UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi"

Transkriptio

1 UEAPME Tutkimusyksikkö: Kysely valtakunnallisille, alueellisille ja toimialajärjestöille Suomi Osa I: Osa II: UEAPME Pienet ensin -kysely UEAPME SBA:n toteutuminen valtakunnallisesti -kysely Yleistä tietoa kyselyyn vastaajasta: pvm: Organisaatiosi nimi: HTM-tilintarkastajat ry maakoodi*: FI Organisaatiosi tyyppi: valtakunnallinen järjestö Oma toiminta-alueesi: yleinen politiikka talouspolitiikka /verotus elinkeinopolitiikka ympäristöpolitiikka aluejärjestö toimialajärjestö x x työmarkkinat/ sosiaalipolitiikka tukipalvelut * Maakoodit: BE, BG, CZ, DA, DE, EE; IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK Lähetä täytetty kysely UEAPME:n tutkimusyksikköön osoitteeseen 1

2 Osa I UEAPME Pienet ensin -kysely UEAPME on jo vuosia vaatinut noudattamaan pienet ensin -periaatetta (think small first) lainsäädännössä, julkishallinnossa sekä yritysten tukipalveluissa. Päätösten tulisi kohdistua yritysten enemmistöön (99,8 prosenttia kaikista yrityksistä on pk-yrityksiä, 91,4 prosenttia on mikroyrityksiä) eikä harvoihin suuryrityksiin. Euroopan komissio esitteli eurooppalaisen Small Business Actin (SBA) kesäkuussa 2008, ja EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi sen joulukuussa SBA:n myötä eurooppalaiset instituutiot sitoutuivat ensimmäistä kertaa toteuttamaan Pienet ensin -periaatetta sekä Euroopan että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. UEAMPE Pienet ensin -kyselyn tarkoitus on arvioida säännöllisesti, kuinka hyvin sitoutuminen pienet ensin -periaatteeseen on toteutunut eri tasoilla. Siksi UEAPME haluaa kutsua mahdollisimman monen jäsenvaltioiden käsityö- ja pk-yritysjärjestöissä (mukaan lukien alueelliset ja paikalliset organisaatiot) työskentelevän henkilön vastaamaan tähän kyselyyn kerran vuodessa. Näin saadun tiedon avulla voimme arvioida, miten hyvin päättäjät ovat noudattaneet pienet ensin -periaatetta kaikkialla Euroopan unionissa. Kyselyyn vastaajan toivotaan noudattavan seuraavia sääntöjä: Kyselyyn toivotaan vastauksia vain henkilöiltä, jotka edustavat tai työskentelevät käsityö- tai pienyritysjärjestössä jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta. henkilö voi vastata vain yhteen kyselyyn. Täytä kaikki värilliset kentät. Vastausten tulee olla perillä ennen kesäkuun 1. päivää 2012 ja niiden tulee kuvastaa tämänhetkistä tilannetta ja aikana tehtyjä toimenpiteitä. Vastaa kaikkiin kysymyksiin mutta valitse EOS (ei vastausta, ei sovellu, ei tietoa), jos sinulla ei ole tietoa tai kokemusta kysymyksen aiheesta. Lähetä kysely sähköpostitse osoitteeseen 2

3 Pienet ensin -periaatteen noudattaminen * Arviosi tilanteesta: -2 / -1 / 0 / +1 / +2 asteikko: -2 (erittäin huono) ja +2 (erinomainen) 1. Pienet ensin -periaatteet lainsäädäntöprosessissa Tehokas ja itsenäinen yritysvaikutusten arviointi uuden lainsäädännön vaikutuksista yrityksiin yleisesti 0 x x Erityisesti käsityö- ja pk-yrityksiä koskevien yritysvaikutusten arviointi 0 x x Käsityö- ja pk-yritysjärjestöjen kuuleminen lainsäädäntöhankkeissa 0 x x Käsityö- ja pk-yritysjärjestöjen näkemysten vaikutus lainsäädäntöhankkeisiin 0 x x Vain kerran -periaatteen toteutuminen (yrityksen tarvitsee ilmoittaa sama tieto hallintoon vain kerran) Vapautukset hallinnollisista tai lain vaatimuksista pk-yrityksille 0 x x 2. Pienet ensin -periaatteet hallinnossa Sähköisen hallinnon järjestelmien (e-government) olemassaolo ja saavutettavuus pk-yrityksille Yhden luukun asioinnin tarjonta pk-yritysten asioinnin helpottamiseksi 3. Pienet ensin -periaatteet yritysten tukipalveluissa Pk-yrityksille soveltuvat start up -palvelut 0 x x Pk-yrityksille soveltuvat harjoittelumahdollisuudet 0 x x Pk-yrityksille soveltuvat työmarkkinapalvelut 0 x x Pk-yrityksille soveltuvat tukipalvelut rahoituksen hakemiseen 0 x x Pk-yrityksille soveltuvat tukitoimet standardien saamiseen käyttöön 0 x x 3

4 Osa II UEAPME SBA:n soveltaminen kansallisella tasolla Euroopan komissio esitteli eurooppalaisen Small Business Actin (SBA) kesäkuussa 2008, ja EU:n kilpailukykyneuvosto hyväksyi sen joulukuussa SBA:ssa määritellään kymmenen periaatetta ja painopistealuetta, joiden päämäärä on parantaa merkittävästi käsityö- ja pk-yritysten liiketoimintaympäristöä. Tämä kyselyn tarkoitus on arvioida vuosittain, kuinka hyvin SBA:ssa esitetyt sitoumukset ja lupaukset ovat toteutuneet EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi tämä kysely yhdessä Pienet ensin -kyselyn kanssa on tärkeä työkalu, jolla myös kansalliset järjestöt voivat painostaa poliitikkoja parantamaan käsityö- ja pk-yritysten asemaa omissa maissaan. Siksi UEAPME haluaa kutsua mahdollisimman monen jäsenvaltioiden käsityö- ja pk-yritysjärjestöissä (mukaan lukien alueelliset ja paikalliset organisaatiot) työskentelevän henkilön vastaamaan tähän kyselyyn kerran vuodessa. Näin saadun tiedon avulla voimme arvioida, miten hyvin päättäjät ovat noudattaneet pienet ensin -periaatetta kaikkialla Euroopan unionissa. Kyselyyn vastaajan toivotaan noudattavan seuraavia sääntöjä: Kyselyyn toivotaan vastauksia vain henkilöiltä, jotka edustavat tai työskentelevät käsityö- tai pienyritysjärjestössä jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta. henkilö voi vastata vain yhteen kyselyyn. Täytä kaikki värilliset kentät. Vastausten tulee olla perillä ennen kesäkuun 1. päivää 2012 ja niiden tulee kuvastaa tämänhetkistä tilannetta ja aikana tehtyjä toimenpiteitä. Vastaa kaikkiin kysymyksiin mutta valitse EOS (ei vastausta, ei sovellu ei tietoa), jos sinulla ei ole tietoa tai kokemusta kysymyksen aiheesta. Lähetä kysely sähköpostitse osoitteeseen 4

5 Small Business Actin painopistealueet * tilanne asteikolla -2 / -1 / 0 / +1 / +2-2 (erittäin huono) ja +2 (erinomainen) 1. Yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyys on keskeinen periaate koulujen opetusohjelmissa Koulujen ja liike-elämän yhteistyö Verotus tukee omistajanvaihdoksia Omistajanvaihdosten tukeminen 2. Uudet mahdollisuudet konkurssin jälkeen Tehokkaat keinot lopettaa yritystoiminta nopeasti normaalissa konkurssitapauksessa 0 x x Uudelleenaloittajia kohdellaan samalla tavalla kuin ensikertalaisia 3. Parempi sääntely Kansalliset päämäärät yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi Yrityksiä koskettavien uusien lakien ja säädösten yleinen aloituspäivä ja vuosittainen tiedonantovelvoite 0 x x Alv-rekisteröinnin kynnyksen riittävyys maassasi (EU sallii ) 0 x x Matalamman alv-kannan hyödyntäminen työvoimapainotteisilla aloilla 0 x x 5

6 Small Business Actin painopistealueet * tilanne asteikolla: -2 / -1 / 0 / +1 / +2 asteikko: -2 (erittäin huono) ja +2 (erinomainen) 4. Julkishallinnon vastaaminen yritysten tarpeisiin Yrityksen rekisteröintiin vaadittava aika ja maksut 0 x x Lisenssien ja liiketoimintalupien aikarajat sekä kohtuullisuus/järkevyys 0 x x Mikroyritysten suojaaminen tarpeettomalta taakalta (esim. tilastot) 0 x x 5. Osallistuminen julkisiin hankintoihin Tehokas tiedonvälitys EU:n kynnysarvot alittavista julkisista hankinnoista (esim. verkkoportaalit) Julkiset ohjelmat, joilla helpotetaan pienten yritysten osallistumista julkisiin hankintaprosesseihin Toimenpiteet, joilla tuetaan tai suojellaan julkisten sopimusten alihankkijoita 6. Valtiontukien saavutettavuus Käsityö- ja pk-yrityksille suunnattujen valtiontukien (State aids) riittävyys ja saavutettavuus Valtiontuki käsityö- ja pk-yritysten innovaatioille Valtiontuki energian säästämiselle käsityö- ja pk-yrityksissä 6

7 Small Business Actin painopistealueet * tilanne asteikolla: -2 / -1 / 0 / +1 / +2 asteikko: -2 (erittäin huono) ja +2 (erinomainen) 7. Rahoituksen saamisen tukeminen Riittävät takausjärjestelmät luotoille ja lainoille Olemassa olevat julkiset tuet pääoma- ja hybridirahoitukselle Yksityisten sijoittajien tukeminen verotuksella 0 x x Pk-yritysten taloudellinen tukeminen eurooppalaisten rahastojen varoilla (rakenteelliset tai maatalousrahastot) Käsityö- ja pk-yritysten suojaaminen asiakkaiden maksujen myöhästymiseltä 8. Pääseminen sisämarkkinoille Sisämarkkinasääntöjen soveltaminen, jotta pääsy EU-markkinoille on mahdollista Tukipalvelut, joilla autetaan yrityksiä pääsemään sisämarkkinoille Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien kohtuulliset hinnat 0 x x Tukipalvelut, joilla puolustetaan immateriaalioikeuksia 0 x x Tukipalvelut, joilla puolustetaan käsityö- ja pk-yrityksiä epäasiallisilta kaupallisilta käytännöiltä 0 x x Uuden Enterprise Europe Networkin (entinen EIC) laatu 0 x x 7

8 Small Business Actin painopistealueet * tilanne asteikolla: -2 / -1 / 0 / +1 / +2 asteikko: -2 (erittäin huono) ja +2 (erinomainen) 9. Innovaatioiden tukeminen Tukitoimet, joilla parannetaan käsityö- ja pk-yritysten kykyä innovaatioihin (teknologian, ammattitaitoisen henkilöstön tai klusterin tuen saaminen) Eurooppalaisiin tai kansainvälisiin tutkimusohjelmiin osallistumisen tukeminen Muiden kuin teknologisten innovaatioiden tukeminen Verkkolaskutuksen, verkkohallinnon ja verkkomaksamisen järjestelmien saavutettavuus pienyritykselle Ympäristöystävällisten yritysten ja tuotteiden tukiohjelmat ja kannustimet 10. Kansainvälistymisen tukeminen Tukiohjelmat, joilla kannustetaan käsityö- ja pienyrityksiä kansainvälistymiseen Kansainvälisten kumppaneiden löytämisen tukeminen (messut, verkkoportaalit, kumppanuusohjelmat) Uuden Enterprise Europe Networkin (entinen EIC) laatu 0 x x 8

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.7.2012 COM(2012) 391 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

Euroopan digitaalihaaste

Euroopan digitaalihaaste Euroopan digitaalihaaste Komission puheenvuoro Eurooppa-neuvostossa 24. ja 25. lokakuuta 2013 KOMISSION PUHEENVUORO LOKAKUUSSA 2013 KOKOONTUVAN EUROOPPA-NEUVOSTON KESKUSTELUUN DIGITAALITALOUDESTA Nykyaikainen

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi

Hyviä käytäntöjä energiavelan voittamiseksi Energiatehokkuustoimien täytäntöönpano EU:n jäsenvaltioissa Tukija*: Julkaisutiedot Energy Efficiency Watch -hankkeen julkaisema esite. Hankkeen koordinoijat: EUFORES a.i.s.b.l. European Forum for Renewable

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille

Kuluttajien luottamuksen voittaminen. Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville) europarlamentaarikoille Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kuluttajien luottamuksen voittaminen Kahdeksan askeleen opas (tuleville)

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2014 COM(2014) 639 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn

Lisätiedot

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet

Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet NB-31-10-451-FI-C DOI:10.2769/67539 FI Euroopan näkymätön ala valokeilassa Euroopan komissio Yritys- ja teollisuustoiminta Yksikkö 1.4 Mekaaniset, sähkö- ja telelaitteet Metalliteollisuus http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/metalworking/index_en.htm

Lisätiedot