Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014"

Transkriptio

1 Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Hajautettu sijoitus analyytikoiden suosimiin yhdysvaltalaisiin, eurooppalaisiin ja aasialaisiin pörssiyhtiöihin Aggressiivinen potentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (Aa1/A+) Merkintäaika Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet

2 Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Sijoitus lyhyesti Sijoittajalle, joka haluaa hyötyä tunnettujen yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten ja aasialaisten osakkeiden kehityksestä Sijoitusaika noin 5 vuotta Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (Moody s Aa1 / Standard & Poor s A+) Suositellaan osta ja pidä sijoitukseksi Vipusertifikaatti ( sertifikaatti ) EI ole pääomaturvattu; kohde-etuutena olevan osakekorin sertifikaattiehtojen mukaisen tuoton ollessa nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan Osallistumisaste sertifikaattiehtojen mukaisiin ihin on muuttuva, alustavasti 100 %. Miksi sijoittaa? Viimeaikainen osakemarkkinoiden romahdus tarjoaa mielenkiintoisen sijoitusmahdollisuuden riskiä sietävälle sijoittajalle Osakekorin yhtiöt ovat osakeanalyytikoiden suosikkeja korin yhtiöiden yhteenlaskettujen ostosuositusten määrä on noin 9-kertainen myyntisuosituksiin nähden Voimakkaan vipuvaikutuksen johdosta sijoitus sitoo selvästi vähemmän pääomaa, kuin suora sijoitus osakemarkkinalle sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle lasketaan Sijoituksen perustuu maailmanlaajuisen osakekorin kehitykseen Osakekori YHTIÖ MAA TOIMIALA PAINO Oracle Corporation Yhdysvallat Ohjelmistot 1/12 Kellogg Company Yhdysvallat Elintarviketeollisuus 1/12 Pfizer Inc Yhdysvallat Lääketeollisuus 1/12 International Business Yhdysvallat Tietotekniikka 1/12 Machines Corporation The Coca-Cola Company Yhdysvallat Juomateollisuus 1/12 Total S.A. Ranska Öljyteollisuus 1/12 Vivendi S.A. Ranska Tietoliikennepalvelut 1/12 Bayer AG Saksa Kemianteollisuus 1/12 RWE AG Saksa Energiateollisuus 1/12 Nokia Oyj Suomi Informaatioteknologia 1/12 China Construction Bank Kiina Rahoitus 1/12 Corporation Samsung Electronics Company Ltd Etelä-Korea Elektroniikka 1/12 perustuu toimialoittain hajautetun maailmanlaajuisen osakekorin ( osakekori ) arvon kehitykseen. Osakekori koostuu yhdysvaltalaisten, eurooppalaisten ja aasialaisten pörssiyhtiöiden osakkeista. Osakekorin tasapainoin sisältämät osakkeet ( osake ) on koottu taulukkoon vasemmalle. Katso lyhyt esittely korista tämän esitteen kohdassa Yhtiökuvaukset. tuotonlaskennassa ei huomioida osinkoja osakkeiden odotettu osinko on sen sijaan huomioitu sijoittajan maksamaa merkintähintaa alentavana tekijänä. Lähde: Toimialaluokitus ja kotimaa Bloomberg Osakekorin ja MSCI World -indeksin historiallinen kehitys / /03 06/04 02/05 10/05 06/06 02/07 10/07 06/08 02/09 10/09 10/02 02/03 10/02 06/03 10/03 06/03 10/02 02/04 02/03 06/04 02/04 06/03 10/04 10/03 02/05 10/04 02/04 06/05 06/04 10/05 06/05 10/04 02/06 02/05 06/06 02/06 06/05 10/06 10/05 02/07 10/06 02/06/07 06/06 10/07 06/07 10/06 02/08 02/07 06/08 02/08 06/07 10/08 10/0702/09 10/08 02/08 06/09 06/08 10/09 06/09 10/08 02/09 06/09 10/09 Osakekori lukuunottamatta China Construction Bank Corporationia MSCI World Osakekori lukuunottamatta Osakekori China Construction lukuunottamatta China Construction Bank Corporationia China Construction Bank Corporationia MSCI Bank World MSCI World World Lähde: Bloomberg , aikasarja Lähtötaso indeksoitu sataan. China Construction Bank Corporationin osake puuttuu osakekorin kehityksestä, sillä hintadataa osakkeelle on julkaistu vasta lähtien. Esitetyt tiedot koskevat osakekorin historiallista arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuoton- ja arvonkehityksestä. Kuva vasemmalla esittää osakekorin historiallista kehitystä suhteutettuna MSCI World -hintaindeksin kehitykseen; vertailuindeksi kuvaa maailmanlaajuisen osakemarkkinan kehitystä. Kuvan aikavälillä tarkasteltuna osakekori on tuottanut absoluuttisesti noin 198 %, mikä vastaa noin 44 % ylia suhteessa vertailuindeksiin.

3 Korin yhtiöitä seuraavat osakeanalyytikot uskovat vahvasti osakekorin osakkeiden arvonnousupotentiaaliin. Taloustietotoimittaja Bloombergin tietokannan mukaan eri sijoitustutkimusorganisaatioiden korin osakkeille antamista kaupankäyntisuosituksista peräti 280 oli ostosuosituksia, 95 oli neutraaleja suosituksia ja ainoastaan 30 oli myyntisuosituksia. Kuudella korin yhtiöllä myyntisuosituksia ei ollut ainuttakaan. Yhtiöiden merkittävyydestä ja analyysin kattavuudesta kertoo se, että korin yhtiöillä oli keskimäärin noin 34 analyytikon kaupankäyntisuositus. Kuva oikealla esittää osto- ja myyntisuositusten suhteelliset osuudet yhtiötasolla. Analyytikoiden osto- ja myyntisuositukset korin osakkeille 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 Oracle Corporation 0 % % % % % % % 87 Kellogg Company Oracle Corp Oracle Corp Pfizer Kellogg Inc CoKellogg Co International Business Machines Corp Pfizer Inc Pfizer Inc International The International Coca-Cola Business Company Machines Business Machines Corp Corp The Total Coca-Cola S.A. The Coca-Cola Co Vivendi S.A. Total SA Total SA Vivendi Bayer AG Vivendi Bayer AG Bayer AG RWE AG RWE AG RWE AG Nokia Oyj Nokia OYJNokia OYJ China Construction Bank Corp China Construction China Construction Bank CorpBank Corp Samsung Samsung Electronics Electronics Samsung Co Ltd Electronics Co Ltd Co Ltd Ostosuosituksia, Ostosuosituksia, %% Myyntisuosituksia, % Myyntisuosituksia, % % % Korin osakkeille annetut suositukset, Bloomberg sivu ANR. Analyytikoiden suositukset voivat muuttua eikä suositusten perusteella voida muodostaa luotettavia oletuksia osakkeiden tulevasta tuoton- ja arvonkehityksestä. erääntymisarvo erääntyessä maksettava erääntymisarvo lasketaan osakekorin osakkeiden kehityksen perusteella seuraavasti: 1. Lasketaan kunkin osakkeen osakkeen loppuarvon ja alkuarvon välisenä arvonmuutoksena siten, että: a. kunkin osakkeen alkuarvo määritetään yhtenä havaintona juoksuajan alussa. b. kunkin osakkeen loppuarvo määritetään juoksuajan viimeisen puolen vuoden ajalta kuukausittaisten havaintojen keskiarvona. 2. Korvataan neljä korkeinta osakea kukin kiinteällä 50 % tuotolla. Kahdeksan muuta osaketta ovat tuotonlaskennassa mukana todellisella tuotollaan. 3. Lasketaan osakekorin, joka on aritmeettinen keskiarvo edellä esitetyllä tavalla lasketuista osaketuotoista. 4. Kerrotaan osakekorin sertifikaatin nimellisarvolla ja osallistumisasteella, jolloin saadaan sertifikaatin erääntymisarvo. Mikäli osakekorin on nolla tai negatiivinen, sertifikaatti erääntyy arvottomana. Valuuttakurssimuutokset eivät vaikuta mahdollisen tuoton määrään. Taulukko oikealla keskellä havainnollistaa sertifikaatin erääntymisarvon laskentaa. Taulukon korostetuilla alueilla näkyy neljän parhaiten kehittyneen osakkeen tuoton korvaaminen kiinteällä 50 % tuotolla ja se, miten neljä parasta a korvataan kiinteällä tuotolla huolimatta siitä, ovatko tuotot positiivisia tai negatiivisia. Taulukko oikealla alhaalla puolestaan esittää herkkyysanalyysin sertifikaattisijoituksen tuoton määräytymisestä eri markkinaskenaarioissa. Sertifikaatti antaa osakekorin tuotolle voimakkaan vipuvaikutuksen, kun sijoitukseen vaadittava pääoma on vain noin yksi kuudesosa siitä laskennallisesta pääomasta, jolle lasketaan. Korkean mahdollisuuden vastineeksi sijoittajan riski on vastaavasti korkea. Taulukoissa esitettyjen markkinaskenaarioiden perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia osakekorin tai sertifikaatin tulevasta arvonkehityksestä. Esimerkki sertifikaatin erääntymisarvon määräytymisestä Osakkeen (1) Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % %. (2) erääntymisarvo prosenttia nimellisarvosta Tuoton määräytyminen eri markkinaskenaarioissa (1) Osakekorin Nouseva markkina Järjestysluku erääntymisarvo (2) Korvattu Osakkeen Laskeva markkina Järjestysluku (3) Korvattu Osake 1 70 % 7 70 % 5 % 1 50 % Osake 2 20 % % -20 % % Osake 3 40 % % 0 % 2 50 % Osake % 1 50 % -10 % 5-10 % Osake 5 60 % 8 60 % -5 % 3 50 % Osake 6 75 % 6 75 % -5 % 4 50 % Osake 7 80 % 5 80 % -10 % 6-10 % Osake 8 95 % 2 50 % -20 % % Osake 9 55 % 9 55 % -10 % 7-10 % Osake % 3 50 % -10 % 8-10 % Osake % 4 50 % -30 % % Osake % % -10 % 9-10 % Osakekorin 48,3 % 6,7 % Osallistumisaste (1) 100,0 % 100,0 % Serti kaatin erääntymisarvo (2) 48,3 % 6,7 % merkintähinta p.a. 130,0 % 130,0 % 18,0 % 622,2 % 47,6 % 120,0 % 120,0 % 18,0 % 566,7 % 45,3 % 110,0 % 110,0 % 18,0 % 511,1 % 42,8 % 100,0 % 100,0 % 18,0 % 455,6 % 40,2 % 90,0 % 90,0 % 18,0 % 400,0 % 37,3 % 80,0 % 80,0 % 18,0 % 344,4% 34,1 % 70,0 % 70,0 % 18,0 % 288,9 % 30,7 % 60,0 % 60,0 % 18,0 % 233,3 % 26,8 % 50,0 % 50,0 % 18,0 % 177,8 % 22,3 % 40,0 % 40,0 % 18,0 % 122,2 % 17,0 % 30,0 % 30,0 % 18,0 % 66,7 % 10,6 % 20,0 % 20,0 % 18,0 % 11,1 % 2,1 % 18,0 % 18,0 % 18,0 % 0,0 % 0,0 % 10,0 % 10,0 % 18,0 % -44,4 % -10,9 % 0,0 % 0,0 % 18,0 % -100,0 % n.a. -10,0 % 0,0 % 18,0 % -100,0 % n.a. (1) Esimerkkilaskelmassa ei ole huomioitu verovaikutuksia eikä 1 %:n merkintäpalkkiota. Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa osallistumisastetta 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % %. (2) erääntymisarvo prosenttia nimellisarvosta (3) Esimerkkilaskelmassa = takaisinmaksu / merkintähinta - 1.

4 Yhtiökuvaukset Oracle Corporation (Listaus: Nasdaq) on vuonna 1977 perustettu yhdysvaltalainen ohjelmistoyhtiö. Yhtiö tuottaa, kehittää, markkinoi, jakelee ja huoltaa yritysten tietokantojen hallintaohjelmistoja. Yhtiön liikevaihto tilivuonna 2009 oli 23,3 miljardia dollaria ja liikevoitto 5,6 miljardia dollaria. Yhtiö on maailman suurin yritysten tietokantojen hallintaohjelmiin erikoistunut yritys ja se työllistää noin henkilöä 145 maassa. Lisätietoa Kellogg Company (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1906 perustettu yhdysvaltalainen aamiaistuotteiden valmistaja. Yhtiön tunnetuimpiin tuotteisiin kuuluu Corn Flakes maissihiutaleet, mutta yhtiö valmistaa myös muun muassa keksejä, pakastevohveleita ja muropatukoita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 12,8 miljardia dollaria ja liikevoitto 1,1 miljardia dollaria. Yhtiön tuotteita valmistetaan 19 maassa ja myydään sekä markkinoidaan yli 180 maassa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä www. kelloggcompany.com. Pfizer Inc (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1849 perustettu yhdysvaltalainen lääkeyhtiö. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi reseptilääkkeitä ihmisille, mutta tuotevalikoimaan kuuluu myös eläimille suunnattuja lääkkeitä. Yhtiö on maailman suurin lääkkeiden alkuperäisvalmistaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 48,3 miljardia dollaria ja liikevoitto 8,0 miljardia dollaria. Yhtiöllä on toimintaa yli 150 maassa ja se työllistää noin henkilöä. Lisätietoa yhtiöstä International Business Machines Corporation (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1888 perustettu yhdysvaltalainen teknologiayritys. Yhtiö valmistaa ja myy tietokoneita ja ohjelmistoja. Yhtiö tarjoaa myös järjestelmä- ja konsultointipalveluja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 103,6 miljardia dollaria ja liikevoitto 12,3 miljardia dollaria. Yhtiössä on noin työntekijää ja se toimii yli 170 maassa. Lisätietoa yhtiöstä The Coca-Cola Company (Listaus: New York Stock Exchange) on vuonna 1886 perustettu yhdysvaltalainen alkoholittomien juomien valmistaja, jakelija ja markkinoija. Yhtiö valmistaa virvoitusjuomien lisäksi muun muassa mehuja, vettä, teetä, kahvia ja urheilujuomia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 31,9 miljardia dollaria ja liikevoitto 5,8 miljardia dollaria. Yhtiön tuotteita myydään yli 200 maassa ja yhtiössä työskentelee noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Total S.A. (Listaus: Paris Stock Exchange) on vuonna 1924 perustettu ranskalainen öljy ja kaasuyhtiö. Yritys keskittyy raakaöljyn ja maakaasun etsimiseen, tuotantoon, kuljetukseen sekä jalostamiseen ja on toimialallaan maailman viidenneksi suurin yhtiö. Yhtiö valmistaa myös kemianteollisuuden tuotteita kuten voiteluaineita ja lannoitteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 160,3 miljardia euroa ja liikevoitto 10,6 miljardia euroa. Yhtiö toimii yli 130 maassa ja sen palveluksissa on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Vivendi S.A. (Listaus: Paris Stock Exchange) on alun perin vuonna 1853 perustettu ranskalainen monialayhtiö, joka on toiminut nykyisellä nimellä ja toimialalla vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö on keskittynyt tietoliikennepalveluihin ja mediaviihteeseen, kuten musiikin, televisio-ohjelmien, elokuvien ja Internet sekä videopelien tuotantoon ja kustantamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 25,4 miljardia euroa ja liikevoitto 2,6 miljardia euroa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Bayer AG (Listaus: Xetra) on vuonna 1863 perustettu saksalainen kemianja lääketeollisuuden aloilla toimiva yhtiö. Yhtiön ydinosaaminen on terveydenhuollon, kasvinsuojelun, bioteknologian ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaalituotannon aloilla. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 32,9 miljardia euroa ja liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Yhtiössä on työntekijöitä noin Lisätietoa yhtiöstä RWE AG (Listaus: Xetra) on vuonna 1898 perustettu saksalainen energiayritys. Yhtiön päätoimialueita ovat sähkön- ja kaasun tuottaminen, myyminen ja jakelu. Yhtiö on Saksan suurin ja Ison-Britannian kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja palvelee noin 20 miljoonaa asiakasta Euroopassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 47,5 miljardia euroa ja liikevoitto 2,6 miljardia euroa. Yhtiössä on noin työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Nokia Oyj (Listaus: Helsinki Stock Exchange) on vuonna 1865 perustettu suomalainen tietoliikennealan yhtiö. Yhtiö on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, joka valmistaa matkapuhelimia ja tietoliikenneverkoissa käytettäviä laitteita sekä ohjelmistoja yhteistyöyritys Nokia Siemens Networksin kautta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 50,7 miljardia euroa ja liikevoitto 4,0 miljardia euroa. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä China Construction Bank Corporation (Listaus: Hong Kong Stock Exchange) on vuonna 1954 perustettu kiinalainen liikepankki. Yhtiö on yksi Kiinan suurimmista liikepankeista ja tarjoaa muun muassa yrityspankki-, yksityispankki- ja treasury- palveluita. Yhtiöllä on konttoreita Kiinan lisäksi Singaporessa, Frankfurtissa, Johannesburgissa, Tokiossa, Soulissa, Sydneyssä, New Yorkissa ja Lontoossa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 356,5 miljardia yuania ja liikevoitto 92,6 miljardia yuania. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä: Samsung Electronics Company Ltd (Listaus: Korea Stock Exchange) on vuonna 1969 perustettu eteläkorealainen elektroniikkayhtiö ja on toimialallaan yksi maailman suurimmista. Yhtiö valmistaa muun muassa televisioita, MP3- ja DVD-soittimia sekä digikameroita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli miljardia wonia ja liikevoitto miljardia wonia. Yhtiössä on yli työntekijää. Lisätietoa yhtiöstä Myyntirajoitukset / Selling restriction Tätä tarjousta ei kohdisteta henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää lisäselostuksia, rekisteröinti- tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Markkinointimateriaalia ei saa jakaa maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen edellyttää edellisessä kappaleessa mainittuja toimenpiteitä tai on ristiriidassa kyseisen maan sääntöjen kanssa. Asiakas vakuuttaa, että asiakas ei tee mitään tai jätä tekemättä mitään mikä aiheuttaisi sen, että liikkeeseenlaskija, sen emo-, sisar- tai tytäryhtiö tai näiden työntekijät tai johto joutuisivat tilanteeseen, jossa heidän katsottaisiin rikkovan myyntiin tai ostoon liittyvää sääntelyä. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Finlandia Group Plc has agreed that it will not offer, sell or deliver any securities within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of securities within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DI- RECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RE- SIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JU- RISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Legend All of the details set out in this sales brochure pertaining to the notes comprise a mere summary, and are not a complete description of the notes. Investors should read all of the details pertaining to the notes that are set out in the prospectus in respect of the notes. Such prospectus is available from Finlandia Group Plc upon request and published in electronic form on Finlandia Group Plc s website www. finlandiagroup.fi. This sales brochure has not been prepared or reviewed by the Issuer or any of its affiliates and neither the Issuer nor any of its affiliates or any of its directors, officers or agents accept any responsibility or liability for the contents of this sales brochure.

5 Sijoituksen keskeiset riskit Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä huolellisesti tutustua liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen, sertifikaattikohtaisiin ehtoihin sekä tähän markkinointimateriaaliin kokonaisuudessaan. Sijoittajan tulee arvioida tarkoituksenmukaisesti kyseisen sertifikaatin etuja ja riskejä sekä tässä markkinointimateriaalissa annettuja tietoja tai sitä tietoa, johon siinä viitataan. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Markkinariski Markkinariskillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä osakekorin epäedullisesta kehityksestä. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on nolla tai negatiivinen, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on positiivinen, mutta sertifikaatin erääntymisarvo on pienempi kuin sertifikaatista maksettu hinta, on sijoitus tappiollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Mikäli sertifikaattiehtojen mukainen osakekorin on positiivinen ja sertifikaatin erääntymisarvo on suurempi kuin sertifikaatista maksettu hinta, on sijoitus voitollinen suhteessa sijoitettuun pääomaan. Edellä mainittu kuvaus pätee sertifikaatin arvoon eräpäivänä. Ennen eräpäivää sertifikaatin arvoon vaikuttavat osakekorin kehityksen lisäksi myös muut tekijät kuten osakekorin volatiliteetti, jäljellä oleva sertifikaatin juoksuaika ja korkotaso. Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin osakkeisiin, jotka sisältyvät osakekoriin tai suoraan osakekoriin sidonnainen sijoitus. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijaan liittyvä luottoriski tarkoittaa riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua sertifikaatin asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan. Liikkeeseenlaskijariskin realisoituessa sijoittaja voi menettää sertifikaatin odotetun tuoton ja siten tekemänsä sijoituksen kokonaan. Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta. Liikkeeseenlaskijariskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta. Credit Suisse International ( Liikkeeseenlaskija ) on englantilainen pankki ja se on Englannin Finanssivalvonnan FSA valvonnan alaisena. Liikkeeseenlaskija on osa Credit Suisse Group:ia ja se toimii myyntiajan alkaessa investointipankkina ja arvopaperivälittäjänä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on Moody silta Aa1 negatiivisella näkymällä ja Standard & Poor silta A+ vakaalla näkymällä, mikä vastaa eurooppalaisten suurpankkien keskitasoa. Liikkeeseenlaskija on rajoittamattoman vastuun yhtiö (unlimited liability company), joten sen osakkeenomistajilla on rajoittamaton velvollisuus korvata mahdollinen vajaus liikkeeseenlaskijan varoissa, mikäli liikkeeseenlaskija joutuu selvitystilaan. Likviditeettiriski Likviditeettiriski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sertifikaatin kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sertifikaatille ei löydy ostajaa tai että sertifikaatista tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydessään sertifikaatin jälkimarkkinoilla. Ennenaikaisen lunastuksen riski ja sertifikaattiehtojen korjaaminen Liikkeeseenlaskija voi erityistapauksessa lunastaa sertifikaatin takaisin kesken juoksuajan muun muassa verotuksen tai lainsäädännön muutoksen johdosta (ks. tarkemmin sertifikaattiehdot). Tällöin takaisinmaksuhinta voi olla merkintähintaa pienempi. Jos johonkin osakekorin osakkeeseen kohdistuu juoksuaikana osakkeen poistaminen pörssistä, splittaus, rahastoanti, uusmerkintä, arvopapereihin oikeuttavan instrumentin liikkeeseenlasku, lopettaminen, julkinen ostotarjous, sulautuminen, jakautuminen, konkurssi tai muu tapahtuma tai jos osakkeen likviditeetti heikkenee olennaisesti, liikkeeseenlaskija voi oman harkintansa mukaisesti korjata sertifikaattiehtoja ilman sertifikaatin omistajan suostumusta kyseisen muutoksen johdosta. Korjaus voi tarkoittaa myös sitä, että osake korvataan toisella osakkeella tai toisilla osakkeilla. Jos liikkeeseenlaskija arvioi, ettei se pysty toteuttamaan korjausta liikkeeseenlaskija voi lunastaa sertifikaatin takaisin kesken juoksuajan, jolloin takaisinmaksuhinta voi olla merkintähintaa pienempi. Vipuvaikutusriski Vipuvaikutusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että jo pienellä osakekorin muutoksella voi olla suuri positiivinen tai negatiivinen vaikutus sertifikaatin on ja arvoon. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle. Jälkimarkkinahinta voi olla markkinatilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän kuin merkintähinta. Kulloinenkin jälkimarkkinahinta on saatavilla Finlandia Group Oyj:n asiakaspalvelusta. Jälkimarkkinahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa osakekorin kehitys, volatiliteetti, sijoituksen jäljellä oleva juoksuaika ja korkotaso. Muun muassa likviditeettiriskistä johtuen sertifikaatti suositellaan ensisijaisesti sijoitukseksi, joka pidetään koko sijoituksen juoksuajan. Verotuksesta erääntymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvä voitto on luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle ennakonpidätyksenalaista muuta pääomatuloa. Eräpäivänä mahdollisesti syntyvää voittoa ei siten käsitellä luovutusvoittona, minkä johdosta sertifikaatin omistaja ei voi vähentää mahdollisia luovutustappioita eräpäivänä mahdollisesti maksettavasta saadusta voitosta. luovutuksesta ennen eräpäivää mahdollisesti syntyvää voittoa puolestaan käsitellään luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut. luovutuksesta ennen eräpäivää ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona. Liikkeeseenlaskija tai Finlandia Group Oyj eivätkä sen sidonnaisasiamiehet toimi asiakkaan veroasiantuntijana vaan sijoituspäätöstä suunnittelevan sijoittajan on syytä neuvotella oman veroneuvonantajansa kanssa sertifikaatin merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen veroseuraamuksista. verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua sijoitustuotteen juoksuaikana. Vipusertifikaatti sijoituskohteena Sertifikaatti on profiililtaan ostetun osto-option kaltainen. Sertifikaatteja on kahta päätyyppiä, listatut ja ei-listatut sertifikaatit. Listatuilla sertifikaateilla käydään kauppaa pörssissä, niille on olemassa likvidi jälkimarkkina, ja ne ovat juoksuajaltaan yleensä muutaman kuukauden mittaisia. Ei-listatuille sertifikaateille on olemassa rajattu pörssin ulkopuolinen jälkimarkkina, tai ei ollenkaan jälkimarkkinaa, ja niiden juoksuaika voi olla useita vuosia. Ei-listatut sertifikaatit ovat tyypillisesti tiettyyn markkinanäkemykseen räätälöityjä sijoituksia. Tämän markkinointimateriaalin mukainen sertifikaatti on jäljempänä mainittu, ei-listattu sertifikaatti. Sertifikaateille on tunnusomaista hyvin korkea riskitaso ja vipuvaikutus. Sertifikaattisijoituksen luonteeseen kuuluu, että sertifikaatin merkintähintaa eli nk. preemiota ei palauteta. Mahdollinen sertifikaatin erääntymisarvo maksetaan sertifikaattiehtojen mukaisesti eräpäivänä ja erääntymisarvo voi olla parhaimmillaan moninkertainen suhteessa sijoitettuun pääomaan kohde-etuuden noustessa.

6 Sertifikaattiehdoista lyhyesti Liikkeeseenlaskija Credit Suisse International (CSI) Liikkeeseenlaskun luonne Yleisön merkittäväksi tarkoitettu sertifikaatti Liikkeeseenlaskuohjelma CSI päivätty strukturoitujen tuotteiden ohjelma Vakuus Sertifikaatille ei ole asetettu erillistä vakuutta Merkintäpaikat Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet ISIN-koodi FI Merkintäaika Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä Merkintähinta 18,0 % nimellisarvosta Nimellisarvo euroa (vastaa euron sijoitettavaa summaa) Minimimerkintä Nimellisarvoltaan euron sijoitus (vastaa euron sijoitettavaa summaa) Merkintäpalkkio 1,0 % nimellisarvosta Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen noin 0,9 % p.a. nimellisarvosta. Sertifikaatista ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. Selvitys- ja säilytysjärjestelmä Euroclear Finland Oy (APK) Pörssilistaus Ei listata Sovellettava laki Tähän markkinointimateriaaliin sovelletaan Suomen lakia. Sertifikaattiin sovelletaan Englannin lakia. Verotus Katso kohta Verotuksesta Ennenaikainen takaisinmaksu Katso kohta Ennenaikainen takaisinmaksu ja sertifikaattiehtojen korjaus Liikkeeseenlaskun peruutus Finlandia Group Oyj pidättää itsellään oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku, jos sertifikaattia ei merkitä vähintään nimellisarvoltaan euroa tai jos Finlandia Group Oyj:n mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sertifikaatin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli osallistumisastetta ei voida vahvistaa 80 %:iin tai korkeammaksi. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, palautettavalle merkintäsummalle ei makseta korkoa. Jälkimarkkina Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään euron nimellisarvoiselle sijoitukselle. Jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle merkintähinnan. Miten teen merkinnän? Ota yhteys asiakasvastaavaasi tai Finlandia Group Oyj:n asiakaspalveluun ja täytä merkintäsitoumuslomake. Merkintä on maksettava viimeistään laskelmassa mainittuna maksupäivänä. Tuotonlaskenta Osakekori i Osake i Bloomberg-koodi i Paino i 1 Oracle Corporation ORCL UW 1/12 Erääntymisarvo Osallistumisaste Osakekorin Osakkeen i=1-12 Osakkeen alkuarvo i=1-12 Osakkeen loppuarvo i= Kellogg Company K UN 1/12 3 Pfizer Inc PFE UN 1/12 4 International Business Machines Corporation IBM UN 1/12 5 The Coca-Cola Company KO UN 1/12 6 Total S.A. FP FP 1/12 7 Vivendi S.A. VIV FP 1/12 8 Bayer AG BAYN GY 1/12 9 RWE AG RWE GY 1/12 10 Nokia Oyj NOK1V FH 1/12 11 China Construction Bank Corporation 939 HK 1/12 12 Samsung Electronics Company Ltd KP 1/12 Nimellisarvo Osallistumisaste MAX (0 %; Osakekorin ) Alustavasti 100 %. Lopullinen osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä välille 80 % % markkinatilanteesta riippuen. 12 Σ Paino i x Osakkeen i i=1 Osakekorin a laskettaessa korvataan 4 korkeinta Osakkeen a kiinteällä 50 % tuotolla Osakkeen loppuarvo i -1 Osakkeen alkuarvo i Osakkeen i alkuarvo määritetään (päivän sulkemisarvo) Osakkeen i loppuarvo määritetään sijoitusajan viimeisen puolen vuoden ajalta kuukausittaisten havaintojen aritmeettisena keskiarvona jokaisen kuukauden 27. päivä (7 havaintoa) alkaen ja päättyen (päivän sulkemisarvot) Tämän markkinointimateriaalin tiedot eivät muodosta sertifikaatin täydellistä kuvausta. Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja sertifikaatista sijoittajan on tutustuttava sekä Finanssivalvonnalle ilmoitettuun Credit Suisse Internationalin päivättyyn strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskuohjelmaan ( Base Prospectus BPCSI-1, Call Options and Put Options, Principal Protected Securities and Non-Principal Protected Securities ) ja sertifikaattikohtaisiin ehtoihin. Kyseinen ohjelmaesite suomenkielisine tiivistelmineen, päivätty perusesite, johon ohjelmaesite viittaa sekä sertifikaattikohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoista sekä osoitteessa Credit Suisse International tai mikään sen emo-, sisar- tai tytäryhtiö ei ole laatinut eikä hyväksynyt tätä markkinointimateriaalia. Tarjouksen tekijä on suomalainen sijoituspalveluyritys Finlandia Group Oyj, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen toimiluvan. Arvopaperimarkkinalain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä ja sen sidonnaisasiamiehistä ovat saatavilla Finlandia Group Oyj:sta. Finlandia Group Oyj, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Puhelin , Faksi: ,

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suur-Kiina -osakerahaston sekä kehittyvien markkinoiden High Yield -korkorahaston muodostaman rahastokorin

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 30.6.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 200 000 Ruotsin kruunua Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 200 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Suomikori Booster Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Osakekorin kurssinousu 180 %:n kertoimella (alustava) 1 Suoja

Lisätiedot

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 30.9.2015 Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Kohde-etuutena valikoitu kori terveydenhuoltoalan suuryhtiöitä sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti 120 %:n

Lisätiedot

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Öljy-yhtiöihin Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitustuotteen tarjoaja on Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA EUROOPPA 2019 OSAKE- JA LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuudet EURO STOXX 50 -indeksi, itraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 20

Lisätiedot

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683

Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 MERKITTÄVISSÄ 28. MARRASKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN SUOJA/RISKI Luottotodistus High Yield Eurooppa nro 1683 OMINAISUUDET 7,5% KIINTEÄ

Lisätiedot

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka

Suomi 1/2009. Osakeobligaatio Suomi 1/2009. Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Merkittävissä 21.10.2009 saakka Osakeobligaatio Suomi 1/2009 Meidän käsityksemme: Näemme entistä enemmän merkkejä kansainvälisen suhdannelaskun hidastumisesta. Kun sijoittajat

Lisätiedot

EUROOPAN VIENTIYHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROOPAN VIENTIYHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROOPAN VIENTIYHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus eurooppalaisiin vientiyrityksiin Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitustuotteen

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI EUROOPPA 2018 IV LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 6,0 % p.a. 1 Viiteyhtiöt Sijoitusaika itraxx

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 2.1.2015 Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Stora Enso ja Wärtsilä Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta

Lisätiedot