Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa

2 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ SOMEN KÄYTTÖ TYÖVÄLINEENÄ SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN PERIAATTEET ORGANISAATIOPROFIILI ORGANISAATIOPROFIILIN TYYLILAJI TYÖVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVÄN SOME-PROFIILIN KÄYTTÖÖNOTTO YKSIKÖN JA SEN ESIMIEHEN VASTUUT ASIANTUNTIJAPROFIILIN KÄYTTÖ MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ SUOSITUKSIA YKSITYISEEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN LÄHTEET:... 9

3 1. Yleistä sosiaalisesta mediasta Sosiaalisella medialla, josta arkikielessä käytetään usein lyhennystä some, tarkoitetaan sähköisessä tietoverkossa jaettavia, yhteisöllisesti tuotettuja mediasisältöjä. Yhteisöllisesti tuotettu tarkoittaa sitä, että sosiaalisessa mediassa perinteinen raja viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä on kadonnut. Kaikki yhteisöpalvelujen käyttäjät ovat yhtä aikaa sekä lähettäjiä että vastaanottajia. Internetissä toimii nykyään lukemattomia erilaisia sosiaalisen median palveluja, joista yleisesti tunnetuimpia ovat tällä hetkellä erilaiset blogit, Facebook, YouTube, Wikipedia, LinkedIn ja Twitter. Myös erilaiset virtuaalitodellisuudet (esim. Second Life), voidaan luokitella osaksi sosiaalista mediaa. Monet sosiaalisen median yhteisöt, kuten esimerkiksi Facebook, rakentuvat kansainvälisten suuryritysten luomille alustoille. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden käytön ehdot (esim. yksityisyysasetukset) voivat muuttua milloin tahansa ilman palvelun käyttäjän suostumusta ja jopa ilman ennakkovaroitusta. Ne eivät siis ole organisaation itsensä hallittavissa, mikä olennaisesti rajoittaa niiden käyttöä palvelujen tuotannossa. Sosiaalisen median välineitä (blogit, wikit ja facebookit) voidaan kuitenkin ottaa käyttöön myös organisaation omissa verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi intranetissä. Sosiaalisen median sisältö voi olla joko kokonaan julkista (esim. Twitter) tai nähtävissä niin haluttaessa vain profiilin ylläpitäjän hyväksymille henkilöille (esim. osa Facebook-tileistä). Organisaatioviestinnän näkökulmasta sosiaalisen median palvelut ovat kuitenkin aina vähintään puolijulkisia ennen kaikkea sen vuoksi, että palvelujen käyttöehdot eivät ole viestijän itsensä hallittavissa. Lisäksi palvelujen ylläpitäjät keräävät tietoa käyttäjistä lähinnä kaupallisiin tarkoituksiin. On myös muistettava, että kerran palveluun syötettyä sisältöä ei yleensä voi poistaa. Lakisääteisesti salassa pidettävää tietoa ei saa lainkaan käsitellä sosiaalisessa mediassa. Organisaatiokäytössä sosiaalinen media on vain julkisen tiedon julkaisukanava.

4 1.1. Sosiaalisen median avain oma tili/profiili Sosiaalisessa mediassa toimiminen edellyttää yleensä, että henkilö tai jonkin toiminnon ylläpitäjä luo oman profiilin eli käyttäjätilin kuhunkin käytettävään palveluun. Käyttäjätilin tunnuksen luominen taas edellyttää vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen antamista. Profiilin voi halutessaan piilottaa muilta käyttäjiltä. Sosiaalisen median profiili ja siihen liittyvä verkkoidentiteetti voi olla joko työhön liittyvä (organisaatioprofiili tai asiantuntijaprofiili) tai täysin yksityinen profiili. profiili = käyttäjätili + käyttäjätunnus verkkoidentiteetti Käyttäjän kannattaa perehtyä kunkin yhteisöpalvelun omiin erityisiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Esimerkiksi Facebookissa on syytä tehdä ero sivun ja ryhmän välille. Sivu on aina julkinen, se näkyy hakukonehauissa ja siitä saa tilastoja. Ryhmä voi olla avoin, suljettu tai salainen. Avoin ryhmä mahdollistaa julkisen, myös ei-jäsenille näkyvän toiminnan. Suljettu ryhmä antaa ylläpitäjälle mahdollisuuden valita, ketkä voivat liittyä ryhmään, mutta toiminnasta jää uutisia jäsenten seinille. Salainen ryhmä ei näy muille, ja sinne pääsee vain kutsulla. Mikään Facebookin ympäristöistä ei kuitenkaan sovi organisaation luottamuksellisen tiedon jakamiseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuonna 2012 käyttöönotettavasta intranetistä voidaan varata suljettuja työryhmätiloja, joissa voidaan käydä työryhmän sisäistä keskustelua. Lakisääteisesti salassa pidettävää tietoa (esim. potilastietoja) sielläkään ei voida käsitellä Sosiaalisen median käyttö maakunta-kuntayhtymässä Sosiaalisen median (some) käytössä pääsääntö on, että työprofiili ja yksityinen profiili pidetään erillään. Saattaa kuitenkin olla, että joku henkilö yhdistetään työtehtäväänsä niin vahvasti, että yksityisen ja julkisen rajaa on vaikea vetää. Tällaisissa tapauksissa sosiaalisen median käytössä on noudatettava tarkkaa harkintaa. Rajatapauksia ovat myös yksittäisen työntekijän yksityiset, mutta nimenomaan ammatilliseen verkostoitumiseen tarkoitetut asiantuntijaprofiilit (esim. LinkedIn). Lähtökohtaisesti yksityisessä profiilissa ei käytetä työnantajan sähköpostiosoitetta, kun taas työprofiilissa käytetään työsähköpostia. Jos yksityisen asiantuntijaprofiilin tarkoituksena on ammatillinen verkostoituminen, työntekijä voi kuitenkin käyttää työnantajan sähköpostiosoitetta ja varmistuksena työnantajan verkkosivujen osoitetta. Työpaikan sähköpostin ja muiden työvälineenä käytettävien ohjelmistojen salasanoja ei kuitenkaan saa tietoturvasyistä käyttää sosiaalisen median profiileissa, olivatpa ne sitten yksityisiä tai työrooliin kytkeytyviä. Yksityisen ja työprofiilin erottamisesta seuraa, että yksityistä profiilia ei yleensä käytetä työaikana. Sen sijaan sosiaalisen median käyttö työvälineenä on normaalia työaikaa.

5 2. Somen käyttö työvälineenä Tällä hetkellä Kainuun maakunta -kuntayhtymä käyttää sosiaalisen median palveluista eniten Facebookia, jossa maakunta-kuntayhtymällä on jo useita organisaatiosivustoja (listaus liitteenä 1). Myös blogeja on käytössä monia, esimerkiksi hankkeisiin ja verkko-opetukseen liittyen. Julkisen blogin kirjoittaminen on tällä hetkellä mahdollista, vaikkei Kainuun maakunta - kuntayhtymällä itsessään olekaan omaa blogialustaa. Tarvittaessa sellainen voidaan kuitenkin hankkia. Kaikkien edellä mainittujen sivustojen ja blogien osoitteet löytyvät maakunta-kuntayhtymän ulkoiselta verkkosivulta osoitteesta Vuonna 2012 käyttöön otettava uusi intranet sisältää myös alustat sisäisten blogien ja wikien kirjoittamiseen. Niiden käyttö ohjeistetaan uuden intran käyttöönoton yhteydessä Sosiaalisen median käytön periaatteet Sosiaalista mediaa (some) käytetään Kainuun maakunta -kuntayhtymässä harkitusti työvälineenä. Koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä ei ole tarkoituksenmukaista määritellä pysyvässä ohjeistuksessa, mitä kaikkia mahdollisia some-palveluja organisaatiossa voidaan eri tilanteissa käyttää. Käytön tarpeellisuus ja siihen liittyvät riskit harkitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti Kainuun maakunta-kuntayhtymässä voidaan käyttää sosiaalista mediaa ainakin a) tiedottamiseen, b) markkinointiin, c) maakunta-kuntayhtymän ja kansalaisten vuorovaikutuksen edistämiseen, d) palvelujen kehittämiseen sekä e) rekrytointiin. Lisäksi työntekijöiden verkostoituminen asiantuntijaprofiilien avulla on mahdollista. Yksilön tietosuojaan liittyvät näkökohdat on aina huomioitava sosiaalisen median alustalle luodun palvelun käyttöönotossa ja ylläpidossa. Tietosuojariskit kirjataan palvelun suunnitteluvaiheessa viestinnältä saatavissa olevan ohjeen mukaan. Mikäli kartoitus osoittaa, että riskit ovat huomattavia, asia pitää tuoda maakunta-kuntayhtymän tietosuojatyöryhmän käsittelyyn. Työryhmä myös arvioi oma-aloitteisesti maakuntakuntayhtymässä käytössä olevien some-palvelujen tietosuojariskejä. Tietosuojatyöryhmä: pj. hallintojohtaja Kalevi Yliniemi siht. arkistopäällikkö Hilkka Karivuo

6 2.2. Organisaatioprofiili Kainuun maakunta -kuntayhtymässä työvälineenä käytetään pääsääntöisesti niin sanottua organisaatioprofiilia. Palveluun kirjaudutaan työyksikön yhteiseen sähköpostiosoitteeseen (esim. tai työntekijän henkilökohtaiseen työsähköpostiin kytketyllä tunnuksella. Palvelun ylläpitäjiä tulee yleensä olla useampia kuin yksi, jotta palveluun ei tule katkoksia esimerkiksi lomien aikana. Tunnuksia ei kuitenkaan pidä luovuttaa tilapäisestikään yksikön ulkopuolelle. Organisaatioprofiilissa voidaan käyttää maakunta-kuntayhtymän logoa tai konserniin kuuluvan liikelaitoksen yhteydessä liikelaitoksen omaa logoa. Logon käyttäminen ei ole pakollista, jos sen katsotaan jäykistävän vuorovaikutusta. Sivustolta on kuitenkin käytävä selvästi ilmi, mikä organisaatio palvelua tuottaa. Myös organisaation yhteystietojen ja verkko-osoitteen pitää löytyä sivustolta. Organisaatioprofiilia käyttävän palvelun ylläpitäjät ja sisällöntuottajat edustavat yksiselitteisesti työnantajaa. Työnantajalla on täysi oikeus määrätä, mitä tällaisella tunnuksella voidaan tehdä ja millaisiin keskusteluihin sillä voidaan osallistua. Organisaatioprofiilin eräs alalaji on sellainen käyttäjätili, jossa yksittäinen työntekijä toimii asiantuntijaroolissa työnantajan edustajana. Tällaista profiilia nimitetään jatkossa virkaprofiiliksi. Virkaprofiilin käyttö voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun projektipäällikkö kirjoittaa blogia omalla nimellään, mutta nimenomaan projektipäällikön (julkis)roolissa. Tällaista käyttäjätiliä koskevat samat ohjeet kuin organisaatioprofiileja. työprofiili = organisaatioprofiili & virkaprofiili 2.3. Organisaatioprofiilin tyylilaji Toiminta sosiaalisessa mediassa on aina osa organisaation maineen hallintaa. Omilla sivuilla puututaan tarvittaessa epäasialliseen viestintään poistamalla laittomuudet (esim. kunnianloukkaukset) ja muut selkeästi epäasialliset viestit ilman eri ilmoitusta. Asiallisia kriittisiä kommentteja ei pidä poistaa, sillä sosiaalisen median luonteeseen kuuluu avoin ja kriittinen keskustelu. Virheelliset tiedot kuitenkin pyritään oikaisemaan. Organisaatiotunnuksilla toimiva käyttäjä ei korjaa muilla sivustoilla esiintyviä virheellisiä tietoja eikä puutu muualla käytävään keskusteluun. Maakunta-kuntayhtymän viestintä- ja markkinointiyksikkö seuraa sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa maakuntakuntayhtymästä käytävää keskustelua siinä määrin kun resurssit sen sallivat. Käytännössä sosiaalisen median, samoin kuin muidenkin verkkokeskustelujen, hallinta on kuitenkin mahdotonta (erilaiset keskustelu- ja kommenttipalstat, Facebookin yhteisö- eli varjosivustot jne.). Työprofiilissa julkaistavan aineiston tulee olla hyvän maun mukaista, ja päivitysten pitää olla kulloinkin käytettävän profiilin luonteeseen soveltuvia. Organisaatio ei osallistu väittelyihin, eikä provokatiivisiin viesteihin reagoida. Laittomat, voimakkaan aggressiiviset tai muuten selvästi epäasialliset viestit poistetaan. Vastavoimana tyylilajin hyvin hallitseva kirjoittaja voi asiaa ensin tarkkaan harkittuaan joskus käyttää hyväntahtoista huumoria.

7 Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen edellyttää keskimääräisestä virkakielestä poikkeavan tyylin omaksumista. Päivitysten on oltava puhekielisiä, suhteellisen lyhyitä, tiiviitä ja ilmaisuvoimaisia. Esimerkiksi Facebookiin kirjoitetaan usein vain lyhyt mielenkiinnon herättävä tiivistelmä, johon liitetään verkkosivuilla olevaan tietoon johtava linkki. Blogien kirjoittajien kannattaa pyrkiä kehittämään persoonallinen ja erottuva oma ääni. Kaikissa tapauksissa on tärkeää muistaa, että puhekielinen ilmaisu ei tarkoita äidinkielen perussäännöistä luopumista. Kuvat elävöittävät some-julkaisuja. Organisaatiotoimijan on kuitenkin huolehdittava erityisen tarkoin siitä, että julkaisijalla on kuviin täydet oikeudet. Organisaatioiden julkaisutoimintaa sosiaalisessa mediassa säätelee sama lainsäädäntö kuin kuvien julkaisemista mediassa muutenkin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkisella paikalla saa kuvata ja kuvia julkaista ilman kuvissa esiintyvien henkilöiden lupaa, mikäli kuvat eivät erityisesti tuo esiin jotain yksityiseksi miellettyä toimintaa (esim. suutelemista tai nenän kaivamista). Yksityishenkilöiden kuvien tai suljetuissa tilaisuuksissa otettujen kuvien julkaisu edellyttää aina asianomaisten lupaa. Lupa pyydetään kirjallisena, ja se arkistoidaan palvelusta vastaavaan yksikköön. Maakunta-kuntayhtymän valokuvauslupalomakkeet löytyvät Kaimasta viestinnän sivuilta Työvälineenä käytettävän some-profiilin käyttöönotto Työvälineenä käytettävän profiilin perustaminen edellyttää maakunta-kuntayhtymässä 1) tulosyksikön esimiehen suostumusta ja 2) sosiaalisen median käyttöä koordinoivan viestintäyksikön kuulemista. Mikäli uuteen julkaisukanavaan havaitaan liittyvän merkittäviä tietoturvariskejä, asia pitää tuoda myös 3) tietosuojatyöryhmän käsittelyyn. Ennen uuden some-pohjaisen palvelun tai uuden sosiaalisen median julkaisukanavan perustamista tulosyksikön täytyy selvittää: mitä varten palvelu perustetaan ketä sillä tavoitellaan mikä sosiaalisen median alusta sopii tarkoitukseen mitä sisältöjä palveluun on tarkoitus tuottaa kuka tuottaa sisällöt millaisia resursseja palvelun ylläpitämiseen tarvitaan millaisia teknisluonteisia tietoturvallisuuskysymyksiä pitää ottaa huomioon millaisia yksilön tietosuojaan liittyviä kysymyksiä pitää ottaa huomioon Palvelun perustamista pohdittaessa yksikön on siis syytä perehtyä yleisellä tasolla sosiaalisen median alustoihin, niiden alueelliseen tavoittavuuteen (eli potentiaalisten kainuulaisten käyttäjien määrään) ja kunkin yhteisöpalvelun käytön ehtoihin. Apua ja tukea saa viestintäyksiköltä osoitteesta tai sosiaalisen median vastuuhenkilöltä Minna Mustoselta

8 Uuden organisaatiopohjaisen käyttäjätilin perustamisesta kannattaa keskustella sosiaalisen median käyttöä koordinoivan viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa. Niukkojen resurssien käyttäminen useisiin samankaltaisiin palveluihin ei ole tarkoituksenmukaista, ja useiden samankaltaisten sivustojen perustaminen heikentää kaikkien vaikuttavuutta. Viestintä voi myös parantaa uuden julkaisukanavan tunnettuutta antamalla markkinointitukea. Samalla viestintäyksikkö kerää käyttäjäkokemuksia eri palveluista ja pystyy kertomaan eri palvelujen rajoituksista ja mahdollisuuksista Yksikön ja sen esimiehen vastuut Mikäli sosiaalisen median kanava päätetään ottaa jossain yksikössä käyttöön, palvelua ylläpitävä työyksikkö omistaa uuden profiilin. Tämä tarkoittaa sitä, että viime kädessä tulosyksikön esimies vastaa sosiaalisen median kautta toteutettavasta palvelusta samoin kuin muistakin yksikön tuottamista palveluista. Tässä suhteessa toteutetaan samaa hajautetun viestinnän periaatetta kuin esimerkiksi mediatiedotuksessa ja ilmoitusten käytössä. On myös muistettava varata uuden sosiaaliseen mediaan perustuvan palvelun ylläpitoon riittävästi resursseja. Useissa tapauksissa (esim. blogit ja Facebook) sosiaalisen median uskottava käyttö edellyttää aktiivista läsnäoloa. Nyrkkisääntö esimerkiksi Facebookissa on, että päivityksiä pitää tehdä vähintään kerran viikossa. Kunkin organisaatioprofiilin vastuuhenkilöt vastaavat sekä palvelun sisällöntuotannosta että sivuston muusta ylläpidosta, mahdollisesti esiin tuleviin kysymyksiin vastaamisesta samoin kuin asiattomien viestien poistamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he vastaavat osaltaan myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän maineenhallinnasta. Siinä suhteessa nopeita reaktioita ja avoimuutta edellyttävä sosiaalinen media onkin vaativa toimintaympäristö. Kunkin työprofiilia ylläpitävän yksikön esimies vastaa myös palvelua päivittävien työntekijöiden henkilöturvallisuudesta. Sosiaalisessa mediassa työroolissa toimivan henkilön tulee kääntyä esimiehensä puoleen, jos hän kokee joutuneensa kiusaamisen, häirinnän tai uhkailun kohteeksi tai jos hän muusta syystä kokee, että hänen turvallisuutensa on vaarantunut. Henkilöturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen Hänen puoleensa voi kääntyä myös silloin, jos esimies katsoo, että maakunta-kuntayhtymään palvelussuhteessa oleva henkilö käyttäytyy sosiaalisessa mediassa sopimattomalla ja/tai tämän ohjeen kanssa ristiriitaisella tavalla. Tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa apua saa tietohallinnolta osoitteesta

9 3. Asiantuntijaprofiilin käyttö maakunta-kuntayhtymässä Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijät voivat niin halutessaan käyttää myös niin sanottuja asiantuntijaprofiileja, jotka ovat luonteeltaan julkisen ja yksityisen rajamailla. Näihin palveluihin, joista tyypillinen esimerkki on LinkedIn, kirjaudutaan joko työnantajan tarjoamalla henkilökohtaisella (sähköposti)tunnuksella tai omalla yksityisellä (sähköposti) tunnuksella. Palvelun käyttäjä mainitsee työnantajansa, mutta toimii palvelussa asiantuntijaroolissa yksityishenkilönä. Asiantuntijaprofiilin käyttö ei sinällään edellytä työnantajan suostumusta, mutta palvelun käytöstä työajalla tulee keskustella esimiehen kanssa. 4. Suosituksia yksityiseen sosiaalisen median käyttöön Työnantajalla ei ole oikeutta säädellä työntekijän toimintaa silloin, kun työntekijä käyttää sosiaalisen median palvelua omilla yksityisillä sähköpostitunnuksillaan täysin yksityisessä roolissa. Tällainen sosiaalisen median käyttö ei kuitenkaan ole työaikaa, eikä yksityisessä profiilissa pidä käyttää työnantajan sähköpostiosoitetta. On kuitenkin muistettava, että myös yksityisessä roolissa työntekijää sitovat työhön liittyvät salassapitosäädökset ja työlainsäädäntöön perustuvat lojaliteettivelvoitteet samoin kuin virkavastuu. Esimerkiksi salassapitovelvollisuus asiakas/potilastietojen osalta jatkuu vielä palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin. Voidaan myös katsoa, että mikäli henkilö ilmoittaa yksityisessä profiilissa työnantajansa nimen, hän esiintyy itse asiassa työnantajansa epävirallisena edustajana ainakin silloin, jos työntekijä keskustelee työhön liittyvistä asioista tai työnantajastaan. Työasioiden käsittely yksityisessä profiilissa edellyttää siis aina tarkkaa harkintaa. Sellaisten henkilöiden, jotka antavat organisaatiolle kasvot julkisuudessa tai joiden turvallisuus tai joiden hoitamien tehtävien turvallisuus voi vaarantua heitä koskevien tietojen leviämisestä, pitää pohtia sosiaalisen median käyttöään erityisen tarkoin. Kaikkien sosiaalisen median käyttäjien kannattaa aina huolehtia tietoturvasta, sillä ajattelemattomuuden ja huolimattomuuden seuraukset voivat olla vakavia. Muista siis: sosiaalisessa mediassa julkaistua sisältöä ei välttämättä koskaan saa sieltä pois älä ole naiivi, älä paljasta itsestäsi arkaluontoista tietoa älä julkaise työpaikkasi rutiineja liian tarkkaan, se voi olla tietoturvariski mieti, millaisia kuvia lataat profiiliisi älä lataa kuvia muista henkilöistä ilman lupaa tarkista aina profiilisi yksityisyysasetukset ja palvelun käyttöehdot huomioi palvelujen koko ajan muuttuvat käyttöehdot käytä riittävän vaikeita salasanoja älä klikkaile epämääräisiä linkkejä, jotka voivat esimerkiksi levittää haittaohjelmia pidä tietokoneesi haittaohjelmien torjunta ajan tasalla älä hyväksy tuntemattomia verkostoosi kaikkia tuttujakaan ei ole pakko hyväksyä some-kavereiksi muista, että sosiaalisen median käyttö ei edelleenkään ole kansalaisvelvollisuus

10 5. LÄHTEET: Aalto, Tuija (toim.) (2010) Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle. Oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikkö. nnollepa Kainuun maakunta -kuntayhtymän sähköpostin käyttöpolitiikka ja ohjesääntö. MH /versio Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (2010) Sosiaalisen median tietoturvaohje.

Sosiaalisen median käyttöohje

Sosiaalisen median käyttöohje Sosiaalisen median käyttöohje 2 (5) Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Taustaa... 3 Sosiaalisen median tukemat ydintoiminnot ja tavoitteet... 4 Osallistumisen periaatteet... 4 Koulutus... 5 Tietoturvallisuus...

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAOHJEET ULKOISEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Julkaisuvuosi 2015 www.epliitto.fi 1. YLEISOHJEET... 3 2. ESIINNY OMANA ITSENÄSI... 3 3. HENKILÖKOHTAISEN MIELIPITEEN ILMAISEMINEN...

Lisätiedot

Sosiaalinen media on luonteeltaan keskustelevaa, pyri osallistumaan verkkokeskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin.

Sosiaalinen media on luonteeltaan keskustelevaa, pyri osallistumaan verkkokeskusteluihin ja vastaamaan kysymyksiin. SOMEOHJE Mitä tavoitellaan ja miten Sosiaalisen median ohje kannustaa yksilöitä ja työntekijöitä käyttämään ja kokeilemaan sosiaalisen median välineitä. Sosiaalinen media tarjoaa luontevan mahdollisuuden

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 11.1.2011 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖPOLITIIKKA Mikä on sosiaalinen media Sosiaalinen media on vaikutuskanava, joka yhdistää sisällöt ja ihmiset käytännöllisesti

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard

Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön. Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Syvemmälle sosiaaliseen mediaan palvelut hyötykäyttöön Christina Forsgård Twitter: kittikatti LinkedIn: fi.linkedin.com/in/christinaforsgard Sosiaalisessa mediassa toimimisen edellytykset Sosiaalinen media

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Sosiaalisen median käytännöt Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä

Sosiaalisen median käytännöt Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä Hyväksytty koulutuskuntayhtymän johtoryhmässä 23.8.10, päivitys 31.5.10 Juha Luomala, Henry Paananen Sosiaalisen median käytännöt Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä PIKAOHJE: Käytä työaikana sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson

Sosiaalinen media Lions-toiminnassa. Thorleif Johansson Sosiaalinen media Lions-toiminnassa Thorleif Johansson Lionit sosiaalisessa mediassa Google: http://www.google.com/profiles/lionsclubsorg Voimmeko jatkaa menemättä sinne? YouTube: http://www.youtube.com/...

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Sosiaalisen median toimintaohje

Sosiaalisen median toimintaohje Sosiaalisen median toimintaohje Tämän toimintaohjeen on laatinut kehittämispalvelut yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa. Ohje sisältää toimintaohjeet sosiaalisen median käyttöön ja ohjaa työntekijöiden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Sosiaalisen median ohje

TAMMELAN KUNTA. Sosiaalisen median ohje TAMMELAN KUNTA Sosiaalisen median ohje SISÄLLYS 1 Sosiaalisen median määritelmä... 3 2 Sosiaalisen median hyödyt ja mahdollisuudet... 3 3 Tavoitteet, resursointi ja päätös... 4 4 Käyttöönotto... 5 5 Ylläpito...

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje Sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Lempäälän kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti ja kunnan

Lisätiedot

Verkko-ohjaaja hankkeen koulutuspäivä Verkko-ohjauksen välineet ja niiden tietoturva vertaistuutoroinnissa

Verkko-ohjaaja hankkeen koulutuspäivä Verkko-ohjauksen välineet ja niiden tietoturva vertaistuutoroinnissa Verkko-ohjaaja hankkeen koulutuspäivä 11.4.2017 Verkko-ohjauksen välineet ja niiden tietoturva vertaistuutoroinnissa Vastaa kysymykseen verkossa: https://goo.gl/srtqag 1 Verkkoneuvotteluvälineiden ja tuettujen

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Sosiaalinen Media = SoMe

Sosiaalinen Media = SoMe Sosiaalinen Media = SoMe Digityöpaja, 28.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana kolmessa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN LINJAUKSET HENKILÖSTÖLLE:

SOSIAALISEN MEDIAN LINJAUKSET HENKILÖSTÖLLE: SOSIAALISEN MEDIAN LINJAUKSET HENKILÖSTÖLLE: ROVANIEMEN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄNÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Rovaniemen kaupunkina haluamme kannustaa työntekijöitämme aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Työntekijämme

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Päivitetty TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Päivitetty 11.5.2017 TIETOVERKON JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 2 (5) JOHDANTO Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian (myöhemmin Omnia) tietoverkon ja -järjestelmien sitovat Omnian opiskelijoita

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Sosiaalisen median periaatteet ja ohjeistus

Sosiaalisen median periaatteet ja ohjeistus Sosiaalisen median periaatteet ja ohjeistus OSAOn johtoryhmän hyväksymä 24.11.2011, Versio 1.1 Sisältö: 1 Sosiaalisen median periaatteet... 2 1.1 Ohjeistuksen lähtökohdat... 2 1.2 Sosiaalinen media organisaation

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia

Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia Työelämä 2020 -hanke Sosiaalisen median strategia 25.10.2013 Okimo Clinic Oy 2 (6) Sisällys Sosiaalinen media - hyödyt ja haasteet Lähtökohdat Pääteesit sosiaaliseen mediaan Kohderyhmät Äänensävy Sosiaalisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Varkauden kaupunki Tietohallinnon ohjaustiimi 20.4.2011 Yleistä Ohjeeseen on koottu Varkauden kaupungin toimintatavat ja vastuut sosiaalisen median käytössä. Ohje sisältää yleisiä

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa

Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa Tietoturvallisuuden huoneentaulu mitä jokaisen on hyvä muistaa 2.10.2017 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko Petri Puhakainen, valtioneuvoston tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa

sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa sivistystoimiala Sosiaalisen median käyttö Lahden nuorisopalveluissa Tiedoxi-tiimi 2010 Taitto Media-akseli,Tuija Torikka Mikä sosiaalinen media on? Sosiaalinen media on tietoverkkoja hyödyntävä vuorovaikutteinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Paimion kaupungin ohjeistus sosiaalisen median käytön tehostamiseen. Älä twittaa kintaalla

Paimion kaupungin ohjeistus sosiaalisen median käytön tehostamiseen. Älä twittaa kintaalla Paimion kaupungin ohjeistus sosiaalisen median käytön tehostamiseen Älä twittaa kintaalla Sisällys Miksi meidänkin kannattaa olla somessa?... 2 Visio... 2 Sosiaalisen median käytön tavoitteet Paimion kaupungissa...

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk

Some-suunnitelma/ strategia. Seppo Kainulainen, Karelia-amk Some-suunnitelma/ strategia Seppo Kainulainen, Karelia-amk Lähde: http://www.tuplaamo.fi Huomionarvoisia asioita Somen käyttöönotossa - Tutustu palveluihin ja seuraa niitä, ennen kuin päätät siirtää toimintasi

Lisätiedot

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä

Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Yhdistyksen viestintä ja verkkoviestintä Suomen Ladun koulutus Salo 25.4.2014 Piritta Seppälä Viestintä-Piritta www.viestintapiritta.fi keskiviikkona 2. huhtikuuta 2014 Kuka Viestintä-Piritta? keskiviikkona

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA

KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA KRIISIVIESTINTÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA Pohdittavaa 1: Ohjaajan raivoaminen Nuoret linkittävät nuorisotalon Facebook seinälle pari tuntia sitten kuvatun Youtube -videon, missä työntekijä raivoaa nuorisotalolla

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011

mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 Sosiaalinen media mahdollisuuksia paikallisyhdistyksille Suomen omaishoitajien verkosto 26.10.2011 1 Sosiaalisen median määrittely Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje

Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje 3.3.2015 Sivu 1 / 5 Johtoryhmä 24.3.2015 Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median ohje Hämeenkyrön kunnan sosiaalisen median strategia Hämeenkyrön kunnan some-strategiaan kuuluu, että kunta ja kunnan henkilöstö

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma

SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 (5) SosKanta-hankkeen viestintäsuunnitelma 1 Yleistä SosKanta-hankkeessa viestitään sekä organisaation sisällä että ulkoisesti. THL vastaa Kansa-hankkeen ja Kanta-palveluiden käyttöönoton kansallisesta

Lisätiedot

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA

SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE TIIVISTELMÄ RAPORTISTA 0 SOME -KYSELY SAARIJA RVEN PERUSKOULUN 5.-9. LUOKKALAISILLE JA TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE 24.10-10.11.2017 TIIVISTELMÄ RAPORTISTA SOFIA AHONEN, KULTTUURITOIMEN HARJOITTELIJA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1 1

Lisätiedot

Facebook. Tilin luominen

Facebook. Tilin luominen Facebook Tilin luominen Facebook-tili Yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi tili Tili tulisi luoda omalla nimellä Yksityisyysasetuksista kannattaa pitää huolta alusta alkaen 2 Tilin luominen alkaa osoitteessa

Lisätiedot

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas

Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa. AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Sosiaalisen median haasteet työsuhteessa AA, VT Kirsi-Marja Salokangas Krogerus Kirsi-Marja Salokangas 23 November 2010 ASIANAJOTOIMISTO KROGERUS OY yksi viidestä suurimmasta asianajotoimistosta Suomessa

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

Laurean SOME-ohjeet. 1. Mikä on sosiaalinen media?

Laurean SOME-ohjeet. 1. Mikä on sosiaalinen media? 1 Laurean SOME-ohjeet Päivitetty 31.8.2015 1 Mikä on sosiaalinen media?... 1 2 Sinä ja some... 2 3 Some ja asiantuntijuus... 2 4 Some ja oppimisprosessin ohjaus... 3 5 Some Laureassa... 3 6 Tietoturva

Lisätiedot

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa

IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa IT-palvelut ja tietoturvallisuus Tampereen yliopistossa Tietotekniikkataidot 12.3.2014 Sisältö Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla Yliopiston intranet Opiskelijan tietotekniikkaopas pääkohdat ja täydennyksiä

Lisätiedot

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä

Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Mitä ope)ajan tulee /etää ne/stä ja sosiaalisesta mediasta Jyväskylä, 29.11. Oskari Uo/nen vies/ntäkonsul?, yri)äjä Millaisia kokemuksia ja ajatuksia teillä on sosiaalisesta mediasta? Mihin koulussa voitaisiin

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä

Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä Sosiaalisen median hyödyntäminen oppimistehtävissä PAOK paokhanke.ning.com #paokhanke (Twitter) facebook.com/paok-verkosto Kevät 2013 Tuija Leppäharju ja Annika Alapiha Hatanpään lukio Facebook työtilana

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Kymenlaakson Kyläportaali

Kymenlaakson Kyläportaali Kymenlaakson Kyläportaali Klamilan vertaistukiopastus Tietoturva Tietoturvan neljä peruspilaria 1. Luottamuksellisuus 2. Eheys 3. Saatavuus 4. (Luotettavuus) Luottamuksellisuus Käsiteltävää tietoa ei paljasteta

Lisätiedot