OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2014 2015"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto 1

2 Sisällysluettelo 1 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Koordinaatioyksikkö Matkailualan tietopalvelut Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston historia OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan perusopinnot Matkailualan aineopinnot Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA Henkilökohtainen opintosuunnitelma Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Suoritusten arvostelu Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintojaksojen käytännöt Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksolta poisjääminen Kustannukset Kielitaitovaatimukset Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa

3 3.11 Harjoittelu Pro gradu -tuki Opiskelijan ohjaus Tiedottaminen OPETUSSUUNNITELMA Matkailualan perusopinnot ( ), op Matkailualan aineopinnot ( ) Syventävien opintojen tasoiset matkailualan opinnot ( ), 8 op Post graduate level (PhD) studies of tourism, ( ), 1 40 ECTS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA 1.1 Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Jäsenyliopistot toteuttavat matkailualan monitieteistä opetusta yhdessä ja yhteisin resurssein kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY toteuttaa myös jatkokoulutusta niille jäsenyliopistojen jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus käsittelee matkailua tai matkailuun liittyvää vapaaajan tutkimusta. Matkailualan verkostoyliopiston opetus ja matkailualan tutkimus luovat edellytyksiä ymmärtää matkailua ilmiönä sekä sen kasvavaa merkitystä ja vaikutusta talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 3

4 Matkailualan verkostoyliopiston opetus antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla tehtävästä matkailututkimuksesta ja tuo osaamista ja innovaatioita matkailuelinkeinoon sekä siihen läheisesti liittyviin sidosryhmiin. Aidosti monitieteinen toteutus on kansainvälisestikin innovatiivinen tapa kehittää yliopistojen tutkimusta ja opetusta. Matkailualan verkostoyliopiston tehtävänä on toteuttaa: Monitieteiset matkailualan perusopinnot verkko-opintoina (25 30 op) Matkailualan aineopinnot ja syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja monimuoto-opintoina Valtakunnallinen, monitieteinen matkailualan jatko-opetus Lisäksi Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan pääperiaatteisiin kuuluu: Kansainvälisesti arvostetun matkailututkimuksen edistäminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja kansalaisjärjestöjen kanssa Matkailualan verkostoyliopiston toimintatavat Matkailualan verkostoyliopisto noudattaa toiminnassaan monitieteisyyttä, opetuksen monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja opetuksen vuorovaikutusta elinkeinon ja sidosryhmien kanssa. 1) Monitieteisyys perustuu verkostotoimintaan, jossa opiskelijat ja opettajat edustavat laajasti eri oppiaineita. Matkailuilmiötä tarkastellaan eri tieteenalojen kuten historian- ja kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden, maantietieteen ja talous- sekä yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. 2) Opetuksen monimuotoisuus merkitsee erilaisten opetus- ja työmuotojen soveltamista opetuksessa. Perusopetus järjestetään verkko-opintoina. Aineopinnoissa ja syventävien opintojen tasoisilla opintojaksoilla verkko-opetusta tukee intensiivijaksoina toteutettavakontaktiopetus. Intensiivijaksot mahdollistavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen, vahvistavat opetuksen monitieteisyyttä ja rakentavat yhteyksiä elinkeinoelämään. 4

5 3) Kansainvälisyys toteutuu oppilasvaihdon kautta ja käyttämällä opettajina matkailualan ulkomaisia tutkijoita ja opettajia. Osa opetuksesta annetaan englanniksi, jotta jäsenyliopistojen kansainvälisille vaihto-opiskelijoille voidaan tarjota matkailualan opintojaksoja. 4) Vuorovaikutus matkailuelinkeinon ja sidosryhmien kanssa toteutuu harjoitustöiden, tapaustutkimusten ja projektien kautta sekä järjestämällä osia opetuksesta kiinteässä yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa tavalla, joka tuottaa hyötyä sekä opiskelijalle että elinkeinolle. Vuorovaikutuksen tavoitteena on antaa näkökulmia, valmiuksia ja kokemuksia, joiden avulla opiskelijat syventävät osaamistaan ja näkemystään matkailun yhteiskunnallisista vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista, matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä sekä verkosto- ja tiimityöskentelynä. Opetukseen sisältyy elinkeinoelämän puheenvuoroja, tutustumiskäyntejä, ohjelmapalvelujen testausta, harjoitustehtäviä ja tapaustutkimuksia. 1.2 Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Johtoryhmä Matkailualan verkostoyliopiston toimintojen kehittämisestä vastaa johtoryhmä. Jäsenyliopistot nimittävät edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmä tekee esitykset Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikössä toimivien henkilöiden valinnasta koordinaatioyliopiston hallinnolle, laatii opetussuunnitelman jäsenyliopistoille vahvistettavaksi, laatii strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Johtoryhmän sihteerinä toimii koordinaatioyksikön nimeämä henkilö. Laajaa sivuainetta suorittavat opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelija-edustajan ja hänelle varaedustajan. Johtoryhmä voi kutsua elinkeinon piiristä kotimaisia tai kansainvälisiä asiantuntijajäseniä. Johtoryhmä voi valita keskuudestaan valmistelevia toimikuntia. 5

6 Johtoryhmän jäsenet Aalto-yliopisto Hankepäällikkö Malla Paajanen, kauppakorkeakoulu HANKEN Svenska handelshögskolan Professori Peter Björk Helsingin yliopisto Professori Markku Löytönen, johtoryhmän puheenjohtaja (professori Markku Koskela) Itä-Suomen yliopisto Professori Raija Komppula (professori Tommi Laukkanen) Lapin yliopisto Yliopistonlehtori Outi Rantala (opintopäällikkö Mikko Vehkaperä) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Professori Sanna-Katriina Asikainen (professori Kaisu Puumalainen) Oulun yliopisto Professori Jarkko Saarinen Tampereen yliopisto Opintopäällikkö Kati Toikkanen (projektipäällikkö Mikko Manka) Turun yliopisto Yliopistonlehtori, FT Leila Koivunen (professori Heli Marjanen) Opiskelijaedustajat Varaedustaja: Katri Rosenberg, Tampereen yliopisto, historia (Opiskelijaedustajien valinta syksyllä 2014) Asiantuntijajäsen Toimitusjohtaja Kari Halonen, ToolBox-travel marketing & consulting Kunniajäsen Professori Jafar Jafari, University of Wisconsin, USA Founding Editor Annals of Tourism Research Universidade do Algarve, Portugal, Universitat de les Illes Balears, Spain 6

7 1.2.2 Jäsenyliopistojen yhteystiedekunnat Kussakin jäsenyliopistossa on yhteystiedekunta tai vastaava, joka vahvistaa matkailualan monitieteiset opinnot (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä jatkokoulutuksen) johtoryhmän esityksestä. Verkoston opetus on siten osa kunkin jäsenyliopiston omaa opetustarjontaa ja verkosto-opintoihin voi sisältyä myös verkostoyliopiston yksiköiden opetussuunnitelmissa jo olevia opintojaksoja. Opiskelijat voivat sisällyttää matkailualan opinnot yliopistotutkintoonsa ja vahvistaa näin ammatillista moniosaamistaan. 1.3 Koordinaatioyksikkö Matkailualan verkostoyliopiston hallinnollisena kotiyliopistona toimii Itä-Suomen yliopisto. Koordinaatioyksikkönä toimii ja jäsenyliopistoja palvelee Savonlinnassa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, joka kuuluu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen johtaja on samalla Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta tekee Matkailualan verkostoyliopistoa koskevat hallintopäätökset johtoryhmää kuultuaan. 1.4 Matkailualan tietopalvelut Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuskirjastossa on käytettävissä matkailualan kokoelma, joka sisältää noin 5000 kirjaa ja noin 30 lehteä. Kurssikirjallisuus on saatavilla Savonlinnan kampuskirjastosta ja osin myös muiden Matkailualan verkostoyliopistossa mukana olevien yliopistojen kirjastoista. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijat saavat Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksen, jonka avulla he voivat käyttää Itä-Suomen yliopiston tarjoamia etäpalveluja jäsenyliopistojen kirjastojen elektronisten aineistojen lisäksi. Savonlinnan kampuskirjastossa kurssi- ja muiden kirjojen laina-aika on neljä viikkoa, kun muualla kurssikirjojen laina-aika on yleensä kaksi viikkoa. Savonlinnan kampuskirjaston kokoelmia voi selata Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietokannassa Joskussa (http://josku.linneanet.fi), missä lainat voi myös uusia. Katso ohjeita tietopalvelujen käyttöön kotisivu/tietopalvelut. 7

8 1.5 Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä vahvistaa MAVY:n laatukäsikirjan. Koordinaatioyksikkö ylläpitää laatukäsikirjaa ja se on saatavilla MAVY:n kotisivulla kohdassa organisaatio/laatutyö. Opettajat ja johtoryhmä kokoontuvat vuosittain SUVI-seminaariin, jossa keskitytään opetuksen ja laadun kehittämiseen sekä laatujärjestelmään. MAVY:n toimintasuunnitelmassa määritellään kehittämisen painopistealueet palautteiden ja tulosten pohjalta. Arviointia kehitetään sekä itsearviointina että osana koordinaatioyliopiston ja jäsenyliopistojen opetuksen laatutyötä. Toiminnassa toteutetaan jatkuvaa laadunseurantaa Matkailualan verkostoyliopiston periaatteiden toteutumisesta, tulostavoitteiden saavuttamisesta, käytäntöjen toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Matkailualan verkostoyliopistossa suoritetut opintosuoritukset kirjautuvat sen yliopiston tiedekunnan hyväksi, jossa opiskelija opiskelee pääainettaan. Tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintopisteiden vuosikertymän ja verkostossa läsnä olevien opiskelijoiden määrällä sekä opiskelijoiden matkailua käsittelevien opinnäytteiden vuosittaisen määrän perusteella. Opiskelijoilta ja opettajilta pyydetään palautetta säännöllisesti. Opiskelijoiden sijoittumista työelämään seurataan neljän vuoden välein toistuvalla kyselyllä. MAVY:n kotisivuilta löytyy lisää tietoa työelämään siirtymisestä ja kyselyn tuloksista. 1.6 Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston kotisivun osoite on Opintotoimisto: Postiosoite (käyntiosoite): Matkailualan verkostoyliopisto Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 7), Savonlinna Henkilökunta: 8

9 Johtaja, professori Antti Honkanen, Amanuenssi Anne Loikkanen, (opintoasiat, neuvonta) Suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen, (verkostoyhteistyö) Osastosihteeri Arja Lappalainen, (taloushallinto ja laskutus) Facebook -ryhmä: Matkailualan verkostoyliopisto (alumnikunta, opiskelijat, opettajat, sidosryhmät) 1.7 Matkailualan verkostoyliopiston historia Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) perustuu kahdeksan yliopiston välillä allekirjoitettuun sopimukseen sekä sen liitteisiin ja päivityksiin. Matkailualan verkostoyliopiston perustajayliopistot olivat Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Nykyisten jäsenyliopistojen lisäksi MAVY:n jäsenyliopistoina ovat olleet myös Jyväskylän yliopisto, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Lukumäärällisesti laajimmillaan verkoston muodosti seitsemäntoista suomalaista yliopistoa. Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) sai alkunsa Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Itä-Savon yliopistosäätiön korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen kehittämisprojektista, Mikkelin läänin verkostoyliopistosta vuosina Koordinaatioyksikkö on toiminut alusta asti Joensuun yliopiston Savonlinnan laitoksilla. Matkailualan verkostoyliopiston perustutkintoon liitettävä opetus käynnistyi vuonna 1995 Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämishankkeena opetusministeriön ja Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoituksella. Rinnakkaisena hankkeena käynnistyi matkailuopetuksen ja -tutkimuksen tietopalvelun kehittäminen opetusministeriön ja Euroopan unionin aluekehitysrahoituksella. Tietopalvelun rahoitukseen osallistuivat myös Itä-Savon yliopistosäätiö ja Savonlinnan kaupunki Vuosina MAVY sai rahoituksensa opetusministeriöltä. Jäsenyliopistot ovat rahoittaneet Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan vuodesta 2010 alkaen. 9

10 2 OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta koordinaatioyksikön johtajalle. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja päättää opiskelijoiden valinnasta johtoryhmän esityksen perusteella ja myöntää opinto-oikeuden Matkailualan verkostoyliopiston järjestämiin matkailualan perus- ja aineopintoihin sekä syventävien- että jatko-opintojen tasoisiin opintoihin. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Valinnan tuloksen mukana hakijalle lähetetään muutoksenhakuosoitus, josta käy ilmi, miten ja missä määräajassa hakijan on toimittava pyytäessään oikaisua mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen. Muita kuin jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa Matkailualan verkostoyliopiston ulkopuolelta esimerkiksi kansainvälisten yhteistyösopimusten kautta tai tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla avoimen yliopiston kanssa. Hakuajoista tiedotetaan jäsenyliopistojen opintoneuvonnan kautta, jäsenyliopistojen opintooppaissa ja Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Hakulomakkeet (e-lomakkeina) ja - ohjeet ovat saatavilla MAVY:n kotisivuilla hakuaikana. 2.1 Matkailualan perusopinnot Perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintoihin (25 30 op) voidaan valita vuosittain 120 opiskelijaa. Hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti kesäkuun aikana. Opinnot alkavat syyskuussa. Perusopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset: Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija. 10

11 Opiskelijalla on vähintään yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) opinnot omassa yliopistossaan MAVY:n opintojen alkaessa tai avoimen väylän kautta yliopistoon valitulla opiskelijalla vähintään yhden lukukauden opinnot läsnä olevana perustutkintoopiskelijana. Opiskelija liittää MAVY:n opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina tai vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelijalla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä pääaineessaan vähintään perusopinnot (25 op) tai opiskelijalla on yhteensä yliopiston suoritettuja opintopisteitä vähintään 40 op, mikäli pääaine valitaan vasta ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Valituksi tulleen opiskelijan tulee lähettää opintosuoritusrekisterin ote MAVY:n toimistoon rekisteröintilomakkeen yhteydessä. Valintakriteerinä käytetään opintomenestystä. Johtoryhmä voi valintaesitystä tehdessään käyttää harkintaa, jolla turvataan riittävän laaja monitieteisyys ja yliopistojen edustavuus valittavassa opiskelijajoukossa. Harkintaa voidaan käyttää myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tutkinnon laajuuden perusteella, mikäli opiskelijalla on hakemuksensa liitteenä oman yliopiston opintoasianhallinnon puoltolausunto siitä, että MAVY:n opinnot voidaan liittää osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa. 2.2 Matkailualan aineopinnot Aine- ja syventävien tasoiset opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Useimpiin opintojaksoihin sisältyy kontaktiopetusta lyhyillä intensiivikursseilla, jotka toteutetaan Savonlinnassa tai eri jäsenyliopistoissa sekä matkailuyrityksissä ja matkakohteissa. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiivikursseille osallistumista. Opiskelijan tulee ennen matkailualan aineopintoihin hakeutumista selvittää omalta laitokseltaan tutkintoon liitettävän matkailualan sivuainekokonaisuuden laajuus. Opiskelija voi suorittaa aine-opinnoista myös 35 opintopistettä pienempiä, oman tutkinnon kannalta tavoitteellisia kokonaisuuksia, mikäli oma laitos hyväksyy opintojen liittämisen tutkintoon. 11

12 Mikäli opiskelija suorittaa aineopintoja 35 opintopistettä pienemmän määrän, opinnoista annettavaan selvitykseen kirjataan suoritetuksi matkailualan aineopintoja ei matkailualan aineopinnot. Opiskelija voi matkailualan aineopinto-oikeuden saatuaan suorittaa myös syventävien opintojen tasoisia matkailuopintoja, vaikka hän ei vielä omissa pääaineopinnoissaan olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. Aine-opintojen opinto-oikeus voi jatkua niin kauan, kun opiskelija on läsnä oleva pääaineopiskelija omassa yliopistossaan. Aineopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset Aineopintoihin voidaan valita 50 opiskelijaa vuosittain. Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot suorittaneet tai niitä suorittavat voivat aloittaa aineopinnot joustavasti joko kevättai syyslukukaudella; tällöin on oltava vähintään 15 op perusopinnoista suoritettuna. Varsinainen hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun ja aineopintojen opiskelijavalinnasta sekä hakuohjeista ilmoitetaan tarkemmin Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija Opiskelija liittää opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina, vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelija varmistaa opintojen laajuuden ja niiden liittämisen tutkintoon oman tiedekunnan /laitoksen opintoasiainhallinnosta. Opiskelija on suorittanut Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot (25 30 op) tai opiskelijalla on suoritettuna jonkin jäsenyliopiston toteuttamat matkailualan perusopinnot tai vastaavat tiedot. Hakijan tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot aikaisemmista opinnoista hakulomakkeen liitteiksi ja postittaa ne Savonlinnaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opiskelija suorittaa hakuaikana Matkailualan verkostoyliopiston perusopintokokonaisuutta, opintokokonaisuudesta tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna vähintään 15 op, jotta opiskelija voidaan ottaa huomioon aineopintojen opiskelijavalinnassa. Valinnassa voidaan käyttää harkintaa, joka perustuu eri jäsenyliopistojen, koulutusalojen ja oppiaineiden edustavuuteen valittavassa opiskelijajoukossa. Tarvittaessa valinta suoritetaan valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. 12

13 Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti. Hakijalle voidaan myöntää opinto-oikeus myös yksittäisille opintojaksoille, mikäli opiskelija liittää nämä tutkintoonsa. 2.3 Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Aineopintoja suorittavilla on oikeus suorittaa myös MAVY:n syventävien tasoisten opintojen opintojaksoja, vaikka opiskelija ei pääaineen opinnoissaan vielä olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. 2.4 Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Matkailualan verkostoyliopisto tukee jäsenyliopistoissa tapahtuvaa jatkokoulutusta järjestämällä matkailualan jatko-opetusta. Matkailualan verkostoylioston jatko-opintoja voivat hakeutua suorittamaan ne jäsenyliopistojen läsnä olevat jatko-opiskelijat, joiden tutkimus käsittelee matkailua ja joiden Matkailualan verkostoyliopistossa suorittamat opintojaksot hyväksytään omalla laitoksella osaksi jatko-opintoja. Matkailualan verkostoyliopiston johtaja myöntää oikeuden jatko-opintojen suorittamiseen. Oikeus voidaan myöntää opintojaksokohtaisesti tai jatko-opintokokonaisuutta koskien. Jatko-opiskelija voi suorittaa myös aine- ja syventävien opintojen opintojaksoja, mikäli oma laitos sallii niiden liittämisen osaksi jatko-opintoja. Jatko-opintoihin on jatkuva haku. MAVY:n opettajakunta ohjaa matkailualaa käsittelevien lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen tekoa ja muuta tohtorin tutkintoon liittyvää koulutusta matkailualan tutkijakouluna. Tutkimustoimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä matkailuelinkeinon ja matkailua tukevan muun toiminnan kanssa. 2.5 Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opiskelijan tulee toimittaa lukuvuosittain oman yliopistonsa antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista lukuvuositarroineen Matkailualan verkostoyliopiston 13

14 toimistoon ennen MAVY:n opintojen aloittamista. MAVY:n opintojaksoille voivat ilmoittautua vain omassa pääaineyliopistossa läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. MAVY:n opinnoissa tarvittavat Itä-Suomen yliopiston tunnukset ovat voimassa vain läsnäolonsa varmistaneilla opiskelijoilla (WebOodi, Moodle, sposti ja etäyhteydet kirjastoon). 2.6 Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ylläpitää Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaluetteloa ja rekisteröi opintosuoritukset Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin Oodiin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan ja tulostaa suoritusotteensa WebOodi -järjestelmästä. Opiskelija saa pyynnöstä virallisen suoritusotteen joko suomen- tai englanninkielisenä MAVY-toimistosta. Opiskelija liittää matkailualan opintonsa MAVY-toimistosta annettavalla selvityksellä ja opintosuoritusotteella omaan tutkintoonsa. Opintojen suoritusmerkinnät oman yliopiston opintorekisteriin tehdään pääsääntöisesti siinä tiedekunnassa, jossa opiskelija on pääaineopiskelijana. 2.7 Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Matkailualan verkostoyliopiston opintojaksoja on mahdollisuus korvata kansainvälisen vaihdon aikana ulkomaisessa yliopistossa suoritetuilla vastaavilla matkailualan opinnoilla. Korvaavuusmerkinnän antaa Matkailualan verkostoyliopiston johtaja kuultuaan tarvittaessa vastuuopettajaa. Amanuenssi valmistelee päätöksen opiskelijan liitteineen lähettämän korvaavuushakemuksen pohjalta. Hakemuslomake ja ohjeet ovat saatavilla kotisivulla. 2.8 Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen hyväksi lukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi luettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksi luettavat opinnot vastaavat täysin Matkailualan 14

15 verkostoyliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Korvaavuudesta päättää Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Opiskelijan tulee varmistaa omalta laitokseltaan, että mahdollisesti myönnettävä korvaus ei ole ristiriidassa oman yliopiston ja laitoksen linjausten ja säädösten kanssa. Korvaavuutta voivat hakea vain Matkailualan verkostoyliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. Korvaavuushakemuslomake on saatavilla kotisivulla. 2.9 Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen Perusopintokokonaisuuden tavoitteellinen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opintojaksojen viimeinen suorituspäivä on Mikäli opiskelija ei saa kaikkia perusopintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja valmiiksi määräaikaan mennessä, hänen tulee pyytää opintooikeuden jatkoa lähettämällä sähköpostitse suunnitelma puuttuvien opintojaksojen suorittamisesta. Aineopinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi, ja opinto-oikeutta voi tarvittaessa jatkaa joko opintojaksojen suorittamista tai opiskelijan pro gradu -tutkielman tekoa varten, jolloin opiskelija voi käyttää hyväkseen matkailualan julkaisuja. Opinto-oikeus voi säilyä voimassa senkin jälkeen, kun opiskelija on pyytänyt selvityksen aineopintokokonaisuuden liittämiseksi tutkintoon. Tässä tapauksessa asiasta tulee laittaa huomautus selvityspyynnön lisätietoihin. Opinto-oikeuden voimassa oloon tarvitaan opiskelijan oman yliopiston antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista. Jatko-opiskelijoiden tulee osoittaa läsnäolonsa omassa yliopistossaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon lukuvuosittain. 15

16 3 OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA 3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman laitoksensa ohjeistuksen mukaisesti ja sopii omalla laitoksellaan Matkailualan verkostoyliopiston opintojen liittämisestä tutkintoon ennen Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaksi hakemista. Myös mahdollisesta matkailualaa käsittelevästä pro gradu -työstä päättää aina opiskelijan oma laitos. Matkailualan verkostoyliopiston opintojen alkaessa opiskelija tarkentaa matkailualan opinnoille asettamiaan tavoitteita ja laatii aikataulun opintojen suorittamisesta Matkailualan verkostoyliopiston opetussuunnitelman ja aikataulujen pohjalta. 3.2 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Matkailualan verkostoyliopisto kehittää opintosuoritusten monimuotoisuutta. Suoritustapoja ovat muun muassa verkkokeskustelut, portfoliot, esseet, harjoitustyöt, raportit, opintopäiväkirjat, etätentit tai yliopistopaikkakunnilla järjestettävät tentit. Tentittävistä opintojaksoista on lukuvuoden aikana vähintään kaksi tenttikertaa. Lisäksi järjestetään kesäkuussa ja/tai elokuussa yksi tai kaksi rästitenttipäivää, jolloin opiskelija voi tenttiä opintojaksoja päättyvän lukuvuoden vaatimusten mukaisesti. Mikäli suoritus jää seuraavalle lukuvuodelle, tentti suoritetaan uuden lukuvuoden ko. opintojakson suoritusohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet ja aineistot tehtäviä varten opiskelijan tulee hankkia itse oppimisympäristöstä tai pyytämällä Matkailualan verkostoyliopiston toimistosta. MAVY:n opintohallinto toimii Itä-Suomen yliopiston ja sen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan suunnitteluasiakirjojen, säädösten ja hallintokäytäntöjen mukaisesti. Matkailualan verkostoyliopiston opettajan tulee antaa arvostelu suoritusmerkintää varten kolmen viikon kuluessa tentistä tai suorituksen määräajasta. Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna määräaikana. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta eikä

17 Suoritus- ja tenttipäivät ilmoitetaan opintojaksojen tiedoissa WebOodissa, jonne tenttipaikat ja -ajat täsmennetään viisi päivää ennen tenttiä. Rästitenttien järjestelyistä ilmoitetaan lisäksi erikseen toukokuussa. Ylipistopaikkakunnilla järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä ja etätentteihin viikkoa ennen tenttiä. Esseet ja muut suoritustavoissa mainitut tehtävät tulee palauttaa annettuihin määräpäiviin mennessä Moodle-ympäristöön. 3.3 Suoritusten arvostelu Kuulustelut arvostellaan arviointiasteikolla 0 5, ( 1 = välttävä, 5 = erinomainen), asteikko vastaa ECTS arviointiasteikkoa. Sen rinnalla voidaan käyttää hylätty/hyväksytty-arviointia. Opintojakson hyväksyttävä merkintä edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % asetetuista tavoitteista (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opiskelija voi tarkistaa omat suorituksensa Itä-Suomen yliopiston WebOodista. Opettajan tulee arvostella tentti tai muu suoritus kolmen viikon kuluessa. 3.4 Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on suoritusten arvostelun tapaan 0 5. Arvosana määräytyy opintojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti: 5 = erinomainen ( ) 4 = kiitettävä ( ) 3 = hyvä ( ) 2 = tyydyttävä ( ) 1 = välttävä ( ) Opintokokonaisuuksien arvostelussa ei huomioida HYV -merkinnällä suoritettuja opintoja. 17

18 3.5 Opintojaksojen käytännöt Matkailualan verkostoyliopiston kotisivu, toimii sähköisenä opintotoimistona. Opintojaksoille voivat ilmoittautua vain MAVY:n opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. Lukuvuoden opetuksen aikataulu julkaistaan kotisivulla lukuvuoden alkaessa. Perusopinnot (25 30 op) toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintojen verkko-opiskelun tueksi järjestetään vähintään yksi aloitusseminaari. Aine-, syventäviin ja jatko-opintoihin sisältyvät kontaktiopetuksen intensiivijaksot (2 3 vuorokautta) pidetään joko Savonlinnassa tai muilla yliopistopaikkakunnilla, matkailukohteissa tai matkailuyrityksissä. Monimuoto-opintoina toteutettavien opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiiviopetukseen osallistumista. 3.6 Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä. Oppimisympäristönä toimii Itä-Suomen yliopiston Moodle. Tunnusten käyttöönotto ohjeistetaan uusille opiskelijoille sähköpostitse ja MAVY:n kotisivulla. Kunkin opintojakson Moodlekurssin avain lähetetään ilmoittautuneille ko. jakson verkkokurssin avautuessa. Moodlekurssilla annetaan opintojakson tarkempi sisältö ja suoritusohjeet. 3.7 Opintojaksolta poisjääminen Opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opintojaksolle osallistumista ei ole peruttu sähköpostitse ilmoittautumisajan päättyessä, tämän jälkeen osallistumisensa peruneilta tai ilmoittamatta opintojaksolta poisjääneiltä MAVY:lla on oikeus periä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluvarauksista aiheutuvat kustannukset. Poikkeuksena on sairaustapaus, jolloin tulee toimittaa lääkärintodistus MAVY-toimistoon. 18

19 3.8 Kustannukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus on jäsenyliopistojen tutkinto-opetusta ja opiskelijalle maksutonta. Intensiivijaksojen yhteydessä Matkailualan verkostoyliopisto järjestää tarvittaessa majoituksen (2 hh). Opiskelijan omavastuu majoituksesta on euroa/vrk (sisältää aamiaisen). Opiskelijat vastaavat itse matkakustannuksista intensiivijakson paikkakunnalle. Ruokailut järjestetään opiskelijahintaan noin 3 euroa/ateria. Ulkomaille suuntautuvista opintomatkoista annetaan erilliset ohjeet. 3.9 Kielitaitovaatimukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus annetaan pääasiassa suomeksi. Oppimistehtäviin ja tentteihin voi vastata myös ruotsiksi. Osa oppimateriaalista on englanniksi. Aineopintojen valinnaiseen opintojakson Matkailun erikoisteema (6 op) kursseista kolmen kieli on englanti. Samoin jatkokoulutuksen opetusta toteutetaan englanniksi Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa Opiskelijoiden on toivottavaa edistää kansainvälisyysvalmiuksiaan myös matkailualaan liittyen. Matkailualan verkostoyliopiston kansainvälinen opiskelijavaihto järjestyy jäsenyliopistojen omien vaihtojärjestelmien kautta. Aineopintoihin sisältyvän valinnaisen Työharjoittelu -opintojakson voi suorittaa myös ulkomailla. Opetuksen kansainvälisyyden vahvistamiseksi aineopintojen valinnaisen opintojakson Matkailun erikoisteeman englanninkielisille kursseille voidaan ottaa erillisopinto-oikeudella jäsenyliopistojen kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Jatkokoulutuksen opetus toteutetaan pääosin englanniksi. Matkailualan verkostoyliopisto kokoaa tietoa ulkomaisista matkailualan yliopisto-ohjelmista ja edistää opiskelijoidensa vaihtoa ja tutkimusyhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa. MAVY kutsuu ulkomaisia opettajia luennoimaan ja tukee omien opettajiensa kansainvälisiä suhteita. Vuosittain pyritään toteuttamaan ulkomailla yksi tai kaksi pääasiassa aine- tai syventävien opintojen jaksoa yhteistyössä muiden korkeakoulujen tai yhteistyökumppaneiden 19

20 kanssa. Matkailualan verkostoyliopisto osallistuu sekä opetuksen että tutkimuksen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. MAVY:n tehtävänä on myös edistää opettajiensa matkailututkimuksen ja -opetuksen kansainvälisiä kontakteja. Matkailualan verkostoyliopisto toimii aktiivisesti The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) -järjestössä: MAVY on Itä-Suomen yliopiston kautta järjestön Patron Member. MAVY:n jäsenyliopistojen tutkijat ja opettajat voivat osallistua ATLAS -konferensseihin jäseneduilla Harjoittelu MAVY:n aineopinnoissa on mahdollisuus suorittaa Työharjoittelu (6 p), jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammatilliseen tehtäväalueeseen. Harjoittelussa on keskeistä koulutuksessa opitun teorian ja käytännön työelämän yhteyksien näkeminen sekä opittujen tietojen soveltaminen. Harjoittelun on oltava luonteeltaan opintokokonaisuuteen liittyvää, joten harjoittelu, joka on suoritettu ennen aineopinto-oikeuden saamista Matkailualan verkostoyliopistoon, ei tule kysymykseen Pro gradu -tuki Matkailualan verkostoyliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni Matkailualan verkostoyliopiston opiskelija saa omalta professoriltaan/laitokseltaan mahdollisuuden laatia pääaineensa pro gradu -tutkielma matkailua käsittelevästä aiheesta. Opiskelija valmistuu siten omasta yliopistostaan matkailuun suuntautuneena filosofian, kauppatieteiden, maatalous-metsätieteiden tai yhteiskuntatieteiden jne. maisterina pääaineessaan. Matkailualan verkostoyliopistossa pro gradu -yhdyshenkilönä toimii professori Antti Honkanen, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijoita graduasioissa Matkailualan verkostoyliopisto tukee matkailua käsittelevien pro gradu -töiden ohjausta antamalla tutkimukselle ohjaajan MAVY:n opettajakunnasta, mikäli opiskelija ja varsinainen ohjaaja katsovat sen aiheelliseksi. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta kaksi tuntia pro gradu -työhön verkostoyliopiston piirissä toimivilta 20

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot