Toimitusjohtajasopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajasopimukset 4.11.2008"

Transkriptio

1 Toimitusjohtajasopimukset

2 Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan yleiset tehtävät Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista. 2

3 Johtajasopimus Toimitusjohtaja, johtaja ja lainsäädäntö toimitusjohtajan asemaa ja tehtäviä koskeva lainsäädäntö on keskittynyt osakeyhtiölakiin, lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä sekä osuuskuntalakiin työsopimuslaki ja muut työsuhteeseen sovellettavat lait tai työehtosopimukset eivät pääsääntöisesti koske toimitusjohtajia johtaja ei ole, toisin kuin toimitusjohtaja, lainsäädännöllisesti säädelty yhtiön elin johtaja on lähtökohtaisesti työntekijä ja suurin osa työlainsäädännöstä suojelee häntä 3

4 Toimitusjohtaja, johtaja ja lainsäädäntö kirjallinen johtajasopimus toimitusjohtajan aseman ja tehtävien kannalta erittäin merkityksellisessä asemassa johtajan asema on huomattavasti suojatumpi kuin toimitusjohtajan, jolloin johtajasopimuksen tekeminen ei ole välttämätöntä, mutta kuitenkin suositeltavaa, varsinkin yrityksen kannalta muu lainsäädäntö, kuten verolait, kirjanpitolait, kilpailulait ja rikoslaki, voivat myös velvoittaa toimitusjohtajaa ja soveltuvin osin tavallista johtajaa 4

5 Velvollisuus ja oikeus nimetä yhtiöön toimitusjohtaja osakeyhtiöissä toimitusjohtaja voidaan nimetä, mikäli yhtiöjärjestys tähän velvoittaa tai hallitus näin päättää avoimessa yhtiössä yhtiömiehet voivat sopia, että yksi heistä tai joku ulkopuolinen toimii yhtiön toimitusjohtajana osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos säännöissä niin määrätään tai hallitus niin päättää yhdistykset ja säätiöt? 5

6 Toimitusjohtajan tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet toimitusjohtajaksi valittavan tulee hallita itseään ja omaisuuttaan toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yleensä hallitus ja toimitusjohtaja hoitaa tehtäviään hallituksen ohjeiden ja valvonnan alaisena toimitusjohtajan itsenäinen asema yrityksessä ei yrityksen työntekijä vaan toimielin voi aina olla hallituksen jäsen OYL:n mukainen toimitusjohtajan tehtävä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen 6

7 Toimitusjohtajan tehtävät, valtuudet ja velvollisuudet edustaa yhtiötä ulospäin nimenkirjoitusoikeus, ellei sitä ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä tuntee yhtiöjärjestyksen ja OYL:n ja noudattaa näitä vastaa toimistaan yhtiön hallitukselle raportointivelvollisuus, josta tavanomaisesti sovitaan johtajasopimuksessa toimitusjohtajan toimivallan rajoitukset asianmukaista kirjata johtajasopimukseen toimivallan rajoitus johtajasopimuksessa ei sitova kolmansiin nähden toimivallan rajoittaminen mahdollista myös kaupparekisterimerkinnällä toimitusjohtajan mahdollinen vahingonkorvausvastuu toimivallan ylittämisen seurauksena 7

8 Taloudelliset edut rahapalkka, luontoisedut, kannustinjärjestelmä vaikutus eläkekertymään palkasta tehdään normaalisti ennakonpidätykset ja muut työntekijäin lakisääteiset maksut luontoisedut huomioon rahapalkkana verotusarvojen mukaan palkan tarkistaminen säännöllisin väliajoin varmistetaan, että on olemassa kriteerit, joiden mukaan korotus tehdään, esim. sitominen yhtiön tuloksen tai liikevaihdon kehitykseen palkkauksessa syytä huomioida toimitusjohtajan tavanomaisten työaikojen ulkopuolinen ajankäyttö toimivimpia johdon kannustustapoja osapalkkiot ja bonukset, jotka perustuvat suoraan yhtiön tuottamaan voittoon tai muuhun vastaavaan tuloslaskelman tunnuslukuun eri kannustinjärjestelmiä: rahapalkkiot, ml. synteettiset optiot eli yhtiön osakkeen arvon positiivinen muutos tilitetään option haltijalle (erityisesti pörssiyhtiöissä) 8

9 Taloudelliset edut osakepohjaiset palkkiot: osakeanti ja myynti, optiot, vaihtovelkakirjalaina, ratchet esinelahjat ja -palkinnot päätöksen toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä käyttöönotosta tekee yhtiön hallitus mikäli myös hallitus kuuluu ko. järjestelmän piiriin, päätöksen tekee yhtiökokous kysymys siitä, mihin tunnuslukuun kannustinjärjestelmän laukeaminen sidotaan ja mille tasolle tunnuslukujen tavoitteet asetetaan verotuksen näkökulmasta rahapalkkio rinnastetaan palkkaan rahapalkkion suuruuden määrittely mikäli bonuksesta, provisiosta, tantieemista tms. sovitaan palkkaukseen kuuluvana osana, se tai osa siitä maksettava myös sopimussuhteen päättyessä järkevää sopia siitä, kuinka bonus tms. määräytyy sopimuksen päättyessä ja missä tilanteissa se maksetaan 9

10 Kilpailukielto, rekrytointikielto ja sanktiot työsopimuslain kilpailukieltoa koskevat säännökset eivät sovellu kilpailukielto voi olla tarpeen myös toimitusjohtajasuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle kilpailukielto tavanomaisesti kestoltaan puolesta vuodesta kahteen vuoteen, laskemisen alkamisen ajankohta syytä sopia täsmällisesti yleinen kohtuullisuuden ja kilpailunrajoittamislain noudattamisen vaatimus rajaus toimialoja koskien ja maantieteellisesti kilpailevan toiminnan sisällön määritteleminen henkilön perusoikeuksia rajoittava ehto suppea tulkinta rekrytointikiellolla pyrkimys estää lähtevää toimitusjohtajaa houkuttelemasta muita mukaansa näyttöongelmat vahingonkorvausvelvollisuus kilpailu- ja rekrytointikiellon rikkomisen seurauksena sopimussakkolauseke näyttöongelmien näkökulmasta yhtiölle edullisempi vahingon syntymistä ei tarvitse toteennäyttää vaan pelkkä sopimusrikkomuksen osoittaminen riittää 10

11 Salassapitovelvollisuus ja sanktiot salassa pidettävien tietojen luovuttaminen syytä kieltää johtajasopimuksessa, vaikka rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus voivat seurata jo lain perusteella salassa pidettävien tietojen määrittely pituus määräytyy salassa pidettävien tietojen luonteen mukaisesti sopimuksessa järkevää todeta, että salassapitovelvollisuus jatkuu sopimussuhteen päättymisen syystä riippumatta johtajasopimuksessa syytä lisäksi todeta toimitusjohtajan yhtiöltä saaman aineiston palauttamisesta ja tuhoamisesta kohtuuton salassapitoehto mitätön tai sitä voidaan sovitella sopimussakkolauseke näyttöongelmien näkökulmasta yhtiölle vahingonkorvausta edullisempi mikäli aiheutuneen vahingon määrä kuitenkin suurempi kuin sopimussakon summa ja vahingon määrä voidaan osoittaa, mahdollista hakea vahingonkorvausta sopimussakon summan ylittävältä osalta 11

12 Sopimuksen päättyminen sopimus määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättäminen milloin tahansa välittömin vaikutuksin, ellei irtisanomisajasta ole sovittu irtisanomisaika sovittavissa vapaasti, tavallisesti 1-6 kk toimitusjohtajalla ei lähtökohtaisesti oikeutta irtisanomisajan palkkaan, irtisanomisajan palkasta kuitenkin mahdollista sopia mikäli toimitusjohtaja vapautetaan sopimusteitse työskentelyvelvoitteesta irtisanomisaikana, yhtiön kannalta keskeistä sopia myös siitä, että toimitusjohtajalla on velvollisuus perehdyttää seuraajansa tehtävään tai muutoin huolehtia tehtävien siirrosta 12

13 Erokorvaus erokorvauksen tarkoitus korvata toimitusjohtajalta puuttuva työsuhdeturva erokorvauksesta sovittava johtajasopimuksessa sopimus syytä laatia siten, että on mahdollista selvittää tilanteet, joissa korvausta maksetaan ja milloin sitä ei makseta yhtiön kannalta edullista sopia, että erokorvaus maksetaan ainoastaan, milloin yhtiö päättää sopimussuhteen tai milloin toimitusjohtaja joutuu päättämään sopimuksen yhtiöstä johtuvasta syystä erokorvauksen suuruus vaihtelee tavanomaisesti 6-36 kuukauden rahapalkan välillä verotetaan kuten palkka tuloverolain edellytysten täyttyessä erokorvaus mahdollista jaksottaa kahdelle tai useammalle vuodelle 13

14 Kiitos Jari-Pekka Alho Asianajotoimisto Krogerus Oy Jaakonkatu 3 A, Helsinki puhelin (0)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany

Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany Kuinka Saksan markkinoille? - Doing business in Germany imprint download PDF Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Johdanto... 2 2 Yhtiöoikeudelliset lähtökohdat... 3 2.1 Kauppaedustaja Saksassa...

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö

Pääotsikko Kiinteistöalan toimintaympäristö Alaotsikko Lainsäädäntö ETELÄ-SUOMI JAVIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Lainsäädäntö Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalais-virolaista

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007

ORIVEDEN KAUPUNKI. Konserniohje. Hyväksytty 11.6.2007 ORIVEDEN KAUPUNKI Konserniohje Hyväksytty 11.6.2007 Voimaantulo 1.7.2007 SISÄLLYSLUETTELO ORIVEDEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE...5 1 Kuntakonsernin määrittely ja ohjeen soveltamisala... 5 2 Konserniohjeen

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot