POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2014"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-14 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase Konsernin tuloslaskelman liitteet Konsernin taseen liitteet Konsernin tulosanalyysi ja tunnusluvut Rahoituslaskelma 25 Emoyhtiön tuloslaskelma 26 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tuloslaskelman liitteet Emoyhtiön taseen liitteet Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 38 Konsernin omaisuuden rasitteet 38 Omistukset muissa yrityksissä Pysyvät vastaavat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 42 Oman pääoman muutokset 43 Takuupääomaosuudet 44 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 45 Emoyhtiön tulosanalyysi ja tunnusluvut Tunnusluvut, emoyhtiö Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Riskit ja riskienhallinta Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset sekä tilinpäätösmerkintä 66 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 67

3 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

4 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Jatkuvaa kehitystä asiakkaidemme hyväksi Pohjantähdessä viime vuosi merkitsi vakaan kasvun, hallitusti riskiä ottavan sijoitustoiminnan sekä toiminnan kaikinpuolisen kehittämisen jatkumista. Maksutulomme kasvoi 10 %. Vakuutustoiminnassa toteutuneen korvausmenon suhde maksutuloon pysyi viime vuosien tasolla. Sijoitustemme tuotto parani loppuvuotta kohti, kun osakekurssit nousivat. 3,5 %:n tuottoa voidaan pitää sijoitussalkkumme rakenne huomioon ottaen tyydyttävänä, ja se ylittää selkeästi hallituksen yhtiön sijoitustoiminnalle asettaman pidemmän ajan 3 %:n tuottotavoitteen. Painotimme yhtiön toiminnan kehittämisessä sähköisten palvelujen monipuolistamista, jota myös asiakkaamme ovat meiltä erityisesti toivoneet. Kevään 2015 aikana asiakkaiden ja Pohjantähden välinen viestintä korvausasioissa sekä muussa yhteydenpidossa helpottuu ja systematisoituu viime vuoden kehitystyön ansiosta. 1.2 Asiakasmäärät, myynti ja maksutulo kasvoivat Uusmyyntimme kehittyi kuluneella tilikaudella hyvin. Sekä henkilöasiakas- että yrityssegmentissä myynti kasvoi 11 %:a. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 10 %. Teimme viime vuonna erinomaisen tuloksen yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa. Halumme palvella henkilökohtaisesti myös pieniä yrityksiä näkyi siirtoliiketuloksessa. Uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2014 pienyrityksiin. Myös henkilöasiakaspuolella henkilökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet sekä huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus ovat tuottaneet tulosta. Uusien asiakkaiden hankinnassa teemme jatkuvaa riskinvalintaa, jotta huolellisten omistaja-asiakkaidemme edut eivät vaarantuisi. Pohjantähti palvelee kokonaisvaltaisesti ja paikallisesti lähellä asiakasta. Asiantunteva korvauspalvelumme huolehtii siitä, että vahingon sattuessa asiakkaat saavat ripeästi asianmukaisen korvauksen. Vuoden 2014 aikana Seinäjoen konttori sekä Hämeenlinnan palvelukonttorit muuttivat uusiin tiloihin. Äänekosken palvelukonttorin henkilökunta muutti Jyväskylän konttoriin. 2

5 1.3 Yhteistyötä ja asiakasetuja Pohjantähden 119. toimintavuoden aikana asiakaspysyvyys parani entisestään. Olemme valinneet toimintatavaksemme hyvien asiakkaiden palkitsemisen. Huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus voi olla enimmillään jopa 30 %. Vuonna 2014 huolellisten asiakkaidemme vakuutusmaksuja alennettiin näiden bonusten perusteella yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Ajoneuvovakuutuksemme sallii Tähtikuljettajallemme yhden liikenne- tai törmäysvahingon ilman bonusmenetystä, kun kuljettajalla on takana kaksi vahingotonta vuotta 70 %:n bonuksilla. Toimintamallimme onnistumisesta kertoo se, että asiakkaamme ovat vieneet aktiivisesti eteenpäin viestiä Pohjantähdestä saamastaan hyvästä palvelusta. Vuoden 2014 aikana palkitsimme useita asiakkaitamme asiakassuosituksista. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia etuja. Yhteistyö kaikkien kumppaniemme kanssa jatkui ja tiivistyi vuonna Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppaneitamme olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä Veritas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntimme kasvoi vuonna 2014 selkeästi. Sen taustalla oli hyvä yhteistyö Aktia Henkivakuutus Oy:n kanssa. Emme edistäneet oman henkivakuutusyhtiön perustamista. YkkösBonus-kanta-asiakasohjelman päättyessä teimme yhteistyösopimuksen uuden PINS-etuohjelman kanssa. Sopimuksen myötä Pohjantähden asiakkaat voivat kerryttää pinssejä Pohjantähtiturva kodille -sopimuksensa vakuutusmaksuista. Myös FinnairPlus-yhteistyö jatkui asiakasetujen tarjoamisena. 1.4 Korvauksia asiakkaiden arjen turvaksi Pohjantähti haluaa tuoda turvallisuutta ja jatkuvuutta asiakkaidensa arkeen ja auttaa vakuutettuja silloin, kun vahinkoja tapahtuu. Paikallisilla palvelukonttoreilla sekä pääkonttorissa työskentelevän henkilöstömme yhteinen tavoite on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja asiantuntevasti niin vakuuttamiseen kuin korvaamiseenkin liittyvissä tilanteissa. Henkilöstömme suuri voimavara onkin monipuolinen ammattitaito. Asiakkaidemme valitseman räätälöidyn vakuutusturvan mukainen vakuutuskorvaus on heidän arkensa turvaaja. Vuonna 2014 korvauskehitys oli Pohjantähdessä normaali suhteessa maksutulon kasvuun. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa tapahtui hieman tavallista enemmän vahinkoja, ja uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmenon kasvu oli edellisvuotta suurempi. Yli euron vahinkoja tapahtui kuitenkin vain muutama. Myrskyjen aiheuttamat vahingot jäivät vuonna 2014 vähäisiksi. Lakisääteisissä vakuutuksissa suurvahinkojen määrä oli aiempien vuosien tasolla. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2014 olivat 64,7 M (63,0 M vuonna 2013), jossa oli kasvua 2,7 %. Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,3 M (3,6 M vuonna 2013). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 12,5 M (4,2 M vuonna 2013), eli muutos edelliseen vuoteen oli 197 %. Korvausvastuun kasvu johtui muun muassa kollektiivivarauksista ja laskuperusteiden muutoksista. Vuonna 2014 vakuutus- ja korvauspalveluprosessiemme automaatioaste parani ja valmistauduimme sähköisen asioinnin mahdollistamiin uusiin palvelumalleihin. Vakuutus- ja korvauspalveluissa tarkastelimme muutoinkin tuotannon palveluprosesseja. Rutiinitöiden vähentyminen vapauttaa jatkossa asiantuntijoitamme entistä enemmän vaativaan asiakaspalveluun, joka saadaan entistä sujuvammaksi. 3

6 Kuluvana vuonna jatkamme sähköisen palvelukanavan kehittämistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelua asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. 1.5 Sijoittamista nopeasti muuttuvilla markkinoilla Sijoitusmarkkinat sekä Suomessa että muualla olivat vuonna 2014 hyvin vaihtelevat. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus varsinkin Euroopassa aiheutti sijoitusmarkkinoilla levottomuutta. Lähes kaikki asiantuntijat joutuivat pitkin vuotta tarkistamaan ennusteitaan talouden elpymisestä alaspäin. Useiden maiden talouskehitys painui loppuvuonna jopa negatiiviseksi, huolimatta muun muassa öljyn hinnan romahdusmaisesta laskusta kesästä 2014 lähtien. Käytännössä vain Yhdysvaltojen taloudessa oli pysyvämpiä ja varmemmalla pohjalla olevia merkkejä elpymisestä, mikä näkyi erityisesti kohenevana työllisyytenä. Pitkittynyt talouden alamäki joka monissa Euroopan maissa kääntyi taantumaksi edellytti Euroopan Keskuspankilta taloutta tukevia toimenpiteitä. Näistä keskeisimmät olivat euron korkotason laskeminen edelleen lähes nollatasolle sekä merkittävät, varsinkin Etelä-Euroopan euromaiden joukkovelkakirjojen osto-operaatiot ja pankkien lainanantomahdollisuuksien varmistaminen. Pankit olivat varovaisia hyödyntämään Euroopan Keskuspankin tarjoamia elvytyskeinoja. Pankkien varovaisuutta lisäsivät kasvava ja pitkittyvä työttömyys sekä yritysten heikentyneet tulevaisuudennäkymät. Sijoitusmarkkinoilla vallitsi kaksi toisiinsa liittyvää trendiä. Yleinen korkotaso lähestyi kaikissa periodeissa nollaa. Parhaiden eurooppalaisten lainanottajien kuten Saksan valtion pitkäaikaisten velkakirjojen tuottoennuste oli jopa alle 0 %:ia. Sijoittajat halusivat ennen kaikkea varmistaa pääoman säilyvyyttä, eivätkä niinkään maksimoida pääomalle saatavaa tuottoa. Alentuneet korot, liikkeellä olevan rahan suuri määrä sekä uskottavien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden puute nostivat osakekursseja. Alenevien korkojen ja nousevien pörssikurssien ansiosta ja levottomista sijoitusmarkkinoista huolimatta monille sijoittajille vuosi 2014 oli varsin tuloksekas. Pohjantähden sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli 147,4 M (136,1 M vuonna 2013). Hallituksemme on asettanut sijoitustoiminnallemme selkeän tavoitteen. Sijoitusomaisuudelle saadun tuoton tulisi olla 3 % vuodessa, mukaan lukien sijoitusmarkkinoiden heilahteluiden vaikutus arvopapereiden tai kiinteistöjen arvoon. Vuonna 2014 saavutimme tämän tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotot olivat kirjanpidossa 4,7 M ja kulut 2,4 M. Sijoitusomaisuuden nettotuotot käyvin arvoin olivat 5,3 M, jolloin nettotuottoprosentti käyvin arvoin oli 3,5 %. Tulosta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Omaisuuserien painotuksissa emme tehneet vuoden 2014 aikana merkittäviä muutoksia. Osakepohjaisten sijoitusten osuutta vähensimme hieman. Vuoden lopussa se oli 14,05 % (14,33 % vuonna 2013). Osakemarkkinoiden voimakkaiden heilahtelujen vuoksi kasvatimme korkosijoituksia. Niiden osuus koko sijoitusomaisuudesta nousi noin 1 %-yksikköä hieman yli 62 %:iin. Kiinteistösijoitusten määrää nostivat sijoitukset kiinteistörahastoihin. Niiden arvo sijoitusomaisuudessa nousi 3,1 miljoonasta eurosta lähes 5,8 miljoonaan euroon. Omaisuuseristä selkeästi eniten tuottivat osakesijoitukset. Niiden tuotto oli lähes 9,5 % ja korkosijoitusten vajaa 3 %. 4

7 1.6 Liikekulut Merkittävä osa Pohjantähden toiminnan kuluista muodostuu henkilöstömme työpanoksesta valitulla henkilökohtaisen asiakaspalvelun mallilla. Kokonaisliikekulut olivat vuonna ,3 M, jossa kasvua edellisvuoteen oli 4,3 %. Kasvun tukemiseksi panostuksemme toiminnan ja järjestelmien kehittämiseen ovat suuria. Myös valmistautuminen Solvenssi II -lainsäädäntöön vaatii meiltä huomattavasti järjestelmäkehitystä ja muuta asiantuntijatyötä. 1.7 Toimintaamme kuvaavia lukuja Ensivakuutuksemme vakuutusmaksutulo oli 103,1 M (94,1 M vuonna 2013), ja kasvuksi muodostui 10 %. Samalla pääsimme uuteen kokoluokkaan ylittäessämme 100 miljoonan euron maksutulorajan. Korvauskulut olivat 74,0 M, joissa kasvua edellisvuoteen oli 16,2 %. Vahinkosuhteeksi muodostui 79,9 %. Vahinkosuhteeseen vaikutti merkittävästi diskonttokoron lasku 3,2 %:sta 2,6 %:iin. Vahinkosuhteemme jälleenvakuutus huomioituna oli 79,9 % (75,2 % vuonna 2013) ja liikekulusuhde 22,3 % (23,1 % vuonna 2013). Nämä kaksi keskeistä tunnuslukua yhdistävä mittari eli yhdistetty kulusuhde oli 102,2 % (98,3 % vuonna 2013). Taloussuhdanteen heikkeneminen ei heijastunut vakuutustoimintamme luottotappioihin vaan luottotappioita kirjasimme 0,6 M eli 0,2 M edellisvuotta vähemmän. Onnistunut asiakasvalinta oli yksi keskeinen elementti onnistumisessamme. Pidimme sijoitusriskin edelleen maltillisena kuten edelliselläkin tilikaudella. Näin tuotto-odotukset olivat maltilliset. Kokonaistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin kohtuullinen. Sijoitusten bruttotuotto oli 4,7 M (3,7 M vuonna 2013) ja nettotuotto 2,3 M (- 0,2 M vuonna 2013). Emoyhtiön tulos oli 1,0 M (2,3 M vuonna 2013) voitollinen. Vakuutusmaksutuotot olivat 92,5 M (84,6 M vuonna 2013) sisältäen luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen. 2 Kehitystyötä parempien palvelujen ja helpomman saavutettavuuden puolesta Vuosi 2014 oli Pohjantähdessä merkittävä toiminnan, tuotteiden ja järjestelmien kehittämisen vuosi. Yksi tärkeimmistä painopisteistämme olivat sähköiset palvelut sekä niihin liittyvät prosessit. Aloitimme sähköisen asiointipalvelun kehittämishankkeen, joka konkretisoitui useana rinnakkaisena osaprojektina. Ensimmäisen vaiheen tavoitteenamme on tarjota palveluja yhtiön olemassa oleville asiakkaille. Uuden sähköisen asiointipalvelun otamme käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Sähköisen asioinnin kehittämisen rinnalla panostimme merkittävästi myös tuotekehitykseen ja yhtiön tuotantoprosessien automatisointiin. Uusia tuotteita toimme tarjolle lemmikkieläinten ja hevosten vakuuttamiseen sekä ajoneuvo- ja henkilövakuuttamiseen. Yksi hienoimmista tuoteuutuuksista oli elinikäinen henkilövakuutus. Vuoden 2014 loppupuolella aloimme lisäksi kehittää maatilavakuutusasiakkaille uutta tuotekokonaisuutta, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Tarkasteluvuonna päivitimme tuotteiden, palvelujen, prosessien ja tietojärjestelmien kehitystä koskevia suunnitelmia. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmissa ja tavoitteissa näkyy aiempaa enemmän pidemmän aikavälin suunnittelu, jossa eri yksiköiden suunnitelmat tähtäävät yhteisiin 5

8 tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus antaa jatkossa aiempaa selkeämmät suuntaviivat sekä kehitysettä ICT-toiminnalle. Tietojärjestelmien kehittämisessä vuosi 2014 oli poikkeuksellisen merkityksellinen. Otimme ensiaskeleet uuden sukupolven järjestelmäkehityksessä, kun teimme muun muassa päätöksen vakuutusjärjestelmän teknisestä uudistamisesta. Loppuvuodesta aloitimme kattavan tietojärjestelmäarkkitehtuuriratkaisujen määrittelyn. Uusi arkkitehtuuri ohjaa kaikkea tulevaa järjestelmäkehitystä sekä integraatioita Pohjantähdessä. Pääsimme jo osittain kokeilemaan ja hyödyntämään uusia arkkitehtuuriratkaisuja sähköisen asioinnin kehittämisen yhteydessä. Olennaisena osana edellä mainittuun järjestelmäuudistukseen liittyy myös muutamien vanhojen järjestelmien hallittu alasajo ja niissä olevien tietojen konvertointi. Kokonaisuutena hyvin mittava järjestelmäuudistus jaksottuu useammalle vuodelle. Vuoden aikana toteutimme keskitetyn tietovaraston ensimmäisen vaiheen, joka saatiin pilottikäyttöön loppuvuodesta. Ensimmäisen vaiheen valmistuminen mahdollistaa yhtiön raportoinnin kehittämisen vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi tietovarasto palvelee asteittain sekä yhtiön johdon että eri liiketoimintayksiköiden vakuutusliiketoiminnan raportointiin liittyviä tarpeita. Loppuvuodesta 2014 aloitimme myös laajan ajoneuvovakuutusten sähköisen rekisteröinnin ja vakuuttamisen hankekokonaisuuden. Se on koko toimialan yhteinen ja edellyttää Pohjantähdeltä merkittävää työpanosta asiakkaiden rekisteröintipalvelujen sähköistämiseksi. Aloitimme myös valmistautumisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksiin, jotka liittyvät tapaturmavakuutuslain uudistumiseen alkaen. Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi toteutimme lukuisia pienempiä asiakokonaisuuksia ja valmistauduimme edelleen Solvenssi II -sääntelyn aiheuttamiin muutoksiin. Päivitimme niin ikään kehitys- ja ICT-toimintojen prosesseja ja toimintatapoja sekä niihin liittyvää dokumentointia. Harmonisoimme myös sisäisen valvonnan, raportoinnin sekä riskienhallinnan prosesseja ja ratkaisuja. Vuosi 2014 oli monelle asiantuntijalle uuden tien alku. Kehitys- ja ICT-yksiköiden henkilöstön työ on seuraavina vuosina poikkeuksellisen mielenkiintoista. Useat asiantuntijamme pääsevät asteittain mukaan uusien palvelujen, prosessien ja järjestelmien rakentamiseen ja sen myötä laajentamaan omaa ammattitaitoaan. Vuonna 2014 palkkasimme myös uusia kokeneita ammattilaisia tuomaan uutta sisältöä ja osaamista eri kehityshankkeisiimme. 3 Työtä yhtiön toiminnan ennustettavuuden varmistamiseksi 3.1 Riskienhallinta Pohjantähti on asiakkaidensa omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jolle asiakkaat ovat siirtäneet riskejään. Tämä asettaa erityisiä vaateita omalle riskienhallinnallemme. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että pystymme kaikissa olosuhteissa täyttämään lupauksemme. Osa näistä lupauksista ulottuu vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Meidän onkin varauduttava hyvin epätodennäköisiinkin tapahtumiin niin vahinkotapausten kuin yleisen taloudellisen kehityksen osalta. Riskienhallintamme lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Se määrittelee riskienhallinnan organisaation, periaatteet sekä keskeiset keinot. Vuosittain laadittavassa 6

9 riskienhallintasuunnitelmassa määrittelemme toimintamme konkreettiset tavoitteet ja sovellettavat valtuusrajat. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja valtuuksiensa puitteissa. Valmistaudumme aktiivisesti Solvenssi II -direktiivin riskienhallinnalle asettamiin uusiin vaatimuksiin. Osana tätä olemme tehostaneet riskienhallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät yksiköissä tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien toimintaan ja kehittämishankkeisiin. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Vakuutustoimintamme keskeiset riskit liittyvät hinnoitteluun ja vakuutettavien kohteiden valintaan. Keskitymme ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten perusriskien vakuuttamiseen, emmekä ota vastuullemme suuria emmekä harvinaisia riskejä. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat laadukas riskinvalinta ja riskinmukainen hinnoittelu. Suurvahinkojen varalta olemme järjestäneet jälleenvakuutuksen turvaavasti. Myös sijoitustoiminnassa harjoitamme maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Nykyisessä taloudellisessa ympäristössä markkinariskien hallinta on haastavaa. Riskien välttämiseksi olemme painottaneet korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Pohjantähden strategiset riskit liittyvät yhtiön asemaan muuttuvassa kilpailuympäristössä. Kilpailuympäristöä hallitsevat suuret finanssikonsernit vahvoine resursseineen. Vastauksena näihin haasteisiin kehitämme joustavia toimintamalleja, joissa verkkopalvelut täydentävät laajaa paikallista toimistoverkostoamme ja sen tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Uskomme asiakkaidemme arvostavan mahdollisuutta valita kussakin tilanteessa itselle parhaiten soveltuva palvelumuoto. Riskienhallinnastamme ja merkittävimmistä riskeistämme kerromme tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskit ja riskienhallinta. 3.2 Sisäinen valvonta ja compliance Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan esimerkiksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen käyttäminen taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyvien riskien hallinta sekä lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen. Osana sisäistä valvontaa meidän tulee järjestää muusta toiminnastamme eriytetty sisäinen tarkastus. Sen tehtävänä on auttaa hallitusta, toimitusjohtajaa sekä muuta johtoa organisaation toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus tarkasti muun muassa yhtiön valmistautumista Solvenssi II -järjestelmään, lakisääteisten vakuutusten korvaustoimintaa, kiinteistöjen vakuuttamiseen liittyvää vakuutuskäsittelyä sekä yhtiön projektisalkkua ja sen toteutumista. Tarkastuksissa ei ilmennyt merkittäviä puutteita toiminnassamme. Perustimme Pohjantähteen vuoden 2014 alussa compliance-toiminnon. Se toimii osana sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinnon järjestämistä. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä toimintaamme ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja sisäisiä ohjeistuksia. Lähtökohtana on, että lakien, viranomaismääräysten ja sääntöjen noudattaminen kaikilta osin on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. 7

10 4 Henkilöstö Compliance-toiminto toimii riippumattomana ja erillään muista toiminnoistamme. Se raportoi suoraan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Compliance officer koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista. Muu toimintoon osallistuva henkilöstö toimii muissa yksiköissä ja raportoi säännösten noudattamiseen liittyen compliance officerille. Kukin esimies vastaa oman vastuualueensa osalta ohjeistusten viemisestä organisaatioon ja valvoo yhtiön toiminnan perustana olevan ohjeistuksen noudattamista. Compliance-toiminnon valvojana toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on varmistua, että säännösten noudattamisen valvonta on tehokkaasti järjestetty, ja että noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat tiedossa ja hallinnassa. Compliance-vastuualueeseen olemme liittäneet myös sisäpiirihallinnon, lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet sekä eettiseen ohjeistukseen ja eturistiriitoihin liittyvät asiat. Pohjantähden henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan vuonna Vuoden lopussa yhtiössämme työskenteli 323 henkilöä (324 vuonna 2013), joista määräaikaisia oli 17 (14 vuonna 2013). Vuonna 2015 meidän on tarkoitus pitää henkilöstömäärämme edelleen lähes nykyisellään, rekrytointien painottuessa myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Jotta selviämme tavoittelemamme kasvun tuomasta lisätyöstä, on toimintojen tehostaminen rutiinitöitä automatisoimalla välttämätöntä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme vuonna 2014 oli 323 (329 vuonna 2013). Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolella Suomea. Henkilöstömme koulutus- ja ikäjakaumassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2014 aikana. Henkilöstöstä naisia on n. 67 % ja miehiä 33 %. Työntekijöidemme keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 45 v 6 kk. Joulukuussa 2014 palkitsimme koko henkilöstöä ylimääräisellä jouluaaton aattoon sijoittuneella palkallisella vapaalla. Ehtona ylimääräiselle palkalliselle vapaalle oli loppuvuodelle asetettujen asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvien tavoitteiden täyttyminen. Vuonna 2014 Pohjantähdessä ei ollut erillistä tulospalkkiojärjestelmää. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet seuraavasti: 2014: : : Vuotta 2014 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta on kuvattu tarkemmin erillisessä henkilöstöraportissa. 8

11 Henkilöstömäärän kehitys Yhteiskuntavastuu Pohjantähti toteuttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessään. Keskinäisenä yhtiönä siirrämme tuloksellisen toimintamme omistaja-asiakkaidemme hyväksi palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä asiakasetujen muodossa. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyiset vakuutusmaksut sekä erilaiset turvan laajennukset, jotka lisäämme asiakkaan vakuutusturvaan veloituksetta. Hintamuutokset pyrimme pitämään maltillisina. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, yhtiön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa, joka perustuu corporate governancen tarkoittamiin hallintokoodeihin. Olemme poliittisesti sitoutumaton yhtiö, emmekä anna vaalitukea. Pohjantähden edustajia on alan järjestöissä sekä muissa yhteiskunnallisissa organisaatioissa vaikuttamassa toimintaympäristömme myönteiseen kehitykseen. Sijoitamme vain eettisesti hyväksyttäviin sijoituskohteisiin ja teemme yhteistyötä vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset periaatteet. Olemme tarjonneet henkilöstöllemme turvallisen työpaikan myös taantuman aikana. Arvostamme pitkää työkokemusta, mutta tarjoamme mahdollisuuksia myös alasta kiinnostuneille nuorille henkilöille. Tarjoamme henkilöstöllemme kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstöä työkyvyn ylläpidossa erilaisin toimenpitein. Mottonamme on ollut jo vuosia Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Keskinäisenä, asiakasomistajiemme eduista huolehtivana yhtiönä hyväntekeväisyyteen kohdistamamme varat ovat vähäisiä. Vuonna 2014 tuimme OmaKamu-yhdistystä, joka toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 9

12 6 Hallinto omistajien etujen valvojana Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä takuuosuuksien omistajat. Toimintamme perustana ovat vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan määräykset, yhtiön sisäiset hallintoa koskevat ohjeistukset sekä soveltuvin osin yhtiöön määritellyt hyvää hallintotapaa koskevat corporate governance -hallintokoodin mukaiset suositukset. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme on annettu erillinen selvitys, joka sisältää ohjeistuksen sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja lähipiirioikeustoimista. Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Näihin kuuluvina hallitus on määritellyt yhtiön keskeisiksi toiminnoiksi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon, joiden tilan hallitus arvioi vuosittain. Muiksi keskeisiksi toiminnoiksi hallitus on määritellyt aktuaaritoiminnon, kirjanpidon, varainhoidon ja hallinnon. Hallitus antaa lausuntonsa myös raportoinnin riittävyydestä ja riippumattomuudesta. Jälkimmäisen arviointi perustuu raportointiprosessien kuvauksiin sekä sisäisen valvonnan myötä annettuihin selvityksiin. Uuden vakuutusyhtiölain sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti hallituksen vastuualue on merkittävä. Sen mukaisesti hallituksellemme on laadittu työjärjestys ja tehtävälista, jota hallitus toteuttaa vuosittaisessa toiminnassaan. 6.1 Yhtiön toimielimet Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2014 Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Markku Moilanen, Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kari Välimäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Kotoaro. Vuoden alussa päätetyn kokouskalenterin mukaisesti hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Toimitusjohtajana toimi Eero Ylä-Soininmäki saakka. Vuoden 2015 alusta työnsä aloittavaksi toimitusjohtajaksi hallitus nimesi KTM Arto Jurttilan kokouksessaan Hallituksen valiokunnat Hallituksella on ainoastaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita yhtiökokoukselle. 6.3 Lähipiirilainat ja -vastuut Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama ohjeistus lähipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty myös code of conduct -ohjeisiin. Tarkoituksena on, että menettelytavat ovat selkeitä ja valvottavissa. Myös tehtyjen toimien läpinäkyvyydestä huolehditaan. Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimitusjohtajan lupa ja myös henkilökuntalainat myöntää toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluvia oikeustoimia valvoo sisäinen tarkastus ja tehdyt oikeistoimet saatetaan hallitukselle tietoon vuosittain. 10

13 6.4 Konserni Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2014 ajan emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniimme kuuluivat Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma sekä Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa olemme käyttäneet hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot olemme kirjanneet konsernitilinpäätöksessä. 6.5 Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 -yhtiössä Pohjantähden omistus on noin 22 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi ei ole enää omistusyhteysyritys, sillä omistusosuutemme väheni tilikauden aikana noin 36 %:sta noin 17 %:iin. Yhtiöitä emme ole yhdistäneet konsernitilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 7 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 7.1 Takuuosuudet Takuupääoman määrä on euroa. Tämä vastaa 8064 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa kappaleelta. Takuupääoma on hankittu kokonaisuudessaan Pohjantähden omistukseen. Kahden ja alkaneiden suunnattujen euron takuuosuusantien puitteissa olemme myyneet takuuosuuksia mennessä asiakkaillemme yhteensä 234 kappaletta, yhteiseltä merkintähinnaltaan euroa. Omassa hallussamme on 7830 kappaletta takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Takuuosuudet omassa hallussa Edellisen kohdan mukaisesti meillä on omassa hallussamme 7830 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta Pohjantähden hallituksen jäsenelle on mennessä merkitty yksi B-sarjan takuuosuus, joka tuottaa yhteensä 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäväksi. 7.2 Hallituksen saamat valtuutukset ja niiden toteuttaminen vuonna Asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti Hallitus päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella toteuttaa kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. Yhden takuuosuuden merkintähinnaksi päätettiin euroa ja merkintäajaksi Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti toteuttaa toisen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. 11

14 Sen merkintäaika on ja yhden takuuosuuden merkintähinta sama kuin edellisessä annissa eli euroa. 7.3 Oma pääoma ja rahastot Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , , Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,28 euroa ( ,85 euroa vuonna 2013). Takuuosuuksien B-sarjan yhtiön ulkopuolisille omistajille maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Hallitus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville B-sarjan takuuosuuksille maksetaan korkoa 3,556 % eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti Euribor 12 kk lisättynä 3,0 % marginaalilla, euromääräisesti 8.321,04 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,65 euroa. Pohjantähden taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Maksuvalmiutemme on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyämme. 12

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2013 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-17 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 18 Konsernin tase 19-20 Konsernin tuloslaskelman liitteet 21-23

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2012

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2012 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 15 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 16 Konsernin tase 17 18 Konsernin tuloslaskelman liitteet 19 21

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase 12 Emoyhtiön

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös

3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 10 Tase 13 Emoyhtiön rahoituslaskelma

Lisätiedot

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut

Sisällys. 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut FENNIA-RYHMÄ 2000 Sisällys 02 Fennia-ryhmän yhtiöt 03 Avainluvut Yrittäjäin Fennia 04 Toimitusjohtajan katsaus 06 Hallinto 08 Tilinpäätös 31 Tulosanalyysi 32 Henkilöstö Henki-Fennia 34 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Sisältö 3 11 12 14 17 27 29 33 34 35 36 39 41 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liitetiedot Riskienhallinta

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

FENNIA HENKI-FENNIA ELÄKE-FENNIA FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36

FENNIA HENKI-FENNIA ELÄKE-FENNIA FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36 FENNIA-RYHMÄ 2001 S I S Ä L T Ö FENNIA-RYHMÄN YHTIÖT 4 AVAINLUVUT 2001 5 FENNIA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLINTO 9 TILINPÄÄTÖS 11 YRITYSANALYYSI 36 HENKILÖSTÖ 37 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 40 HENKI-FENNIA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998

TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 TAPIOLA-YHTIÖT VUOSIKERTOMUS 1998 S ISÄLTÖ Avaintietoja Tapiolasta... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 1 Vahinko-Tapiola... 7 Toimintakertomus... 10 Tuloslaskelma... 19 Tase... 26 2 Eläke-Tapiola... 43 Toimintakertomus...

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- TASEKIRJA 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 4. Pohjola lyhyesti 5. Hallituksen toimintakertomus 7. Rahoituslaskelma 25. Konsernituloslaskelma 26.

Toimitusjohtajan katsaus 4. Pohjola lyhyesti 5. Hallituksen toimintakertomus 7. Rahoituslaskelma 25. Konsernituloslaskelma 26. Tilinpäätös 2003 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 4 Pohjola lyhyesti 5 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus 7 Avaintietoja 13 Rahoituslaskelma 25 Konsernituloslaskelma 26 Konsernitase 28 Emoyhtiön

Lisätiedot