Vuosikertomus Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

2 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, HÄMEENLINNA Puhelin Y-tunnus , kotipaikka Hämeenlinna 119. toimintavuosi 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 Tunnusluvut ja tulosanalyysi 4 Toimintakertomus 9 Rahoituslaskelma 23 Tuloslaskelma 24 Tase 25 Liitteet 27 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 37 Tilintarkastuskertomus 43 Yhtiön virallinen tilinpäätös on nähtävissä pääkonttorissamme, osoitteessa Keinusaarentie 2, Hämeenlinna. 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Ennustettavuutta arkemme arvaamattomuuteen Vuosi 2014 oli käänteiltään nopea ja siksi epätavallisen vaikeasti ennustettava. Maailman, sijoitusmarkkinoiden ja Suomen tapahtumia seuratessa tuntui usein, että mitkään lähimenneisyyden pelisäännöt eivät enää toimi. Pohjantähdessä viime vuosi merkitsi vakaan kasvun, hallitusti riskiä ottavan sijoitustoiminnan sekä toiminnan kaikinpuolisen kehittämisen jatkumista. Yhtiön maksutulo kasvoi n. 10 %, joten kasvumme oli edelleen jonkin verran alan kehitystä parempaa. Vakuutustoiminnassa toteutuneen korvausmenon suhde maksutuloon pysyi viime vuosien tasolla. Sijoitustemme tuotto parani loppuvuotta kohti, kun osakekurssit nousivat. Hieman alle 4 %:n tuottoa voidaan pitää sijoitussalkkumme rakenne huomioon ottaen tyydyttävänä, ja se ylittää selkeästi hallituksen yhtiön sijoitustoiminnalle asettaman pidemmän ajan 3 %:n tuottotavoitteen. Yhtiön toiminnan kehittämisessä painotettiin sähköisten palvelujen monipuolistamista, jota myös asiakkaamme ovat meiltä erityisesti toivoneet. Kevään 2015 aikana asiakkaiden ja Pohjantähden välinen viestintä korvausasioissa sekä muussa yhteydenpidossa helpottuu ja systematisoituu viime vuoden kehitystyön ansiosta. Me Pohjantähdessä emme elä eristyksissä muusta maailmasta, vaan asiakkaidemme arki on meidänkin arkeamme. Haluamme omalta osaltamme luoda asiakkaan arkeen ennustettavuutta ja vakautta, varsinkin silloin kun asiakkaan arki ja elämä ovat suistuneet raiteiltaan. Samaa vakautta Pohjantähden toiminnalta odottavat myös oma henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme. Asiakkaamme ovat erittäin sitoutuneita omaan yhtiöönsä. Asiakaspysyvyys on edelleen parantunut (89,52 % vuonna 2013 ja 89,63 % vuonna 2014). Tämän lisäksi jopa 94 % asiakkaistamme ovat valmiita suosittelemaan meitä myös muille. Tällaiset tulokset tekevät nöyräksi, mutta ennen kaikkea kannustavat meitä kaikkia pohjantähtiläisiä vielä parempaan asiakaspalveluun sekä entistä kattavampien ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaidemme elämän ja liiketoiminnan edistämiseksi ja menestykseksi. Loppuvuodesta 1895 ruotsalainen kemisti, insinööri ja liikemies Alfred Nobel testamenttasi suuren omaisuutensa nimeään kantavalle säätiölle Nobel-palkintojen jakamista varten. Samaan aikaan Hämeenläänin Maanviljelysseura toimi aktiivisesti vakuutusyhtiön perustamiseksi. Kumpikin päätös on kantanut meidän päiviimme asti; Nobel-palkinto on edelleen yksi maailman arvostetuimmista huomionosoituksista ja tuolloin perustetusta vakuutusyhtiöstä on vuosien kuluessa tullut nykyinen Pohjantähti. Pohjantähti viettää kuluvana vuonna 120. toimintavuottaan vahvempana kuin koskaan. Edeltäjäni, toimitusjohtaja Eero Ylä-Soininmäki, jätti jälkeensä hyvin hoidetun, kasvuhakuisen sekä yrityskulttuuriltaan vahvan yhtiön. Kiitän vilpittömästi häntä siitä ja toivotan aktiivisia ja innostavia eläkevuosia. Vahvat henkiset juuret kantavat yrityksiä ja organisaatioita läpi vuosikymmenten. Yrityksiä ja organisaatioita pitää kuitenkin koko ajan myös hoitaa. Niin yritykset kuin organisaatiokin pysyvät kunnossa, kun ne valppaina aikaansa seuraten ovat ylpeitä omasta historiastaan, haluavat oppia koko ajan uutta ja suhtautuvat tulevaisuuteensa avoimin ja luottavaisin mielin. Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, yhtiön henkilöstöä, yhteistyökumppaneitamme sekä teitä kaikkia muita, jotka olette omalla panoksellanne edesauttaneet Pohjantähden menestymistä vuonna Uskon vakaasti menestyksen jatkuvan myös meneillään olevana juhlavuotenamme. Arto Jurttila, toimitusjohtaja 3

4 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi Konserni T T T T T Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) 79,9 75,2 78,7 75,6 71,5 Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 78,3 73,3 76,7 73,6 69,5 Liikekulusuhde (prosentteina) 22,1 22,9 22,8 22,1 23,1 Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) 102,1 98,2 101,6 97,7 94,5 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 100,4 96,2 96,1 95,7 92,6 Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos, (+/-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) 3,1 2,9 4,1 0,6 8,7 Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) 3,5 1,2 4,7-1,7 5,5 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 35,6 37,4 36,9 39,6 45,9 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina 51,9 52,5 51,8 53,7 62,6 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

5 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi Konserni T T T T T Vakuutusmaksutuotot (+/-) Korvauskulut (-/+) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) -31 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-)

6 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi Emoyhtiö T T T T T Vakuutusmaksutulo (ennen jv-osuutta), Vahinkosuhde (prosentteina) 79,9 75,2 78,7 75,6 71,5 Korvauskulut ilman perustekorkokulua (+/-), Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 78,3 73,3 76,7 73,6 69,5 Liikekulusuhde (prosentteina) 22,3 23,1 23,0 22,3 23,3 Yhdistetty kulusuhde (prosentteina) 102,2 98,3 101,7 97,9 94,8 Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua (prosentteina) 100,6 96,4 99,7 95,9 92,8 Liikevoitto (+) tai tappio (-), Taseen ulkopuolisten arvostuserojen, käyvän arvon rahaston ja arvonkorotusrahaston muutos (+/-), Kokonaistulos, (+/-) Korkokulut ja muut rahoituskulut (+), Perustekorkokulu (+), Kokonaispääoman tuotto ilman sij.sid.vakuutusta prosentteina (käyvin arvoin) 2,6 2,9 4,3 0,8 8,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto-% käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle (+/-) 3,5 1,2 4,7-1,7 5,5 Toimintapääoma, Tasoitusmäärä, Vakavaraisuuspääoma, Vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta 35,6 37,4 36,9 39,6 45,9 Vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta (jv-osuuden jälkeen), Vastuunkantokyky prosentteina 51,9 52,5 51,8 53,7 62,6 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

7 Vahinkovakuutusyhtiön tulosanalyysi Emoyhtiö T T T T T Vakuutusmaksutuotot (+/-) Korvauskulut (-/+) Liikekulut (-) Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut (+/-) -31 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (+/-) Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut, arvonkorotukset ja niiden oikaisut sekä arvonmuutokset (+/-) Muut tuotot ja kulut (+ /-) Osuus osakkuusyritysten voitosta (+) tai tappiosta (-) Liikevoitto (+) tai tappio (-) Tasoitusmäärän muutos (-/+) Voitto (+) tai tappio (-) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot (+) Satunnaiset kulut (-) Voitto (+) tai tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot ja muut välittömät verot (-/+) Vähemmistöosuudet (-) Tilikauden voitto (+) tai tappio (-)

8 Sijoitusjakauma käyvin arvoin Vahinkovakuutusyhtiöt Perusjakauma Riskijaukauma ⁸) M % M % M % ¹⁰) % ¹⁰) Korkosijoitukset yhteensä 102,53 64,80 88,58 62,68 102,53 64,80 62,68 Lainasaamiset ¹) 5,91 3,74 3,82 2,70 5,91 3,74 2,70 Joukkovelkakirjalainat 33,80 21,36 31,97 22,63 33,80 21,36 22,63 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) 62,81 39,70 52,79 37,36 62,81 39,70 37,36 Osakesijoitukset yhteensä 20,71 13,09 19,50 13,80 20,71 13,09 13,80 Noteeratut osakkeet ³) 14,20 8,98 14,59 10,32 14,20 8,98 10,32 Pääomasijoitukset ⁴) 3,46 2,19 2,41 1,70 3,46 2,19 1,70 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 3,04 1,92 2,51 1,77 3,04 1,92 1,77 Kiinteistösijoitukset yhteensä 30,52 19,29 29,11 20,60 30,52 19,29 20,60 Suorat kiinteistösijoitukset 24,74 15,64 26,00 18,40 24,74 15,64 18,40 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 5,78 3,65 3,11 2,20 5,78 3,65 2,20 Muut sijoitukset 4,46 2,82 4,12 2,92 4,46 2,82 2,92 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) 4,46 2,82 4,12 2,92 4,46 2,82 2,92 Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitukset ⁷) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 158,22 100,00 141,31 100,00 158,22 100,00 100,00 Johdannaisten vaikutus ⁹) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 158,22 100,00 141,31 100,00 158,22 100,00 100,00 Jvk-salkun modifioitu duraatio 3,65 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto. 9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa. Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Vahinkovakuutusyhtiöt Sijoitustoim. Sitoutunut Tuotto- % Tuotto- % nettotuotot pääoma ⁹) sitoutuneelle sitoutuneelle markkina-arvo ⁸) pääomalle pääomalle Tuotto / / % sit. pääomalle M M % % Korkosijoitukset yhteensä 2,22 95,55 2,32 0,08 Lainasaamiset ¹) -0,41 4,87-8,43 0,92 Joukkovelkakirjalainat 2,15 32,89 6,55-0,72 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) 0,48 57,80 0,82 0,58 Osakesijoitukset yhteensä 1,90 20,11 9,47 14,09 Noteeratut osakkeet ³) 1,06 14,40 7,35 17,68 Pääomasijoitukset ⁴) 0,32 2,94 10,92 2,20 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0,52 2,77 18,91 7,55 Kiinteistösijoitukset yhteensä 0,66 29,82 2,21-2,46 Suorat kiinteistösijoitukset 0,66 25,37 2,60-2,60 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 0,00 4,44 0,00 0,00 Muut sijoitukset 0,34 4,29 8,00 4,39 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) 0,34 4,29 8,00 4,39 Hyödykesijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitukset ⁷) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 5,12 149,77 3,42 1,24 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 0,17 0,00 0,00-0,33 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 5,30 149,77 3,54 1,18 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta 9) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat 8

9 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Jatkuvaa kehitystä asiakkaidemme hyväksi Pohjantähdessä viime vuosi merkitsi vakaan kasvun, hallitusti riskiä ottavan sijoitustoiminnan sekä toiminnan kaikinpuolisen kehittämisen jatkumista. Maksutulomme kasvoi 10 %. Vakuutustoiminnassa toteutuneen korvausmenon suhde maksutuloon pysyi viime vuosien tasolla. Sijoitustemme tuotto parani loppuvuotta kohti, kun osakekurssit nousivat. 3,5 %:n tuottoa voidaan pitää sijoitussalkkumme rakenne huomioon ottaen tyydyttävänä, ja se ylittää selkeästi hallituksen yhtiön sijoitustoiminnalle asettaman pidemmän ajan 3 %:n tuottotavoitteen. Painotimme yhtiön toiminnan kehittämisessä sähköisten palvelujen monipuolistamista, jota myös asiakkaamme ovat meiltä erityisesti toivoneet. Kevään 2015 aikana asiakkaiden ja Pohjantähden välinen viestintä korvausasioissa sekä muussa yhteydenpidossa helpottuu ja systematisoituu viime vuoden kehitystyön ansiosta. 1.2 Asiakasmäärät, myynti ja maksutulo kasvoivat Uusmyyntimme kehittyi kuluneella tilikaudella hyvin. Sekä henkilöasiakas- että yrityssegmentissä myynti kasvoi 11 %:a. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 10 %. Teimme viime vuonna erinomaisen tuloksen yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa. Halumme palvella henkilökohtaisesti myös pieniä yrityksiä näkyi siirtoliiketuloksessa. Uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2014 pienyrityksiin. Myös henkilöasiakaspuolella henkilökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet sekä huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus ovat tuottaneet tulosta. Uusien asiakkaiden hankinnassa teemme jatkuvaa riskinvalintaa, jotta huolellisten omistaja-asiakkaidemme edut eivät vaarantuisi. Pohjantähti palvelee kokonaisvaltaisesti ja paikallisesti lähellä asiakasta. Asiantunteva korvauspalvelumme huolehtii siitä, että vahingon sattuessa asiakkaat saavat ripeästi asianmukaisen korvauksen. Vuoden 2014 aikana Seinäjoen konttori sekä Hämeenlinnan palvelukonttorit muuttivat uusiin tiloihin. Äänekosken palvelukonttorin henkilökunta muutti Jyväskylän konttoriin. 1.3 Yhteistyötä ja asiakasetuja Pohjantähden 119. toimintavuoden aikana asiakaspysyvyys parani entisestään. Olemme valinneet toimintatavaksemme hyvien asiakkaiden palkitsemisen. Huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus voi olla enimmillään jopa 30 %. Vuonna 2014 huolellisten asiakkaidemme vakuutusmaksuja alennettiin näiden bonusten perusteella yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Ajoneuvovakuutuksemme sallii Tähtikuljettajallemme yhden liikenne- tai törmäysvahingon ilman bonusmenetystä, kun kuljettajalla on takana kaksi vahingotonta vuotta 70 %:n bonuksilla. Toimintamallimme onnistumisesta kertoo se, että asiakkaamme ovat vieneet aktiivisesti eteenpäin viestiä Pohjantähdestä saamastaan hyvästä palvelusta. Vuoden 2014 aikana palkitsimme useita asiakkaitamme asiakassuosituksista. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia etuja. Yhteistyö kaikkien kumppaniemme kanssa jatkui ja tiivistyi vuonna Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppaneitamme olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä Veritas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntimme kasvoi vuonna 2014 selkeästi. Sen taustalla oli hyvä yhteistyö Aktia Henkivakuutus Oy:n kanssa. Emme edistäneet oman henkivakuutusyhtiön perustamista. YkkösBonus-kanta-asiakasohjelman päättyessä teimme yhteistyösopimuksen uuden PINS-etuohjelman kans- 9

10 Toimintakertomus sa. Sopimuksen myötä Pohjantähden asiakkaat voivat kerryttää pinssejä Pohjantähtiturva kodille -sopimuksensa vakuutusmaksuista. Myös FinnairPlus-yhteistyö jatkui asiakasetujen tarjoamisena. 1.4 Korvauksia asiakkaiden arjen turvaksi Pohjantähti haluaa tuoda turvallisuutta ja jatkuvuutta asiakkaidensa arkeen ja auttaa vakuutettuja silloin, kun vahinkoja tapahtuu. Paikallisilla palvelukonttoreilla sekä pääkonttorissa työskentelevän henkilöstömme yhteinen tavoite on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja asiantuntevasti niin vakuuttamiseen kuin korvaamiseenkin liittyvissä tilanteissa. Henkilöstömme suuri voimavara onkin monipuolinen ammattitaito. Asiakkaidemme valitseman räätälöidyn vakuutusturvan mukainen vakuutuskorvaus on heidän arkensa turvaaja. Vuonna 2014 korvauskehitys oli Pohjantähdessä normaali suhteessa maksutulon kasvuun. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa tapahtui hieman tavallista enemmän vahinkoja, ja uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmenon kasvu oli edellisvuotta suurempi. Yli euron vahinkoja tapahtui kuitenkin vain muutama. Myrskyjen aiheuttamat vahingot jäivät vuonna 2014 vähäisiksi. Lakisääteisissä vakuutuksissa suurvahinkojen määrä oli aiempien vuosien tasolla. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2014 olivat 64,7 M (63,0 M vuonna 2013), jossa oli kasvua 2,7 %. Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,3 M (3,6 M vuonna 2013). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 12,5 M (4,2 M vuonna 2013), eli muutos edelliseen vuoteen oli 197 %. Korvausvastuun kasvu johtui muun muassa kollektiivivarauksista ja laskuperusteiden muutoksista. Vuonna 2014 vakuutus- ja korvauspalveluprosessiemme automaatioaste parani ja valmistauduimme sähköisen asioinnin mahdollistamiin uusiin palvelumalleihin. Vakuutus- ja korvauspalveluissa tarkastelimme muutoinkin tuotannon palveluprosesseja. Rutiinitöiden vähentyminen vapauttaa jatkossa asiantuntijoitamme entistä enemmän vaativaan asiakaspalveluun, joka saadaan entistä sujuvammaksi. Kuluvana vuonna jatkamme sähköisen palvelukanavan kehittämistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelua asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. 1.5 Sijoittamista nopeasti muuttuvilla markkinoilla Sijoitusmarkkinat sekä Suomessa että muualla olivat vuonna 2014 hyvin vaihtelevat. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus varsinkin Euroopassa aiheutti sijoitusmarkkinoilla levottomuutta. Lähes kaikki asiantuntijat joutuivat pitkin vuotta tarkistamaan ennusteitaan talouden elpymisestä alaspäin. Useiden maiden talouskehitys painui loppuvuonna jopa negatiiviseksi, huolimatta muun muassa öljyn hinnan romahdusmaisesta laskusta kesästä 2014 lähtien. Käytännössä vain Yhdysvaltojen taloudessa oli pysyvämpiä ja varmemmalla pohjalla olevia merkkejä elpymisestä, mikä näkyi erityisesti kohenevana työllisyytenä. Pitkittynyt talouden alamäki joka monissa Euroopan maissa kääntyi taantumaksi edellytti Euroopan Keskuspankilta taloutta tukevia toimenpiteitä. Näistä keskeisimmät olivat euron korkotason laskeminen edelleen lähes nollatasolle sekä merkittävät, varsinkin Etelä-Euroopan euromaiden joukkovelkakirjojen osto-operaatiot ja pankkien lainanantomahdollisuuksien varmistaminen. Pankit olivat varovaisia hyödyntämään Euroopan Keskuspankin tarjoamia elvytyskeinoja. Pankkien varovaisuutta lisäsivät kasvava ja pitkittyvä työttömyys sekä yritysten heikentyneet tulevaisuudennäkymät. Sijoitusmarkkinoilla vallitsi kaksi toisiinsa liittyvää trendiä. Yleinen korkotaso lähestyi kaikissa periodeissa nollaa. Parhaiden eurooppalaisten lainanottajien kuten Saksan valtion pitkäaikaisten velkakirjojen tuottoennuste oli jopa alle 0 %:ia. Sijoittajat halusivat ennen kaikkea varmistaa pääoman säilyvyyttä, eivätkä niinkään maksimoida pääomalle saatavaa tuottoa. Alentuneet korot, liikkeellä olevan rahan suuri määrä sekä uskottavien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden puute nostivat osakekursseja. Alenevien korkojen ja nousevien pörssikurssien ansiosta ja levottomista sijoitusmarkkinoista huolimatta monille sijoittajille vuosi 2014 oli varsin tuloksekas. Pohjantähden sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli 147,4 M (136,1 M vuonna 2013). Hallituksemme on asettanut sijoitustoiminnallemme selkeän tavoitteen. Sijoitusomaisuudelle saadun tuoton tulisi olla 3 % vuodessa, mukaan lukien sijoitusmarkkinoiden heilahteluiden vaikutus arvopapereiden tai kiinteistöjen 10

11 Toimintakertomus arvoon. Vuonna 2014 saavutimme tämän tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotot olivat kirjanpidossa 4,7 M ja kulut 2,4 M. Sijoitusomaisuuden nettotuotot käyvin arvoin olivat 5,3 M, jolloin nettotuottoprosentti käyvin arvoin oli 3,5 %. Tulosta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Omaisuuserien painotuksissa emme tehneet vuoden 2014 aikana merkittäviä muutoksia. Osakepohjaisten sijoitusten osuutta vähensimme hieman. Vuoden lopussa se oli 14,05 % (14,33 % vuonna 2013). Osakemarkkinoiden voimakkaiden heilahtelujen vuoksi kasvatimme korkosijoituksia. Niiden osuus koko sijoitusomaisuudesta nousi noin 1 %-yksikköä hieman yli 62 %:iin. Kiinteistösijoitusten määrää nostivat sijoitukset kiinteistörahastoihin. Niiden arvo sijoitusomaisuudessa nousi 3,1 miljoonasta eurosta lähes 5,8 miljoonaan euroon. Omaisuuseristä selkeästi eniten tuottivat osakesijoitukset. Niiden tuotto oli lähes 9,5 % ja korkosijoitusten vajaa 3 %. 1.6 Liikekulut Merkittävä osa Pohjantähden toiminnan kuluista muodostuu henkilöstömme työpanoksesta valitulla henkilökohtaisen asiakaspalvelun mallilla. Kokonaisliikekulut olivat vuonna ,3 M, jossa kasvua edellisvuoteen oli 4,3 %. Kasvun tukemiseksi panostuksemme toiminnan ja järjestelmien kehittämiseen ovat suuria. Myös valmistautuminen Solvenssi II -lainsäädäntöön vaatii meiltä huomattavasti järjestelmäkehitystä ja muuta asiantuntijatyötä. 1.7 Toimintaamme kuvaavia lukuja Ensivakuutuksemme vakuutusmaksutulo oli 103,1 M (94,1 M vuonna 2013), ja kasvuksi muodostui 10 %. Samalla pääsimme uuteen kokoluokkaan ylittäessämme 100 miljoonan euron maksutulorajan. Korvauskulut olivat 74,0 M, joissa kasvua edellisvuoteen oli 16,2 %. Vahinkosuhteeksi muodostui 79,9 %. Vahinkosuhteeseen vaikutti merkittävästi diskonttokoron lasku 3,2 %:sta 2,6 %:iin. Vahinkosuhteemme jälleenvakuutus huomioituna oli 79,9 % (75,2 % vuonna 2013) ja liikekulusuhde 22,3 % (23,1 % vuonna 2013). Nämä kaksi keskeistä tunnuslukua yhdistävä mittari eli yhdistetty kulusuhde oli 102,2 % (98,3 % vuonna 2013). Taloussuhdanteen heikkeneminen ei heijastunut vakuutustoimintamme luottotappioihin vaan luottotappioita kirjasimme 0,6 M eli 0,2 M edellisvuotta vähemmän. Onnistunut asiakasvalinta oli yksi keskeinen elementti onnistumisessamme. Pidimme sijoitusriskin edelleen maltillisena kuten edelliselläkin tilikaudella. Näin tuotto-odotukset olivat maltilliset. Koko naistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin kohtuullinen. Sijoitusten bruttotuotto oli 4,7 M (3,7 M vuonna 2013) ja nettotuotto 2,3 M (-0,2 M vuonna 2013). Emoyhtiön tulos oli 1,0 M (2,3 M vuonna 2013) voitollinen. Vakuutusmaksutuotot olivat 92,5 M (84,6 M vuonna 2013) sisältäen luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen. 11

12 Toimintakertomus Kehitystyötä parempien palvelujen ja helpomman saavutettavuuden puolesta Vuosi 2014 oli Pohjantähdessä merkittävä toiminnan, tuotteiden ja järjestelmien kehittämisen vuosi. Yksi tärkeimmistä painopisteistämme olivat sähköiset palvelut sekä niihin liittyvät prosessit. Aloitimme sähköisen asiointipalvelun kehittämishankkeen, joka konkretisoitui useana rinnakkaisena osaprojektina. Ensimmäisen vaiheen tavoitteenamme on tarjota palveluja yhtiön olemassa oleville asiakkaille. Uuden sähköisen asiointipalvelun otamme käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Sähköisen asioinnin kehittämisen rinnalla panostimme merkittävästi myös tuotekehitykseen ja yhtiön tuotantoprosessien automatisointiin. Uusia tuotteita toimme tarjolle lemmikkieläinten ja hevosten vakuuttamiseen sekä ajoneuvo- ja henkilövakuuttamiseen. Yksi hienoimmista tuoteuutuuksista oli elinikäinen henkilövakuutus. Vuoden 2014 loppupuolella aloimme lisäksi kehittää maatilavakuutusasiakkaille uutta tuotekokonaisuutta, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Tarkasteluvuonna päivitimme tuotteiden, palvelujen, prosessien ja tietojärjestelmien kehitystä koskevia suunnitelmia. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmissa ja tavoitteissa näkyy aiempaa enemmän pidemmän aikavälin suunnittelu, jossa eri yksiköiden suunnitelmat tähtäävät yhteisiin tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus antaa jatkossa aiempaa selkeämmät suuntaviivat sekä kehitys- että ICT-toiminnalle. Tietojärjestelmien kehittämisessä vuosi 2014 oli poikkeuksellisen merkityksellinen. Otimme ensiaskeleet uuden sukupolven järjestelmäkehityksessä, kun teimme muun muassa päätöksen vakuutusjärjestelmän teknisestä uudistamisesta. Loppuvuodesta aloitimme kattavan tietojärjestelmäarkkitehtuuriratkaisujen määrittelyn. Uusi arkkitehtuuri ohjaa kaikkea tulevaa järjestelmäkehitystä sekä integraatioita Pohjantähdessä. Pääsimme jo osittain kokeilemaan ja hyödyntämään uusia arkkitehtuuriratkaisuja sähköisen asioinnin kehittämisen yhteydessä. Olennaisena osana edellä mainittuun järjestelmäuudistukseen liittyy myös muutamien vanhojen järjestelmien hallittu alasajo ja niissä olevien tietojen konvertointi. Kokonaisuutena hyvin mittava järjestelmäuudistus jaksottuu useammalle vuodelle. Vuoden aikana toteutimme keskitetyn tietovaraston ensimmäisen vaiheen, joka saatiin pilottikäyttöön loppuvuodesta. Ensimmäisen vaiheen valmistuminen mahdollistaa yhtiön raportoinnin kehittämisen vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi tietovarasto palvelee asteittain sekä yhtiön johdon että eri liiketoimintayksiköiden vakuutusliiketoiminnan raportointiin liittyviä tarpeita. Loppuvuodesta 2014 aloitimme myös laajan ajoneuvovakuutusten sähköisen rekisteröinnin ja vakuuttamisen hankekokonaisuuden. Se on koko toimialan yhteinen ja edellyttää Pohjantähdeltä merkittävää työpanosta asiakkaiden rekisteröintipalvelujen sähköistämiseksi. Aloitimme myös valmistautumisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksiin, jotka liittyvät tapaturmavakuutuslain uudistumiseen alkaen. Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi toteutimme lukuisia pienempiä asiakokonaisuuksia ja valmistauduimme edelleen Solvenssi II -sääntelyn aiheuttamiin muutoksiin. Päivitimme niin ikään kehitys- ja ICT-toimintojen prosesseja ja toimintatapoja sekä niihin liittyvää dokumentointia. Harmonisoimme myös sisäisen valvonnan, raportoinnin sekä riskienhallinnan prosesseja ja ratkaisuja. Vuosi 2014 oli monelle asiantuntijalle uuden tien alku. Kehitys- ja ICT-yksiköiden henkilöstön työ on seuraavina vuosina poikkeuksellisen mielenkiintoista. Useat asiantuntijamme pääsevät asteittain mukaan uusien palvelujen, prosessien ja järjestelmien rakentamiseen ja sen myötä laajentamaan omaa ammattitaitoaan. Vuonna 2014 palkkasimme myös uusia kokeneita ammattilaisia tuomaan uutta sisältöä ja osaamista eri kehityshankkeisiimme. 12

13 Toimintakertomus Työtä yhtiön toiminnan ennustettavuuden varmistamiseksi 3.1 Riskienhallinta Pohjantähti on asiakkaidensa omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jolle asiakkaat ovat siirtäneet riskejään. Tämä asettaa erityisiä vaateita omalle riskienhallinnallemme. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että pystymme kaikissa olosuhteissa täyttämään lupauksemme. Osa näistä lupauksista ulottuu vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Meidän onkin varauduttava hyvin epätodennäköisiinkin tapahtumiin niin vahinkotapausten kuin yleisen taloudellisen kehityksen osalta. Riskienhallintamme lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Se määrittelee riskienhallinnan organisaation, periaatteet sekä keskeiset keinot. Vuosittain laadittavassa riskienhallintasuunnitelmassa määrittelemme toimintamme konkreettiset tavoitteet ja sovellettavat valtuusrajat. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja valtuuksiensa puitteissa. Valmistaudumme aktiivisesti Solvenssi II -direktiivin riskienhallinnalle asettamiin uusiin vaatimuksiin. Osana tätä olemme tehostaneet riskienhallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät yksiköissä tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien toimintaan ja kehittämishankkeisiin. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Vakuutustoimintamme keskeiset riskit liittyvät hinnoitteluun ja vakuutettavien kohteiden valintaan. Keskitymme ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten perusriskien vakuuttamiseen, emmekä ota vastuullemme suuria emmekä harvinaisia riskejä. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat laadukas riskinvalinta ja riskinmukainen hinnoittelu. Suurvahinkojen varalta olemme järjestäneet jälleenvakuutuksen turvaavasti. Myös sijoitustoiminnassa harjoitamme maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Nykyisessä taloudellisessa ympäristössä markkinariskien hallinta on haastavaa. Riskien välttämiseksi olemme painottaneet korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Pohjantähden strategiset riskit liittyvät yhtiön asemaan muuttuvassa kilpailuympäristössä. Kilpailuympäristöä hallitsevat suuret finanssikonsernit vahvoine resursseineen. Vastauksena näihin haasteisiin kehitämme joustavia toimintamalleja, joissa verkkopalvelut täydentävät laajaa paikallista toimistoverkostoamme ja sen tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Uskomme asiakkaidemme arvostavan mahdollisuutta valita kussakin tilanteessa itselle parhaiten soveltuva palvelumuoto. Riskienhallinnastamme ja merkittävimmistä riskeistämme kerromme tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskit ja riskienhallinta. 3.2 Sisäinen valvonta ja compliance Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan esimerkiksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen käyttäminen taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyvien riskien hallinta sekä lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen. Osana sisäistä valvontaa meidän tulee järjestää muusta toiminnastamme eriytetty sisäinen tarkastus. Sen tehtävänä on auttaa hallitusta, toimitusjohtajaa sekä muuta johtoa organisaation toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa. 13

14 Toimintakertomus Vuonna 2014 sisäinen tarkastus tarkasti muun muassa yhtiön valmistautumista Solvenssi II -järjestelmään, lakisääteisten vakuutusten korvaustoimintaa, kiinteistöjen vakuuttamiseen liittyvää vakuutuskäsittelyä sekä yhtiön projektisalkkua ja sen toteutumista. Tarkastuksissa ei ilmennyt merkittäviä puutteita toiminnassamme. Perustimme Pohjantähteen vuoden 2014 alussa compliance-toiminnon. Se toimii osana sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinnon järjestämistä. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä toimintaamme ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja sisäisiä ohjeistuksia. Lähtökohtana on, että lakien, viranomaismääräysten ja sääntöjen noudattaminen kaikilta osin on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. Compliance-toiminto toimii riippumattomana ja erillään muista toiminnoistamme. Se raportoi suoraan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Compliance Officer koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista. Muu toimintoon osallistuva henkilöstö toimii muissa yksiköissä ja raportoi säännösten noudattamiseen liittyen compliance officerille. Kukin esimies vastaa oman vastuualueensa osalta ohjeistusten viemisestä organisaatioon ja valvoo yhtiön toiminnan perustana olevan ohjeistuksen noudattamista. Compliance-toiminnon valvojana toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on varmistua, että säännösten noudattamisen valvonta on tehokkaasti järjestetty, ja että noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat tiedossa ja hallinnassa. Compliance-vastuualueeseen olemme liittäneet myös sisäpiirihallinnon, lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet sekä eettiseen ohjeistukseen ja eturistiriitoihin liittyvät asiat. 14

15 Toimintakertomus Henkilöstö Pohjantähden henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan vuonna Vuoden lopussa yhtiössämme työskenteli 323 henkilöä (324 vuonna 2013), joista määräaikaisia oli 17 (14 vuonna 2013). Vuonna 2015 meidän on tarkoitus pitää henkilöstömäärämme edelleen lähes nykyisellään, rekrytointien painottuessa myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Jotta selviämme tavoittelemamme kasvun tuomasta lisätyöstä, on toimintojen tehostaminen rutiinitöitä automatisoimalla välttämätöntä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme vuonna 2014 oli 323 (329 vuonna 2013). Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolella Suomea. Henkilöstömme koulutus- ja ikäjakaumassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2014 aikana. Henkilöstöstä naisia on n. 67 % ja miehiä 33 %. Työntekijöidemme keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 45 v 6 kk. Joulukuussa 2014 palkitsimme koko henkilöstöä ylimääräisellä jouluaaton aattoon sijoittuneella palkallisella vapaalla. Ehtona ylimääräiselle palkalliselle vapaalle oli loppuvuodelle asetettujen asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvien tavoitteiden täyttyminen. Vuonna 2014 Pohjantähdessä ei ollut erillistä tulospalkkiojärjestelmää. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet seuraavasti: 2014: : : Vuotta 2014 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta on kuvattu tarkemmin erillisessä henkilöstöraportissa. 15

16 Toimintakertomus Yhteiskuntavastuu Pohjantähti toteuttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessään. Keskinäisenä yhtiönä siirrämme tuloksellisen toimintamme omistaja-asiakkaidemme hyväksi palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä asiakasetujen muodossa. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyiset vakuutusmaksut sekä erilaiset turvan laajennukset, jotka lisäämme asiakkaan vakuutusturvaan veloituksetta. Hintamuutokset pyrimme pitämään maltillisina. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, yhtiön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa, joka perustuu corporate governancen tarkoittamiin hallintokoodeihin. Olemme poliittisesti sitoutumaton yhtiö, emmekä anna vaalitukea. Pohjantähden edustajia on alan järjestöissä sekä muissa yhteiskunnallisissa organisaatioissa vaikuttamassa toimintaympäristömme myönteiseen kehitykseen. Sijoitamme vain eettisesti hyväksyttäviin sijoituskohteisiin ja teemme yhteistyötä vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset periaatteet. Olemme tarjonneet henkilöstöllemme turvallisen työpaikan myös taantuman aikana. Arvostamme pitkää työkokemusta, mutta tarjoamme mahdollisuuksia myös alasta kiinnostuneille nuorille henkilöille. Tarjoamme henkilöstöllemme kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstöä työkyvyn ylläpidossa erilaisin toimenpitein. Mottonamme on ollut jo vuosia Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Keskinäisenä, asiakasomistajiemme eduista huolehtivana yhtiönä hyväntekeväisyyteen kohdistamamme varat ovat vähäisiä. Vuonna 2014 tuimme OmaKamu-yhdistystä, joka toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 16

17 Toimintakertomus Hallinto omistajien etujen valvojana Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä takuuosuuksien omistajat. Toimintamme perustana ovat vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan määräykset, yhtiön sisäiset hallintoa koskevat ohjeistukset sekä soveltuvin osin yhtiöön määritellyt hyvää hallintotapaa koskevat corporate governance -hallintokoodin mukaiset suositukset. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme on annettu erillinen selvitys, joka sisältää ohjeistuksen sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja lähipiirioikeustoimista. Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Näihin kuuluvina hallitus on määritellyt yhtiön keskeisiksi toiminnoiksi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon, joiden tilan hallitus arvioi vuosittain. Muiksi keskeisiksi toiminnoiksi hallitus on määritellyt aktuaaritoiminnon, kirjanpidon, varainhoidon ja hallinnon. Hallitus antaa lausuntonsa myös raportoinnin riittävyydestä ja riippumattomuudesta. Jälkimmäisen arviointi perustuu raportointiprosessien kuvauksiin sekä sisäisen valvonnan myötä annettuihin selvityksiin. Uuden vakuutusyhtiölain sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti hallituksen vastuualue on merkittävä. Sen mukaisesti hallituksellemme on laadittu työjärjestys ja tehtävälista, jota hallitus toteuttaa vuosittaisessa toiminnassaan. Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiön toimielimet Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2014 Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Markku Moilanen, Seija Mahlamäki- Kultanen ja Kari Välimäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Kotoaro. Vuoden alussa päätetyn kokouskalenterin mukaisesti hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Toimitusjohtajana toimi Eero Ylä-Soininmäki saakka. Vuoden 2015 alusta työnsä aloittavaksi toimitusjohtajaksi hallitus nimesi KTM Arto Jurttilan kokouksessaan Hallituksen valiokunnat Hallituksella on ainoastaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita yhtiökokoukselle. 6.3 Lähipiirilainat ja -vastuut Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama ohjeistus lähipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty myös code of conduct -ohjeisiin. Tarkoituksena on, että menettelytavat ovat selkeitä ja valvottavissa. Myös tehtyjen toimien läpinäkyvyydestä huolehditaan. Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimitusjohtajan lupa ja myös henkilökuntalainat myöntää toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluvia oikeustoimia valvoo sisäinen tarkastus ja tehdyt oikeistoimet saatetaan hallitukselle tietoon vuosittain. 6.4 Konserni Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2014 ajan emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniimme kuuluivat Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma sekä Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa olemme käyttäneet hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot olemme kirjanneet konsernitilinpäätöksessä. 17

18 Toimintakertomus Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 -yhtiössä Pohjantähden omistus on noin 22 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi ei ole enää omistusyhteysyritys, sillä omistusosuutemme väheni tilikauden aikana noin 36 %:sta noin 17 %:iin. Yhtiöitä emme ole yhdistäneet konserni-tilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 18

19 Toimintakertomus Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 7.1 Takuuosuudet Takuupääoman määrä on euroa. Tämä vastaa kappaletta B-sarjan takuu-osuuksia, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa kappaleelta. Takuupääoma on hankittu kokonaisuudessaan Pohjantähden omistukseen. Kahden ja alkaneiden suunnattujen euron takuuosuusantien puitteissa olemme myyneet takuuosuuksia mennessä asiakkaillemme yhteensä 234 kappaletta, yhteiseltä merkintähinnaltaan euroa. Omassa hallussamme on kappaletta takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Takuuosuudet omassa hallussa Edellisen kohdan mukaisesti meillä on omassa hallussamme kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta Pohjantähden hallituksen jäsenelle on mennessä merkitty yksi B-sarjan takuuosuus, joka tuottaa yhteensä 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäväksi. 7.2 Hallituksen saamat valtuutukset ja niiden toteuttaminen vuonna Asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti Hallitus päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella toteuttaa kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. Yhden takuuosuuden merkintähinnaksi päätettiin euroa ja merkintäajaksi Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti toteuttaa toisen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. Sen merkintäaika on ja yhden takuuosuuden merkintähinta sama kuin edellisessä annissa eli euroa. 7.3 Oma pääoma ja rahastot Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , ,43 19

20 Toimintakertomus Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,28 euroa ( ,85 euroa vuonna 2013). Takuuosuuksien B-sarjan yhtiön ulkopuolisille omistajille maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Hallitus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville B-sarjan takuuosuuksille maksetaan korkoa 3,556 % eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti Euribor 12 kk lisättynä 3,0 % marginaalilla, euromääräisesti 8.321,04 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,65 euroa. Pohjantähden taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Maksuvalmiutemme on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyämme. 20

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2011 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 IFRS-tilinpäätös 2011 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12

Sisältö. Konsernin laaja tuloslaskelma 9. Konsernitase 10. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11. Konsernin rahavirtalaskelma 12 Vuosikertomus 2014 Sisältö hallituksen toimintakertomus 3 ifrs-tilinpäätös 2014 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot