OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 2014 2015"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto 1

2 Sisällysluettelo 1 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Koordinaatioyksikkö Matkailualan tietopalvelut Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston historia OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan perusopinnot Matkailualan aineopinnot Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA Henkilökohtainen opintosuunnitelma Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Suoritusten arvostelu Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintojaksojen käytännöt Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksolta poisjääminen Kustannukset Kielitaitovaatimukset Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa

3 3.11 Harjoittelu Pro gradu -tuki Opiskelijan ohjaus Tiedottaminen OPETUSSUUNNITELMA Matkailualan perusopinnot ( ), op Matkailualan aineopinnot ( ) Syventävien opintojen tasoiset matkailualan opinnot ( ), 8 op Post graduate level (PhD) studies of tourism, ( ), 1 40 ECTS MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTON ESITTELY JA NEUVONTA 1.1 Matkailualan verkostoyliopiston tehtävät ja toimintatavat Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Jäsenyliopistot toteuttavat matkailualan monitieteistä opetusta yhdessä ja yhteisin resurssein kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY toteuttaa myös jatkokoulutusta niille jäsenyliopistojen jatko-opiskelijoille, joiden tutkimus käsittelee matkailua tai matkailuun liittyvää vapaaajan tutkimusta. Matkailualan verkostoyliopiston opetus ja matkailualan tutkimus luovat edellytyksiä ymmärtää matkailua ilmiönä sekä sen kasvavaa merkitystä ja vaikutusta talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 3

4 Matkailualan verkostoyliopiston opetus antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla tehtävästä matkailututkimuksesta ja tuo osaamista ja innovaatioita matkailuelinkeinoon sekä siihen läheisesti liittyviin sidosryhmiin. Aidosti monitieteinen toteutus on kansainvälisestikin innovatiivinen tapa kehittää yliopistojen tutkimusta ja opetusta. Matkailualan verkostoyliopiston tehtävänä on toteuttaa: Monitieteiset matkailualan perusopinnot verkko-opintoina (25 30 op) Matkailualan aineopinnot ja syventävien opintojen tasoisia opintojaksoja monimuoto-opintoina Valtakunnallinen, monitieteinen matkailualan jatko-opetus Lisäksi Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan pääperiaatteisiin kuuluu: Kansainvälisesti arvostetun matkailututkimuksen edistäminen Yhteiskunnallinen vaikuttavuus yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja kansalaisjärjestöjen kanssa Matkailualan verkostoyliopiston toimintatavat Matkailualan verkostoyliopisto noudattaa toiminnassaan monitieteisyyttä, opetuksen monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja opetuksen vuorovaikutusta elinkeinon ja sidosryhmien kanssa. 1) Monitieteisyys perustuu verkostotoimintaan, jossa opiskelijat ja opettajat edustavat laajasti eri oppiaineita. Matkailuilmiötä tarkastellaan eri tieteenalojen kuten historian- ja kulttuuritutkimuksen, kielitieteiden, maantietieteen ja talous- sekä yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. 2) Opetuksen monimuotoisuus merkitsee erilaisten opetus- ja työmuotojen soveltamista opetuksessa. Perusopetus järjestetään verkko-opintoina. Aineopinnoissa ja syventävien opintojen tasoisilla opintojaksoilla verkko-opetusta tukee intensiivijaksoina toteutettavakontaktiopetus. Intensiivijaksot mahdollistavat opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen, vahvistavat opetuksen monitieteisyyttä ja rakentavat yhteyksiä elinkeinoelämään. 4

5 3) Kansainvälisyys toteutuu oppilasvaihdon kautta ja käyttämällä opettajina matkailualan ulkomaisia tutkijoita ja opettajia. Osa opetuksesta annetaan englanniksi, jotta jäsenyliopistojen kansainvälisille vaihto-opiskelijoille voidaan tarjota matkailualan opintojaksoja. 4) Vuorovaikutus matkailuelinkeinon ja sidosryhmien kanssa toteutuu harjoitustöiden, tapaustutkimusten ja projektien kautta sekä järjestämällä osia opetuksesta kiinteässä yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa tavalla, joka tuottaa hyötyä sekä opiskelijalle että elinkeinolle. Vuorovaikutuksen tavoitteena on antaa näkökulmia, valmiuksia ja kokemuksia, joiden avulla opiskelijat syventävät osaamistaan ja näkemystään matkailun yhteiskunnallisista vaikutuksista, kehittämismahdollisuuksista, matkailuun liittyvästä yrittäjyydestä sekä verkosto- ja tiimityöskentelynä. Opetukseen sisältyy elinkeinoelämän puheenvuoroja, tutustumiskäyntejä, ohjelmapalvelujen testausta, harjoitustehtäviä ja tapaustutkimuksia. 1.2 Matkailualan verkostoyliopiston hallinto Johtoryhmä Matkailualan verkostoyliopiston toimintojen kehittämisestä vastaa johtoryhmä. Jäsenyliopistot nimittävät edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmä tekee esitykset Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikössä toimivien henkilöiden valinnasta koordinaatioyliopiston hallinnolle, laatii opetussuunnitelman jäsenyliopistoille vahvistettavaksi, laatii strategian, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Johtoryhmän sihteerinä toimii koordinaatioyksikön nimeämä henkilö. Laajaa sivuainetta suorittavat opiskelijat valitsevat keskuudestaan opiskelija-edustajan ja hänelle varaedustajan. Johtoryhmä voi kutsua elinkeinon piiristä kotimaisia tai kansainvälisiä asiantuntijajäseniä. Johtoryhmä voi valita keskuudestaan valmistelevia toimikuntia. 5

6 Johtoryhmän jäsenet Aalto-yliopisto Hankepäällikkö Malla Paajanen, kauppakorkeakoulu HANKEN Svenska handelshögskolan Professori Peter Björk Helsingin yliopisto Professori Markku Löytönen, johtoryhmän puheenjohtaja (professori Markku Koskela) Itä-Suomen yliopisto Professori Raija Komppula (professori Tommi Laukkanen) Lapin yliopisto Yliopistonlehtori Outi Rantala (opintopäällikkö Mikko Vehkaperä) Lappeenrannan teknillinen yliopisto Professori Sanna-Katriina Asikainen (professori Kaisu Puumalainen) Oulun yliopisto Professori Jarkko Saarinen Tampereen yliopisto Opintopäällikkö Kati Toikkanen (projektipäällikkö Mikko Manka) Turun yliopisto Yliopistonlehtori, FT Leila Koivunen (professori Heli Marjanen) Opiskelijaedustajat Varaedustaja: Katri Rosenberg, Tampereen yliopisto, historia (Opiskelijaedustajien valinta syksyllä 2014) Asiantuntijajäsen Toimitusjohtaja Kari Halonen, ToolBox-travel marketing & consulting Kunniajäsen Professori Jafar Jafari, University of Wisconsin, USA Founding Editor Annals of Tourism Research Universidade do Algarve, Portugal, Universitat de les Illes Balears, Spain 6

7 1.2.2 Jäsenyliopistojen yhteystiedekunnat Kussakin jäsenyliopistossa on yhteystiedekunta tai vastaava, joka vahvistaa matkailualan monitieteiset opinnot (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä jatkokoulutuksen) johtoryhmän esityksestä. Verkoston opetus on siten osa kunkin jäsenyliopiston omaa opetustarjontaa ja verkosto-opintoihin voi sisältyä myös verkostoyliopiston yksiköiden opetussuunnitelmissa jo olevia opintojaksoja. Opiskelijat voivat sisällyttää matkailualan opinnot yliopistotutkintoonsa ja vahvistaa näin ammatillista moniosaamistaan. 1.3 Koordinaatioyksikkö Matkailualan verkostoyliopiston hallinnollisena kotiyliopistona toimii Itä-Suomen yliopisto. Koordinaatioyksikkönä toimii ja jäsenyliopistoja palvelee Savonlinnassa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos, joka kuuluu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Laitoksen johtaja on samalla Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta tekee Matkailualan verkostoyliopistoa koskevat hallintopäätökset johtoryhmää kuultuaan. 1.4 Matkailualan tietopalvelut Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuskirjastossa on käytettävissä matkailualan kokoelma, joka sisältää noin 5000 kirjaa ja noin 30 lehteä. Kurssikirjallisuus on saatavilla Savonlinnan kampuskirjastosta ja osin myös muiden Matkailualan verkostoyliopistossa mukana olevien yliopistojen kirjastoista. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijat saavat Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksen, jonka avulla he voivat käyttää Itä-Suomen yliopiston tarjoamia etäpalveluja jäsenyliopistojen kirjastojen elektronisten aineistojen lisäksi. Savonlinnan kampuskirjastossa kurssi- ja muiden kirjojen laina-aika on neljä viikkoa, kun muualla kurssikirjojen laina-aika on yleensä kaksi viikkoa. Savonlinnan kampuskirjaston kokoelmia voi selata Itä-Suomen yliopiston kirjaston tietokannassa Joskussa (http://josku.linneanet.fi), missä lainat voi myös uusia. Katso ohjeita tietopalvelujen käyttöön kotisivu/tietopalvelut. 7

8 1.5 Arviointi, tuloksellisuus ja laadun kehittäminen Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä vahvistaa MAVY:n laatukäsikirjan. Koordinaatioyksikkö ylläpitää laatukäsikirjaa ja se on saatavilla MAVY:n kotisivulla kohdassa organisaatio/laatutyö. Opettajat ja johtoryhmä kokoontuvat vuosittain SUVI-seminaariin, jossa keskitytään opetuksen ja laadun kehittämiseen sekä laatujärjestelmään. MAVY:n toimintasuunnitelmassa määritellään kehittämisen painopistealueet palautteiden ja tulosten pohjalta. Arviointia kehitetään sekä itsearviointina että osana koordinaatioyliopiston ja jäsenyliopistojen opetuksen laatutyötä. Toiminnassa toteutetaan jatkuvaa laadunseurantaa Matkailualan verkostoyliopiston periaatteiden toteutumisesta, tulostavoitteiden saavuttamisesta, käytäntöjen toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Matkailualan verkostoyliopistossa suoritetut opintosuoritukset kirjautuvat sen yliopiston tiedekunnan hyväksi, jossa opiskelija opiskelee pääainettaan. Tuloksellisuutta arvioidaan suoritettujen opintopisteiden vuosikertymän ja verkostossa läsnä olevien opiskelijoiden määrällä sekä opiskelijoiden matkailua käsittelevien opinnäytteiden vuosittaisen määrän perusteella. Opiskelijoilta ja opettajilta pyydetään palautetta säännöllisesti. Opiskelijoiden sijoittumista työelämään seurataan neljän vuoden välein toistuvalla kyselyllä. MAVY:n kotisivuilta löytyy lisää tietoa työelämään siirtymisestä ja kyselyn tuloksista. 1.6 Yhteystiedot ja neuvonta Matkailualan verkostoyliopiston kotisivun osoite on Opintotoimisto: Postiosoite (käyntiosoite): Matkailualan verkostoyliopisto Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 7), Savonlinna Henkilökunta: 8

9 Johtaja, professori Antti Honkanen, Amanuenssi Anne Loikkanen, (opintoasiat, neuvonta) Suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen, (verkostoyhteistyö) Osastosihteeri Arja Lappalainen, (taloushallinto ja laskutus) Facebook -ryhmä: Matkailualan verkostoyliopisto (alumnikunta, opiskelijat, opettajat, sidosryhmät) 1.7 Matkailualan verkostoyliopiston historia Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) perustuu kahdeksan yliopiston välillä allekirjoitettuun sopimukseen sekä sen liitteisiin ja päivityksiin. Matkailualan verkostoyliopiston perustajayliopistot olivat Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Joensuun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Nykyisten jäsenyliopistojen lisäksi MAVY:n jäsenyliopistoina ovat olleet myös Jyväskylän yliopisto, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Lukumäärällisesti laajimmillaan verkoston muodosti seitsemäntoista suomalaista yliopistoa. Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY) sai alkunsa Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien sekä Itä-Savon yliopistosäätiön korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen kehittämisprojektista, Mikkelin läänin verkostoyliopistosta vuosina Koordinaatioyksikkö on toiminut alusta asti Joensuun yliopiston Savonlinnan laitoksilla. Matkailualan verkostoyliopiston perustutkintoon liitettävä opetus käynnistyi vuonna 1995 Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämishankkeena opetusministeriön ja Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoituksella. Rinnakkaisena hankkeena käynnistyi matkailuopetuksen ja -tutkimuksen tietopalvelun kehittäminen opetusministeriön ja Euroopan unionin aluekehitysrahoituksella. Tietopalvelun rahoitukseen osallistuivat myös Itä-Savon yliopistosäätiö ja Savonlinnan kaupunki Vuosina MAVY sai rahoituksensa opetusministeriöltä. Jäsenyliopistot ovat rahoittaneet Matkailualan verkostoyliopiston toiminnan vuodesta 2010 alkaen. 9

10 2 OPINTO-OIKEUDET JA OPISKELIJAVALINTA Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmä tekee esitykset opiskelijavalinnan kriteereistä ja opiskelijavalinnasta koordinaatioyksikön johtajalle. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja päättää opiskelijoiden valinnasta johtoryhmän esityksen perusteella ja myöntää opinto-oikeuden Matkailualan verkostoyliopiston järjestämiin matkailualan perus- ja aineopintoihin sekä syventävien- että jatko-opintojen tasoisiin opintoihin. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Valinnan tuloksen mukana hakijalle lähetetään muutoksenhakuosoitus, josta käy ilmi, miten ja missä määräajassa hakijan on toimittava pyytäessään oikaisua mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen. Muita kuin jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa Matkailualan verkostoyliopiston ulkopuolelta esimerkiksi kansainvälisten yhteistyösopimusten kautta tai tapauskohtaisesti erikseen sovittavalla tavalla avoimen yliopiston kanssa. Hakuajoista tiedotetaan jäsenyliopistojen opintoneuvonnan kautta, jäsenyliopistojen opintooppaissa ja Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Hakulomakkeet (e-lomakkeina) ja - ohjeet ovat saatavilla MAVY:n kotisivuilla hakuaikana. 2.1 Matkailualan perusopinnot Perusopinnot toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintoihin (25 30 op) voidaan valita vuosittain 120 opiskelijaa. Hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti kesäkuun aikana. Opinnot alkavat syyskuussa. Perusopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset: Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija. 10

11 Opiskelijalla on vähintään yhden lukuvuoden (kahden lukukauden) opinnot omassa yliopistossaan MAVY:n opintojen alkaessa tai avoimen väylän kautta yliopistoon valitulla opiskelijalla vähintään yhden lukukauden opinnot läsnä olevana perustutkintoopiskelijana. Opiskelija liittää MAVY:n opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina tai vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelijalla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä pääaineessaan vähintään perusopinnot (25 op) tai opiskelijalla on yhteensä yliopiston suoritettuja opintopisteitä vähintään 40 op, mikäli pääaine valitaan vasta ensimmäisen lukuvuoden kuluessa. Valituksi tulleen opiskelijan tulee lähettää opintosuoritusrekisterin ote MAVY:n toimistoon rekisteröintilomakkeen yhteydessä. Valintakriteerinä käytetään opintomenestystä. Johtoryhmä voi valintaesitystä tehdessään käyttää harkintaa, jolla turvataan riittävän laaja monitieteisyys ja yliopistojen edustavuus valittavassa opiskelijajoukossa. Harkintaa voidaan käyttää myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tutkinnon laajuuden perusteella, mikäli opiskelijalla on hakemuksensa liitteenä oman yliopiston opintoasianhallinnon puoltolausunto siitä, että MAVY:n opinnot voidaan liittää osaksi opiskelijan suorittamaa tutkintoa. 2.2 Matkailualan aineopinnot Aine- ja syventävien tasoiset opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena. Useimpiin opintojaksoihin sisältyy kontaktiopetusta lyhyillä intensiivikursseilla, jotka toteutetaan Savonlinnassa tai eri jäsenyliopistoissa sekä matkailuyrityksissä ja matkakohteissa. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiivikursseille osallistumista. Opiskelijan tulee ennen matkailualan aineopintoihin hakeutumista selvittää omalta laitokseltaan tutkintoon liitettävän matkailualan sivuainekokonaisuuden laajuus. Opiskelija voi suorittaa aine-opinnoista myös 35 opintopistettä pienempiä, oman tutkinnon kannalta tavoitteellisia kokonaisuuksia, mikäli oma laitos hyväksyy opintojen liittämisen tutkintoon. 11

12 Mikäli opiskelija suorittaa aineopintoja 35 opintopistettä pienemmän määrän, opinnoista annettavaan selvitykseen kirjataan suoritetuksi matkailualan aineopintoja ei matkailualan aineopinnot. Opiskelija voi matkailualan aineopinto-oikeuden saatuaan suorittaa myös syventävien opintojen tasoisia matkailuopintoja, vaikka hän ei vielä omissa pääaineopinnoissaan olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. Aine-opintojen opinto-oikeus voi jatkua niin kauan, kun opiskelija on läsnä oleva pääaineopiskelija omassa yliopistossaan. Aineopintokokonaisuuden opiskelijaksi ottamisen pysyvät edellytykset Aineopintoihin voidaan valita 50 opiskelijaa vuosittain. Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot suorittaneet tai niitä suorittavat voivat aloittaa aineopinnot joustavasti joko kevättai syyslukukaudella; tällöin on oltava vähintään 15 op perusopinnoista suoritettuna. Varsinainen hakuaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun ja aineopintojen opiskelijavalinnasta sekä hakuohjeista ilmoitetaan tarkemmin Matkailualan verkostoyliopiston kotisivulla. Opiskelija on Matkailualan verkostoyliopiston jäsenyliopiston läsnä oleva tutkintoopiskelija Opiskelija liittää opinnot osaksi tutkintoaan sivuaineopintoina, vapaasti valittavina opintoina tai integroimalla muiden aineiden opintoihin. Opiskelija varmistaa opintojen laajuuden ja niiden liittämisen tutkintoon oman tiedekunnan /laitoksen opintoasiainhallinnosta. Opiskelija on suorittanut Matkailualan verkostoyliopiston perusopinnot (25 30 op) tai opiskelijalla on suoritettuna jonkin jäsenyliopiston toteuttamat matkailualan perusopinnot tai vastaavat tiedot. Hakijan tulee liittää oikeaksi todistetut kopiot aikaisemmista opinnoista hakulomakkeen liitteiksi ja postittaa ne Savonlinnaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli opiskelija suorittaa hakuaikana Matkailualan verkostoyliopiston perusopintokokonaisuutta, opintokokonaisuudesta tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä suoritettuna vähintään 15 op, jotta opiskelija voidaan ottaa huomioon aineopintojen opiskelijavalinnassa. Valinnassa voidaan käyttää harkintaa, joka perustuu eri jäsenyliopistojen, koulutusalojen ja oppiaineiden edustavuuteen valittavassa opiskelijajoukossa. Tarvittaessa valinta suoritetaan valintapisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. 12

13 Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti. Hakijalle voidaan myöntää opinto-oikeus myös yksittäisille opintojaksoille, mikäli opiskelija liittää nämä tutkintoonsa. 2.3 Syventävien opintojen tasoiset opintojaksot Aineopintoja suorittavilla on oikeus suorittaa myös MAVY:n syventävien tasoisten opintojen opintojaksoja, vaikka opiskelija ei pääaineen opinnoissaan vielä olisikaan syventävien opintojen vaiheessa. 2.4 Matkailualan jatkokoulutus (1 40 op) Matkailualan verkostoyliopisto tukee jäsenyliopistoissa tapahtuvaa jatkokoulutusta järjestämällä matkailualan jatko-opetusta. Matkailualan verkostoylioston jatko-opintoja voivat hakeutua suorittamaan ne jäsenyliopistojen läsnä olevat jatko-opiskelijat, joiden tutkimus käsittelee matkailua ja joiden Matkailualan verkostoyliopistossa suorittamat opintojaksot hyväksytään omalla laitoksella osaksi jatko-opintoja. Matkailualan verkostoyliopiston johtaja myöntää oikeuden jatko-opintojen suorittamiseen. Oikeus voidaan myöntää opintojaksokohtaisesti tai jatko-opintokokonaisuutta koskien. Jatko-opiskelija voi suorittaa myös aine- ja syventävien opintojen opintojaksoja, mikäli oma laitos sallii niiden liittämisen osaksi jatko-opintoja. Jatko-opintoihin on jatkuva haku. MAVY:n opettajakunta ohjaa matkailualaa käsittelevien lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen tekoa ja muuta tohtorin tutkintoon liittyvää koulutusta matkailualan tutkijakouluna. Tutkimustoimintaa toteutetaan kiinteässä yhteistyössä matkailuelinkeinon ja matkailua tukevan muun toiminnan kanssa. 2.5 Opiskelutodistus omasta yliopistosta Opiskelijan tulee toimittaa lukuvuosittain oman yliopistonsa antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista lukuvuositarroineen Matkailualan verkostoyliopiston 13

14 toimistoon ennen MAVY:n opintojen aloittamista. MAVY:n opintojaksoille voivat ilmoittautua vain omassa pääaineyliopistossa läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. MAVY:n opinnoissa tarvittavat Itä-Suomen yliopiston tunnukset ovat voimassa vain läsnäolonsa varmistaneilla opiskelijoilla (WebOodi, Moodle, sposti ja etäyhteydet kirjastoon). 2.6 Opintojen liittäminen tutkintoon omassa yliopistossa Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ylläpitää Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaluetteloa ja rekisteröi opintosuoritukset Itä-Suomen yliopiston opintorekisteriin Oodiin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan ja tulostaa suoritusotteensa WebOodi -järjestelmästä. Opiskelija saa pyynnöstä virallisen suoritusotteen joko suomen- tai englanninkielisenä MAVY-toimistosta. Opiskelija liittää matkailualan opintonsa MAVY-toimistosta annettavalla selvityksellä ja opintosuoritusotteella omaan tutkintoonsa. Opintojen suoritusmerkinnät oman yliopiston opintorekisteriin tehdään pääsääntöisesti siinä tiedekunnassa, jossa opiskelija on pääaineopiskelijana. 2.7 Opintojen korvaaminen ja ulkomailla suoritetut opinnot Matkailualan verkostoyliopiston opintojaksoja on mahdollisuus korvata kansainvälisen vaihdon aikana ulkomaisessa yliopistossa suoritetuilla vastaavilla matkailualan opinnoilla. Korvaavuusmerkinnän antaa Matkailualan verkostoyliopiston johtaja kuultuaan tarvittaessa vastuuopettajaa. Amanuenssi valmistelee päätöksen opiskelijan liitteineen lähettämän korvaavuushakemuksen pohjalta. Hakemuslomake ja ohjeet ovat saatavilla kotisivulla. 2.8 Aiemmin hankitun osaamisten tunnistaminen ja tunnustaminen Opintojen hyväksi lukeminen käsittää opintojen korvaamisen ja sisällyttämisen. Hyväksi luettavilla opinnoilla tarkoitetaan yleensä opiskelijan aiemmin toisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja. Mikäli opiskelijalle hyväksi luettavat opinnot vastaavat täysin Matkailualan 14

15 verkostoyliopiston opetussuunnitelmassa vahvistettuja opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, kysymys on opintojen korvaamisesta. Korvaavuudesta päättää Matkailualan verkostoyliopiston johtaja. Opiskelijan tulee varmistaa omalta laitokseltaan, että mahdollisesti myönnettävä korvaus ei ole ristiriidassa oman yliopiston ja laitoksen linjausten ja säädösten kanssa. Korvaavuutta voivat hakea vain Matkailualan verkostoyliopiston läsnä olevat tutkinto-opiskelijat. Korvaavuushakemuslomake on saatavilla kotisivulla. 2.9 Opintojen tavoitteelliset suoritusajat ja lisäajan hakeminen Perusopintokokonaisuuden tavoitteellinen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opintojaksojen viimeinen suorituspäivä on Mikäli opiskelija ei saa kaikkia perusopintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja valmiiksi määräaikaan mennessä, hänen tulee pyytää opintooikeuden jatkoa lähettämällä sähköpostitse suunnitelma puuttuvien opintojaksojen suorittamisesta. Aineopinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi, ja opinto-oikeutta voi tarvittaessa jatkaa joko opintojaksojen suorittamista tai opiskelijan pro gradu -tutkielman tekoa varten, jolloin opiskelija voi käyttää hyväkseen matkailualan julkaisuja. Opinto-oikeus voi säilyä voimassa senkin jälkeen, kun opiskelija on pyytänyt selvityksen aineopintokokonaisuuden liittämiseksi tutkintoon. Tässä tapauksessa asiasta tulee laittaa huomautus selvityspyynnön lisätietoihin. Opinto-oikeuden voimassa oloon tarvitaan opiskelijan oman yliopiston antama opiskelutodistus tai kopio voimassaolevasta opiskelijakortista. Jatko-opiskelijoiden tulee osoittaa läsnäolonsa omassa yliopistossaan Matkailualan verkostoyliopiston toimistoon lukuvuosittain. 15

16 3 OPINTOJA KOSKEVIA OHJEITA 3.1 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opintojen suunnittelu on olennainen osa opiskelua. Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman laitoksensa ohjeistuksen mukaisesti ja sopii omalla laitoksellaan Matkailualan verkostoyliopiston opintojen liittämisestä tutkintoon ennen Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijaksi hakemista. Myös mahdollisesta matkailualaa käsittelevästä pro gradu -työstä päättää aina opiskelijan oma laitos. Matkailualan verkostoyliopiston opintojen alkaessa opiskelija tarkentaa matkailualan opinnoille asettamiaan tavoitteita ja laatii aikataulun opintojen suorittamisesta Matkailualan verkostoyliopiston opetussuunnitelman ja aikataulujen pohjalta. 3.2 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen Matkailualan verkostoyliopisto kehittää opintosuoritusten monimuotoisuutta. Suoritustapoja ovat muun muassa verkkokeskustelut, portfoliot, esseet, harjoitustyöt, raportit, opintopäiväkirjat, etätentit tai yliopistopaikkakunnilla järjestettävät tentit. Tentittävistä opintojaksoista on lukuvuoden aikana vähintään kaksi tenttikertaa. Lisäksi järjestetään kesäkuussa ja/tai elokuussa yksi tai kaksi rästitenttipäivää, jolloin opiskelija voi tenttiä opintojaksoja päättyvän lukuvuoden vaatimusten mukaisesti. Mikäli suoritus jää seuraavalle lukuvuodelle, tentti suoritetaan uuden lukuvuoden ko. opintojakson suoritusohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet ja aineistot tehtäviä varten opiskelijan tulee hankkia itse oppimisympäristöstä tai pyytämällä Matkailualan verkostoyliopiston toimistosta. MAVY:n opintohallinto toimii Itä-Suomen yliopiston ja sen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan suunnitteluasiakirjojen, säädösten ja hallintokäytäntöjen mukaisesti. Matkailualan verkostoyliopiston opettajan tulee antaa arvostelu suoritusmerkintää varten kolmen viikon kuluessa tentistä tai suorituksen määräajasta. Essee, luentopäiväkirja tai muu vastaava suoritus tulee jättää tarkastajalle asetettuna määräaikana. Määräaikoihin ei lueta jaksoja, jolloin opetusta ei rehtorin päätöksen mukaisesti anneta eikä

17 Suoritus- ja tenttipäivät ilmoitetaan opintojaksojen tiedoissa WebOodissa, jonne tenttipaikat ja -ajat täsmennetään viisi päivää ennen tenttiä. Rästitenttien järjestelyistä ilmoitetaan lisäksi erikseen toukokuussa. Ylipistopaikkakunnilla järjestettäviin tentteihin ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä ja etätentteihin viikkoa ennen tenttiä. Esseet ja muut suoritustavoissa mainitut tehtävät tulee palauttaa annettuihin määräpäiviin mennessä Moodle-ympäristöön. 3.3 Suoritusten arvostelu Kuulustelut arvostellaan arviointiasteikolla 0 5, ( 1 = välttävä, 5 = erinomainen), asteikko vastaa ECTS arviointiasteikkoa. Sen rinnalla voidaan käyttää hylätty/hyväksytty-arviointia. Opintojakson hyväksyttävä merkintä edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % asetetuista tavoitteista (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opiskelija voi tarkistaa omat suorituksensa Itä-Suomen yliopiston WebOodista. Opettajan tulee arvostella tentti tai muu suoritus kolmen viikon kuluessa. 3.4 Opintokokonaisuuksien merkinnät Opintokokonaisuuksien arvosteluasteikko on suoritusten arvostelun tapaan 0 5. Arvosana määräytyy opintojen opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona (kaikista opintokokonaisuuteen kuuluvista opintojaksoista kerrotaan opintojakson op-määrä arvosanalla; saadut tulot lasketaan yhteen; saatu summa jaetaan opintokokonaisuuden yhteisopintopistemäärällä) seuraavasti: 5 = erinomainen ( ) 4 = kiitettävä ( ) 3 = hyvä ( ) 2 = tyydyttävä ( ) 1 = välttävä ( ) Opintokokonaisuuksien arvostelussa ei huomioida HYV -merkinnällä suoritettuja opintoja. 17

18 3.5 Opintojaksojen käytännöt Matkailualan verkostoyliopiston kotisivu, toimii sähköisenä opintotoimistona. Opintojaksoille voivat ilmoittautua vain MAVY:n opinto-oikeuden saaneet opiskelijat. Lukuvuoden opetuksen aikataulu julkaistaan kotisivulla lukuvuoden alkaessa. Perusopinnot (25 30 op) toteutetaan verkko-opintoina. Perusopintojen verkko-opiskelun tueksi järjestetään vähintään yksi aloitusseminaari. Aine-, syventäviin ja jatko-opintoihin sisältyvät kontaktiopetuksen intensiivijaksot (2 3 vuorokautta) pidetään joko Savonlinnassa tai muilla yliopistopaikkakunnilla, matkailukohteissa tai matkailuyrityksissä. Monimuoto-opintoina toteutettavien opintojaksojen suorittaminen edellyttää intensiiviopetukseen osallistumista. 3.6 Opintojaksolle ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan Itä-Suomen yliopiston WebOodi-järjestelmässä. Oppimisympäristönä toimii Itä-Suomen yliopiston Moodle. Tunnusten käyttöönotto ohjeistetaan uusille opiskelijoille sähköpostitse ja MAVY:n kotisivulla. Kunkin opintojakson Moodlekurssin avain lähetetään ilmoittautuneille ko. jakson verkkokurssin avautuessa. Moodlekurssilla annetaan opintojakson tarkempi sisältö ja suoritusohjeet. 3.7 Opintojaksolta poisjääminen Opintojaksolle ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opintojaksolle osallistumista ei ole peruttu sähköpostitse ilmoittautumisajan päättyessä, tämän jälkeen osallistumisensa peruneilta tai ilmoittamatta opintojaksolta poisjääneiltä MAVY:lla on oikeus periä majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluvarauksista aiheutuvat kustannukset. Poikkeuksena on sairaustapaus, jolloin tulee toimittaa lääkärintodistus MAVY-toimistoon. 18

19 3.8 Kustannukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus on jäsenyliopistojen tutkinto-opetusta ja opiskelijalle maksutonta. Intensiivijaksojen yhteydessä Matkailualan verkostoyliopisto järjestää tarvittaessa majoituksen (2 hh). Opiskelijan omavastuu majoituksesta on euroa/vrk (sisältää aamiaisen). Opiskelijat vastaavat itse matkakustannuksista intensiivijakson paikkakunnalle. Ruokailut järjestetään opiskelijahintaan noin 3 euroa/ateria. Ulkomaille suuntautuvista opintomatkoista annetaan erilliset ohjeet. 3.9 Kielitaitovaatimukset Matkailualan verkostoyliopiston opetus annetaan pääasiassa suomeksi. Oppimistehtäviin ja tentteihin voi vastata myös ruotsiksi. Osa oppimateriaalista on englanniksi. Aineopintojen valinnaiseen opintojakson Matkailun erikoisteema (6 op) kursseista kolmen kieli on englanti. Samoin jatkokoulutuksen opetusta toteutetaan englanniksi Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa Opiskelijoiden on toivottavaa edistää kansainvälisyysvalmiuksiaan myös matkailualaan liittyen. Matkailualan verkostoyliopiston kansainvälinen opiskelijavaihto järjestyy jäsenyliopistojen omien vaihtojärjestelmien kautta. Aineopintoihin sisältyvän valinnaisen Työharjoittelu -opintojakson voi suorittaa myös ulkomailla. Opetuksen kansainvälisyyden vahvistamiseksi aineopintojen valinnaisen opintojakson Matkailun erikoisteeman englanninkielisille kursseille voidaan ottaa erillisopinto-oikeudella jäsenyliopistojen kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Jatkokoulutuksen opetus toteutetaan pääosin englanniksi. Matkailualan verkostoyliopisto kokoaa tietoa ulkomaisista matkailualan yliopisto-ohjelmista ja edistää opiskelijoidensa vaihtoa ja tutkimusyhteistyötä ulkomaisten yliopistojen kanssa. MAVY kutsuu ulkomaisia opettajia luennoimaan ja tukee omien opettajiensa kansainvälisiä suhteita. Vuosittain pyritään toteuttamaan ulkomailla yksi tai kaksi pääasiassa aine- tai syventävien opintojen jaksoa yhteistyössä muiden korkeakoulujen tai yhteistyökumppaneiden 19

20 kanssa. Matkailualan verkostoyliopisto osallistuu sekä opetuksen että tutkimuksen kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin. MAVY:n tehtävänä on myös edistää opettajiensa matkailututkimuksen ja -opetuksen kansainvälisiä kontakteja. Matkailualan verkostoyliopisto toimii aktiivisesti The Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS) -järjestössä: MAVY on Itä-Suomen yliopiston kautta järjestön Patron Member. MAVY:n jäsenyliopistojen tutkijat ja opettajat voivat osallistua ATLAS -konferensseihin jäseneduilla Harjoittelu MAVY:n aineopinnoissa on mahdollisuus suorittaa Työharjoittelu (6 p), jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammatilliseen tehtäväalueeseen. Harjoittelussa on keskeistä koulutuksessa opitun teorian ja käytännön työelämän yhteyksien näkeminen sekä opittujen tietojen soveltaminen. Harjoittelun on oltava luonteeltaan opintokokonaisuuteen liittyvää, joten harjoittelu, joka on suoritettu ennen aineopinto-oikeuden saamista Matkailualan verkostoyliopistoon, ei tule kysymykseen Pro gradu -tuki Matkailualan verkostoyliopiston tavoitteena on, että mahdollisimman moni Matkailualan verkostoyliopiston opiskelija saa omalta professoriltaan/laitokseltaan mahdollisuuden laatia pääaineensa pro gradu -tutkielma matkailua käsittelevästä aiheesta. Opiskelija valmistuu siten omasta yliopistostaan matkailuun suuntautuneena filosofian, kauppatieteiden, maatalous-metsätieteiden tai yhteiskuntatieteiden jne. maisterina pääaineessaan. Matkailualan verkostoyliopistossa pro gradu -yhdyshenkilönä toimii professori Antti Honkanen, joka ohjaa ja neuvoo opiskelijoita graduasioissa Matkailualan verkostoyliopisto tukee matkailua käsittelevien pro gradu -töiden ohjausta antamalla tutkimukselle ohjaajan MAVY:n opettajakunnasta, mikäli opiskelija ja varsinainen ohjaaja katsovat sen aiheelliseksi. Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta kaksi tuntia pro gradu -työhön verkostoyliopiston piirissä toimivilta 20

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 OPINTO-OPAS 2015 2016 MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO (MAVY) http://www.funts.fi Aalto-yliopisto, HANKEN Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta

Oppaan käyttäjälle Opintojen suunnittelu, opinto-ohjaus ja opintoneuvonta Oppaan käyttäjälle Humanistisen tiedekunnan opinto-opas lukuvuosiksi 2007 2008 ja 2008 2009 sisältää tiedekunnan opetussuunnitelmat, jotka tulevat voimaan 1.8.2007. Opas sisältää perustutkintoja koskevat

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT

E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT 1(11) E-OPINTOTOIMISTO OPISKELUPALVELUT SISÄLTÖ: OPISKELUPALVELUT eopintotoimistossa... 2 Selainvaatimus... 2 Rekisteröityminen portaaliin... 2 Muista päivittää muuttuneet tietosi... 3 VirtuaaliAMK:n koulutustarjonta

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017

Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Kansallisarkiston koulutusohjelma 2017 Tenttipäivät Kansallisarkiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttipäivät 2017 Kansallisarkiston toimipaikoissa: Helsinki (Rauhankatu 17), Hämeenlinna,

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS. KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2018 LAAJUUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 240 op KUVAUS Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa opit kehittämään maaseutua ja maaseutuelinkeinoja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa TOIMINTAOHJE Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Sibelius-Akatemiassa Sisältö Ohjeen tarkoitus ja tausta... 2 Keskeiset käsitteet... 3 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot