säästöt, osaamisverkosto 2010 HALLINNOIJASTA TULOKSENTEKIJÄKSI! SAP HR käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen Byrokratia minimiin Osaamisen edelleen kehittäminen Toimintatapojen hiominen

15 Onnistumisen edellytyksiä Yhteinen ja yhtenäinen näkemys suunnasta ja periaatteista linjajohdon kanssa Pitkäjänteisyyttä, sinnikkyyttä ja johdonmukaisuutta Selkeät, mitattavat tavoitteet ja tieto kokonaiskustannuksista Uudenlainen resursointitapa Avoin suhtautuminen omiin puutteisiin Perinteisen tehtäväjaon uudistaminen Oman HR henkilöstön arviointi, uudet tehtävät ja resursointi myös ulkoa: hyvä verkosto HR porukan motivointi liiketoiminnan tuloksellisuuden ymmärtämiseen

16 HR4:n rooli Metsäliiton HR-kehityksessä Henkilöresurssit tarvittaviin aukkokohtiin: HR resurssointi Tuki merkittävissä muutoshankkeissa (SAP HR, projektit) HR johdon sparraus toimintamallista ja toteutuksesta HR henkilöstön koulutus ja motivointi muutokseen Ikkuna muihin yrityksiin, paineita oman toiminnan kehittämiseen Jatkuva ja tiivis yhteistyö tuottaa tarvittavan joustavuuden reagoida ennakoivasti juuri oikeilla resursseilla! TÄSMÄratkaisut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kumppanuussopimuksella!

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista

Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista Suorituksen arviointi osana strategista henkilöstöjohtamista TKK 22.11.2007 Ritva Parhamaa, Tekes #294389 Mikä on Tekes? DM #294389 125799 08-2006 Tekesin strategia pähkinänkuoressa Toiminnan perusta Toiminta-ajatus

Lisätiedot

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group vuosikatsaus 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group vuosikatsaus 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boardin kartongin

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä

Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä Transformation from product sales to solution sales Uusi strategia vaatii uusia kyvykkyyksiä Eeva Jaakonsalo toimitusjohtaja Vectia Learning Systems Oy Vectia Partners Management consulting related to

Lisätiedot

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011

METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 METSÄ GROUP VUOSIKERTOMUS 2011 2 PÄÄjOhTajan KaTSaUS 4 yhtenäinen METSÄ GROUP 6 TOIMInTayMPÄRISTö 8 STRaTEGIa 10 TUOTanTO ja MyynTI 11 TaPahTUMaT VUOnna 2011 12 UUdISTUVa

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti

Valtion taloushallinnon. strategia 2020 7/2014. Työryhmän muistio. Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio 7/2014 Budjetti Valtion taloushallinnon strategia 2020 Työryhmän muistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2014 Budjetti 441 729 Painotuote

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita?

Yritysvastuu. Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin. 1. Kuinka hyvin raportti mielestäsi käsittelee seuraavia asioita? STORA ENSO 2006 Palaute Yritysvastuu 2006 -raporttiin Täytä lomake ja kerro meille kommenttisi Yritysvastuu 2006 -raportista. Voit myös täyttää lomakkeen osoitteessa www.storaenso.com/sustainability/feedback

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti

M-REAL VUOSI 2005. Yhteiskuntavastuuraportti M-REAL VUOSI 2005 Yhteiskuntavastuuraportti Sisällysluettelo iii Raportin sisältö iv M-real lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Johdanto 2 Avaussanat 3 Tunnusluvut 4 Sitoutuminen 4 Periaatteet 5 M-real

Lisätiedot

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote

marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote marraskuu 2008 Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry jäsentiedote Nyt kun finanssitalouden tsunami on pyyhkäissyt yli mantereiden, on reaalitalouden lama jo ovella. Tämä merkitsee väistämättä sitä, että HR:n

Lisätiedot

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO

2/2010 SEURAAVA SIIRTO. HYÖTYJEN varmistus. STRATEGINEN johtaminen TUOTEKEHITYSPROJEKTIT PROJEKTITOIMISTO 2/2010 SEURAAVA SIIRTO 6 HYÖTYJEN varmistus 10 STRATEGINEN johtaminen 12 PROJEKTITOIMISTO 34 TUOTEKEHITYSPROJEKTIT Paras muutoksen kumppani Varmista onnistunut muutoksen läpivienti. Kysy lisää. www.talentpartners.fi

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

Metsäliitto-konserni 2010

Metsäliitto-konserni 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Metsäliitto on noin 30 maassa toimiva metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteissa ja palveluissa yhdistyvät vastuullinen metsätalous ja innovatiivinen teknologia. Metsäliitto tuottaa huipputuotteita

Lisätiedot