Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa"

Transkriptio

1 Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

2 Sisällysluettelo Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa 4 Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla 4 Päivälehtien ilmestymispaikat 6 Harvemmin ilmestyvien ilmestymispaikat 7 Suomen päätieverkko ja sanomalehtien painopaikat 8 Kuinka jakelu on organisoitu? 9 Varhaisjakeluiden volyymit Sanomalehden valmistusprosessin vuorokausi 12 Painettu ja tilaajalle jaettu sanomalehti pitää pintansa 15 Sanomalehtien jakelua ja lehdenjakajien työtä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia 16 Sanomalehtien varhaisjakelua hoitavat jakeluorganisaatiot 19 Kirjoittajat: Pentti Hänninen, tuoteryhmäpäällikkö, Suomen Posti Oyj Pentti Kurunmäki, johtaja, Sanomalehtien Liitto Kansikuva: Suomen Posti Oyj / Tapio Mustasaari

3 Kuva:Leijonajakelu Oy / Maarit Munter Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

4 4 Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa Suomalaiset ovat sanomalehtien lukijoina ahkerimpia maailmassa. Sanomalehdet tavoittavat päivittäin 91 prosenttia aikuisväestöstä. Sanomalehtimedia on maailmalla seuraavaksi tavoittavin Ruotsissa, Sveitsissä, Norjassa ja Japanissa. Sanomalehtien tilaajina ja irtonumeroiden ostajina väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kolmantena norjalaisten ja japanilaisten jälkeen. 1 Suomessa ilmestyi vuonna 2000 yhteensä 204 sanomalehteä, joiden yhteinen levikki oli kappaletta. Kun kokonaislevikistä vähennetään irtonumerolehtien levikki ( kpl), saadaan tilattujen lehtien yhteislevikiksi noin 2,9 miljoonaa kappaletta. Vuosivolyymina se merkitsee noin 758 miljoonan numerokappaleen kuljettamista ja jakamista tilaajan osoitteeseen joko kotiin, työpaikalle tai vapaa-ajan asunnolle. Vuoden jokaisena päivänä jaetaan keskimäärin 2,1 miljoonaa numerokappaletta sanomalehden tilaajille kotiosoitteeseen. Sanomalehtien lukumäärä, levikki ja volyymi Ilm.kerta kpl levikki volyymi % koko vol. 7-pv ,2 6-pv ,2 5-pv ,2 4-pv ,8 3-pv ,0 2-pv ,9 1-pv ,7 Yht Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla Tämä toteamus korostaa lehtikuljetusten ja jakelun merkitystä lehden valmistusprosessissa. Sanomalehti on kyettävä toimittamaan tilaajalle jokaisena lehden ilmestymispäivänä luotettavasti luvattuun aikaan mennessä. Lehti- ja jakeluyritykset ovatkin viime aikoina kiinnittäneet erityistä huomiota lehtikuljetusten ja jakelun laadun kehittämiseen. Lehtikuljetusten ja jakelun haasteellisuus ilmenee, kun lehtien ilmestymispaikkakunnat ja levikkialueet kuvataan Suomen kartalle. Laaja maa on kauttaaltaan asutettu, vaikka väestön painopiste onkin Etelä-Suomessa ja suurimmissa maakuntakeskuksissa. Valtakunnallisten, maakunnallisten, alueellisten ja myös paikallisten sanomalehtien kuljetusmatkat ovat pitkät. Yksittäisten lehdenjakajien jakopiiritkin ovat harvaan asutulla maaseudulla enimmäkseen useita kymmeniä kilometrejä.

5 5 Kuva:Leijonajakelu Oy / Pentti Hokkanen

6 6 Päivälehtien ilmestymispaikkakunnat 4 7-päiväiset sanomalehdet 7-pv 6-pv 5-pv 4-pv Suomalaisten päivälehtien (55 lehteä/2001) tilaajista noin 85 prosenttia saa lehtensä aamuisin viimeistään klo 6.30 mennessä. Tämä ei ole maailmalla yleistä, vaan se on tyypillinen käytäntö vain Pohjoismaissa.

7 7 Harvemmin ilmestyvien ilmestymispaikkakunnat 1 3-päiväiset sanomalehdet 1-pv 2-pv 3-pv Harvemmin ilmestyvien lehtien (149 lehteä/2001, useimmat niistä paikallislehtiä) tilaajista noin kaksi kolmannesta saa lehtensä postin päiväjakelussa yleensä puoleenpäivään mennessä. Varhaisjakelussa näiden lehtien volyymista jaetaan noin 20 prosenttia ja vähäinen määrä ilmestymispäivää edeltävänä iltajakeluna. Paikallislehtien levikistä huomattava osa, monilla jopa noin puolet, menee lehden varsinaisen levikkialueen ulkopuolelle.

8 8 Suomen päätieverkko ja sanomalehtien painopaikat Suomen maa-ala on km 2. Asukkaita maassamme on , ja koko maan asukastiheys 17 as./km 2. Uudellamaalla asukastiheys on 203 as./km 2, Kainuussa 4 as./km 2 ja Lapissa 2 as./km 2. Suomen tiestön kokonaispituus on km. Sanomalehtipainoja on kaikkiaan 39. Suomessa on noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Miltei jokaiseen niistä tulee tilattu sanomalehti. Vähissä ovat ne tieosuudet, joita ei käytetä sanomalehtien perille viemiseen. (C) Maanmittauslaitoksen lupa 422/MYY/01

9 9 Kuinka jakelu on organisoitu? Varhaisjakelu Lehtiyritykset, lehtien omistamat jakeluyritykset, Posti ja Sanomalehtien Liitto ovat luvulta lähtien tehneet tiivistä yhteistyötä jakelu- ja kuljetusjärjestelmien kehittämiseksi. Ne ovat kehittäneet sanomalehtien varhaisjakeluun ns. yhteisjakelujärjestelmän, joka tarkoittaa sitä, että kullakin alueella lehtiä jakaa vain yksi jakelusta vastaava organisaatio. Näitä varhaisjakelupalveluja tuottavia yrityksiä on kaikkiaan 15. Varhaisjakelun edellytyksenä on julkaisijoiden, lehtipainojen ja jakeluyritysten kiinteä yhteistyö, jotta lehtien tilaajajärjestelmät, sekä painon, kuljetusten ja jakelun tuotannonohjausjärjestelmät toimivat yhteensopivasti ja moitteettomasti. Järjestelmä toimii reaaliajassa siten, että lehdenjakajat saavat tiedot päivittäisistä jakelumuutoksista lehtinippujen mukana tulevista printtiliuskoista ja merkitsevät muutokset omaan tärkeimpään työkaluunsa, jakokirjaan. Lehtiin ei siis tarvita tilaajien osoitteita. Varhaisjakeluiden volyymit Lähde: Yhteisjakelusuositus Jakeluorganisaatiot kpl % Suomen Posti Oyj ,9 Leijonajakelu Oy ,8 Aamujakelu Oy ,9 Esa Jakelut Oy ,7 Satakunnan Kansa ,4 Savon Jakelu Oy ,4 Hämeen Sanomat ,1 Oulun Jakelutoimisto Oy ,8 Etelä-Karjalan Jakelu Oy ,0 Länsi-Savo ,4 Karjalainen ,3 Uutisposti Oy ,3 Länsi-Suomi ,2 Pohjolan Sanomat ,1 Itä-Savo ,8 Yhteensä Varhaisjakelu kattaa Suomen kaikista talouksista arviolta noin 80 prosenttia. Varhaisjakelussa jaetaan vuosittain kaikkiaan noin 586 miljoonaa numerokappaletta eli noin 78 prosenttia tilattujen sanomalehtien koko volyymista. Pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Varsinais- Suomessa varhaisjakelu kattaa miltei kaikki taloudet. Varhaisjakeluaste talouksista laskettuna luonnollisestikin alenee harvemman asutuksen maakunnissa. Varhaisjakelussa työskentelee yhteensä noin lehdenjakajaa.

10 10 Postin peruspalvelu Postin peruspalvelussa eli päiväjakelussa jaetaan lehtien vuosivolyymista noin 20 prosenttia eli runsaat 145 miljoonaa numerokappaletta. Paikallislehtien numerokappaleista noin kaksi kolmannesta (61 milj. nkpl) menee tilaajille päiväpostin mukana. Neljä viisi kertaa viikossa ilmestyvistä lehdistä, jotka ovat pääasiassa alueellisia ja paikallisia sanomalehtiä, Postin peruspalvelussa jaetaan noin puolet volyymista (n. 8 milj. nkpl) ja 6 7 päiväisten lehtien volyymista noin 19 prosenttia (n. 76 milj. nkpl) 4. Muut jakelut Varhaisjakelun ja Postin peruspalvelun ulkopuolella on vielä nelisen prosenttia tilattavien sanomalehtien kokonaisvolyymista eli vuodessa noin 26,5 miljoonaa numerokappaletta. Näitä jakeluja hoitavat joko lehtiyritysten omat jakajat tai yksittäiset jakajayrittäjät. Joillakin paikkakunnilla Postilla on iltapäiväjakeluja. Jotkut lehdet ovat tehneet jakelusopimuksia mm. kylätoimikuntien, urheiluseurojen ja taksinkuljettajien kanssa. Tässä jakelupalveluryhmässä on aika yleistä, että lehti jaetaan tilaajille ilmestymispäivää edeltävänä iltana. Viikonloppujakelut Varhaisjakelualueiden ulkopuolelle menevien lehtien viikonloppujakelut ovat vaatineet erillisjärjestelyjä. Posti hoitaa nykyisin 56 sanomalehden lauantaijakelun ja 37 lehden sunnuntaijakelun. Lauantaisin jaettavana on noin ja sunnuntaisin noin lehteä. Vuodessa se merkitsee lauantaisin noin 12,5 miljoonaa numerokappaletta ja sunnuntaisin noin 11,7 miljoonaa numerokappaletta. Lauantailehdistä jaetaan tilaajien postiluukkuihin tai -laatikoihin 72 prosenttia ja sunnuntaisin 31 prosenttia. Postin tai asiamiespostin läheisyydessä oleviin noutolaatikoihin jätetään tilaajien noudettaviksi lauantailehdistä 25 prosenttia ja sunnuntailehdistä 53 prosenttia. Lehtikuljetusreittien varrella olevista jättölaatikoista ns. heittolaatikoista lehtensä noutaa lauantaisin kolme prosenttia ja sunnuntaisin 16 prosenttia Postin viikonloppujakelujen piirissä olevaa lehden tilaajaa. Lehdet ovat järjestäneet viikonloppujakeluja myös niin, että niillä on omia viikonloppujakajia ja sopimuksia runkokuljetusyritysten, taksien ja eräin paikoin myös kylätoimikuntien ja urheiluseurojen kanssa. Alkuviikon perusjakelussa viikonloppulehtensä saavia tilaajia on noin Markkinaosuuksista Varhaisjakelussa jaettavasta volyymista, 786 miljoonasta numerokappaleesta, Posti jakaa 41 prosenttia eli noin 241 miljoonaa numerokappaletta vuodessa. Postin päiväjakelun vuosivolyymi on noin 145 miljoonaa numerokappaletta. Lehtiyritysten jakeluorganisaatiot jakavat varhaisjakelussa 345 miljoonaa numerokappaletta, joka on 59 prosenttia varhaisjakeluvolyymista. Sanomalehtien yhteinen vuosivolyymi on 855 miljoonaa numerokappaletta. Kun siitä vähennetään irtonumerolehtien osuus (97 milj. nkpl), jää tilaajille jaettavaksi 758 miljoonaa numerokappaletta. Tästä Postin osuus on 51 prosenttia (386 milj. nkpl) ja sanomalehtien ja niiden jakeluorganisaatioiden osuus 49 prosenttia (372 milj. nkpl). Jakelun kustannukset Sanomalehtien jakelu ja kuljetukset ovat liiketoimintaa, jossa palvelujen tuottajat eli jakeluyritykset tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat keskenään. Varhaisjakelupalvelujen hinnat ovat kustannusvastaavia, ja niistä sopivat keskenään palvelun ostaja ja myyjä, siis lehtiyritykset ja jakeluyritykset. Postin peruspalvelussa olevien lehtien postitaksa on perustunut Postin valtakunnalliseen hinnoitteluun. Hinnoitteluperusteista on neuvoteltu Postin ja sanomalehtien yhteisessä työryhmässä. Posti on vuoden 2001 aikana uudistamassa peruspalvelunsa hinnoittelua niin, että se perustuisi aiempaa enemmän kustannusvastaavuuteen ja että lehtiyritysten erityistarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon.

11 11 Valtio tuki sanomalehtien jakelua 1990-luvun alkuvuosiin saakka maksamalla Postille lehtien kuljetustukea. Suurimmillaan tuki oli yli 300 miljoonaa markkaa (50 milj. ) vuodessa. Tuki loppui kokonaan vuonna Nykyään eräät kunnat, vuonna 1999 yhteensä 30 kuntaa, osallistuivat Postin hoitamien viikonloppujakelujen kustannuksiin yhteensä noin kahdella miljoonalla markalla ( ) 5. Puolueitten äänenkannattajiin lukeutuville sanoma- ja järjestölehdille valtio myöntää avustuksia kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja lehtien kehittämishankkeisiin. Vuonna 2001 avustusta sai 29 lehteä yhteensä 30 miljoonaa markkaa (5,05 milj. ) 6. Sanomalehden tuotantokustannuksista kuljetusten ja jakelun osuus on runsas viidennes, hieman vähemmän kuin hallinnon ja markkinoinnin osuudet. Toimituksen kustannukset ovat keskimäärin neljänneksen ja teknisen valmistuksen vajaan kolmanneksen luokkaa. Sanomalehti tuotteena ja palveluna on tilaajalleen edullinen. Esimerkiksi 7-päiväinen sanomalehti maksaa ilmestymispäivää kohti kotiin tuotuna vain vajaan kolme markkaa ( 0,5). Siitä kuljetuksen ja jakelun osuus on vain markan verran ( 0,17). [Irtonumerona ostettaessa lehden hinta on keskimäärin kymmenen markkaa ( 1,7).] Jakelun osuus lehtien tilaushinnasta on prosenttia riippuen lehtien levikkirakenteesta ja lehden käyttämästä jakelupalvelusta. Lehdenjakajan haasteellinen työ Sanomalehtien varhaisjakelu työllistää noin lehdenjakajaa. Lisäksi sanomalehtiä jaetaan Postin päiväjakelussa muun postin mukana. Postin palveluksessa on kaikkiaan postinjakajaa. Sanomalehtien muissa jakelupalveluissa, kuten esimiestehtävissä, kuljetuksissa, lehtien omissa jakeluissa sekä alan alihankintayrityksissä toimii arviolta joitakin satoja henkilöitä. Kaiken kaikkiaan sanomalehtien jakelu työllistää noin henkilöä. Varhaisjakajista naisia on 55 ja miehiä 45 prosenttia (Suomen sanomalehtien jakajakunta ). Päätoimisia lehdenjakajia heistä on 70 prosenttia. Lehdenjakajat ovat olleet alalla keskimäärin kymmenen vuotta. Työ on yötyötä niin, että eniten jakajia on töissä kello kolmen ja kuuden välillä. Keskimääräinen jakokierros kestää kolme tuntia, ja sinä aikana jakaja jakaa noin 400 lehteä % arkisin n=493 sunnuntaisin n=475 Sanomalehtien varhaisjakajien työajan kuvaaja (Suomen sanomalehtien jakajakunta 1999)

12 12 Sanomalehden valmistusprosessin vuorokausi

13 Kuva: Piirustuspalvelu Makezone / Markku Haapaniemi 13

14 14 Jakajista 71 prosenttia kulkee jakoreittinsä autolla, 23 prosenttia polkupyörällä ja moottoripyörää taikka mopedia käyttää yksi prosentti jakajista. Taajamissa, etenkin kerrostaloalueilla jakajat kulkevat enimmäkseen jalkaisin työntäen mukanaan lehtikärryä. Tällaista kulkutapaa käyttää viisi prosenttia jakajista. Jakajien mielestä heidän työnsä parhaita puolia ovat työn itsenäisyys, päivittäinen vapaaaika ja työn terveellisyys. Vastaavasti työn huonoimpia puolia ovat huonot säät ja keliolosuhteet, työn ajoittuminen ja sen sitovuus sekä palkkaus, johon osaltaan vaikuttaa se, että työtunteja kertyy vähän ja nekin ajoittuvat aamuyöhön. Lehdenjakajat asettavat työlleen kovat laatuvaatimukset. Vuonna 1999 tehty tutkimus osoitti, että yli 60 prosenttia jakajista sallisi enintään yhden virheen kuukautta kohti. Reklamaatiotilastojen mukaan jakeluvirheiden määrä jää yhden promillen tasoon, eli yhteen tuhannesta jaetusta lehdestä. Jakelun laatuun onkin viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota lisäämällä jakajien koulutusta, laatimalla selkeitä laatumittareita, tehostamalla työhön perehdyttämistä ja palkitsemalla virheettömästä työstä. Myös lehdenjakajien saatavuuteen on alettu kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Vaikka lehdenjakajien työn päätoimisuus ja työsuhteen kesto ovatkin viime aikoina lisääntyneet ja yli 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoittaa, että eivät harkitse työn lopettamista, niin kuitenkin joka viides harkitsee joko työn lopettamista tai lehdenjaon jatkamista vain siihen saakka, kunnes saavat jotakin muuta työtä. Osa-aikatyö kiinnostaa kuitenkin esimerkiksi opiskelijoita. Lehdenjakajien saatavuuden varmistamiseksi jakeluyritykset ovat tuottaneet rekrytointi- ja työnopastusaineistoa, jossa lehdenjakajan työtä esitellään itsenäisenä, työmenetelmiltään ja -välineiltään modernina ja haasteellisena ammattityönä. Työ sopii hyvin sellaisille vastuuntuntoisille henkilöille, joille sopii myös poikkeuksellinen työaika. Sanomalehti- ja jakeluyritykset ovat yhdessä lehdenjakajia edustavien liittojen kanssa kiinnittäneet huomiota lehdenjakajien työn arvostuksen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen niin omissa työyhteisöissä kuin myös lehden tilaajien keskuudessa. Esimerkkinä tämänkaltaisesta toiminnasta voidaan mainita vuodesta 1991 lähtien joka toinen vuosi järjestetyt lehdenjakajien Suomen mestaruuskisat, joissa jakajat kilpailevat ammattitaidoissa ja -tiedoissa ja jotka samalla ovat myös sanomalehti- ja jakelualan yhteisiä virkistystapahtumia. Jakelun kehittämisryhmä Sanomalehtien jakeluun ja jakajien työhön liittyviä teknisiä, tietoteknisiä ym. tutkimus- ja kehittämishankkeita käsitellään Sanomalehtien Liiton, sanomalehtien jakeluorganisaatioiden, Postin ja VTT:n yhteisessä asiantuntijatyöryhmässä, jota kutsutaan jakelun kehittämisryhmäksi. Vuonna 2001 kehittämisryhmän työn tuloksena valmistui Jakelun laaturaportti (Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut). Kehittämisryhmän aloitteesta käynnistyi samana vuonna kolmivuotinen Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta projekti, jonka tavoitteena on määritellä liikkuvan ja monista osapuolista koostuvan tuotantoprosessin seuranta- ja ohjausjärjestelmä ja pilotoida järjestelmän toteuttamisen ja toiminnan kannalta kriittiset ja uutuusarvoa sisältävät osat. Pilotointikohteina ovat mm. älykäs, interaktiivinen jakokirja lehdenjakajien käyttöön sekä Internet-pohjainen tuotannon seurantajärjestelmä. Hankkeen rahoittajina ovat Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö sekä sanomalehti- ja jakelualan yritykset. Yhteisjakelusuositus Sanomalehtien varhaisjakelun toimintaohjeet on koottu dokumentiksi, josta käytetään yhteisjakelusuositus-nimitystä (YJS). Sen säännöllisestä päivityksestä vastaa Jakelun kehittämisryhmä. YJS on välttämätön systeemityökalu, joka sisältää mm. kuvauksen niistä tietohallintojärjestelmistä, pelisäännöistä ja toimintaohjeista, joita tarvitaan, kun sanomalehdet kuljetetaan lehtipainoista määrätyllä tavalla kimputettuna ja niputettuna monenlaisissa kuljetuksissa tiettyihin jättöpaikkoihin, joista lehdenjakajat ottavat oman jakopiirinsä lehdet tilaajille vietäväksi.

15 15 Järjestelmän laatutasoa kuvaa se, että tilaajarekisteriin tehtävät muutokset, kuten päättyvät ja alkavat tilaukset sekä osoitemuutokset ovat päivittäin reaaliajassa. Esimerkiksi, jos tilaaja haluaa tänään kääntää lehtensä toiseen osoitteeseen vaikkapa loma-asunnolleen, saa hän sinne lehtensä seuraavana päivänä joko varhaisjakelussa tai Postin päiväjakelussa riippuen siitä, millaisen palvelutason alueella loma-asunto sijaitsee. Painettu ja tilaajalle jaettu sanomalehti pitää pintansa Sanomalehden kuljetus ja jakelu ovat lehden tuotantoprosessissa yhtä tärkeitä lenkkejä kuin kaikki muutkin työvaiheet. Palvelun korkea laatu, työvaltaisuus, yötyö, sääolosuhteet, työvoiman saatavuus yms. seikat ovat vaikuttaneet siihen, että lehti- ja jakeluyritykset ovat panostaneet viime vuosina aikaisempaa paljon enemmän kuljetusten ja jakelun kehittämiseen. Sanomalehden lähettäminen sähköisessä muodossa, ns. PDF-lehtenä tilaajille on teknisesti mahdollista, mutta se edellyttää tilaajalta huomattavaa teknistä valmiutta ja osaamista. Yksittäistapauksissa sanomalehtien sähköinen jakelu on varteenotettava vaihtoehto, mutta menetelmä tuskin yleistyy edes ns. etätilaajien keskuudessa. Paperille painettu sanomalehti, joka viedään tilaajille säännöllisesti, pääasiassa lehden ilmestymispäivän aamuun mennessä, on edelleen hyvin kilpailukykyinen. Se on omiaan korostamaan jakelun merkitystä lehden tuotantoprosessissa. Sanomalehti on todellakin valmis vasta silloin, kun se on tilaajallaan. Valoa, kiitos! Kuva: Henrik Karlsson

16 16 Sanomalehtien jakelua ja lehdenjakajien työtä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia Luettelo on yhdistelmä Yhteisjakelusuosituksen tiedostosta (http://www.vtt.fi/tte/yhtjake/homeyjs.htm) täydennettynä Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tehdyillä, jakeluun liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut. Olli Kuusisto. Julkaisija Sanomalehtien Liitto s. + liitteet Jakelun kehittämisryhmän toimeksiannosta VTT Tietotekniikka teki Multimedia CD-ROMin lehdenjakajien työnopastukseen Rekrytoinnin muistilistoja (word6-dokumentti) Aineisto on tarkoitettu rekrytoijalle rekrytointiprosessin tueksi/pohjaksi varhaisjakeluorganisaatiossa. Jakajan kansio (word6-dokumentti) Aineisto on tarkoitettu pohjaksi suunnitelmille uusien jakajien työnopastuksen tueksi annettavasta koulutusmateriaalista. Sanomalehtien jakajakunta 1999 Sanomalehtien Liitto yhteistyössä lehtien jakeluorganisaatioiden, Suomen Postin, Graafisen Teollisuuden Liiton, Postiliiton ja Viestinnän ammattiliiton kanssa teettivät tutkimuksen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mediaryhmällä, tutkijoina Mikko Grönlund ja Janne Rannikko. Vastaavat tutkimukset tehty aiemmin vuosina 1977, 1982, 1988 ja Turvallisuutta lehdenjakeluun opas Julkaisija: Graafisen teollisuuden turvallisuustyön työalatoimikunta. Kustantaja: Työturvallisuuskeskus. Toteutuksessa olivat mukana laajasti jakelua ja lehdenjakajia edustavat yhteisöt Sanomalehtien varhaisjakelun tulevaisuuden haasteet Asta Bäck, Jakelun kehittämisryhmän raportti. Sanomalehtien Liitto s. Jakajien ja jakeluorganisaatioiden välinen viestintä ja tiedonsiirto Karttunen Anneli & Bäck Asta. Jakelun kehittämisryhmän raportti. Sanomalehtien Liitto s. Tutkimus lehdenjakajien työn riskeistä ja työsuojelusta Sanomalehtien Liiton ja jakeluorganisaatioiden toimeksiannosta tutkimuksen teki Tietoykkönen Oy 1995 Jakelun tunnusluvut. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + liitteet. Saatavissa myös Excel-tiedosto, jossa tunnuslukujen laskentakaavat ovat valmiina.

17 17 Yhteisjakelun jakopiirien tietokoneavusteinen suunnittelu. Bäck Asta & Karttunen Anneli. Sanomalehtien Liitto s Jakelujärjestelmien tehostamismahdollisuudet. Bäck Asta, Kuusisto Olli, Kinnunen Timo. Sanomalehtien Liitto s. + 6 liitettä Jakelun laatu. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + 4 liitesivua Työnopastuksen jatkoprojekti Reittiopastus Työnopastusvideo. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + liitteet, työnopastusvideo n. 20 min, reittiopastuskasetti. Sanomalehtikuljetusten ja kuljetusyhteistyön kehittäminen. Bäck Asta & Seppäläinen Mikko. Sanomalehtien Liitto 1991, 17 s. + 2 liitettä Sanomalehdenjakajien työnopastus. Kuusisto Olli, Bäck Asta, Nyysti Anne. Sanomalehtien Liitto 1990, 25 s. + liitteitä 7 s. Jakajien työnopastuskansio. Bäck Asta & Kuusisto Olli. Sanomalehtien Liitto 1990, 11 s Sanomalehtien viikonloppujakelut. Case-tutkimus. Bäck Asta & Nyysti Anne. Sanomalehtien Liitto 1989, 23 s.+ liitt. 6 s. Sanomalehtien viikonloppujakelut. Alueelliset suunnitelmat. Nyysti, Anne. Sanomalehtien Liitto 1989, 12 s. + 2 liitettä Sanomalehtien viikonloppujakelut - nykytilanteen kartoitus. Bäck Asta & Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1988, 19 s. Kuljetusten suunnittelu. Bäck Asta & Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1988, 19 s Pikkuniput - Pienten nippujen käsittely sanomalehtien postituksessa ja jakelussa. Bäck Asta, Söderlund Bernt, Pihkakoski Juha, Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1987, 43 s. Alaviitteitä 1. World Press Trends raportti Julkaisija: World Association of Newspapers. 2. Sanomalehtien Liiton toimintakertomus Yhteisjakelusuositus, päivitetty helmikuussa 2001 (http://www.vtt.fi/tte/yhtjake/homeyjs.htm). 4. Suomen Posti Oy, Lehtipalvelut. 5. Suomen Posti Oy, Lehtipalvelut. 6. Liikenneministeriön tiedote Suomen sanomalehtien jakajakunta 1999 tutkimus.

18 Reitti selväksi ja hiekkaa, kiitos! Kuvat: Henrik Karlsson Tie auki, kiitos!

19 19 Sanomalehtien varhaisjakelua hoitavat jakeluorganisaatiot Aamujakelu Oy PL 327, Tampere p. (03) Etelä-Karjalan Jakelu Oy PL 3, Lappeenranta p. (05) Esa Jakelut Oy PL 80, Lahti p. (03) Hämeen Sanomat PL 530, Hämeenlinna p. (03) Itä-Savo PL 101, Savonlinna p. (015) Karjalainen PL 99, Joensuu p. (013) 2551 Leijonajakelu Oy PL 240, Helsinki p. (09) Länsi-Savo PL 6, Mikkeli p. (015) 3501 Länsi-Suomi PL 5, Rauma p. (02) Oulun Jakelutoimisto PL 170, Oulu p. (08) Pohjolan Sanomat PL 17, Kemi p. (016) 2911 Satakunnan Kansa PL 58, Pori p. (02) Savon Jakelu Oy PL 68, Kuopio p. (017) Suomen Posti Oy PL 7, p Uutisposti Oy Anssinkatu 12 p. (05) Imatra Lisätietoja Sanomalehtien Liitto PL 415, Helsinki p. (09) VTT Tietotekniikka PL 1204, VTT p. (09)

20 Lönnrotinkatu 11, PL 415, Helsinki, p. (09) , f. (09)

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista...

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 2 sisällysluettelo Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3 Sanomalehdistö Suomessa... 5 Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 6 Sanomalehtien jakelutavat... 7 Varhaisjakelu...

Lisätiedot

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan?

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Olli Kuusisto VTT Tietotekniikka Jakelun Kehittämisryhmä Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta

Lisätiedot

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN LOPPURAPORTTI 1(2) Jakelu kehittämisryhmän hanke 2012 YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN TAUSTAA Varhaisjakelualalla on pitkät perinteet laadun mittaamisessa. Luotettavan mittaustiedon saatavuus

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2008 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille:

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Viestintä jj Valtioneuvosto Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Hnonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

Maailmankansalainen ja media

Maailmankansalainen ja media Maailmankansalainen ja media Pirjo-Riitta Puro 14.5.2008 Sanomalehtien Liitto n. 200 jäsenlehteä joista 53 ilmestyy 4-7 kertaa viikossa joista n. 150 paikallislehteä toimialajärjestö jäsenlehtien yhteislevikki

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa Toimialan muutospaineet päivittäinen vaihtelu lisääntyy ajantasaisen,

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton väliseen sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

PRINTIN HINNASTO 2016

PRINTIN HINNASTO 2016 PRINTIN HINNASTO 2016 SANOMALEHDET 2,5 miljoonaa lukijaa VERKKOSIVUSTOT 2,4 miljoonaa kävijää viikottain MOBIILI Yli 2,0 TABLETTI Yli 240 000 lukijaa viikottain miljoonaa kävijää viikottain VIDEO Yli 1

Lisätiedot

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx

Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa.docx 1(5) Kulttuuristen alojen rooli keskisuurissa kaupungeissa Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan muistiossa kahta asiaa: niiden väkilukua sekä niiden epävirallista asemaa maakunnan keskuksena. Poikkeus

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Elokuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Elokuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Elokuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Logosta käytetään ensisijaisesti symboliversiota. Ilman symbolia olevaa logoa on käytettävä harkiten.

Logosta käytetään ensisijaisesti symboliversiota. Ilman symbolia olevaa logoa on käytettävä harkiten. Graafinen ohjeisto LOGOT Logosta käytetään ensisijaisesti symboliversiota. Ilman symbolia olevaa logoa on käytettävä harkiten. x x x x x x SUOJA-ALUE Logon ympärille jätettävä ihanteellinen minimialue

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

Uranus Oy. Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille!

Uranus Oy. Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille! Uranus Oy Nostetta urallesi - osaajia työpaikoille! Uranus Oy:n liikeidea Uranus Oy on asiakkaidensa kumppani sähköisessä rekrytoinnissa. Toimimme kahdella liiketoiminta-alueella eli osaajien tavoittamisessa

Lisätiedot

KMT syksy 2013/kevät 2014: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet

KMT syksy 2013/kevät 2014: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT syksy 2013/kevät 2014: t ja kokonaistavoittavuudet Lähde: KMT syksy 2013/kevät 2014 määrän (yhtä painetun numeroa lukeneiden ja/tai viikon aikana digitaalisia versioita lukeneiden nettoyhteismäärä).

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella joko suoraan käyttäjille tai ensin palvelulle ja sitten sen käyttäjille

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2) Yhtiön kustannusten kohdistamismalli Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella joko suoraan käyttäjille tai ensin palvelulle ja sitten sen käyttäjille

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Toukokuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus

Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Postinjakelun sähköinen tulevaisuus Itella Oyj Tommi Tikka Kehitysjohtaja 1 Itella-konserni Ratkaisut tieto- ja tuotevirtojen hallintaan Euroopassa ja Venäjällä Itella Viestinvälitys postipalvelut kaikkialla

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Toukokuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

KMT 2014: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet

KMT 2014: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT 2014: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet Lähde: KMT 2014 määrän (yhtä painetun numeroa lukeneiden ja/tai viikon aikana digitaalisia versioita lukeneiden nettoyhteismäärä). Kokonaistavoittavuus

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Sanomalehtien varhaisjakelun tulevaisuuden haasteet

Sanomalehtien varhaisjakelun tulevaisuuden haasteet Jakelun kehittämisryhmän raportti V1.0 16.12.1996 Sanomalehtien varhaisjakelun tulevaisuuden haasteet Asta Bäck Muutoksia, joihin jakelun tulee vastata Tilausten keskim. kesto lyhenee levikin laskematta

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Hinnasto 2014 VALIKOIMAPALVELUT. Näytepalvelu Sivu Kuvaus Hinta

Hinnasto 2014 VALIKOIMAPALVELUT. Näytepalvelu Sivu Kuvaus Hinta Hinnasto 04 VALIKOIMAPALVELUT Näytepalvelu Näytteet - arkkia (A4) yli arkkia (A4) -5 arkkia (A) yli 5 arkkia (A) -5 kpl (A-arkeista nuutatut) yli 5 kpl (A-arkeista nuutatut) Isot arkit - kirjekuorta /

Lisätiedot

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset

KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä. Toimenpiteet ja vaikutukset KESÄREKRYTOINTI AAMUJAKELU Oy:ssä Toimenpiteet ja vaikutukset TAUSTATIETOA Aamujakelun jakoalue on jaettu neljään osaan: keskusta, itä, etelä ja länsi. Kullakin osalla on oma aluepäällikkönsä. Osat on

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015

PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 PERTUNMAAN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2015 Sivu 1/6 TARJOUSKILPAILUN KOHTEET LIITE 1 Kilpailutuksen tarjouskohteet kuuluvat sivistystoimen hallinnonalaan. Sivistyslautakunta tekee hankintapäätöksen

Lisätiedot

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin. Toimitusjohtaja Kari Aakula Enemmän lähiruokaa julkisiin keittiöihin Tampere 26.5.211 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 27.5.211 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.21 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm. 7 3. Osk. ItäMaito

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.10.2015 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora,

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

KMT syksy 2014/kevät 2015: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet

KMT syksy 2014/kevät 2015: lukijamäärät ja kokonaistavoittavuudet KMT syksy 2014/kevät 2015: t ja kokonaistavoittavuudet Sanomalehtien t perustuvat KMT Syksy 2014/Kevät 2015 -aineistoon ja niiden tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tulosten kanssa. Aikakauslehtien

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa

Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa Pasi Metsäpuro Työmatkapyöräilyn potentiaalin arviointi Lappeenrannassa PYKÄLÄ II -tutkimusprojekin osaraportti Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampere 24 2 Pyöräilyn potentiaali

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

KESÄ-KARUSELLI. Kesäkulkija kuluttaa KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: Kaikki tämä 800

KESÄ-KARUSELLI. Kesäkulkija kuluttaa KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: Kaikki tämä 800 KESÄ-KARUSELLI alueilla. Medioillamme saat pienellä rahalla paljon kontakteja! KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: 1/25 sivu (92 x 50 mm) molempiin lehtiin ESS.fi, itahame.fi karuselli

Lisätiedot

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009.

SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA. Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. SANOMALEHTEÄ AKTIIVISESTI LUKEVAT NUORET PÄRJÄSIVÄT PISA:SSA Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja lukutaito. PISA 2009. Sanomalehteä useita kertoja lukevat suomalaisnuoret menestyivät kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa

Lisätiedot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (7) Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Lehden sopimusjakelut... 3 2.1. Varhaisjakelu... 3 2.2. Viikonloppujakelu... 3

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy

Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla. It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Logistiikkaprosessiin tehoa ja parempaa palvelua sähköisellä asioinnilla It- ja kehitysjohtaja Mika Kinnunen, Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito Oy Suomen Kaukokiito hoitaa Kaukokiito-ketjun markkinoinnin

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu

Itella Termo ja Termo Kotiin Kylmäkuljetuspalvelu Kylmäkuljetuspalvelu Vain sisäiseen käyttöön. -kylmäkuljetus laajentaa markkina-aluettasi Markkinoilla tarve pienehköille tai pienille elintarvikekuljetuksille Teollisuus, maahantuonti, tukkukauppa, lähi-

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

mediakortti 2011 LIVET ÄR LOKALT Puh.: (02) 274 9900 Faksi: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediakortti 2011 LIVET ÄR LOKALT Puh.: (02) 274 9900 Faksi: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Puh.: (02) 274 9900 Faksi: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 2011 Uudet ilmoituspaikat etusivulla Paikallinen ilmoituspaketti (ÅU/PK) Väri-ilmoitukset mustavalkoisen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUPARLAMENTTI Rahoitusmahdollisuudet mikroyrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä Kuortanen 1.9.2009 Jarmo Kallio MIKROYRITYS Yritys joka työllistää alle 10 työntekijää

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Joulukuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Näytelogistiikka monilaboratorioorganisaatiossa

Näytelogistiikka monilaboratorioorganisaatiossa Näytelogistiikka monilaboratorioorganisaatiossa ISLAB/Joensuu Kaija Leisma Labquality-päivät 10.2.2012 PINTA ALA 16% KOKO MAAN PINTA ALASTA VÄESTÖ 10% KOKO MAAN VÄESTÖSTÄ islab UUSIMAA 2,7,% KOKO MAAN

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Kaupunkilehtimarkkinat Sanoman uusin aluevaltaus

Kaupunkilehtimarkkinat Sanoman uusin aluevaltaus Kaupunkilehtimarkkinat n uusin aluevaltaus Mikael Pentikäinen toimitusjohtaja, Osakeyhtiö Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä talo, 2 Sisältö Kaupunkilehtimarkkinat - Markkinat - n kaupunkilehdet

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot