Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä"

Transkriptio

1 Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa seuraavina vuosikymmeninä Energiametsä -hankkeen päätösseminaari , Energiateollisuus ry

2 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet polttoaine-energia yhteensä 55,8 TWh Uusiutuvat 31 % Hiilidioksidivapaat 34 % Kotimaiset 50 % ARVIO VUODELLE 2020: Uusiutuvat 48 % Hiilidioksidivapaat 50 % Kotimaiset 63 % 2

3 Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 3

4 Metsähaketta käyttävät kaukolämpölaitokset 578 lämpö- ja voimalaitosta, lähde: Metla, v Vuonna 2013 metsähaketta käyttäviä lämpö- ja voimalaitoksia oli jo 880. Kaukolämpö on hajautettua, alueellista toimintaa, ET:n jäsenyritykset: 165 kuntaa ja kaupunkia 109 voimalaitosta 735 kiinteää lämpökeskusta 375 siirrettävää lämpökeskusta 4

5 Sähkön hankinta energialähteittäin 2014 Yhteensä 83,3 TWh Ydinvoima 27,2 % Jäte Turve 1,0 % 3,5 % Kivihiili 9,8 % Öljy 0,3 % Biomassa 13,2 % Maakaasu 6,3 % Vesivoima 15,8 % Tuuli 1,3 % Nettotuonti 21,6 % 5

6 Sähköntuotanto energialähteittäin 2014 Kivihiili 12,5 % Öljy 0,3 % Vesivoima 20,2 % Yhteensä 65,4 TWh Maakaasu 8,0 % Tuulivoima 1,7 % Turve 4,5 % Uusiutuvat 39 % Hiilidioksidivapaat 74 % Ydinvoima 34,7 % Biomassa 16,9 % Kotimaiset: 45 % Jäte 1,2 % 6

7 EU:n uusiutuvien energialähteiden tavoite vuoteen 2020 Suomen velvoite Suomella on velvoite tuottaa 38 % vuoden 2020 energian loppukulutuksesta uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvan energian lisäämisvelvoite on 38 TWh vuoden 2005 tasosta. Tästä energiateollisuuden (metsähake, tuuli- ja vesivoima) osuus on noin 70 %. Arvioitu energian kokonaiskulutuksen kasvu vuoteen 2020 on 24 TWh. Investoinnit uusiutuvia energialähteitä käyttäviin voimalaitoksiin on arviolta 5-8 miljardia euroa tällä vuosikymmenellä. 7

8 Suomen uusiutuvien edistämispaketti Edistämispakettiin liittyvät sähköntuotannon tukijärjestelmät (laki 1396/2010) voimassa vuodesta 2011 Syöttötariffi tuulivoimalle 83,5 /MWh (korotettu v loppuun 105,3 /MWh), metsähakkeelle päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuva tuki ja pien-chp laitosten tuki Kiinteä tuki lakkautettiin valtion taloussyihin vedoten vuoden 2012 alusta (4,5 milj.eur säästöä v alusta) -> pienvesivoima ja osa tuulivoimasta jäivät ilman tukea Pienpuun energiatuen hylkäys komissiossa 02/2012, Kemeran energiapuun korjuutuki ja notifioitavana oleva RANKE-tuki (sis. Kemera-lakiin) Hallitus nosti turpeen veroa vuoden 2013 alusta 4,9 euroon/mwh -> metsähakkeelle annettu tuki laski suhteessa turpeen verolliseen hintaan Nyt vuoden 2015 alusta turpeen vero laski 3,4 euroon/mwh -> metsähakkeen tuki nousi, mutta uusi veronlasku v rajannee tukea 8

9 Metsähakkeella tuotetun sähkön tuki tuki sähkölle /MWh päästöoikeuden hinta /t CO (2016) 2015 tuen muutokset johtuvat turpeen veromuutoksista 9

10 Tavoitteena yli kymmenkertaistaa tuulivoimakapasiteetti kuluvalla vuosikymmenellä tavoite vuoteen 2020 on noin 6 TWh/a, 2500 MVA tuulivoimaa vuoden 2014 lopussa asennettua kapasiteettia oli 711 MVA kansallinen energiaja ilmastostrategia on asettanut edelleen 9 TWh/a tuulivoimatavoitteen vuoteen 2025 Lähde: kansallinen tuuliatlas ja tuulivoimahankkeiden sijoittuminen Suomessa (Suomen tuulivoimayhdistys ry, 2014) 10

11 Arvio vuoden 2020 tavoitteen saavuttamisesta Tavoite saavutettaneen jo vuoden 2018 loppuun mennessä, minkä jälkeen tuelle asetettu kiintiö on täynnä. 11

12 Tuulivoiman viikkokeskitehot ja kapasiteetti viikko Tuulivoiman kapasiteetti Tuulivoiman viikkokeskiteho 12

13 Vesivoiman tuotanto Normaalivuosi TWh Normaali vesivuosi = vesivoiman tuotanto laskennallisesti, kun rakennettujen jokien virtaamat ovat keskimääräisellä tasolla 0 13

14 Vesivoiman tavoitteet vaatimattomat eikä niihinkään päästä lisäystavoite 500 GWh/a vuoteen 2020 mennessä modernisointien tuoma lisä sähköntuotantoon on noin 285 GWh/a (230 MW), lisäksi toteutunee tehonkorotukset 70 GWh/a (75 MW) -> tehonkorotuksin ei päästä tavoitteeseen vuoteen > tarvitaan mahdollisuus investoida myös uuteen kapasiteettiin 14

15 Puu on tärkein energialähde Suomessa Puun energiakäyttö Suomessa v TWh Metsäteollisuuden jäteliemet 38 Puun pienpoltto 18 Lämpö ja voimalaitokset 36 kuori 12 metsähake 16 puru ja muu 8 YHTEENSÄ 92 Puuenergian hyödyntäminen Suomessa vuonna 2013, kun vuoden kokonaisenergian tarve oli 376 TWh 15

16 Puun käyttö voimalaitoksissa 16

17 Suomen metsähakkeen käyttö kahdeksankertaistunut luvulla Tavoite lisätä 19 TWh/a (n. 10 milj.m3/a) metsähakkeen käyttöä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 Lähde: Metla. *asetettu tavoite vuoteen

18 Hallituksen esitys eduskunnassa metsähakkeen tuen rajaamiseksi Metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki olisi puolet, kun metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista energian tuotantoa korkeamman jalostusasteen tuotantoon soveltuvista rungonosista Järeän puun hakkuukohde: On tehty metsälaissa tarkoitettu uudistushakkuu tai kasvatushakkuu JA Hakkuun jälkeen kasvamaan jäävän puuston keskiläpimitta on 1,3 metrin korkeudelta vähintään 16 senttiä Voimaantulo Alempaa tukea maksettaisiin lain voimaantuloa seuraavan toisen kalenterivuoden alusta lukien 18

19 Hallituksen esitys eduskunnassa metsähakkeen tuen rajaamiseksi - arvio vaikutuksista Metsähake kahden tukitason piiriin Olisi luotava hankinta-, seuranta- ja todentamismenettelyt Vähentäisi metsähakkeen käyttöä Rankapuun tukitaso selvästi nykyistä tukea alempi Jo nykyinen tukitaso on todettu alhaiseksi metsähakkeen kilpailukyvyn kannalta Epävarmuutta metsäenergiamarkkinoille Vaarantaisi kemera-lainsäädännön hyväksymismenettelyn 19

20 Kansallisen energia- ja ilmastotiekartan arvio puun riittävyydestä 20

21 Kansallisen energia- ja ilmastotiekartan arvio puunkäytön kehittymisestä energiantuotannossa 21

22 Tehtävää metsäenergian edistämiseksi Kotimaisten polttoaineiden kilpailukyvystä on huolehdittava fossiilisiin tuontipolttoaineisiin nähden. Uhkana on, että uudet rajoitukset metsähaketuelle vähentävät hakkeen käyttöä tuntuvasti. Energiapuun markkinoille tuloa on edistettävä hankintaketjuja ja logistiikkaa kehittämällä sekä konkreettisin keinoin energiapuun kuljetuskustannuksia alentamalla, kuten kehittämällä raideliikennettä energiapuun toimituksissa lähes kaikki energiapuu kulkee tieliikenteessä lisäämällä poikkeustilanteiden joustavuutta kuljettajien työaikalakiin myöntämällä kuljetuspolttoaineille verohelpotukset ylläpitämällä metsä- ja sivuteiden kuntoa sekä parantamalla metsäenergian toimitusvarmuutta alueellisilla terminaaleilla 22

23 Tehtävää metsäenergian edistämiseksi Metsien ensiharvennuskohteisiin kohdistuva tuki on tarpeen energiapuun saannin ja metsien kasvun edistämiseksi. Puumarkkinoiden toimintaan on suunnattava kehitystoimia: ajantasaisella ja avoimella hintainformaatiolla niin aines- kuin energiapuusta ottamalla käyttöön avoin ja kattava sähköinen kauppapaikka ja palvelut Polttoaineiden toimitusvarmuuden ja kohtuullisen hinnan varmistamiseksi laitoksille on myös turpeen saatavuudesta huolehdittava. Se edellyttää turvetuotantoalueiden luvituksen oleellista nopeuttamista erityisesti suoluokissa 0-2. Kiinteän biomassan kestävyyskriteerit ovat haastavat; elintärkeää on, että biomassan käyttö polttolaitoksissa on jatkossakin hiilidioksidineutraalina. 23

24 Suomen kauppatase ja energian kauppatase milj Kauppatase, kokonais - Energian tuonnin arvo n. 20 % kokonaistuonnin arvosta - Energian viennin arvo n. 10 % kokonaisviennin arvosta Kauppatase, energia Lähde: Tulli, Ulkomaankauppatilasto 24

25 KIITOS puh

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki

Uusiutuva energia. Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Uusiutuva energia - mahdollisuus vai haavekuva? Jari Kostama 1.6.2011 Helsinki Esityksen sisältö Miksi uusiutuvaa energiaa halutaan lisätä? Suomen tavoite ja keinot Metsä- ja tuulienergiaa EU:n energian

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo

Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle. Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian merkitys Suomelle ja maamme elinkeinoelämälle Kymibusiness 2010 10.11.2010, Kotkan Höyrypanimo Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Suomen nostamaan

Lisätiedot

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm

Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014. Toimialapäällikkö Markku Alm Uusiutuva energia Astrum-keskus 2.12.2014 Toimialapäällikkö Markku Alm Yritykset ja toimipaikat 871 uusiutuvan energian toimialan yritystä vuonna 2013. laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3 prosenttia

Lisätiedot

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari

Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi. Kansanedustaja Anne Kalmari Suomen uusiutuvan energian edistämistoimet ja Keski-Suomi Kansanedustaja Anne Kalmari Energiapaketin tausta Tukee hallituksen 6.11.2008 hyväksymän kansallisen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt

Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti. Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien Metsäakatemia 27.9.2012 Toimitusjohtaja Tuomo Kantola Jyväskylän Energia yhtiöt Metsähakkeen raaka-aineita Karsittu ranka: rankahake; karsitusta

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa

Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu N:o 200/2014 Paikallisten polttoaineiden tuotannon ja käytön aluetaloudelliset vaikutukset ja tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa 2011 Esa Storhammar Kirsi Mukkala

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti

Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Päättäjien 33. Metsäakatemia 27.9.2012 1(7) Toimitusjohtaja Tuomo Kantola, Jyväskylän Energia -yhtiöt: Metsäenergiaa riittävästi ja riittävän tehokkaasti Metsäenergian lähteen ovat moninaiset. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä

Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Uusiutuvan energian edistäminen ja energiatehokkuus Energiateollisuuden näkemyksiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry. 29.2.2008 Helsinki 1 ET:n näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat Ilmasto on ykköskysymys

Lisätiedot

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020

LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 LAPIN BIOENERGIAOHJELMA 2014 2020 Toimittaja: Reijo Väisänen Suomen Metsäkeskus, Julkiset palvelut Lappi Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. LAPIN BIOENERGIAOHJELMAAN LIITTYVÄT OHJELMAT JA STRATEGISET LINJAUKSET.

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa

Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Rytteri ja Jani Lukkarinen Teijo Rytteri Jani Lukkarinen Puun energiakäytön yhteiskunnallinen ohjaus Suomessa Rytteri, T. & Lukkarinen.

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 55/2014 Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti Työ-

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen

Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 213/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 213/2010 Uusiutuvien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä Arvo Leinonen (toim.) ISBN 978-951-38-7648-7

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen

Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen Energia- ja ilmastostrategia, kansallisen tiekartan 2050 valmistelu ja uusiutuvan energian tukeminen Paikallisvoiman seminaari 14.3.2013 Kansallissali, Helsinki Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Esityksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa

TUULIVOIMA TÄNÄ PÄIVÄNÄ SUOMESSA Ennen syöttötariffilainsäädännön voimaantuloa Ajankohtaista Suomen tuulivoimayhdistys laati syksyllä 2011 tuulivoimavision 2030 ja 2050 osoittamaan tietä tuulivoimarakentamiselle. Samassa yhteydessä käytiin läpi tuulivoiman kustannuksia ja hyötyjä.

Lisätiedot