TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Arviointi ja seuranta Henkilöstö Strategia Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Talousarvio Työtä nuorten reviireillä vuodesta 1969

2 2 1. Toimintaympäristö 2015 Matti Apunen väitti Helsingin Sanomien kolumnissaan, että hyväntekeväisyys on liima, joka tiivistää ihmisiä yhteisöiksi. Järjestöjen tekijät voivat väittää samaa. Järjestöt tuottavat merkityksellisyyttä, kokoavat ihmisiä yhteen ja tarjoavat mahdollisuuksia kanavoida omaa panosta yhteiseen hyvään. Riku Rantalan kritiikin mukaan Apunen on väärä ihminen puhumaan hyväntekijöiden vaikutuksista koska Apunen edustaa elinkeinoelämän tuhovoimaa, joka vie mennessään niin julkiset palvelut kuin elinkelpoiset pienyhteisötkin pilkkomalla todellisuuden yksilöllisiksi tarpeiksi vapailla markkinoilla. Tälle kritiikille on perusteensa. Ajankäyttö ja toimintaan sitoutumisen muutokset ja vaatimukset heijastelevat yksilöllistyviä tarpeita. Tästä huolimatta toimimme ensikin vuonna nuorten arkisen hyvinvoinnin Troijanhevosena kaupallisten voimien keskellä. Yksilöllisiä tarpeita on liimattava siellä missä niitä tehtaillaan. Kaupallisten kasvuympäristöjen neliöala kasvaa, nuorisotilojen, koulujen, asukastupien ja kylätalojen neliöala pienenee. Nuorten hyvinvointia tulkitaan usein erilaisten puutteiden, vajeiden, vikojen ja ongelmien kautta. Moniongelmaisella nuorella havaitaan osattomuutta, työttömyyttä, kouluttamattomuutta, näköalattomuutta, asunnottomuutta, varattomuutta, päihde- ja lääkeriippuvuutta, mielenterveysongelmia, huonoja elintapoja ja asenteita. Näihin kysymyksiin tarttuvat hyvinvointipalvelut ovat muutosten edessä kun suuri sosiaali- ja terveysalan kuntauudistus etenee. Vaikka muutokset ovat ensi vuonna arvatenkin pieniä, on muutoksen aiheuttama hämminki totisinta totta sekä nuorille, että kysymysten kimpussa hääriville ympäröiville tahoille. Nuorten kokonaisvaltaisen tuen ja tukihenkilötoiminnan määrän järjestöperusteinen tarve tulee pysymään selvänä jatkossakin. Hyvinvoivassa nuoressa on potentiaalia, toimintakykyä, tutkintoja, tulevaisuudenuskoa, terveitä elämäntapoja ja tasapainoa. Hän osallistuu, kuuluu yhteisöön ja kokee, että hänen osallistumisellaan on merkitystä ympäröivän maailman muotoutumisessa. Hän ei ole yksin, eikä häpeällinen kuluerä vaan korkoa kasvava pääoma muiden joukossa. Ensi vuoden aikana on ennustettu taloudellisen matalapaineen lisäävän menestymisen paineita niillä, jotka jo nytkin menestyvät. Mahdollisuus siihen, että luova tuho osuu kohdalle, lisääntyy ja luo epävarmuutta toisille näköalattomuutta, toisille pontta toimia. Nuoren kelpaamisen tunteen vahvistaminen, kaveriporukoiden syntymisen tukeminen, porukoihin pääsy ja yksinäisyyden estäminen ovat vuonna 2015 toiminnan suuntia, mitä vahvistetaan. Nuorisotakuulla ei ole ollut suuria vaikutuksia monenkaan osattoman nuoren arkeen. Hyvää tahtoa ja mahdollisuuksia on nuorille tullut lisää, mutta niin myös viranomaisten ja hyvää tarkoittavien tahojen luomia ulkokultaisia odotuksia aktivoitua ja osallistua. Vuonna 2014 tunnistettiin nuorten aikuisten keskuudessa ns. maalitauluefekti, jossa hyvää tarkoittavat aktivoijat lähestyvät nuorta aiempaa yksilöllistävimmillä toimenpiteillä samalla kun nuoren tunne siitä ettei tule kuulluksi, nähdyksi tai kosketetuksi vahvistuu. Tilannetta kuvaa myös hyvin nuorta ympäröivän, eri toimijoista koostuvan terapeuttisen, hoitavan, ymmärtävän saartorenkaan ja piiritystilanteen syntyminen ja tiukentuminen. Vuonna 2015 Nuorten Palvelu ry:n edunvalvontatehtävä on kerätä tästä nuorten elämänympäristön tilasta havaintoja.

3 3 Nimestään huolimatta ei Nuorten Palvelu tarjoa palvelutuotteita. Toiminta on keskittynyt joko kehittämään nuoren arjessa pärjäämisen lähipalvelurakenteita tai organisoimaan kansalaisjärjestötoiminnan tilaisuuksia, koulutuksia, tapahtumia ja toimintaedellytyksiä. Tehtävämme on ollut ylläpitää nuorten hyvää vointia heidän arjessaan, tunnistaa riskejä hyväja huono-osaisuuden rajapinnoilla sekä auttaa niitä nuoria, jotka apua tarvitsevat. Vuoden 2015 aikana uutta nuorisolakia valmistellaan kiivaasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että laki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Nuorten Palvelu ry:n kannalta vuoden aikana on varmistettava, että nuorten lähipalveluita ja verkkomaailmaa koskevat kokemukset ja havainnot otetaan huomioon lain valmisteluprosessissa. Nuorten Palvelu ry:n tavoitteena on vuonna 2015 tarjota entistä vähemmän, mutta entistä kiinnostavampia osallistumisen paikkoja nuorille ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille aikuisille. Työ nuorten arkisimpien elämänympäristöjen äärellä jatkuu. Toimintaa nuorten verkkomaailmassa kehitetään. Auttamisen ja riskien äärellä elävien nuorten näkökulma pysyy tärkeimpänä kuvakulmana. 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan kivijalkana on järjestön tarkoitus, toiminta-ajatus ja visio. Nämä asiat ovat majakoita, joiden viitoittamana työtä, toimintaa ja edunvalvontaa on mahdollista tehdä. Vuonna 2014 aloitetaan strategiatyö ja sitä jatketaan vuonna Tavoitteena olkoon, että vuosille tehdyt suuntaviivat olisi järjestön syyskokouksen 2015 käsittelyssä. Kivijalkoja on tuskin tarvetta vaihtaa, mutta tarvetta on varmasti muotoilla suuntaviivat niin, että toiminta jäntevöityy ja jäsentyy ennestään. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu ry on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen nuorisotyön ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston.

4 Toiminnan arvot 4 Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista Toimintaympäristö pitkän aikavälin suunnitelmassa Vuonna 2009 Nuorten Palvelu ry:n hallitus hahmotti neljän toimintakenttää, johon nuorten arkisen hyvinvoinnin tapahtumapaikat sijoitetaan a) kaduille ja toreille, b) kaupallisiin kasvuympäristöihin, c) nettiin ja d) koteihin (kämppiin). 3. Arviointi ja seuranta 2015 Nuorten Palvelu ry:n edustajina tiedämme, että vuonna 2015 nuorilla on tarve itsenäistyä kotoaan ja rakentaa identiteettiä, kokoontua yhteen, olla kavereiden kanssa, etsiä merkitystä ja suuntaa omalle elämälleen kohti aikuisuutta. Tämä tapahtuu aiempaa enemmän kaupallisissa ympäristöissä, joissa viihtyisiä puitteita tarjoutuu nuorille, mutta joissa puitteet eivät nuorten tarpeita huomioi. Tiedämme myös, että jokainen nuori tarvitsee tasapainoisen aikuisen mielenkiintoa, tukea, opastusta ja välittämistä pärjätäkseen elämässä. Tarve toimia ohjaa vuoden 2015 tavoitteenasettelua. Vuoden 2015 tavoitteet voidaan kiteyttää,

5 5 Järjestön perustyön osalta - päätetään yhdistyksen sääntömuutoksista kevätkokoukseen päätettäväksi, - tehdään yhdessä vuosia koskeva toimintastrategia hyväksyttäväksi syyskokouksessa tarjotaan jäsenyyttä pienille yhdistyksille, jotka tekevät työtä nuorten hyväksi - ylläpidetään tukihenkilötoimintaa vanhoilla ja uusilla toimipaikoilla - kehitetään ja laajennetaan verkkoperusteista vapaaehtoistoimintaa - järjestetään kaupallisissa kasvuympäristöissä tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia - tarjotaan pienyhteisöjen rakentumiseen puitteita epätavanomaisina ajankohtina - kehitetään kuulemisen, nähdyksi tulemisen ja kosketetuksi tulemisen (voice) ja valitsemisen (choice) palautetyökaluja osana verkkoperusteista toimintaa Kehittämistoiminnan osalta - jatketaan kaupallisissa kasvuympäristöissä tehtävää yhteistyötä etenkin niiden kaupallisten toimijoiden kanssa, jotka arkisin kohtaavat nuoria - julkaistaan oppikirja alan toimijoille kaupallisten kasvuympäristöjen kysymyksistä - jatketaan tunturikeskuspaikkakunnilla tunturikeskuksissa tehtävää kehittämistyötä sekä paikallisten nuorten, matkailijanuorten, että yrittäjien ja kunnan kanssa, - saadaan valmiiksi opaskirja nuorten lähipalveluista, yhteistyössä kirjastotoimialan ja palvelualan toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 vuosisuunnitelman seurantataulukko toimii seurannan työvälineenä. Taulukkoa on käytetty myös arvioinnin perusteena. Kukin työntekijä on esim. tapahtuman jälkeen kirjannut osallistujamäärät, saadun palautteen ja asiakkailta, nuorilta tai yhteistyökumppaneilta saadut reklamaatiot, kehittämisideat ja arvostelut. Seurantataulukko on tuottanut perustietoa toiminnasta ja sen laajuudesta, mutta liian vähän tietoa laadusta, jotta mahdollisuus tietoisiin toiminnan muutoksiin ja toiminnan arviointiin olisi käytännössä. 4. Henkilöstö Vuonna 2015 arvioimme toimintaamme kysymällä: - lisääntyikö aikuisten läsnäolo, kohtaamisen mahdollisuudet, - saivatko vapaaehtoistoimintaan tulleet ystäviä, - saivatko nuoret kavereita, - tapahtuiko nuoren elämässä muutosaskel, - lisääntyivätkö nuorten tyytyväisyyden kokemukset, - mitä vahvuuksia tunnistimme toiminnassamme, - mitä parannettavaa huomattiin, - toimittiinko taloudellisesti, - syntyikö pitkäjänteistä yhteistyötä (kuntakentän kanssa) Järjestö on määrätarkoitusta varten perustettu ihmisten yhteenliittymä ja Nuorten Palvelussa liittymä sisältää sekä jäseniä, jäsenjärjestöjen edustajia, että palkkatyöntekijöitä.

6 6 Inhimilliset resurssit ovat tärkein voima toteuttaa asetettuja tavoitteita. Ja hyvinvoiva henkilöstö ja jäsenistö ovat parhaita voimia viedä asioita eteenpäin. Palkkatyöntekijöistä puolet työskentelevät järjestötyön perustehtävien kimpussa ja puolet kehittämistehtävissä. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteutus perustuu oheiseen henkilöstöratkaisuun. Nimike toiminnanjohtaja Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaa-aikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. nuorisoagentti Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkko- ja nettityöstä ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Nuorisoagentti on myös ehkäisevän päihdetyön

7 ja sosiaalisen median yhdyshenkilö ja asiantuntija. Nuorisoagentti osallistuu Etsivään Nettityöhön, Löytäjä - toimintaan ja niiden kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. 7 projektivastaava asiantuntija projektityöntekijä Nuorten reviireillä Projektivastaava vastaa yhteistyösuhteista ja toimintojen kokonaissuunnittelusta sekä -toteutuksesta liikennemyymälöiden ja oppilaitosten kanssa, projektin taloudesta, selvitysten tekemisestä, nuorisomaantiede-työkalun kehittämisestä. Asiantuntijan vastuualueena on yhteistyösuhteet ja toimintojen kokonaissuunnittelu sekä -toteutus kauppakeskusten ja vartiointialan yritysten kanssa, viestintä (Internet, sosiaalinen media, artikkelit, julkaisut jne.), sisällön kehittäminen, projektin arviointi Projektityöntekijän vastuualueena nuorten vapaaehtoistoiminnan, nuorten oman toiminnan ja muun vapaaehtoistoiminnan (vanhemmat, sukupolvityö) kehittäminen, koordinointi, konseptointi, raportointi, levittäminen ja juurruttaminen, nuorten toimijoiden verkoston ylläpitäminen. projektityöntekijät Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä (paikalliset toimijat), toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. projektivastaava Nuorten lähipalveluopas iltaohjaaja Etsivä nettityö ohjaaja Tyttötyö Iisalmi Projektivastaava vastaa oppaan kirjoittamisesta. kokeilujen ja kartoitusten tekemisestä, yhteistyösuhteista ja toimintojen toteutuksesta ja liikennemyymälöiden ja oppilaitosten kanssa, seurannan ja selvitysten tekemisestä sekä talouden seurannasta. Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkostoja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

8 5. Strategia Vuosi on viimeinen strategian toteutusvuosi. Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2015 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoiminta Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Kehitetään kaupallisissa kasvuympäristöissä tapahtuvaa toimintaa yhteistyössä julkisten, yksityisten ja järjestökumppaneiden kanssa. Jatketaan tukihenkilötyön organisointi ja kehittämistä Jatketaan kokeilutoimintaa, joka tähtää nuorten arkisten lähipalveluiden tarjontaan epätavanomaisina palveluaikoina ja toimintamuotoina Jatketaan yhteistyötä Petroskoin alueen ja Viipurin alueen kumppaneiden kanssa. Vuonna 2015 saadaan talous tasapainoon ennakoimalla paremmin yllättävät muutokset.

9 9 6. Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Koulutukset vapaaehtoisille Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta QR -kyselyt, kartoitukset, jalkautuminen a) Nuorten reviirit -koulutuksia tarpeen ja tilauksen mukaan, jatketaan yhteistyötä Riistaveden kanssa. Sisältää esim. katupäivystys- ja nuorisokahvilakoulutukset. b) Nuorten nettikuiskaajaksi -koulutus, tarpeen ja tilauksen mukaan (markkinointi AMK oppilaitokset, toimii pohjana Löytäjä -koulutukselle sisältäen osittain samoja sisältöjä.) c) Löytäjä -koulutus, ks. Löytäjä-toiminta d) Tukihenkilökoulutukset, ks. Tukihenkilötoiminta e) Isosisko -koulutus, tiiviissä oppilaitosyhteistyössä Iisalmessa f) Järjestyksenvalvoja- ja ensiapukoulutukset, tarvelähtöisesti jäsenille ja työntekijöille eri paikkakunnilla g) Vapaaehtoistyön koulutukset tarpeen ja tilauksen mukaan. Tukihenkilötoimintaa jatketaan Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa entiseen tapaan. Lisäksi tukihenkilökoulutusta järjestetään Lappeenrannassa ja mahdollisesti muilla jäsenpaikkakunnilla. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa laajennetaan myös esim. Koillis-Savoon ja Siilinjärvelle. Toiminta jatkuu yhteistyössä Kuopion ev.lut seurakunnan, Sakkyn, Ysaon ja Intryn kanssa. Katupäivystys tarvittaessa koulujen alku ja loppu viikonloppu, uusi vuosi, vappu). QR -kysely keskustojen kehittämisestä. Kartoituksia toimintapaikkakunnilla yhteistyössä hanketoiminnan ja esim. jäsenjärjestöjen (Lappeenranta, Iisalmi, Jämsä) kanssa. Kehitetään yhdessä tunturikeskukset toimintamalli/konsepti, jossa kausittaista jalkautumista/kartoitustyötä markkinoidaan ostettavana palveluna hiihtokeskuksille (vastaa tunturityöntekijät ja nuorisoagentti). Koulutusten yhteydessä kerätään reaktiopalaute, jossa osallistujia pyydetään arvioimaan koulutuksen sisältöä, kouluttajia, opitun hyötyä ja yleistä palautetta. Kouluttaja raportoi jokaisen koulutuksen osalta myös milloin koulutus tehtiin ja kuinka paljon osallistujia oli (suunniteltuun nähden). Tukihenkilötoiminnan arviointi kattaa koulutuksen suunnittelun, rekrytoinnin, koulutuksen, tukiparisuhteen koordinoinnin ja suunnittelun sekä palautteen ja yhteistyötahojen arvion toiminnasta. JA seuraa ja raportoi toiminnan. Tulosten koonti ja raportointi on osa arviointia. Löytäjä - Oppilaitosyhteistyö harjoittelupaikkojen tarjoamisessa (HUMAK Kuopion kampus, Koulutusten yhteydessä kerätään reaktiopalaute,

10 10 verkkovapaaehtoistoiminta Vanhempainillat Nuoruus online Mitäs nyt tehdään Savonia AMK Kuopio ja Iisalmi, MAMK, PKAMK sosiaaliala). TukiChatit 1 krt/kk Löytäjien tukemiseksi. Yhteistyö tukihenkilötoiminnan virkistystoiminnan kanssa. Vapaaehtoisten aktivointi (Kuopio, Iisalmi, Joensuu). Löytäjä -toiminnan kirkastaminen, rajaaminen ja kehittäminen. Tätä kautta vapaaehtoisen roolin rajaaminen, toiminnan markkinoinnin kirkastuminen. Vastaa nuorisoagentti yhteistyössä nettietsivien kanssa. Vanhempainiltoja Nuoruus online (eli nuorten verkkomaailma) sekä Mitäs nyt tehdään -vanhempainillat, joissa käsitellään nuorten kasvuun ja hyvinvointiin liittyviä aiheita koulujen kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön perusteella. jossa osallistujia pyydetään arvioimaan koulutuksen sisältöä, kouluttajia, opitun hyötyä ja yleistä palautetta. Kouluttaja raportoi jokaisen koulutuksen osalta myös milloin koulutus tehtiin ja kuinka paljon osallistujia oli (suunniteltuun nähden). Koulujen yhteydenottojen perusteella. Kerätään yhteistyötahojen reaktiopalaute. Ehkäisevä päihdetyö Valistusvessat Kännilasit NPolling Etsivä nettityö Kehittämistyö Nuorten reviireillä Valistusvessa -työpajat/ agenttien vetämät valistusvessaprojektit yhteistyössä mm. oppilaiston kanssa. Valistusvessoista vastaa nuorisoagentti. Kännilaseja vuokrataan entiseen tapaan. Mahdollisen lisämarkkinoinnin miettiminen. Vastaa järjestöagentti. NPolling työtä tehdään kohdennetusti mm. osana lähialueyhteistyötä, nuorten somekoulutuksia, vanhempainiltoja sekä Nuorten Palvelu ry:n koulutuksia. Raportoinnin kehittäminen, markkinoinnin ja toiminnasta tiedottamisen levittäminen (ay-lehdet ja toiminta, valtakunnallista tiedon jakoa, visuaalisen ilmeen uudistaminen). Aiemmissa toimintaympäristöissä toiminnan kehittäminen ja uusien toimintaympäristöjen kartoittaminen ja haltuunotto. Nuorten ohjauksen kehittäminen -> jatko-ohjausprosessin kehittäminen ja varmistaminen. Yksittäisten asiakasprosessien aukikirjoittaminen ja ohjausprosessien kuvaaminen (caset). Nettietsivät yhdessä nuorisoagentin kanssa. Nuorten reviireillä -projektin päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Päätavoite jakaantuu kolmeksi osatavoitteeksi kohderyhmittäin, joita ovat nuoret, kaupallinen sektori ja yhteiskunnallinen sektori. Vuoden 2015 painopiste on osatavoitteessa "Lisätään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa tiloissa sekä muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa." Koulujen yhteydenottojen perusteella Nuorten kanssa toimivien yhteydenottojen perusteella. Kerätään yhteistyötahojen reaktiopalaute toiminnan yhteydessä. Seurataan ja raportoidaan OKM:n ohjeiden mukaan. Kerätään lisäksi nuorten laadullista palautetta, reklamaatioita ja ideoita. Ohjaajat vastaavat seurannasta ja raportoinnista Seurataan ja raportoidaan RAY kehittämisraporttiohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa.

11 11 Kehittämistyö Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Kehittämistyö Lähipalveluopas Tämän mukaisesti parannetaan nuorten osallisuutta ja asiakaskohtelua kaupallisissa tiloissa sekä ohjataan nuoria vastuullisuuteen yhteisen tilan käyttäjinä. Lisäksi kehitetään nuorten kanssa mielekkäitä tekemisen muotoja heidän suosimissaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa sekä lisätään vanhempien kasvatustietoisuutta ja toiminnan mahdollisuuksia heidän omien nuortensa hengailupaikoissa. Konkreettisia toimintatapoja ovat mm. nuorisotiedustelijoiden koulutus ja tiedonkeruun aloittaminen, videopalautteen käyttöönotto, nuorten osallistuminen kolmeen kaupallisen tilan suunnitteluprosessiin sekä kartoitustyökalun kytkeminen tähän, pelisääntöprosessien hiominen ja prosessikuvauksen tekeminen. Kuuden ykkösvuoden kohteen kanssa aloitetaan jatkokehittäminen. Otetaan viisi uutta kohdetta, joissa mallinnukset otetaan käyttöön mahdollisimman vähällä projektin ohjauksella. Jatketaan koulutuksia, konsultointia ja verkostojen luomista kaupallisten tilojen aikuisten ja opiskelijoiden ymmärryksen, tiedon ja toimintamallien lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on ruotsinkielisen toiminnan työkalujen kehittäminen (lähinnä kääntämistä) sekä toimintamallien ja työkalujen luominen kulttuuriryhmiin vaikuttamisen parantamiseksi. RAY:lle esitetään, että projektiin voidaan palkata kolmas työntekijä vuoden 2015 alusta päävastuunaan nuoret vapaaehtoiset ja osallisuusteema. Kehitämme tunturikeskuksiin uusia nuorille kohdistettuja toimintatapoja. Kehitämme tapahtumia, tiloja ja aktiviteettejä yhteistyössä alueen koulujen, yritysten, viranomaisten nuorten ja muiden nuorten kanssa läheisesti töitä tekevien kanssa. Opastamme alueen kaupallisia toimijoita kohtaamaan nuoria asiakkainaan sekä kehittämään heidän palveluitaan nuorille. Jalkaudumme nuorten parin kartoittamaan mielipiteitä ja ajatuksia sekä selvitämme nuorten riskikäyttäytymistä, jonka kautta kehitämme tunturikeskusten palveluita ja turvallisuutta nuorten silmin. Innostamme paikallisia yrityksiä antamaan nuorille työkokemusta, jonka kautta parannamme nuorten mahdollisuutta toimia tunturikeskusten eri tehtävissä myös tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa opas ja tukiaineisto, jota voidaan hyödyntää yhdessä kaupallisten ja julkisten palveluiden kanssa nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Opas ja tukimateriaali antavat käytännön vinkkejä palvelualan henkilöstölle Seurataan ja raportoidaan RAY kehittämisraporttiohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa. Seurataan ja raportoidaan OKM:n ohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa ja oppaan arvioinnissa ulkopuolista asiantuntija-arviota.

12 12 Tytöt Toimii Iisalmi Uusien pienyhdistysten rekrytointi nuorisokasvatuksellisesta näkökulmasta. Tukimateriaali perustuu käytännön toimintatapoihin, joita esimerkiksi vähittäiskaupassa käytetään muutoinkin. Oppaassa on käytännönharjoituksia ja yhteistoimintamalleja, jotka vahvistavat yhteistä vastuuta nuorista sekä yhteisiä pelisääntöjä ja palautteenantomalleja. Osa tukimateriaalista tehdään opetus- ja valmennusaineistoksi, jota voidaan suoraan käyttää henkilöstön koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa. Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilö- ja ryhmätyötä, tilatoimintaa mahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä päihde- ja seksuaalikasvatusradat, vapaaehtoisten isosiskojen rekrytointi ja perehdytys (yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa?), oppilaitosyhteistyö (Tytöt Toimii välitunnit), tapahtumien ja retkien suunnittelu ja toteutus yhdessä tyttöjen kanssa. Jalkautuminen nuorten luokse asuinalueille. Tuotetaan markkinointi- ja rekrytointiaineistoa ja otetaan yhteyttä nuorten kanssa toimiviin pieniin järjestöihin ja tarjotaan jäsenyyttä. Seurataan ja raportoidaan puolivuosittain määrällisesti ja laadullisesti. Tytöiltä kerätään pienryhmäpalautteet toimintajakson aikana ja lopussa. Tyttöjen vanhempainilloissa kysellään myös vanhempien palautetta. Asetetaan määrällinen tavoite vuoden 2015 alkuneljänneksellä. Jäsentalkoot Talkoot Enontekiöllä kesäkuussa ja Sopentuvalla syksyllä Kysytään jäsenten arvio talkoiden onnistumisesta sekä arvioidaan saavutettua työn jälkeä ja onnistumisen kokemusta. Järjestökysely 2015 Kansainvälinen työ Kasvuympäristön kenttätiedustelu Uusitaan vuoden 2014 järjestökysely, joka on tarkoitettu jäsenille ja yhteistyötahoille Lähialuetyö Petroskoissa (Nuorisoystävällinen klinikka, Moskovan virkamiesakatemia) ja Viipurissa. (Npolling, Löytäjä/ Etsivä Nettityö -verkkotyön levittäminen, ryhmätoiminta). Mahdollinen yhteistyö Viron kanssa. Jatketaan nuorten osallistamista kasvuympäristön suunnittelussa ja kasvuympäristössä tarjottavien palveluiden muotoilemisessa. Käytetään secret visitor ja mystery shopping työkaluja. Järjestökyselyyn toivotaan 80 vastausta. Vastausten laatu arvioidaan saadun tiedon hyödynnettävyyden kannalta. Seurataan ja raportoidaan toteutuneen toiminnan osalta neljännesvuosittain. Seurataan ja raportoidaan menetelmien onnistumista ja reaktioarvioita. Vaikuttaminen ja edunvalvonta Vaikutetaan nuorisolain valmisteluun siten, että siinä huomioidaan erilaisissa Vaikuttamistoiminnan laajuutta ja laatua arvioidaan

13 13 Tiedotus, viestintä ja markkinointi kasvuympäristöissä elävät nuoret. Tehdään aloitteita nuorisolain valmistelussa. Osallistutaan suuralueilla tapahtuvien, nuoria koskettavien palveluiden muotoiluun. Somekanavien kirkastaminen ja yhteiskäyttäminen pelisäännöillä (slideshare, twitter, fb, nuorisoagentti vetovastuussa). Paperinen jäsenlehti korvautuu kevätja syyspäivien yhteydessä jaettavalla tiedotteella. RAY viestintäkoulutuksiin osallistuminen. Viestintäsuunnitelman ja kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen. Järjestöviestinnän sanoman yhtenäistäminen. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän työnjaon selkeyttäminen. Visuaalisen ilmeen kirkastaminen ja yhtenäistäminen. Lehdistö- ja mediaseurannan kehittäminen. neljännesvuosittain. Etenkin nuorisolain valmistelun vaikutusta vuonna 2015 arvioidaan. Seurataan laadullisesti ja määrällisesti toteutettu viestintä neljännesvuosittain. Talous Talous pysyy aiempien vuosien mukaisesti tasapainossa. Arvioidaan vuosituloksen ja taseen valmistuttua helmikuussa Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentelyn kehittämisen jatkaminen Sairauspoissaolojen kehitys Yhteisten työprojektien ja tapahtumien kautta osallisuuden kehittäminen Henkilöstöpäivät 3 kertaa vuodessa Työnohjausta tarpeen mukaan (esim. nettietsivät) Valtakunnalliset kevät- ja syypäivät Kehityskeskustelut kaikille Kouluttautumissuunnitelma Viikkopalaverit Perehdytyskansio Seurataan ja raportoidaan toteutuneet henkilöstöpoliittiset indikaattorit neljännesvuosittain.

14 14 7. Talousarvio 2015 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Tunturikeskus Nuorten reviireillä Lähipalveluopas Lähialue YHTEENSÄ KP 10 KP 304 KP 38 KP 59 KP 62 KP 39 KP 461 Tuotot 5 000, , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset ,00-700, , , ,00 Matkustus- ja kuljetus ,00-480, , , , , ,00 Puhelin ja posti ,00-160,00-900, , ,00-700, ,00 Markkinointi ja tiedotus ,00-500,00-300, , ,00-300, ,00 Tilitoimisto ja -tarkastuspalvellut , ,00 Muut kustannukset , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , ,00-400, , , , , ,00 Varainhankinta 1 000,00-400, , ,00 Sijoitus ja rahoitus 1 000, ,00 Avustukset , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , ,00

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut, palveluverkko ja asukkaiden osallisuus, raportti Riitta Pylvänen hankesuunnittelija PERUSTURVAJOHTAJIEN TAPAAMINEN KUNTAKIERROKSELLA SYKSYLLÄ 2014 Esiin nousseita kysymyksiä: Miten työllisyyden

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä. 29.10.2014 Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Sitra auttavan vapaaehtoistyön kehittäjänä 29.10.2014 Sitra luo edellytyksiä ja tukee tekemistä Sitra on unilukkari, joka herättelee ihmisiä keskustelemaan ikääntyvän

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana

RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana RAY kansalaisten ja yhteisöllisyyden vahvistajana Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki KAMPA III seminaari Kokkola 24.10.2011 Kehittämispäällikkö Elina Varjonen Raha-automaattiyhdistys 1 Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa

Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Ajankohtaista RAY:n avustustoiminnassa Omaistoiminnan neuvottelukuntien kehittämispäivät Vantaa, 30.10.2014 Sini Toikka 24.10.2014 1 MEIDÄN KAIKKIEN RAY Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016-2019 2

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli Osaava ja ammatillinen koordinaattori mahdollistaa toiminnan ja vapaaehtoisavun jatkuvuuden. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli 14.2.2010 Liisa Reinman Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Asiakas

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI 1 NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI SISÄLLYS... 1 NUORTEN PALVELU RY... 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017... 1 Syyskokouksen käsiteltäväksi... 1 1.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Hankkeen esittely Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke 2011-2013 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan Kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura Monialaisen yhteistyön

Lisätiedot