Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan."

Transkriptio

1 URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki Rakennuskohde: Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri/ reunarakenne, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö suunnitelmien mukaisesti nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Urakan urakkamuoto ja sisältö: Tarjouksen jättö: Ranskalainen urakka. Urakassa (alv=0%) kokonaishintaan rakennettava rantarakenne tarjouksessa esitetyn laajuuden mukaisesti. Viimeistään klo yllä mainittuun rakennuttajan osoitteeseen. Tarjous tehdään tarjouspyyntöaineistossa mukana olevalla lomakkeella, johon tulee olla ilmoitettuna pyydetyt erittelyt. Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus antaa oma aikatauluehdotuksensa töiden suorittamiselle. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouskirjeen kuoreen merkintä: Urakkatarjous Kaupunginlahden rantarakenteen korjaus Tarjouksen voimassaoloaika: kolme kuukautta. Uudessakaupungissa Uudenkaupungin kaupunki Rami Arola

2 Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki URAKKATARJOUS Urakkatarjouspyyntöön viitaten tarjoudumme suorittamaan Uudenkaupungin keskustassa Kaupunginlahden rantarakenteen eli laiturin korjauksen. Rantarakenteen korjaus tehdään ranskalaisena urakkana, jossa tilaajan määräämään kokonaishintaan urakoitsija sitoutuu tekemään tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittamansa matkan rantarakennetta kokonaisuudessaan valmiiksi käyttöönottokunnossa. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinä-rantarakenne ja urakoitsijan ilmoittama pituus teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta. Tarjoudumme suorittamaan korjaustyöt tarjouspyynnön ja sen liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti: Rakennuttaja: Urakan kohde ja sisältö: Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunginlahden rantarakenteen korjaus. Urakkatarjous: Kiinteähintaiseen (yksi miljoona neljäsataatuhatta) euron hintaan (alv=0%) sisältyy valmiiksi rakennettua ja tilaajalle luovutettavaa: teräsponttiseinä-rakenteista rantarakennetta kaupunginlahden pohjoispuolella teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta länsisuuntaan teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta itäsuuntaan 97 m m m Yksikköhintaluettelo liitteenä Urakan suoritusaika: _ Tarjouksen voimassaoloaika: Urakoitsija: Yhteyshenkilö: _ p: Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys

3 rev. UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTAMUURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ URAKKAOHJELMA

4 2 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus / Rakennuttaminen PL Uusikaupunki Yhteyshenkilöt: Rami Arola p Mikko Jalonen Rakennuttajan yhteishenkilöt suunnittelussa: Leena Arvela-Hellèn Helena Lindström p Pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu : Sipti Oy Paasikivenkatu KERAVA Ossi Rintala p Urakka-alue ja sen käyttö Ranta-alueen ja siihen liittyvien katujen ja kevyen liikenteen väylien käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa. Rantarakenne ja sen välitön läheisyys on koko korjaustyön ajan urakoitsijan käytössä. Katualueet ja kevyen liikenteen alueet ovat pääsääntöisesti yleisessä käytössä lukuun ottamatta alueita, joissa rantarakenteen korjaustyö, ankkurointi ja työmaan varasto- ja huoltotoimet tehdään. Urakoitsijan on laadittava työmaa-alueesta suunnitelmat liikenteen ohjaukseen ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla. Perusperiaate töitä ja työmaan huoltoa tehtäessä on, että normaalia liikkumista ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa, henkilöiden turvallisuutta ei saa missään vaiheessa vaarantaa. Rantarakenteen ympäristön alueet ja urakoitsijan käytössä olleet tilat on palautettava alkuperäiseen kuntoon hankeen valmistumisen jälkeen. Rakennusympäristön ja rakennuskohteen esittelystä voidaan sopia Rami Arolan kanssa tai Mikko Jalosen kanssa, yhteystiedot yllä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on ns. ranskalainen urakka, jossa rantarakenteen rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Ranskalaisessa urakassa rakennuttaja on määrännyt kattohinnan. Urakkaan sisältyy kaikki rantarakenteen rakentamiseen ja asennuksiin liittyvät maanrakennus ja rakennustekniset työt, LVI- ja sähkötyöt. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan ranskalaisena urakkana kokonaishintaan, 1,4 milj alv 0. Kaupunki on arvolisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja, joten kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun kauppaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Kokonaishintaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt suoritetaan erillisten lisä- ja muutostyötarjousten mukaan, jotka perustuvat yksikköhintaluettelon mukaisiin hintoihin.

5 3 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyvä rantarakenne tehdään yhtenä jaksona ilman rakentamattomia väliosia. Rantarakenne tehdään koko urakkaan sisältyvältä matkalta täysin valmiiksi rakenteineen, asennuksineen ja lopputöineen. Urakkaan sisältyvän rantarakenteen aloitus- ja päättymiskohtaan tehdään nykyiseen jäävään rakenteeseen juohevasti liittyvä siirtymärakenne. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinärakenne kokonaisuudessaan. Rantarakennetta voidaan jatkaa teräsponttiseinärakenteen molemmista päistä tai pelkästään toisesta päästä. Junaradan vaikutusalueella työskenneltäessä on urakoitsijan oltava yhteydessä Ratahallintokeskukseen töiden järjestelyjen ja työmenetelmien selvittämiseksi ja hyväksyttämiseksi ratahallintokeskuksella. 3.2 Pääurakka, kokonaisurakka Pääurakkaan, eli rakennusurakkaan sisältyvät kaikki hanketta koskevissa maanrakennus-, rakennus-, LVI- ja sähkösuunnitelmaselostuksissa, suunnitelmapiirustuksissa ym. asiakirjoissa esitetyt purku- ja rakennustyöt, materiaalien käsittelyt, kuljetukset, vastaanottomaksut, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen sekä yleiset työmaavelvoitteet.. Urakkaan kuuluu rantarakenteen rakentamisen osalta mm.: - Purkutyöt - Reunarakenteen reunapuut, kansilankutus, ankkurointitangot, ankkurilevyt ja liitososat. - Kaivualueella sijaitsevien valaisinpylväiden ja valaisinten sekä niiden johdotusten purkutyöt ehjinä ja kuljetukset tilaajan osoittamaan paikkaan, n. 10km etäisyydelle ja takaisin asentaminen johdotuksineen. - Puiden, muiden istutuksien sekä valaisimien ja muiden rakenteiden suojaus. - Reunarakenteen taustan ja edustan kaivutyöt ja täyttötyöt materiaaleineen. - Teräsbetonipaalut, puupaalut, teräsponttiseinät, paalutus- ja asennustyöt. - Paalutus- ja pontitustyöhön tarvittavat ohjurirakenteet, työtelineet, työkannet ja työlautat. - Teräspalkit, ankkuritangot, ankkurilaatat sekä niiden liitososat. - Puupalkit, puukansi liitososineen. - Reunarakenteen taustan kiviainestäytöt. - Reunarakenteen oikaisun taustatäytöt kevennysrakenteineen. - Valaisinten ja vesipostien perustusten syvennysten kaivu ja sähköasennuskaapeli- ja vesijohtoreittien kanaalikaivu ja täyttö perustusten, kaapelien ja johtojen asennusten jälkeen. - Valaisinkaapeleiden ja vesijohtojen asennus materiaaleineen, valaisinten ja vesipostien perustuksien asennus, valaisimien asennus, sähköjohtojen kytkennät ja vesipostien asennus, vesijohtojen kytkennät. - Rantarakenteen etureunaan asennettavan Led-valaistuksen kaapelien suojaputkien ja läpivientien asennus rakenteeseen noin viiden metrin välein materiaaleineen. - Reunarakenteen taustan sorakenttien, nurmialueiden ja kevyen liikenteen väylien pintarakenteen korjaukset kuten asfaltti-, sora- ja nurmipinnat materiaaleineen. - Mittaukset dokumenttitiedostoineen ja piirustuksineen rakennuttajan määräämässä formaatissa. - Purkutyöstä syntyvän jätteen poiskuljettaminen - Ylimäärämassan kuormaukset ja poiskuljettaminen vastaanottomaksuineen - Urakoitsijan on selvitettävä luvalliset läjitysalueet maamassoille ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla.

6 4 Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija hankkii ja kustantaa tarvitsemansa lakisääteiset sosiaalitilat työntekijöilleen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa sosiaalitilojensa huollon ja siivouksen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän sähköenergian VSV Oy:ltä riittäväksi katsomansa liittymän ja varokkeen kautta. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän veden Uudenkaupungin Vedeltä riittäväksi katsomansa liittymän kautta. Urakoitsija teettää kustannuksellaan väliaikaiset tarvitsemansa sähköasennukset sähkökeskukseen ja vesijohtoliitännät vesijohtoverkkoon ja jätevesiliitännän viemäriverkostoon tai umpisäilöön. Väliaikaiset liitännät on urakoitsijan purettava työn lopussa ennen vastaanottotarkastusta. Väliaikaiset liitännät on hyväksyttävä rakennuttajalla. 3.3 Sivu-urakat Ei ole. 3.4 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankintoja ovat: Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien pollarityyppisten valaisinten perustukset ja valaisimet. Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien vesipostien perustukset ja vesipostit. Muita hankintoja rakennuttajalla ei ole. 3.5 Mallityöt Urakoitsija on velvollinen tekemään ne mallityöt mitkä työselostuksissa mainitaan. Lisäksi urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä paperikopiosarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata omalla kustannuksellaan kopiolaitoksesta. Tarjouspyyntöasiakirjat on myös saatavana sähköisessä muodossa pdf-formaatissa. Tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu asiakirjaluettelossa. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan: "Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT ". Urakkasopimukseen liitetään seuraavat asiakirjat tässä :ssä mainitussa pätevyysjärjestyksessä (noudattamatta Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT :ssa tarkoitettua pätevyysjärjestystä). 1. urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja

7 5 3. urakkaohjelma 4. rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 5. tarjouspyyntö ennen tarjouksen jättämistä annettuine lisäselvityksineen 6. rakennustyöselostus 7. sopimuspiirustukset 8. maksuerätaulukko 9. tarjous Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Urakoitsijat velvoitetaan ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet viimeistään tarjouksessa. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä tilaajan hyväksytettäväksi. Kaikki suunnitelmista poikkeavat materiaalihankinnat on hyväksytettävä rakennuttajalla. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt tehdään yhtäjaksoisesti loppuun loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Työt voidaan aloittaa Kaupunginlahden pohjoispäästä venepaikkojen ulkopuolelta , mikäli (tekla = tekninen lautakunta) on kokouksessaan hyväksynyt urakoitsijan ja antanut luvan työn aloittamiseen ennen sen lainvoimaisuutta, ja kun urakkasopimus on syntynyt ja mahdollisesti hankkeelle haettava rakennuslupa on lainvoimainen.. Koko rakennusalue saadaan urakoitsijan käyttöön viimeistään veneilykauden päätyttyä Rakennusaika Rakennustyöt on tehtävä valmiiksi loppusiivouksineen ja ulkopuolisten alueiden kunnostuksineen mennessä. Tarkasta toteutusaikataulusta ja töiden suoritusajankohdista on mahdollista neuvotella urakkaneuvottelujen yhteydessä. Lopullinen noudatettava työaikataulu täsmennetään sopimusneuvotteluissa. 5.3 Välitavoitteet Sovittava mennessä, millaisessa laajuudessa venepaikat ovat käytettävissä. Muita välitavoitteita ei aseteta. 5.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa n. kerran kuussa. Työmaakokoukset pidetään erikseen sovittavassa paikassa. 5.5 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä työmaalla ajan tasalla olevaa työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja vähintään viikoittain kuittaa ja josta luovutetaan yksi kopio rakennuttajalle. 5.6 Työaikataulun tekeminen

8 6 Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti seuraavat työt: - Teräsbetonipaalutuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Teräsponttiseinän asennuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Reunarakenteen ankkurilaattojen asennus ja reunarakenteen taustatäyttöjen valmistuminen. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevista työnäytekatselmuksista. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. 5.7 Urakka-ajan pidentäminen YSE 1998 mukaisesti. 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTET 6.1 Takuuaika Takuuaika on vastaanottotarkistuksesta lukien seuraava: - käytetyt materiaalit 60 kuukautta - rakennustöissä 24 kuukautta Rakennustöiden takuuajan puolessa välissä pidetään välikatsaus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottokatselmuksessa. 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomen- tai ruotsinkielinen. 6.3 Vakuutukset Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on palovahinko- ja vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. Pääurakoitsija huolehtii tapaturmavakuutuksista täysimääräisinä siihen asti, kunnes urakkasuoritus on rakennuttajan puolelta vastaanotettu. Alaurakoitsijat huolehtivat omien työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista. Pääurakoitsija vastaa yksin kaikesta työn johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle osapuolelle

9 aiheutuvista omaisuus- tai henkilövahingoista, vaurioista tai haitoista ja niiden selvittämisestä aiheutuvista maksuista sekä huolimattoman työn rakennuttajalle aiheuttamista lisäkustannuksista ellei pääurakoitsija voi osoittaa vahinkoja jonkin aliurakoitsijan tai rakennuttajan hankintoihin kuuluvan toimituksen syyksi tai korvattavaksi. Pääurakoitsijalla ja jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla rakentamisen ajaksi otettu voimassa oleva arvonlisäverottoman urakkasumman suuruinen rakennustyövakuutus. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Vastuu rakennustöistä Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset ja mahdollisesti tarvittavat suojaustoimenpiteet. 6.6 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta VNp 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä. Työntekijöillä on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Kohteesta on laadittu työturvallisuusasiakirja, jota on noudatettava ja täydennettävä työn edetessä. Henkilökortti ja kulkulupa Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija myöntää ja kirjoittaa kuvalliset kulkuluvat ja ylläpitää verohallituksen mukaista kulkulupaluetteloa. Tietojen myönnetyistä kulkuluvista on oltava rakennuttajan ja viranomaisten saatavilla. Työmaalla on käytettävä kuvallista kulkulupaa. Ilman lupaa liikkuvat henkilöt on välittömästi poistettava työmaalta. Pääurakoitsijan on huolehdittava voimaan tulevan kuukausittaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä verohallinnolle. 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on kiinteä urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksessa on merkittävä yksiselitteisesti rantarakenteen osien pituudet metreinä, jotka sisältyvät kiinteähintaiseen kokonaishintaan. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta ilman alv:a ja urakkahintaan kuuluvien rantarakenteen osien pituudet metreinä. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt

10 Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. Muutostyössä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksista aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotuksella. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Kaikki muutos- ja lisätyötarjoukset käsitellään työmaakokouksissa. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Muutostyömenettely on seuraavaa: Normaali lisä- ja muutostyömenettely Tähän ryhmään luetaan kaikki lisä- ja muutostyöt, jotka eivät ilmene yllättäen sekä urakkasopimusasiakirjoista poikkeavat suunnitelma- tai toteutusmuutokset sekä toimittajamuutokset. Lisä- ja muutostyöt Urakoitsijat laativat kaikista muutostöistä rakennuttajalle kirjallisen muutostyötarjouksen, jossa on yksityiskohtaiset laskelmat materiaali- ja työmääristä. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään viisi työpäivää aikaa tarkistaa laskelmat. Materiaali- ja toimittajamuutokset Urakoitsijat laativat rakennuttajalle kirjallisen muutosehdotuksen, jossa on yksityiskohtaiset selostukset muutosehdotuksesta. Ehdotukseen on liitettävä selvitys uuden ja suunnitelmissa olevan laitteen (tai vastaavan) teknisistä ominaisuuksista. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään kymmenen työpäivää aikaa selvittää asiaa. Urakoitsijat saavat suorittaa muutostyöt tai hankkia vaihtoehtoisen tuotteen vasta, kun rakennuttaja on sen kirjallisesti tilannut tai vahvistanut. Muutostyölaskelmat osoitetaan projektipäällikölle, joka hankkii tarvittaessa päätöksenteon edellyttämät lausunnot suunnittelijoilta ja hankkii asialle hyväksynnän luottamusmieselimissä. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan. Kiireelliset asiat Tähän ryhmään luetaan vain asiat, jotka ilmenevät yllättäen työn aikana. Tähän ryhmään ei lueta materiaali- tai toimittajavaihdoksia. Urakoitsija laatii karkean arvion muutoksen kustannusvaikutuksesta tai ajankäytöstä. Muutostyöehdotus osoitetaan projektipäällikölle. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan ja rakennuttaja antaa kirjallisen vastauksen tarvittaessa saman päivän aikana Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaisen maksuerän tulee sisältää sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Urakoitsijan on esitettävä maksuerätaulukko sopimusneuvottelujen yhteydessä. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasumman osuus, ensimmäistä

11 9 erää lukuun ottamatta, ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja rakennustyöt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10% urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu. Erityiset maksuerät Rakennuttajan erikseen tilaamat lisätyöt maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella esitetyn ja valvojan hyväksymän ja kuittaaman laskun perusteella. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun 10% vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 8.2 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän kopiota (max 4 sarjaa) laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 8.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta. 8.4 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsija saa käyttöönsä koko korjattavan rantarakenteen alueen nykyisestä reunarakenteen ulkoreunasta mitaten 20m etäisyydelle lukuun ottamatta niitä alueita, joissa on kiinteitä rakenteita tai rakennelmia. Kiinteän rakennelman tai rakenteen sekä työmaa-aidan väliin on jätettävä vapaalta leveydeltään 2.4m leveä kulkutie, joka ulottuu maan pinnasta 4.2m korkeudelle. Ajoneuvoliikenneväylä, junarata varoalueineen ja rakennukset ovat kiinteitä rakennelmia, kevyen liikenteen väylä ei ole kiinteä rakennelma.

12 Kevyen liikenteen kulku on oltava mahdollinen rakennustyön ajan joko kaupunginlahden etelärannan tai pohjoisrannan kevyen liikenteen väylää pitkin. Molempia väyliä ei saa poistaa liikennekäytöstä samanaikaisesti. Urakoitsijalle varataan Sirkuskentälle varasto- ja tukikohta-alueet, joiden pinta-ala ja sijainti sovitaan tilaajan edustajan kanssa yhdessä ennen rakennustyön aloitusta. Katu- ja pysäköintialueen vuokraamisesta vastaa urakoitsija kustannuksellaan yllä esitetyin rajoituksin. Rantarakenteen alue ja sen välitön ympäristö ovat urakoitsijan käytössä olevaa työmaa-aluetta ja se on eristettävä tiheäsilmäisellä tukevalla vähintään 1.5m korkealla metalliverkkoaidalla ympäristöstä. Rakennustöitä urakoitsija saa pääsääntöisesti suorittaa arkisin klo 7:00-20:00 välisenä aikana. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristön liikenteelle ja asukkaille. Rakennustöitä tehtäessä on huomioitava, että ympärillä on vilkkaasti liikennöityä kaupungin keskusta-aluetta ja vaarallisia aineita kuljettavia junia. Työmaan ympärillä on mahdollisten pelastusajoneuvojen pääsyä ja kulkemista ei saa missään vaiheessa estää. Urakoitsija huolehtii mahdollisesta työmaan aiheuttaman pölyn leviämisen estämisestä esim. kastelemalla sekä työstä aiheutuvan materiaalien kulkeutumisen estämisestä ympäröivään vesialueeseen. Urakka-alueella tai sen läheisyydessä olevien puiden ja muiden rakenteiden kaataminen tai vaurioittaminen on kiellettyä. Puut ja muut rakenteet tulee suojata. Mikäli vaurioita tapahtuu, on urakoitsija velvollinen korvaamaan 5000 / puu, ja ennallistamaan muut rakenteet VALVONTA 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikki työnaikaiset ja pysyvät rakenteet ja asennukset on tehtävä viranomaismääräysten mukaisesti, siten että ne täyttävät turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja käyttöiän asettamat vaatimukset. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma ja laadunvalvontasuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvonta yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Urakoitsijan teettämä laadunvalvonta, ks. rakennusselostus. Uudenkaupungin kaupungin teknisen toimen työryhmä valvoo suunnittelua ja hankkeen toteuttamista. Työryhmässä on rakennuttamisen ja suunnittelun edustajat. Kaikki muutosesitykset esitetään valvojan kautta työryhmälle. Rakennuttaja asettaa työmaalle rakennustöiden valvojan, LVI- töiden valvojan sekä sähkötöiden valvojan. Valvojat toimivat kohteessa osapäiväisinä valvojina. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on

13 11 rakennuttajan hyväksyttävä. 9.4 Kohteen valvojat Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa. 9.5 Työmaan aloituskatselmus Ennen rakennustöiden alkamista kohteessa pidetään rakennustyön aloituskokous. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla myös aloitus- ja ympäristön katselmus. Katselmus on pidettävä ennen työmaan aloituskokousta. Katselmukseen osallistuvat kaupungin katuosaston, puisto-osaston, rakennusvalvonnan, VR:n tai Trafin sekä rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto sekä työn aikana huomioitavat ajoneuvoliikenteen ja rataliikenteen asettamat rajoitukset ja turvallisuusmääräykset. Katselmuksen yhteydessä laaditaan muisto, jonka perustella työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennusurakoitsijan vastaavan työnjohtajan on osallistuttava kumpaankin kokoukseen. 9.6 Tarkastukset Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja suunnittelijan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen tarkastuksista kustannuksellaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja velottaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkistus seuraavat jälkitarkastukset Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 9.8 Välitavoitetarkastus Ei ole. Välitavoitteen toteutuminen, rantarakenteen tai sen osan valmiusaste ja sopimuksen mukaisuus todetaan välitavoitekatselmuksessa. Välitavoitekatselmuksesta laaditaan rakennuttajan toimesta muistio, joka merkitään seuraavaan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Katselmuksessa todetaan, että urakkasopimuksessa määritelty osa urakasta on vastaanotettavassa kunnossa lukuun ottamatta pieniä virheitä ja puutteita. Lopullinen vastaanotto, myös välitavoitteen osalta, pidetään vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot