Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä"

Transkriptio

1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

2 Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että suuremmissakin kohteissa on tulevaisuudessa melko runsaasti mahdollisuuksia. MA-ohjelmassa on asetettu omatoimisen rakennuttamisen edistäminen tavoitteeksi myös kerrostalokohteissa. 2

3 Omatoiminen rakentaminen, hartiapankkirakentaminen Puhutaan hartiapankkirakentamisesta, omatoimisesta rakentamisesta ja omatoimisesta rakennuttamisesta, kun tarkoitetaan sitä, että jokin henkilö, perhe tai ryhmä henkilöitä tai perheitä ryhtyy asuntorakennushankkeeseen saadakseen itselleen asunnot. Aiempina vuosisatoina tämä oli Suomessa pääasiallinen tapa hankkia asunto ja muutkin tarvittavat rakennukset eli rakentaa ne itse tai sukulaisten yhteistyöllä. 3

4 Ryhmärakennuttamisen määrittelyä Mitä on ryhmärakennuttaminen? Ryhmärakennuttaminen tarkoittaa rakennuttamista, joka toteutetaan asukkaaksi aikovien ihmisten ehdoilla. Toimintatapoja on monia ja ryhmärakennuttamismenettelyllä voidaan rakennuttaa sekä pientaloja että kerrostaloja. Talot voivat olla joko omistus-, asumisoikeus- tai vuokrataloja. Asukkaiden vastuu ja vaikutusmahdollisuudet voivat vaihdella, mutta yhteistä hankkeille on, että ne tarjoavat asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon.

5 Ryhmärakennuttamisen keskeiset hyödyt Asukkaat ovat alusta lähtien mukana hankkeiden suunnittelussa asuntojen räätälöinti tarpeiden mukaan (ilman kalliita lisä-/muutostöitä) Kustannusten läpinäkyvyys Alhaisemmat asunnon hankintakustannukset yhteisillä hankinnoilla ja urakkakilpailulla sekä grynderikatteen jäädessä pois

6 Ennen hartiapankkirakentaminen oli laajaa Sotien jälkeen hartiapankkirakentaminen oli Suomessa varsin laajaa. Hartiapankkiperinne on edelleenkin olemassa omakotitalojen ja kesämökkien rakentamisessa. Jossain määrin on jatkuvasti rakennettu omatoimisesti myös useamman asunnon kohteita kuten rivitaloja tai useita omakotitaloja yhteiselle tontille. Viime aikoina on taas herännyt kiinnostusta myös kerrostalojen rakennuttamiseen omatoimisesti. 6

7 Ryhmärakentamishankkeet ovat olleet asunto-osakeyhtiöitä Sata vuotta sitten rakennutettiin kerrostaloja melko paljon omatoimisesti. Suuri osa Kruunuhaan ja Katajanokan kerrostaloista on rakennettu tällä tavoin. Laki asunto-osakeyhtiöstä säädettiinkin 20-luvulla edistämään omatoimista ryhmärakennuttamista. Osa kohteista oli aluksi osuuskuntia, mutta ne muutettiin myöhemmin asunto-osakeyhtiöiksi. Omatoimista ryhmärakentamista on Helsingissä toteutettu yhtiömuotoisesti. 7

8 Ryhmärakentamishanketta varten voisi perustaa myös asumisoikeusyhdistyksen Asumisoikeusyhdistys perustetaan asumisoikeustalon voittoa tavoittelemattomaksi rakennuttajaksi. Sen perustajina voivat olla luonnolliset henkilöt, yhteisöt tai säätiöt. Jäsenet eivät joudu henkilökohtaiseen vastuuseen yhdistyksen velvoitteista eikä heiltä voida periä muuta maksua kuin jäsenmaksu, asumisoikeusmaksu ja käyttövastike. Ajatuksena on, että asumisoikeusyhdistyksen kautta asukkaat omistavat itse talonsa. 8

9 Myös vuokra-asuntoja voisi periaatteessa olla mahdollista toteuttaa omatoimisesti? Omatoimisena ryhmärakennuttamisena voitaisiin periaatteessa rakennuttaa myös vuokra-asuntoja. Hanketta varten pitäisi perustaa yhdistys. Itse asiassa kaupunki on vuokrannut jonkin verran asuntotontteja myös yhdistyksille: Pienperheyhdistys, Pääkaupunkiseudun Asumisoikeusyhdistys, Oranssi ry, jne. Yhdistyksen rahoitus voi olla ongelmallinen, ja ARA:n säännöt voivat tuottaa päänvaivaa, mutta voittamattomia nuo ongelmat eivät varmaan olisi. 9

10 Omakotitontteja on tulossa paljon 10 Asemakaavoituksessa on Helsingissä tällä hetkellä varsin paljon alueita, joille on tulossa omakotitalotontteja. Asemakaavoissa, kaavaehdotuksissa ja -luonnoksissa on yhteensä noin 800 omakotitalotonttia. Syksyllä 2012 tulee hakuun noin 100 omakotitonttia. Tonteista noin 500 tavallisia omakoti- tai paritalotontteja ja noin 300 kaupunkipientalo- eli Town House tontteja, joilla talot rakennetaan rajoilla kiinni toisiinsa. Östersundomiin on tulossa tuhansia asuntoja vastaavasti omatoimiseen rakennuttamiseen sopiva tontteja. Suuri osa tonteista tulee olemaan kaupunkipientaloille.

11 Kaupunkipientalotontit ovat uusi malli hartiapankkirakentamisessa Kaupunkipientalotontit poikkeavat tavallisista omakotitonteista sinä, että talot rakennetaan tonttien rajoilla kiinni toisiinsa. (Town House) Helsingissä ensimmäinen tällainen 20 talon kohde rakennettiin Malminkartanon Vuorenjuureen vuosina Nyt on alkamassa yli sadan kaupunkipientalotontin rakentaminen Ormuspellossa ja Alppikylässä. Lisäksi tontteja on Kontulassa ja Honkasuolla sekä myöhemmin Östersundomissa. 11

12 12

13 Malminkartanossa kaupunki teki rakentamisen alkuvaiheen Malminkartanossa pyrittiin helpottamaan omatoimista rakennuttamista tekemällä etukäteen tonttiliittymät, perustukset ja talojen väliset palomuurit. Palomuurien rakentamisesta etukäteen tosin jouduttiin luopumaan. Hankkeessa oli melko tarkat suunnitteluohjeet. Yhteistyössä oli vaikeuksia. Talojen rakennuskustannukset olivat varsin edulliset. Lopputulos on kuitenkin mielestäni hieno.

14 Kaupunkipientaloja Malmin Ormuspeltoon Malmin Ormuspellossa on 47 kaupunkipientalotonttia, joille kaupunki on rakennuttanut etukäteen tonttiliittymät, paalutuksen ja pohjalaatat, joiden päältä omatoimiset rakentajat jatkavat rakentamista. Tonteista kaksitoista toteuttaa Vahanen Oy rakennuttajakonsulttivetoisesti. Yhtiöllä on lisäksi optio kahdeksaan lisätonttiin. Lisäksi Ormuspellosta on varattuna 23 tonttia Conect Oy:lle omatoimisen rakennuttamisen organisoimista varten. 27 tontille valittiin haun perusteella omatoimiset rakennuttajat, ja ensimmäiset rakennusluvat ovat jo vireillä. 14

15 15

16 Alppikylässä on meneillään kaupunkipientalotonttien haku Suurmetsän Alppikylästä on haussa 61 yhden asunnon tonttia ja neljätoista 2 8 asunnon tonttia. Tonteista 28 jo varattiin omatoimisille rakennuttajille, ja lisävarauksia tehdään sitä mukaan, kun uusia hakemuksia tulee. Osa tonteista joudutaan esittämään varattavaksi tuottajamuotoiseen rakennuttamiseen, koska omatoimisia rakennuttajia ei löytyne riittävästi suunnitellussa rakentamisaikataulussa. 16

17 17

18 Ensin arvottiin ryhmät ja sitten yksittäisten tonttien hakijat Ormuspellon ja Alppikylän hauissa arvottiin ensin hakijoiden muodostamien ryhmien järjestys ja sitten yksittäisten tonttien hakijat. Kaupunkipientalojen suunnittelussa ja rakentamisessa on tarpeen tehdä paljon yhteistyötä naapurien kanssa. Yhdessä rakentaminen tulee myös helpommaksi ja halvemmaksi. Alppikylässä haku oli avoin kaikille. Osan tonteista toteuttavatkin rakennusliikkeet.

19 Usean asunnon pientalojen omatoiminen ryhmärakennuttaminen Jo parikymmentä vuotta sitten luovutettiin tontteja omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Tuolloin autettiin ryhmiä perustamalla Hitas-yhtiöt, tekemällä niille vuokrasopimukset ja suunnitelmat. Näistä perittiin edullinen omakustannushinta. Tonttien vuokralaisryhmät valittiin samanlaisella pistelaskulla kuin omakotitonttien vuokraajat. Seurannassa todettiin, että suunnitelmat eivät tyydyttäneet, vaan asukkaat haluavat suunnitella talonsa itse. 19

20 Omatoimisesta ryhmärakennuttamisesta on ollut useita hakuja Viikin ekoalueella vuonna 1999 haki kuutta tonttia kuusitoista ryhmää. Valintakriteerinä oli luonnossuunnitelmat ja niiden ekologisuus. Tämän jälkeen oli haussa yksitoista neljän perheen tonttia Myllypurossa, Kivikossa ja Kurkimäessä. Hakijoita oli vähemmän kuin tontteja ja kuusi tonttia jäi tuolloin vuokraamatta. Valintaperusteena oli luonnossuunnitelmien laatu. 20

21 Viime aikojen hienoja kohteita 21 Kumpulaan Floorantielle rakennettiin kahden talon ja kuuden asunnon kohde, joka rakennutettuun omatoimisesti. Hienoa kohdetta on esitelty alan lehdissä. Hermanniin on valmistunut neljän talon ja yhdentoista asunnon kohde (Violaparken), jonka toteutti nuorten perheiden ryhmä. Vanhaan kaupunkiin valmistui kahden talon ja neljän asunnon hanke (Kellokas), joka on osa tohtorinväitöstyötä. Ryhmässä oli kolme perhettä, ja nyt yksi asunto on myynnissä.

22 Suorat varaukset herättivät närää Edellä mainittujen kolmen kohteen tontit varattiin hakemusten ja arvioinnin perusteella ilman tonttien julistamista haettaviksi. Tämä on aiheuttanut aika lailla närää: Kyllä mekin olisi haettu ja rakennettu, jos olisi tiedetty. Suhteilla on tontit saatu jne. Lienee parasta panna kaikki tontit hakuun. 22

23 Tonttien vuokralaiset valittiin luonnossuunnitelmien laadun perusteella Muutama vuosi sitten luovutettiin haun perusteella neljä 2 5 asunnon tonttia: Maunulasta, Tapaninvainiolta, Mellunkylästä ja Myllypurosta. Hakijoiden tuli muodostaa hakijaryhmät ja laadituttaa luonnossuunnitelmat. Suunnitelmia tuli 26. Osa ryhmistä teki suunnitelmia useille tonteille. Suunnitelmien laatu vaihteli laidasta laitaan. 23

24 Parhaat suunnitelmat olivat tosi hienoja Luonnossuunnitelmat arvioitiin Ksv:n ja Att:n arkkitehtien kanssa nimettöminä, ja tontit vuokrattiin hakijoiden perustamille yhtiöille. Tonteille on noussut oikein hienoja taloja. Hankkeissa oli selvästi mukana alan ammattilaisia. 24

25 Ensimmäisessä ilmoittautumismenettelyssä saatiin kaksi ryhmärakennuttamiskohdetta Alppikylästä, Malmilta ja Pohjois-Vuosaaresta oli tontteja yleisessä haussa ilmoittautumismenettelyllä. Kohteista kaksi varattiin rakennuttajakonsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen: Alppikylästä 50 asunnon kohde e-house Oy:lle ja Malmin Ormuspellosta Conect Oy:lle 23 asunnon kohde. 25

26 Toisella ilmoittautumiskierroksella oli tontteja enemmän Rakennuttajilla, rakennusliikkeillä, talotehtailla ja rakennuttajakonsulteilla sekä omatoimisilla ryhmärakentajilla on mahdollisuus saada rakennettavakseen kaupungin asuntotontteja neljältä alueelta: Malmilta, Vuosaaresta, Suutarilasta ja Suurmetsän Alppikylästä. Tarjolla olevien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin k-m2. 26

27 Saatiin lisää ryhmärakennuttamiskohteita Ryhmärakentamiseen varattiin tällä ilmoittautumiskierroksella useita kohteita: Suutarilasta kolme (asukasryhmä 4 asunto, Honkarakenne asuntoa ja Erat 14 asuntoa), Alppikylästä kaksi (asukasryhmä 6 asuntoa ja Loft-projekti 6 asuntoa) ja Vuosaaresta yksi (asukasryhmä 7 asuntoa).

28 Ryhmärakennuttamiseen sopivia tontteja tulee myös myytäväksi Myös muilla alueilla kuten Vanhassa kaupungissa, Pakilassa, Malmilla, Viikinmäessä, Kurkimäessä, Kontulassa jne. on useita 2 6 asunnon tontteja, jotka sopisivat omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen. Nämä tontit on ajateltu luovuttaa myymällä. Yleensä on käytetty tarjousmenettelyä. Ehkä hinta voisi olla kiinteä ja luonnossuunnitelmien laatu ratkaisisi ostajat? 28

29 Omatoimiset ryhmät ovat voineet osallistua tontinluovutuskilpailuihin Ote Haagan kilpailuohjelmasta: Kilpailuun voivat ilmoittautua myös muut, jotka arvioivat pystyvänsä toteuttamaan hankkeen. Kyseeseen voi tulla myös ns. omatoimisen ryhmärakennuttamisen malli, jossa yksittäisistä henkilöistä ja/tai perheistä koostuva ryhmä rakennuttaa talon pääasiassa omaa asumistaan varten. Ryhmän kokoajana voi toimia myös rakennuttajakonsultti tai pääsuunnittelija. 29

30 Tontinluovutuskilpailussa edellytettiin ryhmiltä luonnospiirustusten lisäksi hankesuunnitelmaa Toinen ote Haagan kilpailuohjelmasta: Omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen perustuvissa ehdotuksissa tulee lisäksi nimikuoren sisältää yksityiskohtainen hankesuunnitelma, jonka mukaan hanke on tarkoitus toteuttaa. Hankesuunnitelmassa on selvitettävä muun muassa miten hanke aiotaan toteuttaa, miten rakennushanke on tarkoitus rahoittaa, keitä eri alojen asiantuntijoita käytetään, asiantuntijoiden referenssit, hankkeen aikataulutus, miten kohteeseen hankitaan asukkaat, jos kaikkia ei ole vielä jne. 30 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

31 Omatoimiset ryhmät eivät ole juuri osallistuneet tontinluovutuskilpailuihin Vaikka jo useissa tontinluovutuskilpailussa on omatoimisilla ryhmillä ollut mahdollisuus osallistua, ehdotuksia on tullut vain Pohjois-Haagan kilpailuun, jossa ryhmä saikin tontin. (Conect Oy:n keräämä ryhmä) Nähtävästi tämä malli ei kuitenkaan oikein sovi ryhmille, koska se vaatii etukäteen suurta panostusta eikä voi olla varma tontin saamisesta. Ryhmille täytynee järjestää omia hakuja esim. hankesuunnitelmien perusteella. 31

32 Kalasataman kaupunkipientalojen kilpailu ratkeaa pian Kalasatamassa pidettiin laatukilpailu viiden kaupunkipientalotontin luovuttamisesta. Kilpailu päättyi elokuun lopussa, ja siihen saatiin kolme hyvää suunnitelmaa. Voittaja selviää lähiaikoina. Valitettavasti Kalasataman ensimmäisen kaavaalueen 37 kaupunkipientalotontista vain nämä viisi voidaan tarjota yleiseen hakun tai kilpailuun. Kuusi tonteista varattiin konsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen, ja muut tontit toteutetaan valmiiksi tuottajamuotoisesti.

33 Kalasataman Sörnäistenniemi: - 6 kaupunkipientalotonttia (A-1), vireillä (aloitus kevät 2013) - Rakennuttajakonsulttina Conect Oy Kuva: Conect Oy/Arkkitehtitoimisto Sarc Oy/arkkitehti Jan Söderlund

34 Ryhmärakentamistonttien saajien valinta Omatoimiseen ryhmärakentamiseen on syytä tarjota tontteja, koska kyselyjä tulee jatkuvasti. On ajateltu, että kaikissa hauissa ei edellytetä luonnossuunnitelmia, vaan tontinsaajien valinnassa hakijat asetetaan valintajärjestykseen hankesuunnitelmien paremmuuden, toteutuskelpoisuuden ja mahdollisen arvonnan perusteella. Jos alue ei ole kovin haluttu, voidaan hakijat arpoa suoraan ja tarkistaa hankesuunnitelma jälkeenpäin. 34

35 Hankesuunnitelman realistisuus ratkaisee 35 Hankesuunnitelmasta tulisi ilmetä esim. seuraavat seikat: hankkeen toteuttamiskelpoisuus, suunnitelmallisuus, asiantuntevuus (hankkeen prosessikuvaus, kustannusarvio jne.) hankkeen rahoitus, (pankista selvitys kunkin osallistujanrahoituksesta) käytettävät asiantuntijat (arkkitehdit, erityissuunnittelijat, rakennuttajakonsultti, ym.) ja heidän pätevyytensä sekä kokemuksensa (esimerkkejä aiemmista töistä)

36 Rakennuttajakonsultin käyttö Rakennuttaminen voidaan organisoida myös käyttäen rakennuttajakonsulttia, jolloin asukkaat saavat talonsa omakustannushintaan avaimet käteen. Rakennuttajakonsultti johtaa projektia ja järjestään urakkakilpailut ja hankinnat kiinteää talo/huoneistokohtaista korvausta vastaan. Menettely sopii sekä omakotitonteille, että suuremmillekin tonteille aina kerrostaloihin asti. 36

37 Rakennuttajakonsulteilla on jo runsaasti valmiita ja vireillä olevia kohteita 37 Notocom Oy: Suutarilaan on valmistunut kolme yhteensä 20 omakotitalon kohdetta ja Myllypurossa 13 asunnon kohde. Melukylän Linnapellon alueella on 25 omakotitalon kohde asuntojen varausvaiheessa. Conect Oy: Mellunkylässä valmiina viiden kaupunkipientalon kohde ja varausvaiheessa vielä kolme paritaloa. Kalastamassa kuuden kaupunkipientalon kohde vielä aloittamatta, mutta asunnot varattu. Malmin Ormuspellossa 23 asunnon kaupunkipientalokohde varausvaiheessa.

38 Mellunkylä, Falpakka - 5 kaupunkipientalotonttia AP -> aloitus 2007, valmistui Rakennuttajakonsulttina Conect Oy toteutusmuoto osaurakointi Kuva:Conect Oy (Arkkitehtitoimisto Tapio Hänninen Ky

39 Suutarilan Riddarsby: - 20 erillispientaloasuntoa -> aloitus 2008, valmistui Rakennuttajakonsulttina Notocom Oy -> toteutusmuoto osaurakointi Kuva: Maria Mannisto kv/to

40 Suutarila, Lasinpuhaltajantie: - 14 erillispientalotonttia (AO) -> aloitus 2010, valmistui Rakennuttajakonsulttina Notocom Oy- toteutusmuoto osaurakointi Kuva: kaupunkimittausosasto

41 Lisää rakennuttajakonsulttien kohteita omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen 41 Arkkitehtitoimisto Eratilla on Suutarilassa 14 asunnon rivitalokohde suunnittelu- ja varausvaiheessa. Vahanen Oy:llä on 12 asunnon kaupunkipientalokohde Ormuspellossa varausvaiheessa. Saraco Oy:llä on 32 asunnon kerrostalokohde Jätkäsaaressa lähdössä rakenteille, ja kaikki asunnot lienee varattu. Viikinmäessä on noin 30 asunnon rivitalokohde suunnitteluvaiheessa. E-House Oy:llä on noin 50 asunnon kohde Alppikylässä. Ensimmäinen vaihe pyritään toteuttamaan asumisoikeusasuntoina, ja jatko omistusasuntoina. Honkarakennus Oy:llä on Suutarilassa kaksi neljän asunnon tonttia suunnitteluvaiheessa.

42 Jätkäsaari, Juutinraumankatu: - Noin 30 kerrostalo- ja rivitaloasuntoa -> vireillä (aloitus 2012) (Hitas II ehdoin) - Rakennuttajakonsulttina Saraco D&M Oy Kuva: Saraco D&M Oy/ Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

43 Kerrostalojen omatoiminen ja yhteisöllinen rakennuttaminen Myös kerrostalojen omatoimiseen rakennuttamiseen on aina silloin tällöin herännyt kiinnostusta. Onnistunut esimerkki on Arabianrannan ikääntyville tarkoitettu talo nimeltään Loppukiri. Talon rakennutti yhteistyössä Sato Rakennuttajat Oy:n kanssa yhdistys nimeltään Aktiiviset Seniorit. Talossa on 58 omistusasuntoa ja 450 neliön yhteistilat. Yhdistykselle on varattu Sörnäisten Kalasataman alueelta tontti, johon tulee noin 50 asuntoa. Kaupungin asuntotuotantotoimisto on hankkeessa rakennuttajana ja rakennuttaa samaan kortteliin myös Hitas-asuntoja. 43

44 Toinen kohde Jätkäsaaressa Toinen yhdistys nimeltään Koti kaupungissa Hem i stan haki ja sai tontinvarauksen Jätkäsaaresta yhteisöllisen kerrostalon rakentamista varten. Maltanimiseen kohteeseen tulee 62 asuntoa sekä yhteistiloja. Rakentaminen on jo aloitettu. Kummankin kerrostalohankkeen toimintamallissa on yhteisöllisyydellä varsin merkittävä osuus. 44

45 45 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen /Tuomas Kivelä

46 Uudempia kuvia Maltasta

47 Kerrostalon omatoiminen rakennuttaminen on vaativa hanke 47 Omatoimisesti ilman ammattirakennuttajaa toteutettu suurin valmis hanke on Hermannin 11 asunnon kohde (Violaparken), joka sekin on jaettu neljäksi talokohtaiseksi yhtiöksi vastuiden rajaamiseksi. Maltasta saadaan lisää kokemuksia. Omatoimisesti toteutettavassa hankkeessa on As.oy rakennuttajana. Yhtiö ja sen perustajaosakkaat ottavat kovan taloudellisen ja juridisen vastuun. Jos kaikkia osakkaita ei ole mukana hankkeen alussa, yhtiö tai jotkut osakkaat myyvät myöhemmin osakkuuksia.

48 Suositeltavaa olisi tehdä kerrostalohanke yhdessä ammattirakennuttajan kanssa tai ainakin käyttää rakennuttajakonsulttia Jos kerrostalohankkeessa on useita kymmeniä asuntoja, on vaikeaa saada alussa kaikille asunnolle merkitsijää eli perustajaosakasta. Yhtiö ja sen osakkaat joutuvat taloudelliseen vastuuseen myymättömien osakkaiden tai hommasta luopuvien osalta. Ammattirakennuttaja vastaa mm. asuntokauppalain mukaan yli jääneiden asunto-osakkeiden myynnistä ym. asioista. Hoitaa rakennusaikaisen rahoituksen Osaa hoitaa suunnittelun ja rakennuttamisen Rakennuttajakonsultti hoitaa samoja asioita, mutta ei toimi rahoittajana eikä asuntojen myyjänä. 48

49 Uus-Loft eli puolivalmiit asunnot 49 Jo pitkään on kehitelty ja pohdittu vaihtoehtoja, joissa tuotettaisiin raakatilaa ja asukkaat rakentaisivat asuntonsa valmiiksi. Arabianrannan Uus-Loft oli valtavan suosittu. Valitettavasti rakennuttaminen ja rakentaminen tökki pahasti (korkeasuhdanne, huono valvonta, työvirheitä), mutta se ei ollut mallin syy. Lopulta asunnoista tuli hienoja. Rakennuttajia ja urakoitsijoita homma ei kuitenkaan juuri kiinnosta. Nähtävästi pitäisi panna hakuun/kilpailuun tontteja nimenomaan tähän tarkoitukseen.

50 Ongelmia asuntokauppalaista ja rahoituksesta Rakennusteollisuus ja finanssiala esittivät keväällä 2011, että konsulttivetoinen yhtiömuotoinen omatoiminen rakennuttaminen rikkoo asuntokauppalakia. (ei RS-menettelyä) Yhtiöiden rahoitus loppui, ja asukkaillakin vaikeutui. Heijastui myös muuhun kuin yhtiömuotoiseen rakennuttamiseen. Saatiin hallitusohjelmaan maininta ryhmärakennuttamisesta. Oikeusministeriö selvittää asiaa, mutta hitaasti. Omatoiminen rakennuttaminen jää nyt helposti vain melko varakkaiden puuhaksi.

51 Tulevaisuuden haasteita Asuntokauppalain ym. säädösten selkeyttäminen asunto-osakeyhtiömuotoisten rakennuttajakonsulttivetoisten hankkeiden osalta Pelisääntöjen selkeyttäminen ja epätietoisuuden poistaminen -> Hankkeiden rahoituksen turvaaminen Ammattitaitoisten rakennuttajakonsulttien määrä -> alan kilpailun edistäminen Parhaiden toimintatapojen kirjaaminen ja levittäminen Ryhmärakentamisen ja rakennuttamisen markkinointi -> tiedon levittäminen erilaisista tavoista hankkia oma asunto Ryhmärakentamis- ja rakennuttamishankkeisiin soveltuvien tonttien kaavoittaminen

52 Tulevaisuuden näkymiä Ryhmärakennuttamiselle on vahva sosiaalinen tilaus o Yksilöllisen asumisen arvostuksen lisääntyminen o Yhteisöllisen asumisen arvostuksen lisääntyminen o Kohtuuhintaisten asuntojen puute o Puhtaan hartiapankkirakentamisen haasteet Poliittinen ilmapiiri tällä hetkellä erittäin myönteinen ryhmärakentamista ja rakennuttamista kohtaan -> Tulevaisuudessa todennäköisesti voidaan saada lisää hankkeita kaupungin maalle.

53 Tulevaisuuden haasteita ohankkeita pitäisi voida toteuttaa myös täydennysrakentamisalueille. okaikkia ryhmärakennuttamisen muotoja tarvitaan ( omatonttiset pientalohankkeet ja yhtiömuotoiset hankkeet, omaehtoinen ryhmärakentaminen ja rakennuttaminen sekä rakennuttajakonsulttivetoiset hankkeet) otulevaisuuden alueita ovat mm. Jätkäsaari, Kalasatama, Kruunuvuorenranta, Honkasuo/Kuninkaantammi sekä Östersundom.

54 Mitä juuri nyt on tarjolla? Seuraavissa konsulttivetoisissa kohteissa on vielä vapaata: Saraco Oy Viikinmäki Vahanen Oy Ormuspelto Conect Oy Ormuspelto ja Mellunkylä Erat Oy Suutarila Notocom Oy Linnanpelto Honkarakenne Oy Suutarila? E-House Oy Alppikylä

55 Kaupungin tontit Alppikylän tonttien haku jatkuu. Löytyy sekä yhden asunnon että usean asunnon tontteja. Syksyn kuluessa tulee hakuun 105 tavallista omakotitonttia. Vuoden loppuun mennessä tulee tarjolle ostettavia 2-8 asunnon tontteja. Myöhemmin tarjolle tulevat tontit löytyvät aikanaan tonttiosaston nettisivuilta: ja liikelaitokset/kiinteistövirasto/tontit

56 KIITOS! Lisätiedot: toimistopäällikkö Sami Haapanen puh (jolta on lainattu monta diaa) pientaloasiamies Riku Koponen puh eläkeläinen Tuomas Kivelä puh

Omatoiminen ryhmärakentaminen

Omatoiminen ryhmärakentaminen Omatoiminen ryhmärakentaminen Terttu Nupponen Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa omatoimista ja ryhmärakentamista ja rakennuttamista Suomessa sekä saksalaisia Baugemeinschafteja. Tarkasteltavina on ensinnäkin

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Asuntoextra. Johan on markkinat!

Asuntoextra. Johan on markkinat! LOMA- 1/2012 SIRMAKAN SANOMAT Johan on markkinat! Tonttimarkkinat rahamarkkinat asuntomarkkinat... ja ihmisellä asumisen tarve. Suomessa asutaan ahtaammin kuin esimerkiksi Hollannissa, jonka väestötiheys

Lisätiedot

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä

4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2013 4-5 Tekninen isännöitsijä on asukkaiden apuna 6-11 Asuntosäätiö mukana Helsingin rakentajana 12 Yhdessä tekeminen luo yhteisöllisyyttä Uusi asunto

Lisätiedot

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Rakennuttajan tai konsultin kokoama ryhmä... 2 3. Kolman Koto asuinalueen haasteet rakennuttajan näkökulmasta...

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2012 4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Toivoisin asumisoikeusasukkailta

Lisätiedot

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A

Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab. 30 vuotta. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin A Pienasuntoja helsinkiläisille Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 30 vuotta Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Oy Helsingin Asuntohankinta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Muuttuva saunakulttuuri. 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 6-11. Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013

Muuttuva saunakulttuuri. 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 6-11. Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013 Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2013 Muuttuva saunakulttuuri 6-11 4-5 Rakentaminen odottaa valtion päätöksiä 12-13 Tontti meren ja golfin ääreltä 15 Pidä oma sauna siistinä Kohtuuhintaisista

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 30.11.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS LOPPURAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4 2.1.1 Helsinki

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011

Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö. Loppuraportti 1.9.2011 Julkisjohtoinen alue- ja projektikehitysyhtiö Loppuraportti 1.9.2011 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Esipuhe...4 Tausta...5 Osallistujat ja toteutus...6 Tehtävänanto...6 Kotimainen vertailu...7 Suurpelto...

Lisätiedot

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet

Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 10/2003 /V Käyttäjä verkossa Kunnat ja laajakaistaiset liityntäyhteydet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot