BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari , Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOENERGIA SUOMESSA. ATS-syysseminaari 8.11.2002, Helsinki Tutkimuspäällikkö Satu Helynen, VTT Prosessit"

Transkriptio

1 BIOENERGIA SUOMESSA ATS-syysseminaari , Helsinki 1

2 Kotimaisten polttoaineiden energiakäyttö 2000 ja 2001* Mtoe TWh Milj. k-m 3 PJ Osuus Suomen energiankulutuksesta, % Mustalipeä 3, Kiinteät, joista 2,0 1, , kuori 1,2 1, sahanpuru ym. 0,4 0,4 5 4, metsähake 0,1 0,16 1,5 1,9 5 7 Puun pienkäyttö 1,1 1, , PUU YHTEENSÄ 6,5 6, Kierrätyspolttoaineet 0,02 0,03 0,28 0,4 1 Biokaasu 0,02 0,2 0,7 Turve 1,4 1, ,3 17, KOTIMAISET YHTEENSÄ 8,0 92, *alustavia tilastotietoja 2

3 Kansalliset tavoitteet bioenergian käytön lisäämiseksi sähkön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelmassa TWh 25 22,8 20 Kaukolämmitys Teollisuus 15 12, , Visio 2025 Tavoite vuosille sähkön tuotannon lisäämiseksi 6,2 TWh -> 12,4 TWh eli 100 %, koko bioenergialle tavoite on 58 TWh (6,1 Mtoe) -> 90 TWh eli 55 % 3

4 Biopolttoaineiden tuotannon lisäysmahdollisuudet kahdella eri kustannustasolla: kilpailukykyinen polttoainemäärä nykytukitasolla - polttoainemäärä, jos kustannukset saavat olla % nykytilanteeseen verrattuna TWh Nykykäyttö Mustalipeä Teollisuuden sivutuotteet Kuusikoiden päätehakkuut 0,7 4,9-7,2 4,9-7,2 4,9 7,2 Männiköiden päätehakkuut Pieni 2,8-3,3 2,8-3,3 2,8-3,3 Ensiharvennukset, nuoret metsät ja taimikonhoito Puun pienkäyttö 13 Lisäkäyttömahdollisuus nykykäyttöön verrattuna 0,3 1,4-9,5 1,4-9,5 1,4-9,5 (73) Kierrätyspolttoaineet 0, Peltobiomassat Biopolttoaineiden lisäkäyttömahdollisuus nykykäyttöön verrattuna yhteensä (74) * *15 TWh:n lisäys vastaa Uusiutuvien edistämisohjelman tavoitetta vuodelle 2010 LÄHDE: Helynen et al. Bioenergian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. VTT Tiedotteita

5 Biopolttoaineiden käytön tekniset lisäysmahdollisuudet perustapaus = kiinteistölämmityksen lisäys edistämisohjelman mukaan, suurkäytössä lisäkäyttö käytössä ja suunnitteilla olevissa laitoksissa nykytapaan maksimitapaus = lisäinvestointeja nykylaitoksiin biopolttoaineiden käytön maksimoimiseksi Käyttökohde Laskentavaihtoehdot Arvioitu lisäysmahdollisuus vuodesta 1999 vuoteen 2010 TWh Hiilidioksidipäästöjen vähennys korvattaessa fossiilisia polttoaineita Milj. tonnia Kiinteistölämmitys Perustapaus Maksimitapaus 5,8 9,3 1,4 2,2 Suurkäyttökohteet Perustapaus Maksimitapaus 8,5 25,6 1,4 2,3 5,2 8,7 YHTEENSÄ Perustapaus Maksimitapaus 14,3 34,9 2,8 3,7 7,4 10,9 Saatavilla oleva lisäbiopolttoaine Perustapaus Maksimitapaus Perustapauksessa turvetta tarvitaan vuonna 2010 noin 25 TWh/a ja maksimitapauksessa noin 15 TWh laitosten häiriöttömän käytön turvaamiseksi. 5

6 Metsähake Tavoite 5 milj.k-m3 (10 TWh) metsähaketta vuonna 2010 päätehakkuut eivät yksin riitä 2010, vaan 1/3 hakkeesta pienpuuta, jossa kannattavus edellyttää metsänhoidollisten hyötyjen huomioonottamista (MMM), koneellistamista, metsänhoitoyhdistysten mukaantuloa koska kantohinta jää pieneksi, metsähakkeen tuotanto voitaisiin kytkeä metsänhoitoon kokonaispakettina pienpuun tuotantotukien tarkistus: ei ainoastaan KEMERAkohteille, puskuri- ja varmuusvarastointia tarvitaan; turve tärkeä polttoaineen saatavuuden lisäksi myös laitosten häiriöttömän käytön turvaamisessa metsähakkeen tuotannon lisäyksen tärkein este on kannattamattomuus 6

7 Metsähakkeen käyttö 2001, m 3 alle yli Rovaniemi Kemi Oulu Suomussalmi Kajaani Nivala Ilomantsi PUUENERGIAN TEKNOLOGIAOHJELMA Seinäjoki Kitee Savonlinna Jyväskylä Mikkeli Pori Rauma Jämsä Tampere Valkeakoski Rautjärvi Anjalankoski Turku Forssa Salo METLA:n tilastoaineisto 7

8 VTT PROSESSIT Välivarastohaketusjärjestelmä Hakkuutähteiden paalausjärjestelmä E.Alakangas 8

9 Photo: Timberjack RUUENERGIAN TEKNOLOGIAOHJELMA 9

10 Hakkeen kustannukset käyttöpaikalla kuljetusmatkan mukaan mk/mwh 60 1 FIM = 0, Keskimääräinen kustannus Irto hakkuutähde Palstahaketus 50 Tienvarsihaketus Paalaus Kaukokuljetusmatka, km 10

11 Jätteiden energiakäyttö Edistämisohjelman, ilmasto-ohjelman ja YM:n jätesuunnitelman sekä jätteenpolttodirektiivin kansallisten määräysten koordinointi vaatii lisää yhteistyötä Kierrätyspolttoaineiden nykykäyttö on t/a, joka vähentynee selvästi vuoden 2006 alkuun mennessä jätteenpolttodirektiivin voimaantulon myötä YM:n jätesuunnitelman mukaan 1 milj.tonnin jätteiden energiakäyttö Suomen mallin mukainen, syntypistelajitteluun ja hallitunlaatuisen kierrätyspolttoaineen valmistukseen ja käyttöön perustuvan järjestelmän kehitys ja demonstrointi vaatii vielä lisätoimenpiteitä Jätteiden energiakäyttö ei etene ilman merkittäviä toimenpiteitä 11

12 Biopolttonesteet On ajankohtaista selvittää EU:n liikenteen biopolttonestedirektiiviehdotuksen vaikutukset Suomeen Vuoden 2010 tavoite (5.75%) tarkoittaisi 0,4 milj.tonnin raakaainetarvetta (1.5 TWh) Suomessa, Euroopassa yli 40 % lisäbiopolttoaineesta biopolttonesteiksi -> eri sektoreiden kilpailu raaka-aineesta Tuotanto voitaisiin integroida kustannustehokkaasti öljynjalostamoihin tai metsäteollisuuteen Käytössä kaupallista tekniikkaa vain viljelykasveille, mutta se vaatii suuria tukitoimenpiteitä ja arvioitu tuotantomahdollisuus olisi vain 2 %, kun tavoite 5.75% Jos direktiivi hyväksytään, sen vaikutukset erittäin suuret 12

13 Energian tuotantoteknologioiden kehitysnäkymiä Suomessa Uusia kilpailukykyisiä teknologioita maailmanmarkkinoille Kilpailukykyisiä Innovatiivisia Integroituja ratkaisuja Kierrätyspolttoaineiden kaasutus Biomassan rinnakkaispoltto &CHP Pienet ja keskikokoiset CHP laitokset Korkean hyötysuhteen leijukattila kiinteille polttoaineille Automatisoitu energiapuun korjuu Puhdas pienpoltto Kehittynyt soodakattila Korkea hyöty- ja rakennussuhde Integroidut jätehuollon ratkaisut Urban Mill Bioöljyt puusta ja REF:istä Puun paineistettu kaasutus Suuren kokoluokan offshore tuulivoima Mikro-CHP mikroturbiinit,polttokennot, hybridit, Merkittäviä globaaleihin tarpeisiin Puhtaus ja turvallisuus Polttokennolla tehostetut voimalat Mustalipeän kaasutus Virtuaaliset voimalat CO 2 -talteenotto voimalaitoksilla Monituotevoimalat Innovatiiviset ydinvoimalat Pieni koko, korkea hyötysuhde CO2-vapaa vetytalous muotoutuu Vaihtoehtoja erilaisiin tulevaisuuksiin? Hyötöreaktorit, fuusio Ympäristöä säästävä Arktinen tuulivoima 2000 Tehokkuus Pienemmät ympäristövaikutukset 13

14 Biomassojen energiakäytön uudet tekniikat Puun pienkäyttö lämmityksessä: päästöjen vähentäminen ja käyttömukavuuden parantaminen, pelletit ja muut jalosteet Kostean polttoaineen käyttö aluelämpökokoluokassa Sähkön ja lämmön tuotanto (CHP) aiempaa pienemmissä kokoluokissa, alle 5 MW sähköä:arinahöyrykattilahöyryturbiini/kone, kiinteäpetikaasutin-polttomoottori, ORC Korkeahyötysuhteiset suurvoimalat leijukerrostekniikalla Bioenergian käyttö hiilipölykattiloissa seospolttona: sahanpuru, pelletit, Lahti-kaasutinkytkentä, erilliset biopolttimet Jätteiden yhdistetty energia- ja hyötykäyttö Biopolttonesteiden integroitu tuotanto 14

15 Työllistävyys Energiavaltainen prosessiteollisuus yli henkilöä Energiasektori öljyn jalostus ja maakaasu sähkön ja lämmön tuotanto, jakelu turpeen ja puun tuotanto YHTEENSÄ energiateknologian tuotanto ja vienti yli (Lähde: TT 2002) 15

16 Esimerkkejä bioenergian työllistävyydestä Metsähakkeiden lisäkäyttö 5 milj. kiintokuutiometriä (10 TWh) vuoteen 2010 uusiutuvien edistämisohjelman mukaisesti Hakkuutähdehaketta päätehakkuilta 2/3 Metsähaketta nuorista metsistä 1/3 polttoaineen tuotannossa ja kuljetuksessa lisätyöpaikkoja noin 2200 henkilölle liiketoiminnan volyymi 86 milj. euroa/vuosi (500 milj. mk/vuosi) Lisäksi työpaikkoja energian tuotannossa alle 1000 Metsähakkeen tuotanto nuorista metsistä edellyttää tukitoimia kilpailukykyisen polttoaineen tuottamiseksi. 16

17 Uusia liiketoimintamahdollisuuksia bioenergian alueella Polttoainejalosteiden valmistus: pelletit, biopolttonesteet Lämpöyrittäjyys: lämmön myynti kiinteistöille Jätteiden hyötykäyttö materiaaleina ja energiana Laitevalmistus vientiin: suomalaiset markkinajohtajia esimerkiksi leijukattiloiden toimittajana 17

18 Yhteenveto Biopolttoaineilla, joista puu on tärkein jatkossakin, on useita vaihtoehtoisia käyttökohteita tulevaisuudessa kiinteistölämmitys, suurkäyttö kaukolämmön tuotantoon ja teollisuudessa, biopolttonesteiden ja muiden jalosteiden valmistus, vienti - edullisimmista polttoaine-eristä tulee kilpailua Kansalliset edistämistoimet ja suunnitteilla olevat EU-direktiivit parantavat biopolttoaineiden kilpailukykyä 18

19 Yhteenveto Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman mukainen bioenergian käytön lisäystavoite 55 % saavutettaneen vuoteen 2010 mennessä nykytukitasoilla. Biopolttoaineilla sähköä tuolloin tuotetaan vuoden 2000 tasoon verrattuna lisää 4 TWh (650 MW), josta vain osa on lisäkapasiteettia. Lisäbiopolttoaine on metsähaketta, jätteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita. Bioenergiavarat mahdollistaisivat edistämisohjelmaa suuremman lisäyksen, mutta lisäbiopolttoaineiden hintataso on % korkeampi. 19

20 Johtopäätökset Kehitteillä on monia uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat - peltobiomassojen energiakäytön - polttoaineiden tuotannon ja kuljetuksen tehokkaammin - polttoaineiden automatisoidun käytön lämmityksessä (pelletit, bioöljyt) - sähkön tuotannon entistä pienemmässä kokoluokassa - jätteiden energia- ja hyötykäytön yhdistämisen - yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa sähkön tuotannon 2- kertaistamisen Uudet tekniikat tulisi demonstroida ennen vuotta 2010, ja niiden avulla olisi mahdollista saavuttaa edistämisohjelmassa esitetty visio, jossa sähkön tuotanto bioenergialla olisi 23 TWh (3800 MW) vuonna Uusien tekniikoiden vientimahdollisuudet ovat merkittävät. 20

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy 1 19.9.2008 Dan Asplund. Kevätpäivä 2008 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Satu Helynen, Martti Flyktman 24.6.2010 LUONNOS 1 24.6.2010 LUONNOS Raportin nimi Lämmityspolttoaineiden verotuksen kehittäminen

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Uudenmaan metsäenergiaselvitys

Uudenmaan metsäenergiaselvitys Uudenmaan metsäenergiaselvitys 2012 Häme-Uusimaa Toimittajat: Olli-Pekka Koisti Ulkoasu: Pohjolan Mylly Taitto: Jonna Nurminen Kannen kuva: Olli-Pekka Koisti Painatus: Esa Print Oy Metsäenergiaselvitys

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien 33. Metsäakatemia 27.9.2012 1(7) Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Metsäenergian lähteen ovat moninaiset. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla

Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla 1 Bioenergian käytön kehitysnäkymät Pohjanmaalla Vaskiluodon Voima Oy:n käyttökohteet Kaasutuslaitos Vaskiluotoon, korvaa kivihiiltä Puupohjaisten polttoaineiden nykykäyttö suhteessa potentiaaliin Puuenergian

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot