...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen."

Transkriptio

1 ...työllistymistä edistävän ja tukevan palvelupisteen tai -keskuksen perustaminen, draama- ja viihdeohjelmien käsikirjoituskoulutuksen Closed? Case järjestäminen, media-alan yrittäjäkoulutuksen ja kaupunki- ja yhteisömedian sekä mediakasvattajatyön tukeminen julkisin varoin...

2 Minuutit murjottavat aikajanalla. Happy end on kadoksissa musta valokehä tietokoneen päällä. Deadline on tehnyt itsarin. Alko on auki kello kuuteen saakka. Kovalevy on jo sammunut. - Tiina Madisson -

3 ESIPUHE 1 Mundo-projekti Organisaatio ja työntekijät Opiskelijat Koulutus Työssäoppiminen yhteenveto Kolmen kimppa 2.1 Projektiorganisaatio muotoutuu Kolme erilaista kumppania Raha ratkaisee? 3.1 Kompastuskivi Taloudelliset resurssit Kumppani alihankkijana Opiskelijoiden toimeentulo Kotouttamisohjelman ongelmat Ghetto Love 4.1 Kieli Is it because I m black? Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Getto Sisällysluettelo 5 Tiedotus ja valtavirtaistaminen 5.1 Tiedotusstrategia Toimenpiteitä ja tapahtumia Kansainvälinen toiminta 6.1 Kansainväliset kumppanit ja yhteistyö Muu kansainvälinen yhteistyö Kansainvälistä kiitosta Tulokset 7.1 Tutkinnot TV-ohjelmat Lehtiartikkelit ja radio-ohjelmat Työtilaisuudet Kansallinen teematyö Hyvät käytännöt 9.1 Tutorointimalli Työssäoppimismalli DigiTales Mediakasvatusmalli Uusi Basaari-ohjelmaformaatti Diversity Toolkit juurruttamista 10.1 Juurtuuko? Case Closed?... 95

4 Esipuhe Keväällä 2004, kun Euroopan Sosiaalirahastolle (ESR) laadittiin Mundon projektihakemusta, Suomi oli vauhdilla kansainvälistymässä. Suomeen saapuvien maahanmuuttajien määrä oli moninkertaistunut. Samaan aikaan, kun lähes koko Eurooppaa koskeva väestön ikääntyminen ja matala syntyvyys enteilivät jo silloin lähivuosien aikana syntyvää työvoimapulaa, suomalaiset saivat seurata sivusta varoittavia esimerkkejä kulttuurien välisistä yhteentörmäyksistä muualla maailmassa. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen medianäkyvyys oli heikko ja tavat, joilla heitä käsiteltiin mediassa, antoivat hyvin yksipuoleisen ja kielteisen kuvan kokonaistilanteesta. Uusien väestöryhmien asioita puitiin lähinnä ongelmalähtöisesti viranomaisauktoriteettien näkökulmasta, ja maahanmuutto ja pakolaiskymykset koettiin uhkaksi yhteiskunnalle. Suomi ei kuitenkaan ollut poikkeustapaus samaan tapaan toimi valtamedia myös muissa Euroopan maissa. Vähemmistötaustaisten mediatyöntekijöiden määrä suomalaisessa mediassa oli 2000-luvun alkupuolella lähes olematon. Vaikka Suomessa asui kymmeniä kokeneita media-alan ammattilaisia, heistä vain harvat olivat onnistuneet työllistymään uudessa kotimaassaan. Myöskään kattavaa jatkokoulutusta heille ei ollut tarjolla. Ainoa tapa muuttaa vähemmistöasioitten käsittelyä tasapuolisemmaksi oli antaa asianosaisille itselleen mahdollisuus toimia ja vaikuttaa mediassa. Keväällä 2004 Suomessa siis oli selvä sosiaalinen tilaus Mundon kaltaiselle maahanmuuttajataustaisia ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia mediatyön ammattilaisia kouluttavalle ja työllistymistä edistävälle projektille. Tässä kirjassa tarkastellaan lähemmin Mundo-projektin tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Innostavia lukuhetkiä! - Mundo-projektin henkilökunta - Case Closed?

5 Johdanto toimintaympäristöön YLEn kulttuuriohjelmien TV1:lle tuottaman viikoittaisen Basaari-ohjelmasarjan tekijöiksi on jo vuodesta 1996 alkaen etsitty ja koulutettu maahanmuuttajaohjaajia. Basaari dokumentoi Suomessa asuvien maahanmuuttajien, ulkomaalaisten ja uussuomalaisten arkea ja juhlaa ja toimii kouluttajana. Vuonna 2000 Basaari järjesti maahanmuuttajanaisten ja Kassandra ry:n kanssa yhteistyönä videokurssin. Euroopan Pakolaisrahaston (ERF) tuella Basaarin toimituksessa järjestettiin myös vuonna 2001 puolen vuoden mittainen kurssi pakolaistaustaisille toimittajille. Vuosien aikana toteutettiin vastaavasti ETNO-kurssi media-alalla toimineille maahanmuuttajille työministeriön SEIS-projektin tuella. Kurssien suosio oli suuri, ja ne osoittivat myös erityiskoulutuksen välttämättömyyden varsinaisen työllistymisen kannalta. Lyhytkurssit olivat pilottiprojekteja, joiden avulla testattiin koulutuksen tarvetta, kysynnän laajuutta sekä projektien työllistävää vaikutusta. Onnistuneiden kokeilujen innoittamana YLEn Basaari-toimitus päätti hakea ESR:ltä tukea osallistuakseen Equalyhteisöaloiteohjelmaan vuosien aikanaan tavoitteena järjestää Suomessa mediakoulutusta maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille. Hakemus valmisteltiin Basaari-toimituksessa, ja sitä varten konsultoitiin Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian liiketoiminnan johtajaa Satu Hallenbergia ja tulevaa projektipällikköä Marita Rainbirdiä, jotka olivat molemmat aikaisemmin olleet mukana EU-projekteissa. YLE ilmoittautui hakemuksessa projektin hallinnoijaksi, mikä herätti yhtiön taloushallinnossa vastustusta. EU-tukien maksatuskäytäntöjen ja valvonnan pelättiin olevan työläitä ja hankalia yhtiön taloushallinnon henkilökunnalle. Lisäksi YLE joutuisi ottamaan ison taloudellisen riskin myös kumppaniensa suhteen, mikäli projektissa ilmenisi ongelmia. Projektin hakemuksen allekirjoitti YLEn puolesta ohjelmajohtaja Ismo Silvo ja Stadian puolesta rehtori Timo Luopajärvi. Työministeriö hyväksyi projektin rahoituksen viimein lokakuussa Projekti sai samalla viralliseksi nimekseen Mundo. Jo keväällä 2004 YLEn Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ohjausryhmä oli aloittanut suunnittelutyön, jonka tavoitteena oli luoda yhtiölle uusi erityis- ja vähemmistöryhmien palvelustrategia. Ohjausryhmän ehdotus valmistui syksyllä 2005 ja yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto hyväksyivät sen joulukuussa Mundo-projekti toimi siten yhtiön strategiatyön hyvänä koe- ja testauskenttänä, sillä kummallekin havaittiin olevan selvä tarve ja tilaus. Kansalliset kumppanit Samaan aikaan kun Mundo-projektin hakuvaihe alkoi, Helsingin kaupunki suositteli oppilaitoksilleen, että niiden pitäisi ottaa huomioon monikulttuurisuus ja pyrkiä lisäämään maahanmuuttajaopiskelijoiden määrää erilaisissa koulutusohjelmissaan. Kun Dream Catcher Oy: lle tarjottiin mahdollisuutta osallistua Mundoprojektiin, yritys oli kustantanut Suomen ainoaa englanninkielistä monikulttuurista SixDegreeslehteä reilun vuoden ajan. Kansallisiksi yhteistyökumppaneikseen YLE sai neuvoteltua Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian (Stadia) ja Dream Catcher Oy:n (Dream Catcher). Kumppanien yhteisenä tavoitteena oli syventää koulutettavien mediaosaamista ja suomalaisen mediakentän tuntemusta ja siten parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Case Closed?

6 Case Closed?

7 1 Mundo-projekti 1.1 Organisaatio ja työntekijät 1.2 Opiskelijat 1.3 Koulutus 1.4 Työssäoppiminen 1.5 yhteenveto

8 1 Mundo-projekti Mikä? Mundo-projekti oli kolmivuotinen mediakoulutus- ja työssäoppimisprojekti, joka suunnattiin Suomessa asuville maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille. Miksi? Mundo-projektin tarkoitus oli edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä media-alalla ja median välityksellä myös suuren yleisön keskuudessa ja siten parantaa vähemmistötaustaisten media-ammattilaisten, maahanmuuttajien, uussuomalaisten ja etnisten vähemmistöjen edustajien, mahdollisuuksia toimia omalla alallaan itsenäisinä tekijöinä kohteena olemisen sijaan. Milloin? Projekti alkoi marraskuussa 2004 ja päättyi lokakuussa Miten? Mundo-projektissa oli mukana 24 opiskelijaa 18 maasta. Osalla koulutettavista oli pitkä kokemus eri media-alan töistä, toiset olivat vasta aloittaneet uransa. Mundo-opiskelijat aloittivat täydennyskoulutusjakson Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa toukokuussa 2005 ja suorittivat näyttötutkinnot kevään ja syksyn 2007 aikana. Työssäoppimisjaksot YLEn BasaariMundo-toimituksessa ja Dream Catcherin SixDegrees-toimituksessa alkoivat elokuussa Kaksivuotisen mediakoulutuksen aikana he täydensivät koulutustaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmiensa mukaan ja työskentelivät eri medioissa, tv:ssä, radiossa ja lehdessä sekä toteuttivat palveluja verkkoon. Projekti tarjosi opiskelijoille koulutuksen ja työssäoppimisen lisäksi runsaasti näkyvyyttä eri medioissa ja verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Kuka? Projektin kansalliset yhteistyökumppanit olivat YLE, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Dream Catcher. Lisäksi projektilla oli viisi kansainvälistä kumppania Englannista, Hollannista, Kreikasta, Saksasta ja Slovakiasta. Mundo-projektia rahoitti pääasiassa Euroopan Sosiaalirahaston Equal-ohjelma, kuntarahoitusosuuden kattoi Helsingin kaupunki. Rahoittajan edustajana toimi Uudenmaan TE-keskus. Projektin kokonaisbudjetti oli 1,5 miljoonaa euroa. Kenelle? Projektissa oli mukana 24 eri-ikäistä opiskelijaa 18 eri maasta. Osalla opiskelijoista oli jo pitkä kokemus media-alan töistä, toiset olivat vasta aloittamassa uraansa. Mitä Mundosta seurasi? Projektin ansiosta opiskelijoille aukesi useita mahdollisuuksia itsenäisiin töihin sekä YLEn sisällä että itsenäisissä tuotantoyhtiöissä. Mitä muuta? Projektin myötä syntyi viikoittainen kymmenen minuutin mittainen Mundo-ohjelma, josta tuli heti projektin alussa pysyvä osa Basaari-ohjelma-sarjaa. Ohjelmassa esitettiin Mundo-opiskelijoiden ohjaamia lyhyitä dokumentteja, joiden aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat vaihtelivat ohjaajasta riippuen. Syksystä 2007 alkaen ohjelma nähdään uudella ohjelmapaikalla YLE TV1:ssä keskiviikkoisin klo Case Closed?

9 Organisaatiokaavio TYÖMINISTERIÖ / TE-KESKUS Rahoittajan edustajat OHJAUSRYHMÄ Asiantuntijaelin, joka ohjaa ja valvoo toimintaa ja varojen käyttöä projektisuunnitelman mukaisesti. OPERATIIVINEN TYÖRYHMÄ Kansallisten kumppanien edustajat STADIA Kansallinen kumppani koulutus YLE (juridinen vastuu) Kansallinen kumppani hallinnointi, työssäoppiminen (tv), tiedotus, kv-yhteistyö, valtavirtaistaminen DREAM CATCHER Kansallinen kumppani työssäoppiminen (lehti, radio, internet) KOHDERYHMÄ Mundo-opiskelijat KV-PARTNERIT -Mira Media, Hollanti - Hi8us, Englanti - BGZ, Saksa - ACEC, Slovakia - Dimitra, Kreikka ULKOPUOLISET SIDOSRYHMÄT mm. tiedotusvälineet, rahoittajat, potentiaaliset työnantajat, suuri yleisö, järjestöt Case Closed?

10 1.1 Organisaatio ja työntekijät Projektin kumppanien sisäisessä työnjaossa YLEn BasaariMundo-toimitus oli vastuussa projektin hallinnoimisesta ja koordinoimisesta, tv-alan työssäoppimisesta BasaariMundo-toimituksessa, projektin tiedotuksesta ja valtavirtaistamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Stadia vastasi Mundo-projektissa täydennyskoulutuksesta, jonka tarkoituksena oli antaa opiskelijoille tekniset ja tuotannolliset valmiudet television, elokuvan, radion, verkkoviestinnän, äänitealan ja tuotantoyhtiöiden suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtäviin. Dream Catcher vastasi projektin aikana lehti-, radio- ja internetalan työssäoppimisesta. YLEISRADIO YLE Asiaohjelmien Basaari-toimitus on vuosien ajan tehnyt monikulttuurista ohjelmatyötä eri maista kotoisin olevien ohjaajien, juontajien ja toimittajien kanssa, järjestänyt koulutusta ja ottanut osaa kansainvälisiin yhteistuotantoprojekteihin. Yhdentoista vuoden aikana Basaari-ohjelmasarja on muuttanut muotoaan, mutta edelleen se on ainoa suomalaisen television tarjoama ohjelmasarja, joka panostaa maahanmuuttajien ja uussuomalaisten elämää dokumentoivaan ohjelmatuotantoon. Mundo-projektin myötä Basaarin osaksi liittyi kymmenminuuttinen Mundo-ohjelma, jossa nähdään viikoittain Mundo-ohjaajien ohjaamia lyhytdokumentteja. Marita Rainbird Projektipäällikkö Projektin hallinto- ja talousasiat, kansallisten kumppanien toimintojen ja opiskelijoiden työssäoppimisten koordinointi, projektin tiedotus- ja valtavirtaistamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä projektin tiedottajan kanssa, opiskelijoiden ryhmäyttämisen ja sitouttamisen koordinointi sekä kansainvälinen yhteistyö Taisto Lapila Pääkouluttaja BasaariMundo-toimituksen työssäoppimisjaksojen ohjaus ja toteuttaminen, Mundo-tv-ohjelmien toimitussihteerinä toimiminen Linda Lappalainen Tiedottaja Projektin ja tv-ohjelmatiedotuksen suunnittelu ja toteutus sekä valtavirtaistamiseen tähtäävien toimenpiteiden hoitaminen yhteistyössä projektipäällikön kanssa, sidosryhmäverkoston luominen ja yhteydenpito, painotuotteiden suunnittelu ja toimittaminen, verkkosivujen sisällöntuotanto ja päivitys Helga Kaislo Projekti- ja ohjelma-assistentti Mundo-tv-ohjelmien tekoon liittyvät käytännön valmistelut, jälkityöt ja opiskelijoiden perehdyttäminen YLEn ohjelmatyön käytäntöihin Elina Paloheimo Projektivastaava YLEn monikulttuuriohjelmien vastaava tuottaja. Projektin juridisista, talous- ja henkilöstöasioista vastaaminen, osa-aikainen Terhi Koivisto Kuvaaja-leikkaaja YLEn ohjelmatyöhön nimittämä, vastuualueena Mundo-tv-ohjelmien kuvaus ja leikkaus Michael Hutchinson-Reis Kv-konsultti Projektipäällikön avustaminen kansainvälisten asioiden hoidossa, osa-aikainen Case Closed?

11 HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on yksi Suomen suurimmista ammattikorkeakouluista. Yhteensä yli opiskelijaa tavoittelee Stadiassa korkeakoulututkintoa. Stadiassa on 31 eri kulttuurialan, palvelualan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmaa. Valmistuneet ovat alansa asiantuntijoita. Satu Hallenberg koulutuspäällikkö aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut Anitta Pankkonen koulutuspäällikkö Matti Rantala projektivastaava Eeva Jahkonen projektisihteeri, kevät 2006 asti Pauliina Shilongo projektisihteeri, toukokuu 2006 lähtien mediakasvatushankkeen koordinaattori Birgitta Laitinen taloussihteeri Taku Kaskela oppilaitostutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Lasse Keso oppilaitostutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Anja Rouhuvirta työelämätutori opintoihin, näyttöihin ja työelämään ohjaus Miikka Lyytikäinen työelämätutorisijainen kevät 2006 Leena Kaján tuotantotutori neuvonta opiskelijatuotantoasioissa DREAM CATCHER OY Dream Catcher on vuonna 1998 perustettu mediaalalla toimiva tuotantoyhtiö. Yhtiö on tuottanut useita laadukkaita dokumenttielokuvia, fiktiivisiä lyhytelokuvia ja sarjoja televisiolle. Lisäksi Dream Catcher on vuodesta 2003 läh-tien julkaissut englanninkielistä ilmaisjakelulehteä nimeltä SixDegrees. SixDegrees on kuukausittain ilmestyvä monikulttuurijulkaisu, jonka painos on kappaletta. Lehteä jaetaan noin 500 noutopisteessä. SixDegreesillä on myös dynaamiset internetsivut ja radio-ohjelma kaksi kertaa viikossa Lähiradiossa taajuudella MHz. Alexis Kouros Projektivastaava Projektin vastuuhenkilö Dream Catcher Oy:ssä Laura Seppälä Pääkouluttaja Vastuu työssäoppijoiden ohjaamisesta, operatiivisen tason työskentely, hallinnolliset ja talousasiat Sami Sallinen, Matleena Välinoro, Nina Toukoluoto, Kirby Wilson ja Mahmoud Assiabi toimivat projektin aikana työssäoppimisassistentteina. Heidän työhönsä kuului työssäoppijoiden käytännönläheinen ohjaus ja erityisopetus. KANSAINVÄLISET KUMPPANIT Mundo-projektilla oli viisi kansainvälistä partneria: Mira Media Hollannista, Hi8Us Englannista, BGZ Saksasta, ACEC Slovakiasta ja DIMITRA Kreikasta. Kansainvälisen yhteistyön tarkoituksena oli monimuotoisuuden lisääminen eurooppalaisessa mediassa. Case Closed?

12 1.2 Opiskelijat Minulla on suomalainen vaimo ja asumme Länsi-Pasilassa. Eräänä päivänä kävelyllä vaimoni kanssa ohitimme YLEn ja hän sanoi: Katsopas, tuolla on Suomen Yleisradio. Vai niin, vastasin, aion työskennellä siellä vielä jonakin päivänä. Se oli vitsi, mutta kuinka ollakaan, pian minusta tuli Mundon opiskelija ja tein töitä YLEssä. -Elihú Galván - Projektiin valittiin ennakkotehtävien ja kaksipäiväisten sisäänpääsykokeiden perusteella 26 eri-ikäistä opiskelijaa 20 eri maasta. Osalla heistä oli jo pitkä kokemus media-alan töistä, toiset olivat vasta uransa alussa. Hakijoita oli yhteensä 84 ja sisäänpääsykokeisiin valittiin 42 opiskelijaa. Sisäänpääsykokeiden tehtävät laadittiin yhteistyössä kansallisten työkumppaneiden kesken ottaen huomioon hakijoiden erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. Tehtävät sai suorittaa suomeksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi tai venäjäksi. Tärkeimpiä valintakriteereitä olivat hakijan aikaisempi koulutus ja kokemus media-alalta, vähintään välttävä suomen kielen taito sekä motivaatio opiskella media-alaa suomen kielellä. osallistuminen oli heikkoa. Toinen estyi osallistumasta sairauden vuoksi, ja toinen kotouttamisohjelman pakollisten suomen kielen kurssien ja opintojen vuoksi. Opiskelijoiden taustaa Sisäänpääsykokeiden yhteydessä tehtyyn vapaa-ehtoiseen taustakartoituskyselyyn vastasi 33 hakijaa 42 koulutukseen pyrkivästä. Kyselyyn vastaajista 20 hakijaa hyväksyttiin Mundo-koulutukseen. Tyypillinen koulutukseen hyväksytty hakija oli vuotias mies, joka kuvaa etnisen taustansa valkoiseksi eurooppalaiseksi ja/tai latinoksi. Hän puhuu noin kolmea tai useampaa kieltä. Hänellä on aikaisempaa kokemusta mediatyöstä, ja hän toivoo työllistyvänsä televisioon dokumentintekijäksi. Hänen puolisonsa tai partnerinsa on yleensä syntynyt Suomessa. Hänellä on voimassa oleva passi, ja kotona on internet-liittymä. i Projektiin valituista 26 opiskelijasta neljä opiskelijaa luopui paikastaan ennen varsinaisen opiskelun alkua syksyllä Kaksi heistä sai korkeakouluopiskelupaikan, yksi vakituisen työpaikan ja yksi menehtyi sairauskohtaukseen. Heidän tilalleen otettiin valintapisteiden perusteella uudet opiskelijat. Vuonna 2006 kaksi opiskelijaa jäi pois projektista: toinen saatuaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta toisesta kaupungista ja toinen henkilökohtaisista syistä. Suurimmat erot kurssille valittujen ja hylättyjen välillä:. hylätyt hakijat olivat yleensä vanhempia kuin valitut. hylätyt olivat enimmäkseen miehiä. hylätyillä oli yleensä korkeampi koulutus. hylätyt olivat yleensä työttömiä tai osa-aikaisia opiskelijoita Projektin kahden vuoden pituisessa koulutuksessa opiskeli 24 opiskelijaa, joista kahden opiskelijan Case Closed? 10

13 Mundo-koulutukseen valituista suurimpaa osaa yhdistivät koulutuksen alussa seuraavat asiat: kaksi kolmasosaa heistä oli asunut Suomessa 1-5 vuotta. Suurin osa suunnitteli tekevänsä osaaikatöitä opintojensa ohessa. Koulutuksen alkaessa yhdellä neljäsosalla oli lapsi/a huollettavinaan. Pääosalla heistä oli myös jo entuudestaan joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Koulutuksessa käytetyt kielet olivat suomi ja englanti, niiden lisäksi koulutukseen valittujen suurimmat kieliryhmät olivat espanja ja venäjä. Kun kotiin tuli kirje, että pääsisin Mundoon, ajattelin että voiko se olla totta. Aina vaan nuoria otetaan kaikkiin paikkoihin. Nuoret ovat suosiossa. Vain täällä Suomessa yhteiskunnassa on hyväksytty, että koko elämän ajan ihminen saa oppia ja kouluttaa itseänsä. Meillä Venäjällä minun ikäiselleni ihmiselle olisi melko varmasti sanottu, että mihin sinä vanha nainen oikein pyrit? On jo aika ajatella kuolemaa eikä uutta koulutusta. Kun tulin Mundon ensimmäiseen kokoukseen Basaarin toimitukseen, tunteet olivat pinnassa, se oli minulle vahvasti emotionaalinen hetki. - Nadezda Pojasnik- Tilastotietoja opiskelijoista SIVILISÄÄTY Naimisissa tai pysyvässä suhteessa 85 % i Naimisissa suomalaisen kanssa 72 % Sukupuolijakauma TYÖLLISYYS miehiä 58 % naisia 42 % Muualla 11,5 % Työssä avoimilla työmarkkinoilla 23,1 % Ikäryhmät: Valituista opiskelijoista neljä peruutti osallistumisensa ja yksi menehtyi sairauskohtaukseen ennen koulutuksen alkua. Heidän tilalleen valittiin pääsykoepisteiden perusteella uudet opiskelijat. Vuoden 2006 aikana kaksi opiskelijaa jätti koulutuksen kesken henkilökohtaisten syiden vuoksi. Työttömänä 53,9 % Työssä muualla 7,7 % Yrittäjinä 3,8 % vuotiaita vuotiaita 10 (9) vuotiaita vuotiaita 4 (3) vuotiaita 3 Suluissa tilanne projektin päättyessä. Case Closed? 11

14 Pedro Beltrán Herrera, Kuuba Richard Cohen, USA Tahir Aliyev, Azerbaidzan Pia Barclay, Suomi Jamaika Anna Kulicka-Soisalon- Soininen, Puola Elihú Galván, Meksiko Carlos Marroquin, Meksiko Diana Carolina Bermúdez Parra, Kolumbia Juliana Elo, Brasilia Gustavo Alavedra, Peru Wenndell Allysson Coelho, Brasilia Fernando Colombo, Angola Case Closed? 12

15 Benjam Åkerlund, Suomi Maria Friman, Suomi Tiina Madisson, Viro Nadezda Pojasnik, Venäjä Victor Belousov, Venäjä Tonislav Hristov, Bulgaria Mohamed El Aboudi, Marokko Thu Nga Vu-Lilja, Vietnam Abdi Salah, Somalia Shukri Omar Ahmed, Somalia Davide Pavone, Italia Samuel Abaijón -Nurmisuo, Espanja Suomi Case Closed? 13

16 1.3 Koulutus Mundo-projektin täydennyskoulutusosuus toteutettiin Stadian viestinnän koulutusohjelmassa. Osa koulutuksesta räätälöitiin hankkeeseen valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti. Kaksivuotinen täydennyskoulutus Stadiassa käynnistyi orientaatiojaksolla elokuussa Sen aikana opiskelijoille tehtiin henkilökohtaiset opintosuunnitelmat edeltävien opintojen ja ammatillisten kehittymistarpeiden pohjalta. Opiskelun painopisteenä oli saavuttaa valmiudet television, elokuvan, radion, verkkoviestinnän, äänitealan ja tuotantoyhtiöiden suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtäviin. Ammatillista sivistystä ja osaamista kartutettiin mm. perehtymällä mediakulttuurin historiaan, tekemällä media-analyysejä, opiskelemalla viestintää ja medialukutaitoa. Myös viestinnän lait ja säännöt tulivat tutuiksi. Opiskelumenetelminä käytettiin luentoja, kirjallisuutta, itsenäisiä harjoituksia ja ryhmäharjoituksia, tiedonhakutehtäviä sekä projektitöitä ja työpajatyöskentelyä. Täydennyskoulutusjakson jälkeen opiskelijalla oli mahdollisuus suorittaa joko audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto osaamisen näyttönä. Näytöt suoritettiin kevään ja kesän 2007 aikana. 1.4 Työssäoppiminen Työssäoppimispaikkojen tarkoituksena oli tutustuttaa Mundo-opiskelijat suomalaiseen työelämään ja -kulttuuriin, antaa heidän töilleen valtakunnallista näkyvyyttä ja luoda suhteita media-alan eri toimijoihin työn kautta. Lisäksi heillä oli työssäoppimisjaksojen aikana tilaisuus tuottaa itselleen media-alan työnhaussa tarvittavia työnäytteitä. Työssäoppiminen koostui kahdesta Stadian opintoperiodien mukaan mitoitetusta työssäoppimisjaksosta, jotka kestivät yhteensä neljä kuukautta. Koulutuksen aikana yhteensä 17 opiskelijaa suoritti kahdeksan viikon pituisia työssäoppimisjaksoja BasaariMundon-toimituksessa YLEssä ja kymmenen opiskelijaa SixDegreensin toimituksessa Dream Catcherissä. Kummassakin työssäoppimispaikassa opiskelijoiden työskentelyä ohjasi pääkouluttaja. Kuusi opiskelijaa suoritti työssä-oppimisjaksoja tai työharjoittelujaksoja myös muualla. Työssäoppijoiden ohjaaminen oli sekä YLEssä että Dream Catcherissä odotettua työläämpää. Myös opiskelijoiden toiveet ja odotukset olivat muuttuneet kevään 2005 valintatilanteesta, ja yhä useampi opiskelijoista ilmaisi projektin aikana halunsa suuntautua televisioalalle vastoin aikaisempaa valintaansa. Lisäksi opiskelijoiden taloudelliset, asenteelliset ja muut henkilökohtaiset tilanteet vaikuttivat työssäoppimispaikkoihin sijoittumiseen ja ylimääräisten työharjoittelupaikkojen etsimiseen. Suuntautumishakuisuus ohjaajan työhön aiheutti hankaluuksia työssäoppimispaikkojen jakautumisessa, sillä YLEn BasaariMundo-toimitus näytti olevan suositumpi vaihtoehto opiskelijoiden keskuudessa kuin Dream Catcherin tarjoama lehtityöhön, radioon ja verkkopalveluihin keskittyvä työssäoppimispaikka. Yksi syy tähän saattoi olla kielitaidon puutteellisuus, toinen opiskelijoiden epärealistinen käsitys media-alan työmahdollisuuksista. Työssäoppimiseen liittyviä ongelmia Case Closed? 14

17 ratkaistiin kumppaneiden välisillä palavereilla sekä opiskelijoiden motivoimisella ja tiedottamisella. YLE työssäoppiminen Muistan, kun tulin kotiin ensimmäisen YLE-päiväni jälkeen. Silmäni väpättivät levottomasti 12 tunnin intensiivisen työskentelyn takia. Kirjoitin kahdeksan sivua ohjelmaideoita, mutta pää-kouluttaja Taisto ei pitänyt yhdestäkään. Ensimmäinen työpäivä murskasi egoni, kiitos Taiston. Nyt tosin ajattelen, että se oli hyväksi. Se teki minusta ammatilaisen, jolla on ammattilaisen asenne. Opiskelijoiden tukena työssäoppimisjaksoilla toimi pääkouluttajan lisäksi kuvaaja-leikkaaja sekä projekti- ja ohjelma-assistentti. Opiskelijoiden teknisissä ja ilmaisullisissa taidoissa tapahtui vuosien 2005 ja 2007 välillä näkyvä muutos parempaan. Opiskelijat olivat työssään motivoituneita ja sitkeitä, ja projektin aikana tehdyt työt toivat heille lisää itsevarmuutta. - Samuel Abaijon-Nurmisuo - Televisiotyön työssäoppimisjakson aikana opiskelijat keskittyivät erityisesti sisällöntuotantoon ja idean kiteyttämiseen. Sen lisäksi he syventyivät kameran ja äänitysvälineiden käyttötaitoihin ja harjoittelivat käyttämään editointi-kalustoa entistä sujuvammin. Teknisten taitojen ohessa hiottiin työprosessin eri vaiheita aina aiheen suunnittelusta käsikirjoitukseen, kuvaajan varaamisesta kuvauslupien hankkimiseen, leikkauksen ja käännöksen teettämisestä kritiikin vastaanottamiseen. Samuel Abaijón-Nurmisuo, Gustavo Alavedra, Wenndell Allysson Coelho ja Victor Belousov työskentelevät BasaariMundo-toimituksen editointiyksikössä. Vuoden 2005 työssäoppimisjaksojen aikana jokainen työssäoppija valmisti viikoittain yhden lyhytdokumentin. Kiireisessä työtahdissa saavutetut tiedot ja taidot joutuivat koetukselle ohjelmatyö vaati opiskelijoilta joustokykyä ja journalistista ja taiteellista panosta. Työtahtia pidettiin opiskelijoille kuitenkin liian stressaavana, joten kevään 2006 aikana työssäoppimisjärjestelyjä muu-tettiin vähemmän opiskelijoita kuormittaviksi. Projektin loppuajan kukin ohjaaja teki yhden ohjelman kahdessa viikossa. Suurin osa suo-ritti jakson kaksi kertaa. Ohjelmia tuotettiin noin kaksisataa kappaletta. Nadezda Pojasnik ja Tahir Aliyev raportoivat paikan päältä VR:n makasiinien palosta. Case Closed? 15

18 Dream Catcher oy työssäoppiminen Dream Catcherin järjestämillä työssäoppimisjaksoilla opiskelijat kartuttivat ammattiosaamistaan lehti- ja radiotyössä sekä tutustuivat verkkosivujen tekemiseen. Työssäoppijat suunnittelivat ja toteuttivat viikoittain SixDegrees/Mundon radio-ohjelman Lähiradion taajuudelle 100,3 Mhz ja osallistuivat englanninkielisen SixDegreeslehden sisällön tuottamiseen. Projektin aikana Dream Catcherissä oli yhteensä 10 työssäoppijaa, joista neljä suoritti työssäoppi-misjakson kahteen kertaan syventääkseen tai laajentaakseen taitojaan printti-, radio- tai internetin saralla. Suurin osa työssäoppijoista keskittyi jaksonsa aikana lehtijournalismiin eli juttujen tekoon ja erilaisten palstojen kokoamiseen. Muutama opiskelija keskittyi myös valokuvaukseen ja tutustui graafiseen työhön. Työssäoppijat olivat kokemattomampia kuin projektin alkaessa oli arvioitu, ja jatkuva ja tehokas työnohjaus oli välttämätöntä. Radiolähetykset toteuttiin Lähiradiossa, jonka tekniikka ei ollut aivan viimeistä huutoa. Uuteen radiotekniikkaan tutustuminen ei ollut mahdollista itse studiossa, vaan sen käyttöön syvennyttiin Dream Catcherin toimistolla. Opiskelijoiden henkilökohtaiset elämäntilanteet vaikeuttivat paikoin työssäoppimisjaksojen toteuttamista. Kaikki opiskelijat eivät pystyneet henkilökohtaisten syiden, töiden tai pakollisten Suomeen sopeuttavien kurssien vuoksi suorittamaan normaalia yhtäjaksoista työssäoppimisjaksoa. Heille järjestettiin TE-keskuksen hyväksynnän jälkeen mahdollisuus suorittaa työssäoppimisjakso pätkissä pitemmällä aikavälillä ja osittain etätyönä. Tulin Mundoon sillä ajatuksella, että se on journalisteille tarkoitettu hanke. Minulla on journalistin työkokemusta radiosta ja televisiosta kotimaastani Kuubasta. Mundo osoittautui kuitenkin olevan pääosin audiovisuaalisen median edustajille, nimittäin ohjaajille, kuvaajille ja tv-dokumenttien editoijille. - Pedro Beltrán Herrera - Mielestäni Mundo toimi. Saimme mahdollisuuden oppia käytännön kautta. Saimme oikeat työvälineet ja ammattimaisen työympäristön oppimiseen. Mundo oli hyvä alku. Projektin aikana ihmisille selkeni, mitä he todella haluavat tehdä. Seuraava askel Mundon jälkeen voisi olla kreatiivinen kehittyminen. - Tonislav Hristov - Mundo oli minulle jonkinlainen pelastus, vaikka ajatus kuulostaakin mauttomalta. Suomessa kukaan ei pidä sinua luuserina, jos työskentelet mediassa. Mundossa luova puoleni sai mahdollisuuden päästä kukkaan. - Carlos Marroquin - Oli rankkaa yhdistää työ, perhe, muut velvollisuudet ja Mundo. En halunnut olla pois Mundon opetusjaksoista. Kuitenkin oli uhrattava suurimman osan aikaa sitä tai tätä Mundon hyväksi tai päinvastoin. - Pedro Beltrán Herrera - Mielestäni Mundossa ei ollut tarpeeksi suomen kielen kursseja. Jos ei osaa kieltä, ei ymmärrä kulttuuria. Silloin ei tiedä, millaiset ohjelmat toimivat täällä. Jos ihmiset eivät ymmärrä ohjel-miasi, he eivät luota maahanmuuttajiin. - Wenndell Allysson Coelho - Case Closed? 16

19 1.5 Yhteenveto Mundo-projekti käynnistyi marraskuussa Varsinaiset Mundo-koulutus- ja työssäoppimisjaksot alkoivat elokuussa 2005 ja päättyivät toukokuussa Kevään ja kesän 2007 aikana 21 opiskelijaa suoritti Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa näyttöinä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, kolme heistä suoritti osatutkinnon. Työssäoppimisjaksoja järjestettiin syksystä 2005 kevääseen 2007 yhteensä 10. Niihin osallistui YLEn BasaariMundo-toimituksessa yhteensä 17 eri opiskelijaa. Dream Catcherin järjestämiin työssäoppimisjaksoihin osallistui yhteensä 10 opiskelijaa. Muualla työssäoppimisjakson tai työharjoittelun suoritti yhteensä 6 opiskelijaa. Jokaisen opiskelijan oli tarkoitus suorittaa koulutuksen aikana kahdeksan viikon mittainen työssäoppimisjakso kaksi kertaa. Syksystä 2005 kesään 2007 YLEn BasaariMundo-toimitus tuotti ja lähetti yhteensä yli 50 tuntia Mundo-ohjelmaa. YLEn tv-kanavilla esitettiin myös Mundon ja Basaarin yhteisiä tv-puffeja. Lisäksi YLE TV1:n Aamu-tv lähetti kesän 2006 aikana sarjan Mundo-lyhytdokumentteja uusin-toina, YLE TV1:ssä Mundo-lyhytdokumentteja nähtiin uusintoina muun ohjelmiston välissä läpi vuosien. Mundo-ohjaajat raportoivat monet ajankohtaiset tapahtumat kuten VR: n makasiinien palon ja Anna Politskovskajan muistotilaisuuden ensimmäisten joukossa paikan päältä ja tekivät taustoitettuja lyhytdokumentteja mm. Libanonin sodasta ja UPM:n Voikkaan tehtaan kohtalosta ja haastattelivat presidenttiehdokkaita vaalien alla. Dream Catcherin julkaisemassa SixDegreeslehdessä julkaistiin lukuisia Mundo-opiskelijoiden tuotoksia. Lähiradion taajuudella kuultiin viikoittain lähes kaksi tuntia Mundo-ohjelmaa. Projekti tarjosi opiskelijoille laajalti medianäkyvyyttä ja tilaisuuksia verkostoitumiseen mediaalalla. Mundo järjesti kolme seminaaria, kolme koulutustilaisuutta ja 12 omaa tapahtumaa ja tapasi kaikki Yleisradiossa työllistymisen kannalta avainasemassa työskentelevät henkilöt. Lisäksi projekti otti osaa useille elokuva-alan festivaaleille, messuille sekä useisiin muihin media- ja järjestökentän tapahtumiin ja järjesti Basaari- Mundo-toimitukselle valokuvakilpailun, jonka tuloksena syntyi Helsingin rautatieasemalle valokuvanäyttely. Mundo-projekti otti aktiivisesti osaa myös kansainväliseen yhteistyöhön ja Euroopan Yleisradioliiton Eurovisionin kokouksiin. Mundo-projektin kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa kehitetty DigiTales-hanke käynnistettiin syksyllä 2006 myös Suomessa. Lisäksi Mundo oli mukana kehittämässä Diversity Toolkit -työkalua yleisradioyhtiöiden käyttöön. Pia Barclay ja Fernando Colombo juontavat SixDegreesin Mundo-radio-ohjelmaa Lähiradion studiossa. Case Closed? 17

20 Case Closed? 18

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys

korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys URAREITTI korkeasti koulutetun maahan muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Työpaketti 3: Ammatillinen suomen kieli ja viestintätaito terveysalalla iltapäiväseminaari 30.5.2017

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa

tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Toimivia ratkaisuja monenlaisia ja tuottavia malleja ja onnistuneita urapolkuja on jo olemassa Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan ohjaaminen ja tuki Keudan aikuisopistossa Vastuukouluttajien ohjausosaaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu

Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Osaaminen, tarve ja toteutus kohtaavat Korkeakouludiplomikokeilu Palkkahallinnossa olisi töitä.. Paljonko jäisi opiskeltavaa, kun olen Yritys kasvaa ja pitäisi johtaa Nuoret esimiehet ovat lujilla ja heille

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu

Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025. 21.5.2014 Valokuvat: Jaana Mutanen_jaMu Korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu ulkomailla 2025 TraiNet-kyselyyn vastanneet. Työskentelen, toimin yrittäjänä tai opiskelen: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 22.4.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Yleisopas. Suomi. IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Yleisopas Suomi IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Sisältö 1 Yleistietoutta työssäoppimisesta... 3 2 Osapuolten

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja

terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvauksiin Koulutuskeskus Sedu Hellevi Lassila, toimialajohtaja Lähihoitajakoulutus Koulutuskeskus Sedussa v.2011 Koulutusta 4 paikkakunnalla: Sedu Kauhajoki

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen Toteutusaika 1.1.2010-31.12.2012 Toteuttajaorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009

Yle-tutkimus. Sanomalehtien Liitto. Elokuu 2009 Yle-tutkimus Sanomalehtien Liitto Elokuu 2009 1. Johdanto Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Oy Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta elokuussa 2009. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta

Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Kokemuksia SEUMS intensiiviohjelmasta Anna-Katriina Salmikangas, LitT Koordinaattori Liikuntatieteiden laitos S-posti: salmik@sport.jyu.fi https://www.jyu.fi/sport/en/study/programmes/seums The Intensive

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus

Oppisopimusiltapäivä Opojen tilaisuus Oppisopimusiltapäivä 8.9.2017 Opojen tilaisuus Iltapäivän ohjelma Oppisopimustoimiston väen esittely Oppisopimuksen pikakertaus ja oppisopimusviikko Reformi ja oppisopimus Ryhmäkeskustelu oppisopimuksen

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot