TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Tapereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä HERVANTAJÄRVI, LINTUHYTTI (HIIDENMÄKI), ASUNTO-, VIRKITYS- JA ERITYSALUEET, 2-KEHÄ (RUSKONKEHÄ) JA KA- TUALUETTA, KARTTA NRO 8255 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

2 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivääärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Aura Salela Tiina Kupula Hans Westan, Antonia Sucksdorff-Selkäaa, Anna- Leena Toivonen Viite asiakkaan ID Raboll Pakkahuoneenaukio 2 PL T F

3 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS SISÄLTÖ 1. Yleistä 1 2. Selvityksen periaatteet Maastoallin lähtötiedot Liikennelähtötiedot 2 3. Melun ohjearvot Valtioneuvoston päätös elun ohjearvoista 2 4. Melulaskennat ja tutkitut elusuojausvaihtoehdot 3 5. Johtopäätökset ja suositukset 4 LÄHTEET 6 LIITEKUVAT Kuva 1A. Kuva 1B. Kuva 2A. Kuva 2B. Kuva 3A. Kuva 3B. Kuva 4A. Kuva 4B. Kuva 5. Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8. Kuva 9. Kuva 10. Kuva 11. Kuva 12. Kuva 13. Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, ei elusuojausta, koko kaava-alue, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, ei elusuojausta, asuinalueet, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, ei elusuojausta, koko kaava-alue, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, ei elusuojausta, asuinalueet, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, koko kaavaalue, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, elusuojaus, koko kaavaalue, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+2 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+5 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+8 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+11 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+5 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+8 Melutilanne v. 2030, yöaika L Aeq22-07, elusuojaus, asuinalueet, laskentakorkeus p+11 Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, poikkileikkauslinja A-A' Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, poikkileikkauslinja B-B' Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus, asuinalueet, poikkileikkauslinja C-C'

4 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Kuva 14. Kuva 15. Kuva 16. Laskennallisesti hiljaiset alueet v. 2030,päiväaika L Aeq7-22, laskentakorkeus p+2, kaava-aluetta ei rakennettu Laskennallisesti hiljaiset alueet v. 2030,päiväaika L Aeq7-22, laskentakorkeus p+2, kaava-alue rakennettu Melutilanne v. 2030, päiväaika L Aeq7-22, elusuojaus VE2, asuinalueet, laskentakorkeus p+2

5 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 1 1. YLEISTÄ Tapereen kaupungin Lintuhytin (entinen Hiidenäki) alueella on käynnissä aseakaavatyö, jonka tavoitteena on ahdollistaa Ruskon aankaatopaikan jatkokehittäinen ja aiseointi sekä uusien asuinrakennusten ja lähivirkistysalueen rakentainen alueelle. Tään työn tarkoituksena on arvioida tieliikenteen aiheuttaat keskiäänitasot aseakaavaalueella sekä aseakaava-alueen eteläpuoleisilla hiljaisilla alueilla. Suunnittelualueen likiääräinen sijainti esitetään kuvassa 1.1. Kuva 1.1 Selvitysalueen sijainti Kaupunkiittaus Tapere 2012 (N:o ) Työn on tilannut Tapereen kaupunki. Raboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut Di SNIL (AKU) Hans Westan.

6 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 2 2. SELVITYKSEN PERIAATTEET Meluselvitys on laadittu eluallinnuksena käyttäen SoundPLAN 7.0 laskentaohjelistoa ja pohjoisaista tieliikenneelun laskentaallia /1/. 2.1 Maastoallin lähtötiedot Maastoallin laadintaan on käytetty Tapereen kaupungin nueerista kartta-aineistoa. Laskenta on tehty suunnitellulle aankäytölle. Kaava-alueen aankäyttö on allinnettu päivätyn aseakaavakartan havainnekuvan perusteella. Tonttikadun 1 pohjoispuolella aastoallissa on huoioitu todennäköiset täytöt, joiden jälkeen tonttien aanpinnantaso on vähintään Tonttikadun 3 lounaispuolella lähinnä Kokoojakatua olevien pihojen Kokoojakadun puoleista aanpintaa on nostettu 1,5 nykyisestä. Tonttikadun 3 koillispuolella lähinnä tonttikadun ja kokoojakadun risteysaluetta olevan pientalon piha on nostettu tasolle Kaava-alueen kadut on allinnettu tilaajan toiittaan päivätyn katusuunnitelaaineiston perusteella. Autokatokset ja ulkovarastot on allinnettu 3 etriä korkeiksi (p+3 ). 2.2 Liikennelähtötiedot Melulähteinä on huoioitu Ruskontie, kokoojakatu sekä tonttikadut 1,2 ja 3. Tonttikatujen sijainti on esitetty liitteenä olevassa laskentakuvassa 1. Selvityksessä on käytetty vuoden 2030 ennusteeseen perustuvia liikennetietoja. Tonttikatujen osalta liikenneäärät perustuvat kaavoituksen yhteydessä tehtyyn liikennesuunnitelaan. Tonttikadun 1 itäpään liikenneäärä on arvioitu koko kadun liikennetuoton ja alueen asuinkerrospinta-alan jakauan perusteella. Ruskontien osalta liikenneäärät perustuvat raporttiin Ruskontien toiivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko, Destia, Tapereen kaupunki, Tapere Raskaanliikenteen osuutena on käytetty 5 %. Taulukko Liikennelähtötiedot v KVL 2030 Raskasliikenne- % Ajonopeus k/h Ruskontie itäpää Ruskontie länsipää Tonttikatu 1 itäpää Tonttikatu 1 länsipää Tonttikatu Tonttikatu Kokoojakatu Laskennassa on käytetty oletusta, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan klo MELUN OHJEARVOT 3.1 Valtioneuvoston päätös elun ohjearvoista Melun ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) ukaisia ohjearvoja, ja ne on esitetty taulukossa 3.1.1

7 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 3 ULKONA Asuiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajaissa ja niiden välittöässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Loa-asuiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajaien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet SISÄLLÄ Asuin-, potilas- ja ajoitushuoneet Taulukko VNp 993/92 ukaiset yleiset elutason ohjearvot Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), L Aeq, enintään Päivällä klo 7-22 Yöllä klo ) 2) 55 db 45-50dB 45 db 40 db 3) 35 db 30 db Opetus- ja kokoontuistilat 35 db - Liike- ja toiistohuoneet 45 db - 1) Uusilla alueilla elutason yöohjearvo on 45 db. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. Ohjearvon äärittely tarkoittaa keskielutasoa eli ekvivalenttielutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttäättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittyistä, ikäli aikaväli sisältää yös hiljaisepia ajanjaksoja. Nyt tarkasteltava kaava-alue tulkittaneen uudeksi alueeksi, jolloin ulko-oleskelu ja virkistysalueilla sovelletaan ns. uusien alueiden yöohjearvoa 45 db. 4. MELULASKENNAT JA TUTKITUT MELUSUOJAUSVAIH- TOEHDOT Laskennat on tehty ohjearvoäärittelyn ukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-7). Laskennoissa elulähteenä on huoioitu Ruskontie, kokoojakatu sekä tonttikadut 1,2 ja 3. Meluvyöhykelaskennoissa käytetyn hilapisteverkon tiheys on ollut 10 x 10, laskenta on tehty 2 (pihataso), 5 (2. kerros), 8 (3. kerros) ja 11 (4. kerros) korkeudelle aanpinnasta. Lisäksi on tehty poikkileikkauslaskentoja linjoille A-A', B-B' ja C-C'. Laskennat ilan eluntorjuntaa Kuvassa 1A on esitetty päiväajan klo keskiäänitasovyöhykkeet L Aeq suunnitellulla aankäytöllä v ennustetilanteessa koko kaava-alueella ja kaava-alueen eteläpuoleisilla hiljaisilla alueilla ilan eluntorjuntatoienpiteitä. Kuvassa 1B on esitetty vastaavat keskiäänitasovyöhykkeet kaava-alueen asuinkäyttöön tulevilla alueilla. Kuvissa 2A-2B on esitetty vastaavat yöajan klo keskiäänitasovyöhykkeet. Laskentojen perusteella kaava-alueella on tarvetta eluntorjunnalle.

8 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 4 Meluntorjuntavaihtoehto 1 (VE1) Kokoojakadun länsipuolelle lähinnä Ruskontietä olevien autokatosten (korkeus p+ 3 ) väliin suunniteltiin eluaita, jonka korkeus on p+ 2,5. Meluaita on esitetty laskentakuvissa 3A ja 3B keltaisella viivalla. Vaikka korttelin varsinaisen leikki- ja oleskelualueen elutaso alittaa ohjearvot ilan elusuojausta, pienentää aita erkittävästi asuinrakennukseen kohdistuvaa elurasitusta ja aidan rakentainen on täten erittäin suositeltavaa. Melusuojauksen voi toteuttaa yös rakennusassoilla eli esierkiksi autokatoksilla tai ulkovarastoilla. Mahdollisen eluaidan eristävyysvaatiuksen tulee olla luokkaa B2 eli vähintään 15 db. Kokoojakadun lounaispuolelle on aankäyttöluonnoksessa esitetty pientaloja, joiden piha-alueet on esitetty kokoojakadun puolelle. Kokoojakadun ja tonttikadun 3 risteysalueella sijaitsevien pientalojen piha-alueiden elurasitusta vähennetään paitsi aanpintaa nostaalla (kts. kappale aastoallin lähtötiedot), yös rakentaalla p+ 1,2 korkeat eluaidat eluisipien pihojen suojaksi. Meluaidat on esitetty laskentakuvissa 3A ja 3B keltaisella viivalla. Meluaitojen eristävyysvaatiuksen tulee olla luokkaa B2 eli vähintään 15 db. Ruskonkehän varteen esitetään totutettavaksi elukaiteen- ja eluvallin yhdistelä, jossa eluesteiden tehollisten yläpintojen korkeudet on sidottu Ruskonkehän tasaukseen. Melukaiteen korkeus on TSV6+1,4 ja eluvallin korkeus TSV+1,7 2,0. Meluesteet on esitetty laskentakuvissa 3A ja 3B keltaisella viivalla. Kuvassa 3A on esitetty päiväajan klo keskiäänitasovyöhykkeet L Aeq suunnitellulla aankäytöllä v ennustetilanteessa koko kaava-alueella ja kaava-alueen eteläpuoleisilla hiljaisilla alueilla suunniteltujen eluntorjuntatoienpiteiden (eluntorjuntavaihtoehto 1) jälkeen. Kuvassa 3B on esitetty vastaavat keskiäänitasovyöhykkeet kaava-alueen asuinkäyttöön tulevilla alueilla. Kuvissa 4A-4B on esitetty kuvia 3A-3B vastaavat yöajan klo keskiäänitasovyöhykkeet. Kuvassa 5 on esitetty päiväajan klo keskiäänitasovyöhykkeet L Aeq suunnitellulla aankäytöllä vuoden 2030 ennustetilanteessa laskentakorkeudella p+5. Kuvassa 6 on esitetty vastaavat keskiäänitasovyöhykkeet laskentakorkeudella p+ 8 ja kuvassa 7 laskentakorkeudella p+ 11. Kuvissa 8-10 on esitetty kuvia 5-8 vastaavat yöajan keskiäänitasovyöhykkeet. Tasolaskennoissa eluntorjunta on vaihtoehdon 1 ukaista. Kuvassa 11 on esitetty päiväajan keskiäänitasovyöhykkeet leikkauslinjalla A-A', kuvassa 12 leikkauslinjalla B-B' ja kuvassa 13 leikkauslinjalla C-C'. Leikkauslinjojen sijainti on esitetty kuvassa 3B violetilla katkoviivalla. Poikkileikkauslaskennoissa eluntorjunta on vaihtoehdon 1 ukaista. Kuvassa 14 on esitetty kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevien elutasoltaan hiljaisten alueiden keskiäänitasot tilanteessa, jossa Ruskonkehä on oleassa, utta kaava-alue ei ole toteutunut. Kuvassa 15 on esitetty laskennalliset hiljaiset alueet tilanteessa, jossa kaava-alue on rakentunut. Meluntorjuntavaihtoehto 2 (VE2) Kuvassa 16 on esitetty keskiäänitasovyöhykkeet kaava-alueen asuinkäyttöön tulevilla alueilla elusuojausvaihtoehdon 2 kanssa. Meluntorjuntavaihtoehto eroaa vaihtoehdosta 1 siten, että eluesteyhdistelän elukaide+eluvalli sijaan Ruskonkehän varrella on pelkästään TSV+1,4 korkea elukaide. 5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Laskentojen ukaan ennustetilanteessa v kaava-alueen päiväajan keskiäänitaso on välillä db (kuva 1A) ja yöajan keskiäänitaso välillä db (kuva 2A). Liikenteen jakauasta johtuen yöajan yli 45 db:n elualue on suurepi kuin yli 55 db:n päiväelualue. Tästä syystä uutta asuinrakentaista suunniteltaessa yöajan 45 db:n elualue on itoittava.

9 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 5 Laskentojen ukaan vuoden 2030 ennustetilanteessa kaava-alueen asuinkortteleissa päiväajan keskiäänitaso on noin db (kuva 1B) ja yöajan keskiäänitaso noin db (kuva 2B). Alueille joilla ylitetään yöajan ohjearvo 45 db, ei saa sijoittaa huoneistokohtaisia pihoja tai terasseja ilan erillisiä eluntorjuntatoienpiteitä. Lisäksi kortteleiden leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa alueelle, jolla keskiäänitasot ovat ohjearvojen ukaiset. Laskentojen ukaan ehdotettujen eluntorjuntatoienpiteiden jälkeen (vaihtoehto VE1 tai VE2) kortteleiden leikki- ja oleskelualueilla sekä huoneistokohtaisilla pihoilla on osoitettavissa leikkiin ja virkistäytyiseen soveltuvaa aluetta, jolla keskiäänitaso on ohjearvojen tasalla tai alle. Julkisivujen ääneneristävyyksien suhteen päiväajan keskiäänitaso on itoittava. Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu päivällä eniillään noin 65 db:n keskiäänitaso (kuvat 3B, 5-7), ikä asettaa julkisivulle 30 db:n äänitasoerovaatiuksen. Tää täyttyy yleensä noraalirakentaisella, eikä julkisivuille ole liikenneelun vuoksi tarpeen asettaa erillisiä db-ääräyksiä. Yli 55 db:n päiväajan elualueelle sijoittuvat parvekkeet tulee varustaa parvekelasituksin jotta ohjearvo alitetaan parvekkeilla lasien ollessa suljettuina. Virkistys- ja lähivirkistysalueiden yöaikaiset keskiäänitasot vuoden 2030 ennustetilanteessa ovat laskentojen ukaan suurelta osin laskentatarkkuuden rajoissa ohjearvon 45 db tasalla tai alle. Hiljaiset alueet Tapereen kaupungin alueella olevia hiljaisia alueita on selvitetty laskennallisesti v ja v Tuoreeassa v selvityksessä hiljaisina alueina on tarkasteltu alueita, joilla päiväajan keskiäänitaso alittaa 35 db. Vanheassa v tehdyssä selvityksessä syvän hiljaisuuden rajana on käytetty 30 db ja suhteellisen hiljaisuuden rajana 45 db. Tässä selvityksessä hiljaisina alueina on tarkasteltu alueita, joilla laskennallinen päiväajan keskiäänitaso on alle 35 db. Laskentojen ukaan kaava-alueen eteläpuoleisten alueiden päiväajan keskiäänitaso alittaa 35 db vuoden 2030 ennustetilanteessa (kuva 15). Tilanteessa jossa Ruskonkehä on toteutettu, kaavan ukainen rakentainen lisää laskennallisesti hiljaisten alueiden pinta-alaa noin 13 % kuvissa 14 ja 15 violetilla viivalla rajatulla laskenta-alueella. Tää johtuu siitä, että rakennusassat estävät Ruskonkehän liikenneelualueiden leviäistä etelään. Laskentojen perusteella voidaan sanoa, että kaavan ukainen rakentainen ei uhkaa kaava-alueen etäpuoleisten alueiden laskennallisesti tunnistettuja hiljaisia alueita. Huoioitavaa on, että tässä selvityksessä elulähteinä on huoioitu ainoastaan Ruskontie, kokoojakatu ja uudet tonttikadut kun todellisuudessa elua kantautunee yös esierkiksi kauepana olevalta tie- ja katuverkolta sekä lentoliikenteestä. Lisäksi uudelta asuinalueelta tulee ajoittain kantautuaan satunnaisia ihisen toiinnasta peräisin olevia äänitapahtuia (esierkiksi ruohonleikkurin ääni, koiran haukunta) kaava-alueen etäpuoleisille alueille, eikä näitä ääniä ole huoioitu keskiäänitasojen laskennassa. Ääniaisealle annetut odotukset vaikuttavat hiljaisuuden kokeukseen täydellistä luonnonrauhaa etsivä ja odottava saattaa häiriintyä suuresti kansallispuistoon kaukaa kantautuvan oottorisahan äänestä siinä issä uuta kaupunkiypäristöä hiljaisepi puisto saatetaan kokea hiljaiseksi. Kaava-alueen eteläpuoliset alueet ovat niin lähellä tiivistä kaupunkirakennetta, että alueiden ääniaisealle annettu odotusarvo häiriöttöyyden suhteen on todennäköisesti alhaisepi kuin kauepana taajaarakenteesta olevilla alueilla. Lisäksi alueet ovat luontoypäristöä, joka koetaan helpoin hiljaiseksi kuin rakennetut alueet. Osittain tää saattaa johtua siitä, että luonnonäänet (lehtien kahina, linnunlaulu jne.) peittävät esierkiksi kauepaa kantautuvan tieliikenteen ääniä. Tästä syystä on oletettavaa, että yös vuoden 2030 ennustetilanteessa kaavaalueen etäpuolelta löytynee uuta ypäristöä hiljaisepia alueita, joilla on ahdollisuus nauttia luonnon ääniaiseasta ja luonnon hiljaisuudesta. Mikäli suunnitteluperusteet tai lähtötiedot uuttuvat oleellisesti, on tää selvitys harkinnan ukaan päivitettävä.

10 Hervantajärvi, Lintuhytti (Hiidenäki), asunto-, virkistys- ja eritysalueet, 2-kehä (ruskonkehä) ja katualuetta, kaava nro 8255, aseakaavan eluselvitys, Tapere 6 LÄHTEET /1/ Road Traffic Noise, -Nordic prediction ethod. TeaNord 1996:524. Nordic council of inisters 1996.

11 Ruskonkehä Tonttikatu 1 Tonttikatu 3 Tonttikatu 2 Kokoojakatu Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, ei elusuojausta, koko kaava-alue Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 1A

12 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, ei elusuojausta, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 1B

13 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, ei elusuojausta, koko kaava-alue Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 2A

14 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, ei elusuojausta, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 2B

15 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE1, koko kaava-alue Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 3A

16 Meluvalli TSV+2,0 C Meluvalli TSV+1,7 A Melukaide TSV+1,4 B Meluaita p+2,5 B' C' A' Meluaidat p+1,2 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 3B

17 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, elusuojaus VE1, koko kaava-alue Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 4A

18 Meluvalli TSV+2,0 Meluvalli TSV+1,7 Melukaide TSV+1,4 Meluaita p+2,5 Meluaidat p+1,2 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 2 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 4B

19 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 5 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 5

20 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 8 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 6

21 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p < 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 7

22 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 5 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 8

23 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p+ 8 70< 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 9

24 Mittakaava (A3) 1: Melutilanne v. 2030, yö klo 22-07, LAeq, elusuojaus VE1, asuinalueet Laskentakorkeus p < 65< <= 70 60< <= 65 55< <= 60 50< <= 55 45< <= T.Kupula KUVA 10

25 Mittakaava 0 2, Melutilanne v. 2030, päivä klo 7-22, LAeq, elusuojaus Poikkileikkauslinja A-A' 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= T.Kupula KUVA 11

26 Mittakaava 0 2, Melutilanne v. 2030, päivä klo 7-22, LAeq, elusuojaus Poikkileikkauslinja B-B' 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= T.Kupula KUVA 12

27 Mittakaava 0 2, Melutilanne v. 2030, päivä klo 7-22, LAeq, elusuojaus Poikkileikkauslinja C-C' 70 < 65 < <= < <= < <= < <= < <= T.Kupula KUVA 13

28 Mittakaava (A4) Laskennallisesti hiljaiset alueet v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, aluetta ei rakennettu Laskentakorkeus p+ 2 50< 35< <=50 <= T.Kupula KUVA 14

29 Mittakaava (A4) Laskennallisesti hiljaiset alueet v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, alue rakennettu Laskentakorkeus p+ 2 50< 35< <=50 <= T.Kupula KUVA 15

30 Melukaide TSV+1,4 Meluaita p+2,5 Meluaidat p+1,2 Mittakaava Melutilanne v. 2030, päivä klo 07-22, LAeq, elusuojaus VE2, asuinalueet Laskentakorkeus p < 65 < <= < <= < <= < <= < <= T.Kupula KUVA 16

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna

Katisen kaava-alue, Hämeenlinna Raboll Finland Oy Senaatti Kiinteistöt Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys Syyskuu 2008 Katisen kaava-alue, Häeenlinna Meluselvitys 4.9.2008 Senaatti Kiinteistöt Raboll Finland Oy Tekijä: Marja

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere

Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Rambøll Finland Oy VVO-yhtymä Oyj Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Kuuselan palvelukodin laajennus, Tampere VVO-yhtymä Oyj Ympäristömeluselvitys 15.12.2009 Viite

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.3.2012 SIILINJÄRVEN KUNTA PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS PÄÄRINTEEN ASEMAKAAVA SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 6.3.2012 Laatija

Lisätiedot

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

SAMMONKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja NCC Rakennus Oy/Asuminen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 08/2011 SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS SAMMONKATU 52-54 ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Vastaanottaja Tampereen Tilakeskus Asiakirjatyyppi Meluselvitys ID 1 196 308 Päivämäärä 25.8.2014 RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA NRO 8304 MELUSELVITYKSEN PÄIVITYS RAHOLAN KARTANON ALUEEN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

Kaakinmaa VI ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere

Kaakinmaa VI ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere Rambøll Finland Oy Tampereen ruotsalainen koulu Kaakinmaa VI-102-4 ja 6, Koulukatu 14, Mariankatu 41, Tampere Meluselvitys 18.1.2007 Tampereen ruotsalainen koulu Kaakinmaa VI-102-4 ja 6, Koulukatu 14,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS

Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.12.2014 ISOKUUSI II (KAAVA NRO 8349), TAMPERE MELUSELVITYS ISOKUUSI II, TAMPERE MELUSELVITYS Päivämäärä 3.12.2014 Laatija Hans

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY

ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY Vastaanottaja VRP- Rakennuspalvelu Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.7.2015 ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU OY ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS, VIHOLANKATU, NOKIA VRP-RAKENNUSPALVELU

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE

HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 26.5.2016 HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS HÄRMÄLÄN PERKIÖNKADUN NRO 8426,TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.11.2016 ISOKUUSI III (KAAVA NRO 8639), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI III, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.8.2010 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE MELUSELVITYS PETSAMO,

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Raportti, Tampereen kaupungin ID numero 1578238 Päivämäärä 1.11.2016 MESSUKYLÄNKATU 30-32, TAMPERE ASEMAKAAVAN NRO 8619 MUUTOKSEN MELUSELVITYS MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

Ristinarkku , ja 8 Tampere

Ristinarkku , ja 8 Tampere Rambøll Finland Oy Arkta Rakennuttajat Oy Ristinarkku 4923-10, 4745-2 ja 8 Tampere Ympäristömeluselvitys 22.5.2007 Ristinarkku 4932-10, 4745-2 ja 8, Tampere Arkta Rakennuttajat Oy Meluselvitys 22.5.2007

Lisätiedot

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere

VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Pirkanmaan YH - Rakennuttajaosuuskunta VII-122-1,88 ja 91 (Pyynikin sairaala), Tampere Meluselvitys 19.1.2006 (LUONNOS) Viite 82112160 Versio Pvm 19.1.2006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKl Ramboll

Lisätiedot

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS

KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, SIILINJÄRVI MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 11.2.2011 KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, KASURILA 3 (OLKINUORA) ASEMAKAAVA, Päivämäärä 11.2.2011 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Kortteli Takahuhti, Tampere

Kortteli Takahuhti, Tampere Rambøll Finland Oy Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Yksityinen asiakas Kortteli 4950-1 Takahuhti, Tampere Meluselvitys 28.8.2006 Viite 82113653 Versio 2 Pvm

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere

Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Rambøll Finland Oy YH-Länsi Oy Hatanpään Puistokuja 23, Tampere Meluselvitys 8.2.2012 Hatanpään Puistokuja 23, Tampere YH-Länsi Oy Meluselvitys 8.2.2012 Viite 82128678 Versio Pvm 8.2.2012 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Asemakaava 7971, Ikuri

Asemakaava 7971, Ikuri Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Ympäristömeluselvitys 17.3.2006 Tampereen kaupunki Asemakaava 7971, Ikuri Meluselvitys 17.3.2006 Viite 82111273 Versio Pvm 17.3.2006 Hyväksynyt

Lisätiedot

Sisällys. 4. Melulaskentojen tulokset Johdanto Melulaskennan tulokset Lähtötiedot Sovellettavat ohjearvot 1. 2.

Sisällys. 4. Melulaskentojen tulokset Johdanto Melulaskennan tulokset Lähtötiedot Sovellettavat ohjearvot 1. 2. Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniei Taikuu 2008 Viite Versio 1 Pv 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Raboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ

TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI ) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 5.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI 5100-4) MELUSELVITYS, MES- SUKYLÄ ASEMAKAAVAMUUTOKSEN 8470 (TONTTI

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

ISOKUUSI IV (KAAVA NRO 8717), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSI IV (KAAVA NRO 8717), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 28.5.2018 ISOKUUSI IV (KAAVA NRO 8717), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN ISOKUUSI IV, TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE

POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, TAMPERE POLIISITALON ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA NRO 8430, Meluselvitys 2.4.2014, ID 866 701 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutason ohjearvot 2 2.2 Melulaskennat 2 2.3 Maastomalli

Lisätiedot

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys

Ylöjärven Siltatien ja Ojapuiston meluselvitys eluselvitys Ylöjärven kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen 19.5.2014 1 Taustatiedot Tässä eluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Ojapuiston aseakaavauutosalueen ja Siltatien aseakaava-alueen

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

Lahdespohjan asemakaava

Lahdespohjan asemakaava Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava 21.10.2005 Tampereen kaupunki Lahdespohjan asemakaava Meluselvitys 21.10.2005 Viite 82110123 Versio Pvm 21.10.2005 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Virolaisen asemakaava Tampere

Virolaisen asemakaava Tampere Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Virolaisen asemakaava Tampere Ympäristömeluselvitys 28.10.2008 Tampereen kaupunki Virolaisen asemakaava Tampere Meluselvitys 28.10.2008 Viite 82121139 Versio 3. Pvm

Lisätiedot

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS

Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 6.6.2014 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HEINIKON YRITYSALUEEN LAAJENNUS, MELUSELVITYS 1 Päivämäärä 6.6.2014 Laatija Aura Salmela Tarkastaja

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8428 MELUSELVITYS

KYTTÄLÄ XI JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8428 MELUSELVITYS Vastaanottaja Tapereen kaupunki Asiakirjatyyppi eluselvitys Päivääärä..01 ID-nuero 945 KYTTÄLÄ -174-3 JA 4, 1, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAINEN TONTILLE. AK-UUTOS, KAAVA NRO 4 ELUSELTYS KYTTÄLÄ -174-3 JA 4,

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

ISOKUUSEN KESKUSTA (KAAVA NRO 8466), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

ISOKUUSEN KESKUSTA (KAAVA NRO 8466), TAMPERE MELUSELVITYS ASEMAKAAVAA VARTEN. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 3.5.2013 ISOKUUSEN KESKUSTA (KAAVA NRO 8466), TAMPERE ISOKUUSEN KESKUSTA, TAMPERE Päivämäärä 3.5.2013 Laatija Petteri Laine Tarkastaja

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Nikulanväylä Asemakaavan meluselvitys Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti Päiväys 08.01.2019 Projekti Asemakaavan Tilaaja Rauman kaupunki Meluselvitysraportti 1/6 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS

Vastaanottaja Miesmäki Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS Vastaanottaja Miesmäki Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.11.2017 MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498) MELUSEL- VITYS MIESMÄEN AK, POHTOLA, TAMPERE, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN (8498)

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Lielahti, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8625

Lielahti, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8625 Lielahti, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8625 31.8.2017 1 (7) Lielahti, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8625 Meluselvitys, versio 1.0 Tiina Kumpula Donna ID 1 843 792 31.8.2017 YKK62667 Lielahti, Tampere,

Lisätiedot

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys

Valtatie 8 parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Meluselvitys 16T-1 Raportti parantaminen Mettalanmäen kohdalla, Raahe Projektinumero: 306914 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto / Toimeksianto... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät... 3 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskentamallin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS

LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 30.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS KESKUSTAN ASEMAKAAVOITUS, MELUSELVITYS LOIMAAN KAUPUNKI Päivämäärä

Lisätiedot

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS

TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Ympäristömelu Raportti PR3519 Y01 Sivu 1 (7) Ruoholahden Tarken Oy Jesse Rauhala Turku 26.5.2015 TIE JA RAIDELIIKENTEEN MELUSELVITYS Kortteli 738 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI

Lisätiedot

Kirvestie 23, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8684

Kirvestie 23, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8684 Kirvestie 23, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8684 27.7.2017 1 (8) Kirvestie 23, Tampere, asemakaavan muutos nro. 8684 Meluselvitys, versio 1.0 Tiina Kumpula Donna ID 1 810 730 27.7.2017 YKK62649 Kirvestie

Lisätiedot

VAPAUDENTIEN JATKE (HAMARINTIE- RUUKINTIE), SEINÄJOKI MELUSELVITYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

VAPAUDENTIEN JATKE (HAMARINTIE- RUUKINTIE), SEINÄJOKI MELUSELVITYS. Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Seinäjoen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä..06 VAUDENTIEN JATKE (HAMINTIE- RUUKINTIE), SEINÄJOKI VAUDENTIEN JATKE, SEINÄJOKI Päivämäärä..06 Laatija Tarkastaja Jari Hosiokangas

Lisätiedot

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233

Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys. Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Akaan raakapuukuormausalue Ratasuunnitelman meluselvitys Päiväys Tilaaja Liikennevirasto Projekti RR52233 Raportti 1/5 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot... 3 2.1 Melun ohjearvot... 3

Lisätiedot

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys

Rambøll Finland Oy. Nokian kaupunki. Lehtimäen asemakaava. Ympäristömeluselvitys Rambøll Finland Oy Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava Ympäristömeluselvitys 13.9.2005 Rambøll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45 020 755 6800 www.ramboll.fi Nokian kaupunki Lehtimäen asemakaava

Lisätiedot

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS

HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.12.2015 HUHTIMON ALUE, RIIHIMÄKI LIIKENNEMELUSELVITYS HUHTIMON LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 17.12.2015 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE

Vastaanottaja NCC Rakennus Oy. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja NCC Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 09/2010 NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS, TAMPERE NCC RAKENNUS OY KAAVA 8361 ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS,

Lisätiedot

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys

Miilukorpi II Asemakaavan osa-alueen meluselvitys Miilukorpi Asemakaavan osa-alueen meluselvitys 12.2.2018 SISÄLLYS 1 Suunnittelukohde 1 2 Menetelmät ja lähtötiedot 3 2.1 Melutasojen ohjearvot 3 2.2 Melulaskennat 3 2.3 Melulaskennan maastomalli 4 2.4

Lisätiedot

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS

Vastaanottaja Rauman kaupunki. Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS. Päivämäärä KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 22.6.2016 KARINKENTÄN ALUE, RAUMA LIIKENNEMELUSELVITYS KARINKENTÄN ALUE LIIKENNEMELUSELVITYS Päivämäärä 22.6.2016 Laatija

Lisätiedot

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE

PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.1.2011 PETSAMO, XXI KAUPUNGINOSA, KAAVA NRO. 8083, ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAMPERE KORTTELEIDEN 346 JA

Lisätiedot

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi

Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki Vt 4 välillä Alakorkalo-Rovaniemi Meluselvitys Lokakuu 006 Vt 4 välillä Alakorkalo- Rovaniemi Lokakuu 006 Viite Versio Pvm 7.11.006 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut

Lisätiedot

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere

Yliopistonkatu (Kaava nro 8447), Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447), Tampere Meluselvitys 2.5.2013 Yliopistonkatu 50 52 (Kaava nro 8447),Tampere Rakennustoimisto Pohjola Oy Meluselvitys

Lisätiedot

MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA

MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA Liite 4 1-1 Vastaanottaja Ylivieskan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Laatinut Marja Pussinen Tarkastanut Tio Korkee Päivääärä 27.3.2018 MELUSELVITYS HOLLIHAKA, YLIVIESKA Hollihaan kaavauutosalueen eluselvitys

Lisätiedot

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut

KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. LIITE 8a. Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8a Vastaanottaja Haapajärven kaupunki, tekniset palvelut Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 15.6.2012 KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS KESKUSTAN OYK MELUSELVITYS

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys 16T-1 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa-Toivakka, Joutsa Meluselvitys Tiina Kumpula 21.6.2017 Tarkistanut: Martti Kokoi 29.6.2017 2 (6) 21.6.2017 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa- Toivakka,

Lisätiedot

Leinelän asemakaava Vantaa

Leinelän asemakaava Vantaa Ramboll Finland Oy Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Ympäristömeluselvitys 10.3.2008 Vantaan kaupunki Leinelän asemakaava Vantaa Meluselvitys 10.3.2008 Viite 82120185 Versio 1 Pvm 10.3.2008 Hyväksynyt

Lisätiedot

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA

RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA Vastaanottaja Rakennustoimisto Pohjola Oy Asiakirjatyyppi Raporttiluonnos Päivämäärä 30.12.2011 RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS RAKENNUSKESKUS CENTRA, HÄMEENLINNA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA Vastaanottaja Savonlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 4.7.2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA SAVONLINNAN KAUPUNKI MELUSELVITYS, TARKASTAMONKATU 3, SAVONLINNA

Lisätiedot

LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen

LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen Vastaanottaja Rauman Kaupunki/tekninen virasto, Hannu Lahtinen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 7.9.2011 LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA LÄHDEPELLON KAAVA-ALUE, RAUMA Päivämäärä 7.9.2011 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TONTIT 5211/22 JA 5211/26, VIIALA, TAMPERE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS

TONTIT 5211/22 JA 5211/26, VIIALA, TAMPERE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilkka Saarinen ja Osmo Tuomaala Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.1.2011 TONTIT 5211/22 JA 5211/26, VIIALA, TAMPERE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MELUSELVITYS TONTIT 5211/22 JA 5211/26, VIIALA,

Lisätiedot

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Havumäentien meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta

Meluselvitysraportti. Päiväys Projekti Havumäentien meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta Meluselvitysraportti Päiväys Projekti n meluselvitys Tilaaja Nurmijärven kunta Meluselvitysraportti 1/7 Sisällys 1 Lähtökohdat... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 Menetelmät ja lähtötiedot...

Lisätiedot

Ritavuoren ak:n melusuojaus vaihe 2, Lapua

Ritavuoren ak:n melusuojaus vaihe 2, Lapua Ramboll Finland Oy Lapuan kaupunki Ritavuoren ak:n melusuojaus vaihe 2, Lapua Meluselvitys 21.12.2015 Ritavuoren ak:n melusuojaus, Lapua Lapuan kaupunki Meluselvitys 21.12.2015 Viite 1510020582 Versio

Lisätiedot

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA. Vastaanottaja Pirkkalan kunta. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Pirkkalan kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 26.1.2017 LEPOMOISIO HUOVIN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS (NRO238), PIRKKALA MELUSELVITYS LEPOMOISIO HUOVIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Tytyri-Hiidensalmi OYK

Tytyri-Hiidensalmi OYK Lohjan kaupunki Tytyri-Hiidensalmi OYK Meluselvitys 12.10.2004 Viite 82108188 Versio Pvm 12.10.2004 Hyväksynyt Tarkistanut HWe Kirjoittanut TKl Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY

Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä IKAALISTEN MYLLY OY Meluselvitys asemakaavamuutosta varten kiinteistöllä 143-413-7-2 IKAALISTEN MYLLY OY Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.2.2018 SISÄLLYS 1 SUUNNITTELUKOHDE 1 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 2.1 Melutasojen

Lisätiedot

TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja SRV Pirkanmaa

TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS. Vastaanottaja SRV Pirkanmaa Vastaanottaja SRV Pirkanmaa Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 29.3.2018 TAMMELAN PUISTOKATU 20 TÄYDENNYSRA- KENTAMINEN (KAAVA NRO 8583), TAMPERE ASEMAKAAVAMUUTOKSEN MELUSELVITYS TAMMELAN PUISTOKATU

Lisätiedot

Vuoreksen puistokadun asemakaava (8080) ja Särkijärven siltakaava(8084)

Vuoreksen puistokadun asemakaava (8080) ja Särkijärven siltakaava(8084) Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Vuoreksen puistokadun asemakaava (8080) ja Särkijärven siltakaava(8084) Meluselvitys 27.3.2006 Tampereen kaupunki Vuoreksen puistokadun asemakaava (8080) ja Särkijärven

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

TAMMELAN PUISTOKATU 21 SEKÄ KULLER- VONKATU 19/AALTOSENKATU 21, TAMPERE (KAAVAT NRO 8622 SEKÄ 8119) ASEMAKAAVAMUUTOSTEN MELUSELVITYS

TAMMELAN PUISTOKATU 21 SEKÄ KULLER- VONKATU 19/AALTOSENKATU 21, TAMPERE (KAAVAT NRO 8622 SEKÄ 8119) ASEMAKAAVAMUUTOSTEN MELUSELVITYS Vastaanottaja YIT Rakennus Oy ym. Asiakirjatyyppi Meluselvitysluonnos Päivämäärä 15.9.2017 luonnos TAMMELAN PUISTOKATU 21 SEKÄ KULLER- VONKATU 19/AALTOSENKATU 21, TAMPERE (KAAVAT NRO 8622 SEKÄ 8119) ASEMAKAAVAMUUTOSTEN

Lisätiedot

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys

Tytyrin kalkkitehdas, meluselvityksen täydennys Lohjan kaupunki Jarno Kokkonen 2.5.2013 2.5.2013 1 (5) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Melunohjearvot... 2 2 MELUNLASKENTATULOKSET... 2 2.1 Tutkitut melutilanteet... 2 2.2 Melun leviäminen ennustetilanteessa

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (5) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere

Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ramboll Finland Oy Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys 10.6.2009 Rakennustoimisto Palmberg Oy Kaukajärvi 5849-1, 5849-2 ja 6115-1, Tampere Ympäristömeluselvitys

Lisätiedot

Poutuntie 2-8, Nokia. Meluselvitys. Tomi Puustinen, Tiina Kumpula YKK62347

Poutuntie 2-8, Nokia. Meluselvitys. Tomi Puustinen, Tiina Kumpula YKK62347 Poutuntie 2-8, Nokia Meluselvitys Toi Puustinen, Tiina Kupula YKK62347 4.1.2017 Poutuntie 2-8, Nokia 4.1.2017 1 (6) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Selvitysalue... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

YLEISSUUNNITELMA HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju. Asiakirjatyyppi Meluselvitys

YLEISSUUNNITELMA HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS. Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju. Asiakirjatyyppi Meluselvitys Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki / Pertti Multaharju Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.4.2012 HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA YLEISSUUNNITELMA MELUSELVITYS HELSINGINTIE, LAPPEENRANTA MELUSELVITYS

Lisätiedot

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys

Espoon Heiniemen korttelin ja puistoalueen 62P17 meluselvitys Raportti Espoon Heiniemen korttelin 62045 ja puistoalueen 62P17 meluselvitys 15.2.2018 SISÄLTÖ 1. Työn sisältö... 3 2. Lähtötiedot ja menetelmät...4 2.1. Laskentamalli... 4 2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät...

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu

Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu V8 Valtatie Pyhäjoen keskustan pääliittymän kohdalla (vt8 Virastotie Annalantie), Pyhäjoki Melutarkastelu 19.11.2012 Projektinumero: 304316 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät...

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008

Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 Siuntion aseman pohjoispuolen meluselvitys 17.3.2008 S. Jokinen 17.3.2008 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 Esipuhe...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...3 4 Raideliikennemelun leviäminen...4 5 Johtopäätökset...4

Lisätiedot

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset)

Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Ympäristömeluselvitys 12.11.2007 Tampereen kaupunki Kaava 8058 (Pirkkahallin laajennukset) Meluselvitys 12.11.2007 Viite 82117377

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 21.6.2017 SIILINJÄRVEN KUNTA AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS, MELUSELVITYS AHMON ASEMAKAAVAN MUUTOS SIILINJÄRVEN KUNTA Päivämäärä 21.6.2017

Lisätiedot

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE

PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE Vastaanottaja Peab Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys, LUONNOS Päivämäärä 13.2.2012 PEAB OY SUONSIVUNKADUN (NAUHATEHDAS) MELUSELVITYS, TAMPERE SUONSIVUNKADUN MELU, PEAB OY Päivämäärä 13.12.2012 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS

Ramboll Finland Oy. Tuusulan kunta. Koskenmäki, Tuusula MELUSELVITYS Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta MELUSELVITYS 10.4.2008 Meluselvitys Viite 82120535 Versio Pvm 10.4.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut TKk Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere Finland

Lisätiedot

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS

LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS Vastaanottaja Espoon Asunnot Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.4.2016 Viite 1510025539-003 LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA- ALUEEN MUUTOS, ESPOO MELUSELVITYS LOKIRINNE 1 ASEMAKAAVA-ALUEEN MUUTOS, ESPOOMELUSELVITYS

Lisätiedot

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS

RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Vastaanottaja Jyväskylän Kaupunki / Timo Vuoriainen Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 23.6.2011 LUONNOS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS RANTAVÄYLÄN JA KANKAAN ALUE MELUSELVITYS Tarkastus

Lisätiedot