Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka"

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa

2 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ SOMEN KÄYTTÖ TYÖVÄLINEENÄ SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖN PERIAATTEET ORGANISAATIOPROFIILI ORGANISAATIOPROFIILIN TYYLILAJI TYÖVÄLINEENÄ KÄYTETTÄVÄN SOME-PROFIILIN KÄYTTÖÖNOTTO YKSIKÖN JA SEN ESIMIEHEN VASTUUT ASIANTUNTIJAPROFIILIN KÄYTTÖ MAAKUNTA-KUNTAYHTYMÄSSÄ SUOSITUKSIA YKSITYISEEN SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN LÄHTEET:... 9

3 1. Yleistä sosiaalisesta mediasta Sosiaalisella medialla, josta arkikielessä käytetään usein lyhennystä some, tarkoitetaan sähköisessä tietoverkossa jaettavia, yhteisöllisesti tuotettuja mediasisältöjä. Yhteisöllisesti tuotettu tarkoittaa sitä, että sosiaalisessa mediassa perinteinen raja viestin lähettäjän ja vastaanottajan välillä on kadonnut. Kaikki yhteisöpalvelujen käyttäjät ovat yhtä aikaa sekä lähettäjiä että vastaanottajia. Internetissä toimii nykyään lukemattomia erilaisia sosiaalisen median palveluja, joista yleisesti tunnetuimpia ovat tällä hetkellä erilaiset blogit, Facebook, YouTube, Wikipedia, LinkedIn ja Twitter. Myös erilaiset virtuaalitodellisuudet (esim. Second Life), voidaan luokitella osaksi sosiaalista mediaa. Monet sosiaalisen median yhteisöt, kuten esimerkiksi Facebook, rakentuvat kansainvälisten suuryritysten luomille alustoille. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden käytön ehdot (esim. yksityisyysasetukset) voivat muuttua milloin tahansa ilman palvelun käyttäjän suostumusta ja jopa ilman ennakkovaroitusta. Ne eivät siis ole organisaation itsensä hallittavissa, mikä olennaisesti rajoittaa niiden käyttöä palvelujen tuotannossa. Sosiaalisen median välineitä (blogit, wikit ja facebookit) voidaan kuitenkin ottaa käyttöön myös organisaation omissa verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi intranetissä. Sosiaalisen median sisältö voi olla joko kokonaan julkista (esim. Twitter) tai nähtävissä niin haluttaessa vain profiilin ylläpitäjän hyväksymille henkilöille (esim. osa Facebook-tileistä). Organisaatioviestinnän näkökulmasta sosiaalisen median palvelut ovat kuitenkin aina vähintään puolijulkisia ennen kaikkea sen vuoksi, että palvelujen käyttöehdot eivät ole viestijän itsensä hallittavissa. Lisäksi palvelujen ylläpitäjät keräävät tietoa käyttäjistä lähinnä kaupallisiin tarkoituksiin. On myös muistettava, että kerran palveluun syötettyä sisältöä ei yleensä voi poistaa. Lakisääteisesti salassa pidettävää tietoa ei saa lainkaan käsitellä sosiaalisessa mediassa. Organisaatiokäytössä sosiaalinen media on vain julkisen tiedon julkaisukanava.

4 1.1. Sosiaalisen median avain oma tili/profiili Sosiaalisessa mediassa toimiminen edellyttää yleensä, että henkilö tai jonkin toiminnon ylläpitäjä luo oman profiilin eli käyttäjätilin kuhunkin käytettävään palveluun. Käyttäjätilin tunnuksen luominen taas edellyttää vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen antamista. Profiilin voi halutessaan piilottaa muilta käyttäjiltä. Sosiaalisen median profiili ja siihen liittyvä verkkoidentiteetti voi olla joko työhön liittyvä (organisaatioprofiili tai asiantuntijaprofiili) tai täysin yksityinen profiili. profiili = käyttäjätili + käyttäjätunnus verkkoidentiteetti Käyttäjän kannattaa perehtyä kunkin yhteisöpalvelun omiin erityisiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Esimerkiksi Facebookissa on syytä tehdä ero sivun ja ryhmän välille. Sivu on aina julkinen, se näkyy hakukonehauissa ja siitä saa tilastoja. Ryhmä voi olla avoin, suljettu tai salainen. Avoin ryhmä mahdollistaa julkisen, myös ei-jäsenille näkyvän toiminnan. Suljettu ryhmä antaa ylläpitäjälle mahdollisuuden valita, ketkä voivat liittyä ryhmään, mutta toiminnasta jää uutisia jäsenten seinille. Salainen ryhmä ei näy muille, ja sinne pääsee vain kutsulla. Mikään Facebookin ympäristöistä ei kuitenkaan sovi organisaation luottamuksellisen tiedon jakamiseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuonna 2012 käyttöönotettavasta intranetistä voidaan varata suljettuja työryhmätiloja, joissa voidaan käydä työryhmän sisäistä keskustelua. Lakisääteisesti salassa pidettävää tietoa (esim. potilastietoja) sielläkään ei voida käsitellä Sosiaalisen median käyttö maakunta-kuntayhtymässä Sosiaalisen median (some) käytössä pääsääntö on, että työprofiili ja yksityinen profiili pidetään erillään. Saattaa kuitenkin olla, että joku henkilö yhdistetään työtehtäväänsä niin vahvasti, että yksityisen ja julkisen rajaa on vaikea vetää. Tällaisissa tapauksissa sosiaalisen median käytössä on noudatettava tarkkaa harkintaa. Rajatapauksia ovat myös yksittäisen työntekijän yksityiset, mutta nimenomaan ammatilliseen verkostoitumiseen tarkoitetut asiantuntijaprofiilit (esim. LinkedIn). Lähtökohtaisesti yksityisessä profiilissa ei käytetä työnantajan sähköpostiosoitetta, kun taas työprofiilissa käytetään työsähköpostia. Jos yksityisen asiantuntijaprofiilin tarkoituksena on ammatillinen verkostoituminen, työntekijä voi kuitenkin käyttää työnantajan sähköpostiosoitetta ja varmistuksena työnantajan verkkosivujen osoitetta. Työpaikan sähköpostin ja muiden työvälineenä käytettävien ohjelmistojen salasanoja ei kuitenkaan saa tietoturvasyistä käyttää sosiaalisen median profiileissa, olivatpa ne sitten yksityisiä tai työrooliin kytkeytyviä. Yksityisen ja työprofiilin erottamisesta seuraa, että yksityistä profiilia ei yleensä käytetä työaikana. Sen sijaan sosiaalisen median käyttö työvälineenä on normaalia työaikaa.

5 2. Somen käyttö työvälineenä Tällä hetkellä Kainuun maakunta -kuntayhtymä käyttää sosiaalisen median palveluista eniten Facebookia, jossa maakunta-kuntayhtymällä on jo useita organisaatiosivustoja (listaus liitteenä 1). Myös blogeja on käytössä monia, esimerkiksi hankkeisiin ja verkko-opetukseen liittyen. Julkisen blogin kirjoittaminen on tällä hetkellä mahdollista, vaikkei Kainuun maakunta - kuntayhtymällä itsessään olekaan omaa blogialustaa. Tarvittaessa sellainen voidaan kuitenkin hankkia. Kaikkien edellä mainittujen sivustojen ja blogien osoitteet löytyvät maakunta-kuntayhtymän ulkoiselta verkkosivulta osoitteesta Vuonna 2012 käyttöön otettava uusi intranet sisältää myös alustat sisäisten blogien ja wikien kirjoittamiseen. Niiden käyttö ohjeistetaan uuden intran käyttöönoton yhteydessä Sosiaalisen median käytön periaatteet Sosiaalista mediaa (some) käytetään Kainuun maakunta -kuntayhtymässä harkitusti työvälineenä. Koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä ei ole tarkoituksenmukaista määritellä pysyvässä ohjeistuksessa, mitä kaikkia mahdollisia some-palveluja organisaatiossa voidaan eri tilanteissa käyttää. Käytön tarpeellisuus ja siihen liittyvät riskit harkitaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti Kainuun maakunta-kuntayhtymässä voidaan käyttää sosiaalista mediaa ainakin a) tiedottamiseen, b) markkinointiin, c) maakunta-kuntayhtymän ja kansalaisten vuorovaikutuksen edistämiseen, d) palvelujen kehittämiseen sekä e) rekrytointiin. Lisäksi työntekijöiden verkostoituminen asiantuntijaprofiilien avulla on mahdollista. Yksilön tietosuojaan liittyvät näkökohdat on aina huomioitava sosiaalisen median alustalle luodun palvelun käyttöönotossa ja ylläpidossa. Tietosuojariskit kirjataan palvelun suunnitteluvaiheessa viestinnältä saatavissa olevan ohjeen mukaan. Mikäli kartoitus osoittaa, että riskit ovat huomattavia, asia pitää tuoda maakunta-kuntayhtymän tietosuojatyöryhmän käsittelyyn. Työryhmä myös arvioi oma-aloitteisesti maakuntakuntayhtymässä käytössä olevien some-palvelujen tietosuojariskejä. Tietosuojatyöryhmä: pj. hallintojohtaja Kalevi Yliniemi siht. arkistopäällikkö Hilkka Karivuo

6 2.2. Organisaatioprofiili Kainuun maakunta -kuntayhtymässä työvälineenä käytetään pääsääntöisesti niin sanottua organisaatioprofiilia. Palveluun kirjaudutaan työyksikön yhteiseen sähköpostiosoitteeseen (esim. tai työntekijän henkilökohtaiseen työsähköpostiin kytketyllä tunnuksella. Palvelun ylläpitäjiä tulee yleensä olla useampia kuin yksi, jotta palveluun ei tule katkoksia esimerkiksi lomien aikana. Tunnuksia ei kuitenkaan pidä luovuttaa tilapäisestikään yksikön ulkopuolelle. Organisaatioprofiilissa voidaan käyttää maakunta-kuntayhtymän logoa tai konserniin kuuluvan liikelaitoksen yhteydessä liikelaitoksen omaa logoa. Logon käyttäminen ei ole pakollista, jos sen katsotaan jäykistävän vuorovaikutusta. Sivustolta on kuitenkin käytävä selvästi ilmi, mikä organisaatio palvelua tuottaa. Myös organisaation yhteystietojen ja verkko-osoitteen pitää löytyä sivustolta. Organisaatioprofiilia käyttävän palvelun ylläpitäjät ja sisällöntuottajat edustavat yksiselitteisesti työnantajaa. Työnantajalla on täysi oikeus määrätä, mitä tällaisella tunnuksella voidaan tehdä ja millaisiin keskusteluihin sillä voidaan osallistua. Organisaatioprofiilin eräs alalaji on sellainen käyttäjätili, jossa yksittäinen työntekijä toimii asiantuntijaroolissa työnantajan edustajana. Tällaista profiilia nimitetään jatkossa virkaprofiiliksi. Virkaprofiilin käyttö voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun projektipäällikkö kirjoittaa blogia omalla nimellään, mutta nimenomaan projektipäällikön (julkis)roolissa. Tällaista käyttäjätiliä koskevat samat ohjeet kuin organisaatioprofiileja. työprofiili = organisaatioprofiili & virkaprofiili 2.3. Organisaatioprofiilin tyylilaji Toiminta sosiaalisessa mediassa on aina osa organisaation maineen hallintaa. Omilla sivuilla puututaan tarvittaessa epäasialliseen viestintään poistamalla laittomuudet (esim. kunnianloukkaukset) ja muut selkeästi epäasialliset viestit ilman eri ilmoitusta. Asiallisia kriittisiä kommentteja ei pidä poistaa, sillä sosiaalisen median luonteeseen kuuluu avoin ja kriittinen keskustelu. Virheelliset tiedot kuitenkin pyritään oikaisemaan. Organisaatiotunnuksilla toimiva käyttäjä ei korjaa muilla sivustoilla esiintyviä virheellisiä tietoja eikä puutu muualla käytävään keskusteluun. Maakunta-kuntayhtymän viestintä- ja markkinointiyksikkö seuraa sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa maakuntakuntayhtymästä käytävää keskustelua siinä määrin kun resurssit sen sallivat. Käytännössä sosiaalisen median, samoin kuin muidenkin verkkokeskustelujen, hallinta on kuitenkin mahdotonta (erilaiset keskustelu- ja kommenttipalstat, Facebookin yhteisö- eli varjosivustot jne.). Työprofiilissa julkaistavan aineiston tulee olla hyvän maun mukaista, ja päivitysten pitää olla kulloinkin käytettävän profiilin luonteeseen soveltuvia. Organisaatio ei osallistu väittelyihin, eikä provokatiivisiin viesteihin reagoida. Laittomat, voimakkaan aggressiiviset tai muuten selvästi epäasialliset viestit poistetaan. Vastavoimana tyylilajin hyvin hallitseva kirjoittaja voi asiaa ensin tarkkaan harkittuaan joskus käyttää hyväntahtoista huumoria.

7 Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen edellyttää keskimääräisestä virkakielestä poikkeavan tyylin omaksumista. Päivitysten on oltava puhekielisiä, suhteellisen lyhyitä, tiiviitä ja ilmaisuvoimaisia. Esimerkiksi Facebookiin kirjoitetaan usein vain lyhyt mielenkiinnon herättävä tiivistelmä, johon liitetään verkkosivuilla olevaan tietoon johtava linkki. Blogien kirjoittajien kannattaa pyrkiä kehittämään persoonallinen ja erottuva oma ääni. Kaikissa tapauksissa on tärkeää muistaa, että puhekielinen ilmaisu ei tarkoita äidinkielen perussäännöistä luopumista. Kuvat elävöittävät some-julkaisuja. Organisaatiotoimijan on kuitenkin huolehdittava erityisen tarkoin siitä, että julkaisijalla on kuviin täydet oikeudet. Organisaatioiden julkaisutoimintaa sosiaalisessa mediassa säätelee sama lainsäädäntö kuin kuvien julkaisemista mediassa muutenkin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että julkisella paikalla saa kuvata ja kuvia julkaista ilman kuvissa esiintyvien henkilöiden lupaa, mikäli kuvat eivät erityisesti tuo esiin jotain yksityiseksi miellettyä toimintaa (esim. suutelemista tai nenän kaivamista). Yksityishenkilöiden kuvien tai suljetuissa tilaisuuksissa otettujen kuvien julkaisu edellyttää aina asianomaisten lupaa. Lupa pyydetään kirjallisena, ja se arkistoidaan palvelusta vastaavaan yksikköön. Maakunta-kuntayhtymän valokuvauslupalomakkeet löytyvät Kaimasta viestinnän sivuilta Työvälineenä käytettävän some-profiilin käyttöönotto Työvälineenä käytettävän profiilin perustaminen edellyttää maakunta-kuntayhtymässä 1) tulosyksikön esimiehen suostumusta ja 2) sosiaalisen median käyttöä koordinoivan viestintäyksikön kuulemista. Mikäli uuteen julkaisukanavaan havaitaan liittyvän merkittäviä tietoturvariskejä, asia pitää tuoda myös 3) tietosuojatyöryhmän käsittelyyn. Ennen uuden some-pohjaisen palvelun tai uuden sosiaalisen median julkaisukanavan perustamista tulosyksikön täytyy selvittää: mitä varten palvelu perustetaan ketä sillä tavoitellaan mikä sosiaalisen median alusta sopii tarkoitukseen mitä sisältöjä palveluun on tarkoitus tuottaa kuka tuottaa sisällöt millaisia resursseja palvelun ylläpitämiseen tarvitaan millaisia teknisluonteisia tietoturvallisuuskysymyksiä pitää ottaa huomioon millaisia yksilön tietosuojaan liittyviä kysymyksiä pitää ottaa huomioon Palvelun perustamista pohdittaessa yksikön on siis syytä perehtyä yleisellä tasolla sosiaalisen median alustoihin, niiden alueelliseen tavoittavuuteen (eli potentiaalisten kainuulaisten käyttäjien määrään) ja kunkin yhteisöpalvelun käytön ehtoihin. Apua ja tukea saa viestintäyksiköltä osoitteesta tai sosiaalisen median vastuuhenkilöltä Minna Mustoselta

8 Uuden organisaatiopohjaisen käyttäjätilin perustamisesta kannattaa keskustella sosiaalisen median käyttöä koordinoivan viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa. Niukkojen resurssien käyttäminen useisiin samankaltaisiin palveluihin ei ole tarkoituksenmukaista, ja useiden samankaltaisten sivustojen perustaminen heikentää kaikkien vaikuttavuutta. Viestintä voi myös parantaa uuden julkaisukanavan tunnettuutta antamalla markkinointitukea. Samalla viestintäyksikkö kerää käyttäjäkokemuksia eri palveluista ja pystyy kertomaan eri palvelujen rajoituksista ja mahdollisuuksista Yksikön ja sen esimiehen vastuut Mikäli sosiaalisen median kanava päätetään ottaa jossain yksikössä käyttöön, palvelua ylläpitävä työyksikkö omistaa uuden profiilin. Tämä tarkoittaa sitä, että viime kädessä tulosyksikön esimies vastaa sosiaalisen median kautta toteutettavasta palvelusta samoin kuin muistakin yksikön tuottamista palveluista. Tässä suhteessa toteutetaan samaa hajautetun viestinnän periaatetta kuin esimerkiksi mediatiedotuksessa ja ilmoitusten käytössä. On myös muistettava varata uuden sosiaaliseen mediaan perustuvan palvelun ylläpitoon riittävästi resursseja. Useissa tapauksissa (esim. blogit ja Facebook) sosiaalisen median uskottava käyttö edellyttää aktiivista läsnäoloa. Nyrkkisääntö esimerkiksi Facebookissa on, että päivityksiä pitää tehdä vähintään kerran viikossa. Kunkin organisaatioprofiilin vastuuhenkilöt vastaavat sekä palvelun sisällöntuotannosta että sivuston muusta ylläpidosta, mahdollisesti esiin tuleviin kysymyksiin vastaamisesta samoin kuin asiattomien viestien poistamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he vastaavat osaltaan myös Kainuun maakunta -kuntayhtymän maineenhallinnasta. Siinä suhteessa nopeita reaktioita ja avoimuutta edellyttävä sosiaalinen media onkin vaativa toimintaympäristö. Kunkin työprofiilia ylläpitävän yksikön esimies vastaa myös palvelua päivittävien työntekijöiden henkilöturvallisuudesta. Sosiaalisessa mediassa työroolissa toimivan henkilön tulee kääntyä esimiehensä puoleen, jos hän kokee joutuneensa kiusaamisen, häirinnän tai uhkailun kohteeksi tai jos hän muusta syystä kokee, että hänen turvallisuutensa on vaarantunut. Henkilöturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Satu Rusanen Hänen puoleensa voi kääntyä myös silloin, jos esimies katsoo, että maakunta-kuntayhtymään palvelussuhteessa oleva henkilö käyttäytyy sosiaalisessa mediassa sopimattomalla ja/tai tämän ohjeen kanssa ristiriitaisella tavalla. Tekniseen tietoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa apua saa tietohallinnolta osoitteesta

9 3. Asiantuntijaprofiilin käyttö maakunta-kuntayhtymässä Kainuun maakunta -kuntayhtymän työntekijät voivat niin halutessaan käyttää myös niin sanottuja asiantuntijaprofiileja, jotka ovat luonteeltaan julkisen ja yksityisen rajamailla. Näihin palveluihin, joista tyypillinen esimerkki on LinkedIn, kirjaudutaan joko työnantajan tarjoamalla henkilökohtaisella (sähköposti)tunnuksella tai omalla yksityisellä (sähköposti) tunnuksella. Palvelun käyttäjä mainitsee työnantajansa, mutta toimii palvelussa asiantuntijaroolissa yksityishenkilönä. Asiantuntijaprofiilin käyttö ei sinällään edellytä työnantajan suostumusta, mutta palvelun käytöstä työajalla tulee keskustella esimiehen kanssa. 4. Suosituksia yksityiseen sosiaalisen median käyttöön Työnantajalla ei ole oikeutta säädellä työntekijän toimintaa silloin, kun työntekijä käyttää sosiaalisen median palvelua omilla yksityisillä sähköpostitunnuksillaan täysin yksityisessä roolissa. Tällainen sosiaalisen median käyttö ei kuitenkaan ole työaikaa, eikä yksityisessä profiilissa pidä käyttää työnantajan sähköpostiosoitetta. On kuitenkin muistettava, että myös yksityisessä roolissa työntekijää sitovat työhön liittyvät salassapitosäädökset ja työlainsäädäntöön perustuvat lojaliteettivelvoitteet samoin kuin virkavastuu. Esimerkiksi salassapitovelvollisuus asiakas/potilastietojen osalta jatkuu vielä palvelussuhteen päättymisen jälkeenkin. Voidaan myös katsoa, että mikäli henkilö ilmoittaa yksityisessä profiilissa työnantajansa nimen, hän esiintyy itse asiassa työnantajansa epävirallisena edustajana ainakin silloin, jos työntekijä keskustelee työhön liittyvistä asioista tai työnantajastaan. Työasioiden käsittely yksityisessä profiilissa edellyttää siis aina tarkkaa harkintaa. Sellaisten henkilöiden, jotka antavat organisaatiolle kasvot julkisuudessa tai joiden turvallisuus tai joiden hoitamien tehtävien turvallisuus voi vaarantua heitä koskevien tietojen leviämisestä, pitää pohtia sosiaalisen median käyttöään erityisen tarkoin. Kaikkien sosiaalisen median käyttäjien kannattaa aina huolehtia tietoturvasta, sillä ajattelemattomuuden ja huolimattomuuden seuraukset voivat olla vakavia. Muista siis: sosiaalisessa mediassa julkaistua sisältöä ei välttämättä koskaan saa sieltä pois älä ole naiivi, älä paljasta itsestäsi arkaluontoista tietoa älä julkaise työpaikkasi rutiineja liian tarkkaan, se voi olla tietoturvariski mieti, millaisia kuvia lataat profiiliisi älä lataa kuvia muista henkilöistä ilman lupaa tarkista aina profiilisi yksityisyysasetukset ja palvelun käyttöehdot huomioi palvelujen koko ajan muuttuvat käyttöehdot käytä riittävän vaikeita salasanoja älä klikkaile epämääräisiä linkkejä, jotka voivat esimerkiksi levittää haittaohjelmia pidä tietokoneesi haittaohjelmien torjunta ajan tasalla älä hyväksy tuntemattomia verkostoosi kaikkia tuttujakaan ei ole pakko hyväksyä some-kavereiksi muista, että sosiaalisen median käyttö ei edelleenkään ole kansalaisvelvollisuus

10 5. LÄHTEET: Aalto, Tuija (toim.) (2010) Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle. Oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikkö. nnollepa Kainuun maakunta -kuntayhtymän sähköpostin käyttöpolitiikka ja ohjesääntö. MH /versio Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (2010) Sosiaalisen median tietoturvaohje.

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median toimintaohje

Sosiaalisen median toimintaohje Sosiaalisen median toimintaohje Tämän toimintaohjeen on laatinut kehittämispalvelut yhteistyössä konsernipalveluiden kanssa. Ohje sisältää toimintaohjeet sosiaalisen median käyttöön ja ohjaa työntekijöiden

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet

Sosiaalisen median ohjeet Sosiaalisen median ohjeet Varkauden kaupunki Tietohallinnon ohjaustiimi 20.4.2011 Yleistä Ohjeeseen on koottu Varkauden kaupungin toimintatavat ja vastuut sosiaalisen median käytössä. Ohje sisältää yleisiä

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä

Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa. Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät Helsinki Osallistumisen työryhmä Kaupunkisuunnittelijat sosiaalisessa mediassa Pilvi Nummi Kunnallistutkimuksen päivät 13.-14.10.2016 Helsinki Osallistumisen työryhmä Mitä kaupunkisuunnittelu on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja

Facebook. Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Facebook Facebook Hyödyt Tavoittaa massoja Paljon tietoa Sovellukset usein erotettu muusta Facebookista, mutta käyttävät silti Facebookin tietoja Haitat Moni mieltää vapaa-ajan viettopaikaksi Sivustojen

Lisätiedot

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto

Erikoiskirjastot somessa. Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto Erikoiskirjastot somessa Päivikki Karhula, johtava tietoasiantuntija Eduskunnan kirjasto 20.12.2016 Sisältö - Somella on elinkaari - Some vaatii strategiaa - Some on kokonaisuuden osa - Eduskunnan kirjaston

Lisätiedot

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki

Ota hyödyt irti Yammerista. Viksujen tapaaminen Marja Keränen ja Asta Ruodemäki Viksut 18.3.2015 Aamukahvit 9.15-9-30 Viestinnän ajankohtaisasiat/ Miikka Kimari 9.30-10.00 Painotyöt,Yliopistopaino / Ilpo Viitala 10.00-10.45 Tiedeviestintä ja mediayhteydet / Liisa Harjula ja Anitta

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna

Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Lausuntopalvelu.fi valtion virastojen lausuntomenettelyn työkaluna Avoimen hallinnon virkamiesverkoston tilaisuus 13.10.2016 Liisa Männistö Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma

Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma Sosiaalisen median viestintäsuunnitelma LAPIN YLIOPISTON VIESTINTÄPALVELUT 2015 Tämän suunnitelman tavoitteena on: Nostaa esille perusteluita, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Mari Laiho Lasten suojelu digitaalisessa mediassa Pelastakaa Lapset ry Joulukuu 2011 Lapsen oikeudet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus valtioita

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Facebook. Tilin luominen

Facebook. Tilin luominen Facebook Tilin luominen Facebook-tili Yhdellä käyttäjällä voi olla vain yksi tili Tili tulisi luoda omalla nimellä Yksityisyysasetuksista kannattaa pitää huolta alusta alkaen 2 Tilin luominen alkaa osoitteessa

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2 PLAY TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa 10.03.2016 v1.2 Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori Käyttömahdollisuudet Linkkien jakaminen, muiden lähettämien

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön

Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön Nu Skinin ohjeet sosiaalisen median käyttöön 1 SUORAMYYNTI: ALKUPERÄINEN SOSIAALINEN VERKOSTO Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin ja se hyödyntää suullisesti leviävää tietoa.

Lisätiedot

Tietoturva ja viestintä

Tietoturva ja viestintä Tietoturva ja viestintä 3.11.2015 1 Uhkakuvat muuttuvat - mitä teemme? Ihmisestä tallentuu joka päivä tietoa mitä erilaisimpiin paikkoihin - valtion, kuntien ja yritysten ylläpitämiin rekistereihin. Joka

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen

Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna. Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Sosiaalinen media - oman osaamisen näyteikkuna Helsingin yliopisto 17.4.2015 Anne Hyttinen Universumin visio ja missio on auttaa työnantajia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä opiskelijoita paremman työelämän

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa. Ohje

Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa. Ohje Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa Ohje Sisältö Johdanto... 3 Kenelle ohje on tarkoitettu?... 3 Mitä sosiaalinen media on?... 3 Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta kaupungille on?... 3 Mitä sosiaalisen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖNHAUSSA MMA-risteily 3.10.2015 Martti Kuusanmäki COO & FOUNDER martti@duunitori.fi 050 413 7667 kuusanmaki MARTTI KUUSANMÄKI COO & FOUNDER +358 50 413 7667 martti@duunitori.fi @kuusanmaki

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

#kaupunkitutkimus Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa

#kaupunkitutkimus Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa #kaupunkitutkimus Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa Pilvi Nummi Kaupunkitutkimuksen päivät 28.-29.4.2016 Helsinki TR 5 Digitaalisesti tuettu osallistuminen kaupunkisuunnittelussa Other platforms

Lisätiedot

Nuoret ja sosiaalinen media

Nuoret ja sosiaalinen media Nuoret ja sosiaalinen media Marko Masco Seppälä & Kosti Pasanen Move - Monialainen verkkonuorisotyön hanke Oulun kaupunki, sivistys- ja kulttuuripalvelut Nuoret ja internet Aikuiset mieltävät internetin

Lisätiedot

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori

Mitä kuva kertoo? Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori Mitä kuva kertoo? Luokat 5 9 Toinen aste Vastuullinen, osallistuva ja vaikuttava nuori 408 Tehtävä: Pohditaan, millaisia käsityksiä verkossa olevista kuvista saa tarkastelemalla muiden nuorten profiilikuvia.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

Thl.fi konseptointi 2. työpaja

Thl.fi konseptointi 2. työpaja MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi konseptointi 2. työpaja 28/8/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status ja taustamateriaali

Lisätiedot

Sosiaalisen median lukiokurssi open opas

Sosiaalisen median lukiokurssi open opas Sosiaalisen median lukiokurssi open opas Yhteistyössä AVO: Vinkkiverkko ja Hyvin lukio sekä Turun Virta-hanke 09-11 AVO-hanke Anne Rongas 2011 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Tätä opasta voi

Lisätiedot

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia

Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Avoin Kotka kokeiluhanke Kokemuksia,tuloksia, suosituksia Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy,10.6.2013 Copyright 2012 Sisällysluettelo 1. Miksi Avoinkotka kokeiluhanke? 2. Miten kokeiluhanke

Lisätiedot

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest

Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Vain 15 min ja sinulla on päivittäistä sisältöä viidessä sosiaalisen median kanavassa Twitter Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Ilmaiset välineet Kertaprosessi 1. Sisältösuunnitelma

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Työelämä painopisteet 2016

Työelämä painopisteet 2016 Työelämä painopisteet 2016 VALTUUTETUN ROOLIN VAKIINNUTTAMINEN TYÖELÄMÄN TOIMIJANA Tiivis yhteistyö työsuojeluviranomaisen kanssa Sovinnollisten ratkaisujen edistäminen työelämän syrjintätapauksissa Neuvonta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot