240 PIR Rörelsevakt. Bruksanvisning. Modell: PAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "240 PIR Rörelsevakt. Bruksanvisning. Modell: PAM21 13 166 82"

Transkriptio

1 SE Bruksanvisning 240 PIR Rörelsevakt Modell: PAM Introduktion PAM21 är en 240 graders helautomatisk rörelsevakt som styr ljus i både inomhus- och utomhusmiljöer och ger såväl komfort som säkerhet. Med funktionen för tidsinställning kan du välja hur länge ljuset förblir på efter aktivering. Lux- och känslighetsinställningar är också justerbara efter dina behov. Denna modell har följande driftlägen: (1) auto: automatisk drift (2) Manuell överstyrning: När ljuset är på, slå av och på strömbrytaren på väggen två gånger inom 4 sekunder för att hamna i överstyrningsläge. OBS: Läs hela manualen innan du påbörjar installationen. Översikt VIKTIGT Installation får endast utföras av behörig installatör som är informerad om de standarder och tekniska krav som finns på apparaten samt hur den ska installeras på korrekt sätt. Försök inte installera om du inte har någon erfarenhet av elinstallationer i hushåll. Innan installation, bryt strömmen till belysningskretsen i elcentralen för att undvika elektriska stötar. VAL AV PLATS När du väljer en lämplig plats att installera enheten, ta följande punkter i beaktning: Denna enhet är avsedd att monteras inomhus eller utomhus på väggen/taket med linsen nedåt. Om installationen är felaktig kan det försämra dess funktionalitet. (Figur 1a & 1b) Fig. 1a 1. Rörelsesensor 2. Monteringsfäste 3. Hörnadapter 4. Täckring 5. Lins 6. Inställningsrattar: Under ringen; från vänster till höger: (tidsinställning), (känslighetsinställning) och -inställning. Säkerhetsåtgärder Installera ej i regnväder. Slå av spänningen innan installation eller underhåll. Anslutningskabel skall vara avsäkrad med 16A. Fig. 1b För bästa funktion, montera rörelsevakten på fast underlag, 2 meter över marken. Vid montering utomhus placeras sensorn bäst under takfoten. Placera inte rörelsevakten i närheten av luftkonditionering, värmeelement eller andra källor som avger värme eller kyla. Undvik direkt solljus. Undvik att rikta sensorn mot träd, buskar o.d. där rörelse från djur kan orsaka felaktigt utlösta reaktioner. 1

2 Tänk på att rörelsevakten är mer känslig mot objekt som korsar bevakningsområdet och mindre känslig mot rörelse som rör sig direkt mot sensorn (se Fig. 2). Fig. 5 OR MINDRE KÄNSLIG Fig. 2 OR MER KÄNSLIG Välj en plats för rörelsevakten som baseras på bevakningsområdet som visas i Fig. 3 Fig. 6 Vy ovanfrån 240 Anslutning (1) se till att spänningen är frånslagen. (2) Lossa monteringsfästet genom att skruva ut skruven som sitter på undersidan av rörelsevakten. (3) gör ett litet hål i mitten av kabelinföringen på monteringsfästet. (Fig. 7) Enhet: m INSTALLATION Fig. 3 En borr och en skruvmejsel behövs vid installation: Väggmontage (Fig. 4) Lossa monteringsfästet genom att skruva ut skruven som sitter på undersidan av rörelsevakten. Fäst monteringsfästet med två skruvar på lämplig position på väggen. Efter rätt elanslutning, fäst rörelsevakten på monteringsfästet genom att skruva i skruven på undersidan. Kabelinföring Fig. 7 (4) Dra kabeln genom tätningen. (5) Skala bort cirka 6-8 mm isolering från ledarna i kabeln. (6) Innan anslutning, försäkra dig om att packningen på rörelsevakten sitter som den ska. OBS: Anslutningskabeln måste vara minst H05RN-F, 1.0 mm². (7) Anslut BRUN ledare (Fas) från anslutningskabeln till L på anslutningsplinten. Anslut BLÅ ledare (Nolla) från anslutningskabeln till N på anslutningsplinten. Anslut BRUN ledare (Fas) från lampan till LS på anslutningsplinten. Anslut BLÅ ledare (Nolla) från lampan till N1 på anslutningsplinten. Fig. 4 OBS: Om inner-/ytterhörnsmontage är mest lämpligt, använd hörnadaptern för att fixera monteringsfästet och rörelsevakten som visas i Fig. 5 och 6. Om armaturen har en grön/gul ledare (jord), kan du skruva fast den vid " "-symbolen på kopplingsplinten. Observera att detta endast fäster ledaren och gör inte anslutningen jordad. (Fig. 8) 2

3 BRUN BLÅ RÖD Sätt på strömmen, sensorn tar cirka 90 sekunder att värma upp. Under denna period kan ljuset blinka till en gång. Efter uppvärmningen kommer ljuset att slås av och du kan utföra ett gångtest för att kontrollera att ljuset slår på. Detta bekräftar att elanslutningen är korrekt och att belysningen fungerar. Gå genom bevakningsområdet. Ljuset slår på när rörelse upptäcks. Vänta tills ljuset slocknar och rör dig igen för att testa sensorn. Fig. 8 Installera en strömbrytare på väggen i närheten av strömkällan (Fig. 9). Med hjälp av strömbrytaren växlar du till manuell överstyrning. Se under rubriken "Drift" för mer information. (2) INSTÄLLNINGAR Tidsinställning (Fig. 12) Tidsinställningen styr hur länge lampan är tänd efter aktivering. Vrid -ratten motsols för att minska tiden (min. cirka 5 sekunder). Vrid medsols för att öka tiden (max. cirka 12 minuter). L N N1 LS SW Belastning AC 230V L N Fig. 9 C:A 5 SEKUNDER (TESTLÄGE) Fig. 12 C:A 12 MINUTER Inställningar En skruvmejsel behövs för att kunna vrida inställningsrattarna. För att komma åt inställningsrattarna, lossa täckringen från linsen genom att trycka på de markerade ytorna (Fig. 10). Sätt tillbaka täckringen när inställningarna är klara. -inställning (Fig. 13) -inställningen bestämmer vid vilken ljusnivå som systemet startar när sensorn är inställd på automatisk drift. Inställningsområdet är mellan 20 och 200 Lux. Vrid -ratten medsols till skymningsläge (månen), ljuset kommer endast att lysa då det är mörkt ute (mindre än 20 Lux). Vrid -ratten motsols för att öka Lux-nivån. Observera att T -läget är för TEST-läge. Justera ratten beroende på dina behov. TESTLÄGE Fig. 13 C:A 20 Fig. 10 (1) TESTLÄGE Vrid - och -ratten motsols till T, (testläge). (Fig. 11) Känslighetsjustering (Fig. 14) Med -ratten kan rörelsevaktens avläsningsavstånd ställas in. Avläsningsavståndet kan justeras för att minska felaktigt utlösta reaktioner. Vrid -ratten medsols för att öka avläsningsavståndet (max. cirka 12 meter) eller motsols för att minska avläsningsavståndet (min. cirka 3 meter). Fig. 11 C:A 3 METER Fig. 14 C:A 12 METER 3

4 Vridbar panel Sensorhuset kan vridas horisontellt 90 åt vänster och 90 åt höger så att du enkelt kan finjustera övervakningsområdet. (Fig. 15) Drift 90 Fig. 15 Inställning av avkänningsområde För att begränsa avkänningsområdet kan de medföljande täckplattorna användas. Täckplattorna kan delas utmed de lodräta eller vågräta spåren för att storleksanpassas till dina behov. (Fig. 16) Fig Dela täckplattorna utmed spåren och anpassa dem till lämplig storlek för att skärma av linssegmentet för det oönskade avkänningsområdet. 2. Tryck på de två markerade ytorna på täckringen så att den lossnar. 3. Placera täckplattorna i spåret på övre delen av linsen. Sätt tillbaka täckringen igen samtidigt som du håller täckplattorna på plats. Beroende på dina behov kan du växla mellan följande driftlägen: Automatisk drift och manuell överstyrning. (1) Automatisk drift Slå på strömbrytaren. Efter 90 sekunders uppvärmning kommer sensorn att hamna i automatisk drift. När sensorn upptäcker rörelse och den omgivande ljusnivån är lägre än -inställningen, kommer den anslutna belysningen att tändas. Lampan kommer att lysa under den tid som är inställd. Observera att om rörelse detekteras igen medan ljuset fortfarande är på, kommer nedräkningen att börja om. 90 (2) Manuell överstyrning För att låta lampan lysa oavsett rörelse, kan du använda manuell överstyrning. För att aktivera manuell överstyrning, se till att lampan lyser och slå sedan av och på strömbrytaren på väggen två gånger inom 4 sekunder (av-på, av-på). Intervallet mellan den första och den andra tryckningen måste vara inom 0,5-2 sekunder. I manuellt driftläge, kommer ljuset att lysa i cirka 5 timmar. Efter 5 timmar släcks ljuset och rörelsesensorn återgår till automatisk drift. Användare kan också manuellt återställa rörelsesensorn tillbaka till automatisk drift genom att stänga av strömbrytaren i minst 10 sekunder och sedan slå på den igen. FELSÖKNING Lampan slås ej på Kontrollera att elanslutningen är korrekt. Försäkra dig om att ljuskällan inte är trasig. Lampan slås ej av Kontrollera att elanslutningen är korrekt. Om du ställer in systemet på manuell överstyrning, kom ihåg att du måste stänga av strömbrytaren på väggen i åtminstone 10 sekunder för att kunna stänga av ljuset. Kontrollera om tidsinställningen är korrekt. SPECIFIKATIONER Spänning V~ AC, 50Hz Belastning Resistiv (glödljus) max. 2000W Lågenergi max. 3 st lampor Lysrör max. 500W, dock högst 3 reaktorer Avkänningsvinkel Upp till 240 vid 20 C och 2 meters höjd Avläsningsavståndet Upp till 12 meter vid 20 C och 2 meters höjd Vridbar panel Horisontellt 180 Monteringshöjd Rekommenderad 1,8-2,5 m vid väggmontering eller 2,5-4,0 m vid takmontering Sensordrift Auto / Manuell överstyrning Tidsjustering 5 sek till 12 min Lux-justering C:a Lux Uppvärmningstid C:a 90 sek Arbetstemperatur 20 C - 40 C Skyddsklass Klass II Kapslingsklass IP55 A R Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

5 FI KÄYTTÖOHJE 240 PIR Liiketunnistin Malli: PAM JOHDANTO Tämä 240 asteen täysin automaattinen liiketunnistin ohjaa valoja sekä sisä- että ulkotiloissa tuoden turvallisuutta ja mukavuutta. Aika-asetus toiminnolla voit valita kuinka kauan lamppu palaa sytyttyään. Myös lux- ja herkkyysasetukset ovat säädettävissä halutuiksi. Tässä mallissa seuraavat toiminnot: (1) Auto: automaattinen käyttö (2) Käsiohjaus: Kun valo syttyy, paina valokatkaisijalla päälle ja pois kaksi kertaa päästäksesi käsiohjaustilaan. HUOM: Lue koko käyttöohje ennen asentamista. YLEISSILMÄYS TÄRKEÄÄ Asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka omaa tarvittavat tiedot ja taidot laitteen oikeaa asentamista varten. Älä yritä asentaa jos sinulla ei ole kokemusta sähköasennuksista. Kytke valaistusryhmän virta pois sähkökeskuksesta ennen asennusta välttyäksesi sähköiskuilta. PAIKAN VALINTA Kun valitset sopivan paikan laitteelle, huomioi seuraavat näkökohdat: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sisälle tai ulos seinälle/kattoon linssi alaspäin. Väärä asennus voi heikentää sen toimintakykyä. (Kuvat 1a ja 1b) Kuva. 1a 1. Liiketunnistin 2. Asennuskiinnike 3. Nurkkasovitin 4. Peiterengas 5. Linssi 6. Säätöosoittimet: Renkaan alla; vasemmalta oikealle: (aikasäätö), (herkkyys-säätö) ja -säätö TURVATOIMENPITEET Älä asenna sateella Kytke sähkövirta pois päältä ennen kuin aloitat. Liitäntäjohto tulee suojata 16A sulakkeella. Kuva. 1b Paras toiminto saadaan asentamalla liiketunnistin kiinteään alustaan, 2,0 m. maanpinnasta. Ulkona paras sijainti on katon reunan alla. Älä sijoita tunnistinta ilmastointi- tai lämmityslaitteen tai muiden lämpöä tai kylmää tuottavien kojeiden läheisyyteen. Vältä suoraa auringonvaloa. Vältä suuntaamasta tunnistinta kohti puita, pensaita tai minnekään missä eläimet voivat aiheuttaa reagointia. 5

6 Huomioi että tunnistin on herkempi liikkeelle poikki valvonta-alueen kuin liikkeelle kohti tunnistinta (katso Kuva 2). Kuva. 5 TUNNISTIN VÄHEMMÄN HERKKÄ Kuva. 2 TUNNISTIN HERKEMPI Valitse liiketunnistimelle paikka joka perustuu valvonta-alueeseen kuvan 3 mukaisesti. Kuva. 6 Nähtynä ylhäältäpäin 240 LIITÄNTÄ (1) varmista että sähkövirta on poiskytketty. (2) irrota asennuskiinnike ruuvaamalla irti liiketunnistimen alaosan ruuvit. (3) Tee pieni reikä keskelle asennuslevyn kaapelitiivistettä. (Kuva 7) Yksikkö:m Kuva. 3 Kaapelitiiviste ASENNUS Asennuksessa tarvitaan pora ja ruuvitaltta: Seinäasennus (Kuva. 4) Irrota asennuskiinnike ruuvaamalla irti ruuvit liiketunnistimen alaosasta. Kiinnitä asennuskiinnike kahdella ruuvilla sopivaan asentoon seinälle. Kytkettyäsi sähköjohdot kiinnitä liiketunnistin asennuskiinnikkeeseen ruuveillaan. Kuva. 7 (4) vedä kaapeli tiivisteen läpi. (5) kuori johtimien eristystä noin 6-8 mm. (6) varmista ennen kytkemistä että tunnistimen tiiviste on kunnolla kiinni. HUOM: Liitosjohdon, H05RN-F, poikkipinnan tulee olla vähintään 1,0 mm². (7 ) Liitä liitosjohdon RUSKEA johdin (Vaihe) liittimeen L. Liitä liitosjohdon SININEN johdin (Nolla) liittimeen N. Liitä valaisimen RUSKEA johdin liittimeen LS. Liitä valaisimen SININEN johdin liittimeen N1. Kuva. 4 HUOMIO: Sisä- ja ulkonurkka-asennuksessa käytä nurkkasovitinta kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen ja tunnistimen kuten kuvassa 5 ja 6 näytetään. Mikäli valaisimessa on kelta/vihreä johto (maa), voit liittää sen liittimen symbolin alle Huomaa että näin vain johto on kiinnitetty, mutta valaisin ei ole maadoitettu (kuva 8). 6

7 RUSKEA SININEN PUNAINEN Kytke virta päälle, tunnistimen lämpeneminen kestää noin 90 sekuntia. Tänä aikana valo saattaa vilkkua kerran. Lämpenemisen jälkeen valo sammuu ja nyt voit tehdä kävelytestin tarkistaaksesi että valo syttyy. Näin varmistat että kytkentä on oikein tehty ja valaistus toimii. Kävele valvonta-alueen poikki. Valo syttyy kun liikettä havaitaan. Odota kunnes valo sammuu ja liiku taas testataksesi tunnistimen. Kuva. 8 Asenna kytkin seinälle lähelle jakorasiaa (kuva 9). Kytkimen avulla vaihdat käsikäyttöön. Katso lisätietoja kohdasta käyttö. (2) SÄÄDÖT Ajan asetukset (Kuva. 12) Ajansäätö ohjaa kuinka kauan lamppu palaa sytyttyään. Väännä -osoitinta vastapäivään lyhentämään lampun paloaikaa (min. noin 5 sekuntia). Väännä myötäpäivään pidentämään aikaa (max. noin 12 minuuttia). L N N1 LS SW Kuormitus AC 230V L N NOIN 5 SEKUNTIA (TESTITILA) NOIN 12 MINUUTTIA Kuva. 9 Kuva. 12 SÄÄDÖT Osoittimien vääntämiseen tarvitaan ruuvitaltta. Pääset käsiksi osoittimeen irrottamalla linssin peiterengas painamalla merkittyjä kohtia. (Kuva 10). Laita peiterengas takaisin kun säädöt ovat valmiit. -säädöt (Kuva. 13) -säädöllä määritellään millä valotasolla valaistus toimii kun tunnistin on asetettu automaattitoiminnolle. Asettelu-alue on välillä 20 ja 200 luxia. Väännä osoitin myötäpäivään hämärätilaan (kuu), valo palaa vain pimeällä (alle 20 luxia). Väännä -osoitinta vastapäivään -tasoa lisätäksesi. Huomaa että T on TESTI-tila. Säädä osoitin haluamaasi tasoon. TESTITILA Kuva. 13 NOIN 20 IA Kuva. 10 (1) TESTITILA Väännä - ja osoittimia vastapäivään kohtaan T, (testitila). (Kuva 11) Herkkyyden säätäminen (Kuva 14) -osoittimella voidaan säätää liiketunnistimen valvontaetäisyyttä. Valvonta-alue on säädettävissä jotta vältetään virhetoiminnot. Väännä -osoitinta myötäpäivään kasvattamaan valvonta-aluetta (max. noin 12 metriä) tai vastapäivään pienentämään etäisyyttä (min. noin 3 metriä). Kuva. 11 NOIN 3 METRIÄ Kuva. 14 NOIN 12 METRIÄ 7

8 Käännettävä Paneeli Tunnistinosaa voidaan kääntää vaakatasossa 90 vasempaan ja 90 oikeaan hienosäätämään valvontaaluetta. (Kuva 15) 90 Kuva. 15 Valvonta-alueen säätäminen Valvonta-aluetta voidaan rajoittaa mukana tulevilla peitelevyillä. Levyt ovat jaettavissa sopivan kokoisiksi paloiksi vaaka- ja pystysuorien urien avulla tarpeen mukaan. (Kuva 16) 90 (2) Käsiohjaus Jos haluat valon palavan riippumatta liikkeestä, voit käyttää käsiohjausta. Käsiohjauksen saat käyttöön painamalla valokatkaisijaa kaksi kertaa päälle ja pois 4 sekunnin kuluessa (pois-päälle, pois-päälle) valon palaessa. Ensimmäisten ja toisten kytkentöjen tulee tapahtua 0,5-2 sekunnin välillä. Käsiohjaus tilassa valo palaa noin 5 tuntia. 5 tunnin kuluttua valo sammuu ja liiketunnistin palaa automaattikäyttöön. Liiketunnistin on palautettavissa automaattikäyttöön myös sammuttamalla kytkimellä valo vähintään 10 sekunniksi ja sytyttämällä uudelleen. VIAN ETSINTÄ Lamppu ei syty Tarkista että sähkökytkennät ovat oikein Varmista että lamppu on ehjä. Lamppu ei sammu Tarkista että sähkökytkennät ovat oikein Jos asetat järjestelmän käsiohjaukseen, muista että sinun tulee katkaista seinäkatkaisijalla virta vähintään 10 sekunniksi sammuttaaksesi valon. Tarkista onko aikasäätö oikein. KÄYTTÖ Kuva Jaa peitelevyt uria pitkin sopivan kokoisiksi peittämään aluetta jota et halua valvoa. 2. Irrota peiterengas painamalla siihen merkittyjä kohtia. 3. Aseta peitelevyt linssin yläosan uriin. Laita peiterengas takaisin paikalleen pitäen samanaikaisesti peitelevyjä paikoillaan. Voit valita tarpeittesi mukaan joko automaattikäytön tai käsiohjauksen välillä. (1) Automaattikäyttö Kytke virta katkaisijalla. 90 sekunnin lämpenemisen jälkeen tunnistin tulee olemaan automaattitilassa. Kun tunnistin havaitsee liikettä ja ympäröivä valotaso on alempi kuin -säätö, liitetty valo syttyy. Valaisin valaisee säädetyn ajan. Huomioi, että mikäli valon ollessa kytkettynä havaitaan liikettä, alkaa paloaika uudelleen alusta. TEKNISET TIEDOT Jännite Kuormitus V~ AC, 50Hz Resitiivinen (hehkulamppu) max. 2000W Säästölamppu max. 3 kpl Loisteputki max. 500W, kuitenkin enintään 3 kuristinta Tunnistuskulma 240 asti kun 20 C ja 2 m. korkeus Tunnistusetäisyys 12 metriin saakka kun 20 C 2 metrin korkeudella Kääntyvä paneeli Vaakatasossa 180 Asennuskorkeus Suositeltu 1,8-2,5 m. seinällä tai 2,5-4,0 katossa Tunnistinkäyttö Auto / Käsiohjaus Aikasäätö 5 sekunnista 12 minuuttiin Lux-säätö Noin Luxia Lämpenemisaika Noin 90 sekuntia Käyttölämpötila 20 C - 40 C Suojausluokka Luokka II Kotelointiluokka IP55 A R Malmberg Elektro Oy, Juhanilantie 1, VANTAA Puh: Fax:

9 EN Instruction manual 240 PIR Motion Sensor Model: PAM INTRODUCTION PAM21 is a 240 degree standalone motion sensor with fully automatic indoor and outdoor security/courtesy lighting control. An adjustable timer lets you select how long the light stays on after activation. The Lux and Sensitivity settings are also adjustable according to your needs. This model comes with the following operation modes: (1) auto: automatic operation (2) Manual override: When the light is on, turn the wall switch off and on twice within 4 seconds to enter manual override operation. Note: Read this entire manual before you start to install the system. PRODUCT OVERVIEW IMPORTANT Installation must be performed by skilled technicians who are informed about the standards and technical requirements of the appliance and its proper installation. Do not attempt installation unless you have some experience with household wiring. Before proceeding with the installation, turn off the power to the lighting circuit at the circuit breaker or fuse box to avoid electrical shock. CHOOSING THE MOUNTING LOCATION When choosing a suitable location to install the unit, please take the following points into consideration: This unit is designed to be installed indoors or outdoors on the wall/ceiling with the lens facing downwards. If the installation is incorrect, it may impair its functionality. (FIGURE 1a & 1b) Figure 1a 1. Main body 2. Back plate 3. Corner mounting plate 4. Attachment ring 5. Lens 6. Control knobs: Under the ring; from left to right: Time, Sensitivity and Lux Control knobs SAFETY NOTICE Do not install during storms or rainy weather. Disconnect power before installing or maintenance. Power cord must be fused with 16A. Figure 1b For the best result, fix your sensor on a solid surface, 2 metres above the ground. For outdoor installation, a location under eaves is preferable. Avoid aiming the motion sensor at pools, heating vents, air conditioners, or objects which may change temperature rapidly. Avoid direct sunlight. Avoid pointing the unit at trees or shrubs or where the motion of pets may be detected. 9

10 The motion sensor is more sensitive to objects moving across its field of detection. It is less sensitive to objects moving directly towards the sensor head. (FIGURE 2) Figure 5 OR LESS ITIVE Figure 2 OR MORE ITIVE Select a location for the unit based on the coverage angles shown in FIGURE 3. Figure 6 WIRING INSTRUCTIONS Top View 240 (1) switch off the power source or wall switch. (2) remove the back plate (retained by 1 screw on the bottom) from the main body. (3) Make a pin hole in the centre of the cable gasket on the back plate. (FIGURE 7) Unit: m INSTALLATION A drill and a screwdriver are needed for installation: Wall Mounting Installation (FIGURE 4) Remove the back plate (retained by 1 screw on the bottom) from the main body. Install the back plate with two screws on a desirable place on the wall. After correct wiring connection, fix the main body to the back plate by screwing the screw on the bottom. Figure 4 Figure 3 Note: If the mounting location is on/in a corner, use the corner mounting plate to fix the back plate and the main body as indicated below (FIGURE 5 & 6): Cable Gasket Figure 7 (4) Force the cable through the seal and unscrew two screws on the pressure block. (5) strip off approximately 6-8 mm insulating from the wires of the power cord. (6) Before connecting, ensure that the main body gasket is firmly seated in its original place. Note: The power cord must meet H05RN-F, 1.0 mm² requirements. (7) Connect the BROWN wire (Live wire) of the power cord to the terminal block "L" mark. Connect the BLUE wire (Neutral wire) of the power cord to the terminal block N mark. Connect the Live wire of lamp fixture to the terminal block "LS" mark. Connect the Neutral wire of lamp fixture to the terminal block "N1" mark. if the lamp fixture comes with the green/yellow (Earth) wire, you can fix the wire to the terminal block " " mark. Note that the terminal helps fix the wire of lamp fixture but does not provide grounding function. (FIGURE 8) 10

11 BROWN BLUE RED Turn the power on, and the sensor will take about 90 seconds to warm up. During the period the light may flash one time. After warm-up, the light will turn off and you may take a walk test and the light will turn on. This confirms that the wiring was done properly and that the light is working. Walk through the coverage area. The light will turn on when motion is detected. Wait until the light turns off and then move again to test the sensor. Figure 8 Install a wall switch adjacent to the power source (FIGURE 9). The wall switch will help you in switching the unit to manual override mode. Please refer to the OPERATION section for more information. (2) SETTINGS Time Adjustment (FIGURE 12) The control knob determines how long the light will stay on after motion is detected. Turn the control knob counterclockwise to decrease the light-on duration (down to 5 seconds). Turn the control knob clockwise to increase the duration (up to 12 minutes). L N N1 LS AC 230V L N SW Figure 9 Load TEST/ADJUST THE OR AND LIGHTING SYSTEM Prepare a flathead screwdriver for adjusting the control knobs. To access the control knobs, pull off the attachment ring from the top lens segment by pressing two concave surfaces on the ring (FIGURE 10). After setting, fix the cover back to its place. ABOUT 5 SECONDS (TEST MODE) Figure 12 ABOUT 12 MINUTES Lux Adjustment (FIGURE 13) The control knob determines at which ambient Lux level the connected light will turn on when the sensor is in Automatic Operation mode. The adjustable Lux range is between 20 and 200 Lux. Turn the control knob clockwise to the MOON position and the light will only turn on at night (below 20 Lux). Turn the control knob counterclockwise to increase the Lux setting. Note that the T position is for TEST mode. Adjust the control knob depending on your requirements. Figure 10 (1) TEST THE OR Turn the and the control knobs counterclockwise to T, the TEST position. (FIGURE 11) TEST MODE Figure 13 ABOUT 20 Sensitivity Adjustment (FIGURE 14) The Sensitivity control knob determines the detection distance of the sensor. The detection distance can be adjusted so that user can prevent undesired light triggers. Turn the control knob clockwise to increase the detection distance (up to 12 metres) or counterclockwise to decrease the detection distance (down to 3 metres). Figure 11 ABOUT 3 METRES ABOUT 12 METRES Figure 14 11

12 Sensor Swivel Adjustment Depending on individual need, the motion sensor can be adjusted horizontally 90 to the left or 90 to the right. (FIGURE 15) 90 Figure 15 Detection Range Settings/Adjustments For limiting the detection range the clip-on lens covers can be used to blank off lens segments. For different requirements, the clip-on lens covers can be cut to size horizontally and vertically to set detection coverage. (FIGURE 16) 90 (2) Manual Override To keep the light on regardless of the motion, you can override the automatic operation. To enable Manual Override mode, first ensure that the light is on and then turn the wall switch off and on twice (off-on, off-on) within 4 seconds. The interval between the first and second operation must be within seconds. In Manual Override mode, the light will remain on for around 5 hours. After 5 hours the light will turn off and the motion sensor will revert to Automatic Operation. Users can also manually set the motion sensor back to Automatic Operation by turning off the wall switch for at least 10 seconds and then turning it back on. TROUBLESHOOTING Light does not turn on Make sure the wiring connection is correct. Make sure that the bulbs have not burned out. Light remains on Make sure the wiring connection is correct. If you set the system to manual override, remember that you must turn the wall switch off for at least 10 seconds to turn off the lights. Check if the setting is correct. OPERATION Figure Follow the grooves on the covers, and cut it to the suitable size to blank off the lens segment for the undesirable detection area. 2. Press the two concave surfaces on the attachment ring to pull off the ring. 3. Place the covers onto the notches at the sensor lens top. The attachment ring is replaced to the unit holding the covers steadily in place. Depending on your needs, you can switch the unit between the following operation modes: Automatic Operation and Manual Override. (1) Automatic Operation Turn on the wall switch. After 90 seconds warm-up the sensor will enter Automatic Operation. When the sensor detects motion and the ambient light level is lower than the setting, the connected light will automatically turn on. The light will stay on for the duration of setting and then turn off. Note that if motion is detected again while the light is still on, the time counting will be reset. SPECIFICATIONS Power Requirement Lighting Load Detection Angle Detection Distance Swivelling Angle Mounting Height Sensor Operation Time Adjustment Lux Adjustment Warm Up Time Working Temperature Protection Class Protection Degree V~ AC, 50Hz Resistive (incandescent) max. 2000W; Energy saving max. 3 lamps; Fluorescent max. 500W, but with max. 3 ballasts Up to 240 at 20 C and 2 metres height Up to 12 metres at 20 C and 2 metres height 90 leftward or 90 rightward Recommended m ( Ft) Wall Mount or m ( Ft) Ceiling Mount Auto / Manual Override 5 sec to 12 min Approx Lux About 90 seconds 20 C - 40 C (-4 F F) Class II IP55 A R Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0)

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus. Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla 75 354 60-62 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor och grundljus FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin HF-tunnistimella ja perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Sognefjord med rörelsevakt

Sognefjord med rörelsevakt SE Bruksanvisning Sognefjord med rörelsevakt TJ-JA/JZ-140528 Modell: ES49 19 001 49-50 VAL AV PLATS INLEDNING 1. Lampkupa 2. PIR-sensor Montera rörelsevakten på ett fast underlag, 1,8-2 m över marken.

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Mali. Vägg-/takarmatur med HF-sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF Sensor BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Mali. Vägg-/takarmatur med HF-sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF Sensor BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET 75 356 88 Mali SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF-sensor FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire with HF Sensor 2 SE VIKTIGT: Läs igenom

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Rörelsevakt. Bruksanvisning. Introduktion. Hur kontrollerna fungerar (se Fig. 2) Montering

Rörelsevakt. Bruksanvisning. Introduktion. Hur kontrollerna fungerar (se Fig. 2) Montering SE 19 046 78 Rörelsevakt Bruksanvisning Introduktion Rörelsevakten med PIR-sensor (Passive Infra Red) scannar hela tiden av det område som du, p.g.a. ökad bekvämlighet eller säkerhet vill bevaka, t.ex.

Lisätiedot

Vägg-/takarmatur Toledo

Vägg-/takarmatur Toledo Bruksanvisning Vägg-/takarmatur Toledo Modell: RC160G 75 356 78 Montage Lösgör kupan moturs. Anslut kabeln till plinten. Montera armaturen dikt tak eller vägg (se Tekniska Data för håltagning). Observera

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT LANGATON PASSIIVINEN LIIKEILMAISIN Tämä tuote on standardin GB10408.1-2000 mukainen. Langaton passiivinen infrapuna ilmaisin perustuu ihmiskehon infrapuna- eli lämpösäteilyn havaitsemiseen. Ilmaisin vastaanottaa

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin hätävalolla EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19 58 77 00 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19 58 77 00 info@malmbergs.com www.malmbergs.com AF/BC-JA/JZ-150708 Lyon LED 1 2 3 4 99 750 56-59 OFF 5 6 7 8 9 10 11 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0)19 58 77 00 info@malmbergs.com www.malmbergs.com 99 750 57,

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Öckerö med rörelsevakt

Öckerö med rörelsevakt SE Bruksanvisning Öckerö med rörelsevakt TJ-JA/JZ-140605 Modell: ED166 77 226 80-81 VIKTIGT Installation och anslutning skall utföras av en behörig elektriker. VAL AV PLATS 1. Lykthatt 2. Glas 3. Armaturfäste

Lisätiedot

Nice. Vägg-/takarmatur med HF Sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor 75 356 80-81 BRUKSANVISNING

Nice. Vägg-/takarmatur med HF Sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor 75 356 80-81 BRUKSANVISNING 75 356 80-81 Nice SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF Sensor FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor Innehåll / Sisältö

Lisätiedot

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF Sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor 75 356 94-97

Ferrara LED. Vägg-/takarmatur med HF Sensor. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella. Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor 75 356 94-97 75 356 94-97 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF Sensor FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire with HF sensor Innehåll /

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Ljusrelä. Hämäräkytkin. Twilight Switch

Ljusrelä. Hämäräkytkin. Twilight Switch Modell / Malli / Model: CDS-20K 19 030 60 SE BRUKSANVISNING Ljusrelä FI KÄYTTÖOHJEET Hämäräkytkin EN INSTRUCTION MANUAL Twilight Switch 2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 4-8 FI...sivu 9-13 EN...page

Lisätiedot

Cosmos T5, 2x28W. Allroundarmatur med HF-sensor och grundljus, 4W LED. Yleisvalaisin liiketunnistimella 4W LED perusvalolla

Cosmos T5, 2x28W. Allroundarmatur med HF-sensor och grundljus, 4W LED. Yleisvalaisin liiketunnistimella 4W LED perusvalolla 70 994 78 Cosmos T5, 2x28W SE BRUKSANVISNING Allroundarmatur med HF-sensor och grundljus, 4W LED FI EN KÄYTTÖOHJEET Yleisvalaisin liiketunnistimella 4W LED perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Allround Luminaire

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Ljusrelä med timer. Hämäräkytkin ajastimella. Twilight Switch with Timer

Ljusrelä med timer. Hämäräkytkin ajastimella. Twilight Switch with Timer Modell / Malli / Model: CDS-24K 19 030 61 SE BRUKSANVISNING Ljusrelä med timer FI KÄYTTÖOHJEET Hämäräkytkin ajastimella EN INSTRUCTION MANUAL Twilight Switch with Timer 2 Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Rörelsevakt, PIR. Liikkeentunnistin, PIR. PIR Sensor

Rörelsevakt, PIR. Liikkeentunnistin, PIR. PIR Sensor Modell / Malli / Model: EF8B 99 190 17-18 SE BRUKSANVISNING Rörelsevakt, PIR FI KÄYTTÖOHJEET Liikkeentunnistin, PIR EN INSTRUCTION MANUAL PIR Sensor Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-6 FI...sivu

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin

Digital klockströmbrytare. Digital Kellokytkin Modell / Malli / Model: EMT2500ET 99 130 06 SE BRUKSANVISNING Digital klockströmbrytare FI KÄYTTÖOHJEET Digital Kellokytkin EN INSTRUCTION MANUAL Digital Timer SE Funktioner Med den här digitala klockströmbrytaren

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

Rumstermostat programmerbar

Rumstermostat programmerbar SE BRUKSANVISNING Rumstermostat programmerbar Modell: EMP911 85 800 19 Inkopplingsschema av mottagare Max belastning 250V AC 6(2)A Programmering Varje dag programmeras individuellt och har följande fabriksinställningar:

Lisätiedot

Bruksanvisning Rörelsevakt

Bruksanvisning Rörelsevakt Bruksanvisning Rörelsevakt Modell: EFM70PIR 9 04 94-96 A. Funktion. Rörelsevakten avläser rörelse och tänder lampor som lyser en förinställd tid. En inbyggd fotocell kan ställas in för att automatiskt

Lisätiedot

Ljusrelä med timer. Hämäräkytkin ajastimella. Twilight Switch with Timer

Ljusrelä med timer. Hämäräkytkin ajastimella. Twilight Switch with Timer Modell / Malli / Model: CDS-7 9 300 7 SE BRUKSANVISNING Ljusrelä med timer FI KÄYTTÖOHJEET Hämäräkytkin ajastimella EN INSTRUCTION MANUAL Twilight Switch with Timer Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED

I-VALO PRO LED & SOLLINE LED I-VALO PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet Installationsinstruktioner Installation instructions I-VALO tuotenro: 28018 PRO LED & SOLLINE LED Asennusohjeet 1/2015 PRO 550LED PRO 560LED PRO 580LED PRO 570LED

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LAPETEK SMART 400 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LAPETEK SMART 410 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/ Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/2104 99 770 00-04 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Valencia. Vägg-/takarmatur med HF Sensor och grundljus, 3W LED. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella 3W LED perusvalolla

Valencia. Vägg-/takarmatur med HF Sensor och grundljus, 3W LED. Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella 3W LED perusvalolla 75 356 89 Valencia SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med HF Sensor och grundljus, 3W LED FI EN KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin liiketunnistimella 3W LED perusvalolla INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Cosmos LED, 2x18W. Allroundarmatur med HF-sensor. Yleisvalaisin liiketunnistimella. Allround Luminaire with HF Sensor BRUKSANVISNING

Cosmos LED, 2x18W. Allroundarmatur med HF-sensor. Yleisvalaisin liiketunnistimella. Allround Luminaire with HF Sensor BRUKSANVISNING 70 994 33-34 Cosmos ED, 2x18W SE BRUKSANVISNING Allroundarmatur med HF-sensor FI KÄYTTÖOHJEET Yleisvalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUA Allround uminaire with HF Sensor Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin Art. no: 99 170 17 SE BRUKSANVISNING RF RGBW/RGB fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF RGBW/RGB kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF RGBW/RGB Remote Controller SE Tryck för att slå på/av Indikator Tryck och

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: SLA166SB 99 770 02

Modell / Malli / Model: SLA166SB 99 770 02 Modell / Malli / Model: SLA166SB 99 770 02 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light Tindra SE

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Comet T5 2x28W. Lysrörsarmatur med Sensor Dim. Loisteputkivalaisin liiketunnistimella. Fluorescent Luminaire with Sensor Dim BRUKSANVISNING

Comet T5 2x28W. Lysrörsarmatur med Sensor Dim. Loisteputkivalaisin liiketunnistimella. Fluorescent Luminaire with Sensor Dim BRUKSANVISNING 70 994 75 Comet T5 2x28W SE BRUKSANVISNING Lysrörsarmatur med Sensor Dim FI KÄYTTÖOHJEET Loisteputkivalaisin liiketunnistimella EN INSTRUCTION MANUAL Fluorescent Luminaire with Sensor Dim Innehåll / Sisältö

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Bruksanvisning Rörelsevakt

Bruksanvisning Rörelsevakt Bruksanvisning Rörelsevakt Modell: EFE700PIR 9 046 67(8) A. Funktion. Rörelsevakten avläser rörelse och tänder lampor som lyser en förinställd tid. En inbyggd fotocell kan ställas in för att automatiskt

Lisätiedot

Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer

Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer MJ-JA-150216 Art.no: 13 772 02 SE FUNKTIONER Framkantsstyrning (standardläge) Bakkantsstyrning Minnesfunktion för inställda

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com

Elhah listavalaisin. Made in Finland. Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. www.candeoeffect.com Elhah listavalaisin 1 Listavalaistus 25 mm 46,5 mm Elhah 46,5 mm 25 mm Rakenne Runko harmaa alumiiniprofi ili, prismapleksi Tehonsyöttö 24 VDC Käyttölämpötila 0 C - + 60 C Käyttöikä yli 50.000 h valonalenemalla

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot