POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2014"

Transkriptio

1 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-14 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase Konsernin tuloslaskelman liitteet Konsernin taseen liitteet Konsernin tulosanalyysi ja tunnusluvut Rahoituslaskelma 25 Emoyhtiön tuloslaskelma 26 Emoyhtiön tase Emoyhtiön tuloslaskelman liitteet Emoyhtiön taseen liitteet Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 38 Konsernin omaisuuden rasitteet 38 Omistukset muissa yrityksissä Pysyvät vastaavat Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 42 Oman pääoman muutokset 43 Takuupääomaosuudet 44 Vakavaraisuutta koskevat liitetiedot 45 Emoyhtiön tulosanalyysi ja tunnusluvut Tunnusluvut, emoyhtiö Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Riskit ja riskienhallinta Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset sekä tilinpäätösmerkintä 66 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 67

3 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

4 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1 Jatkuvaa kehitystä asiakkaidemme hyväksi Pohjantähdessä viime vuosi merkitsi vakaan kasvun, hallitusti riskiä ottavan sijoitustoiminnan sekä toiminnan kaikinpuolisen kehittämisen jatkumista. Maksutulomme kasvoi 10 %. Vakuutustoiminnassa toteutuneen korvausmenon suhde maksutuloon pysyi viime vuosien tasolla. Sijoitustemme tuotto parani loppuvuotta kohti, kun osakekurssit nousivat. 3,5 %:n tuottoa voidaan pitää sijoitussalkkumme rakenne huomioon ottaen tyydyttävänä, ja se ylittää selkeästi hallituksen yhtiön sijoitustoiminnalle asettaman pidemmän ajan 3 %:n tuottotavoitteen. Painotimme yhtiön toiminnan kehittämisessä sähköisten palvelujen monipuolistamista, jota myös asiakkaamme ovat meiltä erityisesti toivoneet. Kevään 2015 aikana asiakkaiden ja Pohjantähden välinen viestintä korvausasioissa sekä muussa yhteydenpidossa helpottuu ja systematisoituu viime vuoden kehitystyön ansiosta. 1.2 Asiakasmäärät, myynti ja maksutulo kasvoivat Uusmyyntimme kehittyi kuluneella tilikaudella hyvin. Sekä henkilöasiakas- että yrityssegmentissä myynti kasvoi 11 %:a. Vakuutusmaksutulo kasvoi noin 10 %. Teimme viime vuonna erinomaisen tuloksen yritysten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirroissa. Halumme palvella henkilökohtaisesti myös pieniä yrityksiä näkyi siirtoliiketuloksessa. Uusasiakashankinta painottuikin vuonna 2014 pienyrityksiin. Myös henkilöasiakaspuolella henkilökohtainen palvelu, hyvät tuoteominaisuudet sekä huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus ovat tuottaneet tulosta. Uusien asiakkaiden hankinnassa teemme jatkuvaa riskinvalintaa, jotta huolellisten omistaja-asiakkaidemme edut eivät vaarantuisi. Pohjantähti palvelee kokonaisvaltaisesti ja paikallisesti lähellä asiakasta. Asiantunteva korvauspalvelumme huolehtii siitä, että vahingon sattuessa asiakkaat saavat ripeästi asianmukaisen korvauksen. Vuoden 2014 aikana Seinäjoen konttori sekä Hämeenlinnan palvelukonttorit muuttivat uusiin tiloihin. Äänekosken palvelukonttorin henkilökunta muutti Jyväskylän konttoriin. 2

5 1.3 Yhteistyötä ja asiakasetuja Pohjantähden 119. toimintavuoden aikana asiakaspysyvyys parani entisestään. Olemme valinneet toimintatavaksemme hyvien asiakkaiden palkitsemisen. Huolellisen asiakkaan kotivakuutuksen bonusalennus voi olla enimmillään jopa 30 %. Vuonna 2014 huolellisten asiakkaidemme vakuutusmaksuja alennettiin näiden bonusten perusteella yhteensä viidellä miljoonalla eurolla. Ajoneuvovakuutuksemme sallii Tähtikuljettajallemme yhden liikenne- tai törmäysvahingon ilman bonusmenetystä, kun kuljettajalla on takana kaksi vahingotonta vuotta 70 %:n bonuksilla. Toimintamallimme onnistumisesta kertoo se, että asiakkaamme ovat vieneet aktiivisesti eteenpäin viestiä Pohjantähdestä saamastaan hyvästä palvelusta. Vuoden 2014 aikana palkitsimme useita asiakkaitamme asiakassuosituksista. Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia etuja. Yhteistyö kaikkien kumppaniemme kanssa jatkui ja tiivistyi vuonna Lakisääteisessä eläkevakuuttamisessa yhteistyökumppaneitamme olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä Veritas Eläkevakuutus. Henkivakuutusmyyntimme kasvoi vuonna 2014 selkeästi. Sen taustalla oli hyvä yhteistyö Aktia Henkivakuutus Oy:n kanssa. Emme edistäneet oman henkivakuutusyhtiön perustamista. YkkösBonus-kanta-asiakasohjelman päättyessä teimme yhteistyösopimuksen uuden PINS-etuohjelman kanssa. Sopimuksen myötä Pohjantähden asiakkaat voivat kerryttää pinssejä Pohjantähtiturva kodille -sopimuksensa vakuutusmaksuista. Myös FinnairPlus-yhteistyö jatkui asiakasetujen tarjoamisena. 1.4 Korvauksia asiakkaiden arjen turvaksi Pohjantähti haluaa tuoda turvallisuutta ja jatkuvuutta asiakkaidensa arkeen ja auttaa vakuutettuja silloin, kun vahinkoja tapahtuu. Paikallisilla palvelukonttoreilla sekä pääkonttorissa työskentelevän henkilöstömme yhteinen tavoite on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja asiantuntevasti niin vakuuttamiseen kuin korvaamiseenkin liittyvissä tilanteissa. Henkilöstömme suuri voimavara onkin monipuolinen ammattitaito. Asiakkaidemme valitseman räätälöidyn vakuutusturvan mukainen vakuutuskorvaus on heidän arkensa turvaaja. Vuonna 2014 korvauskehitys oli Pohjantähdessä normaali suhteessa maksutulon kasvuun. Vapaaehtoisissa vakuutuksissa tapahtui hieman tavallista enemmän vahinkoja, ja uusista suurvahingoista aiheutuva korvausmenon kasvu oli edellisvuotta suurempi. Yli euron vahinkoja tapahtui kuitenkin vain muutama. Myrskyjen aiheuttamat vahingot jäivät vuonna 2014 vähäisiksi. Lakisääteisissä vakuutuksissa suurvahinkojen määrä oli aiempien vuosien tasolla. Pohjantähden asiakkailleen maksamat korvaukset vuonna 2014 olivat 64,7 M (63,0 M vuonna 2013), jossa oli kasvua 2,7 %. Jälleenvakuutuksen osuus maksetuista korvauksista oli 3,3 M (3,6 M vuonna 2013). Korvausvastuun muutos jälleenvakuutus huomioiden oli 12,5 M (4,2 M vuonna 2013), eli muutos edelliseen vuoteen oli 197 %. Korvausvastuun kasvu johtui muun muassa kollektiivivarauksista ja laskuperusteiden muutoksista. Vuonna 2014 vakuutus- ja korvauspalveluprosessiemme automaatioaste parani ja valmistauduimme sähköisen asioinnin mahdollistamiin uusiin palvelumalleihin. Vakuutus- ja korvauspalveluissa tarkastelimme muutoinkin tuotannon palveluprosesseja. Rutiinitöiden vähentyminen vapauttaa jatkossa asiantuntijoitamme entistä enemmän vaativaan asiakaspalveluun, joka saadaan entistä sujuvammaksi. 3

6 Kuluvana vuonna jatkamme sähköisen palvelukanavan kehittämistä. Haluamme tarjota asiakkaillemme palvelua asiakkaan itse valitsemassa palvelukanavassa. 1.5 Sijoittamista nopeasti muuttuvilla markkinoilla Sijoitusmarkkinat sekä Suomessa että muualla olivat vuonna 2014 hyvin vaihtelevat. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuus varsinkin Euroopassa aiheutti sijoitusmarkkinoilla levottomuutta. Lähes kaikki asiantuntijat joutuivat pitkin vuotta tarkistamaan ennusteitaan talouden elpymisestä alaspäin. Useiden maiden talouskehitys painui loppuvuonna jopa negatiiviseksi, huolimatta muun muassa öljyn hinnan romahdusmaisesta laskusta kesästä 2014 lähtien. Käytännössä vain Yhdysvaltojen taloudessa oli pysyvämpiä ja varmemmalla pohjalla olevia merkkejä elpymisestä, mikä näkyi erityisesti kohenevana työllisyytenä. Pitkittynyt talouden alamäki joka monissa Euroopan maissa kääntyi taantumaksi edellytti Euroopan Keskuspankilta taloutta tukevia toimenpiteitä. Näistä keskeisimmät olivat euron korkotason laskeminen edelleen lähes nollatasolle sekä merkittävät, varsinkin Etelä-Euroopan euromaiden joukkovelkakirjojen osto-operaatiot ja pankkien lainanantomahdollisuuksien varmistaminen. Pankit olivat varovaisia hyödyntämään Euroopan Keskuspankin tarjoamia elvytyskeinoja. Pankkien varovaisuutta lisäsivät kasvava ja pitkittyvä työttömyys sekä yritysten heikentyneet tulevaisuudennäkymät. Sijoitusmarkkinoilla vallitsi kaksi toisiinsa liittyvää trendiä. Yleinen korkotaso lähestyi kaikissa periodeissa nollaa. Parhaiden eurooppalaisten lainanottajien kuten Saksan valtion pitkäaikaisten velkakirjojen tuottoennuste oli jopa alle 0 %:ia. Sijoittajat halusivat ennen kaikkea varmistaa pääoman säilyvyyttä, eivätkä niinkään maksimoida pääomalle saatavaa tuottoa. Alentuneet korot, liikkeellä olevan rahan suuri määrä sekä uskottavien vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden puute nostivat osakekursseja. Alenevien korkojen ja nousevien pörssikurssien ansiosta ja levottomista sijoitusmarkkinoista huolimatta monille sijoittajille vuosi 2014 oli varsin tuloksekas. Pohjantähden sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli 147,4 M (136,1 M vuonna 2013). Hallituksemme on asettanut sijoitustoiminnallemme selkeän tavoitteen. Sijoitusomaisuudelle saadun tuoton tulisi olla 3 % vuodessa, mukaan lukien sijoitusmarkkinoiden heilahteluiden vaikutus arvopapereiden tai kiinteistöjen arvoon. Vuonna 2014 saavutimme tämän tavoitteen. Sijoitustoiminnan tuotot olivat kirjanpidossa 4,7 M ja kulut 2,4 M. Sijoitusomaisuuden nettotuotot käyvin arvoin olivat 5,3 M, jolloin nettotuottoprosentti käyvin arvoin oli 3,5 %. Tulosta voidaan pitää vähintäänkin tyydyttävänä. Omaisuuserien painotuksissa emme tehneet vuoden 2014 aikana merkittäviä muutoksia. Osakepohjaisten sijoitusten osuutta vähensimme hieman. Vuoden lopussa se oli 14,05 % (14,33 % vuonna 2013). Osakemarkkinoiden voimakkaiden heilahtelujen vuoksi kasvatimme korkosijoituksia. Niiden osuus koko sijoitusomaisuudesta nousi noin 1 %-yksikköä hieman yli 62 %:iin. Kiinteistösijoitusten määrää nostivat sijoitukset kiinteistörahastoihin. Niiden arvo sijoitusomaisuudessa nousi 3,1 miljoonasta eurosta lähes 5,8 miljoonaan euroon. Omaisuuseristä selkeästi eniten tuottivat osakesijoitukset. Niiden tuotto oli lähes 9,5 % ja korkosijoitusten vajaa 3 %. 4

7 1.6 Liikekulut Merkittävä osa Pohjantähden toiminnan kuluista muodostuu henkilöstömme työpanoksesta valitulla henkilökohtaisen asiakaspalvelun mallilla. Kokonaisliikekulut olivat vuonna ,3 M, jossa kasvua edellisvuoteen oli 4,3 %. Kasvun tukemiseksi panostuksemme toiminnan ja järjestelmien kehittämiseen ovat suuria. Myös valmistautuminen Solvenssi II -lainsäädäntöön vaatii meiltä huomattavasti järjestelmäkehitystä ja muuta asiantuntijatyötä. 1.7 Toimintaamme kuvaavia lukuja Ensivakuutuksemme vakuutusmaksutulo oli 103,1 M (94,1 M vuonna 2013), ja kasvuksi muodostui 10 %. Samalla pääsimme uuteen kokoluokkaan ylittäessämme 100 miljoonan euron maksutulorajan. Korvauskulut olivat 74,0 M, joissa kasvua edellisvuoteen oli 16,2 %. Vahinkosuhteeksi muodostui 79,9 %. Vahinkosuhteeseen vaikutti merkittävästi diskonttokoron lasku 3,2 %:sta 2,6 %:iin. Vahinkosuhteemme jälleenvakuutus huomioituna oli 79,9 % (75,2 % vuonna 2013) ja liikekulusuhde 22,3 % (23,1 % vuonna 2013). Nämä kaksi keskeistä tunnuslukua yhdistävä mittari eli yhdistetty kulusuhde oli 102,2 % (98,3 % vuonna 2013). Taloussuhdanteen heikkeneminen ei heijastunut vakuutustoimintamme luottotappioihin vaan luottotappioita kirjasimme 0,6 M eli 0,2 M edellisvuotta vähemmän. Onnistunut asiakasvalinta oli yksi keskeinen elementti onnistumisessamme. Pidimme sijoitusriskin edelleen maltillisena kuten edelliselläkin tilikaudella. Näin tuotto-odotukset olivat maltilliset. Kokonaistulos bruttomääräisesti oli sijoitussalkun riskiin nähden kuitenkin kohtuullinen. Sijoitusten bruttotuotto oli 4,7 M (3,7 M vuonna 2013) ja nettotuotto 2,3 M (- 0,2 M vuonna 2013). Emoyhtiön tulos oli 1,0 M (2,3 M vuonna 2013) voitollinen. Vakuutusmaksutuotot olivat 92,5 M (84,6 M vuonna 2013) sisältäen luottotappiot ja vakuutusmaksuvastuun muutoksen. 2 Kehitystyötä parempien palvelujen ja helpomman saavutettavuuden puolesta Vuosi 2014 oli Pohjantähdessä merkittävä toiminnan, tuotteiden ja järjestelmien kehittämisen vuosi. Yksi tärkeimmistä painopisteistämme olivat sähköiset palvelut sekä niihin liittyvät prosessit. Aloitimme sähköisen asiointipalvelun kehittämishankkeen, joka konkretisoitui useana rinnakkaisena osaprojektina. Ensimmäisen vaiheen tavoitteenamme on tarjota palveluja yhtiön olemassa oleville asiakkaille. Uuden sähköisen asiointipalvelun otamme käyttöön vuoden 2015 alkupuolella. Sähköisen asioinnin kehittämisen rinnalla panostimme merkittävästi myös tuotekehitykseen ja yhtiön tuotantoprosessien automatisointiin. Uusia tuotteita toimme tarjolle lemmikkieläinten ja hevosten vakuuttamiseen sekä ajoneuvo- ja henkilövakuuttamiseen. Yksi hienoimmista tuoteuutuuksista oli elinikäinen henkilövakuutus. Vuoden 2014 loppupuolella aloimme lisäksi kehittää maatilavakuutusasiakkaille uutta tuotekokonaisuutta, joka valmistuu vuoden 2015 aikana. Tarkasteluvuonna päivitimme tuotteiden, palvelujen, prosessien ja tietojärjestelmien kehitystä koskevia suunnitelmia. Vuoden 2015 toimintasuunnitelmissa ja tavoitteissa näkyy aiempaa enemmän pidemmän aikavälin suunnittelu, jossa eri yksiköiden suunnitelmat tähtäävät yhteisiin 5

8 tavoitteisiin. Suunnitelmallisuus antaa jatkossa aiempaa selkeämmät suuntaviivat sekä kehitysettä ICT-toiminnalle. Tietojärjestelmien kehittämisessä vuosi 2014 oli poikkeuksellisen merkityksellinen. Otimme ensiaskeleet uuden sukupolven järjestelmäkehityksessä, kun teimme muun muassa päätöksen vakuutusjärjestelmän teknisestä uudistamisesta. Loppuvuodesta aloitimme kattavan tietojärjestelmäarkkitehtuuriratkaisujen määrittelyn. Uusi arkkitehtuuri ohjaa kaikkea tulevaa järjestelmäkehitystä sekä integraatioita Pohjantähdessä. Pääsimme jo osittain kokeilemaan ja hyödyntämään uusia arkkitehtuuriratkaisuja sähköisen asioinnin kehittämisen yhteydessä. Olennaisena osana edellä mainittuun järjestelmäuudistukseen liittyy myös muutamien vanhojen järjestelmien hallittu alasajo ja niissä olevien tietojen konvertointi. Kokonaisuutena hyvin mittava järjestelmäuudistus jaksottuu useammalle vuodelle. Vuoden aikana toteutimme keskitetyn tietovaraston ensimmäisen vaiheen, joka saatiin pilottikäyttöön loppuvuodesta. Ensimmäisen vaiheen valmistuminen mahdollistaa yhtiön raportoinnin kehittämisen vuoden 2015 alusta alkaen. Uusi tietovarasto palvelee asteittain sekä yhtiön johdon että eri liiketoimintayksiköiden vakuutusliiketoiminnan raportointiin liittyviä tarpeita. Loppuvuodesta 2014 aloitimme myös laajan ajoneuvovakuutusten sähköisen rekisteröinnin ja vakuuttamisen hankekokonaisuuden. Se on koko toimialan yhteinen ja edellyttää Pohjantähdeltä merkittävää työpanosta asiakkaiden rekisteröintipalvelujen sähköistämiseksi. Aloitimme myös valmistautumisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen muutoksiin, jotka liittyvät tapaturmavakuutuslain uudistumiseen alkaen. Edellä mainittujen kehityskohteiden lisäksi toteutimme lukuisia pienempiä asiakokonaisuuksia ja valmistauduimme edelleen Solvenssi II -sääntelyn aiheuttamiin muutoksiin. Päivitimme niin ikään kehitys- ja ICT-toimintojen prosesseja ja toimintatapoja sekä niihin liittyvää dokumentointia. Harmonisoimme myös sisäisen valvonnan, raportoinnin sekä riskienhallinnan prosesseja ja ratkaisuja. Vuosi 2014 oli monelle asiantuntijalle uuden tien alku. Kehitys- ja ICT-yksiköiden henkilöstön työ on seuraavina vuosina poikkeuksellisen mielenkiintoista. Useat asiantuntijamme pääsevät asteittain mukaan uusien palvelujen, prosessien ja järjestelmien rakentamiseen ja sen myötä laajentamaan omaa ammattitaitoaan. Vuonna 2014 palkkasimme myös uusia kokeneita ammattilaisia tuomaan uutta sisältöä ja osaamista eri kehityshankkeisiimme. 3 Työtä yhtiön toiminnan ennustettavuuden varmistamiseksi 3.1 Riskienhallinta Pohjantähti on asiakkaidensa omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jolle asiakkaat ovat siirtäneet riskejään. Tämä asettaa erityisiä vaateita omalle riskienhallinnallemme. Asiakkaiden tulee voida luottaa siihen, että pystymme kaikissa olosuhteissa täyttämään lupauksemme. Osa näistä lupauksista ulottuu vuosikymmeniksi tulevaisuuteen. Meidän onkin varauduttava hyvin epätodennäköisiinkin tapahtumiin niin vahinkotapausten kuin yleisen taloudellisen kehityksen osalta. Riskienhallintamme lähtökohtana on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Se määrittelee riskienhallinnan organisaation, periaatteet sekä keskeiset keinot. Vuosittain laadittavassa 6

9 riskienhallintasuunnitelmassa määrittelemme toimintamme konkreettiset tavoitteet ja sovellettavat valtuusrajat. Riskienhallinnan järjestämisestä vastaa kukin esimies omalla vastuualueellaan hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja valtuuksiensa puitteissa. Valmistaudumme aktiivisesti Solvenssi II -direktiivin riskienhallinnalle asettamiin uusiin vaatimuksiin. Osana tätä olemme tehostaneet riskienhallintaa viemällä sitä systemaattisesti osaksi koko organisaation toimintaa. Merkittävimmät yksiköissä tunnistetut operatiiviset riskit liittyvät tietojärjestelmien toimintaan ja kehittämishankkeisiin. Merkittäviä riskitoteutumia ei ole ollut. Vakuutustoimintamme keskeiset riskit liittyvät hinnoitteluun ja vakuutettavien kohteiden valintaan. Keskitymme ensisijaisesti yksityistalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten perusriskien vakuuttamiseen, emmekä ota vastuullemme suuria emmekä harvinaisia riskejä. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat laadukas riskinvalinta ja riskinmukainen hinnoittelu. Suurvahinkojen varalta olemme järjestäneet jälleenvakuutuksen turvaavasti. Myös sijoitustoiminnassa harjoitamme maltillista riskinottoa pyrkien tasaiseen tuottoon. Nykyisessä taloudellisessa ympäristössä markkinariskien hallinta on haastavaa. Riskien välttämiseksi olemme painottaneet korko- ja kiinteistösijoituksia ottaen osakeriskiä vain rajoitetusti ja hajauttaen. Pohjantähden strategiset riskit liittyvät yhtiön asemaan muuttuvassa kilpailuympäristössä. Kilpailuympäristöä hallitsevat suuret finanssikonsernit vahvoine resursseineen. Vastauksena näihin haasteisiin kehitämme joustavia toimintamalleja, joissa verkkopalvelut täydentävät laajaa paikallista toimistoverkostoamme ja sen tarjoamaa henkilökohtaista palvelua. Uskomme asiakkaidemme arvostavan mahdollisuutta valita kussakin tilanteessa itselle parhaiten soveltuva palvelumuoto. Riskienhallinnastamme ja merkittävimmistä riskeistämme kerromme tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa Riskit ja riskienhallinta. 3.2 Sisäinen valvonta ja compliance Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan esimerkiksi asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen käyttäminen taloudellisesti ja tehokkaasti, toimintaan liittyvien riskien hallinta sekä lakien, määräysten ja ohjeiden noudattaminen. Osana sisäistä valvontaa meidän tulee järjestää muusta toiminnastamme eriytetty sisäinen tarkastus. Sen tehtävänä on auttaa hallitusta, toimitusjohtajaa sekä muuta johtoa organisaation toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa. Vuonna 2014 sisäinen tarkastus tarkasti muun muassa yhtiön valmistautumista Solvenssi II -järjestelmään, lakisääteisten vakuutusten korvaustoimintaa, kiinteistöjen vakuuttamiseen liittyvää vakuutuskäsittelyä sekä yhtiön projektisalkkua ja sen toteutumista. Tarkastuksissa ei ilmennyt merkittäviä puutteita toiminnassamme. Perustimme Pohjantähteen vuoden 2014 alussa compliance-toiminnon. Se toimii osana sisäistä valvontaa ja luotettavan hallinnon järjestämistä. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että noudatamme lakeja ja viranomaismääräyksiä sekä toimintaamme ohjaavia ulkoisia määräyksiä ja sisäisiä ohjeistuksia. Lähtökohtana on, että lakien, viranomaismääräysten ja sääntöjen noudattaminen kaikilta osin on keskeinen osa yrityskulttuuriamme. 7

10 4 Henkilöstö Compliance-toiminto toimii riippumattomana ja erillään muista toiminnoistamme. Se raportoi suoraan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Compliance officer koordinoi ja valvoo säännösten noudattamisen varmistamista. Muu toimintoon osallistuva henkilöstö toimii muissa yksiköissä ja raportoi säännösten noudattamiseen liittyen compliance officerille. Kukin esimies vastaa oman vastuualueensa osalta ohjeistusten viemisestä organisaatioon ja valvoo yhtiön toiminnan perustana olevan ohjeistuksen noudattamista. Compliance-toiminnon valvojana toimii hallitus. Hallituksen tehtävänä on varmistua, että säännösten noudattamisen valvonta on tehokkaasti järjestetty, ja että noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit ovat tiedossa ja hallinnassa. Compliance-vastuualueeseen olemme liittäneet myös sisäpiirihallinnon, lähipiirin kanssa tehtävät oikeustoimet sekä eettiseen ohjeistukseen ja eturistiriitoihin liittyvät asiat. Pohjantähden henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan vuonna Vuoden lopussa yhtiössämme työskenteli 323 henkilöä (324 vuonna 2013), joista määräaikaisia oli 17 (14 vuonna 2013). Vuonna 2015 meidän on tarkoitus pitää henkilöstömäärämme edelleen lähes nykyisellään, rekrytointien painottuessa myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Jotta selviämme tavoittelemamme kasvun tuomasta lisätyöstä, on toimintojen tehostaminen rutiinitöitä automatisoimalla välttämätöntä. Keskimääräinen henkilöstömäärämme vuonna 2014 oli 323 (329 vuonna 2013). Henkilöstöstämme noin puolet työskentelee pääkonttorillamme Hämeenlinnassa ja loput palvelukonttoreillamme eri puolella Suomea. Henkilöstömme koulutus- ja ikäjakaumassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoden 2014 aikana. Henkilöstöstä naisia on n. 67 % ja miehiä 33 %. Työntekijöidemme keski-ikä vuoden 2014 lopussa oli 45 v 6 kk. Joulukuussa 2014 palkitsimme koko henkilöstöä ylimääräisellä jouluaaton aattoon sijoittuneella palkallisella vapaalla. Ehtona ylimääräiselle palkalliselle vapaalle oli loppuvuodelle asetettujen asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvien tavoitteiden täyttyminen. Vuonna 2014 Pohjantähdessä ei ollut erillistä tulospalkkiojärjestelmää. Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot ovat kehittyneet seuraavasti: 2014: : : Vuotta 2014 henkilöstön ja henkilöstötoimintojen näkökulmasta on kuvattu tarkemmin erillisessä henkilöstöraportissa. 8

11 Henkilöstömäärän kehitys Yhteiskuntavastuu Pohjantähti toteuttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa sekä palvelu- että tuotekehityksessään. Keskinäisenä yhtiönä siirrämme tuloksellisen toimintamme omistaja-asiakkaidemme hyväksi palveluiden ja tuotteiden kehittämisen sekä asiakasetujen muodossa. Näitä etuja ovat esimerkiksi kilpailukykyiset vakuutusmaksut sekä erilaiset turvan laajennukset, jotka lisäämme asiakkaan vakuutusturvaan veloituksetta. Hintamuutokset pyrimme pitämään maltillisina. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, yhtiön tekemiä sitoumuksia sekä hyvää hallintotapaa, joka perustuu corporate governancen tarkoittamiin hallintokoodeihin. Olemme poliittisesti sitoutumaton yhtiö, emmekä anna vaalitukea. Pohjantähden edustajia on alan järjestöissä sekä muissa yhteiskunnallisissa organisaatioissa vaikuttamassa toimintaympäristömme myönteiseen kehitykseen. Sijoitamme vain eettisesti hyväksyttäviin sijoituskohteisiin ja teemme yhteistyötä vain sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on samanlaiset periaatteet. Olemme tarjonneet henkilöstöllemme turvallisen työpaikan myös taantuman aikana. Arvostamme pitkää työkokemusta, mutta tarjoamme mahdollisuuksia myös alasta kiinnostuneille nuorille henkilöille. Tarjoamme henkilöstöllemme kehittymismahdollisuuksia ja tuemme henkilöstöä työkyvyn ylläpidossa erilaisin toimenpitein. Mottonamme on ollut jo vuosia Terveenä eläkkeelle Pohjantähdestä. Keskinäisenä, asiakasomistajiemme eduista huolehtivana yhtiönä hyväntekeväisyyteen kohdistamamme varat ovat vähäisiä. Vuonna 2014 tuimme OmaKamu-yhdistystä, joka toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. 9

12 6 Hallinto omistajien etujen valvojana Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintotapa perustuu yhtiömuodon mukaisesti keskinäisyyteen. Keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä takuuosuuksien omistajat. Toimintamme perustana ovat vakuutusalaa koskeva lainsäädäntö, Finanssivalvonnan määräykset, yhtiön sisäiset hallintoa koskevat ohjeistukset sekä soveltuvin osin yhtiöön määritellyt hyvää hallintotapaa koskevat corporate governance -hallintokoodin mukaiset suositukset. Hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme on annettu erillinen selvitys, joka sisältää ohjeistuksen sisäpiiritiedon hallinnon järjestämisestä ja lähipiirioikeustoimista. Hallituksen perustehtävänä on strategisen ohjauksen lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Näihin kuuluvina hallitus on määritellyt yhtiön keskeisiksi toiminnoiksi riskienhallinnan, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon, joiden tilan hallitus arvioi vuosittain. Muiksi keskeisiksi toiminnoiksi hallitus on määritellyt aktuaaritoiminnon, kirjanpidon, varainhoidon ja hallinnon. Hallitus antaa lausuntonsa myös raportoinnin riittävyydestä ja riippumattomuudesta. Jälkimmäisen arviointi perustuu raportointiprosessien kuvauksiin sekä sisäisen valvonnan myötä annettuihin selvityksiin. Uuden vakuutusyhtiölain sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman mukaisesti hallituksen vastuualue on merkittävä. Sen mukaisesti hallituksellemme on laadittu työjärjestys ja tehtävälista, jota hallitus toteuttaa vuosittaisessa toiminnassaan. 6.1 Yhtiön toimielimet Toimikauden varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2014 Eija Karivaara, Pentti Kotoaro, Markku Moilanen, Seija Mahlamäki-Kultanen ja Kari Välimäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pentti Kotoaro. Vuoden alussa päätetyn kokouskalenterin mukaisesti hallituksen kokouksia pidettiin kymmenen. Toimitusjohtajana toimi Eero Ylä-Soininmäki saakka. Vuoden 2015 alusta työnsä aloittavaksi toimitusjohtajaksi hallitus nimesi KTM Arto Jurttilan kokouksessaan Hallituksen valiokunnat Hallituksella on ainoastaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella asioita yhtiökokoukselle. 6.3 Lähipiirilainat ja -vastuut Pohjantähdellä on hallituksen vahvistama ohjeistus lähipiirioikeustoimista. Ohjeistusta on osittain sisällytetty myös code of conduct -ohjeisiin. Tarkoituksena on, että menettelytavat ovat selkeitä ja valvottavissa. Myös tehtyjen toimien läpinäkyvyydestä huolehditaan. Lähipiirin kanssa tehtäviin oikeustoimiin tulee olla toimitusjohtajan lupa ja myös henkilökuntalainat myöntää toimitusjohtaja. Lähipiiriin kuuluvia oikeustoimia valvoo sisäinen tarkastus ja tehdyt oikeistoimet saatetaan hallitukselle tietoon vuosittain. 10

13 6.4 Konserni Pohjantähden konserniin kuului vuoden 2014 ajan emoyhtiö Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön lisäksi pääasiassa kiinteistöyhtiöitä. Konserniimme kuuluivat Kiinteistö Oy Jyväskylän Kalevankatu 6, Vanajan Liikehuoneistot Oy, Kiinteistö Oy Reskan Kulma sekä Vanain Kiinteistö Oy. Omistusosuus tamperelaisessa Kyttälänkontu Oy:ssä on noin 55 %. Keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa olemme käyttäneet hankintamenomenetelmää. Kiinteistöyhtiöiden rakennusten suunnitelman mukaiset poistot olemme kirjanneet konsernitilinpäätöksessä. 6.5 Omistusyhteysyritykset Asunto Oy Hämeenlinnan Hallituskatu 12 -yhtiössä Pohjantähden omistus on noin 22 %. Asunto Oy Lempäälän Toimelanhovi ei ole enää omistusyhteysyritys, sillä omistusosuutemme väheni tilikauden aikana noin 36 %:sta noin 17 %:iin. Yhtiöitä emme ole yhdistäneet konsernitilinpäätökseen niiden vähäisen merkityksen vuoksi. 7 Takuuosuudet, oma pääoma ja rahastot 7.1 Takuuosuudet Takuupääoman määrä on euroa. Tämä vastaa 8064 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on euroa kappaleelta. Takuupääoma on hankittu kokonaisuudessaan Pohjantähden omistukseen. Kahden ja alkaneiden suunnattujen euron takuuosuusantien puitteissa olemme myyneet takuuosuuksia mennessä asiakkaillemme yhteensä 234 kappaletta, yhteiseltä merkintähinnaltaan euroa. Omassa hallussamme on 7830 kappaletta takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Takuuosuudet omassa hallussa Edellisen kohdan mukaisesti meillä on omassa hallussamme 7830 kappaletta B-sarjan takuuosuuksia, yhteiseltä kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euroa Selvitys hallituksen ja johdon omistuksesta Pohjantähden hallituksen jäsenelle on mennessä merkitty yksi B-sarjan takuuosuus, joka tuottaa yhteensä 200 ääntä yhtiökokouksessa käytettäväksi. 7.2 Hallituksen saamat valtuutukset ja niiden toteuttaminen vuonna Asiakkaille suunnattu B-sarjan takuuosuusanti Hallitus päätti varsinaisessa yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen perusteella toteuttaa kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. Yhden takuuosuuden merkintähinnaksi päätettiin euroa ja merkintäajaksi Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hallitus päätti toteuttaa toisen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan euron suuruisen B-sarjan suunnatun takuuosuusannin. 11

14 Sen merkintäaika on ja yhden takuuosuuden merkintähinta sama kuin edellisessä annissa eli euroa. 7.3 Oma pääoma ja rahastot Tilinpäätöksen mukaiset rahastot ovat: SIDOTTU OMA PÄÄOMA Pohjarahasto ,78 Takuupääoma ,00 VAPAA OMA PÄÄOMA Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot ,57 Ylijäämä , , Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Tilikauden voitto verojen jälkeen oli ,28 euroa ( ,85 euroa vuonna 2013). Takuuosuuksien B-sarjan yhtiön ulkopuolisille omistajille maksetaan voitonjakona yhtiöjärjestyksen mukaan korkoa yhtiökokouksen päättämän koron mukaisesti. Loput yhtiön voitosta jätetään ylijäämien tilille. Yhtiön hallussa oleville omille takuuosuuksille ei makseta korkoa. Hallitus esittää, että yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville B-sarjan takuuosuuksille maksetaan korkoa 3,556 % eli yhtiöjärjestyksen mukaisesti Euribor 12 kk lisättynä 3,0 % marginaalilla, euromääräisesti 8.321,04 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,65 euroa. Pohjantähden taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Maksuvalmiutemme on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan maksukykyämme. 12

15 HALLINTO HALLITUS Eija Karivaara, Hämeenlinna Pentti Kotoaro, Helsinki, (puheenjohtaja) Markku Moilanen, Hämeenlinna Seija Mahlamäki-Kultanen, Punkalaidun (varapuheenjohtaja) Kari Välimäki, Vantaa JOHTORYHMÄ Eero Ylä-Soininmäki, toimitusjohtaja saakka Arto Jurttila, toimitusjohtaja alkaen Petteri Holopainen, kehitysjohtaja Katja Kankaanpää-Uotila, johtaja, myynti Maarit Reunanen, tiedotus- ja henkilöstöjohtaja, markkinoinnin tuki Sari Styrman, johtaja, vakuutus- ja korvauspalvelut, yhtiön lakimies Olli-Pekka Seppälä, talousjohtaja, perintä Iiris Tuominen, compliance officer, hallituksen sihteeri Seppo Turunen, johtaja, hallinto, kiinteistöt, aktuaaritoimi, ict Arvo Juottonen, sisäinen tarkastaja (osallistumisoikeus johtoryhmän kokouksiin) TILINTARKASTAJAT VARSINAISET: Satu Malmi, KHT Hannu Paunikallio KHT VARALLA: KPMG Oy Ab Timo Markkola, KHT 13

16 8 Vuosi 2015 on käynnistynyt onnistuneesti Taloudellinen ympäristö ei vuoden 2015 alkuviikkoina ole merkittävästi muuttunut edellisestä vuodesta. Vakuutustoimintamme kannalta oleellista on kehitys Suomessa. Sijoitustoimintamme on puolestaan hyvin riippuvainen kansainvälisten pääomamarkkinoiden liikkeistä. Ekonomistit ovat jatkuvasti joutuneet tarkentamaan alaspäin Suomen talouden kehitysnäkymiä. Talouden nousun käynnistymistä hidastavat varsinkin Venäjän kaupan lähes romahdusmainen lasku ja pitkittynyt lamaannus, Suomen julkisen sektorin uudistumishaasteet sekä liian harvat laajemmin uutta liiketoimintaa luovat innovaatiot. Työttömyys on edelleen kasvussa. Se ei ole toistaiseksi juurikaan lisännyt maksamattomien vakuutusmaksujen määrää eikä niiden siirtämistä perintään tai kirjaamista luottotappioiksi. Sijoitusmarkkinat ovat olleet alkuvuonna erittäin suosiolliset. Useiden pitkäaikaisten, hyvän luottokelpoisuuden omaavien valtioiden (mukaan lukien Suomi) liikkeellelaskemien joukkovelkakirjojen tuotot ovat tippuneet negatiivisiksi. Tuottojen laskua ovat kiihdyttäneet maaliskuun alkupuolelta lähtien Euroopan Keskuspankin käynnistämät ongelmaisten euromaiden (poislukien Kreikka) joukkovelkakirjalainojen tukiostot. Tämä on parantanut olemassa olevan joukkovelkakirjalainasalkun tuottoja. Myös osakekurssit ovat jatkaneet vuoden 2014 lopun kaltaista nousuaan. Sijoitusmarkkinoihin, erityisesti osakesijoituksiin, kumuloituu entistä suurempia riskejä ja uusille, edes kohtuullisen luottokelpoisuuden omaaville korkosijoituksille saatava tuotto on olematon. Siksi hyvästä alkuvuodesta huolimatta sijoitustoiminnan tulosnäkymät ovat haasteelliset. Olemme vuoden 2015 alussa käynnistäneet sijoitustoimintaamme liittyvän raportoinnin ja päätöksenteon uudistamisen Tavoitteita ja tekemistä Tavoittelemme edelleen vuonna 2015 maksutulomme kasvua. Uusi vuosi on lähtenyt liukkaasti liikkeelle. Myynti- ja asiakaspalvelutyössä toimivien aktiivisuus ja tulokset ovat olleet viime vuotta parempia. Maksutulon kasvutavoitettamme voidaankin pitää realistisena. Vahinkosuhteen uskomme pysyvän hallituksen meille asettaman pitkän aikavälin tavoitteen mukaisena. Alkuvuonna sattuneet muutamat isommat tulipalovahingot eivät muuta tätä ennustetta. Liikekulusuhteessa emme näe tapahtuvan suuria muutoksia vuoteen 2014 verrattuna. Kasvun varmistamiseksi myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstömme muuttaa kevään aikana entistä väljempiin tiloihin sekä Jyväskylässä että Vantaan Tikkurilassa. Yhteistyötä Aktia Henkivakuutus Oy:n, Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Veritas Eläkevakuutuksen kanssa kehitämme entistä tavoitehakuisempaan ja systemaattisempaan suuntaan Parempaa asiakaspalvelua tukevia hankkeita Viime vuonna käynnistämämme sähköisen asiakaspalvelun ensimmäinen vaihe on asiakkaiden käytössä maaliskuusta lähtien. Olemme jo aloittaneet seuraavien vaiheiden suunnittelun. Maksutulon kasvattaminen edellyttää henkilöstömme kannalta sujuvia ja asiakkaiden odotuksia vastaavia prosesseja. Vakuutus- ja korvauspalveluidemme parantamiseksi onkin meneillään useita hankkeita. 14

17 Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo , ,29 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,58 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,91 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,15 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,54 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,21 Korvausvastuun muutos , ,38 Jälleenvakuuttajien osuus , , , , , ,44 Liikekulut , ,44 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta , ,27 Tasoitusmäärän muutos , ,00 Vakuutustekninen kate , ,27 Muu kuin vakuutustekninen laskelma: Sijoitustoiminnan tuotot , ,21 Sijoitustoiminnan kulut , , , ,06 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tilikauden verot , ,00 Aikaisempien tilikausien verot , , , ,25 Voitto (tappio) varsinaisesta toiminnasta , ,96 Voitto (tappio) satunnaisten erien jälkeen , ,96 Laskennallinen vero , ,15 Tilikauden voitto (tappio) ennen vähemmistöosuutta , ,81 Vähemmistöosuudet , ,80 Konsernin voitto (tappio) tilikaudelta , ,61 15

18 Tase Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,69 Muut pitkävaikutteiset menot , ,38 Ennakkomaksut , , , ,38 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,17 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 0, , , ,37 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,94 Rahoitusmarkkinavälineet , ,57 Kiinnelainasaamiset , ,00 Muut lainasaamiset , ,40 Talletukset , , , , , ,83 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,43 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,81 Muut saamiset , ,00 Laskennalliset verosaamiset , , , ,36 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,26 Muut aineelliset hyödykkeet , ,75 Tavaravarastot , , , ,29 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,98 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,30 Muut siirtosaamiset , , , ,27 Vastaavaa yhteensä , ,82 16

19 Tase Tase POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI VASTATTAVAA Oma pääoma Pohjarahasto , ,78 Takuupääoma , , , ,78 Muut rahastot , ,57 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,34 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , ,30 Vähemmistöosuus , ,15 Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu , ,77 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,46 Korvausvastuu , ,24 Jälleenvakuuttajien osuus , , , ,17 Tasoitusmäärä 0, , , ,70 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,07 Jälleenvakuutustoiminnasta , ,00 Eläkelainat 0,00 0,00 Muut velat , ,43 Laskennalliset verovelat , , , ,65 Siirtovelat , ,02 Vastattavaa yhtensä , ,82 17

20 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konserni Vakuutusmaksutulo Vahinkovakuutus EUR EUR Ensivakuutus Kotimaasta , ,71 ETA valtioista Muista valtioista Yhteensä , ,71 Jälleenvakuutus 3 158, ,58 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,29 Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista , ,79 Jakojärjestelmämaksut , ,00 Vakuutusmaksuvero , ,16 Palosuojelumaksu , ,74 Liikenneturvallisuusmaksu , ,85 Työturvallisuusmaksu , ,00 Muut julkiset maksut Yhteensä , ,54 18

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

N:o Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2015 2014 2015 2014 Liikevaihto milj. 343 415 338 408 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta milj. 27 43 27 43 Liikekulut milj. 10 15 10 15 Korvaustoiminnan hoitokulut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2012 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2012 2011 % Makuutusmaksutulo, milj. 458,2 423,6 8,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 402,8 370,5 8,7

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013

Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 Eläke-Fennian tilinpäätös 2013 1 Avainlukuja 2013 2012 2011 2010 2009 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 311,9 1 243,7 1

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 Tilintarkastamaton 28.2.2013 Kokonaistulos oli 464,1 miljoonaa euroa (- 521,2 milj. e) Siirto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 120 vuotta VUOSIKERTOMUS 2015 1. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 5 1 Tilikauden olennaisimmat tapahtumat 5 2 Jatkuvaa kehitystyötä parempien palveluiden ja helpomman 9 saavutettavuuden

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010

Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Eläke-Fennian tilinpäätös 2010 Avainluvut 2010 2009 2008 2007 2006 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 126,2 1 096,3 1 088,9 968,1 889,3 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 031,6 979,5 889,7 780,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012

Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 Eläke-Fennian tilinpäätös 2012 1 Avainlukuja 2012 2011 2010 2009 2008 Vakuutusmaksutulo, milj. e 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 1 088,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e 1 243,7 1 122,4 1

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4314 N:o 1046 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot