Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut"

Transkriptio

1 Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

2 Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin ITILprosesseihin Työasemien hallinta Palvelimet Tietoverkko Sovellukset 5 2 Palvelutehtävät ja sopimuksen laajuus Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Service Desk -palvelun tuottaminen Päätelaiteympäristön ylläpito Käyttäjähallinta Käyttäjien opastus Valvontapalvelu Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut Tiedon varmistuspalvelu Korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallintapalvelu Tulostusympäristön hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Citrix-ympäristön hallintapalvelu FTP-palvelun hallintapalvelu SAN-levyjärjestelmän hallintapalvelu Sähköpostijärjestelmän hallintapalvelu Lync järjestelmän hallintapalvelu Haittaohjelmien torjuntaympäristön hallintapalvelu Microsoft SQL -palvelinten hallintapalvelu Muiden palvelinten hallinta Asiantuntijapalvelut 14 3 Palveluun sisältymättömät toimet 15 4 Palvelutasovaatimukset 15 5 Siirtymävaihe 17

3 Liite 1 3 (17) 1 Nykytilan kuvaus Tekesin henkilöstön määrä on noin 290, joista 15 työskentelee kuudessa ulkomaan toimipisteessä. Ulkomailla työskentelevien tuki on osa Tekesin tietohallintopalveluiden tehtäviä ja tuen kuuluminen tämän palvelukuvauksen piiriin kuvataan erillisinä kohtinaan. Kaikilla tekesläisillä on käytössään Tekesin verkkoon kytkettävä kannettava tai kiinteä työasema. Henkilökohtaisten työasemien kokonaismäärät ovat: pöytäkoneet n. 20 kpl ja kannettavat n. 320 kpl. Kaikki kannettavat tietokoneet on varustettu tietoturvallisella etäyhteydellä ja kovalevyt ovat kryptattuja. Nimettyjen koneiden lisäksi verkkoon on Pasilan toimipisteessä kytketty n. 10 yhteiskäytössä olevaa konetta. Kaikkien työasemien käyttöjärjestelmä on Windows 7 Enterprise. Suunnitelmaa Windows 8 käyttöjärjestelmään siirtymiseksi ei vielä ole. Kannettavia tietokoneita käytetään paljon toimiston ulkopuolella joko offline-tilassa tai etäyhteydellä Tekesiin. Kannettavien koneiden lisäksi liikkuvan työn apuna ovat älypuhelimet, tällä hetkellä Lumia Windows Phone 8 ja iphone Apple ios. Tekes hankkii työasemat Hansel-sopimuksen mukaisesti sopimuksen piirissä olevilta toimittajilta. Puhelimet ja tablet-tietokoneet hankitaan Hansel-puitesopimuksen mukaisesti DataInfosta. Laitteiden rahoitus tapahtuu 3StepIT:n kautta ja kiertoaika leasingissä on 2,5-3 vuotta, puhelimilla 2 vuotta. Standardeja työasemakokoonpanoja pyritään pitämään vain muutama kappale. Lähes kaikki sovellukset on paketoitu ja osaa niistä jaellaan tarpeen mukaan. Erikseen asennettavia paketoimattomia sovelluksia on noin kymmenen kappaletta. Tekesissä sovelluksia hallitaan Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) järjestelmänhallintatuotteella. Myös Citrix XenApp järjestelmää hyödynnetään sovellusten jakelussa. Tekesin tietojärjestelmiä käyttävät myös viidentoista ELY-keskuksen teknologiaosastoilla työskentelevät Tekesin tehtäviä hoitavat henkilöt, joita on noin 100. Heidän sovellusten käyttönsä hoidetaan Citrixin XenApp -ympäristön avulla. Palvelimet ja Citrix-clientit ovat toimittajan kokonaishallinnassa yhteistyössä ELY-keskusten tietohallinnon kanssa. Citrixkäyttö rinnastetaan palvelusopimuksessa työasemakäyttöön eli Citrix-työpöytä on virtuaalinen PC, jolle asennettavat sovellukset ylläpidetään samalla lailla kuin muiden Tekesin työasemien sovellukset. 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin ITILprosesseihin Tapahtumanhallinta, palvelupyyntö Service Desk ohjaa tarvittaessa 3. osapuolille kuuluvat tapahtumat ja palvelupyynnöt eteenpäin ja huolehtii niiden valmistumisesta. Tukiprosesseissa on tunnistettu ja tunnustettu asioiden henkilöityminen jonka vuoksi tuki- ja muuta palvelutuotannon henkilöstöä voi lähestyä suoraan esimerkiksi puhelimitse ilman, että asiasta on tehty ns. virallinen tuki- tai palvelupyyntö Service Deskin kautta. Palvelupyynnöt voivat olla standardimuotoisia joilla on ennalta sovitut käsittelymenettelyt ja hyväksymisprosessit. Palvelu- ja tukipyyntöprosesseja pyritään standardoimaan mahdollisimman paljon, mutta asiakkaalla on aina mahdollisuus tehdä myös vapaamuotoisia tuki- ja palvelupyyntöjä. Vapaamuotoisia tuki- ja palvelupyyntöjä täydennetään tarpeen mukaan ja joustavasti hyödyntäen pikaviestintä ja muita välineitä.

4 Liite 1 4 (17) Päätelaite- ja käyttäjätukipalvelua tuotetaan asiakaslähtöisesti ymmärtämällä kommunikoinnin ja viestinnän tärkeys. Service Desk ei toimi ainoana IT-tukiakanavana (SPOC) vaan käytössä on yhteensä neljä. Nämä ovat ohjeet, Service Desk, lähituki ja asiantuntijapalvelut. Jokaisen kanavan palvelut on viestitty loppukäyttäjille jotka voivat itse päättää mitä kautta katsovat asiansa hoituvan tehokkaammin. Service Desk on edelleen se kanava jota kautta loppukäyttäjä voi lähestyä missä tahansa IT-asiassa. Palvelupiste (lähituki, Service Desk) Tekesin asiantuntijoiden, palvelutuotannon asiantuntijoiden, lähituen ja Service Deskin tiedonvaihtoa ja asiakkaalle näkyvää palvelua on parannettu yhdistämällä kokouskäytännöt ja tiedonhallinta. Palvelutuotannosta osallistuu yhteisiin tiedonvaihtopalavereihin vähintään yksi edustaja. Joka toinen viikko pidettävässä palaverissa käsitellään tiimien ajankohtaiset asiat, käsitellään haastavat tapahtumat ja palvelupyynnöt sekä tuodaan esille uusimmat ohjeet ja ohjeistukset. Myös tulevat tapahtumat ja muut asiat käydään läpi ja sovitaan tehtävistä. Tiedonvaihtopalavereihin voi osallistua kaikki palvelutuotantoon osallistuvat tahot. Tiedonhallinnassa hyödynnetään asiakkaan tietoturvallista työryhmätilaa josta löytyvät kaikki palvelutuotannon tärkeimmät dokumentaatiot, tiedotteet ja tulevat tapahtumat. Tietoon on pääsy kaikilla palvelutuotannon osapuolilla ja sitä päivitetään asiakkaan, toimittajan ja 3-osapuolten toimesta. Toimittajan ja asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmät ovat integroitu siten, että tapahtumat sekä palvelupyynnöt reitittyvät oikein. Tapahtumia ja palvelupyyntöjä voi tehdä vapaamuotoisesti tai ennalta sovittujen määrämuotoisten lomakkeiden, tms. avulla. Yhteyskanavina tällä hetkellä ovat puhelin, sähköposti sekä pikaviesti-, ääni- ja videopuhelut. Lähituen tehtäväkuva on laaja. Lähituki tekee tehtäviä Service Deskin, toimittajan muun palvelutuotannon ja Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijoiden tuki- ja palvelupyyntöjen mukaisesti sekä palvelupisteelle tulleiden loppukäyttäjien pyynnöstä. Lähituki ei seuraa pelkästään toimittajan omaa toiminnanohjausjärjestelmää vaan on aktiivinen asiantuntijaresurssi ja toimii myös asiakkaan työnohjauksessa. Lähituki käyttää tarvittaessa asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmää jolla Service Desk palvelukanavan ohi tulevat tuki- ja palvelupyynnöt kirjataan. Monitoimittajaympäristön eskalointien ja muutospyyntöjen hallinta Tekesin substanssisovellusten ylläpidossa ja jatkokehittämisessä on mukana useita eri ulkoisia toimittajakumppaneita. Tietoliikenteen ja muiden palvelujen osalta käytetään myös valtion yhteistä palvelukeskusta. Tapahtumien, ongelmankäsittelyn ja muutosten hallinta tällaisessa monitoimittajaympäristössä edellyttää perustietotekniikan palvelukumppanilta kyvykkyyttä joustavaan ja asiakasläheiseen toimintaan. Samoin toiminnanohjausjärjestelmät tulee olla integroituja ja joissain tapauksissa palveluntarjoajan on oltava valmis käyttämään joko pelkästään Tekesin järjestelmää tai eri järjestelmiä. Tämä pätee myös CMDB-tietokantojen käyttöön ja integrointiin.

5 Liite 1 5 (17) 1.2 Työasemien hallinta Kaikki työasemat on pyritty standardoimaan niin pitkälle kuin mahdollista. Toimittaja ylläpitää keskitettyä asennuskansiota josta löytyy kaikki sovelluspaketit. Sovellusten päivitykset hoidetaan SCCM:n sovellusjakelua hyödyntämällä, ellei sovelluksessa itsessään ole keskitettyä hallintaa tukevia ominaisuuksia. Työasematuen apuna ja työasemahallinnan ylläpitämänä on myös automaattinen työaseman tiedostojen kopiointi ja siirtotyökalu jolla uusien työasemien ja varakoneiden luovutus onnistuu helposti. Kaikkien työasemien ja kannettavien ohjelmistoja ja asetuksia hallitaan keskitetysti Microsoft Active Directoryn ryhmäkäytäntöjen avulla. Kaikki Tekesin työasemat ja kannettavat sijaitsevat samalla Active Directoryn hallinta/toimialueella lukuun ottamatta neuvottelutilojen ns. yleisöpäätteitä ja muutamien vuokratyöntekijöiden kannettavia joita hallitaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Käytäntö on sama sisäverkossa, etätyöntekijöillä ja ulkomaantoimistoissa. Tekes rahoittaa työasemien hankinnan 3StepIT:n kautta ja käyttää siten laitteiden inventaarihallinnassa heidän järjestelmäänsä. Työasemaylläpidon järjestelmä on manuaalisesti synkronissa sen kanssa eli laitteiden omistaja- tai sijaintitietojen muutokset tehdään 3StepIT:n järjestelmään. Tekesillä on erillinen tulostinten ylläpitosopimus Canon Oy:n kanssa. Se sisältää verkkoja henkilökohtaisten tulostimien huollon ja varaosatäydennykset. 1.3 Palvelimet Lähiverkon peruspalveluita varten on noin 70 Windows-palvelinta, joista osa on klusteroitu tai muuten kahdennettu. Toimistoympäristöä, tietovarastointia ja www-sovelluksia varten käytetään myös SQL-palvelimia. Operatiivisten järjestelmien sovelluspalvelinohjelmistot ja tietokannat (Oracle) ovat Linux-palvelimilla (Linux Red Hat ES). Yhteensä palvelimia on noin 110 kpl. Lista palvelimista on tarjouspyynnön liitteenä (liite 7, pyydettävä erikseen, ks. tarjouspyynnön liiteluettelo). 1.4 Tietoverkko Tekesin Pasilan toimipisteen lähiverkko koostuu neljästä toisistaan palomuurilla eristetystä verkosta. Kaikki Pasilan toimitiloissa olevat työasemat ja palvelimet ovat siis jossain näistä kolmesta verkosta. Näiden lisäksi Tekesillä on käytössään ulkoisia verkkoja kaksi kappaletta; TDC:ltä hankittu vierasverkko (WLAN) ja VY-verkko (valtion yhteinen tietoverkko). Reititys näiden verkkojen välillä hoidetaan klusteroiduilla palomuurilla (CheckPoint), keskuskytkimellä sekä TDC:n reitittimellä. Palomuuri on VY-verkon ja palvelinten välissä. Pasilan toimipisteen sisäverkko koostuu yhdestä keskuskytkimestä (HP5406zl) ja siihen säteittäin kuiduilla kytketyistä työryhmäkytkimistä (HP ProCurve 2610/2848). Sisäverkossa on käytössä useita IP-osoiteavaruuksia, ja reititys näiden välillä tehdään keskuskytkimessä, joka on samalla kaikkien sisäverkon IP-laitteiden Default Gateway. 1.5 Sovellukset Täyden tuen sovelluksia ovat Microsoft Office-tuotteet (PowerPoint, Excel, Outlook, Word, OneNote), Windows-käyttöjärjestelmän mukana tulevat sovellukset, F-Secure, Citrix OnlinePlugin, Citrix WebPlugin, Microsoft Lync, älypuhelinten vaatimat työasemasovellukset, PDF-Xchange, Microsoft Internet Explorer, sekä Mozilla FireFox.

6 Liite 1 6 (17) Toimittaja vastaa sovellusten päivityksistä sovitun mukaisesti. Esimerkiksi Adobetuoteperheen tietoturvapäivitykset tehdään heti niiden ilmaannuttua. Versio- ja korjauspäivityksistä tehdään valmiiksi määritellyt ja automaattiset palvelupyynnöt joiden mukaan sovellusten päivitystarpeista huolehditaan. 2 Palvelutehtävät ja sopimuksen laajuus Palvelut tuotetaan ITIL-viitekehyksen mukaisesti (vähimmäisvaatimus). ITIL-prosesseista palvelu kattaa kohteena olevien tuotteiden osalta seuraavat: - tapahtumanhallinta, - ongelmanhallinta, - muutoksenhallinta, - jakelunhallinta, - konfiguraationhallinta. Tekesissä toimitaan tapahtumienhallinnan osalta ITIL-mallin mukaisesti ja ongelmanhallinnan osalta osittain. Muutoksenhallinnassa on käytössä mallin mukaisia menettelyitä kriittisten sovellusten vaatimusmääritysten ja uusien piirteiden toteutusten osalta. Tekes käyttää ITIL-prosesseja tukevaa IT-ERP-järjestelmää (Efecte) joka on integroitu tapahtumienhallinnan osalta nykyisen toimittajan järjestelmään (vähimmäisvaatimus). Liittymärajapintana voi olla sähköposti- tai Web Services -rajapinta. Toimittaja noudattaa toiminnassaan alan parhaita käytäntöjä ja prosesseja (ITIL), joiden toimivuutta aktiivisesti mitataan ennalta määrättyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimittaja toteuttaa Asiakkaan järjestelmien hallintaa ja valvontaa etäyhteyksiä hyväksikäyttäen. Yhteyksien luomisessa noudatetaan luotettavia, kuvattuja ja Asiakkaan kanssa katselmoituja yhteystapoja. Toimittajan tulee esittää tarkka kuvaus keskitetyssä palvelussa käyttämistään turvallisuusjärjestelyistä, esim. ISO sertifioinnin mukaisesti tai muulla tavoin dokumentoituna. 2.1 Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Tukipalvelun avulla huolehditaan siitä, että Tekesin työasemat ja niillä käytettäväksi määritellyt ohjelmistot ovat häiriöttömästi käytettävissä ja että loppukäyttäjät saavat käytön aikana tarvitsemansa tuen ja neuvonnan. Service Desk ei yksistään toimi palvelukanavana (SPOC,) vaan käyttäjä voi valita myös muita vaihtoehtoja. Palvelukanavia on yhteensä neljä: ohjeet, Service Desk, lähituki ja Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijat. Ensisijaisesti käyttäjät pyritään ohjaamaan hakemaan itse apua ohjeistuksesta. Ohjeiden puuttuessa tai jos ne eivät riitä, käyttäjälle jää mahdollisuus itse valita haluamansa palvelukanava joiden palvelut on kuvattu intranetissä. - palveluaika on 8:00 16:30 arkipäivisin, - käyttäjätukea annetaan keskitetystä pisteestä (Service Desk) sekä lähitukena eli Tekesin Pasilan tiloissa annettuna palveluna, - Service Deskin ja lähituen palvelut tuotetaan suomeksi, - palvelun suorittavalla henkilöstöllä on valmius tuen antamiseen myös englannin kielellä, satunnaisesti tarvitaan tukea myös englanniksi. Palvelun asiakkaita ovat kaikki Tekesin sovelluksia ja järjestelmiä käyttävät henkilöt, jotka ovat lähes ainoastaan tekesläisiä ja ELY-keskusten teknologian kehittämisosastojen henkilöitä. Palvelun tuottaminen käsittää mm. lueteltujen sovellusten ja käyttöjärjestelmien työasematuen antamisen. Tuki käsittää sovellusten osalta niiden asentamisen,

7 Liite 1 7 (17) konfigurointimuutokset, päivitykset, ongelma- ja vikatilanneratkaisut ja käyttäjien opastuksen ja näihin liittyvän dokumentaation ylläpidon. Palveluun sisältyvät, mm.: - Service Desk -palvelun tuottaminen, - työasemaympäristön ylläpito, - käyttäjähallinta, - laitteiden ja niiden sovellusten inventaarilistan ylläpitäminen nimineen ja käyttäjätietoineen, - laitteiden asennukset ja huoltokutsut, - koulutusluokan ja neuvottelutilojen tietotekniikan ylläpito, - vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista tiedottaminen, - käyttäjien opastus ja ohjeistaminen Service Desk -palvelun tuottaminen Service Desk toimii käyttäjien kontaktipisteenä pyrkien ensin ratkaisemaan ongelmat ja neuvoen niissä ja toissijaisesti arvioiden niiden vakavuuden ja eskalointipolun. Mikäli ongelmaa ei kyetä käyttötukinumerossa tai -pisteessä ratkaisemaan, sille etsitään ratkaisu toimittajan asiantuntijapalvelun, Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijoiden tai sovelluksen muun (ulkoisen) tukipalvelun avulla. Käyttäjätuki toimii myös ensisijaisena informaatiokanavana ongelmaratkaisuissa. Sen tehtävä on huolehtia, että jokaiseen ongelmatilanteeseen saadaan ratkaisu ja että loppukäyttäjä on tietoinen ratkaisun etenemisestä. Palvelun laadukas toteuttaminen edellyttää vähintään yhden henkilön fyysistä läsnäoloa lähitukena Tekesin Pasilan toimipisteessä palveluaikana. Paikallaolovelvoite (vähintään yksi työntekijä koko ajan) ja palveluiden vasteaikavaatimukset ovat voimassa arkisin kello 8:00 16:30 (vähimmäisvaatimus). Käytännössä palvelu tullee vaatimaan useammankin henkilön osallistumista. Tapausten ja ongelmien ratkaisu ja eskalointi Palvelua tarvitseva Tekesin työaseman käyttäjä saa ensi sijassa tarvitsemansa avun soittamalla palvelunumeroon, käymällä palvelupisteessä, täyttämällä palvelupyynnön tai lähettämällä sähköpostin. Ensimmäisen asteen tuki selvittää suurimman osan tukipyynnöistä (ks. palvelutasovaatimus) joko suoraan puhelimitse, etähallinnalla tai käymällä käyttäjän luona. Palveluun kuuluu, että Service Desk eskaloi tarvittaessa tilanteiden selvittämisen toisen asteen tuelle sekä seuraa ja tiedottaa tapauksen etenemistä. Toisen asteen tuki on joko toimittajan oma asiantuntijapalvelu, Tekesin määrittelemä kolmas toimittajaosapuoli tai Tekesin tietohallintopalvelut (tietyissä Tekesin räätälöityjä sovelluksia koskevissa tapauksissa) Päätelaiteympäristön ylläpito Päätelaiteympäristön ylläpitoon kuuluvat kaikki laitteille tehtävät muutokset, konfiguroinnit ja käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitykset jotka tehdään keskitetysti WSUS-, SCCM-, Microsoft ActiveSync -tuotteiden sekä AD:n (MS Active Directory) avulla. Tehtäviin kuuluvat myös työasemamallikokoonpanojen ylläpitäminen josta tehdään kaikki uusien laitteiden asennukset. Asiakas määrittää mallikokoonpanon sisällön yhdessä toimittajan kanssa.

8 Liite 1 8 (17) Palveluun kuuluu, että työasemien toimivuutta seurataan hallintatyökaluilla ja ryhdytään proaktiivisesti toimiin päivitysten tekemiseksi tai vikojen ehkäisemiseksi. Sovellustoimittajien ehdottamat korjausversiot asennetaan tarvittaessa palvelun puitteissa jos se vian korjaamiseksi sen edellyttää. Erityisesti tietoturvapäivitykset tehdään viipymättä. Päivitysten hallinta tehdään SCCM- ja WSUS-tuotteilla. Ohjelmissa, firmwaressa, tietoturvapäivityksissä ja muissa päivityksissä toimittaja käyttää eri tiedotuskanavia kuten postituslistoja joiden avulla toimittaja on tietoinen kriittisistä haavoittuvuuksista ja ongelmista. Kriittiset tai välttämättömät päivitykset tehdään välittömästi testiryhmälle ja tietyn ajan kuluttua (1-7 päivää) vahvistetusti kaikkiin työasemiin. Muut päivitykset 2 kk:n sisällä tai erikseen sovitusti. Ei välttämättömät päivitykset (firmware, bios) puolivuosittain tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tietokoneen ja etäyhteyden asennus, tuki ja käytön neuvonta kaikille kannettavien tietokoneiden käyttäjille on oleellinen osa palvelua. Etäyhteyksien tuki edellyttää hyvää opastusta ja käyttötapojen tuotteistamista. Tämä tehdään yhdessä Tekesin tietohallintopalveluiden ja palvelutarjoajan kanssa niin, että käyttäjätuki vastaa käytännön toteutuksesta ja ympäristön ylläpidosta sekä konfiguroinneista. Etäyhteyksien toisen asteen tuki ja palvelinten ylläpito on ulkoistettu VPN-tuotteen toimittajalle. Lähituen tehtäviin kuuluu aamuisin klo 8:00 ohjelmaympäristön toimivuuden tarkastus ja tarvittaessa vikatilanteista hälyttäminen erikseen määritellylle taholle. Muualla mainittujen puhelimeen liittyvien tukipalveluiden lisäksi sopimukseen voi sisällyttää optiona älypuhelinten ylläpidon kokonaispalveluna. Kokonaisuus sisältää puhelinten firmwaren, käyttöjärjestelmän ja sovellusten ylläpidon joko lähitukena tai mieluiten etähallintana sekä turvallisen push-mail -tyyppisen ratkaisun sähköpostin ja kalenteritietojen käyttöön Käyttäjähallinta Käyttäjien hallinta tapahtuu keskitetysti (Active Directory) ja se sisältää käyttäjien lisäykset, muutokset sovittujen proseduurien mukaan, käyttäjiin vaikuttavien asetusten tekeminen ja ylläpitäminen sekä verkkolevyjen hallinta (oikeudet, levytilan käyttörajoitukset). Tekesissä on käytössä käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän (CA:n etrust) käyttöönottoprojekti ja Ubilogin-tunnistusjärjestelmä. Käyttäjähallinta tapahtuu näiden tuotteiden avulla. Laitteiden ja niiden sovellusten inventaarilistan ylläpitäminen nimineen ja käyttäjätietoineen Toimittaja pitää yllä dokumentaatiota työasema-, palvelin- ja verkkoympäristöön tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista. Dokumentaatio on joko osa konfiguraatiotietokantaa tai sitä ylläpidetään Tekesin dokumenttienhallintajärjestelmässä. Tekesin työasemakanta rahoitetaan ja sen inventaariota ylläpidetään 3StepIT-yrityksen toimesta. Palvelun tuotannon aikana toimittaja huolehtii siitä, että työasemien ja sovellusten perustiedot ovat ajan tasalla. Laitteiden asennukset ja huoltokutsut Tekesin erikseen hankkimat työasemat, kannettavat, tulostimet ja muut oheislaitteet asennetaan lähituen toimesta. Loppukäyttäjille annetaan käyttöönottovaiheessa tarvittava opastus niiden käytöstä. Palveluun kuuluu myös malliasennuksen ylläpito eri laitemalleille ja leasingajan jälkeinen laitteiden käytöstä poisto levyn tyhjennyksineen.

9 Liite 1 9 (17) Lähituki huolehtii vikaantuneiden laitteiden (palvelimet, verkonlaitteet, kannettavat, työasemat, puhelimet ja muut oheislaitteet) huollosta (huoltoon ohjaus) kunkin laitteen huoltoliikkeen kanssa. Lähituki hoitaa tarvittaessa yksittäiset työasemien ja kannettavien muistin ja levykapasiteetin lisäykset. Käytöstä poistettavien laitteiden muistit tyhjennetään ja laitteet varastoidaan jatkokäsittelyä varten. Koulutusluokan ja neuvottelutilojen tietotekniikan ylläpito Palveluun kuuluu tietotekniikasta huolehtiminen koulutusluokan ja neuvottelutilojen käytäntöjen mukaisesti. Toimittaja mm. varmistaa ennen koulutustilaisuuksia luokan laitteiden toimivuuden. Vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista tiedottaminen Lähituen tehtäviin kuuluu loppukäyttäjien tiedottaminen IT-infrastruktuuriin liittyvistä vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostin, pikaviestimien ja intranetin avulla Käyttäjien opastus Palveluun kuuluu käyttäjien opastaminen ongelmatilanteissa työaseman, käyttöjärjestelmän ja perussovellusten käytön osalta. Käyttäjätuella tulee olla valmiudet ratkaista yleiset käyttöjärjestelmien ja perussovellusten ongelmiin liittyvät kysymykset ja ongelmat. Perussovelluksiin luetaan Tekesissä Office-tuotteet, selain ja sen lisämoduulit (PDF-lukijoineen) sekä dokumenttienhallinnan sovellus (Opentext Hummingbird DM). Näiden sovellusten lisäksi palvelupisteen tulee kyetä auttamaan loppukäyttäjää muiden sovellusluettelossa kuvattujen ohjelmien triviaaleissa ongelmatilanteissa. 2.2 Valvontapalvelu Valvonnalla tarkoitetaan tietojärjestelmien valvontaa jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä järjestelmissä ilmeneviä vikatilanteita ja ylläpitää korkeaa käytettävyyttä. Palveluun liittyvät kohteet ja niihin liittyvät hälytysrajat määritellään palvelun käynnistyksen yhteydessä. Valvonta tapahtuu sovitun palveluajan puitteissa. Kaikki Tekesin järjestelmät vaativat 24 / 7 palveluajan. Ongelmista ja poikkeamista tiedotetaan Tekesiä palvelun käynnistyksen yhteydessä sovittavien menettelytapojen mukaisesti. - kokonaisvastuu Windows- ja Linux- palvelinten toimivuuden valvonnasta, - kokonaisvastuu verkkoympäristön (reitittimet, kytkimet, langaton lähiverkko ja muut lähiverkon toiminnan kannalta olennaiset laitteet) toimivuuden valvonnasta, - palvelinten ja verkkoympäristön laitteiden resurssien valvonta ja seuranta, - saatavuuden valvonta, - rautavalvonta, - prosessien valvonta, - tapahtumalokien hallinta, - laitteiden tapahtumalokien sisällön valvonta, - sovelluskohtainen lokien valvonta, - ajastettujen ajojen valvonta, - HP Systems Insight Manager -ohjelmiston ylläpito, - palvelinten ja verkkolaitteiden liittäminen valvontaan (agenttien asennukset, konfiguroinnit ja vakio hälytysasetusten määrittely),

10 Liite 1 10 (17) - palvelinten ja verkon hälytysten seuranta ja niihin reagointi sekä ryhtyminen ennaltaehkäisevästi tai reaktiivisesti toimiin ongelman ratkaisemiseksi toimittajanvastuulle kuuluvien palvelinten osalta, - laitehuollon tilaaminen tarvittaessa, - laitteen operoiminen ja käynnistäminen tarvittaessa etäisesti, - vikaselvitykset. 2.3 Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut Hallintapalvelun tarkoituksena on taata Tekesin sisäverkon (LAN, WLAN), palvelinten ja niiden tarjoamien sovelluspalveluiden jatkuva häiriötön käytettävyys. Toimittajalla on kokonaisvastuu tähän palveluun kuuluvien järjestelmien osalta tavoitteen toteutumisesta. Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelussa palveluntoimittaja vastaa ympäristön operoinnista ongelmatilanteissa, laitteiden proaktiivisesta ylläpidosta sekä dokumentoinnista. Toimittaja tekee toipumissuunnitelmat kaikista vastuullaan olevista järjestelmistä. Toimittaja huolehtii vastuullaan olevien palvelinlaitteistojen, verkonlaitteiden ja käyttöjärjestelmien ylläpitoon kuuluvaksi katsottavat rutiiniluontoiset tehtävät joilla ei olennaisesti muuteta järjestelmää tai sen toimintaa. Palveluun kuuluu mm. vastuu näiden laitteiden varmistus- ja palautussuunnitelmasta. Varmistus- ja palautussuunnitelma sisältää lisäksi Tekesin ohjeistuksen mukaisen suojakopion. Toimittaja luo palvelin- ja verkkoympäristöstä dokumentaation ja ylläpitää sitä koko palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Dokumentointi on palvelun aikana myös Tekesin käytettävissä. Palvelin- ja verkkoympäristön hallinnan palveluaika on klo 7:30-17:00 arkipäivisin. Kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat katkoksia sovellusten käytettävyyteen, tehdään normaalityöajan (7:30 17:00) ulkopuolella. Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut edellyttävät toimittajalta järjestelmien hallintaympäristön ylläpitoa. Hallintaympäristö koostuu tällä hetkellä hallintapalvelimista (3 kpl) ja palvelimien etähallintakorteista (HP ILO). Hallintapalvelimissa ylläpidetään tarvittavia hallinta- ja valvontasovelluksia (mm. HP SIM, ProCurve Manager, Remote Desktop). Näiden sovellusten ylläpito kuuluu toimittajan tehtäviin. Toimittajan tekemä etähallinta tarkentuu siirtymäprojektin yhteydessä. Toimittajan on nimettävä palvelinten hallintaa varten ne henkilöt, joilla on oikeus tätä tehtävää tarvittaessa hoitaa. Yhteys hallittaviin palvelimiin toteutetaan toimikorttiautentikoinnin (tai perustelluista syistä muu vahva autentikointi) kautta. 2.4 Tiedon varmistuspalvelu Tiedon varmistaminen koskee kaikkea Tekesin palvelinten dataa, tässä kuvattava varmistuspalvelun hallinta koskee siihen osallistuvien palvelinten ja järjestelmienhallintaa. Toimittajalle kuuluu vastuu Tekesin palvelinten ja verkkolaitteiden varmistuspalvelusta. Palvelinten varmistus tehdään Tekesin varmistusjärjestelmällä. Tekesin sisäverkon varmistusjärjestelmä koostuu tällä hetkellä Symantec Backup Exec -varmistusohjelmistosta. Palveluun kuuluu lisäksi tietojen palautus tarvittaessa. Verkkolaitteiden varmistus tehdään aina niihin tehtävän muutoksen jälkeen laitteiden hallintasovelluksilla.

11 Liite 1 11 (17) - kokonaisvastuu Tekesin palvelinten ja verkonlaitteiden varmistuspalvelusta, - varmistusohjelmistojen ylläpito (asetukset, korjauspäivitykset), - varmistuslaitteiden ylläpito (asetukset, päivitykset), - palvelinten rutiininomainen varmistaminen (inkrementaalinen päivittäin, täydellinen varmistus kerran viikossa ja kuukausittainen holviin vietävä varmistus) ja tarvittaessa palautukset (käyttäjätarpeen mukaan), - verkonlaitteiden (kytkimet, reitittimet) konfiguraation varmistukset ja tarvittaessa palautukset, - varmistusagenttien asennukset, päivitykset ja palvelimien lisäykset varmistustöihin, - varmistusagenttien toimivuudesta huolehtiminen, - varmistusnauhojen kierrätys (nauhojen vaihdot, holviin vietävien varmistusnauhojen valmistelu), - määräajoin tehtävät testipalautukset ja oikeellisuuden tarkistus, - varmistusten suunnittelu ja toteutus Tekesin ohjeistuksen mukaisesti, - varmistustöiden läpimenon valvonta ja varmistusjonojen ylläpito, - vikaselvitykset. 2.5 Korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallintapalvelu Kaikkien palvelimien Windows-käyttöjärjestelmäpäivitykset tehdään WUS-palvelimelta toimittajan konesalista pilvipalveluna. Päivitykset toteutetaan siten, etteivät ne aiheuta tuotantoon katkoksia virka-aikana tai erikseen tapauskohtaisesti määritettyinä aikoina. Kaikkien palvelimien Linux -käyttöjärjestelmäpäivitykset tehdään asiakkaan Red Hat Linux Satellite Server järjestelmän avulla. Verkonlaitteiden päivityksessä käytetään HP:n Procurve Manager ohjelmaa tai vastaavaa. Toimittajan vastuulla olevien palvelinten sovelluksien tietoturva- ja korjauspäivitykset tehdään tapauskohtaisilla työkaluilla. Periaatteena on, että kaikkien palvelinten ja verkkolaitteiden firmikset ja muut mahdolliset laitteissa olevat ohjelmat pidetään kaikissa laitteissa yhtenäisinä ja päivitetään vain tarvittaessa. Toimittaja seuraa päivitystarvetta ja raportoi tilanteen puolivuosittain. Ohjelmissa, firmwaressa, tietoturvapäivityksissä ja muissa päivityksissä toimittaja käyttää eri tiedotuskanavia kuten postituslistoja joiden avulla toimittaja on tietoinen kriittisistä haavoittuvuuksista ja ongelmista. Kriittiset tai välttämättömät päivitykset on tehtävä 1 kk:n sisällä ja muut 1,5 kk:n sisällä niiden julkaisusta. Muut ei välttämättömät päivitykset (Firmware, BIOS) tehdään puolivuosittain tai erikseen sovittuna ajankohtana. - kokonaisvastuu käyttäjä-, palvelin- ja verkkoympäristön konfiguraationhallinnasta, - kokonaisvastuu käyttöjärjestelmien, ohjelmien, palvelinten ja verkkolaitteiden (kytkimet, reitittimet) korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallinnasta, - MS Windows Server-, Linux Red Hat ES ja VMware ESX -palvelinten korjaus- ja tietoturva-päivitysten teko ja ajan tasalla pito, - palvelinten ja kytkimien sekä näihin liittyvien oheislaitteiden BIOS, Firmware ylläpito (asetukset, päivitykset), - hallintapalvelun vaatimien palvelinten ja ohjelmien ylläpito (asetukset, päivitykset) sekä vikaselvitykset.

12 Liite 1 12 (17) 2.6 Tulostusympäristön hallintapalvelu Tulostusympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jossa toimittajalle kuuluu nykyisten tulostusajureiden ylläpito ja uusien tulostinajureiden asennus sekä vastuu tulostusympäristön toiminnallisuudesta. Tulostimet julkaistaan AD:ssa ja tarvittaessa tehdään tiedotus ja käyttäjien opastus. - kokonaisvastuu Tekesin tulostusympäristön hallinnasta, - tulostinjonojen ohjaus ja konfigurointi sekä tulostusongelmien selvittäminen palvelinpäässä, - verkon tulostimien ajureiden ylläpito (asennukset, asetukset ja päivitykset), - vikaselvitykset, - hallintapalvelun vaatimien palvelinten ja ohjelmien ylläpito (asetukset, päivitykset) sekä vikaselvitykset. 2.7 Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jolla vastataan virtuaalisointiympäristön (VMware) toiminnallisuudesta. Palvelu käsittää virtuaalikoneiden luomisen ja hallinnan, resurssien hallinnan, varmuuskopioinnin ja vikojen selvittämisen. - kokonaisvastuu Tekesin virtuaalipalvelinympäristön hallinnasta - ESX Server -vianselvitys, - Virtual Center -vianselvitys, - virtuaalikonemallipohjien luominen ja käyttäminen, - virtuaalikoneen luominen, - käyttöjärjestelmien asentaminen virtuaalikoneeseen, - suorituskyvyn valvonta. 2.8 Citrix-ympäristön hallintapalvelu Citrix XenApp -ympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jolla vastataan XenApp Server ja Citrix Access Gateway / NetScaler ympäristön toiminnallisuudesta. - kokonaisvastuu Tekesin Citrix-ympäristön hallinnasta, - vikaselvitykset, - lisenssien asennukset ja hallinta, - Client-yhteyksien ja istuntojen asetukset, - palvelin- ja palvelinfarmi- asetusten hallinta, - ohjelmien ja sisällön julkaiseminen, - XenApp Server käytännöt ja kuormantasaus, - ohjelmien asentaminen Citrix ympäristöön, - Citrix-palvelimien seuranta ja hallinta.

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT Liite 6 1 (13) PALVELUTASOT Liite 6 2 (13) Sisällysluettelo 1 KUVAUKSEN TARKOITUS... 3 2 PALVELUN LAATU... 3 2.1 YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 3 2.2 AMMATTITAITO... 3 2.3 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET... 3 2.4 PALVELUTASON

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland

Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu. Ville Mannonen / DataCenter Finland Ulkoistustoimittajan valvontapalvelu Ville Mannonen / DataCenter Finland Datacenter Finland Oy Vuonna 2003 perustettu konesalipalveluita tuottava yritys Tarjoaa asiakkaileen korkean käytettävyyden konesalipalveluita

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa!

Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Hyödynnä DPS- ja SA-setelit Azure hybridipilvi-palveluiden suunnittelussa ja testauksessa! Onregon DPS-työpajat ovat Microsoft Enterprise Agreement asiakkaille sopivia työpajoja, joiden maksamiseen voi

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Backup Exec 3600 Appliance

Backup Exec 3600 Appliance Backup Exec 3600 Appliance Markku A Suistola Principal Presales Consultant Parempaa varmistusta kaikille! Ohjelmisto Appliance Pilvi Virtuaalisen ja fyysisen ympäristön suojaus 2 Perinteinen ratkaisu usein

Lisätiedot

Älypuhelinten hallintajärjestelmän esittely Korkeakoulujen IT-päivät 2011. 2011-02-11 Johannes Nurminen

Älypuhelinten hallintajärjestelmän esittely Korkeakoulujen IT-päivät 2011. 2011-02-11 Johannes Nurminen Älypuhelinten hallintajärjestelmän esittely Korkeakoulujen IT-päivät 2011 2011-02-11 Johannes Nurminen Yleisesittely PHKK:n tunnuslukuja Henkilökuntaa n.1600 Toimintaa 7 kunnan alueella (Lahti, Heinola,

Lisätiedot

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 1 (6) Tietopyyntö Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 2 (6) 1 Tausta Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin analytiikkapalveluihin ja näiden hankintaan liittyviä

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna

VISMA SOVELLUSPALVELU. Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOVELLUSPALVELU Visman yritysohjelmistot pilvipalveluna VISMA SOFTWARE OY Yritysohjelmistojen käytettävyys ja tietoturva ovat asioita, joista ei kannata tinkiä. Tässä materiaalissa esitellään Visma

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista

Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) Elisa Yrityskaista 4.4.2013 Yritysasiakkaat versio 2.1. Elisa Yrityskaista Elisa Oyj Palvelukuvaus 1 (5) -palvelu liittää yrityksen yhden toimipisteen Internetiin. sisältää reitittimen ja Internet-yhteyden sekä näiden ylläpidon ja huoltopalvelut. Palvelu tarjoaa kiinteän kaksisuuntaisen

Lisätiedot

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center

Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla. Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Innovaatiivinen hallinta Saimaan ja Atlantin rannalla Case: I-SSHP & Walter Reed Army Medical Center Vain sitä voi hallita, mitä voi mitata Mitä yhteistä? Walter Reed Army Medical Center, Washington DC,

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Palvelukuvaus 01.05.2014

Palvelukuvaus 01.05.2014 01.05.2014 - 2-5 nettipuoti (tarkka ominaisuuslista myyjältäsi) Erittäin suosittu ja edullinen ratkaisu pieneen kauppaan, joka on varmatoiminen, eikä vaadi yrittäjältä turhaa aikaa, eikä erilisiä kalliita

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7

ANVIA PILVI. kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 ANVIA PILVI kotimaisia pilvipalveluita yrityksille 24/7 Anvia Pilvi TIESITKÖ, ETTÄ YLI PUOLET SUOMALAISYRITYKSISTÄ KÄYTTÄÄ PILVIPALVELUITA? Anvia Pilvi on suomalaisille yrityksille tarkoitettu palvelu,

Lisätiedot

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008

Pauli Pesonen. Pääroolit. Järjestelmäasiantuntija, Senior. Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Ansioluettelo Päivitetty 1 / 2008 Pauli Pesonen Osoite Nummenselkä 16 E 20, 03100 Nummela Puhelin 0400 553 425 E-mail pauli.pesonen@iki.fi Syntymävuosi 1967 Kansallisuus Suomi Kotisivut http://www.iki.fi/pauli.pesonen/

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut

Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Client Management -hallintaratkaisut ja Universal-tulostusratkaisut Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo

Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet. Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Uusi vuosikymmen: vanhat haasteet, uudet välineet Pekka Järvinen teknologiajohtaja Enfo Enfo lyhyesti Enfo tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mutkattomia tietotekniikkapalveluja Suomessa ja Ruotsissa.

Lisätiedot

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut

Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut Tietotekniikkapalveluiden palvelukäsikirja Liite 1 - Palvelutuotannon mittarit: Tuki- ja laitepalvelut Versiotieto: 1.0 / 2017-10-05 VERSIOHISTORIA Versionumero: Päivämäärä: Muokkaaja: Tehdyt muutokset:

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto

Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Hybrid Cloud -ratkaisulla pilvipalvelun hyödyt nopeasti käyttöön, Case Haarla Oy:n M-Filesdokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Toiminnot Haarla Oy Prosessiteollisuuden tuotteet ja palvelut Raaka-aineet

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.

Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla. Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft. Miten hakea tehoa ja kustannussäästöjä infrastruktuuria optimoimalla Teemu Salmenkivi, teknologianeuvonantaja Teemu.salmenkivi@microsoft.com Infrastruktuurin kehittämisen ja hallinnan haasteet kasvavat

Lisätiedot

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux

Jouko Nielsen. Ubuntu Linux Jouko Nielsen Ubuntu Linux 19.4.2017 SISÄLLYS 1 UBUNTU... 3 2 LUETTELO VERSIOISTA... 4 3 OMINAISUUDET... 4 4 ASENNUS... 5 5 UBUNTU SERVER... 9 LÄHTEET... 10 3 1 UBUNTU Ubuntu on debian pohjainen Linux

Lisätiedot

Tamico Yrityssähköposti

Tamico Yrityssähköposti ------- Tamico Yrityssähköposti Pikakäyttöopas ver. 106165-6, 18.8.2014 Sisältö 1 Johdanto... 1 1.1 Yleistä palvelusta... 1 2 Web-sähköpostin käyttäminen Tamico Yrityssähköposti -palvelussa.... 2 2.1 Yrityssähköpostipalveluun

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5)

Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu. Palvelukuvaus 1 (5) Storage IT Automaattinen Tiedonvarmennuspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) 1. Palvelun yleiskuvaus Storage IT automaattinen tiedonvarmennuspalvelu on Storage IT Oy:n asiakkailleen tarjoama palvelu, joka mahdollistaa

Lisätiedot

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut

HP Ohjelmistopalvelu. HP Care Pack -palvelut HP Ohjelmistopalvelu HP Care Pack -palvelut HP:n ohjelmistopalvelu tarjoaa kattavat palvelut HP:n ohjelmistoille ja tietyille muiden valmistajien ohjelmistoille. HP:n asiantuntijat ja asiakkaan IT-osasto

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1

VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS. Page 1 VISMA ECONET PRO ASP SOVELLUSVUOKRAUS Page 1 Mitä ASP tarkoittaa? Application Service Providing, eli sovellusvuokraus ASP-ratkaisussa käytetään valittuja ohjelmistoja mistä tahansa Internetin kautta työpaikalta,

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

Forrester: tietohallinnon prioriteetit

Forrester: tietohallinnon prioriteetit Forrester: tietohallinnon prioriteetit Kustannusten hallinta Tuottavuuden kasvattaminen Turvallisuuden parantaminen Forrester: tietohallinnon prioriteetit Liiketoiminnan tärkeimmät tehtävät Kustannusten

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto

Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa. Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Virtualisointi Kankaanpään kaupungissa Tietohallintopäällikkö Jukka Ehto Esityksen kulku Esittely ja taustaa Virtualisoinnin vaiheet ja käyttöhuomiot Laitteistot ja yhteenveto Kankaanpää: 12 136 asukasta

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X

Sähköposti 50 GB X X. Kalenteri X X. OneDrive Business 1 TB X X X. Office Web Apps- sovellukset X X X. Office työpöytäsovellukset X X Lisenssivaihtoehdot Sisältää Office 365 Business Essentials Office 365 Business Office 365 Business Premium Sähköposti 50 GB X X Kalenteri X X Lync (pikaviestit, videoneuvo@elu) X X OneDrive Business 1

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Elisa Toimisto 365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Elisa Toimisto 365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere.

31.3.2009. Alussa varmistettavien palvelimien käyttöjärjestelmät ovat seuraavat: Tampereen kaupunki Käyntiosoite Puhelin kirjaamo@tampere. Kysymys 1 Palvelinten määrä ja mallit joita tulisi varmistaa? 500 Palvelimen mallit ovat seuraavat: Ellei toisin mainita niin palvelimet ovat Intel pohjaisia Räkkipalvelimet o Proliant DL380 G2, 33 kpl,

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy

VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa. Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy VMWare SRM kahdennetussa konesalipalvelussa Kimmo Karhu Kymen Puhelin konserni Optimiratkaisut Oy Yrityksemme Optimiratkaisut Oy on KYMP konserniin kuuluva ITpalvelutalo Kymen Puhelin Oy on 05-telealueen

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot