TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 LUONNOS SISÄLTÖ 1. Toimintaympäristö Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Arviointi ja seuranta Henkilöstö Strategia Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Talousarvio Työtä nuorten reviireillä vuodesta 1969

2 2 1. Toimintaympäristö 2015 Matti Apunen väitti Helsingin Sanomien kolumnissaan, että hyväntekeväisyys on liima, joka tiivistää ihmisiä yhteisöiksi. Järjestöjen tekijät voivat väittää samaa. Järjestöt tuottavat merkityksellisyyttä, kokoavat ihmisiä yhteen ja tarjoavat mahdollisuuksia kanavoida omaa panosta yhteiseen hyvään. Riku Rantalan kritiikin mukaan Apunen on väärä ihminen puhumaan hyväntekijöiden vaikutuksista koska Apunen edustaa elinkeinoelämän tuhovoimaa, joka vie mennessään niin julkiset palvelut kuin elinkelpoiset pienyhteisötkin pilkkomalla todellisuuden yksilöllisiksi tarpeiksi vapailla markkinoilla. Tälle kritiikille on perusteensa. Ajankäyttö ja toimintaan sitoutumisen muutokset ja vaatimukset heijastelevat yksilöllistyviä tarpeita. Tästä huolimatta toimimme ensikin vuonna nuorten arkisen hyvinvoinnin Troijanhevosena kaupallisten voimien keskellä. Yksilöllisiä tarpeita on liimattava siellä missä niitä tehtaillaan. Kaupallisten kasvuympäristöjen neliöala kasvaa, nuorisotilojen, koulujen, asukastupien ja kylätalojen neliöala pienenee. Nuorten hyvinvointia tulkitaan usein erilaisten puutteiden, vajeiden, vikojen ja ongelmien kautta. Moniongelmaisella nuorella havaitaan osattomuutta, työttömyyttä, kouluttamattomuutta, näköalattomuutta, asunnottomuutta, varattomuutta, päihde- ja lääkeriippuvuutta, mielenterveysongelmia, huonoja elintapoja ja asenteita. Näihin kysymyksiin tarttuvat hyvinvointipalvelut ovat muutosten edessä kun suuri sosiaali- ja terveysalan kuntauudistus etenee. Vaikka muutokset ovat ensi vuonna arvatenkin pieniä, on muutoksen aiheuttama hämminki totisinta totta sekä nuorille, että kysymysten kimpussa hääriville ympäröiville tahoille. Nuorten kokonaisvaltaisen tuen ja tukihenkilötoiminnan määrän järjestöperusteinen tarve tulee pysymään selvänä jatkossakin. Hyvinvoivassa nuoressa on potentiaalia, toimintakykyä, tutkintoja, tulevaisuudenuskoa, terveitä elämäntapoja ja tasapainoa. Hän osallistuu, kuuluu yhteisöön ja kokee, että hänen osallistumisellaan on merkitystä ympäröivän maailman muotoutumisessa. Hän ei ole yksin, eikä häpeällinen kuluerä vaan korkoa kasvava pääoma muiden joukossa. Ensi vuoden aikana on ennustettu taloudellisen matalapaineen lisäävän menestymisen paineita niillä, jotka jo nytkin menestyvät. Mahdollisuus siihen, että luova tuho osuu kohdalle, lisääntyy ja luo epävarmuutta toisille näköalattomuutta, toisille pontta toimia. Nuoren kelpaamisen tunteen vahvistaminen, kaveriporukoiden syntymisen tukeminen, porukoihin pääsy ja yksinäisyyden estäminen ovat vuonna 2015 toiminnan suuntia, mitä vahvistetaan. Nuorisotakuulla ei ole ollut suuria vaikutuksia monenkaan osattoman nuoren arkeen. Hyvää tahtoa ja mahdollisuuksia on nuorille tullut lisää, mutta niin myös viranomaisten ja hyvää tarkoittavien tahojen luomia ulkokultaisia odotuksia aktivoitua ja osallistua. Vuonna 2014 tunnistettiin nuorten aikuisten keskuudessa ns. maalitauluefekti, jossa hyvää tarkoittavat aktivoijat lähestyvät nuorta aiempaa yksilöllistävimmillä toimenpiteillä samalla kun nuoren tunne siitä ettei tule kuulluksi, nähdyksi tai kosketetuksi vahvistuu. Tilannetta kuvaa myös hyvin nuorta ympäröivän, eri toimijoista koostuvan terapeuttisen, hoitavan, ymmärtävän saartorenkaan ja piiritystilanteen syntyminen ja tiukentuminen. Vuonna 2015 Nuorten Palvelu ry:n edunvalvontatehtävä on kerätä tästä nuorten elämänympäristön tilasta havaintoja.

3 3 Nimestään huolimatta ei Nuorten Palvelu tarjoa palvelutuotteita. Toiminta on keskittynyt joko kehittämään nuoren arjessa pärjäämisen lähipalvelurakenteita tai organisoimaan kansalaisjärjestötoiminnan tilaisuuksia, koulutuksia, tapahtumia ja toimintaedellytyksiä. Tehtävämme on ollut ylläpitää nuorten hyvää vointia heidän arjessaan, tunnistaa riskejä hyväja huono-osaisuuden rajapinnoilla sekä auttaa niitä nuoria, jotka apua tarvitsevat. Vuoden 2015 aikana uutta nuorisolakia valmistellaan kiivaasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että laki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta alkaen. Nuorten Palvelu ry:n kannalta vuoden aikana on varmistettava, että nuorten lähipalveluita ja verkkomaailmaa koskevat kokemukset ja havainnot otetaan huomioon lain valmisteluprosessissa. Nuorten Palvelu ry:n tavoitteena on vuonna 2015 tarjota entistä vähemmän, mutta entistä kiinnostavampia osallistumisen paikkoja nuorille ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille aikuisille. Työ nuorten arkisimpien elämänympäristöjen äärellä jatkuu. Toimintaa nuorten verkkomaailmassa kehitetään. Auttamisen ja riskien äärellä elävien nuorten näkökulma pysyy tärkeimpänä kuvakulmana. 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminnan kivijalkana on järjestön tarkoitus, toiminta-ajatus ja visio. Nämä asiat ovat majakoita, joiden viitoittamana työtä, toimintaa ja edunvalvontaa on mahdollista tehdä. Vuonna 2014 aloitetaan strategiatyö ja sitä jatketaan vuonna Tavoitteena olkoon, että vuosille tehdyt suuntaviivat olisi järjestön syyskokouksen 2015 käsittelyssä. Kivijalkoja on tuskin tarvetta vaihtaa, mutta tarvetta on varmasti muotoilla suuntaviivat niin, että toiminta jäntevöityy ja jäsentyy ennestään. Nuorten Palvelu ry:n tarkoitus on toimia kasvatuksellisena järjestönä nuorille vapaaehtoistyöntekijöille auttaa päihde- ym. psykososiaalisissa vaikeuksissa olevia nuoria ja heidän omaisiaan edistää nuorten terveitä elämäntapoja toimia paikallisten rekisteröityjen, nuorten palvelutoimintaa harjoittavien yhdistysten liittona Toiminta-ajatus Nuorten Palvelu ry toimii nuorten hyvinvoinnin puolesta heidän omilla reviireillään. Visio Nuorten Palvelu ry on järjestö jossa tunnemme vaikeassa elämäntilanteessa elävän nuoren arjen, etsimme tuen, löydämme auttajat ja toimimme yhdessä. Toimimme nuorten monialaisen nuorisotyön ja arjen asiantuntijana sekä valtakunnallisesti laadukkaan järjestö- ja vapaaehtoistyön toteuttajana. Olemme arvostettu yhteistyökumppani ja omaamme sisältöalueemme kannalta laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston.

4 Toiminnan arvot 4 Vapaaehtoisuus Vapaaehtoistoimijat ovat Nuorten Palvelu ry:n tärkein voimavara avun antaminen ja vastaanottaminen on vapaaehtoista Luottamuksellisuus Toiminnan ehdoton edellytys ja työväline on luottamuksellisuus Tasa-arvoisuus Kaikki ovat tervetulleita toimintaan - jokainen tarvitsee joskus tukea Vuorovaikutuksellisuus Haluamme ylläpitää toivoa, kunnioittaa nuoren ääntä ja arvokkuutta Erilaisuuden kunnioittaminen Moninaisuus tekee elämästä rikkaan ja on puolustamisen arvoista Toimintaympäristö pitkän aikavälin suunnitelmassa Vuonna 2009 Nuorten Palvelu ry:n hallitus hahmotti neljän toimintakenttää, johon nuorten arkisen hyvinvoinnin tapahtumapaikat sijoitetaan a) kaduille ja toreille, b) kaupallisiin kasvuympäristöihin, c) nettiin ja d) koteihin (kämppiin). 3. Arviointi ja seuranta 2015 Nuorten Palvelu ry:n edustajina tiedämme, että vuonna 2015 nuorilla on tarve itsenäistyä kotoaan ja rakentaa identiteettiä, kokoontua yhteen, olla kavereiden kanssa, etsiä merkitystä ja suuntaa omalle elämälleen kohti aikuisuutta. Tämä tapahtuu aiempaa enemmän kaupallisissa ympäristöissä, joissa viihtyisiä puitteita tarjoutuu nuorille, mutta joissa puitteet eivät nuorten tarpeita huomioi. Tiedämme myös, että jokainen nuori tarvitsee tasapainoisen aikuisen mielenkiintoa, tukea, opastusta ja välittämistä pärjätäkseen elämässä. Tarve toimia ohjaa vuoden 2015 tavoitteenasettelua. Vuoden 2015 tavoitteet voidaan kiteyttää,

5 5 Järjestön perustyön osalta - päätetään yhdistyksen sääntömuutoksista kevätkokoukseen päätettäväksi, - tehdään yhdessä vuosia koskeva toimintastrategia hyväksyttäväksi syyskokouksessa tarjotaan jäsenyyttä pienille yhdistyksille, jotka tekevät työtä nuorten hyväksi - ylläpidetään tukihenkilötoimintaa vanhoilla ja uusilla toimipaikoilla - kehitetään ja laajennetaan verkkoperusteista vapaaehtoistoimintaa - järjestetään kaupallisissa kasvuympäristöissä tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia - tarjotaan pienyhteisöjen rakentumiseen puitteita epätavanomaisina ajankohtina - kehitetään kuulemisen, nähdyksi tulemisen ja kosketetuksi tulemisen (voice) ja valitsemisen (choice) palautetyökaluja osana verkkoperusteista toimintaa Kehittämistoiminnan osalta - jatketaan kaupallisissa kasvuympäristöissä tehtävää yhteistyötä etenkin niiden kaupallisten toimijoiden kanssa, jotka arkisin kohtaavat nuoria - julkaistaan oppikirja alan toimijoille kaupallisten kasvuympäristöjen kysymyksistä - jatketaan tunturikeskuspaikkakunnilla tunturikeskuksissa tehtävää kehittämistyötä sekä paikallisten nuorten, matkailijanuorten, että yrittäjien ja kunnan kanssa, - saadaan valmiiksi opaskirja nuorten lähipalveluista, yhteistyössä kirjastotoimialan ja palvelualan toimijoiden kanssa. Vuonna 2015 vuosisuunnitelman seurantataulukko toimii seurannan työvälineenä. Taulukkoa on käytetty myös arvioinnin perusteena. Kukin työntekijä on esim. tapahtuman jälkeen kirjannut osallistujamäärät, saadun palautteen ja asiakkailta, nuorilta tai yhteistyökumppaneilta saadut reklamaatiot, kehittämisideat ja arvostelut. Seurantataulukko on tuottanut perustietoa toiminnasta ja sen laajuudesta, mutta liian vähän tietoa laadusta, jotta mahdollisuus tietoisiin toiminnan muutoksiin ja toiminnan arviointiin olisi käytännössä. 4. Henkilöstö Vuonna 2015 arvioimme toimintaamme kysymällä: - lisääntyikö aikuisten läsnäolo, kohtaamisen mahdollisuudet, - saivatko vapaaehtoistoimintaan tulleet ystäviä, - saivatko nuoret kavereita, - tapahtuiko nuoren elämässä muutosaskel, - lisääntyivätkö nuorten tyytyväisyyden kokemukset, - mitä vahvuuksia tunnistimme toiminnassamme, - mitä parannettavaa huomattiin, - toimittiinko taloudellisesti, - syntyikö pitkäjänteistä yhteistyötä (kuntakentän kanssa) Järjestö on määrätarkoitusta varten perustettu ihmisten yhteenliittymä ja Nuorten Palvelussa liittymä sisältää sekä jäseniä, jäsenjärjestöjen edustajia, että palkkatyöntekijöitä.

6 6 Inhimilliset resurssit ovat tärkein voima toteuttaa asetettuja tavoitteita. Ja hyvinvoiva henkilöstö ja jäsenistö ovat parhaita voimia viedä asioita eteenpäin. Palkkatyöntekijöistä puolet työskentelevät järjestötyön perustehtävien kimpussa ja puolet kehittämistehtävissä. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteutus perustuu oheiseen henkilöstöratkaisuun. Nimike toiminnanjohtaja Tehtävä ja toimenkuva Valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Vastaa yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Toimii työntekijöiden esimiehenä. Pitää yhteyttä toimipisteisiin, valtion ja kuntien sosiaali- ja terveyden- sekä vapaa-aikatoimen viranomaisiin sekä muihin järjestöihin. Kehittää yhdistyksen toimintaa. Auttaa muita yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa tiedottamisessa ja siihen liittyvästä työnjaosta. järjestökoordinaattori Järjestökoordinaattori vastaa varsinaisen toiminnan ja kehittämistoiminnan yhteistyöstä ja keskustoimiston henkilöstöpolitiikasta sekä seurannasta ja arvioinnista. Järjestökoordinaattorin tehtävänä on tukea järjestö- ja nuorisoagenttien toimintaa keskusjärjestön ja jäsenjärjestöjen ja jäsenten työtapojen kehittämisessä, materiaalien tuottamisessa ja tiedon hankinnassa. Vastaa lähialuetyön projektien tavoitteiden ja aikataulun toteutumisesta ja raportoinnista sekä valvoo yhdessä toiminnanjohtajan kanssa projektien varainkäyttöä ja toteutusta. Järjestökoordinaattori toimii toiminnanjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa. toimistosihteeri Vastaa yhdistyksen ja toimipisteiden kirjanpidosta, reskontrasta, laskutuksesta, maksuliikenteestä ja valmiudesta. Vastaa toimipisteiden tilinkäyttäjien koulutuksesta ja antaa tarvittaessa konsulttiapua toimipisteille ja työntekijöille. Osallistuu yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä niiden toteutukseen. järjestöagentti Vastaa henkilö- ja jäsenjärjestöjäseniin liittyvästä tiedonhankinnasta ja tiedottamisesta (koulutus- ja yhteistoimintatarpeet) ja paikkakuntayhteistyöstä, toiminnan tuesta ja avustamisesta. Järjestöagentti vastaa järjestön koulutussuunnittelusta, koulutuskalenterista ja koulutustarjonnan sisällön ja materiaalien johdonmukaisuudesta. Järjestöagentti vastaa kevät- ja syyspäivien järjestämisestä ja jäsenpostista sekä materiaalien myyntiin ja lainaamiseen liittyvistä asioista. Järjestöagentti toimii työharjoittelijoiden ja opiskelijoiden ohjaajana yhdessä nuorisoagentin kanssa. nuorisoagentti Nuorisoagentti vastaa järjestön tapahtuma- ja kampanjatoiminnasta, verkko- ja nettityöstä ja sen kehittämisestä, ennakoivasta hyvinvointityöstä ja nuorten hyvinvointiin liittyvien kartoitus- ja palautetyötapojen kehittämisestä. Nuorisoagentti on myös ehkäisevän päihdetyön

7 ja sosiaalisen median yhdyshenkilö ja asiantuntija. Nuorisoagentti osallistuu Etsivään Nettityöhön, Löytäjä - toimintaan ja niiden kehittämiseen. Nuorisoagentti toimii järjestön nettisivujen vastuuhenkilönä ja kehittäjänä sekä sähköiseen jäsenviestintään liittyvien kysymysten yhteistyöhenkilönä ja pääkouluttajana. 7 projektivastaava asiantuntija projektityöntekijä Nuorten reviireillä Projektivastaava vastaa yhteistyösuhteista ja toimintojen kokonaissuunnittelusta sekä -toteutuksesta liikennemyymälöiden ja oppilaitosten kanssa, projektin taloudesta, selvitysten tekemisestä, nuorisomaantiede-työkalun kehittämisestä. Asiantuntijan vastuualueena on yhteistyösuhteet ja toimintojen kokonaissuunnittelu sekä -toteutus kauppakeskusten ja vartiointialan yritysten kanssa, viestintä (Internet, sosiaalinen media, artikkelit, julkaisut jne.), sisällön kehittäminen, projektin arviointi Projektityöntekijän vastuualueena nuorten vapaaehtoistoiminnan, nuorten oman toiminnan ja muun vapaaehtoistoiminnan (vanhemmat, sukupolvityö) kehittäminen, koordinointi, konseptointi, raportointi, levittäminen ja juurruttaminen, nuorten toimijoiden verkoston ylläpitäminen. projektityöntekijät Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Vastaa projektin toimenpiteistä, yhteistyöstä (paikalliset toimijat), toiminnan käytännön suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista. projektivastaava Nuorten lähipalveluopas iltaohjaaja Etsivä nettityö ohjaaja Tyttötyö Iisalmi Projektivastaava vastaa oppaan kirjoittamisesta. kokeilujen ja kartoitusten tekemisestä, yhteistyösuhteista ja toimintojen toteutuksesta ja liikennemyymälöiden ja oppilaitosten kanssa, seurannan ja selvitysten tekemisestä sekä talouden seurannasta. Toimii työparina, vastaa nettityöasiakastyöstä iltaisin ja muulloin sovittavina ajankohtina, raportoi ja kuvaa nettityötä ja projektitoimintaa, vastaa käytännön yhteistyöstä toteuttaja verkostossa, pitää kiinteää yhteyttä muihin käytännön verkostoja kenttäyhteistyötahoihin, avustaa projektin tiedottamisessa sekä tekee muut työnantajan määräämät tehtävät. Vastaa tyttötoiminnan sisällöllisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjaa, tukee ja neuvoo kohderyhmänä olevia tyttöjä ryhmätyön ja yksilöohjauksen keinoin, vastaa tyttötoiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnista, perehdyttämisestä toimintaan ja toiminnallisesta tuesta, pitää kiinteää yhteyttä toteutuskumppaneihin, ja keskustoimistoon, vastaa toiminnan tiedottamisesta kohderyhmänä oleville tytöille, sidostahoille sekä yleistiedottamisesta tarpeen mukaan yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.

8 5. Strategia Vuosi on viimeinen strategian toteutusvuosi. Nuorten Palvelu ry teki vuonna 2009 vuosia koskevan toimintastrategian, jossa asetettiin viisi kehittämisosa-aluetta: Strategian painopiste Toteuttaminen 2015 Nuorten Palvelua kehitetään asiantuntevana nuorisokasvatuksen, sosiaalisen vahvistamisen, monialaisen etsivän työn ja nuorten vapaa-ajan arjen toimijana Tehdään laadukasta vapaaehtois- ja järjestötoiminta Edistetään innovatiivisen valtakunnallisen nuorten osattomuuden ehkäisemisen kehittämis- ja kokeilutoimintaa Ylläpidetään ja kehitetään kansainvälistä toimintaa Ylläpidetään ja kehitetään järjestön kestävää taloutta Kehitetään kaupallisissa kasvuympäristöissä tapahtuvaa toimintaa yhteistyössä julkisten, yksityisten ja järjestökumppaneiden kanssa. Jatketaan tukihenkilötyön organisointi ja kehittämistä Jatketaan kokeilutoimintaa, joka tähtää nuorten arkisten lähipalveluiden tarjontaan epätavanomaisina palveluaikoina ja toimintamuotoina Jatketaan yhteistyötä Petroskoin alueen ja Viipurin alueen kumppaneiden kanssa. Vuonna 2015 saadaan talous tasapainoon ennakoimalla paremmin yllättävät muutokset.

9 9 6. Toimintasuunnitelma (tavoitteet, sisällöt, seuranta) Toiminta (otsikkotasolla) Sisältö (kuvaustasolla) Ajoitus, Seuranta ja raportointi (milloin, kuinka paljon, kuka raportoi) Koulutukset vapaaehtoisille Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta QR -kyselyt, kartoitukset, jalkautuminen a) Nuorten reviirit -koulutuksia tarpeen ja tilauksen mukaan, jatketaan yhteistyötä Riistaveden kanssa. Sisältää esim. katupäivystys- ja nuorisokahvilakoulutukset. b) Nuorten nettikuiskaajaksi -koulutus, tarpeen ja tilauksen mukaan (markkinointi AMK oppilaitokset, toimii pohjana Löytäjä -koulutukselle sisältäen osittain samoja sisältöjä.) c) Löytäjä -koulutus, ks. Löytäjä-toiminta d) Tukihenkilökoulutukset, ks. Tukihenkilötoiminta e) Isosisko -koulutus, tiiviissä oppilaitosyhteistyössä Iisalmessa f) Järjestyksenvalvoja- ja ensiapukoulutukset, tarvelähtöisesti jäsenille ja työntekijöille eri paikkakunnilla g) Vapaaehtoistyön koulutukset tarpeen ja tilauksen mukaan. Tukihenkilötoimintaa jatketaan Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa entiseen tapaan. Lisäksi tukihenkilökoulutusta järjestetään Lappeenrannassa ja mahdollisesti muilla jäsenpaikkakunnilla. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa laajennetaan myös esim. Koillis-Savoon ja Siilinjärvelle. Toiminta jatkuu yhteistyössä Kuopion ev.lut seurakunnan, Sakkyn, Ysaon ja Intryn kanssa. Katupäivystys tarvittaessa koulujen alku ja loppu viikonloppu, uusi vuosi, vappu). QR -kysely keskustojen kehittämisestä. Kartoituksia toimintapaikkakunnilla yhteistyössä hanketoiminnan ja esim. jäsenjärjestöjen (Lappeenranta, Iisalmi, Jämsä) kanssa. Kehitetään yhdessä tunturikeskukset toimintamalli/konsepti, jossa kausittaista jalkautumista/kartoitustyötä markkinoidaan ostettavana palveluna hiihtokeskuksille (vastaa tunturityöntekijät ja nuorisoagentti). Koulutusten yhteydessä kerätään reaktiopalaute, jossa osallistujia pyydetään arvioimaan koulutuksen sisältöä, kouluttajia, opitun hyötyä ja yleistä palautetta. Kouluttaja raportoi jokaisen koulutuksen osalta myös milloin koulutus tehtiin ja kuinka paljon osallistujia oli (suunniteltuun nähden). Tukihenkilötoiminnan arviointi kattaa koulutuksen suunnittelun, rekrytoinnin, koulutuksen, tukiparisuhteen koordinoinnin ja suunnittelun sekä palautteen ja yhteistyötahojen arvion toiminnasta. JA seuraa ja raportoi toiminnan. Tulosten koonti ja raportointi on osa arviointia. Löytäjä - Oppilaitosyhteistyö harjoittelupaikkojen tarjoamisessa (HUMAK Kuopion kampus, Koulutusten yhteydessä kerätään reaktiopalaute,

10 10 verkkovapaaehtoistoiminta Vanhempainillat Nuoruus online Mitäs nyt tehdään Savonia AMK Kuopio ja Iisalmi, MAMK, PKAMK sosiaaliala). TukiChatit 1 krt/kk Löytäjien tukemiseksi. Yhteistyö tukihenkilötoiminnan virkistystoiminnan kanssa. Vapaaehtoisten aktivointi (Kuopio, Iisalmi, Joensuu). Löytäjä -toiminnan kirkastaminen, rajaaminen ja kehittäminen. Tätä kautta vapaaehtoisen roolin rajaaminen, toiminnan markkinoinnin kirkastuminen. Vastaa nuorisoagentti yhteistyössä nettietsivien kanssa. Vanhempainiltoja Nuoruus online (eli nuorten verkkomaailma) sekä Mitäs nyt tehdään -vanhempainillat, joissa käsitellään nuorten kasvuun ja hyvinvointiin liittyviä aiheita koulujen kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön perusteella. jossa osallistujia pyydetään arvioimaan koulutuksen sisältöä, kouluttajia, opitun hyötyä ja yleistä palautetta. Kouluttaja raportoi jokaisen koulutuksen osalta myös milloin koulutus tehtiin ja kuinka paljon osallistujia oli (suunniteltuun nähden). Koulujen yhteydenottojen perusteella. Kerätään yhteistyötahojen reaktiopalaute. Ehkäisevä päihdetyö Valistusvessat Kännilasit NPolling Etsivä nettityö Kehittämistyö Nuorten reviireillä Valistusvessa -työpajat/ agenttien vetämät valistusvessaprojektit yhteistyössä mm. oppilaiston kanssa. Valistusvessoista vastaa nuorisoagentti. Kännilaseja vuokrataan entiseen tapaan. Mahdollisen lisämarkkinoinnin miettiminen. Vastaa järjestöagentti. NPolling työtä tehdään kohdennetusti mm. osana lähialueyhteistyötä, nuorten somekoulutuksia, vanhempainiltoja sekä Nuorten Palvelu ry:n koulutuksia. Raportoinnin kehittäminen, markkinoinnin ja toiminnasta tiedottamisen levittäminen (ay-lehdet ja toiminta, valtakunnallista tiedon jakoa, visuaalisen ilmeen uudistaminen). Aiemmissa toimintaympäristöissä toiminnan kehittäminen ja uusien toimintaympäristöjen kartoittaminen ja haltuunotto. Nuorten ohjauksen kehittäminen -> jatko-ohjausprosessin kehittäminen ja varmistaminen. Yksittäisten asiakasprosessien aukikirjoittaminen ja ohjausprosessien kuvaaminen (caset). Nettietsivät yhdessä nuorisoagentin kanssa. Nuorten reviireillä -projektin päätavoitteena on edistää nuorten osallisuutta, vastuullisuutta ja tasa-arvoa kaupallisissa tiloissa sekä kehittää kaupallisissa tiloissa toimivien aikuisten ja nuorten keskinäistä ymmärrystä. Päätavoite jakaantuu kolmeksi osatavoitteeksi kohderyhmittäin, joita ovat nuoret, kaupallinen sektori ja yhteiskunnallinen sektori. Vuoden 2015 painopiste on osatavoitteessa "Lisätään nuorten hyvinvointia ja osallisuutta kaupallisissa tiloissa sekä muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa." Koulujen yhteydenottojen perusteella Nuorten kanssa toimivien yhteydenottojen perusteella. Kerätään yhteistyötahojen reaktiopalaute toiminnan yhteydessä. Seurataan ja raportoidaan OKM:n ohjeiden mukaan. Kerätään lisäksi nuorten laadullista palautetta, reklamaatioita ja ideoita. Ohjaajat vastaavat seurannasta ja raportoinnista Seurataan ja raportoidaan RAY kehittämisraporttiohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa.

11 11 Kehittämistyö Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin Kehittämistyö Lähipalveluopas Tämän mukaisesti parannetaan nuorten osallisuutta ja asiakaskohtelua kaupallisissa tiloissa sekä ohjataan nuoria vastuullisuuteen yhteisen tilan käyttäjinä. Lisäksi kehitetään nuorten kanssa mielekkäitä tekemisen muotoja heidän suosimissaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa sekä lisätään vanhempien kasvatustietoisuutta ja toiminnan mahdollisuuksia heidän omien nuortensa hengailupaikoissa. Konkreettisia toimintatapoja ovat mm. nuorisotiedustelijoiden koulutus ja tiedonkeruun aloittaminen, videopalautteen käyttöönotto, nuorten osallistuminen kolmeen kaupallisen tilan suunnitteluprosessiin sekä kartoitustyökalun kytkeminen tähän, pelisääntöprosessien hiominen ja prosessikuvauksen tekeminen. Kuuden ykkösvuoden kohteen kanssa aloitetaan jatkokehittäminen. Otetaan viisi uutta kohdetta, joissa mallinnukset otetaan käyttöön mahdollisimman vähällä projektin ohjauksella. Jatketaan koulutuksia, konsultointia ja verkostojen luomista kaupallisten tilojen aikuisten ja opiskelijoiden ymmärryksen, tiedon ja toimintamallien lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on ruotsinkielisen toiminnan työkalujen kehittäminen (lähinnä kääntämistä) sekä toimintamallien ja työkalujen luominen kulttuuriryhmiin vaikuttamisen parantamiseksi. RAY:lle esitetään, että projektiin voidaan palkata kolmas työntekijä vuoden 2015 alusta päävastuunaan nuoret vapaaehtoiset ja osallisuusteema. Kehitämme tunturikeskuksiin uusia nuorille kohdistettuja toimintatapoja. Kehitämme tapahtumia, tiloja ja aktiviteettejä yhteistyössä alueen koulujen, yritysten, viranomaisten nuorten ja muiden nuorten kanssa läheisesti töitä tekevien kanssa. Opastamme alueen kaupallisia toimijoita kohtaamaan nuoria asiakkainaan sekä kehittämään heidän palveluitaan nuorille. Jalkaudumme nuorten parin kartoittamaan mielipiteitä ja ajatuksia sekä selvitämme nuorten riskikäyttäytymistä, jonka kautta kehitämme tunturikeskusten palveluita ja turvallisuutta nuorten silmin. Innostamme paikallisia yrityksiä antamaan nuorille työkokemusta, jonka kautta parannamme nuorten mahdollisuutta toimia tunturikeskusten eri tehtävissä myös tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa opas ja tukiaineisto, jota voidaan hyödyntää yhdessä kaupallisten ja julkisten palveluiden kanssa nuoriin liittyvissä kysymyksissä. Opas ja tukimateriaali antavat käytännön vinkkejä palvelualan henkilöstölle Seurataan ja raportoidaan RAY kehittämisraporttiohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa. Seurataan ja raportoidaan OKM:n ohjeistuksen mukaan. Käytetään myös suunta arviointivalikkoa ja oppaan arvioinnissa ulkopuolista asiantuntija-arviota.

12 12 Tytöt Toimii Iisalmi Uusien pienyhdistysten rekrytointi nuorisokasvatuksellisesta näkökulmasta. Tukimateriaali perustuu käytännön toimintatapoihin, joita esimerkiksi vähittäiskaupassa käytetään muutoinkin. Oppaassa on käytännönharjoituksia ja yhteistoimintamalleja, jotka vahvistavat yhteistä vastuuta nuorista sekä yhteisiä pelisääntöjä ja palautteenantomalleja. Osa tukimateriaalista tehdään opetus- ja valmennusaineistoksi, jota voidaan suoraan käyttää henkilöstön koulutus- ja kehittämistilaisuuksissa. Vertaisryhmätoimintaa vuotiaille tytöille, yksilö- ja ryhmätyötä, tilatoimintaa mahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä päihde- ja seksuaalikasvatusradat, vapaaehtoisten isosiskojen rekrytointi ja perehdytys (yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa?), oppilaitosyhteistyö (Tytöt Toimii välitunnit), tapahtumien ja retkien suunnittelu ja toteutus yhdessä tyttöjen kanssa. Jalkautuminen nuorten luokse asuinalueille. Tuotetaan markkinointi- ja rekrytointiaineistoa ja otetaan yhteyttä nuorten kanssa toimiviin pieniin järjestöihin ja tarjotaan jäsenyyttä. Seurataan ja raportoidaan puolivuosittain määrällisesti ja laadullisesti. Tytöiltä kerätään pienryhmäpalautteet toimintajakson aikana ja lopussa. Tyttöjen vanhempainilloissa kysellään myös vanhempien palautetta. Asetetaan määrällinen tavoite vuoden 2015 alkuneljänneksellä. Jäsentalkoot Talkoot Enontekiöllä kesäkuussa ja Sopentuvalla syksyllä Kysytään jäsenten arvio talkoiden onnistumisesta sekä arvioidaan saavutettua työn jälkeä ja onnistumisen kokemusta. Järjestökysely 2015 Kansainvälinen työ Kasvuympäristön kenttätiedustelu Uusitaan vuoden 2014 järjestökysely, joka on tarkoitettu jäsenille ja yhteistyötahoille Lähialuetyö Petroskoissa (Nuorisoystävällinen klinikka, Moskovan virkamiesakatemia) ja Viipurissa. (Npolling, Löytäjä/ Etsivä Nettityö -verkkotyön levittäminen, ryhmätoiminta). Mahdollinen yhteistyö Viron kanssa. Jatketaan nuorten osallistamista kasvuympäristön suunnittelussa ja kasvuympäristössä tarjottavien palveluiden muotoilemisessa. Käytetään secret visitor ja mystery shopping työkaluja. Järjestökyselyyn toivotaan 80 vastausta. Vastausten laatu arvioidaan saadun tiedon hyödynnettävyyden kannalta. Seurataan ja raportoidaan toteutuneen toiminnan osalta neljännesvuosittain. Seurataan ja raportoidaan menetelmien onnistumista ja reaktioarvioita. Vaikuttaminen ja edunvalvonta Vaikutetaan nuorisolain valmisteluun siten, että siinä huomioidaan erilaisissa Vaikuttamistoiminnan laajuutta ja laatua arvioidaan

13 13 Tiedotus, viestintä ja markkinointi kasvuympäristöissä elävät nuoret. Tehdään aloitteita nuorisolain valmistelussa. Osallistutaan suuralueilla tapahtuvien, nuoria koskettavien palveluiden muotoiluun. Somekanavien kirkastaminen ja yhteiskäyttäminen pelisäännöillä (slideshare, twitter, fb, nuorisoagentti vetovastuussa). Paperinen jäsenlehti korvautuu kevätja syyspäivien yhteydessä jaettavalla tiedotteella. RAY viestintäkoulutuksiin osallistuminen. Viestintäsuunnitelman ja kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen. Järjestöviestinnän sanoman yhtenäistäminen. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän työnjaon selkeyttäminen. Visuaalisen ilmeen kirkastaminen ja yhtenäistäminen. Lehdistö- ja mediaseurannan kehittäminen. neljännesvuosittain. Etenkin nuorisolain valmistelun vaikutusta vuonna 2015 arvioidaan. Seurataan laadullisesti ja määrällisesti toteutettu viestintä neljännesvuosittain. Talous Talous pysyy aiempien vuosien mukaisesti tasapainossa. Arvioidaan vuosituloksen ja taseen valmistuttua helmikuussa Henkilöstöpolitiikka Työparityöskentelyn kehittämisen jatkaminen Sairauspoissaolojen kehitys Yhteisten työprojektien ja tapahtumien kautta osallisuuden kehittäminen Henkilöstöpäivät 3 kertaa vuodessa Työnohjausta tarpeen mukaan (esim. nettietsivät) Valtakunnalliset kevät- ja syypäivät Kehityskeskustelut kaikille Kouluttautumissuunnitelma Viikkopalaverit Perehdytyskansio Seurataan ja raportoidaan toteutuneet henkilöstöpoliittiset indikaattorit neljännesvuosittain.

14 14 7. Talousarvio 2015 TALOUSARVIO Keskustoimisto Etsivä nettityö Tyttötyö Tunturikeskus Nuorten reviireillä Lähipalveluopas Lähialue YHTEENSÄ KP 10 KP 304 KP 38 KP 59 KP 62 KP 39 KP 461 Tuotot 5 000, , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , , , ,00 Kiinteät kustannukset ,00-700, , , ,00 Matkustus- ja kuljetus ,00-480, , , , , ,00 Puhelin ja posti ,00-160,00-900, , ,00-700, ,00 Markkinointi ja tiedotus ,00-500,00-300, , ,00-300, ,00 Tilitoimisto ja -tarkastuspalvellut , ,00 Muut kustannukset , , , , , , , ,00 YHTEENSÄ , , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , ,00-400, , , , , ,00 Varainhankinta 1 000,00-400, , ,00 Sijoitus ja rahoitus 1 000, ,00 Avustukset , , , , , , ,00 Tuotot /kulut , ,00

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous 21.9.2013) (vahv. 9.11.2013 hallituksen kokous) 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013. [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok]

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013. [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok] TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 [NP hallituksen kok. 29.9.2012] [vahv.3.11.2012 hall.kok] Yksi kerrallaan Nuorten syrjäytymistä käsittelevien juttujen, työryhmien, suunnitelmien, seminaarien, asiantuntijoiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI SISÄLLYS 1. Nykytilan arviointia 2 2. Tarkoitus, toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 3. Toiminnan tavoitteet ja tulokset.

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana Mari Stycz & Jaakko Ikonen Seurantatiedon kerääminen kannattaa Järjestöissä vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn,

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA

MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA MIELENTERVEYS ON ELÄMÄNTAITOA turvaverkon varmistaminen mielen- terveystaitojen oppiminen yhteisöllisen oppilaitoskulttuurin rakentaminen HYVINVOIVA OPPILAITOS voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo

Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo Eloisa ikä ohjelman koordinaatio Ohjelman käynnistysseminaari 23.3.2012 Ohjelmapäällikkö Reija Heinola Ohjelmakoordinaattori Katja Helo etunimi.sukunimi@vtkl.fi Esityksen sisältö Koordinaatiossa tapahtunutta

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015

Helsingin kaupungin. sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistyön koordinaattori Meeri Kuikka 8.9.2015 Vapaaehtoistoiminta on: Yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä toimintaa,

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA MONIALAINEN TYÖ HYVINVOINNIN TUOTTAJANA NUORET PALVELUJEN PARIIN PALVELUIDEN YHTEISTYÖLLÄ Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke SEMINAARI 8.11.2012 Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI 1 NUORTEN PALVELU RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 SYYSKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI SISÄLLYS... 1 NUORTEN PALVELU RY... 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017... 1 Syyskokouksen käsiteltäväksi... 1 1.

Lisätiedot

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena LAPE- muutosagenttien ja projektinjohtajien tapaaminen Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry

SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Kiril Häyrinen, 6.11.2015 @kirilhayrinen SOSTEn rooli vapaaehtoistoiminnassa SOSTE Suomen sosiaalija terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö,

Lisätiedot

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN

YHDESSÄ EI OLLA YKSIN YHDESSÄ EI OLLA YKSIN KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIYHTEISTYÖHANKE 18.5.2017 PERUSTIEDOT Kolmivuotinen (2017-2019) hanke, alkaen 3.4.2017 Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus STEAsta Rahoitus sisältää kahden

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa

LAPE- päivät Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa LAPE- päivät 30.5.2017 Kansallinen ja maakunnallinen kehittämistyö varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kokonaisuudessa Kehittämistyön suuntaviivat Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten

Lisätiedot

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Muistikonferenssi 2017 Elina Rannikko, Anita Elfving Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Liiku ja Muista projekti 2015-2017 Projektin

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset.

A-Kiltojen Liitto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset. A-Kiltojen Liitto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kysely paikallisyhdistyksille A-kiltojen vastaukset kevät 2016 Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

HAAGA-HELIA amk TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö) Kasvuyrityksen johtaminen (KASVU V 30 opiskelijaa) ja Medialiiketoiminta ja konseptisuunnittelu (MEKON II 25

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä 1. Yleistä TPY:stä 2. Vaikuttamistyön ajankohtaiset 3. Sovari-mittari etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013

YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA. Haasteet ja mahdollisuudet. Liisa Reinman 27.11.2013 YHTEISTYÖ VAPAAEHTOISTEN KANSSA Haasteet ja mahdollisuudet Liisa Reinman 27.11.2013 Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa Puolet suomalaista tekee vapaaehtoistyötä Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita olisi enemmänkin,

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot