Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu"

Transkriptio

1 TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut. Tekninen toimi rakentaa, rakennuttaa ja pitää kunnossa kuntien omistamat rakennukset, kunnallistekniikan, vesi- ja jätevesihuollon ja hoitaa muuta kiinteää omaisuutta. Vesi- ja viemärilaitos on erillinen taseyksikkö kunnan kirjanpidossa. Tekninen hallinto Tekninen hallinto (sis. tekninen lautakunta ja toimialajohto) johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa. Tekninen lautakunta toimii kunnan asiantuntijana teknisissä asioissa, tuottaen peruskunnille päätöksentekoon tietoa ja ratkaisumalleja Teknisen toimialan hallinto Toimintakulut -43, , , ,49 68,9 Tilikauden tulos -43, , , ,49 68,9 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäytön suunnittelua palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 1. Kuvansin osayleiskaava, luonnos valmistuu Kotkatharju- Valvatus, luonnos valmistuu alkuvuodesta Kuvansin osayleiskaavaluonnos valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli luonnoksena nähtävillä touko-kesäkuussa. 2. Kotkatharju-Valvatus osayleiskaavaehdotus valmistui huhtikuun lopulla. Kaava oli ehdotuksena nähtävillä touko-kesäkuussa Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 4 578,63 Toimintakulut , , , ,76 71,6 Tilikauden tulos , , , ,76 71,6

2 Kuntatekniikka Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi suunnittelee, kilpailuttaa, valvoo kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö 1. Katujen kunnossapito toteutetaan teklassa hyväksytyn toteuttamisohjelman mukaisesti, kadut pidetään hyvässä kunnossa. Pyöräteiden kunnossapitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Laatupoikkeamia 0 kpl. Kunnossapidosta johtuvia onnettomuuksia 0 kpl. 2. Liikenneturvasuunnitelman toteutusta jatketaan toimenpideohjelman mukaisesti, tiiviissä yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa. Perustetaan kunnan oma poikkihallinnollinen liikenneturvaryhmä, vetovastuu teknisellä toimella. Kokouksia vähintään 2 krt/v. 3. Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti, laatupoikkeamia 0 kpl. 1. Talvikunnossapito sujui asetettujen kriteereiden mukaisesti. 2. Tekninen johtaja osallistui kahdesti Varkaus-Pieksämäki alueen liikennetyöryhmän työskentelyyn. Kunnan oman liikenneturvaryhmän perustamisesta ja kokoonpanosta on sovittu johtoryhmän kokouksessa. Ryhmä ei ole vielä kokoontunut. 3. Puutarhuri aloitti puistojen ja yleisten alueiden hoitotyöt huhtikuun lopulla. Kesätyöntekijät ja metsurit aloittivat työn toukokuun alussa Kuntatekniikka Toimintatuotot 4 615, , , ,59 234,5 Valmistus omaan käyttöön ,30 Toimintakulut , , , ,82 68,7 Toimintakate/jäämä , , , ,41 65,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,44 70,1 Tilikauden tulos , , , ,85 67 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580, , , Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,17 66,6 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: 40 km lisäksi kevyen liikenteen väyliä 4 km Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi ammattitaitoinen työnjohto ja muu henkilöstö (työttömiä, opiskelijoita ja koululaisia).

3 Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja n. 3 ha, muiden hoidettavien alueiden pinta-ala n. 10 ha Venesatamat Kunnan hoidossa on Kirvesniemen venesatama. Joroisselän Haapaselän venesatamaa pitää kunnossa veneseura mm. kunnan avustuksen. Paavalinkiven venesataman toiminta organisoidaan uudelleen. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Varkauden seudun jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT Siivous- ja puhtauspalvelut Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalvelut myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. V.2013 siivouspalveluihin liitetään myös Kaitaisten ja Kerisalon koulujen koulutyöntekijöiden siivous- ja talonmiespalvelut sekä Kuvansin koulun siivouspalvelut kokonaisuudessaan. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista Vastuuhenkilöt: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Asiakkaiden kanssa tehdään laatukierroksia vähintään kahdessa eri kiinteistössä. 3. Siivoustyön tarkistusmitoitukset laaditaan toiminta- ja/tai henkilöstömuutoksissa 1. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Yhteinen puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuspäivä järjestettiin kesäkuussa. 2. Laatukierrokset toteutetaan alkusyksystä ja loppuvuodesta. 3. Siivoustyön mitoitus on tarkistettu Kolman koulun osalta kesäkuussa Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot , , ,25 64,3 Toimintakulut , , ,12 63,2 Toimintakate/jäämä 0

4 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti , , , , ,29 Puhtauspalvelutunti , , , , ,59 Yhteensä , ,88 Mittarit: MITTARI/SIIVOUS-JA TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 PUHTAUSPALVELUT: Taloudellisuus /t 22,66-28,01 23,99-29,10 24,61-28,47 24,14-26,34 Taloudellisuus /m²/kk 1,98-4,45 2,00-4,00 1,81-4,44 2,29-4,60 Tuottavuus siiv. m²/t Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 18/ / / /15000 /v(siivous/puhtaus/välineh palvelut) Tuotantomäärä t/v / v Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat(nimike laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja välinehuoltaja - keittäjä-laitosh.(siiv.työn osuus 35%) - ravitsemistyöntekijä (35%) 1 (34 %) (siiv.työn osuus 34 %) -puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) 1(32 %) 0 -puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %) Perustelut: Välinehuoltopalvelujen siirtyminen Varkauden kaupungin tuottamaksi palveluksi huomioitu tunnusluvuissa. Kyläkoulujen ja koulukeskuksen ruoka- ja puhtauspalvelujen yhdistyminen. RUOKAPALVELUT Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erikoisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Vastuuhenkilö: Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle

5 1. Siivous- ja ruokapalveluiden yhdistymisen myötä uuden organisaation toimintamallin hiominen ja yhteistyön lisääminen 2. Ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn laadinta; tavoite kokonaisarvosanaksi väh. 4 (arv. asteikko 1-5) 1. Uuden organisaation toiminta on käynnistynyt ja yhteistyötä eri keittiöiden henkilöstön välillä on lisätty. Yhteinen puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutuspäivä järjestettiin kesäkuussa. Kolman koulun keittäjävalinta on tehty. 2. Asiakastyytyväisyyskysely laaditaan syys/lokakuussa Ruokapalvelut Toimintatuotot , , ,89 63,2 Toimintakulut , , ,56 55,3 Toimintakate/jäämä , , , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,00 Tilikauden tulos , , Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2012 TA 2013 Toteuma Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Ateria/koulukeskus , , , , ,87 Ateria/ Kaitaisten koulu , , , , ,99 Ateria/Kerisalon , , , , ,76 koulu(jak.työn osuus) Ateria/Kolman koulu , , , , ,09 Ateria / Kuvansin koulu , , , , ,73 Yhteensä , ,44 Mittarit: MITTARI/ TA 2013 RUOKAPALVELUT Taloudellisuus /suorite(ateria) 2,71-4,41 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 -keittäjä 3 -ruokapalveluesimies 1 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) Perustelut: Ruokapalvelut keskitetään Joroisten kunnan tekniseen toimialaan. Aiemmin kyläkoulujen keittiöiden henkilöstö-ja kustannukset ovat olleet sivistystoimen budjetissa. Koulukeskuksen ruokapalvelun on tuottanut JJR-allianssin aikana Rantasalmen kunta.

6 Talonmiespalvelut Talonmiespalvelut tuottaa, kehittää ja markkinoi korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita eri palvelualueille. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h. 2. Henkilöstön koulutus / tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/henkilö. 1. Talonmiespaveluita tuotettu 4242 h 2. Henkilöstö osallistui tulityökursille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokursseilla Talonmiespalvelut Toimintatuotot , , ,38 70,9 Toimintakulut , , ,85 58,1 Toimintakate/jäämä , , Tilikauden tulos , , Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Talonmiespalvelu , , , Korjaustyöpalvelut Korjauspalvelut tuottaa kunnan eri kiinteistöille korjaus- ja rakentamispalveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. 2. Henkilöstön koulutus-/ tykypäiviä on väh. 1-2 kpl/ henkilö. 1. Korjaustyöpalveluita tuotettu 2096 h. 2. Henkilöstö osallistui tulityökursille sekä Tieturva 1- ja vesihuoltokurssille Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot , , ,12 63,3 Toimintakulut , , ,49 55,5 Toimintakate/jäämä , ,37-100

7 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2012 TA 2013 Toteuma kpl á yht. kpl á yht. kpl á yht. Korjaustyöpalvelut , , , Kiinteistöt Yksikön tehtävänä on pitää kunnan rakennukset ja huoneistot hyvässä käyttökunnossa. Kiinteistömenot kohdennetaan pääosin suoraan hallintokuntien tuotteisiin. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on kiinteistö-hoitosopimukset, jotka päivitetään vuosittain. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö 1. Kiinteistöhoitosopimuksien päivittäminen, tavoite 100 %. 2. Korjausvelan selvittäminen kaikkien toimialojen kiinteistöillä. 3. Sisäilmalaadun selvittäminen ja tarkkailu kiinteistöillä, joissa viitteitä mahdollisista ongelmista. Sisäilmaryhmä kokoontuu tarvittaessa. 1. Kiinteistönhoitosopimukset on päivitetty. 2. Korjausvelan selvitystyö on kesken. 3. Sisäilmatutkimuksia ja mittauksia tehty mm. Leevintie 3:ssa (ryhmäpäiväkoti) sekä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Sisäilmaryhmä kokoontui elokuussa. Perusturvan kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot , , , ,76 68,4 Valmistus omaan käyttöön 3 266, , , Toimintakulut , , , ,20 53,1 Toimintakate/jäämä , , , ,40 121,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 66 Tilikauden tulos 4 719, , , , ,6 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770, , , Tilikauden yli-/alijäämä , , , , ,5 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot , , , ,59 67,4

8 Valmistus omaan käyttöön 1 187, , , Toimintakulut , , , ,09 64,6 Toimintakate/jäämä , , , ,20 81,9 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,16 67,5 Tilikauden tulos , , , ,96-21,7 Varausten ja rahastojen muutokset , , , Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,04-81,8 Muut toimitilat Muut toimitilat Toimintatuotot , , , ,96 78,5 Toimintakulut , , , ,20 72,3 Toimintakate/jäämä , , , ,24 67,5 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,64 55,1 Tilikauden tulos , , , ,88 66,4 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi palotalo. Asuntojen vuokraus Asuntojen vuokraus Toimintatuotot , , , ,63 64,4 Toimintakulut , , , ,55 65,6 Toimintakate/jäämä , , , ,92 73 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,66 85,9 Tilikauden tulos , , , ,58 79,3 Muiden tilojen vuokraus Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot , , , ,94 71,1 Valmistus omaan käyttöön 238,62 Toimintakulut , , , ,67 133,7 Toimintakate/jäämä , , , ,61 48,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,08 66,7 Tilikauden tulos , , , ,53 15,4 Varausten ja rahastojen muutokset 997,01 664,64 664, Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,89 16,4 Teollisuushallit, Matkahuolto, Koirien ja kissojen hoitokoti. Alueiden vuokraus

9 Alueiden vuokraus Toimintatuotot , , , ,64 80,2 Toimintakulut , , , ,75 58,7 Toimintakate/jäämä , , , ,89 80,6 Tilikauden tulos , , , ,89 80,6 Tontit ja muut maa-alueet. Maa- ja metsätilat Kunnassa on voimassa v laadittu metsänhoitosuunnitelma. Vuosittaiset hakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaan, Asiantuntijapalvelut ostetaan Keski-Savon Metsänhoitoyhdistys ry:ltä. Kunnalla on metsää n.1300 ha. Hoitotoimenpiteitä tehdään vuosittain metsäsuunnitelman mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Metsänhoitosuunnitelman mukaiset vuosityöt tehdään. 2. Puuta myydään metsähoitosuunnitelman mukaisesti. 3. Metsänhoidon asiantuntijapalvelut kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. 1. Metsänhoitoyhdistys hoitaa kuluvan vuoden metsänhoitotöiden toteuttamisen. 2. Puuta myydään kuluvana vuonna metsäsuunnitelmassa esitettyä määrää enemmän. Puunmyyntisopimus tehtiin Stora Enson kanssa. Hakkuut aloitettiin heinäkuussa. 3. Asiantuntijapalveluita ei ole vielä kilpailutettu, koska metsätilojen myyntiasia on vielä kesken Maa- ja metsätilat Toimintatuotot , , , ,70 81,2 Toimintakulut , , , ,45 53,3 Toimintakate/jäämä , , , ,25 93 Pelastustoimi Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 1. Palvelutaso säilyy hyvällä tasolla. 2. Hälytysmäärät laskevat ennaltaehkäisyyn panostamisen johdosta. 1. Palvelutaso on säilynyt ennallaan. 2. Hälytysmäärät ovat laskeneet ensivastelähtöjen vähenemisen vuoksi Palo- ja pelastustoimi

10 Toimintakulut , , , ,79 67,4 Toimintakate/jäämä , , , ,79 67,4 Poistot ja arvonalentumiset -327, , , ,7 Tilikauden tulos , , , ,55 67,9 Haja-asutusalueiden vesihuolto Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Kunta on tukenut haja-asutusalueen vesijohtoverkoston rakentamista jo vuodesta 1986 lähtien. Vähitellen myös keskitetyt jätevesijärjestelmät alkavat rakentua haja-asutusalueille. Viimeisimpänä on valmistunut Pieksämäeltä käsin jätevesiverkosto Maavedelle Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut , , , ,52 6,8 Toimintakate/jäämä , , , ,52 6,8 Määräraha poistettiin. Perustelut: Määräraha karsittiin, koska tällä hetkellä ei ole tiedossa olevia hankkeita. Alkuvuoden aikana myönnettiin kaksi vesihuoltoavustusta. Lisäksi Jäppilän seudun vesiosuuskunta on jättänyt maksatuspyynnön Maaveden vesihuoltohankkeen viimeisen vaiheen rakentamiskustannuksista. Avustus on päätetty maksaa marraskuun 2013 aikana. TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot , , , ,27 68,7 Valmistus omaan käyttöön , , , Toimintakulut , , , ,97 63,4 Toimintakate/jäämä , , , ,96 10,1 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,74 68,4 Tilikauden tulos , , , ,70 45,2 Varausten ja rahastojen muutokset , , , Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,54 43,2 Vesihuoltolaitos Kunta vastaa vesi- ja viemärilaitoksen taksapolitiikasta ja investoinneista, vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalveluista. Vesi-ja viemärilaitos vastaan puhtaan veden tuottamisesta asiakkaille. Laitos vastaa vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta lupaehtojen mukaisesti. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle: 1. Golf -alueen kunnallistekniikan rakentaminen muun rakentamisen tarpeiden mukaisesti. 2. Selvitetään uuden vedenottamon sijaintipaikka(kotkatharju tai Tervaruukinsalo). 3. Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmässä.

11 1. Golf-alueen kunnallistekniikkaa ei rakenneta kuluvana vuonna, koska alueen tonttimyynti ei ole käynnistynyt ollenkaan. Vesihuoltoavustusta haetaan uudestaan loppuvuodesta. 2. Uuden vedenottamon sijaintipaikan etsimisestä ja koepumppauksista Kotkatharjulla päätettiin luopua. Varaveden hankinnassa suunnitellaan sen sijaan yhteistyötä Keski-Savon Vesi Oy:n kanssa. 3. Talousarvioon varatulla määrärahalla vaihdetaan vanhoja betoniviemäreitä muovisiin. Tällä toimenpiteellä vähennetään tukkeumien sekä vuotovesien määrää VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , , , ,65 49,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 439,76 0,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3 084,26 0, , , MATERIAALIT JA PALVELUT , , , ,00 51,1 HENKILÖSTÖKULUT , , , ,06 69,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , , ,24 68,9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , , , ,80 70,5 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,98 251,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , , ,98 251,6

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET 1 Joroisten kunta TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016-2017 LAADINTAOHJEET Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2016 2017 laadintaohjeet annetaan kunnanhallituksen kokouksessa 11.8.2014. Aikataulu:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot