Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan."

Transkriptio

1 URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki Rakennuskohde: Rakennuskohde on Uudenkaupungin kaupungin keskustassa sijaitseva kaupunginlahden rantalaituri/ reunarakenne, joka sijaitsee Sorvakon sillan itä- ja länsipuolella käsittäen osan pohjoispuolen rantaa ja kokonaisuudessaan eteläpuolen rannan. Lähtökohtana on tehdä korjaus ja kunnostustyö suunnitelmien mukaisesti nykyisen laiturin ulkopuolelle siten, että laiturirakenteita puretaan mahdollisimman vähän. Laiturilinjan koilliskulmassa junaradan läheisyydessä olevaa laiturin reunalinjaa oikaistaan uuden reunarakenteen ankkuroinnin helpottamiseksi ja stabiliteetin parantamiseksi. Urakan urakkamuoto ja sisältö: Tarjouksen jättö: Ranskalainen urakka. Urakassa (alv=0%) kokonaishintaan rakennettava rantarakenne tarjouksessa esitetyn laajuuden mukaisesti. Viimeistään klo yllä mainittuun rakennuttajan osoitteeseen. Tarjous tehdään tarjouspyyntöaineistossa mukana olevalla lomakkeella, johon tulee olla ilmoitettuna pyydetyt erittelyt. Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus antaa oma aikatauluehdotuksensa töiden suorittamiselle. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tarjouskirjeen kuoreen merkintä: Urakkatarjous Kaupunginlahden rantarakenteen korjaus Tarjouksen voimassaoloaika: kolme kuukautta. Uudessakaupungissa Uudenkaupungin kaupunki Rami Arola

2 Uudenkaupungin kaupunki Kirjaamo Välskärintie 2 C PL Uusikaupunki URAKKATARJOUS Urakkatarjouspyyntöön viitaten tarjoudumme suorittamaan Uudenkaupungin keskustassa Kaupunginlahden rantarakenteen eli laiturin korjauksen. Rantarakenteen korjaus tehdään ranskalaisena urakkana, jossa tilaajan määräämään kokonaishintaan urakoitsija sitoutuu tekemään tarjouspyynnön mukaisesti ilmoittamansa matkan rantarakennetta kokonaisuudessaan valmiiksi käyttöönottokunnossa. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinä-rantarakenne ja urakoitsijan ilmoittama pituus teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta. Tarjoudumme suorittamaan korjaustyöt tarjouspyynnön ja sen liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaan seuraavasti: Rakennuttaja: Urakan kohde ja sisältö: Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin kaupunginlahden rantarakenteen korjaus. Urakkatarjous: Kiinteähintaiseen (yksi miljoona neljäsataatuhatta) euron hintaan (alv=0%) sisältyy valmiiksi rakennettua ja tilaajalle luovutettavaa: teräsponttiseinä-rakenteista rantarakennetta kaupunginlahden pohjoispuolella teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta länsisuuntaan teräsbetoni-puupaalurakenteista rantarakennetta pohjoispuolen teräsponttiseinä-rakenteesta itäsuuntaan 97 m m m Yksikköhintaluettelo liitteenä Urakan suoritusaika: _ Tarjouksen voimassaoloaika: Urakoitsija: Yhteyshenkilö: _ p: Tarjouksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys

3 rev. UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTAMUURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ URAKKAOHJELMA

4 2 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennushanke Rakennuttaja: Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus / Rakennuttaminen PL Uusikaupunki Yhteyshenkilöt: Rami Arola p Mikko Jalonen Rakennuttajan yhteishenkilöt suunnittelussa: Leena Arvela-Hellèn Helena Lindström p Pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu : Sipti Oy Paasikivenkatu KERAVA Ossi Rintala p Urakka-alue ja sen käyttö Ranta-alueen ja siihen liittyvien katujen ja kevyen liikenteen väylien käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa. Rantarakenne ja sen välitön läheisyys on koko korjaustyön ajan urakoitsijan käytössä. Katualueet ja kevyen liikenteen alueet ovat pääsääntöisesti yleisessä käytössä lukuun ottamatta alueita, joissa rantarakenteen korjaustyö, ankkurointi ja työmaan varasto- ja huoltotoimet tehdään. Urakoitsijan on laadittava työmaa-alueesta suunnitelmat liikenteen ohjaukseen ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla. Perusperiaate töitä ja työmaan huoltoa tehtäessä on, että normaalia liikkumista ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa, henkilöiden turvallisuutta ei saa missään vaiheessa vaarantaa. Rantarakenteen ympäristön alueet ja urakoitsijan käytössä olleet tilat on palautettava alkuperäiseen kuntoon hankeen valmistumisen jälkeen. Rakennusympäristön ja rakennuskohteen esittelystä voidaan sopia Rami Arolan kanssa tai Mikko Jalosen kanssa, yhteystiedot yllä. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on ns. ranskalainen urakka, jossa rantarakenteen rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Ranskalaisessa urakassa rakennuttaja on määrännyt kattohinnan. Urakkaan sisältyy kaikki rantarakenteen rakentamiseen ja asennuksiin liittyvät maanrakennus ja rakennustekniset työt, LVI- ja sähkötyöt. 2.2 Maksuperuste Työt suoritetaan ranskalaisena urakkana kokonaishintaan, 1,4 milj alv 0. Kaupunki on arvolisäverolain 8 c :ssä tarkoitettu ostaja, joten kiinteistöön kohdistuvan rakentamispalvelun kauppaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Kokonaishintaan kuulumattomat lisä- ja muutostyöt suoritetaan erillisten lisä- ja muutostyötarjousten mukaan, jotka perustuvat yksikköhintaluettelon mukaisiin hintoihin.

5 3 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyvä rantarakenne tehdään yhtenä jaksona ilman rakentamattomia väliosia. Rantarakenne tehdään koko urakkaan sisältyvältä matkalta täysin valmiiksi rakenteineen, asennuksineen ja lopputöineen. Urakkaan sisältyvän rantarakenteen aloitus- ja päättymiskohtaan tehdään nykyiseen jäävään rakenteeseen juohevasti liittyvä siirtymärakenne. Urakkaan sisältyy junaradan taitteessa oleva teräsponttiseinärakenne kokonaisuudessaan. Rantarakennetta voidaan jatkaa teräsponttiseinärakenteen molemmista päistä tai pelkästään toisesta päästä. Junaradan vaikutusalueella työskenneltäessä on urakoitsijan oltava yhteydessä Ratahallintokeskukseen töiden järjestelyjen ja työmenetelmien selvittämiseksi ja hyväksyttämiseksi ratahallintokeskuksella. 3.2 Pääurakka, kokonaisurakka Pääurakkaan, eli rakennusurakkaan sisältyvät kaikki hanketta koskevissa maanrakennus-, rakennus-, LVI- ja sähkösuunnitelmaselostuksissa, suunnitelmapiirustuksissa ym. asiakirjoissa esitetyt purku- ja rakennustyöt, materiaalien käsittelyt, kuljetukset, vastaanottomaksut, kalusto ym. hankinnat, työvoima-, nostin-, teline- ym. kustannuksineen sekä yleiset työmaavelvoitteet.. Urakkaan kuuluu rantarakenteen rakentamisen osalta mm.: - Purkutyöt - Reunarakenteen reunapuut, kansilankutus, ankkurointitangot, ankkurilevyt ja liitososat. - Kaivualueella sijaitsevien valaisinpylväiden ja valaisinten sekä niiden johdotusten purkutyöt ehjinä ja kuljetukset tilaajan osoittamaan paikkaan, n. 10km etäisyydelle ja takaisin asentaminen johdotuksineen. - Puiden, muiden istutuksien sekä valaisimien ja muiden rakenteiden suojaus. - Reunarakenteen taustan ja edustan kaivutyöt ja täyttötyöt materiaaleineen. - Teräsbetonipaalut, puupaalut, teräsponttiseinät, paalutus- ja asennustyöt. - Paalutus- ja pontitustyöhön tarvittavat ohjurirakenteet, työtelineet, työkannet ja työlautat. - Teräspalkit, ankkuritangot, ankkurilaatat sekä niiden liitososat. - Puupalkit, puukansi liitososineen. - Reunarakenteen taustan kiviainestäytöt. - Reunarakenteen oikaisun taustatäytöt kevennysrakenteineen. - Valaisinten ja vesipostien perustusten syvennysten kaivu ja sähköasennuskaapeli- ja vesijohtoreittien kanaalikaivu ja täyttö perustusten, kaapelien ja johtojen asennusten jälkeen. - Valaisinkaapeleiden ja vesijohtojen asennus materiaaleineen, valaisinten ja vesipostien perustuksien asennus, valaisimien asennus, sähköjohtojen kytkennät ja vesipostien asennus, vesijohtojen kytkennät. - Rantarakenteen etureunaan asennettavan Led-valaistuksen kaapelien suojaputkien ja läpivientien asennus rakenteeseen noin viiden metrin välein materiaaleineen. - Reunarakenteen taustan sorakenttien, nurmialueiden ja kevyen liikenteen väylien pintarakenteen korjaukset kuten asfaltti-, sora- ja nurmipinnat materiaaleineen. - Mittaukset dokumenttitiedostoineen ja piirustuksineen rakennuttajan määräämässä formaatissa. - Purkutyöstä syntyvän jätteen poiskuljettaminen - Ylimäärämassan kuormaukset ja poiskuljettaminen vastaanottomaksuineen - Urakoitsijan on selvitettävä luvalliset läjitysalueet maamassoille ja hyväksytettävä ne rakennuttajalla.

6 4 Urakkaan kuuluu lisäksi työn tekemiseen ja kuljetuksiin käytettävien alueiden saattaminen ennen työn aloitusta vallinneeseen laatutasoon. Urakoitsija hankkii ja kustantaa tarvitsemansa lakisääteiset sosiaalitilat työntekijöilleen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa sosiaalitilojensa huollon ja siivouksen. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän sähköenergian VSV Oy:ltä riittäväksi katsomansa liittymän ja varokkeen kautta. Urakoitsija hankkii ja kustantaa työn tekemiseen ja sosiaalitiloissa käytettävän veden Uudenkaupungin Vedeltä riittäväksi katsomansa liittymän kautta. Urakoitsija teettää kustannuksellaan väliaikaiset tarvitsemansa sähköasennukset sähkökeskukseen ja vesijohtoliitännät vesijohtoverkkoon ja jätevesiliitännän viemäriverkostoon tai umpisäilöön. Väliaikaiset liitännät on urakoitsijan purettava työn lopussa ennen vastaanottotarkastusta. Väliaikaiset liitännät on hyväksyttävä rakennuttajalla. 3.3 Sivu-urakat Ei ole. 3.4 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttajan hankintoja ovat: Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien pollarityyppisten valaisinten perustukset ja valaisimet. Uuden rantalaiturin läheisyyteen sijoittuvien vesipostien perustukset ja vesipostit. Muita hankintoja rakennuttajalla ei ole. 3.5 Mallityöt Urakoitsija on velvollinen tekemään ne mallityöt mitkä työselostuksissa mainitaan. Lisäksi urakoitsija on velvollinen esittämään rakennuttajan edustajalle etukäteen miten kukin työvaihe on tarkoitus tehdä. 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä paperikopiosarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata omalla kustannuksellaan kopiolaitoksesta. Tarjouspyyntöasiakirjat on myös saatavana sähköisessä muodossa pdf-formaatissa. Tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu asiakirjaluettelossa. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan: "Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT ". Urakkasopimukseen liitetään seuraavat asiakirjat tässä :ssä mainitussa pätevyysjärjestyksessä (noudattamatta Rakennusalan yleiset sopimusehtoja YSE 1998 RT :ssa tarkoitettua pätevyysjärjestystä). 1. urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja

7 5 3. urakkaohjelma 4. rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE98 5. tarjouspyyntö ennen tarjouksen jättämistä annettuine lisäselvityksineen 6. rakennustyöselostus 7. sopimuspiirustukset 8. maksuerätaulukko 9. tarjous Kaikki asiakirjat täydentävät toisiaan. Missä tahansa asiakirjassa mainittu velvoite sitoo urakoitsijaa. Mikäli samanarvoisissa asiakirjoissa mainitut tiedot ovat keskenään ristiriitaiset, on rakennuttajalla oikeus määrätä mitä asiakirjaa noudatetaan. Urakoitsijat velvoitetaan ilmoittamaan tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvät epäselvyydet viimeistään tarjouksessa. Rakennuttaja antaa kaikki tarvittavat tiedot urakoitsijalle. Rakennuttajan antamat määräykset ovat sopimuspuolia sitovia. Kaikki aliurakoitsijat ovat esitettävä tilaajan hyväksytettäväksi. Kaikki suunnitelmista poikkeavat materiaalihankinnat on hyväksytettävä rakennuttajalla. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt tehdään yhtäjaksoisesti loppuun loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Työt voidaan aloittaa Kaupunginlahden pohjoispäästä venepaikkojen ulkopuolelta , mikäli (tekla = tekninen lautakunta) on kokouksessaan hyväksynyt urakoitsijan ja antanut luvan työn aloittamiseen ennen sen lainvoimaisuutta, ja kun urakkasopimus on syntynyt ja mahdollisesti hankkeelle haettava rakennuslupa on lainvoimainen.. Koko rakennusalue saadaan urakoitsijan käyttöön viimeistään veneilykauden päätyttyä Rakennusaika Rakennustyöt on tehtävä valmiiksi loppusiivouksineen ja ulkopuolisten alueiden kunnostuksineen mennessä. Tarkasta toteutusaikataulusta ja töiden suoritusajankohdista on mahdollista neuvotella urakkaneuvottelujen yhteydessä. Lopullinen noudatettava työaikataulu täsmennetään sopimusneuvotteluissa. 5.3 Välitavoitteet Sovittava mennessä, millaisessa laajuudessa venepaikat ovat käytettävissä. Muita välitavoitteita ei aseteta. 5.4 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa n. kerran kuussa. Työmaakokoukset pidetään erikseen sovittavassa paikassa. 5.5 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä työmaalla ajan tasalla olevaa työmaapäiväkirjaa, jonka työmaan valvoja vähintään viikoittain kuittaa ja josta luovutetaan yksi kopio rakennuttajalle. 5.6 Työaikataulun tekeminen

8 6 Pääurakoitsijan on laadittava työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet viikoittain ja jossa on esitetty yksilöidysti seuraavat työt: - Teräsbetonipaalutuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Teräsponttiseinän asennuksen aloittaminen ja valmistuminen. - Reunarakenteen ankkurilaattojen asennus ja reunarakenteen taustatäyttöjen valmistuminen. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutuminen seurataan työmaakokouksissa tai työmaalla. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Urakoitsijan on vähintään 2 vrk etukäteen ilmoitettava tulevista työnäytekatselmuksista. Normaalisti työnäytekatselmukset pidetään työmaakokouksien yhteydessä. 5.7 Urakka-ajan pidentäminen YSE 1998 mukaisesti. 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTET 6.1 Takuuaika Takuuaika on vastaanottotarkistuksesta lukien seuraava: - käytetyt materiaalit 60 kuukautta - rakennustöissä 24 kuukautta Rakennustöiden takuuajan puolessa välissä pidetään välikatsaus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Takuutodistukset tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottokatselmuksessa. 6.2 Vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi - 10% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli rakennusajan) b) takuuajan vakuudeksi - 5% urakkahinnasta (oltava voimassa 3 kk yli takuuajan) Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomen- tai ruotsinkielinen. 6.3 Vakuutukset Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijoilla on palovahinko- ja vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle. Pääurakoitsija huolehtii työntekijöidensä ja koneidensa vakuuttamisesta. Pääurakoitsija huolehtii tapaturmavakuutuksista täysimääräisinä siihen asti, kunnes urakkasuoritus on rakennuttajan puolelta vastaanotettu. Alaurakoitsijat huolehtivat omien työntekijöidensä tapaturmavakuutuksista. Pääurakoitsija vastaa yksin kaikesta työn johdosta rakennuttajalle tai kolmannelle osapuolelle

9 aiheutuvista omaisuus- tai henkilövahingoista, vaurioista tai haitoista ja niiden selvittämisestä aiheutuvista maksuista sekä huolimattoman työn rakennuttajalle aiheuttamista lisäkustannuksista ellei pääurakoitsija voi osoittaa vahinkoja jonkin aliurakoitsijan tai rakennuttajan hankintoihin kuuluvan toimituksen syyksi tai korvattavaksi. Pääurakoitsijalla ja jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla rakentamisen ajaksi otettu voimassa oleva arvonlisäverottoman urakkasumman suuruinen rakennustyövakuutus. Urakoitsijoiden on noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluohjeita. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Vastuu rakennustöistä Urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista ja työn aikana suorittaa vahinkojen estämisen kannalta tarpeelliset rakenteiden tarkistukset ja mahdollisesti tarvittavat suojaustoimenpiteet. 6.6 Työturvallisuus Urakoitsijan tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä rakennustyön turvallisuudesta VNp 205/2009 ja ottaa vastatakseen sen velvoitteet täysimääräisenä. Työntekijöillä on oltava voimassa oleva Työturvallisuuskeskuksen myöntämä työturvallisuuskortti. Kohteesta on laadittu työturvallisuusasiakirja, jota on noudatettava ja täydennettävä työn edetessä. Henkilökortti ja kulkulupa Urakoitsija vastaa, että kaikilla työmaalla olevilla on viranomaisten vaatimusten mukainen kuvallinen henkilökortti ja kulkulupa. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsija myöntää ja kirjoittaa kuvalliset kulkuluvat ja ylläpitää verohallituksen mukaista kulkulupaluetteloa. Tietojen myönnetyistä kulkuluvista on oltava rakennuttajan ja viranomaisten saatavilla. Työmaalla on käytettävä kuvallista kulkulupaa. Ilman lupaa liikkuvat henkilöt on välittömästi poistettava työmaalta. Pääurakoitsijan on huolehdittava voimaan tulevan kuukausittaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä verohallinnolle. 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on kiinteä urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksessa on merkittävä yksiselitteisesti rantarakenteen osien pituudet metreinä, jotka sisältyvät kiinteähintaiseen kokonaishintaan. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta ilman alv:a ja urakkahintaan kuuluvien rantarakenteen osien pituudet metreinä. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 7.3 Muutos- ja lisätyöt

10 Muutoksesta on oikeutettu päättämään vain rakennuttajan siihen urakkasopimuksessa valtuuttama henkilö. Muutostyössä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä käytetään 12 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksista aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotuksella. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Kaikki muutos- ja lisätyötarjoukset käsitellään työmaakokouksissa. Ilman rakennuttajan etukäteishyväksyttämistä tehdyt työt katsotaan kuuluvaksi urakkaan. Mikäli urakoitsija muutos- tai lisätöiden takia siirtää valmistumisajankohdan, on tästä sovittava heti muutos- tai lisätyötarjouksen yhteydessä. Muutostyömenettely on seuraavaa: Normaali lisä- ja muutostyömenettely Tähän ryhmään luetaan kaikki lisä- ja muutostyöt, jotka eivät ilmene yllättäen sekä urakkasopimusasiakirjoista poikkeavat suunnitelma- tai toteutusmuutokset sekä toimittajamuutokset. Lisä- ja muutostyöt Urakoitsijat laativat kaikista muutostöistä rakennuttajalle kirjallisen muutostyötarjouksen, jossa on yksityiskohtaiset laskelmat materiaali- ja työmääristä. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään viisi työpäivää aikaa tarkistaa laskelmat. Materiaali- ja toimittajamuutokset Urakoitsijat laativat rakennuttajalle kirjallisen muutosehdotuksen, jossa on yksityiskohtaiset selostukset muutosehdotuksesta. Ehdotukseen on liitettävä selvitys uuden ja suunnitelmissa olevan laitteen (tai vastaavan) teknisistä ominaisuuksista. Muutostyötarjoukset on laadittava niin ajoissa, että rakennuttajalla on vähintään kymmenen työpäivää aikaa selvittää asiaa. Urakoitsijat saavat suorittaa muutostyöt tai hankkia vaihtoehtoisen tuotteen vasta, kun rakennuttaja on sen kirjallisesti tilannut tai vahvistanut. Muutostyölaskelmat osoitetaan projektipäällikölle, joka hankkii tarvittaessa päätöksenteon edellyttämät lausunnot suunnittelijoilta ja hankkii asialle hyväksynnän luottamusmieselimissä. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan. Kiireelliset asiat Tähän ryhmään luetaan vain asiat, jotka ilmenevät yllättäen työn aikana. Tähän ryhmään ei lueta materiaali- tai toimittajavaihdoksia. Urakoitsija laatii karkean arvion muutoksen kustannusvaikutuksesta tai ajankäytöstä. Muutostyöehdotus osoitetaan projektipäällikölle. Päätös kirjataan seuraavaan työmaakokouspöytäkirjaan ja rakennuttaja antaa kirjallisen vastauksen tarvittaessa saman päivän aikana Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaisen maksuerän tulee sisältää sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Urakoitsijan on esitettävä maksuerätaulukko sopimusneuvottelujen yhteydessä. Maksuerätaulukko laaditaan niin, ettei rakennuttajan maksama urakkasumman osuus, ensimmäistä

11 9 erää lukuun ottamatta, ole suurempi kuin pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvo. Maksuerät on jaettava selvästi määritettävien tavoitteiden perusteella. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja se maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja rakennustyöt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10% urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet on luovutettu rakennuttajalle sekä vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu. Erityiset maksuerät Rakennuttajan erikseen tilaamat lisätyöt maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella esitetyn ja valvojan hyväksymän ja kuittaaman laskun perusteella. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle, valvoja on hyväksynyt ja vastaava sopimuksenmukainen, työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty rakennuttajalle täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun 10% vuotuisen koron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Rakennuttaja hankkii tarvittavat rakennusluvat. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 8.2 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin työmaakokouksessa sovittavan määrän kopiota (max 4 sarjaa) laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 8.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei aseta yleisten sopimusehtojen YSE mukaista vakuutta. 8.4 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Urakoitsija saa käyttöönsä koko korjattavan rantarakenteen alueen nykyisestä reunarakenteen ulkoreunasta mitaten 20m etäisyydelle lukuun ottamatta niitä alueita, joissa on kiinteitä rakenteita tai rakennelmia. Kiinteän rakennelman tai rakenteen sekä työmaa-aidan väliin on jätettävä vapaalta leveydeltään 2.4m leveä kulkutie, joka ulottuu maan pinnasta 4.2m korkeudelle. Ajoneuvoliikenneväylä, junarata varoalueineen ja rakennukset ovat kiinteitä rakennelmia, kevyen liikenteen väylä ei ole kiinteä rakennelma.

12 Kevyen liikenteen kulku on oltava mahdollinen rakennustyön ajan joko kaupunginlahden etelärannan tai pohjoisrannan kevyen liikenteen väylää pitkin. Molempia väyliä ei saa poistaa liikennekäytöstä samanaikaisesti. Urakoitsijalle varataan Sirkuskentälle varasto- ja tukikohta-alueet, joiden pinta-ala ja sijainti sovitaan tilaajan edustajan kanssa yhdessä ennen rakennustyön aloitusta. Katu- ja pysäköintialueen vuokraamisesta vastaa urakoitsija kustannuksellaan yllä esitetyin rajoituksin. Rantarakenteen alue ja sen välitön ympäristö ovat urakoitsijan käytössä olevaa työmaa-aluetta ja se on eristettävä tiheäsilmäisellä tukevalla vähintään 1.5m korkealla metalliverkkoaidalla ympäristöstä. Rakennustöitä urakoitsija saa pääsääntöisesti suorittaa arkisin klo 7:00-20:00 välisenä aikana. Urakkasuoritus on hoidettava niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristön liikenteelle ja asukkaille. Rakennustöitä tehtäessä on huomioitava, että ympärillä on vilkkaasti liikennöityä kaupungin keskusta-aluetta ja vaarallisia aineita kuljettavia junia. Työmaan ympärillä on mahdollisten pelastusajoneuvojen pääsyä ja kulkemista ei saa missään vaiheessa estää. Urakoitsija huolehtii mahdollisesta työmaan aiheuttaman pölyn leviämisen estämisestä esim. kastelemalla sekä työstä aiheutuvan materiaalien kulkeutumisen estämisestä ympäröivään vesialueeseen. Urakka-alueella tai sen läheisyydessä olevien puiden ja muiden rakenteiden kaataminen tai vaurioittaminen on kiellettyä. Puut ja muut rakenteet tulee suojata. Mikäli vaurioita tapahtuu, on urakoitsija velvollinen korvaamaan 5000 / puu, ja ennallistamaan muut rakenteet VALVONTA 9.1 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työjohdon sekä -tekijöiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikki työnaikaiset ja pysyvät rakenteet ja asennukset on tehtävä viranomaismääräysten mukaisesti, siten että ne täyttävät turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja käyttöiän asettamat vaatimukset. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on esitettävä työvaihesuunnitelma ja laadunvalvontasuunnitelma valvojan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvonta yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Urakoitsijan teettämä laadunvalvonta, ks. rakennusselostus. Uudenkaupungin kaupungin teknisen toimen työryhmä valvoo suunnittelua ja hankkeen toteuttamista. Työryhmässä on rakennuttamisen ja suunnittelun edustajat. Kaikki muutosesitykset esitetään valvojan kautta työryhmälle. Rakennuttaja asettaa työmaalle rakennustöiden valvojan, LVI- töiden valvojan sekä sähkötöiden valvojan. Valvojat toimivat kohteessa osapäiväisinä valvojina. 9.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia urakkahintaan vaikuttavista lisäyksistä ja muutoksista, vaan kaikki lisäykset ja muutokset on

13 11 rakennuttajan hyväksyttävä. 9.4 Kohteen valvojat Urakkasopimuksessa nimetään kohteen valvojat. Valvojien tehtävät ja oikeudet määritetään työmaan aloituskokouksessa. 9.5 Työmaan aloituskatselmus Ennen rakennustöiden alkamista kohteessa pidetään rakennustyön aloituskokous. Ennen rakennustöiden alkamista pidetään työmaalla myös aloitus- ja ympäristön katselmus. Katselmus on pidettävä ennen työmaan aloituskokousta. Katselmukseen osallistuvat kaupungin katuosaston, puisto-osaston, rakennusvalvonnan, VR:n tai Trafin sekä rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Katselmuksessa tarkastetaan urakkaan kuulumattomien rakennusosien ja urakka-alueen kunto sekä työn aikana huomioitavat ajoneuvoliikenteen ja rataliikenteen asettamat rajoitukset ja turvallisuusmääräykset. Katselmuksen yhteydessä laaditaan muisto, jonka perustella työmaa-alue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Rakennusurakoitsijan vastaavan työnjohtajan on osallistuttava kumpaankin kokoukseen. 9.6 Tarkastukset Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin oma-aloitteisesti sekä huolehtimaan kustannuksellaan näiden vaatimista tarkastuksista ja mahdollisten virheiden korjaamisista. Rakennuttajan edustaja on kutsuttava tarkastuksiin. Rakennuttajan ja suunnittelijan ja urakoitsijan edustajat suorittavat vastaanottotarkastuksen ja takuutarkastuksen. Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen tarkastuksista kustannuksellaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja velottaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkistus seuraavat jälkitarkastukset Välitarkastukset Kunkin työvaiheen valmistuttua, ennen kuin se jää seuraavan suorituksen alle piiloon, urakoitsijan on pyydettävä rakennuttajalta välitarkastus. Välitarkastuksesta tehdään tarvittaessa erillinen muistio, joka liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Mikäli urakoitsija ei ole pyytänyt em. välitarkastusta, voi rakennuttaja vaatia peittoon jääneet rakenteet paljastettavaksi, tarkastettavaksi ja mahdolliset virheellisyydet korjattavaksi ja peittävien rakenteiden uudelleen rakentamisen urakoitsijan kustannuksella. 9.8 Välitavoitetarkastus Ei ole. Välitavoitteen toteutuminen, rantarakenteen tai sen osan valmiusaste ja sopimuksen mukaisuus todetaan välitavoitekatselmuksessa. Välitavoitekatselmuksesta laaditaan rakennuttajan toimesta muistio, joka merkitään seuraavaan työmaakokouksen pöytäkirjan liitteeksi. Katselmuksessa todetaan, että urakkasopimuksessa määritelty osa urakasta on vastaanotettavassa kunnossa lukuun ottamatta pieniä virheitä ja puutteita. Lopullinen vastaanotto, myös välitavoitteen osalta, pidetään vastaanottotarkastuksen yhteydessä.

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

31.03.2015 VIHTAVUOREN KOULU, A-SIIPI Koulutie 2, 41330 VIHTAVUORI Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen liitteet Urakkatarjouslomake pvm. Urakkaohjelma

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

07.04.2014 TIITUSPOHJAN KOULU Tiituspohjantie 50 C, 41310 LEPPÄVESI Urakkatarjouslomake Yksikköhintaluettelo Rakennusurakka = Pääurakka ASIAKIRJALUETTELO Urakkatarjouspyynnön liitteet Urakkasopimuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja

RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalot. Riikka Oinonen, toimitusjohtaja Sivu 1 / 3 RIVITALON VESIKATON JA PIHA-ALUEIDEN PERUSKORJAUKSEN Tilaaja Tilaajan edustaja Rakennuttaja Rakennuttajan edustaja ja valvoja Pääurakan sisältö Kiinteistö Oy PL 13, Keskuskatu 3 77601 Suonenjoki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma

Luumäen Hyvinvointiasema. Marttilantie 28, Taavetti. Urakkaohjelma GRANLUND SAIMAA OY Luumäen Hyvinvointiasema 31.3.2017 Hammashoitolan ja neuvolan tilat Sisällysluettelo 1. RAKENNUSKOHDE, YLEISTÄ... 4 1.1 Kohteen nimi... 4 1.2 Sijainti... 4 1.3 Laajuus... 4 2. RAKENNUTTAJA...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori

PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori 11.10.2011 Sivu 1/6 Tilaaja: PORIN KAUPUNKI, Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL 95 28101 Pori Hanke: Yyterin leirintäalue AITAURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot Yyterin leirintäalue,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1611 URAKKAOHJELMA JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot