...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen."

Transkriptio

1 ...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen Closed? Case järjestäminen, media-alan yrittäjäkoulutuksen ja kaupunki- ja yhteisömedian sekä mediakasvattajatyön tukeminen julkisin varoin...

2 Minuutit murjottavat aikajanalla. Happy end on kadoksissa musta valokehä tietokoneen päällä. Deadline on tehnyt itsarin. Alko on auki kello kuuteen saakka. Kovalevy on jo sammunut. - Tiina Madisson -

3 ESIPUHE 1 Mundo-projekti Organisaatio ja työntekijät Opiskelijat Koulutus Työssäoppiminen yhteenveto Kolmen kimppa 2.1 Projektiorganisaatio muotoutuu Kolme erilaista kumppania Raha ratkaisee? 3.1 Kompastuskivi Taloudelliset resurssit Kumppani alihankkijana Opiskelijoiden toimeentulo Kotouttamisohjelman ongelmat Ghetto Love 4.1 Kieli Is it because I m black? Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Getto Sisällysluettelo 5 Tiedotus ja valtavirtaistaminen 5.1 Tiedotusstrategia Toimenpiteitä ja tapahtumia Kansainvälinen toiminta 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö Muu kansainvälinen yhteistyö Kansainvälistä kiitosta Tulokset 7.1 Tutkinnot TV-ohjelmat Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat Työtilaisuudet Kansallinen teematyö Hyvät käytännöt 9.1 Tutorointimalli Työssäoppimismalli DigiTales Mediakasvatusmalli Uusi Basaari-ohjelmaformaatti Diversity Toolkit juurruttamista 10.1 Juurtuuko? Case Closed?... 95

4 Esipuhe Keväällä 2004, kun Euroopan Sosiaalirahastolle (ESR) laadittiin Mundon projektihakemusta, Suomi oli vauhdilla kansainvälistymässä. Suomeen saapuvien maahanmuuttajien määrä oli moninkertaistunut. Samaan aikaan, kun lähes koko Eurooppaa koskeva väestön ikääntyminen ja matala syntyvyys enteilivät jo silloin lähivuosien aikana syntyvää työvoimapulaa, suomalaiset saivat seurata sivusta varoittavia esimerkkejä kulttuurien välisistä yhteentörmäyksistä muualla maailmassa. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen medianäkyvyys oli heikko ja tavat, joilla heitä käsiteltiin mediassa, antoivat hyvin yksipuoleisen ja kielteisen kuvan kokonaistilanteesta. Uusien väestöryhmien asioita puitiin lähinnä ongelmalähtöisesti viranomaisauktoriteettien näkökulmasta, ja maahanmuutto ja pakolaiskymykset koettiin uhkaksi yhteiskunnalle. Suomi ei kuitenkaan ollut poikkeustapaus samaan tapaan toimi valtamedia myös muissa Euroopan maissa. Vähemmistötaustaisten mediatyöntekijöiden määrä suomalaisessa mediassa oli 2000-luvun alkupuolella lähes olematon. Vaikka Suomessa asui kymmeniä kokeneita media-alan ammattilaisia, heistä vain harvat olivat onnistuneet työllistymään uudessa kotimaassaan. Myöskään kattavaa jatkokoulutusta heille ei ollut tarjolla. Ainoa tapa muuttaa vähemmistöasioitten käsittelyä tasapuolisemmaksi oli antaa asianosaisille itselleen mahdollisuus toimia ja vaikuttaa mediassa. Keväällä 2004 Suomessa siis oli selvä sosiaalinen tilaus Mundon kaltaiselle maahanmuuttajataustaisia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia mediatyön ammattilaisia kouluttavalle ja työllistymistä edistävälle projektille. Tässä kirjassa tarkastellaan lähemmin Mundo-projektin tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Innostavia lukuhetkiä! - Mundo-projektin henkilökunta - Case Closed?

5 Johdanto toimintaympäristöön YLEn kulttuuriohjelmien TV1:lle tuottaman viikoittaisen Basaari-ohjelmasarjan tekijöiksi on jo vuodesta 1996 alkaen etsitty ja koulutettu maahanmuuttajaohjaajia. Basaari dokumentoi Suomessa asuvien maahanmuuttajien, ulkomaalaisten ja uussuomalaisten arkea ja juhlaa ja toimii kouluttajana. Vuonna 2000 Basaari järjesti maahanmuuttajanaisten ja Kassandra ry:n kanssa yhteistyönä videokurssin. Euroopan Pakolaisrahaston (ERF) tuella Basaarin toimituksessa järjestettiin myös vuonna 2001 puolen vuoden mittainen kurssi pakolaistaustaisille toimittajille. Vuosien aikana toteutettiin vastaavasti ETNO-kurssi media-alalla toimineille maahanmuuttajille työministeriön SEIS-projektin tuella. Kurssien suosio oli suuri, ja ne osoittivat myös erityiskoulutuksen välttämättömyyden varsinaisen työllistymisen kannalta. Lyhytkurssit olivat pilottiprojekteja, joiden avulla testattiin koulutuksen tarvetta, kysynnän laajuutta sekä projektien työllistävää vaikutusta. Onnistuneiden kokeilujen innoittamana YLEn Basaari-toimitus päätti hakea ESR:ltä tukea osallistuakseen Equalyhteisöaloiteohjelmaan vuosien aikanaan tavoitteena järjestää Suomessa mediakoulutusta maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille. Hakemus valmisteltiin Basaari-toimituksessa, ja sitä varten konsultoitiin Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian liiketoiminnan johtajaa Satu Hallenbergia ja tulevaa projektipällikköä Marita Rainbirdiä, jotka olivat molemmat aikaisemmin olleet mukana EU-projekteissa. YLE ilmoittautui hakemuksessa projektin hallinnoijaksi, mikä herätti yhtiön taloushallinnossa vastustusta. EU-tukien maksatuskäytäntöjen ja valvonnan pelättiin olevan työläitä ja hankalia yhtiön taloushallinnon henkilökunnalle. Lisäksi YLE joutuisi ottamaan ison taloudellisen riskin myös kumppaniensa suhteen, mikäli projektissa ilmenisi ongelmia. Projektin hakemuksen allekirjoitti YLEn puolesta ohjelmajohtaja Ismo Silvo ja Stadian puolesta rehtori Timo Luopajärvi. Työministeriö hyväksyi projektin rahoituksen viimein lokakuussa Projekti sai samalla viralliseksi nimekseen Mundo. Jo keväällä 2004 YLEn Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ohjausryhmä oli aloittanut suunnittelutyön, jonka tavoitteena oli luoda yhtiölle uusi erityis- ja vähemmistöryhmien palvelustrategia. Ohjausryhmän ehdotus valmistui syksyllä 2005 ja yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto hyväksyivät sen joulukuussa Mundo-projekti toimi siten yhtiön strategiatyön hyvänä koe- ja testauskenttänä, sillä kummallekin havaittiin olevan selvä tarve ja tilaus. Kansalliset kumppanit Samaan aikaan kun Mundo-projektin hakuvaihe alkoi, Helsingin kaupunki suositteli oppilaitoksilleen, että niiden pitäisi ottaa huomioon monikulttuurisuus ja pyrkiä lisäämään maahanmuuttajaopiskelijoiden määrää erilaisissa koulutusohjelmissaan. Kun Dream Catcher Oy: lle tarjottiin mahdollisuutta osallistua Mundoprojektiin, yritys oli kustantanut Suomen ainoaa englanninkielistä monikulttuurista SixDegreeslehteä reilun vuoden ajan. Kansallisiksi yhteistyökumppaneikseen YLE sai neuvoteltua Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian (Stadia) ja Dream Catcher Oy:n (Dream Catcher). Kumppanien yhteisenä tavoitteena oli syventää koulutettavien mediaosaamista ja suomalaisen mediakentän tuntemusta ja siten parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Case Closed?

6 Case Closed?

7 1 Mundo-projekti 1.1 Organisaatio ja työntekijät 1.2 Opiskelijat 1.3 Koulutus 1.4 Työssäoppiminen 1.5 yhteenveto

8 1 Mundo-projekti Mikä? Mundo-projekti oli kolmivuotinen mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti, joka suunnattiin Suomessa asuville maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille. Miksi? Mundo-projektin tarkoitus oli edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä media-alalla ja median välityksellä myös suuren yleisön keskuudessa ja siten parantaa vähemmistötaustaisten media-ammattilaisten, maahanmuuttajien, uussuomalaisten ja etnisten vähemmistöjen edustajien, mahdollisuuksia toimia omalla alallaan itsenäisinä tekijöinä kohteena olemisen sijaan. Milloin? Projekti alkoi marraskuussa 2004 ja päättyi lokakuussa Miten? Mundo-projektissa oli mukana 24 opiskelijaa 18 maasta. Osalla koulutettavista oli pitkä kokemus eri media-alan töistä, toiset olivat vasta aloittaneet uransa. Mundo-opiskelijat aloittivat täydennyskoulutusjakson Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa toukokuussa 2005 ja suorittivat näyttötutkinnot kevään ja syksyn 2007 aikana. Työssäoppimisjaksot YLEn BasaariMundo-toimituksessa ja Dream Catcherin SixDegrees-toimituksessa alkoivat elokuussa Kaksivuotisen mediakoulutuksen aikana he täydensivät koulutustaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmiensa mukaan ja työskentelivät eri medioissa, tv:ssä, radiossa ja lehdessä sekä toteuttivat palveluja verkkoon. Projekti tarjosi opiskelijoille koulutuksen ja työssäoppimisen lisäksi runsaasti näkyvyyttä eri medioissa ja verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Kuka? Projektin kansalliset yhteistyökumppanit olivat YLE, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Dream Catcher. Lisäksi projektilla oli viisi kansainvälistä kumppania Englannista, Hollannista, Kreikasta, Saksasta ja Slovakiasta. Mundo-projektia rahoitti pääasiassa Euroopan Sosiaalirahaston Equal-ohjelma, kuntarahoitusosuuden kattoi Helsingin kaupunki. Rahoittajan edustajana toimi Uudenmaan TE-keskus. Projektin kokonaisbudjetti oli 1,5 miljoonaa euroa. Kenelle? Projektissa oli mukana 24 eri-ikäistä opiskelijaa 18 eri maasta. Osalla opiskelijoista oli jo pitkä kokemus media-alan töistä, toiset olivat vasta aloittamassa uraansa. Mitä Mundosta seurasi? Projektin ansiosta opiskelijoille aukesi useita mahdollisuuksia itsenäisiin töihin sekä YLEn sisällä että itsenäisissä tuotantoyhtiöissä. Mitä muuta? Projektin myötä syntyi viikoittainen kymmenen minuutin mittainen Mundo-ohjelma, josta tuli heti projektin alussa pysyvä osa Basaari-ohjelma-sarjaa. Ohjelmassa esitettiin Mundo-opiskelijoiden ohjaamia lyhyitä dokumentteja, joiden aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat vaihtelivat ohjaajasta riippuen. Syksystä 2007 alkaen ohjelma nähdään uudella ohjelmapaikalla YLE TV1:ssä keskiviikkoisin klo Case Closed?

9 Organisaatiokaavio TYÖMINISTERIÖ / TE-KESKUS Rahoittajan edustajat OHJAUSRYHMÄ Asiantuntijaelin, joka ohjaa ja valvoo toimintaa ja varojen käyttöä projektisuunnitelman mukaisesti. OPERATIIVINEN TYÖRYHMÄ Kansallisten kumppanien edustajat STADIA Kansallinen kumppani koulutus YLE (juridinen vastuu) Kansallinen kumppani hallinnointi, työssäoppiminen (tv), tiedotus, kv-yhteistyö, valtavirtaistaminen DREAM CATCHER Kansallinen kumppani työssäoppiminen (lehti, radio, internet) KOHDERYHMÄ Mundo-opiskelijat KV-PARTNERIT -Mira Media, Hollanti - Hi8us, Englanti - BGZ, Saksa - ACEC, Slovakia - Dimitra, Kreikka ULKOPUOLISET SIDOSRYHMÄT mm. tiedotusvälineet, rahoittajat, potentiaaliset työnantajat, suuri yleisö, järjestöt Case Closed?

10 1.1 Organisaatio ja työntekijät Projektin kumppanien sisäisessä työnjaossa YLEn BasaariMundo-toimitus oli vastuussa projektin hallinnoimisesta ja koordinoimisesta, tv-alan työssäoppimisesta BasaariMundo-toimituksessa, projektin tiedotuksesta ja valtavirtaistamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Stadia vastasi Mundo-projektissa täydennyskoulutuksesta, jonka tarkoituksena oli antaa opiskelijoille tekniset ja tuotannolliset valmiudet television, elokuvan, radion, verkkoviestinnän, äänitealan ja tuotantoyhtiöiden suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtäviin. Dream Catcher vastasi projektin aikana lehti-, radio- ja internetalan työssäoppimisesta. YLEISRADIO YLE Asiaohjelmien Basaari-toimitus on vuosien ajan tehnyt monikulttuurista ohjelmatyötä eri maista kotoisin olevien ohjaajien, juontajien ja toimittajien kanssa, järjestänyt koulutusta ja ottanut osaa kansainvälisiin yhteistuotantoprojekteihin. Yhdentoista vuoden aikana Basaari-ohjelmasarja on muuttanut muotoaan, mutta edelleen se on ainoa suomalaisen television tarjoama ohjelmasarja, joka panostaa maahanmuuttajien ja uussuomalaisten elämää dokumentoivaan ohjelmatuotantoon. Mundo-projektin myötä Basaarin osaksi liittyi kymmenminuuttinen Mundo-ohjelma, jossa nähdään viikoittain Mundo-ohjaajien ohjaamia lyhytdokumentteja. Marita Rainbird Projektipäällikkö Projektin hallinto- ja talousasiat, kansallisten kumppanien toimintojen ja opiskelijoiden työssäoppimisten koordinointi, projektin tiedotus- ja valtavirtaistamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä projektin tiedottajan kanssa, opiskelijoiden ryhmäyttämisen ja sitouttamisen koordinointi sekä kansainvälinen yhteistyö Taisto Lapila Pääkouluttaja BasaariMundo-toimituksen työssäoppimisjaksojen ohjaus ja toteuttaminen, Mundo-tv-ohjelmien toimitussihteerinä toimiminen Linda Lappalainen Tiedottaja Projektin ja tv-ohjelmatiedotuksen suunnittelu ja toteutus sekä valtavirtaistamiseen tähtäävien toimenpiteiden hoitaminen yhteistyössä projektipäällikön kanssa, sidosryhmäverkoston luominen ja yhteydenpito, painotuotteiden suunnittelu ja toimittaminen, verkkosivujen sisällöntuotanto ja päivitys Helga Kaislo Projekti- ja ohjelma-assistentti Mundo-tv-ohjelmien tekoon liittyvät käytännön valmistelut, jälkityöt ja opiskelijoiden perehdyttäminen YLEn ohjelmatyön käytäntöihin Elina Paloheimo Projektivastaava YLEn monikulttuuriohjelmien vastaava tuottaja. Projektin juridisista, talous- ja henkilöstöasioista vastaaminen, osa-aikainen Terhi Koivisto Kuvaaja-leikkaaja YLEn ohjelmatyöhön nimittämä, vastuualueena Mundo-tv-ohjelmien kuvaus ja leikkaus Michael Hutchinson-Reis Kv-konsultti Projektipäällikön avustaminen kansainvälisten asioiden hoidossa, osa-aikainen Case Closed?

11 HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Yhteensä yli opiskelijaa tavoittelee Stadiassa korkeakoulututkintoa. Stadiassa on 31 eri kulttuurialan, palvelualan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmaa. Valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita. Satu Hallenberg koulutuspäällikkö aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Anitta Pankkonen koulutuspäällikkö Matti Rantala projektivastaava Eeva Jahkonen projektisihteeri, kevät 2006 asti Pauliina Shilongo projektisihteeri, toukokuu 2006 lähtien mediakasvatushankkeen koordinaattori Birgitta Laitinen taloussihteeri Taku Kaskela oppilaitostutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Lasse Keso oppilaitostutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Anja Rouhuvirta työelämätutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Miikka Lyytikäinen työelämätutorisijainen kevät 2006 Leena Kaján tuotantotutori neuvonta opiskelijatuotantoasioissa DREAM CATCHER OY Dream Catcher on vuonna 1998 perustettu mediaalalla toimiva tuotantoyhtiö. Yhtiö on tuottanut useita laadukkaita dokumenttielokuvia, fiktiivisiä lyhytelokuvia ja sarjoja televisiolle. Lisäksi Dream Catcher on vuodesta 2003 läh-tien julkaissut englanninkielistä ilmaisjakelulehteä nimeltä SixDegrees. SixDegrees on kuukausittain ilmestyvä monikulttuurijulkaisu, jonka painos on kappaletta. Lehteä jaetaan noin 500 noutopisteessä. SixDegreesillä on myös dynaamiset internetsivut ja radio-ohjelma kaksi kertaa viikossa Lähiradiossa taajuudella MHz. Alexis Kouros Projektivastaava Projektin vastuuhenkilö Dream Catcher Oy:ssä Laura Seppälä Pääkouluttaja Vastuu työssäoppijoiden ohjaamisesta, operatiivisen tason työskentely, hallinnolliset ja talousasiat Sami Sallinen, Matleena Välinoro, Nina Toukoluoto, Kirby Wilson ja Mahmoud Assiabi toimivat projektin aikana työssäoppimisassistentteina. Heidän työhönsä kuului työssäoppijoiden käytännönläheinen ohjaus ja erityisopetus. KANSAINVÄLISET KUMPPANIT Mundo-projektilla oli viisi kansainvälistä partneria: Mira Media Hollannista, Hi8Us Englannista, BGZ Saksasta, ACEC Slovakiasta ja DIMITRA Kreikasta. Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli monimuotoisuuden lisääminen eurooppalaisessa mediassa. Case Closed?

12 1.2 Opiskelijat Minulla on suomalainen vaimo ja asumme Länsi-Pasilassa. Eräänä päivänä kävelyllä vaimoni kanssa ohitimme YLEn ja hän sanoi: Katsopas, tuolla on Suomen Yleisradio. Vai niin, vastasin, aion työskennellä siellä vielä jonakin päivänä. Se oli vitsi, mutta kuinka ollakaan, pian minusta tuli Mundon opiskelija ja tein töitä YLEssä. -Elihú Galván - Projektiin valittiin ennakkotehtävien ja kaksipäiväisten sisäänpääsykokeiden perusteella 26 eri-ikäistä opiskelijaa 20 eri maasta. Osalla heistä oli jo pitkä kokemus media-alan töistä, toiset olivat vasta uransa alussa. Hakijoita oli yhteensä 84 ja sisäänpääsykokeisiin valittiin 42 opiskelijaa. Sisäänpääsykokeiden tehtävät laadittiin yhteistyössä kansallisten työkumppaneiden kesken ottaen huomioon hakijoiden erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. Tehtävät sai suorittaa suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi tai venäjäksi. Tärkeimpiä valintakriteereitä olivat hakijan aikaisempi koulutus ja kokemus media-alalta, vähintään välttävä suomen kielen taito sekä motivaatio opiskella media-alaa suomen kielellä. osallistuminen oli heikkoa. Toinen estyi osallistumasta sairauden vuoksi, ja toinen kotouttamisohjelman pakollisten suomen kielen kurssien ja opintojen vuoksi. Opiskelijoiden taustaa Sisäänpääsykokeiden yhteydessä tehtyyn vapaa-ehtoiseen taustakartoituskyselyyn vastasi 33 hakijaa 42 koulutukseen pyrkivästä. Kyselyyn vastaajista 20 hakijaa hyväksyttiin Mundo-koulutukseen. Tyypillinen koulutukseen hyväksytty hakija oli vuotias mies, joka kuvaa etnisen taustansa valkoiseksi eurooppalaiseksi ja/tai latinoksi. Hän puhuu noin kolmea tai useampaa kieltä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta mediatyöstä, ja hän toivoo työllistyvänsä televisioon dokumentintekijäksi. Hänen puolisonsa tai partnerinsa on yleensä syntynyt Suomessa. Hänellä on voimassa oleva passi, ja kotona on internet-liittymä. i Projektiin valituista 26 opiskelijasta neljä opiskelijaa luopui paikastaan ennen varsinaisen opiskelun alkua syksyllä Kaksi heistä sai korkeakouluopiskelupaikan, yksi vakituisen työpaikan ja yksi menehtyi sairauskohtaukseen. Heidän tilalleen otettiin valintapisteiden perusteella uudet opiskelijat. Vuonna 2006 kaksi opiskelijaa jäi pois projektista: toinen saatuaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta toisesta kaupungista ja toinen henkilökohtaisista syistä. Suurimmat erot kurssille valittujen ja hylättyjen välillä:. hylätyt hakijat olivat yleensä vanhempia kuin valitut. hylätyt olivat enimmäkseen miehiä. hylätyillä oli yleensä korkeampi koulutus. hylätyt olivat yleensä työttömiä tai osa-aikaisia opiskelijoita Projektin kahden vuoden pituisessa koulutuksessa opiskeli 24 opiskelijaa, joista kahden opiskelijan Case Closed? 10

13 Mundo-koulutukseen valituista suurimpaa osaa yhdistivät koulutuksen alussa seuraavat asiat: kaksi kolmasosaa heistä oli asunut Suomessa 1-5 vuotta. Suurin osa suunnitteli tekevänsä osaaikatöitä opintojensa ohessa. Koulutuksen alkaessa yhdellä neljäsosalla oli lapsi/a huollettavinaan. Pääosalla heistä oli myös jo entuudestaan joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksessa käytetyt kielet olivat suomi ja englanti, niiden lisäksi koulutukseen valittujen suurimmat kieliryhmät olivat espanja ja venäjä. Kun kotiin tuli kirje, että pääsisin Mundoon, ajattelin että voiko se olla totta. Aina vaan nuoria otetaan kaikkiin paikkoihin. Nuoret ovat suosiossa. Vain täällä Suomessa yhteiskunnassa on hyväksytty, että koko elämän ajan ihminen saa oppia ja kouluttaa itseänsä. Meillä Venäjällä minun ikäiselleni ihmiselle olisi melko varmasti sanottu, että mihin sinä vanha nainen oikein pyrit? On jo aika ajatella kuolemaa eikä uutta koulutusta. Kun tulin Mundon ensimmäiseen kokoukseen Basaarin toimitukseen, tunteet olivat pinnassa, se oli minulle vahvasti emotionaalinen hetki. - Nadezda Pojasnik- Tilastotietoja opiskelijoista SIVILISÄÄTY Naimisissa tai pysyvässä suhteessa 85 % i Naimisissa suomalaisen kanssa 72 % Sukupuolijakauma TYÖLLISYYS miehiä 58 % naisia 42 % Muualla 11,5 % Työssä avoimilla työmarkkinoilla 23,1 % Ikäryhmät: Valituista opiskelijoista neljä peruutti osallistumisensa ja yksi menehtyi sairauskohtaukseen ennen koulutuksen alkua. Heidän tilalleen valittiin pääsykoepisteiden perusteella uudet opiskelijat. Vuoden 2006 aikana kaksi opiskelijaa jätti koulutuksen kesken henkilökohtaisten syiden vuoksi. Työttömänä 53,9 % Työssä muualla 7,7 % Yrittäjinä 3,8 % vuotiaita vuotiaita 10 (9) vuotiaita vuotiaita 4 (3) vuotiaita 3 Suluissa tilanne projektin päättyessä. Case Closed? 11

14 Pedro Beltrán Herrera, Kuuba Richard Cohen, USA Tahir Aliyev, Azerbaidzan Pia Barclay, Suomi Jamaika Anna Kulicka-Soisalon- Soininen, Puola Elihú Galván, Meksiko Carlos Marroquin, Meksiko Diana Carolina Bermúdez Parra, Kolumbia Juliana Elo, Brasilia Gustavo Alavedra, Peru Wenndell Allysson Coelho, Brasilia Fernando Colombo, Angola Case Closed? 12

15 Benjam Åkerlund, Suomi Maria Friman, Suomi Tiina Madisson, Viro Nadezda Pojasnik, Venäjä Victor Belousov, Venäjä Tonislav Hristov, Bulgaria Mohamed El Aboudi, Marokko Thu Nga Vu-Lilja, Vietnam Abdi Salah, Somalia Shukri Omar Ahmed, Somalia Davide Pavone, Italia Samuel Abaijón -Nurmisuo, Espanja Suomi Case Closed? 13

16 1.3 Koulutus Mundo-projektin täydennyskoulutusosuus toteutettiin Stadian viestinnän koulutusohjelmassa. Osa koulutuksesta räätälöitiin hankkeeseen valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti. Kaksivuotinen täydennyskoulutus Stadiassa käynnistyi orientaatiojaksolla elokuussa Sen aikana opiskelijoille tehtiin henkilökohtaiset opintosuunnitelmat edeltävien opintojen ja ammatillisten kehittymistarpeiden pohjalta. Opiskelun painopisteenä oli saavuttaa valmiudet television, elokuvan, radion, verkkoviestinnän, äänitealan ja tuotantoyhtiöiden suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtäviin. Ammatillista sivistystä ja osaamista kartutettiin mm. perehtymällä mediakulttuurin historiaan, tekemällä media-analyysejä, opiskelemalla viestintää ja medialukutaitoa. Myös viestinnän lait ja säännöt tulivat tutuiksi. Opiskelumenetelminä käytettiin luentoja, kirjallisuutta, itsenäisiä harjoituksia ja ryhmäharjoituksia, tiedonhakutehtäviä sekä projektitöitä ja työpajatyöskentelyä. Täydennyskoulutusjakson jälkeen opiskelijalla oli mahdollisuus suorittaa joko audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto osaamisen näyttönä. Näytöt suoritettiin kevään ja kesän 2007 aikana. 1.4 Työssäoppiminen Työssäoppimispaikkojen tarkoituksena oli tutustuttaa Mundo-opiskelijat suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin, antaa heidän töilleen valtakunnallista näkyvyyttä ja luoda suhteita media-alan eri toimijoihin työn kautta. Lisäksi heillä oli työssäoppimisjaksojen aikana tilaisuus tuottaa itselleen media-alan työnhaussa tarvittavia työnäytteitä. Työssäoppiminen koostui kahdesta Stadian opintoperiodien mukaan mitoitetusta työssäoppimisjaksosta, jotka kestivät yhteensä neljä kuukautta. Koulutuksen aikana yhteensä 17 opiskelijaa suoritti kahdeksan viikon pituisia työssäoppimisjaksoja BasaariMundon-toimituksessa YLEssä ja kymmenen opiskelijaa SixDegreensin toimituksessa Dream Catcherissä. Kummassakin työssäoppimispaikassa opiskelijoiden työskentelyä ohjasi pääkouluttaja. Kuusi opiskelijaa suoritti työssä-oppimisjaksoja tai työharjoittelujaksoja myös muualla. Työssäoppijoiden ohjaaminen oli sekä YLEssä että Dream Catcherissä odotettua työläämpää. Myös opiskelijoiden toiveet ja odotukset olivat muuttuneet kevään 2005 valintatilanteesta, ja yhä useampi opiskelijoista ilmaisi projektin aikana halunsa suuntautua televisioalalle vastoin aikaisempaa valintaansa. Lisäksi opiskelijoiden taloudelliset, asenteelliset ja muut henkilökohtaiset tilanteet vaikuttivat työssäoppimispaikkoihin sijoittumiseen ja ylimääräisten työharjoittelupaikkojen etsimiseen. Suuntautumishakuisuus ohjaajan työhön aiheutti hankaluuksia työssäoppimispaikkojen jakautumisessa, sillä YLEn BasaariMundo-toimitus näytti olevan suositumpi vaihtoehto opiskelijoiden keskuudessa kuin Dream Catcherin tarjoama lehtityöhön, radioon ja verkkopalveluihin keskittyvä työssäoppimispaikka. Yksi syy tähän saattoi olla kielitaidon puutteellisuus, toinen opiskelijoiden epärealistinen käsitys media-alan työmahdollisuuksista. Työssäoppimiseen liittyviä ongelmia Case Closed? 14

17 ratkaistiin kumppaneiden välisillä palavereilla sekä opiskelijoiden motivoimisella ja tiedottamisella. YLE työssäoppiminen Muistan, kun tulin kotiin ensimmäisen YLE-päiväni jälkeen. Silmäni väpättivät levottomasti 12 tunnin intensiivisen työskentelyn takia. Kirjoitin kahdeksan sivua ohjelmaideoita, mutta pää-kouluttaja Taisto ei pitänyt yhdestäkään. Ensimmäinen työpäivä murskasi egoni, kiitos Taiston. Nyt tosin ajattelen, että se oli hyväksi. Se teki minusta ammatilaisen, jolla on ammattilaisen asenne. Opiskelijoiden tukena työssäoppimisjaksoilla toimi pääkouluttajan lisäksi kuvaaja-leikkaaja sekä projekti- ja ohjelma-assistentti. Opiskelijoiden teknisissä ja ilmaisullisissa taidoissa tapahtui vuosien 2005 ja 2007 välillä näkyvä muutos parempaan. Opiskelijat olivat työssään motivoituneita ja sitkeitä, ja projektin aikana tehdyt työt toivat heille lisää itsevarmuutta. - Samuel Abaijon-Nurmisuo - Televisiotyön työssäoppimisjakson aikana opiskelijat keskittyivät erityisesti sisällöntuotantoon ja idean kiteyttämiseen. Sen lisäksi he syventyivät kameran ja äänitysvälineiden käyttötaitoihin ja harjoittelivat käyttämään editointi-kalustoa entistä sujuvammin. Teknisten taitojen ohessa hiottiin työprosessin eri vaiheita aina aiheen suunnittelusta käsikirjoitukseen, kuvaajan varaamisesta kuvauslupien hankkimiseen, leikkauksen ja käännöksen teettämisestä kritiikin vastaanottamiseen. Samuel Abaijón-Nurmisuo, Gustavo Alavedra, Wenndell Allysson Coelho ja Victor Belousov työskentelevät BasaariMundo-toimituksen editointiyksikössä. Vuoden 2005 työssäoppimisjaksojen aikana jokainen työssäoppija valmisti viikoittain yhden lyhytdokumentin. Kiireisessä työtahdissa saavutetut tiedot ja taidot joutuivat koetukselle ohjelmatyö vaati opiskelijoilta joustokykyä ja journalistista ja taiteellista panosta. Työtahtia pidettiin opiskelijoille kuitenkin liian stressaavana, joten kevään 2006 aikana työssäoppimisjärjestelyjä muu-tettiin vähemmän opiskelijoita kuormittaviksi. Projektin loppuajan kukin ohjaaja teki yhden ohjelman kahdessa viikossa. Suurin osa suo-ritti jakson kaksi kertaa. Ohjelmia tuotettiin noin kaksisataa kappaletta. Nadezda Pojasnik ja Tahir Aliyev raportoivat paikan päältä VR:n makasiinien palosta. Case Closed? 15

18 Dream Catcher oy työssäoppiminen Dream Catcherin järjestämillä työssäoppimisjaksoilla opiskelijat kartuttivat ammattiosaamistaan lehti- ja radiotyössä sekä tutustuivat verkkosivujen tekemiseen. Työssäoppijat suunnittelivat ja toteuttivat viikoittain SixDegrees/Mundon radio-ohjelman Lähiradion taajuudelle 100,3 Mhz ja osallistuivat englanninkielisen SixDegreeslehden sisällön tuottamiseen. Projektin aikana Dream Catcherissä oli yhteensä 10 työssäoppijaa, joista neljä suoritti työssäoppi-misjakson kahteen kertaan syventääkseen tai laajentaakseen taitojaan printti-, radio- tai internetin saralla. Suurin osa työssäoppijoista keskittyi jaksonsa aikana lehtijournalismiin eli juttujen tekoon ja erilaisten palstojen kokoamiseen. Muutama opiskelija keskittyi myös valokuvaukseen ja tutustui graafiseen työhön. Työssäoppijat olivat kokemattomampia kuin projektin alkaessa oli arvioitu, ja jatkuva ja tehokas työnohjaus oli välttämätöntä. Radiolähetykset toteuttiin Lähiradiossa, jonka tekniikka ei ollut aivan viimeistä huutoa. Uuteen radiotekniikkaan tutustuminen ei ollut mahdollista itse studiossa, vaan sen käyttöön syvennyttiin Dream Catcherin toimistolla. Opiskelijoiden henkilökohtaiset elämäntilanteet vaikeuttivat paikoin työssäoppimisjaksojen toteuttamista. Kaikki opiskelijat eivät pystyneet henkilökohtaisten syiden, töiden tai pakollisten Suomeen sopeuttavien kurssien vuoksi suorittamaan normaalia yhtäjaksoista työssäoppimisjaksoa. Heille järjestettiin TE-keskuksen hyväksynnän jälkeen mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso pätkissä pitemmällä aikavälillä ja osittain etätyönä. Tulin Mundoon sillä ajatuksella, että se on journalisteille tarkoitettu hanke. Minulla on journalistin työkokemusta radiosta ja televisiosta kotimaastani Kuubasta. Mundo osoittautui kuitenkin olevan pääosin audiovisuaalisen median edustajille, nimittäin ohjaajille, kuvaajille ja tv-dokumenttien editoijille. - Pedro Beltrán Herrera - Mielestäni Mundo toimi. Saimme mahdollisuuden oppia käytännön kautta. Saimme oikeat työvälineet ja ammattimaisen työympäristön oppimiseen. Mundo oli hyvä alku. Projektin aikana ihmisille selkeni, mitä he todella haluavat tehdä. Seuraava askel Mundon jälkeen voisi olla kreatiivinen kehittyminen. - Tonislav Hristov - Mundo oli minulle jonkinlainen pelastus, vaikka ajatus kuulostaakin mauttomalta. Suomessa kukaan ei pidä sinua luuserina, jos työskentelet mediassa. Mundossa luova puoleni sai mahdollisuuden päästä kukkaan. - Carlos Marroquin - Oli rankkaa yhdistää työ, perhe, muut velvollisuudet ja Mundo. En halunnut olla pois Mundon opetusjaksoista. Kuitenkin oli uhrattava suurimman osan aikaa sitä tai tätä Mundon hyväksi tai päinvastoin. - Pedro Beltrán Herrera - Mielestäni Mundossa ei ollut tarpeeksi suomen kielen kursseja. Jos ei osaa kieltä, ei ymmärrä kulttuuria. Silloin ei tiedä, millaiset ohjelmat toimivat täällä. Jos ihmiset eivät ymmärrä ohjel-miasi, he eivät luota maahanmuuttajiin. - Wenndell Allysson Coelho - Case Closed? 16

19 1.5 Yhteenveto Mundo-projekti käynnistyi marraskuussa Varsinaiset Mundo-koulutus- ja työssäoppimisjaksot alkoivat elokuussa 2005 ja päättyivät toukokuussa Kevään ja kesän 2007 aikana 21 opiskelijaa suoritti Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa näyttöinä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, kolme heistä suoritti osatutkinnon. Työssäoppimisjaksoja järjestettiin syksystä 2005 kevääseen 2007 yhteensä 10. Niihin osallistui YLEn BasaariMundo-toimituksessa yhteensä 17 eri opiskelijaa. Dream Catcherin järjestämiin työssäoppimisjaksoihin osallistui yhteensä 10 opiskelijaa. Muualla työssäoppimisjakson tai työharjoittelun suoritti yhteensä 6 opiskelijaa. Jokaisen opiskelijan oli tarkoitus suorittaa koulutuksen aikana kahdeksan viikon mittainen työssäoppimisjakso kaksi kertaa. Syksystä 2005 kesään 2007 YLEn BasaariMundo-toimitus tuotti ja lähetti yhteensä yli 50 tuntia Mundo-ohjelmaa. YLEn tv-kanavilla esitettiin myös Mundon ja Basaarin yhteisiä tv-puffeja. Lisäksi YLE TV1:n Aamu-tv lähetti kesän 2006 aikana sarjan Mundo-lyhytdokumentteja uusin-toina, YLE TV1:ssä Mundo-lyhytdokumentteja nähtiin uusintoina muun ohjelmiston välissä läpi vuosien. Mundo-ohjaajat raportoivat monet ajankohtaiset tapahtumat kuten VR: n makasiinien palon ja Anna Politskovskajan muistotilaisuuden ensimmäisten joukossa paikan päältä ja tekivät taustoitettuja lyhytdokumentteja mm. Libanonin sodasta ja UPM:n Voikkaan tehtaan kohtalosta ja haastattelivat presidenttiehdokkaita vaalien alla. Dream Catcherin julkaisemassa SixDegreeslehdessä julkaistiin lukuisia Mundo-opiskelijoiden tuotoksia. Lähiradion taajuudella kuultiin viikoittain lähes kaksi tuntia Mundo-ohjelmaa. Projekti tarjosi opiskelijoille laajalti medianäkyvyyttä ja tilaisuuksia verkostoitumiseen mediaalalla. Mundo järjesti kolme seminaaria, kolme koulutustilaisuutta ja 12 omaa tapahtumaa ja tapasi kaikki Yleisradiossa työllistymisen kannalta avainasemassa työskentelevät henkilöt. Lisäksi projekti otti osaa useille elokuva-alan festivaaleille, messuille sekä useisiin muihin media- ja järjestökentän tapahtumiin ja järjesti Basaari- Mundo-toimitukselle valokuvakilpailun, jonka tuloksena syntyi Helsingin rautatieasemalle valokuvanäyttely. Mundo-projekti otti aktiivisesti osaa myös kansainväliseen yhteistyöhön ja Euroopan Yleisradioliiton Eurovisionin kokouksiin. Mundo-projektin kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa kehitetty DigiTales-hanke käynnistettiin syksyllä 2006 myös Suomessa. Lisäksi Mundo oli mukana kehittämässä Diversity Toolkit -työkalua yleisradioyhtiöiden käyttöön. Pia Barclay ja Fernando Colombo juontavat SixDegreesin Mundo-radio-ohjelmaa Lähiradion studiossa. Case Closed? 17

20 Case Closed? 18

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Nordplus Kenneth Lundin

Nordplus Kenneth Lundin Nordplus 2012-2016 18.1.2012 Kenneth Lundin Esitys taustaa päätöksestä uudesta ohjelmakaudesta päämäärät toiminnot budjetti ja hallinnointi arviointikriteerit tilastolukuja Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto

CROWD -hanke. EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto CROWD -hanke EU-rahoitetun kulttuurihankkeen järjestäminen Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto Mikä CROWD? Creating Other Ways of Dissemination Eurooppalainen kirjallisuusverkosto: kirjailijat, kääntäjät,

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki

Kotoutumiskoulutuksen arviointi. Riina Humalajoki Kotoutumiskoulutuksen arviointi Riina Humalajoki Osallisena Suomessa -hanke Laki kotouttamisesta uudistui 2009. Laki sisältää Osallisena Suomessa kokeilulakihankkeen, jonka toimikausi on 22.3.2010-30.6.2013.

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa

Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Osaamista opintojen ohessa -pilotti Jyväskylän yliopistossa Leena Penttinen, projektipäällikkö Jyväskylän yliopisto leena.penttinen@jyu.fi yliopistostatyoelamaan.fi Peda-Forum-päivät 20.-21.8.2013 Tampere

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa

Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Opintojen tutkimus- ja palautetiedon hyödyntäminen ammattikorkeakoulussa Korkeakoulujen KOTA -seminaari 17.9.2014 Ismo Kinnunen Oulun ammattikorkeakoulu Kehittämisen ja päätöksenteon tulee perustua tosiasioihin.

Lisätiedot

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet

Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet Uusi Osaaja 2 Hankkeen tavoitteet 16.11.2011 Uusi Osaaja 2 TAUSTA: Alun perin (v. 2010) haettiin yhtä isoa hanketta, mutta sai vain osan rahoituksesta Uusi Osaaja 6/2010 12/2011 Uusi hakukierros 2/2011

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa

Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa Miten saada yritykset kiinnostumaan? Yritysyhteistyön muodot hankkeessa ja koulutuksessa KotoTyö 2009-2011 Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus ja Euroopan pakolaisrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus

Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1, jatkohakemus Valtionavustus Dno 290/422/2009 12.10.2009 ( TP3, rakennusalan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot