Uusiutuva energia. Jari Kostama Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki"

Transkriptio

1 Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama Helsinki

2 Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa

3 EU:n energian kokonaiskäyttö 2007 Yhteensä 1810 Mtoe, päästöttömät 21 % Öljy 37 % Ydinvoima 13 % Vesivoima 1,5 % Tuuli 0,5 % Uusiutuvat 7,8 % Bio ja jäte 5,4 % Hiili 18 % Kaasu 24 % Geoterminen 0,3 % Aurinko 0,1 % Lähde: Eurostat

4 EU:n sähkön tuotanto 2007 Yhteensä 3362 TWh, päästöttömät 45 % Hiili 29 % Öljy 3 % Kaasu 23 % Muut 1 % Uusiutuvat 16 % Ydinvoima 28 % Lähde: Eurostat

5 Maailman primäärienergian kulutus 2007 Yhteensä Mtoe, päästöttömät 19 % Öljy 33 % Kaasu 21 % Ydinvoima 6 % Uusiutuvat 10 % Vesivoima 2 % Muut 1 % Hiili 27 % Lähde: WEO 2009, IEA/OECD

6 Energialähteet ja omavaraisuus EU:n energiaomavaraisuus heikkenee Kehitys Öljy 18 % => 7 % Maakaasu 43 % => 16 % Energia 50 % => 35 % Lähde: EU:n komissio

7 Ilmastokysymys edellyttää suuria muutoksia energian tuotanto- ja kulutustavoissa CO 2 -päästöt (GtC) Kehittyneet maat Päästöjen perusura Kehitysmaat Päästöjen vakautustaso 550 ppm 5 0 Päästöjen vakautustaso 450 ppm Lähde : UK DEFRA

8 EU:n energiapolitiikan tavoitteet vuodelle 2020 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 %:lla vuodesta 1990 Uusiutuvan energian osuuden nostaminen 20 %:iin loppukulutuksesta Nykytaso alle 10 % Suomen velvoite 38 % loppukulutuksesta, kun nykytaso noin 28 % Energiatehokkuuden tehostaminen 20 %:lla Resurssitehokkuus tulossa

9 Suomi - energian pieni suurvalta EU:n suurin sähkönkulutus / asukasluku Toiseksi suurin kokonaisenergian käyttö / asukas EU:n kylmin maa Lämmitystarve selvästi suurempi kuin esim. Ruotsissa Tehokas tuotanto ja siirto EU:n toiseksi suurin yhteistuotantosähkön tuottaja Yhteistuotantolaitosten paras keskihyötysuhde (83%) Alhaiset siirtohäviöt EU:n suurin bioenergian hyödyntäjä Huomattava energiateknologian viejä Viennin arvo 5 miljardia (8 %) / 2008 EU:n halvin ostovoimalla korjattu sähkö ja kaukolämpö

10 Sähkön hankinta energialähteittäin 2010 (87,5 TWh) Ydinvoima 25,0 % Jäte 0,8 % Turve 6,0 % Kivihiili 16,3 % Vesivoima 14,6 % Öljy 0,6 % Biomassa 11,9 % Nettotuonti 12,0 % Tuuli 0,3 % Maakaasu 12,5 %

11 Sähkön tuotanto energialähteittäin 2010 (77,0 TWh) Kivihiili 18,5 % Öljy 0,7 % Vesivoima 16,6 % Maakaasu 14,2 % Tuulivoima 0,4 % Turve 6,8 % Biomassa 13,5 % Uusiutuvat 31 % Hiilidioksidivapaat 59 % Ydinvoima 28,4 % Jäte 0,9 % 3

12 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet polttoaine-energia yhteensä 64,3 TWh Puu, muu bio 18 % Öljy 5 % Muut 1 % Kivihiili 23 % Turve 18 % Maakaasu 35 %

13 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 100 % muu uusiutuvat 80 % turve 60 % maakaasu 40 % 20 % öljy kivihiili 0 %

14 Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön polttoaineet 2009 Ahvenanmaa Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Itä-Uusimaa Uusimaa 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % maakaasu kivihiili turve puu öljy muut

15 Energia-ala investoinut paljon 2000-luvulla Kotimaisten polttoaineiden suosio kasvanut 53 uutta sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantolaitosta 2090 MW sähkötehoa Pääosin kotimaisiin polttoaineisiin perustuvia laitoksia Joitakin maakaasuun perustuvia laitoksia Vesivoiman tehonkorotuksia 300 MW uutta säätövoimaa Ydinvoimaa Rakenteilla 1600 MW ydinvoimayksikkö Tehonkorotuksia 90 MW 300 uutta lämpökeskusta Biopolttoaineilla korvattu erityisesti öljyn käyttöä Tuulivoiman investoinnit käynnistyivät 150 MW tuulivoimaa 2010-luvulla odotetaan yli kymmenkertaista määrää uutta kapasiteettia Lähde: Pöyry 2010

16 Metsähaketta käytettiin lämpö- ja voimalaitoksilla vuonna 2010 jo 6,2 milj. kiintokuutiometriä eli 12,6 TWh, josta valtaosa yhteistuotannossa Rovaniemi Oulu Käyttö, m yli Pietarsaari Kajaani Vaasa Jyväskylä Joensuu Jyväskylä Joensuu Jämsä Mikkeli Tampere Mikkeli Kouvola Turku Lähde: VTT ja METLA 2010

17 Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon GWh

18 Uusiutuvan energian tavoite edellyttää Suomessa 38 TWh lisäystä Energian loppukulutus vuonna 2020 arviolta 327 TWh Tästä uusiutuvien 38 %:n osuus vastaa 124 TWh Vuonna 2005 uusiutuvien loppukulutus oli 87 TWh Muutostarve vuodesta 2005 vuoteen 2020 on n. 38 TWh 1 TWh = omakotitalon energian kulutus vuodessa

19 Suomen keinot uusiutuvan energian lisäämisessä Metsähakkeen käytön lisääminen Tavoite 25 TWh, nykytaso 12,6 TWh Tuulivoiman lisääminen 6 TWh, nykytaso 0,4 TWh Liikenteen biopolttoaineet 20 % loppukäytöstä (9 TWh), nykytaso 6 % (2,5 TWh) Lämpöpumput 8 TWh, nykytaso 3 TWh Lisäksi joukko pienempiä tekijöitä Pelletit, kierrätyspolttoaine, biokaasu

20 Energian kokonaiskäyttö alenee sähkön merkitys kasvaa Energiatehokkuus paranee Sähkö ja kaukolämpö korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä Liikenteessä Lämmityksessä Teollisuudessa Sähkön osuus loppuenergiasta nousee lähes 50 %:iin (nykyisestä alle 30 %:sta) Kaukolämmön kysyntä pysyy suunnilleen ennallaan

21 Uuden sähköntuotantokapasiteetin tarve investointitarve Erillinen sähköntuotanto Kaukolämpö-CHP Teollisuus-CHP MW Ydinvoima Vesivoima Sarja15 Sarja14 Sarja13 Nykyinen ja rakenteilla oleva kapasiteetti Sarja12 Sarja Uutta tuotantokapasiteettia tarvittaisiin MW, jotta tarjonta vastaisi MW:n sähkön kulutuksen huipputehoa

22 Sähkön kulutus Sektori Sähkön käyttö vuonna 2007 (TWh/a) Sähkön käyttö vuonna 2030 (TWh/a) Sähkön käyttö vuonna 2050 (TWh/a) Kotitaloudet Rakennusten lämmitys Rakennusten jäähdytys 0,2 1 2 Teollisuus Palvelut & Julkinen 15, Liikenne 0, Häviöt Yhteensä

23 Lämmitysenergian käyttö 2050 Lähde: Honkapuro, Jauhiainen, Partanen ja Valkealahti. Kaukolämmön kysyntä TWh vuonna 2050 (2007: 36 TWh).

24 Arvio CO 2 -päästöjen vähenemisestä Energiateollisuuden visio vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä runsaat 50 prosenttia sähkön ja kaukolämmön avulla. Sähkön ja kaukolämmön päästöt vuonna 2007 olivat 38 prosenttia Suomen päästöistä.

25 2

26 Kaukolämmön ja lämmön tuotannon polttoaineiden hintojen kehittyminen indeksi, kesäkuu 1999 = Lähteet: Tilastokeskus TEM Energiamarkkinavirasto tammikuu 04 tammikuu 05 tammikuu 06 tammikuu 07 tammikuu 08 tammikuu 09 tammikuu 10 tammikuu 11 kaukolämpö maakaasu, CHP jyrsinturve kivihiili raskas öljy, ei CHP polttohake/metsähake maakaasu, ei CHP CHP = kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto

27 Valmisteverojen kehitys Suomessa /MWh ei CHP CHP Kevyt öljy Raskas öljy Kivihiili Jyrsinturve Maakaasu Sähkö, luokka I

28 Puunkäytön lisäyksen edellytyksiä Markkinan kehitys Uusiutuvan energian tukipaketti keskeinen markkinoiden luontivaiheessa Puuta saatavilla suhteelliseen läpinäkyvään hintaan Tarjoajia ja asiakkaita oltava useita Metsänomistajien halu myydä puuta myös energiakäyttöön Paikallisuus ja eräkohtaisuus vähenevät ja tilalle syntyy markkinapaikkoja Puun toimitusvarmuus kehittyy Markkina kehittyy metsäteollisuuden suhdanteista huomattavasti vähemmän riippuvaksi Edellyttänee terminaaleja tai muita välivarastoja, joissa merkittäviä määriä puuta tai haketta Turpeen yleiset toimintaedellytykset säilyvät hyvinä Puulla oltava aito kilpailija Kaukolämmön kilpailukyky lämmitysmarkkinoilla on oleellinen osa bioenergian käytön lisäysedellytyksiä

29 Metsähakkeen käyttö ja käyttökohteet Lähde: Metla ja VTT 2011

30 Tuulivoima maailmalla

31 Uusiutuvan sähkön tuotanto Pohjois- Euroopassa* Uusiutuvan sähkön tuotanto 2009 ja 2020 Pohjois-Euroopassa Twhe/a Muut Tuulivoima Vesivoima Biokaasu Biomassa (kiinteä) *Pohjoismaat, Baltian maat, Puola, UK, Saksa, Alankomaat, Belgia Lähde: Pöyry, kansalliset uusiutuvan energian suunnitelmat

32 Yritykset näkevät tuulivoimassa mahdollisuuden Tällä hetkellä Suomessa on tuulivoimaa vasta 197 MW TEM:n arvion mukaan 6 TWh:n tuulivoimatavoitteen toteutumiseen tarvitaan noin 2500 MW tuulivoimaa Vireillä maatuulivoimahankkeita n MW Merituulivoimahankkeita n MW

33 Sähköntuotanto 3 MW:n voimalalla, napakorkeus 100m, helmikuu

34 Tuulisuus Tuulivoimahankkeet

35 Tuulivoiman edistäminen Tuulivoimahankkeita on paljon maatuulivoimaa MW merituulivoimaa MW Lähes kaikki hankkeet vielä lupa/kaavoitusvaiheessa, tai niitä edeltävässä selvitysvaiheessa YVA- ja kaavoitusprosessit merkittävä pullonkaula tuulivoiman lisäämiselle Tulisi perustaa työryhmä pohtimaan näiden prosessien kehittämistä Tutkaselvitys pitäisi saada välittömästi käyntiin

36 Tuulivoiman edistäminen Tariffien rahoitus valtion budjetista ei saa johtaa epävakauteen Merituulivoimassa tarvitaan demohanke, joka antaa kokemuksia Suomen oloissa Tarjouskilpailumalli valmisteluun

37 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka keskeisessä roolissa Yhteiset tavoitteet vuodelle 2020 Ilmastotavoitteet (-20% vs. 1990) Uusiutuvan energian tavoitteet (20 % osuus energiankäytöstä) Energiatehokkuustavoitteet (20 % tehostuminen) Yhteiset keinot Yhteiset, avoimet energiamarkkinat Kiintiöintiin perustuva päästökauppajärjestelmä laitenormit ympäristövaatimukset Toisaalta yksinomaan kansalliset uusiutuvan energian edistämiskeinot Muodostaa jatkossa suuren ongelman

38 Uusiutuvan energian edistämisessä kansallinen tukikilpailu Kaikissa maissa oma tukijärjestelmänsä kaikille eri uusiutuvan tuotantomuodoille Eurooppa 2008 Syöttötariffi Uusiutuvan sähkön sertifikaatit Veroinsentiivit

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa.

Hallitus arvioi sähkön tarvetta syksyllä 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiastrategiassa. Vihreän kasvun malli V i h r e ä t e s i t t e l e e m a l - l i n, j o l l a y h t e i s k u n n a n s ä h k ö n t a r v e t u r v a t a a n i l m a n l i s ä y d i n v o i m a a. E s i t y s s i s ä

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014 Toimialapäällikkö Markku Alm Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2013. laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Matti Manninen Pöyry Management Consulting Oy Kaukolämpöpäivät Turku TAUSTA HANKKEESEEN OSALLISTUJAT Kaukolämmön asema Suomen energiajärjestelmässä

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa

RAPORTTI SUOMI 2013. WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA. Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa RAPORTTI SUOMI 2013 WWF:n Kaupunkienergiaraportti 2013 EROON FOSSIILISISTA Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa SISÄLTÖ 100 % uusiutuvaa energiaa on mahdollista! s. 4 Alkusanat s.

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen

KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa. Minna Alhosalo Ari Karppinen KAASUA SATAKUNTA Selvitys nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintamahdollisuuksista Satakunnassa Minna Alhosalo Ari Karppinen Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A Publication

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI

SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI SATAKUNNAN VISIO 2010 -PROJEKTI Toimiala: SÄHKÖNTUOTANTO Työryhmä: Mauno Paavola (pj.) Sami Jakonen Matti Kaisjoki Matti Rintanen Terhi Sarakaski Alpo Savikoski Teollisuuden Voima Oy Teollisuuden Voima

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN

YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA 218 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS, TUTKIMUKSIA 109 YDINVOIMAINVESTOINTIEN VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN JA KOTITALOUKSIEN SÄHKÖN HINTAAN Helsinki 2009

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot