Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa"

Transkriptio

1 Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

2 Sisällysluettelo Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa 4 Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla 4 Päivälehtien ilmestymispaikat 6 Harvemmin ilmestyvien ilmestymispaikat 7 Suomen päätieverkko ja sanomalehtien painopaikat 8 Kuinka jakelu on organisoitu? 9 Varhaisjakeluiden volyymit Sanomalehden valmistusprosessin vuorokausi 12 Painettu ja tilaajalle jaettu sanomalehti pitää pintansa 15 Sanomalehtien jakelua ja lehdenjakajien työtä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia 16 Sanomalehtien varhaisjakelua hoitavat jakeluorganisaatiot 19 Kirjoittajat: Pentti Hänninen, tuoteryhmäpäällikkö, Suomen Posti Oyj Pentti Kurunmäki, johtaja, Sanomalehtien Liitto Kansikuva: Suomen Posti Oyj / Tapio Mustasaari

3 Kuva:Leijonajakelu Oy / Maarit Munter Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa

4 4 Sanomalehtien jakelu ja kuljetus Suomessa Suomalaiset ovat sanomalehtien lukijoina ahkerimpia maailmassa. Sanomalehdet tavoittavat päivittäin 91 prosenttia aikuisväestöstä. Sanomalehtimedia on maailmalla seuraavaksi tavoittavin Ruotsissa, Sveitsissä, Norjassa ja Japanissa. Sanomalehtien tilaajina ja irtonumeroiden ostajina väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kolmantena norjalaisten ja japanilaisten jälkeen. 1 Suomessa ilmestyi vuonna 2000 yhteensä 204 sanomalehteä, joiden yhteinen levikki oli kappaletta. Kun kokonaislevikistä vähennetään irtonumerolehtien levikki ( kpl), saadaan tilattujen lehtien yhteislevikiksi noin 2,9 miljoonaa kappaletta. Vuosivolyymina se merkitsee noin 758 miljoonan numerokappaleen kuljettamista ja jakamista tilaajan osoitteeseen joko kotiin, työpaikalle tai vapaa-ajan asunnolle. Vuoden jokaisena päivänä jaetaan keskimäärin 2,1 miljoonaa numerokappaletta sanomalehden tilaajille kotiosoitteeseen. Sanomalehtien lukumäärä, levikki ja volyymi Ilm.kerta kpl levikki volyymi % koko vol. 7-pv ,2 6-pv ,2 5-pv ,2 4-pv ,8 3-pv ,0 2-pv ,9 1-pv ,7 Yht Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla Tämä toteamus korostaa lehtikuljetusten ja jakelun merkitystä lehden valmistusprosessissa. Sanomalehti on kyettävä toimittamaan tilaajalle jokaisena lehden ilmestymispäivänä luotettavasti luvattuun aikaan mennessä. Lehti- ja jakeluyritykset ovatkin viime aikoina kiinnittäneet erityistä huomiota lehtikuljetusten ja jakelun laadun kehittämiseen. Lehtikuljetusten ja jakelun haasteellisuus ilmenee, kun lehtien ilmestymispaikkakunnat ja levikkialueet kuvataan Suomen kartalle. Laaja maa on kauttaaltaan asutettu, vaikka väestön painopiste onkin Etelä-Suomessa ja suurimmissa maakuntakeskuksissa. Valtakunnallisten, maakunnallisten, alueellisten ja myös paikallisten sanomalehtien kuljetusmatkat ovat pitkät. Yksittäisten lehdenjakajien jakopiiritkin ovat harvaan asutulla maaseudulla enimmäkseen useita kymmeniä kilometrejä.

5 5 Kuva:Leijonajakelu Oy / Pentti Hokkanen

6 6 Päivälehtien ilmestymispaikkakunnat 4 7-päiväiset sanomalehdet 7-pv 6-pv 5-pv 4-pv Suomalaisten päivälehtien (55 lehteä/2001) tilaajista noin 85 prosenttia saa lehtensä aamuisin viimeistään klo 6.30 mennessä. Tämä ei ole maailmalla yleistä, vaan se on tyypillinen käytäntö vain Pohjoismaissa.

7 7 Harvemmin ilmestyvien ilmestymispaikkakunnat 1 3-päiväiset sanomalehdet 1-pv 2-pv 3-pv Harvemmin ilmestyvien lehtien (149 lehteä/2001, useimmat niistä paikallislehtiä) tilaajista noin kaksi kolmannesta saa lehtensä postin päiväjakelussa yleensä puoleenpäivään mennessä. Varhaisjakelussa näiden lehtien volyymista jaetaan noin 20 prosenttia ja vähäinen määrä ilmestymispäivää edeltävänä iltajakeluna. Paikallislehtien levikistä huomattava osa, monilla jopa noin puolet, menee lehden varsinaisen levikkialueen ulkopuolelle.

8 8 Suomen päätieverkko ja sanomalehtien painopaikat Suomen maa-ala on km 2. Asukkaita maassamme on , ja koko maan asukastiheys 17 as./km 2. Uudellamaalla asukastiheys on 203 as./km 2, Kainuussa 4 as./km 2 ja Lapissa 2 as./km 2. Suomen tiestön kokonaispituus on km. Sanomalehtipainoja on kaikkiaan 39. Suomessa on noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Miltei jokaiseen niistä tulee tilattu sanomalehti. Vähissä ovat ne tieosuudet, joita ei käytetä sanomalehtien perille viemiseen. (C) Maanmittauslaitoksen lupa 422/MYY/01

9 9 Kuinka jakelu on organisoitu? Varhaisjakelu Lehtiyritykset, lehtien omistamat jakeluyritykset, Posti ja Sanomalehtien Liitto ovat luvulta lähtien tehneet tiivistä yhteistyötä jakelu- ja kuljetusjärjestelmien kehittämiseksi. Ne ovat kehittäneet sanomalehtien varhaisjakeluun ns. yhteisjakelujärjestelmän, joka tarkoittaa sitä, että kullakin alueella lehtiä jakaa vain yksi jakelusta vastaava organisaatio. Näitä varhaisjakelupalveluja tuottavia yrityksiä on kaikkiaan 15. Varhaisjakelun edellytyksenä on julkaisijoiden, lehtipainojen ja jakeluyritysten kiinteä yhteistyö, jotta lehtien tilaajajärjestelmät, sekä painon, kuljetusten ja jakelun tuotannonohjausjärjestelmät toimivat yhteensopivasti ja moitteettomasti. Järjestelmä toimii reaaliajassa siten, että lehdenjakajat saavat tiedot päivittäisistä jakelumuutoksista lehtinippujen mukana tulevista printtiliuskoista ja merkitsevät muutokset omaan tärkeimpään työkaluunsa, jakokirjaan. Lehtiin ei siis tarvita tilaajien osoitteita. Varhaisjakeluiden volyymit Lähde: Yhteisjakelusuositus Jakeluorganisaatiot kpl % Suomen Posti Oyj ,9 Leijonajakelu Oy ,8 Aamujakelu Oy ,9 Esa Jakelut Oy ,7 Satakunnan Kansa ,4 Savon Jakelu Oy ,4 Hämeen Sanomat ,1 Oulun Jakelutoimisto Oy ,8 Etelä-Karjalan Jakelu Oy ,0 Länsi-Savo ,4 Karjalainen ,3 Uutisposti Oy ,3 Länsi-Suomi ,2 Pohjolan Sanomat ,1 Itä-Savo ,8 Yhteensä Varhaisjakelu kattaa Suomen kaikista talouksista arviolta noin 80 prosenttia. Varhaisjakelussa jaetaan vuosittain kaikkiaan noin 586 miljoonaa numerokappaletta eli noin 78 prosenttia tilattujen sanomalehtien koko volyymista. Pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Varsinais- Suomessa varhaisjakelu kattaa miltei kaikki taloudet. Varhaisjakeluaste talouksista laskettuna luonnollisestikin alenee harvemman asutuksen maakunnissa. Varhaisjakelussa työskentelee yhteensä noin lehdenjakajaa.

10 10 Postin peruspalvelu Postin peruspalvelussa eli päiväjakelussa jaetaan lehtien vuosivolyymista noin 20 prosenttia eli runsaat 145 miljoonaa numerokappaletta. Paikallislehtien numerokappaleista noin kaksi kolmannesta (61 milj. nkpl) menee tilaajille päiväpostin mukana. Neljä viisi kertaa viikossa ilmestyvistä lehdistä, jotka ovat pääasiassa alueellisia ja paikallisia sanomalehtiä, Postin peruspalvelussa jaetaan noin puolet volyymista (n. 8 milj. nkpl) ja 6 7 päiväisten lehtien volyymista noin 19 prosenttia (n. 76 milj. nkpl) 4. Muut jakelut Varhaisjakelun ja Postin peruspalvelun ulkopuolella on vielä nelisen prosenttia tilattavien sanomalehtien kokonaisvolyymista eli vuodessa noin 26,5 miljoonaa numerokappaletta. Näitä jakeluja hoitavat joko lehtiyritysten omat jakajat tai yksittäiset jakajayrittäjät. Joillakin paikkakunnilla Postilla on iltapäiväjakeluja. Jotkut lehdet ovat tehneet jakelusopimuksia mm. kylätoimikuntien, urheiluseurojen ja taksinkuljettajien kanssa. Tässä jakelupalveluryhmässä on aika yleistä, että lehti jaetaan tilaajille ilmestymispäivää edeltävänä iltana. Viikonloppujakelut Varhaisjakelualueiden ulkopuolelle menevien lehtien viikonloppujakelut ovat vaatineet erillisjärjestelyjä. Posti hoitaa nykyisin 56 sanomalehden lauantaijakelun ja 37 lehden sunnuntaijakelun. Lauantaisin jaettavana on noin ja sunnuntaisin noin lehteä. Vuodessa se merkitsee lauantaisin noin 12,5 miljoonaa numerokappaletta ja sunnuntaisin noin 11,7 miljoonaa numerokappaletta. Lauantailehdistä jaetaan tilaajien postiluukkuihin tai -laatikoihin 72 prosenttia ja sunnuntaisin 31 prosenttia. Postin tai asiamiespostin läheisyydessä oleviin noutolaatikoihin jätetään tilaajien noudettaviksi lauantailehdistä 25 prosenttia ja sunnuntailehdistä 53 prosenttia. Lehtikuljetusreittien varrella olevista jättölaatikoista ns. heittolaatikoista lehtensä noutaa lauantaisin kolme prosenttia ja sunnuntaisin 16 prosenttia Postin viikonloppujakelujen piirissä olevaa lehden tilaajaa. Lehdet ovat järjestäneet viikonloppujakeluja myös niin, että niillä on omia viikonloppujakajia ja sopimuksia runkokuljetusyritysten, taksien ja eräin paikoin myös kylätoimikuntien ja urheiluseurojen kanssa. Alkuviikon perusjakelussa viikonloppulehtensä saavia tilaajia on noin Markkinaosuuksista Varhaisjakelussa jaettavasta volyymista, 786 miljoonasta numerokappaleesta, Posti jakaa 41 prosenttia eli noin 241 miljoonaa numerokappaletta vuodessa. Postin päiväjakelun vuosivolyymi on noin 145 miljoonaa numerokappaletta. Lehtiyritysten jakeluorganisaatiot jakavat varhaisjakelussa 345 miljoonaa numerokappaletta, joka on 59 prosenttia varhaisjakeluvolyymista. Sanomalehtien yhteinen vuosivolyymi on 855 miljoonaa numerokappaletta. Kun siitä vähennetään irtonumerolehtien osuus (97 milj. nkpl), jää tilaajille jaettavaksi 758 miljoonaa numerokappaletta. Tästä Postin osuus on 51 prosenttia (386 milj. nkpl) ja sanomalehtien ja niiden jakeluorganisaatioiden osuus 49 prosenttia (372 milj. nkpl). Jakelun kustannukset Sanomalehtien jakelu ja kuljetukset ovat liiketoimintaa, jossa palvelujen tuottajat eli jakeluyritykset tekevät sekä yhteistyötä että kilpailevat keskenään. Varhaisjakelupalvelujen hinnat ovat kustannusvastaavia, ja niistä sopivat keskenään palvelun ostaja ja myyjä, siis lehtiyritykset ja jakeluyritykset. Postin peruspalvelussa olevien lehtien postitaksa on perustunut Postin valtakunnalliseen hinnoitteluun. Hinnoitteluperusteista on neuvoteltu Postin ja sanomalehtien yhteisessä työryhmässä. Posti on vuoden 2001 aikana uudistamassa peruspalvelunsa hinnoittelua niin, että se perustuisi aiempaa enemmän kustannusvastaavuuteen ja että lehtiyritysten erityistarpeet voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon.

11 11 Valtio tuki sanomalehtien jakelua 1990-luvun alkuvuosiin saakka maksamalla Postille lehtien kuljetustukea. Suurimmillaan tuki oli yli 300 miljoonaa markkaa (50 milj. ) vuodessa. Tuki loppui kokonaan vuonna Nykyään eräät kunnat, vuonna 1999 yhteensä 30 kuntaa, osallistuivat Postin hoitamien viikonloppujakelujen kustannuksiin yhteensä noin kahdella miljoonalla markalla ( ) 5. Puolueitten äänenkannattajiin lukeutuville sanoma- ja järjestölehdille valtio myöntää avustuksia kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja lehtien kehittämishankkeisiin. Vuonna 2001 avustusta sai 29 lehteä yhteensä 30 miljoonaa markkaa (5,05 milj. ) 6. Sanomalehden tuotantokustannuksista kuljetusten ja jakelun osuus on runsas viidennes, hieman vähemmän kuin hallinnon ja markkinoinnin osuudet. Toimituksen kustannukset ovat keskimäärin neljänneksen ja teknisen valmistuksen vajaan kolmanneksen luokkaa. Sanomalehti tuotteena ja palveluna on tilaajalleen edullinen. Esimerkiksi 7-päiväinen sanomalehti maksaa ilmestymispäivää kohti kotiin tuotuna vain vajaan kolme markkaa ( 0,5). Siitä kuljetuksen ja jakelun osuus on vain markan verran ( 0,17). [Irtonumerona ostettaessa lehden hinta on keskimäärin kymmenen markkaa ( 1,7).] Jakelun osuus lehtien tilaushinnasta on prosenttia riippuen lehtien levikkirakenteesta ja lehden käyttämästä jakelupalvelusta. Lehdenjakajan haasteellinen työ Sanomalehtien varhaisjakelu työllistää noin lehdenjakajaa. Lisäksi sanomalehtiä jaetaan Postin päiväjakelussa muun postin mukana. Postin palveluksessa on kaikkiaan postinjakajaa. Sanomalehtien muissa jakelupalveluissa, kuten esimiestehtävissä, kuljetuksissa, lehtien omissa jakeluissa sekä alan alihankintayrityksissä toimii arviolta joitakin satoja henkilöitä. Kaiken kaikkiaan sanomalehtien jakelu työllistää noin henkilöä. Varhaisjakajista naisia on 55 ja miehiä 45 prosenttia (Suomen sanomalehtien jakajakunta ). Päätoimisia lehdenjakajia heistä on 70 prosenttia. Lehdenjakajat ovat olleet alalla keskimäärin kymmenen vuotta. Työ on yötyötä niin, että eniten jakajia on töissä kello kolmen ja kuuden välillä. Keskimääräinen jakokierros kestää kolme tuntia, ja sinä aikana jakaja jakaa noin 400 lehteä % arkisin n=493 sunnuntaisin n=475 Sanomalehtien varhaisjakajien työajan kuvaaja (Suomen sanomalehtien jakajakunta 1999)

12 12 Sanomalehden valmistusprosessin vuorokausi

13 Kuva: Piirustuspalvelu Makezone / Markku Haapaniemi 13

14 14 Jakajista 71 prosenttia kulkee jakoreittinsä autolla, 23 prosenttia polkupyörällä ja moottoripyörää taikka mopedia käyttää yksi prosentti jakajista. Taajamissa, etenkin kerrostaloalueilla jakajat kulkevat enimmäkseen jalkaisin työntäen mukanaan lehtikärryä. Tällaista kulkutapaa käyttää viisi prosenttia jakajista. Jakajien mielestä heidän työnsä parhaita puolia ovat työn itsenäisyys, päivittäinen vapaaaika ja työn terveellisyys. Vastaavasti työn huonoimpia puolia ovat huonot säät ja keliolosuhteet, työn ajoittuminen ja sen sitovuus sekä palkkaus, johon osaltaan vaikuttaa se, että työtunteja kertyy vähän ja nekin ajoittuvat aamuyöhön. Lehdenjakajat asettavat työlleen kovat laatuvaatimukset. Vuonna 1999 tehty tutkimus osoitti, että yli 60 prosenttia jakajista sallisi enintään yhden virheen kuukautta kohti. Reklamaatiotilastojen mukaan jakeluvirheiden määrä jää yhden promillen tasoon, eli yhteen tuhannesta jaetusta lehdestä. Jakelun laatuun onkin viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota lisäämällä jakajien koulutusta, laatimalla selkeitä laatumittareita, tehostamalla työhön perehdyttämistä ja palkitsemalla virheettömästä työstä. Myös lehdenjakajien saatavuuteen on alettu kiinnittää aiempaa suurempaa huomiota. Vaikka lehdenjakajien työn päätoimisuus ja työsuhteen kesto ovatkin viime aikoina lisääntyneet ja yli 70 prosenttia tutkimukseen vastanneista ilmoittaa, että eivät harkitse työn lopettamista, niin kuitenkin joka viides harkitsee joko työn lopettamista tai lehdenjaon jatkamista vain siihen saakka, kunnes saavat jotakin muuta työtä. Osa-aikatyö kiinnostaa kuitenkin esimerkiksi opiskelijoita. Lehdenjakajien saatavuuden varmistamiseksi jakeluyritykset ovat tuottaneet rekrytointi- ja työnopastusaineistoa, jossa lehdenjakajan työtä esitellään itsenäisenä, työmenetelmiltään ja -välineiltään modernina ja haasteellisena ammattityönä. Työ sopii hyvin sellaisille vastuuntuntoisille henkilöille, joille sopii myös poikkeuksellinen työaika. Sanomalehti- ja jakeluyritykset ovat yhdessä lehdenjakajia edustavien liittojen kanssa kiinnittäneet huomiota lehdenjakajien työn arvostuksen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen niin omissa työyhteisöissä kuin myös lehden tilaajien keskuudessa. Esimerkkinä tämänkaltaisesta toiminnasta voidaan mainita vuodesta 1991 lähtien joka toinen vuosi järjestetyt lehdenjakajien Suomen mestaruuskisat, joissa jakajat kilpailevat ammattitaidoissa ja -tiedoissa ja jotka samalla ovat myös sanomalehti- ja jakelualan yhteisiä virkistystapahtumia. Jakelun kehittämisryhmä Sanomalehtien jakeluun ja jakajien työhön liittyviä teknisiä, tietoteknisiä ym. tutkimus- ja kehittämishankkeita käsitellään Sanomalehtien Liiton, sanomalehtien jakeluorganisaatioiden, Postin ja VTT:n yhteisessä asiantuntijatyöryhmässä, jota kutsutaan jakelun kehittämisryhmäksi. Vuonna 2001 kehittämisryhmän työn tuloksena valmistui Jakelun laaturaportti (Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut). Kehittämisryhmän aloitteesta käynnistyi samana vuonna kolmivuotinen Jakelun logistiikkaketjun langaton ohjaus ja seuranta projekti, jonka tavoitteena on määritellä liikkuvan ja monista osapuolista koostuvan tuotantoprosessin seuranta- ja ohjausjärjestelmä ja pilotoida järjestelmän toteuttamisen ja toiminnan kannalta kriittiset ja uutuusarvoa sisältävät osat. Pilotointikohteina ovat mm. älykäs, interaktiivinen jakokirja lehdenjakajien käyttöön sekä Internet-pohjainen tuotannon seurantajärjestelmä. Hankkeen rahoittajina ovat Teknologian kehittämiskeskus (TEKES), Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö sekä sanomalehti- ja jakelualan yritykset. Yhteisjakelusuositus Sanomalehtien varhaisjakelun toimintaohjeet on koottu dokumentiksi, josta käytetään yhteisjakelusuositus-nimitystä (YJS). Sen säännöllisestä päivityksestä vastaa Jakelun kehittämisryhmä. YJS on välttämätön systeemityökalu, joka sisältää mm. kuvauksen niistä tietohallintojärjestelmistä, pelisäännöistä ja toimintaohjeista, joita tarvitaan, kun sanomalehdet kuljetetaan lehtipainoista määrätyllä tavalla kimputettuna ja niputettuna monenlaisissa kuljetuksissa tiettyihin jättöpaikkoihin, joista lehdenjakajat ottavat oman jakopiirinsä lehdet tilaajille vietäväksi.

15 15 Järjestelmän laatutasoa kuvaa se, että tilaajarekisteriin tehtävät muutokset, kuten päättyvät ja alkavat tilaukset sekä osoitemuutokset ovat päivittäin reaaliajassa. Esimerkiksi, jos tilaaja haluaa tänään kääntää lehtensä toiseen osoitteeseen vaikkapa loma-asunnolleen, saa hän sinne lehtensä seuraavana päivänä joko varhaisjakelussa tai Postin päiväjakelussa riippuen siitä, millaisen palvelutason alueella loma-asunto sijaitsee. Painettu ja tilaajalle jaettu sanomalehti pitää pintansa Sanomalehden kuljetus ja jakelu ovat lehden tuotantoprosessissa yhtä tärkeitä lenkkejä kuin kaikki muutkin työvaiheet. Palvelun korkea laatu, työvaltaisuus, yötyö, sääolosuhteet, työvoiman saatavuus yms. seikat ovat vaikuttaneet siihen, että lehti- ja jakeluyritykset ovat panostaneet viime vuosina aikaisempaa paljon enemmän kuljetusten ja jakelun kehittämiseen. Sanomalehden lähettäminen sähköisessä muodossa, ns. PDF-lehtenä tilaajille on teknisesti mahdollista, mutta se edellyttää tilaajalta huomattavaa teknistä valmiutta ja osaamista. Yksittäistapauksissa sanomalehtien sähköinen jakelu on varteenotettava vaihtoehto, mutta menetelmä tuskin yleistyy edes ns. etätilaajien keskuudessa. Paperille painettu sanomalehti, joka viedään tilaajille säännöllisesti, pääasiassa lehden ilmestymispäivän aamuun mennessä, on edelleen hyvin kilpailukykyinen. Se on omiaan korostamaan jakelun merkitystä lehden tuotantoprosessissa. Sanomalehti on todellakin valmis vasta silloin, kun se on tilaajallaan. Valoa, kiitos! Kuva: Henrik Karlsson

16 16 Sanomalehtien jakelua ja lehdenjakajien työtä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia Luettelo on yhdistelmä Yhteisjakelusuosituksen tiedostosta (http://www.vtt.fi/tte/yhtjake/homeyjs.htm) täydennettynä Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta tehdyillä, jakeluun liittyvillä selvityksillä ja tutkimuksilla Jakelun tilaajalle näkyvän laadun seurantaan liittyvät tunnusluvut. Olli Kuusisto. Julkaisija Sanomalehtien Liitto s. + liitteet Jakelun kehittämisryhmän toimeksiannosta VTT Tietotekniikka teki Multimedia CD-ROMin lehdenjakajien työnopastukseen Rekrytoinnin muistilistoja (word6-dokumentti) Aineisto on tarkoitettu rekrytoijalle rekrytointiprosessin tueksi/pohjaksi varhaisjakeluorganisaatiossa. Jakajan kansio (word6-dokumentti) Aineisto on tarkoitettu pohjaksi suunnitelmille uusien jakajien työnopastuksen tueksi annettavasta koulutusmateriaalista. Sanomalehtien jakajakunta 1999 Sanomalehtien Liitto yhteistyössä lehtien jakeluorganisaatioiden, Suomen Postin, Graafisen Teollisuuden Liiton, Postiliiton ja Viestinnän ammattiliiton kanssa teettivät tutkimuksen Turun kauppakorkeakoulun Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mediaryhmällä, tutkijoina Mikko Grönlund ja Janne Rannikko. Vastaavat tutkimukset tehty aiemmin vuosina 1977, 1982, 1988 ja Turvallisuutta lehdenjakeluun opas Julkaisija: Graafisen teollisuuden turvallisuustyön työalatoimikunta. Kustantaja: Työturvallisuuskeskus. Toteutuksessa olivat mukana laajasti jakelua ja lehdenjakajia edustavat yhteisöt Sanomalehtien varhaisjakelun tulevaisuuden haasteet Asta Bäck, Jakelun kehittämisryhmän raportti. Sanomalehtien Liitto s. Jakajien ja jakeluorganisaatioiden välinen viestintä ja tiedonsiirto Karttunen Anneli & Bäck Asta. Jakelun kehittämisryhmän raportti. Sanomalehtien Liitto s. Tutkimus lehdenjakajien työn riskeistä ja työsuojelusta Sanomalehtien Liiton ja jakeluorganisaatioiden toimeksiannosta tutkimuksen teki Tietoykkönen Oy 1995 Jakelun tunnusluvut. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + liitteet. Saatavissa myös Excel-tiedosto, jossa tunnuslukujen laskentakaavat ovat valmiina.

17 17 Yhteisjakelun jakopiirien tietokoneavusteinen suunnittelu. Bäck Asta & Karttunen Anneli. Sanomalehtien Liitto s Jakelujärjestelmien tehostamismahdollisuudet. Bäck Asta, Kuusisto Olli, Kinnunen Timo. Sanomalehtien Liitto s. + 6 liitettä Jakelun laatu. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + 4 liitesivua Työnopastuksen jatkoprojekti Reittiopastus Työnopastusvideo. Kuusisto Olli & Bäck Asta. Sanomalehtien Liitto s. + liitteet, työnopastusvideo n. 20 min, reittiopastuskasetti. Sanomalehtikuljetusten ja kuljetusyhteistyön kehittäminen. Bäck Asta & Seppäläinen Mikko. Sanomalehtien Liitto 1991, 17 s. + 2 liitettä Sanomalehdenjakajien työnopastus. Kuusisto Olli, Bäck Asta, Nyysti Anne. Sanomalehtien Liitto 1990, 25 s. + liitteitä 7 s. Jakajien työnopastuskansio. Bäck Asta & Kuusisto Olli. Sanomalehtien Liitto 1990, 11 s Sanomalehtien viikonloppujakelut. Case-tutkimus. Bäck Asta & Nyysti Anne. Sanomalehtien Liitto 1989, 23 s.+ liitt. 6 s. Sanomalehtien viikonloppujakelut. Alueelliset suunnitelmat. Nyysti, Anne. Sanomalehtien Liitto 1989, 12 s. + 2 liitettä Sanomalehtien viikonloppujakelut - nykytilanteen kartoitus. Bäck Asta & Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1988, 19 s. Kuljetusten suunnittelu. Bäck Asta & Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1988, 19 s Pikkuniput - Pienten nippujen käsittely sanomalehtien postituksessa ja jakelussa. Bäck Asta, Söderlund Bernt, Pihkakoski Juha, Tarvo Jukka. Sanomalehtien Liitto 1987, 43 s. Alaviitteitä 1. World Press Trends raportti Julkaisija: World Association of Newspapers. 2. Sanomalehtien Liiton toimintakertomus Yhteisjakelusuositus, päivitetty helmikuussa 2001 (http://www.vtt.fi/tte/yhtjake/homeyjs.htm). 4. Suomen Posti Oy, Lehtipalvelut. 5. Suomen Posti Oy, Lehtipalvelut. 6. Liikenneministeriön tiedote Suomen sanomalehtien jakajakunta 1999 tutkimus.

18 Reitti selväksi ja hiekkaa, kiitos! Kuvat: Henrik Karlsson Tie auki, kiitos!

19 19 Sanomalehtien varhaisjakelua hoitavat jakeluorganisaatiot Aamujakelu Oy PL 327, Tampere p. (03) Etelä-Karjalan Jakelu Oy PL 3, Lappeenranta p. (05) Esa Jakelut Oy PL 80, Lahti p. (03) Hämeen Sanomat PL 530, Hämeenlinna p. (03) Itä-Savo PL 101, Savonlinna p. (015) Karjalainen PL 99, Joensuu p. (013) 2551 Leijonajakelu Oy PL 240, Helsinki p. (09) Länsi-Savo PL 6, Mikkeli p. (015) 3501 Länsi-Suomi PL 5, Rauma p. (02) Oulun Jakelutoimisto PL 170, Oulu p. (08) Pohjolan Sanomat PL 17, Kemi p. (016) 2911 Satakunnan Kansa PL 58, Pori p. (02) Savon Jakelu Oy PL 68, Kuopio p. (017) Suomen Posti Oy PL 7, p Uutisposti Oy Anssinkatu 12 p. (05) Imatra Lisätietoja Sanomalehtien Liitto PL 415, Helsinki p. (09) VTT Tietotekniikka PL 1204, VTT p. (09)

20 Lönnrotinkatu 11, PL 415, Helsinki, p. (09) , f. (09)

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista...

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 2 sisällysluettelo Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3 Sanomalehdistö Suomessa... 5 Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 6 Sanomalehtien jakelutavat... 7 Varhaisjakelu...

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 Päivitetty 10.3.2017 TILASTON SISÄLLYSLUETTELO: SANOMALEHDET: - 7-päiväiset sanomalehdet - 6-päiväiset irtonumerosanomalehdet - 6-päiväiset sanomalehdet - 5-päiväiset sanomalehdet

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2008 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 2013 KOPIOLAITOKSEN HINNASTO KOPIOT MITTAUS JA KIINTEISTÖT YKSIKÖN KARTOISTA Koko Mustavalkoinen Värillinen paperi muovi paperi muovi A4 2,40

Lisätiedot

PRINTIN HINNASTO 2016

PRINTIN HINNASTO 2016 PRINTIN HINNASTO 2016 SANOMALEHDET 2,5 miljoonaa lukijaa VERKKOSIVUSTOT 2,4 miljoonaa kävijää viikottain MOBIILI Yli 2,0 TABLETTI Yli 240 000 lukijaa viikottain miljoonaa kävijää viikottain VIDEO Yli 1

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille:

Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Viestintä jj Valtioneuvosto Kaakon Viestintä Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Hnonkoski, Hamina, Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola,

Lisätiedot

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA

MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA MIKÄ ON MUUTTUNUT VERIVALMISTEHUOLTO 2000-LUVULLA 18.5.2016/M.Sihvola Veripalvelun tilaustoimitusketju plasma ulkomaille Rekrytointi Luovutus Testaus Valmistus Varastointi Jakelu Varastointi Jatkokäsittely

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Syyskuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Syyskuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Maaliskuu 2011 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8)

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: email: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(8) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Satakunnan metsäbiotalous

Satakunnan metsäbiotalous Satakunnan metsäbiotalous Satakunnassa massa ja paperi ovat metsäbiotalouden kärjessä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 41 %. Muussa biotaloudessa tärkeimmät sektorit ovat elintarviketeollisuus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen metsäbiotalous

Varsinais-Suomen metsäbiotalous Varsinais-Suomen metsäbiotalous - metsäbiotalous pientä Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 12 %. Biotalouden tärkeitä sektoreita ovat elintarviketeollisuus, maatalous ja lääketeollisuus.

Lisätiedot

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla

Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla Väestönmuutokset Etelä-Karjalan taajamissa, kylissä, pienkylissä ja hajaasutusalueilla ikäryhmittäin v. 2000 2014 YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KESÄ-KARUSELLI. Kesäkulkija kuluttaa KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: Kaikki tämä 800

KESÄ-KARUSELLI. Kesäkulkija kuluttaa KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: Kaikki tämä 800 KESÄ-KARUSELLI alueilla. Medioillamme saat pienellä rahalla paljon kontakteja! KESÄ-KARUSELLILLA SAAT PIENELLÄ RAHALLA PALJON KONTAKTEJA: 1/25 sivu (92 x 50 mm) molempiin lehtiin ESS.fi, itahame.fi karuselli

Lisätiedot

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan Christian Grönroos, Raimo Hyötyläinen, Tiina Apilo, Heidi Korhonen, Pekka Malinen, Taina Piispa, Tapani Ryynänen, Iiro Salkari, Markku Tinnilä, Pekka Helle Teollisuuden palveluksista palveluliiketoimintaan

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Oy Observer Finland Ab tel: fax:

Oy Observer Finland Ab tel: fax: Julkisuusraportti Oy Observer Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info@observer.fi www.observer.fi Sivu 2(7) Suomen Kiinteistöliitto Marjukka

Lisätiedot

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab

Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Julkisuusraportti+ 24579 Kesäkuu 2010 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu 2(8) 24579

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Postitusohjeet Kotisuora

Postitusohjeet Kotisuora Postitusohjeet Kotisuora 1.10.2015 lähtien 1 Posti Oy Kotisuora palvelut Kotisuora (Postisen välissä jaettava palvelu) Kotisuora, premium (yksittäin jaettu palvelu) Ma Ti Ke To Pe Kotisuora Kotisuora,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta

Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Kulttuuri ja viestintä 2012 Joukkoviestintä 2011 Joukkoviestintämarkkinat Sähköisen viestinnän liikevaihto on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta Joukkoviestintämarkkinoiden kasvu on 2000-luvulla

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa

Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin ) Kuvio 2. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä suurissa kaupungeissa Kuvio 1. Suurten kaupunkien ja koko maan väestö (ikäryhmittäin 31..05) Ikäryhmät 5 + v. 1,51 1, %-osuus koko maan väestöstä %-osuus suurten kaupunkien väestöstä 75- v. 5-7 v.,3 5,7 7,3,53 50- v. 1,5 1,0

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Uudenmaan metsäbiotalous

Uudenmaan metsäbiotalous Uudenmaan metsäbiotalous Uusimaa - määrissä suuri, osuuksissa pieni Metsäbiotalouden osuus maakunnan biotalouden tuotoksesta on 22 %. Tärkein biotalouden sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalous

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet

Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kaukokuljetuksen haasteet ja kehityskohteet Kari Väätäinen, Perttu Anttila, Juha Laitila, Yrjö Nuutinen Metsäntutkimuslaitos FORESTENERGY2020 - vuosiseminaari 2013 Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Kesäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Kesäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Pohjois-Savon metsäbiotalous

Pohjois-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous ssa metsäbiotaloudella on merkittävä aluetaloudellinen rooli Metsäbiotalous muodostaa 40 % maakunnan biotalouden tuotoksesta. Biotaloudessa tärkein sektori on elintarviketeollisuus. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Toukokuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Toukokuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Joulukuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Joulukuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Heinäkuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Heinäkuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Tammikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Tammikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN KUULUVUUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella

Päivin öin. Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Päivin öin Kehitä yrityksesi osaamista yhteishankintakoulutuksella Suomen Kaukokiito Oy Kuljetusliike I. Lehtonen Oy Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy Auramaayhtiöt Kuljetusliike Taipale Oy Kuljetusliike

Lisätiedot

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut

Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postitussuunnitelman käsittely Lähialue palvelut Postittamisen työpöytä, Käyttöohje Sisältö Ovathan yrityksesi yhteystiedot ajan tasalla? dia Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta dia 4 Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura.

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Lappeenranta 31.3.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura. Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Lappeenranta 31.3.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Rahoittaja: Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous

Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaan metsäbiotalous Keski-Pohjanmaa puutuotteista pientä lisää biotalouteen Metsäbiotalouden osuus maakunnan koko biotalouden tuotoksesta on 19 %, joka on selvästi maakuntien keskiarvoa pienempi.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Kaupunkilehtimarkkinat Sanoman uusin aluevaltaus

Kaupunkilehtimarkkinat Sanoman uusin aluevaltaus Kaupunkilehtimarkkinat n uusin aluevaltaus Mikael Pentikäinen toimitusjohtaja, Osakeyhtiö Yksityissijoittajien pääomamarkkinapäivä talo, 2 Sisältö Kaupunkilehtimarkkinat - Markkinat - n kaupunkilehdet

Lisätiedot

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 2005 Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenkyselyyn osallistui 75 lehteä kesällä 25 Lehtialan etujärjestöihin kuuluminen ja oikeudellinen muoto Kysymykseen kuuluuko lehtenne johonkin

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital

MEDIAKORTTI 2016 ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER. 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital ÅBO UNDERRÄTTELSER ÅU:FI PARGAS KUNGÖRELSER 2 3 Åbo Underrättelser (ÅU) 4 ÅU Digital Paikallinen ilmoituspaketti (ÅU/PK) Lisäjakeluja toispaikkakuntalaisille vapaa-ajan asunnon omistajille Lisäjakelut

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan metsäbiotalous

Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalan metsäbiotalous Etelä-Karjalassa metsäbiotalouden merkitys maakunnan taloudessa on Suomen suurin Metsäbiotalous muodostaa pääosan maakunnan koko biotaloudesta. Esimerkiksi tuotoksesta sen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat

Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Tulevaisuuden puupolttoainemarkkinat Martti Flyktman, VTT martti.flyktman@vtt.fi Puh. 040 546 0937 10.10.2013 Martti Flyktman 1 Sisältö Suomen energian kokonaiskulutus Suomen puupolttoaineiden käyttö ja

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Marraskuu 2008

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Marraskuu 2008 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Marraskuu 2008 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa

Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa Uutismedian uudet liiketoimintamallit Pohjoismaissa Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén, Mikko Villi Helsingin yliopisto (Viestinnän tutkimuskeskus CRC) Turun yliopisto (Brahea-keskus)

Lisätiedot

Etelä-Savon metsäbiotalous

Etelä-Savon metsäbiotalous n metsäbiotalous vahva metsätaloudessa ja puutuotteissa Metsäbiotalous vastaa yli puolesta maakunnan biotalouden tuotoksesta. Vahvoja toimialoja ovat puutuoteteollisuus ja metsätalous (metsänhoito, puunkorjuu

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot