Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä"

Transkriptio

1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

2 Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että suuremmissakin kohteissa on tulevaisuudessa melko runsaasti mahdollisuuksia. MA-ohjelmassa on asetettu omatoimisen rakennuttamisen edistäminen tavoitteeksi myös kerrostalokohteissa. 2

3 Omatoiminen rakentaminen, hartiapankkirakentaminen Puhutaan hartiapankkirakentamisesta, omatoimisesta rakentamisesta ja omatoimisesta rakennuttamisesta, kun tarkoitetaan sitä, että jokin henkilö, perhe tai ryhmä henkilöitä tai perheitä ryhtyy asuntorakennushankkeeseen saadakseen itselleen asunnot. Aiempina vuosisatoina tämä oli Suomessa pääasiallinen tapa hankkia asunto ja muutkin tarvittavat rakennukset eli rakentaa ne itse tai sukulaisten yhteistyöllä. 3

4 Ryhmärakennuttamisen määrittelyä Mitä on ryhmärakennuttaminen? Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa rakennuttamista, joka toteutetaan asukkaaksi aikovien ihmisten ehdoilla. Toimintatapoja on monia ja ryhmärakennuttamismenettelyllä voidaan rakennuttaa sekä pientaloja että kerrostaloja. Talot voivat olla joko omistus-, asumisoikeus- tai vuokrataloja. Asukkaiden vastuu ja vaikutusmahdollisuudet voivat vaihdella, mutta yhteistä hankkeille on, että ne tarjoavat asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon.

5 Ryhmärakennuttamisen keskeiset hyödyt Asukkaat ovat alusta lähtien mukana hankkeiden suunnittelussa asuntojen räätälöinti tarpeiden mukaan (ilman kalliita lisä-/muutostöitä) Kustannusten läpinäkyvyys Alhaisemmat asunnon hankintakustannukset yhteisillä hankinnoilla ja urakkakilpailulla sekä grynderikatteen jäädessä pois

6 Ennen hartiapankkirakentaminen oli laajaa Sotien jälkeen hartiapankkirakentaminen oli Suomessa varsin laajaa. Hartiapankkiperinne on edelleenkin olemassa omakotitalojen ja kesämökkien rakentamisessa. Jossain määrin on jatkuvasti rakennettu omatoimisesti myös useamman asunnon kohteita kuten rivitaloja tai useita omakotitaloja yhteiselle tontille. Viime aikoina on taas herännyt kiinnostusta myös kerrostalojen rakennuttamiseen omatoimisesti. 6

7 Ryhmärakentamishankkeet ovat olleet asunto-osakeyhtiöitä Sata vuotta sitten rakennutettiin kerrostaloja melko paljon omatoimisesti. Suuri osa Kruunuhaan ja Katajanokan kerrostaloista on rakennettu tällä tavoin. Laki asunto-osakeyhtiöstä säädettiinkin 20-luvulla edistämään omatoimista ryhmärakennuttamista. Osa kohteista oli aluksi osuuskuntia, mutta ne muutettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiöiksi. Omatoimista ryhmärakentamista on Helsingissä toteutettu yhtiömuotoisesti. 7

8 Ryhmärakentamishanketta varten voisi perustaa myös asumisoikeusyhdistyksen Asumisoikeusyhdistys perustetaan asumisoikeustalon voittoa tavoittelemattomaksi rakennuttajaksi. Sen perustajina voivat olla luonnolliset henkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jäsenet eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen yhdistyksen velvoitteista eikä heiltä voida periä muuta maksua kuin jäsenmaksu, asumisoikeusmaksu ja käyttövastike. Ajatuksena on, että asumisoikeusyhdistyksen kautta asukkaat omistavat itse talonsa. 8

9 Myös vuokra-asuntoja voisi periaatteessa olla mahdollista toteuttaa omatoimisesti? Omatoimisena ryhmärakennuttamisena voitaisiin periaatteessa rakennuttaa myös vuokra-asuntoja. Hanketta varten pitäisi perustaa yhdistys. Itse asiassa kaupunki on vuokrannut jonkin verran asuntotontteja myös yhdistyksille: Pienperheyhdistys, Pääkaupunkiseudun Asumisoikeusyhdistys, Oranssi ry, jne. Yhdistyksen rahoitus voi olla ongelmallinen, ja ARA:n säännöt voivat tuottaa päänvaivaa, mutta voittamattomia nuo ongelmat eivät varmaan olisi. 9

10 Omakotitontteja on tulossa paljon 10 Asemakaavoituksessa on Helsingissä tällä hetkellä varsin paljon alueita, joille on tulossa omakotitalotontteja. Asemakaavoissa, kaavaehdotuksissa ja -luonnoksissa on yhteensä noin 800 omakotitalotonttia. Syksyllä 2012 tulee hakuun noin 100 omakotitonttia. Tonteista noin 500 tavallisia omakoti- tai paritalotontteja ja noin 300 kaupunkipientalo- eli Town House tontteja, joilla talot rakennetaan rajoilla kiinni toisiinsa. Östersundomiin on tulossa tuhansia asuntoja vastaavasti omatoimiseen rakennuttamiseen sopiva tontteja. Suuri osa tonteista tulee olemaan kaupunkipientaloille.

11 Kaupunkipientalotontit ovat uusi malli hartiapankkirakentamisessa Kaupunkipientalotontit poikkeavat tavallisista omakotitonteista sinä, että talot rakennetaan tonttien rajoilla kiinni toisiinsa. (Town House) Helsingissä ensimmäinen tällainen 20 talon kohde rakennettiin Malminkartanon Vuorenjuureen vuosina Nyt on alkamassa yli sadan kaupunkipientalotontin rakentaminen Ormuspellossa ja Alppikylässä. Lisäksi tontteja on Kontulassa ja Honkasuolla sekä myöhemmin Östersundomissa. 11

12 12

13 Malminkartanossa kaupunki teki rakentamisen alkuvaiheen Malminkartanossa pyrittiin helpottamaan omatoimista rakennuttamista tekemällä etukäteen tonttiliittymät, perustukset ja talojen väliset palomuurit. Palomuurien rakentamisesta etukäteen tosin jouduttiin luopumaan. Hankkeessa oli melko tarkat suunnitteluohjeet. Yhteistyössä oli vaikeuksia. Talojen rakennuskustannukset olivat varsin edulliset. Lopputulos on kuitenkin mielestäni hieno.

14 Kaupunkipientaloja Malmin Ormuspeltoon Malmin Ormuspellossa on 47 kaupunkipientalotonttia, joille kaupunki on rakennuttanut etukäteen tonttiliittymät, paalutuksen ja pohjalaatat, joiden päältä omatoimiset rakentajat jatkavat rakentamista. Tonteista kaksitoista toteuttaa Vahanen Oy rakennuttajakonsulttivetoisesti. Yhtiöllä on lisäksi optio kahdeksaan lisätonttiin. Lisäksi Ormuspellosta on varattuna 23 tonttia Conect Oy:lle omatoimisen rakennuttamisen organisoimista varten. 27 tontille valittiin haun perusteella omatoimiset rakennuttajat, ja ensimmäiset rakennusluvat ovat jo vireillä. 14

15 15

16 Alppikylässä on meneillään kaupunkipientalotonttien haku Suurmetsän Alppikylästä on haussa 61 yhden asunnon tonttia ja neljätoista 2 8 asunnon tonttia. Tonteista 28 jo varattiin omatoimisille rakennuttajille, ja lisävarauksia tehdään sitä mukaan, kun uusia hakemuksia tulee. Osa tonteista joudutaan esittämään varattavaksi tuottajamuotoiseen rakennuttamiseen, koska omatoimisia rakennuttajia ei löytyne riittävästi suunnitellussa rakentamisaikataulussa. 16

17 17

18 Ensin arvottiin ryhmät ja sitten yksittäisten tonttien hakijat Ormuspellon ja Alppikylän hauissa arvottiin ensin hakijoiden muodostamien ryhmien järjestys ja sitten yksittäisten tonttien hakijat. Kaupunkipientalojen suunnittelussa ja rakentamisessa on tarpeen tehdä paljon yhteistyötä naapurien kanssa. Yhdessä rakentaminen tulee myös helpommaksi ja halvemmaksi. Alppikylässä haku oli avoin kaikille. Osan tonteista toteuttavatkin rakennusliikkeet.

19 Usean asunnon pientalojen omatoiminen ryhmärakennuttaminen Jo parikymmentä vuotta sitten luovutettiin tontteja omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Tuolloin autettiin ryhmiä perustamalla Hitas-yhtiöt, tekemällä niille vuokrasopimukset ja suunnitelmat. Näistä perittiin edullinen omakustannushinta. Tonttien vuokralaisryhmät valittiin samanlaisella pistelaskulla kuin omakotitonttien vuokraajat. Seurannassa todettiin, että suunnitelmat eivät tyydyttäneet, vaan asukkaat haluavat suunnitella talonsa itse. 19

20 Omatoimisesta ryhmärakennuttamisesta on ollut useita hakuja Viikin ekoalueella vuonna 1999 haki kuutta tonttia kuusitoista ryhmää. Valintakriteerinä oli luonnossuunnitelmat ja niiden ekologisuus. Tämän jälkeen oli haussa yksitoista neljän perheen tonttia Myllypurossa, Kivikossa ja Kurkimäessä. Hakijoita oli vähemmän kuin tontteja ja kuusi tonttia jäi tuolloin vuokraamatta. Valintaperusteena oli luonnossuunnitelmien laatu. 20

21 Viime aikojen hienoja kohteita 21 Kumpulaan Floorantielle rakennettiin kahden talon ja kuuden asunnon kohde, joka rakennutettuun omatoimisesti. Hienoa kohdetta on esitelty alan lehdissä. Hermanniin on valmistunut neljän talon ja yhdentoista asunnon kohde (Violaparken), jonka toteutti nuorten perheiden ryhmä. Vanhaan kaupunkiin valmistui kahden talon ja neljän asunnon hanke (Kellokas), joka on osa tohtorinväitöstyötä. Ryhmässä oli kolme perhettä, ja nyt yksi asunto on myynnissä.

22 Suorat varaukset herättivät närää Edellä mainittujen kolmen kohteen tontit varattiin hakemusten ja arvioinnin perusteella ilman tonttien julistamista haettaviksi. Tämä on aiheuttanut aika lailla närää: Kyllä mekin olisi haettu ja rakennettu, jos olisi tiedetty. Suhteilla on tontit saatu jne. Lienee parasta panna kaikki tontit hakuun. 22

23 Tonttien vuokralaiset valittiin luonnossuunnitelmien laadun perusteella Muutama vuosi sitten luovutettiin haun perusteella neljä 2 5 asunnon tonttia: Maunulasta, Tapaninvainiolta, Mellunkylästä ja Myllypurosta. Hakijoiden tuli muodostaa hakijaryhmät ja laadituttaa luonnossuunnitelmat. Suunnitelmia tuli 26. Osa ryhmistä teki suunnitelmia useille tonteille. Suunnitelmien laatu vaihteli laidasta laitaan. 23

24 Parhaat suunnitelmat olivat tosi hienoja Luonnossuunnitelmat arvioitiin Ksv:n ja Att:n arkkitehtien kanssa nimettöminä, ja tontit vuokrattiin hakijoiden perustamille yhtiöille. Tonteille on noussut oikein hienoja taloja. Hankkeissa oli selvästi mukana alan ammattilaisia. 24

25 Ensimmäisessä ilmoittautumismenettelyssä saatiin kaksi ryhmärakennuttamiskohdetta Alppikylästä, Malmilta ja Pohjois-Vuosaaresta oli tontteja yleisessä haussa ilmoittautumismenettelyllä. Kohteista kaksi varattiin rakennuttajakonsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen: Alppikylästä 50 asunnon kohde e-house Oy:lle ja Malmin Ormuspellosta Conect Oy:lle 23 asunnon kohde. 25

26 Toisella ilmoittautumiskierroksella oli tontteja enemmän Rakennuttajilla, rakennusliikkeillä, talotehtailla ja rakennuttajakonsulteilla sekä omatoimisilla ryhmärakentajilla on mahdollisuus saada rakennettavakseen kaupungin asuntotontteja neljältä alueelta: Malmilta, Vuosaaresta, Suutarilasta ja Suurmetsän Alppikylästä. Tarjolla olevien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin k-m2. 26

27 Saatiin lisää ryhmärakennuttamiskohteita Ryhmärakentamiseen varattiin tällä ilmoittautumiskierroksella useita kohteita: Suutarilasta kolme (asukasryhmä 4 asunto, Honkarakenne asuntoa ja Erat 14 asuntoa), Alppikylästä kaksi (asukasryhmä 6 asuntoa ja Loft-projekti 6 asuntoa) ja Vuosaaresta yksi (asukasryhmä 7 asuntoa).

28 Ryhmärakennuttamiseen sopivia tontteja tulee myös myytäväksi Myös muilla alueilla kuten Vanhassa kaupungissa, Pakilassa, Malmilla, Viikinmäessä, Kurkimäessä, Kontulassa jne. on useita 2 6 asunnon tontteja, jotka sopisivat omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Nämä tontit on ajateltu luovuttaa myymällä. Yleensä on käytetty tarjousmenettelyä. Ehkä hinta voisi olla kiinteä ja luonnossuunnitelmien laatu ratkaisisi ostajat? 28

29 Omatoimiset ryhmät ovat voineet osallistua tontinluovutuskilpailuihin Ote Haagan kilpailuohjelmasta: Kilpailuun voivat ilmoittautua myös muut, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan hankkeen. Kyseeseen voi tulla myös ns. omatoimisen ryhmärakennuttamisen malli, jossa yksittäisistä henkilöistä ja/tai perheistä koostuva ryhmä rakennuttaa talon pääasiassa omaa asumistaan varten. Ryhmän kokoajana voi toimia myös rakennuttajakonsultti tai pääsuunnittelija. 29

30 Tontinluovutuskilpailussa edellytettiin ryhmiltä luonnospiirustusten lisäksi hankesuunnitelmaa Toinen ote Haagan kilpailuohjelmasta: Omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen perustuvissa ehdotuksissa tulee lisäksi nimikuoren sisältää yksityiskohtainen hankesuunnitelma, jonka mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa. Hankesuunnitelmassa on selvitettävä muun muassa miten hanke aiotaan toteuttaa, miten rakennushanke on tarkoitus rahoittaa, keitä eri alojen asiantuntijoita käytetään, asiantuntijoiden referenssit, hankkeen aikataulutus, miten kohteeseen hankitaan asukkaat, jos kaikkia ei ole vielä jne. 30 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

31 Omatoimiset ryhmät eivät ole juuri osallistuneet tontinluovutuskilpailuihin Vaikka jo useissa tontinluovutuskilpailussa on omatoimisilla ryhmillä ollut mahdollisuus osallistua, ehdotuksia on tullut vain Pohjois-Haagan kilpailuun, jossa ryhmä saikin tontin. (Conect Oy:n keräämä ryhmä) Nähtävästi tämä malli ei kuitenkaan oikein sovi ryhmille, koska se vaatii etukäteen suurta panostusta eikä voi olla varma tontin saamisesta. Ryhmille täytynee järjestää omia hakuja esim. hankesuunnitelmien perusteella. 31

32 Kalasataman kaupunkipientalojen kilpailu ratkeaa pian Kalasatamassa pidettiin laatukilpailu viiden kaupunkipientalotontin luovuttamisesta. Kilpailu päättyi elokuun lopussa, ja siihen saatiin kolme hyvää suunnitelmaa. Voittaja selviää lähiaikoina. Valitettavasti Kalasataman ensimmäisen kaavaalueen 37 kaupunkipientalotontista vain nämä viisi voidaan tarjota yleiseen hakun tai kilpailuun. Kuusi tonteista varattiin konsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen, ja muut tontit toteutetaan valmiiksi tuottajamuotoisesti.

33 Kalasataman Sörnäistenniemi: - 6 kaupunkipientalotonttia (A-1), vireillä (aloitus kevät 2013) - Rakennuttajakonsulttina Conect Oy Kuva: Conect Oy/Arkkitehtitoimisto Sarc Oy/arkkitehti Jan Söderlund

34 Ryhmärakentamistonttien saajien valinta Omatoimiseen ryhmärakentamiseen on syytä tarjota tontteja, koska kyselyjä tulee jatkuvasti. On ajateltu, että kaikissa hauissa ei edellytetä luonnossuunnitelmia, vaan tontinsaajien valinnassa hakijat asetetaan valintajärjestykseen hankesuunnitelmien paremmuuden, toteutuskelpoisuuden ja mahdollisen arvonnan perusteella. Jos alue ei ole kovin haluttu, voidaan hakijat arpoa suoraan ja tarkistaa hankesuunnitelma jälkeenpäin. 34

35 Hankesuunnitelman realistisuus ratkaisee 35 Hankesuunnitelmasta tulisi ilmetä esim. seuraavat seikat: hankkeen toteuttamiskelpoisuus, suunnitelmallisuus, asiantuntevuus (hankkeen prosessikuvaus, kustannusarvio jne.) hankkeen rahoitus, (pankista selvitys kunkin osallistujanrahoituksesta) käytettävät asiantuntijat (arkkitehdit, erityissuunnittelijat, rakennuttajakonsultti, ym.) ja heidän pätevyytensä sekä kokemuksensa (esimerkkejä aiemmista töistä)

36 Rakennuttajakonsultin käyttö Rakennuttaminen voidaan organisoida myös käyttäen rakennuttajakonsulttia, jolloin asukkaat saavat talonsa omakustannushintaan avaimet käteen. Rakennuttajakonsultti johtaa projektia ja järjestään urakkakilpailut ja hankinnat kiinteää talo/huoneistokohtaista korvausta vastaan. Menettely sopii sekä omakotitonteille, että suuremmillekin tonteille aina kerrostaloihin asti. 36

37 Rakennuttajakonsulteilla on jo runsaasti valmiita ja vireillä olevia kohteita 37 Notocom Oy: Suutarilaan on valmistunut kolme yhteensä 20 omakotitalon kohdetta ja Myllypurossa 13 asunnon kohde. Melukylän Linnapellon alueella on 25 omakotitalon kohde asuntojen varausvaiheessa. Conect Oy: Mellunkylässä valmiina viiden kaupunkipientalon kohde ja varausvaiheessa vielä kolme paritaloa. Kalastamassa kuuden kaupunkipientalon kohde vielä aloittamatta, mutta asunnot varattu. Malmin Ormuspellossa 23 asunnon kaupunkipientalokohde varausvaiheessa.

38 Mellunkylä, Falpakka - 5 kaupunkipientalotonttia AP -> aloitus 2007, valmistui Rakennuttajakonsulttina Conect Oy toteutusmuoto osaurakointi Kuva:Conect Oy (Arkkitehtitoimisto Tapio Hänninen Ky

39 Suutarilan Riddarsby: - 20 erillispientaloasuntoa -> aloitus 2008, valmistui Rakennuttajakonsulttina Notocom Oy -> toteutusmuoto osaurakointi Kuva: Maria Mannisto kv/to

40 Suutarila, Lasinpuhaltajantie: - 14 erillispientalotonttia (AO) -> aloitus 2010, valmistui Rakennuttajakonsulttina Notocom Oy- toteutusmuoto osaurakointi Kuva: kaupunkimittausosasto

41 Lisää rakennuttajakonsulttien kohteita omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen 41 Arkkitehtitoimisto Eratilla on Suutarilassa 14 asunnon rivitalokohde suunnittelu- ja varausvaiheessa. Vahanen Oy:llä on 12 asunnon kaupunkipientalokohde Ormuspellossa varausvaiheessa. Saraco Oy:llä on 32 asunnon kerrostalokohde Jätkäsaaressa lähdössä rakenteille, ja kaikki asunnot lienee varattu. Viikinmäessä on noin 30 asunnon rivitalokohde suunnitteluvaiheessa. E-House Oy:llä on noin 50 asunnon kohde Alppikylässä. Ensimmäinen vaihe pyritään toteuttamaan asumisoikeusasuntoina, ja jatko omistusasuntoina. Honkarakennus Oy:llä on Suutarilassa kaksi neljän asunnon tonttia suunnitteluvaiheessa.

42 Jätkäsaari, Juutinraumankatu: - Noin 30 kerrostalo- ja rivitaloasuntoa -> vireillä (aloitus 2012) (Hitas II ehdoin) - Rakennuttajakonsulttina Saraco D&M Oy Kuva: Saraco D&M Oy/ Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

43 Kerrostalojen omatoiminen ja yhteisöllinen rakennuttaminen Myös kerrostalojen omatoimiseen rakennuttamiseen on aina silloin tällöin herännyt kiinnostusta. Onnistunut esimerkki on Arabianrannan ikääntyville tarkoitettu talo nimeltään Loppukiri. Talon rakennutti yhteistyössä Sato Rakennuttajat Oy:n kanssa yhdistys nimeltään Aktiiviset Seniorit. Talossa on 58 omistusasuntoa ja 450 neliön yhteistilat. Yhdistykselle on varattu Sörnäisten Kalasataman alueelta tontti, johon tulee noin 50 asuntoa. Kaupungin asuntotuotantotoimisto on hankkeessa rakennuttajana ja rakennuttaa samaan kortteliin myös Hitas-asuntoja. 43

44 Toinen kohde Jätkäsaaressa Toinen yhdistys nimeltään Koti kaupungissa Hem i stan haki ja sai tontinvarauksen Jätkäsaaresta yhteisöllisen kerrostalon rakentamista varten. Maltanimiseen kohteeseen tulee 62 asuntoa sekä yhteistiloja. Rakentaminen on jo aloitettu. Kummankin kerrostalohankkeen toimintamallissa on yhteisöllisyydellä varsin merkittävä osuus. 44

45 45 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

46 Uudempia kuvia Maltasta

47 Kerrostalon omatoiminen rakennuttaminen on vaativa hanke 47 Omatoimisesti ilman ammattirakennuttajaa toteutettu suurin valmis hanke on Hermannin 11 asunnon kohde (Violaparken), joka sekin on jaettu neljäksi talokohtaiseksi yhtiöksi vastuiden rajaamiseksi. Maltasta saadaan lisää kokemuksia. Omatoimisesti toteutettavassa hankkeessa on As.oy rakennuttajana. Yhtiö ja sen perustajaosakkaat ottavat kovan taloudellisen ja juridisen vastuun. Jos kaikkia osakkaita ei ole mukana hankkeen alussa, yhtiö tai jotkut osakkaat myyvät myöhemmin osakkuuksia.

48 Suositeltavaa olisi tehdä kerrostalohanke yhdessä ammattirakennuttajan kanssa tai ainakin käyttää rakennuttajakonsulttia Jos kerrostalohankkeessa on useita kymmeniä asuntoja, on vaikeaa saada alussa kaikille asunnolle merkitsijää eli perustajaosakasta. Yhtiö ja sen osakkaat joutuvat taloudelliseen vastuuseen myymättömien osakkaiden tai hommasta luopuvien osalta. Ammattirakennuttaja vastaa mm. asuntokauppalain mukaan yli jääneiden asunto-osakkeiden myynnistä ym. asioista. Hoitaa rakennusaikaisen rahoituksen Osaa hoitaa suunnittelun ja rakennuttamisen Rakennuttajakonsultti hoitaa samoja asioita, mutta ei toimi rahoittajana eikä asuntojen myyjänä. 48

49 Uus-Loft eli puolivalmiit asunnot 49 Jo pitkään on kehitelty ja pohdittu vaihtoehtoja, joissa tuotettaisiin raakatilaa ja asukkaat rakentaisivat asuntonsa valmiiksi. Arabianrannan Uus-Loft oli valtavan suosittu. Valitettavasti rakennuttaminen ja rakentaminen tökki pahasti (korkeasuhdanne, huono valvonta, työvirheitä), mutta se ei ollut mallin syy. Lopulta asunnoista tuli hienoja. Rakennuttajia ja urakoitsijoita homma ei kuitenkaan juuri kiinnosta. Nähtävästi pitäisi panna hakuun/kilpailuun tontteja nimenomaan tähän tarkoitukseen.

50 Ongelmia asuntokauppalaista ja rahoituksesta Rakennusteollisuus ja finanssiala esittivät keväällä 2011, että konsulttivetoinen yhtiömuotoinen omatoiminen rakennuttaminen rikkoo asuntokauppalakia. (ei RS-menettelyä) Yhtiöiden rahoitus loppui, ja asukkaillakin vaikeutui. Heijastui myös muuhun kuin yhtiömuotoiseen rakennuttamiseen. Saatiin hallitusohjelmaan maininta ryhmärakennuttamisesta. Oikeusministeriö selvittää asiaa, mutta hitaasti. Omatoiminen rakennuttaminen jää nyt helposti vain melko varakkaiden puuhaksi.

51 Tulevaisuuden haasteita Asuntokauppalain ym. säädösten selkeyttäminen asunto-osakeyhtiömuotoisten rakennuttajakonsulttivetoisten hankkeiden osalta Pelisääntöjen selkeyttäminen ja epätietoisuuden poistaminen -> Hankkeiden rahoituksen turvaaminen Ammattitaitoisten rakennuttajakonsulttien määrä -> alan kilpailun edistäminen Parhaiden toimintatapojen kirjaaminen ja levittäminen Ryhmärakentamisen ja rakennuttamisen markkinointi -> tiedon levittäminen erilaisista tavoista hankkia oma asunto Ryhmärakentamis- ja rakennuttamishankkeisiin soveltuvien tonttien kaavoittaminen

52 Tulevaisuuden näkymiä Ryhmärakennuttamiselle on vahva sosiaalinen tilaus o Yksilöllisen asumisen arvostuksen lisääntyminen o Yhteisöllisen asumisen arvostuksen lisääntyminen o Kohtuuhintaisten asuntojen puute o Puhtaan hartiapankkirakentamisen haasteet Poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä erittäin myönteinen ryhmärakentamista ja rakennuttamista kohtaan -> Tulevaisuudessa todennäköisesti voidaan saada lisää hankkeita kaupungin maalle.

53 Tulevaisuuden haasteita ohankkeita pitäisi voida toteuttaa myös täydennysrakentamisalueille. okaikkia ryhmärakennuttamisen muotoja tarvitaan ( omatonttiset pientalohankkeet ja yhtiömuotoiset hankkeet, omaehtoinen ryhmärakentaminen ja rakennuttaminen sekä rakennuttajakonsulttivetoiset hankkeet) otulevaisuuden alueita ovat mm. Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Honkasuo/Kuninkaantammi sekä Östersundom.

54 Mitä juuri nyt on tarjolla? Seuraavissa konsulttivetoisissa kohteissa on vielä vapaata: Saraco Oy Viikinmäki Vahanen Oy Ormuspelto Conect Oy Ormuspelto ja Mellunkylä Erat Oy Suutarila Notocom Oy Linnanpelto Honkarakenne Oy Suutarila? E-House Oy Alppikylä

55 Kaupungin tontit Alppikylän tonttien haku jatkuu. Löytyy sekä yhden asunnon että usean asunnon tontteja. Syksyn kuluessa tulee hakuun 105 tavallista omakotitonttia. Vuoden loppuun mennessä tulee tarjolle ostettavia 2-8 asunnon tontteja. Myöhemmin tarjolle tulevat tontit löytyvät aikanaan tonttiosaston nettisivuilta: ja liikelaitokset/kiinteistövirasto/tontit

56 KIITOS! Lisätiedot: toimistopäällikkö Sami Haapanen puh (jolta on lainattu monta diaa) pientaloasiamies Riku Koponen puh eläkeläinen Tuomas Kivelä puh

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOON VARATTAVAKSI ESITETTÄVÄT TONTIT HELSINGIN KAUPUNGISSA - SYKSY 2012

ASUNTOTUOTANTOON VARATTAVAKSI ESITETTÄVÄT TONTIT HELSINGIN KAUPUNGISSA - SYKSY 2012 ASUNTOTUOTANTOON VARATTAVAKSI ESITETTÄVÄT TONTIT HELSINGIN KAUPUNGISSA - SYKSY 2012 OO ja OOV = Sääntelemätön omistus- ja vuokra-asuntotuotanto OOH = Hitas-omistusasuntotuotanto VM = Välimuoto (Hitas,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO To/7 1 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 17.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO To/7 1 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 17.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO To/7 1 7 ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE MALMIN, SUUTARILAN, SUURMETSÄN JA VUOSAAREN TONTTIEN VARAAMISEKSI ILMOIT- TAUTUMISMENETTELYN PERUSTEELLA (TONTIT 38280/1, 40028/16 JA 18,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57. 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2248/02.07.00/2015 57 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan

Vakiintuneen käytännön mukaan vuokraukset aloitetaan joko kuun 1. tai 16. päivä. Siten vuokraus aloitetaan 1 MUISTIO/KN Asuntotontin (kerrostalo, 2 304 k-m 2 ) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Tähtisaranpolku 3:lle (Mellunkylä, Kivikko, tontti 47352/3) Tähtisaranpolku 3 Hakemus Asunto Oy Helsingin

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA VERKKOSAARESSA

YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA VERKKOSAARESSA YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA VERKKOSAARESSA YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA HYVIEN KULKUYHTEYKSIEN JA PALVELUJEN ÄÄRELLÄ Unelmien koteja Verkkosaareen Ryhmärakennuttamisessa asukkaat suunnitteluttavat, rakennuttavat

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti:

Kiinteistölautakunta päätti (82 ) muuttaa tontin varauspäätöstä seuraavasti: 1 MUISTIO/KN 10.3.2015 Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Pestikuja 1:lle vapaarahoitteista Hitas II-ehdoin toteutettavaa omistusasuntotuotantoa varten (Malmi, Ruotutorppa,

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana.

Tontit 36118/1-4 olivat haettavana 16.6. - 30.8.2013 välisenä aikana. MUISTIO / JJH Asuntontontin (1 350 k-m 2 ) myynti FIM Tonttirahasto I Ky:lle (Viikki, Viikinmäki, tontti 36118/1) Ristiretkeläistenkatu 1 Varauspäätös ja alkuperäinen hintakilpailu Jatkuva tonttihaku Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014

Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Vuokrattavien/myytävien omakotitonttien jatkuva haku 2014 Haukipudas, Holma-Haapajärvi ja Heitonkangas Kiiminki, Hakomäki ja Honkimaa Martinniemi, Vahtola Oulunsalo, Niemenranta Vesala Yli-Ii Ylikiiminki,

Lisätiedot

Ryhmärakennuttaminen hakuohje, KLK 22.1.2015

Ryhmärakennuttaminen hakuohje, KLK 22.1.2015 Ryhmärakennuttaminen hakuohje, KLK 22.1.2015 Kaupunkimittausosasto, Helsinki Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ryhmärakennuttaminen... 4 2.1 Mitä ryhmärakennuttaminen on?... 4 2.2 Helsingissä toteutettuja ryhmärakennuttamishankkeita...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA YLÖJÄRVEN KAUPUNKI MYY JA VUOKRAA Metsäkylän Työlänojan alueelta 32 omakotitalotonttia Hakuaika 3. 21.11.2014 kello 15.00 2 Ylöjärven kaupunki luovuttaa omakotitalotontteja Metsäkylän Työlänojan alueelta

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 13.04.2015 Sivu 1 / 1 5322/10.00.02/2014 33 Kolmen kerrostalotontin vuokraus ja kahden kerrostalotontin varaus Espoon keskuksesta sekä yhden kerrostalotontin varaus Saunalahdesta (Suviniityn ja Saunalahden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2)

MUISTIO Harjannetie 28 (Bysantinkuja 6), Harjannetie 30 (Bysantinkuja 4), Harjannetie 32 (Bysantinkuja 2) MUISTIO 9.2.2016 Asuntotonttien ja autopaikkatontin lyhytaikainen vuokraaminen Suomen Laatuasunnot Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun rakennusluvan hakemista varten (Viikki, Viikinmäki, tontit 36264/1,

Lisätiedot

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo

319 11.12.2012 14 04.06.2013. 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon Karpalo Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 319 11.12.2012 14 04.06.2013 14 Rakennusvelvoitteen lykkäys/asunto Oy Sipoon Karpalo / Uppskjutande av byggnadsförpliktelse/asunto Oy Sipoon

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4

Liite 2 Muistio. Capellan puistotie 4 Liite 2 Muistio Asuntotontin (kerrostalo) myynti osto-option perusteella Asunto Oy Helsingin Capellan puistotie 4:lle ja pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen (Sörnäinen, Kalasatama, tontti 10587/3)

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014. Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 20.11.2014 Haapiorinne - asemakaavan hyväksyminen MRL 52 :n mukaisesti 27/10.02.03/2010 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 72 Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Laadukkaampaa asumista

Laadukkaampaa asumista Isännöitsijän opas Laadukkaampaa asumista Hissi auttaa arjessa, olipa kyseessä sitten koiran ulkoiluttaminen, vauvanrattaiden kanssa liikkuminen tai muutto uuteen kotiin. Pääset häkkivarastollesi vaivattomasti,

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (29.10.2012) mukainen selvitys HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE

HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE 1 (5) HITAS-ASUNTOJEN ARVONTAOHJE Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on tarkoitettu uusien -asunto-osakkeiden (jäljempänä -asuntojen) myyjille ja hakijoille/ostajille. Ohjeen tarkoitus on myös kohdentaa perheasunnot

Lisätiedot

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen.

5) kohdissa 3 ja 4 mainitut palvelussuhteet täytetään asuntojen valmistumisen edellyttämänä aikana kuitenkin aikaisintaan 1.8.2014 alkaen. 260/2014 125 Ruskeasuon uudisrakennushankkeen valmistumisen vaikutukset yhteisen seurakuntatyön erityisdiakonian tuetun asumisen yksikön laajentumiseen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Päätösehdotus Yhteisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 488 Lausunto kaupunginhallitukselle liittyen kirjelmään, joka koskee yleisten rakennusten tontin (Y) 40063/4 käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvää menettelyä

Lisätiedot

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014

Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Tulevaisuuden talot ja uusiutuva energia Tilannepäivitys syyskuu 2014 Hankkeen tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena on jo loppuneen RESCA (Renewable Energy Solutions in City Areas) hankkeen, sekä tulevaisuuden

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006

Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.2006 Asuntokunnat hallintaperusteen ja kielen mukaan 31.12.26 Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu Helsinki Espoo Vantaa Muu Hgin seutu Hgin seutu % % Omistus Arava Korkotuki Muu vuokra Asumisoikeus

Lisätiedot

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN

POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli Lisa Voigtländer POLKU TÄYDENNYSRAKENTAMISEEN Ketterä kaupunki -hanke www.agilecities.fi Markus Laine markus.laine@uta.fi Helena Leino helena.leino@uta.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015

Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 Tontinluovutuskilpailu Pikisaaressa 10.4.-29.5.2015 KAUPUNKI HAKEE TOTEUTTAJAA PIKISAAREN TONTILLE Asemakaava Pikisaaren kaupunginosan korttelin 1 tontti 7 (kt. 564-50-1-7) on voimassa olevassa asemakaavassa

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16

Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille. Hakuaika klo 16 Ohjeita tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakijoille Hakuaika 1.4.2016-25.4.2016 klo 16 OHJEITA TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVIEN OMAKOTITONTTIEN HAKI- JOILLE HAKUAIKA JA HAKEMINEN Tarjousten

Lisätiedot

Muistiossa esitetyt perustelut täydentävät yleisiä perusteluita, jotka on esitetty varsinaisella esityslistalla. Tontit on käsitelty jäljempänä

Muistiossa esitetyt perustelut täydentävät yleisiä perusteluita, jotka on esitetty varsinaisella esityslistalla. Tontit on käsitelty jäljempänä 1 (18) HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTONTTIEN VARAUKSET (YLEINEN VARAUSKIERROS 2015) - PERUSTELUMUISTIO 29.10.2015 1. YLEISTÄ Tässä muistiossa on esitetty tontti- ja hankekohtaiset perustelut vuoden 2015 aikana

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville

Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Yhteisöllinen asuintalo ikääntyville Hallituksen pj. Reijo Pesonen Saarijärven Omatoimi ry Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys www.omatoimi.fi Yli 65-vuotiaiden osuus väestön kasvusta Ennuste: koko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhdyskuntalautakunta 26.03.2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku kevät 2013 201 Vuokrattavien ammattirakentajien asunto- ja päiväkotitonttihaku

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Säkkikatu 4 kohde-esitteeseen 11.4.2014 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Säkkikatu 4

Lisätiedot

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015

Case Kivistö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä. Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT. Puupäivä 26.11.2015 Case Kivistö Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn näkemyksiä Vesa Ijäs Kehittämisarkkitehti, TkT Puupäivä 26.11.2015 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Kivistö

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Sujuva arki ja asumisen unelmat kohtaavat Vantaalla ensi kesänä

Sujuva arki ja asumisen unelmat kohtaavat Vantaalla ensi kesänä Sujuva arki ja asumisen unelmat kohtaavat Vantaalla ensi kesänä Vantaan rakennusvalvonta haluaa hyödyntää nykyistä laajemmin suunnitteluvaiheen digitaalisia tietomalliaineistoja oman toimintansa tehostamiseen

Lisätiedot

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla

MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla MELLUNMÄEN KORTTELIPROJEKTI Uusi asunto putkiremon0n hinnalla Purkava saneeraaminen / uudistava täydennysrakentaminen - vaihtoehto linjasaneeraukselle 2 GSP GROUP OY GSP Group Oy on alue- ja kiinteistökehityskonsultoin7in

Lisätiedot

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39

rak.paikka 6 Työtie 18 AP 5454 *) ei myyntiä 816,39 1956,39 R O V A N I E M I Paikkatieto- ja Tonttipalvelut päiväys 12.4.2016 Määräaikainen tonttihaku ajalla 14. - 28.4. 2016 klo 15.00 mennessä. Asumiseen tarkoitettuja tontteja / rakennuspaikkoja on haettavana

Lisätiedot

Hakemukset palautetaan klo mennessä osoitteeseen:

Hakemukset palautetaan klo mennessä osoitteeseen: TONTTIHAKEMUS Hakemukset palautetaan 30.8.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Tonttihakemus asuntomessualueelle (=kuoreen merkintä) Porin kaupunki Asuntomessutoimisto käyntiosoite: Yrjönkatu 6B 28100

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014

Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 Vantaan kaupungin myytävät pienteollisuustontit Nikinmäestä, syksy 2014 HAKUAIKA 17.11 31.12.2014 2 JOHDANTO Kaupunki tarjoaa ostettavaksi kuusi (6) pienteollisuustonttia yrityksen toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset

Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Kivistön koulun alueen Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu Kilpailun aikataulu ja kilpailua koskevat kysymykset Gilbert Koskela projektijohtaja 30.11.2016 Aikataulu 30.11.2016 kilpailun esittelytilaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1251-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0741_23 HEL 2016 000798 19.5.2016 PAKILA, ELONTIE 56 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin tontit 2 ja 5 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1487/10.00.02/2015 35 Kahden kerrostalotontin myyntipäätöksen jatkaminen Saunalahdesta, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 Tekninen lautakunta 21 10.02.2015 Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 436/10.00.02/2012 Tekla 21 Liperin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma

ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013. Mirka Saarholma ASUKASTYYTYVÄISYYS 2013 Mirka Saarholma UUTTA TUTKIMUKSESSA VUONNA 2013 Uusi kilpailutettu kumppani Uusia kysymyksiä Taustamuuttujat Asiointikysymykset Vanhatkin kysymykset mukana (vertailukelpoisuus)

Lisätiedot

UTOPIAT JA PYKÄLÄT. Helsingin kaupungin asuinrakentaminen

UTOPIAT JA PYKÄLÄT. Helsingin kaupungin asuinrakentaminen UTOPIAT JA PYKÄLÄT Helsingin kaupungin asuinrakentaminen YHTEISKUNTA MUUTTUU Muuttuvat perhemuodot Ydinperheiden määrä vähenee esim. Norjassa 42:sta 22:een % 1960-2008 välisenä aikana Uusperheiden ja ylisukupolviperheiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2015 1 (8) 1086 V 25.11.2015, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen ja asumispalvelujen kehittämisestä Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1

ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 ESPOON KAUPUNKI ASUMISOIKEUSASUNNOT 1 Kunta: Haettava alue: Suuralue: Helsinki Kaikki Kantakaupunki Arabianranta Toini Muonan katu 3 b Asokodit Leankatu 3, 00240 01.10.03 Kerrostalo 42 1-4 Toini Muonan

Lisätiedot

Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15)

Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15) Liite 2, Muistio Asuntotontin (pientalo) pitkäaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Vartiokylä, Myllypuro, tontti 45568/15) HEL 2014-010491 Ryynimyllynkatu 2, A1145-866 Tiivistelmä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) 06.06.2016 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 19.10.2015 63 Viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku 2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti

Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Liite Helsingin Alppikylän Laukkukuja 6 kohde-esitteeseen 21.3.2013 Yleistä Tontti Asemakaava Yhteiskäyttöiset tilat Autopaikat Polkupyöräpaikat Lämmitys Laukkukuja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Kaupunginhallitus 304 5.10.2015 323 Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia) (Pöydälle 5.10.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Korjaushankkeen laadun haasteet

Korjaushankkeen laadun haasteet KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen - hanke Edukkaan urbaanisti?

Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen - hanke Edukkaan urbaanisti? - hanke Edukkaan urbaanisti? Pekka Saarinen 7.4.2015 Pekka Saarinen 7.4.2015 Pekka Saarinen Mitä on kohtuuhintainen asuminen? asumispreferenssit? Ihmisen pitää asua jossain! vuokra vai omistus? rakennuskustannukset

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin tuleva tontti 4 16.11.2015 Sivu 1 / 1 4717/2015 10.03.01 118 Yleisten rakennusten tontin varaus Lintuvaarasta Espoon Aurinkolinna ry:lle, korttelin 50245 tuleva tontti 4 Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Omakotitalojen rakentamisessa rakennettava kerrosala on laskenut viime vuosien aikana merkittävästi.

Omakotitalojen rakentamisessa rakennettava kerrosala on laskenut viime vuosien aikana merkittävästi. Maankäyttölautakunta 124 21.09.2016 Hallintosäännön edellyttämät periaatteet kunnan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja vuokralle antamisesta / Männikkö II, Taruma sekä kunnan muut asunto-, liike- ja

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen Sukupolviasuminen kerrostalossa

Konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen Sukupolviasuminen kerrostalossa Konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen Sukupolviasuminen kerrostalossa PAIKKA KUVALLE Saraco D&M Oy Projektijohtaja Mikko Kaartinen mikko.kaartinen@saraco.fi 0500 209 010 19.11.2015-1- Konsulttialoitteinen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTIEDOTE 2.2.2016 VP1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot