Kultalehti. Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät Kaaos, järjestys ja talous. Mikä tulee olemaan nykypäivän rahajärjestelmän päätepiste?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kultalehti. Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät 2011. Kaaos, järjestys ja talous. Mikä tulee olemaan nykypäivän rahajärjestelmän päätepiste?"

Transkriptio

1 Lehti kullasta ja sijoittamisesta No. 4 Kevät 11 Kultalehti Kullan hinta on vuodessa noussut 29% Kullan hinta $+28% 1355 $/oz 1058 $/oz 774 /oz +29% 999 /oz Anna itsellesi paremmat mahdollisuudet eläkeläisenä Lue s. 3 Tunne kullan sijoitusriskit Lue s. 4 Kaaos, järjestys ja talous Mikä tulee olemaan nykypäivän rahajärjestelmän päätepiste? ALAR TAMMING Nykyään meille halutaan uskotella, että taloustieteilijät tietävät, miten talous toimii. Pyritään ennustamaan seuraavien vuosien inflaatiokasvua sekä sitä, kuinka kauan kiinteistömarkkinoiden kriisi kestää. Jostain kumman syystä minulla on kuitenkin sama tunne kuin koulun jälkeen: maailma voi olla luultua monimutkaisempi. Talouden osalta pyritään ennustamaan yksittäisiä prosesseja, esimerkiksi inflaatiota, talouskasvua tai työttömyyttä. Tosiasiassa pitäisi tarkastella kokonaiskuvaa hiukan laajemmin. Miten kehitys tapahtuu ja mikä vie sitä eteenpäin sekä miten kriisit kehittyvät ja miten kriisin onnistunut ratkaiseminen auttaa kehittämään järjestelmää eteenpäin. Tätä voidaan tarkastella laajemmin kaaosteorian avulla. Kyse on teoriasta, joka arvioi prosesseja Pienenä poikana koulua käydessäni olin täysin vakuuttunut opettajien viisaudesta. Uskoin fysiikanopettajan tuntevan painovoiman ja universumimme salat, biologianopettajan tietävän elämän kehityksen ja sen, miten ensimmäinen DNA-molekyyli syntyi, ja uskoin myös psykologianopettajan tuntevan ihmisen psyykkeen ja tietoisuuden. Vasta myöhemmin aloin ymmärtää, että meille halutaan yksinkertaisesti luoda tällainen käsitys. Todellisuudessa opettajat ja heitäkin viisaammat tutkijat etsivät vastauksia näihin kysymyksiin. yksittäisen tekijän sijasta. Koskea katseltaessa ei kannata seurata jokaisen pisaran reittiä, vaan koko koskea yhtenäisenä rakenteena, jossa on muuttuvia osia. Vesi muuttuu koskessa jatkuvasti, mutta itse koski pysyy samana. Myös taloutta pitäisi pyrkiä tarkastelemaan samaan tapaan: yksittäisen lähitulevaisuuden talousluvun arvailun sijasta pitää keskittyä yleisiin prosesseihin. Kaaosteoria käsittelee juuri tällaisia prosesseja. Kaaoksen ja järjestyksen keskinäisen suhteen, tai vaikkapa parhaillaan käynnissä olevan talouskriisin selvittämiseksi (riippuen siitä, onko oma suhtautumistapa realistinen vai optimistinen), käsittelen muutamia pääperiaatteita, ja pyydän jo edeltävästi lukijalta anteeksi käyttämääni, maailmaa kuvailevaa monimutkaista terminologiaa ja niiden yksinkertaistettua käsittelytapaa. Maailmaan pätee termodynamiikan toinen laki Tämän lain kansantajuisen version mukaisesti maailma liikkuu itsestään kohti yhä suurempaa epäjärjestystä. Auto, joka tehtaalta tullessaan on uusi ja kunnossa, ruostuu jossain vaiheessa ja päättää päivänsä kaatopaikalla, kaikki sivilisaatiot ja kulttuurit ovat pidemmällä aikavälillä tuhoutuneet ja kotona on säännöllisin väliajoin sotkuista. Riippumatta siitä, mitä universumin osaa tarkastelemme aina kuolemaan tuomituista tähdistä yhä kaoottisemmin maailmankaikkeudessa liikkuviin molekyyleihin saakka, on selvää, että sama laki pätee kaikkialla. Koko maailmankaikkeus on suistunut alamäkeen ja liikkuu kohti entropiaa eli epäjärjestyksen kasvua. Entropian käsite tarkoittaa järjestelmän epäjärjestyksen mittaa. Mitä suurempi entropia on, sitä suurempi on järjestelmässä vallitseva epäjärjestys. Uuden auton entropia on pieni ja kaatopaikalle viedyn auton entropia puolestaan suuri. Vasta valmistuneen ja kauniisti sisustetun kodin entropia on vähäinen, mutta hylätyn ja raunioituneen talon entropia on vastaavasti huomattava. Entropian käsite on kuitenkin hiukan puutteellinen, sillä se ei kuvaa kehitystä ja edistystä, vaan nimenomaan taantumista. Entropian kasvu tarkoittaa järjestelmän taantumista. Maailmankaikkeutta tarkasteltaessa on selvää, että kaikki prosessit, asiat ja järjestelmät liikkuvat kohti yhä suurempaa epäjärjestystä. Tämä kaikki tiedettiin jo jatkuu sivulla 2 Sijoita osa varallisuudestasi kultaan Fyysisen kullan osuus sijoituksista voisi olla 15 30%. Lue s. 4 Miten hajauttaa riskejä kriisin aikana? Hyvä sijoittaja ei koskaan sijoita koko omaisuuttaan yhteen paikkaan. Lue s. 5 Sijoittamisessa pitää tehdä oikeat päätökset Jokainen haaveilee siitä, että ansaittu raha säilyisi. Vielä parempi olisi, jos se säilyisi turvallisesti ja samalla myös kasvaisi. Lue s. 6 Kultarahat versus kultalaatat. Kumpia kannattaa hankkia? Lue s. 6-7 Tavex Oy suomalaisten sijoituskulta- ja valuuttakauppias Jo yli 15 vuotta Suomessa toiminnut Tavex tarjoaa sijoituskultaa, ostaa korukultaa, vaihtaa valuuttaa ja tekee rahan pikasiirtoja. Lue s. 8

2 Kultalehti 2 / Kevät 11 Kaaos, järjestys ja talous alku sivulla luvulla, jolloin vastaava kaava laadittiin lämpöilmiöitä tutkittaessa vuonna Samalla tutkijoille pohdinnan aihetta antoi niin sanottu miljoonan dollarin kysymys. Miten on mahdollista, että maailmankaikkeudessa, joka liikkuu vääjäämättä kohti kaaosta, on samanaikaisesti näkyvissä kehitystä ja jatkuvasti muodostuvia yhä monimutkaisempia järjestelmiä? On selvää, että suuresta alkuräjähdyksestä ei muodostunut alkuaineiden amorfista massaa, vaan aineet ovat kerääntyneet tähtiin ja galakseihin. Koko elämän kehitys yksinkertaisesta monimutkaiseen, monisoluisesta organismista aina ihmiseen saakka rikkoo tätä universaalia lakia. Ihmisen kehitys biologisena olentona ei ole kuitenkaan keskeytynyt, vaan ihmiselle on kehittynyt tietoisuus, ihmiset ovat luoneet yhteiskunnan, jolla on omat etunsa ja järjettömyytensä, ja myös talous on kehittynyt. Kaikki nämä ovat toinen toistaan monimutkaisempia ja vaativimpia kokonaisuuksia. Miten tämä on mahdollista? Päivittäiset havaintomme eivät suinkaan vahvista termodynamiikan ja muiden lakien toimivuutta. Epäjärjestys on kasvun tulos Tämä ongelma antoi ajattelunaihetta tutkijoille, kun Ilja Prigogine sai Nobelin palkinnon ratkaisustaan tähän ongelmaan vuonna Siihen saakka tutkijat olivat tutkineet suljettuja järjestelmiä eli tilanteita, joissa järjestelmä ei vaihda yhteiskunnan kanssa energiaa, tietoa tai materiaa juuri lainkaan. Esimerkkejä suljetusta järjestelmästä ovat vaikkapa tiili tai sanomalehti, jotka eivät kehity, vaan vastaavat täysin termodynamiikan toista lakia: niiden entropia kasvaa jatkuvasti aina hajoamiseen tai mädäntymiseen saakka. Prigogine tutki avoimia järjestelmiä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, eli järjestelemiä, jotka vaihtavat materiaa, energiaa ja tietoa ympäröivän kanssa. Selvisi, että kehitystä tapahtuu järjestelmissä juuri epäjärjestyksen kautta: järjestys edellyttää kaaosta. Lisäksi havaittiin vielä eräs odottamaton asia: järjestelmän sisäinen epäjärjestys kasvoi avoimissa järjestelmissä, mutta jokainen avoin järjestelmä lisäsi ulkopuolista entropiaa. Eli järjestelmän kehittyessä ulkoinen epäjärjestys kasvoi. Mikäli yhteiskunnan tasolla tarkastelemme yhtä paremmassa järjestyksessä olevaa aineellista maailmaa matkapuhelimineen, ipodeineen ja pilvenpiirtäjineen, ja vertaamme sitä 1500-luvun Eurooppaan tai vaikkapa johonkin Amazonin viidakon heimoon, huomaamme, että nyky-yhteiskunta tuottaa valtavasti jätettä. Tehdasta tai suurta savupiippua tarkasteltaessa on selvää, että tuotteen valmistuessa tehtaassa, entropia poistuu savupiipusta eikä päinvastoin. Yksinkertaisesti sanottuna: jokaisen avoimen järjestelmän ehdoton edellytys on se, että järjestelmä tuottaa ympäristöönsä entropiaa. Järjestyksen kasvaminen järjestelmän sisällä aiheuttaa epäjärjestyksen kasvua järjestelmän ulkopuolella. Alar Tamming Järjestelmä romahtaa tai kehittyy uudeksi ja paremmaksi Avoimia järjestelmiä tutkittaessa selvisi, että jokaisella järjestelmällä on oma rajansa, johon saakka järjestelmä kykenee aiheuttamaan entropiaa ympäristössä. Totuuden hetki eli tieteellisessä kielessä bifurkaatio, kahtia haarautuminen on vuorossa kun järjestelmä saavuttaa rajan, jonka jälkeen se ei enää kykene sulattamaan saapuvaa energiaa, tietoa ja materiaa eikä poistamaan kuona-aineita. Silloin koko järjestelmä muuttuu kaoottiseksi ja on valittava toinen kahdesta suunnasta: järjestelmän kehittyminen eteenpäin ja aiemmin hallitsemattomien vaihteluiden hallintaan saaminen tai järjestelmän murtuminen ja hajoaminen. Tarkastellaanpa yhteiskuntaa. Rooman valtakunnan hajotessa oli valittava tulevan kehityksen ja valtion tuhoutumisen välillä. Valitettavasti näistä vaihtoehdoista toteutui viimeksi mainittu. Toisaalta feodaalisen yhteiskunnan tuhoksi ei koitunut paluu kiviaikaan, vaan valistuskauden ja kapitalismin kehitys. Bifurkaatio on hetki, jolloin tapahtumat alkavat kehittyä yhteen tai toiseen suuntaan, joiden lopputulokset ovat täysin erilaiset. Tuona hetkenä yksikin pieni syy riittää, ja täysin erilaisiin lopputuloksiin johtava tapahtumaketju saa alkunsa. Mäen päällä seisova pallo on tästä hyvä esimerkki. Pieni tönäisy suuntaan tai toiseen, ja pallo alkaa vieriä pitkin mäen pohjois- tai etelärinnettä. Tulokset ovat molemmissa tapauksissa täysin erilaisia, mutta syynä kaikkeen oli kuitenkin pienen pieni tönäisy. Bifurkaatiopiste on juuri tämä tönäisyhetki epävakaassa järjestelmässä. Taloudellisia ja poliittisia järjestelmiä tarkasteltaessa on selvää, miten epäjärjestys aiheutuu ja miten sieltä noustaan takaisin vallankumouksien tai talouskriisien kautta seuraavaan kehityshyppäykseen. Kriisistä ja epäjärjestyksestä pitäisi ehkä iloita, mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole. Epäjärjestyksen kasvaessa ei ole koskaan selvää, miten järjestelmä kehittyy. Valko-Venäjällä ja Virolla on samantyyppinen sosia- Psykologian maisteri. Pohjois-Euroopan suurimman sijoituskulta yhtiön TAVEX -konsernin perustaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. Hänen artikkeleitaan taloudesta on usein julkaistu eri maissa. listinen tausta, mutta tulokset ovat olleet täysin päinvastaisia. Yhdessä valtiossa vallitsee diktatuuri, toisessa demokratia. Dominikaaninen tasavalta ja Haiti sijaitsevat samalla saarella, mutta eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Koska epäjärjestyksen kasvaessa ei ole tietoa siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jokainen järjestelmä vastustaa voimakkaasti suuria uudistuksia. Pohjois-Korean johtajat ymmärtävät varmasti, että järjestelmä on huono, mutta ennen järjestelmän täydellistä kaaosta ei myöskään muutoksia ole odotettavissa. Esimerkkini ovat peräisin pääasiassa politiikasta, mutta samat periaatteet pätevät kaikilla tasoilla aina yksinkertaisemmista molekyyleista ja organismeista galakseihin saakka. Hyviä esimerkkejä järjestelmän kehityksestä tarjoaa myös valtio, esimerkiksi Yhdysvaltain tieverkosto. Autojen määrän jatkuvasti kasvaessa muodostuu liikenneruuhkia. Aluksi ruuhkat hälvenevät puoleenpäivään mennessä ja liikenne sujuu suurimman osan ajasta. Autojen määrän yhä kasvaessa päädytään tilanteeseen, jossa teiden kapasiteetti ei enää vastaa automäärää (tällainen tilanne on tällä hetkellä esimerkiksi Los Angelesissa), ja silloin järjestelmän on valittava lopetetaanko liikenne vai järjestäydytäänkö seuraavalle tasolle. Seuraavalle tasolle järjestäytymistä edesauttavat tällaisessa tapauksessa suunnittelijat ja ura- koitsijat, jotka rakentavat lisää kaistoja ja ramppeja. Nyt järjestelmä vastaa automäärää, jonka tarpeisiin ei aiemmin kyetty vastaamaan. Kaikkialla ei kuitenkaan rakenneta lisää kaistoja, vaan niitä jopa vähennetään. Termiinikauppojen kaatuminen vie romahdukseen Taloutta ja erityisesti rahoitusmarkkinoita arvioitaessa on tällä hetkellä selvästi nähtävissä miten järjestelmä ei enää tule toimeen vallitsevan tilanteen kanssa. Termiinikauppoja tehdään enemmän kuin koskaan. Niitä arvioidaan tällä hetkellä olevan yli 60 tuhannen euron verran jokaista maailman asukasta kohden. Tähän laskelmaan sisältyvät myös kaikki vauvat, papualaiset ja pygmit. Kauppojen kaikki osapuolet ovat varmoja siitä, että järjestelmä toimii häiriöittä, ja mikäli ongelmia ilmenee, jokin tuomioistuin perii ja palauttaa rahat sekä omaisuuden. Tällä hetkellä järjestelmä toimiikin onnistuneesti, mutta historiasta muistamme esimerkiksi Hollannin tulppaanimanian 1600-luvulla, jolloin termiinikauppoja tehtiin suorastaan uskomattomia määriä tulppaaninsiementen ostoa ja myyntiä varten. Hintojen laskiessa myyjät halusivat saada ostajilta siementen hinnaksi sovitut miljoonat dollarit, mutta ostajat kieltäytyivät maksamasta. Luonnollisesti käännyttiin tuo- mioistuimen puoleen ja tuomioistuin ryhtyikin ratkaisemaan ongelmaa kaikkien sääntöjen mukaisesti. Yksittäisessä tapauksessa olisi varmasti päästy myös ratkaisuun, mutta tapauksien määrä ylitti tuomioistuimen kapasiteetin. Kaikkien maksamattomien kauppojen käsittely olisi kestänyt satoja vuosia. Tuomioistuin siirsi ongelman parlamenttiin, joka ei kuitenkaan kyennyt tekemään päätöstä, vaan heitti pallon takaisin tuomioistuimille. Tätä peliä jatkui muutamaan otteeseen, jonka jälkeen tehtiin kardinaalinen päätös: kaikki termiinikaupat mitätöidään. Rahoitusjärjestelmä on kehittynyt paljon noista ajoista. Nykyään kyetään sekunnissa hakemaan tuhansia toimia, jotka kaikki myös suoritetaan määräaikaan mennessä. Toivottavasti tällaista ei enää tarvitse kokea, mutta en kuitenkaan jaksa oikein uskoa siihen, että nykyinen oikeusjärjestelmä kykenisi selvittämään ja takaamaan kaikkien taloudellisten velvoitteiden suorittamisen. Nykyinen rahoitusjärjestelmähän perustuu pääasiassa bitteihin ja tietokoneisiin, eikä aineellisiin arvoihin. Systeemi on varma! Vai onko? 00-luvun suurinta terrori-iskua eli ydinpommin räjähtämistä suurkaupungissa ei ole vielä tapahtunut. Ydinpommin räjähtäessä ilmakehässä muodostuu ns. gammaimpulssi, joka hajottaa kaikki toimivat tietokoneiden mikrosirut. Yleensä ajatellaan, että kaikista tiedoista on tehty varakopiot, ja kaikki tiedot säilyvät. Mutta pitääkö tämä kuitenkaan paikkaansa? Voidaanko kaikki tiedot palauttaa? Epäilen. Pankeilla luurangot kaapissa Maailman rahoitusjärjestelmään pätee avoimen järjestelmän kaaosteoria, kuten kaikkeen muuhunkin. Kehitys edellyttää kaaosta, josta kuoriutuu aikanaan uusi järjestys. Näyttää siltä, että kaaos on lähellä, sillä järjestelmä on siirtymässä kohti rajaa, jossa entropiaa ei enää siirry yhteiskuntaan riittävästi. Entropiaa ovat tässä yhteydessä tappiot, jotka ovat nyt kasvussa. Ylimääräisiä toimia ja riskejä eli järjestelmän sisäisiä tekijöitä ei ole tasapainotettu oikeaan aikaan tehdyillä tappioilla ja poistoilla, ja ne alkavat nyt kasaantua. Normaalin talouden vallites-

3 Kultalehti 3 / Kevät 11 sa väärien päätösten tekeminen ja heikkolaatuinen tuotanto on yleistä. Joskin rakentamisesta ja kuljetuksesta poiketen, jossa heikko laatu näkyy välittömästi ja täytyy korjata, pankkisektorilla vääriä päätöksiä ja tappioita voidaan peittää suhtautumalla lukuihin luovasti tai jopa suorastaan rikollisesti. Tappiollinen toiminta näkyy hankintahinnoissa tai muissa menetelmissä, joiden sisältö on tuntematon. Pankeilla onkin tällä hetkellä kaapeissaan luurankoja, joiden kukaan ei halua tulevan ulos, ja järjestelmää yritetään pitää koossa kaikin keinoin. Entä jos rahaa jää pankkiin? Globaali rahoitus- ja pankkimaailma ei kuitenkaan voi enää välttää kaaosta. Todennäköisesti tämä kaaos vie mukanaan miltei koko sähköisen rahan, ja maailma saa mahdollisuuden rakentaa uuden ja paremman rahoitusjärjestelmä. Rahan historiaa tarkasteltaessa ilmenee paljon epäonnistuneita kokeiluja, joiden tarkoituksena on ollut tehdä rahaa tyhjästä. Tähän sarjaan kuuluvat kultaa tehneet alkemistit, jotka sulattivat kultarahoja ja lisäsivät seokseen vähintään puolet hopeaa, ja laskivat rahat uudelleen liikkeeseen uskoen olevansa siten puolta rikkaampia. Myös setelit ovat poikkeuksetta muuttuneet arvottomiksi pidemmällä aikavälillä. Euro, jeni ja kruunu eivät ole poikkeuksia. Dollarin kaaosta ei kohta epäile enää kukaan. Sähköinen raha ei ole vielä ollut kriisissä, mutta todennäköisesti se on laajempi ja tuhoisampi kuin mikään jo nähdyistä rahakriiseistä. Tällä hetkellä miltei 96 prosenttia maailman rahasta on pankeissa sähköisessä muodossa ilman mitään todellista arvovälinettä. Nykyinen järjestelmä pysyy pystyssä ainoastaan luottamuksen turvin, eikä käteisen nostaminen samanaikaisesti kaikilta pankkitileiltä ole mitenkään mahdollista. Järjestelmä perustuu siihen, että ihmiset eivät koskaan nosta rahojaan samanaikaisesti. Tämä on kuitenkin virheellinen oletus, sillä massan saa liikkeelle pelkkä 5 prosentin koordinoitu toiminta, jolloin loput 95 prosenttia seuraavat perässä. Vaikka jätämme laskuista pois elokuvista tutun kuvan 1930-luvun Euroopasta ja Yhdysvalloista, jossa tuhannet ihmiset vaativat rahojaan pankeilta, voidaan esimerkkinä kuitenkin käyttää englantilaista Northern Rock -pankkia, jonka konttoreiden eteen muodostui yhdessä päivässä kilometrien mittaisia jonoja ihmisistä, jotka halusivat nostaa rahansa pankista. Tuolloin kriisi ei onneksi kuitenkaan laajentunut koko maailmaan, mutta entä jos samanlaisia jonoja muodostuu kymmenissä pankeissa, kymmenissä eri valtioissa? Poliisi siirtyy kaduille estämään levottomuuksia ja pankit suljetaan yhteiskunnan etujen turvaamiseksi, mutta ihmiset eivät edelleenkään saa rahojaan takaisin. Virtuaalinen vs. todellinen Suurin virhe, jonka ihmiset tekevät, on todellisen varallisuuden ja virtuaalisen varallisuuden sekoittaminen keskenään. Todellinen varallisuus on aineellista: autot, talot, ruoka ja kaikki se, mitä kulutamme. Virtuaalinen varallisuus on rahaa, osakkeita ja arvopapereita. Virtuaalisen varallisuuden ominaisuuksiin kuuluu, että tietyn ajan kuluessa se voidaan vaihtaa aineelliseksi varallisuudeksi. Jonka jälkeen voit mennä kauppaan ja ostaa rahalla ruokaa ja autoja. Virtuaalisella varallisuudella on myös eräs toinen mielenkiintoinen ominaisuus: sitä tulee jostain lisää aivan kuin itsestään. Osakkeiden kurssi tuntuu nousevan, ja ne voidaan vaihtaa rahaksi, ja rahalla voidaan ostaa kaikenlaista. Tämä ominaisuus houkuttelee ihmisiä pitämään virtuaalista varallisuutta todellista varallisuutta suurempana. Nämä ihmiset sanovat, että todellinen varallisuus ei kasva, mutta raha pankissa kasvaa. Kukaan ei kuitenkaan kysy, mistä pankkitalletuksen kasvu on peräisin, ja kasvaako aineellinen varallisuus maailmassa yhtä paljon? Vastaus on luonnollisestikin kieltävä. Osakekurssin noustessa kaksinkertaiseksi miljoonalla osakkeita hankkinut voi ostaa kaupasta kahdella miljoonalla, mutta todellisuudessa raha on peräisin muiden ihmisten ostovoiman heikentymisestä. Tappion jakautuessa miljoonien ihmisten kesken tätä on aluksi vaikea huomata. Nykyinen järjestelmä suosii ovelia, mutta on pidemmällä aikavälillä tuhoisa kaikille. Myös ne, jotka aluksi hyötyvät, kärsivät lopuksi elintason laskusta. Ajattelin tätä ensimmäisen kerran seuratessani valuuttamarkkinoiden muutoksia. Esitin yksinkertaisen kysymyksen: kuka kärsii tappiota silloin, kun kurssi nousee ja minä voitan? Tuoton syntyminen tyhjästä ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Näin käsitin, että euron noustessa suhteessa dollariin, maailman kaikki eurojen haltijat voittavat, ja maailman kaikki dollareiden haltijat kärsivät tappiota, sillä heidän valuuttansa ostovoima heikkenee. Tuolloin maailma oli kuitenkin vielä huomattavasti vakaampi kuin nyt, ja dollari oli vakain valuutta. Tällä hetkellä liikkeelle on laskettu uskomattomia määriä dollareita, mikä on johtanut dollarin arvon laskemiseen. Ja tätä prosessia ei voida enää pysäyttää. Dollari kaatuu vääjäämättä, mistä aiheutuu täydellinen kaaos talletusten ja säästöjen hävitessä. Parhaassa tapauksessa tästä kaaoksesta syntyy uusi järjestys, joka on nykyistä parempi ja edistyneempi. Onko tulevaisuus kultainen? Kaaoksen ja järjestyksen teorian eräs ominaisuus on se, että emme koskaan tiedä millainen uusi ja edistyneempi järjestelmä on. Usein uusi on vanhan täydellinen vastakohta. Hegelin mielestä kehityksessä on kyse aiempien vaiheiden kieltämisestä, jota seuraa spiraalimainen kehitys, jossa kielletään se, että on kielletty. Missään vaiheessa ei haluta tietää seuraavasta vaiheesta, mutta samalla seuraavassa vaiheessa kyetään kuitenkin aivan uudella tasolla ratkaisemaan edellisen vaiheen ongelmat. Tämän jälkeen järjestelmää kohtaa uusi kriisi, ja taas kielletään edeltävä, ja ulkoisesti pysytään samanlaisena kuin edeltänyttä vaihetta edeltävässä vaiheessa, joskin kuitenkin uudella, entistä korkeammalla tasolla. Dollarin kaatumista seuraa todennäköisesti uusi ja parempi järjestelmä. Hegelin kieltämisen mukaisesti kyseeseen voisi tulla kultastandardiin perustuva raha, sillä kultastandardia on kielletty riittämiin jo vuodesta 1971 lähtien. Anna itsellesi paremmat mahdollisuudet eläkeläisenä MEELIS ATONEN Tavexin hallintoneuvoston jäsen Viron talousministeri Pankit ovat tehneet paljon töitä saadakseen ihmiset ajattelemaan, että säästäminen on tarpeellista eläkevuosien turvaksi. Siksi on keksitty eläkevakuutusrahastot, joihin ihmiset saavat vapaaehtoisesti laittaa rahaa eläkevuosien varalle. Eläkevakuutusrahastot on yleensä kasattu niin, että niiden riskit olisivat matalat ja ihmisten eläkkeet olisivat taatut myös taloustaantuman aikana. Siitä huolimatta monet eläkevakuutusrahastot ovat menettäneet viime kriisin aikana 10 30% omasta arvostaan. Eläkettä varten säästäminen on pitkäaikainen prosessi. Ne, joilla tämä prosessi on vasta alkuvaiheessa, voivat olla vielä rauhallisia, koska heidän eläkesäästöillään on riittävästi aikaa palautua talouslamasta. Mutta mitä tapahtuu lähivuosina eläköityvien eläkkeille? Monia vuosikymmeniä kerätystä vapaaehtoisesta eläkkeestä on jäljellä vähemmän kuin kerätty. Jos sinunkin eläkkeesi katoaa juuri ennen kuin siirryt eläkkeelle, minkälaiset mahdollisuudet sinulla silloin on? Totta kai pankit haluavat, että niiden asiakkailla menisi hyvin, mutta viimeinen asia mitä ne haluavat on se, että asiakas kävelisi omien vakuutusrahastojensa kanssa ovesta ulos, sillä merkintä-, lunastus-, hallinnointi- ja säilytyspalkkiot tekevät rahastoista erittäin hyvän tulonlähteen. Tämä vuosittainen tuotto ei tule muualta kuin säästäjän lompakosta. Monille palkkiot tuntuvat toistaiseksi pieniltä, mutta jos lasketaan, että eläkesijoittaminen on pitkäaikainen prosessi ja kuluja peritään joka vuosi, niin yhteenlaskettuna pankille menee vuosittain huomattava summa sijoittajan taskusta. Sisäänmenomaksuista, hoito- ja maksupalkkioista, takaisinostoja lunastuskuluista tulevat kulut voivat pitkällä tähtäimellä syödä kymmeniä prosentteja eläkettä varten säästetyistä rahoista. Kulta perii teiltä ainoastaan kullan ostoja myyntihinnan eron ja senkin ainoastaan yhden kerran. Tämän takia ei voida millään tavalla väittää, että kullan preemiot olisivat liian korkeat. Eläkevakuutusrahastoissa preemiot otetaan asiakkaalta jälkikäteen ja vieläkin suuremmissa määrissä. Jos eläkevakuutusrahastojen tuotto on positiivinen, voi jokavuotinen kulujen periminen olla jopa siedettävää. Sillä hetkellä, kun eläkevakuutusrahastot menettävät arvostaan 5-10% kuukaudessa, olisi minun aika vaikea luovuttaa vielä paria prosenttia eri palkkioiden maksamiseksi. Vuoden aikana syntyvä tappio on vieläkin suurempi, jos mukaan lasketaan 4-5 %:n inflaatio. Kullalla on ikuinen elinkaari Kuten eläkevakuutusrahastoissa, myös kultaan sijoittamisessa ei ole 100-prosenttisen varmaa voittoa, mutta siinä on tietyt edut, joita eläkevakuutusrahastot eivät kykene tarjoamaan. Kullan hinta on pitkäaikaisesti aina pystynyt palauttamaan oman ostovoimansa ja tarjonnut suojaa suurenevan inflaation edessä. Kulta on maailman vanhin sijoitus ja raha, mikä säilyttää arvonsa jopa sodan tai hyperinflaation aikana. Kulta ei voi ikinä mennä konkurssiin. Kulta on aina omassa hallussasi, eikä se peri sinulta joka vuosi lisäkuluja. Kullassa on arvoa, jota on hyvä antaa myös perinnöksi lapsille tai lapsenlapsille. Kullan lisääminen eläkevakuutusrahastojen oheen antaa paremmat mahdollisuudet eläkevuosina ja takaa sen, että se osa, mikä on kullassa, ei voi ikinä kadota. Kullassa on aina arvoa.

4 4 / Kevät 11 Kultalehti Tunne kullan sijoitusriskit Finanssimaailma on kehittynyt jatkuvasti monimutkaisemmaksi ja nykypäivänä sijoittajan edessä on laaja valikoima erilaisia sijoitustuotteita, joissa kaikissa on omat riskinsä. Jokaisen sijoittajan pitäisi tietää, millaiset ovat hänen sijoitustensa riskit ja minkälaisissa olosuhteissa ne toteutuvat. Myös kultaan sijoittamisessa on omat riskinsä, joita tarkastelemme seuraavaksi. Markkinariski Kullan hinta selvitetään maailman pörsseissä kullan ostajien ja myyjien kesken. Kun katsotaan ajassa taaksepäin, ovat kullan hinta ja ostajien määrä nousseet, kun taloudessa on ollut vaikeita aikoja. Nykypäivän finanssijärjestelmät lupaavat pörssissä panostaa kullan hinnan nousuun ja laskuun, mikä voi aiheuttaa kullan hinnan manipuloitumisen. Epävarmat ajat ja monimutkaiset finanssijärjestelmät tekevät kullan hinnan lyhytaikaisen arvailun lähes mahdottomaksi. Myös kullan hinnan vaihtelevuus voi tehdä kullasta lyhyellä tähtäimellä riskisijoituksen. Jos ostit kultaa kullan hinnan ollessa huipussaan tämän vuoden tammikuun alussa ja myit tammikuun lopussa, olisit hävinnyt noin 10%, kun taas yhden vuoden tähtäimellä olisit noin 25% plussalla. Sen takia kullan hinnan käyttäytymistä on parempi arvioida seuraamalla kullan kysynnän ja tarjonnan pitkäaikaisia trendejä. Markkinoilla kullan hintaan voi vaikuttaa myös keskuspankkien raju kullan myynnin lisääntyminen, minkä takia kullan maailmanmarkkinahinta voi laskea. Tämä kuitenkaan ei ole kovin todennäköistä, koska se vähentäisi keskuspankkien omien varantojen arvoa. Likviditeettiriski Kullan likviditeettiriski tarkoittaa sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa on vaihtaa kulta rahaksi ja päinvastoin. Tämä riippuu ostajien ja myyjien määrästä ja kaupankäynnin rajoituksista. Kullan likviditeettiriski on matala, sillä kulta on laajasti käytössä sijoituksena ja eri teollisuuden aloilla - siksi sille löytyy aina ostajia. Suurin likviditeettiriskiin vaikuttava tekijä on se, että myydessä kultaa eri kultayhtiöt voivat tarjota maailmanmarkkinahinnan suhteen eri hintoja. Suosittelemme vertailemaan hintoja ja käyttämään niitä välittäjiä, jotka noteeraavat kullan hinnan maailmanmarkkinahinnan mukaisesti ja joilla ostohinnat ovat julkiset. Likviditeettiriski on Suomessa matala, koska Pohjoismaissa on monta yhtiötä, jotka ostavat ja myyvät kultaa maailmanmarkkinahinnan perusteella. Poliittinen riski Esimerkiksi Amerikassa 1900-luvun puolivälissä yksityishenkilöiltä oli kielletty sijoituskullan omistaminen ja teoriassa se on mahdollista myös nykypäivänä. Silti uskotaan, että tämänhetkisessä avoimessa maailmassa on tämä käytäntö erittäin epätodennäköinen. Kriittisessä tilanteessa hallitukset voivat teoreettisesti takavarikoida ihmisten kullan, mutta kultaa on paljon vaikeampi takavarikoida kuin esimerkiksi jäädyttää rahaa pankkitileiltä; kulta on anonyyminen, eikä kukaan muu kuin kullan omistaja tiedä, kuinka paljon kultaa hänellä on ja mihin se on piilotettu. Yhteenvetona poliittista riskiä kullan arvolle voidaan pitää pienenä, koska kullan arvoa ei voi yksikään hallitus devalvoida, eikä sitä voi valmistaa lisää. Kultaan sijoittamisesta puuttuvat tietyt riskit Verrattuina muihin finanssituotteisiin kullasta puuttuvat tietyt riskit ja rajoitukset, mikä tekee siitä hyvän kriisisijoituksen sekä hyvän sijoitusriskien hajauttajan. Luottoriski Luottoriski eli vastapuoliriski toteutuu, jos sopimuksen toinen osapuoli ei pysty vastaamaan velvoitteistaan. Jos yksi osapuoli on Kullan mainetta ikuisena arvon säilyttäjänä kuvastaa esimerkiksi se, että jo parin tuhannen vuoden ajan yhdellä unssilla (31g) on ollut mahdollista ostaa hyvälaatuinen miehen puku. jo ehtinyt suorittaa oman osuutensa sopimuksesta, voi luottoriskin toteutuminen johtaa koko suorituksen menettämiseen. Luottoriskit toteutuvat tyypillisesti silloin, kun sopimuskumppani joutuu konkurssiin. Kullalta puuttuu luottoriski kokonaan, koska kulta ei voi ikinä mennä konkurssiin. Kullan arvo on kullassa, eikä kenenkään lupauksissa. Luottoriski puuttuu ainoastaan fyysiseltä kullalta, koska kultawarrantin julkaisijayhtiö voi silti mennä konkurssiin. Valuuttariski Kullalta puuttuu valuuttariski, koska kulta noteerataan melkein kaikissa laajemmalti käytössä olevissa valuutoissa. Jos jonkin valuutan arvo devalvoidaan, kulta pystyy säilyttämään oman suhteellisen arvonsa. Kullassa oleva reaalinen arvo auttaa säilyttämään kullan arvon myös inflaation ja jopa hyperinflaation aikana. Kulta on edelleen ainoa valuutta, joka on pystynyt palautumaan aina pitkällä aikavälillä reaaliarvoonsa. Kullan mainetta ikuisena arvon säilyttäjänä kuvastaa esimerkiksi se, että jo parin tuhannen vuoden ajan yhdellä unssilla (eli noin 31 grammalla kultaa) on ollut mahdollista ostaa hyvälaatuinen miehen puku. Tällä hetkellä kullan hinta on korkealla: yhden unssin arvolla voi ostaa 1000 euron puvun, joka luullakseni voi jo olla aika hienokin. Vuoden 1500 jälkeen on valuuttojen keskimääräinen elinikä ollut 75 vuotta, mutta kulta on ollut käytössä maksuvälineenä 6000 vuotta. Riskitöntä sijoitusta ei ole olemassa Monella sijoitustuotteella on pienemmät riskit kuin esimerkiksi osakkeilla, mutta täysin riskitöntä sijoitusta ei ole olemassakaan. Jopa pankkien puolesta varmoiksi sijoituksiksi leimatuilla määräaikaisilla tilitalletuksilla on omat riskinsä. Mitä olisi tapahtunut suomalaisille, jotka ovat tallettaneet rahansa Glitnir- pankin korkotilille, jos Islannin hallitus ei olisi pelastanut Glitniriä? Viime ajat ovat selvästi osoittaneet, että jopa Pohjoismaiden pankit voivat mennä nurin ja että varmaa sijoitusta ei ole olemassakaan. Jokaisen sijoittajan pitäisi tietää omien sijoitustensa riskit ja päättää, minkälaisia sijoitustuotteita kannattaa milloinkin omistaa. Sijoittamalla kultaan tarjoat oman perheesi varallisuudelle paremman suojan talouslaman syventyessä. Sijoita osa varallisuudestasi kultaan S ijoitettaessa on tärkeää käyttää erilaisia sijoitusmuotoja ja hajauttaa riskejä. Mahdollisuudet sijoittaa kultaan ovat kasvaneet huomattavasti Suomessa. Kullan hinta ei ole riippuvainen yhden yrityksen johdon päätöksistä, vaan se liittyy ennemminkin maailmalla tapahtuviin prosesseihin. Kullan hinta ei riipu ainoastaan Suomen talouskehityksestä, ja siksi on järkevää tasapainottaa paikallisia riskejä sijoittamalla osa varallisuudestaan kultaan. Kullalla on turvallisuusarvo Kultaan sijoitettaessa suositellaan ehdottomasti fyysistä kultaa, koska elektroniselta kullalta eli nykykielellä e-kullalta puuttuu hyvin oleellinen ominaisuus turvallisuusarvo. Suomalaisilla on varmasti vielä hyvin muistissaan Sampo Pankin ja Danske Pankin yhdistymisestä koituneet ongelmat ja harmit, kun rahat katosivat pankkitileiltä. E-maailma voi olla hyvin haavoittuvainen. Jos jotakin sattuu, voi olla hyvin vaikeaa päästä käsiksi varallisuuteensa. Ja jos jotakin tapahtuu maailmanlaajuisilla markkinoilla, on e-kulta vain kaunis tieto jossakin sijaitsevasta varallisuudesta, jonka saaminen käsiin voikin jäädä unelmaksi. Samalla voi itse valita fyysisen kullan sijoituspaikan ja se on koko ajan todella olemassa. Kulta on erittäin hyvä turvasijoitus, koska se on säilyttänyt arvonsa myös poikkeustilanteissa, ja jopa kasvattanut sitä. Tämä sijoitus ei katoa myöskään hallitusjärjestelmän muuttuessa. Nimetön sijoitus Kultasijoituksen tärkeimpiä avainsanoja on nimettömyys. Kultaa ostaneen henkilön ei tarvitse pelätä, että julkisesti ryhdytään arvioimaan hänen ostamaansa varallisuuttaan. Valitettavasti kateus ja naapurin omaisuuden laskeminen eivät ole kadonneet mihinkään yhteiskunnasta. Osa sinne, osa tänne, osa kultaan Viisas sijoittaja ei koskaan pidä koko varallisuuttaan yhdessä kohteessa. Fyysisen kullan osuus sijoituksista voisi olla 15 30%. Kaksi yleisintä tapaa sijoittaa kultaan, ovat kultalaattaan tai erilaisiin kultakolikoihin sijoittaminen, joista jälkimmäisissä kullan hinnanmuutosten lisäksi myös numismaattinen arvo voi nousta. Likvidi koko maailmassa Kulta on likvidi koko maailmassa, ja sitä ostetaan melkein kaikissa maailman valtioissa tiukkoja rajoituksia on ainoastaan totalitaarisissa yhteiskunnissa. Kullan hinta on sidottu maailmanmarkkinahintaan, mikä takaa kullan likviditeetin myös käytännössä. Sijoittaminen kultaan Suomessa Suomessa sijoituskullan myynti on kasvava trendi. Kultaa sijoituskohteena on Suomessa ollut tarjolla viimeisen seitsemän vuoden ajan Tavex Oy:n toimesta. Tavex toimii nk. kultapankin periaatteella, eli yritys sekä myy että ostaa kultaa. Kultaa voi ostaa myös internetistä osoitteesta. Kulta lähetetään asiakkaalle postitse vakuutettuna lähetyksenä. Euroopan unionissa sijoituskultakauppa on verovapaata sijoittamisen edistämiseksi. Sijoituskultaa (jona pidetään vanhoja kolikoita, joiden kultapitoisuus on vähintään 900 ja nykykultaa, jonka kultapitoisuus on vähintään 999) ostettaessa ja myytäessä ei peritä arvonlisäveroa. Kullan ostamiseen ja myymiseen ei tarvita erityislupaa. Pitää vain tulla Tavexiin, ja ottaa mukaansa henkilöllisyyden todistava asiakirja, jos kyseessä on suurempi kauppa. Tavex toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Bulgariassa ja takaa tarjoavansa toimialueensa edullisimpia hintoja.

5 Kultalehti 5 / Kevät 11 Miten hajauttaa riskejä kriisin aikana? Sijoittamisen kultainen sääntö kuuluu, että hyvä sijoittaja ei koskaan sijoita koko omaisuuttaan yhteen ja samaan paikkaan vaan hajauttaa riskejä. Lukuisat sijoitusyritykset katsovat hajautetuksi salkuksi eri alueiden ja sektorien osakkeiden omistamista. Tämä sääntö saattoi toimia silloin, kun pääosa osakemarkkinoista oli noususuunnassa ja markkinoilla vallitsi luottamus. Tänään tuosta säännöstä ei ole apua, sillä markkinoilla vallitsee epävarmuus. Tämän hetken maailmantalouden tilanteessa rahamarkkinavälineet tai kiinteistöt eivät myöskään ole toimineet menestyksellisinä sijoitusriskien hajauttajina, koska todellisuudessa näiden tuotteiden hinnanmuutoksiin ja luotettavuuteen vaikuttavat samat tekijät kun yksi putoaa, on todennäköistä, että putoavat muutkin. Sijoitusriskien todellisessa hajauttamisessa on tarpeen ottaa käyttöön myös välineitä, joiden käyttäytyminen ei korreloi muiden sijoitustuotteiden hinnanmuutoksien kanssa, ja joiden arvoon vaikuttavat toiset tekijät. Niinä aikoina, jolloin talouden tulevaisuus näyttää synkältä, ovat nousevaa trendiä osoittaneet ne omaisuusluokat, joilla on reaalinen arvo. Kriisin syventyessä suosituimmiksi muuttuvat niin sanotut safe-haven -sijoitustuotteet, jotka säilyttävät arvonsa myös kaikkein kriittisimmissä olosuhteissa. Kullalla on reaalinen arvo Kullalla on tuhansien vuosien pituinen historia niin rahana, teollisuuden raaka-aineena kuin myös tavoiteltuna materiaalina taiteen ja korujen muodossa. Kullalla oleva reaalinen arvo kätkeytyy metallin monipuolisiin ominaisuuksiin Kultaa on käytetty jo vuosisatoja maksuvälineenä, arvon säilyttäjänä ja monien valuuttojen vakuusarvona. Kulta on ainoa raha, joka on säilyttänyt arvonsa kautta kirjoitetun historian. Nykyaikaisen rahajärjestelmän alusta alkaen, on kulta ollut erottamaton osa sitä. Keskuspankkien yksi tärkeimmistä rooleista on ollut valuutan arvon vakuuttaminen, ja kultaa on käytetty valuuttojen vakuutusarvon pitäjänä jo kauan. Jos rahalla ei olisi vakuutusarvoa, se olisi ainoastaan keskuspankkien lupaus paperilla, jolloin keskuspankit voisivat muuttaa sen arvoa millä tahansa hetkellä. Kulta edelleen tärkeää Edellisen vuosisadan aikana kulta hylättiin rahajärjestelmän vakuutusarvon pitäjänä ja sen tilalle astuivat valuuttakorit, velkakirjat ynnä muut. Siitä huolimatta kulta on säilynyt keskuspankkien varantojen keskuudessa. Kullalla on edelleenkin asema eräänlaisena turvasatamasijoituksena. Usein kullan arvo nousee, kun maailmassa tapahtuu jotakin, joka herättää huolta poliittisesta tai taloudellisesta epävakaudesta. Lisäksi kullan merkitys valuuttakurssiriskin neutraloijana, erityisesti dollarin suhteen, on noussut voimakkaasti esille useissa viime vuosien tutkimuksissa ja puheenvuoroissa, sanoi Suomen Pankin johtokunnan jäsen Sinikka Salo rahamuseon Kulta rahajärjestelmän perustana -näyttelyn avajaispuheessaan. Keskuspankit pysyvät kullassa Kultakannasta luopumisen jälkeen keskuspankit ovat tasaiseen tahtiin myyneet omia kultavarantojaan, mutta viime aikoina ovat keskuspankit huomattavasti vähentäneet kullan myyntiä. 08 vuoden elokuussa Saksan Bundesbank, joka omistaa toiseksi suurimman kultavarannon (3400 tonnia) Yhdysvaltojen ja niistä seuraavaan laajaan käyttöön. Kulta johtaa hyvin sähköä ja lämpöä eikä ruostu tai häviä tulessa. Kulta on myös eräs maailman helpoimmin muotoiltava metalli. Nämä ovat vain joitakin niistä syistä, miksi kulta on erittäin laajassa käytössä monilla teollisuudenaloilla. Kulta on käytännössä häviämätöntä, eikä menetä ominaisuuksiaan edes vuosituhansien kuluessa, mikä tekee siitä arvostetun sijoituskohteen ja omaisuuden säilyttäjän. Pelastusrengas kriisin aikana Kullan tärkein ominaisuus on se, ettei sen arvo voi koskaan laskea nollaan. Lukuisat osakkeet ovat pari vuotta sitten menettäneet arvostaan 70 90% ja joitakin osakkeita ei enää ole olemassakaan, koska yritys on mennyt konkurssiin. Kulta ei voi koskaan mennä konkurssiin. Samoin kullalla ei ole johtokuntaa, jonka huonon päätöksen tai sijoituksen vuoksi sen arvo häviäisi. Yksikään hallitus tai poliitikko ei voi devalvoida kultaa, eikä valuuttojen tapaan painattaa sitä lisää. Kullan ominaisuudet ja arvo säilyvät myös sodan ja hyperinflaation aikana. Kulta ei ruostu, eikä häviä tulipalossa. Fyysinen kulta ei voi IT-järjestelmien uudistamisen tai serverivian seurauksena kadota määräämättömäksi ajaksi pankkitililtäsi, kuten tapahtui lukuisten suomalaisten rahoille Sampo Pankin ja Danske Pankin IT-järjestelmien yhdistämisen aikana. Kultaa voi käyttää sähkökatkojen aikana ja myös silloin, kun pörssit ovat suljettu. Kulta on anonyymi, koska kullan omistajista ei pidetä minkäänlaisia rekistereitä ja kukaan paitsi kullan omistaja ei tiedä, kuinka jälkeen, torjui ehdotuksen myydä osa kultavarastosta tasavallan budjetin täyttämiseksi. Valtiollisella kultavarannolla on varmuutta ja stabiilisuutta takaava rooli. Tämänpäiväisen geopoliittisen tilanteen ja finanssimarkkinoiden tapahtumien taustalla on sen rooli tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin, kommentoi Bundesbankin edustaja. Monet keskuspankit, kuten esimerkiksi Kiinan ja Venäjän, ovat suurentaneet omia kultavarantojaan. Keskuspankkien pysyminen kullassa todistaa kullan tärkeää roolia kriisien aikana. Ehkä myös Suomen Pankin pitäisi kasvattaa omaa 49,1 tonnin kultavarantoaan. Kullan hinta voi tarjonnan vähentyessä nousta Talouslaman syventyessä keskuspankkien kultavarantojen myynnin jatkuva vähentyminen voi aiheuttaa pitkäaikaisen kultavajauksen. Jos näin käy, kullan hinta voi jyrkästi nousta. paljon kultaa hänellä on. Siten hallituksilla on merkittävästi vaikeampaa takavarikoida kultaa, kuin jäädyttää pankkitileillä olevaa rahaa. Koska kulta on yksi raskaimmista metalleista, pienikin kultakolikko tai -laatta on erittäin arvokas. Omaisuutesi on aina omassa valvonnassasi ja voit ottaa sen mukaasi kaikkialle. Kulta on hyvä sijoitussalkun tasapainottaja Kulta on erittäin monipuolinen tuote, joka sopii erinomaisesti sijoitussalkun tasapainottajaksi muiden sijoitustuotteiden ohella. Kulta ei kasva, eikä maksa kausittaisia osinkoja, mutta suojaa inflaatiolta ja tarjoaa turvaa myös kaikkein synkimpien skenaarioiden varalta. On tieteellisesti todistettu, että ne sijoitussalkut, joihin on otettu mukaan kulta, ovat antaneet keskimääräisesti parempia tuloksia kuin ne, joissa ei ollut kultaa. Kullan lisääminen sijoitussalkkuun alentaa salkun riskitasoa ja parantaa siten merkittävästi sijoitussalkun riskituotto -suhdetta. Kultaa pidetään pitkäaikaisena sijoituksena, jonka suositeltava osuus sijoitussalkusta riippuu suoraan maailmantalouden tilanteesta. Lukuisten analyytikoiden arvion mukaan suositeltava kullan osuus sijoitussalkusta on vakaina aikoina 5 15%, jännittyneinä aikoina 15 40% ja kriisin tai sodan aikana 40 60%. Kullan osuuden sijoitussalkusta pitäisi riippua juuri sijoittajan arviosta siitä, millaiset ovat talousvaikeuksien mittasuhteet ja tulevaisuuden näkymät. Toivotaan, että taloudellinen lasku hidastuu ja kaikkein synkimmät skenaariot eivät toteudu. Mutta mitä sitten, jos niin kuitenkin käy kadutko, ettet jättänyt itsellesi yhtään oljenkortta? Keskuspankit siirtyvät kultaan Maailman viralliset kultavarannot (12/10) Tonnia % varastosta 1 Yhdysvallat 8, % 2 Saksa 3, % 3 IMF 2, Italia 2, % 5 Ranska 2, % 6 Kiina 1, % 7 Sveitsi 1, % 8 Venäjä % 9 Japani % 10 Alankomaat % 11 Intia % 12 Eur. keskuspankki % 13 Taiwan % 14 Portugali % 15 Venezuela % 16 Saudi-Arabia % 17 Iso-Britannia % 18 Libanon % 19 Espanja % Itävalta % Suomi % Lähde: World Gold Council Kullan 7 suurinta plussaa: Harvinainen koko 1) historian aikana kaivettua kultaa on yhteensä kertaa vähemmän kuin maailmassa yhden vuorokauden aikana tuotettua terästä. Riippumaton - kullan hinnan määritte- 2) levät maailmanmarkkinat eikä se riipu yksittäisten ihmisten tai valtioiden päätöksistä, poliittisista seikoista tai virheistä. Hinnan määrittelee kullan tarjonnan ja kysynnän suhde maailmassa eli se määräytyy melkein samoin kuin taiteen hinta. 3) Maailmanraha kultaa ostetaan ja myydään koko maailmassa joissakin paikoissa enemmän kuin toisissa, mutta kullan omistaja ei jää milloinkaan pulaan. Ei vaadi lisäkuluja 4) esim. arvopapereiden omistus vaatii jatkuvia hoitokuluja, lisäksi sisääntulo- ja poistumispalkkiot, kulta puolestaan on omistajalla ilman lisäkuluja. Anonyymi varallisuutesi ei ole jul- 5) kisessa tiedossa. Kullan ostaminen ei heijastu missään rekisterissä ja kultaan sijoittajista ei laadita varallisuuslistoja. Todellinen omaisuus Kullan arvo ei 6) perustu luottamukseen, toisin kuin esim. valuutan, joka on periaatteessa pelkkä paperipalanen, jonka arvosta ovat ihmiset pelkästään sopineet. Historiassa on runsaasti esimerkkejä, jossa setelit ovat menettäneet useita kertoja arvoaan. 95% talletetusta rahasta on syntynyt pelkästään nappia painamalla, mutta kultaa ei voi noin vaan tempaista hatusta. Kullan arvo ei laske koskaan nollaan, sillä kulta on raaka-aineena laajasti käytössä esim. elektroniikka-, kultaseppä- ja hammashoitoteollisuudessa. Säilyttää ostovoimansa pidemmän 7) päälle rahan arvo laskee, mutta kullan ostovoima on säilynyt stabiilina läpi historian. Esimerkiksi kautta aikain on yhden unssin kultarahalla saanut kunnon puvun.

6 6 / Kevät 11 Kultalehti Sijoittamisessa pitää tehdä oikeat päätökset Suomen talous on pärjännyt hyvin. Ihmisten tulot ovat kasvaneet nopeasti talouskasvun ansiosta, ja yhä enenevässä määrin on kotitalouksia, jotka päivittäisten menojen lisäksi pystyvät ja haluavat pohtia tulevaisuuden varmistamista. Pitää ymmärtää, että taloudellinen kehitys ei voi jatkuvasti nousta nuolen tapaan kohti taivasta. Talouskehitys muistuttaa pikemminkin vuoristorataa kysymys on vain siitä, milloin nousu tai lasku alkaa ja kuinka nopeasti prosessit tapahtuvat. Suomen talous on tähän saakka kasvanut nopeammin kuin euroalue keskimäärin, mutta on muutaman analyytikon mielestä ryhtymässä tasapainoilemaan pysyvyyden suuntaan pessimistien mielestä jopa taloustaantuman suuntaan. Talouden hyytyessä on tärkeää tehdä oikeita päätöksiä tulevaisuuteen sijoitettaessa. Jokainen haaveilee siitä, että ansaittu raha säilyisi. Vielä parempi olisi, jos se säilyisi turvallisesti ja samalla myös kasvaisi. Asunto on riskipitoinen sijoitus Ensimmäinen sijoitus on usein ollut asunnon osto, minkä myötä asunnon omistaminen on muuttunut yksinkertaiseksi rahakoneeksi viimeisten vuosien buumin aikana. Mutta nyt on markkinoilla aistittavissa muutosten tuulet. Hinnat ovat nousseet kohtuullisuuden rajaan saakka ja usein sen ylikin. Korot ovat nousseet, mikä vuorostaan johtaa korjausliikkeeseen lainanottokyvyssä. Asuntomarkkinoilla, erityisesti ellei sijoita rahaa oman kodin ostamiseksi, on edessä hyvin vaaralliset ajat, jolloin on mahdollista menettää paljon. Siitä syystä asuntosijoittaminen on tällä hetkellä hyvin vaarallista, tavalliselle piensijoittajalle jopa liian riskialtista. Arvopaperit edellyttävät hyvää markkinatuntemusta Arvopapereihin sijoittaminen on tällä hetkellä arvostetuin ja tunnetuin sijoittamistapa. Se sai tuulta purjeisiin, kun käynnistettiin uusi eläkejärjestelmä, johon liittyi satoja tuhansia ihmisiä, joille arvopapereista tuli tulevaisuuden turvaajia. Eläkejärjestelmän rinnalla alettiin sijoittaa yhä enemmän rahasto-osuuksiin, osakkeisiin ja vastaaviin. Suomen arvopaperimarkkinat ovat viimeisien vuosien aikana antaneet erittäin hyviä tuloksia. Vuodella 06 suomalaisen OMXH25:n tuotto (26,50%) oli parempi kuin kehittyvien markkinoiden tuotto (MSCI EM 15,72 %) ja huomattavasti parempi kuin kehittyneiden markkinoiden tuotto (MSCI World 5,66%). Vuonna 07 OMX The Nordic Exchange saavutti kaikkien aikojen parhaat tunnusluvut sekä kauppojen määrässä että päivävaihdoissa. Lukujen perusteella Suomen pörssi tuntuu vakaalta ja asiaa tuntemattomasta sijoittajasta saattaa tuntua, että suuret laskut maailmanmarkkinoilla eivät vaikuttaisi Suomen arvopaperimarkkinoihin. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole. Kun katsotaan koko Suomen markkinoiden OMXH-tuottoa vuonna 07, joka oli,5 prosenttia, voi sanoa, että paikalliset sijoittajat ovat vieläkin optimistisia. OMXH25: n tuotto, joka on enemmän riippuvainen maailman sijoittajien mielipiteestä, oli vain 3,4%. Tämä osoittaa, että maailman taloudessa olevat epävarmuudet eivät ole kaukana kotimaisista markkinoista. Samaan aikaan myös Suomessa oli nousussa suosittu kehittyvien markkinoiden tuotto, joka oli 07 (MSCI EM) 22,1 prosenttia. Tähän numeroon pitäisi kuitenkin suhtautua varovaisesti, koska vuoden 07 syys-lokakuussa ollut suuri rahan virtaus kehittyviin markkinoihin loppui ja vuoden lopussa oli jyrkkä pudotus. 22 prosentin tuotto itsessään on hyvä, mutta kuin katsotaan loppuvuoden rahan sisäänvirtausta ja tuottoa, kuva ei olekaan niin positiivinen. Muutama vuosi sitten Itä- ja Keski- Eurooppaan sekä muihin kehittyviin markkinoihin sidotut yritykset vaikuttivat varmoilta sijoituskohteilta. Useat yksityissijoittajat ja eläkerahastot halusivat osallistua varmalta voitolta tuntuvaan peliin. Sijoittajat olivat varmoja, että niin nopeasti kehittyviin markkinoihin liittyvät osakkeet on tulevaisuudessa helppo myydä seuraavalle ostajalle kalliimmalla. Suuri rahan tarjonta aiheutti tilanteen, jossa yrityksen osakkeen hinta ei heijastanut enää yrityksen todellista arvoa. Jossain vaiheessa selvisi, että varmana rahasampona pidetty kehittyvien markkinoiden tulevaisuus ei ollutkaan niin valoisa, ja niihin liittyvät yritykset muodostuivat melko lyhyessä ajassa sijoitussalkun riskeiksi. Nämä ovat vain pari esimerkkiä talouden muutoksista. Kaikki suuremmat laskut maailmanmarkkinoilla ovat tapahtuneet nopeasti ja kivuliaasti, eikä heikosti informoitu sijoittaja yleensä ehdi tehdä mitään varallisuutensa suojelemiseksi. Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa on tärkeää, että sinulla on riittävästi tietoja reagoidaksesi nopeasti muuttuvaan tilanteeseen taitavasti. Vieläkin tärkeämpi on kyky tulkita markkinoiden kehitystä etukäteen ja tehdä omaan sijoitussalkkuun muutoksia ennen kuin tilanne on muuttunut erittäin huonoksi. Historiallinen tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa erilaisissa markkinatilanteissa erilaiset sijoitustuotteet toimivat eri tavoin. Arvopapereihin sijoittaminen ei kuitenkaan kyseisessä markkinatilanteessa ole virhe tai järjetön teko, mutta on tärkeää pitää mielessä, että arvopapereihin sijoittamista ilman perusteellisia tietoja voidaan verrata lottoamiseen, jossa voittoja ja häviöitä on mahdotonta ennustaa. Erityisesti vähän tietävä tai sokeasti välittäjään luottava sijoittaja on markkinoiden romahtaessa se, joka menettää ensimmäisenä rahansa. Vuosien dot.com -buumi, jossa häviäminen tuntui lähes mahdottomalta, päättyi monille surullisesti. Silloin selvisi epämiellyttävä totuus: arvopaperirallissa voi myös hävitä hyvin paljon. Kulta sekä säilyttää että kasvattaa varallisuuden Sijoituskohteeksi voi varmuudella suositella ikivanhaa kohdetta, eli kultaa. Kullan tuotto on tällä hetkellä erittäin hyvä: viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana kullan hinta euroissa on noussut keskimäärin noin prosenttia vuodessa, ja asiantuntijat ennustavat hinnan nousevan edelleen. Kulta on hyvin turvallinen sijoitus, koska sitä ostaessaan ei koskaan menetä sijoitustaan; kullalla on aina ollut markkinat, ja sen kysyntä maailmalla kasvaa tälläkin hetkellä. Samalla kullalla on ikuinen arvo, joka säilyy myös hallitusjärjestelmien kadotessa ja rahajärjestelmien romahtaessa. Kultarahat versus kultalaatat. Kumpia kannattaa hankkia? Puhtaasta kullasta valmistettujen rahojen ostaminen on yleinen tapa sijoittaa kultaan. Sijoituskullan arvo määräytyy yleensä painon mukaan, ja sen markkinahintaan lisätään pieni välityspalkkio. Kuinka suuria kannattaa hankkia? Sijoitustoimintaan tarkoitettujen kultarahojen paino alkaa 1 unssista ja kultalaattojen paino 10 grammasta. Kyseisistä painoluokista alkaen marginaalit ovat pieniä ja takaisinosto tapahtuu usein markkinahintaan tai jopa hieman korkeampaan hintaan. Käytännöllisintä on kuitenkin ostaa yhden unssin painoisia kultarahoja, sillä ne ovat yleisimpiä ja ne on helppo realisoida myöhemmin. Pienemmät kultarahat ja -laatat on tarkoitettu ennen kaikkea lahjaksi, minkä tähden myös niiden hintamarginaali on korkeampi. Pienistä kolikoista kannattaa ostaa historiallisia kolikoita (kuten Ranskan Napoleon), joita on mahdollista hankkia edullisesti kullan markkinahintaan. Puhtauden takaaminen Suurin ero kultarahojen ja -laattojen välillä liittyy niiden puhtauden takaamisen muotoon. Kultarahoja julkaisevat eri maiden rahapajat ja kyseiset rahat ovat myös vastaavan maan laillisia maksuvälineitä, kuten käteinen raha. Jokaisen rahan puhtauden takaa rahan julkaissut valtio. Kultalaatat eivät ole laillisia maksuvälineitä ja niiden puhtauden todistuksena on mukana aitoustodistus. Hinnat Sijoituskullan hinta koostuu yleensä kolmesta osasta kullan markkinahinta, valmistuskustannukset ja välityspalkkio. Kultarahoja ja -laattoja ei myydä täten aivan markkinahintaan, mutta niitä ostetaan usein takaisin markkinahintaa korkeampaan hintaan. Ostettavan määrän kasvaessa hintamarginaalin osuus vähenee. Numismaattinen arvo Useiden kultarahojen, joita on lyöty rajoitettu määrä, numismaattinen keräilyarvo on vuosien kuluessa noussut kullan arvon lisäksi. Sellaisia rahoja ovat esimerkiksi Australian Lunar ja Kiinan Panda. Niiden kuva muuttuu joka vuosi, ja kyseisiä 1 unssin rahoja lyödään vuosittain rajoitettu määrä. Saman vuoden kolikoita myydään markkinahintaan, mutta vanhempien vuosien kolikoiden hinnat nousevat markkinoilla. Vanhojen Lunarien ja Pandojen lisähinta vaihtelee, tällä hetkellä maailmanmarkkinahinta %, joillakin lisähinta voi olla vieläkin suurempi. Kun sijoitat tämän vuoden kolikkoon, voidaan lähivuosina mahdollisesti kullan hintoihin vielä lisätä numismaattinen arvo. Arvonlisävero Koska kultarahat ovat samalla myös laillisia maksuvälineitä, niiden myynnistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Kultalaattojen hintaan saatetaan joissain maissa lisätä arvonlisävero. Euroopan unionissa sijoituskulta on ollut arvonlisäverotonta vuodesta 00 lähtien. Takaisinmyynti Yksinkertaisinta on myydä yhden unssin painoisia kultarahoja, sillä ne ovat yleisesti hyväksyttyjä kaikkialla maailmassa ja niitä on myös helpompi myydä. Mikäli haluaa myydä kilon painoisen rahan tai levyn, se pitää myydä yhdellä kertaa. Pienempiä rahoja voi muuttaa rahaksi vähitellen. Mistä ostaa? Kultarahojen ja -laattojen ostajia ja myyjiä maailmalla on helppo löytää internetin hakukoneiden avulla. Suomessa Tavex Oy myy puhdasta kultaa sijoittamistarkoitukseen ilman arvonlisäveroa. Numismaattisia kultakolikoita myy myös rahaliike Holmasto ja Rahapaja Oy, joissa kullan hintaan lisätään myös numismaattinen arvo.

7 Kultalehti 7 / Kevät 11 Australialaiset Lunar-rahat kiinalaisen kalenterin tähtimerkeillä koristellut rahat Australian Lunar-kultakolikoiden hankkiminen on hyvin yksinkertainen, turvallinen ja kannattava tapa sijoittaa arvometalliin. Lunar-kolikko on ainutlaatuinen siitä, että joka vuosi julkaistaan uusi raha, jossa on vastaava kiinalaisen kalenterin mukainen hahmo. Lunareita valmistetaan vuosittain vain hyvin rajallinen määrä, jotta ajan mittaan myös kolikon keräilyarvo kohoaisi. Esimerkiksi yhden unssin Lunareita lyödään enintään kpl vuodessa, mikä tekee Lunarit houkuttelevammiksi keräilijöille kuin muut kultarahat. Lunar-kolikot ovat erittäin suosittuja juuri kauniin ulkomuotonsa ja erittäin korkean laatunsa ansiosta. Kyseiset kolikot ovat todellisia taideteoksia. Erittäin hienoja yksityiskohtia, kohokuvioita, vuorot- televia kiiltäviä ja mattoja pintokiinalaisen kalenterin vuodet ja käsittävät kolirotta kot on valmistettu Härkä puhtaasta kullastiikeri ta (kultapitoisuus Jänis Lohikäärme ). Kullan Käärme puhtauden ja kohevonen likoihin merkityn Vuohi kullan painon takaa Apina Australian hallitus. Kukko Kolikko on pakoira Sika kattu suojaavaan muovikapseliin ja myytävänä on lihinnat säksi lahjapakkaus. Jalometalliin sijoittamisen lisäk- Tämän vuoden Lunareita myydään si Lunar-kolikko on myös hyvin kullan markkinahinnan perusteella omaperäinen lahja ystävälle, per- kuten myös Australian Nugget -koheenjäsenelle tai liikekumppanille, likoita, mutta aikaisempina vuosina kuvaten kyseisen henkilön syntymä- lyödyt kolikot saattavat olla kalliimpia. vuotta. Itävallan Philharmoniker Itävaltalainen kultaraha julkaistiin vuonna Philharmoniker-kolikoita tuottaa Itävallan rahapaja Wienissä, joka on kolikoita tuottanut jo yli 800 vuotta ja on yksi mailman vanhimmista jatkuvasti toimineista rahapajoista. Philharmoniker-kolikko on omistettu eräälle maailman arvostetuimpiin kuuluvalle orkesterille, Wienin filharmonikoille. Kolikot lyödään kullasta, jonka pitoisuus on 999,9 promillea. Arvopuolella on kuva Wienin konserttitalon Kultaisen salin suurista uruista. Tunnuspuolella on kauniisti suunniteltu soittimia, jotka symboloivat Itävallan runsasta musiikki-ja kulttuuriperintöä. Kiinan Panda Australian Lunar II sarja (08-19) maailman tyylikkäin kultakolikko Australian Lunar I sarja ( ) Kiinan Panda -kultarahoja pidetään maailman tyylikkäimpinä kolikoina ainutlaatuisen teeman, kauniin ja taitavan muotoilun sekä korkean kultapitoisuutensa vuoksi. Kultaiset pandat ovat hyvin kysyttyjä rahoja sekä keräilijöiden että sijoittajien keskuudessa. 11 Joka vuosi uusi kultainen panda Kolikon kuva-aihe on muuttunut joka vuosi vuodesta 1982 lähtien, mikä tekee Kiinan Panda rahasta suositun keräilykohteen. Pandakarhu on kuvattu kolikoissa eloisana ja kiehtovana. Panda on joka vuosi eri asennossa tai ympäristössä milloin bambunversoja syömässä tai kiipeilemässä puussa, leikkimässä yksin tai ryhmässä. Rahan arvopuolen kuva-aiheena on Pekingin Taivaan temppeli ikivanha arkkitehtuurinen mestariteos ja Kiinan suosituin turistikohde. Kultapitoisuus on 999 promillea Sveitsiläiset ja Australialaiset kultalaatat Australian KENGURU kultalaatta Kultapitoisuus: Koot: 5 g, 10 g, g, 50 g, 100 g Sveitsiläinen VALCAMBI kultalaatta Kultapitoisuus: Koot: 1 g, 2.5 g, 5 g, 10 g, g, 50 g, 100 g Sveitsiläinen FORTUNA kultalaatta Kultapitoisuus: Koot: 1 g, 2.5 g, 5 g, 10 g, g, 50 g, 100 g

8 Kultalehti 8 / Kevät 11 Tavex Oy suomalaisten sijoituskultakauppias K un vuonna 1996 perustimme Tavex Oy:n Suomeen, emme osanneet kuvitellakaan, että 15 vuoden kuluttua olemme markkinoiden johtava sijoituskullan välittäjä ja merkittävä valuutan tukkukauppias. Aloitimme toiminnan valuutanvaihdolla ja rahan pikasiirroilla. Liiketoimintasuunnitelmanamme oli tarjota parhaat valuuttakurssit Helsingissä ja nopeimman tavan siirtää rahaa Suomen, Viron, Ruotsin ja Bulgarian välillä. Nämä tuotteet otettiin hyvin vastaan ja näin selvisimme myös vaikeina aikoina. Olemme ainoa valuutanvaihtoyhtiö Suomessa, joka ei peri minkäänlaista palvelumaksua. Tänään Tavex Oy on osa kansainvälistä Tavex -konsernia, jonka toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tans- kassa, Virossa, Latviassa ja Bulgariassa. Konsernissa työskentelee yhteensä yli 100 ihmistä. Kulta-aika alkaa Vuonna 04 aloitimme myös sijoituskullan välittämisen ja tänään olemme kasvaneet Pohjoismaiden suurimmaksi sijoituskullan välittäjäksi ja markkinajohtajaksi. Vuonna 10 Tavex -konserni myi yhteensä yli 1700 kiloa kultaa. Pystymme tarjoamaan kilpailukykyiset hinnat ja laajan tuotevalikoiman, koska meillä on suorasopimukset maailman suurimpien sijoituskullan tehtaiden, kuten Australian Perth Mintin, Sveitsin Valcambin ja PAMP Suissen, Kiinan Kansanpankin yhteistyökumppanin China Great Wall Coins Investments Ltd:n ja Itävallan Rahapajan kanssa. Kullan ostaminen on helppoa Fyysisen kullan ostaminen on tänään lähes yhtä nopeaa kuin osakkeiden ostaminen tietokoneella siihen tarvitaan vain yksi puhelu ja tilisiirto. Helpoin tapa ostaa kultaa on tehdä kultatilaus Tavexin nettisivuilla (www. tavex.fi) sijaitsevassa e-kaupassa. Jos asiakas haluaa ensin nähdä ostamansa kullan, hän voi tulla käymään toimistollamme Fabianinkadulla tai Asematunnelilla ja valita mieluisensa kolikon tai laatan. Edes pohjoisessa asuminen ei estä kullan tilaamista, koska lähetämme kultaa myös postivakuutettuna lähetyksenä kotiin. Olemme pieni, mutta joustava ja kehittyvä yhtiö, jolla on pitkäaikaiset ja luotettavat suhteet asiakkaidemme kanssa. Tavex Oy:n toimitusjohtaja Marek Viskman esittelemässä kultatuotteita. Kultaista huumoria Lisätietoa kullasta ja Kultalehdestä: TAVEX OY Puh: Skype: tavex.fi Fabianinkatu 12, Helsinki Ma-Pe 9:00-18:00 La 10:00-16:00 Su Suljettu Asematunneli, Helsinki Ma-Pe 10:00-18:00 La-Su Suljettu Ruotsissa TAVEX AB Smålandsgatan Tukholma Puh: Skype: tavexab

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Kulta sijoituskohteena

Kulta sijoituskohteena Kulta sijoituskohteena Schavoronkoff, Ron 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Kulta sijoituskohteena Ron Schavoronkoff Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu, 2011

Lisätiedot

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25

Pääekonomisti Jari Järvinen myötäilee syksyn Sijoittajabarometrin tulosta: Sijoittajabarometri s. 18 25 VIISAS RAHA 9 Lehti suomalaiselle 2014 sijoittajalle Osakesäästäjien Keskusliitto Hinta 9,50 SIJOITTAJAn taulukot Osakkeet& rahastot s.40 43 ERIKOISJAKELU Osakesäästäjät+ Vuokranantajat+ Sijoitus-Investtapahtuman

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

Markkinatalouden. aapinen. b c. Anders Ekholm

Markkinatalouden. aapinen. b c. Anders Ekholm 1 2 Markkinatalouden aapinen Anders Ekholm $ a b c π % 2 Markkinatalouden aapinen Anders Ekholm Copyright 2015 Libera-säätiö Libera-säätiö on vuonna 2011 perustettu itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton

Lisätiedot

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT

TODELLA PALJON 24 KUN ASIAT MUUTTUVAT TAMMIKUU 2015 KUN ASIAT MUUTTUVAT TODELLA PALJON 24 KASVUA ODOTETTAESSA 4 Päästrategi: Uusia bear-markkinoita ei ole luvassa 9 Infrastruktuuri 13 Trendit juuri nyt 15 MIKSI ÖLJYN HINTA LASKEE? 18 MIHIN

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00

Täyttä rahaa Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi. Lokakuu 2013, versio 1.00 Ehdotus rahatalousjärjestelmän vakauttamiseksi Lokakuu 2013, versio 1.00 Alkuperäinen teksti: Positive Money The Positive Money System in Plain English Suomennos: Mika Kolehmainen, Tomi Meilahti, Toma

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011

SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SELIGSON & CO RAHASTOT YKSINKERTAISTETTU RAHASTOESITE 15.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO Varainhoito on luottamustehtävä...2 Miten alkuun?... 2 Merkinnät ja lunastukset... 3 Sijoitussalkun rakentaminen... 4 Varainhoito...

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006

SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Raaka-ainemarkkinoilla toimii takaperoisuus väärinpäin (s. 4) SELIGSON & CO RAHASTOT NELJÄNNESVUOSIKATSAUS 3 / 2006 Ilmainen kuukausi Phoebuksen osuudenomistajille (s. 15) Edullisin maksaakin eniten (s.

Lisätiedot

Viisas Raha 7 2009 9,50

Viisas Raha 7 2009 9,50 Viisas Raha 7 2009 9,50 14 23 21 8 TOIMITUS TOIMITTAJALTA Viisas Raha Kriisin opit Kirjoitin tähän lehteen jutun siitä, mitä sijoittaja voisi finanssikriisistä oppia. Aloitin kirjoituspöytätutkimuksella.

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet

PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Tuomas Paananen PANKIN SIJOITUSTUOTTEIDEN RISKI JA TUOTTO Case: Pankin X sijoitustuotteet Opinnäytetyö Liiketalous Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.11.2010 Tekijä(t) Tuomas Paananen

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA

Viisas Raha VAHVA HINNOITTELIJA EROTTUU JOUKOSTA PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ VALTION MYYDÄ PÖRSSIOMISTUKSIAAN? Viisas Raha 9 2010 9,50 PAHA PÄIVÄ ON HYVÄ SYY SÄÄSTÄÄ 6 KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA NOUSUVARAA 15 TARJOLLA TUKEVAA VELKAA JA HUTERAA KASVUA

Lisätiedot

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012

EVLI. maailman parantaminen. Anne Badanin liikeideana. Palvelu kulkee mukanasi. sixten korkmanin Eurooppa-näkemys. esittelyssä herra kello 1/2012 EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 1/2012 MCI Palvelu kulkee mukanasi sixten korkmanin Eurooppa-näkemys esittelyssä herra kello Anne Badanin liikeideana maailman parantaminen 2 EVLI 1/2012 Muu maa mustikka

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyvää sijoitusaikaa Käytä notkahdus hyödyksesi Pitkän aikavälin investointi Hyvin hajautetun osakesalkun omistajana voit suhtautua

Lisätiedot

Suuri maa, pitkä kvartaali

Suuri maa, pitkä kvartaali Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ KAPITALISMISTA Tapani Mäkinen SITRAN RAPORTTEJA 48 Suuri maa, pitkä kvartaali SUOMALAISYRITYSTEN KOKEMUKSIA VENÄJÄN KEHITTYVÄSTÄ

Lisätiedot

Viisas Raha 10 2009 9,50

Viisas Raha 10 2009 9,50 Viisas Raha 10 2009 9,50 12 10 6 19 TOIMITUS Viisas Raha TOIMITTAJALTA Ei aikaa, ei laatua Harvassa tuntuu olevan sellainen sijoitustutkimus, jossa mennään yhtiön kuvailua syvemmälle ja tehdään perusteltuja

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI

EVLI UNELMIEN AUTOBISNES. Riccardo Bernard: AVIOEHTO auttaa erossa. LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun. ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar 2/2012 ASIAKASLEHTI EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2012 MCI AVIOEHTO auttaa erossa LIISA JAAKONSAARI uskoo EU:hun ESITTELYSSÄ kenkien kuningatar Riccardo Bernard: UNELMIEN AUTOBISNES 2 EVLI 2/2012 Ikuinen iho Aito nahka

Lisätiedot