HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY"

Transkriptio

1 HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY Mediakasvatusseura ry:ssä on työskennellyt vuosien välisenä aikana 15 harjoittelijaa. Selvitimme mitä heille kuuluu ja millaiset eväät he ovat saaneet Mediakasvatusseurasta työ- ja koulutusuransa tueksi.

2 1 HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY MEDIAKASVATUSSEURA HARJOITTELUPAIKKANA Mediakasvatusseura on vakiintuneen toimintansa alusta alkaen ottanut töihin eri alojen harjoittelijoita. Mediakasvatusseuralla on ollut harjoittelijoita vuodesta 2008 lähtien. Monitieteisen toimintakentän vuoksi myös harjoittelijoiden taustat vaihtelevat kulttuurituotannosta sosiologiaan ja media-alaan. Perusopintoja tekevien opiskelijoiden lisäksi Mediakasvatusseurassa on ollut työharjoittelussa myös aikuis- ja täydennyskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita. Pääasiassa harjoittelijat ovat olleet vähintään toisen vuosikurssin opiskelijoita, useimmat ovat olleet lähellä valmistumista ammattiin. Työharjoitteluiden pituus on ollut kahdesta kuuteen kuukauteen. Harjoittelu on käytännössä aina täyspäiväistä, mutta myös osa-aikasopimuksia on tehty. Harjoittelun ajaksi harjoittelija on saanut tukea ohjaajalta (jompikumpi tai molemmat koordinaattorit) ja harjoittelusta annetaan arviointi vähintään suullisesti. Harjoittelijat saavat työtodistuksen, joka auttaa heidän työllistymistään jatkossa. Mediakasvatusseurassa harjoittelijoiden työtehtävät vaihtelevat osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Pääasialliset tehtävät liittyvät koordinaattoreiden avustamiseen esimerkiksi tiedotus- ja tapahtumatyössä. Lisäksi harjoittelijat osallistuvat kokouksiin, verkostoituvat ja työstävät esimerkiksi materiaaleja. Harjoittelijoita on pyritty mahdollisuuksien mukaan työllistämään kesätyöntekijöiksi sekä erilaisiin projekteihin. Harjoittelijoita on palkattu esimerkiksi tapahtumatuotantoihin apulaisiksi. Mediakasvatusseuran harjoittelu on pääasiassa aina palkallista. Palkan määrittää kunkin vuoden rahoitus, sekä harjoittelijan koulutustaso ja koko- tai osa-aikaisuus. SANANEN SELVITYKSESTÄ Mediakasvatusseura päätti toteuttaa harjoittelijaselvityksen, jonka avulla kootaan arvokasta tietoa esimerkiksi harjoittelijoiden kokemuksista, työllistymisestä ja ammatti-identiteetin kehittymisestä. Selvityksestä saatujen tulosten avulla voimme myös arvioida harjoittelun sisältöjä ja pohtia harjoittelun kehittämistä jatkossa. Selvityksen taustalla on kysely, joka toteutettiin SurveyMonkey-kyselytyövälineellä verkon kautta. Kyselyyn vastasi elokuussa 2013 yhdeksän harjoittelijaa. Mediakasvatusseurassa on ollut harjoittelijoita seuraavilta koulutuslinjoilta: - Kulttuurituottaja (AMK) - Yhteisöpedagogi (AMK) - Medianomi (AMK) - Sosionomi (AMK) - Sosiologia (pääaine) - Mediakasvatus (pääaine)

3 2 - Yleinen kasvatustiede (pääaine) - Kuvataidekasvatus (pääaine) HARJOITTELIJOIDEN TYÖLLISTYMINEN Mediakasvatusseuran puolesta yksi tärkeimmistä harjoittelun tehtävistä on tarjota harjoittelijalle niin paljon käytännön kokemusta, että hän työllistyy jatkossa alan tehtäviin. Tämä vaatimus näkyy harjoittelijan arjessa selkeästi vaativina työtehtävinä, joissa vaaditaan esimerkiksi kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi harjoittelija pääsee kokeilemaan työtehtäviä, jotka eivät monelle ole aikaisemmin tuttuja (verkkosivujen ylläpitotehtävät, hankesuunnittelu, artikkelien kirjoittaminen ajankohtaisjulkaisuihin). Mediakasvatusseuran harjoittelijat eivät ole siis kahvinkeittäjiä tai varaston siivoojia, vaan heitä koulitaan oikeisiin työtehtäviin aidossa ympäristössä kunkin harjoittelijan oman pystyvyys- ja osaamistason ylärajoilla. Tästä olemme saaneet pääasiassa kiitosta moni harjoittelija on palautetilaisuudessa kiitellyt sitä, että on luotettu ja annettu kokeilla rajoja sekä tehdä töitä itseohjautuvasti ja itsenäisesti. Opiskeluporukoissa liikkui paljon juttuja siitä, kuinka monessa harjoittelupaikassa opiskelijaa ei oikein otettu tosissaan, mutta seuralla opiskelijankin taitoihin luotettiin, mikä toki antoi itseluottamusta. Mediakasvatusseuran harjoittelu myös kasvatti keskenkasvuista nuorta naista, antoi esimakua päivätyön vaatimuksista ja siitä, millaista toimistotyöskentely on. Innostavien ohjaajien ja työkavereiden sekä kiinnostavien työtehtävien myötä mediakasvatuksesta muotoutui minulle selkeä suunta, kiinnostuksen kohde ja osaamisalue, johon halusin opinnoissani panostaa. Mediakasvatusseuran harjoittelijat näyttävät työllistyvän oman alansa töihin. Harjoittelijoiden joukossa on hallinnollisia tehtäviä korkeakoulussa suorittava toimihenkilö, media-alan järjestön koordinaattori, media-alan freelancer, online-toimittaja, opettaja, hanketyöntekijä ja mediaassistentti. Kolme harjoittelijaa opiskelee ja tekee töitä samaan aikaan. Yksi harjoittelijoiden tärkeistä tehtävistä on verkostoitua aktiivisesti koko harjoittelun ajan. Monelle se onkin ollut yllättävän työllistävää, sillä verkostojen kautta he ovat saaneet myös vinkkejä muista työpaikoista. Seitsemän harjoittelijaa arvioi, että Mediakasvatusseuran harjoittelun kautta on saatu erittäin paljon tai melko paljon hyviä kontakteja ja vahvuutta omiin ammatillisiin verkostoihin. Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suuntautuu mediakasvatusalan töihin tulevaisuudessa, vastaukset jakaantuvat. Suurimmalle osalle mediakasvatusalan työpaikka on mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa. Kaksi harjoittelijaa ilmoitti suuntautuvansa muihin töihin.

4 3 TYÖNANTAJIEN SUHTAUTUMINEN MEDIAKASVATUSSEURAN HARJOITTELIJAAN Mediakasvatusseuralla on vahva maine harjoittelijoiden mediakasvatusalan koulutusleirinä. Selvitystä varten tiedustelimme, millaisia kommentteja harjoittelijat ovat saaneet nykyisissä työ- ja opiskelupaikoissa. Kahdeksan harjoittelijaa vastasi, että vastakaiku on ollut positiivista: Opinnoissa pidettiin hienona asiana sitä, että sain omaa kiinnostustani vastaavan harjoittelupaikan ilman yliopiston myöntämää harjoittelutukea. Opettajan sijaisuuksia tehdessäni asiasta oltiin kiinnostuneita ja sainkin sisällyttää tunteihin mediakasvatusta halutessani. Mediakasvatusseura pyrkii tiedottamaan avoimista harjoittelupaikoista mahdollisimman monitieteisesti ja yliopistoon sekä ammattikorkeakouluihin. Mediakasvatusseura herättää työpaikkana uteliasta kiinnostusta myös oman alan opiskelijoiden keskuudessa. Tietyillä aloilla näyttää olevan niin, että vain harva opiskelija tunnistaa Mediakasvatusseuraa eikä tiedä seuran tekemästä työstä. Radio- ja televisioilmaisua opiskelleelle kyseinen harjoitteluvalinta on myös ihmetyttänyt monia; harva samalla linjalla ollutta olisi valinnut harjoittelupaikaksi Mediakasvatusseuraa. Kysyttäessä, kuinka paljon Mediakasvatusseuran harjoittelulla on ollut harjoittelijan nykyiseen työ- tai koulutusvalintaan, suurin osa vastaajista arvioi, että harjoittelulla on ollut suuri tai melko suuri merkitys. Mediakasvatusseura siis tukee harjoittelijan valitsemaa orientoitumista ja mahdollisesti myös laajentaa näkemystä siitä, missä kaikkialla mediakasvatusosaamista voi tarvita. HARJOITTELIJAN AMMATTI-IDENTITEETTI Harjoittelun aikana Mediakasvatusseuran työntekijät pyrkivät huolehtimaan siitä, että harjoittelijat pystyvät kehittämään taitojaan monipuolisesti. Kysyttäessä harjoittelijat arvioivat saaneensa vahvuutta erityisesti: organisointikykyyn oman ammatillisen suunnan löytymiseen toimistorutiineihin nettisivujen päivitystaitoihin kirjoitustyöhön tapahtumatuotantotaitoihin järjestökentällä työskentelyyn. Harjoittelijoille pyritään tarjoamaan samat mahdollisuudet kuin oikeille työntekijöille : he saavat työyhteisön täyden tuen, omat työvälineet sekä mahdollisuuden esimerkiksi etätyöskentelyyn silloin kuin se on mahdollista. Tämä oli monelle harjoittelijalle selvästi tärkeä juttu heidät otetaan osaksi työyhteisöä välittömästi kun he aloittavat harjoittelun.

5 4 Kyselyssä tiedusteltiin myös tulevaisuuden ammattihaaveita. Kuusi harjoittelijoista toivoo tulevaisuudessa sijoittumista esimies- tai kehitystyöhön, joka liittyy mediakasvatukseen, viestintään tai koulutukseen yleisesti. Kolme harjoittelijaa mainitsee vastauksissaan opetus- ja kasvatusalan työt. Loput harjoittelijoista haaveilee yleisemmin media-alan töistä. Yleisesti vastauksissa näkyy harjoittelijoiden halu kehittyä tehtävissä ja heistä suuri osa näyttää tähtäävän korkeammalle urallaan, kohti esimies- ja hallintotehtäviä. YHTEENVETO JA KEHITTÄMISAJATUKSET Harjoittelijakysely teki todeksi sen, minkä olemme huomanneet Mediakasvatusseuran toimistolla: seura antaa harjoittelijalle mahdollisuuden kehittää omia kykyjä mediakasvatusalalla jopa niin, että harjoittelun myötä avautuu jatkossa muitakin työmahdollisuuksia. Mediakasvatusseuran harjoittelun myötä harjoittelija kehittyy monin tavoin ja kerää työelämätaitoja, joista näyttää olevan paljon hyötyä. Yksikään seuran harjoittelijoista ei ole työtön tai ilman opiskelupaikkaa. Mediakasvatusseura siis omalta osaltaan kantaa yhteiskuntavastuutaan nuorten työllistäjänä sekä nuorten työllistymistä tukevien työelämävalmiuksien tarjoajana. Mediakasvatusseurassa on työskennellyt sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistoharjoittelijoita. Tulemme jatkamaan tätä linjaa myös jatkossa ja tarjoamaan harjoittelupaikkoja eri lähtökohdista tuleville opiskelijoille. Opiskelijoita on otettu harjoitteluun Helsingin ohella Lapin ja Tampereen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista on ollut edustettuna Mikkelin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut. Jatkossa pyrimme saamaan harjoittelijoiksi myös entistä enemmän miespuolisia harjoittelijoita niitä on ollut tähän mennessä vain yksi. Myös maahanmuuttajataustaiset tai äidinkieleltään muuta kuin suomea puhuvat harjoittelijat voisivat olla tervetullut lisä harjoittelijoiden joukkoon. Harjoittelun markkinointiin on syytä jatkossa panostaa siten, että viestiä lähetetään mahdollisimman monipuolisesti eri alojen opiskelijoille. Mahdollisia harjoittelijakohderyhmiä voisivat olla esimerkiksi journalismin tai yhteisöviestinnän opiskelijat sekä politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen (järjestötyön) opiskelijat. Mediakasvatusseuran harjoittelijoiden uran ja kehityksen seuraamista on pidettävä asialistalla myös jatkossa. Hyvällä työharjoittelulla voi olla erittäin suuri merkitys ammatillisen kasvun näkökulmasta ja on hyvä seurata, millaista osaamista Mediakasvatusseura tarjoaa harjoittelijoilleen. Näin pystymme myös reagoimaan, jos harjoittelu ei vastaakaan opiskelijoiden tarpeita.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden

Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden KORKEAKOULUHARJOITTELIJAT TAIDEMUSEOISSA Harjoittelijoiden, taidemuseoiden ja korkeakoulujen näkemyksiä vuosina 2000 2009 suoritettujen korkeakouluharjoitteluiden käytännöistä ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Alumnus. Oman osaamisen. etenemiseen. Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011. MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myyntipäälliköksi MetkaGaala opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa

Pitkää uraa, mutta ei putkessa. Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa rekrytoi SISÄLTÖ 1/2010 Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen Asiakaslehti 2 2010 Pitkää uraa, mutta ei putkessa Mennään työmarkkinoille: Kielikonsultit yritysten palveluksessa 1 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Kemianteollisuuden julkaisuja 2009. HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille

Kemianteollisuuden julkaisuja 2009. HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille Kemianteollisuuden julkaisuja 2009 HARJOITTELIJAT KEMIANTEOLLISUUDESSA Opas yrityksille Sisältö Alkusanat 3 Harjoittelijat ovat osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa 4 Nuoret haastavat työelämän Työelämän

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Miehiä kesäyliopistoon

Miehiä kesäyliopistoon Miehiä kesäyliopistoon Suomen kesäyliopistot ry Mikko Mattila julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007 Suomen kesäyliopistot ry:n julkaisu 2/2007 ISBN 978-951-97645-8-0

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa

Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa Selvitys Kansainvälinen harjoittelu korkeakouluissa JAANA MUTANEN 2009 1 Kannen graafinen suunnittelu Satu Salmivalli ISBN 987-951-805-309-8 (pdf)

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot