Matkailualan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailualan perustutkinto"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija Hyväksytty

2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Matkailualan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa Ammatilliset tutkinnon osat Pakollinen tutkinnon osa Matkailualan asiakaspalvelu Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa Matkailupalvelujen toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Majoituspalvelut Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Matkailupalvelujen tuotteistaminen Opastuspalvelut Puhdistuspalvelut matkailukohteessa Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Yritystoiminnan suunnittelu Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Äidinkieli, suomi, pakollinen Äidinkieli, suomi, valinnainen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollinen Äidinkieli, suomi toisena kielenä, valinnainen Toinen kotimainen kieli, ruotsi Ruotsi, pakollinen Vieraat kielet Vieras kieli, Englanti Englanti, pakollinen Englanti, valinnainen Venäjä, valinnainen... 51

3 Saksa, valinnainen Ranska, valinnainen Espanja, valinnainen Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Matematiikka, pakollinen Matematiikka, valinnainen Fysiikka ja kemia Fysiikka ja kemia, pakollinen Fysiikka ja kemia, valinnainen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Yhteiskuntataidot, pakollinen Yhteiskuntataidot, valinnainen Työelämätaidot Työelämätaidot, pakollinen Työelämätaidot, valinnainen Yrittäjyys ja yritystoiminta Yrittäjyys ja yritystoiminta, pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, pakollinen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus, valinnainen Taide ja kulttuuri, valinnainen Etiikka, valinnainen Ympäristöosaaminen, valinnainen Osa-alueita kohdista , valinnainen Vapaasti valittavat tutkinnon osat Työkokemuksen kautta hankittuun perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Ammattitaitoa syventäviä ja laajentavia opintoja työssäoppien... 86

4 4 JOHDANTO Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen tutkintokohtainen opetussuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteisessä osassa on linjattu opetuksen toteuttamiseen liittyviä asioita. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan alkavassa koulutuksessa. Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien tavoitteet ovat samat riippumatta siitä, suorittaako opiskelija tutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisena) tai näyttötutkintona. Tarvittaessa näyttötutkinnon suorittaja hankkii puuttuvan osaamisen osallistumalla tutkintoon valmistavaan koulutukseen. OPH:n tutkinnon perusteet: Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen ammatillisena peruskoulutuksena Ammatillisen perustutkinnon laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 135 (osp), yhteisistä tutkinnon osista 35 (osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista 10 (osp). Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintokohtainen opetussuunnitelma sisältää kuvan tutkinnon rakenteesta; ammatilliset tutkinnon osat, yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattitaitovaatimukset, teemat, oppimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat on hyväksynyt ammattiosaamisen toimielin. Yhteiset tutkinnon osat sisältävät osaamistavoitteet, keskeisen sisällön, osaamisen hankkimisen ja osaamisen arvioinnin. Ammatillisten ja yhteisten tutkinnonosien opintojen integrointi on kirjattu tutkinnon osiin. Oppilaitoksen tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat on esitetty kuvassa Matkailualan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana seuraavia opintopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti: kansainvälisyyspolku, yrittäjyyspolku, jatko-opintopolku, huippuosaamisen polku ja urheilupolku.

5 5 Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon valmistavan koulutuksen ammattitaitovaatimukset ovat samat kuin ammatillisen peruskoulutuksen. Osaamispisteytystä ei kuitenkaan käytetä näyttötutkintona suoritettavan perustutkinnon yhteydessä. Tutkintokohtaisissa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnitelmissa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmissa kuvataan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen toteutus. Valmistavan koulutuksen suunnitelmaa ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmaa ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet. Kuhunkin tutkintoon laadittava valmistavan koulutuksen suunnitelma sisältää tarvittavan ammattitaidon sisällöt ja toteutustavat. Valmistavien koulutusten aloituksista, hakuajoista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä sekä tutkinnon suorittamismahdollisuuksista informoidaan ajantasaisesti oppilaitoksen nettisivuilla ja esitteissä. Näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista perustutkintoa ohjeistetaan ammatillista aikuiskoulutusta koskevan lainsäädännön perusteella Savon ammatti- ja aikuisopiston asiakirjoissa Opetussuunnitelman yhteinen osa ja Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma.

6 6 Matkailualan perustutkinto 180 osp Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp Yhteiset tutkinnon osat 35 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Matkailupalvelujen toteuttaminen, 45 osp Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat Valittava yhteensä 60 osp Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen, 9 osp Majoituspalvelut, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 20 osp osp Opastuspalvelut, 20 osp Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitut- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa, 15 osp kinnosta, 15 osp Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5 15 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Kuvio 1. Matkailualan perustutkinnon toteutus ammatillisena peruskoulutuksena Savon ammatti- ja aikuisopistossa

7 7 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 30 osp Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija valmistautuu matkailuympäristössä ja -tehtävissä tapahtuviin asiakaspalvelutilanteisiin ottaa vastaan asiakkaita ja selvittää asiakkaiden tarpeita ja toiveita palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita matkailuyrityksen liikeideaa tai toimintatapaa noudattaen hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa työssään päättää asiakaspalvelutilanteen ja tekee jälkitoimia tekee yhteistyötä matkailualan yritysten tai organisaatioiden kanssa. TEEMAT Opintoihin orientoituminen oppilaitoksen esittely tutkintokohtainen opetussuunnitelma tukipalvelut, opiskelijahuolto turvakävely, alkusammutusharjoitus testit (luki-, matematiikan- ja kielten testit) opintojen tukitoimet hops järjestyssäännöt ryhmäytyminen Matkailualueisiin tutustuminen alueen matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin ja liikeideoihin tutustuminen tutustumiskäynnit matkailukohteisiin Kuopiossa ja lähialueilla sekä Tahkolla Suomen matkailualueet Tieto- ja varausjärjestelmien käyttäminen kassajärjestelmä, hotellin varausjärjestelmä, Office-ohjelmat, s-posti, Internet informaatiomateriaalien käyttö Alaa koskevien säädösten ja ohjeiden noudattaminen tärkeimmät työtä koskevat säännöt ja säädökset kestävä kehitys matkailun näkökulmasta työpaikan turvallisuusmääräykset, alkusammutusharjoitukset, turvallisuuskävely

8 8 EA1 hygieniaosaaminen, omavalvonta ja puhtaanapito Työskentely matkailualan asiakaspalvelussa asiakaspalvelutilanteessa toimiminen matkailu-, majoitus - ja ravitsemisalan yrityksessä ilmaisutaito ja esiintyminen matkailijatyypit, matkailijoiden tarpeet ja odotukset suomalainen ja ulkomaalainen matkailija erityisruokavaliot palvelutilanteessa toimiminen ruotsin ja englannin kielellä OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät verkko-opetus oppimispäiväkirja (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen sidosryhmävierailut oppimispäiväkirja (PLE) työssäoppiminen väh. 8 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla opetusravintola Best Western Hotel Savonian tai muun matkailu-, majoitus- tai ravitsemisalan yrityksen asiakaspalvelutilanteessa yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaisesti (opastukisissa, elämys- ja luontoretkillä, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa, myynti- ja neuvontapalveluissa) tekemällä yhteistyötä yrityksen muiden työntekijöiden tai sidosryhmien kanssa. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Näyttö toteutetaan matkailuyrityksessä tai organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksissä, majoitusalan yrityksessä, ravintolassa. leirintäalueella, maaseutumatkailuyrityksessä, matkailuneuvossa tai muussa vastaavassa organisaatiossa valitun toimintaympäristön mukaisesti. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/

9 9 edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: asiakaspalvelutilanteeseen valmistautuminen asiakkaiden vastaanottaminen asiakaspalvelijana toimiminen asiakaspalvelutilanteen päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: asiakaspalvelutilanteessa käytettävien resurssien ja tietotekniikan käyttö matkailupalvelujen informaatio- ja muun materiaalin käyttö Työn perustana olevan tiedon hallinta: Suomen matkailualueiden vertailu matkailupalveluiden, -tuotteiden ja kulttuuritekijöiden esitteleminen alakohtainen kielitaidon hallinta työturvallisuudesta huolehtiminen hygieniasäädösten noudattaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa alakohtaisen kielitaidon hallinta /ruotsin kieli, suulliset haastattelut, arviointi T1-K3 Suomen matkailualueiden vertailu: erillinen oppimistehtävä lähiopetuksen aikana, arvioidaan T1-K3 Hyväksytysti suoritettu EA1. Arvioinnin kohteet Työnperustana olevan tiedonhallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot HUOMIOITAVAA EA1 ja hygieniapassi tulee olla suoritettu ennen ammattiosaamisen näyttöä. Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen englanti: asiakaspalvelu

10 10 ruotsi: asiakaspalvelu tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen: Office-ohjelmat, s-posti, Internet työelämätaidot: työtä koskevat säännöt ja säädökset äidinkieli: ilmaisutaito

11 Matkailupalvelujen osaamisalan, matkailupalvelujen tuottaja, pakollinen tutkinnon osa, 45 osp Matkailupalvelujen toteuttaminen, 45 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija valmistautuu matkailupalvelujen toteuttamiseen vastaa omalta osaltaan asiakkaiden ohjaamisesta, opastamisesta, ohjelmallisesta toiminnasta ja turvallisuudesta hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa käyttää tilanteen mukaisesti tarvittavia varusteita ja välineitä hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapisteitä varmistaa asiakastyytyväisyyden arvioi omaa työtä ja toimintaansa. TEEMAT Ohjelmapalveluaktiviteetteihin tutustuminen matkailun ohjelmapalvelut yritysvierailut sekä kesä- ja talviaktiviteettikokeilut varusteisiin ja välinesiin tutustuminen, huoltaminen ja hoitaminen Matkailualaa koskevien säädösten ja ohjeiden noudattaminen matkailualan turvallisuuspassi (Matupa): turvallisuussuunnitelma, riskianalyysi, tuotekortti järjestyksenvalvojakurssi EA2 matkailutuotteeseen liittyvät keskeiset lainkohdat, jokamiehenoikeudet Kannattava ja laatutietoinen toiminta matkailutuotteen rakenne matkailuyrityksen kustannusrakenne, alv:n laskeminen, sisäinen yrittäjyys henkilökohtainen myyntityö osana markkinointiviestintää kestävän matkailun periaatteet: sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen toiminta Työskentely matkailupalveluissa matkailupalvelun suunnittelu ja toteuttaminen erilaisille asiakasryhmälle erilaisten asiakasryhmien opastaminen erilaisissa tilanteissa, kartat matkailutapahtumaan tutustuminen ja osallistuminen järjestelyihin opastus- ja ohjaustilanteessa toimiminen ruotsin ja englannin kielellä

12 12 OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät verkko-opetus elämyspedagogiikka oppimispäiväkirja (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen projektioppiminen opettajan ohjauksessa lajikokeilut oppimispäiväkirja (PLE) mahdollinen opintomatka sidosryhmävierailut työssäoppiminen, väh. 12 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä työryhmän jäsenenä yrityksen tai organisaation matkailutapahtumassa. Opiskelija toimii avustajana matkailupalveluissa ja -tehtävissä, kuten erä-, luonto-, kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, teema- ja huvipuistoissa, tapahtumissa, festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa ja -opastuksissa, ruokapalveluissa, hyvinvointi- ja liikuntapalveluissa tai seikkailuissa. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: matkailupalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen matkailupalvelujen toteuttaminen asiakastyytyväisyyden varmistaminen oman toiminnan arviointi

13 13 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: turvallisuussuunnitelman noudattaminen taloudellinen toiminta matkailupalvelujen eri vaiheissa laadukas toiminta toimintaympäristön mukaisen ja matkailupalvelussa tarvittavien resurssien käyttäminen ja huoltaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: yrityksen ja alueen matkailupalvelujen tarjoaminen ja tiedonhaku alakohtainen kielitaidon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa alakohtaisen kielitaidon hallinta /ruotsin kieli, suulliset haastattelut, arviointi T1-K3 Hyväksytysti suoritettu EA2. Arvioinnin kohteet Työnperustana olevan tiedonhallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot HUOMIOITAVAA EA2 ja matkailualan turvallisuuspassi (Matupa) tulee olla suoritettu ennen ammattiosaamisen näyttöä. Yhteisten tutkinnon osien kanssa integroiminen - matematiikka: matkailutuotteen hinnoittelu, alv:n laskeminen - englanti: opastaminen ja ohjaaminen

14 Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp Majoituspalvelut, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija kunnostaa ja huoltaa majoitus- ja muita asiakastiloja hoitaa varausjärjestelyjä, vastaanottaa ja majoittaa asiakkaita valmistaa aamiaisia, laittaa niitä tarjolle tai pakkaa ja kuljettaa asiakkaille perii maksuja tai välittää tietoja laskutusta varten. TEEMAT Tieto- ja varausjärjestelmien käyttäminen majoitusvarauksen tekeminen majoittuvan asiakkaan vastaanottaminen majoitusliikkeen tuotteiden ja palvelujen esitteleminen asiakkaan lähtöselvitys myynnin rekisteröinti ja maksuvälineet Työskentely majoituspalveluissa aamiaisen valmistaminen aamiaisen esille laitto, aamupalapöydän kunnostaminen, aamiaisen tarjoilu huoneaamiainen valmistaminen ja pakkaaminen erityisruokavaliot aamiaisastioiden tiskaaminen, keittiön siistiminen majoitustilojen kunnostaminen tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, välineitä ja laitteita käyttäen asiakastilojen viihtyvyydestä ja siisteydestä huolehtiminen jätteiden lajittelu OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimispäiväkirja (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen opetushotellissa ja -ravintolassa opettajan ohjauksessa oppimispäiväkirja (PLE) mahdollinen opintomatka työssäoppiminen väh.10 osp

15 15 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla leirintäalueella, loma- ja mökkikylässä, maaseutumatkailuyrityksessä, aamiaismajoitusyrityksessä tai vastaavassa majoitusalan yrityksessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: asiakastilojen kunnostaminen asiakkaan vastaanottaminen ja majoittaminen palvelun päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: asiakas- ja työtilojen puhtaanapidosta huolehtiminen aamiaisen järjestäminen majoituksen varaus- ja maksutilanteiden hoitaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: erilaisten majoituspalvelujen ja toimintaympäristöjen vertailu aamiaisen elintarvikkeiden ja valmistusvälineiden käyttö Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky ammattietiikka Muu osaamisen arviointi -

16 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 15 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija suunnittelee markkinointiviestinnän toimenpiteitä erilaisille asiakasryhmille hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa osallistuu yrityksen tai organisaation markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen seuraa markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista. TEEMAT Markkinoinnin suunnitteleminen markkinointiviestinnän eri muodot matkailutapahtuman tai -palvelun markkinointiviestintään tutustuminen ja sen analysointi pienimuotoisen markkinointibudjetin rakentaminen, mainonnan kustannukset Työskentely matkailupalvelujen markkinointiviestinnässä markkinointisuunnitelman laatiminen matkailutuotteelle tai- palvelulle markkinointimateriaalin laatiminen sidosryhmäyhteistyö markkinoinnissa sähköiset jakelukanavat, sosiaalinen media, internetmarkkinointi tilastotiedon ja asiakastutkimusten hakeminen ja hyödyntäminen palvelutilanteessa toimiminen englannin ja ruotsin kielellä OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät verkko-opiskelu mahdolliset vierailevat luennoitsijat oppimispäiväkirja (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen sidosryhmävierailut oppimispäiväkirja (PLE) mahdollinen opintomatka työssäoppiminen väh.10 osp

17 17 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä markkinointiviestinnän toimenpiteitä matkailuyrityksessä tai -organisaatiossa, kuten matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, majoitusalan yrityksessä, ravintolassa, leirintäalueella, maatilamatkailuyrityksessä, matkailuneuvonnassa tai muussa vastaavassa organisaatiossa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja seuraa työryhmässä markkinointiviestinnän toimenpiteitä. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: matkailupalvelujen markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnitteleminen matkailupalvelujen markkinointiviestinnän toimenpiteiden toteuttaminen markkinointiviestinnän toimenpiteiden seuraaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: markkinointiviestinnän toimenpiteisiin liittyvän materiaalin tekeminen ja jakaminen markkinatutkimusten käyttäminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakas-, tuote- ja palvelutuntemuksen osoittamien alakohtainen kielitaidon hallinta markkinointiviestintään budjetoiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka

18 18 Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa alakohtaisen kielitaidon hallinta / ruotsin kieli, suulliset haastattelut, arviointi T1-K3 Arvioinnin kohteet Työnperustana olevan tiedonhallinta

19 Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija tuotteistaa työryhmässä eri vuodenaikoihin sopivia asiakaslähtöisiä matkailutuotteita, tuotekokonaisuuksia tai palveluja kokoaa yrityksen tai yhteistyöyritysten tuotteista ja palveluista matkapaketteja tai matkailupalveluja hinnoittelee työryhmässä tuotteita, palveluja tai tuotekokonaisuuksia tuottaa tai päivittää työryhmässä esittelymateriaalia. TEEMAT Matkailutuotteen hinnoittelu ja lainsäädäntö matkailutuotteen kustannusrakenne, hintaan vaikuttavat tekijät matkailutuotteen ja - palvelun hinnoittelu; matkailutuotteen alv keskeiset sisällöt säädöksistä: mm. valmismatkalaki, kuluttajaturvallisuuslaki ja tuotevastuulaki Työskentely matkailutuotteen palvelumuotoilussa matkailutuotteen palvelumuotoilu, tuotetuntemus, tuotekehittely matkailutuotteen testaaminen asiakaspalautteet ja -kyselyt asiakassegmentit sähköinen esittelymateriaali, internet-sivujen tekeminen matkailutuotteelle tai - palvelulle OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus oppimistehtävät verkko-opiskelu oppimispäiväkirje (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen projektioppiminen opettajan ohjauksessa oppimispäiväkirja (PLE) mahdollinen opintomatka työssäoppiminen, väh. 12 osp

20 20 OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tuotteistamalla työryhmässä kohderyhmälle myyntikelpoisen matkailutuotteen tai - palvelun, kuten erä-, luonto- ja kulttuuriopastuksissa, elämys- ja luontoretkillä, tapahtumassa tai festivaaleissa, kulttuuritapahtumissa tai -opastuksissa, matkailu- ja matkatoimistopalveluissa, ruoka- ja majoituspalveluissa, hyvinvointi-, liikunta- ja seikkailupalveluissa. Näyttöympäristö voi olla matkailuyritys tai -organisaatio, ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, ravintola, leirintäalue, museo, maatilamatkailuyritys tai muu vastaava organisaatio. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: matkailupalvelujen suunnitteleminen ja hinnoitteleminen esittelymateriaalin tuottaminen tuotteen testaaminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: tietoverkkojen ja ohjelmien käyttäminen ja tietojen käsitteleminen yhteistyön tekeminen matkailutuotteiden ja -palvelujen suunnittelussa Työn perustana olevan tiedon hallinta: asiakastuntemuksen ja matkailukausien hyödyntämien taloudellinen toimiminen tuotteiden ja palvelujen hinnoitteleminen säädösten mukainen toimiminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka

21 21 Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa matkailupalvelujen suunnitteleminen ja hinnoittelu: erillinen oppimistehtävä lähiopetuksen aikana, arvioidaan T1-K3 Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta

22 Opastuspalvelut, 20 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET Opiskelija valmistautuu opastuspalvelutilanteeseen suunnittelee opastusten sisältöjä ja aikatauluja opastaa asiakkaita hyödyntää alakohtaista kielitaitoa opastustilanteessa päättää opastustilanteen. TEEMAT Minä oppaana oppaan rooli, ryhmän hallinta opastustyypit opastusprosessi: ennakkotiedot ryhmästä, opastustilanne, jälkitoimet, palaute esiintymistaito, mikrofonitekniikka Työskentely opastuspalvelussa opastuksen sisältö: substanssin hallinta, reitin ja aikataulun suunnittelu, asiakaslähtöisen opastuksen suunnittelu turvallisuussuunnitelman laatiminen opastustilanteessa toimiminen englannin ja ruotsin kielellä OPPIMINEN Oppilaitosympäristössä tapahtuva oppiminen lähiopetus mahdolliset vierailevat luennoitsijat oppimispäiväkirja (PLE) Työpaikalla tapahtuva oppiminen käytännön opastusharjoitukset oppimispäiväkirja (PLE) mahdollinen opintomatka työssäoppiminen väh. 14 osp OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytön toteutus ja näyttöympäristö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä opastamalla yhden

23 23 ryhmän luonnossa, näyttelyssä, tapahtumassa tai muussa matkailualueen tilanteessa. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä. Opastus voi olla esimerkiksi kävelykierros, transfer -, aktiviteetti-, luonto-, liikunta-, kohde- tai kulttuuriopastus. Opiskelija osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvioinnin suorittavat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä tai erikseen. Savon koulutuskuntayhtymässä lähtökohtana on se, että ammattiosaamisen näytön arvioinnista ja arvosanasta päättävät opettaja/ opettajat ja työelämän edustaja/ edustajat yhdessä. Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta: opastustilanteeseen valmistautuminen opastustilanteessa ryhmän hallitseminen opastustilanteen päättäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: tiedon hankkiminen tarvittavien varusteiden varaaminen Työn perustana olevan tiedon hallinta: opastettavan kohteen tai asian, alueen, näyttelyn, tilanteen tai muun vastaavan kohteen tunteminen alakohtainen kielitaidon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka Muu osaamisen arviointi Tarvittaessa alakohtaisen kielitaidon hallinta / ruotsin kieli, opastustilanne, arviointi T1-K3 Arvioinnin kohteet Työnperustana olevan tiedonhallinta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailupalvelujen tuottaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Matkailualan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala Kokin osaamisala TARJOILIJA KOKKI Tämä opetussuunnitelma on

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki Dokumentin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKA OSAAMISALA Muovituotevalmistaja Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Rehtorinhyväksyntä Voimassa

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA

AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA AHLMANIN AMMATTIOPISTO TARJOILIJA OPETUSSUUNNITELMA Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun koulutusohjelma Tarjoilija Hyväksytty johtokunnassa 25.5.2010 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot