Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014"

Transkriptio

1 Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Hajautettu sijoitus analyytikoiden suosimiin yhdysvaltalaisiin, eurooppalaisiin ja aasialaisiin pörssiyhtiöihin Aggressiivinen potentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (Aa1/A+) Merkintäaika Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet

2 Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Sijoitus lyhyesti Sijoittajalle, joka haluaa hyötyä tunnettujen yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten ja aasialaisten osakkeiden kehityksestä Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (Moody s Aa1 / Standard & Poor s A+) Suositellaan osta ja pidä sijoitukseksi Vipusertifikaatti ( sertifikaatti ) EI ole pääomaturvattu; kohde-etuutena olevan osakekorin sertifikaattiehtojen mukaisen tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan Osallistumisaste sertifikaattiehtojen mukaisiin ihin on muuttuva, alustavasti 100 %. Miksi sijoittaa? Viimeaikainen osakemarkkinoiden romahdus tarjoaa mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden riskiä sietävälle sijoittajalle Osakekorin yhtiöt ovat osakeanalyytikoiden suosikkeja korin yhtiöiden yhteenlaskettujen ostosuositusten määrä on noin 9-kertainen myyntisuosituksiin nähden Voimakkaan vipuvaikutuksen johdosta sijoitus sitoo selvästi vähemmän pääomaa, kuin suora sijoitus osakemarkkinalle sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle lasketaan Sijoituksen perustuu maailmanlaajuisen osakekorin kehitykseen Osakekori YHTIÖ MAA TOIMIALA PAINO Oracle Corporation Yhdysvallat Ohjelmistot 1/12 Kellogg Company Yhdysvallat Elintarviketeollisuus 1/12 Pfizer Inc Yhdysvallat Lääketeollisuus 1/12 International Business Yhdysvallat Tietotekniikka 1/12 Machines Corporation The Coca-Cola Company Yhdysvallat Juomateollisuus 1/12 Total S.A. Ranska Öljyteollisuus 1/12 Vivendi S.A. Ranska Tietoliikennepalvelut 1/12 Bayer AG Saksa Kemianteollisuus 1/12 RWE AG Saksa Energiateollisuus 1/12 Nokia Oyj Suomi Informaatioteknologia 1/12 China Construction Bank Kiina Rahoitus 1/12 Corporation Samsung Electronics Company Ltd Etelä-Korea Elektroniikka 1/12 perustuu toimialoittain hajautetun maailmanlaajuisen osakekorin ( osakekori ) arvon kehitykseen. Osakekori koostuu yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten ja aasialaisten pörssiyhtiöiden osakkeista. Osakekorin tasapainoin sisältämät osakkeet ( osake ) on koottu taulukkoon vasemmalle. Katso lyhyt esittely korista tämän esitteen kohdassa Yhtiökuvaukset. tuotonlaskennassa ei huomioida osinkoja osakkeiden odotettu osinko on sen sijaan huomioitu sijoittajan maksamaa merkintähintaa alentavana tekijänä. Lähde: Toimialaluokitus ja kotimaa Bloomberg Osakekorin ja MSCI World -indeksin historiallinen kehitys / /03 06/04 02/05 10/05 06/06 02/07 10/07 06/08 02/09 10/09 10/02 02/03 10/02 06/03 10/03 06/03 10/02 02/04 02/03 06/04 02/04 06/03 10/04 10/03 02/05 10/04 02/04 06/05 06/04 10/05 06/05 10/04 02/06 02/05 06/06 02/06 06/05 10/06 10/05 02/07 10/06 02/06/07 06/06 10/07 06/07 10/06 02/08 02/07 06/08 02/08 06/07 10/08 10/0702/09 10/08 02/08 06/09 06/08 10/09 06/09 10/08 02/09 06/09 10/09 Osakekori lukuunottamatta China Construction Bank Corporationia MSCI World Osakekori lukuunottamatta Osakekori China Construction lukuunottamatta China Construction Bank Corporationia China Construction Bank Corporationia MSCI Bank World MSCI World World Lähde: Bloomberg , aikasarja Lähtötaso indeksoitu sataan. China Construction Bank Corporationin osake puuttuu osakekorin kehityksestä, sillä hintadataa osakkeelle on julkaistu vasta lähtien. Esitetyt tiedot koskevat osakekorin historiallista arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuoton- ja arvonkehityksestä. Kuva vasemmalla esittää osakekorin historiallista kehitystä suhteutettuna MSCI World -hintaindeksin kehitykseen; vertailuindeksi kuvaa maailmanlaajuisen osakemarkkinan kehitystä. Kuvan aikavälillä tarkasteltuna osakekori on tuottanut absoluuttisesti noin 198 %, mikä vastaa noin 44 % ylia suhteessa vertailuindeksiin.

3 Korin yhtiöitä seuraavat osakeanalyytikot uskovat vahvasti osakekorin osakkeiden arvonnousupotentiaaliin. Taloustietotoimittaja Bloombergin tietokannan mukaan eri sijoitustutkimusorganisaatioiden korin osakkeille antamista kaupankäyntisuosituksista peräti 280 oli ostosuosituksia, 95 oli neutraaleja suosituksia ja ainoastaan 30 oli myyntisuosituksia. Kuudella korin yhtiöllä myyntisuosituksia ei ollut ainuttakaan. Yhtiöiden merkittävyydestä ja analyysin kattavuudesta kertoo se, että korin yhtiöillä oli keskimäärin noin 34 analyytikon kaupankäyntisuositus. Kuva oikealla esittää osto- ja myyntisuositusten suhteelliset osuudet yhtiötasolla. Analyytikoiden osto- ja myyntisuositukset korin osakkeille 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 Oracle Corporation 0 % % % % % % % 87 Kellogg Company Oracle Corp Oracle Corp Pfizer Kellogg Inc CoKellogg Co International Business Machines Corp Pfizer Inc Pfizer Inc International The International Coca-Cola Business Company Machines Business Machines Corp Corp The Total Coca-Cola S.A. The Coca-Cola Co Vivendi S.A. Total SA Total SA Vivendi Bayer AG Vivendi Bayer AG Bayer AG RWE AG RWE AG RWE AG Nokia Oyj Nokia OYJNokia OYJ China Construction Bank Corp China Construction China Construction Bank CorpBank Corp Samsung Samsung Electronics Electronics Samsung Co Ltd Electronics Co Ltd Co Ltd Ostosuosituksia, Ostosuosituksia, %% Myyntisuosituksia, % Myyntisuosituksia, % % % Korin osakkeille annetut suositukset, Bloomberg sivu ANR. Analyytikoiden suositukset voivat muuttua eikä suositusten perusteella voida muodostaa luotettavia oletuksia osakkeiden tulevasta tuoton- ja arvonkehityksestä. erääntymisarvo erääntyessä maksettava erääntymisarvo lasketaan osakekorin osakkeiden kehityksen perusteella seuraavasti: 1. Lasketaan kunkin osakkeen osakkeen loppuarvon ja alkuarvon välisenä arvonmuutoksena siten, että: a. kunkin osakkeen alkuarvo määritetään yhtenä havaintona juoksuajan alussa. b. kunkin osakkeen loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen puolen vuoden ajalta kuukausittaisten havaintojen keskiarvona. 2. Korvataan neljä korkeinta osakea kukin kiinteällä 50 % tuotolla. Kahdeksan muuta osaketta ovat tuotonlaskennassa mukana todellisella tuotollaan. 3. Lasketaan osakekorin, joka on aritmeettinen keskiarvo edellä esitetyllä tavalla lasketuista osaketuotoista. 4. Kerrotaan osakekorin sertifikaatin nimellisarvolla ja osallistumisasteella, jolloin saadaan sertifikaatin erääntymisarvo. Mikäli osakekorin on nolla tai negatiivinen, sertifikaatti erääntyy arvottomana. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta mahdollisen tuoton määrään. Taulukko oikealla keskellä havainnollistaa sertifikaatin erääntymisarvon laskentaa. Taulukon korostetuilla alueilla näkyy neljän parhaiten kehittyneen osakkeen tuoton korvaaminen kiinteällä 50 % tuotolla ja se, miten neljä parasta a korvataan kiinteällä tuotolla huolimatta siitä, ovatko tuotot positiivisia tai negatiivisia. Taulukko oikealla alhaalla puolestaan esittää herkkyysanalyysin sertifikaattisijoituksen tuoton määräytymisestä eri markkinaskenaarioissa. Sertifikaatti antaa osakekorin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen, kun sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin yksi kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle lasketaan. Korkean mahdollisuuden vastineeksi sijoittajan riski on vastaavasti korkea. Taulukoissa esitettyjen markkinaskenaarioiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia osakekorin tai sertifikaatin tulevasta arvonkehityksestä. Esimerkki sertifikaatin erääntymisarvon määräytymisestä Osakkeen (1) Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % %. (2) erääntymisarvo prosenttia nimellisarvosta Tuoton määräytyminen eri markkinaskenaarioissa (1) Osakekorin Nouseva markkina Järjestysluku erääntymisarvo (2) Korvattu Osakkeen Laskeva markkina Järjestysluku (3) Korvattu Osake 1 70 % 7 70 % 5 % 1 50 % Osake 2 20 % % -20 % % Osake 3 40 % % 0 % 2 50 % Osake % 1 50 % -10 % 5-10 % Osake 5 60 % 8 60 % -5 % 3 50 % Osake 6 75 % 6 75 % -5 % 4 50 % Osake 7 80 % 5 80 % -10 % 6-10 % Osake 8 95 % 2 50 % -20 % % Osake 9 55 % 9 55 % -10 % 7-10 % Osake % 3 50 % -10 % 8-10 % Osake % 4 50 % -30 % % Osake % % -10 % 9-10 % Osakekorin 48,3 % 6,7 % Osallistumisaste (1) 100,0 % 100,0 % Serti kaatin erääntymisarvo (2) 48,3 % 6,7 % merkintähinta p.a. 130,0 % 130,0 % 18,0 % 622,2 % 47,6 % 120,0 % 120,0 % 18,0 % 566,7 % 45,3 % 110,0 % 110,0 % 18,0 % 511,1 % 42,8 % 100,0 % 100,0 % 18,0 % 455,6 % 40,2 % 90,0 % 90,0 % 18,0 % 400,0 % 37,3 % 80,0 % 80,0 % 18,0 % 344,4% 34,1 % 70,0 % 70,0 % 18,0 % 288,9 % 30,7 % 60,0 % 60,0 % 18,0 % 233,3 % 26,8 % 50,0 % 50,0 % 18,0 % 177,8 % 22,3 % 40,0 % 40,0 % 18,0 % 122,2 % 17,0 % 30,0 % 30,0 % 18,0 % 66,7 % 10,6 % 20,0 % 20,0 % 18,0 % 11,1 % 2,1 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 18,0 % -44,4 % -10,9 % 0,0 % 0,0 % 18,0 % -100,0 % n.a. -10,0 % 0,0 % 18,0 % -100,0 % n.a. (1) Esimerkkilaskelmassa ei ole huomioitu verovaikutuksia eikä 1 %:n merkintäpalkkiota. Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % %. (2) erääntymisarvo prosenttia nimellisarvosta (3) Esimerkkilaskelmassa = takaisinmaksu / merkintähinta - 1.

4 Yhtiökuvaukset Oracle Corporation (Listaus: Nasdaq) on vuonna 1977 perustettu yhdysvaltalainen ohjelmistoyhtiö. Yhtiö tuottaa, kehittää, markkinoi, jakelee ja huoltaa yritysten tietokantojen hallintaohjelmistoja. Yhtiön liikevaihto tilivuonna 2009 oli 23,3 miljardia dollaria ja liikevoitto 5,6 miljardia dollaria. Yhtiö on maailman suurin yritysten tietokantojen hallintaohjelmiin erikoistunut yritys ja se työllistää noin henkilöä 145 maassa. Lisätietoa Kellogg Company (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1906 perustettu yhdysvaltalainen aamiaistuotteiden valmistaja. Yhtiön tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluu Corn Flakes maissihiutaleet, mutta yhtiö valmistaa myös muun muassa keksejä, pakastevohveleita ja muropatukoita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 12,8 miljardia dollaria ja liikevoitto 1,1 miljardia dollaria. Yhtiön tuotteita valmistetaan 19 maassa ja myydään sekä markkinoidaan yli 180 maassa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä www. kelloggcompany.com. Pfizer Inc (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1849 perustettu yhdysvaltalainen lääkeyhtiö. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi reseptilääkkeitä ihmisille, mutta tuotevalikoimaan kuuluu myös eläimille suunnattuja lääkkeitä. Yhtiö on maailman suurin lääkkeiden alkuperäisvalmistaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 48,3 miljardia dollaria ja liikevoitto 8,0 miljardia dollaria. Yhtiöllä on toimintaa yli 150 maassa ja se työllistää noin henkilöä. Lisätietoa yhtiöstä International Business Machines Corporation (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1888 perustettu yhdysvaltalainen teknologiayritys. Yhtiö valmistaa ja myy tietokoneita ja ohjelmistoja. Yhtiö tarjoaa myös järjestelmä- ja konsultointipalveluja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 103,6 miljardia dollaria ja liikevoitto 12,3 miljardia dollaria. Yhtiössä on noin työntekijää ja se toimii yli 170 maassa. Lisätietoa yhtiöstä The Coca-Cola Company (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1886 perustettu yhdysvaltalainen alkoholittomien juomien valmistaja, jakelija ja markkinoija. Yhtiö valmistaa virvoitusjuomien lisäksi muun muassa mehuja, vettä, teetä, kahvia ja urheilujuomia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 31,9 miljardia dollaria ja liikevoitto 5,8 miljardia dollaria. Yhtiön tuotteita myydään yli 200 maassa ja yhtiössä työskentelee noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Total S.A. (Listaus: Paris Stock Exchange) on vuonna 1924 perustettu ranskalainen öljy ja kaasuyhtiö. Yritys keskittyy raakaöljyn ja maakaasun etsimiseen, tuotantoon, kuljetukseen sekä jalostamiseen ja on toimialallaan maailman viidenneksi suurin yhtiö. Yhtiö valmistaa myös kemianteollisuuden tuotteita kuten voiteluaineita ja lannoitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 160,3 miljardia euroa ja liikevoitto 10,6 miljardia euroa. Yhtiö toimii yli 130 maassa ja sen palveluksissa on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Vivendi S.A. (Listaus: Paris Stock Exchange) on alun perin vuonna 1853 perustettu ranskalainen monialayhtiö, joka on toiminut nykyisellä nimellä ja toimialalla vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö on keskittynyt tietoliikennepalveluihin ja mediaviihteeseen, kuten musiikin, televisio-ohjelmien, elokuvien ja Internet sekä videopelien tuotantoon ja kustantamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 25,4 miljardia euroa ja liikevoitto 2,6 miljardia euroa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Bayer AG (Listaus: Xetra) on vuonna 1863 perustettu saksalainen kemianja lääketeollisuuden aloilla toimiva yhtiö. Yhtiön ydinosaaminen on terveydenhuollon, kasvinsuojelun, bioteknologian ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon aloilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 32,9 miljardia euroa ja liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Yhtiössä on työntekijöitä noin Lisätietoa yhtiöstä RWE AG (Listaus: Xetra) on vuonna 1898 perustettu saksalainen energiayritys. Yhtiön päätoimialueita ovat sähkön- ja kaasun tuottaminen, myyminen ja jakelu. Yhtiö on Saksan suurin ja Ison-Britannian kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja palvelee noin 20 miljoonaa asiakasta Euroopassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 47,5 miljardia euroa ja liikevoitto 2,6 miljardia euroa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Nokia Oyj (Listaus: Helsinki Stock Exchange) on vuonna 1865 perustettu suomalainen tietoliikennealan yhtiö. Yhtiö on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, joka valmistaa matkapuhelimia ja tietoliikenneverkoissa käytettäviä laitteita sekä ohjelmistoja yhteistyöyritys Nokia Siemens Networksin kautta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 50,7 miljardia euroa ja liikevoitto 4,0 miljardia euroa. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä China Construction Bank Corporation (Listaus: Hong Kong Stock Exchange) on vuonna 1954 perustettu kiinalainen liikepankki. Yhtiö on yksi Kiinan suurimmista liikepankeista ja tarjoaa muun muassa yrityspankki-, yksityispankki- ja treasury- palveluita. Yhtiöllä on konttoreita Kiinan lisäksi Singaporessa, Frankfurtissa, Johannesburgissa, Tokiossa, Soulissa, Sydneyssä, New Yorkissa ja Lontoossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 356,5 miljardia yuania ja liikevoitto 92,6 miljardia yuania. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä: Samsung Electronics Company Ltd (Listaus: Korea Stock Exchange) on vuonna 1969 perustettu eteläkorealainen elektroniikkayhtiö ja on toimialallaan yksi maailman suurimmista. Yhtiö valmistaa muun muassa televisioita, MP3- ja DVD-soittimia sekä digikameroita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli miljardia wonia ja liikevoitto miljardia wonia. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Myyntirajoitukset / Selling restriction Tätä tarjousta ei kohdisteta henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää lisäselostuksia, rekisteröinti- tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Markkinointimateriaalia ei saa jakaa maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen edellyttää edellisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä tai on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Asiakas vakuuttaa, että asiakas ei tee mitään tai jätä tekemättä mitään mikä aiheuttaisi sen, että liikkeeseenlaskija, sen emo-, sisar- tai tytäryhtiö tai näiden työntekijät tai johto joutuisivat tilanteeseen, jossa heidän katsottaisiin rikkovan myyntiin tai ostoon liittyvää sääntelyä. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Finlandia Group Plc has agreed that it will not offer, sell or deliver any securities within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of securities within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DI- RECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RE- SIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Legend All of the details set out in this sales brochure pertaining to the notes comprise a mere summary, and are not a complete description of the notes. Investors should read all of the details pertaining to the notes that are set out in the prospectus in respect of the notes. Such prospectus is available from Finlandia Group Plc upon request and published in electronic form on Finlandia Group Plc s website www. finlandiagroup.fi. This sales brochure has not been prepared or reviewed by the Issuer or any of its affiliates and neither the Issuer nor any of its affiliates or any of its directors, officers or agents accept any responsibility or liability for the contents of this sales brochure.

5 Sijoituksen keskeiset riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, sertifikaattikohtaisiin ehtoihin sekä tähän markkinointimateriaaliin kokonaisuudessaan. Sijoittajan tulee arvioida tarkoituksenmukaisesti kyseisen sertifikaatin etuja ja riskejä sekä tässä markkinointimateriaalissa annettuja tietoja tai sitä tietoa, johon siinä viitataan. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä osakekorin epäedullisesta kehityksestä. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on positiivinen, mutta sertifikaatin erääntymisarvo on pienempi kuin sertifikaatista maksettu hinta, on sijoitus tappiollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on positiivinen ja sertifikaatin erääntymisarvo on suurempi kuin sertifikaatista maksettu hinta, on sijoitus voitollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Edellä mainittu kuvaus pätee sertifikaatin arvoon eräpäivänä. Ennen eräpäivää sertifikaatin arvoon vaikuttavat osakekorin kehityksen lisäksi myös muut tekijät kuten osakekorin volatiliteetti, jäljellä oleva sertifikaatin juoksuaika ja korkotaso. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin osakkeisiin, jotka sisältyvät osakekoriin tai suoraan osakekoriin sidonnainen sijoitus. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijaan liittyvä luottoriski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sertifikaatin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Liikkeeseenlaskijariskin realisoituessa sijoittaja voi menettää sertifikaatin odotetun tuoton ja siten tekemänsä sijoituksen kokonaan. Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Credit Suisse International ( Liikkeeseenlaskija ) on englantilainen pankki ja se on Englannin Finanssivalvonnan FSA valvonnan alaisena. Liikkeeseenlaskija on osa Credit Suisse Group:ia ja se toimii myyntiajan alkaessa investointipankkina ja arvopaperivälittäjänä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on Moody silta Aa1 negatiivisella näkymällä ja Standard & Poor silta A+ vakaalla näkymällä, mikä vastaa eurooppalaisten suurpankkien keskitasoa. Liikkeeseenlaskija on rajoittamattoman vastuun yhtiö (unlimited liability company), joten sen osakkeenomistajilla on rajoittamaton velvollisuus korvata mahdollinen vajaus liikkeeseenlaskijan varoissa, mikäli liikkeeseenlaskija joutuu selvitystilaan. Likviditeettiriski Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sertifikaatin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sertifikaatille ei löydy ostajaa tai että sertifikaatista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sertifikaatin jälkimarkkinoilla. Ennenaikaisen lunastuksen riski ja sertifikaattiehtojen korjaaminen Liikkeeseenlaskija voi erityistapauksessa lunastaa sertifikaatin takaisin kesken juoksuajan muun muassa verotuksen tai lainsäädännön muutoksen johdosta (ks. tarkemmin sertifikaattiehdot). Tällöin takaisinmaksuhinta voi olla merkintähintaa pienempi. Jos johonkin osakekorin osakkeeseen kohdistuu juoksuaikana osakkeen poistaminen pörssistä, splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos osakkeen likviditeetti heikkenee olennaisesti, liikkeeseenlaskija voi oman harkintansa mukaisesti korjata sertifikaattiehtoja ilman sertifikaatin omistajan suostumusta kyseisen muutoksen johdosta. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Jos liikkeeseenlaskija arvioi, ettei se pysty toteuttamaan korjausta liikkeeseenlaskija voi lunastaa sertifikaatin takaisin kesken juoksuajan, jolloin takaisinmaksuhinta voi olla merkintähintaa pienempi. Vipuvaikutusriski Vipuvaikutusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että jo pienellä osakekorin muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus sertifikaatin on ja arvoon. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle. Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta. Kulloinenkin jälkimarkkinahinta on saatavilla Finlandia Group Oyj:n asiakaspalvelusta. Jälkimarkkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa osakekorin kehitys, volatiliteetti, sijoituksen jäljellä oleva juoksuaika ja korkotaso. Muun muassa likviditeettiriskistä johtuen sertifikaatti suositellaan ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotuksesta erääntymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvä voitto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle ennakonpidätyksenalaista muuta pääomatuloa. Eräpäivänä mahdollisesti syntyvää voittoa ei siten käsitellä luovutusvoittona, minkä johdosta sertifikaatin omistaja ei voi vähentää mahdollisia luovutustappioita eräpäivänä mahdollisesti maksettavasta saadusta voitosta. luovutuksesta ennen eräpäivää mahdollisesti syntyvää voittoa puolestaan käsitellään luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut. luovutuksesta ennen eräpäivää ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona. Liikkeeseenlaskija tai Finlandia Group Oyj eivätkä sen sidonnaisasiamiehet toimi asiakkaan veroasiantuntijana vaan sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella oman veroneuvonantajansa kanssa sertifikaatin merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen veroseuraamuksista. verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitustuotteen juoksuaikana. Vipusertifikaatti sijoituskohteena Sertifikaatti on profiililtaan ostetun osto-option kaltainen. Sertifikaatteja on kahta päätyyppiä, listatut ja ei-listatut sertifikaatit. Listatuilla sertifikaateilla käydään kauppaa pörssissä, niille on olemassa likvidi jälkimarkkina, ja ne ovat juoksuajaltaan yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Ei-listatuille sertifikaateille on olemassa rajattu pörssin ulkopuolinen jälkimarkkina, tai ei ollenkaan jälkimarkkinaa, ja niiden juoksuaika voi olla useita vuosia. Ei-listatut sertifikaatit ovat tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöityjä sijoituksia. Tämän markkinointimateriaalin mukainen sertifikaatti on jäljempänä mainittu, ei-listattu sertifikaatti. Sertifikaateille on tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus. Sertifikaattisijoituksen luonteeseen kuuluu, että sertifikaatin merkintähintaa eli nk. preemiota ei palauteta. Mahdollinen sertifikaatin erääntymisarvo maksetaan sertifikaattiehtojen mukaisesti eräpäivänä ja erääntymisarvo voi olla parhaimmillaan moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan kohde-etuuden noustessa.

6 Sertifikaattiehdoista lyhyesti Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (CSI) Liikkeeseenlaskun luonne Yleisön merkittäväksi tarkoitettu sertifikaatti Liikkeeseenlaskuohjelma CSI päivätty strukturoitujen tuotteiden ohjelma Vakuus Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet ISIN-koodi FI Merkintäaika Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Merkintähinta 18,0 % nimellisarvosta Nimellisarvo euroa (vastaa euron sijoitettavaa summaa) Minimimerkintä Nimellisarvoltaan euron sijoitus (vastaa euron sijoitettavaa summaa) Merkintäpalkkio 1,0 % nimellisarvosta Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen noin 0,9 % p.a. nimellisarvosta. Sertifikaatista ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. Selvitys- ja säilytysjärjestelmä Euroclear Finland Oy (APK) Pörssilistaus Ei listata Sovellettava laki Tähän markkinointimateriaaliin sovelletaan Suomen lakia. Sertifikaattiin sovelletaan Englannin lakia. Verotus Katso kohta Verotuksesta Ennenaikainen takaisinmaksu Katso kohta Ennenaikainen takaisinmaksu ja sertifikaattiehtojen korjaus Liikkeeseenlaskun peruutus Finlandia Group Oyj pidättää itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, jos sertifikaattia ei merkitä vähintään nimellisarvoltaan euroa tai jos Finlandia Group Oyj:n mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sertifikaatin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa 80 %:iin tai korkeammaksi. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, palautettavalle merkintäsummalle ei makseta korkoa. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle. Jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle merkintähinnan. Miten teen merkinnän? Ota yhteys asiakasvastaavaasi tai Finlandia Group Oyj:n asiakaspalveluun ja täytä merkintäsitoumuslomake. Merkintä on maksettava viimeistään laskelmassa mainittuna maksupäivänä. Tuotonlaskenta Osakekori i Osake i Bloomberg-koodi i Paino i 1 Oracle Corporation ORCL UW 1/12 Erääntymisarvo Osallistumisaste Osakekorin Osakkeen i=1-12 Osakkeen alkuarvo i=1-12 Osakkeen loppuarvo i= Kellogg Company K UN 1/12 3 Pfizer Inc PFE UN 1/12 4 International Business Machines Corporation IBM UN 1/12 5 The Coca-Cola Company KO UN 1/12 6 Total S.A. FP FP 1/12 7 Vivendi S.A. VIV FP 1/12 8 Bayer AG BAYN GY 1/12 9 RWE AG RWE GY 1/12 10 Nokia Oyj NOK1V FH 1/12 11 China Construction Bank Corporation 939 HK 1/12 12 Samsung Electronics Company Ltd KP 1/12 Nimellisarvo Osallistumisaste MAX (0 %; Osakekorin ) Alustavasti 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % % markkinatilanteesta riippuen. 12 Σ Paino i x Osakkeen i i=1 Osakekorin a laskettaessa korvataan 4 korkeinta Osakkeen a kiinteällä 50 % tuotolla Osakkeen loppuarvo i -1 Osakkeen alkuarvo i Osakkeen i alkuarvo määritetään (päivän sulkemisarvo) Osakkeen i loppuarvo määritetään sijoitusajan viimeisen puolen vuoden ajalta kuukausittaisten havaintojen aritmeettisena keskiarvona jokaisen kuukauden 27. päivä (7 havaintoa) alkaen ja päättyen (päivän sulkemisarvot) Tämän markkinointimateriaalin tiedot eivät muodosta sertifikaatin täydellistä kuvausta. Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja sertifikaatista sijoittajan on tutustuttava sekä Finanssivalvonnalle ilmoitettuun Credit Suisse Internationalin päivättyyn strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskuohjelmaan ( Base Prospectus BPCSI-1, Call Options and Put Options, Principal Protected Securities and Non-Principal Protected Securities ) ja sertifikaattikohtaisiin ehtoihin. Kyseinen ohjelmaesite suomenkielisine tiivistelmineen, päivätty perusesite, johon ohjelmaesite viittaa sekä sertifikaattikohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoista sekä osoitteessa Credit Suisse International tai mikään sen emo-, sisar- tai tytäryhtiö ei ole laatinut eikä hyväksynyt tätä markkinointimateriaalia. Tarjouksen tekijä on suomalainen sijoituspalveluyritys Finlandia Group Oyj, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen toimiluvan. Arvopaperimarkkinalain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä ja sen sidonnaisasiamiehistä ovat saatavilla Finlandia Group Oyj:sta. Finlandia Group Oyj, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Puhelin , Faksi: ,

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta

ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta ESPANJA SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa tilaisuuden hyötyä euroalueen ja etenkin Espanjan talouden mahdollisesta toipumisesta Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI.

RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. RUOTSI SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Ruotsin osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä seuraavan viiden vuoden aikana. Sijoitukseen vaadittava pääoma on vain

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS

Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS Danske Bank DDBO 3021: AUTOCALL SUOMI Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS1327053481 AUTOCALL SUOMI Euroopan talouskasvun piristyessä myös suomalaisten yhtiöiden

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI.

LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. LÄÄKETEOLLISUUDEN TÄHDET III SIJOITUSWARRANTTI. Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa hyötyä kymmenen globaalin lääkeyhtiön muodostaman osakekorin kehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin mahdollisesta

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

autocall suomi III. Fortum Oyj ja UPM-Kymmene Oyj Pääomaturva Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina 12 kuukautta 22 %

autocall suomi III. Fortum Oyj ja UPM-Kymmene Oyj Pääomaturva Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina 12 kuukautta 22 % autocall suomi III. Sijoitusaika Osakkeet Pääomaturva 1-3 vuotta Fortum Oyj ja UPM-Kymmene Oyj Ei Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina 12 kuukautta 22 % 18 kuukautta 53 % 24

Lisätiedot

INDEKSIWARRANTTI SUUR-KIINA.

INDEKSIWARRANTTI SUUR-KIINA. INDEKSIWARRANTTI SUUR-KIINA. Hajautettu sijoitus Suur - Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1480

Indeksitodistus Suomi nro 1480 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Suomi nro 1480 OMINAISUUDET Osallistumisaste 1,5 OMXH25 indeksin kehitykseen (Indikatiivinen) SUOJAA KURSSILASKULTA

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

ipusertifikaatti Aasia nro 40

ipusertifikaatti Aasia nro 40 Vipusertifikaatti Aasia nro 40 Merkittävissä 10.12.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Aasia nro 40 Meidän käsityksemme: Edellytykset osakekurssien pitkäaikaiselle nousulle ovat tällä hetkellä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI III Osakeindeksisidonnainen Tarjousaika päättyy 21.10.2011 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452

Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN Indeksitodistus Ruotsi nro 1452 OMINAISUUDET OSALLISTUMISASTE 1,3 OMXS30 INDEKSIN KEHITYKSEEN SUOJAA KURSSILASKULTA -30% SAAKKA

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton

ÖLJY AUTOCALL III. Raakaöljysidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 17.6.2011. Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton ÖLJY AUTOCALL III Raakaöljysidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 17.6.211 Raakaöljyyn sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Täyden tuoton saamiseksi riittää raakaöljyn hinnan pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

ipusertifikaatti Venäjä nro 938

ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Vipusertifikaatti Venäjä nro 938 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Venäjä nro 938 Emissiokurssi 1 2000 EUR + 200 EUR = 2200 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka

sakeobligaatio Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka Osakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 Merkittävissä 19.12.2011 saakka sakeobligaatio Aasia nro 1120 1121 1,75% VUOTUINEN KIINTEÄ KUPONKI + MAHDOLLISUUS AASIALAISEN OSAKEKORIN TUOTTOON TURVA KASVU Emissiokurssi

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016

KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 KEHITTYVÄT VALUUTAT SIJOITUSWARRANTTI 2/2016 Merkintäaika: Sijoitustuotteen tyyppi: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Pääomasuoja: Liikkeeseenlaskija: Takaaja: Tarjoaja: 28.1. - 22.2.2013 Pääomasuojaamaton valuuttakorisidonnainen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

ndeksitodistus Suomi nro 1397

ndeksitodistus Suomi nro 1397 Indeksitodistus Suomi nro 1397 Merkittävissä 17.01.2013 saakka OSITTAINEN SUOJA KURSSILASKUA VASTAAN ndeksitodistus Suomi nro 1397 Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% Pääomaturva 2 Juoksuaika

Lisätiedot

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12

ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Vipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Merkittävissä 7.9.2009 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Ruotsi nro 12 Meidän käsityksemme: Synkät suhdannenäkymät ovat luoneet suurta epävarmuutta ja turbulenssia

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia

Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2005 Käänteisvelkakirjalaina Nokia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi nro 30

ipusertifikaatti Suomi nro 30 Vipusertifikaatti Suomi nro 30 Merkittävissä 15.3.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Suomi nro 30 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta.

Lisätiedot

ipusertifikaatti Suomi nro 939

ipusertifikaatti Suomi nro 939 Vipusertifikaatti Suomi nro 939 Merkittävissä 3.5.2011 saakka ipusertifikaatti Suomi nro 939 Emissiokurssi 1 1700 EUR + 200 EUR = 1900 EUR/kpl Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 5 v. Indikatiivinen osallistumisaste

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Aasian Kasvukolmikko 1/2019

Aasian Kasvukolmikko 1/2019 Aasian Kasvukolmikko 1/2019 & Tuottomahdollisuus sinulle, joka uskot kansainvälisen kaupan piristyvän maailmantalouden kohentuessa Sijoituskorien keskeiset tiedot RISKITASO RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA

Lisätiedot

KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT I/2017

KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT I/2017 KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT I/2017 - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT I/2017 Kuponkilaina Arvoyhtiöt I/2017 tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu viiden

Lisätiedot

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB

KUPONKILAINA NORDEA JA SEB KUPONKILAINA NORDEA JA SEB - OMAISUUDENHOITO- KUPONKILAINA NORDEA JA SEB Kuponkilaina Nordea ja SEB tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden kiinteään kuponkituottoon, jonka maksu riippuu kahden pohjoismaisen

Lisätiedot

utocall Europe nro 14

utocall Europe nro 14 Autocall Europe nro 14 Merkittävissä 2.2.2009 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA Tarjous on volyymi- ja aikarajoitettu! Lisätietoa viimeisellä sivulla. utocall Europe nro 14 Meidän käsityksemme:

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(9) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI TITAANIT 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat

Lisätiedot

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012

VENÄJÄ BOOSTER. Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti. Tarjousaika päättyy 30.11.2012 VENÄJÄ BOOSTER Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Tarjousaika päättyy 30.11.2012 Venäjän osakemarkkinan kurssinousu 140 %:n kertoimella (alustava) Suoja enintään 40 %:n kurssilaskua vastaan Ei pääomasuojaa

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Merkintäaika päättyy 29.4.2016 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 4 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

sakeobligaatio Saksa nro 1090

sakeobligaatio Saksa nro 1090 Osakeobligaatio Saksa nro 1090 Merkittävissä 14.10.2011 saakka sakeobligaatio Saksa nro 1090 2% VUOTUINEN KIINTEÄ KUPONKI + MAHDOLLISUUS SAKSALAISEN OSAKEKORIN TUOTTOON TURVA Emissiokurssi (lisäksi 2%

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti

Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Carbon Efficient 2019 Bonus sijoituswarrantti Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitus indeksiin, joka koostuu alhaisen arvonvaihtelun yhtiöistä ja välttää korkean hiilijalanjäljen yhtiöitä Korkea tuottomahdollisuus

Lisätiedot

GLOBAALIEN TRENDIEN TÄHTIOSAKKEET III SIJOITUSWARRANTTI

GLOBAALIEN TRENDIEN TÄHTIOSAKKEET III SIJOITUSWARRANTTI GLOBAALIEN TRENDIEN TÄHTIOSAKKEET III SIJOITUSWARRANTTI Tuote on suunniteltu sijoittajalle, joka haluaa mahdollisuuden hyötyä kahdeksan eurooppalaisen laatuyhtiöosakkeen muodostaman osakekorin kehityksestä

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

rasilia & Kiina Sprinter nro 11

rasilia & Kiina Sprinter nro 11 Indeksitodistus Brasilia & Kiina Sprinter nro 11 Merkittävissä 29.4.2010 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI OLE PÄÄOMATURVAA rasilia & Kiina Sprinter nro 11 Meidän käsityksemme: Globaalien suhdanteiden hitaan

Lisätiedot

utocall Suomi nro 49 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto

utocall Suomi nro 49 Mahdollisuus saada 15 % kuponkituotto Autocall Suomi nro 49 Merkittävissä 22.2.21 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

sakeobligaatio Venäjä nro

sakeobligaatio Venäjä nro Osakeobligaatio Venäjä nro 934 935 Merkittävissä 3.5.2011 saakka sakeobligaatio Venäjä nro 934 935 TURVA KASVU Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% 110% Pääomaturva (euromääräinen) 2 100%

Lisätiedot

Osakeobligaatio Global

Osakeobligaatio Global MERKITTÄVISSÄ 16. HELMIKUUTA 2017 SAAKKA 100% PÄÄOMATURVA Osakeobligaatio Global nro 2949 Ominaisuudet Osallistuu suurten globaalien yhtiöiden osakkeiden kehitykseen Nimellissijoituksella 100% pääomaturva

Lisätiedot

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio

Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio Danske Bank DDBO FE25 Eurooppa Finanssi EUR sijoitusobligaatio ISIN: XS1417265797 Eurooppa Finanssi EUR Eurooppaa elvytetään voimakkaasti 1) EKP ostaa joukkovelkakirjalainoja 2) Lyhyet korot negatiivisia

Lisätiedot

BRIC Sijoituswarrantti

BRIC Sijoituswarrantti Tarjousaika 3.1. - 1.2.2013 BRIC Sijoituswarrantti BRIC-osakemarkkinat suurella vipuvaikutuksella Warranttisijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Öljyjätit Autocall. Merkintäaika päättyy Osakesidonnainen sertifikaatti

Öljyjätit Autocall. Merkintäaika päättyy Osakesidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 30.11.2016 Öljyjätit Autocall Osakesidonnainen sertifikaatti Royal Dutch Shell plc:n ja Total S.A.:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005A: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1005B: OSAKEOBLIGAATIO KEHITTYVÄT MARKKINAT TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI

SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI SUOMIKORI SIJOITUSWARRANTTI VI OSAKEINDEKSISIDONNAINEN SIJOITUSWARRANTTI Tarjousaika päättyy 28.12.2012 Warranttisijoitus Suomen osakemarkkinalle Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti

18.8. - 19.9.2008. Comm-PASS II 2013 Obligaatio. Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti. Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti 18.8. - 19.9.2008 Comm-PASS II 2013 Obligaatio Comm-PASS II 2013 Sijoituswarrantti Kehittyvät Valuutat 2010 Sijoituswarrantti Miksi sijoittaa? Comm-PASS II 2013 Obligaatio ja Sijoituswarrantti Comm-PASS

Lisätiedot

börsuppgång. Eller nedåt.

börsuppgång. Eller nedåt. Osakeobligaatio Suomi nro 33 Merkittävissä 29.1.2010 saakka sakeobligaatio Suomi nro 33 börsuppgång. Eller nedåt. Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta.

Lisätiedot

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841

Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 MERKITTÄVISSÄ 9. HUHTIKUUTA 2014 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI Indeksitodistus Tuottolukko Espanja/Italia nro 1841 OMINAISUUDET TUOTTOLUKKO: TUOTTO INDEKSIKORIN KORKEIM- MAN KUUKAUSIPISTEEN MUKAAN

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot

INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI. Keskeiset ehdot INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Sijoituskorin säännöt INDEKSIOBLIGAATIO SUOMI VIII -SIJOITUSKORI Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.3. 10.4.2012

Lisätiedot

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori

Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Suomi V -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 25.3.2013 6.5.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Indeksitodistus Suomi nro 1655

Indeksitodistus Suomi nro 1655 MERKITTÄVISSÄ 16. LOKAKUUTA 2013 SAAKKA EI PÄÄOMATURVAA Indeksitodistus Suomi nro 1655 OMINAISUUDET KERROIN 1,5 OMXH25 IN- DEKSIN POSITIIVISEEN KEHITYKSEEN (INDIKATII- VINEN) SUOJAA KURSSILASKULTA -30%

Lisätiedot

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi

MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi MARKKINOINTIMATERIAALI Tammikuu 2017 Warrantit Potkua sijoitusportfolioosi Warrantit Warrantit antavat mahdollisuuden sijoittaa osakkeisiin ja osakeindekseihin. Tuottoa voi saada sekä nousuettä laskumarkkinassa.

Lisätiedot

Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2

Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 31.8.2016 Kehittyvät Bonus Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena kehittyvien markkinoiden osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703

Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Indeksiobligaatio Europpa nro 2703 MERKITTÄVISSÄ 13. TOUKOKUUTA 2016 SAAKKA 100% PÄÄOMASUOJA Indeksiobligaatio Eurooppa nro 2703 Ominaisuudet Tuottomahdollisuus Euroopan osakemarkkinoilta Nimellissijoituksella

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI EUROOPPA II MIKSI SIJOITTAA

SIJOITUSWARRANTTI EUROOPPA II MIKSI SIJOITTAA Best Performance - Europe Finlandia Group SIJOITUSWARRANTTI EUROOPPA II MIKSI SIJOITTAA 1. 2. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä kahdeksan euroopalaisen osakkeen muodostaman osakekorin positiivisesta kurssikehityksestä

Lisätiedot

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori

Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Maailma II - Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 S-PANKKI.FI

POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 S-PANKKI.FI POHJOISMAISET YRITYKSET /2016 MERKINTÄAIKA: 30.5. 28.6.2016 Liikkeeseenlaskija: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tarjouksen tekijä: S-Pankki Oy ( S-Pankki ). Merkinnän voi tehdä S-Pankin verkkopankissa.

Lisätiedot

utocall Suomi nro 44 Mahdollisuus saada 40 % vuotuinen kuponkituotto.

utocall Suomi nro 44 Mahdollisuus saada 40 % vuotuinen kuponkituotto. Autocall Suomi nro 44 Merkittävissä 17.12.29 saakka NIMELLISSIJOITUKSELLA EI PÄÄOMATURVAA TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti

Lisätiedot

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina

Bon Kiina GAM Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen Indeksilaina Rahastosidonnainen sijoitus Kiinan osakemarkkinoille Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG Pääomasuoja 100 % nimellisarvosta. Lainaan liittyy riski

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Kohde-etuus 10 pörssiyhtiön osakkeen muodostama osakekori. Merkintähinta 106 % Tuottokerroin Alustavasti 100 % (vähintään 90 %) Sijoitusaika 5 vuotta

Kohde-etuus 10 pörssiyhtiön osakkeen muodostama osakekori. Merkintähinta 106 % Tuottokerroin Alustavasti 100 % (vähintään 90 %) Sijoitusaika 5 vuotta S-SIJOITUSOBLIGAATIO EUROOPPALAISET VIENTIYRITYKSET I/2016 MERKINTÄAIKA: 18.1. 19.2.2016 Liikkeeseenlaskija: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Tarjouksen tekijä: FIM Sijoituspalvelut Oy ( FIM ).

Lisätiedot

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA MAAILMAN MENESTYJÄT I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 27.5.2011 päivätyn ja 28.5.2011 julkaistun sekä 3.8.2011 sekä 2.11.2011 täydennetyn

Lisätiedot

Räätälöidyt Sijoitukset

Räätälöidyt Sijoitukset MARKKINOINTIMATERIAALI 9.2.2017 Räätälöidyt Sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut B522 Osaketodistus Maailma Kuponki Merkintäaika: 20.2. 31.3.2017 Sijoitusaika: Enintään noin 5 vuotta Kohde-etuus:

Lisätiedot

Osinkoyhtiöt Autocall 5

Osinkoyhtiöt Autocall 5 Merkintäaika päättyy 29.2.2016 Osinkoyhtiöt Autocall 5 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osinkoyhtiöiden kurssikehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakeindeksin

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Vipusertifikaatti Global nro 1482

Vipusertifikaatti Global nro 1482 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA Vipusertifikaatti Global nro 1482 OMINAISUUDET OSALLISTUU SUURTEN GLOBAALIEN OSAKKEIDEN KEHITYKSEEN 100% PÄÄOMARISKI Vipusertifikaatti Global nro 1482 Emissiokurssi

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen.

Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen. TOUKOkuu 2008 Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen www.front.fi Toukokuu 2008 www.front.fi Suomi 2012 Obligaatio Osakesidonnainen Obligaatiolla 100 % nimellisarvon suoja, jos arvopaperi pidetään erääntymiseen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori

Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio BRIC IV -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 9.8. 20.9.2012

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori

Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Osakeobligaatio Amerikkalaiset kulutustuotteet -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Myyntiaika 21.5.- 12.6.2013

Lisätiedot

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019

Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Suomi-Ruotsi Twin Win 6/2019 Ainutlaatuinen tuottomahdollisuus Suomen ja Ruotsin osakemarkkinoilta RISKITASO 5 4 3 2 1 MELKO KORKEA Sijoituskorin keskeiset tiedot Nimi: Mandatum Life Suomi-Ruotsi Twin

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat

ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat Vipusertifikaatti Valuuttakori Raaka-ainemaat nro 4 Merkittävissä 29.4.2010 saakka 100 % PÄÄOMARISKI ipusertifikaatti Valuuttakori Raakaainemaat nro 4 Näkemyksemme: Parantunut suhdanne on johtanut siihen,

Lisätiedot

Lääkeyhtiöt Autocall

Lääkeyhtiöt Autocall Autocall sijoitus ilman pääomasuojaa SRP AWARDS veurope Structured Products & Derivati es Awards 016 Lääkeyhtiöt Autocall Markkinointiesite Best Performance, Finland SIP Nordic Fondkommission Merkintäaika:

Lisätiedot