POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2014"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-14 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase Konsernin tuloslaskelman liitteet Konsernin taseen liitteet Konsernin tulosanalyysi ja tunnusluvut Rahoituslaskelma 25 Emoyhtiön tuloslaskelma 26 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tuloslaskelman liitteet Emoyhtiön taseen liitteet Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 38 Konsernin omaisuuden rasitteet 38 Omistukset muissa yrityksissä Pysyvät vastaavat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 42 Oman pääoman muutokset 43 Takuupääomaosuudet 44 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 45 Emoyhtiön tulosanalyysi ja tunnusluvut Tunnusluvut, emoyhtiö Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Riskit ja riskienhallinta Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset sekä tilinpäätösmerkintä 66 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 67

3 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

4 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Jatkuvaa kehitystä asiakkaidemme hyväksi Pohjantähdessä viime vuosi merkitsi vakaan kasvun, hallitusti riskiä ottavan sijoitustoiminnan sekä toiminnan kaikinpuolisen kehittämisen jatkumista. Maksutulomme kasvoi 10 %. Vakuutustoiminnassa toteutuneen korvausmenon suhde maksutuloon pysyi viime vuosien tasolla. Sijoitustemme tuotto parani loppuvuotta kohti, kun osakekurssit nousivat. 3,5 %:n tuottoa voidaan pitää sijoitussalkkumme rakenne huomioon ottaen tyydyttävänä, ja se ylittää selkeästi hallituksen yhtiön sijoitustoiminnalle asettaman pidemmän ajan 3 %:n tuottotavoitteen. Painotimme yhtiön toiminnan kehittämisessä sähköisten palvelujen monipuolistamista, jota myös asiakkaamme ovat meiltä erityisesti toivoneet. Kevään 2015 aikana asiakkaiden ja Pohjantähden välinen viestintä korvausasioissa sekä muussa yhteydenpidossa helpottuu ja systematisoituu viime vuoden kehitystyön ansiosta. 1.2 Asiakasmäärät, myynti ja maksutulo kasvoivat Uusmyyntimme kehittyi kuluneella tilikaudella hyvin. Sekä henkilöasiakas- että yrityssegmentissä myynti kasvoi 11 %:a. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 10 %. Teimme viime vuonna erinomaisen tuloksen yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa. Halumme palvella henkilökohtaisesti myös pieniä yrityksiä näkyi siirtoliiketuloksessa. Uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2014 pienyrityksiin. Myös henkilöasiakaspuolella henkilökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet sekä huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus ovat tuottaneet tulosta. Uusien asiakkaiden hankinnassa teemme jatkuvaa riskinvalintaa, jotta huolellisten omistaja-asiakkaidemme edut eivät vaarantuisi. Pohjantähti palvelee kokonaisvaltaisesti ja paikallisesti lähellä asiakasta. Asiantunteva korvauspalvelumme huolehtii siitä, että vahingon sattuessa asiakkaat saavat ripeästi asianmukaisen korvauksen. Vuoden 2014 aikana Seinäjoen konttori sekä Hämeenlinnan palvelukonttorit muuttivat uusiin tiloihin. Äänekosken palvelukonttorin henkilökunta muutti Jyväskylän konttoriin. 2

5 1.3 Yhteistyötä ja asiakasetuja Pohjantähden 119. toimintavuoden aikana asiakaspysyvyys parani entisestään. Olemme valinneet toimintatavaksemme hyvien asiakkaiden palkitsemisen. Huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus voi olla enimmillään jopa 30 %. Vuonna 2014 huolellisten asiakkaidemme vakuutusmaksuja alennettiin näiden bonusten perusteella yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Ajoneuvovakuutuksemme sallii Tähtikuljettajallemme yhden liikenne- tai törmäysvahingon ilman bonusmenetystä, kun kuljettajalla on takana kaksi vahingotonta vuotta 70 %:n bonuksilla. Toimintamallimme onnistumisesta kertoo se, että asiakkaamme ovat vieneet aktiivisesti eteenpäin viestiä Pohjantähdestä saamastaan hyvästä palvelusta. Vuoden 2014 aikana palkitsimme useita asiakkaitamme asiakassuosituksista. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia etuja. Yhteistyö kaikkien kumppaniemme kanssa jatkui ja tiivistyi vuonna Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppaneitamme olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä Veritas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntimme kasvoi vuonna 2014 selkeästi. Sen taustalla oli hyvä yhteistyö Aktia Henkivakuutus Oy:n kanssa. Emme edistäneet oman henkivakuutusyhtiön perustamista. YkkösBonus-kanta-asiakasohjelman päättyessä teimme yhteistyösopimuksen uuden PINS-etuohjelman kanssa. Sopimuksen myötä Pohjantähden asiakkaat voivat kerryttää pinssejä Pohjantähtiturva kodille -sopimuksensa vakuutusmaksuista. Myös FinnairPlus-yhteistyö jatkui asiakasetujen tarjoamisena. 1.4 Korvauksia asiakkaiden arjen turvaksi Pohjantähti haluaa tuoda turvallisuutta ja jatkuvuutta asiakkaidensa arkeen ja auttaa vakuutettuja silloin, kun vahinkoja tapahtuu. Paikallisilla palvelukonttoreilla sekä pääkonttorissa työskentelevän henkilöstömme yhteinen tavoite on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja asiantuntevasti niin vakuuttamiseen kuin korvaamiseenkin liittyvissä tilanteissa. Henkilöstömme suuri voimavara onkin monipuolinen ammattitaito. Asiakkaidemme valitseman räätälöidyn vakuutusturvan mukainen vakuutuskorvaus on heidän arkensa turvaaja. Vuonna 2014 korvauskehitys oli Pohjantähdessä normaali suhteessa maksutulon kasvuun. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa tapahtui hieman tavallista enemmän vahinkoja, ja uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmenon kasvu oli edellisvuotta suurempi. Yli euron vahinkoja tapahtui kuitenkin vain muutama. Myrskyjen aiheuttamat vahingot jäivät vuonna 2014 vähäisiksi. Lakisääteisissä vakuutuksissa suurvahinkojen määrä oli aiempien vuosien tasolla. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2014 olivat 64,7 M (63,0 M vuonna 2013), jossa oli kasvua 2,7 %. Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,3 M (3,6 M vuonna 2013). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 12,5 M (4,2 M vuonna 2013), eli muutos edelliseen vuoteen oli 197 %. Korvausvastuun kasvu johtui muun muassa kollektiivivarauksista ja laskuperusteiden muutoksista. Vuonna 2014 vakuutus- ja korvauspalveluprosessiemme automaatioaste parani ja valmistauduimme sähköisen asioinnin mahdollistamiin uusiin palvelumalleihin. Vakuutus- ja korvauspalveluissa tarkastelimme muutoinkin tuotannon palveluprosesseja. Rutiinitöiden vähentyminen vapauttaa jatkossa asiantuntijoitamme entistä enemmän vaativaan asiakaspalveluun, joka saadaan entistä sujuvammaksi. 3

6 Kuluvana vuonna jatkamme sähköisen palvelukanavan kehittämistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelua asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. 1.5 Sijoittamista nopeasti muuttuvilla markkinoilla Sijoitusmarkkinat sekä Suomessa että muualla olivat vuonna 2014 hyvin vaihtelevat. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus varsinkin Euroopassa aiheutti sijoitusmarkkinoilla levottomuutta. Lähes kaikki asiantuntijat joutuivat pitkin vuotta tarkistamaan ennusteitaan talouden elpymisestä alaspäin. Useiden maiden talouskehitys painui loppuvuonna jopa negatiiviseksi, huolimatta muun muassa öljyn hinnan romahdusmaisesta laskusta kesästä 2014 lähtien. Käytännössä vain Yhdysvaltojen taloudessa oli pysyvämpiä ja varmemmalla pohjalla olevia merkkejä elpymisestä, mikä näkyi erityisesti kohenevana työllisyytenä. Pitkittynyt talouden alamäki joka monissa Euroopan maissa kääntyi taantumaksi edellytti Euroopan Keskuspankilta taloutta tukevia toimenpiteitä. Näistä keskeisimmät olivat euron korkotason laskeminen edelleen lähes nollatasolle sekä merkittävät, varsinkin Etelä-Euroopan euromaiden joukkovelkakirjojen osto-operaatiot ja pankkien lainanantomahdollisuuksien varmistaminen. Pankit olivat varovaisia hyödyntämään Euroopan Keskuspankin tarjoamia elvytyskeinoja. Pankkien varovaisuutta lisäsivät kasvava ja pitkittyvä työttömyys sekä yritysten heikentyneet tulevaisuudennäkymät. Sijoitusmarkkinoilla vallitsi kaksi toisiinsa liittyvää trendiä. Yleinen korkotaso lähestyi kaikissa periodeissa nollaa. Parhaiden eurooppalaisten lainanottajien kuten Saksan valtion pitkäaikaisten velkakirjojen tuottoennuste oli jopa alle 0 %:ia. Sijoittajat halusivat ennen kaikkea varmistaa pääoman säilyvyyttä, eivätkä niinkään maksimoida pääomalle saatavaa tuottoa. Alentuneet korot, liikkeellä olevan rahan suuri määrä sekä uskottavien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden puute nostivat osakekursseja. Alenevien korkojen ja nousevien pörssikurssien ansiosta ja levottomista sijoitusmarkkinoista huolimatta monille sijoittajille vuosi 2014 oli varsin tuloksekas. Pohjantähden sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli 147,4 M (136,1 M vuonna 2013). Hallituksemme on asettanut sijoitustoiminnallemme selkeän tavoitteen. Sijoitusomaisuudelle saadun tuoton tulisi olla 3 % vuodessa, mukaan lukien sijoitusmarkkinoiden heilahteluiden vaikutus arvopapereiden tai kiinteistöjen arvoon. Vuonna 2014 saavutimme tämän tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotot olivat kirjanpidossa 4,7 M ja kulut 2,4 M. Sijoitusomaisuuden nettotuotot käyvin arvoin olivat 5,3 M, jolloin nettotuottoprosentti käyvin arvoin oli 3,5 %. Tulosta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Omaisuuserien painotuksissa emme tehneet vuoden 2014 aikana merkittäviä muutoksia. Osakepohjaisten sijoitusten osuutta vähensimme hieman. Vuoden lopussa se oli 14,05 % (14,33 % vuonna 2013). Osakemarkkinoiden voimakkaiden heilahtelujen vuoksi kasvatimme korkosijoituksia. Niiden osuus koko sijoitusomaisuudesta nousi noin 1 %-yksikköä hieman yli 62 %:iin. Kiinteistösijoitusten määrää nostivat sijoitukset kiinteistörahastoihin. Niiden arvo sijoitusomaisuudessa nousi 3,1 miljoonasta eurosta lähes 5,8 miljoonaan euroon. Omaisuuseristä selkeästi eniten tuottivat osakesijoitukset. Niiden tuotto oli lähes 9,5 % ja korkosijoitusten vajaa 3 %. 4

7 1.6 Liikekulut Merkittävä osa Pohjantähden toiminnan kuluista muodostuu henkilöstömme työpanoksesta valitulla henkilökohtaisen asiakaspalvelun mallilla. Kokonaisliikekulut olivat vuonna ,3 M, jossa kasvua edellisvuoteen oli 4,3 %. Kasvun tukemiseksi panostuksemme toiminnan ja järjestelmien kehittämiseen ovat suuria. Myös valmistautuminen Solvenssi II -lainsäädäntöön vaatii meiltä huomattavasti järjestelmäkehitystä ja muuta asiantuntijatyötä. 1.7 Toimintaamme kuvaavia lukuja Ensivakuutuksemme vakuutusmaksutulo oli 103,1 M (94,1 M vuonna 2013), ja kasvuksi muodostui 10 %. Samalla pääsimme uuteen kokoluokkaan ylittäessämme 100 miljoonan euron maksutulorajan. Korvauskulut olivat 74,0 M, joissa kasvua edellisvuoteen oli 16,2 %. Vahinkosuhteeksi muodostui 79,9 %. Vahinkosuhteeseen vaikutti merkittävästi diskonttokoron lasku 3,2 %:sta 2,6 %:iin. Vahinkosuhteemme jälleenvakuutus huomioituna oli 79,9 % (75,2 % vuonna 2013) ja liikekulusuhde 22,3 % (23,1 % vuonna 2013). Nämä kaksi keskeistä tunnuslukua yhdistävä mittari eli yhdistetty kulusuhde oli 102,2 % (98,3 % vuonna 2013). Taloussuhdanteen heikkeneminen ei heijastunut vakuutustoimintamme luottotappioihin vaan luottotappioita kirjasimme 0,6 M eli 0,2 M edellisvuotta vähemmän. Onnistunut asiakasvalinta oli yksi keskeinen elementti onnistumisessamme. Pidimme sijoitusriskin edelleen maltillisena kuten edelliselläkin tilikaudella. Näin tuotto-odotukset olivat maltilliset. Kokonaistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin kohtuullinen. Sijoitusten bruttotuotto oli 4,7 M (3,7 M vuonna 2013) ja nettotuotto 2,3 M (- 0,2 M vuonna 2013). Emoyhtiön tulos oli 1,0 M (2,3 M vuonna 2013) voitollinen. Vakuutusmaksutuotot olivat 92,5 M (84,6 M vuonna 2013) sisältäen luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen. 2 Kehitystyötä parempien palvelujen ja helpomman saavutettavuuden puolesta Vuosi 2014 oli Pohjantähdessä merkittävä toiminnan, tuotteiden ja järjestelmien kehittämisen vuosi. Yksi tärkeimmistä painopisteistämme olivat sähköiset palvelut sekä niihin liittyvät prosessit. Aloitimme sähköisen asiointipalvelun kehittämishankkeen, joka konkretisoitui useana rinnakkaisena osaprojektina. Ensimmäisen vaiheen tavoitteenamme on tarjota palveluja yhtiön olemassa oleville asiakkaille. Uuden sähköisen asiointipalvelun otamme käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Sähköisen asioinnin kehittämisen rinnalla panostimme merkittävästi myös tuotekehitykseen ja yhtiön tuotantoprosessien automatisointiin. Uusia tuotteita toimme tarjolle lemmikkieläinten ja hevosten vakuuttamiseen sekä ajoneuvo- ja henkilövakuuttamiseen. Yksi hienoimmista tuoteuutuuksista oli elinikäinen henkilövakuutus. Vuoden 2014 loppupuolella aloimme lisäksi kehittää maatilavakuutusasiakkaille uutta tuotekokonaisuutta, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Tarkasteluvuonna päivitimme tuotteiden, palvelujen, prosessien ja tietojärjestelmien kehitystä koskevia suunnitelmia. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmissa ja tavoitteissa näkyy aiempaa enemmän pidemmän aikavälin suunnittelu, jossa eri yksiköiden suunnitelmat tähtäävät yhteisiin 5

8 tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus antaa jatkossa aiempaa selkeämmät suuntaviivat sekä kehitysettä ICT-toiminnalle. Tietojärjestelmien kehittämisessä vuosi 2014 oli poikkeuksellisen merkityksellinen. Otimme ensiaskeleet uuden sukupolven järjestelmäkehityksessä, kun teimme muun muassa päätöksen vakuutusjärjestelmän teknisestä uudistamisesta. Loppuvuodesta aloitimme kattavan tietojärjestelmäarkkitehtuuriratkaisujen määrittelyn. Uusi arkkitehtuuri ohjaa kaikkea tulevaa järjestelmäkehitystä sekä integraatioita Pohjantähdessä. Pääsimme jo osittain kokeilemaan ja hyödyntämään uusia arkkitehtuuriratkaisuja sähköisen asioinnin kehittämisen yhteydessä. Olennaisena osana edellä mainittuun järjestelmäuudistukseen liittyy myös muutamien vanhojen järjestelmien hallittu alasajo ja niissä olevien tietojen konvertointi. Kokonaisuutena hyvin mittava järjestelmäuudistus jaksottuu useammalle vuodelle. Vuoden aikana toteutimme keskitetyn tietovaraston ensimmäisen vaiheen, joka saatiin pilottikäyttöön loppuvuodesta. Ensimmäisen vaiheen valmistuminen mahdollistaa yhtiön raportoinnin kehittämisen vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi tietovarasto palvelee asteittain sekä yhtiön johdon että eri liiketoimintayksiköiden vakuutusliiketoiminnan raportointiin liittyviä tarpeita. Loppuvuodesta 2014 aloitimme myös laajan ajoneuvovakuutusten sähköisen rekisteröinnin ja vakuuttamisen hankekokonaisuuden. Se on koko toimialan yhteinen ja edellyttää Pohjantähdeltä merkittävää työpanosta asiakkaiden rekisteröintipalvelujen sähköistämiseksi. Aloitimme myös valmistautumisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksiin, jotka liittyvät tapaturmavakuutuslain uudistumiseen alkaen. Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi toteutimme lukuisia pienempiä asiakokonaisuuksia ja valmistauduimme edelleen Solvenssi II -sääntelyn aiheuttamiin muutoksiin. Päivitimme niin ikään kehitys- ja ICT-toimintojen prosesseja ja toimintatapoja sekä niihin liittyvää dokumentointia. Harmonisoimme myös sisäisen valvonnan, raportoinnin sekä riskienhallinnan prosesseja ja ratkaisuja. Vuosi 2014 oli monelle asiantuntijalle uuden tien alku. Kehitys- ja ICT-yksiköiden henkilöstön työ on seuraavina vuosina poikkeuksellisen mielenkiintoista. Useat asiantuntijamme pääsevät asteittain mukaan uusien palvelujen, prosessien ja järjestelmien rakentamiseen ja sen myötä laajentamaan omaa ammattitaitoaan. Vuonna 2014 palkkasimme myös uusia kokeneita ammattilaisia tuomaan uutta sisältöä ja osaamista eri kehityshankkeisiimme. 3 Työtä yhtiön toiminnan ennustettavuuden varmistamiseksi 3.1 Riskienhallinta Pohjantähti on asiakkaidensa omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jolle asiakkaat ovat siirtäneet riskejään. Tämä asettaa erityisiä vaateita omalle riskienhallinnallemme. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että pystymme kaikissa olosuhteissa täyttämään lupauksemme. Osa näistä lupauksista ulottuu vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Meidän onkin varauduttava hyvin epätodennäköisiinkin tapahtumiin niin vahinkotapausten kuin yleisen taloudellisen kehityksen osalta. Riskienhallintamme lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Se määrittelee riskienhallinnan organisaation, periaatteet sekä keskeiset keinot. Vuosittain laadittavassa 6

9 riskienhallintasuunnitelmassa määrittelemme toimintamme konkreettiset tavoitteet ja sovellettavat valtuusrajat. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja valtuuksiensa puitteissa. Valmistaudumme aktiivisesti Solvenssi II -direktiivin riskienhallinnalle asettamiin uusiin vaatimuksiin. Osana tätä olemme tehostaneet riskienhallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät yksiköissä tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien toimintaan ja kehittämishankkeisiin. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Vakuutustoimintamme keskeiset riskit liittyvät hinnoitteluun ja vakuutettavien kohteiden valintaan. Keskitymme ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten perusriskien vakuuttamiseen, emmekä ota vastuullemme suuria emmekä harvinaisia riskejä. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat laadukas riskinvalinta ja riskinmukainen hinnoittelu. Suurvahinkojen varalta olemme järjestäneet jälleenvakuutuksen turvaavasti. Myös sijoitustoiminnassa harjoitamme maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Nykyisessä taloudellisessa ympäristössä markkinariskien hallinta on haastavaa. Riskien välttämiseksi olemme painottaneet korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Pohjantähden strategiset riskit liittyvät yhtiön asemaan muuttuvassa kilpailuympäristössä. Kilpailuympäristöä hallitsevat suuret finanssikonsernit vahvoine resursseineen. Vastauksena näihin haasteisiin kehitämme joustavia toimintamalleja, joissa verkkopalvelut täydentävät laajaa paikallista toimistoverkostoamme ja sen tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Uskomme asiakkaidemme arvostavan mahdollisuutta valita kussakin tilanteessa itselle parhaiten soveltuva palvelumuoto. Riskienhallinnastamme ja merkittävimmistä riskeistämme kerromme tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskit ja riskienhallinta. 3.2 Sisäinen valvonta ja compliance Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan esimerkiksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen käyttäminen taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyvien riskien hallinta sekä lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen. Osana sisäistä valvontaa meidän tulee järjestää muusta toiminnastamme eriytetty sisäinen tarkastus. Sen tehtävänä on auttaa hallitusta, toimitusjohtajaa sekä muuta johtoa organisaation toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus tarkasti muun muassa yhtiön valmistautumista Solvenssi II -järjestelmään, lakisääteisten vakuutusten korvaustoimintaa, kiinteistöjen vakuuttamiseen liittyvää vakuutuskäsittelyä sekä yhtiön projektisalkkua ja sen toteutumista. Tarkastuksissa ei ilmennyt merkittäviä puutteita toiminnassamme. Perustimme Pohjantähteen vuoden 2014 alussa compliance-toiminnon. Se toimii osana sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinnon järjestämistä. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä toimintaamme ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja sisäisiä ohjeistuksia. Lähtökohtana on, että lakien, viranomaismääräysten ja sääntöjen noudattaminen kaikilta osin on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. 7

10 4 Henkilöstö Compliance-toiminto toimii riippumattomana ja erillään muista toiminnoistamme. Se raportoi suoraan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Compliance officer koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista. Muu toimintoon osallistuva henkilöstö toimii muissa yksiköissä ja raportoi säännösten noudattamiseen liittyen compliance officerille. Kukin esimies vastaa oman vastuualueensa osalta ohjeistusten viemisestä organisaatioon ja valvoo yhtiön toiminnan perustana olevan ohjeistuksen noudattamista. Compliance-toiminnon valvojana toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on varmistua, että säännösten noudattamisen valvonta on tehokkaasti järjestetty, ja että noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat tiedossa ja hallinnassa. Compliance-vastuualueeseen olemme liittäneet myös sisäpiirihallinnon, lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet sekä eettiseen ohjeistukseen ja eturistiriitoihin liittyvät asiat. Pohjantähden henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan vuonna Vuoden lopussa yhtiössämme työskenteli 323 henkilöä (324 vuonna 2013), joista määräaikaisia oli 17 (14 vuonna 2013). Vuonna 2015 meidän on tarkoitus pitää henkilöstömäärämme edelleen lähes nykyisellään, rekrytointien painottuessa myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Jotta selviämme tavoittelemamme kasvun tuomasta lisätyöstä, on toimintojen tehostaminen rutiinitöitä automatisoimalla välttämätöntä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme vuonna 2014 oli 323 (329 vuonna 2013). Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolella Suomea. Henkilöstömme koulutus- ja ikäjakaumassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2014 aikana. Henkilöstöstä naisia on n. 67 % ja miehiä 33 %. Työntekijöidemme keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 45 v 6 kk. Joulukuussa 2014 palkitsimme koko henkilöstöä ylimääräisellä jouluaaton aattoon sijoittuneella palkallisella vapaalla. Ehtona ylimääräiselle palkalliselle vapaalle oli loppuvuodelle asetettujen asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvien tavoitteiden täyttyminen. Vuonna 2014 Pohjantähdessä ei ollut erillistä tulospalkkiojärjestelmää. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet seuraavasti: 2014: : : Vuotta 2014 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta on kuvattu tarkemmin erillisessä henkilöstöraportissa. 8

11 Henkilöstömäärän kehitys Yhteiskuntavastuu Pohjantähti toteuttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessään. Keskinäisenä yhtiönä siirrämme tuloksellisen toimintamme omistaja-asiakkaidemme hyväksi palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä asiakasetujen muodossa. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyiset vakuutusmaksut sekä erilaiset turvan laajennukset, jotka lisäämme asiakkaan vakuutusturvaan veloituksetta. Hintamuutokset pyrimme pitämään maltillisina. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, yhtiön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa, joka perustuu corporate governancen tarkoittamiin hallintokoodeihin. Olemme poliittisesti sitoutumaton yhtiö, emmekä anna vaalitukea. Pohjantähden edustajia on alan järjestöissä sekä muissa yhteiskunnallisissa organisaatioissa vaikuttamassa toimintaympäristömme myönteiseen kehitykseen. Sijoitamme vain eettisesti hyväksyttäviin sijoituskohteisiin ja teemme yhteistyötä vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset periaatteet. Olemme tarjonneet henkilöstöllemme turvallisen työpaikan myös taantuman aikana. Arvostamme pitkää työkokemusta, mutta tarjoamme mahdollisuuksia myös alasta kiinnostuneille nuorille henkilöille. Tarjoamme henkilöstöllemme kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstöä työkyvyn ylläpidossa erilaisin toimenpitein. Mottonamme on ollut jo vuosia Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Keskinäisenä, asiakasomistajiemme eduista huolehtivana yhtiönä hyväntekeväisyyteen kohdistamamme varat ovat vähäisiä. Vuonna 2014 tuimme OmaKamu-yhdistystä, joka toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 9

12 6 Hallinto omistajien etujen valvojana Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä takuuosuuksien omistajat. Toimintamme perustana ovat vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan määräykset, yhtiön sisäiset hallintoa koskevat ohjeistukset sekä soveltuvin osin yhtiöön määritellyt hyvää hallintotapaa koskevat corporate governance -hallintokoodin mukaiset suositukset. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme on annettu erillinen selvitys, joka sisältää ohjeistuksen sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja lähipiirioikeustoimista. Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Näihin kuuluvina hallitus on määritellyt yhtiön keskeisiksi toiminnoiksi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon, joiden tilan hallitus arvioi vuosittain. Muiksi keskeisiksi toiminnoiksi hallitus on määritellyt aktuaaritoiminnon, kirjanpidon, varainhoidon ja hallinnon. Hallitus antaa lausuntonsa myös raportoinnin riittävyydestä ja riippumattomuudesta. Jälkimmäisen arviointi perustuu raportointiprosessien kuvauksiin sekä sisäisen valvonnan myötä annettuihin selvityksiin. Uuden vakuutusyhtiölain sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti hallituksen vastuualue on merkittävä. Sen mukaisesti hallituksellemme on laadittu työjärjestys ja tehtävälista, jota hallitus toteuttaa vuosittaisessa toiminnassaan. 6.1 Yhtiön toimielimet Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2014 Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Markku Moilanen, Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kari Välimäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Kotoaro. Vuoden alussa päätetyn kokouskalenterin mukaisesti hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Toimitusjohtajana toimi Eero Ylä-Soininmäki saakka. Vuoden 2015 alusta työnsä aloittavaksi toimitusjohtajaksi hallitus nimesi KTM Arto Jurttilan kokouksessaan Hallituksen valiokunnat Hallituksella on ainoastaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita yhtiökokoukselle. 6.3 Lähipiirilainat ja -vastuut Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama ohjeistus lähipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty myös code of conduct -ohjeisiin. Tarkoituksena on, että menettelytavat ovat selkeitä ja valvottavissa. Myös tehtyjen toimien läpinäkyvyydestä huolehditaan. Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimitusjohtajan lupa ja myös henkilökuntalainat myöntää toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluvia oikeustoimia valvoo sisäinen tarkastus ja tehdyt oikeistoimet saatetaan hallitukselle tietoon vuosittain. 10

13 6.4 Konserni Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2014 ajan emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniimme kuuluivat Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma sekä Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa olemme käyttäneet hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot olemme kirjanneet konsernitilinpäätöksessä. 6.5 Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 -yhtiössä Pohjantähden omistus on noin 22 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi ei ole enää omistusyhteysyritys, sillä omistusosuutemme väheni tilikauden aikana noin 36 %:sta noin 17 %:iin. Yhtiöitä emme ole yhdistäneet konsernitilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 7 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 7.1 Takuuosuudet Takuupääoman määrä on euroa. Tämä vastaa 8064 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa kappaleelta. Takuupääoma on hankittu kokonaisuudessaan Pohjantähden omistukseen. Kahden ja alkaneiden suunnattujen euron takuuosuusantien puitteissa olemme myyneet takuuosuuksia mennessä asiakkaillemme yhteensä 234 kappaletta, yhteiseltä merkintähinnaltaan euroa. Omassa hallussamme on 7830 kappaletta takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Takuuosuudet omassa hallussa Edellisen kohdan mukaisesti meillä on omassa hallussamme 7830 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta Pohjantähden hallituksen jäsenelle on mennessä merkitty yksi B-sarjan takuuosuus, joka tuottaa yhteensä 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäväksi. 7.2 Hallituksen saamat valtuutukset ja niiden toteuttaminen vuonna Asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti Hallitus päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella toteuttaa kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. Yhden takuuosuuden merkintähinnaksi päätettiin euroa ja merkintäajaksi Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti toteuttaa toisen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. 11

14 Sen merkintäaika on ja yhden takuuosuuden merkintähinta sama kuin edellisessä annissa eli euroa. 7.3 Oma pääoma ja rahastot Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , , Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,28 euroa ( ,85 euroa vuonna 2013). Takuuosuuksien B-sarjan yhtiön ulkopuolisille omistajille maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Hallitus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville B-sarjan takuuosuuksille maksetaan korkoa 3,556 % eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti Euribor 12 kk lisättynä 3,0 % marginaalilla, euromääräisesti 8.321,04 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,65 euroa. Pohjantähden taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Maksuvalmiutemme on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyämme. 12

15 HALLINTO HALLITUS Eija Karivaara, Hämeenlinna Pentti Kotoaro, Helsinki, (puheenjohtaja) Markku Moilanen, Hämeenlinna Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun (varapuheenjohtaja) Kari Välimäki, Vantaa JOHTORYHMÄ Eero Ylä-Soininmäki, toimitusjohtaja saakka Arto Jurttila, toimitusjohtaja alkaen Petteri Holopainen, kehitysjohtaja Katja Kankaanpää-Uotila, johtaja, myynti Maarit Reunanen, tiedotus- ja henkilöstöjohtaja, markkinoinnin tuki Sari Styrman, johtaja, vakuutus- ja korvauspalvelut, yhtiön lakimies Olli-Pekka Seppälä, talousjohtaja, perintä Iiris Tuominen, compliance officer, hallituksen sihteeri Seppo Turunen, johtaja, hallinto, kiinteistöt, aktuaaritoimi, ict Arvo Juottonen, sisäinen tarkastaja (osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin) TILINTARKASTAJAT VARSINAISET: Satu Malmi, KHT Hannu Paunikallio KHT VARALLA: KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT 13

16 8 Vuosi 2015 on käynnistynyt onnistuneesti Taloudellinen ympäristö ei vuoden 2015 alkuviikkoina ole merkittävästi muuttunut edellisestä vuodesta. Vakuutustoimintamme kannalta oleellista on kehitys Suomessa. Sijoitustoimintamme on puolestaan hyvin riippuvainen kansainvälisten pääomamarkkinoiden liikkeistä. Ekonomistit ovat jatkuvasti joutuneet tarkentamaan alaspäin Suomen talouden kehitysnäkymiä. Talouden nousun käynnistymistä hidastavat varsinkin Venäjän kaupan lähes romahdusmainen lasku ja pitkittynyt lamaannus, Suomen julkisen sektorin uudistumishaasteet sekä liian harvat laajemmin uutta liiketoimintaa luovat innovaatiot. Työttömyys on edelleen kasvussa. Se ei ole toistaiseksi juurikaan lisännyt maksamattomien vakuutusmaksujen määrää eikä niiden siirtämistä perintään tai kirjaamista luottotappioiksi. Sijoitusmarkkinat ovat olleet alkuvuonna erittäin suosiolliset. Useiden pitkäaikaisten, hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden (mukaan lukien Suomi) liikkeellelaskemien joukkovelkakirjojen tuotot ovat tippuneet negatiivisiksi. Tuottojen laskua ovat kiihdyttäneet maaliskuun alkupuolelta lähtien Euroopan Keskuspankin käynnistämät ongelmaisten euromaiden (poislukien Kreikka) joukkovelkakirjalainojen tukiostot. Tämä on parantanut olemassa olevan joukkovelkakirjalainasalkun tuottoja. Myös osakekurssit ovat jatkaneet vuoden 2014 lopun kaltaista nousuaan. Sijoitusmarkkinoihin, erityisesti osakesijoituksiin, kumuloituu entistä suurempia riskejä ja uusille, edes kohtuullisen luottokelpoisuuden omaaville korkosijoituksille saatava tuotto on olematon. Siksi hyvästä alkuvuodesta huolimatta sijoitustoiminnan tulosnäkymät ovat haasteelliset. Olemme vuoden 2015 alussa käynnistäneet sijoitustoimintaamme liittyvän raportoinnin ja päätöksenteon uudistamisen Tavoitteita ja tekemistä Tavoittelemme edelleen vuonna 2015 maksutulomme kasvua. Uusi vuosi on lähtenyt liukkaasti liikkeelle. Myynti- ja asiakaspalvelutyössä toimivien aktiivisuus ja tulokset ovat olleet viime vuotta parempia. Maksutulon kasvutavoitettamme voidaankin pitää realistisena. Vahinkosuhteen uskomme pysyvän hallituksen meille asettaman pitkän aikavälin tavoitteen mukaisena. Alkuvuonna sattuneet muutamat isommat tulipalovahingot eivät muuta tätä ennustetta. Liikekulusuhteessa emme näe tapahtuvan suuria muutoksia vuoteen 2014 verrattuna. Kasvun varmistamiseksi myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstömme muuttaa kevään aikana entistä väljempiin tiloihin sekä Jyväskylässä että Vantaan Tikkurilassa. Yhteistyötä Aktia Henkivakuutus Oy:n, Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Veritas Eläkevakuutuksen kanssa kehitämme entistä tavoitehakuisempaan ja systemaattisempaan suuntaan Parempaa asiakaspalvelua tukevia hankkeita Viime vuonna käynnistämämme sähköisen asiakaspalvelun ensimmäinen vaihe on asiakkaiden käytössä maaliskuusta lähtien. Olemme jo aloittaneet seuraavien vaiheiden suunnittelun. Maksutulon kasvattaminen edellyttää henkilöstömme kannalta sujuvia ja asiakkaiden odotuksia vastaavia prosesseja. Vakuutus- ja korvauspalveluidemme parantamiseksi onkin meneillään useita hankkeita. 14

17 Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,29 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,58 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,91 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,15 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,54 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,21 Korvausvastuun muutos , ,38 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,44 Liikekulut , ,44 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,27 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,27 Muu kuin vakuutustekninen laskelma: Sijoitustoiminnan tuotot , ,21 Sijoitustoiminnan kulut , , , ,06 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot , ,00 Aikaisempien tilikausien verot , , , ,25 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta , ,96 Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen , ,96 Laskennallinen vero , ,15 Tilikauden voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta , ,81 Vähemmistöosuudet , ,80 Konsernin voitto (tappio) tilikaudelta , ,61 15

18 Tase Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , ,38 Ennakkomaksut , , , ,38 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,17 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, , , ,37 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,94 Rahoitusmarkkinavälineet , ,57 Kiinnelainasaamiset , ,00 Muut lainasaamiset , ,40 Talletukset , , , , , ,83 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,43 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,81 Muut saamiset , ,00 Laskennalliset verosaamiset , , , ,36 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,75 Tavaravarastot , , , ,29 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,98 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,30 Muut siirtosaamiset , , , ,27 Vastaavaa yhteensä , ,82 16

19 Tase Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , , , ,78 Muut rahastot , ,57 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,34 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , ,30 Vähemmistöosuus , ,15 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,77 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,46 Korvausvastuu , ,24 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,17 Tasoitusmäärä 0, , , ,70 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,07 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut velat , ,43 Laskennalliset verovelat , , , ,65 Siirtovelat , ,02 Vastattavaa yhtensä , ,82 17

20 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konserni Vakuutusmaksutulo Vahinkovakuutus EUR EUR Ensivakuutus Kotimaasta , ,71 ETA valtioista Muista valtioista Yhteensä , ,71 Jälleenvakuutus 3 158, ,58 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,29 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,79 Jakojärjestelmämaksut , ,00 Vakuutusmaksuvero , ,16 Palosuojelumaksu , ,74 Liikenneturvallisuusmaksu , ,85 Työturvallisuusmaksu , ,00 Muut julkiset maksut Yhteensä , ,54 18

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut

Muut tuotot Muut kulut 1012 N:o 260 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksut Muiden eläkkeiden vakuutusmaksut Jäsenten vakuutusmaksut Maksuperusteisista järjestelyistä

Lisätiedot

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos

Muut tuotot Muut kulut Ylijäämä (alijäämä) varsinaisesta toiminnasta Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos 2396 N:o 839 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) N:o 1263 3435 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19-20 Konsernin tuloslaskelman liitteet 21-23

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2012

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2012 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 15 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 16 Konsernin tase 17 18 Konsernin tuloslaskelman liitteet 19 21

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palvelev. yhtiö. Vuosikertomus 2011. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palvelev. yhtiö. Vuosikertomus 2011. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö a palvelev svakuut u yhtiö Vuosikertomus 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot