Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN?"

Transkriptio

1 Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN? Maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin puhkeamisesta lähtien EU on kärsinyt investointien alhaisesta tasosta. EU:n tasolla on tarpeen toteuttaa koordinoidusti yhteisiä toimia, jotta tämä laskeva suuntaus saadaan kääntymään ja Euroopan talous voidaan ohjata vakaasti kohti elpymistä. Mikä on investointien nykytilanne? Euroopan komission uusimmat talousennusteet osoittavat, että investointien vähäisyyden vuoksi elpyminen talouskriisistä on ollut haurasta sekä koko EU:ssa että erityisesti euroalueella. Vaikka BKT ja yksityiset kulutusmenot olivat EU:ssa vuoden 2014 toisella neljänneksellä suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2007, investointien kokonaismäärä oli noin 15 prosenttia pienempi kuin vuonna Eräissä jäsenvaltioissa investoinnit ovat supistuneet vieläkin enemmän. Kiinteän pääoman bruttomuodostus jäsenvaltioittain Indeksi 2007=100 Jäsenvaltiot, joissa investoinnit ovat supistuneet eniten Esim. Kreikka, Irlanti, Italia, Portugali, Espanja Eräät muut jäsenvaltiot Esim. Belgia, Suomi, Saksa, Alankomaat, Yhd. kuningaskunta Loivempi kaksoistaantuma (pl. Yhdistynyt kuningaskunta) Pitkään jatkuva syvä taantuma Vuoden 2007 huippuluvuista investoinnit ovat supistuneet noin 430 miljardia euroa. Tästä noin 75 prosenttia on tapahtunut viidessä jäsenvaltiossa (Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Kreikka, Italia ja Espanja), mikä johtuu niiden talouden koosta tai investointien erityisen merkittävästä supistumisesta, tai molemmista tekijöistä.

2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus EU-28, v hinnat, mrd euroa Osuus kokonaissupistuksesta maittain EU-28, prosentteina* Osuus kokonaissupistuksesta sektoreittain EU-26, prosentteina* mrd 14 % 9% 3% 3% 5% 5% 6% 8% 9% Muut 19 maata Romania Portugali Alankomaat Irlanti Ranska Yhdistynyt kk. Kreikka 23% 34% Koneet ja laitteet (32%) ja muut (-9%) Kiinteistöala muut kuin asuinkiinteistöt 22% Italia ~75% ~77% % Espanja 43% Kiinteistöala asuinkiinteistöt asuntobuumi Vuonna 2013 investointien osuus BKT:sta oli 19,3 prosenttia, mikä on noin 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin pitkän aikavälin keskiarvo (huippuvuosien luvut pois lukien). Tämä tarkoittaa, että investointien määrä EU:ssa on nyt miljardia euroa pitkän aikavälin trendin alapuolella. Kiinteän pääoman bruttomuodostus (KPBM) toteutunut kehitys vs. "kestävä" taso EU-28, vuoden 2013 hinnat, mrd euroa vuoden 2013 ero vs. kestävä taso KPBM:n "kestävä" taso, kun investointien suhde BKT:hen on Miksi investointien vähäisyys on ongelma? Lyhyellä aikavälillä investointien vähäisyys hidastaa talouden elpymistä. EU:ssa elpyminen näyttää pysähtyneen, kun sitä verrataan sekä muihin suuriin talouksiin että Euroopan aiempiin taantumajaksoihin (vuosien 1993 ja 1997 välisenä aikana).

3 Reaalinen BKT/hlö EU vs. USA Indeksi 2007= Euroalue (13 maata) Elpyminen edellisestä kriisistä, * 100 USA Tulot/hlö suhteessa BKT:hen vähentyneet ~1700 ** EU-28 Euroalue (18 maata) BKT:n supistuminen vuosien 2007 ja 2013 välisenä aikana johtuu ennen muuta investointien vähenemisestä. Jotta EU:ssa pysyttäisiin Yhdysvaltojen investointitahdissa, investointeja olisi vuosina pitänyt tehdä 540 miljardia euroa enemmän. Pidemmällä aikavälillä investointien vähäisyys haittaa kasvua ja kilpailukykyä. Investointien vähäisyys euroalueella vaikuttaa merkittävästi pääomakantaan, mikä puolestaan heikentää Euroopan kasvupotentiaalia, tuottavuutta, työllisyyttä ja uusien työpaikkojen luomista. Miksi investoinnit eivät lähde kasvuun? Tärkein syy investointien jatkuvaan vähäisyyteen on sijoittajien heikko luottamus taloustilanteeseen. Tämä epävarmuus johtuu tavaroiden ja palvelujen kysyntää koskevista alhaisista odotuksista, rahoitusmarkkinoiden sirpaloitumisesta ja riittävän riskinkantokyvyn puuttumisesta, koska sitä tarvittaisiin investointien lisäämiseen. Koska taloudelliselle ja poliittiselle tilanteelle on leimallista epävarmuus ja koska osa EU:n talouksista on edelleen erittäin velkaantuneita, mikä pahentaa luottoriskiä, rahoituksen saaminen on ollut vaikeaa niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat kärsineet kriisistä eniten, etenkin kun on kyse riskialttiimmista pitkän aikavälin hankkeista, markkina-arvoltaan keskisuurista yrityksistä (mid-cap) sekä pk-yrityksistä. Julkisen talouden rajoitettu liikkumavara ja pankkirahoituksen rajoitukset heikentävät järjestelmän riskinkantokykyä. Tällaisessa tilanteessa paras tapa käyttää julkisia varoja on vahvistaa riskinkantokykyä niin, että yksityiset sijoitukset saadaan kasvuun. Eikö voitaisi vain suurentaa EU:n talousarviota? Rahan määrän lisääminen EU:n talousarvion kautta ei ole mikään ihmelääke. Se merkitsisi myös sen poliittisen realiteetin ohittamista, että EU:n talousarvio on suhteellisen pieni (180 miljardia euroa vuodessa, noin 1 prosentti suhteessa EU:n BKTL:oon), mikä on EU:n toimielinten välisten erittäin monimutkaisten neuvottelujen tulos. EU:n talousarvio voi toki olemassa olevan liikkumavaran puitteissa vauhdittaa yksityisiä investointeja, mutta lisäksi

4 tarvitaan myös muita rahoituslähteitä ja sääntelymuutoksia, jotka helpottavat investoinneille suotuisan toimintaympäristön luomista. "Rahan painaminen" tai velanoton lisääminen eivät nekään tuo ongelmaan ratkaisua. Itse asiassa sekä rahoituslaitoksilla että yrityksillä on tällä hetkellä runsaasti likviditeettiä (toisin kuin vuonna 2011). Ongelmana on se, että kaikkea käytettävissä olevaa rahaa ei valjasteta tuottamaan. Juuri tämä ongelma on tarkoitus korjata investointiohjelman avulla, ja tätä varten on toteutettava toimia usealla rintamalla samaan aikaan. Mikä sitten on ratkaisu? Käytettävissä on jo riittävästi resursseja, ne on vain saatava liikkeeseen eri puolilla EU:ta uusien investointien tueksi. Ei ole olemassa yhtä ainoaa kaikille sopivaa yksinkertaista ratkaisua eikä kasvunappulaa, jota voisi painaa. Komission esittämä lähestymistapa nojaa kolmeen pilariin: rakenneuudistukset vievät Euroopan uudelle kasvu-uralle, finanssipoliittinen vastuullisuus palauttaa julkisen talouden kestävyyden ja luo pohjan rahoitusvakaudelle ja investoinnit antavat kasvulle alkusysäyksen ja takaavat niiden jatkuvuuden. Talouspolitiikan prioriteetit: kolme osa-aluetta RAKENNEUUDISTUKSET INVESTOINNIT FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS Euroopan investointiohjelma perustuu kolmeen osa-alueeseen, jotka vahvistavat toinen toistaan. Ensiksi on saatava liikkeelle investointeja, joiden avulla voidaan tuottaa vähintään 315 miljardin euron lisäinvestoinnit kolmen seuraavan vuoden aikana, ja hyödynnettävä julkista rahoitusta paremmin houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia. Toiseksi on varmistettava, että tämä lisärahoitus edistää kasvua tavoilla, jotka on mukautettu kullekin toimialalle ja maantieteelliselle alueelle sopivaksi. Kolmanneksi on kehitettävä investointiympäristöä Euroopassa, jotta saadaan aikaan lumipalloefekti.

5 Euroopan investointiohjelma: kolme osa-aluetta LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN KÄYTTÖÖN Vahva piristysruiske strategisiin investointeihin Pk- ja mid-cap-yritysten rahoitusmahdollisuuksien helpottaminen EU:n talousarvion strateginen hyödyntäminen Jousto vakaus- ja kasvusopimuksessa jäsenvaltioille, jotka osallistuvat uuden Euroopan strategisten investointien rahaston rahoitukseen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen parempi hyödyntäminen Hankkeiden valmistelu ja valinta Tekninen tuki kaikilla tasoilla Kansallisten kehityspankkien ja EIP:n vahva yhteistyö Seuranta globaalilla ja EU:n tasolla sekä kansallisella ja aluetasolla, myös tiedotustoimet PARANTUNUT INVESTOINTIYMPÄRISTÖ Sääntelyn ennustettavuus ja laatu Kansallisten menojen, verojärjestelmien ja julkishallinnon laatu Pitkäaikaisen rahoituksen uudet lähteet Muiden kuin rahoituksellisten sääntelyn esteiden poistaminen avainaloilta sisämarkkinoilla Euroopan investointiohjelmalla on kolme tavoitetta: kiihdyttää EU:n talouden elpymistä ja kääntää investointien laskeva suuntaus nousuun; toteuttaa määrätietoisia toimia talouden pitkän aikavälin tarpeiden täyttämiseksi parantamalla kilpailukykyä strategisilla aloilla; sekä lisätä osaamisen, työvoiman liikkuvuuden ja fyysisen infrastruktuurin eurooppalaista ulottuvuutta ja sisämarkkinoiden kannalta elintärkeitä yhteysverkkoja. Euroopan komission arvioiden mukaan investointiohjelman avulla voidaan kolmen seuraavan vuoden aikana kasvattaa EU:n BKT:ta miljardia euroa ja luoda 1 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa.

6 Reaalinen BKT EU-28, indeksi 2007=100 Työllisyys EU-28, milj. työntekijää 115 Perusskenaariot Investointiohjelma Kumulatiivinen BKT:n lisäys Perusskenaariot Investointiohjelma Työpaikkojen lisäys ~410 mrd ,1~1,2 milj. +1,1~1,3 milj. +0,5~0,8 milj Ennusteet 210 Ennusteet Source: DG ECFIN, AMECO database

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa

EaSI. EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan. katto-ohjelma. Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Sosiaalinen Eurooppa EaSI EU:n uusi työllisyysja sosiaalipolitiikan katto-ohjelma Euroopan komissio Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto

EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto EUROOPAN KOMISSIO Kilpailun pääosasto Selventävä huomautus kilpailun pääosaston asiakirjaan, joka sisältää luonnoksen vuosien 2014 2020 alueellisia valtiontukia koskeviksi suuntaviivoiksi 1 Tausta ja aikataulu

Lisätiedot

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Jussi Ahokas YTM, Tutkija jyväskylän yliopisto Olli Kannas* KTM, Yliaktuaari tilastokeskus

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia

Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia D I S C U S S I O N JUHA RAITIO Balladi eurosta eli Euroopan velkakriisin synty, hoito ja seuraukset Fredi lauloi joskus 1960-luvulla balladia roskisdyykkarista. Kertosäkeen mukaan vaikka paremmaksi kaikki

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot