RIIHIMÄEN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOIS-SUOKYLÄ MELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIIHIMÄEN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOIS-SUOKYLÄ MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOIS-SUOKYLÄ MELUSELVITYS Joulukuu 2009

2 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ MELUSELVITYS Päivääärä 18/12/2009 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Luhtinen Luhtinen Raboll Piispanäentie 5 P.O.Box ESPOO T F

3 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS 3 SISÄLTÖ 1. Työn tausta ja selvityskohde 4 2. Menetelät ja lähtötiedot Sovellettavat ypäristöelun ohjearvot Laskentaenetelä Maastoalli Tarkasteltavat tilanteet Huoioidut elulähteet 6 3. Tulokset Melukartat Tilanne ulko-oleskelualueilla Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Nykytilanne (nykyliikenne) suunnitellulla aankäytöllä Vuoden 2020 ennustetilanne suunnitellulla aankäytöllä Parvekkeiden elutilanne Sisätiloihin kohdistuva elu 9 4. Yhteenveto 9 LIITTEET Liite 1: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Liite 2: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Liite 3: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio Liite 4: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio Liite 5: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Liite 6: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Liite 7: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU Liite 8: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU Liite 9: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU Liite 10: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU Liite 11: Tie- ja junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitasot (LAeq) Massoitteluversio ; POIKKILEIKKAUS A:A ETELÄSTÄ Liite 12: Tie- ja junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitasot (LAeq) Massoitteluversio ; POIKKILEIKKAUS A:A ETELÄSTÄ RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

4 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS 4 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ MELUSELVITYS 1. TYÖN TAUSTA JA SELVITYSKOHDE Työssä laadittiin aseakaavoitusvaiheen eluselvitys Riihiäen Suokylässä, Pohjoisen Rautatiekadun ja ns. Kääretalon välissä sijaitsevasta korttelialueesta, jolle on tarkoitus kaavoittaa 2,5 ja 3,5-kerroksisia pienkerrostaloja. Työssä selvitettiin laskennallisesti allintaalla kohteen ulkooleskelualueille ja sisätiloihin sekä parvekkeille kohdistuva päivä- ja yöajan tie- junaliikenneelu nyky- ja vuoden 2020 ennustetilanteessa. Lähtökohtana olivat Valtioneuvoston päätöksen 993/92 ukaiset ohjearvorajat keskiäänitasolle asuinalueilla. Työ on tehty Riihiäen kaupungin kaavoituspalvelujen toieksiannosta. Tilaajan yhteyshenkilöinä ovat toiineet kaavoituspäällikkö Raija Niei ja kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuo. Meluselvityksen on laatinut Raboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut projektipäällikkö Olli-Matti Luhtinen. Kuva 1: Selvityskohteen sijainti Riihiäen kaupunki RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

5 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS 5 2. MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2.1 Sovellettavat ypäristöelun ohjearvot Ypäristöelun kuvaaiseen käytetään yleisiin keskiäänitasoa LAeq (ekvivalenttitasoa), jossa hetkittäiset äänen voiakkuuden vaihtelut on tasoitettu ja erikorkuiset osaäänet painotettu korvan herkkyyttä vastaavalla tavalla (ns. A-painotus). Meluntorjuntalakiin liittyen on annettu Valtioneuvoston päätös (993/92), jossa on esitetty yleiset elutason ohjearvot pitkän ajan ekvivalenttitasoina. Ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi hyväksi kaavoittaisessa, rakentaisessa ja tiensuunnittelussa. Taulukko 1: Valtioneuvoston päätöksen 993/92 ukaiset elutason ohjearvot Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 ULKONA Asuiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajaissa ja niiden välittöässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 1) 2) 55 45/50 Loa-asuiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajaien ulkopuolella ja luonnonsuojelualu- 3) eet 4) SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja ajoitushuoneet Opetus- ja kokoontuistilat 35 - Liike- ja toiistohuoneet 45-1) Uusilla asuinalueilla elutason yöohjearvo on 45. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loa-asuiseen käytettävillä alueilla taajaassa voidaan soveltaa asuiseen käytettävien alueiden ohjearvoja Selvitystä tehtäessä ei ollut selvillä, tulkitaanko selvityskohde ns. uudeksi alueeksi, jolla elun yöohjearvo on 5 alhaisepi kuin nykyisillä alueilla. Uudella alueella tarkoitetaan ypäristöinisteriön erään tulkinnan ukaan "vähintään korttelin kokoista aiein rakentaatonta aluetta". Tässä korttelissa on jo nykyisin asuinrakennuksia, utta toisaalta on kyseessä varsin laaja asuiskäyttöön otettava korttelialue. Yöajan elutilannetta on tässä selvityksessä siten tarkasteltu sekä uusien että vanhojen alueiden ohjearvon näkökulasta. 2.2 Laskentaenetelä Selvityskohteen elutilanne kartoitettiin laskennallisesti 3D-aastoallissa käyttäen pohjoisaisia tie- ja raideliikenneelun laskentaalleja. Melulaskennat tehtiin Soundplan 6.5 ypäristöelun laskentaohjelistolla. Melulähteet huoioitiin laskennoissa 600 etäisyydeltä selvityskohteesta. Laskentaallinnusten tulosten epävaruus on yleensä ± 2. RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

6 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS Maastoalli Maastoalli uodostettiin konsultin laatian Riihiäen eluselvityksen (2008) aineistosta. Malli sisältää aastonuodot korkeuskäyrinä ja ajoratojen ys. taiteviivoina, sekä rakennukset, akustisesti kovat pinnat (asfaltoidut alueet ys.) ja uut äänen eteneiseen vaikuttavat tekijät. Suunniteltu Häeenlinnan suunnasta suoraan Lahden suuntaan johtava kolioraide allinnettiin siitä laadittujen suunnitelien ukaisena. Uudisrakennukset allinnettiin kaavoitusarkkitehti Jari Jokivuon luonnoksen ukaisena. Melulaskennat tehtiin kuitenkin ilan itäsivustalla rakennusten välissä luonnoksessa olevien upinaisten portaikkorakenteiden eluvaikutusta, jolloin esitetty elutilanne toteutuu yös uunlaisilla, esi. avoiilla portaikkoratkaisuilla. Kuva 1: Massoitteluversio Tarkasteltavat tilanteet Melutarkastelut tehtiin nykytilanteessa nykyisellä aankäytöllä, nykytilanteessa (nykyliikenne) suunnitellulla aankäytöllä ja vuoden 2020 ennustetilanteessa suunnitellulla aankäytöllä. Ennustetilanteessa on oletettu uuden kolioraiteen olevan käytössä. Raportissa on esitetty vain todellinen elutilanne eli tie- ja junaliikenteen yhteisvaikutus. Näin on yös saatu kohtuullistettua kuvaliitteiden äärää. Työn yhteydessä selvitettiin elutilanteet yös erikseen tie- ja junaliikenneelun osalta. Tieliikenneelu on päiväaikaan erkittävin elulähde. Yöaikaan kohteen ohi kulkee runsaasti tavarajunia niin, että junaliikenneelu on ääräävässä aseassa kohteen elutilannetta yöaikaan arvioitaessa. Ennustetilanteessa uutta kolioraidetta käyttäisi suuri osa tavarajunista. Kolioraide kulkee selvityskohteen kohdalla tunnelissa ja leikkauksessa, joten sen käyttöönotto vähentää yöaikaista junaliikenneelua oleellisesti. 2.5 Huoioidut elulähteet Melulähteinä huoioitiin alueen tie- ja junaliikenne 600 säteellä selvityskohteesta. Tieliikenteen osalta elulaskennoissa oli ukana pääkadut ja pääkokoojakadut. Liikennetietoina käytettiin saoja nyky- ja ennustetilanteen lukuja, kuin vuonna 2008 laaditussa Riihiäen eluselvityksessä. Tulevaa kolioraidetta käyttävien junien äärät saatiin Sito Oy:n laatiasta selvityksestä. Keskeisiät katuliikennetiedot on esitetty taulukossa 2 ja junaliikennetiedot taulukossa 3. Junaliikenteen ennustettu prosentuaalinen kasvu nykytilanteesta vuoteen 2020 on lisätty keskiääräisiin junapituuksiin, ei junaääriin. Tällä ei ole vaikutusta laskentatulokseen. RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

7 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS 7 Taulukko 2: Keskeisiät katuliikennetiedot Katu KVL 2008 KVL 2020 nopeus k/h Pohjoinen Rautatienkatu Taulukko 3: Junaliikennetiedot Rataosa (Lahti-) Riihiäki-Häeenlinna Päivällä klo Lk keski. Keskipit. Lk keski. Keskipit. Pendolinot Pikajunat Intercity-junat, 2. krs Taajaajunat Tavarajunat (FIN) Tavarajunat (RUS) (2) 740 Yhteensä 78 Yöllä klo Lk keski. Keskipit. Lk keski. Keskipit. Pendolinot Pikajunat Intercity-junat, 2. krs Taajaajunat Tavarajunat (FIN) (11) 493 Tavarajunat (RUS) (1) 670 Yhteensä 37 Kolioraidetta käyttävät junat punaisella 3. TULOKSET 3.1 Melukartat Selvityksen tulokset on esitetty liitteenä olevissa elukarttaliitteissä (12). Ulko-oleskelualueiden elutilannetta kuvaavissa kartoissa 1-6 on esitetty elutasot 5 värivyöhykkein. Päiväajan ohjearvo (55 ) ylittyy keltaisesta, uusien alueiden yöohjearvo sinisestä ja nykyisten alueiden yöohjearvo vihreästä värivyöhykkeestä alkaen. Liitteissä 7-10 on esitetty uudisrakennusten ulkovaippaan 1. kerroksen korkeudella kohdistuva elu 1 jaotuksella hiean erilaisin värisävyin. Työssä selvitettiin vastaavat elutasot yös 2. ja 3. asuinkerrosten korkeudella, utta suuriaksi elutaso havaittiin 1. kerroksen korkeudella, eikä e. uiden kerrosten elutilanteita ole siten tarpeen esittää. Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva elu on n. 2-3 alhaisepi kuin elu välittöästi sen edessä, koska viieksi ainitussa on ukana yös seinästä tapahtuva äänen heijastuinen takaisin. Tie- ja junaliikenneelun keskinäistä eroa on havainnollistettu poikkileikkauskuvissa liitteissä 11 ja 12. RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

8 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS Tilanne ulko-oleskelualueilla Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Päiväaikaan eluohjearvo 55 ylittyy suunnittelukohteen radan puoleisella puoliskolla (liite 1). Yöaikaisesta runsaasta tavarajunaliikenteestä johtuen selvityskohteen tie- ja junaliikenteen keskiäänitaso on yöllä pääosin jopa suurepi kuin päivällä (liite 2). Nykyisten alueiden yöohjearvo 50 ylittyy koko selvitysalueella, yös ns. kääretalon ulko-oleskelualueilla. Uusien alueiden yöohjearvo ylittyisi selkeästi Nykytilanne (nykyliikenne) suunnitellulla aankäytöllä Luonnoksen ukainen assoittelu suojaa yös ilan rakennusten välien porrashuoneita suunnittelualueen piha-alueita niin, ettei päiväohjearvo ylity (liite 3). Yöaikaan junaliikenneelua pääsee e. aukoista hiean piha-alueille niin, että uusien alueiden yöohjearvo 45 ylittyisi paikoin, kuitenkin lähinnä vain paikoitusalueilla jolloin varsinaisilla oleskelualueilla jäätäisiin yös alle tään ohjearvon (liite 4). Nykyisten alueiden yöohjearvo 50 ei ylittyisi ollenkaan. Uudisrakennukset suojaisivat yös viereisen asuinrakennuksen ulko-oleskelualueita niin, ettei yöohjearvo 50 niillä enää ylittyisi Vuoden 2020 ennustetilanne suunnitellulla aankäytöllä Pohjoisen Rautatienkadun liikenteen on ennustettu kasvavan erkittävästi (taulukko 2). Päiväajan elutaso olisi nykyistä jonkin verran korkeapi (liite 5). Kolioraiteella ei ole suurta vaikutusta päiväajan elutilanteeseen, koska sitä päiväaikaan käyttävien junien äärä on vähäinen. Selvityskohteen ulko-oleskelualueiden elutilanne ei kuitenkaan eroa paljoa nykyliikenteen ukaisesta tilanteesta (liite 3), eivätkä päiväajan ohjearvot ylity ennustetilanteessakaan. Yöaikaiseen junaliikenneeluun kolioraiteella on suurepi vaikutus, koska sitä käyttäisi suuri osa tavarajunista, ja se kulkee selvityskohteen kohdalla tunnelissa ja leikkauksessa. Kokonaiselutilanne yöaikaan vuoden 2020 ennustetilanteessa (liite 6) olisi jonkin verran alhaisepi kuin nykyliikenteellä (liite 4). Uusien alueiden yöohjearvo 45 ylittyisi tätä suppeaalla alueella, eikä nykyisten alueiden yöohjearvo 50 ylittyisi ollenkaan. 3.3 Parvekkeiden elutilanne Parvekkeet tulkitaan asuntokohtaisiksi ulko-oleskelualueiksi ja niillä tulisi saavuttaa ulkooleskelualueiden eluohjearvot 55 päivällä ja 50 yöllä, uusilla alueilla yöllä periaatteessa jopa 45. Lasituksille asetettavat vaatiukset esitetään niiltä edellytetyn ääneneristävyyden (äänitasoeron L) ukaan, jolla ohjearvo saavutetaan. Parvekkeisiin kohdistuva äänitaso on ääritetty liitteiden 7-10 perusteella, koska lähtökohtana on ohjearvojen saavuttainen parvekelasit suljettuina, eikä lasituksesta välittöästi sen eteen heijastuvan äänen vaikutusta tule huoioida. Pohjoisen Rautatienkadun puoleisella sivustalla oleviin parvekkeisiin kohdistuu päiväaikaan nykyliikenteellä 64 keskiäänitaso (liite 7) ja vuoden 2020 tilanteessa 66 keskiäänitaso (liite 9). Päiväajan ohjearvon 55 saavuttainen edellyttäisi parvekelasitukselta siten 11 äänitasoeroa. Yöaikaan e. parvekkeisiin kohdistuu sekä nyky- että vuoden 2020 ennusteliikenteellä 61 keskiäänitaso. Nykyisten alueiden yöohjearvon 50 saavuttainen edellyttäisi parvekelasitukselta siten yös 11 äänitasoeroa. Uusien alueiden yöohjearvon 45 saavuttainen edellyttäisi parvekelasitukselta peräti 16 äänitasoeroa. Koska uusien alueiden yöohjearvon taustalla on ikkunoiden aukipitäisen ahdollisuus yöaikaan, ei tätä voine soveltaa lasitukset suljettuina parvekkeilta edellytettävään elutilanteeseen, vaan sitä vastoin pyrkiä sijoittaaan akuuhuoneet rakennusten suojaisille sivustoille. Tavallisella (6 ) parvekelasituksella saavutetaan eri tutkiusten ukaan 5-10 äänitasoero liikenneelua vastaan. Siten Pohjoisen Rautatienkadun puoleisella sivustalla parvekkeille tulisi RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

9 ASEMAKAAVAN MUUTOS, POHJOIS-SUOKYLÄ; MELUSELVITYS 9 ahdollisesti laittaa joko tavallinen parvekelasitus ja akustiikkalevyt parvekkeiden kattoon tai tavallista hiean paksupi lasitus. Muilta osin ei parvekkeille ole lasitusvaatiuksia eluohjearvojen saavuttaisen kannalta. Lasitusten akustiset vaatiukset selvitetään tarkein rakennuslupavaiheessa. 3.4 Sisätiloihin kohdistuva elu Rakennuksen ulkovaipalta eli ulkoseiniltä, -ovilta, ikkunoilta ja tuuletusaukoilta vaadittu kaavaääräyksiin liitettävä kokonaiseristävyys eli äänitasoero ( L) ääräytyy näihin kohdistuvan keskiäänitason perusteella. Taulukon 1 ukaisesti tulee sisällä asuintiloissa alittaa päiväaikaan 35 keskiäänitaso ja yöaikaan 30 keskiäänitaso. Ohjearvot ovat saat sekä uusille, että vanhoille alueille. Mikäli vaadittu äänitasoero on enintään n. 25, ei erityisiä ääneneristävyysvaatiuksia ole tarpeen asettaa, vaan eluohjearvot saavutetaan noraalirakentein. Myös ulkoseiniin kohdistuva äänitaso on ääritetty liitteiden 7-10 perusteella. Liitteisiin 7-10 on erkitty vaadittu äänitasoero e. sisäohjearvojen saavuttaiseksi. Pohjoisen Rautatienkadun puoleisella sivustalla edellytetään nykyliikenteellä yöaikaan (liite 8) ja vuoden 2020 ennustetilanteessa sekä yö- että päiväaikaan (liitteet 9 ja 10) äänitasoeroa. Muiden sivustojen/rakennusten osalta ei ole tarpeen asettaa ääneneristävyysvaatiuksia. Rakennusten tarkeat akustiset vaatiukset selvitetään rakennuslupavaiheessa. 4. YHTEENVETO Tään selvityksen perusteella voidaan suunniteltu uudisrakennuskohde toteuttaa siten, että ulko-oleskelualueilla, parvekkeilla ja sisätiloissa saavutetaan ohjearvojen ukaiset elutasot riippuatta siitä, tulkitaanko kohde uudeksi asuinalueeksi vai täydennysrakentaiskohteeksi. RAMBOLL FINLAND OY, KOTIPAIKKA ESPOO, Y-TUNNUS , ALV REK PIISPANMÄENTIE 5, PL 3, ESPOO; PUHELIN , FAX ;

10 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 1: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1:

11 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 2: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykytilanne nykyisellä aankäytöllä Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 NYKYISTEN ALUEIDEN YÖOHJEARVO YLITTYY VIHREÄSTÄ VÄRIVYÖ- HYKKEESTÄ ALKAEN 1:

12 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 3: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1:

13 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 4: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 UUSIEN ALUEIDEN YÖOHJEARVO YLITTYY SINISESTÄ VÄRIVYÖ- HYKKEESTÄ ALKAEN 1:

14 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 5: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Kolioraide käytössä Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 PÄIVÄAJAN OHJEARVO YLITTYY KELTAISESTA VÄRIVYÖHYKKEESTÄ ALKAEN 1:

15 Suvannontie Pohjoinen Rautatienkatu Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 6: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Kolioraide käytössä Melutilanne 2 korkeudella aanpinnasta 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= 50 <= 45 UUSIEN ALUEIDEN YÖOHJEARVO YLITTYY SINISESTÄ VÄRIVYÖ- HYKKEESTÄ ALKAEN 1:

16 28 Ääneneristävyysvaatius (äänitasoero) A 1. kerroksen korkeudella sisätilojen päiväohjearvon 35 saavuttaiseksi Suvannontie (< 23) 29 Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 7: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU* 2 KORKEUDELLA MAANPINNASTA (1. KRS) * laskettu huoioiatta äänen heijastuista takaisin ko. seinästä 66 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 59 <= hjoinen Rautatienkatu 1:

17 Ääneneristävyysvaatius (äänitasoero) A 1. kerroksen korkeudella sisätilojen yöohjearvon 30 saavuttaiseksi Suvannontie 28 (< 24) Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 8: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Nykyliikenne, assoitteluversio RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU* 2 KORKEUDELLA MAANPINNASTA (1. KRS) * laskettu huoioiatta äänen heijastuista takaisin ko. seinästä 62 < 61 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 55 <= hjoinen Rautatienkatu 1:

18 Ääneneristävyysvaatius (äänitasoero) A 1. kerroksen korkeudella sisätilojen päiväohjearvon 35 saavuttaiseksi Suvannontie 27 (< 23) Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 9: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Kolioraide käytössä RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU* 2 KORKEUDELLA MAANPINNASTA (1. KRS) * laskettu huoioiatta äänen heijastuista takaisin ko. seinästä 66 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 59 <= hjoinen Rautatienkatu 1:

19 Ääneneristävyysvaatius (äänitasoero) A 1. kerroksen korkeudella sisätilojen yöohjearvon 30 saavuttaiseksi Suvannontie 29 (< 24) Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 10: Tie- ja junaliikenteen yhdistetty yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq) Vuoden 2020 ennustetilanne, assoitteluversio Kolioraide käytössä RAKENNUSTEN ULKOVAIPPAAN KOHDISTUVA MELU* 2 KORKEUDELLA MAANPINNASTA (1. KRS) * laskettu huoioiatta äänen heijastuista takaisin ko. seinästä 62 < 61 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 55 <= hjoinen Rautatienkatu 1:

20 TIELIIKENNEMELU 2020 JUNALIIKENNEMELU - NYKY - EI KOLMIORAIDETTA JUNALIIKENNEMELU KOLMIORAIDE KÄYTÖSSÄ uvannontie A Pohjoinen Rautatienkatu A Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 11: Tie- ja junaliikenteen päiväajan (7-22) keskiäänitasot (LAeq) Massoitteluversio POIKKILEIKKAUS A:A ETELÄSTÄ 71 < 69 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 57 <= 55 1: ,5 5 10

21 TIELIIKENNEMELU 2020 JUNALIIKENNEMELU - NYKY - EI KOLMIORAIDETTA JUNALIIKENNEMELU KOLMIORAIDE KÄYTÖSSÄ uvannontie A Pohjoinen Rautatienkatu A Aseakaavan uutos, Pohjois-Suokylä Liite 12: Tie- ja junaliikenteen yöajan (22-7) keskiäänitasot (LAeq) Massoitteluversio POIKKILEIKKAUS A:A ETELÄSTÄ 71 < 69 < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= < <= 57 <= 55 1: ,5 5 10

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS

ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Huhtikuu 2013 ERIKSNÄSIN ALUE, SIPOO MELUSELVITYS Päivämäärä 2.4.2013 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

KEIMOLANMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUSVAIHEEN MELUSELVITYS

KEIMOLANMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUSVAIHEEN MELUSELVITYS Raboll Knowledge taking people further --- Vantaan kaupunki KEIMOLANMÄEN ASEMAKAAVAEHDOTUSVAIHEEN MELUSELVITYS 29.8.2008 Tilaaja: Vantaan kaupunki Työnuero: 82121390 Tio Karjalainen Olli-Matti Luhtinen

Lisätiedot

NÖY KKIÖ NKADUN JA TK E, E S PO O

NÖY KKIÖ NKADUN JA TK E, E S PO O MELUSELVITYSMUISTIO NÖY KKIÖ NKADUN JA TK E, E S PO O M E L US E LV I T YS. Yleistä Työssä selvitettiin Espoon Latokaskessa suunnitteilla olevan katuhankkeen vaikutuksia ypäristön elutilanteeseen. Tarkastelut

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

PIISPANPORTIN MELUSELVITYS Maaliskuu 2016

PIISPANPORTIN MELUSELVITYS Maaliskuu 2016 PIISPANPORTIN MELUSELVITYS 2016 Maaliskuu 2016 PIISPANPORTIN MELUSELVITYS 2016 Päivämäärä 16.3.2016 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +8 20 755 611 F +8 20 755

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

PIISPANPORTIN MELUSELVITYS Syyskuu 2016

PIISPANPORTIN MELUSELVITYS Syyskuu 2016 PIISPANPORTIN MELUSELVITYS 2016 Syyskuu 2016 PIISPANPORTIN MELUSELVITYS 2016 Päivämäärä 29.9.2016 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO T +8 20 755 611 F +8 20 755 6201

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN MELUSELVITYS 15.4.2011 Laura Gröhn MUISTIO 15.4.2011 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1. Työn tarkoitus... 3 2. Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Maastomalli... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

MIMERKINKUJAN KAAVOITUSHANKE, ESPOO MELUSELVITYS

MIMERKINKUJAN KAAVOITUSHANKE, ESPOO MELUSELVITYS MIMERKINKUJAN KAAOITUSHANKE, ESPOO MELUSELITYS Joulukuu 2016 MIMERKINKUJAN KAAOITUSHANKE, ESPOO MELUSELITYS Päivämäärä 23.12.2016 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 02601 ESPOO

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 21.6.2017 SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 21.6.2017

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Raportti. Muhoksen korttelin 61 meluselvitys

Raportti. Muhoksen korttelin 61 meluselvitys Raportti Pöyry Finland Oy PL 00 (Jaakonkatu ) 0 antaa Kotipaikka antaa Y-tunnus 0-7 Puh. 00 Faksi 00 Päiväys 9..0 Sivu () Yhteyshlö Max Mannola Tie-, katu- ja aluesuunnittelu Puh. 00 Faksi 00 ax.annola@poyry.co

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys

Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Raportti Kokkolan Nykvistin tontin ympäristömeluselvitys Kaavoituspalvelut, Kokkolan kaupunki 15.3.2017 Projektinumero: 308808 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Meluselvityksen menetelmät ja menettelyt...

Lisätiedot

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet

Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Meluselvitys Pajalantien ja Hulikankulman alueet Lempäälän kunta Jussi Kurikka-Oja 16.4.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Lempäälän kunnan Pajalantien ja Hulikankulman asemakaava-alueiden

Lisätiedot

HOAS MAARINSOLMU ESPOO MELUSELVITYS

HOAS MAARINSOLMU ESPOO MELUSELVITYS HOAS MAARNSOLMU ESPOO MELUSELVTYS Maaliskuu 216 HOAS MAARNSOLMU, ESPOO MELUSELVTYS Päivämäärä 31.3.216 Laatija Olli-Matti Luhtinen Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25 261 ESPOO T +358 2 755 611 F +358 2 755

Lisätiedot

LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen

LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 7.9.2011 LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA Päivämäärä 7.9.2011 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

WEERAN KORTTELI, LAPPEENRANTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

WEERAN KORTTELI, LAPPEENRANTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.10.2018 WEERAN KORTTELI, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN WEERAN KORTTELI,, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN Päivämäärä 11.10.2018 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

PIISPANMÄENTIEN MELUSELVITYS

PIISPANMÄENTIEN MELUSELVITYS PIISPANMÄENTIEN MELUSELVITYS 2018 11.12. 2018 PIISPANMÄENTIEN MELUSELVITYS 2018 Projekti Päivämäärä Laatija Tarkastaja 1510043645 11.12.2018 Jari Hosiokangas Timo Korkee Ramboll Säterinkatu 6 P.O.Box 25

Lisätiedot

Sisällys. 4. Melulaskentojen tulokset Johdanto Melulaskennan tulokset Lähtötiedot Sovellettavat ohjearvot 1. 2.

Sisällys. 4. Melulaskentojen tulokset Johdanto Melulaskennan tulokset Lähtötiedot Sovellettavat ohjearvot 1. 2. Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniei Taikuu 2008 Viite Versio 1 Pv 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Raboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

Kaakinmaa VI ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere

Kaakinmaa VI ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere Rambøll Finland Oy Tampereen ruotsalainen koulu Kaakinmaa VI-102-4 ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere Meluselvitys 18.1.2007 Tampereen ruotsalainen koulu Kaakinmaa VI-102-4 ja 6, Koulukatu 14,

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

KAVL raskaita 5 % KAVL 4100 raskaita 5 % 70 km/h. raskaita 5 % 40 km/h. Ruukinranta

KAVL raskaita 5 % KAVL 4100 raskaita 5 % 70 km/h. raskaita 5 % 40 km/h. Ruukinranta 1 47 48 49 5 Tiesuunnitelan raja PL 482 Leppäsolu 1 1 KAVL 75 6 k/h 14 KAVL 66 KAVL 57 1/8 k/h 1771 177 KAVL 18 6 k/h KAVL 57 8 k/h 1772 1778 KAVL 227 6 k/h 177 1774 Pellavanieenportti KAVL 729 1/8 k/h

Lisätiedot

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys

Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie, Sastamala Tie- ja rakennussuunnitelman meluselvitys Kannen kuva: Maanmittauslaitos 2018 / Destia Oy 2018 Maantien 259 parantaminen välillä Kaukalotie-Uotsolantie,

Lisätiedot

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys Miilukorpi Asemakaavan osa-alueen meluselvitys 12.2.2018 SISÄLLYS 1 Suunnittelukohde 1 2 Menetelmät ja lähtötiedot 3 2.1 Melutasojen ohjearvot 3 2.2 Melulaskennat 3 2.3 Melulaskennan maastomalli 4 2.4

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI OHENMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA MELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI OHENMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA MELUSELVITYS IISALMEN KAUPUNKI OHENMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA MELUSELVITYS Huhtikuu 2009 OHENMÄEN ALUEEN OSAYLEISKAAVA; MELUSELVITYS Päivämäärä 11/04/2009 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä OML OML OML Ramboll Piispanmäentie

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys

Keskustan osayleiskaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA EURAN KUNTA Keskustan osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (10) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot...

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä MELUSELVITYS. Tampere. Tammikuu Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä Tampere Tammikuu 2007 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pyynikin sosiaali- ja terveysaseman tontin asemakaavoitustyöhön liittyvä 2

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA

MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA Liite 4 1-1 Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Laatinut Marja Pussinen Tarkastanut Tio Korkee Päivääärä 27.3.2018 MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA Hollihaan kaavauutosalueen eluselvitys

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

Ristinarkku , ja 8 Tampere

Ristinarkku , ja 8 Tampere Rambøll Finland Oy Arkta Rakennuttajat Oy Ristinarkku 4923-10, 4745-2 ja 8 Tampere Ympäristömeluselvitys 22.5.2007 Ristinarkku 4932-10, 4745-2 ja 8, Tampere Arkta Rakennuttajat Oy Meluselvitys 22.5.2007

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110

FCG Planeko Oy. Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS. Raportti 589-D4110 FCG Planeko Oy Pöytyän kunta KYRÖN MELUSELVITYS Raportti 589-D4110 16.10.2009 FCG Planeko Oy Raportti I 16.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun ohjearvot... 1 3 Lähtötiedot... 2 3.1

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Mänttä-Vilppulan keskustaajaman OYK:n meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.11.2015 P23846P002 Raportti i P23846P002

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 13.2.2012 PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE SUONSIVUNKADUN MELU, PEAB OY Päivämäärä 13.12.2012 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Pirkanmaan YH - Rakennuttajaosuuskunta VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Meluselvitys 19.1.2006 (LUONNOS) Viite 82112160 Versio Pvm 19.1.2006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKl Ramboll

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS Vastaanottaja Miesmäki Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.11.2017 MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498)

Lisätiedot

TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Tapereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 7.8.2012 HERVANTAJÄRVI, LINTUHYTTI (HIIDENMÄKI), ASUNTO-, VIRKITYS- JA ERITYSALUEET, 2-KEHÄ (RUSKONKEHÄ) JA KA- TUALUETTA, KARTTA

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys

Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAKENNUSLIIKE S. OJALA JA POJAT Yritysperän asemakaavan muutos meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Manninen Matti Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

BOSMALMIN ALUE, ESPOO MELUSELVITYS

BOSMALMIN ALUE, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Westpro Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 4.4.18 MELUSELVITYS BOSMALMIN ALUEEN MELUSELVITYS Päivämäärä 4.4.18 Laatija Tarkastaja Laura Pilvinen Timo Korkee Ramboll PL 25, Säterinkatu

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

LIITE 3a. Niemenharjun matkailualueen liikennesuunnittelu, Pihtipudas. Meluselvityss

LIITE 3a. Niemenharjun matkailualueen liikennesuunnittelu, Pihtipudas. Meluselvityss LIITE 3a Meluselvityss 23.3.2015 Nieenharjun atkailualueen liikennesuunnittelu, Pihtipudas 23.3.2015 1 (3) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MELULASKENNAT... 2 3 LASKENTATULOKSET... 2 4 TULOSTEN TULKINTA...

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

MELUSELVITYS. 1. Johdanto. 2. Lähtötiedot

MELUSELVITYS. 1. Johdanto. 2. Lähtötiedot MELUSELVITYS Projekti Ylivieskan yhdistettyjen kuljetusten terinaali ypäristöselvitys Asiakas Ylivieskan kaupunki Projektin nro 82125096 Päivääärä 29/5/2009 Laatija Marja Pussinen, DI 1. Johdanto Kaavoituksella

Lisätiedot

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s

Salonpään koulu. A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s Salonpään koulu A s e m a k a a v a n l i i k e n n e m e l u s e l v i t y s 1615787.1 2 (7) TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä tutkitaan tieliikenteen aiheuttamia äänitasoja Salonpään koulun asemakaavan

Lisätiedot

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella

S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) LIITE 2. Rautatieliikenteen aiheuttamat yömelualueet (klo 22-7) Siuntion aseman pohjoispuolella Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys päivitetty 13.8.2012 S. Jokinen 13.8.2012 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe... 3 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 3 Ohjearvot... 3 4 Raideliikennemelun leviäminen...

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys

Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Kairankulman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (9) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

ESPOON KRISTILLINEN KOULU JA PÄI- VÄKOTI, MATINKYLÄ, ESPOO

ESPOON KRISTILLINEN KOULU JA PÄI- VÄKOTI, MATINKYLÄ, ESPOO Vastaanottaja Espoon Kristillisen Koulun Kannatusyhdistys ry Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 27.2.2017 Viite 1510032286 ESPOON KRISTILLINEN KOULU JA PÄI- VÄKOTI, MATINKYLÄ, ESPOO ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja SRV Pirkanmaa

TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja SRV Pirkanmaa Vastaanottaja SRV Pirkanmaa Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 29.3.2018 TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS TAMMELAN PUISTOKATU

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot