Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan."

Transkriptio

1 URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki Rakennuskohde: Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri/ reunarakenne, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö suunnitelmien mukaisesti nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Urakan urakkamuoto ja sisältö: Tarjouksen jättö: Ranskalainen urakka. Urakassa (alv=0%) kokonaishintaan rakennettava rantarakenne tarjouksessa esitetyn laajuuden mukaisesti. Viimeistään klo yllä mainittuun rakennuttajan osoitteeseen. Tarjous tehdään tarjouspyyntöaineistossa mukana olevalla lomakkeella, johon tulee olla ilmoitettuna pyydetyt erittelyt. Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus antaa oma aikatauluehdotuksensa töiden suorittamiselle. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouskirjeen kuoreen merkintä: Urakkatarjous Kaupunginlahden rantarakenteen korjaus Tarjouksen voimassaoloaika: kolme kuukautta. Uudessakaupungissa Uudenkaupungin kaupunki Rami Arola

2 Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki URAKKATARJOUS Urakkatarjouspyyntöön viitaten tarjoudumme suorittamaan Uudenkaupungin keskustassa Kaupunginlahden rantarakenteen eli laiturin korjauksen. Rantarakenteen korjaus tehdään ranskalaisena urakkana, jossa tilaajan määräämään kokonaishintaan urakoitsija sitoutuu tekemään tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittamansa matkan rantarakennetta kokonaisuudessaan valmiiksi käyttöönottokunnossa. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinä-rantarakenne ja urakoitsijan ilmoittama pituus teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta. Tarjoudumme suorittamaan korjaustyöt tarjouspyynnön ja sen liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti: Rakennuttaja: Urakan kohde ja sisältö: Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunginlahden rantarakenteen korjaus. Urakkatarjous: Kiinteähintaiseen (yksi miljoona neljäsataatuhatta) euron hintaan (alv=0%) sisältyy valmiiksi rakennettua ja tilaajalle luovutettavaa: teräsponttiseinä-rakenteista rantarakennetta kaupunginlahden pohjoispuolella teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta länsisuuntaan teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta itäsuuntaan 97 m m m Yksikköhintaluettelo liitteenä Urakan suoritusaika: _ Tarjouksen voimassaoloaika: Urakoitsija: Yhteyshenkilö: _ p: Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys

3 rev. UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTAMUURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ URAKKAOHJELMA

4 2 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus / Rakennuttaminen PL Uusikaupunki Yhteyshenkilöt: Rami Arola p Mikko Jalonen Rakennuttajan yhteishenkilöt suunnittelussa: Leena Arvela-Hellèn Helena Lindström p Pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu : Sipti Oy Paasikivenkatu KERAVA Ossi Rintala p Urakka-alue ja sen käyttö Ranta-alueen ja siihen liittyvien katujen ja kevyen liikenteen väylien käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa. Rantarakenne ja sen välitön läheisyys on koko korjaustyön ajan urakoitsijan käytössä. Katualueet ja kevyen liikenteen alueet ovat pääsääntöisesti yleisessä käytössä lukuun ottamatta alueita, joissa rantarakenteen korjaustyö, ankkurointi ja työmaan varasto- ja huoltotoimet tehdään. Urakoitsijan on laadittava työmaa-alueesta suunnitelmat liikenteen ohjaukseen ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla. Perusperiaate töitä ja työmaan huoltoa tehtäessä on, että normaalia liikkumista ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa, henkilöiden turvallisuutta ei saa missään vaiheessa vaarantaa. Rantarakenteen ympäristön alueet ja urakoitsijan käytössä olleet tilat on palautettava alkuperäiseen kuntoon hankeen valmistumisen jälkeen. Rakennusympäristön ja rakennuskohteen esittelystä voidaan sopia Rami Arolan kanssa tai Mikko Jalosen kanssa, yhteystiedot yllä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on ns. ranskalainen urakka, jossa rantarakenteen rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Ranskalaisessa urakassa rakennuttaja on määrännyt kattohinnan. Urakkaan sisältyy kaikki rantarakenteen rakentamiseen ja asennuksiin liittyvät maanrakennus ja rakennustekniset työt, LVI- ja sähkötyöt. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan ranskalaisena urakkana kokonaishintaan, 1,4 milj alv 0. Kaupunki on arvolisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja, joten kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun kauppaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Kokonaishintaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt suoritetaan erillisten lisä- ja muutostyötarjousten mukaan, jotka perustuvat yksikköhintaluettelon mukaisiin hintoihin.

5 3 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyvä rantarakenne tehdään yhtenä jaksona ilman rakentamattomia väliosia. Rantarakenne tehdään koko urakkaan sisältyvältä matkalta täysin valmiiksi rakenteineen, asennuksineen ja lopputöineen. Urakkaan sisältyvän rantarakenteen aloitus- ja päättymiskohtaan tehdään nykyiseen jäävään rakenteeseen juohevasti liittyvä siirtymärakenne. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinärakenne kokonaisuudessaan. Rantarakennetta voidaan jatkaa teräsponttiseinärakenteen molemmista päistä tai pelkästään toisesta päästä. Junaradan vaikutusalueella työskenneltäessä on urakoitsijan oltava yhteydessä Ratahallintokeskukseen töiden järjestelyjen ja työmenetelmien selvittämiseksi ja hyväksyttämiseksi ratahallintokeskuksella. 3.2 Pääurakka, kokonaisurakka Pääurakkaan, eli rakennusurakkaan sisältyvät kaikki hanketta koskevissa maanrakennus-, rakennus-, LVI- ja sähkösuunnitelmaselostuksissa, suunnitelmapiirustuksissa ym. asiakirjoissa esitetyt purku- ja rakennustyöt, materiaalien käsittelyt, kuljetukset, vastaanottomaksut, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen sekä yleiset työmaavelvoitteet.. Urakkaan kuuluu rantarakenteen rakentamisen osalta mm.: - Purkutyöt - Reunarakenteen reunapuut, kansilankutus, ankkurointitangot, ankkurilevyt ja liitososat. - Kaivualueella sijaitsevien valaisinpylväiden ja valaisinten sekä niiden johdotusten purkutyöt ehjinä ja kuljetukset tilaajan osoittamaan paikkaan, n. 10km etäisyydelle ja takaisin asentaminen johdotuksineen. - Puiden, muiden istutuksien sekä valaisimien ja muiden rakenteiden suojaus. - Reunarakenteen taustan ja edustan kaivutyöt ja täyttötyöt materiaaleineen. - Teräsbetonipaalut, puupaalut, teräsponttiseinät, paalutus- ja asennustyöt. - Paalutus- ja pontitustyöhön tarvittavat ohjurirakenteet, työtelineet, työkannet ja työlautat. - Teräspalkit, ankkuritangot, ankkurilaatat sekä niiden liitososat. - Puupalkit, puukansi liitososineen. - Reunarakenteen taustan kiviainestäytöt. - Reunarakenteen oikaisun taustatäytöt kevennysrakenteineen. - Valaisinten ja vesipostien perustusten syvennysten kaivu ja sähköasennuskaapeli- ja vesijohtoreittien kanaalikaivu ja täyttö perustusten, kaapelien ja johtojen asennusten jälkeen. - Valaisinkaapeleiden ja vesijohtojen asennus materiaaleineen, valaisinten ja vesipostien perustuksien asennus, valaisimien asennus, sähköjohtojen kytkennät ja vesipostien asennus, vesijohtojen kytkennät. - Rantarakenteen etureunaan asennettavan Led-valaistuksen kaapelien suojaputkien ja läpivientien asennus rakenteeseen noin viiden metrin välein materiaaleineen. - Reunarakenteen taustan sorakenttien, nurmialueiden ja kevyen liikenteen väylien pintarakenteen korjaukset kuten asfaltti-, sora- ja nurmipinnat materiaaleineen. - Mittaukset dokumenttitiedostoineen ja piirustuksineen rakennuttajan määräämässä formaatissa. - Purkutyöstä syntyvän jätteen poiskuljettaminen - Ylimäärämassan kuormaukset ja poiskuljettaminen vastaanottomaksuineen - Urakoitsijan on selvitettävä luvalliset läjitysalueet maamassoille ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla.

6 4 Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija hankkii ja kustantaa tarvitsemansa lakisääteiset sosiaalitilat työntekijöilleen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa sosiaalitilojensa huollon ja siivouksen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän sähköenergian VSV Oy:ltä riittäväksi katsomansa liittymän ja varokkeen kautta. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän veden Uudenkaupungin Vedeltä riittäväksi katsomansa liittymän kautta. Urakoitsija teettää kustannuksellaan väliaikaiset tarvitsemansa sähköasennukset sähkökeskukseen ja vesijohtoliitännät vesijohtoverkkoon ja jätevesiliitännän viemäriverkostoon tai umpisäilöön. Väliaikaiset liitännät on urakoitsijan purettava työn lopussa ennen vastaanottotarkastusta. Väliaikaiset liitännät on hyväksyttävä rakennuttajalla. 3.3 Sivu-urakat Ei ole. 3.4 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankintoja ovat: Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien pollarityyppisten valaisinten perustukset ja valaisimet. Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien vesipostien perustukset ja vesipostit. Muita hankintoja rakennuttajalla ei ole. 3.5 Mallityöt Urakoitsija on velvollinen tekemään ne mallityöt mitkä työselostuksissa mainitaan. Lisäksi urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä paperikopiosarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata omalla kustannuksellaan kopiolaitoksesta. Tarjouspyyntöasiakirjat on myös saatavana sähköisessä muodossa pdf-formaatissa. Tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu asiakirjaluettelossa. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan: "Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT ". Urakkasopimukseen liitetään seuraavat asiakirjat tässä :ssä mainitussa pätevyysjärjestyksessä (noudattamatta Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT :ssa tarkoitettua pätevyysjärjestystä). 1. urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja

7 5 3. urakkaohjelma 4. rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 5. tarjouspyyntö ennen tarjouksen jättämistä annettuine lisäselvityksineen 6. rakennustyöselostus 7. sopimuspiirustukset 8. maksuerätaulukko 9. tarjous Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Urakoitsijat velvoitetaan ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet viimeistään tarjouksessa. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä tilaajan hyväksytettäväksi. Kaikki suunnitelmista poikkeavat materiaalihankinnat on hyväksytettävä rakennuttajalla. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt tehdään yhtäjaksoisesti loppuun loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Työt voidaan aloittaa Kaupunginlahden pohjoispäästä venepaikkojen ulkopuolelta , mikäli (tekla = tekninen lautakunta) on kokouksessaan hyväksynyt urakoitsijan ja antanut luvan työn aloittamiseen ennen sen lainvoimaisuutta, ja kun urakkasopimus on syntynyt ja mahdollisesti hankkeelle haettava rakennuslupa on lainvoimainen.. Koko rakennusalue saadaan urakoitsijan käyttöön viimeistään veneilykauden päätyttyä Rakennusaika Rakennustyöt on tehtävä valmiiksi loppusiivouksineen ja ulkopuolisten alueiden kunnostuksineen mennessä. Tarkasta toteutusaikataulusta ja töiden suoritusajankohdista on mahdollista neuvotella urakkaneuvottelujen yhteydessä. Lopullinen noudatettava työaikataulu täsmennetään sopimusneuvotteluissa. 5.3 Välitavoitteet Sovittava mennessä, millaisessa laajuudessa venepaikat ovat käytettävissä. Muita välitavoitteita ei aseteta. 5.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa n. kerran kuussa. Työmaakokoukset pidetään erikseen sovittavassa paikassa. 5.5 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä työmaalla ajan tasalla olevaa työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja vähintään viikoittain kuittaa ja josta luovutetaan yksi kopio rakennuttajalle. 5.6 Työaikataulun tekeminen

8 6 Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti seuraavat työt: - Teräsbetonipaalutuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Teräsponttiseinän asennuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Reunarakenteen ankkurilaattojen asennus ja reunarakenteen taustatäyttöjen valmistuminen. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevista työnäytekatselmuksista. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. 5.7 Urakka-ajan pidentäminen YSE 1998 mukaisesti. 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTET 6.1 Takuuaika Takuuaika on vastaanottotarkistuksesta lukien seuraava: - käytetyt materiaalit 60 kuukautta - rakennustöissä 24 kuukautta Rakennustöiden takuuajan puolessa välissä pidetään välikatsaus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottokatselmuksessa. 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomen- tai ruotsinkielinen. 6.3 Vakuutukset Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on palovahinko- ja vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. Pääurakoitsija huolehtii tapaturmavakuutuksista täysimääräisinä siihen asti, kunnes urakkasuoritus on rakennuttajan puolelta vastaanotettu. Alaurakoitsijat huolehtivat omien työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista. Pääurakoitsija vastaa yksin kaikesta työn johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle osapuolelle

9 aiheutuvista omaisuus- tai henkilövahingoista, vaurioista tai haitoista ja niiden selvittämisestä aiheutuvista maksuista sekä huolimattoman työn rakennuttajalle aiheuttamista lisäkustannuksista ellei pääurakoitsija voi osoittaa vahinkoja jonkin aliurakoitsijan tai rakennuttajan hankintoihin kuuluvan toimituksen syyksi tai korvattavaksi. Pääurakoitsijalla ja jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla rakentamisen ajaksi otettu voimassa oleva arvonlisäverottoman urakkasumman suuruinen rakennustyövakuutus. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Vastuu rakennustöistä Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset ja mahdollisesti tarvittavat suojaustoimenpiteet. 6.6 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta VNp 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä. Työntekijöillä on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Kohteesta on laadittu työturvallisuusasiakirja, jota on noudatettava ja täydennettävä työn edetessä. Henkilökortti ja kulkulupa Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija myöntää ja kirjoittaa kuvalliset kulkuluvat ja ylläpitää verohallituksen mukaista kulkulupaluetteloa. Tietojen myönnetyistä kulkuluvista on oltava rakennuttajan ja viranomaisten saatavilla. Työmaalla on käytettävä kuvallista kulkulupaa. Ilman lupaa liikkuvat henkilöt on välittömästi poistettava työmaalta. Pääurakoitsijan on huolehdittava voimaan tulevan kuukausittaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä verohallinnolle. 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on kiinteä urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksessa on merkittävä yksiselitteisesti rantarakenteen osien pituudet metreinä, jotka sisältyvät kiinteähintaiseen kokonaishintaan. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta ilman alv:a ja urakkahintaan kuuluvien rantarakenteen osien pituudet metreinä. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt

10 Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. Muutostyössä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksista aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotuksella. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Kaikki muutos- ja lisätyötarjoukset käsitellään työmaakokouksissa. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Muutostyömenettely on seuraavaa: Normaali lisä- ja muutostyömenettely Tähän ryhmään luetaan kaikki lisä- ja muutostyöt, jotka eivät ilmene yllättäen sekä urakkasopimusasiakirjoista poikkeavat suunnitelma- tai toteutusmuutokset sekä toimittajamuutokset. Lisä- ja muutostyöt Urakoitsijat laativat kaikista muutostöistä rakennuttajalle kirjallisen muutostyötarjouksen, jossa on yksityiskohtaiset laskelmat materiaali- ja työmääristä. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään viisi työpäivää aikaa tarkistaa laskelmat. Materiaali- ja toimittajamuutokset Urakoitsijat laativat rakennuttajalle kirjallisen muutosehdotuksen, jossa on yksityiskohtaiset selostukset muutosehdotuksesta. Ehdotukseen on liitettävä selvitys uuden ja suunnitelmissa olevan laitteen (tai vastaavan) teknisistä ominaisuuksista. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään kymmenen työpäivää aikaa selvittää asiaa. Urakoitsijat saavat suorittaa muutostyöt tai hankkia vaihtoehtoisen tuotteen vasta, kun rakennuttaja on sen kirjallisesti tilannut tai vahvistanut. Muutostyölaskelmat osoitetaan projektipäällikölle, joka hankkii tarvittaessa päätöksenteon edellyttämät lausunnot suunnittelijoilta ja hankkii asialle hyväksynnän luottamusmieselimissä. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan. Kiireelliset asiat Tähän ryhmään luetaan vain asiat, jotka ilmenevät yllättäen työn aikana. Tähän ryhmään ei lueta materiaali- tai toimittajavaihdoksia. Urakoitsija laatii karkean arvion muutoksen kustannusvaikutuksesta tai ajankäytöstä. Muutostyöehdotus osoitetaan projektipäällikölle. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan ja rakennuttaja antaa kirjallisen vastauksen tarvittaessa saman päivän aikana Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaisen maksuerän tulee sisältää sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Urakoitsijan on esitettävä maksuerätaulukko sopimusneuvottelujen yhteydessä. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasumman osuus, ensimmäistä

11 9 erää lukuun ottamatta, ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja rakennustyöt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10% urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu. Erityiset maksuerät Rakennuttajan erikseen tilaamat lisätyöt maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella esitetyn ja valvojan hyväksymän ja kuittaaman laskun perusteella. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun 10% vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 8.2 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän kopiota (max 4 sarjaa) laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 8.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta. 8.4 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsija saa käyttöönsä koko korjattavan rantarakenteen alueen nykyisestä reunarakenteen ulkoreunasta mitaten 20m etäisyydelle lukuun ottamatta niitä alueita, joissa on kiinteitä rakenteita tai rakennelmia. Kiinteän rakennelman tai rakenteen sekä työmaa-aidan väliin on jätettävä vapaalta leveydeltään 2.4m leveä kulkutie, joka ulottuu maan pinnasta 4.2m korkeudelle. Ajoneuvoliikenneväylä, junarata varoalueineen ja rakennukset ovat kiinteitä rakennelmia, kevyen liikenteen väylä ei ole kiinteä rakennelma.

12 Kevyen liikenteen kulku on oltava mahdollinen rakennustyön ajan joko kaupunginlahden etelärannan tai pohjoisrannan kevyen liikenteen väylää pitkin. Molempia väyliä ei saa poistaa liikennekäytöstä samanaikaisesti. Urakoitsijalle varataan Sirkuskentälle varasto- ja tukikohta-alueet, joiden pinta-ala ja sijainti sovitaan tilaajan edustajan kanssa yhdessä ennen rakennustyön aloitusta. Katu- ja pysäköintialueen vuokraamisesta vastaa urakoitsija kustannuksellaan yllä esitetyin rajoituksin. Rantarakenteen alue ja sen välitön ympäristö ovat urakoitsijan käytössä olevaa työmaa-aluetta ja se on eristettävä tiheäsilmäisellä tukevalla vähintään 1.5m korkealla metalliverkkoaidalla ympäristöstä. Rakennustöitä urakoitsija saa pääsääntöisesti suorittaa arkisin klo 7:00-20:00 välisenä aikana. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristön liikenteelle ja asukkaille. Rakennustöitä tehtäessä on huomioitava, että ympärillä on vilkkaasti liikennöityä kaupungin keskusta-aluetta ja vaarallisia aineita kuljettavia junia. Työmaan ympärillä on mahdollisten pelastusajoneuvojen pääsyä ja kulkemista ei saa missään vaiheessa estää. Urakoitsija huolehtii mahdollisesta työmaan aiheuttaman pölyn leviämisen estämisestä esim. kastelemalla sekä työstä aiheutuvan materiaalien kulkeutumisen estämisestä ympäröivään vesialueeseen. Urakka-alueella tai sen läheisyydessä olevien puiden ja muiden rakenteiden kaataminen tai vaurioittaminen on kiellettyä. Puut ja muut rakenteet tulee suojata. Mikäli vaurioita tapahtuu, on urakoitsija velvollinen korvaamaan 5000 / puu, ja ennallistamaan muut rakenteet VALVONTA 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikki työnaikaiset ja pysyvät rakenteet ja asennukset on tehtävä viranomaismääräysten mukaisesti, siten että ne täyttävät turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja käyttöiän asettamat vaatimukset. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma ja laadunvalvontasuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvonta yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Urakoitsijan teettämä laadunvalvonta, ks. rakennusselostus. Uudenkaupungin kaupungin teknisen toimen työryhmä valvoo suunnittelua ja hankkeen toteuttamista. Työryhmässä on rakennuttamisen ja suunnittelun edustajat. Kaikki muutosesitykset esitetään valvojan kautta työryhmälle. Rakennuttaja asettaa työmaalle rakennustöiden valvojan, LVI- töiden valvojan sekä sähkötöiden valvojan. Valvojat toimivat kohteessa osapäiväisinä valvojina. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on

13 11 rakennuttajan hyväksyttävä. 9.4 Kohteen valvojat Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa. 9.5 Työmaan aloituskatselmus Ennen rakennustöiden alkamista kohteessa pidetään rakennustyön aloituskokous. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla myös aloitus- ja ympäristön katselmus. Katselmus on pidettävä ennen työmaan aloituskokousta. Katselmukseen osallistuvat kaupungin katuosaston, puisto-osaston, rakennusvalvonnan, VR:n tai Trafin sekä rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto sekä työn aikana huomioitavat ajoneuvoliikenteen ja rataliikenteen asettamat rajoitukset ja turvallisuusmääräykset. Katselmuksen yhteydessä laaditaan muisto, jonka perustella työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennusurakoitsijan vastaavan työnjohtajan on osallistuttava kumpaankin kokoukseen. 9.6 Tarkastukset Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja suunnittelijan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen tarkastuksista kustannuksellaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja velottaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkistus seuraavat jälkitarkastukset Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 9.8 Välitavoitetarkastus Ei ole. Välitavoitteen toteutuminen, rantarakenteen tai sen osan valmiusaste ja sopimuksen mukaisuus todetaan välitavoitekatselmuksessa. Välitavoitekatselmuksesta laaditaan rakennuttajan toimesta muistio, joka merkitään seuraavaan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Katselmuksessa todetaan, että urakkasopimuksessa määritelty osa urakasta on vastaanotettavassa kunnossa lukuun ottamatta pieniä virheitä ja puutteita. Lopullinen vastaanotto, myös välitavoitteen osalta, pidetään vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus

ULVILAN YHTEISKOULU. keskuskeittiön laajennus Ulvilan kaupunki 19.1.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 14 ) ULVILAN YHTEISKOULU keskuskeittiön laajennus URAKKAOHJELMA Ulvila 2016 UK/ js asiakirjan

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Sivu 1 / 5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ 24.2.2017 Asemanrannan pohjanvahvistusurakka Tarjouspyynnön kohde: Rakennuskohde on Hämeenlinnan kaupungin 5. kaupunginosassa uuden Asemanrannan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot