Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä. Keski-Savon ympäristötoimen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä. Keski-Savon ympäristötoimen"

Transkriptio

1 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖNSUOJELU Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viranomais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus. Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoimen talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet. Kuntien kesken solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Keski-Savon ympäristötoimi siirtyi vuosien aikana asteittain kuntakohtaiseen suoritepohjaiseen kustannusten jakoon. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut ostetaan Keski-Savon ympäristötoimesta Liitytään osaksi alueellisesti vahvaa yksikköä Keski-Savon ympäristötoimen kuntaosuuslaskelma Liittyminen Keski- Savon ympäristötoimeen tapahtui v. alusta. Noudatetaan Keski-Savon ympäristötoimen strategioita kts. Keski-Savon ympäristölautakunnan TA Keski-Savon ympäristötoimen strategia Keski-Savon ympäristötoimen osavuosikatsaukset/ta Strategiaa on noudatettu. TP 2016 TA TA-muutos TA yht Ympäristönsuojelu Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,9 * sis. hallinnon kulut (Keski-Savon ympäristölautakunta) laajempaan viranomaisyksikköön liittymisen yhteydessä arkistotietojen yhteensovittaminen uusiin tietojärjestelmiin voi aiheuttaa ongelmia. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 TA TA-muutos TA yht YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,9

2 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Uusina tehtävinä teknisen toimen alle siirtyivät liikuntapaikkojen hoito sekä urheilutalon kiinteistö. Jatkossa tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät ja teknisen lautakunnan alainen tiejaos käsittelee yksityistielain mukaiset määrätyt tehtävät. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. katujen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan sekä tiejaoksen toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Teknisen lautakunnan jäsenet pystyvät ratkaisemaan myös maankäyttö- ja rakennuslain sekä yksityistieasioiden mukaisia asioita. Lautakunnan jäsenet hankkivat koulutusta ao. lakien sisällöstä. Kukin jäsen on osallistunut ainakin yhteen alan koulutukseen. Koulutuksiin ei ole vielä osallistuttu. - sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa hankaloittaa koulutuksiin osallistumista TP 2016 TA TA-muutos TA yht Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot Toimintakulut ,1 Toimintakate/jäämä ,3

3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kirvesnimen asemakaavoitus Mikäli lentoaseman alue tulee kunnan omistukseen ja lentotoiminta lakkaa, laaditaan alueelle ns. Master Plan Kaavatyöt käynnistetään Laaja-alainen eri toimijoiden välinen yhteistyö tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. kaavahankkeet voivat viivästyä valitusten johdosta Asemakaavatyö on valmis. Master Planin laatiminen käynnistyy ja se valmistuu v. aikana. Asemakaavaluonnos ja OAS olivat nähtävillä kevään aikana. Kaavaehdotus tulee nähtäville syksyn aikana. Kiinteistökauppaa ei ole toteutettu eikä Master Planin laatimista ole aloitettu. TP 2016 TA TA-muutos TA yht Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,6 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kaavoitustoimi Mittaustoimi Yhteensä KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

4 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toiminnallisia hyötyjä saavutetaan liittämällä yhteen liikuntapaikkojen ja puistojen hoito. Kunnan katujen korjaustarveselvitys laaditaan. Laaditaan hoitosuunnitelma ja jaetaan toiminta-alueet työvoimaresursseineen. Varataan hankkeelle toimialan omaa työaikaa. Hoitosuunnitelma on laadittu ja toimitaan sen mukaan. Katuluettelo korjaustarveselvityksineen on laadittu. Toiminta-alueet on jaettu teknisen toimen, liikuntatoimen ja Työpajan kesken. Ei tehty. - resurssipulan vuoksi suunnitelmia ei saada laadittua TP 2016 TA TA-muutos TA yht Kuntatekniikka Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Tilikauden tulos ,7 Varausten ja rahastojen muut ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,4 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Liikuntapaikat Hyväkuntoiset ja monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kirkonkylään suunniteltu vanhus- /monitoimipuisto ottaa huomioon myös erityisryhmät. Kuvansin koulun läheisyyteen rakennetaan lähiliikuntapaikka, joka lisää ja monipuolistaa Kuvansin alueen liikuntapaikkatarjontaa. Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen vastuulla.

5 Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Oy. Riikinnevan jätteenpolttolaitos aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden aikana. Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Liikenneväylät Puistot ja yl.alueet Liikuntapaikat Venesatamat Jätehuolto LVI-tarvikevar Yhteensä KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. V. Urheilutalon kiinteistö siirtyy teknisen toimen alle. Tällöin kiinteistön siivoojan palkkakustannuksiin (80) sekä siivous-ym. kustannuksiin varaudutaan siivoustoimen talousarviossa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Hankintasopimukset (IShankinta) Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat, (mm.ympäristömerkityt tuotteet) Päivitetyn jätehuoltosuunnitelman Työntekijöiden perehdyttäminen uuteen jätehuoltosuunnitelmaan Puhtauspalvelussa on käytössä ympäristömerkittyjä puhdistusaineita Terveyskeskuksen jätehuoltosuunnitel

6 Sijaisten käytön vähentäminen siivouspalveluissa huomioimalla vapautuva henkilöstöresurssi väistötilojen siivouksessa käyttöönotto terveyskeskuksessa Siivoustyön mitoitus ja suunnittelu ja lajittelun toteuttamiseen Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) sairauspoissaolojen määrän kasvaa, jolloin kustannukset kasvavat sijaisten palkkaamisen vuoksi ma on päivitettävänä 0,5 HTT vapautunut määräaikaisissa työntekijöissä siivoustyön mitoituksen myötä TP 2016 TA TA-muutos TA yht Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä ,1 MITTARI TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,42-26,62 25,99-29,74 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 1,78-4,12 1,90-4,32 Tuottavuus siiv. m²/t Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/ / / / /v(siivous/puhtaus/välineh palvelut) Tuotantomäärä t/v Vakituisen henkilöstön määrä: -laitoshuoltaja keittäjä-laitoshuoltaja (siiv.työn osuus) 1 (35) 1(35) 1(20) 1(35) - ravitsemistyöntekijä (siivoustyön osuus 1(34) ) 1 (34) 1(34) 1(34) -puhtauspalvelupäällikkö 1 (81) 1(81) 1(81) 1(81) Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Siivouspalvelut Puhtauspalvelut Yhteensä RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Kaitaisten koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi alkaen.

7 Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Ruokapalvelun reseptiikan ja ruokalistojen tuottaminen kokonaisuudessaan Aromituotannonohjausjärjestelmässä Liittyminen Alue-Aromiin Reseptiikka ja ruokalistat viedään järjestelmään Ravintosisältö varmistetaan ohjelman kautta Alue-Aromiin on liitytty. Reseptiikka on viety järjestelmään Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimuksien mukaisesti. Elintarvikkeiden hankintasopimukset Keittiöiden energiakulutuksen seuranta Elintarvikkeiden hankintasopimukset voimassa alkaen. Hankinnoissa huomioidaan mahd.mukaan lähituottajat ja kotimaisuus - lähellä tuotettavia elintarvikkeita ei uusien hankintasopimusten (astuvat voimaan 1.5. alkaen) myötä saada TP 2016 TA TA-muutos TA yht Ruokapalvelut Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä ,0 Tunnusluvut: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,42-4,29 2,29-4,95 2,26-3,17 *)2,41-3,20 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,16 2,16 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,8 0,8 -keittäjä puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19) 1(19) 1(19) 1(19) *) 2,41 on Kaitaisten koulun jakelukeittiön suoritehinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä)

8 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Koulukeskuksen keittiö Kaitaisten koulun keittiö Kuvansin koulun keittiö Yhteensä TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Henkilökunnan tuleviin eläköitymisiin on varauduttu. Työharjoittelijoiden/oppisopimusoppilaiden käyttäminen Suunnitelma henkilökunnan tarvittavasta määrästä lähivuosina on laadittu ja tarvittava lisäresurssin koulutus on aloitettu tai koulutussuunnitelma on laadittu. On palkattu yksi uusi vakituinen oppisopimuskoulutuksen suorittanut kiinteistönhoitaja ja on palkattu yksi kiinteistönhoitajan sijainen. - eläkkeelle jäämisen ajankohtaa ei aina tiedetä tarkasti etukäteen, jolloin uuden henkilökunnan palkkaaminen/koulutus on vaikeaa aikatauluttaa TP 2016 TA TA-muutos TA yht Talonmiespalvelut Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella.

9 Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Henkilökunnan työturvallisuuden osaaminen paranee. Järjestetään koulutusta. Koulutus on järjestetty Koulutusta ei ole vielä järjestetty. Kunnassa ei ole työturvallisuuspäällikköä. - henkilökunta ei omaksu mahdollisesti uusia ja turvallisempia työtapoja TP 2016 TA TA-muutos TA yht Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kiinteistöjen sähkönkäyttö vähenee. Suoritetaan tehostettua sähkönkulutuksen seurantaa sekä valistetaan kiinteistöjen käyttäjiä Sähkönkulutus vähenee. Ei ole vielä tehty. Kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöinnin yhdistämisen mahdollisuudet ja säästömahdollisuudet selvitetään. säästämään sähköä. Selvitystyö laaditaan. Selvitystyö on valmis. Uusi organisaatiomalli on laadittu. - kiinteistöjen käyttäjiä ei saada motivoitua sähkön säästöön Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) TP 2016 TA TA-muutos TA yht.

10 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot ,2 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 Tilikauden tulos ,2 Varausten ja rahastojen muut ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,2 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Ryhmäkoti Opint Vanh.palv.Opint Ryhmäkoti Kirkkomäki Terveyskeskus Yhteensä Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt TP 2016 TA TA-muutos TA yht Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,9 Toimintakate/jäämä ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Tilikauden tulos ,6 Varausten ja rahastojen muut ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,8 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kk päiväkoti Kuvansin päiväkoti Kuvansin Kukero Kaitaisten ryhmis Kolman ryhmis Yhteensä Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8

11 Kaitaisten koulu Kk koulu Kolman koulu Kuvansin koulu Yläkoulu Yläk ruokala Lukio Pikkukoulu Koulukeskus jaettavat Yhteensä Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Kirjasto Urheilutalo Yhteensä MUUT TOIMITILAT TP 2016 TA TA-muutos TA yht Muut toimitilat Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,5 Toimintakate/jäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Tilikauden yli-/alijäämä ,6 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Uusi virastotalo Vanha virastotalo Keskusvarikko Kolpan maja Vanha palotalo Palotalo Väistötila/ Kuvansin koulu Työpaja Lentoaseman tilat Pankin tilat Jakamattomat kiint.men

12 Yhteensä Asuntojen vuokraus (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) TP 2016 TA TA-muutos TA yht Asuntojen vuokraus Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 Tilikauden yli-/alijäämä ,3 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Vanhat rakennuk Terveystalo As Oy Maavesi Osakehuoneistot Päivärinne As Oy Pikalle As Oy Puistola As Oy Tuomaalan Yläkoul. Asuntola Kisakuja rivitalo Vanh.päivät Opin Yhteensä MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS TP 2016 TA TA-muutos TA yht Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Tilikauden yli-/alijäämä ,3 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Yrittäjähalli OC-System halli

13 Alufer uusi halli Alufer vanha halli Liunan yrityskesk U-Cont halli Yhteensä ALUEIDEN VUOKRAUS TP 2016 TA TA-muutos TA yht Alueiden vuokraus Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate/jäämä ,3 MAA- JA METSÄTILAT Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Taajamametsien hakkuissa huomioidaan virkistys- ja maisemaarvot Hakkuusuunnitelmat laaditaan huolellisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Hakkuut on suoritettu suunnitelmien mukaisesti. Taajamahakkuut on tehty rakennustarkastajan suorittamien katselmusten perusteella. - virkistys- ja maisema-arvojen mittarit ja niiden arvotus koetaan eri tavalla eikä asiassa saavuteta yhteisymmärrystä. TP 2016 TA TA-muutos TA yht Maa- ja metsätilat Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,3 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

14 Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Onnettomuuksien määrää pyritään vähentämään valistus- ja koulutustyöllä. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia järjestetään eri kohderyhmille. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia on pidetty vähintään kolme kappaletta. Koulutuksia/tapahtumia on järjestetty. TP 2016 TA TA-muutos TA yht Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut ,7 Toimintakate/jäämä ,7 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (9 kpl). Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa haja-asutusalueella. Jätevesiverkoston laajeneminen osuuskuntien toimesta hajaasutusalueelle on pysähdyksissä johtuen lainsäädännön muutoksista. Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Kiinteistönomistajia tiedotetaan uuden hajajätevesiasetuksen sisällöstä ja vaatimuksista Laaditaan tiedote paikallislehteen sekä kunnan internet-sivuille. Tiedote on julkaistu. Järjestettiin ns. jätevesiilta aiheen johdosta. Keski-Savon ympäristötoimen internet-sivuilla on kattavasti tietoa hajaasutusalueen jätevesien käsittelystä. TP 2016 TA TA-muutos TA yht Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää

15 rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja pyritään edelleen tiivistämään. Sähköisen asioinnin käyttöönottoon panostetaan sekä selvitetään sähköiseen arkistointiin siirtymistä. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1-8 k Sähköinen asiointi on vahvasti mukana rakennusvalvonnan toiminnassa Asiantuntevan ja ohjaavan neuvonnan ylläpito, asiakkaiden kannustaminen sähköisen asioinnin käyttöönottoon Sähköisen palvelun kautta käsiteltyjen lupamäärien kasvu. Sähköinen asiointipalvelu käytössä. Palvelun kautta käsitelty n. 50 saapuneista hakemuksista. Yhteistyön syventäminen seudun rakennusvalvontojen kesken. Keski-Savon rakennusja ympäristövalvonnan perustamista selvitetään. Ennakoidaan toimialan lähitulevaisuuden muutoksia ja laaditaan selvitys kuntien yhteisistä tarpeista, tavoitteista ja keinoista uuden yksikön perustamiseksi. Selvitystyö on laadittu. Asiasta keskusteltu toimialojen viranhaltijoiden kanssa. Poliittinen päätös selvityksen tekemiselle puuttuu edelleen. Maakuntalainsäädäntö tuntuu vaikuttavan selvityksen tekemisen halukkuuteen ja aikatauluun. sähköisen asioinnin sisäänajon vaatimat resurssit eivät riitä yhteistä poliittista tahtoa laajemman viranomaisyksikön perustamiselle ei löydetä tietojärjestelmien yhteensovittaminen on hankalaa ja kallista TP 2016 TA TA-muutos TA yht Rakennusvalvonta Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,8 YKSITYISTIET Tiejaos toimii teknisen lautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Jaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan jaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km.

16 Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit 1-8 k Ajantasainen yksityistierekisteri Tarkastetaan tiet (pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään rekisterikortit Ajantasainen rekisteri yksityisteistä on laadittu. Rekisterin ajantasaistamista tehdään tieavustushakemusten vastaanottamisen yhteydessä resurssien mukaan. Niukat henkilöresurssit eivät mahdollista muiden kuin välttämättömien viranomaistehtävien hoidon TP 2016 TA TA-muutos TA yht Yksityistiet Toimintakulut ,8 Toimintakate/jäämä ,8 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. TA projektit ovat projekti-insinöörin määräaikainen tehtävä, vesiensuojeluavustukset sekä kirkonkylän valokuituhanke. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja TP 2016 TA TA-muutos TA yht Teknisen toimen projektit Toimintatuotot Toimintakulut ,4 Toimintakate/jäämä ,3 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä ,1 Kustannuspaikka TP 2016 TA Tot 1-8 Poistokalastushanke Projekti-insinööri Kirkonkylän valokuitu Yhteensä TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ

17 TP 2016 TA TA-muutos TA yht TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot ,9 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,6 Toimintakate/jäämä ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 Tilikauden tulos ,0 Varausten ja rahastojen muut ,0 Tilikauden yli-/alijäämä ,6

2.9. TEKNINEN TOIMIALA

2.9. TEKNINEN TOIMIALA 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml.

Lisätiedot

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml.

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

2.9. TEKNINEN TOIMIALA

2.9. TEKNINEN TOIMIALA 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml.

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa % Isonkyrön kunta Sivu 1 00005000 Tekninen lautakunta TOIMINTATUOTOT 2.000 2.000,00 TOIMINTAKULUT -66.529-27.451,96-39.077,04 41,3-18.322 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.529-27.451,96-37.077,04 42,5-18.322 VUOSIKATE

Lisätiedot

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet

yms. YHTEENSÄ 7,0 htv 468 499 468 499 432 176 413 579 394 242 LUPATULOT 171200 rakennusvalvonta ympäristövalvonta yksityistiet RAJUSU 2013 kustannusten jako; lupam~rät, asukasluku, yksityistie kilometrit YHTEENSÄ 7,0 htv (henkilötyövuosi) MENO HALLINTO 14,16 % 58 111 ymp. päällikkö 0,45 htv sihteerit 0,3 htv kokouskulut ltk +

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 %

Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - rakennustarkastaja Mauri Jussinmäki, osa-aikaeläkkeellä, työaika 55 % 1 1 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO 2 Toiminta Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio Joroisten kunta INVESTOINTIESITYKSET TA 2017, TS 2018-2019 Kunnan johto Joonas Hänninen Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Tytäryhteisöjen lainaösuudet As Oy Pikalle ja Tuomaalanhovi 30 000

Lisätiedot

TEKN.LTK LIITE

TEKN.LTK LIITE Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94

TA-Muutos Muut osakkeet ja osuudet (tili 1210) Investointimenot , ,94 Investoinnit netto 0 0 0, , ,94 TP Poikkeama 009050 Kiint.Oy Honkauran pääomitus (tili 1010) Investointimenot -100 000-100 000,00 100 000,00 Investoinnit netto -100 000 0-100 000,00 0,00 100 000,00 00091100 Aineettomat hyödykkeet Investointimenot

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus 6.1.12 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimialan toiminnan kuvaus Rakennus- ja ympäristölautakunnan tulosalueet ovat yhteiset palvelut, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja pysäköinninvalvonta. Yhteisiin

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut,

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut, 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toimielin: Ympäristölautakunta Tehtävä: Ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön palvelut Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja 5.2.1 Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää ympäristö-

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen

Perehdytystilaisuus Eila Kainulainen Perehdytystilaisuus 14.3.2017 Eila Kainulainen 14.3.2017 Keski-Savon ympäristötoimi Keski-Savon ympäristötoimi aloitti toimintansa 1.1.2009 ja yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa.

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot tot% Tekninen lautakunta 5.8 Liite tekn.ltk 28/1 28.05.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen.

Pyhäjoella rakennuttamisesta vastaa tekninen osasto, joka kilpailuttaa ostopalveluina suunnittelu- ja rakennuspalvelukset hankekohtaisesti erikseen. Yleistä Tekniset palvelut tuotetaan selvitysalueen kunnissa hallinnollisesti lähes samankaltaisilla organisaatioilla. Toimintatavoissa ja palvelujen tuottamisessa on hieman eroja kuntien sisällä riippuen

Lisätiedot

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus

Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Kunnan johto Keskushallinto 1311 kunnanvaltuusto 4032 asiantuntijapalkkiot -10000 10000 0 0 10 000 1312 kunnanhallitus 4305 asiakaspalvelujen osto -40000 30000

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI

TEKNISEN TOIMEN ORGANISAATION SUUNNITTELU LIITTYMISVAIHTOEHDOSSA JALASJÄRVI-KURIKKA, ALATYÖRYHMÄPALAVERI Jalasjärven kunta Tekninen osasto Kirkkotie 4, PL 12 61601 JALASJÄRVI Ympäristösihteeri Jutta Lillberg-Puskala jutta.lillberg-puskala@jalasjarvi.fi puh. 06 4580 315, 040 5343 655 28.1.2014 Läsnäolijat:

Lisätiedot

HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK

HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK HALSUAN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK TALOUSARVIO VUODELLE 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2019 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 31.01.2014 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut,

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut, TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus yhteensä TEKNINEN- JA YMPÄRIS- TÖ- PALVELUKESKUS TP 2014 TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.

Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. PIHTIPUDAS 12. Teknisentoimen toimiala 12.1 Tekninen toimi Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. Teknisen

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto

KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Teknisen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-4 kk

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-4 kk 2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI TEKNINEN LAUKUN OSAVUOSIPARORTTI 1.1 30.4.2016 TOIMIN-AJATUS: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011

MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011 MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot