Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut"

Transkriptio

1 Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

2 Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin ITILprosesseihin Työasemien hallinta Palvelimet Tietoverkko Sovellukset 5 2 Palvelutehtävät ja sopimuksen laajuus Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Service Desk -palvelun tuottaminen Päätelaiteympäristön ylläpito Käyttäjähallinta Käyttäjien opastus Valvontapalvelu Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut Tiedon varmistuspalvelu Korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallintapalvelu Tulostusympäristön hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Citrix-ympäristön hallintapalvelu FTP-palvelun hallintapalvelu SAN-levyjärjestelmän hallintapalvelu Sähköpostijärjestelmän hallintapalvelu Lync järjestelmän hallintapalvelu Haittaohjelmien torjuntaympäristön hallintapalvelu Microsoft SQL -palvelinten hallintapalvelu Muiden palvelinten hallinta Asiantuntijapalvelut 14 3 Palveluun sisältymättömät toimet 15 4 Palvelutasovaatimukset 15 5 Siirtymävaihe 17

3 Liite 1 3 (17) 1 Nykytilan kuvaus Tekesin henkilöstön määrä on noin 290, joista 15 työskentelee kuudessa ulkomaan toimipisteessä. Ulkomailla työskentelevien tuki on osa Tekesin tietohallintopalveluiden tehtäviä ja tuen kuuluminen tämän palvelukuvauksen piiriin kuvataan erillisinä kohtinaan. Kaikilla tekesläisillä on käytössään Tekesin verkkoon kytkettävä kannettava tai kiinteä työasema. Henkilökohtaisten työasemien kokonaismäärät ovat: pöytäkoneet n. 20 kpl ja kannettavat n. 320 kpl. Kaikki kannettavat tietokoneet on varustettu tietoturvallisella etäyhteydellä ja kovalevyt ovat kryptattuja. Nimettyjen koneiden lisäksi verkkoon on Pasilan toimipisteessä kytketty n. 10 yhteiskäytössä olevaa konetta. Kaikkien työasemien käyttöjärjestelmä on Windows 7 Enterprise. Suunnitelmaa Windows 8 käyttöjärjestelmään siirtymiseksi ei vielä ole. Kannettavia tietokoneita käytetään paljon toimiston ulkopuolella joko offline-tilassa tai etäyhteydellä Tekesiin. Kannettavien koneiden lisäksi liikkuvan työn apuna ovat älypuhelimet, tällä hetkellä Lumia Windows Phone 8 ja iphone Apple ios. Tekes hankkii työasemat Hansel-sopimuksen mukaisesti sopimuksen piirissä olevilta toimittajilta. Puhelimet ja tablet-tietokoneet hankitaan Hansel-puitesopimuksen mukaisesti DataInfosta. Laitteiden rahoitus tapahtuu 3StepIT:n kautta ja kiertoaika leasingissä on 2,5-3 vuotta, puhelimilla 2 vuotta. Standardeja työasemakokoonpanoja pyritään pitämään vain muutama kappale. Lähes kaikki sovellukset on paketoitu ja osaa niistä jaellaan tarpeen mukaan. Erikseen asennettavia paketoimattomia sovelluksia on noin kymmenen kappaletta. Tekesissä sovelluksia hallitaan Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) järjestelmänhallintatuotteella. Myös Citrix XenApp järjestelmää hyödynnetään sovellusten jakelussa. Tekesin tietojärjestelmiä käyttävät myös viidentoista ELY-keskuksen teknologiaosastoilla työskentelevät Tekesin tehtäviä hoitavat henkilöt, joita on noin 100. Heidän sovellusten käyttönsä hoidetaan Citrixin XenApp -ympäristön avulla. Palvelimet ja Citrix-clientit ovat toimittajan kokonaishallinnassa yhteistyössä ELY-keskusten tietohallinnon kanssa. Citrixkäyttö rinnastetaan palvelusopimuksessa työasemakäyttöön eli Citrix-työpöytä on virtuaalinen PC, jolle asennettavat sovellukset ylläpidetään samalla lailla kuin muiden Tekesin työasemien sovellukset. 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin ITILprosesseihin Tapahtumanhallinta, palvelupyyntö Service Desk ohjaa tarvittaessa 3. osapuolille kuuluvat tapahtumat ja palvelupyynnöt eteenpäin ja huolehtii niiden valmistumisesta. Tukiprosesseissa on tunnistettu ja tunnustettu asioiden henkilöityminen jonka vuoksi tuki- ja muuta palvelutuotannon henkilöstöä voi lähestyä suoraan esimerkiksi puhelimitse ilman, että asiasta on tehty ns. virallinen tuki- tai palvelupyyntö Service Deskin kautta. Palvelupyynnöt voivat olla standardimuotoisia joilla on ennalta sovitut käsittelymenettelyt ja hyväksymisprosessit. Palvelu- ja tukipyyntöprosesseja pyritään standardoimaan mahdollisimman paljon, mutta asiakkaalla on aina mahdollisuus tehdä myös vapaamuotoisia tuki- ja palvelupyyntöjä. Vapaamuotoisia tuki- ja palvelupyyntöjä täydennetään tarpeen mukaan ja joustavasti hyödyntäen pikaviestintä ja muita välineitä.

4 Liite 1 4 (17) Päätelaite- ja käyttäjätukipalvelua tuotetaan asiakaslähtöisesti ymmärtämällä kommunikoinnin ja viestinnän tärkeys. Service Desk ei toimi ainoana IT-tukiakanavana (SPOC) vaan käytössä on yhteensä neljä. Nämä ovat ohjeet, Service Desk, lähituki ja asiantuntijapalvelut. Jokaisen kanavan palvelut on viestitty loppukäyttäjille jotka voivat itse päättää mitä kautta katsovat asiansa hoituvan tehokkaammin. Service Desk on edelleen se kanava jota kautta loppukäyttäjä voi lähestyä missä tahansa IT-asiassa. Palvelupiste (lähituki, Service Desk) Tekesin asiantuntijoiden, palvelutuotannon asiantuntijoiden, lähituen ja Service Deskin tiedonvaihtoa ja asiakkaalle näkyvää palvelua on parannettu yhdistämällä kokouskäytännöt ja tiedonhallinta. Palvelutuotannosta osallistuu yhteisiin tiedonvaihtopalavereihin vähintään yksi edustaja. Joka toinen viikko pidettävässä palaverissa käsitellään tiimien ajankohtaiset asiat, käsitellään haastavat tapahtumat ja palvelupyynnöt sekä tuodaan esille uusimmat ohjeet ja ohjeistukset. Myös tulevat tapahtumat ja muut asiat käydään läpi ja sovitaan tehtävistä. Tiedonvaihtopalavereihin voi osallistua kaikki palvelutuotantoon osallistuvat tahot. Tiedonhallinnassa hyödynnetään asiakkaan tietoturvallista työryhmätilaa josta löytyvät kaikki palvelutuotannon tärkeimmät dokumentaatiot, tiedotteet ja tulevat tapahtumat. Tietoon on pääsy kaikilla palvelutuotannon osapuolilla ja sitä päivitetään asiakkaan, toimittajan ja 3-osapuolten toimesta. Toimittajan ja asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmät ovat integroitu siten, että tapahtumat sekä palvelupyynnöt reitittyvät oikein. Tapahtumia ja palvelupyyntöjä voi tehdä vapaamuotoisesti tai ennalta sovittujen määrämuotoisten lomakkeiden, tms. avulla. Yhteyskanavina tällä hetkellä ovat puhelin, sähköposti sekä pikaviesti-, ääni- ja videopuhelut. Lähituen tehtäväkuva on laaja. Lähituki tekee tehtäviä Service Deskin, toimittajan muun palvelutuotannon ja Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijoiden tuki- ja palvelupyyntöjen mukaisesti sekä palvelupisteelle tulleiden loppukäyttäjien pyynnöstä. Lähituki ei seuraa pelkästään toimittajan omaa toiminnanohjausjärjestelmää vaan on aktiivinen asiantuntijaresurssi ja toimii myös asiakkaan työnohjauksessa. Lähituki käyttää tarvittaessa asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmää jolla Service Desk palvelukanavan ohi tulevat tuki- ja palvelupyynnöt kirjataan. Monitoimittajaympäristön eskalointien ja muutospyyntöjen hallinta Tekesin substanssisovellusten ylläpidossa ja jatkokehittämisessä on mukana useita eri ulkoisia toimittajakumppaneita. Tietoliikenteen ja muiden palvelujen osalta käytetään myös valtion yhteistä palvelukeskusta. Tapahtumien, ongelmankäsittelyn ja muutosten hallinta tällaisessa monitoimittajaympäristössä edellyttää perustietotekniikan palvelukumppanilta kyvykkyyttä joustavaan ja asiakasläheiseen toimintaan. Samoin toiminnanohjausjärjestelmät tulee olla integroituja ja joissain tapauksissa palveluntarjoajan on oltava valmis käyttämään joko pelkästään Tekesin järjestelmää tai eri järjestelmiä. Tämä pätee myös CMDB-tietokantojen käyttöön ja integrointiin.

5 Liite 1 5 (17) 1.2 Työasemien hallinta Kaikki työasemat on pyritty standardoimaan niin pitkälle kuin mahdollista. Toimittaja ylläpitää keskitettyä asennuskansiota josta löytyy kaikki sovelluspaketit. Sovellusten päivitykset hoidetaan SCCM:n sovellusjakelua hyödyntämällä, ellei sovelluksessa itsessään ole keskitettyä hallintaa tukevia ominaisuuksia. Työasematuen apuna ja työasemahallinnan ylläpitämänä on myös automaattinen työaseman tiedostojen kopiointi ja siirtotyökalu jolla uusien työasemien ja varakoneiden luovutus onnistuu helposti. Kaikkien työasemien ja kannettavien ohjelmistoja ja asetuksia hallitaan keskitetysti Microsoft Active Directoryn ryhmäkäytäntöjen avulla. Kaikki Tekesin työasemat ja kannettavat sijaitsevat samalla Active Directoryn hallinta/toimialueella lukuun ottamatta neuvottelutilojen ns. yleisöpäätteitä ja muutamien vuokratyöntekijöiden kannettavia joita hallitaan erillisten ohjeiden mukaisesti. Käytäntö on sama sisäverkossa, etätyöntekijöillä ja ulkomaantoimistoissa. Tekes rahoittaa työasemien hankinnan 3StepIT:n kautta ja käyttää siten laitteiden inventaarihallinnassa heidän järjestelmäänsä. Työasemaylläpidon järjestelmä on manuaalisesti synkronissa sen kanssa eli laitteiden omistaja- tai sijaintitietojen muutokset tehdään 3StepIT:n järjestelmään. Tekesillä on erillinen tulostinten ylläpitosopimus Canon Oy:n kanssa. Se sisältää verkkoja henkilökohtaisten tulostimien huollon ja varaosatäydennykset. 1.3 Palvelimet Lähiverkon peruspalveluita varten on noin 70 Windows-palvelinta, joista osa on klusteroitu tai muuten kahdennettu. Toimistoympäristöä, tietovarastointia ja www-sovelluksia varten käytetään myös SQL-palvelimia. Operatiivisten järjestelmien sovelluspalvelinohjelmistot ja tietokannat (Oracle) ovat Linux-palvelimilla (Linux Red Hat ES). Yhteensä palvelimia on noin 110 kpl. Lista palvelimista on tarjouspyynnön liitteenä (liite 7, pyydettävä erikseen, ks. tarjouspyynnön liiteluettelo). 1.4 Tietoverkko Tekesin Pasilan toimipisteen lähiverkko koostuu neljästä toisistaan palomuurilla eristetystä verkosta. Kaikki Pasilan toimitiloissa olevat työasemat ja palvelimet ovat siis jossain näistä kolmesta verkosta. Näiden lisäksi Tekesillä on käytössään ulkoisia verkkoja kaksi kappaletta; TDC:ltä hankittu vierasverkko (WLAN) ja VY-verkko (valtion yhteinen tietoverkko). Reititys näiden verkkojen välillä hoidetaan klusteroiduilla palomuurilla (CheckPoint), keskuskytkimellä sekä TDC:n reitittimellä. Palomuuri on VY-verkon ja palvelinten välissä. Pasilan toimipisteen sisäverkko koostuu yhdestä keskuskytkimestä (HP5406zl) ja siihen säteittäin kuiduilla kytketyistä työryhmäkytkimistä (HP ProCurve 2610/2848). Sisäverkossa on käytössä useita IP-osoiteavaruuksia, ja reititys näiden välillä tehdään keskuskytkimessä, joka on samalla kaikkien sisäverkon IP-laitteiden Default Gateway. 1.5 Sovellukset Täyden tuen sovelluksia ovat Microsoft Office-tuotteet (PowerPoint, Excel, Outlook, Word, OneNote), Windows-käyttöjärjestelmän mukana tulevat sovellukset, F-Secure, Citrix OnlinePlugin, Citrix WebPlugin, Microsoft Lync, älypuhelinten vaatimat työasemasovellukset, PDF-Xchange, Microsoft Internet Explorer, sekä Mozilla FireFox.

6 Liite 1 6 (17) Toimittaja vastaa sovellusten päivityksistä sovitun mukaisesti. Esimerkiksi Adobetuoteperheen tietoturvapäivitykset tehdään heti niiden ilmaannuttua. Versio- ja korjauspäivityksistä tehdään valmiiksi määritellyt ja automaattiset palvelupyynnöt joiden mukaan sovellusten päivitystarpeista huolehditaan. 2 Palvelutehtävät ja sopimuksen laajuus Palvelut tuotetaan ITIL-viitekehyksen mukaisesti (vähimmäisvaatimus). ITIL-prosesseista palvelu kattaa kohteena olevien tuotteiden osalta seuraavat: - tapahtumanhallinta, - ongelmanhallinta, - muutoksenhallinta, - jakelunhallinta, - konfiguraationhallinta. Tekesissä toimitaan tapahtumienhallinnan osalta ITIL-mallin mukaisesti ja ongelmanhallinnan osalta osittain. Muutoksenhallinnassa on käytössä mallin mukaisia menettelyitä kriittisten sovellusten vaatimusmääritysten ja uusien piirteiden toteutusten osalta. Tekes käyttää ITIL-prosesseja tukevaa IT-ERP-järjestelmää (Efecte) joka on integroitu tapahtumienhallinnan osalta nykyisen toimittajan järjestelmään (vähimmäisvaatimus). Liittymärajapintana voi olla sähköposti- tai Web Services -rajapinta. Toimittaja noudattaa toiminnassaan alan parhaita käytäntöjä ja prosesseja (ITIL), joiden toimivuutta aktiivisesti mitataan ennalta määrättyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimittaja toteuttaa Asiakkaan järjestelmien hallintaa ja valvontaa etäyhteyksiä hyväksikäyttäen. Yhteyksien luomisessa noudatetaan luotettavia, kuvattuja ja Asiakkaan kanssa katselmoituja yhteystapoja. Toimittajan tulee esittää tarkka kuvaus keskitetyssä palvelussa käyttämistään turvallisuusjärjestelyistä, esim. ISO sertifioinnin mukaisesti tai muulla tavoin dokumentoituna. 2.1 Käyttäjäympäristön hallintapalvelut Tukipalvelun avulla huolehditaan siitä, että Tekesin työasemat ja niillä käytettäväksi määritellyt ohjelmistot ovat häiriöttömästi käytettävissä ja että loppukäyttäjät saavat käytön aikana tarvitsemansa tuen ja neuvonnan. Service Desk ei yksistään toimi palvelukanavana (SPOC,) vaan käyttäjä voi valita myös muita vaihtoehtoja. Palvelukanavia on yhteensä neljä: ohjeet, Service Desk, lähituki ja Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijat. Ensisijaisesti käyttäjät pyritään ohjaamaan hakemaan itse apua ohjeistuksesta. Ohjeiden puuttuessa tai jos ne eivät riitä, käyttäjälle jää mahdollisuus itse valita haluamansa palvelukanava joiden palvelut on kuvattu intranetissä. - palveluaika on 8:00 16:30 arkipäivisin, - käyttäjätukea annetaan keskitetystä pisteestä (Service Desk) sekä lähitukena eli Tekesin Pasilan tiloissa annettuna palveluna, - Service Deskin ja lähituen palvelut tuotetaan suomeksi, - palvelun suorittavalla henkilöstöllä on valmius tuen antamiseen myös englannin kielellä, satunnaisesti tarvitaan tukea myös englanniksi. Palvelun asiakkaita ovat kaikki Tekesin sovelluksia ja järjestelmiä käyttävät henkilöt, jotka ovat lähes ainoastaan tekesläisiä ja ELY-keskusten teknologian kehittämisosastojen henkilöitä. Palvelun tuottaminen käsittää mm. lueteltujen sovellusten ja käyttöjärjestelmien työasematuen antamisen. Tuki käsittää sovellusten osalta niiden asentamisen,

7 Liite 1 7 (17) konfigurointimuutokset, päivitykset, ongelma- ja vikatilanneratkaisut ja käyttäjien opastuksen ja näihin liittyvän dokumentaation ylläpidon. Palveluun sisältyvät, mm.: - Service Desk -palvelun tuottaminen, - työasemaympäristön ylläpito, - käyttäjähallinta, - laitteiden ja niiden sovellusten inventaarilistan ylläpitäminen nimineen ja käyttäjätietoineen, - laitteiden asennukset ja huoltokutsut, - koulutusluokan ja neuvottelutilojen tietotekniikan ylläpito, - vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista tiedottaminen, - käyttäjien opastus ja ohjeistaminen Service Desk -palvelun tuottaminen Service Desk toimii käyttäjien kontaktipisteenä pyrkien ensin ratkaisemaan ongelmat ja neuvoen niissä ja toissijaisesti arvioiden niiden vakavuuden ja eskalointipolun. Mikäli ongelmaa ei kyetä käyttötukinumerossa tai -pisteessä ratkaisemaan, sille etsitään ratkaisu toimittajan asiantuntijapalvelun, Tekesin tietohallintopalveluiden asiantuntijoiden tai sovelluksen muun (ulkoisen) tukipalvelun avulla. Käyttäjätuki toimii myös ensisijaisena informaatiokanavana ongelmaratkaisuissa. Sen tehtävä on huolehtia, että jokaiseen ongelmatilanteeseen saadaan ratkaisu ja että loppukäyttäjä on tietoinen ratkaisun etenemisestä. Palvelun laadukas toteuttaminen edellyttää vähintään yhden henkilön fyysistä läsnäoloa lähitukena Tekesin Pasilan toimipisteessä palveluaikana. Paikallaolovelvoite (vähintään yksi työntekijä koko ajan) ja palveluiden vasteaikavaatimukset ovat voimassa arkisin kello 8:00 16:30 (vähimmäisvaatimus). Käytännössä palvelu tullee vaatimaan useammankin henkilön osallistumista. Tapausten ja ongelmien ratkaisu ja eskalointi Palvelua tarvitseva Tekesin työaseman käyttäjä saa ensi sijassa tarvitsemansa avun soittamalla palvelunumeroon, käymällä palvelupisteessä, täyttämällä palvelupyynnön tai lähettämällä sähköpostin. Ensimmäisen asteen tuki selvittää suurimman osan tukipyynnöistä (ks. palvelutasovaatimus) joko suoraan puhelimitse, etähallinnalla tai käymällä käyttäjän luona. Palveluun kuuluu, että Service Desk eskaloi tarvittaessa tilanteiden selvittämisen toisen asteen tuelle sekä seuraa ja tiedottaa tapauksen etenemistä. Toisen asteen tuki on joko toimittajan oma asiantuntijapalvelu, Tekesin määrittelemä kolmas toimittajaosapuoli tai Tekesin tietohallintopalvelut (tietyissä Tekesin räätälöityjä sovelluksia koskevissa tapauksissa) Päätelaiteympäristön ylläpito Päätelaiteympäristön ylläpitoon kuuluvat kaikki laitteille tehtävät muutokset, konfiguroinnit ja käyttöjärjestelmä- ja ohjelmistopäivitykset jotka tehdään keskitetysti WSUS-, SCCM-, Microsoft ActiveSync -tuotteiden sekä AD:n (MS Active Directory) avulla. Tehtäviin kuuluvat myös työasemamallikokoonpanojen ylläpitäminen josta tehdään kaikki uusien laitteiden asennukset. Asiakas määrittää mallikokoonpanon sisällön yhdessä toimittajan kanssa.

8 Liite 1 8 (17) Palveluun kuuluu, että työasemien toimivuutta seurataan hallintatyökaluilla ja ryhdytään proaktiivisesti toimiin päivitysten tekemiseksi tai vikojen ehkäisemiseksi. Sovellustoimittajien ehdottamat korjausversiot asennetaan tarvittaessa palvelun puitteissa jos se vian korjaamiseksi sen edellyttää. Erityisesti tietoturvapäivitykset tehdään viipymättä. Päivitysten hallinta tehdään SCCM- ja WSUS-tuotteilla. Ohjelmissa, firmwaressa, tietoturvapäivityksissä ja muissa päivityksissä toimittaja käyttää eri tiedotuskanavia kuten postituslistoja joiden avulla toimittaja on tietoinen kriittisistä haavoittuvuuksista ja ongelmista. Kriittiset tai välttämättömät päivitykset tehdään välittömästi testiryhmälle ja tietyn ajan kuluttua (1-7 päivää) vahvistetusti kaikkiin työasemiin. Muut päivitykset 2 kk:n sisällä tai erikseen sovitusti. Ei välttämättömät päivitykset (firmware, bios) puolivuosittain tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tietokoneen ja etäyhteyden asennus, tuki ja käytön neuvonta kaikille kannettavien tietokoneiden käyttäjille on oleellinen osa palvelua. Etäyhteyksien tuki edellyttää hyvää opastusta ja käyttötapojen tuotteistamista. Tämä tehdään yhdessä Tekesin tietohallintopalveluiden ja palvelutarjoajan kanssa niin, että käyttäjätuki vastaa käytännön toteutuksesta ja ympäristön ylläpidosta sekä konfiguroinneista. Etäyhteyksien toisen asteen tuki ja palvelinten ylläpito on ulkoistettu VPN-tuotteen toimittajalle. Lähituen tehtäviin kuuluu aamuisin klo 8:00 ohjelmaympäristön toimivuuden tarkastus ja tarvittaessa vikatilanteista hälyttäminen erikseen määritellylle taholle. Muualla mainittujen puhelimeen liittyvien tukipalveluiden lisäksi sopimukseen voi sisällyttää optiona älypuhelinten ylläpidon kokonaispalveluna. Kokonaisuus sisältää puhelinten firmwaren, käyttöjärjestelmän ja sovellusten ylläpidon joko lähitukena tai mieluiten etähallintana sekä turvallisen push-mail -tyyppisen ratkaisun sähköpostin ja kalenteritietojen käyttöön Käyttäjähallinta Käyttäjien hallinta tapahtuu keskitetysti (Active Directory) ja se sisältää käyttäjien lisäykset, muutokset sovittujen proseduurien mukaan, käyttäjiin vaikuttavien asetusten tekeminen ja ylläpitäminen sekä verkkolevyjen hallinta (oikeudet, levytilan käyttörajoitukset). Tekesissä on käytössä käyttäjätietojen ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän (CA:n etrust) käyttöönottoprojekti ja Ubilogin-tunnistusjärjestelmä. Käyttäjähallinta tapahtuu näiden tuotteiden avulla. Laitteiden ja niiden sovellusten inventaarilistan ylläpitäminen nimineen ja käyttäjätietoineen Toimittaja pitää yllä dokumentaatiota työasema-, palvelin- ja verkkoympäristöön tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista. Dokumentaatio on joko osa konfiguraatiotietokantaa tai sitä ylläpidetään Tekesin dokumenttienhallintajärjestelmässä. Tekesin työasemakanta rahoitetaan ja sen inventaariota ylläpidetään 3StepIT-yrityksen toimesta. Palvelun tuotannon aikana toimittaja huolehtii siitä, että työasemien ja sovellusten perustiedot ovat ajan tasalla. Laitteiden asennukset ja huoltokutsut Tekesin erikseen hankkimat työasemat, kannettavat, tulostimet ja muut oheislaitteet asennetaan lähituen toimesta. Loppukäyttäjille annetaan käyttöönottovaiheessa tarvittava opastus niiden käytöstä. Palveluun kuuluu myös malliasennuksen ylläpito eri laitemalleille ja leasingajan jälkeinen laitteiden käytöstä poisto levyn tyhjennyksineen.

9 Liite 1 9 (17) Lähituki huolehtii vikaantuneiden laitteiden (palvelimet, verkonlaitteet, kannettavat, työasemat, puhelimet ja muut oheislaitteet) huollosta (huoltoon ohjaus) kunkin laitteen huoltoliikkeen kanssa. Lähituki hoitaa tarvittaessa yksittäiset työasemien ja kannettavien muistin ja levykapasiteetin lisäykset. Käytöstä poistettavien laitteiden muistit tyhjennetään ja laitteet varastoidaan jatkokäsittelyä varten. Koulutusluokan ja neuvottelutilojen tietotekniikan ylläpito Palveluun kuuluu tietotekniikasta huolehtiminen koulutusluokan ja neuvottelutilojen käytäntöjen mukaisesti. Toimittaja mm. varmistaa ennen koulutustilaisuuksia luokan laitteiden toimivuuden. Vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista tiedottaminen Lähituen tehtäviin kuuluu loppukäyttäjien tiedottaminen IT-infrastruktuuriin liittyvistä vikatilanteista, asennuksista ja muutoksista. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostin, pikaviestimien ja intranetin avulla Käyttäjien opastus Palveluun kuuluu käyttäjien opastaminen ongelmatilanteissa työaseman, käyttöjärjestelmän ja perussovellusten käytön osalta. Käyttäjätuella tulee olla valmiudet ratkaista yleiset käyttöjärjestelmien ja perussovellusten ongelmiin liittyvät kysymykset ja ongelmat. Perussovelluksiin luetaan Tekesissä Office-tuotteet, selain ja sen lisämoduulit (PDF-lukijoineen) sekä dokumenttienhallinnan sovellus (Opentext Hummingbird DM). Näiden sovellusten lisäksi palvelupisteen tulee kyetä auttamaan loppukäyttäjää muiden sovellusluettelossa kuvattujen ohjelmien triviaaleissa ongelmatilanteissa. 2.2 Valvontapalvelu Valvonnalla tarkoitetaan tietojärjestelmien valvontaa jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä järjestelmissä ilmeneviä vikatilanteita ja ylläpitää korkeaa käytettävyyttä. Palveluun liittyvät kohteet ja niihin liittyvät hälytysrajat määritellään palvelun käynnistyksen yhteydessä. Valvonta tapahtuu sovitun palveluajan puitteissa. Kaikki Tekesin järjestelmät vaativat 24 / 7 palveluajan. Ongelmista ja poikkeamista tiedotetaan Tekesiä palvelun käynnistyksen yhteydessä sovittavien menettelytapojen mukaisesti. - kokonaisvastuu Windows- ja Linux- palvelinten toimivuuden valvonnasta, - kokonaisvastuu verkkoympäristön (reitittimet, kytkimet, langaton lähiverkko ja muut lähiverkon toiminnan kannalta olennaiset laitteet) toimivuuden valvonnasta, - palvelinten ja verkkoympäristön laitteiden resurssien valvonta ja seuranta, - saatavuuden valvonta, - rautavalvonta, - prosessien valvonta, - tapahtumalokien hallinta, - laitteiden tapahtumalokien sisällön valvonta, - sovelluskohtainen lokien valvonta, - ajastettujen ajojen valvonta, - HP Systems Insight Manager -ohjelmiston ylläpito, - palvelinten ja verkkolaitteiden liittäminen valvontaan (agenttien asennukset, konfiguroinnit ja vakio hälytysasetusten määrittely),

10 Liite 1 10 (17) - palvelinten ja verkon hälytysten seuranta ja niihin reagointi sekä ryhtyminen ennaltaehkäisevästi tai reaktiivisesti toimiin ongelman ratkaisemiseksi toimittajanvastuulle kuuluvien palvelinten osalta, - laitehuollon tilaaminen tarvittaessa, - laitteen operoiminen ja käynnistäminen tarvittaessa etäisesti, - vikaselvitykset. 2.3 Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut Hallintapalvelun tarkoituksena on taata Tekesin sisäverkon (LAN, WLAN), palvelinten ja niiden tarjoamien sovelluspalveluiden jatkuva häiriötön käytettävyys. Toimittajalla on kokonaisvastuu tähän palveluun kuuluvien järjestelmien osalta tavoitteen toteutumisesta. Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelussa palveluntoimittaja vastaa ympäristön operoinnista ongelmatilanteissa, laitteiden proaktiivisesta ylläpidosta sekä dokumentoinnista. Toimittaja tekee toipumissuunnitelmat kaikista vastuullaan olevista järjestelmistä. Toimittaja huolehtii vastuullaan olevien palvelinlaitteistojen, verkonlaitteiden ja käyttöjärjestelmien ylläpitoon kuuluvaksi katsottavat rutiiniluontoiset tehtävät joilla ei olennaisesti muuteta järjestelmää tai sen toimintaa. Palveluun kuuluu mm. vastuu näiden laitteiden varmistus- ja palautussuunnitelmasta. Varmistus- ja palautussuunnitelma sisältää lisäksi Tekesin ohjeistuksen mukaisen suojakopion. Toimittaja luo palvelin- ja verkkoympäristöstä dokumentaation ja ylläpitää sitä koko palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Dokumentointi on palvelun aikana myös Tekesin käytettävissä. Palvelin- ja verkkoympäristön hallinnan palveluaika on klo 7:30-17:00 arkipäivisin. Kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat katkoksia sovellusten käytettävyyteen, tehdään normaalityöajan (7:30 17:00) ulkopuolella. Palvelin- ja verkkoympäristön hallintapalvelut edellyttävät toimittajalta järjestelmien hallintaympäristön ylläpitoa. Hallintaympäristö koostuu tällä hetkellä hallintapalvelimista (3 kpl) ja palvelimien etähallintakorteista (HP ILO). Hallintapalvelimissa ylläpidetään tarvittavia hallinta- ja valvontasovelluksia (mm. HP SIM, ProCurve Manager, Remote Desktop). Näiden sovellusten ylläpito kuuluu toimittajan tehtäviin. Toimittajan tekemä etähallinta tarkentuu siirtymäprojektin yhteydessä. Toimittajan on nimettävä palvelinten hallintaa varten ne henkilöt, joilla on oikeus tätä tehtävää tarvittaessa hoitaa. Yhteys hallittaviin palvelimiin toteutetaan toimikorttiautentikoinnin (tai perustelluista syistä muu vahva autentikointi) kautta. 2.4 Tiedon varmistuspalvelu Tiedon varmistaminen koskee kaikkea Tekesin palvelinten dataa, tässä kuvattava varmistuspalvelun hallinta koskee siihen osallistuvien palvelinten ja järjestelmienhallintaa. Toimittajalle kuuluu vastuu Tekesin palvelinten ja verkkolaitteiden varmistuspalvelusta. Palvelinten varmistus tehdään Tekesin varmistusjärjestelmällä. Tekesin sisäverkon varmistusjärjestelmä koostuu tällä hetkellä Symantec Backup Exec -varmistusohjelmistosta. Palveluun kuuluu lisäksi tietojen palautus tarvittaessa. Verkkolaitteiden varmistus tehdään aina niihin tehtävän muutoksen jälkeen laitteiden hallintasovelluksilla.

11 Liite 1 11 (17) - kokonaisvastuu Tekesin palvelinten ja verkonlaitteiden varmistuspalvelusta, - varmistusohjelmistojen ylläpito (asetukset, korjauspäivitykset), - varmistuslaitteiden ylläpito (asetukset, päivitykset), - palvelinten rutiininomainen varmistaminen (inkrementaalinen päivittäin, täydellinen varmistus kerran viikossa ja kuukausittainen holviin vietävä varmistus) ja tarvittaessa palautukset (käyttäjätarpeen mukaan), - verkonlaitteiden (kytkimet, reitittimet) konfiguraation varmistukset ja tarvittaessa palautukset, - varmistusagenttien asennukset, päivitykset ja palvelimien lisäykset varmistustöihin, - varmistusagenttien toimivuudesta huolehtiminen, - varmistusnauhojen kierrätys (nauhojen vaihdot, holviin vietävien varmistusnauhojen valmistelu), - määräajoin tehtävät testipalautukset ja oikeellisuuden tarkistus, - varmistusten suunnittelu ja toteutus Tekesin ohjeistuksen mukaisesti, - varmistustöiden läpimenon valvonta ja varmistusjonojen ylläpito, - vikaselvitykset. 2.5 Korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallintapalvelu Kaikkien palvelimien Windows-käyttöjärjestelmäpäivitykset tehdään WUS-palvelimelta toimittajan konesalista pilvipalveluna. Päivitykset toteutetaan siten, etteivät ne aiheuta tuotantoon katkoksia virka-aikana tai erikseen tapauskohtaisesti määritettyinä aikoina. Kaikkien palvelimien Linux -käyttöjärjestelmäpäivitykset tehdään asiakkaan Red Hat Linux Satellite Server järjestelmän avulla. Verkonlaitteiden päivityksessä käytetään HP:n Procurve Manager ohjelmaa tai vastaavaa. Toimittajan vastuulla olevien palvelinten sovelluksien tietoturva- ja korjauspäivitykset tehdään tapauskohtaisilla työkaluilla. Periaatteena on, että kaikkien palvelinten ja verkkolaitteiden firmikset ja muut mahdolliset laitteissa olevat ohjelmat pidetään kaikissa laitteissa yhtenäisinä ja päivitetään vain tarvittaessa. Toimittaja seuraa päivitystarvetta ja raportoi tilanteen puolivuosittain. Ohjelmissa, firmwaressa, tietoturvapäivityksissä ja muissa päivityksissä toimittaja käyttää eri tiedotuskanavia kuten postituslistoja joiden avulla toimittaja on tietoinen kriittisistä haavoittuvuuksista ja ongelmista. Kriittiset tai välttämättömät päivitykset on tehtävä 1 kk:n sisällä ja muut 1,5 kk:n sisällä niiden julkaisusta. Muut ei välttämättömät päivitykset (Firmware, BIOS) tehdään puolivuosittain tai erikseen sovittuna ajankohtana. - kokonaisvastuu käyttäjä-, palvelin- ja verkkoympäristön konfiguraationhallinnasta, - kokonaisvastuu käyttöjärjestelmien, ohjelmien, palvelinten ja verkkolaitteiden (kytkimet, reitittimet) korjaus- ja tietoturvapäivitysten hallinnasta, - MS Windows Server-, Linux Red Hat ES ja VMware ESX -palvelinten korjaus- ja tietoturva-päivitysten teko ja ajan tasalla pito, - palvelinten ja kytkimien sekä näihin liittyvien oheislaitteiden BIOS, Firmware ylläpito (asetukset, päivitykset), - hallintapalvelun vaatimien palvelinten ja ohjelmien ylläpito (asetukset, päivitykset) sekä vikaselvitykset.

12 Liite 1 12 (17) 2.6 Tulostusympäristön hallintapalvelu Tulostusympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jossa toimittajalle kuuluu nykyisten tulostusajureiden ylläpito ja uusien tulostinajureiden asennus sekä vastuu tulostusympäristön toiminnallisuudesta. Tulostimet julkaistaan AD:ssa ja tarvittaessa tehdään tiedotus ja käyttäjien opastus. - kokonaisvastuu Tekesin tulostusympäristön hallinnasta, - tulostinjonojen ohjaus ja konfigurointi sekä tulostusongelmien selvittäminen palvelinpäässä, - verkon tulostimien ajureiden ylläpito (asennukset, asetukset ja päivitykset), - vikaselvitykset, - hallintapalvelun vaatimien palvelinten ja ohjelmien ylläpito (asetukset, päivitykset) sekä vikaselvitykset. 2.7 Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu Virtuaalipalvelinympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jolla vastataan virtuaalisointiympäristön (VMware) toiminnallisuudesta. Palvelu käsittää virtuaalikoneiden luomisen ja hallinnan, resurssien hallinnan, varmuuskopioinnin ja vikojen selvittämisen. - kokonaisvastuu Tekesin virtuaalipalvelinympäristön hallinnasta - ESX Server -vianselvitys, - Virtual Center -vianselvitys, - virtuaalikonemallipohjien luominen ja käyttäminen, - virtuaalikoneen luominen, - käyttöjärjestelmien asentaminen virtuaalikoneeseen, - suorituskyvyn valvonta. 2.8 Citrix-ympäristön hallintapalvelu Citrix XenApp -ympäristön hallintapalvelu on kokonaispalvelu, jolla vastataan XenApp Server ja Citrix Access Gateway / NetScaler ympäristön toiminnallisuudesta. - kokonaisvastuu Tekesin Citrix-ympäristön hallinnasta, - vikaselvitykset, - lisenssien asennukset ja hallinta, - Client-yhteyksien ja istuntojen asetukset, - palvelin- ja palvelinfarmi- asetusten hallinta, - ohjelmien ja sisällön julkaiseminen, - XenApp Server käytännöt ja kuormantasaus, - ohjelmien asentaminen Citrix ympäristöön, - Citrix-palvelimien seuranta ja hallinta.

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Vihdin kunta. Yleinen Ratkaisukuvaus. Liite 1. Tiera Infrapalvelut. Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Liite 1 Tiera Infrapalvelut Yleinen Vihdin kunta Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi www.tiera.fi Versiohallinta

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Palvelun rajoitukset... 2. 1.2 Valvonta... 2. 1.3 Ylläpito... 2. 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Loppukäyttäjän perustietotekniikkapalvelut nyt ja tulevaisuudessa Valtorin asiakaspäivä Projektipäällikkö Sari Stenman & ryhmän vetäjä Jyrki Lehtonen Loppukäyttäjän perustietotekniikkaratkaisun kehityspolku

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi

Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Mitä uutta ConfigMgr 2012 SP2 ja 2016? Panu Saukko ProTrainIT Oy panu.saukko@protrainit.fi Pääkehityskohteet Mobiililaitehallinta Cloud first, mobile first näkyy käytännössä Windows 10 tuki Nykyisten ominaisuuksien

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe

Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Luku 10 Käyttöönoton suunnitteluja toteutusvaihe Käyttöönoton Roll-Out Planning suunnittelu- & Preparation ja valmistelu Design Tiedon- Data Conversion muunnos- prosessien Processes suunnittelu Toimipisteiden

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET

PALVELUTASOMÄÄRITYKSET PALVELUTASOMÄÄRITYKSET Palvelusopimuksen liite 2 Keski-Uudenmaan Keski-Uudenmaan PL12, 04201 Kerava / Kauppakaari 11, 04200 Kerava www.kuumaict.fi Y-tunnus 2733877-3 PALVELUTASOMÄÄRITYKSET 2(10) Sisällys:

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow Mobiililaitteiden hallinta Andrei Kolmakow andrei@ilonait.fi Esittäjä: Andrei Kolmakow Technical Manager Ilona IT Oy Kokemus mobiililaitteiden hallinnasta vuodesta 2011 Ensimmäinen tekninen koulutus 09/2011

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

HUBLET. Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Kai-Jussi Ruuskanen Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft

HUBLET. Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Kai-Jussi Ruuskanen Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft HUBLET Palvelukuvaus DOKUMENTINHALLINTA: Omistaja: Koodi: HS00001 Dokumentti: Palvelukuvaus Versio: 0.3 Hyväksyjä: Saila Laitinen Tila: Draft Vattuniemenkuja 4 kai.ruuskanen@hublet.fi www.thehublet.com

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

TP 8-12 Työasemavirtualisointiratkaisu: Lisätietopyynnöt

TP 8-12 Työasemavirtualisointiratkaisu: Lisätietopyynnöt TP 8-12 Työasemavirtualisointiratkaisu: Lisätietopyynnöt ID-NUMERO KYSYMYS MEDBIT VASTAUS Lisätietopyyntö_001 VDI-POC / Käyttöskenaariot: Onko saatavana tarkempaa tietoa VDI POC:issa tutkituista käyttöskenaarioista?

Lisätiedot

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman

Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö. 4.11.2014 Jorma Flinkman Tablet-tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö 4.11.2014 Jorma Flinkman Wikipedia.fi 2 Mikä ihmeen tabletti? Taulutietokone (tai paneelitietokone tai tabletti engl. tablet personal computer eli tablet

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle

Käyttöönottosuunnitelma Virtu-kotiorganisaatiolle Ohje 1 (6) Käyttöönottosuunnitelma -kotiorganisaatiolle Ohje 2 (6) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.0 11.12.2009 Mikael Linden käyttöönottohankkeen

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business

SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA. Protection Service for Business SUOJAA YRITYKSESI KAIKKIALLA Protection Service for Business ELÄMME LIIKKUVASSA MAAILMASSA Wifi Jalankulkija Nykypäivänä käytämme useampia laitteita ja yhteyksiä kuin koskaan aiemmin. Työskentelyn ajankohta,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Valtorin TOPtoiminnanohjausjärjestelmän. 15.10.2015 Sari-Anne Hannula

Valtorin TOPtoiminnanohjausjärjestelmän. 15.10.2015 Sari-Anne Hannula Valtorin TOPtoiminnanohjausjärjestelmän esittely Sari-Anne Hannula Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus Sari-Anne Hannula, kehitysjohtaja, Valtori Toiminnanohjausjärjestelmä Valtorin palvelunhallintaprosessien

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen

Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Oodin versiot, havaittujen virheiden korjaus sekä kehitysehdotusten eteneminen Laura Vuorinen 17.4.2007 Kehittämisosasto / Opiskelijarekisteri Oodin kehitystarpeet käytännöt muuttuvat, alkuperäiset (1995)

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot