OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2014 2015"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto 1

2 Sisällysluettelo 1 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Koordinaatioyksikkö Matkailualan tietopalvelut Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston historia OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan perusopinnot Matkailualan aineopinnot Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA Henkilökohtainen opintosuunnitelma Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Suoritusten arvostelu Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintojaksojen käytännöt Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksolta poisjääminen Kustannukset Kielitaitovaatimukset Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa

3 3.11 Harjoittelu Pro gradu -tuki Opiskelijan ohjaus Tiedottaminen OPETUSSUUNNITELMA Matkailualan perusopinnot ( ), op Matkailualan aineopinnot ( ) Syventävien opintojen tasoiset matkailualan opinnot ( ), 8 op Post graduate level (PhD) studies of tourism, ( ), 1 40 ECTS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA 1.1 Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Jäsenyliopistot toteuttavat matkailualan monitieteistä opetusta yhdessä ja yhteisin resurssein kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY toteuttaa myös jatkokoulutusta niille jäsenyliopistojen jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus käsittelee matkailua tai matkailuun liittyvää vapaaajan tutkimusta. Matkailualan verkostoyliopiston opetus ja matkailualan tutkimus luovat edellytyksiä ymmärtää matkailua ilmiönä sekä sen kasvavaa merkitystä ja vaikutusta talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 3

4 Matkailualan verkostoyliopiston opetus antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla tehtävästä matkailututkimuksesta ja tuo osaamista ja innovaatioita matkailuelinkeinoon sekä siihen läheisesti liittyviin sidosryhmiin. Aidosti monitieteinen toteutus on kansainvälisestikin innovatiivinen tapa kehittää yliopistojen tutkimusta ja opetusta. Matkailualan verkostoyliopiston tehtävänä on toteuttaa: Monitieteiset matkailualan perusopinnot verkko-opintoina (25 30 op) Matkailualan aineopinnot ja syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja monimuoto-opintoina Valtakunnallinen, monitieteinen matkailualan jatko-opetus Lisäksi Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan pääperiaatteisiin kuuluu: Kansainvälisesti arvostetun matkailututkimuksen edistäminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja kansalaisjärjestöjen kanssa Matkailualan verkostoyliopiston toimintatavat Matkailualan verkostoyliopisto noudattaa toiminnassaan monitieteisyyttä, opetuksen monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja opetuksen vuorovaikutusta elinkeinon ja sidosryhmien kanssa. 1) Monitieteisyys perustuu verkostotoimintaan, jossa opiskelijat ja opettajat edustavat laajasti eri oppiaineita. Matkailuilmiötä tarkastellaan eri tieteenalojen kuten historian- ja kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden, maantietieteen ja talous- sekä yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. 2) Opetuksen monimuotoisuus merkitsee erilaisten opetus- ja työmuotojen soveltamista opetuksessa. Perusopetus järjestetään verkko-opintoina. Aineopinnoissa ja syventävien opintojen tasoisilla opintojaksoilla verkko-opetusta tukee intensiivijaksoina toteutettavakontaktiopetus. Intensiivijaksot mahdollistavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen, vahvistavat opetuksen monitieteisyyttä ja rakentavat yhteyksiä elinkeinoelämään. 4

5 3) Kansainvälisyys toteutuu oppilasvaihdon kautta ja käyttämällä opettajina matkailualan ulkomaisia tutkijoita ja opettajia. Osa opetuksesta annetaan englanniksi, jotta jäsenyliopistojen kansainvälisille vaihto-opiskelijoille voidaan tarjota matkailualan opintojaksoja. 4) Vuorovaikutus matkailuelinkeinon ja sidosryhmien kanssa toteutuu harjoitustöiden, tapaustutkimusten ja projektien kautta sekä järjestämällä osia opetuksesta kiinteässä yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa tavalla, joka tuottaa hyötyä sekä opiskelijalle että elinkeinolle. Vuorovaikutuksen tavoitteena on antaa näkökulmia, valmiuksia ja kokemuksia, joiden avulla opiskelijat syventävät osaamistaan ja näkemystään matkailun yhteiskunnallisista vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista, matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä sekä verkosto- ja tiimityöskentelynä. Opetukseen sisältyy elinkeinoelämän puheenvuoroja, tutustumiskäyntejä, ohjelmapalvelujen testausta, harjoitustehtäviä ja tapaustutkimuksia. 1.2 Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Johtoryhmä Matkailualan verkostoyliopiston toimintojen kehittämisestä vastaa johtoryhmä. Jäsenyliopistot nimittävät edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmä tekee esitykset Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikössä toimivien henkilöiden valinnasta koordinaatioyliopiston hallinnolle, laatii opetussuunnitelman jäsenyliopistoille vahvistettavaksi, laatii strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Johtoryhmän sihteerinä toimii koordinaatioyksikön nimeämä henkilö. Laajaa sivuainetta suorittavat opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelija-edustajan ja hänelle varaedustajan. Johtoryhmä voi kutsua elinkeinon piiristä kotimaisia tai kansainvälisiä asiantuntijajäseniä. Johtoryhmä voi valita keskuudestaan valmistelevia toimikuntia. 5

6 Johtoryhmän jäsenet Aalto-yliopisto Hankepäällikkö Malla Paajanen, kauppakorkeakoulu HANKEN Svenska handelshögskolan Professori Peter Björk Helsingin yliopisto Professori Markku Löytönen, johtoryhmän puheenjohtaja (professori Markku Koskela) Itä-Suomen yliopisto Professori Raija Komppula (professori Tommi Laukkanen) Lapin yliopisto Yliopistonlehtori Outi Rantala (opintopäällikkö Mikko Vehkaperä) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Professori Sanna-Katriina Asikainen (professori Kaisu Puumalainen) Oulun yliopisto Professori Jarkko Saarinen Tampereen yliopisto Opintopäällikkö Kati Toikkanen (projektipäällikkö Mikko Manka) Turun yliopisto Yliopistonlehtori, FT Leila Koivunen (professori Heli Marjanen) Opiskelijaedustajat Varaedustaja: Katri Rosenberg, Tampereen yliopisto, historia (Opiskelijaedustajien valinta syksyllä 2014) Asiantuntijajäsen Toimitusjohtaja Kari Halonen, ToolBox-travel marketing & consulting Kunniajäsen Professori Jafar Jafari, University of Wisconsin, USA Founding Editor Annals of Tourism Research Universidade do Algarve, Portugal, Universitat de les Illes Balears, Spain 6

7 1.2.2 Jäsenyliopistojen yhteystiedekunnat Kussakin jäsenyliopistossa on yhteystiedekunta tai vastaava, joka vahvistaa matkailualan monitieteiset opinnot (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä jatkokoulutuksen) johtoryhmän esityksestä. Verkoston opetus on siten osa kunkin jäsenyliopiston omaa opetustarjontaa ja verkosto-opintoihin voi sisältyä myös verkostoyliopiston yksiköiden opetussuunnitelmissa jo olevia opintojaksoja. Opiskelijat voivat sisällyttää matkailualan opinnot yliopistotutkintoonsa ja vahvistaa näin ammatillista moniosaamistaan. 1.3 Koordinaatioyksikkö Matkailualan verkostoyliopiston hallinnollisena kotiyliopistona toimii Itä-Suomen yliopisto. Koordinaatioyksikkönä toimii ja jäsenyliopistoja palvelee Savonlinnassa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, joka kuuluu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen johtaja on samalla Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta tekee Matkailualan verkostoyliopistoa koskevat hallintopäätökset johtoryhmää kuultuaan. 1.4 Matkailualan tietopalvelut Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuskirjastossa on käytettävissä matkailualan kokoelma, joka sisältää noin 5000 kirjaa ja noin 30 lehteä. Kurssikirjallisuus on saatavilla Savonlinnan kampuskirjastosta ja osin myös muiden Matkailualan verkostoyliopistossa mukana olevien yliopistojen kirjastoista. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijat saavat Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksen, jonka avulla he voivat käyttää Itä-Suomen yliopiston tarjoamia etäpalveluja jäsenyliopistojen kirjastojen elektronisten aineistojen lisäksi. Savonlinnan kampuskirjastossa kurssi- ja muiden kirjojen laina-aika on neljä viikkoa, kun muualla kurssikirjojen laina-aika on yleensä kaksi viikkoa. Savonlinnan kampuskirjaston kokoelmia voi selata Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietokannassa Joskussa (http://josku.linneanet.fi), missä lainat voi myös uusia. Katso ohjeita tietopalvelujen käyttöön kotisivu/tietopalvelut. 7

8 1.5 Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä vahvistaa MAVY:n laatukäsikirjan. Koordinaatioyksikkö ylläpitää laatukäsikirjaa ja se on saatavilla MAVY:n kotisivulla kohdassa organisaatio/laatutyö. Opettajat ja johtoryhmä kokoontuvat vuosittain SUVI-seminaariin, jossa keskitytään opetuksen ja laadun kehittämiseen sekä laatujärjestelmään. MAVY:n toimintasuunnitelmassa määritellään kehittämisen painopistealueet palautteiden ja tulosten pohjalta. Arviointia kehitetään sekä itsearviointina että osana koordinaatioyliopiston ja jäsenyliopistojen opetuksen laatutyötä. Toiminnassa toteutetaan jatkuvaa laadunseurantaa Matkailualan verkostoyliopiston periaatteiden toteutumisesta, tulostavoitteiden saavuttamisesta, käytäntöjen toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Matkailualan verkostoyliopistossa suoritetut opintosuoritukset kirjautuvat sen yliopiston tiedekunnan hyväksi, jossa opiskelija opiskelee pääainettaan. Tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintopisteiden vuosikertymän ja verkostossa läsnä olevien opiskelijoiden määrällä sekä opiskelijoiden matkailua käsittelevien opinnäytteiden vuosittaisen määrän perusteella. Opiskelijoilta ja opettajilta pyydetään palautetta säännöllisesti. Opiskelijoiden sijoittumista työelämään seurataan neljän vuoden välein toistuvalla kyselyllä. MAVY:n kotisivuilta löytyy lisää tietoa työelämään siirtymisestä ja kyselyn tuloksista. 1.6 Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston kotisivun osoite on Opintotoimisto: Postiosoite (käyntiosoite): Matkailualan verkostoyliopisto Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 7), Savonlinna Henkilökunta: 8

9 Johtaja, professori Antti Honkanen, Amanuenssi Anne Loikkanen, (opintoasiat, neuvonta) Suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen, (verkostoyhteistyö) Osastosihteeri Arja Lappalainen, (taloushallinto ja laskutus) Facebook -ryhmä: Matkailualan verkostoyliopisto (alumnikunta, opiskelijat, opettajat, sidosryhmät) 1.7 Matkailualan verkostoyliopiston historia Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) perustuu kahdeksan yliopiston välillä allekirjoitettuun sopimukseen sekä sen liitteisiin ja päivityksiin. Matkailualan verkostoyliopiston perustajayliopistot olivat Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Nykyisten jäsenyliopistojen lisäksi MAVY:n jäsenyliopistoina ovat olleet myös Jyväskylän yliopisto, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Lukumäärällisesti laajimmillaan verkoston muodosti seitsemäntoista suomalaista yliopistoa. Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) sai alkunsa Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Itä-Savon yliopistosäätiön korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen kehittämisprojektista, Mikkelin läänin verkostoyliopistosta vuosina Koordinaatioyksikkö on toiminut alusta asti Joensuun yliopiston Savonlinnan laitoksilla. Matkailualan verkostoyliopiston perustutkintoon liitettävä opetus käynnistyi vuonna 1995 Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämishankkeena opetusministeriön ja Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoituksella. Rinnakkaisena hankkeena käynnistyi matkailuopetuksen ja -tutkimuksen tietopalvelun kehittäminen opetusministeriön ja Euroopan unionin aluekehitysrahoituksella. Tietopalvelun rahoitukseen osallistuivat myös Itä-Savon yliopistosäätiö ja Savonlinnan kaupunki Vuosina MAVY sai rahoituksensa opetusministeriöltä. Jäsenyliopistot ovat rahoittaneet Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan vuodesta 2010 alkaen. 9

10 2 OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta koordinaatioyksikön johtajalle. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja päättää opiskelijoiden valinnasta johtoryhmän esityksen perusteella ja myöntää opinto-oikeuden Matkailualan verkostoyliopiston järjestämiin matkailualan perus- ja aineopintoihin sekä syventävien- että jatko-opintojen tasoisiin opintoihin. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Valinnan tuloksen mukana hakijalle lähetetään muutoksenhakuosoitus, josta käy ilmi, miten ja missä määräajassa hakijan on toimittava pyytäessään oikaisua mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen. Muita kuin jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa Matkailualan verkostoyliopiston ulkopuolelta esimerkiksi kansainvälisten yhteistyösopimusten kautta tai tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla avoimen yliopiston kanssa. Hakuajoista tiedotetaan jäsenyliopistojen opintoneuvonnan kautta, jäsenyliopistojen opintooppaissa ja Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Hakulomakkeet (e-lomakkeina) ja - ohjeet ovat saatavilla MAVY:n kotisivuilla hakuaikana. 2.1 Matkailualan perusopinnot Perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintoihin (25 30 op) voidaan valita vuosittain 120 opiskelijaa. Hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti kesäkuun aikana. Opinnot alkavat syyskuussa. Perusopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset: Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija. 10

11 Opiskelijalla on vähintään yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) opinnot omassa yliopistossaan MAVY:n opintojen alkaessa tai avoimen väylän kautta yliopistoon valitulla opiskelijalla vähintään yhden lukukauden opinnot läsnä olevana perustutkintoopiskelijana. Opiskelija liittää MAVY:n opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina tai vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelijalla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä pääaineessaan vähintään perusopinnot (25 op) tai opiskelijalla on yhteensä yliopiston suoritettuja opintopisteitä vähintään 40 op, mikäli pääaine valitaan vasta ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Valituksi tulleen opiskelijan tulee lähettää opintosuoritusrekisterin ote MAVY:n toimistoon rekisteröintilomakkeen yhteydessä. Valintakriteerinä käytetään opintomenestystä. Johtoryhmä voi valintaesitystä tehdessään käyttää harkintaa, jolla turvataan riittävän laaja monitieteisyys ja yliopistojen edustavuus valittavassa opiskelijajoukossa. Harkintaa voidaan käyttää myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tutkinnon laajuuden perusteella, mikäli opiskelijalla on hakemuksensa liitteenä oman yliopiston opintoasianhallinnon puoltolausunto siitä, että MAVY:n opinnot voidaan liittää osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa. 2.2 Matkailualan aineopinnot Aine- ja syventävien tasoiset opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Useimpiin opintojaksoihin sisältyy kontaktiopetusta lyhyillä intensiivikursseilla, jotka toteutetaan Savonlinnassa tai eri jäsenyliopistoissa sekä matkailuyrityksissä ja matkakohteissa. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiivikursseille osallistumista. Opiskelijan tulee ennen matkailualan aineopintoihin hakeutumista selvittää omalta laitokseltaan tutkintoon liitettävän matkailualan sivuainekokonaisuuden laajuus. Opiskelija voi suorittaa aine-opinnoista myös 35 opintopistettä pienempiä, oman tutkinnon kannalta tavoitteellisia kokonaisuuksia, mikäli oma laitos hyväksyy opintojen liittämisen tutkintoon. 11

12 Mikäli opiskelija suorittaa aineopintoja 35 opintopistettä pienemmän määrän, opinnoista annettavaan selvitykseen kirjataan suoritetuksi matkailualan aineopintoja ei matkailualan aineopinnot. Opiskelija voi matkailualan aineopinto-oikeuden saatuaan suorittaa myös syventävien opintojen tasoisia matkailuopintoja, vaikka hän ei vielä omissa pääaineopinnoissaan olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. Aine-opintojen opinto-oikeus voi jatkua niin kauan, kun opiskelija on läsnä oleva pääaineopiskelija omassa yliopistossaan. Aineopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset Aineopintoihin voidaan valita 50 opiskelijaa vuosittain. Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot suorittaneet tai niitä suorittavat voivat aloittaa aineopinnot joustavasti joko kevättai syyslukukaudella; tällöin on oltava vähintään 15 op perusopinnoista suoritettuna. Varsinainen hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun ja aineopintojen opiskelijavalinnasta sekä hakuohjeista ilmoitetaan tarkemmin Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija Opiskelija liittää opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina, vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelija varmistaa opintojen laajuuden ja niiden liittämisen tutkintoon oman tiedekunnan /laitoksen opintoasiainhallinnosta. Opiskelija on suorittanut Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot (25 30 op) tai opiskelijalla on suoritettuna jonkin jäsenyliopiston toteuttamat matkailualan perusopinnot tai vastaavat tiedot. Hakijan tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot aikaisemmista opinnoista hakulomakkeen liitteiksi ja postittaa ne Savonlinnaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opiskelija suorittaa hakuaikana Matkailualan verkostoyliopiston perusopintokokonaisuutta, opintokokonaisuudesta tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna vähintään 15 op, jotta opiskelija voidaan ottaa huomioon aineopintojen opiskelijavalinnassa. Valinnassa voidaan käyttää harkintaa, joka perustuu eri jäsenyliopistojen, koulutusalojen ja oppiaineiden edustavuuteen valittavassa opiskelijajoukossa. Tarvittaessa valinta suoritetaan valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. 12

13 Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti. Hakijalle voidaan myöntää opinto-oikeus myös yksittäisille opintojaksoille, mikäli opiskelija liittää nämä tutkintoonsa. 2.3 Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Aineopintoja suorittavilla on oikeus suorittaa myös MAVY:n syventävien tasoisten opintojen opintojaksoja, vaikka opiskelija ei pääaineen opinnoissaan vielä olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. 2.4 Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Matkailualan verkostoyliopisto tukee jäsenyliopistoissa tapahtuvaa jatkokoulutusta järjestämällä matkailualan jatko-opetusta. Matkailualan verkostoylioston jatko-opintoja voivat hakeutua suorittamaan ne jäsenyliopistojen läsnä olevat jatko-opiskelijat, joiden tutkimus käsittelee matkailua ja joiden Matkailualan verkostoyliopistossa suorittamat opintojaksot hyväksytään omalla laitoksella osaksi jatko-opintoja. Matkailualan verkostoyliopiston johtaja myöntää oikeuden jatko-opintojen suorittamiseen. Oikeus voidaan myöntää opintojaksokohtaisesti tai jatko-opintokokonaisuutta koskien. Jatko-opiskelija voi suorittaa myös aine- ja syventävien opintojen opintojaksoja, mikäli oma laitos sallii niiden liittämisen osaksi jatko-opintoja. Jatko-opintoihin on jatkuva haku. MAVY:n opettajakunta ohjaa matkailualaa käsittelevien lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen tekoa ja muuta tohtorin tutkintoon liittyvää koulutusta matkailualan tutkijakouluna. Tutkimustoimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä matkailuelinkeinon ja matkailua tukevan muun toiminnan kanssa. 2.5 Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opiskelijan tulee toimittaa lukuvuosittain oman yliopistonsa antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista lukuvuositarroineen Matkailualan verkostoyliopiston 13

14 toimistoon ennen MAVY:n opintojen aloittamista. MAVY:n opintojaksoille voivat ilmoittautua vain omassa pääaineyliopistossa läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. MAVY:n opinnoissa tarvittavat Itä-Suomen yliopiston tunnukset ovat voimassa vain läsnäolonsa varmistaneilla opiskelijoilla (WebOodi, Moodle, sposti ja etäyhteydet kirjastoon). 2.6 Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ylläpitää Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaluetteloa ja rekisteröi opintosuoritukset Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin Oodiin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan ja tulostaa suoritusotteensa WebOodi -järjestelmästä. Opiskelija saa pyynnöstä virallisen suoritusotteen joko suomen- tai englanninkielisenä MAVY-toimistosta. Opiskelija liittää matkailualan opintonsa MAVY-toimistosta annettavalla selvityksellä ja opintosuoritusotteella omaan tutkintoonsa. Opintojen suoritusmerkinnät oman yliopiston opintorekisteriin tehdään pääsääntöisesti siinä tiedekunnassa, jossa opiskelija on pääaineopiskelijana. 2.7 Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Matkailualan verkostoyliopiston opintojaksoja on mahdollisuus korvata kansainvälisen vaihdon aikana ulkomaisessa yliopistossa suoritetuilla vastaavilla matkailualan opinnoilla. Korvaavuusmerkinnän antaa Matkailualan verkostoyliopiston johtaja kuultuaan tarvittaessa vastuuopettajaa. Amanuenssi valmistelee päätöksen opiskelijan liitteineen lähettämän korvaavuushakemuksen pohjalta. Hakemuslomake ja ohjeet ovat saatavilla kotisivulla. 2.8 Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen hyväksi lukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi luettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksi luettavat opinnot vastaavat täysin Matkailualan 14

15 verkostoyliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Korvaavuudesta päättää Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Opiskelijan tulee varmistaa omalta laitokseltaan, että mahdollisesti myönnettävä korvaus ei ole ristiriidassa oman yliopiston ja laitoksen linjausten ja säädösten kanssa. Korvaavuutta voivat hakea vain Matkailualan verkostoyliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. Korvaavuushakemuslomake on saatavilla kotisivulla. 2.9 Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen Perusopintokokonaisuuden tavoitteellinen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opintojaksojen viimeinen suorituspäivä on Mikäli opiskelija ei saa kaikkia perusopintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja valmiiksi määräaikaan mennessä, hänen tulee pyytää opintooikeuden jatkoa lähettämällä sähköpostitse suunnitelma puuttuvien opintojaksojen suorittamisesta. Aineopinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi, ja opinto-oikeutta voi tarvittaessa jatkaa joko opintojaksojen suorittamista tai opiskelijan pro gradu -tutkielman tekoa varten, jolloin opiskelija voi käyttää hyväkseen matkailualan julkaisuja. Opinto-oikeus voi säilyä voimassa senkin jälkeen, kun opiskelija on pyytänyt selvityksen aineopintokokonaisuuden liittämiseksi tutkintoon. Tässä tapauksessa asiasta tulee laittaa huomautus selvityspyynnön lisätietoihin. Opinto-oikeuden voimassa oloon tarvitaan opiskelijan oman yliopiston antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista. Jatko-opiskelijoiden tulee osoittaa läsnäolonsa omassa yliopistossaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon lukuvuosittain. 15

16 3 OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA 3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman laitoksensa ohjeistuksen mukaisesti ja sopii omalla laitoksellaan Matkailualan verkostoyliopiston opintojen liittämisestä tutkintoon ennen Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaksi hakemista. Myös mahdollisesta matkailualaa käsittelevästä pro gradu -työstä päättää aina opiskelijan oma laitos. Matkailualan verkostoyliopiston opintojen alkaessa opiskelija tarkentaa matkailualan opinnoille asettamiaan tavoitteita ja laatii aikataulun opintojen suorittamisesta Matkailualan verkostoyliopiston opetussuunnitelman ja aikataulujen pohjalta. 3.2 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Matkailualan verkostoyliopisto kehittää opintosuoritusten monimuotoisuutta. Suoritustapoja ovat muun muassa verkkokeskustelut, portfoliot, esseet, harjoitustyöt, raportit, opintopäiväkirjat, etätentit tai yliopistopaikkakunnilla järjestettävät tentit. Tentittävistä opintojaksoista on lukuvuoden aikana vähintään kaksi tenttikertaa. Lisäksi järjestetään kesäkuussa ja/tai elokuussa yksi tai kaksi rästitenttipäivää, jolloin opiskelija voi tenttiä opintojaksoja päättyvän lukuvuoden vaatimusten mukaisesti. Mikäli suoritus jää seuraavalle lukuvuodelle, tentti suoritetaan uuden lukuvuoden ko. opintojakson suoritusohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet ja aineistot tehtäviä varten opiskelijan tulee hankkia itse oppimisympäristöstä tai pyytämällä Matkailualan verkostoyliopiston toimistosta. MAVY:n opintohallinto toimii Itä-Suomen yliopiston ja sen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan suunnitteluasiakirjojen, säädösten ja hallintokäytäntöjen mukaisesti. Matkailualan verkostoyliopiston opettajan tulee antaa arvostelu suoritusmerkintää varten kolmen viikon kuluessa tentistä tai suorituksen määräajasta. Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna määräaikana. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta eikä

17 Suoritus- ja tenttipäivät ilmoitetaan opintojaksojen tiedoissa WebOodissa, jonne tenttipaikat ja -ajat täsmennetään viisi päivää ennen tenttiä. Rästitenttien järjestelyistä ilmoitetaan lisäksi erikseen toukokuussa. Ylipistopaikkakunnilla järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä ja etätentteihin viikkoa ennen tenttiä. Esseet ja muut suoritustavoissa mainitut tehtävät tulee palauttaa annettuihin määräpäiviin mennessä Moodle-ympäristöön. 3.3 Suoritusten arvostelu Kuulustelut arvostellaan arviointiasteikolla 0 5, ( 1 = välttävä, 5 = erinomainen), asteikko vastaa ECTS arviointiasteikkoa. Sen rinnalla voidaan käyttää hylätty/hyväksytty-arviointia. Opintojakson hyväksyttävä merkintä edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % asetetuista tavoitteista (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opiskelija voi tarkistaa omat suorituksensa Itä-Suomen yliopiston WebOodista. Opettajan tulee arvostella tentti tai muu suoritus kolmen viikon kuluessa. 3.4 Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on suoritusten arvostelun tapaan 0 5. Arvosana määräytyy opintojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti: 5 = erinomainen ( ) 4 = kiitettävä ( ) 3 = hyvä ( ) 2 = tyydyttävä ( ) 1 = välttävä ( ) Opintokokonaisuuksien arvostelussa ei huomioida HYV -merkinnällä suoritettuja opintoja. 17

18 3.5 Opintojaksojen käytännöt Matkailualan verkostoyliopiston kotisivu, toimii sähköisenä opintotoimistona. Opintojaksoille voivat ilmoittautua vain MAVY:n opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. Lukuvuoden opetuksen aikataulu julkaistaan kotisivulla lukuvuoden alkaessa. Perusopinnot (25 30 op) toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintojen verkko-opiskelun tueksi järjestetään vähintään yksi aloitusseminaari. Aine-, syventäviin ja jatko-opintoihin sisältyvät kontaktiopetuksen intensiivijaksot (2 3 vuorokautta) pidetään joko Savonlinnassa tai muilla yliopistopaikkakunnilla, matkailukohteissa tai matkailuyrityksissä. Monimuoto-opintoina toteutettavien opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiiviopetukseen osallistumista. 3.6 Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä. Oppimisympäristönä toimii Itä-Suomen yliopiston Moodle. Tunnusten käyttöönotto ohjeistetaan uusille opiskelijoille sähköpostitse ja MAVY:n kotisivulla. Kunkin opintojakson Moodlekurssin avain lähetetään ilmoittautuneille ko. jakson verkkokurssin avautuessa. Moodlekurssilla annetaan opintojakson tarkempi sisältö ja suoritusohjeet. 3.7 Opintojaksolta poisjääminen Opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opintojaksolle osallistumista ei ole peruttu sähköpostitse ilmoittautumisajan päättyessä, tämän jälkeen osallistumisensa peruneilta tai ilmoittamatta opintojaksolta poisjääneiltä MAVY:lla on oikeus periä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluvarauksista aiheutuvat kustannukset. Poikkeuksena on sairaustapaus, jolloin tulee toimittaa lääkärintodistus MAVY-toimistoon. 18

19 3.8 Kustannukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus on jäsenyliopistojen tutkinto-opetusta ja opiskelijalle maksutonta. Intensiivijaksojen yhteydessä Matkailualan verkostoyliopisto järjestää tarvittaessa majoituksen (2 hh). Opiskelijan omavastuu majoituksesta on euroa/vrk (sisältää aamiaisen). Opiskelijat vastaavat itse matkakustannuksista intensiivijakson paikkakunnalle. Ruokailut järjestetään opiskelijahintaan noin 3 euroa/ateria. Ulkomaille suuntautuvista opintomatkoista annetaan erilliset ohjeet. 3.9 Kielitaitovaatimukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus annetaan pääasiassa suomeksi. Oppimistehtäviin ja tentteihin voi vastata myös ruotsiksi. Osa oppimateriaalista on englanniksi. Aineopintojen valinnaiseen opintojakson Matkailun erikoisteema (6 op) kursseista kolmen kieli on englanti. Samoin jatkokoulutuksen opetusta toteutetaan englanniksi Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa Opiskelijoiden on toivottavaa edistää kansainvälisyysvalmiuksiaan myös matkailualaan liittyen. Matkailualan verkostoyliopiston kansainvälinen opiskelijavaihto järjestyy jäsenyliopistojen omien vaihtojärjestelmien kautta. Aineopintoihin sisältyvän valinnaisen Työharjoittelu -opintojakson voi suorittaa myös ulkomailla. Opetuksen kansainvälisyyden vahvistamiseksi aineopintojen valinnaisen opintojakson Matkailun erikoisteeman englanninkielisille kursseille voidaan ottaa erillisopinto-oikeudella jäsenyliopistojen kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Jatkokoulutuksen opetus toteutetaan pääosin englanniksi. Matkailualan verkostoyliopisto kokoaa tietoa ulkomaisista matkailualan yliopisto-ohjelmista ja edistää opiskelijoidensa vaihtoa ja tutkimusyhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa. MAVY kutsuu ulkomaisia opettajia luennoimaan ja tukee omien opettajiensa kansainvälisiä suhteita. Vuosittain pyritään toteuttamaan ulkomailla yksi tai kaksi pääasiassa aine- tai syventävien opintojen jaksoa yhteistyössä muiden korkeakoulujen tai yhteistyökumppaneiden 19

20 kanssa. Matkailualan verkostoyliopisto osallistuu sekä opetuksen että tutkimuksen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. MAVY:n tehtävänä on myös edistää opettajiensa matkailututkimuksen ja -opetuksen kansainvälisiä kontakteja. Matkailualan verkostoyliopisto toimii aktiivisesti The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) -järjestössä: MAVY on Itä-Suomen yliopiston kautta järjestön Patron Member. MAVY:n jäsenyliopistojen tutkijat ja opettajat voivat osallistua ATLAS -konferensseihin jäseneduilla Harjoittelu MAVY:n aineopinnoissa on mahdollisuus suorittaa Työharjoittelu (6 p), jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammatilliseen tehtäväalueeseen. Harjoittelussa on keskeistä koulutuksessa opitun teorian ja käytännön työelämän yhteyksien näkeminen sekä opittujen tietojen soveltaminen. Harjoittelun on oltava luonteeltaan opintokokonaisuuteen liittyvää, joten harjoittelu, joka on suoritettu ennen aineopinto-oikeuden saamista Matkailualan verkostoyliopistoon, ei tule kysymykseen Pro gradu -tuki Matkailualan verkostoyliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni Matkailualan verkostoyliopiston opiskelija saa omalta professoriltaan/laitokseltaan mahdollisuuden laatia pääaineensa pro gradu -tutkielma matkailua käsittelevästä aiheesta. Opiskelija valmistuu siten omasta yliopistostaan matkailuun suuntautuneena filosofian, kauppatieteiden, maatalous-metsätieteiden tai yhteiskuntatieteiden jne. maisterina pääaineessaan. Matkailualan verkostoyliopistossa pro gradu -yhdyshenkilönä toimii professori Antti Honkanen, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijoita graduasioissa Matkailualan verkostoyliopisto tukee matkailua käsittelevien pro gradu -töiden ohjausta antamalla tutkimukselle ohjaajan MAVY:n opettajakunnasta, mikäli opiskelija ja varsinainen ohjaaja katsovat sen aiheelliseksi. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta kaksi tuntia pro gradu -työhön verkostoyliopiston piirissä toimivilta 20

1(7) 18.4.2012 UEF 582/12.00.01.00/2012. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä lukuvuoden aikana on 6.

1(7) 18.4.2012 UEF 582/12.00.01.00/2012. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä lukuvuoden aikana on 6. 1(7) Matkailun perusopinnot 25 op verkko-opintoina avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2012-2013 Opintojaksot arvostellaan asteikolla 0-5. Vaihtoehtoisia oppimistehtävien palautuspäiviä lukuvuoden aikana

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 OPINTO-OPAS 2015 2016 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 2014

OPINTO-OPAS 2013 2014 26.6.2013 OPINTO-OPAS 2013 2014 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO http://www.tourismuninet.org, 1.9.2010 alkaen: http://www.funts.fi

MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO http://www.tourismuninet.org, 1.9.2010 alkaen: http://www.funts.fi MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO http://www.tourismuninet.org, 1.9.2010 alkaen: http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto)

Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus 25 op (Itä-Suomen yliopisto) Finanssioikeus, perusopinnot 25 op (opinto-oikeus 1.8.2011 31.12.2012) Finanssioikeuden perusopinnot (25 op) muodostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa suunnittelija Sari Hakkarainen Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opintojen ohjaussuunnitelma Tässä ohjaussuunnitelmassa kuvataan kauppatieteiden tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot